Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Habich

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Ignác - 1760

oo : Ignác Habich + Anna Skrčená - ona psáno z Kamená Táborského kraje

oo : Ignác Habich + Anna Spindlerová- ona psáno z Mězné

oo : Ignác Habich + Anna Tilingerová - ona psáno z Kamence

on: 11.2.1814 Bozděchov 14 / Kostelní Radouň 10 / 110 / Ignatius Habich žebrák 54-0-0


Johana - 26.3.1797 Černovice 94 / Černovice 4 / 52 / Ignatiz Habich právní služebník? , matka: Anna rození Spindlerová z Meznýho


Karel - 9.12.1817 Hamr 22, okr. Tábor / Hamr 3 / 172 / Matěj syn Antonína Hofinger komedianta z Strakonic a matky Anny, matka: Johanna dcera + Ignáce Habicha pravního posla z Černovitz matky Anny rodilé Špindler z Kan???

oo : Karel Habich + Josefa Mašková - 7.1.1840 Val 16 / Hamr 6 / 32 / Karel syn + Johanni Habich kramářky z Černovic, 22-0-28, svob. nevěsta: Josefa dcera + Alžběty Mašek dcery Maška kotláře z Humpolce

on: 27.2.1850 Kaliště 7 / Dobrá Voda u Českých Budějovic 10 / 19 / Karl Habich marionettenspieler aus Hammer 7, bei Veselý, 33-0-0


Marie - 1846

oo : Josef Hubený + Marie Habichová - 26.12.1870 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 111 / Josef Hubený loutkář z Budislavi syn Frant. Hubenýho loutkáře z Budislavi a Marie Anny Dubský z Mirovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie habich dcera Karla Habicha kramáře z Hamru 7 a Josefy mašek, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hubený


Hynek(Ignác) - 19.5.1848 Dvorec

oo : Ignác Habich + Anna Blümlová - 12.8.1871 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 136 / Habich Ignác loutkář ve SVinech syn Karla Habicha loutkáře z Hamru a Josefy Maškovy, 23-0-0, svob., nevěsta: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře v březí a Kateřiny Vinkler z Plánic, 19-0-0, svob.


Marie - 4.12.1872 Zvěrkovice 7 / Týn nad Vltavou 14 / 241 / Ignác habich loutkář z březí syn AKrla Hábicha loutkáře z Hamru, okr. Třeboň, a Josefy roz. mašek z Humpolce , matka: Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a KAteřiny roz. Vinkler z Plačic

24.1.1873

Marie - 15.3.1875 Dvory nad Lužnicí 23

15.3.1875 Dvory nad Lužnicí / Dvory nad Lužnicí 11 / 48 / Habich Maria ehl. tochter des Ignaz Habich marionettenspielers aus Březí bei Moldautein in Bohmen und dessen ehew. Anna geb. Blümel daselbst, einige studen 0-0-0

Josef - 20.3.1874 Branná / Třeboň 21 / 46 / Hynek Habich loutkář (marionettenspieler) z březí v okresu Vltavo Týn toho času cestou z Březí a manželky jeho Josefy rodem Mašek z humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Plemel loutkáře z Benešova a manželky jeho KAteřiny rodem Vinkler z Vltavo Týna

22.5.1874 Hermanec, okres Dačice na Moravě

Antonín - 19.10.1882 Frahelž 5 / Lomnice nad Lužnicí 7 / 310 / Hynek Habich majitel divadla s loutkai z Březí , okr. Vltavo Týn syn Karla Habicha majitele loutk. div. tamatéž a Jsoefy roz. Maškovy z Humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Blümla majitele loutkového divadla z Březí a AKteřiny roz. Vinklerové z Vídně, rodiče oddáni 10.8.1871 Trhové Svinny

Josef - 4.5.1886 Borek / Hosín 11 / 332 / Habich Ignác louitkář světem jdoucí příslušný do Březí , okr. Vltavo Týn syn + Karla Habicha loutkáře z Hamru a + Josefy Mašek z Humpolce,matka: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a matky Kateřiny roz. Viunkler z Plačic

oo : Josef Habich + Josefa Zahradníková - 11.4.1921 Hosín

on: 31.12.1944


Jan - 1800 lexikon neví

oo : Jan Habich + Alžběta Hájková - lexikon neví


Kateřina - 15.3.1833 Trhové Sviny 311 / Trhové Sviny 8 / 63 / Johan habich mitbürger sohn des Ignaz habich , Anna geborenen N gattin, matka: Elisabeth tochter des Johann hajek kramers , Katharina geboren Haisl gatton von Forbes 16


oo : Jan Habich + Dorota Procházková - 20.5.1857 Ledenice 137 / Ledenice 11 / 14 / Ján Habich kramář v Trho Svinech 120 syn Ignáce Habicha žebráka Vobrataic 10 a Anny roz. Tillinger Kamence 18, 57-0-0, vdovec, nevěsta: Dorota vdova po Josefu Hubeným kramáři z Pištína 24, okr. Hluboká, dcera Františka Procházky podruha v Stupně 20, 58-0-0, vdovec


Matěj - 1805 lexikon neví / Hoštice u Volyně 2 / 1-53 nic / 7.11.1809 Chrást / není to Dýšina 05 / 400 / hledám Borovany 17 / 72 / Černovice 32 / 101-106 / Nová Cerekev 17 / 10 25 30-37 39-41 / Oslov 18 / 29 / Věžná 16 / 36-37

oo : Matěj Habich + Kateřina Hubená - 8.10.1833 Ledenice / Ledenice 10 / 37 / Matěj syn Ignáce Habicha policajta z Černovic 30, téhož panství , matky Anny rozneé Krčena z Kamená Táborského kraje, 28-0-0, matka: Kateřina dcera Jakuba Hubený kramáře z Ledenic matky Theresie rozené Bartová z Dobrojitz panstí Vovřenského, 25-0-0


Jan - 4.11.1831 Vesce 22 / Nedvědice 4 / 32 / Mathias Habich buchbinder und sohn des + Ignac Habich inmann in Klanovitz? und der Anna Geboren Skrčená ???, matka: Katharina tochter + Simon? Hubený kramers in Dobronitz und der Therezia geb. Stibel in Dobronitz herrshaft Chejnov?

oo : Jan Habich + Josefa Mašková - 28.4.1854 Borovany / Bernatice 16 / Borovany 10 / Staré Sedlo TC 10 / Holostřevy 35

ona: 11.8.1871 Třebíčko 17 / Trjové Sviny 27 / 265 / Josefa Habichová , manželka Jana Habicha loutkáře z Vltavotýna rozené mašková, 46-0-0, vodnatelnost


Justýna - 20.4.1851

oo : Matěj Lagron + Justýna Habichová - 12.10.1870 Kremže

potomci v rodokmenu Lagron


Anna - 17.8.1853 Hoštice 35 (u Volyně) / Hoštice (u Volyně) 3 / 37 / zu diesen unehelichen kinde Anna Habich hat ?? der leibliche vater: Johann Habich hetzenhannder in Hosticz eheliche sohn des Mathias Habych regenschrimmacher in Hostic geburtig aus Černovitz , gewesener herrschaft Červe?? Raborse? kreise gegenwartig der k.k. bezirkhauptmannschaaftt und des k.k. bezrk gerichters Neuhaus Dubweiser Kreise der mutter Katharina einer tochter des Jakub Hubený komedianten Ledenitz und dessen eheweibe Theresia geboren Johan Barta Strotzen ??? ??? Rosalia , matka: Josepha Habych wittwe nach dem am 27.2.1850 in Kaliště verstorbenen Karl Habych marionettenspieler von Hamr Veseler gerichterbezirke und Gutmassen bei Bohm. Budejovi, fara Dobrá Voda fol 18, nemanželksá dcera Alžběty Maškový manželská dcery Jana Maška kotláře v Humpolci a téhož manželky Doroty rozené Leitlerové

oo : Antonín Urban + Anna Habichová - 26.5.1873 Štekře 6 / Zlatá Koruna 6 / 6 / Anton urban komediant z Bukovníka , okr. Sušice syn Františka Urbana komedianta z Bukovniku a manželky jeho Anny dcery Antonína stibla bejvaleho domkaře z Lippý 33, okr. Budějov. fara Dubn, 21-0-0, svob. , nevěšsta: Anna Habichová dcera Josefy Habichové vdovy po + Karlu Habichovi komediantu z Hamru , Pokr. Veselí nemanželská dcé dcery Alžběty Maškovy dcery Jana Maška kotláře z Humpolce a Doroty Leitlerayn? , 19-0-0

