Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Charvát

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan - -

oo : Jan Charvát + Anna - údaj z MH

1771 Květov - Soupis poddanýchVelkostatek Orlík nad Vltavou 35 / 244-248 / zadny charvat


Jakub - 1753-1758 / 1760-1763 Červená 1 / 100-123 nic

oo : Jakub Charvát + Anna Holubová - 4.10.1791 Květov 8 / Červená 10 / 39 / Jakub Charvat podruh, 28-0-0, svob. nevěstA: Anna dcera Vojtěcha Holuba, 24-0-0, svob.

1811 Nové Kestřany čp.28 s Tesaříkem / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 189 / 354 / Jakob Charvát 54, žena Anna 46, děti Matěj 16, Jakob 8, Jsoef 2

1820-1821 Nové Kestřany čp.28 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 196 / 362 / Jakob Charvát 63, weib Anna 55, kind Jakob 17, Josef 11, Jan 8 , MAriana 7

1824-1825 Nové Kestřany čp.28 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 198 / 352 / Jakub Charvat 67, weib Anna 59, kind Jakub maurer 21, Josef 15, Jan 12, AMriana 11

on: 23.4.1830 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 28 / Jakob Charvát knížecí plavec , podaný k Rpotivínu, 70-0-0, na plicní zápalnost

ona: 14.3.1832 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 38 / Anna Charvátová vdova po + Jakubovi Charvátovi knížecím plavci , 60-0-0


Matěj - 19.1.1794 Jetětice 13 / Červená 3 / 30 / Jakub Charvát podruh,matka: Anna Šindelářka Vojtěcha dcera rozena z Květova podruha

oo : Matěj Charvát + Anna Kloboučníková - 10.2.1812 Oslov 1 / Oslov 13 /5 / Matěj syn Jakuba Charváta plavce z Kestřan 27 , 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Jána Kloboučníka familianta z Voslova matky Mariany, 20-0-0, svob. , svědcci: Josef Holub , Tomáš Fořt

1820-1821 Nové Kestřany čp.27 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 196 / 362 / Math. Charvat 29 floser weib Anna 30, kind Math 7, Wzl 5, Anna 1

1824-1825 Nové Kestřany čp.27 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 198 / 351 / Matěj Charvát 33, weib Anna 34, kind Matěj 11, Václav 9, Anna 5, AMrie 3, Johan 1824


Matěj - 21.6.1813 Nové Kestřany 27 / Kestřany 6 / 63 / Matěj Charvát knížecí plavec, Anna rozená Kloboučníka ze vsi Kučeř

Václav - 12.9.1815 Nové Kestřany 27 / Kestřany 6 / 80 / Matěj Charvát knížecí plavec, Anna rozená Kloboučníka ze vsi Oslova

1893

Anna - 3.2.1818 Nové Kestřany 27 / Kestřany 6 / 101 / Matěj Charvát knížecí plavec, Anna dcera Jana Kloboučníka ze vsi Oslova

Jakub - 5.7.1820 Nové Kestřany 27 / Kestřany 7 / 30 / Matěj Charvát knížecí dřevní plavec, matka: Anna dcera Jana Kloboučníka domakře ze vsy Kačeře a marie dcery po Pavlu Charvátovi ze vsy Je??? domakři

20.7.1820 Nové Kestřany 27 / Kestřany 16 / 45 / Jakub syn Matěje Charvat kni: Plavce zdejšího, 0-0-14

Mariana - 5.7.1820 Nové Kestřany 27 / Kestřany 7 / 30 / Matěj Charvát knížecí dřevní plavec, matka: Anna dcera Jana Kloboučníka domakře ze vsy Kačeře a marie dcery po Pavlu Charvátovi ze vsy Je??? domakři

Marie - 21.8.1821 Nové Kestřany 27 / Kestřany 7 / 50 / Matěj Charvát plavec ??? ??, matka: Anna dcera Jana Kloboučníka chalupníka ze vsy Voslov 9 a matky Marie Charvat ze vsi Husí 3 z Vorliku panství

Jan - 30.5.1824 Nové Kestřany 27 / Kestřany 7 / 95 / Matěj Charvát plavec ?? ???, Anna dcera Jan aKloboučníka ??, z Voslova 4 matky Charvat z Vusýho

Jakub - 23.7.1826 Nové Kestřany 27 / Kestřany 7 / 133 / Matěj Charvát plavec podaný k Protivínu, Anna dcera Jana Kloboučníka podruh az Voslova 7 a Marie Charvát z Vusí panství VOrlík

oo : Jakub Charvát + Kateřina Bláhová - 28.11.1848 Čejetice 33

on: 28.11.1900 Sudoměř 34


Josefa - 18.6.1849 Nové Kestřany 27 /

18.6.1850

František - 3.4.1852 Nové Kestřany

26.11.1901 Sudoměř 212


Barbora - 11.8.1830 Nové Kestřany 27 / Kestřany 8 / 59 / Matěj Charvát knížecí plavec vlastní syn Jakuba Charváta též knížecího plavce z Nových Kestřan 28 panství protivín manželky jeho Anny rozené Holub z Květova 7, panství Orlík, matka: Anna vlastní dcera Jana Kloboučníka podruha z Kutčner? 12 panství Vorlík a jeho manželky Marianay rozené z Husího 7, panstv Vorlík

20.7.1830 / 24-36


Tomáš - 19.12.1795 Jetětice 13 / Červená 3 / 30 / Jakub Charvát podruh,matka: Anna dcera Vojtěcha Holuba chalupníka z Květova

Kateřina - 10.11.1798 Jetětice 6 / Červená 3 / 35 / Jakub Charvát podruh,matka: Anna dcera Vojtěcha Holuba chalupníka z Květova

Josef - 31.12.1799 odhad / hledam Červená 3 / -40

26.3.1802 Nové Kestřany 28 / Kestřany 16 / 4 / Josef syn Jakuba Chváta plavce , 0-15-0

Barbora - 25.8.1800 Jetětice 6 / Červená 3 / 37 / Jakub Charvát podruh, Anna dcera Vojtěcha Holuba chalupníka z Květova 13

Jakub - 15.7.1803 Nové Kestřany 28 / Kestřany 6 / 17 / Jakub Charvát plavec, Anna Holubová z Květova

oo : Jakub Charvát + Anna Pavlíková - 21.11.1826 Nové Kestřany 28 / Kestřany 12 / 81 / Jakub syn vlastní Jakuba Charvata plavce z Nových kewstřan 28 a Anny Holub z Květova , panství Vorlík, 23-0-0, svob. nevěstA: Anna dcera vlastní Jakuba Pavlik palvce z Nových kestřan 22 a Anny Rohlik ze Čkyně, oanství Čkyně, 23-0-0, svob.

1820-1821 Nové Kestřany čp.28 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 196 / 362 / Math. Tesařík 50, weib Veronika 48, kind Anna 14

ona: 2.10.1877 Nové Kestřany 3 / Kestřany 18 / 40 / Anna Chavátová manželka Jakoba Charváta plavce z Nových kestřan 3, oddáni 52 roků, 72-0-0

on: 5.10.1877 Nové Kestřany 3 / Kestřany 18 / 40 / Jakob Charvát plavec z Nových kestřan 3, vdovec, 76-0-0, zánět plic


Václav - 13.9.1833 Nové Kestřany 3 / Kestřany 8 / 116 / Jakub Chrvát knížecí plavec vlastní syn po + Jakubovi Charvátovi též bývalém knížecím plavci z Nových Kestřan 28 a jeho manželky Anny rozené Samek z Voseka 30, panství Vorlík, matka: Anna vlastní dcera Jakuba pavlík aknížecího plavce z Nových kestřan 22 panství Protivín a jeho manželky Anny rozené Fiala z Čkyně 29

oo : Václav Charvát + Anna Novotná - 5.2.1866 Nové kestřany 3 / Kestřany 14 / 60 / Václav Charvát, patentalní invalid z Nových Kestřan 3, vlastní syn Jakuba Charváta, plavce z Nových Kestřan 3, a matky Anny vlastní dcery Jakuba Pavlíka plavce z Nových Kestřan, 33-0-0, svob. nevěsta: Anna Novotná, vlastní dcera + Martina Novotnýho plavce z Nových kestřan 13 a matky Anny vlastní ddcery Matěje Tesaříka plavce z Nov. Kestřan 28, 38-0-0, svob.

ona: 18.8.1867 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 262 / Anna Charvátová manželka Václava Charváta patentálního invalidy z Nových kestřan, 40-0-0, provdaná 1-6-0


František - 9.8.1858 Nové Kestřany 8 / Kestřany 10 / 92 / nemanželksé dítě, legitimizováno 5.2.1866, otec: Václava Charvát invalid a plavec z N. kestřan 28 vlastní syn Jakuba Charváta plavce z Nov. Kestřan 3 a matky Anny vlastní dcery Jakuba PAvlík aplavce Z N. kestřan 22, matka: Anna vlastní dcera Martina Novotnýho plavce z Nových kestřan 8 a manželky jeho Anny rozené Tesařík z Nových kestřan 28

Marie - 5.1.1861 Nové Kestřany 8 / Kestřany 10 / 100 / nemanželské dítě, legitimizováno 5.2.1866, otec: Václava Charvát pat. invalid a plavec z N. kestřan 28 vlastní syn Jakuba Charváta plavce z Nov. Kestřan 3 a matky Anny vlastní dcery Jakuba PAvlík aplavce Z N. kestřan 22, matka: Anna Novotný vlastní dcera Martina Novotnýho knížecího plavce z Nových kestřan 8 a matky Anny dcery Matěje Tesaříka z Nových kestřan 28 a matky Veorniky

oo : František Zeman + Marie Charvátová - 22.9.1885 Kestřany 4 / kestřany 14 / 166 / František Zeman čeledín ze Sarých Kestřan 4, manž. syn Františka Zemana domkaře ze St. kestřan 2 a jeho manželky + Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví, 25-5-0, nar. mat IV list 126 dne 20.2.1860, svob. nevěstA: Marie Charvátová manž. dcera Václava Charváta domkaře z Nových kestřan 56 a + jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřna 8, 24-4-0, svob, nar. mat. IV fol 99, dne 5.1.1861

potomci v rodokmenu Zeman


Mrtvě nar. chlapec -

11.12.1866 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 257 / Anonymus , pacholik nedozrálý mrtvý narozený dítě Václava Charváta plavce z Nových kestřan a jeho manželky Anny roz. Novotný z N. Kestřan, 0-0-0


oo : Václav Charvát + Barbora Pátková - 28.1.1868 Nové Kestřany 3 / Kestřany 14 / 69 / Václav Charvát patent. invalid z Nových kestřan 3 vlastní syn Jakuba Charváta plavce z Nových kestřan 3 a matky Anny vlastní dcery Jakuba Palvíka plavce z Nových Kestřan 22, 34-0-0, nar. 13.9.1833, vdovec, nevěsta: Barbora Pátek vlastní dcera + Jakuba Pátka pastýře z Velkých Nepodřic 22 a matky + Barbory vlastní dcery Matěje Černýho pastýře z Velkých Nepodřic , 35-0-0, nar. 19.3.1832, svobodná


Kateřina - 12.2.1836 Nové Kestřany 3 / Kestřany 10 / 3 / Jakub Charvát knížecí plavec vlastní syn po + Jakobivi Charvátovi bývalém knížecím plavci z Nových Kestřan 28 a jeho manželky Anny rozený Rapese sedlák z Květova 8, matka: Anna vlastní dcera Jakuba Pavlika knížecího plavce v Nových Kestřanech 22 a jeho manželky Anny rozené Kubáňov mlynář z Lčovice 30, téz toho jména panství

oo : Jan Linhart + Kateřina Charvátová - 28.1.1868 Nové Kestřany 3 / Kestřany 14 / 69 / Jan Linhart nyní plavec z N. Kestřan vlastní syn Josefa Linharta býv. domkaře a krejčího z Putír? 18 amatky Alžběty dcery Josefa Nosky chalupníka z Pivkovic, 35-0-0, svob. nar. 1.6.1837, nevěsta: Kateřina Charvátová vlastní dcera Jakuba Charváta plavce z Nových kestřan 3 amatky Anny vlastní dcery Jakuba Pavlíka plavec z N. Kestřřan 22, 30-0-0, nar. 12.2.1836


Anna - 1865

29.3.1868 Nové Kestřany 3 / Kestřany 17 / 266 / Anna Charvát nemanž. dítě Kateřiny Charvát nyní provdané Linhartové vlastní dcery Jakuba Charváta plavce z Novcýh Kestřan, 3-0-0


Marie - 14.9.1805 Nové Kestřany 28 / Kestřany 6 / 25 / Jakub Charvát plavec, Anna Šindelářová z Květova 11

oo : Jakub Pavlík + Marie Charvátová - 13.10.1840 Nový Kestřany 22 / Kestřany 13 / 52 / Jakub Pavlik vdovec a knížecí plavec vlastní syn po neb. Jakubovi Pavlikovi mlináři v Volini na mlejně Šmidka 40 k mestu volini patřící a jeho manželka Dorota rozené Kraus ovčák panský z Kouteckýho statku, 61-0-0, matka: Mariana vlastní dcera po neb. Jakubovi Charvátovi býv. kníž. plavci v Nových kestřanech 28 a jeoh manželky Anny rozené Holub chalupník z Květova 14, 36-0-0

potomci v rodokmenu Pavlík


Josef - 5.2.1808 Nové Kestřany 28 / Kestřany 6 / 39 / Jakub Charvát knížecí plavec, Anna rozená Holubová z Květova 9

Jan - 13.7.1812 Nové Kestřany 28 / Kestřany 6 / 57 / Jakub Charvát knížecí plavec, Anna rozená Holubová z Květova 9, emigroval 12.4.1861 do America

oo : Jan Charvát + Barbora Jirásková - 12.1.1841 Nové Kestřany 28 / Kestřany 13/ 53 / Jan Charvát knížecí plavec vlastní syn po neb. Jakubovi Charvátovi též bývalým knížec. plavci z Nových kestřan 27 pnaství Protivívn a jeho manželky rozené Paces? sedlák z Kvetova 8, 28-0-0,s vob. nevěsTA: Barbora vlastní dcera po neb. Matějovi Jiráskovi býv. kníž. plaveckým rychtářovi z Nových Kestřan 12, a jeho manželky Anny rodem Čamský? s Penkiř a mlinář z Sryč? 7

ona: 12.4.1846 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 130 / Barbora Charvat manželka Jána Charvata knížecího plavce z Nových kestřřan 28, 29-0-0


oo : Jan Charvát + Kateřina Viktorová - 30.6.1846 Nové Kestřany 28 / Kestřany 13 / 76 / Jan Charvát knížecí plavec a vlastní syn Jakuba Charváta též bývalého plavce z Nových kestřan 27 a manželky jeho Anny rozené Pazes? sedlák az Květova 8, 34-0-0, vdovec, matka: Kateřina vlastní dcera Vojtěcha Viktora chalupníka z Starých kestřan 6 a manželky jeho Marie rozené Vrcet? tez ze Starých kestřan 6,22-0-0,s vob.

poznámka u svatby 12.4.1861 emigrationis in America


Jan - 18.7.1847 Nové kestřany 28 / Kestřany 10 / 55 / Jan Charvát knížecí plavec a vlastní syn Jakuba Charváta bývaleho plavce z Nových Kestřan 27 a jeho manželky Anny rozené Pazes? sedláka z Květova, matka: Kateřina vlastní dcera Vojtěcha Viktory chalupníka z Starých Kestřan 6 a manželky jeho Marii rozené Vocet z Starých Kestřan 6

Marie - 26.3.1857 Nové Kestřany 28 / Kestřany 10 / 88 / Jan Charvát plavec a vlastní syn Jakuba Charváta plavce z NOvých kestřan 28 a manželky jeho Anny rozené Pazes? z Květova 5, matka: Kateřina vlastní dcera Vojtěcha Viktory vejminkáře z Starých Kestřan 6 a manželk yjeho marie rozneé Vrcet? téz z Nových kestřan 6

9.4.1857 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 201 / Marie Charvát vlastní dcera Václava Charváta plavce z Nových Kestřan 28 a manželky jeho Kateřiny rozneé Viktora ze Starých kestřan 6, 0-0-14NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Nikola Charvát + Mariana - -


Jan - 4.6.1730 Kučere / Červená 1 / 3 / Nicalc Charvat M. mariana

Mariana - 18.11.1731 Kučere / Červená 1 / 3 / Nicalc Charvat M. marianaoo : Jiří Charvát + Anna Kolářová - on Nová Dobev ona Kučeř

13.7.1830 Nová Dobev 24 / Kestřany 17 / 29 / Jiří Charvát kníž. plavec podaný k protivínu, 50-0-0


František - 1808

on: 4.1.1829 Nová Dobev 24 / Kestřany 17 / 16 / František vlastní syn JIřího Charvata plavce knížecího , 20-0-0, schlagflus

Jan -

oo : Jan Charvát + Anna Syrová -


Josef - 24.11.1829 Nová Dobev 28 / Kestřany 8 / 43 / Jan Charvát knížecí plavec vlastní syn Jiřího Charváta knížecího plavce z Nový Dobve 24 a jeho manželky Anny rozené Kolář z Kučeř 30, matka: Anna vlastní dcera Bartoloměje Syrovýho knížecího plavce z Nový Dobve 28 a jeho manželky Kateřiny rozené Polak z Sarých kestřan 34

oo : Josef Charvát + Růžena Stará - 5.2.1866 Nová Dobev 28 / Kestřany 14 / 60 / Josef Charvát vysloužilec, nádeník z Nové Dobve 28 vlastní syn Jána Charváta plavce z Nové Dobve 28 a matky Anny vlastní dcery Bartoloměje Syrového plavce z Nové DObve 28, 36-0-0, svob. nar. 24.11.1829/43, nevěsta: Rosalie Stará vlastní dcera Matěje Starýho plavce z Nové Dobve 2 a matky Marie vlastní dcery Petra Halíka plavce z Nov. Dobve 5, 33-0-0, svob. nar. 29.4.1833/102


Marie - 5.5.1831

oo : Vojtěch Starý + Marie Charvátová - 6.2.1865 Nová Dobev 28 / Kestřany 14 / 51 / Vojtěch Starý tovaryš zednický z Nové Dobve 5 ,manž. syn Matěje Starýho plavce z Nové Dobve 2 a matky Marie manželské dcery Petra halíka plavce z Nové Dobve 15, 42-0-0,svob. ženich nar. 14.1.1823, nevěsta: Marie Charvátová manželksá dcera Jána Charváta plavce z N. Dobve 28 a matky Anny vlastní dcery Bartoloměje Syrovýho plavce z NovéDobve 28, 34-0-0, svob. nar. 5.5.1831oo : Jiří Charvát + Růžena -


František - 3.11.1763 Kučeř / Červená 2 / 6 / leg fil. Pris? Georgi Charvat rustici matres Rosaliaoo : Pavel Charvát + Kateřina - -


Magdalena - 9.9.1764 Květov / Červená 2 / 11 / leg. filia patris Pauli Charvat inquilini matris Catharinaoo : Václav Charvát + Magdalena - -


Josef - 13.3.1761 Kučeř / Červená 1 / 110 / leg. fil WEnceslai Charvat rustici et uxoris ejus Magdalena , parentum ex pago Kučeř
https://digi.ceskearchivy.cz/4789/104/1724/1657/83/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/119/1345/2346/89/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/118/3214/1745/117/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/117/1780/1469/83/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/194/2782/1369/56/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/182/2958/2150/66/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3513/19/2508/2042/69/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu