Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Aleš

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vavřinec - 1762

oo : Vavřinec Aleš + ? - ona: před 1812 / hledám Lukavec 33 / 2 žadný Aleš

ona: před 1812 / hledám Lukavec 34 / 2 žadný Aleš

hledám děti Lukavec 31 / 4-5 dva zapsaní


oo : Vavřinec Aleš + Anna Křepelková - 2.6.1812 Radenín 17 / Hroby 16 / 32 / Vavřina Aleš slouha z Lukavce 50, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Anna dcera Jana Křepelka slouhy z Radenína 17, 20-0-0, svob. , svědci: Franz Jelínek chalupník z Oblajovic, Franz Blümel kostelník z Radenína


Barbora - 23.7.1815 Mezilesí 23 / Lukavec 16 / 8 / Aleš Wavřinia gemeinhirt, matka: Anna tochter des Johann Křepelka gemeinhisten aus Radenin der mutter Maria aus Pořím


Jan - 29.4.1842 Rybova Lhota 12 / Soběslav 23 / 89 / marie Dvořáková dle jejího udání dcera slouhy z Čáslavi

oo : Jan Aleš + Karolína Janečková - 14.2.1871 Klučenice 4 / Klučenice 18 / 43 / Aleš Jan herec s loutkami čili komediant světem jdoucí rodilý ze Lhotty 12, patřící do obce Mezilesí okresní hejt. a kraje Táborského syn Marie Dvořákové dcery obecního sluhy , dle jejího udání, recte syn Barbory Alešové , kteráž svého jména při porodu Jana Aleše zapřela, 28-0-0, svob. fara Soběslav, nevěsta: Schalman Karolina vdova po + Josefovi Schalmanovi komödiantovi z Klečan v okresu Karlinském kraji Pražském rodilá ze Sikořice 16 okresu a hjt. Rakovníckého manželská dcera Jana Janečka komedianta světem jdoucího a jeho manželky + Marie rozené Homolkové, nar. fara Zbečno


Josefa - 31.7.1868 Obříství 20 / Obříství 19 / 12 / nemanželské ditě, otewc: Jan Aleš herec s loutkami světem jdoucí rodilý z Lhotky 12 patřící do obce Mezilesí okres Tonče? hejtm,Pelhřimov, mnžl. syn Barbory Aleš z Mezilesí, matka: Karolina Janešková vdova po + Josefu Šalman komediantu světem jdouci nyní v bytu v Obříství 20 dcerea Jana Janečka loutkáře z Vonokals a AMrie rodem Zahradníčkové z Hrob , okresu tábor

oo : František Vocásek + Josefa Alešová - 9.6.1890 Anělka, Střížovice / STŘ O10 / 180 / Vocásek František kočující loutkoherec t.č. ve Střešovicích , přísl. do Hosotuně , manž. syn + Atnonína Vocáska kočujícího loutkoherce z Hosotuně a jeho manželky + AMrie rodem Herrgott z Kladna , nar. 6.5.1869 Bohnice, 21-0-0, svob. nevěstA: Josefa Alšová kočuijící loutkoherečka t.č. ve Střešovicích dcera legitimovaná Jana Alše kočujícího loutkoherce ze Lhotky 12 a jeho manželky Karolíny rodem Janeček z Vonoklas, nar. 31.7.1868, 21-9-0, fara Obříství

potomci v rodokmenu Vocásek


Celestýn Vojtěch - 8.2.1870 Peklo 1 / Arnoštovice 22 / 241 / nemanželské dítě, leg. svatbou 14.2.1871 Klučenice, otec: Aleš Jan světem jdoucí komediant s loutkami rodilý z Lhoty 12, patřící do obce Mezilesí , okr. htj Tábora nemanž. syn Barbory Aleš dcery obecního slouhy z Mezilesí žádal před vedle podepsanými svědky za otce zapsanán býti, matka: Šalmanová Karolína světem jdoucí komediantka vdova po + Josefovi Šalmanovi komediantu z Klecan okresu karlín dcera Jana Janečka koemdianta z Vonoklas okresu Zbraslavského a Marie rozené Zahradníček jinak Homolkové

Kristýna - 2.7.1874 Rankovice

oo : Václav František Janeček + Kristýna Alešová - 1.2.1898 Plzeň / Plzeň 084 / 68 / Janeček Václav František cestující komediant v Plzni z Vonoklas okres Zbraslav , syn Ignáce Janečka komedianta z Vonoklas a Marie roz. Pekové z Vonoklas, nar. 8.9.1890, svob. nevěsta: Alešová Kristína dcera + Jana Aleše cestujícího komedianta z Reichdorfu hjt. Kadaň a Kristíny roz. Janečkové ovdovělé SChalmannové z Klecan hjt. Smíchov, nar. 2.7.1874, svob.


Ondřej - 25.11.1883 Thurnau fara Kulenbach, Bavorsko / není online

oo : Ondřej Aleš + Anna Chvojková - 29.4.1911 Liboc / LBC O34 / 57 / Ondřej Aleš kočující artista přísl. do Mezilesí hjt. Pelhřimov nar. v Thurnau okr. Klenbach v Bavorsku mž. syn kat. ro.d Jana Aleše provazochodce z Mezilesí a Karoliny roz. Chalmanovy z, 27-3-0, svob. nar. 25.11.1883 Thurnau, fara Kulenbach, nevěsta: Chvojková Anna kočující nar. v Nebuželích hjt. Mělník mž. dcera kat. rod. Ferdinanda Chvojky majitele zvěřince z Jaroměře a Marie roz. Vocáskovy , 29-3-0, nar. 12.11.1881 Nebuželi


Krystína - 11.8.1906 Hrobčice, okr. Teplice / dohledat / není online

oo : Josef Procházka + Kristína Alešová - 28.7.1924 Stříbrná / Stříbrná 02 / 157 / Josef Procházka schautel? besitzer geb. Losina 65, bz pilsen 26.12.1902 ehel sohn des Johan Procházka schomthelbesitzer? in Losin 65 u Josefa gb. Holzknecht ????? ?? in Losin 65, 21-7-0, svob. nevěsta Aleš Christina artistin, gb. in Mirosovic , bz. Dux 11.8.1906 l. t. des Andreas Johan Aleš schuaspieler aus Thurnau, bz. Klambach in Bayern u der Anna gb. Chvojka in Jaroměř, 17-11-0, svob.NESVĚTSTKÝ

oo : Jan Aleš + Eva Čilková -


Matěj - 1782 Nová Ves 2, u Hodětína

oo : Matěj Aleš + Mariana Kolářová - 19.11.1799 Zvěrotice 24 / Sobělsav 43 / 14 / Matěj syn Jana Aleše chalupníka z Nový Vsi a Evi Čílkovi z Nový Vsi 2, 17-0-0, svob. nevěstA: Mariana dcera Bartoloměje Koláře sedláka ze Zvěrotic aneb Žaldy z Vlastiboře a Rosiny Kolářovi z N 24 ze zvěroticNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Petr Aleš + ? -


Jan -

oo : Jan Aleš + Marie Anna Erhartová - 15.10.1782 Mirotice 44 / Mirotice 13 / 25 / Alesch Joannes supertity filius post + Petrum Alesch ex Mirotitz cum virgine Maria Anna supertite filius post + Mathiam Erhart molitorem ex Mirotitz


Kašpar - 1744

oo : Kašpar Aleš + Marie Anna Pagerlová/Pajerlová? -

ona: 21.2.1794 Mirotice 17 / Mirotice 17 / 43 / Maria Anna Pajerlová měšťana rozená , vdana Alšová, 49-0-0


Kašpar - 1773

oo : Kašpar Aleš + Alžběta Jabulková - on z Mirotic ona z Drahenic

on: 18.3.1845 Mirotice 24 / Mirotice 18 / 32 / Kašpar Aleš měšťan z mirotic, 72-0-0


František - 1.4.1815 Mirotice 24 / Mirotice 7 / 61 / Kašpar Aleš měšťan a mistr pekařský, matka: Alžběta dc. Franz Jabulky mlynáře z Drahenic 23

oo : František Aleš + Veronika Famfulová -

ona: 23.9.1869 Mirotice 67 / Mirotice 18 / 576 / Veronika Alšová manželka Františka Alše písaře spojených obcí a nájmeníka v Miroticích 67 rozená Famfule z Mirotic, 60-0-0

on: 4.10.1874 Mirotice 75 / Mirotice 19 / 16 / František Aleš ženatý početvedoucí z Mirotic 15, 59-0-0, ochrnutí plic


František Jan - 26.10.1846 Mirotice 119 / Mirotice 10 / 10 /

on: 22.3.1865 Mirotice 67 / Mirotice 18 / 63 / František Aleš Žák sedmé třídy gymnaziální syn Františka Alše občana v Miroticích a matky Veroniky roz. Fanfule z Mirotic, 18-0-0, souchotiny

Jan - 6.3.1848 Mirotice 119 / Mirotice 10 / 18 /

on: 19.4.1867 Mirotice 67 / Mirotice 18 / 70 / Jan Aleš Žák syn Františka Alše občana v Miroticích67 a matky Veroniky roz. Famfule z Mirotic, 19-0-0, zastřelil se byl však od c.k. komise 20.4.1867 z apomateného uznán

Mikoláš - 18.11.1852 Mirotice 119 / Mirotice 10 / 48 / František Aleš, městský písař a obyvatel v Miroticích 119, syn + Kašpara Alše měšťana v Miroticích 24 a matky Alžběty roz. Jabulka z Drahenic , okre.s MIrotice, matka: Veronika dcera + Jana Famfule domakře v Miroticích 119 a + matky Kateřiny rozené Blížil z Vostowec dolejších

oo : Mikoláš Aleš + Marie Keilová - 28.4.1879 Mirotice

on: 10.7.1913 Vinohrady

ona: 1941


Veronika - 16.1.1880

Tomáš - 4.3.1881 Praha

Marie - 1882-1973, provdaná Svobodová

Eliška - 1884-1970, provdaná Hlubinková


Marie Josefa - 7.12.1817 Mirotice 24 / Mirotice 8 / 15 /

Josef Kašpar - 10.3.1820 Mirotice 24 / Mirotice 8 / 45 /

oo : Josef Aleš + Emanuela Nováková -


Anna Magdalena - 21.7.1846 Mirotice 24 / Mirotice 10 / 9 / Josef Aleš měšťan a mistr pernika v Miroticích syn + Kašpara Alše měšťana a mistra pekařského v Miroticích a matky Alžběty rozneé Jabulka z Drahenic, matka: emanuela dcera Vincence Nováka zkoušeného knihveoducího v Miroticích a atky Anny rozené Binder z Tachova

Alžběta - 7.11.1847 Mirotice 24 / Mirotice 10 / 17 / Josef Aleš měšťan a mistr pernika v Miroticích syn + Kašpara Alše měšťana a mistra pekařského v Miroticích a matky Alžběty rozneé Jabulka z Drahenic, matka: emanuela dcera Vincence Nováka zkoušeného knihveoducího v Miroticích a atky Anny rozené Binder z Tachova

4.6.1851 Mirotice 24 / Mirotice 18 / 41

Marie - 22.3.1849 Mirotice 24 / Mirotice 10 / 24 / Josef Aleš měšťan a mistr pernika v Miroticích syn + Kašpara Alše měšťana a mistra pekařského v Miroticích a matky Alžběty rozneé Jabulka z Drahenic, matka: emanuela dcera Vincence Nováka zkoušeného knihveoducího v Miroticích a atky Anny rozené Binder z Tachova

Matylda - 20.10.1850 Mirotice 24 / Mirotice 10 / 35 / Josef Aleš měšťan a mistr pernika v Miroticích syn + Kašpara Alše měšťana a mistra pekařského v Miroticích a matky Alžběty rozneé Jabulka z Drahenic, matka: emanuela dcera Vincence Nováka zkoušeného knihveoducího v Miroticích a atky Anny rozené Binder z Tachova

Josef - 1.6.1852 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 46 /

4.1.1854 Mirotice 31 / Mirotice 18 / 44

Vojtěch - 16.4.1854 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 58 /

Vincent - 30.3.1856 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 71 /

Josef - 12.2.1858 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 85 /

Emanuela - 13.3.1860 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 98 /

10.5.1867 Mirotice 96 / Mirotice 18 / 70

Veronika - 28.7.1862 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 113 /

18.9.1862 Mirotice 31 / Mirotice 18 / 58

Jan - 10.8.1863 Mirotice 31 / Mirotice 10 / 120 /

24.9.1864 Mirotice 96 / Mirotice 18 / 62


Josefa - 26.12.1822 Mirotice 24 / Mirotice 8 / 99 / Kašpar Aleš měšťan a mistr pokařský, matka: Alžběta dcera France Jabulka mlynáře z Drahonic a matky Marie Bašta


Vincent Maxmilián - 29.3.1826 Mirotice 24 / Mirotice 8 / 166 / Kašpar Aleš měťan a mistr pekařský syn kašpara Aleše a matky Marie rozené Piggela? z Mirotiz, matka: Alžběta dcera Franze Jabulky mlynáře z N23 a matky Marie rozené kašta ze vsy Martinic

oo : Vincent Aleš + Marie Piherová - -


Marie Alžběta - 10.12.1870 Mirotice 75 / Mirotice 10 / 250 / Vincenc Aleš c.k. nadporučík na odpočinku od 2. praporu c.k. polích myslivců v Miroticích 75 syn + Kašpara Aleš mešťana v Miroticích 24 a matky Alžběty roz. jabulkové z Drahenic, matka: Marie dcera Jana Pihery měšťana z Mirotic 21 amatky Marie roz. Mražové ze Štěkně

Vincenc Kašpar - 3.3.1872 Mirotice / Mirotice 11 / 11 /


Marie Magdalena - 28.6.1784 MIrotice 17 / Mirotice 6 / 72 / Aleš Casparus raddní, matka: Maria Anna roznená Pagerlova

Františka - 12.12.1786 MIrotice 17 / Mirotice 6 / 79 / Aleš Kašpar raddní, matka: Maria Anna rozena pagerlová/Pajerlová

Mikoláš - 2.12.1788 MIrotice 17 / Mirotice 6 / 84 / Aleš Kašpar purkmistr, matka: Marianna rozena Pagerlová/Pajerlová


oo : Kašpar Aleš + Marie Suchomelová - 6.5.1794 Mirotice 17 / Mirotice 13 / 35 / Kašpar Aleš raddní, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Anna vlastní dcera Václava Suchomela mlynáře Bezděrovického, 27-0-0, svob.

on: 26.6.1812 Mirotice 24 / Mirotice 17 / 65 / Kašpar Aleš měťan , 69-0-0

ona: 22.6.1843 Mirotice 28 / Mirotice 18 / 30 / Marie Aleš měšťanka a vdova z Mirotic, 74-0-0


Josef - 1794

4.4.1795 Mirotice 17 / Mirotice 17 / 43 /

Valentýn - 2.2.1796 Mirotice / Mirotice 6 / 105 / Aleš Kašpar raddní, matka: Maria Anna dcera Suchomela Václava mlynáře Bezděrovksého

Jakub - 18.7.1797 Mirotice 17 / Mirotice 6 / 110 / Aleš Kašpar měš´tan a mistr pekařský, matka: Mariana dcera Václava Suchomell mlynář z Bezdědovský

Anna - 1.6.1799 Mirotice 17 / Mirotice 7 / 7 / Aleš Kašpar pekař, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlýnáře z Bezdědovitz

6.5.1801 Mirotice 17 / Mirotice 17 / 51 / Anna Aleš dc. p. Kašpara Alleš pekaře mistra, 2-0-0

Vojtěch - 18.4.1801 Mirotice 17 / Mirotice 7 / 12 / Aleš Kašpar pekař mistr, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlýnáře z Bezdědovitz

on: 23.6.1821 Mirotice 28 / Mirotice 17 / 75 / Vojtěch Aleš syn Marie Aleš vdovy, 18-0-0

Anna Marie - 13.2.1803 Mirotice 17 / Mirotice 7 / 18 / Aleš Kašpar pekař, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlýnáře z Bezděrovitz

Prokop - 4.7.1804 Mirotice 17 / Mirotice 7 / 23 / Aleš Kašpar pekař mirotický, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlynáře z Bezdědovitz

oo : Prokop Aleš + Františka Benešová -


Jan Nep. František - 16.5.1833 Mirotice 28 / Mirotice 9 / 12 / Prokop Aleš měšťan a mistr pekařský v Miroticích syn + Kašpara Alše měšťana zdejšího a matky Marie Suchomelovy bezděkovic panství Blatná, matka: Franziska dcera + Josefa Beneš šenkýř z Voseka 15 a matky Anny rozené Špindelář ze Sedlíkovic

František - 24.11.1835 Mirotice 28 / Mirotice 9 / 64 / Prokop Aleš mistr pekařský a měšťan z Mirotic vlastní syn po + Kašparovi Alšovi mistru pekařským a měšťana z a matky Marie rozené z Bezděrovic mlynáře jménem Václava Suchomela panstí Blatná, matka: Františka dcera po + Václavovi Benešovi hospodskýho z Voseka? statek Vosek 15 a matky Anny rozené Šindelář ze Sedlíkovic

Marie Alžběta - 29.9.Mirotice 28 / Mirotice 9 / 99

Matěj Josef - 24.2.1742 Mirotice 28 / Mirotice 9 / 130 /


Matěj - 24.2.1806 Mirotice 24 / Mirotice 7 / 29 / Aleš Kašpar pekař, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlynáře z Bezdědovitz

21.12.1806 Mirotice 24 / Mirotice 17 / 58 / Matěj Alleš syn Kašpara Aleše pekaře, 1-0-0

Martin - 14.11.1807 Mirotice 24 / Mirotice 7 / 34 / Aleš Kašpar pekař, matka: Mariana dcera Václava Suchomela mlynáře z Bezdědovitz

Marie Anna - 29.7.1809 Mirotice 24 / Mirotice 7 / 34 / Aleš Kašpar pekař, matka: Mariana dcera + Václava Suchomela mlynáře z Bezdědovitz

29.5.1810 Mirotice 24 / Mirotice 17 / 63 / Marieana dcera kašpara Aleš pekař, 0-9-0


oo : Jan Aleš + Marie Anna Erhartová - -


Petr Pavel - 29.6.1784 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 72 / Aleš Jan krupař, Maria Anna rozneé Erhartova

František de Pauli - 11.9.1785 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 76 / Aleš Jois civis, matka: Mari Anna rozneá Erhartová

Josef - 20.4.1788 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 83 / Aleš Jan měšťan, matka: Mari Anna rozená Erhartová

Marie Josefa - 26.3.1791 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 91 / Aleš Jan měšťan, matka: Maria Jsoefa rozená Erhartová

1792 Mirotice / 13

Valentýn - 5.2.1793 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 91 / Aleš Jan měšťan, matka: Maria Anna rozená Erhartová

5.6.1793 Mirotice / Mirotice 17 / 43 /

Barbora Anežka - 19.1.1795 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 101 / Aleš jan sekerník a Měš´tan, matka: Maria Anna rozená z Mirotic dcera + Matejě Erhard mynář

Augustýn Jan Křtitel - 28.8.1797 Mirotice 11 / Mirotice 6 / 111 / Aleš jan rychtář, matka: Mariana dc + matěje erhart mlynáře prostředníoo : Josef Aleš + Mariana -


Antonie - -

oo : Josef Stola + Antonie Alešová - -


Matěj - 25.11.1844 bouda, Lukavec / Lukavec 9 / 14 / oten nemanželský nechal se zapsat: Josef Stola ziegelarbeiter katholisch, ehelicher sohn des Stephan Stola inwohners aus Vyklantitz, mutter Maria gebo nevíse, matka: Antonie katholisch eheliche tochter des joseph Alesch inwohners aus Vyklantitz und deselben gute, mutter Mariana geboren (nevíse)

oo : Matěj Aleš + ? - po 19.12.1869 Pfefferkpol ?oo : Tomáš Aleš + ? - -


Josef - 1771 hledám Lukavec 4 / 37-52

oo : Josef Aleš + Kateřina Nesvačilová - 3.11.1799 Petrovsko 4 / Vyklantice 5 / 62 / Josef syn tomáše Aleše chalupníka z Petrovska zedník, 28-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera po neb. Josefovi Nesvačilovi chalupníkovi z Vyklantic, 22-0-0, svob.


