Rodokmen: Fridrich

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav -

oo : Václav Friedrich + Barbora Fürstová - před 1839


Josef - 4.12.1843 Hubenov

oo : Josef Friedrich + Marie Janečková -


Terezie - 18.6.1869 České Kopisty 3 / inv.č. 11432, sig. L117/10 / 7 / Fridrich Josef vojenský dovolenec od 28 pěšího pluku a cestujícího loutkáře z Cvrčkovic(cvrčovic) okres Brandýs manž. syn Fridricha Václava patentálního vojenského vysloužilce az Cvrčkovic a manželky jeho Barbory rozené Fürstovi z Blovic, matka: Janeček Marie manž. dcera Janečka Václava loutkáře z Vonoklas okresu Zbraslavského a manželky jeho Anny rozená Holzknecht z Vorlika 11

oo : Josef Blüml + Terezie Friedrichová - 25.6.1888 Slapy / Slapy 30 / 29 / Blümle Josef brusiř a deštníkář příslušný do Lhoty Vilasovy ok. Petrovice syn Antonína Blümela brusíře ze Lhoty Vilasovy 14 a Rozálie rozené Eitlerové z Vonoklas, 29-0-0, svob. ,nar. v Pičíně 25.5.1859, nevěsta: Fridrichová Terezie příslušná do Kostomlatek obce farní osady Vinoř, dcera Josefa Fridricha cestujícího loutkáře z Cvrčovic ores brandýs a Marie rozené Janečkovy z Vonoklas, 19-0-0, svob nar. 18.6.1869 v Českých Kopistech

potomci v rodokmenu Fridrich


Jan - 17.10.1876

oo : Jan Friedrich + Johana Holzknechtová - 6.2.1901 Branice 12 / Veselíčko 7A / 47 / Jan fridrich loutkář t.č. v Branicích 12, narozen v Hradišti u Blovic okr Plzeň dne 17.10.1876, syn Josefa Friedricha loutkáře z Karlína a MArie rozené Janeček z Vonoklas , okres Zbraslav, 24-0-0, svob. nevěsta: Johana narozneá v Horní Lukavici dne 20.9.1880 manželksá dcera Františka Holzknechta komedianta ze Zbenic Vorlických okres Písek a Josefy rozneé Richter z Cunkova , okr. Sedlčany, 20-0-0, svob.