Rodokmen: Gruber, Kruber

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Šimon - -

oo : Šimon Gruber + ? - -

on: před 1762 Dubeč


Magdalena -

oo : Jiří Mohr + Magdalena Gruebrová - 29.11.1759 Dubeč / Vrčeň 10 / 73 / Georgium filium Antony Mohr caropophori Řenecesis et magdalena filiam + Simonis Gruber carpophori Dubensisi


Růžena -

oo : Sebastián Král + Rozálie Grubrová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

potomci v rodokmenu KrálMichael - 1654 Landshut, Německo

oo : Michael Gruber + Anna Reichartová - -


Otmar - 16.11.1679 Landshut, Německo

oo : Otmar Gruber + Kateřina Kieslingerová - 28.8.1702 Roding, Oberpfalz, Bavorsko, Německo


Marie Magdalena - 17.7.1708 Kohlstetten, Německo

oo : Jan Kolinger + Marie Magdalena Gruberová - 9.5.1730 Domažlice

on: 1.5.1739 Lnáře

potomci na MH


oo : Erhard Uhlschmied + Marie Gruberová -

potomci na MHJakub -

oo : Jakub Gruber + Anna Kensatz - on z Kamenitz, pasntví SChittenhofen


Josef -

oo : Josef Gruber + Anna Fišerová(Štaubertová) - možná Milín on z Střížkova , okr. Benešovský , ona z Sedlce okr Selčanský


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj

oo : Václav Gruber + Josefa Ilická - 5.2.1866 fara Okrouhlice / Okrouhlice 09 / 82 / Gruber Václav brusiř z Střížkova okres benešovský syn Josefa Grubra brusiče z Střížkova 13 a matky Anny rozené (překrtlé Fišerové ze Sedlce) Štaubertové z Ouštic, nar. 24.9.1843 Ouštice, 22-0-0, svob. nevěsta: Ilická Josefa služebná z Tezera 13, okres benešovský dcera bernarda Ilického hospodskýho z Křenovic 1, okres Votický a matky Barbory rozené Hubínové havíře z Milínova 55, 20-0-0, svob.


Bernard - 24.1.1881 Tušovice 21, okres Příbram

oo : Bernard Gruber + Rozálie Dubská - 7.2.1905 Cerhonice 10 / Radobytce 15 / 315 / Gruber bernard potulný brusič t.č. v Cerhonicích 10 se zdržující narozený 24.1.1881 v tušovicích 21, manž. syn + Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Josefy rodem Ilický z Křenovic 1, 24-0-0 , svobodný, nevěsta: Dubský Rosalie t.č. Cerhonicích 10 se zdržující , narozená na Mlakách 27 dne 13.11.1883,m okres Písek, příslušný do Voborycerhonické , okr Písek manž. dcera + Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatec, 21-0-0


Jan - 13.3.1904 Zalužany 77 / Zalužany 01 / 103 / nemanželské dítě, otec: Gruber Bernard potulný brusič t.č. v Cerhovicích 10, narozený v Tušovicích 21, okr. Písek, příslušný do Jezera obec Okrouhlice , okr. Benešov, mmanž. syn + Václava Grubera , brusiče ze Střížkov 22, okr. Benešov a Josefy rodem Ilický? z Křenovic , okr Sedlčany, matka: Rosalie Dubská pomocnice kramářská v Zalužanech 77, příslušná do Cerhonic dcera Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a manželky jeho Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatecký , ??? v Zalužanech 13.3.1905


Marie - 13.12.1882 Kovářov , okr. Milevsko / Kovářov 11A / 6 / Václav Gruber brusíř a nájem. v Kovářově manž. syn Josefa Grubera brusíře ze Střížkova 22, okr. benešovský a matky Anny rodem Fišer ze Sedlce 21, okre. Selčanský, matka: josefa manž. dcera Berbarda Ilickýho najemníka hospody z Křenovic 1, okr. Votický a matky Barbory rodem Kruber z Milína, okr. Příbramský, dítě Marie oddána jako vdova Marie Ježková roz. Grubrová církevně v Chrášticích dne 22.9.1920 s Aloisem Ježkem, rodiče oddáni v fara Okrouhlice 5.2.1866

oo : Emanuel Ježek + Marie Gruberová -

on: pred rokem 1921


oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Marie - 25.12.1845 Sedlec 21 / Sedlec-BN 10 / 14 / Kruber Josef šlejfíř ze Selce poddaný k Střížkovu syn jakuba Slejfíře z Milina N20 a matky Anny roz. Šinjdové(Šmídová?) z Milína, matka: Anna dcera Jana Fišera šlejfíře ze Sedlce 21 k Chlumek? matky Anny Šteiber z Horušan

oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Anna -

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880Václav -

oo : Václav Gruber + Kateřina Širová -


Valentýna - Horní nebo Dolní Bělá 20, okr. Plzeň Sever

oo : Bedřich Kindl + Valentýna Gruberová - před rokem 1861 možná Vranov, okr. Rokycany, nebo Bělá


Josefa - 13.3.1860 Vranov 30, okr. Rokycany / Stupno 06 / 190 / Kindl Bedřich olejkář ve Vranově syn + Augusta Kindla olejkáře ve Vranově 30 a amtky + eleonory rodilé Siebrové ve Waldenburgu v Daších?, matka: Valentina dcera + Václava Grubra chalupbíka z Bělé 20 a matky kateřiny rodilé Širové v Horní Bělé 21oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová - po roce 1925NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jan Gruber + Marie Mothejlová -


Josef - 25.2.1860

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.