Jan -

oo : Jan Aleš + Kateřina Markvartová -


Jan - 19.6.1835 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 232 / Johann Alesch kat. maurer in Petrovsko 4, ehe. sohn des Joseph Alesch chalupners in petrovsko 4, eheweib Katharina geb. Neswačil aus Viklantic 8, matka: Katharina Mar??? kath. eheliche tochter des Jakob Mar??? shaffners in Neuhof ?? hroby dessen eheweib Maria geb. Sewerin aus Vobratic

František - 14.8.1836 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 233 /

Barbora - 3.8.1838 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 235 /

Kateřina - 8.1.1841 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 236 /

Antonie - 31.5.1843 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 237 /

Štěpán - 21.8.1846 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 238 /

Josef - 26.2.1849 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 239 /

Josefa - 26.2.1851 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 240 / Jan Aleš, katolík domkař z Petrovic 4, vlastní syn + jsoefa Aleše domkaře z Petrovic 4, orkesu Pacovského, hjt. Pelhřimovského kraje Budějovického a jeho manželky Kateřiny roz. Nesvačil z Viklantic 7, kraje Pacovského, matka: Kateřina, katolička vlastní dcera Jakuba Marquarta šafáře z Buřenic 1 a jeho manželky Marie roz. Hlinka z Vobratani 4 , okresu Pacovského

Antonín - 19.7.1853 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 241 /

Marie - 3.7.1857 Petrovsko 4 / Vyklantice 3 / 243 /


Václav - 1778

oo : Václav Aleš + Terezie Burianová - 16.2.1800 Petrovsko 4 / Vyklantice 5 / 63 / Václav syn Tomáše Aleše chalup. z Petrovska, 22-0-0, svob. nevěsta: Theresia dcera po neb. Martinovy Burianovy chalup z Smedova děvečka ve dvoře petrovském, 22-0-0, svob.oo : Václav Aleš + Marie Fialková/Vaňková - prošlé Vyklantice 8 / 32


Antonie -


Kateřina - 16.1.1832 Petrovsko 7 / Vyklantice 3 / 231 / otec neuveden, matka: Antonie eheliche tochter des Wenzl Alesch inmann aus Petrovsko der mutter Maria geborenen Fijalka aus Michowitz

Antonie - 15.7.1836 Petrovsko 6 / Vyklantice 3 / 233 / otec neuveden, matka: Antonie eheliche tochter des Wenzl Alesch inmann aus Petrovsko der mutter Maria geborenen Waniek aus Zetoraz 8

Barbora - 6.1.1840 Petrovsko 6 / Vyklantice 3 / 236 / otec neuveden, matka: Antonie eheliche tochter des Wenzl Alesch inmann aus Petrovsko der mutter Maria geborenen Waniek aus Zetoraz 8

Antonie - 29.9.1842 Starý Smrdov 21 / Vyklantice 3 / 109 / otec neuveden, matka: Antonie eheliche tochter des Wenzl Alesch inmann aus Petrovsko der mutter Maria geborenen Waniek aus Zetoraz 8


oo : Václav Aleš + Marie Junková -


Marie -


Jan - 11.11.1832 Petrovsko 7 / Vyklantice 3 / 231 / Maria ehelicher tochter des Wenzl Alesch ausgedinger aus Petrovsko der mutter Maria geb. Junek bauer aus Březnitz


Mirotice 6 / 72-

Mirotice 21 / 3-4 zapsani naroz. vsichni Aleš

Mirotice 22 / 2-3 zapsaní všíchni Aleš

umrti Františka Aleše, syna Johana Aleše cirkusbesitzer 1923

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=8d0e01f6cf78fd58:-6ca67971:13f99d54109:-7fb2&scan=f4a2a28002a54c38a99c3a56def25bfb


Vyklantice index nar prošlý jen do roku 1857, jsou tam i dalsi dopsat si je https://digi.ceskearchivy.cz/8619/4/1526/2064/81/0


https://digi.ceskearchivy.cz/4429/43/1659/2113/88/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu