Rodokmen: Eichinger, Aichinger

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Kryštof -

oo : Kryštof Eichinger + Ludmila - Manetín


Karel - Manetín 1763 podle svatby , 1751 podle umrti / hledam Manětín 06 / 209

oo : Karel Eichinger(Dub) + Růžena Černá - 11.8.1788 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 34 / 5 / Karl Dub wassenmeyster, 25-0-0, svob. nevěstA: Rosalie Černin , 17-0-0, svob.

ona: 12.1.1825 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 126 / Rozarie manželka Karla Eichingera pohodnýho, 70-0-0


Matěj - 1788

7.6.1790 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 48 / 7 / Mathes Eichinger 2-0-0

Marie Anna - 24.1.1790 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 8 / Karl Eichinger waysenmeyser, Rosalia geb. Černin

9.1.1793 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 48 / 9 / Maria Anna Eichinger , 3-0-0

Jan - 1.10.1792 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 12 / Karl Eichinger wasenmeyser, Rosalia geb. Černin

9.9.1803 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 48 / 16 / Johan Sohn des Karl Eichinger wasenmeister, 10-0-0

Josef - 15.3.1795 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 15 / Karl Eichinger ?? Dubský?, Rosalia geb. Cernin

oo : Josef Eichinger + Barbora Panošková - 23.2.1818 Panoší Újezd 16 / Panoší Újezd 42 / 66 / Josef Eichinger pohodnej syn Kara a Rozxarie Eichinger pohodnýho z Panoší oujezda 25, 24-0-0, svob. , nevěstA: Barbora dcera Martina a Marie panoše domakře z Oujezda 16, 24-0-0, svob.


Josef - 18.10.1816 Velký Újezd 25 / Panoší Újezd 15 / 55 / nemanželské dítě, otec: Josef Eichinger pohonej syn Karla a Rozarie Eichingrove pohodnýho z Panosova Oujzeda 25, amtka: Barbora dcera martina a Marie Panošky domakře z Oujezda 25

oo : Josef Eichinger + Anna Nešvarová -

ona: 20.7.1868 Velký Újezd 43 / Panoší Újezd 48 / 67 / eichingrová Anna manž. Josefa Eichingra pohodného z vel. Oujezda 43, 45-0-0, záně tplic


Marie - 13.12.1844 Lazné

oo : Václav Ledvinka + Marie Eichinger - 21.9.1875 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 90 / Ledvinka Václav záložník 14 pluku dragounské a tesař v Panoším Újezdě syn Františka Ledvinky nádeníka z Panošího Újezda 3 a Anny rozneé Konovské z Panoším Újezda, nar. 24.4.1846 zde fol. 64, svobo. nevěstA: Aichingrová Marie dcera Josefa Aichingera nádeníka z Panš. Újezda 25 a Anny roz. Nešverové z Vydrkova u Hořovic 35, nar. 13.12.141844 v Lezné, 30-0-0, svob.oo : Josef Eichinger + Barbora Černá - 6.6.1876 Panoší Újezd 1 / Panoší Újezd 42 / 91 / Aichinger Josef nádeník z Panošího Újeda 1 syn kat. manželů Josefa Aichingra pohodného z Pan. Új. 25 aBArbory Panoškové z Velkého Újezd. 9 , nar. 13.10.1816 Velký Újezd fol 103, vdovec, nevěsta: Barbor Černá dcera kat. manž. Antonína Černého domkaře nádeníka z Velkého Újezda 9 a Barbory Jeřábkové ze Skupé 6, nar. 18.2.1831 ve Velkém Újezdě, fol 144, 45-0-0, svob.


Jan - 1819

26.2.1823 Velký Újezd 25 / Panoší Újezd 48 / 32 / Jan syn Jsoefa Eichingera podruha, 4-0-0

Antonie - 30.12.1820 Panoší Újezd 6 / Panoší Újezd 42 / 8 / Josef Eichinger syn KArla a Rozarie Eichinger pohodnýho Panosova oujzeda 25, matka: Barbora dcera Amrtina a Marie Panošsky z OPuzjeda 22

Jan - 31.5.1823 Panoší Újezd 22 / Panoší Újezd 42 / 10 / Antonie30.12.1820 Panoší Újezd 6 / Panoší Újezd 42 / 8 / Josef Eichinger syn KArla a Rozarie Eichinger pohodnýho Panosova oujzeda 25, matka: Barbora dcera martina a Marie Panošky domkaře z Ouzjeda 22

Františka Romana - 10.2.1828 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 10 / Josef Eichinger abdecker sohn des Karl ?? und der mutter Rosalia, matka: Barbora tochter des Martin Panoschka hausler aus Gros oujezd 26 u der muter Marie geb. Melischek?

František - 1.7.1830 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 19 / Joseph Eichinger wasenmeistetr aus Aujezd panosouv sohn des Karl Eichinger wasenmeister deselbst und der + Rosalia geboren Cerny aus Oujezd panosvuh 25, matka: Barbara tochter des + MArtin Panoška hausler aus Aujezd Panoschuv 9 und er + Maria geb. aus Nepuchin

oo : František Eichinger + Josefa Sladká - 10.2.1857 Panoší Újezd 12 / Panoší Újezd 42 / 80 / František Eichinger řemenář z Panašovýho újezda 25 syn Josefa Eichingra řemenáře z Panošova Újezda a matky Barbory rozené Panošové z Panošova Újezda, 27-0-0, sov.b nevěstA: Josefa Sladká dcera + Jakuba Sledkého domkaře z Pan. újezda 12 a matky Jsoefy rozneé Ledvinkové z Pan., ujezda, 21-0-0, svob.


Josef - 28.1.1859 Panoší Újezd 12 / Panoší Újezd 42 / 54 / František Aichinger nájemník rodilý v Pan. újezdě syn Josefa Aichingera nájmeníka z Panošova Oujzeda 28 a matky Barbory rozenné Panoišek z Pan. Oujzeda 24, matka: JOsefa rozené Sladká dcera + jakuba Sladkého nádeníka z Pan. Ujezda a matky Josefy rozené Ledvinkovy z Pavlíkova 28

on: 6.2.1859


Antonín - 13.3.1833 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 22 / Joseph Eichinger wasenmeistetr aus Aujezd panosouv sohn des Karl Eichinger wasenmeister deselbst und der + Rosalia geboren Cerny aus Oujezd panosvuh 25, matka: Barbara tochter des + MArtin Panoška hausler aus Aujezd Panoschuv 9 und er + Maria geb. aus Nepuchin

Barbora - 5.6.1835 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 24 / Joseph Eichinger abdecker sohn des Karl Eichinger abdecker mutter Rosalia geboren Cerny aus Lochovic? panosvuh 25, matka: Barbara tochter des + MArtin Panoška hausler aus Aujezd Panoschuv 9 und er + Maria geb. Jelen aus Nepuchin


František - 18.5.1798 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 24 / Karl Eichinger abdecker, ROsalia geb. Cernin von Panoschuv Ujezd

Marie Anna - 7.3.1801 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 28 / Karl Eichinger wasenmeister odr abdecker, Rosalia tochter des MathiasČerný abdecker

Matěj - 10.2.1804 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 32 / Karl Eichinger wasenmeister, Rosali atochter des Mathaus Cerny wasenmesiter aus Kozlan

on: 12.1.1825 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 126 / Matěj syn akrla Eichingera pohodnýho, 23-0-0, febris nervosa

Jan - 1804 / hledam p.u. 15 -- 30-35

oo : Jan Eichinger + Růžena Chaloupková - 25.11.1834 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 71 / Johan Eichinger abdecker sohn des Karl Eichinger abdecker aus Pranoschova Oujezda 25 mit Rosalia geb. Rischlaw aus Blovitz, 30-0-0, svob. nevěsta: Rosalia tochter des Mathias Chaloupka abdecker aus Hracholusk 20 mater Maria geb. Richslavi aus Stadtl(mestecko?), 28-0-0Františka - 30.1.1833 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / otec nenapsán matka: Rosalia Chaloupková dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 28 a Marie roz. ... z Tabora

oo : Josef Janeček + Františka Eichingerová -


Marie - 30.3.1835 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20


Františka - 27.1.1857 Panoší Újezd 6 / Panoší Újezd 42 / 49 / otec nenpsán, matka: Marie Eichingerová dcera Jana Eiochingera pohodnýho z Pan. Ujezda 6 a Rosalie roz. z Hracholusk


Václav - 23.8.1838 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20

oo : Václav Eichinger + Antonie Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 91 / Aichinger Václav řemínkář z Panošího Újezda syn Jana Aichingera pohodného z Panošího Újeda 25 a Rosalie Chaloupkvé z Hracholusk 24, nar. 23.8.1838 zde fol. 66, 39-0-0, svob. , nevěstA: Nedvědová Antonie dcera + Václava Nedvěda řemínkáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 3.8.1847 v Řenčově, 30-0-0, svob.


František - 23.4.1840 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20

Anna - 16.9.1842 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20

oo : Václav Wertheim + Anna Eichingerová - 30.9.1868 Vonoklasy 28 / Dobřichovice 16 / 204 / Wetheim Václav loutkář kočující z Vonoklas 28 narozený v Řenčově 19 panství Krušovice, syn WErtheima Jana loutkáře z Vonoklas 28 a MArie rozneí Janeček z Čími 28, nar. 12.4.1838 Renč, Tom III fol 68, 30-6-0, svob. nevěstA: Anna dcera Eichingera Jana pohodného z Panošova Újezda 24 a Rozalie rozené Chaloupekovi z Hracholusk 28 nevěsta kočující lotukářka jest narozena v Senkově , okresu Loun, nar. 16.9.1842 Velký Újezd matr 1810 fol 66, 26-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Wertheim


Josef - 1.3.1845 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20

Růžena - 26.5.1848 Panoší Újezd 24 / Panoší Újezd 42 / 35 / Eichinger Jan pohodný z P oujezda syn Karla Eichingra pohodnýho tamtéž 24 a Rosalie roz. Černý v Vlčí Hory 25, matka: Rosalia dcera Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 18 a Marie roz. Ryšlavý z Mestečka 20

oo : František Janeček + Růžena Eichingerová - 24.10.1871 Brozany nad Ohří / Panoší Újezd 42 / 88 / Janeček František komediant z Vonoklas okres Zbrasalv syn kat. manželů Františka Janečka komedianta z Vonoklas a matky Karoliny rozené Wertheim z Čisté, nar. 21.5.1845 kř. lis t v Vraném , nevěstA: Eichingerová Rosalie dcera kat. manželů Jana Aichingera komedianta z Panošova Ujezda 24 a matky Rosalie rozené Chalupské z Hracholusk, nar. 26.5.1848 v panos ujezde fol 66


Cecílie - 29.12.1855 Panoší Újezd 5 / Panoší Újezd 42 / 45 / Ján eichinger řemenář z Paneš. újezda syn + Karla Eichingera řemenáře z Panošova ujezda a matky + Rosalie rozne Černý z Vlčí hOry 25, matka: Rosalie dcera Matěje Chaloupky řemenáře z Hracholusk , u Křivoklátu a matky marie rozené Ryšlavé z Městečka 20

oo : František Tříška + Cecilie Eichingrová - 8.11.1873 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 89 / Tříška František komedaint do Martinova u Brandýsa n L příslušný nemanž. syn kat. matky Marie Tříškové dcery Antonína Tříšky kočujícího herce na provaze z martinova u Brandýsa a matky Anny, 22-0-0, svob. kř list z Klatov, nevěsta: Aichingova Cecilie dcera kar. manželů Jana Aichingra řemenáře z Panošího Újezda 5 a Rozalie Chaloupkoé z Hracholusk, dle knihy zdejší V f 87, 17-0-0


Františka - 3.1.1807 Velký Újezd 45 / Panoší Újezd 15 / 38 / Carl Eichinger hausler und wasenmesiter aus oujezd panochuv, matka: Rosalia tochter des mathau sčerny aus gros aujezdec 45


Antonín - 27.7.1830 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 19 / otec nenpsán, matka: Františka tochter des Karl Eichinger wasenmeister Aujezd Panoschuv unde der + Rosalia geboren Cerny aus Aujezd Panoschuv 25

19.5.1832 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 132 / Anton sohn des Francisca Eichinger ??, u tocher des akrl eichinger wasenmeiseter aus Aujezd Panoschuv, 1-3-0

Marie - 28.10.1835 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 25 / nemanželské dítě , Franz Štěpánek ausgedienter capitulant, matka: Frnatiška tochter des Karl Eichinger wasenmeister aus Auj. PAnos. u der + Rosalia geb. Cerny aus Auj. Panos 26


oo : František Štěpánek + Františka Eichingrová - 1835-1844

potomci na MH


oo : Karel Eichinger + Barbora Elznicová - 5.10.1825 Panoší Újezd 18 / Panoší Újezd 42 / 68 / Karl Eichinger hausler und abdecker in Wolfberg 25, 60-0-0, vdovec, nevěstA: Barbara tochter des Anton a Barbara Elznitz innwohner zo Ws??hut18, 35-0-0, svob.

on: 29.3.1837 Panoší Újezd 12 / Panoší Újezd 42 / 136 / Karl Eichinger wasenmeister gewes aus Panoschuv Aujezd geburs aus manetin, 86-0-0


Josefa - 2.3.1826 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 13 / Karl eichinger abdecker sohn des + Christoph od ???? ??? abdecker ??? N 24, Barbara tochter des Anton u AKtharina Ehlznitz inwohnerz in ??? 13


František - 14.11.1845 Panoší Újezd 4 / Panoší Újezd 42 / 32 / otec nenapsán, matka: Josefa dcera Karla eichingera nadeníka z P Oujezda 11 a Barbory roz. Elznicové podruhyni z Panošov aoujezda 4

24.8.1850

Václav - 15.4.1849 Panoší Újezd 10 / Panoší Újezd 42 / 34 / otec nenapsán, matka: Josefa dcera Karla eichingera podruiha z P Oujezda 11 a Barbory roz. Elyničové? ze Všetat18

21.8.1850


František - 6.3.1831 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 19 / Karl Eichinger wasenmeister aus Aujezd paneshcuv sohn des Christoph u Ludmilla Eichinger wasenmeister Manestin, matka: Barbara tochter des Anton und Katharina Elznitz innwohners aus Všetat 13 geb. ČzadekNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Josef Maleček + Marie Eichingrová - před 1825


Růžena - 1824 Melnovice nebo Zvoleněves

oo : Josef Němec + Růžena Malečková - 6.2.1842 Sezemice


Antonie - 18.4.1848 Chýnov

oo : František Kaiser + Antonie Němcová - 4.6.1868 Břevnoc, kostel sv. Markety

ona: 31.1.1930 Chlustina u Hořovic


Jakub - 8.9.1833 Panoší Újezd 4 / Panoší Újezd 42 / 133 / Jakob Eichinger abdecker un bettler sohn desaus Křečova ?, 82-0-0


prohlizim Panosi ujezd 22 / 17-18


Martiin - 8.10.1844 Všetaty / 19 / není online