Rodokmen: Brych

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Antonín - 1782

oo : Antonín Brych + Anna Semrádová - 5. 1. 1800 ve Všejanech

on: 1.9.1832 Hradešín 7 / Hradešín 11 / 50 / Antonín Brych kramář, 50-0-0


Antonín -

oo : Antonín Brych + Marie Náhlovská - 11.9.1827 v Železnici před rokem 1835 / hledám Dolní Bousov 04 / 55-57 153-157


Václav - 8.2.1835 Železnice 186 / Železnice sign. 187-5 / 23 / Anton brich kramář katolik vlastní syn Anton Bricha kramáře z Dolejšího bousova 42 a jeho manželky Anny rozený Semrádový ze Sto?? k panství Benátského, matka: Marie katolička dcera Václava Náhlovskýho kramáře ze Železnice 186 a jeho manželky Johanny rozneé Líbalovy z Rožďálovic

oo : Václav Brych + Anna Sýkorová - 1.7.1857 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 05 / 79 / Brych Václav kramář z Bakova 102 syn Antonína Brycha kramáře z Doleního Bohusova 42, okr. Sobotec a Marie rodem Náhlovský ze Železnice 186, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna vdova po Josefu Kořínkovi kováři z Bristol dcera vácalva Sykory kramáře z Tuchoměř 26 u Křince a kateřiny rodem Černý z Tuchomě 26, 26-0-0


Františka - 16.2.1860

oo : Antonín Hampl + Františka Brychová - 22.6.1886 Bakov nad Jizerou 47 / Bakov nad Jizerou 14 / 78 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okres Vlašim nyní bytem v Bakově 47 okresu Mn. Hradišť syn + Josefa Hampla brusiče z Divišova 46 a Marie rodem Náhlovské ze železnice 9, nar. 6.5.1862, svob. nevěsta: Brychová Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sýkorovy z Tuchomě 26, nar. 16.2.1860, svob.


Antonín - 23.10.1891 Čelakovice 43 / Čelákovice 24 / 432 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okr. Vlašim nyní bytem v Bakově 47, okr. Mnichovo Hradiště syn Josefa Hampla brusiče z Divišova 47a MArie rodem Náhlovské ze Železnice 9, okr. Jičín, matka: Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sykorovy ze Tuchomě okr. Libaň


Josef - 7.3.1862 Doubravice

oo : Josef Brych + Barbora Kynclová - 16.8.1892 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 14 / 94 / Brych Josef dělník z Bakova 48 manž. syn Václava Brycha kramáře z Bakova 181 tam příslušný narozený v Doubravici okres Bělá a Anny dcery Václava Sýkory kramáře z Tuchomiče 26 okres Libaň, nar. 7.3.1862, 30-3-0, svob. nevěsta: Kynclová Barbora manželská dcera Karla Kynzla nádeníka z Bakova 42 tam rozená a Barobry dcery Jana Havlíčka domkaře z Bakova 34, nar. 8.2.1873, 19-6-0, svob.


Antonín - 3.3.1868 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 08 / 210 / Brych Václav kramář z Bakova 102 roz. v Železnici 137 syn Antonína Brycha kramáře z Doleního Bousova u Sobotky a Marie rod. Náhlovského ze Železnice 137, okr. Jičínj, makta: Sýkorova Anna roz. v Sevoluskách 9, dcera Václava Sýkory kramáře ze Sevolusk 9, okr. Libáňského a Kateřiny rod. Černého z Kouříma

oo : Antonín Brych + Marie Kastnerová - 17.4.1894 Bakov nad Jizerou 183 / Bakov nad Jizerou 14 / 102 / Brych Antonín dělník a manž. syn + Václava Brycha kramáře z Bakova 103 tam rozený a příslušný okres Mn. Hradiště a Anny dcery Václava Sýkory kramáře ze Sovol?k 9 okres Libaň, nar. 3.3.1868, 26-0-0, svob. nevěsta: Kastnerová Marie manž. dcera Josefa Kastnera tesaře z Bakova 183 tam rozená a Kateřiny dcery Jana Ježka domakře z Bakova 183, okr. Mn. Hradiště, nar. 7.9.1872, 21-3-0


Damián - 1837

oo : Damian Brych + Františka Navrátilová - 21.1.1868 Bakov nad Jizerou / Bakov nad Jizerou 14 / 22 / Brich Damian kramář v Bakově 119 syn Abtonína Brycha kramáře v bakově 119 a MArie dcery Václava Náhlovskýho kramáře ze železnice 18, okr. jičínského, 30-0-0, nar. 1837,s vob. nevěsta: Navrátilová Františka nemanželská dcera Marie dcery + Jana Navrátila kramáře z Tochonic 6, okresu Linánského a Marie rozené Svoboda z Hořic 95, okresu Hořického


Františka - 1.9.1864 na louce, Loukov / Loukov 07 / 171 / nemanželské dítě, později leg. Já Damian Brych přiznávám se živě toho dítete podepsal František Zahradka svěděk, matka: Frantiska nemanželská dcera nemanželské matky Marie dcery + Jana Navratila kramáře z Tuchomer 6 okresu Libenskeho a jeho manželky Marie rozené Svobodové z Horic 95

oo : Jan Pešák + Františka Brychová - 3.11.1886 Bakov nad Jizerou 132 / Bakov nad Jizerou 14 / 80 / Pešák Jan obchodník se smíšenem zboží z Kněžmosta 61, syn Josefa Pešáka obchodníka(kramáře) z Kněžmostu 61 a Anny Kamaníkovy ze Žantova, okresu Mn. Hradiště, nar. 29.6.1861, svob. nevěsta: Brychová Františka dcera Damiana Brycha kramáře z Bakova 132 okres. Mn. Hradiště a Františky navrátilovy z Tuchomě , okres Libaň, nar. 1.9.1864, svob.


Josef - 30.9.1869 Mnichovo Hradiště 243 / Mnichovo Hradiště 15 / 74 / Brych Damian kramář z Bakova 119, syn Antonína Brycha kramáře z Bakova 119 a Marie rozené Náhlovské z železnice 16, matka: Františka nemanželská dcera Marie Navrátilové dcery Jana Navrátila kramáře z tuchoměře 6, okres Libaň a Marie rodem Svobodové z Hořic 95, sv: Petr Pastorek kramář ze Záhoří Kateřina Bezstarostová dcera Jana Bestarosty z Ml. Boleslavi

oo : Josef Brych + Marie Zelerová - 3.2.1894 Bakiv nad Jizerou 33 / Bakov nad Jizerou 14 / 101 / Brych Josef dělník a vojín v záloze u c.k. pěšího pluku 94 z Bakova 207, tam příslušný manželský syn Damiana Brycha kramáře z bakova 119 narozený v Mnichově Hradišti dne 30.9.1869 a Františky navrátilová dcey Marie dcery Jana Navrátila kramáře z Tuchoni okres Libaň a Marie Svobodový z Hořic 95, 24-3-0, svob. nevěsta: Zelerová Marie Magdalena manž. dcera + Václava Zelera domakře v Bakově 33, tam rozená a Anny dcery Karla Tajbnera kováře z Bakova 43, nar. 20.7.1868, 25-3-0, svob.


František - 27.1.1839 Železnice 164 / Železnice sign. 187-5 / 63 / Anton Brich kramář kat. syn Antonína Bricha kramáře z Dolnyho Bausova 42 panství Kosteckeho a jeho manželky Anny rozený Semrádovy ze Strakšín, panství Benatek, matka: Marie kat. dcera Václava nahlovského kramáře ze Železnice 186 a jeoh manželky Johana rozený Libalovy z Rožďáýlovic

oo : František Brych + Anna Blažková -


Marie - 8.6.1868 Loukov, okr. Mn. Hradiště / Loukov 21 / 51 / Brych František kramář z Bakova 102 syn Antonína Bricha kramáře z Bakova 102 okr. Mn. Hradiště a Marie dcery Antonína Náhlovského knihaře ze železnice 7, okr. Jičínského, matka: Anna dcera Josefa Blažka knihaře z Tuchamě? 7 a Marie rodem Návrátilové z Chroustova 27

oo : Václav Brych + Marie Brychová - 11.9.1894 Bakov nad Jizerou 17 / Bakov nad Jizerou 14 / 104 / Brych Václav kramář v Bakově 17 narozen v Černých Budách 25.4.1870, okr. Kutná Hora příslušný do Brandýsa nad Labem manž. syn Matěje Brycha kramáře ze Staré Libně 72 u Prahy a Anny dcery Josefa Urbana podruha ze Tříče, okres Rokytnický, 24-6-0, sovb. nevěsta: Brychová Marie manž. dcera Františka Brycha kramáře z Bakova 17 rozená z Lounově 30, okr. Mnich. Hradiště a Anny dcery Josefa Blažka knihaře z Tachomi , okres Libaň, nar. 8.6.1868, 26-3-0,s vob.


Marie - 20.10.1898 Prosek / PRO N24 / 173 /

oo : František Pasecký + Marie Brychová - 2.10.1920 Brandýs nad Labem 310 / Brandýs nad Labem 50 / 265 / František Psaecký , obchodník v Brandýse n Lab 310, nar. v Poboři(povoz kramářský)(o. Kouřim, h. Kolín) přísl do Vinařic'o. Hořovice) mžl. syn katol. rodičů + Václava Paseckého obchodníka ve Vinařicích 30 a Antonie šátkové z Plaňan(o. Kolín), nar. 10.5.1891 Poboře, okr. Kouřim, 29-5-0, svob. nevěsta? Marie Brychová bytem u rodičů v Brandýse nad Labem 310, nar. v Proseku 51, (o. Karlín) manžl. dcera katl. rodičů Václava brycha obchodníka v Brandýse 310 a Marie roz. Brychovy z Loukova 30 (o. Mnichovo hradiště), nar. 20.10.1898 Prosek N24 / 173 / , 21-11-0, dvob.

oo : rozvod 26.6.1925 Pardubice


oo : Václav Malinovský + Marie Brychová - 9.4.1934 Brandýs nad Labem 9 / Brandýs nad Labem 55 / 94 /


Josef - železnice

oo : Josef Brych + Františka Bezstarostová - / Chroustov sign. 190-11 / 59-66 / Chroustov sign. 190-10 / 77-78


Josef Václav - 21.1.1854 Mladá Boleslav 17 / Mladá Boleslav 20 / 86 / Josef Brych kramář zde syn Antonía Brycha kramáře v Bakově 162 rozen v Železnici a Marie Náhlovské z Železnice, matka: Františka dcera Jana Bezstarosty kramáře zdejšího rozená v Chroustově 29 a Marie Blažkové

oo : Josef Brych + Marie Malá - 5.11.1877 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 14 / 53 / Josef brych kramář a záložní vojín z Bakova narozen v Mladé Boleslavi manželský syn Josefa Brycha kramáře z Bakova 163 a Františky rodem Bezstaentovy? z Mladé Boleslavi, 23-4-0svob. nevěsta: Marie malá narozená ve Vysoké Veselé okresu Novo Bydžovského bytem v Bakově 163, manželská dcera + Františka Malého kramáře z Chlumce 4 a Františky rodem Sovovy ze železnice, 19-1-0, svob.


Johana - 18.2.1868 Bakov nad Jizerou 162 / Bakov nad Jizerou 08 / 210 / Brych Josef kramář z Bakova 162 roz. v Železnici 27 syn Antonína Brycha kramáře ze Železnice 27 a Marie rod. Náhlovského ze Železnice 27, okr. Jičín, matka: Bezstarostová Františka roz. z Chroustově dcera Jana Bezstaarosty kramáře z Chrosotuva okres Městecký a Marie rod. Blažkovy z Tuchomě

23.2.1868Jan -

oo : Jan Brych + Alžběta - on Brandýs ona Ronov


František - 1784

oo : František Brych + Alžběta Kočková - 14.9.1803 Brandýs and Labem / Brandýs and Labem 19 / 58 / František Brycha kramář, 19-0-0, sovb. nevěsta: Alžběta Kočková, 16-0-0, svob.

on: 30.8.1832 Hradešín 7 / Hradešín 11 / 50 / František Brych kramář, 48-0-0


Jan - 25.10.1813 Straky 17 / Všejany 07 / 140 / František Brich kramář měšťan v brandýse, matka: Alžběta dcera po+ Janu Kočkovi z Červeného zamku hradku kraji Rakounickem

oo : Jan Brych + Barbora Neumanová - 1.2.1831 Kouřim 38 / Kouřim 23 / 224 / Jan Brich vlastní syn Františka Brich kramáře z Hradešína 7 a matky Alžběty dcery Jana Kočky z Červeného zamku, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Václava Neumana kramáře a kramáře Kouřimského 38 a matky Ludmily roz. Elizky, 24-0-0, svob.


František - 12.1.1835 Konojedy 33 / Konojedy 07 / 67 / Jan brich kramář podd. k Brandejsu syn + Františka kramáře a podd s Brandysa 85 a Alžběty roz. Jan Kočka z Janovic podd. k rataji, matka: barbora dc. Václava Naymana měšť a kramáře v Kouřimi a + Lidmily roz. Trojánka z Planina? pasntví cernokostelecky

Matěj - 30.12.1836 Konojedy 32 / Konojedy 07 / 69 / Jan Brich kramář syn + Františka kramáře z Brandýsa a Alžběty rozené Kočky z Janovic poddani k Rataji, matka: Barbora dc + Václvava naymann kramáře a měšťana v Kouřimi a + Lidmily roz. Tojánka z Planan pnaství č. kostelec

oo : Matěj Brych + Anna Urbanová - 25.6.1861 Černé Budy 44 / Sázava 07 / 78 / Brych Matěj syn Jana Brycha kramáře z Černo bud 44, přináležející do Brandýsa a matky Barbory roz.Naiman z Kouřim, 25-0-0, svob. nar. v Konojedy, nevěsta: Urban Anna dcera Josefa Urbana podruha z Tříče , okr. Rokytnice a matky Any roz. Blahout z Vysoké, péhož panství , okres Semili, 22-0-0, svob. nar. ve Vysoké


Václav - 25.10.1870 Černé budy 18, okr. Kutná hora / Sázava 05 / 116 / Brych matěj kramář z Bud 18 syn Jana Brycha kramáře z Brandýsa nad Labem a matky Barbory roz. Neumanovy z Kouřimi, matka: Anna dcera Josefa Urbana podruha z Tříče okres Rokytnický a matky Anny roz. Blahovy z Taby

oo : Václav Brych + Marie Brychová - 11.9.1894 Bakov nad Jizerou 17 / Bakov nad Jizerou 14 / 104 / Brych Václav kramář v Bakově 17 narozen v Černých Budách 25.4.1870, okr. Kutná Hora příslušný do Brandýsa nad Labem manž. syn Matěje Brycha kramáře ze Staré Libně 72 u Prahy a Anny dcery Josefa Urbana podruha ze Tříče, okres Rokytnický, 24-6-0, sovb. nevěsta: Brychová Marie manž. dcera Františka Brycha kramáře z Bakova 17 rozená z Lounově 30, okr. Mnich. Hradiště a Anny dcery Josefa Blažka knihaře z Tachomi , okres Libaň, nar. 8.6.1868, 26-3-0,s vob.


oo : Jan Brych + Kateřina Nikodémová - 27.2.1843 Černé Budy 47 / Sázava 07 / 59 / Jan Brich kramář z Černých Bud 47 vdovec statku Sázavského syn Františka Bricha kramáře z Brandýsa , matka: Alžběty rozené Kočkovy z Červeného Zámku, 30-0-0, vdovec, nar. fara Všejany, nevěsta: Kateřina dcera + Jana Nikodýma kramáře z Rataj 12 a matky Marie rozené Hamplový z Divišova , 21-0-0, svob. nar. fara Hracholusk


Jiří - 1818

oo : Jiří Brych + Marie Jelínková - 5.5.1836 Uhliřské Janovice / Uhlířské Janovice 13 / 56 / Jiří Brich kramář syn + Františka Brich měšťana a kramáře z Bransýsa a Alžběty rozené Kočka z Červenoho Hrádku , 18-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera + Jnaa Jelinek kramáře z Stankovic 2 a Rozalie rozené Hampl z Divišova, 18-0-0, svob.


Marie - 27.2.1844 Konojedy 33 / Konojedy 07 / 82 / Brich Jiří kramář z otce + Františka Brich z Brandýsa matka Alžběta Kočkova z Červeného zámku, matka: Marie otce + Jelinek Jan kramář ze Zruče matka Rozálie roz. Hamplová z Zruče

Vít - 6.9.1846 Uhlířské Janovice153 / Uhlířské Janovice 20 / 19 / Brych Jiří tržní obchodník z Konojed syn Františka Brycha obchodníka z Mnichovic a Alžběty rozneé Kočkové z, matka: Marie dcera Rosalie Procházkové z Lisé

oo : Vít Brych + Anna Finková - 19.7.1870 Kostelec nad Černými lesy 142 / Kostelec nad Černými lesy 21 / 103 / Brych Vít vojín dovolené od pěšího pluku 28 a kramář z Kostelce 142 syn Jiřího Brycha kramáře v Kostelci a matky Marie roz. Procházkové z Lisé , 23-9-0, fara uhlířské Janovice, nevěsta: Finková Anna dcera Františka Finka kramáře z Českého Brodu 138 a matky Marie roz. Kečovy? z Vesce, 25-0-0, ona nar. Nové benátky, oba svob.


Alexandr - 13.8.1877 Písnice 3 / Modřany MOD N15 / 86 / Brych Vít dovolenec peš. pluku 28 obchodní kramář z Kostelec Černýho 142 patř. k. obci Konojedum hjt. Českobrodské syn Jiřího Brycha kramáře z Kostelce 142 a Marie roz. Procházka z Lysé, matka: Anna dcera France Finka kramáře v Českém Brodě 138 a matky Marie roz. Kecovy z Vesce 16

oo : Alexandr Brych + Anna Sacherová - 13.1.1902 Humpolec 317 / 14A / 41 / Brych Alexander narozen v Písnici 3, Král Vinohrady kočující obchodník v Humpolci manž. syn Víta Brycha kočujícího obchdoníka z Černého Kostelce 142 a matky Anny rodem Finkovy z Českého Brodu , 13.7.1877, sov.b nevěsta: Sacherová Anna narozená v Křelovicích 16 okr Pelhřimov, manž. dcera + Karla Sachera leštitele skla v Ousobí a matky Marie rodem Stanglovy z Nového Stinku 13, okr. Jindřichův Hradec, 14.6.1875


Františka Anna - 4.10.1901 Humpolec 317 / Humpolec 10A / 2 / nemanželský otec byl s vedle psanou matkou dne 13.1.1902 v Humpolci oddán a přihlásil se za otce Alexandr Brych katolík kočující obchodník z Červené Kostelce 142 manž. syn Víta Brycha kočujícího obchodníka z Červeného Kostelce 142 a Anny rodem Fink z Českéího Brodu , nar. v Písnici 13.7.1877 kral. Vinohrady, amtka: Sacherová Anna kat. služebná v humpolci 317 legit. dcera Karla Sachera leštitele skla v Ousobí a Marie rozené Stanglovy z Nového Stinku 13 narozená v Křelovicích 14.6.1875

oo : Alois Pita + Františka Brychová - 24.8.1921 Radošovice 64 / Říčany 29 / 291 / Alois Pita obchodník v Dol. Břežanech 73 narozený v Prašném Oujezdě 58 dne 4.4.1896 far. uř. Moledice, okr. Rokycany manž. kat. rod. Jana Pity obchodníka v Dolních Břežanech 73 a Františky Čechové z Nové huti 18, 25-4-0, svob. nevěsta: Františka Brychová v Radošovicích 64 narozená v Humpolci dne 4.10.1901 manž. dcera kat. rod. Alexandra Brycha obchodníka v Radošovicích 64 a Anny rod. Sacherovy z Ousobí, 19-10-0, svob.


Františka Romana - 25.12.1850 Konojedy 22 / Konojedy 07 / 100 / Brich jiří kramář syn + Františka Brich kramáře z Brandýsa a + Alžběty Kočka z červenýho zámku , matka: Marie dcera + Jana Jelínek kramáře ze Zruče a Rosalie Hampel ze Zruče


Josefa - 16.4.1829 Hradešín 13 / Hradešín 11 / 17 / František Brych kramář syn + Jana Brycha kramáře z Brandýsa a matky + Alžběty rozené N. z Ronova, matka: Alžběta dcera + Jana Kočka hrandlíře z Čistý kraje Rakovnického a matky Johany rozené z Reyna Kolín v Říšioo : Jindřich Brych + Marie -


Anna - 3.6.1909 Bakov nad Jizerou / není online

oo : František Hříbal + Anna Brychová - 26.7.1928 Brandýs nad Labem 236 / Brandýs nad Labem 55 / 46 / František Hříbal obchodník v Brandýse , nar. v Mělníce Blata 44 dne 23.9.1904, mžl. syn kat. rod. Vincence Hřibala ocbhodníka v brandýse 236 a Marie roz. Loumové z Ohařic, o. Jičín, 23-10-0, sovb. nevěsta: Anna Brychová bytem v brandýse 554, nar. v bakově 303 dne 3.6.1909, dcera kat. rod. JIndřicha Brycha obchondíka v Brandýse 554 a AMrie roz. Brychové z Bakova n/J, 19-1-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Bakov nad Jizerou 18 / 3- zapsai vsichni
oo : Jan Brich + Kateřina Růžková - 3.10.1780 Zápy 34 / Brandýs and Labem 14 / 120 / Joannes Brich inquiliny cum Cathrina Ružekova


oo : František Brich + Alžběta Sauček? -


Václav -

oo : Václav Brych + Marie Hofmanová -


Josef - 16.2.1849 Jenštejn 3 / Dřevčice 03 / 210 / Brich Václav mistr krejčovský v Jenstejne 3 syn Františka Bricha tovaryše zednického a vejminkáře v Jensteinu 3 a + Alžběty rozené Sauček? z Kunice, černo kosteleckýho panství, matka: Marie Hofmann dcera Jana Hofmanna sedláka v Radonicích 19, Vinařského panství a Anny matky rozené Karabcové? z Čakovic vlíž Prahy

oo : Josef Brych + Antonie Fantíková - 6.5.1880 Kralovice 31 / Brandýs nad Labem 46 / 73 / Brych Josef zemský branec zedník v Zápech 23 syn Václava brycha rolníka v Zápech 23 a Marie rodem Hofmanovy z Radonic 19, 31-0-0, svob. nevěsta: Fantíková Antonie dcera + Václlava fantíka 31 a + Barbory rodem Wernerovy z Kralovic 31, 21-0-0,svob.hledam Uhlířské Janovice 06 / 90-135 139-144 / UJ 10 / 26-33 / Uj 24 / 11-


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4164/222Hradešín 03 / 39-40 39