Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Dytrt

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Štěpán -

oo : Štěpán Dytrt + Alžběta -


František - 7.3.1769 Pěčín / Pěčín sign. 186-4 / 259 / Štěpán Dytrt Alžběta

oo : František Dytrt + Dorota Jindrová -17.11.1801 Římov 31 / Římov 4 / 5 / Franz syn po + Štěpánovi Dytrovi z Pištína panstív Zamberského , 25-0-0, nevěsta: Dorota dcera Václava Jindry kramáře z Dolno Římova, 21-0-0, svob. -

on: 10.5.1829 Římov 23 / Římov 7 / 4 / Farntišek Ditert podruh a mistr ševcovský v DOlním Římově, 60-0-0

ona: 27.10.1843 Římov 46 / Římov 7 / 11 / Dorota Dittertova, podruhyně vdova po Františkovy Dittertovi bývalém podruhovi a ševci v Dolní řimově, 63-0-0


Anna - 5.1.1804 Pěčín 41, okr. Žamberk / Pěčín sign. 126-1 / 103 / František Dyttrt švec, matka: Dorota rozené Václav jindry ze Římova 31 a mateře Kateřiny kramáře

Antonín - 28.12.1804 Pěčín 41, okr. Žamberk / Pěčín sign. 126-1 / 109 / Franz Dittert švec podruch, matka: Dorota rozneé Václav Jindri kramáře z Římova 31 mateře kateřiny

oo : Antonín Dytrt + Barbora Šmídová - 23.11.1841 Němčice 7, okr. Prachatice / Němčice 2 / 101 / Anton Dytrt kramář z Němčic pod. k. Net: a syn + France Dytrta ševce a podruha ze vsy Pitšínu 41 SenftentebrgˇˇZamberk) panství Kralov hrad kraje a + Doroty rozené Jindrovy z Hřímova 31, 37-0-0,s vob. nevěsta: Barbara dcera + Šimona Šmída měšťana a pekaře ze Strakonic 133 a + Veroniky rozené Kunířovy , 37-0-0, svob. dovětek: Já níže psaný vysvěd?? timto mým vlastním podpisem při příležitosti mých oddavek těchto s Barborou Šmídovou , že její dle Bílsku matriky lib II fol 37 dne 18.1.1840 ve vsy Budyni 2 panství Netolického narozené dítě Terezie Schmied moje vlastní splozená dcera jest. ??? 23.11.1841


Terezie - 18.1.1840 Budyně 2 / Bílsko 8 / 21 / otec nenapsán matka: Barbora dcera Šimona Šmída pekaře z Přečína a + matky Veroniky rozené Kulířové ze Strakonic

oo : Josef Kovář + Terezie Dytrtová - 16.6.1857 Dehtáře 6 / Pištín 15 / 84 / Josef Kovář kramář z Vlkonic vlastní syn + Tomáše Kováře podruha z Jaroškova 17 v kraji Vimperském a karji Píseckém a matky Anny rozené Stachová též z Jaroškova 17, 26-0-0, svob. nevěsta: Terezie Dytrt dcera Antonína Dytrta kramáře z Dehtář 6 a matky Barbory rozneé SChmiedové měšťana a pekařského mistra dcery ze Strakonic 122, 16-4-0, svob.


Marie - 2.3.1859 Dehtáře 7 / Pištín 9 / 133 / Josef Kovář kramář z Vlkonic 8, okres Volin, syn Tomáše Kováře podruha z Jaroškova 17, okres Vimperk a matky Anny dcery Víta Štacha chalupníka z Jaroškova 17, matka: Terezie Dytrtová dcera Antonína Dytrta kramáře v Dechtářích 7 okres Budějovic a matky Barbory dcery Šimona Šmida měš´tana a pekaře v Strakonicích 122


Kateřina - 23.10.1842, Dehtáře 9 / Pištín 8 / 110 / Antonín Dirtr švec syn + Františka D. ševce z Římova 31 a matky Doroty roz. Jindra z Římova 31, matka: Barbora dcera + Šimona Šimdt mistra pekařského z Dobříše 1, p. přívětického a matky + Veroniky roz.

9.1.1843

Josefa - 27.12.1844 Dehtáře 9 / Pištín 8 / 111 / Anton Dietrt schuhmacher geselli, ehel sohn des + Franz Dietrt schuhmacher aus římaň 31 das gutt Riman u der + mutter Dorota geboren Jindrin? aus řiman 31, matka: Barbara ehel. tochter des Simon Schmidt bäckermeister aus Dobřísch u der + mutter Veronika

oo : František Kočka + Josefa Dytrtová - 26.4.1866 Nestanice 47 / Lomec 15 / 88 / František Kočka dovolenec ck 13 praporu polních myslivců, herec s loutkami příslušný do Jindřichovic, okr. Klatovského syn Františka Kočky herce s loutkami z Jindřichvoic 34 a + Kateřiny , dcery Vácalva Dubskýho kramáře z Březnice, 28-0-0, svob. nar. 17.12.1837 Lomnice, nevěsta: Josefa dcera Antonína Ditrta obuvnického tovaryše příslušného do němčic okr. Newtolického a + Barbory dcery Šimona Šmída pekaře v Dobrji, 21-0-0, svob., nar. 27.12.1844 Pištín


Františka - 4.2.1807 Pěčín 75, okr. Žamberk / Pěčín sign. 126-1 / 120 / Franz Dittert švec podruch z Pěčína, matka: Dorota rozneé Václav Jindri kramáře z Římova 31 mateře kateřiny

František - 29.1.1812 Římov 31 / Římov 1 / 38 / Franz vlastní syn po + Štěpánovy Ditrtový z Pitšína a Alžběty mistr ševcovský podaný knížecí do Krum. matka: Dorota vlastní dcera Václava Jindry kramáře z Římova a Kateřiny

oo : František Dytrt + Marie Terezie Karfiolová - 15.2.1848 Římov 5 / Římov 4 / 35 / František Ditr voják při obraně zemské a podruh v Dolním Římově 5 syn + Františka Dytrta též podruha a kramáře z Doleního Římova a + manželky jeho Doroty rodem Fedrovy z Doleního Římova 3, 36-0-0, svob. nevěsta: Marie Terezie dcera + Jana KArfiola kramáře z Vranovic 55 na panství Rožmitálského a + manželky jeho eleonory rodem Melichaorvy též z Vranovic , 35-0-0, svob.


Štěpán - 3.9.1771 Pěčín 41 / Pěčín sign. 186-4 / 297 / Štěpán Dittert švec Alžběta manželka

Josefa - 20.11.1774 Pěčín 41 / Pěčín sign. 186-4 / 354 / Štěpán Dittert švec Alžběta manželka

Josef - 20.7.1777 Pěčín 41 / Pěčín sign. 186-4 / 418 / Štěpán Dittert podruh Alžběta manželka
hledám DObříš 31 / 70 / Římov 4 / 5-23 nic / Pištín 26 / 89 / Strakonice 49 / 12-14 / Němčice 12 / 20Pěčín sign. 126-1 / 86-104 107-109 112-120 125-150

Jindra - 91, všude tam jso uJIndrovi

Dittert - 95, 101, 118, 132, 135, 140, 142


Pěčín sign. 186-4 / 259-297-339 354-357-418 429-449 423-428-jenpravoustranu-449

probst - 359, 410, 436,

dittert - 365, 370, 372, 378, 382, 405, 406, 415, 416, 437, 438, 440, 447, 330, 327, 322, 316, 312, 304, 450, 462, 435, 441, 446, 295, 285, 273, 271, 267, 264,

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu