Rodokmen: Beck

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Jan - ?

oo : Jan Beck + ?? - -


Josef - ? kovář z červenic , plaske panství dohledat

oo : Josef Beck + Marie Šrámková - 25.1.1774 Lišťany 35 / sig. 21/5 / 107 / Pock josephus honestus adoleshcens filus def. Joannis Pock fabri ex pago Czervenitz cum sonsa sua virg. Maria filia Georgy Schramek inquiliny subdity Kornhlansenses


Antonín - 2.4.1775 Přerubenice 8 / Mšec 03 / 287 / Beck Josephus mat: Anna

oo : Antonín Beck + Josefa Dubská(*1789 psaná i Jako Jakšová) - 9.11.1807 Blatná 22 / Blatná 17 / 44 / Antonín Beck invalid z regimetu Vogelsang infanterie rozený z Cerwenitz z panství Korehansu, toho času komediant, 32-0-0, svob., nevěsta: Josefka dcera Josefa Dubského Tišknaře z Blatný, 18-0-0, svob

ona: Josefa - 14.10.1855 Jimlín 22 / sig. 130/12 / 130 / Josefa Beck, schauspielers wittwa, im Imling 22 70-0-0


František - 1811 v Jimlíně, nebo Malé chyšky(nejsou to Chýšky, okr Písek)

oo : František Beck + Kateřina Dubská - 15.10.1834 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 56 / František Beck , syn Antonína Becka kramáře z Jimlína 36 a mateře Josefy rozené Jakšový z Blattny , 24-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Václava Dubského domakře z Předmíře a mateře Kláry rozené Hrbkovy z horažďovic, 18-0-0, svob.


Jan - 7.9.1838 Hradiště 9 / Chlístov 05 / 149 / František beck komediant, syn Antonína becka KOmedianta z Nových hradů 36 panství Postlbergského a matky Josefz rozené Jakeš z Chýšek 7 statků tehoz kraje Taborksého, amtka: Kateřina dcera Václava Dubského domkaře z Předmíře 10 panství Lnářského a matky Klary rozené Hrbkové z Rašin? 15 statku Cestilského?, skmotrové, vojtěch bauda šenkýř z hradiště a Apolena Kočková handlířka z Březnice

oo : Jan Bek + Anna Kellnerová - 14.1.1868 Hluboš 4 / Hluboš 07 / 54 / Bek Jan loutkář,marionettenspieler z Hradiště 9 rodilý kraje plzenského okresu klatovského syn Beka Františka komedianta z Imlingu okresu Postlberg a Kateřiny rodilé Dubský domakře z Předměři 10 u Lnář, 29-0-0, nar. 7.9.1838 Hradiště fara Chlístov, nevěsta: Kellner Anna, dcera + Kellnera Františka komedianta z Hluboše 4 a Kateřiny rodilé Kočka, komedianta z němčic, 17-0-0, sovb. nar. 15.6.1850 v Postlbergu


František - 30.4.1881 Louňovice pod Blaníkem 9 / Louňovice pod Blaníkem 15 / 284 / Beck Jan loutkář příslušný do Imlingu syn Františka Becka komedianta z Imlingu a Kateřiny Dubské z Předměří, matka: Anna Kellnerová dcera + Franiška Kellnera komedianta z Hluboše 34 a Kateřiny rozené Kočka komedianta z Němčic, oddáni 14.1.1868 v Hluboši

13.7.1881 Dolní Krupá okr. Havlíčkův Brod / sign. 5950 / 100 / Beck František manželský syn Jana Becka kočujícícho loutkáře z Imlinku a jeho manž. Anny rod. Kellnerové z Hluboše 4 , okr. Příbram , 0-3-0, psotník


oo : František Beck + Anna Řapek - 28.1.1845 Jimlín 2 / sig. 130/27 / 43 / Franz Beck wittner marioneeiz spiler aus Imling 2 hshft Neuschols ehel sohn des Anton Beck Komedianten aus Imling hshft Neuschloss und des mutter Josefa geborrenn Dubský aus Blattna hshft Blattna, 34 1/2 roku, nevěsta: Anna ehel tochter des Kaspar Řapek Nagelschulind?? aus Radnic 23 hshft Radnitz und der + mutter Dorotyn geboren Wacek? aus Radnitc hshft Radnicz, svob. 15 1/2 roku

on: 29.4.1891 Malý Bor 19, okr. Horaždovice / Malý bor 23 / 45 / František Beck loutkář a žebrák z Imlingu u farnosti Opočno u Loun, okres Postoloprty v Žatecku, manžel Anny rozené Řapekovy z Radnic 235, vlastní syn po Antonínu Beckovi komediantu z Imlingu, 81 let sešlostí věkem


Josef - 12.5.1848 Nevězice 16 / Staré Sedlo 9 / 138 / František Beck herec ?? panáčky z Imlink 2 novozámeckýho panství v ?? kraji syn Antonína ty??? takového z Imlinku , matky Josefy Jakub z Blatny, matka: Anna dcera Kašpara řabka kováře (cvočkaře) z Radnic 1235 panství Radnic i matky Doroty

oo : Josef Beck + Kateřina Klucká - 28.11.1871 Nepomuk 26 / Nepomuk 24 / 32 / Josef Beck, vojín c.k. zemské obrany Žateckého batalionu 42, divadelní herec s loutkami , syn Františka Becka , divadelního herce s loutkami z Kimlinku 2, býv panství Novozámecké v kraji Žateckém a jeho manželky Anny dcery Kašpara řabka cvokaře z Radnic 135 , 23-6-0m svob. nar. 12.5.1848 matr. XV fol 140 Staré sedlo, nevěsta: Kateřina, dcera Josefa Kluckého divadelního herce s loutkami z Bavorova, okres Vodňanský a jeho manželky Josefy dcery Matěje becka Divadelního herce s loutkami z Nových Hradů, nar. 25.10.1848 Kádov pag 180, 23-1-0, svob.


Antonín - 20.10.1876 Stříbrné hory 15 u Klatov / narození dvojčat Antonín a Antonie Bekovi Jimlín Otec Josef Bek, člen c. a k. zemské obrany Žateckého batalionu č. 42, divadelní herec loutkami z Jimlína, syn Františka Beka divadelního herce loutkami do Jimlína příslušný okr. Postoloprty a matky Anny dcery Kašpara Řábka, cvokaře z Radnic Matka Kateřina, dcera Josefa Kludského, divadelního herce loutkami z Bavorova okr. Vodňany a jeho manželky Josefy, dcery Matěje Beka divadelního herce loutkami z Nových Hradů kmotr: Antonín Kludský divadelní herec tč. v Praze

Antonie - 20.10.1876 Stříbrné hory 15 u Klatov / narození dvojčat Antonín a Antonie Bekovi Jimlín Otec Josef Bek, člen c. a k. zemské obrany Žateckého batalionu č. 42, divadelní herec loutkami z Jimlína, syn Františka Beka divadelního herce loutkami do Jimlína příslušný okr. Postoloprty a matky Anny dcery Kašpara Řábka, cvokaře z Radnic Matka Kateřina, dcera Josefa Kludského, divadelního herce loutkami z Bavorova okr. Vodňany a jeho manželky Josefy, dcery Matěje Beka divadelního herce loutkami z Nových Hradů kmotr: Antonín Kludský divadelní herec tč. v Praze

Josefa - 26.6.1885 Benešov(v boudě na place pod piarsitským klášterem) / Benešov 40 / 337 / Beck Josef(recte Pek) divadelní herec s loutkami syn Františka Peka divadelního herce s loutkami z Imlinku , v kraji žateckém a matky Anny Řábkovy z Radnic , Odáni v Nepomuku 28.11.1871, matka: Klucká Kateřina, dcera Josefa Kluckého , divadelního herce s loutkami z Bavorova a Josefy beckovy z Nových Hradů, svědci: Josefa Klucká vdova po Josefu Kluckém divadelním herci z Bavorova u Vodňan , Anna Kočková manželka Antonína Kočky majitele panoramy z Jindřichovi u Klatov

3.7.1885 - dohledat

Ludmila - 9.1.1888 Rokycany 166 / Rokycany 35 / 243 / Josef Beck (recte Pek) cestující divadelní herec(v Rokycanech) syn Františka Becka divadelního herce s Loutkami v Imlinku , kraj Žatecký a Anny roz. řábkové z Radnic, nar. ve Starém Sedle u Orlíka) příslušný do Imlinku, Kateřina dcera Josefa kluckého , divadelního herce v Bavorově a Josefy roz. beckové z Nových Hradů při Imlinku , oddáni v Nepomuce

20.1.1890 Zeměchy( v boudě) / sig. 130/12 / 170 / Pek-ová Ludmila , manž. dcera Josefa Peka , herce s loutkami z Jimlína a Kateřiny dcery Josefa Kluckýho , divadelního herce s Loutkami z bavorova u Vodnan , nar. v rokycanech , 2-0-0

Emilie - 9.1.1888 Rokycany 166 / Rokycany 35 / 243 / Josef Beck (recte Pek) cestující divadelní herec(v Rokycanech) syn Františka Becka divadelního herce s Loutkami v Imlinku , kraj Žatecký a Anny roz. řábkové z Radnic, nar. ve Starém Sedle u Orlíka) příslušný do Imlinku, Kateřina dcera Josefa kluckého , divadelního herce v Bavorově a Josefy roz. beckové z Nových Hradů při Imlinku , oddáni v Nepomuce


Martin - 28.10.1852 Černochov(v hospodě) 1 / L115/13 / 101 / Bek František , komediant z Imlinku 2, byvaleho panství Novohradského , okresu Postoloprstského , kraje žateckého , syn Beka Antonína , téz komedianta z Imlinku a matky Josefy rozené Jakšovy z Chyšek, matka: Anna dcera Řapka Kašpara , cvokaře z Radnic 235a matky Doroty rozené Vackovy též z Radnic

oo : Martin Bek + Anna Schönová - 4.8.1896 Jimlín / 7 / dohledat není online jen do roku 1894 , je napsán v indexu L130/G / 21 /

on : 31.5.1926 nemocnice, Louny / Sig. 100/50 / 201 / Pek Martin , bez zaměstnání, na cestách příslušný do Jimlína , vdovec , 72-0-0, * černoch okr kouny

sčítání 1921 Jimlín / bydlel v čp. 11 / 27 / Pek MArtin, vdovec, nar. 7.6.1852 Černochov kolovrátkář / http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=8057C7AD311811E58B332C44FD1D3B70&scan=27#scan27


Arnoštka - 1880 , je to manželka Jaroslava Peka dohledat není online


Petr - 20.2.1855 Slatina 9 u Chřič, okr Plzeň sever / Chříč 12 / 16 / Beck František , loukář(marionettenspieler) z Imlingu 2 panství Novo zámecké , kraj Zatecky, syn Antonína Becka loutkáře tež z Imlingu 2 a matky Josefy rozené Jakeš z Blatné jindy kraje Prachenského , ?? podkraje Březnického, matka: Anna dcera kašpara řapka tovaryše cvokařského z Radnic 235 a matky Doroty rozené Wacek tez z Radnic

oo : Petr Beck + Anna Holzknechtová - 7.1.1879 Chraštice / Chraštice 21 / 36 / Beck(pek) Petr, umělec tělocviku, nyní v Kozárovicích 36, narozen v Slatině č.9, okres Královický, manželský syn Františka Becka loutkáře z JImlinku č.3, okres Žatecký, nyní v Nepomuku a jeho manelky Anny Rodem řapka z Radnic 235, 23 8/12 svobodný, nevěsta: Anna Wertheimová, vodva po Vincenci Werthheimovi, loutkáři z Vonoklas, dcera Františka Holzknechta, komedianta ze Zbenice a jeho manželky Kateřiny rodem Hubených z Ledenic, narozená ve Březí 7, okres Milevský


Vincenc - 20.8.1879 Polkovice dohledat není online

oo : Vincenc Bek + Anna Wertheimová - 16.9.1902 Opočno u Loun / hledam 130/22 / 100-125 nic dohledat

on: 14.1.1963 dohledat

ona: 2.6.1956 dohledat


Josef - 9.9.1906 Městečko 34 / Městečko 15 / 253 / Beck Vincenc, herec tělocviku, syn Petra Becka provozovatele tělocviku a Anny rozené Holzknechtovi , rozený v Polkovicích ,hejt. Přerov na Moravě, matka: Anna, rozená WErthaimová , dcera emanuela Wertheima herce a Karly rozené Pekovy , rozená v Dřívčicích 78, okrej Louny (oddáni v Opočně u Loun 16.9.1902,

oo : Josef Beck + Barbora Wertheimová - 3.10.1931 Bílá hora (obývací vůz) / Břevnov BŘV O11 / 149 / Josef Beck dělník a kočující obchodník nar. V Městečku 34 u Křivoklítu, okr. Rakovník přís. do Jimlína , manž. syn Čenka Becka majitele kolotoče v Roudnici nad Labem a Anny roz. Wetheimovy z Hrivčic u Loun, 25-0-0 svobodný, nar. 9.9.1906 Městečko IV fol. 251 čř.17, nevěsta: Barbora WErtheimová při kolotoči, nar. v Poštovicích o. Slaný manž. dcera Josefa Wertheima majitele houpaček , přísl do Vonoklas okr. Smíchov a Anny roz. Janečkovy z Boješic, okr. Písek, 19-0-0, svobodná , nar. 3.5.1912 mat. Knětíněves VIII fol. 86 č.ř.17


Bohumil - 21.9.1881 Bohumín 49 / inv. č. 2776 sig. F VI 8 / 154 / Beck Peter Tu?ner, Anna geb. Holzknecht, apestasiert 14.4.1922 farmtzinem Kinte?

oo : Bohumil Beck + Barbora Richterová - 23.1.1921(?) s Bertou Richterovou(* 6.8.1894 Banjaluka (?) -Bosna,+.)

ona: 12.4.1924 Louny / sig. 100/50 / 178 / Beková Berta , manželka Bohumila Beka majitele kolotoče , posledně pobytu ve Hřivicích rodem Richterova z Banjaluky v Bosně, příslušnost do Jimlína, okres Postoloprty, na. 26.8.1894, coop 23.6.1921, 29-0-0


Jaroslav Bohumil - 10.2.1884 Hradiště, okr. Blovice / Blovice 33 / 335 / Petr Beck , provozovatel tělocviku z Imlínku , okr. Žatecký, syn Františka Becka loutkáře tamtéž a jeho manželky Anny rodem Řabkovy z Radnic 235, matka: Anna dcera Františka Holzknechta provozovatele tělocviku z Zbenic , okr. Písecký a Kateřiny rodem Hubený z Ledenic

oo : Jaroslav Beck + Arnoštka Peková - dohledat

on před 1918 dohledat

ona: 2.8.1917 nemocnice Louny / sig. 100/50 / 57 / Becková Arnoštka , roz. Peková z Jimlína, vdova po + Jaroslavu Beckovi majiteli loutkového divadla z Jimlína, 37-0-0, tyfus


Valentýn - 23.2.1888 Blatná 87 / Blatná 10 / 225 / Petr Beck, provozovatel tělocviku z Imlingu okr. Žatec, syn Františka Becka, loutkáře z Imlingu a jeho manželky roz. Řábkové z Radnic čd. 235 Matka Anna vdova po +Čeňku Wertheimovi, loutkáři z Vonoklas, dcera Františka Holzknechta, provozovatele tělocviku ze Zbenic a manželky jeho roz. Hubený z Ledenic https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=2277&page=0

oo : Valentýn Beck + Anna Rochlova - 6.9.1913 Dolní Ročov u Loun dohledat není online

on: 18.3.1952 Běchary u jičína napsáno u narození


Gustav - udajne 1889 dohledat


oo : Petr Beck + Annou Vojtíšková - 19.8.1922 Tatobity 127 / Zámrsk, Tatobity sig. 7835 http://195.113.185.42:8083/000-07835.zip / 144 / Petr Beck dělník v tatobitech 127 narozený ve Slatině 9, hejt. kralovické syn + Františka Becka loutkáře v Imlingu 2 pa. Postoloprty a + Anny dcery Kašpara řapka tovaryše cvokařského z Radnic 235, nar. 20.2.1855, 67-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Vojtíškova narozená v krčkovicích 2, hejt. Turnovské, dcera kat. rodičů + Františka Vojtíška, chalupníka v Krčkovicích 2 a Anny dcery Františka Mazánka chalupníka v Tatobitech 127, nar. 15.12.1889m 32-0-0, svob., vydané listiny ...... umrtní list Anny Pekové manželky ženichovy z farn. úřadu v Sopec ze dce 17.3.1912 d.63


Karel - 10.9.1857 Klapý 26 / sig. 72/12 / 7 / František Beck komediant , rodilý z Imling 31 vlast. syn + Antonína Becka , komedianta tutéž a jeho manželky Josefny rozené Janež z Březnice za Sv. horou, matka: Anna vlas. dcera Kašpara řapek mistra svočkařského z Radnic 235 a jeho manželky Doroty rozené Barta z Radnic

oo : Karel Beck + Marie Wertheimová(17.1.1865) - 7.10.1883 Královice dohledat není digitalizaováno


Marie - 12.4.1886 Rokycany (ve voze na rejdišti u mostu) / Rokycany 35 / 199 / Bek Karel , loukoherec(majitel kolotoče) z Klapýho syn Františka Beka , komedianta z Imlingu 31 a Anny roz. Řapkové z Radnic235, nyní v Kralovicích, matka: Marie , dcera Václava Vertheima loutkáře z Vonoklas a Anny roz. Čichingrové z Panošova Újezda, oddáni 7.10.1883 v Kralovicich


oo : František Celestín von Freyfeld + Anna Peková - 9.9.1891 Jimlín 1 / sig. 130/27 / 145 / Ženich Vincenc Celestýn rytíř Freyenfeld, nar. 8.1.1839 v Klatovech, herec s loutkami, příslušný do Jindřichovic syn Františka Celestýna, sladovnického v Brodku a matky Terezie rozené Beinkofer v Brůdku, 52-0-0, svobodný, nar. 8.1.1839 v Klatově 19, Nevěsta Anna Peková, nar. 2.7.1829 v Radnicích, vdova po +Františku Pekovi, herci s loutkami z Jimlína, dcera Kašpara Řapeka, cvokaře z Radnic a matky Doroty rozené Vacek z Radnic, 62-0-0, vdova

ona: Anna Celestínová - 17.9.1912 Klatovy III75 / Klatovy 84 / 63 / Celestín-ová Anna z Freynfeldu , bytem v Klatovech III-75, vdova po + Vincenci Celestínovi rytíři z Freyenfeldu , loutkáři z jindřichovic, rodem Řapeková z Radnic 233 u Plzně , ovdovělá Peková z Imlingu u Žatce,nar. v Radnicích 2.7.1829, 83-2-15, marasmus


Eleonora - 30.4.1826 Jimlín / Jimlín 130/11 / 118 / Anton beck gymnastischer Künstler aus den dorf Imling sohn des + Josef Beck Schmiedmeister in Cernoviz und der Mutter + Maria tochter des P. Schramek chalupner in Lishstan (Líšťany?), matka: Josefa tochter des Josef Dubský druck?ergesell in Chischka? im taboren kreise und der mutter Anna tocher des

Terezie - 1830 dohledat

oo : Václav Kočka + Terezie Becková - 6.3.1848 Budyně 1 u Bílska / Bílsko 8 / 78 / Václav Kočka komediant , syn Františka Kočky komedianta z Jindřichovic 26 a matky Kateřiny rozené Dubské z Březenic? 69, 22-0-0, svob., nevěsta: Terezie , dcera Antonína Beka inwalidy z Prahy a matky Joseffy rozené Dubské ze Šípy (Schippen), panství Chříč, 18-0-0, svob.


Františka - 8.6.1854 Nepomuk 23 / Nepomuk 16 / 82 / Václav kočka marionetten spieler z Jindřichovic syn Františka Kočky marionettenspieler z Jindřichovic 26 a Kateřiny Studený z Příchovic, matka: Terezie dcera Antonína Becka invalida z Prahy a Josefy Dubský z Prahy


Marie - -

oo : Josef Staubert + Marie Becková - dohledat


Matěj - 19.1.1777 Přerubenice 8 / Mšec 03 / 297 / Beeck Josephus mat Maria sub. Kornhous

oo : Matěj Beck + Marie Anna Jakešová - 4.8.1799 Černíkovice 5 / Kozojedy 04 / 2 / Beck Mates swietak, 20-0-0, nevěsta: Jakšová Marie svietacka, 18-0-0


Karolína - 1802 Jimlín dohledat hledam sig 130/1138-50 nic , hledam Nové Hrady sig. 130/44 / 9-10 nic

oo : František Vinický + Karolína Becková - 13.7.1818 Jimlín 32 / sig. 130/27 / 20 / Franz Viničky mechanischer schauspieler aus dem Stadt holitz chrudimeren kreiss geburstig und zu könig ??? ??? unterthänig sohn des Mathias Vinický krämmers in der stadt Holitz ??? ??? k: k: kainrral herrshaft Pardubitz chrudimer kreis und der Anna geboren Fest auch aus holitz, 18-0-0, sovb. nevěsta: Karolina tochter des Mathias Beck schuspieler in Imling und der Maria geboren Jakesh aus dem dorf Cernikovic zu der herrschaft Plass gehörig, 16-0-0, svob.


Kateřina - 13.1.1808 Jimlín / sig. 130/11 / 63 / Katharina tocheer des Mathes Pek inwohners im dorf Imlin, matka: Maria geboren Jakesch aus dem dorf Černikowitz wrlehs im dof Sudoměřice 14

oo : Antonín Jung + Kateřina Becková - vonoklasy dohledat / Hledam Dobřichovice 16 / 317 index nic Dobřichovice 15 indedx 139 nic / Třebotov 23 / 35-36 nic


Anna - 9.6.1837 Povlčín 8 / Mutějovice 11 / 30 / Anton Jung gymnastichen kunstler aus dorf Vonoklas berauner Kriges sohn des + Anton Jung gymnastische künstler aus Zvikovec , Pilsner Kreise u der Maria Kubin mariogaben spielers tochter aus Radactz?, matka: Katharina tochter des + Mathias Böck marinetter aus Maugchlast? gatzer? Kreises u der Maria geboren Jakesch Marionettenspieler in Plas pilsner Kreises

oo : Václav Kelner + Anna Jungová - 1.2.1865 Dymokury 98 / Dymokury 09 / 47 / Klener Václav loutkář, manželský syn + Františka Kelnera komedianta z Hluboše 23, okr. Příbram a matky Kateřiny dcery Jana Kočky loutkáře z Němčic, nar. 24.3.1837 , 27-0-0, svob. nevěsta: Jungová Anna manželksá dcea + Antonína Junga katolíka gymnastického umělce z Vonoklas kraje Berounského a matky kateřiny dcera + Matěje Bëka loutkáře z Nových Hradů kraje Žateckého, nar. 9.6.1837 v Pavlčíně(Matějovice u Rakovníka), 27-0-0, svob.


Václav - 2.2.1877 Tmáň 30 / Tmáň 13 / 165 / Kelner Václav kočující loutkář z Dymokur 98 komediant , okres. Královo měštce, okr. Jičínský manžl. syn Františka Kelnera komedianta z Hluboše 23 a matky KAteřiny dcery Jana Kočky loutkáře z Němčic, matka: Anna Jungová manželská dcera + Antonína Junga gymnastického umělce z Vonoklas a matky Kateřiny dcery + Matěje Böka loutkáře z Nových Hradů, kraj Žatecký


Barbora - asi 1812 dohledat

oo : Josef Staubert + Barbora Becková - 22.10.1831 Jimlín http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-727e&scan=27#scan27


Josef - 1815 mozná Vonoklasy, možná Hříškov, okres lounský , psán Křížkov dohledat

oo : Josef Beck + Kateřina Flachsová - 10.11.1835 Vlásenice 10 / Jistebnice 21 / 25 / Josef Pek, komediant syn Matěje Pek komedianta z Wonoklas a Marie Jakeš komedianta z Nový Hrady , Neuschlos, Sautzer kreis, 20-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina , dcera Jána Flachs komedianta z Vlásenic a Kateřiny Dubský z Břinice , 18-0-0 svob.


František - 8.5.1838 Baně 14 / Zbraslav ZBR N12 / 121 / Josef Pek, příchozí komediant ,marionettenspieler syn matěje komedianta z Vonokals a Marie jakšovy z Nových zámků, matka: Kateřina dcera Jána Flachsa komedianta z Vlasenic a Kateřiny Dubský z Březnice

oo : František Pek + Anna Štěpánková - 7.2.1861 Městečko 5 / Městečko 05 / 72 / Pek František loutkář a znalec v tělocviku manž. syn kat. rodičl Josefa Peka loutkáře z Hřiškova, okr. Lunského narození na Baně u Zbraslavi , kraj Pražský a matky Kateřiny Flachsa z Vlasenic U tabora, 22-0-0, svob. nevěsta: Štěpánková Anna dcera kat. rodičů Štěpánka Františka kramáře z Městečka 13(narozená v kněžovsi 102, bývalé panství Krušovské , praj Pražský a matky Františky rozené eichingrové z Velkéhho újezda, 18-0-0, svob.


Růžena - 4.5.1882 Petrovice 10 / Petrovice-RA 19 / 87 / Pek František , komediant světem jdoucí , syn Josefa Pecka loutkáře z Hříškova, okres Louncký a matky Kateřiny roz. Flachsovy z Vlasenic, matka: štěpánková Anna, dcera Františka Štěpánka kováře z Městečka okresu Křivoklátského a matky Františky e. Eichingrovy z Velkého Oujezda , rodiče oddáni v Městečku

oo : Josef Prášek + Růžena Peková - 14.11.1900 Opočno(bydleli oba ve voze na návsi) / sig. 130/22 / 109 / Prášek Josef, kočující kramář a herec bez stáleho bydliště, příslušný do Malého Barchova , okres Novobydžovský, rodem ze Všehrd u Kralovic, manž. syn Jana Práška, kramáře z Mal. barchova , okr, Nový Bydžov a matky + Antonie dcery Františka štěpánka kramáře z Městečka , hejt, Rakovnické, nar. 23.2.1875 ve Všehrdech , 25-0-0, sovb. nevěsta: Pekova Růženaa, člen kočující společnosti bez stáleho bydliště, manžl dcera Františka Peka gymnastika z Petrovic 10, okr. Rakovník a matky Anny manž. dcery dcery Františka štěpánka kováře z Městečka, nar. 4.5.1882 v Petrovicích , 18-0-0, svob.


Marie - 11.12.1849 dohledat

oo : František Tříska + Marie Peková - 5.11.1867 Hříškov 3 / sig L145 / 19 / Triska František , světem jdoucí loutkář, syn manželský Antonína třísky nar. v brandejse nad Labem a Matky Alžběty dcery Josefa Ševčíka koních obchdoníka ze Svinař okr berounský, 28-0-0, svob. nevěsta: Maria dcera Josefa Peka komedianta z Vonoklas 39 a manželky jeho Kateřiny dcery Jana Flakse komedianta z Vlasenic 10 a manželky jeho Kateřiny rozené Dubské z Březnic, 18-0-0, svob.

oo : Hynek Janeček + Marie Peková - 20.10.1869 Brandýs nad Labem dohledat BnL 45 / 34, 35 je svatba trisky s enkym jinym/ 30 40-51 nic


Anna - 21.6.1851 Radovesice 1 / sig. 96/12 / 169 / Josef Pek komediant a obyvatel z Hříškova, ??? (na hříškowasku) v ??? ?? Lounskýho , hejt. Rakownického, kraje Pražského , poz. vl. syn po + Matěji Pekovi komediantu z Nových Hradů a matery Marie rozené Jakšovi tamtež , matka: Kateřina vlastní dcera Jána Flachs-e komedianta z Wlašmin? 10 na Vlasenisku , hejt. Bukovské , kraj Budejovicky a matky Kateřiny rozené Dubské z Březnic , hejtm Březnické kraj Plzenský

10.9.1851 Jimlín 1 / sig. 130/12 / 121 / Anna ehel. tochter des Josef Beck künstlers geboren zu Radowesitz, bzl. Schlau Prag, getroben zu Imling 0-2-21


Josefa - 19.9.1852 Citoliby 35 / Sig. 21/8 / 42 / Bek josef komediant z Kříškova syn + Matěje Beck komediant z Novi hrad + Josef beck kovář z červenic kliž Koenhausu+ Maria rozená jakoš z Kozojed blize Plas + N byvale panství Novi hrad kraj Žatec , matka: Kateřina dcera Jan Flacks komediant z Vlasenic bliz tabor + mater + Kateřina rozená Dubská z Březnic bliž Voclika, bývale panství Vlásenic kraj Tábor

oo : Josef Staubert + Josefa Peková - dohledat


Vilemína - 16.2.1892 v Mstišově okr.Teplice dohledat


Anna - 23.2.1855 Lužná 52 / lužná 02 / 139 / Peck Josef komediant /marionetspieler z Hřiškova blíž Loun byv. z kterýžto 5no prosince 1854 N exh 5532 certifikat vydany a v kraji Rakovnik dne 22.2.1855 vidimizovany byl, task dle certifikatu dle udani otec , mstks:. Kateřina dcera Jana Flaks komedianta z Vlasenic 10 a matky Kateřiny rozené Dubský též z Vlasenic , panství Vlasenic okres a podkraj Tábor,

oo : Josef Janeček + Anna Becková - 1.10.1878 Hříškov, okr. Louny, Česká republika dohledat není online


Šimon - 27.10.1873 černětice 20 , dohledat ten rok je patrně špatně a bude to 1873 a výš


oo : Stanislav Janeček + Anna Becková - 30.8.1915 Kněževes dohledat není online

oo : Stanislav Janeček + Karolína Wertheimová roz. Dubská - 30.8.1915 Kněžeň dohledat


Karolína - 12.9.1859 Hřivčice dohledat hledam L183/1170-71 186-195-207 neni tam , není to Hříškov

oo : Emanuel Wertheim + Karolína Becková - 9.11.1875 Pozdeň ? dohledat není online


Anna - 13.10.1821 Třebelice 10 / malšice 4 / 570 / Mates beck mechanický herec neb hrač syn + Josefa kovář z Cervenic z Koremanzu pak Marianai Schramek z Lastau, matka: Mariana dc. Jana jakše z Cernikowic z Plaskeho panství cak Kat. Kozelentky z Hradku

záznam o jejím narození v JIimlíněJimlín 10 / sig. 130/11 / 105 / Anna ehel. tochter des Mates Beck mechanikers aus Neuschloss und dasin unterthanig, und der mutter Maria geborenn jakesch in dorf Třebelice

oo : Matěj Kaiser + Anna Becková - 20.7.1841 Dolní Ročov 5 / sig. 32/8 / Mathias Kaiser ?? künstler und Sailtäuzer aus dem dorfe Aulowitz 1, sohn der Wolhelm kaiser komedianten aus Imling und der Mutter Theresia tochter des Wenzl Stauber Gerüst dinner aus Pomaisl , nar. 15.3.1820 Úlovice, 21-0-0, svob. , něvesta: Anna beck eine eheliche tochter nach dem + Mathias beck Marionettenschpieler aus dem dorf Imling neunsloser herrshaft und der mutter Maria anna geboren Jakesch aus Černikowitz, narozena 13.10.1821 Třebelice, fara Malšíce


Marie - dohledat

oo : Jan Rangl + Marie Becková - dohledat


Josefa - 19.8.1824 Jimlín 26 / sig. 130/11 / 113 / Mathias Beck gymnastische künstler aus dem dorf Imling sohn des Josef Beck Schmid aus Černowitz un Marie Pramek aus Lišťany, matka: Marie Anna tochter des Johan Jakeš gymnaster künstler aus Černikowitz und der Katarina Kopelenta aus Hradek

oo : Josef Kludský + Josefa Becková - 17.2.1846 Bavorov 73 / Bavorov 18 / 14 / Josef Kludský komediant z Bavorova , syn + Josefa Kludského komedianta ze vsy Bukovnik mačické panství a matky Terezie rozené Kočka ze vsy Slabče panství Slabskýho, 20-0-0, svob. nevěsta: Josefa , dcera Matěje becka komedianta z imlingu 26 novozámecké panství a matky Marie Anny rozené Jakš z černikovic 16, 22-0-0, svobNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Václav -

oo : Václav Beck + Jana Janečková -

on: 13.7.1928 Roudnice nad Labem


oo : František Mélka + Jana Becková - 18.3.1935 Rakovník / Rakovník 38 / 75 / František Mélka trhovec narozený ve Kvenicích okres Postoloprty manželský syn Antonína Mélky trhovce z Bratronic ,o. Křivoklát a Olympie roz. Tojšilové přísl. Bratronice, 26-7-0, svobodný, nar. 16.8.1908 fara Postoloprtyfol 87, nevěsta: Jana Becková vdova po + Václavu Beckovi majiteli světelných obrazů , narozená v Líčkové 89, okr. Žatec manželská dcera Jaroslava Janečka majitele zábavních podniků z Vonoklas a Pavliny roz. Wertheimové, 26-6-0, vdova od 13.7.1928 , nar. 12.9.1908 fara Liběšice VII fol 184


hledam Jimlín http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=8057C7AD311811E58B332C44FD1D3B70

1-200-251 jen na straně 27 je MArtin PEkKarel -

oo : Karel Beck + Barbora Přibíková -


Ignác -

oo : Ignác Beck + Antonie Truxová - -


Vincenc Karel - 13.4.1861 Rakovník 64 / Rakovník 22 / 19 / Beck Ignác , majitel hospody zde syn Karla Becka , měštana a hospodksého zde a Barbory rozené Jan a Petronelly Přibíkové, městana a mistra pekaře zde, Matka: Antonia , dcera Františka Truxy mistra koláře a domkaře v Řenčově 58 a matky Barbory rozené Spinglerové mistra ovčáka v Krušovicích


oo : Vincenc Beck + Marie Wolfová - 31.1.1893 Rakovník / fol 30


Bohuslav Jan - 14.6.1906 Rakovník 64 / Rakovník 27 / 252 / Beck Vincec majitel hostince zde narozen zde , dne 13.4.1861 mž. syn kat. rodičů Ignace Becka majitele hostince zde 34 a matky Antonie rozené Truxové z Řenčova 58, matka: Marie Wolfová narozená v Chotěboři dne 20.11.1871 mž. dcera Jana Wolfa obuvníka zde, vyznání evang. rodilé z Ostrova (okr Chrudim) a matky Rosalie rozené Medrovy zde , oddáni 31.1.1893 Rokycany fol. 30

oo : Bohuslav Beck + Magdalena Nová - 30.8.1930 Plzeň / lzeň-východčeskobratrská evangelická 01 / 161 /


Karel František - 28.3.1864 Rakovník 64 / Rakovník 22 / 71 / Beck Ignác , majitel hospody zde syn Karla Becka , měštana a hospodksého zde a Barbory rozené Jan a Petronelly Přibíkové, městana a mistra pekaře zde, Matka: Antonia , dcera Františka Truxy mistra koláře a domkaře v Řenčově 58 a matky Barbory rozené Špinglerové mistra ovčáka v Krušovicích

oo : Karel Beck + Anna Solcanová -


Karel - 6.12.1871 Rakovník 30 / Rakovník 22 / 71 / Beck Karel , domkař zde syn Karla Becka , gruntovníka zde a Barbory Přibíkové zde, Matka: Anna dcera Josefa Solcana gruntovníka ze Skupé a Veroniky rozené Zíkové z Roztok


Václav - 25.9.1868 / 154 Rakovník 64 / Rakovník 22 / 157 / Beck Hynek , majitel hostince zde syn Karla Becka , měštana a hospodksého zde a Barbory rozené Přibíkové zde, Matka: Antonia , dcera Františka Truxy mistra koláře a domkaře v Řenčově a matky Barbory rozené Špinglerové v Krušovicích

13.7.1869 u narozneí psáno

Františka Antonie - 7.6.1870 Rakovník 64 / Rakovník 22 / 187 / Beck Ignác , majitel hospody zde syn Karla Becka , měštana a hospodksého zde a Barbory rozené Jan a Petronelly Přibíkové, městana a mistra pekaře zde, Matka: Antonia , dcera Františka Truxy mistra koláře a domkaře v Řenčově 58 a matky Barbory rozené Špinglerové mistra ovčáka v Krušovicích