Rodokmen: Gruber, Kruber

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Šimon - -

oo : Šimon Gruber + ? - -

on: před 1762 Dubeč


Magdalena -

oo : Jiří Mohr + Magdalena Gruebrová - 29.11.1759 Dubeč / Vrčeň 10 / 73 / Georgium filium Antony Mohr caropophori Řenecesis et magdalena filiam + Simonis Gruber carpophori Dubensisi


Růžena -

oo : Sebastián Král + Rozálie Grubrová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

potomci v rodokmenu KrálMichael - 1654 Landshut, Německo

oo : Michael Gruber + Anna Reichartová - -


Otmar - 16.11.1679 Landshut, Německo

oo : Otmar Gruber + Kateřina Kieslingerová - 28.8.1702 Roding, Oberpfalz, Bavorsko, Německo


Marie Magdalena - 17.7.1708 Kohlstetten, Německo

oo : Jan Kolinger + Marie Magdalena Gruberová - 9.5.1730 Domažlice

on: 1.5.1739 Lnáře

potomci na MH


oo : Erhard Uhlschmied + Marie Gruberová -

potomci na MHJakub -

oo : Jakub Gruber + Anna Kensatz - on z Kamenitz, pasntví SChittenhofen


Josef -

oo : Josef Gruber + Anna Fišerová(Štaubertová) - možná Milín on z Střížkova , okr. Benešovský , ona z Sedlce okr Selčanský


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj

oo : Václav Gruber + Josefa Ilická - 5.2.1866 fara Okrouhlice / Okrouhlice 09 / 82 / Gruber Václav brusiř z Střížkova okres benešovský syn Josefa Grubra brusiče z Střížkova 13 a matky Anny rozené (překrtlé Fišerové ze Sedlce) Štaubertové z Ouštic, nar. 24.9.1843 Ouštice, 22-0-0, svob. nevěsta: Ilická Josefa služebná z Tezera 13, okres benešovský dcera bernarda Ilického hospodskýho z Křenovic 1, okres Votický a matky Barbory rozené Hubínové havíře z Milínova 55, 20-0-0, svob.


Bernard - 24.1.1881 Tušovice 21, okres Příbram

oo : Bernard Gruber + Rozálie Dubská - 7.2.1905 Cerhonice 10 / Radobytce 15 / 315 / Gruber bernard potulný brusič t.č. v Cerhonicích 10 se zdržující narozený 24.1.1881 v tušovicích 21, manž. syn + Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Josefy rodem Ilický z Křenovic 1, 24-0-0 , svobodný, nevěsta: Dubský Rosalie t.č. Cerhonicích 10 se zdržující , narozená na Mlakách 27 dne 13.11.1883,m okres Písek, příslušný do Voborycerhonické , okr Písek manž. dcera + Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatec, 21-0-0


Josef- 13.3.1904 Zalužany 77 / Zalužany 01 / 103 / nemanželské dítě, otec: Gruber Bernard potulný brusič t.č. v Cerhovicích 10, narozený v Tušovicích 21, okr. Písek, příslušný do Jezera obec Okrouhlice , okr. Benešov, mmanž. syn + Václava Grubera , brusiče ze Střížkov 22, okr. Benešov a Josefy rodem Ilický? z Křenovic , okr Sedlčany, matka: Rosalie Dubská pomocnice kramářská v Zalužanech 77, příslušná do Cerhonic dcera Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a manželky jeho Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatecký , ??? v Zalužanech 13.3.1905

druhý zápis o tom samém narození Mirovice 9A / 287

oo : Josef Gruber + Marie Smitková - 16.2.1926 Milín 126 / Slivice 33 / 375 / Josef Gruber trhovec v Milíně 126 narozen 13.3.1904 v Zalužanech 77, okres Mirovice syn kat. rodičů Bernarda Grubra brusiče z jezera okres Benešov a Rosalie rodem Dubské z Mlak 27, 21-0-0, svobo., nevěsta: Marie Smitkova naroz. 15.12.1903 Říčany týž okres, dcera kat. rod. Františka Smitky brusiče v Milíně 126 a Marie rodem Smitkové z Milía, 22-0-0, svob.


Marie - 13.12.1882 Kovářov , okr. Milevsko / Kovářov 11A / 6 / Václav Gruber brusíř a nájem. v Kovářově manž. syn Josefa Grubera brusíře ze Střížkova 22, okr. benešovský a matky Anny rodem Fišer ze Sedlce 21, okre. Selčanský, matka: josefa manž. dcera Berbarda Ilickýho najemníka hospody z Křenovic 1, okr. Votický a matky Barbory rodem Kruber z Milína, okr. Příbramský, dítě Marie oddána jako vdova Marie Ježková roz. Grubrová církevně v Chrášticích dne 22.9.1920 s Aloisem Ježkem, rodiče oddáni v fara Okrouhlice 5.2.1866

oo : Emanuel Ježek + Marie Gruberová -

on: pred rokem 1921


oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Marie - 25.12.1845 Sedlec 21 / Sedlec-BN 10 / 14 / Kruber Josef šlejfíř ze Selce poddaný k Střížkovu syn jakuba Slejfíře z Milina N20 a matky Anny roz. Šinjdové(Šmídová?) z Milína, matka: Anna dcera Jana Fišera šlejfíře ze Sedlce 21 k Chlumek? matky Anny Šteiber z Horušan

oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Anna -

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880Václav -

oo : Václav Gruber + Kateřina Širová -


Valentýna - Horní nebo Dolní Bělá 20, okr. Plzeň Sever

oo : Bedřich Kindl + Valentýna Gruberová - před rokem 1861 možná Vranov, okr. Rokycany, nebo Bělá


Josefa - 13.3.1860 Vranov 30, okr. Rokycany / Stupno 06 / 190 / Kindl Bedřich olejkář ve Vranově syn + Augusta Kindla olejkáře ve Vranově 30 a amtky + eleonory rodilé Siebrové ve Waldenburgu v Daších?, matka: Valentina dcera + Václava Grubra chalupbíka z Bělé 20 a matky kateřiny rodilé Širové v Horní Bělé 21oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová - po roce 1925NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jan Gruber + Marie Mothejlová -


Josef - 25.2.1860

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.