Rodokmen: Habich

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Ignác - 1760

oo : Ignác Habich + Anna Skrčená - ona psáno z Kamená Táborského kraje

oo : Ignác Habich + Anna Spindlerová- ona psáno z Mězné

oo : Ignác Habich + Anna Tilingerová - ona psáno z Kamence

on: 11.2.1814 Bozděchov 14 / Kostelní Radouň 10 / 110 / Ignatius Habich žebrák 54-0-0


Johana - 26.3.1797 Černovice 94 / Černovice 4 / 52 / Ignatiz Habich právní služebník? , matka: Anna rození Spindlerová z Meznýho


Karel - že je synem johanny je podle MH

oo : Karel Habich + Josefa Mašková -


Marie - 1846

oo : Josef Hubený + Marie Habichová - 26.12.1870 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 111 / Josef Hubený loutkář z Budislavi syn Frant. Hubenýho loutkáře z Budislavi a Marie Anny Dubský z Mirovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie habich dcera Karla Habicha kramáře z Hamru 7 a Josefy mašek, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hubený


Hynek(Ignác) - 19.5.1848 Dvorec

oo : Ignác Habich + Anna Blümlová - 12.8.1871 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 136 / Habich Ignác loutkář ve SVinech syn Karla Habicha loutkáře z Hamru a Josefy Maškovy, 23-0-0, svob., nevěsta: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře v březí a Kateřiny Vinkler z Plánic, 19-0-0, svob.


Marie - 4.12.1872 Zvěrkovice 7 / Týn nad Vltavou 14 / 241 / Ignác habich loutkář z březí syn AKrla Hábicha loutkáře z Hamru, okr. Třeboň, a Josefy roz. mašek z Humpolce , matka: Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a KAteřiny roz. Vinkler z Plačic

24.1.1873

Josef - 20.3.1874 Branná / Třeboň 21 / 46 / Hynek Habich loutkář (marionettenspieler) z březí v okresu Vltavo Týn toho času cestou z Březí a manželky jeho Josefy rodem Mašek z humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Plemel loutkáře z Benešova a manželky jeho KAteřiny rodem Vinkler z Vltavo Týna

22.5.1874 Hermanec, okres Dačice na Moravě

Antonín - 19.10.1882 Frahelž 5 / Lomnice nad Lužnicí 7 / 310 / Hynek Habich majitel divadla s loutkai z Březí , okr. Vltavo Týn syn Karla Habicha majitele loutk. div. tamatéž a Jsoefy roz. Maškovy z Humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Blümla majitele loutkového divadla z Březí a AKteřiny roz. Vinklerové z Vídně, rodiče oddáni 10.8.1871 Trhové Svinny

Josef - 4.5.1886 Borek / Hosín 11 / 332 / Habich Ignác louitkář světem jdoucí příslušný do Březí , okr. Vltavo Týn syn + Karla Habicha loutkáře z Hamru a + Josefy Mašek z Humpolce,matka: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a matky Kateřiny roz. Viunkler z Plačic

oo : Josef Habich + Josefa Zahradníková - 11.4.1921 Hosín

on: 31.12.1944

Jan - 1800

oo : Jan Habich + Dorota Procházková - 20.5.1857 Ledenice 137 / Ledenice 11 / 14 / Ján Habich kramář v Trho Svinech 120 syn Ignáce Habicha žebráka Vobrataic 10 a Anny roz. Tillinger Kamence 18, 57-0-0, vdovec, nevěsta: Dorota vdova po Josefu Hubeným kramáři z Pištína 24, okr. Hluboká, dcera Františka Procházky podruha v Stupně 20, 58-0-0, vdovec


Matěj - 1805 Hoštice u Volyně 2 / 1-53 nic

oo : Matěj Habich + Kateřina Hubená - 8.10.1833 Ledenice / Ledenice 10 / 37 / Matěj syn Ignáce Habicha policajta z Černovic 30, téhož panství , matky Anny rozneé Krčena z Kamená Táborského kraje, 28-0-0, matka: Kateřina dcera Jakuba Hubený kramáře z Ledenic matky Theresie rozené Bartová z Dobrojitz panstí Vovřenského, 25-0-0


Jan - 4.11.1831 Vesce 22 / Nedvědice 4 / 32 / Mathias Habich buchbinder und sohn des + Ignac Habich inmann in Klanovitz? und der Anna Geboren Skrčená ???, matka: Katharina tochter + Simon? Hubený kramers in Dobronitz und der Therezia geb. Stibel in Dobronitz herrshaft Chejnov?

oo : Jan Habich + Josefa Mašková - 28.4.1854 Borovany / Bernatice 16 / Borovany 10 / Staré Sedlo TC 10 / Holostřevy 35

ona: 11.8.1871 Třebíčko 17 / Trjové Sviny 27 / 265 / Josefa Habichová , manželka Jana Habicha loutkáře z Vltavotýna rozené mašková, 46-0-0, vodnatelnost


Anna - Březí , okr. Týn and Vltavou

oo : Antonín Urban + Anna Habichová - před 1890

potomci v rodokmenu Urban


oo : Jan Habich + Anna Stýblová - 14.11.1871 Petrovice 52 / Mladošovice 15 / 18 / Habich Jan loutkář z Vesce 22 syn Matěje Habich kníhaře a najemníka z Vesce 22 a Kateřiny roz. Hubený kramáře dcery z Dobronic okres Tábor, nar. 4.11.1831, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Urban Anna vdova po + Františku Urbanovi loutkáři m. dcera Antonína Stíblo obchodníka v houních z Lipí okres Krumlovský a Karolíny Dubský, nar. 24.11.1820 fara Mišenec, 50-0-0, vdova, umrtí list I ženy ženichovi Trhové Sviny 8.10.1871, umrtní list I muže nevěsty z Budějovice 23.8.1863


Anna - 24.5.1836 Hoštice u Volyně / Hoštice u Volyně 2 / 38 / Anna eheliche tochter des Mathias Habich komedianten aus Hosticz 16 und der Katharina geborenn Hubeny aus Ledenic

Václav - 1841 možná Hoštice / hledám Hoštice u Volyně 2 / 9-53


Justýna - 7.10.1864 Hrachoviště 7 / Mladošovice 7 / 105 / otec nemanželské dítě Václav habich komediant z Hostic 4 okr. Strakonice m syn Matěje Habicha komedianta z Hostic 4 a jeoh manželky Justina k Kateřiny rodilé Hubený z ledenic, legitimata per subsequens matrimonium Jilovice 24.10.1870 tom II pag 722 matka: Maria dcera Josefa Buřič šlejfíře z kamenice a Anny rodile richter z mezilesy

oo : Josef Urban + Justýna Habichová - 27.11.1883


oo : Václav Habich + Marie Richterová - 24.10.1870 Jilovice, okr. Třeboňský / Jílovice 5 / 329 / Václav Habich komediant z Hostic 4, syn Matěje Habicha komedianta tamtéž odtud prácheňského teď Píseckého kraje syna Ignáce Habicha úředního sluhy v Hostivicích a téhož manželky Anny rozneé Skrčená z Kamena u Pacova táborského kraje a syn Kateřina Huibené dcery to + Jakuba Hubeného kramáři z Městečka Ledenice a téhož manželky Terezie rozneé Hájkové z ledenic, nar. 1841, 29-0-0,svob., nevěsta: Marie Richterová dcera Ferdinanda Richter hadrníka z Mezilesí a manželky jeho Anny rozneé N. N. z místra Dobronice hejt. Milevského , kraje Táborského, nar. 1843 , 27-0-0, sovb.


Tomáš - 6.10.1872 Studená 18, okr. Jindřichův Hradec / Studená 5 / 77 / Václav Habich cestující komediant z Hostu c.k. hejtmanství Strakonické kraje Píseckého v Čechách manžel syn Matěje habicha komedianta z Hostic a téhož manželky Kateřiny dcery Jakuba Hubenýho kramáře z městečka Ledenic, matka: Maria Richer nemanž. dcera Anny dcery Ferdinanda Richtera hadráře z Medlestejna a téhož manželky Anny roz. N. z místa Dobronice hejt. Mišovského kraje Táborského

3.5.1874 Otěvěk 42 / Trhové Sviny 27 / 206 / Tomáš manž. syn Václava Habicha kočovného loutkáře a MArie roz. Budičové z Kamenice nad Lípou, nar. ve Studené na Moravě, 1-6-0, spála

Josef - 14.10.1875 Turovka 17 / Horní Cerekev 7 / 83 / Václav Habich cestující koemdaitn z Hostic 4, okr. Strakonice manž. syn Matěje Habicha komediatna z Hostic a KAteiřny roz. Hubeny z Ledenic, amtka: Marie nemanž. dcera Anny Richterovy , dcery Ferdinanda richtra hadráře z Mezilesí a Anny toz. z Dobronic u Miliska, zapsáno z kopul. listu z Jilovic 24.10.1870 u Třeboně matr II p. 722

27.2.1878 Klatov, fara Suchdol

Karolína - 19.7.1885 Okrouhlička / fara Štoky / 9515 sign. 5953 / 32 / Václav Habich , komediant z Hostic 4, hejt. Strakonické, manž. syn Matěje Habich akomedianta z Hostic a Kateřiny roz. Hubený z ledenic , matka: Marie neamnž. dcera Anny Richter dcery Ferdinanda Richtra bednáře z Mezilesí a jeho manželky Anny ord. N. hejt. Milivské kraj Tábor, rodič oddáni 24.10.1870 Jilovice , matrika Vešská II pag 722, dcera oddána Liboc s Proopem Jungem 22.8.1910

oo : Prokop Jung + Karolína Habichová - 22.8.1910 Liboc / LBC O34 / 53 / Prokop Jung kočující akrobat přísl do Vonoklas , nar. v Čejkovech 9, okr. ˇSušice dne 22.2.1887 , syn Václva Junga loutkoherce z Vonoklas a MArie roz. urbanovy z Bukovníku okr. Sušice, 23-6-0, nevěstA: Karolína Habichováí , kočující narozená v Šejdorfě 20, okr. Něm. Brod. dne 19.7.1885 fara Štoky, dcera Václava HHábicha komedianta z Hostic 4, hjtm Strakonice a Amrie roz. Richterovy z Mezilesí, 25-0-0, svob.


Matěj - 28.8.1848 Bavorovice 5 / Hluboká nad Vltavou 22 / 94 / MAtěj Habich komediat z Hoštic v kraji Práchinským syn + Hynka Habicha policajta v Černovicích a matky Anny rozené Skrčené z Kamene v Táborcku, matka: KAteřina dcera Jakuba Hubenýho kramáře v Ledenicích a matky Terezie rozené Bartové z Vopařan

Emanuel -

oo : Emanuel Habich + Růžena Blümlová -


Josef - 2.6.1868 Majdalena

21.12.1869 Víska 10, okres Třeboň / Jílovice 9 / 188 / Jsoef Habich syn emanuela Habicha a manželky Rosalie rodičů kejklířskáých (komediant) z obce Hosticz? okresu a hejt. Strakonického , 1-7-0, spála

Marie - 26.6.1870 Víska 2,okt. Třeboň / Jílovice 3 / 119 / Emanuel Habich komediant z Hoštic města Volině, syn Matěje Habich klempíře z Hoštic a téhož manželky Kateřiny rozneé Hubený z Ledenic , okres třeboňský, matka: Rosalie Habich dcera Jakuba blümmel komedianta z Březá blíž městu Vlatov Týna a téhož manželky Kateiřny rozené Vinklerovy z Vídně v dolních rakousých ,

oo : Václav Musil + Marie Habichová - 24.4.1894 Němčice / napsano u narození Marieoo : Antonín Habich + Marie Kopecká - 25.6.1913 Hostice, okr. Strakonice / dohleadt / není online do roku 2049


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Matěj - 7.11.1809 Hoštice / Hoštice u Volyně 2 / 9-53 nic


oo : Antonín Habich + Kateřina Vladyková -


Marie - -

27.5.1878 Čakovec / Čakov 9 / 24 / Maria Habich manž. dcera Antonína Habicha deštníkaře z Milovic hjt Strakonice a jeho manželky Kateřiny rodem Vladyka z Baborova , hjt Prachatice, 3-0-0