Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Gruber, Kruber

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Šimon - -

oo : Šimon Gruber + Eva - -

on: před 1744 před 1762 Dubeč / Vrčeň 12 / 1-88 138-158


Magdalena -

oo : Jiří Mohr + Magdalena Gruebrová - 29.11.1759 Dubeč / Vrčeň 10 / 73 / Georgium filium Antony Mohr caropophori Řenecesis et magdalena filiam + Simonis Gruber carpophori Dubensisi


Růžena - hledám Vrčeň 34 / 49-52

oo : Sebastián Král + Rozálie Grubrová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

potomci v rodokmenu Král


oo : Martin Čech + Eva vdova Gruberová - 1.2.1744 Dubeč / Vrčeň 10 / 36 / Martin vlastní syn Víta Čecha s evou pozustalou vdovou po + Simonovi Grubrovi bejvalym pohodnym v Dubči

ona: 14.2.1749 Dubeč / Vrčeň 12 / 121 / usnula v pánu po porodu Eva Martina Čecha, 45-0-0

potomci v rodokmenu ČechMichael - 1654 Landshut, Německo

oo : Michael Gruber + Anna Reichartová - -


Otmar - 16.11.1679 Landshut, Německo

oo : Otmar Gruber + Kateřina Kieslingerová - 28.8.1702 Roding, Oberpfalz, Bavorsko, Německo


Marie Magdalena - 17.7.1708 Kohlstetten, Německo

oo : Jan Kolinger + Marie Magdalena Gruberová - 9.5.1730 Domažlice

on: 1.5.1739 Lnáře

potomci na MH


oo : Erhard Uhlschmied + Marie Gruberová -

potomci na MHoo : Jindřich Gruber + Kateřina - on z Kernsalz(Krušec)

on: před 1832

ona: před 1832


Jakub - lexikon neví

oo : Jakub Gruber + Anna Stýblová/Kensatz - on z Kamenitz, pasntví SChittenhofen(Písek)lexikon neví / Hartmanice 06 /

on: po 1831 hledám Milín - Slivice 22 / 78-98 nic

ona: před 1832


hledám děti Hartmanice 05 / 10-11 / Hartmanice 02 / 65-88 / Chudenice 17 / 35-38 39- 49-51 / Nicov 10 / 11-12 / Petrovice 43 / 1-27 / Klučenice 20 / 8-10 / Sedlčany 22 / 10 13 47-48 / Netvořice 21 / 27-28 44-46


Anna - 1812 lexikon neví

oo : František Smítka + Anna Gruberová - 11.1.1831 Milín 83 / Slivice 18 / 17 / František Smitka nádeník z Milína poddaný k Milínu, syn + Františka Smitky souseda z Milína 32 a matky Voršily rozneé nešvara ze škvoretic pasntív Blatna, 22-0-0, sov.b nevěsta: Anna Gruber(hubin) manželská dcera Jakuba Grubera šlejfíře z Milína tamtž poddaného a mantky Anny rozené Peyer z panství Kudenic, klatovského kraje z městečka Kolauvin?, 19-0-0, svob


Barbora - 1813 lexikon neví

oo : Bernard Ilický + Barbora Gruberová - 14.2.1832 Milín 2 / Slivice 18 19 / Bernard Jetlicsky pasiř ze vsy Salesl kladrowského panství v Plzeňském kraji syn Jáana Jetlicskýho platenika a matky Margarethy rozené Krausovi, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbora Hubina dcera Jakuba Hubiny šlejfíře z Milina tamž podanného a matky Anny rozené Heinrich z Kernsalci Kladrovského pasntví, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Ilický


Josef - 4.3.1818 Dolany, okr. Klatovy / lexikon neví / hledám Dolany 05 / 1-10 / Dolany 03 / 40-44 / Dolany 04 / 1-4 / Dolany 06 / 1-4 / Dolany 07 / 1-6 / Dolany 08 / 1-5 / Čížová 25 /50 nic / Netvořice 21 / Klatovy 60 / 72 / Jezná 06 / 13-26

oo : Josef Gruber + Anna Štaubrová - 30.9.1841 Dolní Hbity 28 / Dolní Hbity 06 / 13 / Josef Gruber , schleifer aus dem dorf Ouschtiz haus N unbekannt dem k. Freisassen amte des 1 u 2 wirtels berauners kresise in Auschtitz bei Beneschau untergeben in Dolan 23 Kllatauer kreise geboren u getauft der zeit in dorf Unterhbit haus N 28 wohnhaft eheliche sohn des + Jakob Gruber hauslers in Kametiz , bei Shuttenhofen u der Anna geboren Kensalz seiner ehegemahlin brich der christkatholische religoion, 23-0-0 , svob. , nevěsta: Anna Stauber ibrufalls aus Ouschtitz dem k. Freisassen amt des 1 u 2 wirtels Berauner kreise in Auschititz bei Beneschau angehorig, im Städtsen Millin 65 Berauner kreise geboren u im Slivic getauft dazeit uber in Unterhbit 28 wohnhaft , eheliche tochter des + Johan Stauber Sirbmacher aus Lochovic u der Theresie geboren Schmied aus Staab, 17-0-0, svob.


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj

oo : Václav Gruber + Josefa Ilická - 5.2.1866 Jezero 13 / Okrouhlice 09 / 82 / Gruber Václav brusiř z Střížkova okres benešovský syn Josefa Grubra brusiče z Střížkova 13 a matky Anny rozené (překrtlé Fišerové ze Sedlce) Štaubertové z Ouštic, nar. 24.9.1843 Ouštice, 22-0-0, svob. nevěsta: Ilická Josefa služebná z Tezera 13, okres benešovský dcera bernarda Ilického hospodskýho z Křenovic 1, okres Votický a matky Barbory rozené Hubínové havíře z Milínova 55, 20-0-0, svob.


Jakub - 24.7.1865 Mokřany 11 / Nechvalice 14 / 382 / nemanželské dítě, leg svatbou 5.2.1866 Okrouhlice, Gruber Václav brusič ze Střížkova 22 syn + Josefa Grubera brusiče ze Stžížkova 22, okres Benešovský a matky Anny rozené Fišerovy z Sedlce, matka: Ilická Josefa dcera Bernarda Ilického pachtýře hospody v Křenoviích 7, okres Votický a matky Barbory rodem Hubinové z Milína

oo : Jakub Gruber + Alžběta Truhlářová vulgo Nachtigalová - 1890 lexikon ví


František - 10.9.1904 Lbosín / fara Divišov / lexikon ví

oo : František Gruber + Josefa Štokingerová - 7.2.1927 Jezero 5 / Okrouhlice 15 / 193 / Gruber Frantšek Seraf. kramář z Jezera 5 přísl. do Střížkova, okr. Benešov, obec Jezero, nar. ve Lbosíně okr. Vlašim, děk. Divišov, hjt Benešov, mž. syn kat. rod. + Jakuba Grubera kramáře přísl. do Střížkova a m. Alžběty Truhlářovy vulfo Nachtigalová, nar. z Malovic okr. Mal. Vožice, z Myšennci, okr. Vodňany, 10.9.1904 fara Divišov, svobodný, nevěsta: Štokingerová Jsoefa bytem v Jezeru 5. nar. v Želci 32, okr. Soběslav, pol. okr. Tábor, mž. dc. kat. rod. Jana Štokingera kramáře v Želči 32 a m. Antonie ovdovělé Truhlářové(z Hodkova u Sedlčan rozené Stýblové z Dobronic u bechyně, nar. 11.6.1906 fara Hlavatce


Anna - 19.7.1909 Ouběnice / není online

oo : Václav Franc + Anna Gruberová - 18.4.1933 Jezero 5 / Okrouhlice 15 / 216 / Václav Franc trhovec v Jezeře 5,. okres soud i pol. Benešov narozen v Chotýšanech 24.9.1907, okr. Vlašim manž. syn kat. rod. + Jana France trhovce v Malovicích okr. Tábor a m + Marie roz. Stiebrové ze Lhoty fara Ždíkovec , okres PRachatice , 25-6-0, svob. nevěsta: Anna Grubrova z Jezera 5, okr. Benešov , narozená v Ouběnicích dne 19.7.1909, okr. Votice manž. dcera kat. rod. + Jakuba Grubera trhovce v Jezeře 5 a Alžběty roz. Nachtigalové z malovic okr. Tábor, 23-8-0, svob.

potomci v rodokemnu Franc


Jan - 10.3.1867 Zahořany 11 / Lašovice 7 / 117 / Václav Gruber šleifíř z B jezera panství Konopiště syn Josefa Grubra šleifíře z Jezera a Anny rod. Staubrové ze Selce, matka: Josefa dcera berbarda Ilickýho nájmeníka hospody Křenovice okres Příbramský a Barobry rod. Stulinové

oo : Jan Gruber + Marie Zajíčková - 17.5.1890 Sedlčany 240 / Sedlčany 36 / 131 / Gruber jan brusič světem jdoucí narozený v Záhořanech 11, okr. Milevský syn Václava Grubra brusiče z jezera , okr benešovský a Marie rodem Ilické z Křenovic, okr. Příbram, 23-0-0, sovb. nevěsta: Zajíčková Marie dcera jana Zajíčka ševce s Sedlčanech 240 a Františka rodem Šulcovy ze Zhoře narozená v Oustí 10, okr. neveklovy, 21-0-0, svob.


Jindřich - 22.3.1903 Rudoltice u Votic

18.9.1920 Benešov 400 / Benešov 61 / 98 / Jindřich Gruber dělník z Věřic 3, okr. Benešov , mžl. syn Jana grubera brusič z Vožic a Marie rodem Zajíčkové ze Sedlčan , nar v Rudolticích u Votic 22.3.1903, 17-5-26


Václav - 3.1.1869 Kučeř, okr. Milevsko / Červená 8 / 31 / Václav Kruber ??? a šlejfíř z Jezera okresu ??? syn Jsoefa Krubra šlejfíře z obce Jezera a jeho matky Anny Fišer ze Sedlice, matka: Jozefa katoli. dcera bernarda Illického železníka z Městečka Milína 35 a její matky Barbary rozneé Hubinger z Milína 35

oo : Václav Gruber + Josefa Dammerová - 23.2.1897 Vitinka 3 / Osek 23 / 168 / Kruber Václav světem jdoucí brusič t.č. ve Vitince 3, syn Václava Krubera brusiče z Jezera u Okrouhlic okr. Benešov a Josefy dcery bernarda Ilického železníka z Milína 35, okr. Příbram, narozen v Kučeři okr Milevsko dne 3.1.1869, 28-0-0, sovb. nevěsta: Josefa Dammerová dcera Jana dammra brusiče ze Záhorčic tehdy v malocích v Mladé Vožice se Zdržující a Anny dcery bernarda Ilického brusiče z Milína 35 narozna v Nevězizích 16, okr. Mirovice dne 21.8.1879, 17-0-0, svob.


Anna - 23.2.1871 Uzeničky 1, okr. Strakonice / Černívsko 4 / 21 / Václav Gruber brusíř z Tríškova 22, okr. Benešov syn Josefa Grubra brusíře v Třížkově 22 a Anny rodem Fišer z Sedlce, matka: Josefa dcera Bernarda Ilického nájmeníka hospody z Křenovic 1, okr. Votice a Barbory rodem Hlubínovi z Milína, km: Jakub Ilický brusíř z Milína a Marie Ilický manželka kmotrova

oo : Jan Fišer + Anna Gruberová - 23.10.1890 Sedlec


Marie - 19.1.1901 Višňová 13, okr. Příbram / Višňová 25 / 31 / Jan Fišer světem jdoucí brusič ze Sedlce 109, okr. týž, syn + Jakuba Fišera domkaře ze Sedlce 109 a Vendelíny rozneé Marek z Prahy, narozen v Sedlci 109 dne 5.4.1866, matka: Anna dcera Václava Grubera světem jdoucího brusiče z Benešova a Josefy rozneé Ilické z Vojkova , okr. Votice narozena v Uzenicích okres Březnice 23.2.1871, rodiče oddáni 23.10.1890 Sedlec


Josefa - 10.3.1877 Radětice / Slivice 29 / 429 / Gruber Václav brusič z Střížkova 22 okresu Benešov syn Josefa Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Anny rozené Fidorovi ze Sedlce 21, matka: Josefa dcera Bernarda Ilický nájmeníka hospody z Křenovic a Barbory rozené Hubinovy z Milína 55

oo : Václav Ilický + Josefa Gruberová - 14.9.1895 Milín 50 / Slivice 32 / 435 / Illický Václav brusič z Milína 30 narozený v Červené okres. Písek, přísl. do Milína m. syn + Jakuba Illickýho brusiče z Milína 50 a matky Marie roz. Dammerové z Vožice , nar. 24.3.1871, svob. nevěsta: Gruberová Josefa narozená a příslušná do Milína 10.3.1877, m.d. Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Jsoefy dcery Bernarda Illický nájemnice hostince v Křenovicích , nar. 10.3.1877, svob.


Františka - 29.12.1878 Zahořany 11 / Lašovice 8 / 114 / Václav Gruber brusíř syn Josefa Grubera brusíře ze Střížkova 22, okr. Benešov a Anny rod. Fišerové ze sedlce 21, matka: Josefa dcera bernarda ilického hostinského z Křenovic 1,okr. Votický a Barbory rod. Hubínové z Milína 55

oo : František Lorenc + Františka Gruberová - dohledat

potomci v rodokmenu Lorenc


Bernard - 24.1.1881 Tušovice 21, okres Příbram / Chraštice 19 / 89 / Vácalv Gruber brusič ze Střížkova 22, okr. Benešov na čas v Tušovicích 21 se zdržující syn Josefa Grubra brusiče ze Střížkova 22 a manželky jeho Anny rodem Fišer ze Sedlce 21, matka:Josefa dcera Bernarda Illického nájemníka hospody z Křenovic 1, pl. orkes Sedlčanský a jeoh manželky Barbory rodem Hubín z Milín 55

oo : Bernard Gruber + Rozálie Dubská - 7.2.1905 Cerhonice 10 / Radobytce 15 / 315 / Gruber bernard potulný brusič t.č. v Cerhonicích 10 se zdržující narozený 24.1.1881 v tušovicích 21, manž. syn + Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Josefy rodem Ilický z Křenovic 1, 24-0-0 , svobodný, nevěsta: Dubský Rosalie t.č. Cerhonicích 10 se zdržující , narozená na Mlakách 27 dne 13.11.1883,m okres Písek, příslušný do Voborycerhonické , okr Písek manž. dcera + Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatec, 21-0-0


Josef - 13.3.1904 Zalužany 77 / Zalužany 01 / 103 / nemanželské dítě, otec: Gruber Bernard potulný brusič t.č. v Cerhovicích 10, narozený v Tušovicích 21, okr. Písek, příslušný do Jezera obec Okrouhlice , okr. Benešov, mmanž. syn + Václava Grubera , brusiče ze Střížkov 22, okr. Benešov a Josefy rodem Ilický? z Křenovic , okr Sedlčany, matka: Rosalie Dubská pomocnice kramářská v Zalužanech 77, příslušná do Cerhonic dcera Tomáše Dubského kramáře z Mlak 27 a manželky jeho Rosalie rodem Hubinger z Borku , okr. Žatecký , ??? v Zalužanech 13.3.1905

druhý zápis o tom samém narození Mirovice 9A / 287

oo : Josef Gruber + Marie Smitková - 16.2.1926 Milín 126 / Slivice 33 / 375 / Josef Gruber trhovec v Milíně 126 narozen 13.3.1904 v Zalužanech 77, okres Mirovice syn kat. rodičů Bernarda Grubra brusiče z jezera okres Benešov a Rosalie rodem Dubské z Mlak 27, 21-0-0, svobo., nevěsta: Marie Smitkova naroz. 15.12.1903 Říčany týž okres, dcera kat. rod. Františka Smitky brusiče v Milíně 126 a Marie rodem Smitkové z Milía, 22-0-0, svob.


Anna - 26.7.1927 Golčův Jeníkov

oo : Jaroslav Marek + Anna Gruberová - 16.9.1945 Příbram III-50 / Příbram 115 / 307 / Jaroslav Marek elektrosvářeč škodových závodů v Příbrami III-50, nar. v Příbrami I-48 mžl. syn kat. rod. + Karla Marka dělníka v Příbrami III-50 a Rosy roz. kučerové z Příbrami I-48, 23-6-0, svob. nar. 4.3.1922 Příbram I-48 fol 271 , nevěsta: Anna Gruberová pomocnice v rodné domáctnosti v Příbrami I-204, naroz. v Golčově Jeníkově 203, o. Habry p. Čáslav mžl. dcera kat. rod. Josefa Grubera dlníka v Příbrami I-204 a Marie roz. Smítkové v Říčanech , 18-1-0, svob. nar. 26.7.1927 GOlčův jeníkov str 279


Karel - 6.2.1910 Pohoří / dohledat není online

oo : Karel Gruber + Antonie Marie Flachsová - 27.2.1939 Rokycany/ Rokycany 49 / 144 / Karel Gruber brusič v Rokycanech ve vozu, nar. v Pohoří 6,2,1910 , okres Mirovice, manž. syn k.r. + Bernarda Grubera obchodníka světem jdoucího nar. v Tušovicích 21, okr. mirovice a Rosalie roz. Dubské nar. v Mlakách 27, okr. Písek, 29-0-0, svob. , nevěsta: Antonie marie Flachsová bytem v rokycanech ve voze, nar. 23.3.1909 Mirotice, manž. dcera k.r. Karla Flachse obchodníka v Karejovicích , okr. Blatná a Anny roz. Šlehoferové z Balkov, 29-11-0


Marie - 13.12.1882 Kovářov , okr. Milevsko / Kovářov 11A / 6 / Václav Gruber brusíř a nájem. v Kovářově manž. syn Josefa Grubera brusíře ze Střížkova 22, okr. benešovský a matky Anny rodem Fišer ze Sedlce 21, okre. Selčanský, matka: josefa manž. dcera Berbarda Ilickýho najemníka hospody z Křenovic 1, okr. Votický a matky Barbory rodem Kruber z Milína, okr. Příbramský, dítě Marie oddána jako vdova Marie Ježková roz. Grubrová církevně v Chrášticích dne 22.9.1920 s Aloisem Ježkem, rodiče oddáni v fara Okrouhlice 5.2.1866

oo : Emanuel Ježek + Marie Gruberová -

on: pred rokem 1921


oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Marie - 29.12.1845 Sedlec 21 / Sedlec-BN 10 / 14 / Kruber Josef šlejfíř ze Selce poddaný k Střížkovu syn jakuba Slejfíře z Milina N20 a matky Anny roz. Šinjdové(Šmídová?) z Milína, matka: Anna dcera Jana Fišera šlejfíře ze Sedlce 21 k Chlumek? matky Anny Šteiber z Horušan

oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Jan - 19.5.1849 Lažany 8 / Záboří 8 / 182 / Josef Gruber šleifíř (brusič) z Auštic č. se neví, královskému svobodnictví u Benešova berounskéhho kraje v Oušticích poddaný syn Jakuba Gruber domkaře z Kametic u Susšice a mat. + Anny roz. Kensalcovy z (neví , neboť to v jeho oddavním listu vypsáno nebylo) nmatka: Anna dcera + Jana Staubra řešetáře z Lochovic , Lochovické pravomoctnosti z matky Terezie roz. Šmídovy ze Stoda

oo : Jan Gruber + Markéta Ilická - 30.6.1874 Veselíčko / Veselíčko 7 / 17 / Jan. Nep. Gruber brusič z Jezera 12, manželksý syn Josefa Grubra brusiče z Ouštice, okres Neveklov a matky Anny manželské dcery + Jana Staubra řešetáře z LOchovic, nar. 19.5.1849 Lažany Enisovy, 28-0-0, svobo.nevěsta: Markéta Ilická manželská dcera Berbarda Ilického brusiče a řešetáře z Milína 56 a matky Barbory manželksé dcery Jakuba Hubiny řečetáře a brusiče z Milína, nar. 19.6.1852 Sobědraž, okr. Milevsko


Barbora - 8.10.1876 Zbelitov

oo : Václav Dammer + Barbora Gruberová - 6.8.1894 Záboří

potomci v rodokmenu Dammer


Josef - 6.11.1880 Chrást 8 / Lašovice 8 / 147 / Jan Gruber brusíř z jezera 12, okr. benešov syn Josefa Grubra brusíře z Ouštice okr neveklov a Anny rod. Stauber z Lochovic, ookr. Hořovice, matka: Markéta dcera bernarda ilickýho brusíře z Milína 56 a Barbory rod. hubínové z Milína , pres Příbramský

Anna - 3.4.1884 Tušovice, okr. Březnice, hjt. Blatná

oo : František Dammer + Anna Gruberová - 16.4.1904 Mirovice / lexikon ví


Josef - 31.1.1906 Blatná 77 / Blatná 10A / 211 / Dammer František brusič z Nestrašovic 4, okr. Březnice, hjt. Blatná, nar. v Nevězicích 16 dne 21.8.1879, manž. syn Jana Dammra brusiče z Malovic 3 u Mladé Vožice a Anny rodem Illiský z Milína 35, okr. Příbram, matka: Anna manž. dcera Jana Grubra brusiče v Nestrašovicích 4 a manželky Markéty rodem Illický z Milína, nar. 3.4.1884, rodiče oddáni 16.4.1904 Mirovice, détě zemřelov Osek, okr. Rokycany 17.3.1906


Josefa - 17.3.1888 Hořejany fara Tochovice / dohledat / není online

oo : Josef Bryx + Josefa Gruberová - 8.7.1914 Ohař 8 / Mirovice 13 / 273 / Bryx Josef brusič z Milevska 246 . nar v Milevsku 30.6.1891, manž. syn kat. rod. Jana Bryxe brusiče v Milevsku 246 a Rosalie rozené grubrové z jezera , hjt. Benešov, 23-0-0, svob. nevěsta: Josefa Grubrová z Vohaře 8, nar. v Hořianech 12 dne 17.3.1888 fara Tochovice, okrs. Březnice, hjt. Blatná, manž. dcera kat. rod. Jana Grubra brusiče ve Vohaři 8 a Markety rozené illické z Milína 56, 26-0-0


Terezie - 9.6.1851 Vacíkov 12 / Hvožďany 10 / 154 / Jsoef Gruber šlejfíř ze Střížkova syn + Jakuba Grubera domkaře z Kamenic u Sušice a Anny rozneé Kensaly , matka:Anna dcera jana Staubra řešetáře z Zlochovic a terezie rozené Schmid z Haas?

Anna - 21.6.1855 Chvojínek 9 / Neveklov 13 / 34 / Gruber Josef brousič, šlejfíř z jezera , okr. benešov syn jakuba Gruber domkaře z Kametic? a matky Anny rozené N , matka: Ana dcera Jana Stauber řešetáře z Lochovic matky Terezie rozené Schmied ze Stodu

oo : Antonín Blümel + Anna Grubrová - před 1880 lexikon neví


Barbora - 12.10.1857 Dunávice 14 / Netvořice 24 / 50 / Gruber Josef brusič světem jdoucí syn + Jakuba Grubra domkaře z Kametic u Sušice a matky Anny rozené Kernsalcové , amtka: Anna dcera Jana Stabera řešetáře z Lochovic , okr Hořovice, a matky Terezie rozené Šmídové ze Stoda

Rozálie - 2.7.1861 Poříčí nad Sázavou

oo : Jan Bryx + Rozálie Gruberová - 6.2.1882 Sepekov /

potomci v rodokmenu Bryx


Markéta - 5.3.1824 Nebílovy 65 / Prusiny 09 / 33 / Jakob Hubgner sleifer von Milin hamrshaft Milin nachst Pribram, matka: Anna eheleibe tochter des + Johan bauer taglohner von Studenitz und mutter Anna geborenen Schmidt von Chudenic

oo : Josef Truhlář + Markéta Hubnerová - 6.2.1844 Křenovice 11 / Vojkov 04 / 28 / Josef Truhlář z Křenovic 14 nájemník syn Josefa Truhláře vojáka kirisníka tamu 2 a Anny rozené Šedina z Chotejšan , 20-0-0, svob. nevěsta: Markyta vdova po + Josefovi eidlerovi z Vonoklas dcera Jakuba Hubnera šlejfíře z Milina 65 a Anny rozneé Bauer z Chudenitz, 19-0-0, vdova

on: 20.3.1897 Vyšetice 11 / Vrcholtovice 15A / 74 / Truhlář Josef potulný brusič , manžel Markety rozené Hubnerovy z Milína, oddáni 6.2.1844 ve Vojkově, 73-8-20

ona: 14.4.1897 Vyšetice 11 / Vrcholtovice 15A / 74 / Truhlářová Markéta vdova po + Josefu Truhláři potulném brusiči, rozené Hubnerová z Milína, 73-1-9


František - 23.4.1832 Milín 65 / Slivice 10 / 17 / Jakub Gruber šleifíř z Milína panství Milín , syn + jindřicha Grubera nádeníka z Kernsalce, Prachenském kraji a matky + Kateřiny, matka: Anna dcera Jsoefa Stybla nádeníka z Dolauce Blatenský kraj, panstív Dudenče? a matky Anny

oo : František Gruber + Barbora Stiebrová - -


František - 5.3.1863 Štipoklasy 41 / Myslív 21 / 85 / František Gruber šleifíř kočující z Milína 65, syn jakuba Grubera šleifíře z Milína a matka Anny rozen N. z Milína okresu Příbramského, matka: Barbora dcera Jana Adalberta Stibra řešetáře a šlejfíře z Horušan 7 a matky Barbory rozené Hoch z Milína

5.3.1863

František - 5.8.1868 Záboří 32 / Záboří 9 / 19 / František Gruber brusič z Milína 65, okr. Příbramský , katolík , syn + Jakuba Grubra řešetáře z Milína a + Anny z Milína, matka: Barbora manželská dcera Jana Vojtěcha Stíbra řešetáře a brusiče z Horušan 7, okr. Přeštický a Barbory Hochové z MilínaVáclav -

oo : Václav Gruber + Kateřina Širová -


Valentýna - Horní nebo Dolní Bělá 20, okr. Plzeň Sever

oo : Bedřich Kindl + Valentýna Gruberová - před rokem 1861 možná Vranov, okr. Rokycany, nebo Bělá


Josefa - 13.3.1860 Vranov 30, okr. Rokycany / Stupno 06 / 190 / Kindl Bedřich olejkář ve Vranově syn + Augusta Kindla olejkáře ve Vranově 30 a amtky + eleonory rodilé Siebrové ve Waldenburgu v Daších?, matka: Valentina dcera + Václava Grubra chalupbíka z Bělé 20 a matky kateřiny rodilé Širové v Horní Bělé 21František -

oo : František Gruber + Kateřina Stehlíková - ona Z lUkavec

on: před 1829

ona: před 1829


František - 1765 lexikon neví

oo : František Gruber + Eleonora Jeřábková - lexikon neví / Strašice, Jablečno nebo Planice / hledam Plánice 36 / 138-142 221-222 / Drahonuvb Ujezd 08 / 148-151 nic

on: 24.1.1847 Strašice 157 / Strašice 12 / 56 / Gruber Franz pro??. hajný ze Strašic 157. p Zbir. řebrák, 82-0-0

ona: před 1849

deti hledam Zbiroh 04 / 249 jedne a ten je zapsany vyse / Drahoňův Újezd 04 / 200-254


František - 1808 lexikon neví

oo : František Gruber + Marie Bykšová - nebyli oddáni


Václav - 29.12.1839 / Zbiroh 04 / 237 / František Gruber cvokařský tovaryš z Přeštic za otce dítěte téhož zapsán býti zadosvěčí jeho podpis ručící Franz Gruber jakož i Wenzel Mika, matka: Marie dcera Jána Bykše mistra ševcovskeho z Zbirowe a Marie vlastní roz. Velen


oo : František Gruber + Ludmila Svobodová - 27.1.1845 Strašice 149 / Strašice 11 / 26 / Gruber František tovaryš cvokařský ze Strašic syn Františka Gruber bývalého hajného ze Strašic 16 a + Matky Eleonory rozené Řeřábek z Plánice, 37-0-0, svob. nevěsta: Svobodová Ludmila dcera po + josefovi Svobodovi domkaři ze Strašic 149 a po + matce Barboře rozené Plešmíd ze Strašic, 30-0-0, svob.


Vojtěch - 1.3.1845 odhad

8.9.1846 Strašice 219 / Strašice 12 / 45 / Gruber Vojtěch syn France tovaryše kovář. ze Strašic 219 pú. Zbirov a matky Ludmily roz. Svoboda ze Strašic 140, 1-6-0


oo : František Gruber + Barbora Braunová - lexikon neví


František - 12.11.1864 Zdemyslice / Blovice

oo : František Gruber + Anna Dammerová - 17.5.1888 Leletice 57 / Hvožďany 13 / 169 / Gruber František světem jdoucí brusič ze Strašic 35, manž. syn + Františka Grubra kramáře ze Strašic 35 a ejho choti Barbory rod. Braun z Bernatic u Klatov, 23-6-0 fara Blovice, svobodný, nevěstA: Anna manž. dcera Jana Dammera světem jdoucíáho brusiče z malovic 3, okr. Ml. Vožice a jeho choti Anny rod. Ilický z Milína u příbrami , 26-0-0 fara Perovice


Josef - 1823 lexikon neví / hledám Drahoňův Újezd 04 / 200-254 nic

oo : Josef Gruber + Marie Svobodová - 5.2.1849 Strašice 163 / Strašice 11 / 44 / Gruber Josef cvokař v Strašicích syn po + Františky Gruber bývalém hajuném v Strašicích a matky + eleonory rozené Jeřábek z Plánice , kraje Klatovského , 26-0-0, svob., nevěsTa: Svoboodvá marie dcera po + Matějovi Svobodovi mistru tesařském ze Smolár?? amatky + Anny rozené Kryškov? z Medoújezda panství Zborih, 23-3-0,s vob. svědek, Václav Gruber Kramář

on: 7.3.1849 Strašice 163 / Strašice 12 / 66 / Gruber Josef cvokař v Strašicích, 26-0-0


Karel - 21.8.1825 Jablečno 16 / Drahoňův Ůjezd 04 / 258 / František Gruber císařský hajný z Jablečna, matka: Eleonora dcera Jakuba Jeřábek hlídač brány ve městě Planitz, matky rozený + Josef Spindler měšťan z Kašovic

oo : Karel Gruber + Johana Kerblová - 19.11.1855 Strašice 163 / Strašice 11 / 78 / Gruber Karel kovář v Srašicích 163 syn + Františka Gruber hajnýho z Jablečna a matky + Eleonory rozené Jeřábek z Plánice , 30-0-0, sovb. nevěsta: Kerbl Johana dcera + josefa kerbl kováře v Strašicích 153 a matky + Anny rozneé Titl ze Strašic, 31-0-0


Jan - 1.4.1856 odhad

4.8.1857 Strašice 158 / Strašice 12 / 137 / Gruber Johan dítě Karla Grubera kováře v Straš 8 a matky Johany rozené Körbl z Straš. 1-4-0


Jan - 12.6.1829 Jablečno 4 / Drahonův Ůjezd 05 / 76 / Gruber Franz ??? heger in der Zbiroven herrshaft sohn nach + Franz Gruber + matky Kathar. Stehlik aus Lukavec, matka: Eleonora tochter des Philipp Jeřábek policeydiener zu Planitz mutter Josepha Spindler von Slivec

oo : Jan Gruber + Marie Mothejlová - 12.10.1852 Horní Láz 30 / Bohutín 08 / 71 / Jan Gruber ??? ???? ??? z Strašic 137 syn + Františka Grubra bývalého hajného z Jablčina a Eleonory Jařabkové z Planice, 23-0-0, svob. , nevěsta: Maria Motheilová rozené v Bežerovicích? nemanž. dcera Veroniky Motheilové z Plavska dcery + Jana Motheila kramáře z Baborova a + Marie Čandrák , 21-0-0, sov.b


Vilém - 26.3.1855 Lety 14 / Mírovice 8 / 72 / Wilhelm Gruber kramář ze Strašic 137 syn + Františka Grubera býv. hajného z J(G)ableimu 4, berounského kr. a + matky Eleonory roz. jeřábek z Panice, matka: Marie dcera Veorniky Motheil z Plavska, kt. Budej. podkr. Jindřichův Hradec

oo : Vilém Gruber + Marie Prechtlová - 28.2.1881 Nová Kdyně 146, okr. Domažlice / Kdyně 26 / 41 / Vilém Gruber kočující kramář t.č. v Nové Kdyni 146, ck. reservník u 1. pluku dělostřelců, manžlský syn Viléma Grubra kramáře ve Strašicích 137, okr. Hořovice a manželky jeho Marie rodem Motheil z Plavska, okr. jindř. Hradec, 25-10-0, svob. nar. 26.3.1855 fara Mirovice Lety mat. VII pag 72, okr. Písecký, nevěsta: Anna Brechtelová svobodná s ním kočující kramářka, t.č. v Nové Kdyni 146, manželská dcera + Karla Brechtel, bývalého obchodníka v železe v Starém Dvoře u Kouta 2 a + manželky jeho Kateřiny roz.Pflegerové ze Zohoří, okre Pácov, 23-11-0, svob. nar. 19.2.1857 fara Duboč? v Němčicích


Marie - 28.9.1879 Písek / Písek 22 / 82 / Vilém Gruber kramář z Rožmitálu syn Viléma kramáře v Strašicich 37 a matky Marie rozené Motheilové z Plavska , okr. JIndřichův Hradec, matka: Marie dcera Karla brechtla býv. obchodníka v železe v Koutě 2, okr. Domažlického a matky Kateřiny Pflegrové ze Zhoře okres Pacovský, rodiče oddáni 5,3,1881 Nová Kdyně

oo : František Hýbek + Marie Gruberová - 26.2.1900 Podolí I, okr. Písek / bernartice 18A / 17 / Hibek František narozen v Lužnici 12, obchodník v Lužnici 12, manž. syn Josefa Hibka obchodníka v Lužnici 12 a jeho manželky Františky rozneé Kovářové z Vlkonic u Volyně, 13.10.1875 Třeboň, 24-4-0, svob., nevěsta: Gruberová Marie rozená v Písku, manž. dcera Viléma Grubera kramáře v Podolí a jeho manželky Marie rozené Brechtlové z Koutě 2, hjt. Domažlické, nar. 28.9.1879 Písek, 20-5-0,s vob.

ona: 10.12.1951 Černý Les 2, obec Myslív?, okr. Benešov


Bohumil - 25.2.1917 Příbram III-50 / Příbram 114 / 128 / František hibek obchodník nyní vojín, narozený v Lužnici 12, 13.10.1875, manž. syn kat. rod. Josefa hibka obchodníka v Lužnici 12 a Františky rozneé Kovářové z Vlkonic u Volyně, matka: Marie rozená Gruberová narozená v Písku dne 28.9.1879 , manželská dcera kat. rod. Viléma Grubera obchodníka v Podolí 10 a Marie rozené Brechtové z Kouta 2, okr. Domažlice, rodiče oddáni v bernarticích 26.2.1900


Jan - 1857

oo : Jan Gruber + Anna Kalová - 3.6.1884 Starý Rožmitál 9 / Starý Rožmitál 35 / 122 / Gruber jan nádeník ve Straém Rožmitále 9, manželský syn Jan Grubra kramáře z Voltuše 2 a jeho manželky Marie dcery Marie Motheilové z Plavska , okres Jind. hradce, 27-3-0, svob. nevěstA: Anna manželská dcea Františka Kaly podruha ve Star. Rožmitále 9 a jeho manželky Josefy rodem Šimkovy ze Star. Rožmitálu 9, 25-6-0, svob.


Marie - 18.8.1858 Strašice 130 / Strašice 16 / 66 / Gruber Jan kramář ze Strašic 130 syn + Františka Grubera hajného z Jablečna 4, okr. Zborih a matky + Eleonory rozené Jeřábek z Plánice, matka: Gruber Marie dcera Motheil Veroniky z Plavska u Jind. Hradce dcery + Jána Motheil kramáře z Baran též u Jindřichvoa hradiště a matky + Marie rozené Čaudek?

oo : Josef Kurka + Marie Gruberová - 11.1.1876 Rožmitál pod Třemšínem 185 / Starý Rožmitál 35 / 13 / Kurka Josef obchodník v jižním zboží, příslušný do Jilového syn Františka kramáře z Jílového ,okr. Karlín a Anny roz. Dvořákovy z Nové Hospody u Jílového, 22-11-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana grubra kramáře ze Strašic nyní v Rožmitále 130 a MArie roz. Mothelovy z Plavska u Jind. hradce, 17-6-0, svob.

potomci v rodokmenu Kůrka


Josef - 25.2.1860 Namnice / lexikon ví

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.

ona: 1.2.1915 Řitka-Veselka 10 / Líšnice 27 / 173 / Marie gruberová rozená Rulcová z nesvačil 19, okr. Hořovický , amnželka Josefa Grubera kočujícího obchodníka v Řidce 10, nar. 5.4.1855. odd 3.10.1882 v Všeradicích, 59-9-27, carcinoma ventriculum

on: 21.10.1920 Řitka-Veselka 10 / Líšnice 27 / 178 / Josef Gruber bývalý kočující obchodník v Řidce Veselce 10, narozený ve Strašicích , okr. Zbiroh, hjt. ROokycany dne 25.2.1860 , oddán 3.10.1882 ve Všeradicích, vdovec po + Marii roz. Rulcové z Nesvačil 19, 60-7-26 , ochrnutí srdce


Jan - 1888 lexikon neví

1.10.1888 ve voze, Hostomice / hsotomice 04 / 108 / Gruber Jan, syn Josefa Grubera kramáře ze Všeradic 148 a Marie roz. Řulčové ze Sobotky, 0-5-0

Václav - 1889 lexikon ví

oo : Václav Gruber + Růžena Novotná - 1910 lexikon ví


Josefa - 7.4.1923 Velký Chlumec / fara Osov / není online

oo : Celestýn Vocásek + Josefa Gruberová - 20.2.1939 Michle, Praha / MCH O46 / 27 / Celestin Vocásek, dělník, narozený v Praze XVIII, Břevnov, proti Královce, okresní soud Praha-západ, manželký syn Františka Vocáska , majitele zábavních podniků, narozeného v Praze Troji a + Josefy rozneé Alešové z Obříství 12, okr. Mělník, přísl do Hostouň, okr. Kladno, 24-2-0, on nar. 26.11.1914 fara Břevnov, svob. , nevěsta: Josefa Gruberová, dělnice, narozená ve Velkém Chlumci 50, okr. Hořovice, manželská dcera Václava Grubra dělníka v Praze XIV Michli 343 a Růženy rozneé Novotné z Dolního Lazu 2, okr. Příbram 15-10-0, ona 7.4.1923 fara Osov, svob.

rozvod: 7.2.1946 Krajský soud v Praze


Barbora - 14.12.1861 Vranovice 32 / Starý Rožmitál 31 / 122 / dle kopulačního listu dto fara Bohutín 12.10.1852 Jan Gruber kramář z Strašic 137(zbiroh) světem jdoucí syn + Františka hajnýho z Jablečné 4 a Eleonory Jeřábkové z Planic, matka: Marie Motheil dcera Veroniky Morheilové z Plavska u JIndřichova HRadce dcery + Jana Motheila kramáře z Barov a Marie Čoudkové

František - 2.6.1863 Rakovice 50 / Čimelice 10 / 170 / Jan Gruber obchodník ve zboží(kramář) ze Strašic 137, okr. Zbirov, syn + Františka grubera hajného v Strašicích 50 matky + eleonory roz. Jeřábek z Planice, matka: Marie dcera Veroniky Mothejlové z Plavska dcery + Jana Mothejla z Baran kranáře a + Marie roz. Čoudekové

oo : František Gruber + Anna Lorencová - 9.11.1887 Hostomice / Hostomice 03 / 76 / Gruber František brusič ze Strašecí 137 syn Jana Grubra obchodníka ze Strašecí 137 a Marie roz. Motejlové z Plaska, 25-0-0, svob. , nevěsta: Lorenc Anna dcera + Františka Lorence brusiče z Hostomic 92 a Barbory roz.Nlümlové z Petrovic, 18-0-0, fara Slaný, svob.

ona: před 1921


Marie - 6.10.1888 Hostomice 94 / Hostomice 05 / 15 / Gruber František brusič z Hsotomic 94, manželský syn Grubra Jana obchodníka ze strašic 137 a matky Marie rozené Mothejlové z Bavorova, matka: Anna Růžena rozená Lorencová manželská dcera Lorence Františka brusiče ze Všeradic a matky Barbory rozneé Blümlovy z Petrovic u Sedlčan

František - 20.8.1889 Komárov 35 / Mrtník 16 / 55 / Gruber František brusič ze Strašecí 137, tamtéž přísl. syn Jana Grubera obchodníka ze Strašecí 137 a matky Marie roz. Motejlové z Plaska, matka: Gruberová Anna dcera + Františka Lorence brusiče z Hosotmic 92, přísl. do Všeradic a matky Barbory roz. Blüml z Petrovic

27.10.1889 v Podluzích

Marie - 5.7.1891 Praskolesy 41 / Praskolesy 13 / 181 / Gruber František kramář z Strašic 137 syn Jana Grubra kramáře v Strašicích 137, okr. Zbiroh a matky Marie rozené Motejlové z Plas, matka: Anna Lorencová dcera + Františka Lorence brusiče v Hostominích a jeho manželky Barbory rozené Blümlovi z Petrovic,

oo : Jan Šáman + Marie Gruberová - 17.2.1919 u sv. Štěpána Praha


Jaroslav - 12.12.1893 Jarov 7 / Beroun 34 / 161 / Gruber František brusič na Jarově 7, narozený v Rakovicích okr. Mirovice, syn jana grubera obchodníka ze Strašic 137, hjt. Hořovice a Marie rozené Matějkovy z Plaska(recte z Plasky okr. Nýřsko, hjt. Klatovy, matka: Anna rozená Lorencová narozená ve Slaném okr. Slané dcera Františka Lorence brusiče ze Všeradic hjt. Hořovice a Barbory rozneé Blümlovy z Petrovic , rodiče oddáni v Hostomicích 1.12.1887

oo : Jaroslav Gruber + Terezie Novotná-

on: 5.4.1941

ona: 18.2.1971 Praha


Alžběta - 19.9.1919

oo : Karel Hromas + Alžběta Gruberová -


Josefa Božena - 19.3.1921 Příbram I-31 / Příbram 114 / 238 / Jaroslav Gruber, kočující obchodník v Příbrami I-31 narozneý v Jarově 7, okr. Berounském, 12.12.1893, m. syn kat. rod. Františka Grubera , brusiče ve Strašicích 36 a + Anny rozené Lorencové ze Slaného, matka: Terezie rozená Novotná,narozená Prašno-újezdě 5, okr. Zbiroh, m. dcera kat. rod. Josefa novotného koč. obchodníka v Příbrami I-31 a Marie rozneé Čechové z Borku, nar 18.4.1896, oddáni v Příbrami 27.11.1918, dítě oddáno 3.4.1939 s Josefem Janečkem z Kladna , v Michli Praha

oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová - 3.4.1939 kolonie na trži, Michle, Praha / MCH O 46 / Josef Janeček trhovec, narozený na Kladně , nové náměstí , manž. syn řím-kat. rodičů Tomáše janečka trhovce t.č. v Dolních břežanech u Prahy, obývací vůz a Marie rozené Ryšlavé z Nouzova, přísl. do VOnokalsy, nar. 6.5.1910, 28-9-0, svob. nevěstA: Josefa Gruberová, služebná narozená v Příbrami I-31, manž. dcera československých rodičů Jaroslava Grubera trhovce t.č. v Davli 34 , Svatý kilián a Terezie rozneé Novotné z Prašno Újezda, nar. 15.9.1921 , 18-0-0, svob.

on: 11.7.1992 Praha

ona: 27.4.2012 Louny

tři potomci ve shodě na MH


Jaroslav - 13.3.1923

oo : Jaroslav Gruber + Anna Lankašová -

on: 12.12.1979 Praha 4


Františka - 16.5.1927

oo : ? Hobža + Františka Gruberová -


Bohumír - 17.12.1930

on: 15.8.2006


Václav - 9.10.1864 Vranovice 26 / Starý Rožmitál 31 / 126 / Jan Gruber kramář syn Františka hajnýho z Jablonce(okr. Zbiroh) 4 a Eleonory Jeřábkové z Planic, matka: Marie dcera Veroniky dcery Jana Motheila kramáře z Berouna a Marie Čoudkové

14.7.1865

Barbora - 17.4.1866 Vranovice 26 / Starý Rožmitál 31 / 129 / Jan Gruber kramář syn Františka hajnýho z Jablonce(okr. Zbiroh) 4 a Eleonory Jeřábkové z Planic, matka: Marie dcera Veroniky dcery Jana Motheila kramáře z Berouna a Marie Čoudkové

Veronika - 1.2.1868 Vranovice 26 / Starý Rožmitál 31 / 132 / Jan Gruber kramář syn Františka hajnýho z Jablonce(okr. Zbiroh) 4 a Eleonory Jeřábkové z Planic, matka: Marie dcera Veroniky dcery Jana Motheila kramáře z Berouna a Marie Čoudkové

13.3.1869

Cecílie - 6.11.1871 Vranovice 26 / Starý Rožmitál 31 / 139 / Jan Gruber kramář syn Františka hajnýho z Jablonce(okr. Zbiroh) 4 a Eleonory Jeřábkové z Planin, matka: Marie dcera Veroniky dcery Jana Motheila kramáře z Berouna a Marie Čoudkové


Václav - lexikon neví

oo : Václav Gruber + Marie Štulcová/Šulcová - lexikon neví / nevím jeslti byli oddáni


Barbora - 6.5.1837 Lučiště 37 / Těnovice 06 / 80 / nemanželské dítě, Václav Gruber světem jdoucí komediant z Blovitz syn Frnatiška Gruber policajta z blovic a matky Eleonory rozneé jeřábek policajtovi dcery z Plánice, matka: Marie dcera Viktorína Štulce koňskýho handlíře z Velkých Popovic 20 a matky Barbory Fiřtovy pohodného dcery z Březnice , podaná k Vel. Popovicůmoo : Jiří Adam Gruber + Barbora Mülelrová -


Marie Magdalena - -


Marie Magdalena - -

oo : Daniel Klier + Marie Magdalena Gruberová - -


Marie Magdalena - 24.7.1878 Žírovice 7 / Horní Lomany 139 / 10 / Damiel Klier mauerer geb. in Perglas? amtbezirk Falkenau sohn der ehel. der Alois Klier zimmermannes in Knechtberg? bei Stein u. der. + Theresia geb. Kohler aus Frankekhammer 37, matka: Maria Magdalena geb. aus Treknerdorf? 3 amtsbezirk Eger, ehel tochter der + Maria magdalena Gruber ehel. tochter des + Georg Adam Gruber zeigelschegers? in Trebnedorf und + Barbora geb. Müller aus Schonbach?oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová - po roce 1925NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14565/20


3 svatby Gruberu svetskech https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10613/14oo : Josef Gruber + Josefa Jelínková -


Anna - 29.5.1904 Skoupý / fara Petrovice / není online 2024

oo : Emanuel Pavlát + Anna Grubrová - 3.7.1933 Jezero 5 / Okrouhlice 15 / 217 / Emanuel Pavlát světem jdoucí brusič v Jezeře 5, okr. Benešov narozen v Žimuticích 9.4.1909, okr. Týn n/Vlt. leg. syn kat. rod. + Emanuele Pavláta světem joducího brusiče přísl. do Soušic, okr. Benešov a m. + Marie roz. kadlecové ze Rzavé 7, okr. Tábor, přísl. do Soušic, 23-2-0, svob. nevěstA: Anna Grubrová z jezera 5, nar. ve Skoupech 12, okr. Sedlčany přísl do Jezera okr. benešov manž. dcera kat. rod. + Josefa Grubra světem jdoucího brusiče z Jezera 5 a + josefy Jelínkové z Milevska 234, 28-1-0, nar. 29.5.1904 fara Petrovice


oo : Josef Gruber + Marie Krzáková -


Marie - 13.11.1922 Květuš / fara Chyšky / není online do 2036

oo : Karel Stehlík + Marie Gruberová - 15.7.1944 Michle, Praha XIV / MCH O47 / 193 / Karel Stehlík obchodník narozený v Šubířově 53, okr. Moravská Třebová dne 29.12.1914, manž. syn + Františka Stehlíka kramáře ze Zdislavic u Vlašimi a Anny Hořínkové z Dřevíkova, svob. , nevěsta: Marie Gruberová dělnice narozená v Květuši 13, okr. Sedlec dne 13.11.1922, manž. dcera Josefa Grubera kramáře z Votic a Marie Krzákové z Čiplovic, svob.oo : Bartoloměj Gruber + Anna Wisend? -


Josef - 1823

oo : Josef Gruber + Kateřina Hubená vdova Čížková - 12.9.1848 Dlařov 65 / Dlažov 04 / 168 / Gruber Josef šlejfíř syn Bartoloměj Grubera šlejfíře z Spule statek Dlaždowvský 34 a matky Anny rozené Wisend? bärmau z Egru, 250-0, svob. nevěsta: Čížek Kateřina vdova po + Matěji Číškovy domakře z Ráždovadcera Jana Hubenýho cestáře z tičkova? statek Wyhanov a matky Kateřiny rozené Svobodové z Pocenavic pství Kautecké, 31-0-0, vdova


Antonín - 25.5.1853 fara Dlážďov

oo : Antonín Gruber + Marie Kunešová - 18.11.1877 Nová Kdyně 102, okr. Domažlice / Kdyně 26 / 21 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30063727/kdyne-26_0210-o?x=21&y=484&w=690&h=301

ona: 20.3.1880 Nová kdyně 91 / Kdyně 26 / 349 / Marie Gruberová manželka Grubera Antonína nájmeníka a brusíře z Nové kdyně 161, rod. Kuněšové z Duboče? , 20-0-0, manželství trvalo 2 léta, horečka


Adam Antonín - 7.3.1879 Nová Kdyně 161 / Kdyně 26 / 144


oo : Antonín Gruber + Barbora Kadlecová - -


Josef - 31.10.1881 Nová Kdyně 148 / Kdyně 26 / 182Benedikt Gruber - 20.2.1856 Plánice 109/ Plánice 18 / 146 / P. Benedikt Gruber Pfarrer und Personal??? von planitz sohn des + Jakob Gruber aus Malenitz, 64-0-0Plánice 36 / 27-30

Drahoňův Újezd 04 / 200-254

strašice 12 / index G prošli celý

Kateřina - 19.12.1859 Strašice 208 / Strašice 12 / 196 / Gruber Kateřina vdova po + Gruber Josefu učiteli ve Zbirohu rozená Veselá ze Straš, 80-0-0


http://www.portafontium.cz/iipimage/30063891/klenci-pod-cerchovem-08_1691-n?x=173&y=287&w=717&h=317Šober

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12093/16https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7931/46

http://www.portafontium.cz/iipimage/30061040/dlazov-04_1320-o?x=497&y=436&w=487&h=217

http://www.portafontium.cz/iipimage/30061040/dlazov-04_0090-n?x=-32&y=284&w=842&h=376


http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0244-o?x=102&y=394&w=598&h=265

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0011-o?x=69&y=442&w=598&h=265


příbram pravni posel

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13155/53
https://www.portafontium.eu/iipimage/30063101/chudenice-10_0190-n?x=110&y=236&w=583&h=255


nesvetský kdyně

https://www.portafontium.eu/iipimage/30063727/kdyne-26_3230-z?x=191&y=500&w=451&h=197https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9279/22

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069529/tenovice-05_0300-n?x=-75&y=385&w=726&h=317

Hartmanice

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061724/hartmanice-02_0040-n?x=10&y=330&w=898&h=372

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061723/hartmanice-01_0050-n?x=-43&y=313&w=993&h=434


umrti vojak 1793 https://www.portafontium.eu/iipimage/30069376/svihov-07_1000-z?x=-75&y=155&w=642&h=280matka je grubrova https://www.portafontium.eu/iipimage/30064725/kydliny-01_1970-n?x=113&y=25&w=848&h=370

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu