Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Böcksteffl/Pokstefl

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Becksteffl, Bocksteffel, Bocksteffl, Bokstöfl, Pochstefl, Pochsteffl, Pochstafel


Josef - 1756

oo : Josef Pochstafel + Veronika Ječná - 8.5.1796 Milčice 21 / Záboří 13 / 140 / Josef Bokstefel abdecker, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Veronika Ječná z Němčic?, 20-0-0, svob.


Martin - 7.10.1802 Milčice 21 / Záboří 6 / 159 / Josef Pachstefel abdecker, matka: Veronika rozená Wentzl Ječnej ze Škvoretic, panství drhowelský?

oo : Martin Böcksteffl + Anna Niklová - 8.10.1822 Lomnice / Mnichovice 09 / 39 / Martin Bockstöfel syn po + jsoef Bockstöfl pohodným z Dublina panství Radischt? nyní poddaný k Chlumu, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna dc. po + Václav Nykl mistr popravčí z mnichovic a matky Františky Sedlmayerové , 22-0-0, svob.

hledám další děti Mnichovice 05 / 140 nic


Marie - 15.10.1823 Lomnice / 138 / zde vedeno v indexu Mnichovice 13 / 80 / ale nejde to dohledat, Lomnice jetam je do roku 1811, nevim kde je zbytek

oo : Josef Kaiger + Marie Böcksteflová - 21.11.1848 Tatouňovice / Kozmice 09 / 176 / Kaiger Josef pohodný ze Zálesí 7 syn Jana Kaiger podruha z Libomyšle 14 pnaství Lochovic a matky marie rozneé Kral z Dobříše , 30-0-0, svob. nevěsta Bockst§effel Marie dcera MArtina Bockst§effla pohodnýho z Lomnice 17 statku Chlumu z matky Anny rozený Nikl z Mnichovic pasntví Komorní Hrádek, 25-0-0, svob.

on: před 1858


Marie - 17.6.1854 Horní lomnice 8 / Velké Popovice 13 / 110 / otec nenpsán, matka: Bokstöfl Marie vdova po + Geigrovi Josefovi pohodném z Libomyšle okresu Lochovického , dcera Bokstöfla Martina pohodného z Horní Lomnice 8 a matky Anny

oo : Josef Chotětický + Marie Böckstefflová - 1877 Velké Popovice


František - 14.5.1858 Senohraby 4 / Hrusice 09 / 231 / otec nenapsán, matka: Boksteflová Marie dcera Martina Bokstöfla ze Senohrab 19 a matky Anny rodem Niklové z Mnichovic , občanka c.k. okresu Hořovického , kraje pražského, toulavá vdova po + Josefovi Geigrovi z Libomyšle? stejného okresu

oo : František Böcksteffl + Anna Blümlová - 5.6.1882 Vrané nad Vltavou 11 / Vrané nad Vltavou 18 / 64 / Bockstefl František, šlejfíř ze Senohrab 19, okresu Říčanského, kraje Pražského nemanželský syn Marie vdovy po + Josefu Geigrovi z Libomyšle, okresu Hořovického dcery Martina Bocksteffla ze Senohrab 19 a matky Anny rozené Niklovy z Mnichovic, nar. 14.5.1858 fara Hrusice, 24-0-0, svob. nevěsta: Blümelová Anna, dcera Jana Blümla šlejfíře ze Lhoty Vilasovy 14, okresu Selčanského kraje Táborského a manželky + Barbory rozneé eidlerové z Vonoklas okres Zbraslavského, nar. 13.5.1852 fara Budňany, 30-0-0, svob.

ona: 24.8.1908 nemocnice / Benešov 57 / 15 / Boksteflová Anna manželka Františka Bokštefla brusiče přísl. do Libomyšle, okr. Hořovice roz. blümlová ze Lhoty Vilasovy 14, nar. v karlštejně 13.5.1852, oddáni 5.6.1882, 56-0-0


Františka - 26.10.1879 Prosečnice 1 / Týnec nad Sázavou 15 / 192 / nemanželské dítě leg. svatbou 5.6.1882 ve Vraném, otec: Bocksteffl František brusič ze Senohrab syn Marie vdovy po + Josefu Geigerovi z Libomyšle, dcery to Martina Bocksteffla nájmeníka ze Senohrab 19 a matky Anny Nicklovy z Mnichovic, matka: Blümlová Anna dcera Jana Blümla brusiče z Vilasovy Lhoty 14 a matky Barbory Eidlerovy z Vonoklas

oo : František Kellner + Františka Bockstefflová - 11.2.1902 Doubek 21 / Hradešín 28 / 226 / Kellner František kramář t.č. v Doubku 21, nar. v Rousínově dne 30.7.1878 fara Kozmice, pol. okr. Benešov, syn + Josefa kellnera brusiče z Přibyše, kat. obec Václavice, a Kateřiny roz. Kallašové z Voznice, pol. okr. Smíchov, 23-7-0, svob., nevěsta: Bockstefflová Františka bytem v Doubku 21, nar. v Prosečnici dne 26.10.1879 fara Tejnice n/S, pol. okr. Kr. Vinohrady, dcera Františka Bocksteffla brusiče ze Senohrab a Anny roz. Blümlové z Vilasovy Lhoty, 22-4-0, svob.


František - 7.1.1887 Jílové u Prahy 193

oo : František Bocksteffl + Barbora Blümlová - 10.1.1911 Daleké Dušníky / Svaté Pole 21 / 196 / František Bocksteffl brusič v Dalekých Dušníkách 38, narozený v jílovém 193, manž. syn kat. rod. Františka Bocksteffla brusiče v Jílovém 193 a Anny rozneé Blümlové z Vilasové Lhoty, 24-0-0, svob. nar. 7.1.1887 fara Jílové, nevěsta: Barbora Blümlová narozená v Kačicích 31, hjt. Slánském dne 26.8.1890, manž. dcera kat. rod. Josefa Blümla brusiče v kačicích 31 a Terezie rozneé Fridrichové z Cvrčovic, 20-5-0, svob. , rozvod: 27.5.1923 Zemský civ. soud Praha

rozvod: 27.5.1923 Zemský civ. soud Praha, ale nežili stolu už od roku 1917

ona: 19.5.1937 Lysá nad Labem


Josefa - 22.7.1913 ve voze, Želkovice / Borek 18 / 173 / Bocksteffl František brusič světem jdoucí narozneý v Jílovém 193, okr. Vinohrady dne 7.1.1887, manž. syn Františka Bocksteffla brušiče v Jílovém 193 a Anny roz. Blümlové z Vitásovy Lhoty , matka Blümlová Barbora narozená dne 26.8.1890 v Kačici okres Nové Strašecí dcera Josefa Blümla brusiče v Kačici 31 a Tereize Fridrichové z Cvrčovic, rodiče oddáni 10.1.1911 ?? Pole

Marie - 20.1.1920 Příbram III-199 / Příbram 114 / 194 / František Bocksteffl brusič v Dalekých Dušníkách 38, narozený v jílovém 193, manž. syn kat. rod. Františka Bocksteffla brusiče v jilovém 193 a Anny roz. Blümlové z Vilasovy Lhoty, nar. 7.1.1887, matka: Barbora roz. Blümlová narozená v Kačicích 31, okr. Slánském dne 26.8.1890, manž. dc. kr.Josefa Blümla brusiče v Kačicích 31 a Terezie roz. Fridrichové z Cvrčovic , odd v Sv. poli 10.1.1901, manželé tito nežijí spolu 3 roky


oo : František Böcksteffl + Františka Palusková vdova Bradáčová - 10.11.1910 Hostomice 272 / Hostomice 03 / 237 / Bockstefl František, obchodník v Hostomicích 272, příslušný do Libomyšle v okresu HGořovickém, narozen v Senohrabech 18.5.1858 fara hrusice, syn + Marie Bocksteflové ze Senohrab 14, dcery + Martina Bocksteffla koňského obchodníka ze Senohrab 19 a + Barbory rozzené Niklové z Mnichovic , rodiče katolíci, 52-5-0, vdovec od 24.8.1908 po + Anně rozneé Blümlové ze Lhotky Vilasovi, dle umrt. listu v Benešově, nevěsta: Bradáčová Františka bydlí v Hosotomicích 272, rozená Palusková ze Všechlap 19 29.4.1873 fara Divišov, okres Vlašim, vdova (od 29.5.1901) po + karlu Bradáčovi kramáři ze Zbraslavic, hjt. Kutná Hora, manželská dcera + Františka Palusky brusiče ze Všechlap 24 a matky Antonie rozneé malinovské ze Všechlap, rodiče jsou katolící, 37-6-0, vdova


Josef - 14.3.1830 KrčRoztyly / MCH N33O28Z28 1801-1839 / 21

oo . Josef Bocksteffl + Marie Kaiserová - 27.2.1854 Horní Lomnice 8 / Velké Popovice 20 / 56 / Bokst§ofl Josef drnomistr z horní Lomice , okres a podkraj Jílovský, krja Pražský, vlastní syn Martina Bokstöfla drnomistra z téže Lomice čp8 a matky Anny roz. Nyklové z Mnichovic , 23-0-0, nar. 13.3.1830, svob. nevěsta: Kaisrová Marie vlastní dcera Jana Kaisra drnomsitra z Mnichovic, okres Říčanský a matky Barbory roz. Ublovy z Chudenice, 30-0-0, nar. 21.2.1824, svob.


Antonín - 21.2.1860 Horní Lomnice 7 / Velké Popovice 13 / 114 / Bockstefl Josef drnomistr z hor. lomice 17 syn Bockstefla Martina drnomistra z hor. lomice a z matky Anny rozené nikl z Mnichovic, matka: Kaiser Marie dcera Jana Kaisra drnomistra z Cirkvic býv. panství Kolín a z matky Barbory


Rozálie - ani Vaněk neví


Vojtěch - 17.10.1859 Horní Lomnice 7 / Velké Popovice 13 / 114 / v Tažlovickém chrámu píně pokřtěn, matka cestou jdoucí v Sklenkách jej porodila, otec nenpsán, matka: Bocksteffel Rosalia dcera Martina Bocksteffla nájemníka z Horní Lomice 7, býv. statku Chlum a matky Anny rozené z -


oo : Martin Böcksteffl + Barbora Geigerová - 14.11.1848 Tatouňovice 9 / Kozmice 09 / 176 / Bokstëffel martin pohodneý syn po + josefovi Bokstöffel podony z Dublina panství Radič? z matky Veronika rozená Ječný z Melčic , panství Záhoří, 48-0-0, vdovec, nevěsta: Geiger barbora dcera Jana Geigera pohodného z Stašova, pasntví Lochovický z matky Marie rozneé král z Zdrslavic, 35-0-0, svob.


Antonín - 21.5.1810 Dubliny-Radic / Chlum 04 / 206 545

oo : Antonín Böcksteffl + Kateřina Hálová - 24.2.1835 Mnichovice 17 / Zruč nad Sázavou 12 / 226 / Anton Böckstöffel katholisch ehelicher sohn nach dem verstorbenen Joseph Böcksteffel wasenmeister von Dublin 17, Raditscher herrshaft und seiner ehegattin Veronika geborenen Jetschin von Nepomuk nach , 23-0-0, sovb. nevěsta: Katharina eheliche tochter katlholisch de Wenzl Hala chalupners von Dubina 4 und dessen ehegattin Anna geborenen Jelinek von Dubina 6, 17-0-0, svob.Petr - 1749

oo : Petr Pochstafel + Magdalena Marková vdova Čechová, Hendrichová - 9.2.1773 Klášter 43 / Nepomuk 19 / 120 / Bachstephl Petrus carpophonis Klattovia N9 cum Magdalena vidan + Matthai Henrich

ona: 17.2.1804 Klášter 43 / Nepomuk 06 / 61 / Marie manželka Petra Pekstafla drnomistra, 74-0-0oo : Bartoloměj Pochstafel + Marie Magdalena - 7.7.1737 Hostišovice


Terezie - 1740

oo : Ondřej Mayer + Terezie Pochstafelová - 4.4.1770 Maršovice-Záhoří, okr. Benešovoo : Karel Janeček + Terezie Böckstefflová - po roce 1930NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Josef Bochsteffl + Terezie Bendová - -


Josef Jaroslav - 2.6.1910 Zlatníky, okr. Jílovský, hjt. Krl. Vinohrady / není online

7.4.1912 Řitka 3 / Líšnice 27 / 170 / Josef Jaroslav Bochsteffl narozený v Zlatníkách ve voze, dne 2.6.1910, v okresu Jílovském, hjt. Krl. Vinohrady , manž. syn Josefa Bocksteffla cestujícího obchodníka v Hostomicích 13 a Teresie rozené Bendové z Volduch, 1-10-5

František - 5.2.1913 Řitka 3 / není online

5.2.1913 Řitka 3 / Líšnice 27 / 171 / František Bochsteffl narozený v Řidce 3 22.1.1913, manž. syn Josefa Bocksteffla cestujícího obchodníka v Hostomicích 13 a Teresie rozené Bendové z Volduch, 0-0-14Pokstefl

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066310/nepomuk-03_0550-n?x=470&y=75&w=484&h=216

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8179/3Mnichovice 09 / 1-39

Velké Popovice 15 / 1-38

Velké Popovice 20 / 287


Bocksteffl

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14712/171

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14712/170

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu