Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Dolejš

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Petr Dolejší + Kateřina Klimešová - leixkon ví


Marie - 1850 lexikon neví

oo : Václav Tyl + Marie Dolejší - 25.2.1873 Bělčice 117 / 42 / Václav tyl kramář ze Skomelna nyní pobytem v bělčicích 117 syn po + Františku tylovi kramáři ze Skomelna 23 u radnic v Plzeňském kraji a matky + Filipiny roz. Koželuhové ze Skomelna, 27-0-0, svob. nevěsta: Marie Dolejší dcera po + Petru Dolejším kramáři z Velešic u Horažďovic a matky Kateřiny roz. Klimešové z Modřovic 20 u Zbraslavy, 23-0-0, svob. svědek: Antonín Tyl šlejfíř z bělčic


Václav - 1854 lexikon ví

oo : Václav Dolejší + Marie Kiliánová - 3.2.1880 Nepomuk 69 / Nepomuk 25 / 44 / Václav Dolejš obchodník v Nepomuku 69 reservník c.k. 11 peš pluku 8 setniny manž. syn + Petra Dolejše kramáře z Velešic 16 a jeho manželky Kateiřny rodem Klimeš z Modřan okres Zbraslavký, 25-3-0, nar. 19.10.1854 Bělčice, nevěsta: Marie manželská dcera Jana Kiliana kramáře z Nepomuku 69 a jeho manželky Anny rodem Per ze Stupna 10, 16-6-0, svob. nar. 28.7.1863 místní matrika pg 117


Barbora - 24.4.1893 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 397 / Václav Dolejš obchodník v Nepomuku 26, manž. syn + Petra Dolejše kramáře z Velešic 16 a jeho manželky Kateřiny rodem Klimeš z Modřan, matka: Marie manž. dcera + Jana Kiliána kramře z Nepomuku 69 a jeho manželky Anny rodem Per ze Stupna

oo : Josef Rys + Barbora Dolejšová - 18.3.1918 Příbram 147 / Příbram 095 / 129 / Josef Rys obchodník galantérním zbožím v Příbrami I147, narozený ve Stašově 49 okresu i hejt Hořovickém dne 6.4.1895 manžslký syn kat. rod. Václava Rysa obchodníka ve Stašově 88 a MArie rozneé Hříbalové ze Stašova, 22-11-0, svob. nevěsta: Barbora Dolejšová obchodnice galanternim zbozim v Příbrami I147 narozená v Nepomuku dne 24.4.1893 manž. dcera kat. rod. Václava Dolejšího obchodníka ve Hněvkově 15 v okresu i hejt. Blatenském a Marie rozneé Kilianové z Nepomuku 69,


Anna - 10.2.1902 Bělčice 64 / Bělčice 8 / 111 / Václav Dolejš obchodník v galantérním zboží v bělčicích 64 manž. syn Petra Dolejše kramáře z Velešic 16, okr. horaždovice a manželky jeho Kateřiny rodem Kunešové z Modřan, matka: Marie Kiliánová , manželská dcera Jana kiliána kramáře z nepomuku 69 a jeho manželky Anny rodem Perové ze Stupna, kmotři: František Kylián řezník v Plzni a Barbora jeho manželka

oo : František Rys + Anna Dolejšová - 24.8.1920 Hněvkov 36 / Blatná 23A / 142 / František Rys kočující obchodník v Hněvkově 36 narozen v křivoklátu 49 manž. syn Václava Rysa kočujícího obchodníka ve Stašově 31 a MArie rozneé hříbalové ze Stašova 88, 21-0-0, svobodný , nar. 4.6.1899 nevěsta: Anna Dolejšová z Hněvkova 16 narozená v Bělčicích 64, okr Blatná , dne 10.2.1902 manž. dcera Václava Dolejše obchodníka v hněvkově a MArie rozené Kyliánové z Nepomuku 69, 18-0-0, svobodná


Barbora - lexikon neví


Petr - 29.6.1865 Slivice / Slivice14 / 193 / otec nenapsán, matka: Barbora dcera Petra Dolejše kramáře z Horažďovic a Kateřiny roz. Klimešové z Modřan, sub praha, kmotři: František Čech kramář ze Suchomast, a Františka Sova dcera Frantška Sovy kramáře z Praskolesoo : Jan Dolejš + Johana Palkosková -


František -

oo : František Dolejš + Marie Kořínková -


Anna - 11.12.1871 Nouzov 7 / Senomaty 12 / 66 / Dolejš František havíř na Nouzově 7 syn Jana Dolejšího havíře na Nouzově a Johanny rodem Palkoskové podruhyně z Veclova, matka: Marie nemanželská dcera Marie Kořínkové kramářky na Nouzově a manželské dcery Františky Kořínkové dcery Václava Kořínka učitele v Třeboci , htj Lounské

oo : Antonín Suchý + Anna Dolejšová - 3.11.1889 / 29.10.1889 ona z Nouzova

Sčítání lidu 1900: Okres Slaný - obec Řevničov, čp. 151-200 / 61 / https://ebadatelna.soapraha.cz/a/3867/61

potomci v rodokmenu Suchý


Václav - 24.10.1897 Řevničov 170 / Řevničov 10 / 40 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 170, syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 92 a + Marie rozené Zuzánkové z Domounice, okres. Sobotka, nar. 13.12.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzově 7 a Marie rozené Kořínkové z Nouzova okres Rakovník, nar. 11.12.1871, oddáni 29.10.1889


Oldřich Josef - 19.2.1888 Hořovičky 54 / Děkov 09 / 15 / Franz Dolejš, kramer in Horschowitz 54 geburtig in Wetzlau, zustandig nach Nouzov, bz. Rakonitz ehel. sohn des Johann Dolejš bergmann aus hauslers in Nouzov 7 aus Herrndorf geburtig und der Johanna geb. Palkovska aus Wetzlau, matka: Maria KOřínek tochter der Maria Kořínek galanteriewarenhändlerin in Nouzov bz. rakonitz einer tochter der Franziska Kořínnek tochter nach dem + Wenzel Kořínek lehrer in Třeboc , déítě oddáno s MArie Steiger 1.3.1919 Strojetice?, dítě odpoadlo od víry Munchen IV 24.1.1938

oo : Oldřich Dolejš + Marie Steigrová - 1.3.1919 Strojetice 53 / Strojetice 10989 / 101 / Dolejš Udalrich sicherheits nachmann in Wien, zustd. Strojetitz wohnhaft Wien I Sonnenfelsgasse 19 ehel sohn des + Dolejš Franz händlers in Strojetitz 61 und er Maria geb. KOřínek aus Nouzov, okr. rakovník, nar. 19.2.1888, 31-0-0, svob. nevěsta: Steiger Maria wohnhaft in Strojetitz 53 ehel tochter des Alois Steiger gastmeister uund Würthshaftbesitzer in Strojetiz 53 und er Adelheid geb. Seifert aus Strojetiz 19, nar. 18.7.1888 Strojetice, 30-6-0, svob.


oo : Josef Dolejš + Marie Vedlová -


Josef - 1848

oo : Josef Dolejš + Marie Buřičová - 22.11.1874 Hájek 10 / Cetoraz 12 / 93 / Jopzef Dolejš krejčí z Babčic 6, syn Jozefa Dolejše krejčího z babčic 6 a Marie roz. Tomáše Vendla svobodníka z Babčic, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Tomáše Buřiče domkaře z Hájku 10 a Marie roz. martina Kopeny sedláka z Rovné 6, 25-0-0, svob.


Josefa - 12.10.1872 Hájek 19 / Cetoraz 9 / 272 / za otce s epřihlásil Josef Dolejš krejčí z Babčic, matka: Marie Buřičová děvečka z Hájka 119, přísl. do Votice dcera Tomáše Buřiče nájemníka z Votice 7 a MArie roz. Kopenové z Rovné, legit per subseq. matrim.

Václav - 1.9.1874 hledám Hartvíkov 12 / 23-24 / Cetoraz 9 / 268-276

oo : Václav Dolejš + Antonie Ardolfová - -


Marie - 11.8.1910 Oblajovice 12 / Hartvíkov 12 / 79 / Václav Dolejš, hajný v Oblajovicích 12, syn Marie manželské dcery Josefa Dolejše, dělníka v Hájku a jeho manželky Marie , nar. 10.10.1882, matka: Antonie manželská dcera Vojtěcha Andolfa? chalupníka z Oblajovic 3 a jeho manželky Barbory rodem Balounové ze Zahrádky 11, nar. 1.9.1874, odd. 9.1.1906

oo : Bohumil Rangl + Marie Dolejšová - 13.7.1940 Pelhřimov / Pelhřimov 3A / 147 / Bohumil Rangl, nar. Jihlávka , okr. jihlava 14.2.1908, přísl. do Ceské Vyskylné, okr. Pelhřimov, dělník, rozvedený, řím-katol-, rodiče: Václav Rangl , kočujcící obchodník v České Vyskylné a Anna roz. Šaupové v Musicích, nevěsta: Marie Dolejšová, nar. Oblajovice, okr. Pelhřimov, 11.8.1910, pomoc v domáctnosti, svobodná, řím-katol., rodiče: Václav Dolejš, hajný v Oblajovicích okres Pelhřimov a Antonie roz. Ardolfová?NESVĚTŠTÍ

Jan - -

oo : Jan Dolejš + Anna Dragounová -


Anna - 1827

oo : Václav Neuberg + Anna Dolejšová - 3.2.1852 Hubenov 31, okr. Příbram / Borotice 08 / 228 / Neuberg Václav nadeník v obci Čellin 38 syn Václava Neuberg domkaře tamatéž , okr. Dobříš a matky Marie Neuberg rozené v obci drhowall, v kraji Budějovice, 22-0-0, svob. nevěsta: Dolejš Anna dcera po + Janu Dolejš domkaři v obci Hubenov 31 a matky Anny Dragoun rozené v obci Borotice 10, 25-0-0, svob.

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu