Rodokmen: Berousek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Josef Berousek + Karolína Richterová - on psan z Turčina u Čáslavi, Tureč u Doupova, ona psána z Křižanova / hledám Brno / Křižanov 15741 / 4-

oo : Josef Berausek + Karolína Richterová - 25.5.1824 Vilémov / 10504 sign. 800 / 20 / Josef berausek kovář z ???? odtud , 39-0-0, svobodný, nevěsta: Karolína Richterová dcera po + Janu Richterovi domkaři z Jívoví z Moravy panství Křižanov, 38-0-0, svob.


Turkovice - 9843 sign. 1881 / index B nic zadny berousek

Tureč 2 a 4 - zapdani cechy taky nic

Vilémovice - Červené Janovice 23, Ni 16571866, hledam idensx B6-34 nic zadny berousek

10503 sign. 799 matrika O 1784-1802 ukn 10503, územní rozsah: farnost (Borek, Úhrov, Vilémov), hledam 1-67 prosle cele nic


Ignác - 1807 Vilémov, okr Havlíčkuv Brod pred rokem 1820 / mozna Horky u Caslavi / hledam Vilémov 000-00796 / hledam 1-40 / Vilémov 10486 000-00795 prosle cele nic

oo : Ignác Berousek + Josefa Holzknechtová - 24.11.1829 Kamenná 8 / Chraštice 07 / 42 / Ignatz Brausek harfenist und aktär der gymnastichen künstler otec Josef drnomistr? z Vilimova 22 mateř Karolina Richtrová Modřijavova? z jihlavského kraje, 22-0-0, svobodný, nevěsta: Josefa , otec Josef Holzknecht komediant podany Vorliku mater Anna Richtrová z nebílov Šťáhlavského panství, 22-0-0, svob.


Jan - 1830

oo : Jan Berousek + Anna Vlášková - -

on: 26.9.1866 Tábor 220 / Tábor 48 / 281 / Jan berousek loutkář, 36-0-0, cholera


Anna - 3.9.1851 Smololety 6 / Dolní Hbity 04 / 474 / Jan berousek komediant z Radko-Vlasenic 2 syn Ignáce Berouska komedianta z Vilímova a Josefy Holzknechtovy z Benic okresu i súdě Chotěboř v kraji Pardubic, matka: Anna dcera Babory Vláškové komediantky z Bechyně 100

Čeněk - 1858

22.9.1866 Tábor 7 / Tábor 48 / 281 / Čeněk Berousek dítě komedianta loutkáře, 8-0-0, cholera

Josefa - 19.1.1866 Kozárovice 36 / Chraštice 18 / 8 / Jan berousek katolík loutkoherec marionettenspieler pozdružující se v Kozárovicích 36 z Vlásenic okresu Táborského manž. syn Hynka Berouska toulavého pomocníka při divadelní hře z města Vilémova , kraje Čáslavského a téhož manželky Josefy rozené Holzknecht ze Zbenic, matka: Anna Vlášková kat. nemanž. dcera Barbory Vlášek toulavé pomocnice při divadelní hře , manž. dcery Tomáše Vláška podkováře zv Bechyni 100, okres Tábor

23.9.1866 Tábor 7 / Tábor 48 / 281 / Josefa Berousek dítě Jana loutkáře , komedianta, 0-6-0, psotník

František - Bubovice, okr. Březnice

oo : František Berousek + Anna Březinová -


Vincenc - 17.3.1891 Mlýny 11, okr. Benešov / Bystřice 28 / 241 / Berousek František koemdaint syn Jna Berouska klempíře ve Vlásenicích a matky Anny rodem Vláškové. Narozen v Bubovicích okres Březnice, přísl. do Blasenic okres Tábor, matka: Březina Anna dcera Antonína Březiny brusiče z Mnichovic a matky Barbory rodem kalichové


Čeněk - 1840

oo : Čeněk Berousek + Marie Lagronová - 2.6.1863 Bohunice / Předslavice 11 / 47 / Čeněk berousek syn Ignáce Berouska loutkoherce z Vlásenic 10z mateře Josefy Hulcknechtovy z Zbenic, 23-0-0, svob., nevěsta: Marie lagron dcera Josefa Lagrona loutkoherce z Břešínka 7 a amtky Marie roz. Flachsovi z černovic?, 23-6-0


Marie - 26.12.1863 Křestovice okr. Písek / doheldat / hledam Vřeskovice 15 / 47 ni , Vřeskovice 16 89-92 Vřeskovice 17 / 109-119 /Vřeskovice 18 / 55-61 / Vřeskovice 19 / 46-50

oo : Rudolf Janeček + Marie Berousková - 21.7.1896 Úpice / sign. 167-4584 / 150 / Rudolf Janeček kočující herec při Cirku BerousekL t.č. bytem v Úpici bez čísla nar. v Coučicích 13, okr. Březnice dne 3.5.1859, manž. syn + Václava Janečka kočujícího loutkoherce ve Vonoklasech ,okr. Zbraslav a + Anny dcery Josefa Holzknechta loutkoherce z Vorlíka , 37-0-0, svob., nevěstA: Marie berousková kočující člen cirku Berousek t.č. bytem v Úpici be zčísla nar. v Křestovicích 10 dne 26.12.1863, okr. Písek manž. dcera + Čeňka Berouska kočujícího loutkoherce z Vlásenic 10 okr. Tábor a Marie dcery Josefa lagrona loutkoherce z Dřešínka 7, , svobodná, 32-0-0


Matěj - 17.6.1866 Dlážov 51 / Dlažov 06 / 52 / Čeněk Berousek loutkoherec z Vlasenic 10 orkes tábor syn Ignáce Berouska loutkoherce z Vlasenic 10 a matky Josefy roz. Hulcknecht z Zbenic, matka: Marie Lagron dcera Josefa Lagrona loutkoherce ze Dřešinka 7 a matky Marie roz. Flachs z černošic

oo : Matěj Berousek + Berta Tříšková - 21.7.1896 Úpice, okr. Trutnov / sign. 167-4584 / 150 / Matěj berousek majitel a ředitel cirku t.č.bytem v Úpice bez čísla a c.k. zem. branec při c.k. 16 praporu zem. obr. nar. 17.6.1866 v Dláždově 81, okr. Nová Kdyně , hejt. Domažlice, manž. syn + čeňka Berouska loutkoherce z Vlásenic 10, a MArie dcery Josefa lagrona loutkoherce z Dřešínka 7, 30-0-0, svobodný, nevěsta: Berta Tříšková , kočující provazolezkyně t.č. bytem v Úpice nar. v Břeclavě na Moravě okr. břeclav manž. dcera Václava(dole napsáno Karel Tříška otec nevěsty) Tříšky kočujícího prozavochodce v břeclavi a anny dcery Dominika Němečka kočujícího umělec v Kostelci n/L, nar. 30.11.1874, 18-0-0, svobodná


Josefa Marie - 24.3.1868 Písek 123 / Písek 20 / 52 / Čeněk beroušek komediant syn Hynka Berouska komedianta z Vlasenic , okr. Tábor a Matky Jozefy roz. Holzknechtovy ze Zbenic, matka: Marie dcera Josefa ALgrona komedianta z Dřeššínka okres Volyň a matky Marie roz. Flachsovi z Černovic

oo : Václav Kellner + Josefa Berousková - 7.1.1892 Rosovice 66 / Pičín 20 / 238 / Kelner Vácalv cestujcíí herec v Rosovicích 66 rozený v Pecce příslušný do Hluboše syn jana Kelnera herce s loutkami z Hluboše čís. 61 a Anny rozneé Vocásek z Velikých Všelis 32, nar. 27.12.1864 Pecka, 27-0-0, svob. , nevěsta: Josefa rozenéí v písku přísl. do Vlásenic dcera + Čeňka Berouska herce z Vlásnic u Tábora a amtky rozené Marie Lagronovy z Dřešínku u Volyně, nar. 24.3.1868 Písek, 23-6-0, svob.

potomci v rodokmenu Kellner


Žofie - 5.5.1872 Týn nad Vltavou 227 / Týn nad Vltavou 14 / 216 / Čeněk Berousek loutkář z Vlásenic /okr. Tábor / syn Ignáce Berouseka loutkáře z Vlásenic 10 a Jozefy roz. Hulcknechtové z Zbenic, matka: Marie dcera josefa Lagron a loutkáře z Břešínka 7 okr. Volyně Marie roz. Flachsová z Černovic

oo : Karel Kopecký + Žofie Berousková - 2.10.1900 Moravská Ostrava / inv. č. 8727 / 24 / Korel KOpecký loutkoherec svobodný syn Tomáše Kopeckého majitele loutkového divadla v Hluboké(okr. Budějovice) a jeho manželky Josefy rodem Matěje Dubského domkaře v Podhájí, nar. 16.2.1876, 24-7-0, nevěsta: Sofie Berousková artistka v Mor. Ostravě, svobodná dcera Čenka Berouska loutkáře z Vlasenic(okres Šabor , nar. v Týně nad Vltavou jeho manželky Marie dcery Josefa Lagrona loutkáře z Dřišníku , nar. 5.5.1872


Silas - 27.8.1844 Příkosice 12 / Mirošov 10 / 393 / Braušek Ignatz marionettenspieler aus Vlásenitz deselben güte Taberon kreisses sohn + Josef Braušek marionettenspieler aus Milinov 22 deselben herrshaft Cáslavský kreises und der mutter Karolina geboren richter aus Křidavir? Iglauer kreis, amtka: Josefa tocher des Josef Holzknecht gymnastischen kunstler und inwohners geburstig in Kamena 8 herrsheft Vorlik und der + mutter Anna geboren Tollar von Zaluží ???? herrshaft

oo : Silas Berousek + Josefa Schmiedová - 12.11.1868 Dolní Nezdice 3 / Nezdice 1 / 56 / Silas Berousek manž. syn Ignáce Berouska loutkáře z Vlásenic gymnastik sovobodný a jeho matky Josefy roz. Holzknechtové z kamené , zmíněný ženich je vojenský dovolenec a gymnastik světem jdoucí, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa Schmiedová dcera jana Schmieda loutkáře z Horo Nezdic 8, okr Přeštice, a matky marie dcera roz. Josefy Velisové? z Dobrovic, 23-0-0, svob.


Josef - 22.4.1870 Kakejcov / Mešno 09 / 72 / Silas Brousek gymnastik světem jdoucí vulgo komediant přís. do Vlásenic syn Ignáce Brouska + loutkáře z Vlásenic a matky Josefy rodem Holzknechtovy z Kamené, matka: Josefa dcera Jana Schmieda loutkáře světem jdoucího přís.k Nezdicum a matky Marie rodem Melisové z Dobrovic

oo : Josef Berousek + Anna Karfiolová - 29.1.1895 Jindřichův Hradec / Jindřichův Hradec 45 / 153 / Josef Brousek recte Berousek tělocvičný umělec v JInd. Hradci 64, nar. v Kakejcově 1, manž. syn Silase Brousek recte Berousek gymnasticka světem jdoucíhgo přísl.k Vlásenicum okres hjt. Tábor a manželky jeho Josefy manž. dcery Jana Schmieda loutkáře přísl. k Nezdicum , nar. 22.4.1870, 24-0-0, sov.b nevěstA: Anna Karfiol v JInd. Hradci 64, nar v Bukové okr Blatná, manž. dcera Jana KArfiola komedianta a loutkáře z Jílové hjt. Karlínské a jeho manž. Marrie manž. dcery Františka Holzknechta komediatna ze Zbenic, 2.2.1876, 18-0-0, svob.


Josef - 16.3.1898 Osová Bytyška /

oo : Josef Berousek + Magdalena Schmiedová - 26.1.1921 Staňkov / Staňkov 34 / 87 / Berousek Josef provazochodec narozen v Osové Bytyšce ve voze soud Velké meziříčí manž. syn + Josefa Berouska majitele cirkusu z Jindřichova Hradce, příslušný do Vlásenic u Tábora nar v Kacejcově? u Rokycan 22.2.1870 , a + Anny roz. Karfiolové z Vranovic, nar. v Bukové u Blatné dne 2.2.1876, 22-10-0, svob. ženich narozen 16.3.1898 Osovoa Bytyška, nevěsta: SChmiedová Magdalena narozena v Brucku ve voze okres Planá, dcera + josefa SChmieda majitele kolotoče v Brucku a Františky rozneé Holzknechtové ze Zbenic, 23-6-0, svob., nevěsta nar. 27.7.1897 Brod


oo : Josef Berousek + Terezie Flachsová - 10.10.1916 Cholina u Litovle na MoravěFrantišek - 17.3.1878 Plzeň 204 / Plzeň 061 / 161 / Berousek Silas majitel loutkového divadla v Plzni z Vlasenic okresu Táborského syn + Ignáce Berouska majitele loutkového divald ave Vlasenicích a Jsofy roz. Hlazknechtové z Benic, matka: Josefa dcera Jana ˇmída majitele loutkového divadla v nezdidíchg okresu Přeštického a Marie roz. Melisovyz Dobronic , okres Bechynskeho

oo : František Berousek + Milada Tříšková - 11.8.1903 Zetlitz? / neusdorf Tábor


Anna - 8.9.1906 Filipov, okr. Děčín / L62/63 / folie 373 podle indexu L62/C str.29 / dohledat / není online

oo : František Kludský + Anna Berousková - 13.6.1929 České Velenice / České Velenice 1 / 67 / František Kludský majitel zábavných podniku v čes. velenicích 275 vdovec po + Marii rozené Kludské z Drždova? narozený ve Vlachoci Březí , manželský syn Antonína Lagrona loutkoherce z Dřesinka a Anny rozené Kludské z Bavovora, nar. 30.3.1887, 42-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Berousková bytem v Čes Veenicích 275 narozena v Philippsdorf okres Šluknov manželská dcera Františka Berouska krotitele zvěře v Phillipsdorf a Milady rozené Tříškové, nar. 8.9.1906, 22-0-0, svobodná,

potomci v rodokmneu Kludský


Josef - 14.2.1847 Probulov 13 / Staré Sedlo 9 / 159 / Ignác berousek příchozí hráč s panáčky z Vlásenic kraje táborského rozený Z Vilímova kraje Čáslavského syn Josefa berouska z Milimova 22 a matky Karolíny Richter z Křanova? kraje Jihlavskýho , matka: Josefa dcera josefa Holzknechta hráče s panáčky podaného z Kamený panství Vorlík matky Anny Richter? z Nebílova p Stahlavy

oo : Josef Berousek + Anna Jungová - 23.8.1870 Blatná / Blatná 19 / Josef berousek umělěc tělosviku a herrec s loutkami z Vlásenic syn Hynka Berouska herce s loutkami z Vlásenic a Josefy roz. Holzknecht z Kamený, 23-0-0, svob., nevěsta: Anna dcera Josefa Junka komedianta z Vonoklas a Josefy roz. Jana Kočky komedianta z Krasilova, 19-0-0, svob., za svědka šel Silas Berousek komediant


Josef - 8.3.1872 Benešova Hora 2, okres Prachatice / Vacov 9 / 51 / Josef berousek umělec v tělosviku a herec s loutkami z Vláseni u Tábora syn Hynka Berouska herce s loutkami z Vlásenic matky Josefy rozneé Holzknecht z Kamený u prahy, křesl Staré Sedlo, matka: Anna dcera Josefa Junga komedianta z Vonoklas u Prahy a matky josefy dcery Jana Kočka z Krasilova

4.6.1872 Plzeň, hřbitov u Svatého Jiří, okres Plzeň-město / Plzeň 089 / 94 / Berousek Josef dítě Josefa Berouska komedianta z Vlásenic u tábora a Anny roz. Jungový ze Smíchova z Vonoklas nar. v Hoře fara Vacov, 0-4-0

Františka - 8.6.1878 Šitbořice 15 / Šitbořice 3413 / 161 / Josef Berousek umělec v tělosviku a herec s lutkami z Vlásenic v Čechách , orkesu táborského , manž syn Ignáce Berouska herce s loutkami ve Vlásenicích a Josefy rozené Holzknecht , matka: Anna manž. dcera Josefa Junga komedianta z Vonoklas blíže Prahy v Čechách a Josefy dcery Jana Kočky komedianta z Krasilova v Čechách

oo : Antonín Koláč + Františka Berousková - 6.2.1904 Zlonice , okres Slaný / dohledat Zlonice 27 / není online


Vilma- 17.5.1904 Domažlice / Domažlice 94 / 119 / Antonín Koláč artista při cirku t.č. v Domažlicích na týnském předměstí nar. v Hořicích ,hejt. Hradec králové dne 5.3.1879 tamtéž příslušný, manž. syn Jana Koláče klempíře v hořovicích 305 a jeho manželky Františky roz. Tikal z Chocně 302 hejt. Vysoké Mýto, matka: Františka rodem Berousek nar. v Šitbořicích u Jistebnice na Moravě dne 8.6.1878 manž. dcera Josefa berouska kočujícího herce t.č. v Šitbořicích na Moravě a jeho manželky Anny rodem Vonoklas z N, oddáni 6.2.1904 Zlonice okres Slaný

oo : Jaroslav Apeltauer + Vilhelmína Koláčová - 5.2.1929 Třešť / dohledat není online


Karolína - 15.3.1842 Sedliště 12 / Vrčeň 09 / 46 / Hynek Berausek podruch syn Josefa komedianta z Vilimova a AKroliny Rochterovvy z Křižanopva, matka: Josefa dcera Josefa Holcknechta komeditan ze Zbenic a Anny Tolarovy z Nebílov

oo : František Schlehofer + Karolína Berousková - 30.9.1862 Vrčeň

potomci v rodokmenu Schlehofer


Mariana - 1800


Jan - 18.7.1843 Pokojovice 4 / Heraltice 10244 / 144 / nemanželské dítě, otec nenpsán, matka: Berousek Mariana marionettenspielerin und tochter des Joseph Berausek handlers??? und marionettenspiler von Turcyn herrshaft Vilimov , Czaslauer kreise in Bohmen und des Karolina geborenn Franz Richter ??? ???

oo : Jan Berousek + Marie Flachsová - 28.5.1873 Lešov 9 / Nový Rychnov 19 / 121 / Ján Berousek komediant světem jdoucí syn MArie Berousek komediantky světem jdoucí , dcery Josefa Berouska Komedianta z Turčina u Čáslavy, 30-0-0, svob. nevěsta: Marie Flachs dcera Jana Flachs komedianta světem jdoucího z Vlásenic a Cecílie Holzknechtové ze Zbenic, 23-3-0, svob.

on: 31.5.1899 údaj z MH


Hynek(Ignác) - 14.2.1875 Ostravice , okr. Frýdek-Místek / inv. č. 1742 / sig M IX 15 / 30 / Jan Berousek komediant světem jdoucí syn Marie Berousek komediantky světem jdoucí dcery Josefa Berouska komedianta z Turčina u Čáslavy, matka: Marie Flachs dcera Jána Flachsa komedianta světem jdoucího z Vlasenic a Cecilie Holzknechtové z Zbenic

oo : Hynek Berousek + Božena Šimková (1883 Police n/M) - 8.7.1900 Brno / BrnoKrálovo Pole, Nejsvětější Trojice 17576 / 214 / Ignát Berousek krasojezdec, mž. syn kat. rodičů + Jana Berouska komediatna cestujícího z Vilimova a živé Marie roz. Jana Flaxa, nar. 14.2.1875, 25-0-0, sovb. nevěsta: Božena Šimková loutkoherečka manž. dcera katol. rodičů živých Vavřince Šimka herce s loutkami z Kříčeně a MArie rod. Josef Vyda, nar. 27.3.1883 možná Police n/M, 17-0-0, svob.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9981-4Z4J?i=334&cc=1930345&cat=2199073

on: 8.4.1937 Sučany, okr. Martin. Slovensko


Ludvík - 18.7.1902 vel. náměstí cirkus, Strážnice, Morava / Strážnicesv. Martin 5776 / 359 / Berousek Ignát krasojezdec v cirku cočujícím t.č. ve Strážnici syn + Jana Berouska komedianta z Velimova a jeho manželky Maie z rodu Jana Flaxa z Vlasenic u Tábora, nar. 14.2.1875, matka: Božena dcera Vavřince Šimka herce s loutkai z Křičené Pardubice a MArie z rodu Josefa Vydry? herce s loutkami z Křičene u Pardubic, nar. 27.3.1883, oddáni 8.7.1900

Josef - ?.3.1904 Komín?, Brno

Marie - ?.9.1908 Kobylin , okr. Karlín, čechy

oo : ? Šimek + Marie Berousková - / údaj z MH

oo : ? Kračmar + Marie Berousková - / údaj z MH


Ferdinand - 28.2.1912 Bakov

František - ?.3.1914 Knotkovice, okr. Napajedla, Morava

Antonín - 13.10.1919 Vavřinec, Uhl Janovice

Olga - / údaj z MH

oo : ? Meizner + Olga Berousková - / údaj z MH

Bedřiška -


Antonie - 8.6.1877 Bližkovice, okr. Mor. Budějovice / Hledam Blížkovice 13423 / 30-55 nic / Hledám Blížkovice 13444 / hledam 5-

oo : Václav Kračmar + Antonie Berousková -

on: 29.12.1917 Orlovice


oo : Václav Lagron + Antonie Berousková - 29.7.1919 Němčice nad Hanou / Němčice nad Hanou 9342 / 96 / Václav lagron světoběžný loutkoherec narozen 17.2.1862 v Bohonicíách , okr. Strakonice syn Václava Lagrona světoběžicího loutkoherce a jeho manželky Marie Kočkovy, 57-5-12, vdovec, nevěsta: Antonie vdova po + Václav Kračmaru světoběžném loutkoherci zemřelém 29.12.1917 v Orlovicích narozena 8.6.1877 v Bližkovicích okr. Mor. Budějovice dcera Jana Berouska světoběžného loutkoherce a jeho manželky Marie Flaksovy, 42-1-21, vdova, zemřela dne 7.10.1954 Jihlava

potomci v rodokmenu Lagron


Josefa - 1878 / údaj z MH

oo : ? Šimek + Josefa Berousková -


Jan - 15.2.1882 Věžná 7, okr. Pelhřimov / Věžná 6A / 3 / Berousek Jan cestující komediant z Vilímova pres Čáslavský syn Marie dcery Josefa Berouska komedianta z Turčína u Čáslavy, matka: Maria dcera Jana Flachse komedianta světem jdoucího a Cecílie rodilé Holzknechtové ze Zbenic neb Slonic neb Zlenic,

Josef - 22.5.1884 ve voze, Planá nad Lužnicí / Planá nad Lužnicí 11 / 84 / Berousek Jan komediant z Vilímova(okr. Čáslav ) nemanž. syn Marie Berousek manž. dcery Josefa Berousek komedianta z Tureč u Doupova, matka: Flachs Marie mž. dcera Jana Flachs komedianta z Vlásenic a jeho manžlky Cecílie rod. Holzknechtovy z Zbenic

oo : Josef Berousek + Marie ?(2.4.1902 Nusle) -

oo : Josef Berousek + Marie Homolková - 8.2.1921 Bělá, ona z Nuslí

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9981-4ZFP?i=332&cc=1930345&cat=2199073


Rudolf - 8.9.1886 Mochov / Bříství 28 / 65 / Berousek Josef kejklíř světem jdoucí syn Marie Berouskové kejklířky světem jdoucí dcery Josefa Berouska též kejklíře v Turčíně u Čáslavy, matka: Marie dcea Jana Flachsa kejklíře světem jdoucího z vVlásenic a Cecílie roz. Holzknechtové z Zbenic okr. Pelhřim

25.1.1888 Ctiboř 2 / Častrov 8 / 191 / Rudolf Berousek manželský syn Jana Berouska komedianta a kejklíře přísl. do Vilémova, okres Čáslav a manželky jeho MArie rozené Flax z Vlásenic u Tábora narozený v Mochově u Brandýsa nad Labem, 1-6-0, katar

Anna -


Františka -


Jan - 16.12.1853 Hodice / http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8545/?strana=177

oo : Jan Berousek + Cecílie Holzknechtová - 21.5.1878 Svatý Kilián / Svatý Kilián 28 / 195 / Berousek Jan komedaint a reservní vojín v c.k. 21 pěšího pluku z Vilimova syn Františky Berouskové dcery Anny Berouskové dcery Josefa berouska komedianta z Vilimova a jeho manželky Katolíny rozneé N z N, 24-4-0 , sovb. nar. 16.12.1853 fara Trest , nevěsta: Cecílie dcera Holzknechtovy Františky ovdovělé Kučerové z Nového Knína 14 dcery Holzknechta Josefa ze Zbenic a manželky jeho Anny rozneé tollarovy z karlova, u SPaleného Pořící, 20-6-0, nar. 4.10.1857 fara Hluboká


Karolína - 14.6.1857 Sedlec 20 / Hartvíkovice 10227 / 71 / Franziska uneheliche tochter der Anna ladige tochter der + Josef berausek marionettenspieler aus Villimov Caslau jreis in Boihmen und seine gattin Karolina geboren ?? ?? ??? ???

oo : Celestýn Kučera + Karolína Berousková - 21.5.1878 Svatý Kilián / Svatý Kilián 28 / 195 / Kučera Celestín komediant světem jdoucí syn + Kučery Františka nájmeníka z Nového Knína 14 a matky Františky rozené Holzkenchtovy z Zbenic, 24-9-0, svob., nar. fara Modřany dne 3.8.1953, nevěsTA: Karolína Berousková dcera Františky , dcery Anny Berouskovy dcery Berouska josefa komedianta z Vilimova a jeho manželky Karolíny rozené N, 20-9-0, svob. nar. 15.7.1857 fara Hartvíkovice

potomci v rodokmenu Kučera


Jan - 16.4.1819 Vaneč 1, okres třebíč / Tasov 10916 / 320 / Josef Berousek komediant von Hurka in Bohmen, matka: Carolina g. Richter von KrižanauNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Ondřej Berousek + Kateřina Berková - 22.6.1773 Rožmitál / St.R06 / 121 / Berouschek Andreas Pyrobolanius ?? legionem Hyrhagmianam de centuria ??? ignatu de Koebnitz, honestus spousus, cum honesta sponsa Catharina filia superite post defunctum WEnceslai Berka civim rozmital

oo : Jakub Berousek + Marie Wegschmiedová - 17.2.1942 Červený Újezd / 1 / není online

Ema -


Emanuel - 28.6.1922 porodnice Brnosv.tomáš

29.6.1922 Brno - Sv.Tomáš / BrnoSv.Tomáš 17055 / 165 / Berousek emanuel syn Emy Berouskové svob. kočující herečky z Hulína , nar. 28.6.1922 proodnici, 0-0-5

Otakar - 18.5.1923 porodnice Brnosv.tomáš

24.5.1923 Brno - Sv.Tomáš / BrnoSv.Tomáš 17055 / 191 / Berousek Otto, syn emmy Berouskové svob. provazolezkyně z Jihlavy , kočující společnost,0-0-5oo : Antonín Sýkora + Kateřina Berousková - -


Františka - 30.9.1793 Vilémov 1 / Zámrsk 10485 sign. 795 / 6 / Antonín Sýkora právní posel , Kateřina Beraušková

Antonín - 21.3.1796 Vilémov 1 / Zámrsk 10485 sign. 795 / 13 / Antonín Sýkora knihař, matka: Kateřina berousková z VilímovaJan - 1760

oo : Jan Berausek + Anna Procházková - 18.5.1800 Vilémov 50 / 10503 sign. 799 / 59a / Jan Berausek podruch z Villim, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Anna dcera po + Vojtěchu Procházkovi zedníku z Villimova, 26-0-0,s vob.


Jan - 28.5.1802 Vilémov 80 / Zámrsk 10485 sign. 795 / 29 / Jan Berausek podruch, Anna Procházková z Vilímova

Antonín - 10.3.1806 Vilémov 1 / Zámrsk 10485 sign. 795 / 46 / Jan Berausek pravní posel , Anna dcera + Vojtěcha Procházky z Vilímov

Dorota - 12.8.1807 Vilémov 1 / Zámrsk 10485 sign. 795 / 50 / Jan Berausek pravní posel , Anna dcera Vojtěcha Procházkyoo : Jan Brousek + Marie Čapková - -


Josef - 1849 Žebrákov, okr. Milevsko

oo : Josef Brousek + Barbora Petrželková - 6.10.1874 Kozárovice 47 / Chraštice 08 / 191 / Josef Brousek svobodný čeledín v Kozarovicích 47 reservník od c.k. 8 pluku dragounů 6 škadrony manželský syn Jana Brouska podruha v Žebrákově 9 okres Milevsko a manželky jeho Marie dcery Vojtěcha Čapka domakře ze Žebrákova 61, 25-0-0, svob. křest. list ženiíchuv z Lašovic, nevěsta: Barbora Petrželkova služebná v Kozarovicích 47 svobodná a manž dcera Františka Petrželky domakře v Kozarovicích 62 a manželky jeho Annt dcery Františka Šlapáka chalupníka ze Zalužan 16,okre Mírovice, hejt. Písek, 22-0-0,svob.


Josef - 29.10.1877 Kozárovice 72 / Chraštice 18 / 77 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6037/77oo : Josef Brousek + Marie Tomášková - -


Josef - 1844 Těchnice

oo : Josef Brousek + Aloisie Štolbová - 13.11.1876 Těchařovice 29 / Chraštice 21 / 17 / Brousek Josef mistr krejčovský z Těchnice 29 syn Josefa Brouska obchodníka ve dříví tamtéž 29 a Marie roz. Tomášek z Korců 17, 32-4-0, nar. fara Těchnice, svob. nevěsta: Štolbová Aloisie dcera po + Václavu Štolbovi sedláku z Chraštiček 8 a KAteřiny rodem Novákové ze Skladů, 21-3-0, svob.oo : Jan Barausek + Magdalena Haušková - 11.1.1785 Zvěstovice 11 / 10503 sign. 799 / 65 / Jan Barausek thadlec vdovec ze Zvsy Kulemyl ze Svietly? 25-0-0, vdovec, navěsta: Magdalena dcera Josefa haušjka sedláka ze Zvěstonic, 20-0-0