Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Bryx

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jan Bryx + Kateřina Götzová - před 1829 / hledám Toužim 21 / 125 141

on: před 1854

ona: před 1854

hledám děti Toužim 10 / 288-289


Leopold - 20.2.1829 Klučenice 3 / Klučenice 05 / 28 / Bryx Jan shledawatel hadrů pro papír neb hadrník příchozí do Klučenic a dle prokázaného reisepasu od ouřadu Klučenického podepsaného, ženatý jest, matka: Kateřina vlastní pozůstalá dcera otce jménem Benedikt Götz, voják ze vsy Koschowitz podaný panství Teissing v kraji Loketském a její mateře Markéta

oo : Leopold Bryx + Barbora Ranglová - 21.6.1889 Sepekov 108 / Sepekov 14 / 185 / Kryx leopold podruh v Sepekově 108, manželský syn Jana Bryxe světem jdoucího hadrníka a Kateřiny rozneé Götzovy z košovic z Loketska, nar. 20.2.1829 Klučenice, 60-0-0, svobodný, nevěsta: Barbora ranglová nemanželská dcera Anny Ranglové dcery manželá Gabriela a Marie ranglové z Kamenice, nar. 27.3.1829 Bohdaneč


Josef - 9.3.1854 Ratiboř 6 / Obděnice 11 / 7 / Bryx Leopold šlejfíř z Malovic 38, okr. Mladá Vožice, podkraj Tábor, syn + Jana Bryxe šlejfíře z malovic 38 a matky + Kateřiny rozené Ševčík dcery šlejfíře z Tochavy 19, matka: Barbora dcera Anny dcery Gabriela Rangla kramáře a matky Marie bývalé pnaství Kamenice, soud Pacov, podkraj Pelhřimov

Jan - 5.6.1856 Stehlovice 14 / Veselíčko 3 / 35 / Leopold Pryx brusič, šleifer z Malowitz N11 okres Mladá Vožice kraj Tábor, syn + Johan Pryx brusič z malovic 11 a matky Kateřiny rozneé Truhlář z Malovic 11, matka: Barbora dcera + Vojtěch Rangl kramář z Kamenice , okres Tábor a matky Anny rozené Sencyk? z Kamenice

oo : Jan Bryx + Rozálie Gruberová - 6.2.1882 Sepekov 158 / Sepekov 14 / 138 / Bryx Jan pomocník brusičký v Sepekově 158, manželský syn Leopolda Prýse brusiče v Sepekově 158 a jeho manželky Barbory rodem Rangl kramáře z Kamenice, nar. 5.6.1856 fara Veselíčko, 26-0-0, svob. nevěsta: Gruberová Rosalie, manž. dcera Josefa Grubera brusiče v Sepekově 147 a jeho manželky Anny rodem Sauber, řešetáře z Lochova , nar. 2.7.1861 fara Poříčská, 21-0-0, svob.


Josef - 30.6.1891 Milevsko 49 / Milevsko 17 / 222 / Bryx Jan brusič v Milevsku 49 manželský syn leopolda Bryxe brusiče v Sepekově 158 a jeho manželky barbory rozené Rangl kramáře z Kamenice okres Selčanský, matka: Rosalie manž. dcera Josefa Grubra brusiče z Jezera , okres benešov a jeho manželky Anny rozené Stabetové řešetáře z Lochova okres a hjt. Selčanské, dítě oddáno 8.7.1914 v Mirovicích s Jos. Grubrouvou

oo : Josef Bryx + Josefa Gruberová - 8.7.1914 Ohař 8 / Mirovice 13 / 273 / Bryx Josef brusič z Milevska 246 . nar v Milevsku 30.6.1891, manž. syn kat. rod. Jana Bryxe brusiče v Milevsku 246 a Rosalie rozené grubrové z jezera , hjt. Benešov, 23-0-0, svob. nevěsta: Josefa Grubrová z Vohaře 8, nar. v Hořianech 12 dne 17.3.1888 fara Tochovice, okrs. Březnice, hjt. Blatná, manž. dcera kat. rod. Jana Grubra brusiče ve Vohaři 8 a Markety rozené illické z Milína 56, 26-0-0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu