Rodokmen: Habich

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Ignác - 1760

oo : Ignác Habich + Anna Skrčená - ona psáno z Kamená Táborského kraje

oo : Ignác Habich + Anna Spindlerová- ona psáno z Mězné

oo : Ignác Habich + Anna Tilingerová - ona psáno z Kamence

on: 11.2.1814 Bozděchov 14 / Kostelní Radouň 10 / 110 / Ignatius Habich žebrák 54-0-0


Johana - 26.3.1797 Černovice 94 / Černovice 4 / 52 / Ignatiz Habich právní služebník? , matka: Anna rození Spindlerová z Meznýho


Karel - že je synem johanny je podle MH

oo : Karel Habich + Josefa Mašková -


Marie - 1846

oo : Josef Hubený + Marie Habichová - 26.12.1870 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 111 / Josef Hubený loutkář z Budislavi syn Frant. Hubenýho loutkáře z Budislavi a Marie Anny Dubský z Mirovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie habich dcera Karla Habicha kramáře z Hamru 7 a Josefy mašek, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hubený


Hynek(Ignác) - 19.5.1848 Dvorec

oo : Ignác Habich + Anna Blümlová - 12.8.1871 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 136 / Habich Ignác loutkář ve SVinech syn Karla Habicha loutkáře z Hamru a Josefy Maškovy, 23-0-0, svob., nevěsta: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře v březí a Kateřiny Vinkler z Plánic, 19-0-0, svob.


Marie - 4.12.1872 Zvěrkovice 7 / Týn nad Vltavou 14 / 241 / Ignác habich loutkář z březí syn AKrla Hábicha loutkáře z Hamru, okr. Třeboň, a Josefy roz. mašek z Humpolce , matka: Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a KAteřiny roz. Vinkler z Plačic

24.1.1873

Josef - 20.3.1874 Branná / Třeboň 21 / 46 / Hynek Habich loutkář (marionettenspieler) z březí v okresu Vltavo Týn toho času cestou z Březí a manželky jeho Josefy rodem Mašek z humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Plemel loutkáře z Benešova a manželky jeho KAteřiny rodem Vinkler z Vltavo Týna

22.5.1874 Hermanec, okres Dačice na Moravě

Antonín - 19.10.1882 Frahelž 5 / Lomnice nad Lužnicí 7 / 310 / Hynek Habich majitel divadla s loutkai z Březí , okr. Vltavo Týn syn Karla Habicha majitele loutk. div. tamatéž a Jsoefy roz. Maškovy z Humpolce, matka: Anna dcera Jakuba Blümla majitele loutkového divadla z Březí a AKteřiny roz. Vinklerové z Vídně, rodiče oddáni 10.8.1871 Trhové Svinny

Josef - 4.5.1886 Borek / Hosín 11 / 332 / Habich Ignác louitkář světem jdoucí příslušný do Březí , okr. Vltavo Týn syn + Karla Habicha loutkáře z Hamru a + Josefy Mašek z Humpolce,matka: Blüml Anna dcera Jakuba Blümla kramáře z Březí a matky Kateřiny roz. Viunkler z Plačic

oo : Josef Habich + Josefa Zahradníková - 11.4.1921 Hosín

on: 31.12.1944

Jan - 1800

oo : Jan Habich + Dorota Procházková - 20.5.1857 Ledenice 137 / Ledenice 11 / 14 / Ján Habich kramář v Trho Svinech 120 syn Ignáce Habicha žebráka Vobrataic 10 a Anny roz. Tillinger Kamence 18, 57-0-0, vdovec, nevěsta: Dorota vdova po Josefu Hubeným kramáři z Pištína 24, okr. Hluboká, dcera Františka Procházky podruha v Stupně 20, 58-0-0, vdovec


Matěj - 1805 Hoštice u Volyně 2 / 1-53 nic

oo : Matěj Habich + Kateřina Hubená - 8.10.1833 Ledenice / Ledenice 10 / 37 / Matěj syn Ignáce Habicha policajta z Černovic 30, téhož panství , matky Anny rozneé Krčena z Kamená Táborského kraje, 28-0-0, matka: Kateřina dcera Jakuba Hubený kramáře z Ledenic matky Theresie rozené Bartová z Dobrojitz panstí Vovřenského, 25-0-0


Jan - 4.11.1831 Vesce 22 / Nedvědice 4 / 32 / Mathias Habich buchbinder und sohn des + Ignac Habich inmann in Klanovitz? und der Anna Geboren Skrčená ???, matka: Katharina tochter + Simon? Hubený kramers in Dobronitz und der Therezia geb. Stibel in Dobronitz herrshaft Chejnov?

oo : Jan Habich + Josefa Mašková - 28.4.1854 Borovany / Bernatice 16 / Borovany 10 / Staré Sedlo TC 10 / Holostřevy 35

ona: 11.8.1871 Třebíčko 17 / Trjové Sviny 27 / 265 / Josefa Habichová , manželka Jana Habicha loutkáře z Vltavotýna rozené mašková, 46-0-0, vodnatelnost


Anna - Březí , okr. Týn and Vltavou

oo : Antonín Urban + Anna Habichová - před 1890

potomci v rodokmenu Urban


oo : Jan Habich + Anna Stýblová - 14.11.1871 Petrovice 52 / Mladošovice 15 / 18 / Habich Jan loutkář z Vesce 22 syn Matěje Habich kníhaře a najemníka z Vesce 22 a Kateřiny roz. Hubený kramáře dcery z Dobronic okres Tábor, nar. 4.11.1831, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Urban Anna vdova po + Františku Urbanovi loutkáři m. dcera Antonína Stíblo obchodníka v houních z Lipí okres Krumlovský a Karolíny Dubský, nar. 24.11.1820 fara Mišenec, 50-0-0, vdova, umrtí list I ženy ženichovi Trhové Sviny 8.10.1871, umrtní list I muže nevěsty z Budějovice 23.8.1863


Anna - 24.5.1836 Hoštice u Volyně / Hoštice u Volyně 2 / 38 / Anna eheliche tochter des Mathias Habich komedianten aus Hosticz 16 und der Katharina geborenn Hubeny aus Ledenic

Václav - 1841 možná Hoštice / hledám Hoštice u Volyně 2 / 9-53


Justýna - 7.10.1864 Hrachoviště 7 / Mladošovice 7 / 105 / otec nemanželské dítě Václav habich komediant z Hostic 4 okr. Strakonice m syn Matěje Habicha komedianta z Hostic 4 a jeoh manželky Justina k Kateřiny rodilé Hubený z ledenic, legitimata per subsequens matrimonium Jilovice 24.10.1870 tom II pag 722 matka: Maria dcera Josefa Buřič šlejfíře z kamenice a Anny rodile richter z mezilesy

oo : Josef Urban + Justýna Habichová - 27.11.1883


oo : Václav Habich + Marie Richterová - 24.10.1870 Jilovice, okr. Třeboňský / Jílovice 5 / 329 / Václav Habich komediant z Hostic 4, syn Matěje Habicha komedianta tamtéž odtud prácheňského teď Píseckého kraje syna Ignáce Habicha úředního sluhy v Hostivicích a téhož manželky Anny rozneé Skrčená z Kamena u Pacova táborského kraje a syn Kateřina Huibené dcery to + Jakuba Hubeného kramáři z Městečka Ledenice a téhož manželky Terezie rozneé Hájkové z ledenic, nar. 1841, 29-0-0,svob., nevěsta: Marie Richterová dcera Ferdinanda Richter hadrníka z Mezilesí a manželky jeho Anny rozneé N. N. z místra Dobronice hejt. Milevského , kraje Táborského, nar. 1843 , 27-0-0, sovb.


Tomáš - 6.10.1872 Studená 18, okr. Jindřichův Hradec / Studená 5 / 77 / Václav Habich cestující komediant z Hostu c.k. hejtmanství Strakonické kraje Píseckého v Čechách manžel syn Matěje habicha komedianta z Hostic a téhož manželky Kateřiny dcery Jakuba Hubenýho kramáře z městečka Ledenic, matka: Maria Richer nemanž. dcera Anny dcery Ferdinanda Richtera hadráře z Medlestejna a téhož manželky Anny roz. N. z místa Dobronice hejt. Mišovského kraje Táborského

3.5.1874 Otěvěk 42 / Trhové Sviny 27 / 206 / Tomáš manž. syn Václava Habicha kočovného loutkáře a MArie roz. Budičové z Kamenice nad Lípou, nar. ve Studené na Moravě, 1-6-0, spála

Josef - 14.10.1875 Turovka 17 / Horní Cerekev 7 / 83 / Václav Habich cestující koemdaitn z Hostic 4, okr. Strakonice manž. syn Matěje Habicha komediatna z Hostic a KAteiřny roz. Hubeny z Ledenic, amtka: Marie nemanž. dcera Anny Richterovy , dcery Ferdinanda richtra hadráře z Mezilesí a Anny toz. z Dobronic u Miliska, zapsáno z kopul. listu z Jilovic 24.10.1870 u Třeboně matr II p. 722

27.2.1878 Klatov, fara Suchdol

Karolína - 19.7.1885 Okrouhlička / fara Štoky / 9515 sign. 5953 / 32 / Václav Habich , komediant z Hostic 4, hejt. Strakonické, manž. syn Matěje Habich akomedianta z Hostic a Kateřiny roz. Hubený z ledenic , matka: Marie neamnž. dcera Anny Richter dcery Ferdinanda Richtra bednáře z Mezilesí a jeho manželky Anny ord. N. hejt. Milivské kraj Tábor, rodič oddáni 24.10.1870 Jilovice , matrika Vešská II pag 722, dcera oddána Liboc s Proopem Jungem 22.8.1910

oo : Prokop Jung + Karolína Habichová - 22.8.1910 Liboc / LBC O34 / 53 / Prokop Jung kočující akrobat přísl do Vonoklas , nar. v Čejkovech 9, okr. ˇSušice dne 22.2.1887 , syn Václva Junga loutkoherce z Vonoklas a MArie roz. urbanovy z Bukovníku okr. Sušice, 23-6-0, nevěstA: Karolína Habichováí , kočující narozená v Šejdorfě 20, okr. Něm. Brod. dne 19.7.1885 fara Štoky, dcera Václava HHábicha komedianta z Hostic 4, hjtm Strakonice a Amrie roz. Richterovy z Mezilesí, 25-0-0, svob.


Matěj - 28.8.1848 Bavorovice 5 / Hluboká nad Vltavou 22 / 94 / MAtěj Habich komediat z Hoštic v kraji Práchinským syn + Hynka Habicha policajta v Černovicích a matky Anny rozené Skrčené z Kamene v Táborcku, matka: KAteřina dcera Jakuba Hubenýho kramáře v Ledenicích a matky Terezie rozené Bartové z Vopařan

Emanuel -

oo : Emanuel Habich + Růžena Blümlová -


Josef - 2.6.1868 Majdalena

21.12.1869 Víska 10, okres Třeboň / Jílovice 9 / 188 / Jsoef Habich syn emanuela Habicha a manželky Rosalie rodičů kejklířskáých (komediant) z obce Hosticz? okresu a hejt. Strakonického , 1-7-0, spála

Marie - 26.6.1870 Víska 2,okt. Třeboň / Jílovice 3 / 119 / Emanuel Habich komediant z Hoštic města Volině, syn Matěje Habich klempíře z Hoštic a téhož manželky Kateřiny rozneé Hubený z Ledenic , okres třeboňský, matka: Rosalie Habich dcera Jakuba blümmel komedianta z Březá blíž městu Vlatov Týna a téhož manželky Kateiřny rozené Vinklerovy z Vídně v dolních rakousých ,

oo : Václav Musil + Marie Habichová - 24.4.1894 Němčice / napsano u narození Marie


Antonín - 30.1.1846 Stajka 8 / Roseč 2 / 275 / Mathias Habich marioneten spiler von Hoštiz Prousiner kreis sohn nach + IGnatz Habich amtsdinner? in Czenovitz und der Anna Skrčena von Kamená, beide Taboren kreis, matka: Katharina tochter nach + Jakub Hubený Stratzensamler? zu Dubronitz und der Therezia Bartha von Dobrowitz

oo : Antonín Habich + Kateřina Vladyková - 18.10.1869 Bavorov / Bavorov 18 / 108 / Antonín Habich kramář přísl. do Hoštic, okr. Strakonice, vlastní syn Matěje Habicha herce s marionety z Hoštic a kateřiny dcery Jakuba Hubenýho nájmeníka z Dobronic, 23-8-0, svob. , nevěsta: Kateřina manželská dcera Františka Vladyky nájmeníka z bavorova a Marie dcery Václava Fialy nájmeníka z Bavorova, 22-0-0, svob.


Marie - 1875

27.5.1878 Čakovec / Čakov 9 / 24 / Maria Habich manž. dcera Antonína Habicha deštníkaře z Milovic hjt Strakonice a jeho manželky Kateřiny rodem Vladyka z Baborova , hjt Prachatice, 3-0-0

oo : Antonín Habich + Marie Kopecká - 25.6.1913 Hostice, okr. Strakonice / dohleadt / není online do roku 2049


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Matěj - 7.11.1809 Hoštice / Hoštice u Volyně 2 / 9-53 nic / Bílsko 9 / lašovice 4