Rodokmen: Gruber, Kruber

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Šimon - -

oo : Šimon Gruber + ? - -

on: před 1762 Dubeč / Vrčeň 12 / 138-158


Magdalena -

oo : Jiří Mohr + Magdalena Gruebrová - 29.11.1759 Dubeč / Vrčeň 10 / 73 / Georgium filium Antony Mohr caropophori Řenecesis et magdalena filiam + Simonis Gruber carpophori Dubensisi


Růžena - hledám Vrčeň 34 / 49-52

oo : Sebastián Král + Rozálie Grubrová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

potomci v rodokmenu KrálMichael - 1654 Landshut, Německo

oo : Michael Gruber + Anna Reichartová - -


Otmar - 16.11.1679 Landshut, Německo

oo : Otmar Gruber + Kateřina Kieslingerová - 28.8.1702 Roding, Oberpfalz, Bavorsko, Německo


Marie Magdalena - 17.7.1708 Kohlstetten, Německo

oo : Jan Kolinger + Marie Magdalena Gruberová - 9.5.1730 Domažlice

on: 1.5.1739 Lnáře

potomci na MH


oo : Erhard Uhlschmied + Marie Gruberová -

potomci na MHJakub -

oo : Jakub Gruber + Anna Kensatz - on z Kamenitz, pasntví SChittenhofen(Písek)


Josef -

oo : Josef Gruber + Anna Fišerová(Štaubertová) - možná Milín on z Střížkova , okr. Benešovský , ona z Sedlce okr Selčanský


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj

oo : Václav Gruber + Josefa Ilická - 5.2.1866 fara Okrouhlice / Okrouhlice 09 / 82 / Gruber Václav brusiř z Střížkova okres benešovský syn Josefa Grubra brusiče z Střížkova 13 a matky Anny rozené (překrtlé Fišerové ze Sedlce) Štaubertové z Ouštic, nar. 24.9.1843 Ouštice, 22-0-0, svob. nevěsta: Ilická Josefa služebná z Tezera 13, okres benešovský dcera bernarda Ilického hospodskýho z Křenovic 1, okres Votický a matky Barbory rozené Hubínové havíře z Milínova 55, 20-0-0, svob.


Bernard - 24.1.1881 Tušovice 21, okres Příbram

oo : Bernard Gruber + Rozálie Dubská - 7.2.1905 Cerhonice 10 / Radobytce 15 / 315 / Gruber bernard potulný brusič t.č. v Cerhonicích 10 se zdržující narozený 24.1.1881 v tušovicích 21, manž. syn + Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Josefy rodem Ilický z Křenovic 1, 24-0-0 , svobodný, nevěsta: Dubský Rosalie t.č. Cerhonicích 10 se zdržující , narozená na Mlakách 27 dne 13.11.1883,m okres Písek, příslušný do Voborycerhonické , okr Písek manž. dcera + Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatec, 21-0-0


Josef- 13.3.1904 Zalužany 77 / Zalužany 01 / 103 / nemanželské dítě, otec: Gruber Bernard potulný brusič t.č. v Cerhovicích 10, narozený v Tušovicích 21, okr. Písek, příslušný do Jezera obec Okrouhlice , okr. Benešov, mmanž. syn + Václava Grubera , brusiče ze Střížkov 22, okr. Benešov a Josefy rodem Ilický? z Křenovic , okr Sedlčany, matka: Rosalie Dubská pomocnice kramářská v Zalužanech 77, příslušná do Cerhonic dcera Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a manželky jeho Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatecký , ??? v Zalužanech 13.3.1905

druhý zápis o tom samém narození Mirovice 9A / 287

oo : Josef Gruber + Marie Smitková - 16.2.1926 Milín 126 / Slivice 33 / 375 / Josef Gruber trhovec v Milíně 126 narozen 13.3.1904 v Zalužanech 77, okres Mirovice syn kat. rodičů Bernarda Grubra brusiče z jezera okres Benešov a Rosalie rodem Dubské z Mlak 27, 21-0-0, svobo., nevěsta: Marie Smitkova naroz. 15.12.1903 Říčany týž okres, dcera kat. rod. Františka Smitky brusiče v Milíně 126 a Marie rodem Smitkové z Milía, 22-0-0, svob.


Marie - 13.12.1882 Kovářov , okr. Milevsko / Kovářov 11A / 6 / Václav Gruber brusíř a nájem. v Kovářově manž. syn Josefa Grubera brusíře ze Střížkova 22, okr. benešovský a matky Anny rodem Fišer ze Sedlce 21, okre. Selčanský, matka: josefa manž. dcera Berbarda Ilickýho najemníka hospody z Křenovic 1, okr. Votický a matky Barbory rodem Kruber z Milína, okr. Příbramský, dítě Marie oddána jako vdova Marie Ježková roz. Grubrová církevně v Chrášticích dne 22.9.1920 s Aloisem Ježkem, rodiče oddáni v fara Okrouhlice 5.2.1866

oo : Emanuel Ježek + Marie Gruberová -

on: pred rokem 1921


oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Marie - 25.12.1845 Sedlec 21 / Sedlec-BN 10 / 14 / Kruber Josef šlejfíř ze Selce poddaný k Střížkovu syn jakuba Slejfíře z Milina N20 a matky Anny roz. Šinjdové(Šmídová?) z Milína, matka: Anna dcera Jana Fišera šlejfíře ze Sedlce 21 k Chlumek? matky Anny Šteiber z Horušan

oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Anna -

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880Václav -

oo : Václav Gruber + Kateřina Širová -


Valentýna - Horní nebo Dolní Bělá 20, okr. Plzeň Sever

oo : Bedřich Kindl + Valentýna Gruberová - před rokem 1861 možná Vranov, okr. Rokycany, nebo Bělá


Josefa - 13.3.1860 Vranov 30, okr. Rokycany / Stupno 06 / 190 / Kindl Bedřich olejkář ve Vranově syn + Augusta Kindla olejkáře ve Vranově 30 a amtky + eleonory rodilé Siebrové ve Waldenburgu v Daších?, matka: Valentina dcera + Václava Grubra chalupbíka z Bělé 20 a matky kateřiny rodilé Širové v Horní Bělé 21František -

oo : František Gruber + Kateřina Stehlíková - ona Z lUkavec

on: před 1829

ona: před 1829


František - 1765

oo : František Gruber + Eleonora Jeřábková - Strašice, Jablečno nebo Planice / hledam Plánice 36 / 138-142 221-222 / Drahonuvb Ujezd 08 / 148-151 nic

on: 24.1.1847 Strašice 157 / Strašice 12 / 56 / Gruber Franz pro??. hajný ze Strašic 157. p Zbir. řebrák, 82-0-0

ona: před 1849

deti hledam Zbiroh 04 / 249 jedne a ten je zapsany vyse / Drahoňův Újezd 04 / 200-254


František - 1808

oo : František Gruber + Marie Bykšová - nebyli oddáni


Václav - 29.12.1839 / Zbiroh 04 / 237 / František Gruber cvokařský tovaryš z Přeštic za otce dítěte téhož zapsán býti zadosvěčí jeho podpis ručící Franz Gruber jakož i Wenzel Mika, matka: Marie dcera Jána Bykše mistra ševcovskeho z Zbirowe a Marie vlastní roz. Velen


oo : František Gruber + Ludmila Svobodová - 27.1.1845 Strašice 149 / Strašice 11 / 26 / Gruber František tovaryš cvokařský ze Strašic syn Františka Gruber bývalého hajného ze Strašic 16 a + Matky Eleonory rozené Řeřábek z Plánice, 37-0-0, svob. nevěsta: Svobodová Ludmila dcera po + josefovi Svobodovi domkaři ze Strašic 149 a po + matce Barboře rozené Plešmíd ze Strašic, 30-0-0, svob.


Vojtěch - 1.3.1845 odhad

8.9.1846 Strašice 219 / Strašice 12 / 45 / Gruber Vojtěch syn France tovaryše kovář. ze Strašic 219 pú. Zbirov a matky Ludmily roz. Svoboda ze Strašic 140, 1-6-0


Josef - 1823 hledám Drahoňův Újezd 04 / 200-254 nic

oo : Josef Gruber + Marie Svobodová - 5.2.1849 Strašice 163 / Strašice 11 / 44 / Gruber Josef cvokař v Strašicích syn po + Františky Gruber bývalém hajuném v Strašicích a matky + eleonory rozené Jeřábek z Plánice , kraje Klatovského , 26-0-0, svob., nevěsTa: Svoboodvá marie dcera po + Matějovi Svobodovi mistru tesařském ze Smolár?? amatky + Anny rozené Kryškov? z Medoújezda panství Zborih, 23-3-0,s vob. svědek, Václav Gruber Kramář

on: 7.3.1849 Strašice 163 / Strašice 12 / 66 / Gruber Josef cvokař v Strašicích, 26-0-0


Karel - 21.8.1825 Jablečno 16 / Drahoňův Ůjezd 04 / 258 / František Gruber císařský hajný z Jablečna, matka: Eleonora dcera Jakuba Jeřábek hlídač brány ve městě Planitz, matky rozený + Josef Spindler měšťan z Kašovic

oo : Karel Gruber + Johana Kerblová - 19.11.1855 Strašice 163 / 78 / Gruber Karel kovář v Srašicích 163 syn + Františka Gruber hajnýho z Jablečna a matky + Eleonory rozené Jeřábek z Plánice , 30-0-0, sovb. nevěsta: Kerbl Johana dcera + josefa kerbl kováře v Strašicích 153 a matky + Anny rozneé Titl ze Strašic, 31-0-0


Jan - 1.4.1856 odhad

4.8.1857 Strašice 158 / Strašice 12 / 137 / Gruber Johan dítě Karla Grubera kováře v Straš 8 a matky Johany rozené Körbl z Straš. 1-4-0


Jan - 12.6.1829 Jablečno 4 / Drahonův Ůjezd 05 / 76 / Gruber Franz ??? heger in der Zbiroven herrshaft sohn nach + Franz Gruber + matky Kathar. Stehlik aus Lukavec, matka: Eleonora tochter des Philipp Jeřábek policeydiener zu Planitz mutter Josepha Spindler von Slivec

oo : Jan Gruber + Marie Mothejlová - Plavsko/okr. Karlín), Baran / hledám Stráž nad nežírkou 47 / 14-28 zadny Gruber / Strašice 11 index nic


Marie - 18.8.1858 Strašice 130 / Strašice 16 / 66 / Gruber Jan kramář ze Strašic 130 syn + Františka Grubera hajného z Jablečna 4, okr. Zborih a matky + Eleonory rozené Jeřábek z Plánice, matka: Gruber Marie dcera Motheil Veroniky z Plavska u Jind. Hradce dcery + Jána Motheil kramáře z Baran též u Jindřichvoa hradiště a matky + Marie rozené Čaudek?

oo : Josef Kurka + Marie Gruberová - 11.1.1876 Rožmitál pod Třemšínem 185 / Starý Rožmitál 35 / 13 / Kurka Josef obchodník v jižním zboží, příslušný do Jilového syn Františka kramáře z Jílového ,okr. Karlín a Anny roz. Dvořákovy z Nové Hospody u Jílového, 22-11-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana grubra kramáře ze Strašic nyní v Rožmitále 130 a MArie roz. Mothelovy z Plavska u Jind. hradce, 17-6-0, svob.

potomci v rodokmenu Kůrka


Josef - 25.2.1860

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová - po roce 1925NEZAŘAZENO DO RODOKMENU


Benedikt Gruber - 20.2.1856 Plánice 109/ Plánice 18 / 146 / P. Benedikt Gruber Pfarrer und Personal??? von planitz sohn des + Jakob Gruber aus Malenitz, 64-0-0


Plánice 36 / 27-30

Drahoňův Újezd 04 / 200-254

strašice 12 / index G prošli celý

Kateřina - 19.12.1859 Strašice 208 / Strašice 12 / 196 / Gruber Kateřina vdova po + Gruber Josefu učiteli ve Zbirohu rozená Veselá ze Straš, 80-0-0