Rodokmen: Blümel, Blüml

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Jakub Blümel + Dorota Dřevová - 21.11.1774 Hůrka 14 / Jistebnice 7 / 108 / Blümlel Jacob honestus vidnus excoriator in Kukle cum honesta sponsa sua Dorothea filia Josephi Dřevo excoriatoris ??pe Moldavo Tynam ambo liber,


Terezie - -

Martin - 3.9.1798 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 81 / Terezie dcera jakuba Blumel svobodna

Josefa - 12.3.1802 Hůrka 14 / Jistebnice 9 / 70 / Terezie Blumelová dcera jakuba svobodna

František - 16.10.1804 Hůrka 14 / Jistebnice 9 / 71 / Terezie Blumelová


Barbora - 23.9.1784 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 76 / Jakub Bl§uml , Dorota, kmotři: Magdalena Ehrenzebrokova? pohodna z Libojejiv , Amrtin Kratochvil pravni posel

Vojtěch - 15.4.1787 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 77 / Jakub Blümel pohodný, Dorota Dřevová?

Růžena - 5.12.1789 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 78 / Jakub Blümel pohodný, Dorota Dřevová, kmotři: Adalbert Ehrniger pohodý a manželka jeho Mariana Ehrnigerin

Karel - 6.10.1792 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 79 / Jakub Blümel abdecker, Dorota Dřevová

Kateřina - 26.9.1793 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 80 / Jakub Blümel, Dorota Dřevová

oo : Josef Kaiser + Kateřina Blümlová - 16.2.1819 Jistebnice / Jistebnice 20 / 11 / Josef kaiser travní mistr ze vsy Zahrdákyu poddany k Vorliku , 30-0-0, svobodný, nevěsta: Kateřina vlastní dcera Jakuba Blümel travniho mistra z Kukle a Doroty rozené Dřevovina, 25-0-0, svob

potomci v rodokmenu Kaiser


Anna - 22.12.1796 Hůrka 14 / Jistebnice 8 / 81 / Jakub Blümel pohodný svobodný, Dorota Dřevováoo : Jan Blüml + Anna - Střešovice 15, okr horoměřice


Jan - 1793

oo : Jan Blümel + Barbora Stiebrová - 15.9.1817 Horušany 20 / Vřeskovice 09 / 115 / Johann Blüml sohn des + Johann Blüml krämers zu Střešovitz 15 auf der Stift Strah§efer hrscft Horomeřitz u der mutter Anna aus Střížovitz, 24-0-0, nevěsta: Barbara tochter des Joseph Stüber krämers in Horuschau und hausler alldort u der mutter Ann ageboren Müller aus Karusalz, 20-0-0, svob.


Barbora - 1825

oo : Jan Kilián + Barbora Blümlová - 21.9.1852 Čižice 22 / Prusiny 19 / 11 / Kilian Jan šlejfíř z Čižic 22 syn Matěje Kiliana šlejfíře z Čižic 22 a matky Alžběty Štieber z Horušan 20 dcery chalupnické, 23-0-0, svob. Něvěsta: Blüml Barbara dcera + Jana Blümla podruha a šlejfíře z Breškovic? 55 a matky Barbory Štieber z Horušan 20, 27-0-0


Jan - 1827 fara Vřeskovice, okr. Klatovy

oo : Jan Blümel + Barbora -

ona: 21.5.1864 fara Sv. kiliána


oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Josef - 1839

oo : Josef Blüml + Anna Kiliánová - 21.6.1863 Čižice 20 / Prusiny 19 / 17 / Blüml Josef brusič ze Lhoty Volasové okres Selčanský, kraj Táborský manželský syn Jana Blümla brusiče a domkaře z Dolno Nezdic 12 a Matky Barbory Stieber z Horušan, 24-0-0, svob. nevěsta: Killian Anna manž. dcera Matěje Killiana brusíře z Čižic 10 a matky Alžběty rozené Stieber z Dolno Nezdic, 25-0-0, svob.


Antonín - 1831

oo : Antonín Blümel + Růžena Eitlerová - 18.5.1852 Vonokalsy 9 / Dobřichovice 16 / 301 / Blümel Antonín šlejfíř na Vonoklasíéch 9 syn Jan blümla šlejfíře z Dolejších nezdic 10, kraje Plzeňského a matky Barbory rozené Štiebr z Hrušan, okr Přeštický,m 21-0-0, svob. nevěsta: Eitler Rozlaie , dcera Jana Eitlera šlejfíře z Področova 16 podraji Rakovnického a okresu Lounského a matky Marie rozneé Stilické ze Švesing v kraji Plzeňském, 25-0-0, svob.


Josef -

oo : Josef Blümel + Terezie Fridrichová -


Růžena - 9.8.1888 Dobříš 141 / Dobříš 33 / 122 / Josef Blümel brusíř a deštníkář z Petrovic 14, orkesu Sedlčanského syn Antonína Blümla brusíře ze Lhotky Vilasovy 14, orkesu Sedlčanském a matky Rosarie rozené eitlerovy z Vonoklas, okres Zbraslavský, amtka: Terezie dcera Josefa Fridricha cestujícího loutkáře z Cvrčovic, okresu Brandejs n labem a matky Marie rozené janeček z Vonoklas


Barbora - 16.2.1851 Chodouň 49 / Zdice 06 / 209 / nemanželské dítě, otec: Blüml Antonín slejfíř cestující obydlím v Lhotě Wilasovi 10, Berounského nyní Budějovického kraje, syn + Jana Blümla šlejfíře též na Lhotě Vilasově 10a + Barbory roz. Stieber v Bradkovicích u Klatov, matka: eydler Rozalie dcera + Jana Jiřího Eydlera kramáře v Ročově u Citolib patřícího nyní do Chebského kraje a + Marie roz. Stihlický v Horušanech v Klatovsku, dítě leg. svatbou 18.5.1852 v Dobřichovicích

oo : František Lorenc + Barbora Blümelová -

on: 10.10.1886 Hostomice 92 / Hostomice 04 / 94 / Lorenc František brusič ze Všeradic vytem v hsotomicích 92, 40-0-0


oo : Emanuel Ježek + Barbora Blümelová - 29.5.1890 Hostomice 129 / Hostomice 03 / 88 / Ježek Emanuel brusič v hsootmicíách , vl. syn Jana Ježka brusiče ze Žandova 43 okr Uhl. Janovice a MArie roz. Hartman z Kamené Lhoty, 24-6-0, svob. nevěsta: Barbora vdova + Františka Lorence brusiče v Hostomicích m. dcera Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovi 10 a Rosalie roz. eidlerové z Ročova, 38-0-0, vdova on z fara Věžná, ona z Zdice, vdovství dosvědčuje zdejčí matrika fol 92


Emanuel - 15.10.1889 Stará huť 21 / Dobříš 33 / 410 / nemaželské dítě, za otce se přihlásil, Ježek emanuel brusiš ze žandova 43, okr Uhl Janovice, syn Jana ježka ze Žandova a marie roz. hartmanovy z Kamené Lhoty , matka: Barbora Blümelova cestující kramářka dcera Antonína Blümla cestujícího šlejfíře obydlím ve Lhotě Vilasově 10, orek Budějovický a Rosalie rozneé eidlerovy z Ročovic u Citolib, vdova po + Františku Lorencovi, oddáni 29.5.1890 Hostomice

on: 7.7.1952 Ostrava V


František - 24.4.1855 Dobřichovice 13 / Dobřichovcei 11 / 67 / Blümel Antonín světem jdoucí brusič z VIlasovy Lhoty 14, syn + Jana Blümela brusiče též ze Lhoty Vilasovy 14 a amteře + Barbory roz. Stiebrovy z Červené Poříce, matka: Blümel Rosalie dcera + Jana eitlera brusiče z Področova 16 a matky + Marie rozneé Stilický ze Svojšic , rodilá v Področově 16, okr Lišťany

Antonín -

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880


František Hynek - 12.11.1879 Beroun 26 / Beroun 31 / 313 / Blüměl Antonín brusič a deštníkář ve Lhotě Vilasově syn Antonína Blümla brusiče z Lhoty Vilasovy 14 a amtky Rosalie roz. Eitlerovy z Ročova, matka: Anna Grubrová narozená v jezeře 10, manž. dcera Josefa Grubera brusiče z Jezera okresu benešovskoho a matky Anny rozené Stauberovy z Lochovic

oo : František Blümel + Františka Tříšková - 23.6.1904 Triblice


Františka Anna - 30.3.1905 Smolnice / L145/28 / 118 / Blümle Františk kočující brusič a deštníkář narozen v Berouně 12.11.1879, přísl. do Petrovic , okr Sedlčany syn Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovy a Anny Grubovy z Jezena? odd list 23.6.1904 Triblice, nevěstA: Třísková Františka narozená v Chodauni hhajt. Hořovice dne 5.11.1882 dcer Františka Třísky loutkáře z martinova a Janečkové Anežky z Vonokals

oo : Antonín Homolka + Františka Anna Blümelová - 22.5.1924 Velízoo : Antonín Blümel + Anna Igerlebringerová -


Jakub - 1820

oo : Jakub Blümel + Kateřina Vinklerová - 30.6.1844 Křtěnov 12 / Křtěnov 3 / 88 / Jakob Blümel kramař syn Antonína Blümla kramáře ze Sw?? M Anna roz ...., 24-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina dcera Jána Winklera kramáře ze Sviň ?? Březí M johanny roz. Hajkovy z ledenic, 22-0-0, svob.


Ignác - nenarodil se v Křtěnově

oo : Ignác Blümel + Josefa Hoffingerová - Březí neob Malovice / není to psané Lomec 15 / 169-170 / Hledam Křtěnov 14 / 4-


Antonie - 5.12.1872 Rosička, u Deštné, okr. Pelhřimov / Deštná 7 / 2 / Ignác Blümel cestující komediant z Březí 41 , hejt. Moldau Týn manžeel syn Jakuba Blümel kočujícího komediaanta z Březí 41 a matky Katežiny roz. Vinkla z Vídně, matka: Josefa Manželská dcera Vojtěcha Hoffingera kramáře z Malovicích , okres Tábor a matky Josefy rozené ... v Kuttebergu

oo : Václav Rangl + Antonie Blümelová - 3.10.1899 Paračov / Paračov 23A / 13 / Rangl Václav bez stálůého bydliště cestující kramář příslušný do Volyně, narozen v Netolicích 131 manž. syn Františka Rangla komediata z Volyně a + Anny roz. Dubský z Hrádku vdovec po + Anně rozené mašk z Humpolce , 41-0-0 vdovec, nar. 28.9.1858, nevěsta: Blümel Antonie be zstálého bydliště narozen v Rosičce 16 u Deštné okr. Kamenice, hejt Pelhřimov dne 5.12.1872 manželská dcera + Ignáce Blümela komedianta v březí 41 a Josefky roz. Hoffinger z malovic přísl. do Březí, okr. VlatovoTýn, 26-10-0, svobodná

on: 27.12.1917 Volyň str 127


oo : Josef Mašek + Antonie Blümelová - 26.1.1918 Volyně 234 / Volyně 29 / 181 / Josef Mašek kočí z Volyně 34 narozený v Řepích 50 dne 29.5.1883 orkes Smíchov syn kat. matky Anny MAškové dcery AKteřiny Maškové provdané Plemlové dělnice v Branné v okrese Třeboňském, 34-0-0, vdovec manželka Marie Mašková zemřela 18.5.1917, nevěsta: Antonie ranglová , vdova po + Václavu Ranglovi kramáři ve Volyni 34 rozená Blümelová z Rosičky 16 dne 5.12.1872 okres Pelhřimov manž. dcera kar. rodičů Ignáce Blümela loutkáře ze březí 41 a matky Josefy rozené Hoffinger z Malovic, 45-0-0, vdova od 27.12.1917 dle úmrtní knihy Volynň od roku 1907 str 127

rozvod: 1.2.1944 u kraj. soudu v Kutné Hoře / napsáno u svatby


Anna - 1852

oo : Ignác Habich + Anna Blümlová - 12.8.1871 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 136 / Habich Ignác loutkář ve SVinech syn Karla Habicha loutkáře z Hamru a Josefy Maškovy, 23-0-0, svob., nevěsta: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře v březí a Kateřiny Vinkler z Plánic, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Habich

Růžena -

oo : Emanuel Habich + Růžena Blümlová - -

potomci v rodokmenu Habich


Václav - 27.9.1816 Vlachovo Březí /

oo : Václav Blümel + Marie Hubená -


Růžena -

oo : Vojtěch Hubený + Rozálie Blümlová - 3.7.1871 Česká Budějovice / Česká Budějovice(Sv. Mikuláš) 65 / 200 / Adalbert Hubený komediant nach Budislav zustanding u geboren in Steinkirchen eh sohn des Franz hubený komedianten u der Marie Dubský, 22-0-0, svob. nevěsta: Rosalie Plemel eh tochter des WEncel Plemep komedianten aus Klaven? u der Maria geb. Hubený , 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu HubenýNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matěj Blüml + Mariana Eignerová - 24.9.1743 pohodnice Řečice / Kardašova Řečice 3 / 139 / Matěj Blüml vdovec a pohodný v Radeninský? s Marianou vlastní dcerou Ondřeje Eignera pohodného zdejšího


oo : Jan Blümel + Marie Anna Kilingrová?(Tillingrová) - -


Marie Anna - 30.12.1791 Jistebnice 123 / Jistebnice 8 / 19 / Jan Blümel pravni posel svobodný, Marie Anna Kilingrova?oo : Jan Blümel + Mariana Erenikem? -


Terezie -

Barbora - 15.7.1820 Jisebnice 1 / / Jistebnice 10 / 39 / otec nenpsan, matka: Theresia dcera Jana Blümel amtsdinner u Marina rozený Erenikem? z Veselýhooo : Jan Blümel + Kateřina Holcerová - není to v indexu Jistebnice 40


Jan - 27.2.1802 Jistebnice 123 / Jistebnice 9 / 14 / Blümel Jan policajt, matka: Holerová Kateřina , kmotr: Tilinger Frantisek

František - 24.1.1805 Jistebnice 123 / Jistebnice 9 / 27 / Blümel Jan policajt podruh , matka: Holcerová Kateřina , kmotr: Tilinger Frantisek

Rozálie - 26.5.1807 Jistebnice 1 / Jistebnice 9 / 35 / Blümel Jan policajt patřící k jist. panství, matka: Holcerová Kateřina , kmotr: Tillinger Rozalie

Jan - 1.7.1809 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 3 / Blümel Jan policajt, matka: Kateřina rozené Holler z tejna, kmotr: Tilinger Frantisek pohodný

František - 26.10.1811 Jistebncie 1 / Jistebnice 10 / 11 / Blümel Jan policajt, matka: Holcerová Kateřina z tejna, kmotr: Tilinger Frantisek abdeckerz Chotovin

Eleonora - 4.3.1814 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 17 / Blümel Jna policajt, matka: kateřina rozená Holcerová(Holzhauer) z tejna

Antonín - 7.6.1816 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 22 / Jan Blümel policajt, matka: Kateřina rozená Holzhauer z tejna, kmotr: Anton jelinek

Anna - 27.1.1818 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 28 / Jan Blümel policeidiner, matka: Kateřina dcera Jana Hultzer travního mistra z Tejna, kmotr: Anton jelinek

Barbora - 18.6.1819 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 33 / Jan Blümel policeidinner, matka: Kateřina rozená Holzer. Anny rozený Zellnerovy N19, kmotr: Barbora jelinek

Jan - 15.10.1821 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 44 / Jan Blümel policey dinner, matka: Kateřina rozená Holzer z Tejna, MArianana rozený Čellnerova, kmotr: Antonín jelinek

Anna - 12.6.1825 Jistebnice 1 / Jistebnice 11 / 15 / Jan Blümel policey dinner, matka: Kateřina rozená Hulzer pohodného z Tejna, Marianana rozený Kaiser N 15, kmotr: Antonín jelinekoo : Josef Blümel + Kateřina Kaiser - není to v indexu Jistebnice 40


František - 16.9.1813 Kukle, Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 99 / Blümmel Josef drnomistr z Kukle Adbecker, matka: kateřina rozneá Kaiser z Oujezda, kmotr: František Eichler drnomistr

Eleonora - 4.3.1814 Jistebnice 1 / Jistebnice 10 / 17 / Blümmel Josef drnomistr z Kukle Adbecker, matka: kateřina rozneá Kaiser z Oujezda, kmotr: František Eichler drnomistr

Anna - 21.12.1815 Kukle, Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 100 / Blümmel Josef mistr travní, matka: Kateřina dcera Pavla Laufer mistra Travniho z Červeného Újezda matky Anny, Josefa Slabova, Karel haba

Marie Anna - 15.7.1818 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 101 / Blümmel Josef travní mistr , matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer travniho mistra z Újezda 9 , kmotri: barbora a matěj Bycan

Václav - 27.9.1819 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 102 / Blümmel Josef travní mistr , matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer travniho mistra z Újezda 9 a Anny rozený Eichler N5, kmotri: Josef kaiser drnomistr a Barbora procházkova

Kateřina - 8.2.1821 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 103 / Blümmel Josef wassenmister, matka: Kateřina dcera Josefa Čelnema wassenmister z Oujezda a Anny rozený Laufer N2, kmotri: AKterina Kiser ze Lnar, Josef Kaiser wassenmister

Josef - 16.2.1823 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 105 / Blümmel Josef wassenmister, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Kaiser z Oujezda a Anny rozený neubergovi N12, kmotri: Katerina Bauskova ze Lnar, Josef Kaiser wassenmister

Václav - 7.1.1826 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 106 / Blümmel Josef drnomister, matka: Kateřina dcera Walfa? Neubecker? u der Laufer z Oujezda a Anny rozený Laufrovy, kmotri: Václav aBauska, kateina Kaiser

Jan - 20.11.1828 Hůrka 14 / Jistebnice 10 / 108 / Blümmel Josef svobodný k Hůrce, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Laufer ze vsy Zahradky a Anny rozený Neuberg N 9, kmotri: Václav Bauška a jeho manželka Kateřinaoo : Martin Blümel + Mariana Dvořáková - není to v indexu Jistebnice 40


Marie Magdalena - 22.7.1823 Jistebnice 6 / Jistebnice 11 / 7 / Martin Blümel mistr tkalcovský, matka: mariana dcera Jana Dvořáka mistra krejčovského a Anny rozený Podhrasky
https://digi.ceskearchivy.cz/4724/268/3165/1009/89/0