Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Brych

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Antonín - 1782

oo : Antonín Brych + Anna Semerádová - 5.1.1800 Straky 17 / Všejany 06 / 89 / Antonín Bryha kramář , 18-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera po neb. Václavovi Semeratovi z dolejšího bousova, 17-0-0, svob.

on: 1.9.1832 Hradešín 7 / Hradešín 11 / 50 / Antonín Brych kramář, 50-0-0


Josef - 26.3.1803 Byšice 58 / Liblice 08 / 48 / Anton Brich krämer und gemeiner soldat von löbl regiment Wolhelm Schröder, matka: Anna Semeradin ales dem dorf Strak koster herrshaft

Marie - 1.2.1817 Brodce 8 / Horky nad Jizerou 09 / 30 / Antonín Bruh kramář z Dolního Bausova , Anna dcera po ??? + Václavu Semerádovi kramáři z Bausova 17 a matky Kateřiny rozené Vinický

oo : Josef Zuzánek + Marie Brychová - 12.2.1860 Rabakov 4 / Řitonice 08 / 111 / Josef Zuzánek podruh a kramář z Rabakova 4, orkesu Soboteckého syn + Josefa Zuzánka sedláka z Jilemnice a matky Anny rodem Pařízkové z Velenic, 40-0-0, svob. nevěsta: Marie Brüch dcera + Antonína Brücha kramáře z Doleného Bousova a matky + Anny ordem Semerádové z Doleního Bousova, 43, svob

potomci v rodokmenu Zuzánek


Antonín - 1804 lexikon neví

oo : Antonín Brych + Marie Náhlovská - 11.9.1827 v Železnici před rokem 1835 / hledám Dolní Bousov 04 / 55-57 153-157


Josef - 29.1.1828 Železnice / Dolní Bousov 03 / 377 / Antonín Brych kramář z Dolního Bouzova, Marie dc. Václava Náhlovského kramáře a matky Johanny rozené Líbalovy ze Železnice,

oo : Josef Brych + Františka Bezstarostová - 29.4.1850 Mladá Boleslav 54 / Mladá Boleslav 29 / 33 / Josef Brych kramář z Bakova syn Antonína Brycha souseda a kramáře v Bakově 162 rozen v Železnici 180 a Marie Náhlovské ze Železnice, 24-6-0, svob. , nevěsta: Františka Bezstarosta dcera + Jana Bezstarosty kramáře v Mladé Bolaslavi rozneé na Chroustově 29, hjt. Poděbraském a MArie Blažkové z Chroustova, 24-2-0, svob.

ona: 11.7.1897 nemocnice, Mladá Boleslav / Mladá Boleslav 68 / 142 / Františka brychová, vdaná, almužnice, nar. v Žlunicích , okr. Novobydžovský, r. 1827 cizí, 70-0-0


Josef Václav - 21.1.1854 Mladá Boleslav 17 / Mladá Boleslav 20 / 86 / Josef Brych kramář zde syn Antonía Brycha kramáře v Bakově 162 rozen v Železnici a Marie Náhlovské z Železnice, matka: Františka dcera Jana Bezstarosty kramáře zdejšího rozená v Chroustově 29 a Marie Blažkové

oo : Josef Brych + Marie Malá - 5.11.1877 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 14 / 53 / Josef brych kramář a záložní vojín z Bakova narozen v Mladé Boleslavi manželský syn Josefa Brycha kramáře z Bakova 163 a Františky rodem Bezstaentovy? z Mladé Boleslavi, 23-4-0svob. nevěsta: Marie malá narozená ve Vysoké Veselé okresu Novo Bydžovského bytem v Bakově 163, manželská dcera + Františka Malého kramáře z Chlumce 4 a Františky rodem Sovovy ze železnice, 19-1-0, svob.


Jan - 15.5.1856 Bukovno 41 / Bukovno 03 / 85 / Josef Brich kramář z Bakova 162 syn Antonína Bricha kramáře z Bakova 162 a matky Marie roz. Nahlovský ze Železnice, matka: Františka Bezstarostová dcera Jána Bezstarosty kramáře z Mladé Boleslavi 84 a amtky Marie rozené Blažkovy z ??onetova

oo : Jan Brych + Kateřina Blažková - 21.4.1880 Rožďálovice

ona: 26.6.1892 Podolec 6 / Mladá Boleslav 67 / 237 / Kateřin Brychová kramářka, manželka Jna Brycha kramáře z Bakova, rodem z Rož´dalovic ve všeobecné nemocnic zdejší, 35-0-0


Josef - 18.2.1881 Bakov nad Jizerou 18 / Bakov nad Jizerou 09 / 150 /

Josefa - 10.1.1888 Bakov nad Jizerou 202 / Bakov nad Jizerou 09 / 274 /

Růžena - 4.4.1890 Bakov nad Jizerou 202 / Bakov nad Jizerou 09 / 315 /

oo : Alois Šikal + Růžena Brychová - 2.7.1908 Všejany / není online


oo : Jan Brych + Johana Šíkalová - 2.11.1892 Mladá- Milovice


Karel - 20.2.1895 Bakov nad Jizerou 202 / Bakov nad Jizerou 09 / 403 / Brych Jan kramář v bakově 168, syn Joefa brycha kramáře z bakova 162 a Františky Bezstarostové z Ml. Boleslavi , nar. 17.5.1856, matka: Johanna dcera + Václava Šikala kramáře z Lipníka 69 a Františky rodem Blažkovy z Tuchomě okres Libáň, nar. 8.2.1868, rodiče oddáni v Mladé 2.11.1892

Adolf Jan - 17.6.1900 Bakov nad Jizerou 39 / Bakov nad Jizerou 09 / 473 /


Františka - 29.8.1858 Kozmice 11 / SOA LitoměřiceKozmice 1920 / 117 / Brych Jsoef kramář z Bakova 162 rozen v Žleznice 40 syn Antonína Brychy kramáře z Bakova 162 a marie Náhlovské ze Železnice 18, okr. Jičín, matka: Františka Bezstarostová rozene v Žlunici okresu Kralovoměstského dcera Jana Bezstarosty kramáře z Mladéboleslavi 14 a Marie Blažkové z Chroustova okres Králvooměstec

oo : Ferdinand Pfeifer + Františka Brychová -


oo : František Sova + Františka Brychová - 22.6.1895 Bakov nad Jizerou 168 / Bakov nad Jizerou 14 / 110 / Sova František kramář z Mukařova narozen 15.7.1870 u Říčan , příslušný do Rataj , okres Český Brod nemanž. syn Anny Sovoovi dcery Františka Sovy nádeníka v Ratajích a matky Barbory rodem Nikodým, 24-9-0,s vob. nevěsta: Pfeiferová Františka kramářka vdova po + Ferdinandu PFeiferovi kramáři z Týniště nad Orlicí manž. dcera Josefa Brycha kramáře z Bakova 168 rozená v Kozmicích 11 29.8.1858 okres Mor. hradiště a Františky dcery Jana Bezstarosty kramáře z Mladé boleslavi 14, 36-9-0, vdova


Anna - 27.8.1860 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 08 / 156 / Brych jsoef kramář nájmem v Bakově 103, rodilý v Bohusově syn Antonína Brycha kramáře z bakova 103 a Marie Náhlovské ze Železnice, matka: Františka dcera Jana Bezstarosty obchodníka z Mladé Boleslavi a Marie Blažkové z Hněnistova

Marie - 22.1.1865 Bakov nad Jizerou 18 / Bakov nad Jizerou 08 / 186 / Brych Josef kramář z bakova 18, rozený v Železnici 27 syn Antonína Brycha kramáře z Železnice 27 a MArie rod. Náhlovského ze Železnice 27, matka: Bezstarostová Františka rozená v Chroustově , dcera Jana Bezstarosty kramáře z Chroustova , okresu Hořickém, později kramáře v Mladé Boleslavi 83 a marie rodem Blažkovy z tuchomě, okresu libáňského

Johana - 18.2.1868 Bakov nad Jizerou 162 / Bakov nad Jizerou 08 / 210 / Brych Josef kramář z Bakova 162 roz. v Železnici 27 syn Antonína Brycha kramáře ze Železnice 27 a Marie rod. Náhlovského ze Železnice 27, okr. Jičín, matka: Bezstarostová Františka roz. z Chroustově dcera Jana Bezstaarosty kramáře z Chrosotuva okres Městecký a Marie rod. Blažkovy z Tuchomě

23.2.1868


Marie - 1832 lexikon ví


František - 5.12.1859 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 08 / 151 / Marie dcera Antonín Abrycha kramáře najmem v Bakově 102 a marie Náhlovské

Josef - 16.9.1867 Úvaly / dohledat

oo : Josef Brych + Františka Líbalová - 1.10.1892 Mladá Boleslav 118 / Mladá Boleslav 65 / 134 / Josef Brych nar. v Ouvalech 19 do rakova příslušný dlaždič a zál vojiín c.k. 36 pěš pl. zemské obrany bytem zde , syn Marie brychovi obchodnice v Rakově dcery Antonína Brycha obchodníka z rakova a Marie Náhlovksé ze Železnice, nar. 16.9.1867, 25-0-0, svob. nevěsta: Františka Líbalobá nar. v Ml. Bolelsavi dcera + Jana Líbala kramáře zde 118 na Ptáku a Kateřiny dcery Marie dcery Jana Navrátila kramáře ze Zámostí okr. Libáňský, nar. 1.11.1871, 21-0-0, svob.


Josef - 23.5.1894 Pták 135 / Mladá Boleslav 61 / 256 / Brych Josef dělník rodem Ouval syn Marie Dcery Antonína Brycha obchodníka v Bakově okr. Mnichova Hradiště a Marie Náhlovské ze Železnice, matkA: Líbalová Františka rodem v Ml. Boleslavi dcera + Jana Líbala kramáře v Ml. Boleslavi 118 a Kateřiny dcery marie dcery Jana Navrátila kramáře v Zámostí okr. Libáňského , oddáni 1892 str 132 M.B.

Marie - 6.7.1897 Pták 135 / Mladá Boleslav 62 / 165 / Brych Josef dělník rodem Ouval, přísl. do Bakova, syn Marie Brychovy obchodnice v Bakově, dcery Antonína Brycha obchodníka v Bakově a Marie Náhlovské ze Železnice, matka: Líbalová Františka nar. 1.11.1871 zde, dcera + Jana Líbala kramáře zde a Kateřiny dcery Marie dc. jana Navrátila kramáře ze Zámostí , okr. Libáň, rodiče oddáni 1.10.1892 Ml. Bol. , dítě oddáno 23.4.1918 zde s Ludvíkem Zelinkou

oo : Ludvík Zelinka + Marie Brychová - 23.4.1918 Mladá Boleslav 128 / Mladá Boleslav 78 / 248 / Ludvík Zelinka, tov. dělník, t.č. domobranec 10. pl. střelců na dovolené v Ml. Boleslavi 128-IV, nar. v Ml. Boleslavi, přísl. do Sadské, syn Ludvíka Zelinky obuvníka v Ml. Boleslavi a Marie dc. Antonína hádka domkaře v Krpech, okr. Mělník, nar. 16.9.1897, 20-0-0, sovb. nevěsta: Marie Brychová bytem v Ml. Boleslavi 47, nar. a přísl do Ml. Bol. dcera Josefa Brycha obchodníka v ml. Bol. a Františky dcery + Jana Líbala obchodníka v ml. Boleslavi, nar. 6.7.1897, 20-0-0, sovb.Václav - 8.2.1835 Železnice 186 / Železnice sign. 187-5 / 23 / Anton brich kramář katolik vlastní syn Anton Bricha kramáře z Dolejšího bousova 42 a jeho manželky Anny rozený Semrádový ze Sto?? k panství Benátského, matka: Marie katolička dcera Václava Náhlovskýho kramáře ze Železnice 186 a jeho manželky Johanny rozneé Líbalovy z Rožďálovic

oo : Josef Kořínek + Anna Sýkorová -


Marie - 13.9.1853 Sedlčánky 13 / Čelakovice 14 / 74 / Kořinek Josef kramář ze Seletic 4 jindy pasntví Křineckého syn + Václava Kořinka kramáře z Bříství 4, kraje Jičínského a téhož manželky Marie rozené Peipové? z Rožďalovic 73, matka: Sýkorová anna dcera + Václava Sykory kramáře z Tuchomi a téhož manželky Kateřiny rozené Černé z Rožďalovic

oo : Jan Navrátil + Marie Kořínková - 4.7.1876 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 14 / 48 / Jan NAvrátil kramář narozen v Březně okresního soudu Soboteckého bytem v Bakově 48, manž. syn Jana Navrátila kramáře v Tuchomi u Roždalovic a Kateřiny rodem Novotný z Lužan 40, 28-7-0, svob. nevěsta: Marie Kořínková narozená v Selčankách okresu Českobrodského bytem v bakově 48 manželksá dcera + Josefa Kořinka kramáře na Bříství u Roždalovic a Anny rodem Sykorovy z Tuchoměř, 22-9-0, svob.


Anna - 6.3.1882 Seletice 4 / Mcely 08 / 225 / Jan NAvrátil kramář z Tuchomi okresu Libanského bytem v Seleticích 4 vlastní syn Jana Navrátila kramáře z Tuchomi a matky Kateřiny rodem Novotný z Lužan u Jičína, matka: Marie Brychová dcera Václava Brycha kramáře v Bakově a matky Marie rodem Sýkora ze Sovolusk


oo : Václav Brych + Anna Sýkorová vdova Kořínková - 1.7.1857 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 05 / 79 / Brych Václav kramář z Bakova 102 syn Antonína Brycha kramáře z Doleního Bohusova 42, okr. Sobotec a Marie rodem Náhlovský ze Železnice 186, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna vdova po Josefu Kořínkovi kováři z Bristol dcera vácalva Sykory kramáře z Tuchoměř 26 u Křince a kateřiny rodem Černý z Tuchomě 26, 26-0-0


Františka - 16.2.1860 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 08 / 153 / Brych Václav kramář najmem z bakova 102 syn Antonína Brycha kramáře z Doleního Bousova 42, okres Sobtoka a Marie Náhlovské ze železnice, kr. jičín, matka: Anna vdov apo Josefu Kořínkovi dcera Václava Sýkory kramáře z Tuchomě 26 u Křincče a Kateřiny Černé z Tuchomě, okresu Libáňského

oo : Antonín Hampl + Františka Brychová - 22.6.1886 Bakov nad Jizerou 47 / Bakov nad Jizerou 14 / 78 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okres Vlašim nyní bytem v Bakově 47 okresu Mn. Hradišť syn + Josefa Hampla brusiče z Divišova 46 a Marie rodem Náhlovské ze železnice 9, nar. 6.5.1862, svob. nevěsta: Brychová Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sýkorovy z Tuchomě 26, nar. 16.2.1860, svob.


Antonín - 23.10.1891 Čelakovice 43 / Čelákovice 24 / 432 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okr. Vlašim nyní bytem v Bakově 47, okr. Mnichovo Hradiště syn Josefa Hampla brusiče z Divišova 47a MArie rodem Náhlovské ze Železnice 9, okr. Jičín, matka: Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sykorovy ze Tuchomě okr. Libaň


Josef - 7.3.1862 Doubravice / neob 27.3.

oo : Josef Brych + Barbora Kynclová - 16.8.1892 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 14 / 94 / Brych Josef dělník z Bakova 48 manž. syn Václava Brycha kramáře z Bakova 181 tam příslušný narozený v Doubravici okres Bělá a Anny dcery Václava Sýkory kramáře z Tuchomiče 26 okres Libaň, nar. 7.3.1862, 30-3-0, svob. nevěsta: Kynclová Barbora manželská dcera Karla Kynzla nádeníka z Bakova 42 tam rozená a Barobry dcery Jana Havlíčka domkaře z Bakova 34, nar. 8.2.1873, 19-6-0, svob.


Anna Josefa - 10.10.1893 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 09 / 378 /

Marie - 20.8.1895 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 09 / 410 /

Božena - 4.11.1897 Bakov nad Jizerou 48 / Bakov nad Jizerou 09 / 442 /

13.11.1897

Františka Kateřina - 16.12.1898 Bakov nad Jizerou 181 / Bakov nad jizerou 09 / 455

14.3.1899

Josefa - 27.3.1900 Bakov nad Jizerou 181 / Bakov nad Jizerou 09 / 470 /

5.3.1920

Jana - 13.12.1904 Bakov nad Jizerou / není online

oo : Antonín Šída + Jana Brychová - 25.8.1945 československá církev, Bakov nad Jizerou / Bakov nad jizerou-čs 03 / 221 / Antonín Šída, dělník , Bakov nad jizerou 192, nar. v malé Bělé 4, dne 7.7.1898, přísl do Nové Vsi u Bakova n/J, syn Bedřicha Šídy dělníka, Nová Ves 40 a Marie roz. Formáčkové ze Studénky, svobodný, náb. československé, nevěsta: Jana brychová v domáctnosti, Bakov n/J 192, nar. v Bakově n/J dne 13.12.1904, přísl do Bakova, dcera Jsoefa Brycha dělníka v bakově 110 a Barbory roz. Kynclové z Bakova n/Jiz, náb. československé, svobodná


Václav - 17.3.1864 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 08 / 181 /

oo : Václav Brych + Františka Sovová - lexikon neví


Josef - 28.5.1889 Jilemnice 49 / Bakov nad jizerou 09 / 300 / Brych Václav obchodník cestující, syn Vácalva Brycha obchodníka z Bakova, matka: Františka dcra Barbory Sovové kramářky z Železnice

Aloisie - 13.2.1891 Bakov nad Jizeoru 49 / Bakov nad Jizerou 09 / 334 / Brych Václav, kramář v bakově 49, syn Václava brycha kramáře v bakově 49, okr. Hradiště a Anny Sykorovy z Tuchomě 26, matka: Františka dcera Barbory Sovové kramářky,v Železnici 14 dcery Jana Sovy kramáře v Železnici 14 a Anny Mikolíškovy z Rozdalovic


Kateřina - 14.2.1866 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 08 / 195

Antonín - 3.3.1868 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 08 / 210 / Brych Václav kramář z Bakova 102 roz. v Železnici 137 syn Antonína Brycha kramáře z Doleního Bousova u Sobotky a Marie rod. Náhlovského ze Železnice 137, okr. Jičínj, makta: Sýkorova Anna roz. v Sevoluskách 9, dcera Václava Sýkory kramáře ze Sevolusk 9, okr. Libáňského a Kateřiny rod. Černého z Kouříma

oo : Antonín Brych + Marie Kastnerová - 17.4.1894 Bakov nad Jizerou 183 / Bakov nad Jizerou 14 / 102 / Brych Antonín dělník a manž. syn + Václava Brycha kramáře z Bakova 103 tam rozený a příslušný okres Mn. Hradiště a Anny dcery Václava Sýkory kramáře ze Sovol?k 9 okres Libaň, nar. 3.3.1868, 26-0-0, svob. nevěsta: Kastnerová Marie manž. dcera Josefa Kastnera tesaře z Bakova 183 tam rozená a Kateřiny dcery Jana Ježka domakře z Bakova 183, okr. Mn. Hradiště, nar. 7.9.1872, 21-3-0


oo : Antonín Brych + Marie Taybnerová - 22.5.1899 Bakov nad Jizerou


Antonie Josefa - 19.3.1900 Bakov nad Jizerou 181 / Bakov nad Jizerou 09 / 470 / Brych Antonín dělník v bakově 181 syn Václava Brycha kramáře z Bakova 181, syn Václava Brycha krammáře z Bakova 103, tam rozený dne 5.3.1868 a Anny dc. Václava Sýkory kramáře ze Sovolusk 9, okr. Libáň , matka: Taybnerová Marie dcera Augustina Taybnera, obuvníka z Bakova 175, tam rozená adne 29.8.1873 a Marie dcery Františka Jandle dělníka z Bakova 44, svatba rodičů: 22.5.1899


Ferdinand - 1.5.1870 Všeň / lexikon ví

oo : Ferdinand Brych + Marie Bartošová - 25.8.1894 Bakov nad Jizerou 181 / Bakov nad Jizerou 14 / 104 / Brich Ferdinand dělník z Bakova 181, manž. syn + Václava Bricha podriha z Bakova tam příslušná, narozen na Všeni 1.5.1870, okres ?? a Anny dcery Václava Sykory kramáře ze ?? okres Libáň, 24-3-0, svob. nevěsta: Bartošová Marie nemanž. dcera Kateřiny dělnice z Bakova 181, tam rozená dcery jsoefa Bartoše chalupníka z veselí 2 a Anny Madeřové z Veslí 28, okr. Mn. Hradiště, na. 5.12.1872, 21-6-0, savob .


František - 12.7.1874 Čistá

oo : František Brych + Františka Šikalová - 16.6.1897 lexikon ví


Josef - 24.3.1898 Bakov nad Jizerou 68 / Bakov nad Jizerou 09 / 446 / Frnatišek Brych kramář syn Václava Brycha kramáře z Bakova 131 a Anny Sýkorovy ze Sovolusk rozený v Čisté 142 dne 12.7.1874, matka: Františka Šikalová dcera Jana Šikala kramáře z Maldé 91 a Marie Blažkovy z Tuchomi 6, roz. v Staré hasině 28.1.1875

Václav - 20.2.1900 Bakov nad Jizerou 202 / Bakov nad Jizerou 09 / 469 /


Damián - 13.1.1837 Lipník 36 / Milovice 04 / 210 / Antonín Brych kramář syn po + Antonína Brich kramáři z Boleního Bousova a matky Anny rozneé Semerád ze Strak panství Benateckého, matka: Marie dcera Václava Nahlovskýho kramáře ze železnice a matky Anny rozené Líbal ze Zámostí panství Rožďálovského

oo : Damian Brych + Františka Navrátilová - 21.1.1868 Bakov nad Jizerou / Bakov nad Jizerou 14 / 22 / Brich Damian kramář v Bakově 119 syn Abtonína Brycha kramáře v bakově 119 a MArie dcery Václava Náhlovskýho kramáře ze železnice 18, okr. jičínského, 30-0-0, nar. 1837,s vob. nevěsta: Navrátilová Františka nemanželská dcera Marie dcery + Jana Navrátila kramáře z Tochonic 6, okresu Linánského a Marie rozené Svoboda z Hořic 95, okresu Hořického


Františka - 1.9.1864 na louce, Loukov / Loukov 07 / 171 / nemanželské dítě, později leg. Já Damian Brych přiznávám se živě toho dítete podepsal František Zahradka svěděk, matka: Frantiska nemanželská dcera nemanželské matky Marie dcery + Jana Navratila kramáře z Tuchomer 6 okresu Libenskeho a jeho manželky Marie rozené Svobodové z Horic 95

oo : Jan Pešák + Františka Brychová - 3.11.1886 Bakov nad Jizerou 132 / Bakov nad Jizerou 14 / 80 / Pešák Jan obchodník se smíšenem zboží z Kněžmosta 61, syn Josefa Pešáka obchodníka(kramáře) z Kněžmostu 61 a Anny Kamaníkovy ze Žantova, okresu Mn. Hradiště, nar. 29.6.1861, svob. nevěsta: Brychová Františka dcera Damiana Brycha kramáře z Bakova 132 okres. Mn. Hradiště a Františky navrátilovy z Tuchomě , okres Libaň, nar. 1.9.1864, svob.


Kateřina - 31.10.1866 Bakov nad Jizerou 149 / Bakov nad jizerou 08 / 200 /

Josef - 30.9.1869 Mnichovo Hradiště 243 / Mnichovo Hradiště 15 / 74 / Brych Damian kramář z Bakova 119, syn Antonína Brycha kramáře z Bakova 119 a Marie rozené Náhlovské z železnice 16, matka: Františka nemanželská dcera Marie Navrátilové dcery Jana Navrátila kramáře z tuchoměře 6, okres Libaň a Marie rodem Svobodové z Hořic 95, sv: Petr Pastorek kramář ze Záhoří Kateřina Bezstarostová dcera Jana Bestarosty z Ml. Boleslavi

oo : Josef Brych + Marie Zelerová - 3.2.1894 Bakov nad Jizerou 33 / Bakov nad Jizerou 14 / 101 / Brych Josef dělník a vojín v záloze u c.k. pěšího pluku 94 z Bakova 207, tam příslušný manželský syn Damiana Brycha kramáře z bakova 119 narozený v Mnichově Hradišti dne 30.9.1869 a Františky navrátilová dcey Marie dcery Jana Navrátila kramáře z Tuchoni okres Libaň a Marie Svobodový z Hořic 95, 24-3-0, svob. nevěsta: Zelerová Marie Magdalena manž. dcera + Václava Zelera domakře v Bakově 33, tam rozená a Anny dcery Karla Tajbnera kováře z Bakova 43, nar. 20.7.1868, 25-3-0, svob.


Josef - 30.1.1895 Bakov nad Jizerou 147 / Bakov nad jizerou 09 / 400 /

30.1.1895

Aloisie - 28.1.1899 Bakov nad Jizerou 206 / Bakov nad Jizerou 09 / 457 /


Marie - 12.8.1873 Bakov nad Jizerou 124 / Bakov nad Jizerou 09 / 28 /

ona: 11.10.1952 Vrábí - brandýs nad Labem

Johana - 21.5.1876 Bakov nad Jizerou 124 / Bakov nad Jizerou 09 / 70 /

Antonín - 23.2.1879 Bakov nad Jizerou 124 / Bakov nad Jizerou 09 / 113 /


František - 27.1.1839 Železnice 164 / Železnice sign. 187-5 / 63 / Anton Brich kramář kat. syn Antonína Bricha kramáře z Dolnyho Bausova 42 panství Kosteckeho a jeho manželky Anny rozený Semrádovy ze Strakšín, panství Benatek, matka: Marie kat. dcera Václava nahlovského kramáře ze Železnice 186 a jeoh manželky Johana rozený Libalovy z Rožďáýlovic

oo : František Brych + Anna Blažková - 24.1.1865 Tuchom / Rožďalovice 20 / 131 / František Brych kramář z bakova 102, syn Antonína Brycha kramáře z Bakova 102, okres hradišť a matky Marie rozené Náhlovské 186 ze Železnice, nar. 27.1.1839 železnice, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomi 7, okres Libáňský a matky Anny rozené Navrátilové z Tuchomě 6, nar. 15.7.1838 Chotěšice, 26-0-0, svob.


Josef - 30.5.1866 Bakov nad Jizerou 102 / Bakov nad Jizerou 08 / 198 /

oo : Josef Brych + Marie Zuzánková - 13.2.1893


Božena - 7.4.1900 Trenčín 33, kor. Mladá Boleslav / Bakov nad Jizerou 13 / 314 / Brych Josef kramář v Trenčíně 33, syn Františka Brycha kramáře v bakově 74, tam rozený dne 30.5.1866 a Anny dcery Josefa Blažka, kramáře z Tuchomi, okres Libán, matka: Zuzánková Marie dcera Josefa Zuzáínka kramáře v Rousovicích 98, okr. Mělník a Anny dcery Jana Kouřílka kramáře z Rož´dalovic 34, tam rozená dne 7.2.1867


oo : Josef Brych + Anna Blažková vdova Šikalová - 3.2.1910 Pták 114 / Mladá Boleslav 78 / 44 / Josef Brych obchodník v Bakově 258, nar. a přísl do bakova, o. Hradiště, syn Františka Brycha obchodníka v Bakově 102 a Anny dcery Josefa Blažka, kramáře v Tuchomi 7, o. Libáň , nar. 30.5.1866, 43-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Šikalová, roz. Blažková, bytem Ml. Boleslavi 114, vdova po + Janu Šikalovi kramáři ve Vlkavě + 9.2.1907, nar. v Tuchomi, dcera + Františka Blažka kramáře v Tuchomi a Františky dcery Jana Navrátila kramáře v tuchomi 6, nar. 15.2.1877, 32-0-0, vdova


Marie - 8.6.1868 Loukov, okr. Mn. Hradiště / Loukov 21 / 51 / Brych František kramář z Bakova 102 syn Antonína Bricha kramáře z Bakova 102 okr. Mn. Hradiště a Marie dcery Antonína Náhlovského knihaře ze železnice 7, okr. Jičínského, matka: Anna dcera Josefa Blažka knihaře z Tuchamě? 7 a Marie rodem Návrátilové z Chroustova 27

oo : Václav Brych + Marie Brychová - 11.9.1894 Bakov nad Jizerou 17 / Bakov nad Jizerou 14 / 104 / Brych Václav kramář v Bakově 17 narozen v Černých Budách 25.4.1870, okr. Kutná Hora příslušný do Brandýsa nad Labem manž. syn Matěje Brycha kramáře ze Staré Libně 72 u Prahy a Anny dcery Josefa Urbana podruha ze Tříče, okres Rokytnický, 24-6-0, sovb. nevěsta: Brychová Marie manž. dcera Františka Brycha kramáře z Bakova 17 rozená z Lounově 30, okr. Mnich. Hradiště a Anny dcery Josefa Blažka knihaře z Tachomi , okres Libaň, nar. 8.6.1868, 26-3-0,s vob.

potomci níže u Václava Brycha


František - 12.5.1870 Nové Město 82 / Mladá Boleslav 57 / 18 / František Brych, kramář z bakova 102, okresu Hradištského, syn Antonína brycha kramáře z bakova 102 a MArie Náhlovské ze Železnice , okresu Jičínského, matka: Anna Blažková dcera Jsoefa Blažka kramáře z Tuchomě 7 a Anny navrátilovy z Tuchomě 6, okresu Libáňského

Antonín - 23.4.1872 Nové Město 82 / Mladá Boleslav 57 / 125 / František Brych, kramář z bakova 102, okresu Hradištského, syn Antonína brycha kramáře z bakova 102 a MArie Náhlovské ze Železnice , okresu Jičínského, matka: Anna Blažková dcera Jsoefa Blažka kramáře z Tuchomě 7 a Anny navrátilovy z Tuchomě 6, okresu Libáňského

Ferdinand - 2.8.1882 Turnov 86 / 5798 / 136 / Brych František kramář z Bakova 102 do Turnova na výroční trh přišly syn Ant. Brycha kramáře v bakově 102 a Marie dcery Josefa Náhlovského knihaře v Železnici 80, makta: Anna dcera + Josefa Blažka knihaře v tuchomi u Rožďalovic 25 a Anny dcery Josefa Navrátila kramáře též také z Tuchomi 30

oo : Ferdinand Brych + Anna Pešáková - 24.8.1909 Mnichovo Hradiště 406 / Mnichovo Hradiště 33 / 205 / Brych Ferdinand nar. v Turnově 86 dne 2.8.1882, kramář z Bakova 103 a Anny dcery Josefa Blažka knihaře z Tuchomi 25 okr. Libaň, 27-0-0,svob. nevěsta: Pešáková Anna nar. v Pelešanech 17.5.1884, okr. Turnov, dcera Josefa Pešáka kramáře v Pelešanech 10 a Kateřiny dcery Michala Horáčkaz Freidorfu, okr Sobotka, 25-2-0, svob.


Johana - 24.1.1742 Bakov nad Jizerou 100 / Bakov nad Jizerou 08 / 46 / Antonín Brych kramář z Doleního Bouzova 42 syn + Antonína Brycha kramáře z Doleního Bausova 42 a Anny rodem Semerad z Dolníhobausova, matka: Marie dcera + Václava náhlovského kramáře ze Železnic 80 a Johany rodem Libal z Zamostí u Rožďálovic

8.5.1846 Bakov nad Jizerou / leixkon ví

Kateřina - 1.11.1845 Bakov nad Jizerou 162 / Bakov nad Jizerou 08 / 69 / Antonín Brych kramář z Doleního Bouzova 42 syn + Antonína Brycha kramáře z Doleního Bausova 42 a Anny rodem Semerad z Dolníhobausova, matka: Marie dcera + Václava náhlovského kramáře ze Železnic 80 a Johany rodem Libal z Zamostí u Rožďálovic

Antonín - 26.5.1847 Samšina / chybí matrika narozených, oddaných, zemrelých 1817-1859 / nelze patrně nikdy dohledat

oo : Antonín Brych + Kateřina Bezstarostová - 12.2.1872 Mladá Boleslav 82 / Mladá Boleslav 64 / 106 / Antonín Brich reservník c.k. 13 pluku d??, obchodník v střižném zboží v Bakově 165, rod. z Samšiny 15, okr. Sobotník syn Antonína Antonínoviče Bricha kramáře v Bakově 161, okr. Hradištského a Marie Václavovny Náhloské kramářovy z Železnice okr. Jičín, nar. 26.5.1847, 25-0-0, sovb. nevěsta: Kateřina bezstarosta rodem z Žďáru, bývalého panství Svijanského dcea + Jana Janoviče Bezstarosty kramáře zdejšího 74 nového města a + Marie Václavovny Blažkovy kramářový z Chroustova 29, nar. 4.8.1832, 40-0-0, sovb.


Václav -

oo : Václav Brych + Ludmila Šikalová - pokud byli oddáni, tak až po roce 1842 / z Raje okr Karlín / Skalsko 09 / 120-124


Marie - 3.7.1832 Malý Břevnov 1 / BŘV N7 / 12 / Václav Brych kramář vlastní syn Antonína Brycha kramáře z Brandejsa a Anny manželky dcery + N Semeráda, matka: Lydmila vlastní dcera Václava Šikala kramáře z Vlkovy pasntví loučinského a + Anny manželky dcery + Václava Pity

Anna - 28.2.1836 Lipník 36 / Milovice 04 / 209 / nemanželské dítě, nemanželský otec se k dítěti přiznal a zapsat jeho jména povolil?, otec: Václav Brich kramář syn po + Antonínovi Brich kramáři z Dolního Bousova a matky Anny rozené Semerad ze Strak, matka: Ludmila dcera po + Václav šikal kramáři na Vlkavi a matky Anny rozneé Pit z Labskýho kostelce

oo : Jan Posselt + Anna Šikalová - 14.8.1876 Blata 15 / Mělník 41 / 80 / Jan Poselt kramář z Pinčova, okresu Železno Brodského manž. syn Ignáce Poselta kramáře z Pinčova a Anny rod. Trlovy ze Zásady 30, hjt. Semily, 28-0-0, matrika E fol. 72, svob. nevěsta: Anna Šikalová nemanž. dcera Ludmily Šikalovy manž. dcera Václava Šikala kramáře z Vlkavy a Anny rod. Pítovy z Lab.. Kostelce hjt. Karlín, 40-0-0, křestní list dto Mladá 7.8.1816, svob.


Václav Jan - 4.7.1872 Velvary / Velvary 35 / 125 / nemanželské dítě leg svatbou 14.8.1876 Mělník, za otce se příhlasil Jan Poslt katolík, kramář z Sku??sova okres Želežný Brod, syn Ignáce Poslta kramáře z Zásady 30, okr. Železný Brod, matka: Anna katolička recte Šikalová nemanželské dcera Ludmily šikalové dcery Václava šikala kramáře z Vlavi okres Mladoboleslavský a manželky jeho Johanny kramářky z Libotejnic, okres ROudnice


Václav - 9.9.1842 Skalsko 50, okr. Mladá Boleslav / Skalsko 06 / 42 / dle udání manželské, otec: Brych Václav cestující kramář z Břežan pasntví Pražské syn Antonína brycha a matky kateřiny rozneé Semerádové, matka: Ludmila dcera Václava Šikala kramáře z rataj a matky Anny rozené Pitové z Labského Kostelece, katolík

oo : Václav Šikal + Františka Vokurková - ona nar 1848 / hledám Hořovice 26 / 358-360


Václav - 11.3.1873 Mělník 71 / Mělník 30 / 184 / Václav Šikal kramář z řepína 67, nemanž. syn Ludmily manž. dcery Václava Šikala kramáře z Raje hjt. Karlín, matka: Františka manž. dcera Hynka Vokurky kováře z Hořovic 288 a MArie rod. Jungmanové z Hudlic , hjt. Křivoklátsv: Anna Zuzánková z Blat

Jan - 15.5.1877 Rejšice 7 / Rejšice 17 / 70 / Šikal Václav cestující kramář (deštníkář) z Vlkavy 19, okresu Nymburksého syn + Václava SChikala kramáře na Vlkavě 19 a matky + Lidmily rozneé Brichovy z Vlkavy, matka: Vokurka Františka dcera Ignáce Vokurky obchodníka v ???? nádobí v Hořovicích a matky Marie rozené Jungmannovy z Hudlic

Marie - 14.6.1879 Zbečno 100 / Zbečno 19 / 76 / Václav šikal světem jdoucí brusič z Vlkavy katolickýho náboženství syn Václava Šikala obchodníka z Vlkavy v Poděbradsku a Lidmily rozené Brychovy z Vlkavy narozený v Skalsku Mladoboleslavského hejt. matka: Františka rozená Vokurková katolického náboženství dcera Ignáce Vokurky obchodníka z Horojic a Marie dcery Františka Jungmann z Hudlic narozená v Hudlicích , rakovnického hjt.


oo : Josef Rozum + Františka Vokurková vdova Šikalová - 23.12.1884 Zruč

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=d21027362be862b9d8b6d7f4c87047e5a99a8706849d768380a0e28cfb3b0824&action=image&record=1


Aloisie - 1885Jan -

oo : Jan Brych + Alžběta - on Brandýs ona Ronov


František - 1784 lexikon neví

oo : František Brych + Alžběta Kočková - 14.9.1803 Brandýs and Labem / Brandýs and Labem 19 / 58 / František Brycha kramář, 19-0-0, sovb. nevěsta: Alžběta Kočková, 16-0-0, svob.

on: 30.8.1832 Hradešín 7 / Hradešín 11 / 50 / František Brych kramář, 48-0-0


Kateřina - 2.5.1806 Zlonice / Zlonice 16 / 66 / František Brich kramář z Brandejsa, matka: Alžběta Kočková z Křince

16.5.1806 Kmetiněves 17 / Kmetiněves 18 / 34 / Brichová Kateřina dcera Františka bricha kramáře z města Brandýsa nad Labem , který když své zboží zde prodával v N17 zemřela, 0-0-14

Františka -1812 -

22.12.1812 Český Brod 84 / Český Brod 15 / 125 / Františka dceruška Františka Brich kramáře Brandyskýho, 0-9-0

Jan - 25.10.1813 Straky 17 / Všejany 07 / 140 / František Brich kramář měšťan v brandýse, matka: Alžběta dcera po+ Janu Kočkovi z Červeného zamku hradku kraji Rakounickem

oo : Jan Brych + Barbora Neumanová - 1.2.1831 Kouřim 38 / Kouřim 23 / 224 / Jan Brich vlastní syn Františka Brich kramáře z Hradešína 7 a matky Alžběty dcery Jana Kočky z Červeného zamku, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Václava Neumana kramáře a kramáře Kouřimského 38 a matky Ludmily roz. Elizky, 24-0-0, svob.


František - 12.1.1835 Konojedy 33 / Konojedy 07 / 67 / Jan brich kramář podd. k Brandejsu syn + Františka kramáře a podd s Brandysa 85 a Alžběty roz. Jan Kočka z Janovic podd. k rataji, matka: barbora dc. Václava Naymana měšť a kramáře v Kouřimi a + Lidmily roz. Trojánka z Planina? pasntví cernokostelecky

Matěj - 30.12.1836 Konojedy 32 / Konojedy 07 / 69 / Jan Brich kramář syn + Františka kramáře z Brandýsa a Alžběty rozené Kočky z Janovic poddani k Rataji, matka: Barbora dc + Václvava naymann kramáře a měšťana v Kouřimi a + Lidmily roz. Tojánka z Planan pnaství č. kostelec

oo : Matěj Brych + Anna Urbanová - 25.6.1861 Černé Budy 44 / Sázava 07 / 78 / Brych Matěj syn Jana Brycha kramáře z Černo bud 44, přináležející do Brandýsa a matky Barbory roz.Naiman z Kouřim, 25-0-0, svob. nar. v Konojedy, nevěsta: Urban Anna dcera Josefa Urbana podruha z Tříče , okr. Rokytnice a matky Any roz. Blahout z Vysoké, péhož panství , okres Semili, 22-0-0, svob. nar. ve Vysoké


Václav - 25.10.1870 Černé budy 18, okr. Kutná hora / Sázava 05 / 116 / Brych matěj kramář z Bud 18 syn Jana Brycha kramáře z Brandýsa nad Labem a matky Barbory roz. Neumanovy z Kouřimi, matka: Anna dcera Josefa Urbana podruha z Tříče okres Rokytnický a matky Anny roz. Blahovy z Taby

oo : Václav Brych + Marie Brychová - 11.9.1894 Bakov nad Jizerou 17 / Bakov nad Jizerou 14 / 104 / Brych Václav kramář v Bakově 17 narozen v Černých Budách 25.4.1870, okr. Kutná Hora příslušný do Brandýsa nad Labem manž. syn Matěje Brycha kramáře ze Staré Libně 72 u Prahy a Anny dcery Josefa Urbana podruha ze Tříče, okres Rokytnický, 24-6-0, sovb. nevěsta: Brychová Marie manž. dcera Františka Brycha kramáře z Bakova 17 rozená z Lounově 30, okr. Mnich. Hradiště a Anny dcery Josefa Blažka knihaře z Tachomi , okres Libaň, nar. 8.6.1868, 26-3-0,s vob.


Antonín - 6.3.1897 Bakov nad Jzierou 176 / Bakov nad Jizerou 09 / 431 /

oo : Antonín Brych + Anna Horáčková - 26.12.1919 Smidary 226 / SOA Zámrsk 148-6644 / 357 / Antonín Brych, onchdoník v brandýse nad Labem 310, manž. syn Václava Brcyha obchodníka v brandýse 310 a jeho manželky Marie dcery Františka Brycha obchodníka v Bakově 17, narozen v Bakově 176, okr. Mnich. Hradiště dne 6.3.1897, 22-9-0, svobodný, nevěsta: Anna Horáčková bytem ve Smidarech 226, manželská dcera Františka Horáčka obchodníka ve Smidarech 226 a jeho manželky Mariany dcery Josefa Lišky obchodníka v Hlavěšíně 45, narozená ve Smidarech 145 dne 26.2.1899 fol 162, 20-10-0, svob.

on: 1935 Beroun


Marie - 20.10.1898 Prosek / PRO N24 / 173 /

oo : František Pasecký + Marie Brychová - 2.10.1920 Brandýs nad Labem 310 / Brandýs nad Labem 50 / 265 / František Psaecký , obchodník v Brandýse n Lab 310, nar. v Poboři(povoz kramářský)(o. Kouřim, h. Kolín) přísl do Vinařic'o. Hořovice) mžl. syn katol. rodičů + Václava Paseckého obchodníka ve Vinařicích 30 a Antonie šátkové z Plaňan(o. Kolín), nar. 10.5.1891 Poboře, okr. Kouřim, 29-5-0, svob. nevěsta? Marie Brychová bytem u rodičů v Brandýse nad Labem 310, nar. v Proseku 51, (o. Karlín) manžl. dcera katl. rodičů Václava brycha obchodníka v Brandýse 310 a Marie roz. Brychovy z Loukova 30 (o. Mnichovo hradiště), nar. 20.10.1898 Prosek N24 / 173 / , 21-11-0, dvob.

oo : rozvod 26.6.1925 Pardubice


oo : Václav Malinovský + Marie Brychová - 9.4.1934 Brandýs nad Labem 9 / Brandýs nad Labem 55 / 94 /


Josef - 1880

25.3.1880 Kostelec nad Černými lesy 186 / Kostelec nad Černými lesy 336 / 65 / Brych Josef, syn matěje Brycha kramáře z Kostelce 186 a matky Anny rozené Urbanovy z Tříče, 0-1-20

Jindřich - -

oo : Jindřich Brych + Marie -


Anna - 3.6.1909 Bakov nad Jizerou / není online

oo : František Hříbal + Anna Brychová - 26.7.1928 Brandýs nad Labem 236 / Brandýs nad Labem 55 / 46 / František Hříbal obchodník v Brandýse , nar. v Mělníce Blata 44 dne 23.9.1904, mžl. syn kat. rod. Vincence Hřibala ocbhodníka v brandýse 236 a Marie roz. Loumové z Ohařic, o. Jičín, 23-10-0, sovb. nevěsta: Anna Brychová bytem v brandýse 554, nar. v bakově 303 dne 3.6.1909, dcera kat. rod. JIndřicha Brycha obchondíka v Brandýse 554 a AMrie roz. Brychové z Bakova n/J, 19-1-0, svob.


oo : Jan Brych + Kateřina Nikodémová - 27.2.1843 Černé Budy 47 / Sázava 07 / 59 / Jan Brich kramář z Černých Bud 47 vdovec statku Sázavského syn Františka Bricha kramáře z Brandýsa , matka: Alžběty rozené Kočkovy z Červeného Zámku, 30-0-0, vdovec, nar. fara Všejany, nevěsta: Kateřina dcera + Jana Nikodýma kramáře z Rataj 12 a matky Marie rozené Hamplový z Divišova , 21-0-0, svob. nar. fara Hracholusk

ona: 3.12.1895 Černé Budy 60 / Sázava 14 / 117 / Brichová Kateřina vdova po Jannu Brichovi kramáře z Č. Bud narozená 11.7.1822 na Hrádku okr. Vlašim, 73-4-19


František - 22.5.1816 z Brandejsa, je to napsáno v Mnichovice 13 / 80ale bohužel se to nepodařilo v Mnichovicích najít

Jiří - 1818 lexikon neví

oo : Jiří Brych + Marie Jelínková - 5.5.1836 Uhliřské Janovice / Uhlířské Janovice 13 / 56 / Jiří Brich kramář syn + Františka Brich měšťana a kramáře z Bransýsa a Alžběty rozené Kočka z Červenoho Hrádku , 18-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera + Jnaa Jelinek kramáře z Stankovic 2 a Rozalie rozené Hampl z Divišova, 18-0-0, svob.


Marie - 27.2.1844 Konojedy 33 / Konojedy 07 / 82 / Brich Jiří kramář z otce + Františka Brich z Brandýsa matka Alžběta Kočkova z Červeného zámku, matka: Marie otce + Jelinek Jan kramář ze Zruče matka Rozálie roz. Hamplová z Zruče

Vít - 6.9.1846 Uhlířské Janovice153 / Uhlířské Janovice 20 / 19 / Brych Jiří tržní obchodník z Konojed syn Františka Brycha obchodníka z Mnichovic a Alžběty rozneé Kočkové z, matka: Marie dcera Rosalie Procházkové z Lisé

oo : Vít Brych + Anna Finková - 19.7.1870 Kostelec nad Černými lesy 142 / Kostelec nad Černými lesy 21 / 103 / Brych Vít vojín dovolené od pěšího pluku 28 a kramář z Kostelce 142 syn Jiřího Brycha kramáře v Kostelci a matky Marie roz. Procházkové z Lisé , 23-9-0, fara uhlířské Janovice, nevěsta: Finková Anna dcera Františka Finka kramáře z Českého Brodu 138 a matky Marie roz. Kečovy? z Vesce, 25-0-0, ona nar. Nové benátky, oba svob.


Josef - 1872

16.12.1872 Kostelec nad Černými lesy 142 / Kostelec nad Černými lesy 23 / 270 / Brych Josef syn Víta Brycha kramáře z Kostelce 142 a matky Anny rozené Finkovy z Českého Brodu, 0-3-5

Alexandr - 13.8.1877 Písnice 3 / Modřany MOD N15 / 86 / Brych Vít dovolenec peš. pluku 28 obchodní kramář z Kostelec Černýho 142 patř. k. obci Konojedum hjt. Českobrodské syn Jiřího Brycha kramáře z Kostelce 142 a Marie roz. Procházka z Lysé, matka: Anna dcera France Finka kramáře v Českém Brodě 138 a matky Marie roz. Kecovy z Vesce 16

oo : Alexandr Brych + Anna Sacherová - 13.1.1902 Humpolec 317 / 14A / 41 / Brych Alexander narozen v Písnici 3, Král Vinohrady kočující obchodník v Humpolci manž. syn Víta Brycha kočujícího obchdoníka z Černého Kostelce 142 a matky Anny rodem Finkovy z Českého Brodu , 13.7.1877, sov.b nevěsta: Sacherová Anna narozená v Křelovicích 16 okr Pelhřimov, manž. dcera + Karla Sachera leštitele skla v Ousobí a matky Marie rodem Stanglovy z Nového Stinku 13, okr. Jindřichův Hradec, 14.6.1875


Františka Anna - 4.10.1901 Humpolec 317 / Humpolec 10A / 2 / nemanželský otec byl s vedle psanou matkou dne 13.1.1902 v Humpolci oddán a přihlásil se za otce Alexandr Brych katolík kočující obchodník z Červené Kostelce 142 manž. syn Víta Brycha kočujícího obchodníka z Červeného Kostelce 142 a Anny rodem Fink z Českéího Brodu , nar. v Písnici 13.7.1877 kral. Vinohrady, amtka: Sacherová Anna kat. služebná v humpolci 317 legit. dcera Karla Sachera leštitele skla v Ousobí a Marie rozené Stanglovy z Nového Stinku 13 narozená v Křelovicích 14.6.1875

oo : Alois Pita + Františka Brychová - 24.8.1921 Radošovice 64 / Říčany 29 / 291 / Alois Pita obchodník v Dol. Břežanech 73 narozený v Prašném Oujezdě 58 dne 4.4.1896 far. uř. Moledice, okr. Rokycany manž. kat. rod. Jana Pity obchodníka v Dolních Břežanech 73 a Františky Čechové z Nové huti 18, 25-4-0, svob. nevěsta: Františka Brychová v Radošovicích 64 narozená v Humpolci dne 4.10.1901 manž. dcera kat. rod. Alexandra Brycha obchodníka v Radošovicích 64 a Anny rod. Sacherovy z Ousobí, 19-10-0, svob.


Františka Romana - 25.12.1850 Konojedy 22 / Konojedy 07 / 100 / Brich jiří kramář syn + Františka Brich kramáře z Brandýsa a + Alžběty Kočka z červenýho zámku , matka: Marie dcera + Jana Jelínek kramáře ze Zruče a Rosalie Hampel ze Zruče


Ferdinand - 1875

26.4.1877 Kostelec nad Černými lesy 228 / Kostelec nad Černými lesy 36 / 28 / Brych František, nemanž. syn Františky dcery Jiřího Brycha kramáře v Kostelci 228 a Marie roz. Jelínkovy ze Zruče, 1-5-0


Alexander - 1854 lexikon ví

oo : Alexander Brych + Alžběta Hamplová - 1877 lexikon ví


Bohumil - 6.1.1878 Divišov, okr. Benešov

oo : Bohumil Brych + Anna Tylová - 12.9.1901 Dolánky nad Ohří 102 / Dolánky na dOhří 9590 / 28 / Bohumil Brych kramář v Dolánkách 102, okr. a hjt. roudnické, narozen v Divišově 182, hjt. benešovské dne 6.1.1878 syn Alexandra Brycha kramáře z Kostelce 90 bytem v Divišově 182 a matky Alžběty rodem Hamplové z Divišova 43, oba katolíci, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna Tylová narozená v Dolánkách 107 dne 29.12.1879 dcera Jana tyla kramáře z Dolánek a matky Eleonory ordem Líbalovy z Libotejniceo okre Roudnice, 22-0-0, svob.


Marie - 16.1.1899 Dolánky nad Ohří 34 / Dolánky nad Ohří 12985 / 152 / Bohumil Brych kramář v Dolánkách 102, narozen v Divišově 182, hjt. Benešov u Prahy dne 6.1.1878 syn Alexandra Brycha kramáře z Kostelece 90 bytem v Divišově 182 a matky Alžběty rodem Hamplové z Divišova, matka: Anna Tylová narozená dne 29.12.1879 v Dolánkách 107, dcera Jana Tyla kramáře v Dolánkách 107 a matky Eleonory rozneé Líbalovy z Libotejnice, okr. Roudnický , díétě oddáno v Dolánkách dne 7.10.1919 s Františkem Richtrem pag 124

oo : František Richter + Marie Brychová - 7.10.1919 Dolánky nad Ohří / 124


Marie Antonie - 3.1.1928 Terezín 71 / matrika Terezín / doslovný přepis zápisu / Richter Frant. Ser. obchodník dobytkem v Terezíně 71, nar. Býšti 76, dne 21.8.1891, okr. Holice, manž. syn Václava Richtra mistra řeznického v Býšti 76 a Anny rozené Šťastné z Býště 76 u Pardubic, matka: Marie Brychová nar. v Dolánkách 34 16.1.1899, dcera Bohumila Brycha obchodníka v Dolánkách 122 a Anny rozené Tyllové z Dolánek 107 u Roudnice, rodiče odáni v Dolánkách 7.10.1919


Marie - 1.1.1821 Mnichovice 9 / Mnichovice 04 / 21 / Franz Brych kramář bytem v Mnichovicích rodem z Brandejsa, matka: Alžběta dcera po + Jana Kočky matky Johanny z Červeného hrádku, Rakovnického kraje

Karolína - 14.11.1825 Mnichovice 9 / Mnichovice 04 / 55 / Franz Brych kramář z Brandejsa syn jana Brycha matky Alžběty , matka: Alžběta dcera Jana Kočky matky Johanny

Josefa - 16.4.1829 Hradešín 13 / Hradešín 11 / 17 / František Brych kramář syn + Jana Brycha kramáře z Brandýsa a matky + Alžběty rozené N. z Ronova, matka: Alžběta dcera + Jana Kočka hrandlíře z Čistý kraje Rakovnického a matky Johany rozené z Reyna Kolín v Říšioo : Ferdinand Brych + Anna Pešáková - -


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12568/201

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4803/67


Bakov nad Jizerou 18 / 3- zapsai vsichni


František Brych - 22.5.1816 z Brandejsa, je to napsáno v Mnichovice 13 / 80ale bohužel se to nepodařilo v Mnichovicích najít

oo : Jan Brich + Kateřina Růžková - 3.10.1780 Zápy 34 / Brandýs nad Labem 14 / 120 / Joannes Brich inquiliny cum Cathrina Ružekova


oo : František Brich + Alžběta Sauček? -


Václav -

oo : Václav Brych + Marie Hofmanová -


Josef - 16.2.1849 Jenštejn 3 / Dřevčice 03 / 210 / Brich Václav mistr krejčovský v Jenstejne 3 syn Františka Bricha tovaryše zednického a vejminkáře v Jensteinu 3 a + Alžběty rozené Sauček? z Kunice, černo kosteleckýho panství, matka: Marie Hofmann dcera Jana Hofmanna sedláka v Radonicích 19, Vinařského panství a Anny matky rozené Karabcové? z Čakovic vlíž Prahy

oo : Josef Brych + Antonie Fantíková - 6.5.1880 Kralovice 31 / Brandýs nad Labem 46 / 73 / Brych Josef zemský branec zedník v Zápech 23 syn Václava brycha rolníka v Zápech 23 a Marie rodem Hofmanovy z Radonic 19, 31-0-0, svob. nevěsta: Fantíková Antonie dcera + Václlava fantíka 31 a + Barbory rodem Wernerovy z Kralovic 31, 21-0-0,svob.hledam Uhlířské Janovice 06 / 90-135 139-144 / UJ 10 / 26-33 / Uj 24 / 11-


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4164/222Hradešín 03 / 39-40 39


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10604/40soupisy prihlasek Plzen

http://www.portafontium.cz/iipimage/32037551
Horky nad Jizerou 24 / 34


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4163/86


Bradýs nad Lbame hodne Brychu

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4187/7Dolní Bousov 07 / 80-101https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14537/195


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13144/220


https://digi.ceskearchivy.cz/5856/10/1714/2528/65/0Bakov nad Jizerou 17 / 5-15L pokracovat dal nejde je to onli jen do 1900

Bakov nad Jizerou 18 / 35L po roce 1898 nejde najít není to online

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu