Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Blažek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Antonín Blažek + Kateřina Rabochová -


Terezie -

oo : Florián Lorenc + Terezie Blažková -


Antonie - 19.7.1860 Ruzyně 29 / Liboc LBC N18 / 34 / Lorenz Florian čledín z Rusině 29 příslušník obce Všeradické , býv. panství Vosovského v berousnku nyní c.k. okres hořovický kraje Pražského syn manželský zemřelého Františka Lorenz řešetáře ze Všeradic 28 a spolu domkaře v témže čísle a matky Anny rozené Procházkové ze Všeradic 41, matka: Blažková Terezie dcera manželská Antonína Blažka mistra kolářského z Drahelčic 29, přísl též obce , okres Unhošť a matky Kateřiny rozneé Rabochové z Drahelčic 29oo : Václav Blažek + Kateřina Homolková - lexikon ví


Marie - 1794 lexikon ví

oo : Jan Bezstarosta + Marie Blažková 22.5.1820 Chroustov 105 / Žlunice 190-9 matrika O 1785-1828 / 34 / Jan bezstarosta kramář z Mladý Boleslavi , 30-0-0, sovb. nevěsta: Marie dcera Václava Blažka kramáře z Chroustova 29 z matky Kateřiny rozneé Homolkové z Lužan, 25-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Bezstarosta


Josef - 1814 Lexikon ví

oo : Josef Blažek + Anna Navrátilová - 5.4.1837 Tuchom 26 / Rožďálovice 11 / 156 / Josef Blažek syn + Václava Blažka kramáře ze Staré Hadyny a matky Kateřiny rozené Homolka , 23-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Josefa Navrátila kramáře z Tuchom 26 a matky Marie rozneé Netahlíkové ze Seletic , 19-0--0, svob.


Anna - 15.7.1838 Chotěšice

oo : František Brych + Anna Blažková - 24.1.1865 Tuchom / Rožďalovice 20 / 131 / František Brych kramář z bakova 102, syn Antonína Brycha kramáře z Bakova 102, okres hradišť a matky Marie rozené Náhlovské 186 ze Železnice, nar. 27.1.1839 železnice, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomi 7, okres Libáňský a matky Anny rozené Navrátilové z Tuchomě 6, nar. 15.7.1838 Chotěšice, 26-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Brych


Františka - 8.2.1842 Tuchom 26 / Rožďalovice 09 / 126 / Josef Blažek kramář a nájemník z Tuchomi syn + Václava Blažka kramáře ze Staré Hasiny a matky Kateřiny rozené Homolka ze Seletic, matka: Anna dcera Josefa navrátila kramáře z Tuchomi 26 a matky Marie rozené Netáhlíkovi ze Seletic pasntv Křineč

Františka - 4.1.1844 Tuchom 6 / Rožďalovice 09 / 131 / Josef Blažek kramář a nájemník z Tuchomi syn + Václava Blažka kramáře ze Staré Hasiny a matky Kateřiny rozené Homolka ze Seletic, matka: Anna dcera Josefa navrátila kramáře z Tuchomi 26 a matky Marie rozené Netáhlíkovi ze Seletic pasntv Křineč

oo : Václav Šikal + Františka Blažková - 12.7.1865 Tuchom 6 / Rožďalovice 20 / 131 / Václav Šikal syn Josefa šikala nájmeníka z Lipníka 58 amatky Johanny rodem líbalové z Mladé Bolealvi 30.6.1841, 24-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Josefa balžka kramáře z Tuchomi 6 okresu Libánského kraje Jičín a makty Anny rodem Navrátilové z Tuchomi , nar. 8.2.1842, 23-0-0, sovb.

on: 6.8.1880 Lipník 4 / Všejany 18 / 35 / Václav Šikal kramář z Lipníka 4, 39-0-0, 15 let ženatý

potomci v rodokmenu Šikal


František - 1846 Tuchom

oo : František Blažek + Františka Navrátilová - lexikon neví


Anna - 29.4.1872 Pták 111 / Mladá Boleslav 57 / 126 / František Blažek kramář z Tuchomě 22, syn Josefa Blažka kramáře z tuchomě a matky Anny rozneé Navrátilové z Tuchomě, matka: Františka Navrátilová dcera Jana Navrátila kramáře z Tuchomě okreus Libanského a matky Kateiřny rozené Novotné z Mladé Boleslavi

Františka - 27.1.1875 Tuchom 6 / Rožďalovice 18 / 56 /

Anna - 15.2.1877 Tuchom 6 / Rož´dalovice 18 / 56 / Blažek František kramář z Tuchomě 6, syn Josefa Blažka kramáře z Tuchomi 6 a matky Anny roz. navrátilové z tuchomě 9, matka: Františka dcera Jana Navrátila kramáře z tuchomě 6 a matky kateřiny rozneé Novotné z Lužan 17

oo : Jan Šikal + Anna Blažková - lexikon ví


oo : Josef Brych + Anna Blažková vdova Šikalová - 3.2.1910 Pták 114 / Mladá Boleslav 78 / 44 / Josef Brych obchodník v Bakově 258, nar. a přísl do bakova, o. Hradiště, syn Františka Brycha obchodníka v Bakově 102 a Anny dcery Josefa Blažka, kramáře v Tuchomi 7, o. Libáň , nar. 30.5.1866, 43-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Šikalová, roz. Blažková, bytem Ml. Boleslavi 114, vdova po + Janu Šikalovi kramáři ve Vlkavě + 9.2.1907, nar. v Tuchomi, dcera + Františka Blažka kramáře v Tuchomi a Františky dcery Jana Navrátila kramáře v tuchomi 6, nar. 15.2.1877, 32-0-0, vdova


Marie - 15.4.1852 Tuchom 7 / Rožďalovice 09 / 150 / Josef Blažek kramář a nájmeník z Tuchomě 6 kraje podkraje Jičínského syn + Václava Blažka kramáře z Staré Hasiny 15 a matky Kateřiny rozené Homolkové ze Selletic, matka: Anna Navrátilová dcera + Josefa navrátila kkramáře ze Somalus? 26 a matky Marie rozené Netahlíkové ze Selletic

oo : Jan Šikal + Marie Blažková - 26.8.1874 Stará Hasina 8 / Rožďalovice 20 / Jan šikal syn josefa Šikala kramáře z Lipníka 4, a matky Johany rozneé Líbalové z Mladé Bolaslavi 123, nar. 29.11.1852,s ov.b nevěsta: Marie dcera + Josefa Blažka kramáře z Tuchome 7, okr. Liban a matky Anny rozneé Navrátilové z Tuchomě 7 bydlicí na Staré hasině 8 okres Liban , nar. 15.4.1852, 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Šikal


Kateřina - 31.10.1854 Tuchom 7 / Rožďálovice 09 / 158 / František Blažek, kramář z Tuchomi 7, okr. Libánský, syn Václava Blažka kramáře ze Staré hasiny 15 a matky Kateřiny rozneé homolkové ze Sleetic, matka: Anna dcera Josefa NAvrátila kramáře ze Sovolusk 26, okr. Libánský a matky Marie rozneé netáhlíkové ze Seletic

Kateřina - 27.12.1856 Tuchom 7 / Rožďalovice 09 / 163 / Josef Blažek kramář a nájmeník z Tuchomě 6 kraje podkraje Jičínského syn + Václava Blažka kramáře z Staré Hasiny 15 a matky Kateřiny rozené Homolkové ze Selletic, matka: Anna Navrátilová dcera + Josefa navrátila kkramáře ze Somalus? 26 a matky Marie rozené Netahlíkové ze Selletic

oo : Jan Brych + Kateřina Blažková - 21.4.1880 Rožďálovice

ona: 26.6.1892 Podolec 6 / Mladá Boleslav 67 / 237 / Kateřin Brychová kramářka, manželka Jna Brycha kramáře z Bakova, rodem z Rož´dalovic ve všeobecné nemocnic zdejší, 35-0-0


Barbora - 2.5.1859 Tuchom 7 / Rožďalovice 18 / 7 / Josef Blažek kramář a nájmeník z Tuchomě 6 kraje podkraje Jičínského syn + Václava Blažka kramáře z Chroustova 29 a matky Kateřiny rozené Homolkové z Hasiny, matka: Anna dcera + Josefa navrátila kkramáře ze Tuchomě 6 a matky Marie rozené Netalíkové ze Selletic 18


Anna - lexikon neví nebo je to ta 1792 která si vzala Kolomazníka


Matěj - 30.12.1829 Chroustov 31 / Žlunice sig. 190-5 / 71 / otec nenpsán, matka: Anna dcera Václava Blažka kramáře z Chroustova

oo : Matěj Blažek + Anna Malá - 15.11.1854 Týnec nad Labem 76 / týnec nad Labem 23 / 92 / Blažek Matěj obchodník kramářský z Rožďalovic 5, nyní přebývajcíí v tejnici Labské , syn nemanželský Anny , dery Vácalva Blažka kramáře z Chroustova 31, okresu Kraluměstského, 24-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera manžel. + Václava Malýho kramáře a souseda z Tejnice Labské 12, okresu Kolínského a jeho manželky Františky rozneé Kyselýho z Žehuně 7, okresu Chlumeckého , 20-0-0, svob.NESVĚTŠTÍ

oo : Jakub Blažek + Marie Sýkorová -


František - psán jako svědt u svatby sestry s Matějem berkou

Josefa - 1801 Vešín

oo : Matěj Berka + Josefa Blažková - 12.10.1831 Rožmitál pod Třemšín 68 / Starý Rožmitál 18 / 30 / Matěj Benda řeznický tovaryš, 26-0-0 , nevesta : Josefa dcera Jakuba Blažek domkaře z Věšína a matky+ Marye Trček? z Bezděkova, 30-0-0

potomci v rodokmenu Berkaoo : Josef Blažek + ? -


Matěj - 4.2.1800 Třebotov

oo : Matěj Blažek + Marie Vodičková - 5.3.1821 Romžitál pod Třemšínem 137 / Starý Rožmitál 18 / 13 / Matěj syn Josefa Blažka domkaře, nar. 4.2.1800 Třebotov, svob. nevěsta: Marie dcera Tomáše Vodičky sšvce z města 137 a dcera Any Kuchyňkové z města 63, 18-0-0, svob.


Matěj - 1825

oo : Matěj Blažek + Marie Ferlová? - 29.1.1850 Rožmitál pod Třemšínem 141 / Starý Rožmitál 19 / 13 /


František - 1826

oo : František Blažek + Marie Berková - 16.7.1850 Rožmitál pod Třemšínem 141 / Starý Rožmitál 19 / 14 / František syn + Matěje Blažka ševce, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana Berky řezníka z města a Marie Vondrlintové z města 83, 22-0-0, svob.


Petronilla - 26.6.1866 Rožmitál pod Třemšínem 32 / Starý Rožmitál 29 / 56 / František Blažek obuvník syn matěje obuvníka z Rožmitála 137 a Marie roz. Vodičkové z Rožmitálu 137, Marie dcera Jana Berky řezníka z Rožmitálu 83 a Marie rod. Vodrmilové z Rožmitála 83

oo : Melichar Berka + Petronilla Blažková(jeji matka byla Marie dcera jana berky a Marie Vodrlnitové) - 24.10.1893 Rožmitál 11 / Starý Rožmitál 35 / 265 / Barka Melichar kloboučník z Rožmitála 11, manž. syn Matěje Berky řezníka z Rožmitála 11 a jeho manželky Marie rodem Vodičkovi z Rožmitálu 11, nar. 15.12.1857, 35-10-0, svob. , nevěsta: Petronila Blažková manž. dcera Františka Blažka obuvníka z Rožmitálu 32 a ejho manž. Marie rodem Berkovy z Rožmitálu 83, nar. 26.6.1866, 27-4-0, svob.

potomci v rodokmenu Berkaoo : Jan Blažek + ? - -


Kateřina -

oo : Vojtěch Buchta + Kateřina Blažková - 4.2.1727 Hlavatce / Planá nad Lužnicí 3 / 129 / Vojtěch pozůstalý syn po neb. + Václavovi Buchtovi z Hlavatec s Kateřinou pozustalou dcerou po neb + Janovi Blažkovi ze Zhořeoo : Tomáš Blažek + Kateřina Nováková -


Anna -

oo : František Kučera + Anna Blažková -


Josef - 20.3.1855 Chrášťovice, okr. StrakoniceNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Václav Blažek + ? -


Anna - -


Matěj - 1830

oo : Matěj Blažek + Anna Malá - 15.11.1854 Týnec nad Labem 76 / Týnec nad Labem 23 / 92 / Blažek matěj obchodník kramářský z rožďálovic 5, nyní přebývající v Tejnici Labské syn nemanželský Anny dcery Václava Blažka kramáře z Chroustova okresu Kraluměstského , 24-0-0, svob.nevěsta: Anna dcera manželská + Václava Malýho kramáře a souseda z Tejnice Labské 12 okresu Kolínského a jeho manželky Františky rozneé Kyselýho z Žehuně okresu Chlumeckého, 20-0-0,s vob.


rožmitál

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12491/13Starý Rožmitál 25 / -22 -

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu