Rodokmen: Flachs

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Michal -

oo : Michal Flachs + Dorota Fürstová/Stuiber -


Josef - 1787

oo : Josef Flachs + Anna Dubská -


Marie Anna - 4.2.1811 Ražice 18 / Heřmaň 12 / 8 / Josef Flaks kramář z Schoře a syn Michala Flakse z Schoře a Doroty ze Schoře, matka: Anna dcera Josefa Dubského souseda z Blatný a Kateřiny z Malé Chyšky

oo : Josef Lagron + Marie Anna Flachsová - 23.2.1830 Radobytce / Radybtce 13 / 26 / Josef Lakron koňský handlíř syn Josefa Lakrona koňskýho handlíře z Dřešínku 4 a Josefy Rozumberg tez z Dřešínku, 21-0-0, svob. nevěsta: Marie Anna dcera Josefa Flachs plechaře ze Schoře 18 a Anny Dubský z březnice, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Lagron


Adam - 1815 dohledat

oo : Adam Flachs + Josefa Dubská - 28.8.1839 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 57 / Adam Flax gymnastische kunstler syn + Josefa Flaxa plechaře z Černovit? a matere Anny rozené Dubský z Blattney, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Václava Dubského domakře z Předdmíře a mateře Klary rozené Hrbkovy z Soběšic, panství Žichovic

1843 - Soupisu poddanýchVelkostatek Lnáře 2 / 105 / https://digi.ceskearchivy.cz/51958/105/1390/2063/83/0


Petr - 1843 fara Radomyšl / dohledat

oo : Petr Flachs + Cecílie Holzknechtová - 4.5.1869 Kozárovice 21 / Chraštice 08 / 138 / Petr Flachs dovolenec od 11. pluku pěchoty(dlouhý název jednotky kde služil) a svobodný cestující pomocník herce s loutkami v Kozárovicích 21 na čas bydlící manželský syn Adama Flachse světem jdoucího komedianta neb herce s loutkami z Předmíře a manželky jeho Josefy dcery Václava Dubského chalupníka z Předmíře 2, 26-0-0, kř. l. z Radomyšle, nevěsta: cecílie Holzknechtová svobodná a manželská dcera Františka Holzknechta cestujícího komedianta neb herce s loutkami z Zbenic a manželky jeho Kateřiny dcery Josefa Hubeného knihaře z Ledenic 12, 18-0-0 nar v Záhoří


Jan - 21.7.1845 Milčice 2 / Záboří 8 / 252 / Adam Flax komediant a sprostý vojín od 25 linie ?? regimentu z Předmíře 2, matka: Josefa dcera Václava dubskýho domakře N2 též Klary Baumlové

oo : Jan Flachs + Karolína Kučerová(vdova po Antonínu Flachsovi) - 29.9.1869 Předmíř / kasejovice 26 / 68 / Flax Jan narozen v Milčicích kejklíř s lutkami / Marionettenspieler/ a c.k. vojín (gemeiner) 11 pěšího luku prince Alberta ze Sas 4 bathailon 17 comapnie syn + Adama Flaxe komedianta z Předmíř a matky + Josefy roz. Dubské z Předmíř, 24-0-0, svob. nevěstA: Karolína Flaxová vdova po + Atnoínu Flaxovi komediantu rozené z Milčicích osada záboří dcera + Coelestína Kučeery komedianta z Knína a matky AMrie roz. Kočkové? z Krasalova hejt. Strakonické, 25-0-0, vdova

on: víme že žil v roce 1921 / podle Census 1921 Osvračín (Wostratschin)


Jan - 13.11.1867 Loužná 35, or. Planice / Mysliv 40 / 38 / Flax Jan kejklíř s loutkami syn Adama Flaxe kemidanta z Předmíře a Josefy roz. Dubské hlásil se co otec tohoto dítěte, matka: Karolína Flachsová vdova + Antonína Flachsa komedianta z Předmíře dcera Celestina Kučery komedianta z Knína a MArie roz. Kočkové osadi kasejovické

oo : Jan Flachs + Anna Peková - 14.4.1896 Jimlín / str 6 / podle indexu není online

ona:14.2.1901 Dobroměřice / sig. 100/41 / 63 / Flachsová Anna manželka Jana Flachse herce s loutkami z Předmíře roz. Pekové z Jimlína , 29-0-0., tubera


Marie - 27.1.1899 Horní Ptíče / Úhonice 17 / 75 / Jan Flachs herec s lutkami t.č. v Horních Ptíčích narozen v Loužné okr. Planice 13.11.1867 příslušný do přemíře okr. Blatná manž. syn Adama Flachsa loutkáře z Předmíře a Karoliny roz. Kučera vdovvy po + Antonínu Flachsovi komediantu v Předmíri, matka: Anna Peková narozzená 13.2.1873 ve Slatině , hejt kralovice manž. dcera Josefa Peka loutkáře z Jimlína okr Postoloprty a KAteřiny dcery Josefa Kluckého herce s loutkami v Bavorově


Emílie - 10.11.1882 Lnáře dohledat

oo : Rudolf Schmied + Emílie Flachsová - 9.1.1907 StaňkovVes

ona:1972 Staňkov


Josef - 18.9.1887 Kotouň 9 / Kotouň 16 / 66 / Jan Flachs loutkář z Předmíře syn Adama Flachse loutkáře z Předmíře a jeho manželky Josefy rodem Dubský z Předmíře, matka: Karolina Dcera Celestina Kučery loutkáři z Kmína , okres Dobříš a jehog manželky Marie rodem Kočka z Kraselova, dítě oddáno v Čížové s Annou Duchoňovou dne 16.9.1919

oo : Josef Flachs + Anna Duchoňová - 16.9.1919 Třepkov / Čížová 17 / 205 / Josef LFachs narozen v Kotouni 9, okr. Horaždovice , domobranec pěš.pl. čsl. č.11 u vojenského pracovního shromaždiště v Josefově, t.č. na dovolené v Třepkově č.10, loutkoherec , manž. syn Jana Flachse loutkáře z Předmíře a + Karolíny roz. Kučera ze Mnína, 31-11-0, nar. 18.9.1887 Kotouň, svobodný, nevěsta: Anna Duchoňová narozená v Nevežicích , bytem v Třepkově 10, manž. dcera Františka Duchoně loutkáře v Třepkově 10a Anny roz. Dubský z Vobory, 23-3-0, nar. 29.4.1896 Staré Sedlo


František - 1847

oo : František Flachs + Alžběta Urbanová - -


František - 16.1.1870 Těšovice, Prachatice, v indexu neni

oo : František Flachs + Kateřina Hubená - 27.6.1893 Ledenice 211 / Ledenice 12 / 65 / Flachs František loutkář z Předmíře , manž. syn Františka Flachs komedianta z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rodem Urban z Bukovníka, 23-5-0, svobodný, nevěsta: Kateřina manž. dcera VOjtěcha Hubený kramáře z ledenic 211 a jeho manželky Rosalie rodem Pleml z neveklova , 22-8-0, svob.

https://digi.ceskearchivy.cz/630045/582/1653/3312/87/0


Václav - 13.6.1897 na spáleništi, Písek / Písek 25 / 159 / František Flachs herec s loutkami z Předmíře syn Františka Flachse herce(komediata) z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rozneé Urbanové z Bukovníka, matka: Kateřina dcera Vojtěcha Hubenýho obchodníka kramáře z Ledenic a jeho manželky Rosalie rozneé Plemlové z neveklova , svědci: Václav Flachs loutkář v Předmíři a jeho sestra Anna Flachsová

oo : Václav Flachs + Anežka Husáková - 8.8.1922 Újezd u Luhačovic


Karel - 2.8.1898 Voselev, okr. Písek / hledam Kotouň 16 / 240-257

Terezie - 21.7.1900 Písek / Písek 26 / 79 / František Flachs obchodník v nádobí narozený v Těšovicích , okr. Prachatice syn Františka Flachse komediant z Předmíře a jeho manželky Alžběty rozené urbanové z bukovníka , matka: Kateřin a narozená v Strmilově, okr. Jind. Hradec dcera Vojtěcha Hubenýho kramáře z Ledenic 211 a jeho manželky Rosalie rozené Pleml z neveklova

oo : Antonín Flachs + Terezie Flachsová - 10.2.1920 sv. Mikuláš / Česká Budějovice 75 / 28 / Flachs Antonín loutkoherec ,nar. v Radčicích 15, manž. František Flachs loutkoherec ve Staších , k. Sušice a Alžběty roz. urban z Bukovníku , nar. 28.8.1883, 36-0-0, svobodný, nevěsta: Terezie Flachs nar. v Písku, manž. dcera Františka Flachse obchodníka v Hodonicích 113 a Kateřiny Hubený ze Strmilova, okr. Jindřichův Hradec, nar. 21.7.1900, svob. nar. fara

děti uvedeny níže u Antonína


Bohumil - 30.3.1906 Kamenný Újezd 46, okr. Č Budějovice / Kamenný Újezd 23A / 66 / František Flachs podomní obchodník v Kamenném ÚJEZDĚ 46, MANŽELSKÝ syn Františka Flachse komediata z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rozené Urbanové z Bukovníka, matka: Kateřina dcera Vojtěcha Hubenýho obchodníka kramáře z Ledenic 221 a jeho manželky Rosalie rozené Plemlové z neveklova , svědci: Václav Flachs loutkář v Předmíři a jeho sestra Anna Flachsová

on: 29.11.1925 nemocnice, Česká Budějovice / Česká Budějovice(sv. Jan Nep.) 1 / 50 / Bohumil Flachs dělník ve včelné 95, okr. Č. Budějovice, manželský syn Františka Flachse podomního obchodníka ve Včelné 95 a manželky jeho Kateřiny rozené Buhenýv Ledenicích 221, narozen v Kamenném Újezdě 46, 19-8-0, svobodný, tubera

Adolf - 13.5.1907 Krumlov / Český Krumlov není online do roku 2021

Vojtěch - 30.2.1912 Doudleby(Doudleky) , okr. Budějovice / není online do 2030

Antonín - 30.6.1916 Ločenice, Trhové Sviny / není online do roku 2044


Václav - 15.8.1872 Bukovník 39 / Bukovník 14 / 81 / František Flachs herec z Předmíře(u Blatné) syn + Adama Flachsa kejklíře z Předmíře 12 a matky josefy Dubské z Předmíře2, matka: Alžběta dcera + Františka Urbana herce s loutkami z Bukovníku 34 a matky Anny roz. Stýblové z Lípi 33

oo : Václav Flachs + Marie Paldusová -15.2.1898 -


Johanna - 22.1.1900 Branov, okr. Křivoklát / údaj z MH / hledam Nezabudice 11 / 117-120

oo : ? Havlíček + Johanna Flachsová -


Marie - 14.9.1902 Zlivice 1 , okr. Písek / Čížová 11A / 227 / Flaks Václav potulný herec s loutkami v Zlivicích 1 barozený v Bukovníku , syn Františka Flakse herce s loutkami z Předmíře a manželky jeho Alžběty rozené urbanové z Bukovníka 34, matka: Marie Paldusová v jirmanově , hejt Mnihovo hradiště narozená dcera Jana Palduse loutkoherce v Jirmanově a manželky jeho Alžběty rozneé Floriánové z Červeného Újezda okr Votice, on. nar. 15.8.1872, ona 20.4.1876, oddáni 15.2.1898

oo : Antonín Kludský + Marie Flaksová - 30.4.1929 Písek / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-BNGL?i=147&cc=1804263 / Antonín Kludský , majitel zábavního podniku v Klatovech II60 nar. Tamže syn emanuela Kludského kočujícího loutkáře v Klatovech II60 a barbory roz. Mayer z Klatov II60, nar. 15.1.1895 Klatovy, 34-0-0, svob. , něvesta: Marie Flaksová , nar. ve Zlivicích 1, okr. Písek dcera Václava Flakse, herce s loutkami ve Zlivicích 1 a Marie roz. Paldusové z Jirmanova okr.. Mnichovo Hradiště, nar. *14.9.1902

rozvod: 9.3.1935 Krajský soud v Klatovech


Václav - 31.5.1905 Varvažov / Mirotice 12 / 122 / Václav Flax katolík obchodní cestující z Předmíře manž. syn Františka Flaxe kočájícího herce a jeho manželky Alžběty rozené Urbanové z Bukovníka , matka: MArie Paldusová kat. narozená v Zahrdáce u Humpolce manž. dcera Jana Palduse kočujícího umělce z Vilmanova? u Mnichova Mradiště a jeho manželky Alžběty Floriánové

oo : Václav Flachs + Zdeňka Kočková - 7.2.1935 Vrčeň / Vrčeň 24 / 150 / Václav Flachs majitel kočájícího zábavního podniku t.č. ve Črčni narzoen ve Varvažově, syn kat. rodičů Václava Flachse cestujícího kramáře z Předmíře a Marie rod. Paldusové z Vicmanova, nar. 31.5.1905, 29-7-0, svob. nevěsta: Zdeňka Kočková narozená v Srbech , okr. Nepomuk dcera kat. rodičů Josefa Kočky cestujícího loutkoherce a Anny rodem Flachsové z Předmíře22.3.1914, 20-9-0, svobodná


Antonín - 22.8.1883 Radčice 15 / Malesice 14 / 74 / Flachs Franz marionettenspieler aus Předměřic dasin zustandig Lykshytschft Blatna ehel sohn des + Adam Flachs marionettenspoieler aus Predmeric u Josefa geb. Dubský aus Předmeřic , matka: Urban elisabetha ehel. tochter des + Franz Urban marionerrenspieler aus Bukownid Lydshytnamsfts? Sch§uttenhofen u der Anna geb. Stýblo aus Lizzi? Lykshytmanschft Moldaustein

oo : Antonín Flachs + Terezie Flachsová - 10.2.1920 sv. Mikuláš / Česká Budějovice 75 / 28 / Flachs Antonín loutkoherec ,nar. v Radčicích 15, manž. František Flachs loutkoherec ve Staších , k. Sušice a Alžběty roz. urban z Bukovníku , nar. 28.8.1883, 36-0-0, svobodný, nevěsta: Terezie Flachs nar. v Písku, manž. dcera Františka Flachse obchodníka v Hodonicích 113 a Kateřiny Hubený ze Strmilova, okr. Jindřichův Hradec, nar. 21.7.1900, svob. nar. fara


Růžena - 6.12.1920 Hodějovice, okr. Č. Budějovice / dohledat https://digi.ceskearchivy.cz/630045/584/3751/2159/77/0


Anna - 9.10.1878 Bílenice / fara Bukovník /

oo : Josef Kočka + Anna Flachsová - 29.8.1900 Hracholusky / Vitějovice 25 / 9 / Josef Kočka, narozen v Kotouni 9 dne 16.4.1877, cestující loutkář z Krasilova okres Horažďovice man. syn Josefa Kočky cestujícího loutkáře a gymnastika z Krasilova 9 a Anny roz. KOpeckých z Mirotic , 23-6-0, svob. , nevěstA: Anna Flachsová narozena v Bilenicích 21 fara Bukovník, htjm. Sušice dne 9.10.1878 manž. dcera Františka Flachse loutkáře z Předmíře 2 a Alžběty roz. Urbanovy z Bukovníka 34, 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Kočka


Karel - 15.8.1853

oo : Karel Flachs + Marie Ranglová - 20.1.1877


Jan - 2.11.1890 Pohoří 3, okres Písek / Pohoří 8 / 221 / Karel Flachs loutkář z Předmíře 12 manž. syn + Adma Flachse loutkáře z Předmíře 22 a jeoh manželky Josefy rodem Dubské z Předmíře 22, matka: Marie manž. dcera + Jana rangla koňksého obchodníka ve Volini 19 a jeho manželky Anny rodem Dubský ze Šamonic 17, oddán v Ksejovicích s Boženou Flachsovou 19.2.1917

oo : Jan Flachs + Božena Flachsová - 19.2.1917 Kasejovice / Kasejovice 29 / 159 / Flachs Jan kramář t.č. v Oselcích narozený v Pohoří 3 orkes Mirovice , manž. syn Karla Flachse kramáře v Předmíři 22 a MArie rodem Rangl z Volyně 19, náboženství kat. 27-0-0, svob. nar. 2.11.1890 fara Phoří, nevěsta: Flachsová Božena naarozená v Miroticích manž. dcera Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofer z Balkova , 21-0-0, svob. nar. 12.1.1895 far Mirotice

on: 21.5.1950 Oselec okres Horažďovice


Božena - 19.3.1896 Radobytce / Radobytce 10A / 43 / Karel Flachs loutkář z Předmíře 22, t.č. vytem v Radobicích , manž. syn + Adama Flachse loutkáře z Předmíře 22 a Josefy rodem Dubské z Předmíře 22, matka: Marie manž. dcera + Jana Rangla koňského obchodníka z Volyně 19, a Anny rozené Dubské ze Šamonic 17

oo : Josef Pavlát + Božena Flachsová - 23.1.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 160 / Josef Pavlát světem jdoucí obchodník , t.č. v kasejovicích 165, narozený 1.4.1898 v Horách Ratibořských a manželksý syn Emanuela Pavláta obchodníka v Jistebnici 158, okres Tábor a Barbory rodem Flachsové ze Lnář, 25-0-0, nevěsta: Božena Flachsová v Kasejovicích 165 narozená 19.3.1896 v Radobicích , dcera Karla Flachse loutkáře v přemíři a Marie rodem ranglové z Volyně 19, 27-0-0, svob.


oo : Karel Flachs + Anna Šlehofrová - 21.2.1898


Emílie - 30.9.1899 Předmíř / fara Kasejovice / není online do roku 2028

oo : Bohumil Flachs + Emílie Flachsová - 25.4.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 162 / Bohumil Flachs , obchodník v kasejovicích 165 narozen ve Starém Smolivci 8.11.1900, manž. syn Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofrové z Balkova 12, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Emilie Flachsová , narozená v Předmíři 30.9.1899, manž. dcera Karla Flachse loutkáře v Předmíři a Anny rodem Šlehofrovy z Balkova 12, 24-0-0, svobodná


Kajetán - 22.2.1858 napsáno u narozneí Bohumila

oo : Kajetán Flachs + Josefa Šlehoferová - 26.9.1882 napsáno u narozneí Bohumila


Marie - 2.11.1887 Tochovice 24 / Tochovice 08 / 66 / Flax Kajetán loutkář světem jdoucí rodem z Předmíře okr Blatná manž. syn Adama Flaxe komedianta z Předmíře a jeoh manželky Josefy rodem Dubské z Předmíře, matka: Josefa Šlehofrová manž. dcera Františka Šlehofra řemenáře z Balkova 12, okr. Blatna a jeho manželky Karolíny roz. Berousek z Vlásenice

Božena - 12.1.1895 Mirotice / dohledat není online až v roce 2020

oo : Jan Flachs + Božena Flachsová - 19.2.1917 Kasejovice / Kasejovice 29 / 159 / Flachs Jan kramář t.č. v Oselcích narozený v Pohoří 3 orkes Mirovice , manž. syn Karla Flachse kramáře v Předmíři 22 a MArie rodem Rangl z Volyně 19, náboženství kat. 27-0-0, svob. nar. 2.11.1890 fara Phoří, nevěsta: Flachsová Božena naarozená v Miroticích manž. dcera Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofer z Balkova , 21-0-0, svob. nar. 12.1.1895 far Mirotice


Bohumil - 8.11.1900 Starý Smolivec / Hvožďany 17 / 305 / Kajetán Flax loutkář z Předmíře manž. syn Adama Flaxa loutkáře z Předmíře a jeho manželky Josefy rodem Dubský z Předmíře, matka: Josefa Šlehofrová manž. dcera Františka Šlehofra řemenáře z Balkova 12 a jeho manželky Karolíny roz. Berousek z Vlásenic, on nar. 22.2.1858 , ona: 13.11.1864, coop: 26.9.1882

oo : Bohumil Flachs + Emílie Flachsová - 25.4.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 162 / Bohumil Flachs , obchodník v kasejovicích 165 narozen ve Starém Smolivci 8.11.1900, manž. syn Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofrové z Balkova 12, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Emilie Flachsová , narozená v Předmíři 30.9.1899, manž. dcera Karla Flachse loutkáře v Předmíři a Anny rodem Šlehofrovy z Balkova 12, 24-0-0, svobodná


Matěj - -

oo : Matěj Flachs + Marie Stiebrová -


Anna - 3.3.1886 Milín / Slivice 30 / 38 / Flachs MAtěj loutkář v Z Předmíře přináležející N22 syn Adama Flachse loutkáře z Březnice N2 kraje Plzeňského a Josefy rozneé Dubské z Březnice, matka: Marie manž. dcera + Josefa Stiebra šlejfíře z Bernatic , okres Klatovského a Barbory rozené Trausové z Bernatic


Josef - -

Antonín -


Jan - 1819

oo : Jan Flachs + Anna Křížová - 9.11.1847 Bělčice / heldam Belčice 11, Kozmice 09 -- 41-42


Josefa - 29.1.1848 Střezimíř 63 / Střezimíř 08 / 78 / Flachs Ján kotlář a vlastník N67 v Středmiře 63, syn Josefa Flachse klempíře z Benešova u Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, matka: Anna dcera Matěje Kříže, koláře z Podruhlého panství Drahenického a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářů

Antonie - 10.5.1850 Střezimíř 8 / Střezimíř 08 / 96 / Flachs Ján koňský obchodník a vlastník N67 v Středmiři zastávajcíí N8 syn Josefa Flachse klempíře z Benešova vsi o Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, amtka: Kříž Anna dcera MAtěje Kříže , koláře z Podrushlého u Drahuntic a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářů

křížek u narození

Marie - 16.2.1852 Střezimíř 61 / Střezimíř 08 / 109 / Flachs Ján koňský handlíř z Středmiře 61, syn Josefa Flachse klempíře z Benešova u Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, matka: Kříž Anna dcera Matěje Kříže, koláře z Podrushlého u Drahuntic a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářůoo : Josef Flachs + Marie Fürstová - 15.11.1825 Neznašov 14 / neznašov 8 / 4 / Josef Flachs plechař vlastní syn Michala kramáře v Březnice a mateře Doroty Stuiber ze žatce, 38-0-0, vdovec, matka: Mriana vlastní dcera Anny Wiskomlejesky?, 21-0-0, svob.


František - 9.2.1831 Zátava 11 / Kestřany 8 / 66 / Josef Flax kramář z benešova 3, panství Černovitz vlastní syn Michala Flax plechaře z Štěchovitz 10, statku Štěchovického , Prachner kreis a jeho manželky Doroty rpzeé Brožek z Koryta 17, panství Tejnic? Klatau kresie, matka: Mariana vlastní dcera Matěje Vysokomijsky kramáře z Neznašov 3 pasntví Nezdášov a jeho manželky Anny rozené Fürst z Březnice 12 , pasntví březnice

Karel - 4.4.1844 Jamné / dohledat

oo : Karel Flachs + Anna Koželužková - 11.7.1870 Pozdyně 14 / Hvožďany 13 / 53 / Flachs Karel c.k. dovolenec od 75 pěšího pluku hraběte Folliota de Cveneville a šlejfíř rodilý v Jamné ,syn Josefa Flachse kotláře z benešova 3 a AMrie rodilé Fürstové z Vysoké, 26-0-0, sovb. nevěsta: Anna nemanž. dcera Anny Illické dcery jana Ilického domakře a kramáře z Lochovic 34, 24-0-0, svob.


Barbora - 28.10.1868 Mužetice 25 / Sedlice 11 / 121 / nemanželské dítě, otec: Karel Flachs rodilý z jamné kramář syn Jsoefa Flachse kotláře z Benšova 3 u Pejřimova, ores Kamenický a matky Marie rozené Fürstové z Vysoké, okr. Příbram, marka: Anna Illická dcera Matky Anny Illické dcery jana ilického domakře a kramáře z lochovic 34

oo : Emanuel Pavlát + Barbora Flachsová - 18.4.1893


Josef - 1.4.1898 Ratibořské Hory / fara Ratibořské Hory / není online do rodku 2049

oo : Josef Pavlát + Božena Flachsová - 23.1.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 160 / Josef Pavlát světem jdoucí obchodník , t.č. v kasejovicích 165, narozený 1.4.1898 v Horách Ratibořských a manželksý syn Emanuela Pavláta obchodníka v Jistebnici 158, okres Tábor a Barbory rodem Flachsové ze Lnář, 25-0-0, nevěsta: Božena Flachsová v Kasejovicích 165 narozená 19.3.1896 v Radobicích , dcera Karla Flachse loutkáře v přemíři a Marie rodem ranglové z Volyně 19, 27-0-0, svob.Marie - 26.6.1876 Mirotice 18 / Mirotice 11 / 51 / Karel Flachs kramář z Benešova 14, okr. Pelhřimov syn + Josefa Flachse kramáře z Benešova a + matky Marie roz. Fürstovy z Vysokého, okr. Příbramský, matka: Anna dcera + Vojtěcha Koželužka kramáře v Kasejovicích 18 a matky Anny roz. Flické z kotouně

oo : Josef Kilián + Marie Flachsová - 22.8.1898 Chlaponice 22 / Čížová 16 / 431 / Kilián Josef obchodník z Chlaponic 22 v Nepomukách 73 narozený syn Jana Kiliána obchodníka v nepomuku 73 a manželky Anny rozneé perové ze Stupno 10, okr Radnice, nar. 18.9.1870, 27-0-0, svob. , nevěšsta: Marie Flaksová dcera Karla Flakse kramáře z Chlaponic 22 a manželky jeho Anny rozené Koželučkové z Kasejovic 18, nar. 26.6.1876, svobodná

on: okolo 20.6.1910 Bukovník /

2 potomci jsou v rodokmenu Kilián


oo : Alois Holzäpfel + Marie Flachsová - 7.7.1910 Horusice 11 / Veselí nad Lužnicící 17 / 126 / Alois Holzäpfel(Holzepl) příslušný do Mirovic obchodník s galanterním zbožím bydlící v Horusicích 11 narozen v Albrechticích 35, okr Vltavo Týn man. syn Jana Holzäpfla obchodníka s kameným zbožím z Mirovic a jeho manželky Anny rodem Vladykové z Bavorova , nar. 30.11.1886, 23-9-0, svobodný nevěsta: Marie Flachsová vdova po + josefu Kiliánovi kramáři , obchodnice ve střižném zboží toho času bydlící v Horusicích 11 manž. dcera Karla Flachse kramáře v benešově 14, okr. Pelhřimov a jeho manželky Anny rodem Koželůžkové z Kasejovic narozená v miroticích 26.11.1876, 34-0-0, vdova

rozvod: 13.10.1931 krajský soud v Jihlavě toto manželství za rozloučené v Praze

ona: 13.6.1954 Čerčany 127, okr. Benešov


Jan - 1786 Dřesínek

oo : Jan Flachs + Kateřina Dubská - 9.5.1808 Blatná 25 / Blatná 17 / 46 / Jan vlastní syn Michaele Flaxa kotláře z Lazic? pasntví Vorlík, 22-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vlastní dcera Josefa Dubskýho měšťana a tiskaře z Blatný 10, 18-0-0


Jan - 1814 možná Vlašim / je to psáno u narození dcery Marie, že je synem jana a Kat. Dubské / hledám Vlašim 21 -- 11 nic

oo : Jan Flachs + Cecílie Holtzknechtová - 18.2.1833 Kostelec nad Vltavou / Kostelec nad Vltavou 6 / 12 / Ján syn Jana Flachs konskýho handlíře z Vlásnic 11, krej Táborský a matky Kateřiny rozený Dubský z Malý Chyšky, 19-0-0, svob. nevěsta: Cecílie dcera Josefa Holzknechta komedianta ze Zbenic 22, pasntví Vorlík a matky Anny rozneý Tolar z Zaluží, 20-0-0-, svob.


Václav - 7.3.1837 Skuhrov 13 / Starý Rožmitál 14 / 164 / Jan Flachs komediant z Vlášimy, Cecílie dcera Jozefa Holzknechta komedianta ze Zbenic a Anny Tolarový ze Záluží , 25.11.1925 živ. syn Václav Dlouhomilov u Zábřeha Sev. morava

oo : Václav Flachs + Eleonora Hubená - 4.11.1862 Veselíčko / Veselíčko 6 / 56 / Václav Flachs herec s loutkami z Vlásenic 10 vlastní syn + Jana Flachsa herce s loutkami z Vlásenic 10 a matky Cecílie Holzknechtové ze Zbenic , okr Mirovického, nar. 7.3.1837, 25-7-0, svobodný, nevěsta: Eleonora Hubená vlastní dcera Františka hubenýho herce s loutkaa z Budislavi 35, okres Sobělsav, a matky Marie rozené Dubské z Mirovic , nar. 16.1.1844, 18-9-0, svobodná


Jan - 17.2.1863 Stehlovice 1 / Veselíčko 3 / 120 / Václav flachs herec s loutkama z Vláseni 10 manželský syn + Jana Flachse herce s loutkami z Vlásenic 10 a matky Cecílie rozneé Holzknechtové ze Zbenic, matka: eleonora rozená Hubená manž. dcera Františka Hubeného herce s loutkami z budislavi 35, okr. Soběslav, a matky Marie roz. Dubské z Mirovic.

oo : Jan Flachs + Anna Kočková - 19.8.1888 Plzeň / Plzeň 081 / 222 / Flachs Jan majitel divadla s loutkami v Plzni z Vlásenic , okr Tábor syn Václava Flachse obyvatle z Vlásenic a Eleonory roz. Hubené z Zbenice, 25-0-0, svob. nevěsta: Kočka Anna dcera Josefa Kočky loutkáře z Krasilova 6, ok. Volin a Anny roz. Kopecké z Mirotic, 24-0-0


Jůlie - ?.6.1895

16.12.1895 Chrastiny 1 / Horní Záhoří 18 / 197 / Julia Flachsová manželská dcera Hlachse Jana majitele loutkového divadla z Vlásenic u Tábora a matky Anny rozené Kočkové z Krasilova 6, 0-6-0, spála


Václav - 20.9.1864 Smrkovice / Putim 7 / 43 / Václav Flachs here neb komediant z Vlasenic syn + Jana Flachse herce z Vlasenic matky Cecilie rozené Hou?nechtové z Vlasenic, matka: eleonora dcera Františka Haubeníka kerce z Budislavi a matky Marie rozené Hubená

oo : Václav Flachs + Barbora Kočková - 10.7.1889 Lenešice 19 / sig. 87/14 / 79 / Václav Flachs cestující divadelník příslušný do Vlasenic fara Jistebnice manž. syn Vácclava Flachse komedianta z Vlasenic a matky eleonory roz. Hubený z Budislavi, nar. 20.9.1864 ve Smrkovicích fara Putim, svobodný, nevěsta: Barbora Kočková cestující komediantka příslušná do Jindřichovic fara Kolinec manž. dcera Václava kočky komedianta z Jindřichovic okr. Klatovy a matky Terezie roz. Pekovy z Nových Hradů u pRahy ,nar. 26.1.1859 v břeazí fara Hvožďany


Antonie - 7.2.1871 Smrčná , okr. Jihlava / napsáno u narození Františka 10.2.1881 / hledám Smrčná 6876 / 20-35 / http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10445/?strana=18

oo : František Pek + Antonie Flachsová - 23.2.1892 Planá / Planá(PS) 31 / 58 / Pek František komediant t.č. v Jarově, syn Františka Peka komedianta příslušného do Hříškova okres Lounský a matky Anny rozené Štěpánkové z Městečka okres křivoklátský, 24-0-0, nar. 18.7.1867 far Třebenice, svob. nevěsta: Flachsová Antonie dcera Václava Flachse , komedianta přísl do Vlasenic u Tábora a matky Eleonory rozneé z Budislavi , 21-0-0, svob. nar. 7.2.1871 Smrčná

potomci v rodokmenu Beck


Josef - 1873 Újezd v Moravě v Bijařovicích okresu ??? / napsáno u narození Františka 10.2.1881

Bohumil - 1877 Božejov / napsáno u narození Františka 10.2.1881

Božena - 1878 Strážnice / napsáno u narození Františka 10.2.1881

František - 10.2.1881 Psárov 1 / Choustník 22 / 224 / Václav Flachs herec s loutkami přísl. do Vlásenic manž. syn Jana Janovice Flachse loutkáře v Vlásenicích , a Cecílie Jozefovy rozené Holzknechto z březnice, matka: Eleonora manž. dcera Františka hubenýho loutkáře z budilsavi a marie rozené Matěj Dubský loutkami ze mirovice narozená v Ločeniích , okr. Thové Svinny 1843, oddána ve Veselíčku 1862

13.11.1914, Valjevo. Pohřben: Žanać, Valjevo nebo †19.11.1914, Žvimrta u Kamenicu – Srbsko / zdroj: http://jihoceske-rody.eu/rody/kategorie/index/jauneri-svetsti/kramari-kupci/


Ignác - 14.10.1844 Spálené Pořící

oo : Ignác Flachs + Maire Scholzová -


František - 23.5.1889 geboren in Golschwitz , pfr Schurgast kreis Falkenberg

oo : František Flachs + Bohumila Peková - 20.8.1913 Michalkovice / inv. .č. 10800 sig. SO III 2 / 69 / Flachs Franz led. seiltänzer sohn des Ignac Flachs ringelspielbesitzer aus Vlasenitz in Böhmen u dessen gatin Maria geb. SCholz geboren in Golschwitz , pfr SChurgast kreis Flakenberg 23.5.1889, 24-0-0, svob. nevěsta: Bohumla Pek lad. tochter des Franz Pek , komedianten zust. nach Hříškov bz. Luny in Böhmen u Antonie geb. WEnzel Flachs geb. Nový Jachymov bz. Rakovnik, 2.7.1897


Marie - 11.1.1850 Velká 7 / Milevsko 11 / 573 / Flachs Jan světem jdoucí komediant z Vlasenic syn jana Flachs komedianta z Vlasenic a + Kateřiny Dubský komedianta z Kaňku , matka: Cecília dcera Jozefa holzknechta komediata ze Zbenic a + Anni roz. Tolar šafáře z Poříče spalený

oo : Jan Berousek + Marie Flachsová - 28.5.1873 Lešov 9 / Nový Rychnov 19 / 121 / Ján Berousek komediant světem jdoucí syn MArie Berousek komediantky světem jdoucí , dcery Josefa Berouska Komedianta z Turčina u Čáslavy, 30-0-0, svob. nevěsta: Marie Flachs dcera Jana Flachs komedianta světem jdoucího z Vlásenic a Cecílie Holzknechtové ze Zbenic, 23-3-0, svob.

on: 31.5.1889

potomci v rodokmenu Berousek


Cecilie Flachsová - 13.4.1892 Rosice u Brna / Rosice 1734 / 90 / otec nenapsán, matka: Maria roz. Flachs Jan komediant a cecilie roz. Holzknecht příslušná do Vilímova vdova po + Janu Berouskovy kočujícím komediantu z Vilimova u Čáslavi

ona: 28.4.1914 nemocnice, Kroměříž / Kroměříž - Panny Marie 8020 / 142 / Flachsová Cecilie svobodná krasojezdkyně v cirku Berousek dcera Marie Berouskovy rozené Flachsovy, slabost srdeční


Kateřina - 1817 možná Vlásenice dohledat

oo : Josef Beck + Kateřina Flachsová - 10.11.1835 Vonoklas 37 / Jistebnice 21 / 25 / Josef Pek, komediant syn Matěje Pek komedianta z Wonoklas a Marie Jakeš komedianta z Nový Hrady , Neuschlos, Sautzer kreis, 20-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina , dcera Jána Flachs komedianta z Vlásenic a Kateřiny Dubský z Břinice , 18-0-0 svob.

potomci jsou v rodokmenu Beck


Barbora - 12.3.1817 Ražice 7 / Heřmaň 12 / 14 / Jan Flasa kramář z Dřesínku , matka: kateřina dcera josefa Dubskýho kramáře z Březnic? a Kateřiny rozený z Chýšek

oo : Matěj Dubský + Barbora Flachsová - 4.9.1838 Šamonice 27 / Čížová 15 / 22 / Matěj Dubský komedaint z Mirovic syn Matese Dubskýho komedianta z Mirotvic a matky Anny roz. Kočkovy ze Sklabec, 22-0-0, svobodný, nevěsta: Barbora , dcera Jana Flachs komedianta z Lvasenitz a matky Kateřiny roz. Dubský z Blatnej, 22-0-0, svob., svědek, Wencl Dubský domkař

on: 30.8.1876 Lhota pod Horami 21 / Bílá Hůrka 9 / 194 / Dubský matěj komediant rodem z Bobůrky okres Mirovice, manžel Barbory roz. Flachsa z Vláesnic, ve Lhotě pod Horami 21, 62-0-0, sešlost věkem

potomci jsou v rodokmenu Dubský


oo : Antonín Dubský + Barbora Flachsová - 17.9.1878 Lhota pod Horami 34 / Bílá Hůrka 7 / 183 / Dubský Antonín vdovec a loutkoherec z Podhaje 46 syn Matěje Dubskýho kramáře z Mirovic 46 a matky Anny rozené Kočka ze Slabec, nar. 4.9.1829, nevěstA: Barbora Dubská vdova po + Matěji Dubskym loutkoherci z Voburky dcera + Jana Flaksy kramáře z Dřesínku okres Písek a matky kateřiny rozené Dubský z březnice, nar. 12.3.1817

ona: 28.6.1886 Těšínov 38 / Protivín 27 / 40 / Barbora Dubská manželka Antonína Dubského loutkáře z Březí u Vltavo Týna rodem Flaksové z Vlásenic kraje Táborksého, 71-0-0, zánět plic


Marie - 3.10.1821 Staré Sedlo

oo : František Pech + Marie Flachsová -


Terezie - 1863 Vrcholtovice

oo : František Holzknecht + Terezie Pechová - 8.6.1886 Pohnání / Pohnání 8 / 34 / František Holzknecht cestující herec s loutkami ze Zbenic manželský syn Františka Holzknechta koemdiata ze ZBenic a jeho amnželky Kateřiny rodem Hubená z ledenic , 24-0-0, sov.b nevěstA: Terezie Pech manž. dcera Farntiška Pecha cestujícího herce ze Slabska 12 hjt Tábor a manželky jeho Marie rodem Flachs z Vlasenic 4, 23-0-0, svob. ona z VrcholtovicJosef -

oo : Josef Flachs + Rozálie Dubská - 7.1.1919 Čimelice / dohledat není online až po 2049Antonín -

oo : Antonín Flachs + Anna Plechová -


Antonín - 1841 mozna fara Kasejovice,

oo : Antonín Flachs + Karolína Kučerová - 6.10.1863 Mirotice 12 / Mirotice 15 / 15 / Anton Flax gymnastik neb herec s panakami z Předmíře 4, okre sBlatnna kraj Písek syn po + Antonínu Flaxovi komediantu s panaky z Cernovic 8 a jeho manželky Anny rozené Plech z Cernovic 8, 22-0-0, svob. nevěstA: Karolína dcera po + Celestýnu Kučerovi komediantu s panaky z Krasilova ve faře Hvozdanske 12 a jeho manželky Marie rozneé Kočka z nemečic, 19-0-0, Josef kočka poručník ženicha na žádost podepsal

on: před 1870 podle druhé svatby KarolínyNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jan -

oo : Jan Flachs + Marie -


František -

oo : František Flachs + Marie Ernetlová -


Jan - 7.4.1827 Božejov 59 / Božejov 6 / 169 / nemanželské dítě,otec: František Flax knihař? z Pavlova 32 a syn Jana Flax z Vlasenic 24 plechař a matky Marie rozené z Pilzní?, matka: Marie dcera Antonína Ernetla drnomistra z žirovnice? 37 a matky Terezie rozené Šebestové z Kamena dcera drnomitraoo : Josef Flachs + Dorota Brožák? -


František - asi ten narozený 9.2.1831 který je zařazen

oo : František Flachs + Marie Milcová -


František - 25.4.1859 Chrást 15 / Tochovice 07 / 145 / František Flax podruh syn Josefa Flaxe kramáře z Benešova Kamenice okres v Táborsku a Doroty Brožek? z Nezdašova, matka: Marie Milec dcera Václava Milce podruha z Lázu a Marie Milec ze Skleněných hutí