Rodokmen: Florián

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

oo : Jan Florián + Františka Lenzová -


Terezie -


Marie - 14.8.1862 Radovesice 1 / sig. 96/13 / otec přeškrtnutý(je tam celý zápis) matka: Terezie manž. dcera Jana Floriana herce s loutkami z Nové Vsi 19 okres Velvary a manželky jeho Františky rozené lenzovy z Mnichova(einsind na Mnichovsku uradu tepelského kraje Chebského

oo : Arnošt Tříška + Marie Florianová - 24.10.1895 Hořín / hořín 03 / 132 / Tříška Arnošt reservník kočující komediant t.č. v Hoříně, nemanž. syn Alžběty Tříškové dcery + Antonína Tříšky komedianta z Martinovic a manželky jeho Alžběty Šfčikovy ze Zbraslavi , 26-0-0, nar. 29.5.1869 fara Spalov, svobodný, nevěsta: Florianova Marie dcera terezie Florianovy manž. dcery Jana Floriana herce s loutkami z nové Vsi 19, okr. Velvarský a manželky jeho Františky rozem Lencovy? z Mnichova, okres Teplský, lkraj Chebský, nar. 14.8.1862 fara Libochovice, 33-0-0, svobodná

potomci v rodokmenu Tříškaoo : Václav Florián + Veronika Urbanová -


Jan - 1803

oo : Jan Florián + Anna Leugnerová(Leipnerová) -

on: 11.3.1873 Červený Újezd 3 / Červený Újezd 12 / 29 / Jan Florián světem jdoucí komediant , syn Václava Floriána a veroniky Urbanovy , manžel Anny r. leigner ze Soutic, patřící k benešovsku, 70-0-0


Václav - 27.9.1851 Červený Újezd 11 / Červený Újezd 23 / 110 / Jan Florian světem doucí komediant zdržující se v Červenem Ujezdě 11 syn Václava Floriana komedianta matky Veroniky rozené Urbanové z Čisté? patřící k obci S?ulkovské podkkraji a soudu Votickému, matka: Anna dcera Leijnera Františka kramáře ze vsi Soutice podkraje Benešovského a matky Barbory rozené Hartmanové ze Soutic

oo : Václav Florián + Petronila Pflégrová - -


František - 31.1.1878 Střížež 9 / Chýšky 11 / 93 / Václav Florián světem jdoucí komediant příslušný do oba Červený Újezd okres Votický manž. syn Jana Floriána komedianta z Červím Újezdě 11 a matky Anny rodem Leigner ze Sontic , matka: Petronila Pflegerová příslušná do obece Zhoř okres Sedlčanský, manž. dcera Jana Pflegra komedianta z Záborny Lhoty, okres Sedlčanský a matky Anny rodem eder z Hosovy Hory okres Sedlčanský


oo : Václav Florián + Marie Kramlová - 6.5.1885 Sedlčany / Sedlčany 36 / 105 / Florián Václav obchodník v kameném hrnčířském nádobí z Koutů 8, okres Votický narozený v Červeném Újezdě 11 manž. syn Jana Floriana světem jdoucího loutkáře a Leipnerovi Anny ze Soutic, okr. Benešovský, 33-0-0, vdovec nevěsta: Kraměl marie narozená v Rokycanech 107, manž. dcera Jana Kramla kočujícího obchodníka v porculánovém zboží ze Stachova 83 a KAteřiny Voldřichovy ze Stachova 64, 25-0-0, svobodná


Antonie - 7.6.1891 Petrovice 6 / Petrovice-PB 25 / 69 / Florian Václav obchodník s nádobím z KOutův 8, okr Votický příslušný do Červeného Újezda syn Jana Floriana loutkáře z Červeného Újezda a matky Anny rod. Lajgnerovy z Soušice, matka: Marie rod. Kramlová dcera Jana Kramla obchodníka ze Stachův, okr. Kašperské Hory a matky kateřiny rod. Voldřichovy ze Stachův

Rudolf - 14.4.1895 Votice 192 / Votice 36 / 49 / Florian Václav obchodník v kameném nádobí ve Voticích 192 narozen v Červeném Újezdě syn + Jana Floriana komediatna z Červeného Újezda a ejho manželky + Anny rozneéLeigner ze Součic, matka: Kramlová Marie dcera + Jana Kramla obchdoníka v porcelánovém zboží ze Stachova a jeho manželky Kateřiny rozené Oldřichové ze Stachova, narozna v rokycanech

Marie - 7.12.1898 Votice 129 / Votice 36 / 94 / Florian Václav obchodník ve Voticích 129 narozen 27.9.1851 v Červeném Újezdě manž syn Jana Floriana světem jdoucího loutkáře a Anny rozené Leipner ze Soutic, matka: Marie rod. Kramlová nar. v rokycanech 107 dne 15.8.1860 manž. dcera Jana kramla kočujícího obchodníka v porcelánovém nádobí ze stachova 85 a Kateřiny roz. Voldřichové ze Stachova 64, oddáni 6.5.1885 v Sedlčanech


Antonín - 1815 fara Radonice nebo Kostelec nad Labem

oo : Antonín Florián + ? - -

ona: před 4.8.1885


oo : Antonín Florián + Magdalena Baumlová - 5.6.1834 Šamonice / Čížová 14 / 121 / Antonín Florián komediant syn Václava Floriana komediant v S??berku v kraji Klatovském a matky Veroniky rozené Studený z Čistý kraj Rakovnický, 19-0-0, svob. nevěsta: Magdalena dcera Jiřího Beimla kramáře z Lojovic 14 a matky Alžběty rozené Geringrovy z ?? téhož panství, 16-0-0, svo.b


Anna - 1847

oo : Jan Lagron + Anna Floriánová - 23.11.1864 Kaliště u Lipí / Dubné 28 / Lagron johan ???marionettenspieler sohn des Johan eben marionettenspieler sohnes des Josef komedianten ays Dřesinek 7u dem Josefa Rosenberger aus Chlum bei Prag aus Katharina tochter des Mathias Dubský marionettenspoieler aus Mirovic un Anna kočka, 21-10-0, sovb. nevěstA: Anna Florian tochter des Anton Florian marionettenspierl sohn des WEnzl eben marionettenspierl aus ??, Kourimer kresie und der Veronika Urban aus Čisté Rakonice kreis, und der Magdalena tochter des Josef Bauml kramers aus Lojovice Kourimen kraise und der elisabeth Geringer aus Lohovic , 17-6-0

potomci v rodokmenu Lagron


Barbora - 8.12.1849 Bošovice 12(Tasnov) / Čížová 8 / 260 / Antonín Florián komediant z Červeného aujezda syn + Václava Floriana koemditan z Labského kostela , panst Kostelec a matky + Veroniky roz. Maleček z Čisté panství Slabské, matka: MAgdalena dcera Jan Bäumla kramáře z Lojovic a matky Ludmily roz. Alžběty dcery Tomáše Geringra z Vlkovic

oo : František Rangl + Barbora Floriánová - 27.7.1869 Radobytce / Radobytce 15 / 49 / František Rangl loutkoherec komediant z Kozli 14 syn + Josefa Rangla komedianta z Volině a matky + kAteřiny rozneé Dubské z Březnice, 24-0-0, nar. 1.7.1845 z Plzenic, svobodný, nevěsta: Barbora Floriánová dcera Antonína Floriána koemdiatna z Červeného Újezda a matky AMjdaleny z Lojovic, 19-0-0. nar. 8.12.1849 fara Čižov


Jan - 2.6.1855 Buda Budech nebo Brdech / hledam Křivoklát 06 / 1-35 nicKřivklat 01 / 130-150 / Bakov nad Jizerou 12 / 19-20 / Křivoklát 06 /1-17 nic

oo : Jan Florian + Růžena Nachtigalová - 14.11.1876 červený Újezd / Červený Újezd 16 / 54/ Florian Jan narozen v Budech 20 syn + Antonna Floriana kramáře z Červeného Újezda 11 a matky Majdaleny dcery Jiřího Beimla kramáře z Bojovic a matky Alžběty rozneé WEisingrové z Bojovic, 21-0-0, svob. nevěsta: Nachtigalová Rosalie narozená v Podolo?? dcera Matěje nachtgala kramáře z Malovic 14 a matky Marie rozneé Truhlářové dcery zednického tovaryše z Kamneice a matky Anny rozneé Rangelové z Kamenice, 21-6-0, svob., podepsal Antonín florián děd a spolu


Marie - psaná jako dcera Antonína z Červeného Újezda, okr Votice

oo : Josef Dubský + Marie Floriánová - před rokem 1872

potomci v rodokmenu Dubský


oo : Antonín Florian + Marie Čechová(vdova Jezdinská) - 7.9.1885 Červený Újezd 3 / Červený Újezd 16 / 88 / Florián Antonín loutkář v Červeném Újezdě 3 syn + Václava Floriána loutkáře z Kostelce nad Labem a + matky Veroniky rozneé urbanovy z Peruce, 70-0-0, vdovec, kř.l. 20.4.1834 fara Radonice, vdovec podle listu z Červeného Újezda dto 4.8.1885, nevěsta: Jezdinský Marie vdova po + Františku Jezdinským bousiči ve Vestce 18, okr. Tábor dcera + Jana Čecha domakře v Borku 4 a matky Anny roz. Královy z Dožic, 56-0-0, vdova od 8.7.1885 od Pany ve Stráži

on: 20.3.1886 Červený Oujezd, okr. Beroun / Červený Újezd 15 / 36 / Florián Antonín světem jdoucí loutkář příslušný do Červeného Oujezda, 71-0-0, mrtvice, byl vezen z tábora kde se roztonal do Oujezda , zemřel však na cestě z Milotic k Oujezdu


Václav - rodem z Černého kostelce / komediant z Červenýho Újezda

oo : Václav Florián + Marie Urbanová - -


Anna - 21.4.1852 Hrádek 26 u Tochovic / Tochovice 07 / 72 / Václav Florian komediant syn Václava Floriana komedianta z Černýho kostelík a Veroniky roz. urbanvé z Čistej? , matka: Marie dcera Františka urbana šátkáře z Vysokýho Chlumu a Doroty roz. Letničky z Německýho Brodu

oo : František Šafránek + Anna Floriánová - 7.10.1872 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 37 / František Šafránek světem jdoucí komediant syn Josefa Šafránka komedianta z Nymburka 3333 a matky Ludmili dcery Václava Urbana komedianta z Gangu a Terezie rozneé Hochové ze Slabce, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna floriánová dcera Václava Floriána světen jdoucího komedianta rodem z Černého Kostelce amatky Marie dcery Františka Urbana šátkáře z Vysokého Chlumce a Doroty rozneé Betnický z Německého Brodu, 20-0-0, svob.


Alžběta - 1849

oo : Jan Paldus + Alžběta Floriánová - 15.6.1869 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 24 / Jan Paldus světem jdoucí komediant k obci Vicmemoc, okr Mnichovo hradiště patřící syn Jsoefa Paldusa nádeníka z Knižmosta 38 hejt. Mnichovo Hradiště a matky Anny rodem Prskavcové z Knižmsta, 24-0-0, svob. nevěsta: Alžběta Florianová dcera Václava Floriana z Červeného Oujezda komedianta a matky Marie rozneé urbanové z Chlumce okresu Selčanského , 20-0-0, svob.NESVĚTŠTÍ

oo : Jan Florián + Anna -


František - 22.3.1790 Jeviněvěs 28 / Sig. L16/5 / 134 / Joan Florian chalupner , anna

oo : František Florián + Kateřina Hlaváčková - 10.1.1809 Veltrusy 21 / Veltrusy 05 / 11 / Franz Florian chalupner aus ???, 21-0-0, svob. nevěsta: Katharina tochter des Wenzl Hlawacek chalupner, 18-0-0, svob.


Rozálie - 12.11.1812 Veltrus 21 / Veltrusy 05 / 109 / František Florián chalupník, matka: Kateřina dcera Václava Hlaváčka chalupníka z Veltrus 21 a matky Rozálie

oo : František Pokorný + Rozálie Floriánová - 10.2.1834 Veltrusy 19 / Veltrusy 06 / 8 / Franz Pokorný, syn po + Josefovi Pokornym chalupniku z Klonína? z matky Doroty roz. ??? , 29-0-0, svob. nevěsta: Rozálie dcera France Floryana chalupnika z Veltrus a matky Kateřiny Hlaváček, 21-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Pokorný


Václav - 8.6.1818 Veltrusy 21 / Veltrusy 05 / 144 / Franz Florian chalupner , katharina tochter des Wenzel hlavacek chalupner aus Veltrus mutter Rozalia N22

Jan Bapt. - 25.9.1820 Veltrusy 21 / Veltrusy 05 / 156 / Franz Florian panstvi Jenives, Kateřina dcera po + Vaclavovi Hlavackovi z Veltrus schalupnika a matky Rosalie

František Serafín - 3.1.1824 Veltrusy 21 / Veltrusy 05 / 176 / Franz Florian chalupner panstvi Jenives, Kateřina dcera po + Vaclavovi Hlavackovi z Veltrus schalupnika a matky RosalieNEZAŘAZENO DO RODOKMENU


http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=e4ca38e3fcfc37a4:-3d156397:15fe2cec044:-7fc1&scan=34#scan34