Rodokmen: Dubský

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Václav -

oo : Václav Dubský + Kateřina Maříková - -


Václav - Kasejovice

oo : Václav Dubský + Klara Hrbková - Předmíř neob Lnáře


Kateřina - 1816

oo : František Beck + Kateřina Dubská - 15.10.1834 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 56 / František Beck , syn Antonína Becka kramáře z Jimlína 36 a mateře Josefy rozené Jakšový z Blattny , 24-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Václava Dubského domakře z Předmíře a mateře Kláry rozené Hrbkovy z horažďovic, 18-0-0, svob.

kateřina zemřela pred 1845, potom si vzal frantiek moji Annu Rapkovou

jejich syna mám na myheritgae a u becku


Josefa - 1820

oo : Adam Flachs + Josefa Dubská - 28.8.1839 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 57 / Adam Flax gymnastische kunstler syn + Josefa Flaxa plechaře z Černovit? a matere Anny rozené Dubský z Blattney, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Václava Dubského domakře z Předdmíře a mateře Klary rozené Hrbkovy z Soběšic, panství Žichovic


Marie - 18.2.1832 Kocelovice 26 / Lnáře 3 / 10 / Václav Dubská handlíř v koni z Kasejovic 148, matka: Klara dcera po + Ondřejovi Hrbkovz , vojakovy z Soběšic a + Herminy? manželky jeho rozené Lakraudowa z Dřesínka okr Volině

Apolena - 6.11.1834 Předmíř 2 / kasejovice 17 / 120 / Václav Dubský domkař syn + Václava Dubskýho kramáře z Březnice a matery + Kateřiny rozené Maříkovy z bělčic, matka: Klara dcera + Ondřeje Hrbka z Soběšic a matery + Veroniky rozené z Ředšínka panství čestínského, kmotra: Kočková Apolena z BřeznicePavel - 24.1.1757 Březnice

oo : Pavel Dubský + Kateřina Ranglová - -


Anna - ?

oo : František Kočka + Anna Dubská - ?


Matěj - 7.1.1796 Kasejovice / Kasejovice 15 / 11 / Pavel dubský komediant z Mirowic 41, matka: Kateřina dcera Františka Rangla pravniho posla z Volyně 95, svědek, Matěj Pek komediant z Ceslan

oo : Matěj Dubský + Anna Kočková - ?


Matěj - 19.1.1817 Žďár

oo : Matěj Dubský + Barbora Flachsová -


František - 22.10.1843 Dolní Hrachovice

oo : František Dubský + Marie Kopecká - 30.6.1868 Mirotice 150 / Mirotice 15 / 30 / František Dubský poddůstojník od c.k. pěšího pluku č11 na dovolené z Vobory , syn Matěje Dubskýho herce s loutkami z Dolních Hrachovic a matky Barbory roz. Flax z Vlasenic, 25-0-0, svob. nevěsta: Marie Kopecká , dcera + Jana Kopeckýho herce s loutkami z Mirotic 150 a matky Magdaleny roz. Houška z Mirotic, 26-0-0, nar 19.4.1842, svobodná


Marie - 10.8.1819 Žďár

Kateřina - cca 1822

Anna - 22.1.1827 Záblatíčko

Antonín - 4.10.1829 Zátaví

oo : Antonín Dubský + Albína Kopecká - 21.1.1852 Mirotice 43 / Mirotice 14 / 56 / Anton Dubský komediant s marionetami z Podhaji 43 a syn matěje dubského kramáře z Mirovic a amtky Anny rozené Kočka z jindřichovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Albína KOpecký dcera jana Kopeckýho komedianta s marionetami z Mirotic 28 a matky magdaleny rozenéí haudek z Mirotic , 22-0-0, svob.


oo : Antonín Dubský + Barbora Flaksová -

ona: 28.6.1886 Těšínov 38 / Protivín 27 / 40 / Barbora Dubská manželka Antonína Dubského loutkáře z Březí u Vltavo Týna rodem Flaksové z Vlásenic kraje Táborksého, 71-0-0, zánět plic


oo : Antonín Dubský + Marie Čechová - 9.8.1891 Zátaví 11 / Kestřany 14 / 194 / ženich Ant. Dubský, loutkář z Březí, vdovec po + Barboře, roz. Flaksové z Vlásenice u Tábora, syn Matěje Dubskýho, loutkáře z Mirovic č. 36 a manželky jeho Anny, roz Kočka ze Slabec č. 30, okres Rakovník. nar. 4.10.1829, 61-6-0, vdovec, Nevěsta Marie Florianová, vdova po + Ant. Florianovi, loutkáři z Červ. Oujezda, dcera Jana Čecha, domkáře z Borku č. 4 okres Beroun a manželky jeho Anny, roz. Král z Dožic, okres Blatná, nar. 2.10.1829, 61-6-0, vdova. poznámky: kř. list. nevěstin z fary Borek, úmrtní list Barbory Dubské z Protivína 21.4.1890, úmrtní list Antonína Floriána z Červeného Újezda dto 7.7.1886

on: 18.3.1918 dohledat


Josefa - 25.2.1832 Vítkov

oo : Tomáš Kopecký + Josefa Dubská - 20.5.1851 Podhájí 43 / Křtěnov 11 / 15 / Tomas Kopecký marionetář z Mirotic syn Jana KOpeckýho měšťana z Mirotic 20 a Elenory rozené Haudkovy z Mirotic , 25-0-0, svob.nevěsta: Josefa dcera + Matěje Dubskýho domkaře z Podhájí 43 a Anny rozné Kočka z Kostelíka u Rakovníka, 18-0-0, svob.


Josef - 18.3.1833 podhájí Mirotice hledám Křtěnov 6 hledam 3-5 21-28


Václav - cca 1797

oo : Václav Dubský + Josefa Kočková - 15.7.1817 Mirovice / Mirovice 11 / 102 / Václav syn Pawla dubskýho souseda Mirovického a šatkaře, 20-0-0, svob, domov Kostelík 23, nevěsta: Josefa dcera Franze Kočky, šatkáři ze vsy Kostelíku Slabec manství a matky kateřiny, nar. 17.3.1802 Kostelík, 16-0-0, svob.


Karolína - cca 1799

oo : Antonín Stýblo + Karolína Dubská - 4.11.1818 mirovice / Mirovice 11 / 103 / Antonín Stýblo kramář z Dobronic 13, 21-0-0, svob. , nevěsta: Karolína dcera Pavla Dubasouseda z Mirovic a matky Katerini reindlovi sousedky z Kolince, 19-0-0, svob


Kateřina - 19.19.1803 Mirotice

14.9.1877 Písek


Marie - 11.4.1810 Budyně

19.9.1827 Žďár


Ludmila - 7.7.1812 Budyněoo : Václav Dubský + Klára Lagronová -


Jan - 1822

oo : Jan Dubský + Rozálie Štíbrová - 10.10.1850 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 63 / Jan Dubský podruch z Předmíře a mediant syn Václava Dubskýho handlíře v suknech z Litochovic a mateře Klary rozené Lagraunové z Resinku 11, 28-0-0, svob. nevěstA: Rozina pozůstalá vdova po + Ondřeji Brautkovi šleifíři z Mačic dcera + Josefa Stiebra chalupníka z Pořící 21 a mateře + Anny rozené z Dlazdova 14


Josef - 24.12.1848 / dohledat

oo : Josef Dubský + Anna Urbanová - 20.2.1871 Čestice / Čestice 23 / 27 / Josef Dubský , kočující herec s loutkami syn + Jana Dubskýho herce s loutkami ze Lnář a matky + Rosalie rozené Steiber z Mačic, nar. 24.12.1848, 22-3-0, nevěsta: Anna urban dcera + Františka Urbana herce s loutkami z Bukovníku 33 a matky Anny rozené Stýblo z Lipé 31, nar. 11.5.1854, 16-9-0


Karel - 21.3.1880 Kocelovice 43 / Lnáře 5 / 28 / Josef Dubský loutkář syn + Jana Dubskýho loutkáře z Přemíře 21 a Rozálie rozené Štíbrové z Mačic /okres Sušice), matka: Anna dcera Františka urbana loutkáře z Bukovníku 33 a Anny rozené Štíbrové z Lipé 31(okres Budějovice)

Matěj - 17.3.1895 Lnáre / Lnáře 05 / 204 / Josef Dubský loutkář z Předmíře okr Blatenský , manž. syn Jan Dubskýho loutkáře z Předmíře 21 a + rosalie rozené Štíbrové z Mačic okres sušice, matka: Anna dcera Františka Urbána loutkáře z Bukovníku 33 a jeho manželky Anny rozené Štíbrové z Lipé 31, okres Budějovický, oddán 8.9.1919 s Annou Lagronovu Vlachovo Březí


Ignác - 15.1.1851 Předmíř 21 / dohledat

oo : Ignác Dubský + Albína Kopecká - 1.2.1875 Mirotice 7 / Mirotice 15 / 49 / Ignác Dubský záložník c.k. 22 praporu polních myslivců a loutkoherec z Předmíře syn Jana Dubskýho loutkoherce z Předmíře 21 a matky Rozíny roz. Štíbrovy z Pořící, 24-0-0, svobodný, křestní list ze Zbynic nar. 15.1.1851, nevěsta: Albína KOpecká dcera Josefa Kopecké=ho loutkoherce z Mirotic 7 a matky Marie roz. Kočkovi z Němčic 16, 20-0-0, svobodná, nar. 27.5.1855 fara Záboří


Kateřina - 20.9.1875 Strašice (Volenice) / / dohledat

Josefa - 10.1.1885 Chanovice / dohledat

Anastázie - 22.8.1895 Mišovice / Pohoří 08 / 268 / Ignác Dubský, loutkoherec z Předmíře 21 syn Jana Dubskýho loutkoherce z Předmíre 21 a manželky jeho Rozálie rodem Štíbrovy z Poříče, matka: Albína dcer Josefa Kopeckýho loutkoherce z Mirotic 7, okr Písek a manželky jeho Marie Rodem Kočkovy z Němčic 16, okr Strakonice

oo : Josef Fischer + Anastázie Dubská - 26.12.1921 Dobříš / on nar. Potvorov u Plzně 17.7.1892NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

- Nesvětští - -

Josef -

oo : Josef Dubský + Magdalena Malá - -

:um: on :před 1832


Tomáš - 1811 Starý Smolivec

oo : Tomáš Dubský + Marie Křídové - 19.11.1833 Újezd u Kasejovic 30-34 / Kasejovice 26 / 4 / Tomáš Dubský domkař syn + josefa Dubskýho domkaře z Starýho Smolivce 46-36 a + magdaleny rozené maly z březí 14, 23-0-0, svob. nevěstA: Marie dcera + matěje Křídy domkaře z Oujezda 30 a mateře Kateřiny rozneé Hrubšovi z Oujezda 3, 22-0-0, svob.


Václav Matěj - 31.8.1834 Újezd u Kasejovic 30-34 / Kasejovice 17 / 86 / Tomáš Dubský , domkař z Aujezda syn + Josefa Dubskýho , domakře z stareho Smolince 36 a + Magdaleny rozneé malý z Březy 14, matka: marie dcera + Matěje Křídy domakře z Aujezda 30 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Josef - 29.12.1835 Újezd u Kasejovic 30-34 / Kasejovice 17 / 89 / Tomáš Dubský , domkař, syn + Josefa Dubskýho , domkaře z stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domakře z Aujezda 30 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Josef - 30.10.1837 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 94 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 30 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Barbora - 4.11.1840 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 37 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 30 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Matej - 31.1.1842 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 41 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 34 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

oo : 29.8.1879

Tomáš - 10.7.1844 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 46 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 34 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Anna - 23.7.1846 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 54 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 34 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3

Barbora - 25.4.1849 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 60 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, syn + Josefa Dubskýho domkaře z Stareho Smolince 36 a + Magdaleny roznené Malý z Březy 14, matka: Marie dcera + Matěje Křídy domkaře z Aujezda 34 a mateře Kateřiny rozené Hrubšovy z Aujezda 3


oo : Tomáš Dubský + Marie Slezáková - 23.10.1849 Újezd 34 / Kasejovice 26 / 14 / Tomáš Dubský domkař a vdovec z Oujezda syn + josefa Dubskýho domkaře ze Starého Smoivce 36 a mateře + Magdaleny Malý z Březí 14, 38-0-0, vdovec, nevěstA: Anna dcera + Jana slezáka domakře z Přebudova 12 amateře + Rosalie rozené Netušilové z Visky 8m 31-0-0, svobodná

Marie - 23.4.1851 Újezd u Kasejovic 34 / Kasejovice 17 / 65 / Tomáš Dubský domkař z Oujezda, matka: Marie dcera + Jana Slezáka domkaře z Přerubenic 12