Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Fridrich

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František -

oo : František Friedrich + Barbora Fürstová - před 1839


Josef - 4.12.1843 Hubenov / lexikon ví

oo : Josef Friedrich + Marie Janečková - lexikon ví


Anna - 24.6.1864 Číčov 2 / Číčov 08 / 93 / otec nenapsán, matka: Marie dcera Vácalva janečka koemdianta z Vonoklas , okresu Zbraslavského , kraje Pražského a matky Anny rozené Holzknecht z Vorlíka


Emanuel - 26.8.1885 Žákava 12 / Chválenice 27 / 270 / nemanželské dítě leg. dne 1911 otec: Kamenický Bohumil komediant gymnastik přísl. do Hluboše okr. Příbram narozený v Rulzu? okr. Příbram , nem. syn Kamenické Marie dc. Kamenického Václava kejklíře z hluboše a Anny roden Kobersekovy? z Jikov? u Kalce?, matka: Fridrichová Anna služka v Kostomlatech , okr. Karlínský dcera Josefa Fridricha komedianta z Vonoklas, okr. Smíchov a matky Marie rozené janečkové z Vonoklas, nar v Číčově 24.6.1864 okr Blovice

oo : Emanuel Friedrich + Marie Velebilová - 10.8.1909 Nečín / Hřiměždice 18 / 59 / Fridrich Emanuel, potulný koníčkář(vagus), zdržující se v nečíni, narozený v Žákavě 12, okresu Blovickém 26.8.1885, příslušný do Cvrčovic, okr. Brandýském, syn Anny Fridrichové služky z Kostomlátek, zaměstnáné při kolotoči, manž. dcery Josefa Fridricha komedianta z Vonoklas, v okresu Smíchovském a matky Marie rozneé Janečkové z Vonoklas, všichni Katolíci, 24-0-0, svob. nevěsta: Velebilová Marie šička, rukavic v Něčíně 61, narozená Nečín 6.12.1880 fol 113, dcera Josefy Velebilové posluhovačky v nečíni 61, manž. dcery Josefa Velebila domkaře v Nečíni 61 a Barbory rozené Punčochářové z Nečíně 27, všichni katol. , 28-8-0, svob.


oo : Bohumil Kamenický + Anna Friedrichová - lexikon ví


Terezie - 18.6.1869 České Kopisty 3 / inv.č. 11432, sig. L117/10 / 7 / Fridrich Josef vojenský dovolenec od 28 pěšího pluku a cestujícího loutkáře z Cvrčkovic(cvrčovic) okres Brandýs manž. syn Fridricha Václava patentálního vojenského vysloužilce az Cvrčkovic a manželky jeho Barbory rozené Fürstovi z Blovic, matka: Janeček Marie manž. dcera Janečka Václava loutkáře z Vonoklas okresu Zbraslavského a manželky jeho Anny rozená Holzknecht z Vorlika 11

oo : Josef Blüml + Terezie Friedrichová - 25.6.1888 Slapy / Slapy 30 / 29 / Blümle Josef brusiř a deštníkář příslušný do Lhoty Vilasovy ok. Petrovice syn Antonína Blümela brusíře ze Lhoty Vilasovy 14 a Rozálie rozené Eitlerové z Vonoklas, 29-0-0, svob. ,nar. v Pičíně 25.5.1859, nevěsta: Fridrichová Terezie příslušná do Kostomlatek obce farní osady Vinoř, dcera Josefa Fridricha cestujícího loutkáře z Cvrčovic ores brandýs a Marie rozené Janečkovy z Vonoklas, 19-0-0, svob nar. 18.6.1869 v Českých Kopistech

potomci v rodokmenu Fridrich

Anatazie - 1871 lexikon ví

oo : Emanuel Musil + Anastazie Friedrichová - 1891 lexikon ví

potomci v rodokmenu musil


Čeněk - 25.2.1874 Louňová / Blovice 32 / 243 / Josef Friedrich loutkář z Karlína syn Františka Friedricha vysloužilce z Cvrčkovic okresy Brandýského a Barbory roz. Fürcl z Hradiště, matka: Marie dcera Vácalva Janečka loutkáře z Vonoklas , okres Zbraslavký a Anny roz. Holcknecht z Vorlíka

oo : Čeněk Friedrich + Emílie Kopecká - lexikon ví


Bohumil - 10.9.1899

on: 30.5.1980


Václav - 28.12.1903 Havírna-Bohutín okres Příbram

oo : Václav Friedrich + Julie Navrátilová - lexikon ví


Marie - 19.9.1907 Příbram

Božena - 18.1.1911 Březové Hory

oo : Vojtěch Kilián + Božena Friedrichová - 28.1.1936 Plzeň 29 / Plzeň 130 / 162 / VOjtěch Kilián trhovec v Plzni 29, Kamenocká ulice 3, naroz. v Sedlici 106, vdovec po Anně roz. Veselé z Kolvína u Rokycan, manž. syn kat. rodičů † Aloise Kiliána , trhovce v Nalžovech 15, a † Josefy roz. Prechtlové z Kouta 128, 49-10-0, vdovec, nar. dne 28.3.1886 v Sedlici , nevěsta: Božena Driedrichová pomocnice v domáctnosti v Plzni 29 Kamenická ul 3 naroz. v Březových Horách , manž. dcera kat. rodičů. Čeňka Friedricha trhovec na ?? ve Šťáhlavicích 42 a emilie roz. Kopecké z Heřmaně 4, okr. Vodňany u Písku, přísl. do Cvičovic u Brandýsa n Labem, 25-0-0, svob. nar. v Březových Horách dne 18.1.1911


Josef - 15.11.1917 Šťáhlavice, okr. Plzeň

Emílie -

Jana -

Jaroslav - -


Jan - 17.10.1876 Hradiště / Blovice 33 / 68 / Josef Friedrich loutkář z Karlína syn Františka Friedricha vysloužilce z Cvrčkovic okresy Brandýského a Barbory roz. Fürstové z Hradiště, matka: Marie dcera Vácalva Janečka loutkáře z Vonoklas , okres Zbraslavký a Anny roz. Holcknecht z Vorlíka

oo : Jan Friedrich + Johana Holzknechtová - 6.2.1901 Branice 12 / Veselíčko 7A / 47 / Jan fridrich loutkář t.č. v Branicích 12, narozen v Hradišti u Blovic okr Plzeň dne 17.10.1876, syn Josefa Friedricha loutkáře z Karlína a MArie rozené Janeček z Vonoklas , okres Zbraslav, 24-0-0, svob. nevěsta: Johana narozneá v Horní Lukavici dne 20.9.1880 manželksá dcera Františka Holzknechta komedianta ze Zbenic Vorlických okres Písek a Josefy rozneé Richter z Cunkova , okr. Sedlčany, 20-0-0, svob.


Antonín - 22.1.1902 Horní Hbity / Dolní Hbity 20 / 95 / Friedrich Jan loutkář v Bromicích 12, nar. v Blovicích, manž. syn Friedricha Josefa loutkáře z Karlína a Marie rod. Janečkovy z Vonoklas , okr. Zbraslav, 24-0-0, matka: Holzknechtová Jana nar. v Lukavci , dcera Holzknechta Františka komedianta ze Zbenic Vorlických a Josefy rod. Richtrovy z Čunkova okr. Selčan, 20-0-0, rodiče oddáni 6.2.1901 ve Veselíčku, dítě oddáno v Dolních Nezdicích 20.7.1924 s Augustinou Čermákovou

oo : Antonín Friedrich + Augustýna Čermáková - 20.7.1924 Nezdice / hledám Strašín 26 / 171-189


František - 12.4.1910 Tmaň 47 / Tmaň 18 / 109 / Jan Friedrich loutkář t.č. ve Tmáni, narozený v Hradišti okr. Plzeň, nar. 17.10.1876, manž. syn Josefa Friedricha loutkáře z karlína a Marie rozené Janečkové z Vonoklas, matka: Johanna Holzknechtová narozená v Horní Lukavici 29 dne 20.9.1880, manželská dcera Františka Holzknechta komedianta ze Zbenic Vorlických a Josefy rozneé Richterové z Vunkova 8, oddáni ve Veselíčku, dítě oddáno 10.2.1936 s marií Serynekovou v Mnichově Hradišti

oo : František Friedrich + Marie Serynková - 10.2.1936 Mnichovo Hradiště


Rozálie Marie - 25.5.1882 Vísky 23 / Skořice 16 / 176 / Friedrich Josef loutkář z Cvrčovic okresu brandýského syn Františka Friedricha kováře z Cvrčovic a Barbory roz. Fürstovy z Blovic, matka: Marie Janečková dcera Václava Janečka loutkáře z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht z Vorlíka 11


Antonín - 1847 hledám Vrapice 19 / 12

on: 28.2.1870 Nechanice 1 / Nové Mitrovice 16 / 151 / Fridrich Antonín dovolenec od Benedek č. 28 v krakově rozen v Cvrčoviicích okres Brandýs syn Františka Fridricha kramáře z Cvrčovic 7 a Barbory rozneé Fürst z Boušova okrres Blovice, 23-0-0, sebevrah probodl se se v hospodě v nechanicíchhttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/10218/43

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6553/12

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9504/173

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12505/82

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu