Rodokmen: Flachs

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Michal -

oo : Michal Flachs + Dorota Fürstová/Stuiber -


Josef - 1787

oo : Josef Flachs + Anna Dubská -


Marie Anna - 4.2.1811 Ražice 18 / Heřmaň 12 / 8 / Josef Flaks kramář z Schoře a syn Michala Flakse z Schoře a Doroty ze Schoře, matka: Anna dcera Josefa Dubského souseda z Blatný a Kateřiny z Malé Chyšky

oo : Josef Lagron + Marie Anna Flachsová - 23.2.1830 Radobytce / Radybtce 13 / 26 / Josef Lakron koňský handlíř syn Josefa Lakrona koňskýho handlíře z Dřešínku 4 a Josefy Rozumberg tez z Dřešínku, 21-0-0, svob. nevěsta: Marie Anna dcera Josefa Flachs plechaře ze Schoře 18 a Anny Dubský z březnice, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Lagron


Adam - 1815 dohledat

oo : Adam Flachs + Josefa Dubská - 28.8.1839 Předmíř 2 / Kasejovice 26 / 57 / Adam Flax gymnastische kunstler syn + Josefa Flaxa plechaře z Černovit? a matere Anny rozené Dubský z Blattney, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Václava Dubského domakře z Předdmíře a mateře Klary rozené Hrbkovy z Soběšic, panství Žichovic


Petr - 1843 fara Radomyšl / dohledat

oo : Petr Flachs + Cecílie Holzknechtová - 4.5.1869 Kozárovice 21 / Chraštice 08 / 138 / Petr Flachs dovolenec od 11. pluku pěchoty(dlouhý název jednotky kde služil) a svobodný cestující pomocník herce s loutkami v Kozárovicích 21 na čas bydlící manželský syn Adama Flachse světem jdoucího komedianta neb herce s loutkami z Předmíře a manželky jeho Josefy dcery Václava Dubského chalupníka z Předmíře 2, 26-0-0, kř. l. z Radomyšle, nevěsta: cecílie Holzknechtová svobodná a manželská dcera Františka Holzknechta cestujícího komedianta neb herce s loutkami z Zbenic a manželky jeho Kateřiny dcery Josefa Hubeného knihaře z Ledenic 12, 18-0-0 nar v Záhoří


Jan - 21.7.1845 Milčice 2 / Záboří 8 / 252 / Adam Flax komediant a sprostý vojín od 25 linie ?? regimentu z Předmíře 2, matka: Josefa dcera Václava dubskýho domakře N2 též Klary Baumlové

oo : Jan Flachs + Karolína Kučerová(vdova po Antonínu Flachsovi) - 29.9.1869 Předmíř / kasejovice 26 / 68 / Flax Jan narozen v Milčicích kejklíř s lutkami / Marionettenspieler/ a c.k. vojín (gemeiner) 11 pěšího luku prince Alberta ze Sas 4 bathailon 17 comapnie syn + Adama Flaxe komedianta z Předmíř a matky + Josefy roz. Dubské z Předmíř, 24-0-0, svob. nevěstA: Karolína Flaxová vdova po + Atnoínu Flaxovi komediantu rozené z Milčicích osada záboří dcera + Coelestína Kučeery komedianta z Knína a matky AMrie roz. Kočkové? z Krasalova hejt. Strakonické, 25-0-0, vdova


Emílie - 10.11.1882 Lnáře dohledat

oo : Rudolf Schmied + Emílie Flachsová - 9.1.1907 StaňkovVes

ona:1972 Staňkov


Karel - 15.8.1853

oo : Karel Flachs + Marie Ranglová - 20.1.1877


Jan - 2.11.1890 Pohoří 3, okres Písek / Pohoří 8 / 221 / Karel Flachs loutkář z Předmíře 12 manž. syn + Adma Flachse loutkáře z Předmíře 22 a jeoh manželky Josefy rodem Dubské z Předmíře 22, matka: Marie manž. dcera + Jana rangla koňksého obchodníka ve Volini 19 a jeho manželky Anny rodem Dubský ze Šamonic 17, oddán v Ksejovicích s Boženou Flachsovou 19.2.1917

oo : Jan Flachs + Božena Flachsová - 19.2.1917 Kasejovice / Kasejovice 29 / 159 / Flachs Jan kramář t.č. v Oselcích narozený v Pohoří 3 orkes Mirovice , manž. syn Karla Flachse kramáře v Předmíři 22 a MArie rodem Rangl z Volyně 19, náboženství kat. 27-0-0, svob. nar. 2.11.1890 fara Phoří, nevěsta: Flachsová Božena naarozená v Miroticích manž. dcera Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofer z Balkova , 21-0-0, svob. nar. 12.1.1895 far Mirotice

on: 21.5.1950 Oselec okres Horažďovice


Božena - 19.3.1896 Radobytce / Radobytce 10A / 43 / Karel Flachs loutkář z Předmíře 22, t.č. vytem v Radobicích , manž. syn + Adama Flachse loutkáře z Předmíře 22 a Josefy rodem Dubské z Předmíře 22, matka: Marie manž. dcera + Jana Rangla koňského obchodníka z Volyně 19, a Anny rozené Dubské ze Šamonic 17

oo : Josef Pavlát + Božena Flachsová - 23.1.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 160 / Josef Pavlát světem jdoucí obchodník , t.č. v kasejovicích 165, narozený 1.4.1898 v Horách Ratibořských a manželksý syn Emanuela Pavláta obchodníka v Jistebnici 158, okres Tábor a Barbory rodem Flachsové ze Lnář, 25-0-0, nevěsta: Božena Flachsová v Kasejovicích 165 narozená 19.3.1896 v Radobicích , dcera Karla Flachse loutkáře v přemíři a Marie rodem ranglové z Volyně 19, 27-0-0, svob.


oo : Karel Flachs + Anna Šlehofrová - 21.2.1898


Emílie - 30.9.1899 Předmíř / fara Kasejovice / není online do roku 2028

oo : Bohumil Flachs + Emílie Flachsová - 25.4.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 162 / Bohumil Flachs , obchodník v kasejovicích 165 narozen ve Starém Smolivci 8.11.1900, manž. syn Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofrové z Balkova 12, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Emilie Flachsová , narozená v Předmíři 30.9.1899, manž. dcera Karla Flachse loutkáře v Předmíři a Anny rodem Šlehofrovy z Balkova 12, 24-0-0, svobodná


Kajetán - 22.2.1858 napsáno u narozneí Bohumila

oo : Kajetán Flachs + Josefa Šlehoferová - 26.9.1882 napsáno u narozneí Bohumila


Marie - 2.11.1887 Tochovice 24 / Tochovice 08 / 66 / Flax Kajetán loutkář světem jdoucí rodem z Předmíře okr Blatná manž. syn Adama Flaxe komedianta z Předmíře a jeoh manželky Josefy rodem Dubské z Předmíře, matka: Josefa Šlehofrová manž. dcera Františka Šlehofra řemenáře z Balkova 12, okr. Blatna a jeho manželky Karolíny roz. Berousek z Vlásenice

Božena - 12.1.1895 Mirotice / dohledat není online až v roce 2020

oo : Jan Flachs + Božena Flachsová - 19.2.1917 Kasejovice / Kasejovice 29 / 159 / Flachs Jan kramář t.č. v Oselcích narozený v Pohoří 3 orkes Mirovice , manž. syn Karla Flachse kramáře v Předmíři 22 a MArie rodem Rangl z Volyně 19, náboženství kat. 27-0-0, svob. nar. 2.11.1890 fara Phoří, nevěsta: Flachsová Božena naarozená v Miroticích manž. dcera Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofer z Balkova , 21-0-0, svob. nar. 12.1.1895 far Mirotice


Bohumil - 8.11.1900 Starý Smolivec / Hvožďany 17 / 305 / Kajetán Flax loutkář z Předmíře manž. syn Adama Flaxa loutkáře z Předmíře a jeho manželky Josefy rodem Dubský z Předmíře, matka: Josefa Šlehofrová manž. dcera Františka Šlehofra řemenáře z Balkova 12 a jeho manželky Karolíny roz. Berousek z Vlásenic, on nar. 22.2.1858 , ona: 13.11.1864, coop: 26.9.1882

oo : Bohumil Flachs + Emílie Flachsová - 25.4.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 162 / Bohumil Flachs , obchodník v kasejovicích 165 narozen ve Starém Smolivci 8.11.1900, manž. syn Kajetána Flachse loutkáře z Předmíře a Josefy rodem Šlehofrové z Balkova 12, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Emilie Flachsová , narozená v Předmíři 30.9.1899, manž. dcera Karla Flachse loutkáře v Předmíři a Anny rodem Šlehofrovy z Balkova 12, 24-0-0, svobodná


František -

oo : František Flachs + Alžběta Urbanová - -


František - 16.1.1870 Těšovice, Prachatice, v indexu neni

oo : František Flachs + Kateřina Hubená - 27.6.1893 Ledenice 211 / Ledenice 12 / 65 / Flachs František loutkář z Předmíře , manž. syn Františka Flachs komedianta z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rodem Urban z Bukovníka, 23-5-0, svobodný, nevěsta: Kateřina manž. dcera VOjtěcha Hubený kramáře z ledenic 211 a jeho manželky Rosalie rodem Pleml z neveklova , 22-8-0, svob.

https://digi.ceskearchivy.cz/630045/582/1653/3312/87/0


Václav - 13.6.1897 na spáleništi, Písek / Písek 25 / 159 / František Flachs herec s loutkami z Předmíře syn Františka Flachse herce(komediata) z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rozneé Urbanové z Bukovníka, matka: Kateřina dcera Vojtěcha Hubenýho obchodníka kramáře z Ledenic a jeho manželky Rosalie rozneé Plemlové z neveklova , svědci: Václav Flachs loutkář v Předmíři a jeho sestra Anna Flachsová

oo : Václav Flachs + Anežka Husáková - 8.8.1922 Újezd u Luhačovic


Karel - 2.8.1898 Voselev, okr. Písek / hledam Kotouň 16 / 240-257

Terezie - 21.7.1900 Písek / Písek 26 / 79 / František Flachs obchodník v nádobí narozený v Těšovicích , okr. Prachatice syn Františka Flachse komediant z Předmíře a jeho manželky Alžběty rozené urbanové z bukovníka , matka: Kateřin a narozená v Strmilově, okr. Jind. Hradec dcera Vojtěcha Hubenýho kramáře z Ledenic 211 a jeho manželky Rosalie rozené Pleml z neveklova

oo : Antonín Flachs + Terezie Flachsová - 10.2.1920 sv. Mikuláš / Česká Budějovice 75 / 28 / Flachs Antonín loutkoherec ,nar. v Radčicích 15, manž. František Flachs loutkoherec ve Staších , k. Sušice a Alžběty roz. urban z Bukovníku , nar. 28.8.1883, 36-0-0, svobodný, nevěsta: Terezie Flachs nar. v Písku, manž. dcera Františka Flachse obchodníka v Hodonicích 113 a Kateřiny Hubený ze Strmilova, okr. Jindřichův Hradec, nar. 21.7.1900, svob. nar. fara

děti uvedeny níže u Antonína


Bohumil - 30.3.1906 Kamenný Újezd 46, okr. Č Budějovice / Kamenný Újezd 23A / 66 / František Flachs podomní obchodník v Kamenném ÚJEZDĚ 46, MANŽELSKÝ syn Františka Flachse komediata z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rozené Urbanové z Bukovníka, matka: Kateřina dcera Vojtěcha Hubenýho obchodníka kramáře z Ledenic 221 a jeho manželky Rosalie rozené Plemlové z neveklova , svědci: Václav Flachs loutkář v Předmíři a jeho sestra Anna Flachsová

on: 29.11.1925 nemocnice, Česká Budějovice / Česká Budějovice(sv. Jan Nep.) 1 / 50 / Bohumil Flachs dělník ve včelné 95, okr. Č. Budějovice, manželský syn Františka Flachse podomního obchodníka ve Včelné 95 a manželky jeho Kateřiny rozené Buhenýv Ledenicích 221, narozen v Kamenném Újezdě 46, 19-8-0, svobodný, tubera

Adolf - 13.5.1907 Krumlov / Český Krumlov není online do roku 2021

Vojtěch - 30.2.1912 Doudleby(Doudleky) , okr. Budějovice / není online do 2030

Antonín - 30.6.1916 Ločenice, Trhové Sviny / není online do roku 2044


Václav - 15.8.1872 Bukovník 39 / Bukovník 14 / 81 / František Flachs herec z Předmíře(u Blatné) syn + Adama Flachsa kejklíře z Předmíře 12 a matky josefy Dubské z Předmíře2, matka: Alžběta dcera + Františka Urbana herce s loutkami z Bukovníku 34 a matky Anny roz. Stýblové z Lípi 33

oo : Václav Flachs + Marie Paldusová -15.2.1898 -


Johanna - 22.1.1900 Branov, okr. Křivoklát / údaj z MH / hledam Nezabudice 11 / 117-120

oo : ? Havlíček + Johanna Flachsová -


Marie - 14.9.1902 Zlivice 1 , okr. Písek / Čížová 11A / 227 / Flaks Václav potulný herec s loutkami v Zlivicích 1 barozený v Bukovníku , syn Františka Flakse herce s loutkami z Předmíře a manželky jeho Alžběty rozené urbanové z Bukovníka 34, matka: Marie Paldusová v jirmanově , hejt Mnihovo hradiště narozená dcera Jana Palduse loutkoherce v Jirmanově a manželky jeho Alžběty rozneé Floriánové z Červeného Újezda okr Votice, on. nar. 15.8.1872, ona 20.4.1876, oddáni 15.2.1898

oo : Antonín Kludský + Marie Flaksová - 30.4.1929 Písek / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-BNGL?i=147&cc=1804263 / Antonín Kludský , majitel zábavního podniku v Klatovech II60 nar. Tamže syn emanuela Kludského kočujícího loutkáře v Klatovech II60 a barbory roz. Mayer z Klatov II60, nar. 15.1.1895 Klatovy, 34-0-0, svob. , něvesta: Marie Flaksová , nar. ve Zlivicích 1, okr. Písek dcera Václava Flakse, herce s loutkami ve Zlivicích 1 a Marie roz. Paldusové z Jirmanova okr.. Mnichovo Hradiště, nar. *14.9.1902

rozvod: 9.3.1935 Krajský soud v Klatovech


Václav - 31.5.1905 Varvažov / Mirotice 12 / 122 / Václav Flax katolík obchodní cestující z Předmíře manž. syn Františka Flaxe kočájícího herce a jeho manželky Alžběty rozené Urbanové z Bukovníka , matka: MArie Paldusová kat. narozená v Zahrdáce u Humpolce manž. dcera Jana Palduse kočujícího umělce z Vilmanova? u Mnichova Mradiště a jeho manželky Alžběty Floriánové

oo : Václav Flachs + Zdeňka Kočková - 7.2.1935 Vrčeň / Vrčeň 24 / 150 / Václav Flachs majitel kočájícího zábavního podniku t.č. ve Črčni narzoen ve Varvažově, syn kat. rodičů Václava Flachse cestujícího kramáře z Předmíře a Marie rod. Paldusové z Vicmanova, nar. 31.5.1905, 29-7-0, svob. nevěsta: Zdeňka Kočková narozená v Srbech , okr. Nepomuk dcera kat. rodičů Josefa Kočky cestujícího loutkoherce a Anny rodem Flachsové z Předmíře22.3.1914, 20-9-0, svobodná


Antonín - 22.8.1883 Radčice 15 / Malesice 14 / 74 / Flachs Franz marionettenspieler aus Předměřic dasin zustandig Lykshytschft Blatna ehel sohn des + Adam Flachs marionettenspoieler aus Predmeric u Josefa geb. Dubský aus Předmeřic , matka: Urban elisabetha ehel. tochter des + Franz Urban marionerrenspieler aus Bukownid Lydshytnamsfts? Sch§uttenhofen u der Anna geb. Stýblo aus Lizzi? Lykshytmanschft Moldaustein

oo : Antonín Flachs + Terezie Flachsová - 10.2.1920 sv. Mikuláš / Česká Budějovice 75 / 28 / Flachs Antonín loutkoherec ,nar. v Radčicích 15, manž. František Flachs loutkoherec ve Staších , k. Sušice a Alžběty roz. urban z Bukovníku , nar. 28.8.1883, 36-0-0, svobodný, nevěsta: Terezie Flachs nar. v Písku, manž. dcera Františka Flachse obchodníka v Hodonicích 113 a Kateřiny Hubený ze Strmilova, okr. Jindřichův Hradec, nar. 21.7.1900, svob. nar. fara


Růžena - 6.12.1920 Hodějovice, okr. Č. Budějovice / dohledat https://digi.ceskearchivy.cz/630045/584/3751/2159/77/0


Anna - 9.10.1878 Bílenice / fara Bukovník /

oo : Josef Kočka + Anna Flachsová - 29.8.1900 Hracholusky / Vitějovice 25 / 9 / Josef Kočka, narozen v Kotouni 9 dne 16.4.1877, cestující loutkář z Krasilova okres Horažďovice man. syn Josefa Kočky cestujícího loutkáře a gymnastika z Krasilova 9 a Anny roz. KOpeckých z Mirotic , 23-6-0, svob. , nevěstA: Anna Flachsová narozena v Bilenicích 21 fara Bukovník, htjm. Sušice dne 9.10.1878 manž. dcera Františka Flachse loutkáře z Předmíře 2 a Alžběty roz. Urbanovy z Bukovníka 34, 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Kočka


Matěj - -

oo : Matěj Flachs + Marie Stiebrová -


Anna - 3.3.1886 Milín / Slivice 30 / 38 / Flachs MAtěj loutkář v Z Předmíře přináležející N22 syn Adama Flachse loutkáře z Březnice N2 kraje Plzeňského a Josefy rozneé Dubské z Březnice, matka: Marie manž. dcera + Josefa Stiebra šlejfíře z Bernatic , okres Klatovského a Barbory rozené Trausové z Bernatic


Jan - 1819

oo : Jan Flachs + Anna Křížová - 9.11.1847 Bělčice / heldam Belčice 11, Kozmice 09 -- 41-42


Josefa - 29.1.1848 Střezimíř 63 / Střezimíř 08 / 78 / Flachs Ján kotlář a vlastník N67 v Středmiře 63, syn Josefa Flachse klempíře z Benešova u Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, matka: Anna dcera Matěje Kříže, koláře z Podruhlého panství Drahenického a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářů

Antonie - 10.5.1850 Střezimíř 8 / Střezimíř 08 / 96 / Flachs Ján koňský obchodník a vlastník N67 v Středmiři zastávajcíí N8 syn Josefa Flachse klempíře z Benešova vsi o Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, amtka: Kříž Anna dcera MAtěje Kříže , koláře z Podrushlého u Drahuntic a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářů

křížek u narození

Marie - 16.2.1852 Střezimíř 61 / Střezimíř 08 / 109 / Flachs Ján koňský handlíř z Středmiře 61, syn Josefa Flachse klempíře z Benešova u Černovic a + Anny rozené ... z Blatný, matka: Kříž Anna dcera Matěje Kříže, koláře z Podrushlého u Drahuntic a Barbory rozené Šimunek z Bělčiči u Lnářůoo : Josef Flachs + Marie Fürstová - 15.11.1825 Neznašov 14 / neznašov 8 / 4 / Josef Flachs plechař vlastní syn Michala kramáře v Březnice a mateře Doroty Stuiber ze žatce, 38-0-0, vdovec, matka: Mriana vlastní dcera Anny Wiskomlejesky?, 21-0-0, svob.


František - 9.2.1831 Zátava 11 / Kestřany 8 / 66 / Josef Flax kramář z benešova 3, panství Černovitz vlastní syn Michala Flax plechaře z Štěchovitz 10, statku Štěchovického , Prachner kreis a jeho manželky Doroty rpzeé Brožek z Koryta 17, panství Tejnic? Klatau kresie, matka: Mariana vlastní dcera Matěje Vysokomijsky kramáře z Neznašov 3 pasntví Nezdášov a jeho manželky Anny rozené Fürst z Březnice 12 , pasntví březnice

Karel - 4.4.1844 Jamné / dohledat

oo : Karel Flachs + Anna Koželužková - 11.7.1870 Pozdyně 14 / Hvožďany 13 / 53 / Flachs Karel c.k. dovolenec od 75 pěšího pluku hraběte Folliota de Cveneville a šlejfíř rodilý v Jamné ,syn Josefa Flachse kotláře z benešova 3 a AMrie rodilé Fürstové z Vysoké, 26-0-0, sovb. nevěsta: Anna nemanž. dcera Anny Illické dcery jana Ilického domakře a kramáře z Lochovic 34, 24-0-0, svob.


Barbora - 28.10.1868 Mužetice 25 / Sedlice 11 / 121 / nemanželské dítě, otec: Karel Flachs rodilý z jamné kramář syn Jsoefa Flachse kotláře z Benšova 3 u Pejřimova, ores Kamenický a matky Marie rozené Fürstové z Vysoké, okr. Příbram, marka: Anna Illická dcera Matky Anny Illické dcery jana ilického domakře a kramáře z lochovic 34

oo : Emanuel Pavlát + Barbora Flachsová - 18.4.1893


Josef - 1.4.1898 Ratibořské Hory / fara Ratibořské Hory / není online do rodku 2049

oo : Josef Pavlát + Božena Flachsová - 23.1.1923 Kasejovice 165 / Kasejovice 30 / 160 / Josef Pavlát světem jdoucí obchodník , t.č. v kasejovicích 165, narozený 1.4.1898 v Horách Ratibořských a manželksý syn Emanuela Pavláta obchodníka v Jistebnici 158, okres Tábor a Barbory rodem Flachsové ze Lnář, 25-0-0, nevěsta: Božena Flachsová v Kasejovicích 165 narozená 19.3.1896 v Radobicích , dcera Karla Flachse loutkáře v přemíři a Marie rodem ranglové z Volyně 19, 27-0-0, svob.Marie - 26.6.1876 Mirotice 18 / Mirotice 11 / 51 / Karel Flachs kramář z Benešova 14, okr. Pelhřimov syn + Josefa Flachse kramáře z Benešova a + matky Marie roz. Fürstovy z Vysokého, okr. Příbramský, matka: Anna dcera + Vojtěcha Koželužka kramáře v Kasejovicích 18 a matky Anny roz. Flické z kotouně

oo : Josef Kilián + Marie Flachsová - 22.8.1898 Chlaponice 22 / Čížová 16 / 431 / Kilián Josef obchodník z Chlaponic 22 v Nepomukách 73 narozený syn Jana Kiliána obchodníka v nepomuku 73 a manželky Anny rozneé perové ze Stupno 10, okr Radnice, nar. 18.9.1870, 27-0-0, svob. , nevěšsta: Marie Flaksová dcera Karla Flakse kramáře z Chlaponic 22 a manželky jeho Anny rozené Koželučkové z Kasejovic 18, nar. 26.6.1876, svobodná

on: okolo 20.6.1910 Bukovník /

2 potomci jsou v rodokmenu Kilián


oo : Alois Holzäpfel + Marie Flachsová - 7.7.1910 Horusice 11 / Veselí nad Lužnicící 17 / 126 / Alois Holzäpfel(Holzepl) příslušný do Mirovic obchodník s galanterním zbožím bydlící v Horusicích 11 narozen v Albrechticích 35, okr Vltavo Týn man. syn Jana Holzäpfla obchodníka s kameným zbožím z Mirovic a jeho manželky Anny rodem Vladykové z Bavorova , nar. 30.11.1886, 23-9-0, svobodný nevěsta: Marie Flachsová vdova po + josefu Kiliánovi kramáři , obchodnice ve střižném zboží toho času bydlící v Horusicích 11 manž. dcera Karla Flachse kramáře v benešově 14, okr. Pelhřimov a jeho manželky Anny rodem Koželůžkové z Kasejovic narozená v miroticích 26.11.1876, 34-0-0, vdova

rozvod: 13.10.1931 krajský soud v Jihlavě toto manželství za rozloučené v Praze

ona: 13.6.1954 Čerčany 127, okr. Benešov


Jan - 1786 Dřesínek

oo : Jan Flachs + Kateřina Dubská - 9.5.1808 Blatná 25 / Blatná 17 / 46 / Jan vlastní syn Michaele Flaxa kotláře z Lazic? pasntví Vorlík, 22-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vlastní dcera Josefa Dubskýho měšťana a tiskaře z Blatný 10, 18-0-0


Jan - 1814 možná Vlašim / je to psáno u narození dcery Marie, že je synem jana a Kat. Dubské / hledám Vlašim 21 -- 11 nic

oo : Jan Flachs + Cecílie Holtzknechtová - 18.2.1833 Kostelec nad Vltavou / Kostelec nad Vltavou 6 / 12 / Ján syn Jana Flachs konskýho handlíře z Vlásnic 11, krej Táborský a matky Kateřiny rozený Dubský z Malý Chyšky, 19-0-0, svob. nevěsta: Cecílie dcera Josefa Holzknechta komedianta ze Zbenic 22, pasntví Vorlík a matky Anny rozneý Tolar z Zaluží, 20-0-0-, svob.


Václav - 7.3.1837 Skuhrov 13 / Starý Rožmitál 14 / 164 / Jan Flachs komediant z Vlášimy, Cecílie dcera Jozefa Holzknechta komedianta ze Zbenic a Anny Tolarový ze Záluží , 25.11.1925 živ. syn Václav Dlouhomilov u Zábřeha Sev. morava

oo : Václav Flachs + Eleonora Hubená - 4.11.1862 Veselíčko / Veselíčko 6 / 56 / Václav Flachs herec s loutkami z Vlásenic 10 vlastní syn + Jana Flachsa herce s loutkami z Vlásenic 10 a matky Cecílie Holzknechtové ze Zbenic , okr Mirovického, nar. 7.3.1837, 25-7-0, svobodný, nevěsta: Eleonora Hubená vlastní dcera Františka hubenýho herce s loutkaa z Budislavi 35, okres Sobělsav, a matky Marie rozené Dubské z Mirovic , nar. 16.1.1844, 18-9-0, svobodná


Jan - 17.2.1863 Stehlovice 1 / Veselíčko 3 / 120 / Václav flachs herec s loutkama z Vláseni 10 manželský syn + Jana Flachse herce s loutkami z Vlásenic 10 a matky Cecílie rozneé Holzknechtové ze Zbenic, matka: eleonora rozená Hubená manž. dcera Františka Hubeného herce s loutkami z budislavi 35, okr. Soběslav, a matky Marie roz. Dubské z Mirovic.

oo : Jan Flachs + Anna Kočková - 19.8.1888 Plzeň / Plzeň 081 / 222 / Flachs Jan majitel divadla s loutkami v Plzni z Vlásenic , okr Tábor syn Václava Flachse obyvatle z Vlásenic a Eleonory roz. Hubené z Zbenice, 25-0-0, svob. nevěsta: Kočka Anna dcera Josefa Kočky loutkáře z Krasilova 6, ok. Volin a Anny roz. Kopecké z Mirotic, 24-0-0


Jůlie - ?.6.1895

16.12.1895 Chrastiny 1 / Horní Záhoří 18 / 197 / Julia Flachsová manželská dcera Hlachse Jana majitele loutkového divadla z Vlásenic u Tábora a matky Anny rozené Kočkové z Krasilova 6, 0-6-0, spála


Václav - 20.9.1864 Smrkovice / Putim 7 / 43 / Václav Flachs here neb komediant z Vlasenic syn + Jana Flachse herce z Vlasenic matky Cecilie rozené Hou?nechtové z Vlasenic, matka: eleonora dcera Františka Haubeníka kerce z Budislavi a matky Marie rozené Hubená

oo : Václav Flachs + Barbora Kočková - 10.7.1889 Lenešice 19 / sig. 87/14 / 79 / Václav Flachs cestující divadelník příslušný do Vlasenic fara Jistebnice manž. syn Vácclava Flachse komedianta z Vlasenic a matky eleonory roz. Hubený z Budislavi, nar. 20.9.1864 ve Smrkovicích fara Putim, svobodný, nevěsta: Barbora Kočková cestující komediantka příslušná do Jindřichovic fara Kolinec manž. dcera Václava kočky komedianta z Jindřichovic okr. Klatovy a matky Terezie roz. Pekovy z Nových Hradů u pRahy ,nar. 26.1.1859 v břeazí fara Hvožďany


Antonie - 7.2.1871 Smrčná , okr. Jihlava / napsáno u narození Františka 10.2.1881 / hledám Smrčná 6876 / 20-35 / http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10445/?strana=18

oo : František Pek + Antonie Flachsová - 23.2.1892 Planá / Planá(PS) 31 / 58 / Pek František komediant t.č. v Jarově, syn Františka Peka komedianta příslušného do Hříškova okres Lounský a matky Anny rozené Štěpánkové z Městečka okres křivoklátský, 24-0-0, nar. 18.7.1867 far Třebenice, svob. nevěsta: Flachsová Antonie dcera Václava Flachse , komedianta přísl do Vlasenic u Tábora a matky Eleonory rozneé z Budislavi , 21-0-0, svob. nar. 7.2.1871 Smrčná

potomci v rodokmenu Beck


Josef - 1873 Újezd v Moravě v Bijařovicích okresu ??? / napsáno u narození Františka 10.2.1881

Bohumil - 1877 Božejov / napsáno u narození Františka 10.2.1881

Božena - 1878 Strážnice / napsáno u narození Františka 10.2.1881

František - 10.2.1881 Psárov 1 / Choustník 22 / 224 / Václav Flachs herec s loutkami přísl. do Vlásenic manž. syn Jana Janovice Flachse loutkáře v Vlásenicích , a Cecílie Jozefovy rozené Holzknechto z březnice, matka: Eleonora manž. dcera Františka hubenýho loutkáře z budilsavi a marie rozené Matěj Dubský loutkami ze mirovice narozená v Ločeniích , okr. Thové Svinny 1843, oddána ve Veselíčku 1862

13.11.1914, Valjevo. Pohřben: Žanać, Valjevo nebo †19.11.1914, Žvimrta u Kamenicu – Srbsko / zdroj: http://jihoceske-rody.eu/rody/kategorie/index/jauneri-svetsti/kramari-kupci/


Ignác - 14.10.1844 Spálené Pořící

oo : Ignác Flachs + Maire Scholzová -


František - 23.5.1889 geboren in Golschwitz , pfr Schurgast kreis Falkenberg

oo : František Flachs + Bohumila Peková - 20.8.1913 Michalkovice / inv. .č. 10800 sig. SO III 2 / 69 / Flachs Franz led. seiltänzer sohn des Ignac Flachs ringelspielbesitzer aus Vlasenitz in Böhmen u dessen gatin Maria geb. SCholz geboren in Golschwitz , pfr SChurgast kreis Flakenberg 23.5.1889, 24-0-0, svob. nevěsta: Bohumla Pek lad. tochter des Franz Pek , komedianten zust. nach Hříškov bz. Luny in Böhmen u Antonie geb. WEnzel Flachs geb. Nový Jachymov bz. Rakovnik, 2.7.1897


Marie - 11.1.1850 Velká 7 / Milevsko 11 / 573 / Flachs Jan světem jdoucí komediant z Vlasenic syn jana Flachs komedianta z Vlasenic a + Kateřiny Dubský komedianta z Kaňku , matka: Cecília dcera Jozefa holzknechta komediata ze Zbenic a + Anni roz. Tolar šafáře z Poříče spalený

oo : Jan Berousek + Marie Flachsová - 28.5.1873 Lešov 9 / Nový Rychnov 19 / 121 / Ján Berousek komediant světem jdoucí syn MArie Berousek komediantky světem jdoucí , dcery Josefa Berouska Komedianta z Turčina u Čáslavy, 30-0-0, svob. nevěsta: Marie Flachs dcera Jana Flachs komedianta světem jdoucího z Vlásenic a Cecílie Holzknechtové ze Zbenic, 23-3-0, svob.

on: 31.5.1889

potomci v rodokmenu Berousek


Cecilie Flachsová - 13.4.1892 Rosice u Brna / Rosice 1734 / 90 / otec nenapsán, matka: Maria roz. Flachs Jan komediant a cecilie roz. Holzknecht příslušná do Vilímova vdova po + Janu Berouskovy kočujícím komediantu z Vilimova u Čáslavi

ona: 28.4.1914 nemocnice, Kroměříž / Kroměříž - Panny Marie 8020 / 142 / Flachsová Cecilie svobodná krasojezdkyně v cirku Berousek dcera Marie Berouskovy rozené Flachsovy, slabost srdeční


Kateřina - 1817 možná Vlásenice dohledat

oo : Josef Beck + Kateřina Flachsová - 10.11.1835 Vonoklas 37 / Jistebnice 21 / 25 / Josef Pek, komediant syn Matěje Pek komedianta z Wonoklas a Marie Jakeš komedianta z Nový Hrady , Neuschlos, Sautzer kreis, 20-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina , dcera Jána Flachs komedianta z Vlásenic a Kateřiny Dubský z Břinice , 18-0-0 svob.

potomci jsou v rodokmenu Beck


Barbora - 12.3.1817 Ražice 7 / Heřmaň 12 / 14 / Jan Flasa kramář z Dřesínku , matka: kateřina dcera josefa Dubskýho kramáře z Březnic? a Kateřiny rozený z Chýšek

oo : Matěj Dubský + Barbora Flachsová - 4.9.1838 Šamonice 27 / Čížová 15 / 22 / Matěj Dubský komedaint z Mirovic syn Matese Dubskýho komedianta z Mirotvic a matky Anny roz. Kočkovy ze Sklabec, 22-0-0, svobodný, nevěsta: Barbora , dcera Jana Flachs komedianta z Lvasenitz a matky Kateřiny roz. Dubský z Blatnej, 22-0-0, svob., svědek, Wencl Dubský domkař

on: 30.8.1876 Lhota pod Horami 21 / Bílá Hůrka 9 / 194 / Dubský matěj komediant rodem z Bobůrky okres Mirovice, manžel Barbory roz. Flachsa z Vláesnic, ve Lhotě pod Horami 21, 62-0-0, sešlost věkem

potomci jsou v rodokmenu Dubský


oo : Antonín Dubský + Barbora Flachsová - 17.9.1878 Lhota pod Horami 34 / Bílá Hůrka 7 / 183 / Dubský Antonín vdovec a loutkoherec z Podhaje 46 syn Matěje Dubskýho kramáře z Mirovic 46 a matky Anny rozené Kočka ze Slabec, nar. 4.9.1829, nevěstA: Barbora Dubská vdova po + Matěji Dubskym loutkoherci z Voburky dcera + Jana Flaksy kramáře z Dřesínku okres Písek a matky kateřiny rozené Dubský z březnice, nar. 12.3.1817

ona: 28.6.1886 Těšínov 38 / Protivín 27 / 40 / Barbora Dubská manželka Antonína Dubského loutkáře z Březí u Vltavo Týna rodem Flaksové z Vlásenic kraje Táborksého, 71-0-0, zánět plic


Marie - 3.10.1821 Staré Sedlo

oo : František Pech + Marie Flachsová -


Terezie - 1863 Vrcholtovice

oo : František Holzknecht + Terezie Pechová - 8.6.1886 Pohnání / Pohnání 8 / 34 / František Holzknecht cestující herec s loutkami ze Zbenic manželský syn Františka Holzknechta koemdiata ze ZBenic a jeho amnželky Kateřiny rodem Hubená z ledenic , 24-0-0, sov.b nevěstA: Terezie Pech manž. dcera Farntiška Pecha cestujícího herce ze Slabska 12 hjt Tábor a manželky jeho Marie rodem Flachs z Vlasenic 4, 23-0-0, svob. ona z VrcholtovicJosef -

oo : Josef Flachs + Rozálie Dubská - 7.1.1919 Čimelice / dohledat není online až po 2049Antonín -

oo : Antonín Flachs + Anna Plechová -


Antonín - 1841 mozna fara Kasejovice,

oo : Antonín Flachs + Karolína Kučerová - 6.10.1863 Mirotice 12 / Mirotice 15 / 15 / Anton Flax gymnastik neb herec s panakami z Předmíře 4, okre sBlatnna kraj Písek syn po + Antonínu Flaxovi komediantu s panaky z Cernovic 8 a jeho manželky Anny rozené Plech z Cernovic 8, 22-0-0, svob. nevěstA: Karolína dcera po + Celestýnu Kučerovi komediantu s panaky z Krasilova ve faře Hvozdanske 12 a jeho manželky Marie rozneé Kočka z nemečic, 19-0-0, Josef kočka poručník ženicha na žádost podepsal

on: před 1870 podle druhé svatby KarolínyNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jan -

oo : Jan Flachs + Marie -


František -

oo : František Flachs + Marie Ernetlová -


Jan - 7.4.1827 Božejov 59 / Božejov 6 / 169 / nemanželské dítě,otec: František Flax knihař? z Pavlova 32 a syn Jana Flax z Vlasenic 24 plechař a matky Marie rozené z Pilzní?, matka: Marie dcera Antonína Ernetla drnomistra z žirovnice? 37 a matky Terezie rozené Šebestové z Kamena dcera drnomitraoo : Josef Flachs + Dorota Brožák? -


František - asi ten narozený 9.2.1831 který je zařazen

oo : František Flachs + Marie Milcová -


František - 25.4.1859 Chrást 15 / Tochovice 07 / 145 / František Flax podruh syn Josefa Flaxe kramáře z Benešova Kamenice okres v Táborsku a Doroty Brožek? z Nezdašova, matka: Marie Milec dcera Václava Milce podruha z Lázu a Marie Milec ze Skleněných hutí