potomci v rodokmenu Urban


oo : Jan Habich + Anna Stýblová - 14.11.1871 Petrovice 52 / Mladošovice 15 / 18 / Habich Jan loutkář z Vesce 22 syn Matěje Habich kníhaře a najemníka z Vesce 22 a Kateřiny roz. Hubený kramáře dcery z Dobronic okres Tábor, nar. 4.11.1831, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Urban Anna vdova po + Františku Urbanovi loutkáři m. dcera Antonína Stíblo obchodníka v houních z Lipí okres Krumlovský a Karolíny Dubský, nar. 24.11.1820 fara Mišenec, 50-0-0, vdova, umrtí list I ženy ženichovi Trhové Sviny 8.10.1871, umrtní list I muže nevěsty z Budějovice 23.8.1863


Anna - 24.5.1836 Hoštice u Volyně / Hoštice u Volyně 2 / 38 / Anna eheliche tochter des Mathias Habich komedianten aus Hosticz 16 und der Katharina geborenn Hubeny aus Ledenic

oo : Josef Hofinger + Anna Habichová - lexikon ví

potomci v rodokmenu Hofinger


Marie - 1839 lexikon neví

oo : Josef Košťál + Marie Habichová - 9.1.1862 Stříbřec / Lutová 29 / 23 / Josef Košťál cestující komediant m. syn Josefa Košťála komedianta z Visky 23, okres Chotěboř v Čáslavsku a Rosalie Buchnerové, 24-0-0, svob. nevěsta: Maria m. dcera Matěje habicha cestujícího parapláře sřive komedianta z Hostic 15 a Kateřiny rodem Hubené z Ledenic, 23-0-0, svob.


Václav - 1841 možná Hoštice / hledám Hoštice u Volyně 2 / 9-53


Justýna - 7.10.1864 Hrachoviště 7 / Mladošovice 7 / 105 / otec nemanželské dítě Václav habich komediant z Hostic 4 okr. Strakonice m syn Matěje Habicha komedianta z Hostic 4 a jeoh manželky Justina k Kateřiny rodilé Hubený z ledenic, legitimata per subsequens matrimonium Jilovice 24.10.1870 tom II pag 722 matka: Maria dcera Josefa Buřič šlejfíře z kamenice a Anny rodile richter z mezilesy

oo : Josef Urban + Justýna Habichová - 27.11.1883


oo : Václav Habich + Marie Richterová - 24.10.1870 Jilovice, okr. Třeboňský / Jílovice 5 / 329 / Václav Habich komediant z Hostic 4, syn Matěje Habicha komedianta tamtéž odtud prácheňského teď Píseckého kraje syna Ignáce Habicha úředního sluhy v Hostivicích a téhož manželky Anny rozneé Skrčená z Kamena u Pacova táborského kraje a syn Kateřina Huibené dcery to + Jakuba Hubeného kramáři z Městečka Ledenice a téhož manželky Terezie rozneé Hájkové z ledenic, nar. 1841, 29-0-0,svob., nevěsta: Marie Richterová dcera Ferdinanda Richter hadrníka z Mezilesí a manželky jeho Anny rozneé N. N. z místra Dobronice hejt. Milevského , kraje Táborského, nar. 1843 , 27-0-0, sovb.


Tomáš - 6.10.1872 Studená 18, okr. Jindřichův Hradec / Studená 5 / 77 / Václav Habich cestující komediant z Hostu c.k. hejtmanství Strakonické kraje Píseckého v Čechách manžel syn Matěje habicha komedianta z Hostic a téhož manželky Kateřiny dcery Jakuba Hubenýho kramáře z městečka Ledenic, matka: Maria Richer nemanž. dcera Anny dcery Ferdinanda Richtera hadráře z Medlestejna a téhož manželky Anny roz. N. z místa Dobronice hejt. Mišovského kraje Táborského

3.5.1874 Otěvěk 42 / Trhové Sviny 27 / 206 / Tomáš manž. syn Václava Habicha kočovného loutkáře a MArie roz. Budičové z Kamenice nad Lípou, nar. ve Studené na Moravě, 1-6-0, spála

Josef - 14.10.1875 Turovka 17 / Horní Cerekev 7 / 83 / Václav Habich cestující koemdaitn z Hostic 4, okr. Strakonice manž. syn Matěje Habicha komediatna z Hostic a KAteiřny roz. Hubeny z Ledenic, amtka: Marie nemanž. dcera Anny Richterovy , dcery Ferdinanda richtra hadráře z Mezilesí a Anny toz. z Dobronic u Miliska, zapsáno z kopul. listu z Jilovic 24.10.1870 u Třeboně matr II p. 722

27.2.1878 Klatov, fara Suchdol

František - 1877 lexikon ví

oo : František Habich + Marie Lagronová - 1912 lexikon ví

on: před 1938


Bohuslav - 23.12.1911 Blanko, okr. Boskovice / lexikon ví

oo : Bohuslav Habich + Barbora Flachsová - 29.1.1938 Svtava 47 / civ. matr. Kamenice nad Lipou 2A / 181 / Bohuslav Habich , nar. Blansko, okr. Boskovice, 23.12.1911, artista, svobodný, řím. katol. , rodiče: + František Habich, gymnastik posléze bytem v Blansku , okr Tábor a Marie roz. Lagronové v malém Ovběšíně, nevěsta: Barbora Flachsová , nar. 30.10.1909 Želeč, okr. Tábor, dcera trhovce, svobodná, řím. kat. rodiče: Jan Flachs trhovec bytem ve Vlásenici , okr. Kamenice nad Lipou a Marie roz. Nespěšná


Alžběta - 16.12.1883 lexikon neví kde

oo : Vojtěch Lagron + Alžběta Habichová - 1910 lexikon ví

potomci v rodokmenu Lagron


Karolína - 19.7.1885 Okrouhlička / fara Štoky / 9515 sign. 5953 / 32 / Václav Habich , komediant z Hostic 4, hejt. Strakonické, manž. syn Matěje Habich akomedianta z Hostic a Kateřiny roz. Hubený z ledenic , matka: Marie neamnž. dcera Anny Richter dcery Ferdinanda Richtra bednáře z Mezilesí a jeho manželky Anny ord. N. hejt. Milivské kraj Tábor, rodič oddáni 24.10.1870 Jilovice , matrika Vešská II pag 722, dcera oddána Liboc s Proopem Jungem 22.8.1910

oo : Prokop Jung + Karolína Habichová - 22.8.1910 Liboc / LBC O34 / 53 / Prokop Jung kočující akrobat přísl do Vonoklas , nar. v Čejkovech 9, okr. ˇSušice dne 22.2.1887 , syn Václva Junga loutkoherce z Vonoklas a MArie roz. urbanovy z Bukovníku okr. Sušice, 23-6-0, nevěstA: Karolína Habichováí , kočující narozená v Šejdorfě 20, okr. Něm. Brod. dne 19.7.1885 fara Štoky, dcera Václava HHábicha komedianta z Hostic 4, hjtm Strakonice a Amrie roz. Richterovy z Mezilesí, 25-0-0, svob.


Emanuel - 16.12.1843 Bukvice 12 / Trhové Sviny 8 / 159 / Mathias Habich marionetspieler hastitzer unterthan Prachiner kreises sohn des Ignaz Habich leumter? im kreis amte Tabor und dessn gattin Anna geb. Skrčený aus Kámen bei Patzau N16, matka: Katharina tochter des Jakob Hubený ?? buchbinder in Markte Ledenitz und dessen gattin Theresia geb. Barta aus Dobronitz herrshaft Vopařan

oo : Emanuel Habich + Růžena Blümlová - 7.8.1865 Majdalena, okr. Jindřichův Hradec / Majdalena 1A / 21 / Emanuel Habich komediant z Hoštic syn manž. Matěje Habich komedianta z hoštic a matky Kateřiny roz. Hubený z Ledenic, 22-0-0, kř. list. trhové sviny, svob. nevěsta: Rozálie Blümlová manž. dcera Jakuba Blümla komedianta z Březí a matky Kateřiny roz. Vinkler z Svýna 9, 20-0-0, sov.b nar. Payreschau


Josef - 2.6.1868 Majdalena

21.12.1869 Víska 10, okres Třeboň / Jílovice 9 / 188 / Jsoef Habich syn emanuela Habicha a manželky Rosalie rodičů kejklířskáých (komediant) z obce Hosticz? okresu a hejt. Strakonického , 1-7-0, spála

Marie - 26.6.1870 Víska 2,okt. Třeboň / Jílovice 3 / 119 / Emanuel Habich komediant z Hoštic města Volině, syn Matěje Habich klempíře z Hoštic a téhož manželky Kateřiny rozneé Hubený z Ledenic , okres třeboňský, matka: Rosalie Habich dcera Jakuba blümmel komedianta z Březá blíž městu Vlatov Týna a téhož manželky Kateiřny rozené Vinklerovy z Vídně v dolních rakousých ,

oo : Václav Musil + Marie Habichová - 24.4.1894 Němčice / napsano u narození Marie


Antonín - 23.4.1866 Šmelcovna 2 / Suchdol nad Lužnicí 9 / 42 / Emanuel Habich komediant z Hoštic, okr. Volyňského, syn Matěje faifkaře z Hoštic , matky Kateřiny roz. Hubená z Ledenic, matka: Rosalie Blumel dcera Jakoba komedinata z Březí okres Tejnský + matky Kateřiny roz. Vischler ze Svínu?

oo : Antonín Habich + Františka Launová - 9.11.1897 Nová Cerekev 10 / Nová Cerekev 10 / 233 / Antonín Habich , kramář z Hoštic Chlumčanských, narozený ve Šmelcovně okr Třeboň, manželský syn Emanuela Habicha komedianta z Hoštic Chlumčanských , okr. Volyně katolíka, a jeho katol. manželky Rosalie roz. Blümel z Březí , okr. Vltavo Týn, nar. 23.4.1866 fara Suchdol, 31-6-0, svob. nevěsta: Františka dcera manželů Josefa Launy a Anny roz. Šandové, 32-2-0, svob. nar. fara Křeč 18.8.1865


Josef - 1877 Klikov 25, okr. Třeboň / lexikon ví

oo : Josef Habich + Anna Kočková - 1901 lexikon ví


Emílie - 14.4.1906 Kolenec 13 / Novosedly nad Nežárkou 7 / 192 / Josef Habich loutkář cestující manželský syn Emanuela habicha loutkáře z Hoštic , Chlumčanskýho a jeho manželky Rosalie rozneé Plemlové ve Vltavo Týně narozne v Klikově 25, okr. Třeboń, matka: Anna Habichová manželská dcera Josefa Kočky gymnastický herec z Kraselova a jeho manželky Anny rozené kopecké z Mirotic narozen v bezděkově fara Kadov

oo : Václav Malík + Emílie Habichová - 23.6.1936 Bohusoudov / Budeč 9A / 134 / Malík Václav trhovec zbožím střižným v Osoudově syn manželů Františka Malíka obchodníka nádobím v Osundově a jany rodem Kuželka Rodiče katolící a řiví, narozen a přísl do Osoudově, 23.6.1911, 25-0-0, svob. nevěsta: habichová emílie při obchodu střižním zbožím v Osundově manželksé dcera Josefa Habicha kočujícího loutkáře z Hoštic Chlumčanských a Anny rodem Kočka narozená v Kolenci, okres Třeboň, 14.4.1906, rodiče živí katolíci, 30-0-0, svob.


Antonín - 30.1.1846 Stajka 8 / Roseč 2 / 275 / Mathias Habich marioneten spiler von Hoštiz Prousiner kreis sohn nach + IGnatz Habich amtsdinner? in Czenovitz und der Anna Skrčena von Kamená, beide Taboren kreis, matka: Katharina tochter nach + Jakub Hubený Stratzensamler? zu Dubronitz und der Therezia Bartha von Dobrowitz

oo : Antonín Habich + Kateřina Vladyková - 18.10.1869 Bavorov / Bavorov 18 / 108 / Antonín Habich kramář přísl. do Hoštic, okr. Strakonice, vlastní syn Matěje Habicha herce s marionety z Hoštic a kateřiny dcery Jakuba Hubenýho nájmeníka z Dobronic, 23-8-0, svob. , nevěsta: Kateřina manželská dcera Františka Vladyky nájmeníka z bavorova a Marie dcery Václava Fialy nájmeníka z Bavorova, 22-0-0, svob.


Marie - 1875

27.5.1878 Čakovec / Čakov 9 / 24 / Maria Habich manž. dcera Antonína Habicha deštníkaře z Milovic hjt Strakonice a jeho manželky Kateřiny rodem Vladyka z Baborova , hjt Prachatice, 3-0-0

Antonín - 2.3.1888 Všechlapy 15 / pag. 75 / dohledat / není online do roku 2034

oo : Antonín Habich + Marie Kopecká - 25.6.1913 Hostice 51, okr. Strakonice / sken / Antonín Habich kramář kočující příslušný do Hostic nar. v Všechalpech 15 dne 21.3.1888 fara Předslavice, mž. syn Antonína Habicha děštníkáře bez bytu a jeho manželky Kateřiny rodem Vladykové z Bavorova o. Vodňany k. Písek, náb. řím. kat., 25-0-0 svobodný , nevěsta: Marie Kopecká nar. v Nevězicích dne 5.9.1888 fara Staré Sedlo, bez bytu mž. dcera Marice Kopeckého parapláře příslušného do Přečína o. Volyně ,k. Strakonice a ejho manželky Františky rodem Jungové z Vonoklas u Zbraslavi, náb. řím. kat.


Matěj - 28.8.1848 Bavorovice 5 / Hluboká nad Vltavou 22 / 94 / MAtěj Habich komediat z Hoštic v kraji Práchinským syn + Hynka Habicha policajta v Černovicích a matky Anny rozené Skrčené z Kamene v Táborcku, matka: KAteřina dcera Jakuba Hubenýho kramáře v Ledenicích a matky Terezie rozené Bartové z Vopařanoo : Václav Habich + Josefa Dubská -


Bernard - 18.2.1922 Záboří Sedlec neob Hlupín

oo : Bernard Habich + Ludmila Holzäpflová - 1.11.1944 Mirovice 148 / z fotky / Bernard HAbich dělník u voj. správy v Radobytcích naroznený v Hlupíně 48 dne 18.2.1922 manžl. syn Václava Habicha brusiče v Hlupíně 48 a Josefy roz. Dubské z Chanovic, 22-0-0, sovb. nevěsta: Ludmila Holzäpfelová dělnice v Mirovicích 148 naroznená v Sedlci, okr Vodňany 1.4.1925 manžl. dcera Václava Holzäpfla trhovce a Alžběty roz. Habichové z Hrdějovci okres Hluboká n/Vlt., 19-0-0, sovb.

oo : rozvod 25.5.1945 soud v Pískuoo : Jan Habich + Barbora Duchoňová -


Alosiie/Juliana -

oo : Matěj Lagron + Aloisie/Juliana Habichová -


Marie - 18.8.1874 Filipova Huť / Kvilda 4 / 189 / Mathias Lakron komediant aus Klein Dřešínko shon des Johann Lakron koemdiant u der Katharina gb. Dubský aus Mirotiz, matka: Juliana eh. tochtetr des Johan Habich komediant aus Moldaustein u der Brbora gb. Duchoňová aus Vysoký Chlumecoo : Jan Wertheim + Kateřina Habichová - 2.11.1936 Miličín / není onlineNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Matěj - 7.11.1809 Hoštice / Hoštice u Volyně 2 / 9-53 nic / Bílsko 9 / lašovice 4


https://digi.ceskearchivy.cz/6781/44/3018/1104/82/0

https://www.portafontium.eu/iipimage/30072224/plzen-okresni-urad-25_3360-o

https://www.portafontium.eu/iipimage/30072225/plzen-okresni-urad-24_2040-o?fbclid=IwAR29NgHq-vBIXPmQwrq-PrIfljkR4VN4EYK0k9f8gtsn3w7P2ozCA_EH7QQ&x=18&y=295&w=547&h=250

https://digi.ceskearchivy.cz/3449/119/1415/2019/82/0


https://www.portafontium.eu/iipimage/30067639/predslav-04_0240-n?x=533&y=242&w=517&h=226

nesvetsky

https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-6f99&scan=65a2852d599145d28284842aa6b291a6

https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-6f99&scan=da442be07677434cb51a1000020f3775

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu