Rodokmen: Blümel, Blüml

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

oo : Jakub Blümel + Dorota Dřevová - 21.11.1774 Hůrka 14 / Jistebnice 7 / 108 / Blümlel Jacob honestus vidnus excoriator in Kukle cum honesta sponsa sua Dorothea filia Josephi Dřevo excoriatoris ??pe Moldavo Tynam ambo liber,


Terezie - -

Martin - 3.9.1798 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 81 / Terezie dcera jakuba Blumel svobodna

Josefa - 12.3.1802 Hůrka 14 / Jistebnice 9 / 70 / Terezie Blumelová dcera jakuba svobodna

František - 16.10.1804 Hůrka 14 / Jistebnice 9 / 71 / Terezie Blumelová


Barbora - 23.9.1784 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 76 / Jakub Bl§uml , Dorota, kmotři: Magdalena Ehrenzebrokova? pohodna z Libojejiv , Amrtin Kratochvil pravni posel

Vojtěch - 15.4.1787 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 77 / Jakub Blümel pohodný, Dorota Dřevová?

Růžena - 5.12.1789 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 78 / Jakub Blümel pohodný, Dorota Dřevová, kmotři: Adalbert Ehrniger pohodý a manželka jeho Mariana Ehrnigerin

Karel - 6.10.1792 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 79 / Jakub Blümel abdecker, Dorota Dřevová

Kateřina - 26.9.1793 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 80 / Jakub Blümel, Dorota Dřevová

oo : Josef Kaiser + Kateřina Blümlová - 16.2.1819 Jistebnice / Jistebnice 20 / 11 / Josef kaiser travní mistr ze vsy Zahrdákyu poddany k Vorliku , 30-0-0, svobodný, nevěsta: Kateřina vlastní dcera Jakuba Blümel travniho mistra z Kukle a Doroty rozené Dřevovina, 25-0-0, svob

potomci v rodokmenu Kaiser


Anna - 22.12.1796 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 81 / Jakub Blümel pohodný svobodný, Dorota Dřevováoo : Jan Blüml + Anna - Střešovice 15, okr horoměřice


Jan - 1793

oo : Jan Blümel + Barbora Stiebrová - 15.9.1817 Horušany 20 / Vřeskovice 09 / 115 / Johann Blüml sohn des + Johann Blüml krämers zu Střešovitz 15 auf der Stift Strah§efer hrscft Horomeřitz u der mutter Anna aus Střížovitz, 24-0-0, nevěsta: Barbara tochter des Joseph Stüber krämers in Horuschau und hausler alldort u der mutter Ann ageboren Müller aus Karusalz, 20-0-0, svob.


Barbora - 1825

oo : Jan Kilián + Barbora Blümlová - 21.9.1852 Čižice 22 / Prusiny 19 / 11 / Kilian Jan šlejfíř z Čižic 22 syn Matěje Kiliana šlejfíře z Čižic 22 a matky Alžběty Štieber z Horušan 20 dcery chalupnické, 23-0-0, svob. Něvěsta: Blüml Barbara dcera + Jana Blümla podruha a šlejfíře z Breškovic? 55 a matky Barbory Štieber z Horušan 20, 27-0-0


Jan - 1827 fara Vřeskovice, okr. Klatovy

oo : Jan Blümel + Barbora -

ona: 21.5.1864 fara Sv. kiliána


oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Josef - 1839

oo : Josef Blüml + Anna Kiliánová - 21.6.1863 Čižice 20 / Prusiny 19 / 17 / Blüml Josef brusič ze Lhoty Volasové okres Selčanský, kraj Táborský manželský syn Jana Blümla brusiče a domkaře z Dolno Nezdic 12 a Matky Barbory Stieber z Horušan, 24-0-0, svob. nevěsta: Killian Anna manž. dcera Matěje Killiana brusíře z Čižic 10 a matky Alžběty rozené Stieber z Dolno Nezdic, 25-0-0, svob.


Antonín - 1831

oo : Antonín Blümel + Růžena Eitlerová - 18.5.1852 Vonokalsy 9 / Dobřichovice 16 / 301 / Blümel Antonín šlejfíř na Vonoklasíéch 9 syn Jan blümla šlejfíře z Dolejších nezdic 10, kraje Plzeňského a matky Barbory rozené Štiebr z Hrušan, okr Přeštický,m 21-0-0, svob. nevěsta: Eitler Rozlaie , dcera Jana Eitlera šlejfíře z Področova 16 podraji Rakovnického a okresu Lounského a matky Marie rozneé Stilické ze Švesing v kraji Plzeňském, 25-0-0, svob.


Josef -

oo : Josef Blümel + Terezie Fridrichová -


Růžena - 9.8.1888 Dobříš 141 / Dobříš 33 / 122 / Josef Blümel brusíř a deštníkář z Petrovic 14, orkesu Sedlčanského syn Antonína Blümla brusíře ze Lhotky Vilasovy 14, orkesu Sedlčanském a matky Rosarie rozené eitlerovy z Vonoklas, okres Zbraslavský, amtka: Terezie dcera Josefa Fridricha cestujícího loutkáře z Cvrčovic, okresu Brandejs n labem a matky Marie rozené janeček z Vonoklas


Barbora - 16.2.1851 Chodouň 49 / Zdice 06 / 209 / nemanželské dítě, otec: Blüml Antonín slejfíř cestující obydlím v Lhotě Wilasovi 10, Berounského nyní Budějovického kraje, syn + Jana Blümla šlejfíře též na Lhotě Vilasově 10a + Barbory roz. Stieber v Bradkovicích u Klatov, matka: eydler Rozalie dcera + Jana Jiřího Eydlera kramáře v Ročově u Citolib patřícího nyní do Chebského kraje a + Marie roz. Stihlický v Horušanech v Klatovsku, dítě leg. svatbou 18.5.1852 v Dobřichovicích

oo : František Lorenc + Barbora Blümelová -

on: 10.10.1886 Hostomice 92 / Hostomice 04 / 94 / Lorenc František brusič ze Všeradic vytem v hsotomicích 92, 40-0-0


oo : Emanuel Ježek + Barbora Blümelová - 29.5.1890 Hostomice 129 / Hostomice 03 / 88 / Ježek Emanuel brusič v hsootmicíách , vl. syn Jana Ježka brusiče ze Žandova 43 okr Uhl. Janovice a MArie roz. Hartman z Kamené Lhoty, 24-6-0, svob. nevěsta: Barbora vdova + Františka Lorence brusiče v Hostomicích m. dcera Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovi 10 a Rosalie roz. eidlerové z Ročova, 38-0-0, vdova on z fara Věžná, ona z Zdice, vdovství dosvědčuje zdejčí matrika fol 92


Emanuel - 15.10.1889 Stará huť 21 / Dobříš 33 / 410 / nemaželské dítě, za otce se přihlásil, Ježek emanuel brusiš ze žandova 43, okr Uhl Janovice, syn Jana ježka ze Žandova a marie roz. hartmanovy z Kamené Lhoty , matka: Barbora Blümelova cestující kramářka dcera Antonína Blümla cestujícího šlejfíře obydlím ve Lhotě Vilasově 10, orek Budějovický a Rosalie rozneé eidlerovy z Ročovic u Citolib, vdova po + Františku Lorencovi, oddáni 29.5.1890 Hostomice

on: 7.7.1952 Ostrava V


František - 24.4.1855 Dobřichovice 13 / Dobřichovcei 11 / 67 / Blümel Antonín světem jdoucí brusič z VIlasovy Lhoty 14, syn + Jana Blümela brusiče též ze Lhoty Vilasovy 14 a amteře + Barbory roz. Stiebrovy z Červené Poříce, matka: Blümel Rosalie dcera + Jana eitlera brusiče z Področova 16 a matky + Marie rozneé Stilický ze Svojšic , rodilá v Področově 16, okr Lišťany

Antonín -

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880


František Hynek - 12.11.1879 Beroun 26 / Beroun 31 / 313 / Blüměl Antonín brusič a deštníkář ve Lhotě Vilasově syn Antonína Blümla brusiče z Lhoty Vilasovy 14 a amtky Rosalie roz. Eitlerovy z Ročova, matka: Anna Grubrová narozená v jezeře 10, manž. dcera Josefa Grubera brusiče z Jezera okresu benešovskoho a matky Anny rozené Stauberovy z Lochovic

oo : František Blümel + Františka Tříšková - 23.6.1904 Triblice


Františka Anna - 30.3.1905 Smolnice / L145/28 / 118 / Blümle Františk kočující brusič a deštníkář narozen v Berouně 12.11.1879, přísl. do Petrovic , okr Sedlčany syn Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovy a Anny Grubovy z Jezena? odd list 23.6.1904 Triblice, nevěstA: Třísková Františka narozená v Chodauni hhajt. Hořovice dne 5.11.1882 dcer Františka Třísky loutkáře z martinova a Janečkové Anežky z Vonokals

oo : Antonín Homolka + Františka Anna Blümelová - 22.5.1924 Velízoo : Antonín Blümel + Anna Igerlebringerová -


Jakub - 1820

oo : Jakub Blümel + Kateřina Vinklerová - 30.6.1844 Křtěnov 12 / Křtěnov 3 / 88 / Jakob Blümel kramař syn Antonína Blümla kramáře ze Sw?? M Anna roz ...., 24-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina dcera Jána Winklera kramáře ze Sviň ?? Březí M johanny roz. Hajkovy z ledenic, 22-0-0, svob.


Ignác - nenarodil se v Křtěnově

oo : Ignác Blümel + Josefa Hoffingerová - Březí neob Malovice / není to psané Lomec 15 / 169-170 / Hledam Křtěnov 14 / 4-


Antonie - 5.12.1872 Rosička, u Deštné, okr. Pelhřimov / Deštná 7 / 2 / Ignác Blümel cestující komediant z Březí 41 , hejt. Moldau Týn manžeel syn Jakuba Blümel kočujícího komediaanta z Březí 41 a matky Katežiny roz. Vinkla z Vídně, matka: Josefa Manželská dcera Vojtěcha Hoffingera kramáře z Malovicích , okres Tábor a matky Josefy rozené ... v Kuttebergu

oo : Václav Rangl + Antonie Blümelová - 3.10.1899 Paračov / Paračov 23A / 13 / Rangl Václav bez stálůého bydliště cestující kramář příslušný do Volyně, narozen v Netolicích 131 manž. syn Františka Rangla komediata z Volyně a + Anny roz. Dubský z Hrádku vdovec po + Anně rozené mašk z Humpolce , 41-0-0 vdovec, nar. 28.9.1858, nevěsta: Blümel Antonie be zstálého bydliště narozen v Rosičce 16 u Deštné okr. Kamenice, hejt Pelhřimov dne 5.12.1872 manželská dcera + Ignáce Blümela komedianta v březí 41 a Josefky roz. Hoffinger z malovic přísl. do Březí, okr. VlatovoTýn, 26-10-0, svobodná

on: 27.12.1917 Volyň str 127


oo : Josef Mašek + Antonie Blümelová - 26.1.1918 Volyně 234 / Volyně 29 / 181 / Josef Mašek kočí z Volyně 34 narozený v Řepích 50 dne 29.5.1883 orkes Smíchov syn kat. matky Anny MAškové dcery AKteřiny Maškové provdané Plemlové dělnice v Branné v okrese Třeboňském, 34-0-0, vdovec manželka Marie Mašková zemřela 18.5.1917, nevěsta: Antonie ranglová , vdova po + Václavu Ranglovi kramáři ve Volyni 34 rozená Blümelová z Rosičky 16 dne 5.12.1872 okres Pelhřimov manž. dcera kar. rodičů Ignáce Blümela loutkáře ze březí 41 a matky Josefy rozené Hoffinger z Malovic, 45-0-0, vdova od 27.12.1917 dle úmrtní knihy Volynň od roku 1907 str 127

rozvod: 1.2.1944 u kraj. soudu v Kutné Hoře / napsáno u svatby


Anna - 1852

oo : Ignác Habich + Anna Blümlová - 12.8.1871 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 136 / Habich Ignác loutkář ve SVinech syn Karla Habicha loutkáře z Hamru a Josefy Maškovy, 23-0-0, svob., nevěsta: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře v březí a Kateřiny Vinkler z Plánic, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Habich

Růžena -

oo : Emanuel Habich + Růžena Blümlová - -

potomci v rodokmenu Habich


Václav - 27.9.1816 Vlachovo Březí /

oo : Václav Blümel + Marie Hubená -


Růžena -

oo : Vojtěch Hubený + Rozálie Blümlová - 3.7.1871 Česká Budějovice / Česká Budějovice(Sv. Mikuláš) 65 / 200 / Adalbert Hubený komediant nach Budislav zustanding u geboren in Steinkirchen eh sohn des Franz hubený komedianten u der Marie Dubský, 22-0-0, svob. nevěsta: Rosalie Plemel eh tochter des WEncel Plemep komedianten aus Klaven? u der Maria geb. Hubený , 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu HubenýNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matěj Blüml + Mariana Eignerová - 24.9.1743 pohodnice Řečice / Kardašova Řečice 3 / 139 / Matěj Blüml vdovec a pohodný v Radeninský? s Marianou vlastní dcerou Ondřeje Eignera pohodného zdejšího


oo : Jan Blümel + Marie Anna Kilingrová?(Tillingrová) - -


Marie Anna - 30.12.1791 Jistebnice 123 / Jistebnice 8 / 19 / Jan Blümel pravni posel svobodný, Marie Anna Kilingrova?oo : Jan Blümel + Mariana Erenikem? -


Terezie -

Barbora - 15.7.1820 Jisebnice 1 / / Jistebnice 10 / 39 / otec nenpsan, matka: Theresia dcera Jana Blümel amtsdinner u Marina rozený Erenikem? z Veselýhooo : Jan Blümel + Kateřina Holcerová - není to v indexu Jistebnice 40


Jan - 27.2.1802 Jistebnice 123 / Jistebnice 9 / 14 / Blümel Jan policajt, matka: Holerová Kateřina , kmotr: Tilinger Frantisek

František - 24.1.1805 Jistebnice 123 / Jistebnice 9 / 27 / Blümel Jan policajt podruh , matka: Holcerová Kateřina , kmotr: Tilinger Frantisek

Rozálie - 26.5.1807 Jistebnice 1 / Jistebnice 9 / 35 / Blümel Jan policajt patřící k jist. panství, matka: Holcerová Kateřina , kmotr: Tillinger Rozalie

Jan - 1.7.1809 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 3 / Blümel Jan policajt, matka: Kateřina rozené Holler z tejna, kmotr: Tilinger Frantisek pohodný

František - 26.10.1811 Jistebncie 1 / Jistebnice 10 / 11 / Blümel Jan policajt, matka: Holcerová Kateřina z tejna, kmotr: Tilinger Frantisek abdeckerz Chotovin

Eleonora - 4.3.1814 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 17 / Blümel Jna policajt, matka: kateřina rozená Holcerová(Holzhauer) z tejna

Antonín - 7.6.1816 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 22 / Jan Blümel policajt, matka: Kateřina rozená Holzhauer z tejna, kmotr: Anton jelinek

Anna - 27.1.1818 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 28 / Jan Blümel policeidiner, matka: Kateřina dcera Jana Hultzer travního mistra z Tejna, kmotr: Anton jelinek

Barbora - 18.6.1819 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 33 / Jan Blümel policeidinner, matka: Kateřina rozená Holzer. Anny rozený Zellnerovy N19, kmotr: Barbora jelinek

Jan - 15.10.1821 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 44 / Jan Blümel policey dinner, matka: Kateřina rozená Holzer z Tejna, MArianana rozený Čellnerova, kmotr: Antonín jelinek

Anna - 12.6.1825 Jistebnice 1 / Jistebnice 11 / 15 / Jan Blümel policey dinner, matka: Kateřina rozená Hulzer pohodného z Tejna, Marianana rozený Kaiser N 15, kmotr: Antonín jelinekoo : Josef Blümel + Kateřina Kaiser - není to v indexu Jistebnice 40


František - 16.9.1813 Kukle, Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 99 / Blümmel Josef drnomistr z Kukle Adbecker, matka: kateřina rozneá Kaiser z Oujezda, kmotr: František Eichler drnomistr

Eleonora - 4.3.1814 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 17 / Blümmel Josef drnomistr z Kukle Adbecker, matka: kateřina rozneá Kaiser z Oujezda, kmotr: František Eichler drnomistr

Anna - 21.12.1815 Kukle, Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 100 / Blümmel Josef mistr travní, matka: Kateřina dcera Pavla Laufer mistra Travniho z Červeného Újezda matky Anny, Josefa Slabova, Karel haba

Marie Anna - 15.7.1818 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 101 / Blümmel Josef travní mistr , matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer travniho mistra z Újezda 9 , kmotri: barbora a matěj Bycan

Václav - 27.9.1819 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 102 / Blümmel Josef travní mistr , matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer travniho mistra z Újezda 9 a Anny rozený Eichler N5, kmotri: Josef kaiser drnomistr a Barbora procházkova

Kateřina - 8.2.1821 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 103 / Blümmel Josef wassenmister, matka: Kateřina dcera Josefa Čelnema wassenmister z Oujezda a Anny rozený Laufer N2, kmotri: AKterina Kiser ze Lnar, Josef Kaiser wassenmister

Josef - 16.2.1823 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 105 / Blümmel Josef wassenmister, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Kaiser z Oujezda a Anny rozený neubergovi N12, kmotri: Katerina Bauskova ze Lnar, Josef Kaiser wassenmister

Václav - 7.1.1826 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 106 / Blümmel Josef drnomister, matka: Kateřina dcera Walfa? Neubecker? u der Laufer z Oujezda a Anny rozený Laufrovy, kmotri: Václav aBauska, kateina Kaiser

Jan - 20.11.1828 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 108 / Blümmel Josef svobodný k Hůrce, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer ze vsy Zahradky a Anny rozený Neuberg N 9, kmotri: Václav Bauška a jeho manželka Kateřinaoo : Martin Blümel + Mariana Dvořáková - není to v indexu Jistebnice 40


Marie Magdalena - 22.7.1823 Jistebnice 6 / Jistebnice 11 / 7 / Martin Blümel mistr tkalcovský, matka: mariana dcera Jana Dvořáka mistra krejčovského a Anny rozený Podhrasky
https://digi.ceskearchivy.cz/4724/268/3165/1009/89/0