Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Götz/Kec

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jakub Götz + ? -


Josef - 1762 lexikon neví

oo : Josef Götz + Anna Vojtěchovská - 9.2.1790 Starý Vestec 23 / Bříství 18 / 5 / Josef syn Jakuba Götz, 28-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Františka Vojtěchovský, 23-0-0, sov.b

ona: 19.4.1842 Starý Vestec 16 / Bříství 22 / 26 / Anna Kecová manželka Josefa kece domkaře vejminkáře ve Vesci býval kramář, byla rozená František Vojtěchovská, 79-0-0, slabost věku


Josef - 25.1.1791 Starý Vestec / Bříství 09 / 12 / Josef Götz nádeník, matka: Anna Vojtěchovská

oo : Josef Kec + Magdalena Vokounová -


Jan - 3.7.1824 Starý Vestec 16 / Bříství 09 / 49 / Josef Kec krejččí z Vesce, matka: Magdalena roz. Jan Vokouna a Anny Růžičky z Radima


Jan - 2.9.1793 Starý Vestec / Bříství 09 / 14 / Josef Götz kramář , matka: Anna Vojtěchovská

oo : Jan Kec + Anna Miková - 29.5.1815 Starý Vestec 16 / Bříství 18 / 14 / Jan Kec syn Josefa Kece domkaře z Vesce, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna rozená Kašpara Míka ze Staré Vesce, 25-0-0, svob.


Josef - 1817 lexikon neví

19.5.1822 Starý Vestec 16 / Bříství 22 / 18 / Josef syn dítě Jana Kece kramáře z Vesce a Anni Mikovy z Vesce, 5-0-0


oo : Jan Kec + Marie Janečková/Niklasová - 7.1.1822 Stará Vesce 16 / Bříství 18 / 16 / Jan Kec obyvatel ve Vestci klramář, 28-0-0, vdovec, nevěsta: Marie dcera Alžběty Niklasovi kramářky z Koozojed pasntív Plas, 17-0-0, svob.


Kateřina - 2.2.1822 Starý Vestec 16 / Bříství 09 / 46 / Jan Ketz kramář z Vestce, matka: Marie Roz. Alžběta Niklasová z Konojed pasntví Plas

4.2.1822 Starý Vestec 16 / Bříství 22 / 17 / Kateřina dítě Jana Ketza kramáře z Vesce , 0-0-2

Josef - 14.2.1823 Starý Vestec 16 / Bříství 09 / 47 / Jan Ketz kramář ve Vestci, matka: Marie Roz. Nikles Alžběta z Konojed

oo : Josef Kec + Marie Bašusová -


Jan - 10.5.1858 údaj z MH

oo : Jan Kec + Františka Zahrádecká -


Josef - 28.2.1889 Postupice 17 / Postupice 41 / 37 / Kec jan kramář z Postupic 17 syn Josefa Kece kramáře ve Velenkách 43 okr. Český Brod a matky marie roz. Bašusovy z Velanek, matka: Zahrádecká Františka dcera jana Zahrádeckýho kamnaře v Postupicích 17 a matky Lidmily roz. Horákovy z Nových Dvorů 1, okr. PříbramVáclav - 28.4.1825 Starý Vestec 16 / Bříství 09 / 50 / Jan Kec kramář ve Vestci, matka: Marie Roz. Nikles Alžběta z Karlšteina

František - 17.7.1827 Starý Vestec 30 / Bříství 13 / 6 / Jan Kec kramář ve Vestci syn Josefa Kece kramáře z Vesce 16 a Anny roz. Jakuba Vojtěchovskýho , matka: Magdalena dcera Alžběty rozený Niklasovi z Kozojed

7.11.1828 Starý Vestec 6 / Bříství 22 / 20 / František syn Jana Kece kramáře ve Vesci a Marie roz. Janečkovi , 1-0-21

Barbora - 8.10.1832 Starý Vestec 30 / Bříství 13 / 12 / Jan Kec kramář ve Vestci syn Josefa Kece kramáře z Vesce 16 a Anny roz. Jakuba Vojtěchovskýho , matka: Marie dcera Alžběty Janečkovy z Mořiny pasntví Karlštejnského

František - 7.4.1835 Starý Vestec 23 / Bříství 13 / 15 / Jan Kec kramář ve Vestci syn Josefa Kece kramáře z Vesce 16 a Anny Vojtěchovský z Střebeštovic , matka: Marie dcera + Františka Janečka handlíře v koních z kozojed na pasntví Plaském a Alžběty N z Mořiny u KarlštejnaJiří - 27.11.1795 Starý Vestec 25 / Bříství 09 / 17 / Josef Götz kramář , matka: Anna Vojtěchovská

Anna - 26.4.1799 Starý Vestec 12 / Bříství 09 / 22 / Josef Götz kramář , matka: Anna Vojtěchovská

oo : Jakub Veselý + Anna Kecová - 16.9.1816 Starý Vestec 16 / Bříství 18 / 15 / Jakub Veselý syn Josefa Veselýho slouhy z Vesce, 21-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Josefa Kece domkaře z Vesce, 17-0-0, svob.


Marie Magdalena - 17.7.1802 Starý Vestec 26 / Bříství 09 / 26 / Josef Götz kramář , matka: Anna Vojtěchovská

oo : Josef Fišer + Anna Kecová - 10.7.1821 Starý Vestec 16 / Bříství 18 / 16 / Josef Fišer mistr kožešnický a měšťan k městu Česko Brodskému, 30-0-0, vdovec, nevěsta: Magdalena dcera Josefa Kece domkaře a kramáře z Vesce, 19-0-0, svob.


Václav - 26.7.1804 Starý Vestec 16 / Bříství 09 / 29 / Josef Götz kramář , matka: Anna Vojtěchovská

oo : Václav Götz + Johana Pokorná -


Barbora - 1825

oo : Karel Mudra + Barbora Götzová - 12.7.1842 Kladno 9 / Kladno 16 / 20 / Karel Mudra kramář v Černaušku 48, poddaný k Zlonicům syn + Josefa Mudry kramáře z Grosdorfu pak Bilichov panství Zlonické, matky Kateřiny rozené Karáskovy v Praze, 25-0-0, svob., nevěsta: Barbora Götzová vlastní dcera Václava G'otza kramáře v Kladně 9, tamž podaného matky Johanny rozené Pokorný v Kladně 123, 17-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Mudra


Eleonora Marie - 25.2.1831 Kladno 85 / Kladno 06 / 204 / Götz Václav kramář syn Josefa Götza kramáře z Starého Vestce a matky Anny Vojtěchovské z Třebestovic pasntví Brandejs, matka: Johanna dcera Antonína Pokorného kramáře z Kladna a matky Františky rozneé Sovovy z VranéhoBenedikt - -

oo : Benedikt Götz + Markéta - -


Kateřina -

oo : Jan Bryx + Kateřina Götzová - před 1829


Leopold - 20.2.1829 Klučenice 3 / Klučenice 05 / 28 / Bryx Jan shledawatel hadrů pro papír neb hadrník příchozí do Klučenic a dle prokázaného reisepasu od ouřadu Klučenického podepsaného, ženatý jest, matka: Kateřina vlastní pozůstalá dcera otce jménem Benedikt Götz, voják ze vsy Koschowitz podaný panství Teissing v kraji Loketském a její mateře Markéta

potomci v rodokmennu Bryx


oo : Jan Lang/Langhans + Františka Götzová -


František Josef - 1812

oo : František Josef Lang + Anna Stiebrová - 10.11.1832 Albrechtice 19, okr. Klatovy / Albrechtice 11 / 10 / Franz Joseph Lang inwohners zu Albrechtice 19 und sohn Johann Lang beimvard?drückers zu Kurim 3 u ehe Franziska geb. Götz aus Gurin?, 20-0-0, sov.b , nevěsta: Anna Stieber ehl. tochter Joseph Stieber handesmanns aus Horischan Konopitze herrshaft u eheweibe Anna geboren Celuky, 20-0-0, svob.

potomci v rodokmenu LanghansJan -

oo : Jan Götz + ? - -


Rozálie -

oo : Kryštof Nekola + Rozálie Götzová - 17.10.1717 Kacejkov, okr. Rokycany

potomci na MHhttps://www.portafontium.eu/iipimage/30070326/vreskovice-18_2250-n?x=-13&y=51&w=1155&h=634

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/72

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12677/114

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/158


svetsky kramari z Starého Vestcekovář padrt

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_0610-n?x=-26&y=417&w=726&h=317

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_0640-n?x=-160&y=90&w=1045&h=456


venator

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066510/novy-kostel-03_1140-n?x=379&y=285&w=689&h=301


nesvetsky Götz

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069377/svihov-08_0310-o?x=-17&y=22&w=993&h=429

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_0190-o?x=4&y=356&w=804&h=441

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_0510-o?x=43&y=78&w=731&h=401

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_0580-o?x=33&y=25&w=665&h=365

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_0640-n?x=37&y=390&w=663&h=364

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_0850-n?x=106&y=349&w=663&h=364

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1060-n?x=99&y=39&w=724&h=397

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1190-n?x=39&y=198&w=791&h=434

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1190-n?x=39&y=318&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1320-n?x=119&y=75&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1340-n?x=117&y=290&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1410-n?x=147&y=380&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1480-n?x=126&y=562&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1590-n?x=64&y=238&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1680-n?x=146&y=24&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1770-n?x=154&y=476&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1850-n?x=51&y=189&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_1950-n?x=56&y=222&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_2030-n?x=102&y=462&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_2610-n?x=99&y=96&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_2780-n?x=75&y=390&w=754&h=329

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3210-z?x=112&y=303&w=628&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3280-z?x=61&y=278&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3360-z?x=117&y=430&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3380-z?x=114&y=213&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3420-z?x=130&y=341&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3460-z?x=126&y=201&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3610-z?x=80&y=460&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3650-z?x=81&y=210&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3930-z?x=57&y=388&w=627&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3960-z?x=87&y=41&w=627&h=274


https://www.portafontium.eu/iipimage/30071902/svihov-21_0050-o?x=-4&y=35&w=939&h=515

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071902/svihov-21_0330-o?x=-78&y=141&w=1074&h=589

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071902/svihov-21_0450-o?x=20&y=193&w=745&h=409

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071902/svihov-21_0650-o?x=13&y=21&w=812&h=354

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu