Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Hampl

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jakub Hampl + Alžběta Kupcová -


František - 1774 lexikon ví

oo : František Hampl + Marie Hrabánková - lexikon ví


František - 1802 / lexikon ví

oo : František Hampl + Ludmila Poláková - 19.10.1824 Uhlířské Janovice 13 / Ihlířské Janovice 13 / 32 / Franz syn Dranze Hampla kramáře z Divišova matky Marie Hrabankové z Malovec, 23-0-0, svob. nevěsta: Lidmila dcera Karla Poláka tkadlce matky Alžběty Trakove? , 20-0-0, svob.


František - 13.2.1828 Čestín 29 / Češtín 11 / 45 / František Hampel kramář z Červeného oujezda , matka: Ludmila dcera Karla Poláka domakře z Uhl. Janovic 199 a matky Alžběty rozené Trákové z Uhl. Janovic
Jan - 1.5.1838 Benešov 99 / Benešov 10 / 75 / František Hampl šlejfíř syn Františka Hampla šlejfíře z Divišova a matky Marie rozené Hrabankové z Malovic, matka: Lidmila dcera Karla Polaka tkadlce z Uhlířských Janovic 199 z matky Alžběty rozené Trukové z Uhlířských Janovic

Lukáš - 1841 Čestín

oo : Lukáš Hampl + Anna Vinická - 5.10.1865 Chotěměřice 4 / Zbraslavice 10 / 77 / Lukáš Hampl brusič zrozen v Čestině 27, okresu Uhl. Janovického bydlící v Chotoměřidcích , orkesu kutnohroského manželský syn Františka Hampla brusiče z Chotoměřic , pocházející z Divišova orkesu Vlašimského a manželky jeho + Lidmily dcery + Karla Poláka domkaře z Uhlířských Janovic , 24-1-0, sovb. nevěsta: Anna Vinická zrozená v bezděčíně, okresu Mladobolesavského , nemanželská dcera Anny Vinické kramářky dcery + Matěje Vinického kramáře z Dymokur okres Kralové měšteckého a manželky jeho + Anny rozené Svojšíkové , 27-6-0


František - 22.7.1861 Holice 5 / sign. 456 matrika N 1857-1867 ukn 2398 / 135 / nemanželský otec tohoto dítěte dobrovolně se dostavil a u přít. níže psaných dobře známých svědků o vtažení svého jména požádal : Lukáš Hampl katolík šlejfíř u Zbraslavic syn Františka Hampla šlejfíře ze Zbraslavi okresu Kutnohorského a manželky jeho Lydmily rozené kadleček z Uhlířských Janovic, matka: Anna Vinická katolička světem jdoucí kramářka z Holic , nemanželksá dcera Anny Vinické kramářky a obytné z Holic


oo : František Hampl + Alžběta Kočková - 11.11.1851 Uhlířské Janovice 67 / Uhlířské Janovice 14 / 50 / Hampl František kramář a brusič z Zbraslavic 112 panství Kutnohorské syn + Františka Hampla kramáře z Divišova a matky + Marie rozené Hrabánek z Malovid, 51-0-0, vdovec, nevěsta: Lišková Alžběta vdova po + Václavu Liškovi kramáři v Janovicích 67 panství Rataje , dcera + Jana kočky kramáře v Radovnise? a matky + Johany roz. Siny z Raudnin


oo : František Hampl + Františka Dobiášová - před 1851-1856 / nebyly to Janovice


Václav - 1856

oo : Václav Hampl + Terezie Vlasáková - 20.2.1882 Bohouňovice 24 / Nebovidy 18 / 61 / Hampl Václav brusič ze Zbraslavic nyní bytem v Bohouňovicích , manž. syn + Františka Hampla brusiče ze Zbraslavic 9 a matky + Františky rozené Dobiášové ze Slaného , 26-0-0, svob. nevěsta: Vlasáková Theresie manž. dcera Václava vlasáka brusiče z bohouňovic 24 patřící do Kasance? okr. uhl.Janovice a matky Anny rodem Novotné ze Solopisk 3, okr. Kutnohorský , 17-0-0, svob.


Anna - 25.6.1860 Dolní Kralovice 35 / Dolní Kralovice 33 / 27 / Hampl František kat. šlejfíř , manž. syn + Františka Hampla kramáře ze Šternberka a jeho manželky Marie rodem Hrabankové z Malovic, okresu Vlašim, matka: Františka kar. manž. dcera Jana Dobiáše kramáře z Holic a jeoh manželky Anny rodem Vinické z holic


Matěj - lexikon ví

oo : Matěj Hampl + Anna Drabová - lexikon neví

on: před 1841 / lexikon neví


František - 12.11.1815 Sedlčany 103 / Sedlčany 14 / 86 / Hampl Matěj kramář z Černovic pod. k Stupčicum?, matka: Anna dcera pavla Draba kramáře není v Sedlčanech z Benešova

Josef - 16.11.1817 Heřmaničky 1 / Arnoštovice 06 / 97 / Matěj Hampl kramář , svobodný, matka: Anna dcera po Pavlovi Drábovy kramáři, světoběžným a Terezie manželky jeho

oo : Josef Hampl + Eva Vlachová - lexikon ví


František - 3.11.1841 Jiví 6 / Arnoštovice 07 / 178 / dvojčata, Josef Hampl kramář spolu svobodník z Lovčic 22, panství Kosohorského syn + Matesa Hampla kramáře a svobodníka z Makolusk, panství Hrazených Ratajích a amtky Anny rozené Drábové chalupnické dcery z Ložnice?, pnaství Konopišstké, matka: Eva dcera + Františka Vlacha kramáře ze Sepekova a + matky Marie rozené Kovář-kovářské dcerky ze vsy Kovářova z nyní panstív Vorlického

Josef - 3.11.1841 Jiví 6 / Arnoštovice 07 / 178 / dvojčata, Josef Hampl kramář spolu svobodník z Lovčic 22, panství Kosohorského syn + Matesa Hampla kramáře a svobodníka z Makolusk, panství Hrazených Ratajích a amtky Anny rozené Drábové chalupnické dcery z Ložnice?, pnaství Konopišstké, matka: Eva dcera + Františka Vlacha kramáře ze Sepekova a + matky Marie rozené Kovář-kovářské dcerky ze vsy Kovářova z nyní panstív Vorlického


Magdalena - 31.12.1829 Radošovice 46 / hledám Bystřice 22 / 47-48L nic

oo : Karel Vinický + Magdalena Hamplová - 16.11.1853 Holice 90 / sign. 473 matrika O 1844-1861 ukn 2417 / 102 / Karel Vinický kramář obytný z holic 90 , nemanželský syn Anny Vinické obytné z Holic 90manželská dcery po zemřelém Matěji Vinickém kramáři obytném z Holic 87, nar. 18.4.1831 v Brodcích nad Jizerou fara Horky nad Jizerou , okres. Nvé benátky, 22-0-0, svob. nevěsta: Majdalena manželská dcera po zemřelém Matjěi Hamplovi obytném z Divišova 28 a téhož zemřelé manželky Marie rodem Hrabaunevé z Malovic 15 okresu Benešovského, nar. 31.12.1829 v Radošovicích 46, okres Vlašim, Karel vinický v Horkách nad Jizerou ?? jako manželksý Karel Dobiáš

potomci v rodkmenu Vinický


Vavřinec - 1781 lexikon neví

oo : Vavřinec Hampl + Anna Růžičková - 1803 lexikon ví


Václav - 24.4.1811 Třebešice 7 / Třebešice 02 / 17 / Vavřinec Hampl kramář příchozí svobodný, matka: Anna dcera Josfa Růžička kramáře z městečka Židovice? svobodnáoo : Josef Hampl + Františka Sedlmayrová - ona a Labského Tejnce


Josef - lexikon ví

oo : Josef Hampl + Marie Náhlovská - lexikon ví


Václav - 4.5.1855 Jirny 11 / Jirny 08 / 210 / Hampl Josef kramář z Divišova 71 na panství Štemberského okresu Vlašimského podkraji Benešovském a kraji Budějovickém syn + Josefa Hampla kramáře z Divišova 56 a manželky jeho Františky rozené Sudemauier z Labské Tejnice 2, kraj Kolín, matka: Náhlovský Marie dcera + Františka Náhlovského mistra krejčovského ze Železnice 7a manželky jeho Kateřiny rozneé Smutný z Vysoké 69 v okresu a podkraji Mělnickém

oo : Václav Hampl + Kateřina Urbanová - 25.6.1878 Seletice 9 / Mcely 11 / 67 / Václav Hampl kramář z Divišova 71, okres Vlašimský manželský syn + Josefa Hampla kramáře z Divišova 71 a matky + Marie rodem Nahlovské ze Železnice , 23-0-0, svob. nevěsta: Kateřina manželská dcera + Josefa Urban akramáře ze Seletic , okresu LIbaského a matky + Marie rodem Sovovoy ze Železnice, 26-0-0, svob.


Alžběta - 1857 lexikon ví

oo : Alexander Brych + Alžběta Hamplová - 31.10.1877 Divišov

potomci v rodokmenu Brych


Antonín - 6.5.1862 Divišov

oo : Antonín Hampl + Františka Brychová - 22.6.1886 Bakov nad Jizerou 47 / Bakov nad Jizerou 14 / 78 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okres Vlašim nyní bytem v Bakově 47 okresu Mn. Hradišť syn + Josefa Hampla brusiče z Divišova 46 a Marie rodem Náhlovské ze železnice 9, nar. 6.5.1862, svob. nevěsta: Brychová Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sýkorovy z Tuchomě 26, nar. 16.2.1860, svob.


Antonín - 23.10.1891 Čelakovice 43 / Čelákovice 24 / 432 / Hampl Antonín kramář z Divišova 46, okr. Vlašim nyní bytem v Bakově 47, okr. Mnichovo Hradiště syn Josefa Hampla brusiče z Divišova 47a MArie rodem Náhlovské ze Železnice 9, okr. Jičín, matka: Františka dcera Václava Brycha kramáře z Bakova 47 a Anny rodem Sykorovy ze Tuchomě okr. Libaň

oo : Antonín Hampl + Antonie Pasecká - 13.8.1918 Lysá nad Labem 37 / Lysá nad Labem 49 / 302 / Hampl Antonín obchodník střižném zboží (kramář) v Staré Boleslalvi 15, narozen v Čelakovicích dne 23.10.1891, příslušný do Divišova, okres Vlašim syn + Antonína Hampla kramáře v Staré Boleslavi 176 a Františky dcery Václava Brycha z Bakova 47, okr. Mnich. Hradiště, 26-0-0, svob. nevěsta: Antonie Pasecký narozena v Kobylisích 91 , okres Karlín, dne 30.8.1900 dcera Václava Pseckýho kramáře v Lysé N/L 37 a Františky rozené Tůmovy ze Žehuně 11 okres Králův Městec, 17-0-0, svob.


Mrtvé dítko - 5.7.1895 Černé Budy /

5.7.1895 Černé Budy / Sázava 14 / 116 / mrtvě narozneé dítko Antonína hampla obchodníka v galanterním zboží na poutích, 0-0-0

Karel - 13.5.1899 Škvorec 124 / Hradešín 32 / 235 / Hampl Antonín kramář bytem ve Staré Boleslavi 47 syn + Josefa Hampla brusiče z Divišova 47 a Marie rod. Náhlovské ze železnice 9 okr jičín, nar. v Divišově okr. Vlašim 6.3.1862, matka: Brychová Františka dcera Václava Brychy kramáře z Bakova 47, okr. Mnichovo Hradiště a Anny rod. Sykorovy z Tuchomě 26, okr. Libáň, nar. v Bakově n/jiz dne 16.2.1860, rodiče oddáni 22.6.1886 v Bakově, dítě zemřelo 7.6.1899 v Čelakovicích

7.6.1899 Čelakovice


Vít - lexikon ví

oo : Vít Hampl + Anna Šikalová - lexikon ví


Josef - 7.10.1894 Lipník 107 / Všejany 17 / 188 / Vít hampl kat. kramář z Lipníka 107, narozneý v Lašanech, okres neveklovský, syn + Josefa Hampla kramáře z Divišova okres Vlašímský a téhož manželky Marie rodem Náhlovské ze Železnice, matka: Anna kat. dcera + Františka Šíkala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky Barbory rodem Sýkorovy ze Sovolusk 8, okresu Libanského narozne na Lipníku


Josef - lexikon ví

oo : Josef Hampl + Marie Šikalová - 30.6.1883 Stará Boleslav


Marie - 11.4.1884 Lipník 30 / Všejany 17 / 142 / Josef Hampl katolík kramář z Lipníka 30, narozen v Kostelním Hlavně , okr. Karlín syn + Josefa Hampla kramáře z Divišova 32 okr. Benešov a téhož manželky Marie rodem Náhlovské ze Železnice 32, matka: Marie kat. dcera Františka Šíkala kramáře z Lipníka 30 okr. MladáBoleslav a téhož manželky Barbory rodem Sýkorovy ze Svoolusk 8, ok


Lukáš - lexikon ví

oo : Lukáš Hampl + Terezie Jechová - lexikon ví


Anna - 1789 lexikon ví

oo : Václav Liška + Anna Hamplová - 15.2.1814 Třebešice / lexikon ví

ona: 22.7.1832 Uhlířské Janovice 178 / Uhlířské Janovice 16 / 100 / Anna manželka Václava Lišky kramáře, 42-0-0, souchotiny


Jan - 7.11.1819 Třebešice 7, okr. Benešov / Třebešice 02 / 45 / Václav Liška kramář z Třebešic patřící k Třebešicícm, matka: Anna dcera + Lukáše Hampl kramáře z Třebešic patřící k Třebešicum mateře Terezie rozené Jech z Mladé Boleslavi


Barbora - 1795

oo : Jan Kittler + Barbora Hamplová - 30.1.1815 Zdislavice 63 / Zdislavice 07 / 9 / Jan syn Jana Kytlera lokaje? Zdisvlait 63, 22-0-0, svob. nevěstA: Barbora dcera Lukáše Hampla kramáře z Třebešic?, 20-0-0, svob.


František - 5.4.1833 Libež 13 / Hrádek 03 / Jan Kittler kramář z Libce 13 syn Jana Kittlera kramáře matky Anny Kellner z Zdislavic 45, matka: Barbora dcera Lukáše Hampla kramáře matky Terinky Mathias ze Všechalp v mělníku


Jan - lex. ví

oo : Jan Hampl + Marie Kyselová - lexikon neví


Jan - lexi ví

oo : Jan Hampl + Marie Stránská - lexi ví


Karel - 1821, údajně FÚ Nová Ves / lexikon neví

oo : Karel Hampl + Josefa Hamplová - lexikon ví


Jan - 1852 lexikon ví

oo : Jan Hampl + Kateřina Pitová - 4.2.1879 Lysá nad Labem 439 / Lysá nad Labem 49 / 26 / Hampl jan nádeník z Lysé 439, narozen v Budách 11.1.1852, okresu Kutnohroského syn Karla Hampla kramáře z Třebešic 12, okr. Vlašimský a Josefy rodem Hamplovy z Divišova 28, 27-0-0, svob. nevěsta: Kateřina pítová bydlící v Lysé 439, narozena v Lysé 165 dne 23.5.1856 dcera Josefa Píty kramáře v Lysé 165 a KAteřiny rozneé Malých z Chlumce okr. téhož, 22-0-0, svob.


Marie - 1834 lexikon ví

oo : Jan Navrátil + Marie Hamplová - lexikon ví


Anna - 10.5.1874 Potěhy 8 / Potěhy 21 / 30 / jan Navrátil katolík kramář z Potěch, manželský syn Josefa narvrátila kramáře z Potěch 42 a jeho manželky Anny rodem Blaha z Dubek 8, katol, matka: Marie katolička, manž. dcera Jana Hampla Kramáře z Třebešic 6 a jeho manželky Marie rodem Stránský z Třebešic, katol.


Josef - 1839 lexi ví

oo : Josef Hampl + Kateřina Lišková - 14.1.1863 Zbraslavice 79 / Zbraslavice 10 / 51 / Josef Hampl kramář zrozen tutéž v Zbraslavicích 66 a zde také nejvíce se zdržující, manž. syn Jana hampla kramáře z Třebešic oreksu Vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho + Marie dcery Václava Stránskýho invalidy z Obříství , okreus Mělnickho , 23-11-0, svob. nevěsta: Kateřina Liška, katol zrozená v Bohdanči u Pardubic , manž. dcera Prokopa Lišky kramáře z třebešic okresu vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho Barbory dcery Jiřího Müllera šlejfíře z Mičova, okresu a kraje Čáslavského , 23-9-0, svob


František - 21.4.1860 Hlavečník 60 / Žiželice 06 / 180 / nemanželské dítě leg. svatbou 14.1.1863 Zbraslavice, oec: Jose fHampl kat. kramář z Třebešic , okr Vlašim, manž. syn Jana Hampla kramáře z třebešic a téhož manž. Marie rozneé tučkové z Železnice , matka: Kateřina Lišková kat. manž. dcera Prokopa Lišky kramáře z Hlavečníka 66 a téhož manž. Barbory rozneé Jiří Millerové z Klokočova , okr. Chotěborského, kr. Čáslavského


Ondřej - 1799 lexikon neví

oo : Ondřej Hampl+ Anna Kittlerová - lexikon ví


Jan - 1823 lexikon ví

oo : Jan Hampl + ? - -


oo : Jan Hampl + Marie Pítová - 22.1.1855 Lysá nad Labem 165 / Lysá nad Labem 22 / 101 / Jan Hampel vdovec obchodník a měšťan z Kopidlna nad Lešťinem? 201,hjt. Jičínském , syn Ondřeje Hampla obchodníka z Kopidlna a Anny Kittlerovy z Zdislavic, 32-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Píta dcera Josefa Píty měšťana a obchodníka z Lysí 165 a Františky Křovákovy z Třebaule okresu Kouřim, 17-7-0, sovb.


František - 1835 lexikon ví

oo : František Hampl + Anna Roskovská - 10.1.1858 Sedlec 35 / Sedlec-BN 17 / 86 / Hampl františek syn po + Ondřeji Hamplovi kramáři z Třebešic 18, okr. Vlašim a matky Anny rodem Jan-Anna-Güttlerové ze Zdislavic, 22-7-0, nevěsta: Roskovská Anna nemanželksá dcera Johany Roskovské dcery to Karla Roskovského kramáře ze Sedlce a matky Doroty roz. Struhačové ze Sedlce, 20-10-0, sovb.


Anna - 2.1.1859 Sedlec 67 / Sedlec-BN 10 / 134 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 na, příslušnž do ovce Třebešické v okresu Vlašim, syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna nemanželksá dcera Johanny dcery Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

Marie Anna - 2.7.1860 Sedlec 67 / Sedlec-BN 10 / 151 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 na, příslušnž do ovce Třebešické v okresu Vlašim, syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna nemanželksá dcera Johanny dcery Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

František - 4.10.1862 Sedlec 67 / Sedlec-BN 10 / 177 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 na, příslušnž do ovce Třebešické v okresu Vlašim, syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna nemanželksá dcera Johanny dcery Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

27.12.1866

Karel - 1.3.1865 Sedlec 3 / Sedlec-BN 10 / 199 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 na, příslušnž do ovce Třebešické v okresu Vlašim, syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna nemanželksá dcera Johanny dcery Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

4.7.1865

Josefa - 22.3.1868 Sedlec 67 / Sedlec-BN 10 / 226 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna dcera Johanny dcery + Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

Berta - 23.4.1870 Sedlec 125 / Sedlec-BN 10 / 242 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna dcera Johanny dcery + Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

Alžběta - 20.5.1872 Sedlec 125 / Sedlec-BN 10 / 261 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna dcera Johanny dcery + Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce

23.10.1950 Pacov

Jan - 19.7.1874 Sedlec 22 / Sedlec-BN 10 / 283 / Hampl František kramář ze Sedlce 67 syn Ondřeje Hampla kramáře z Třebešic 9 a matky Anny rodem Güttlerovy ze Zdislavic 25,matka: Anna dcera Johanny dcery + Karla Roskovského kramáře ze Selce a matky Doroty todem Struhačovy ze Sedlce
Josefa - lexikon ví

oo : Karel Hampl + Josefa Hamplová - lexikon ví


Jan - 1852

oo : Jan Hampl + Kateřina Pitová - 4.2.1879 Lysá nad Labem 439 / Lysá nad Labem 49 / 26 / Hampl jan nádeník z Lysé 439, narozen v Budách 11.1.1852, okresu Kutnohroského syn Karla Hampla kramáře z Třebešic 12, okr. Vlašimský a Josefy rodem Hamplovy z Divišova 28, 27-0-0, svob. nevěsta: Kateřina pítová bydlící v Lysé 439, narozena v Lysé 165 dne 23.5.1856 dcera Josefa Píty kramáře v Lysé 165 a KAteřiny rozneé Malých z Chlumce okr. téhož, 22-0-0, svob.


Františka - 1819 lexikon neví

oo : Václav Hochman + Františka Hamplová - lexikon ví

potomci v rodokmenu Hochman


Barbora - 14.6.1840 Roztěž / Bykáň 17 / 42 / Hochmann Václav kramář z Aušic 22, panství Červený Oujezd, katolík a syn France Hochmann též kramáře tam N22, a jeho manželky + Anny rozené non erubille z Domažlic , matka: Františka katolička a dcera + Josef Hampl kramáře z Divišova panství Stamberg? a jeho manželky Františky nin erubille z Labské tejniceoo : Jan Jelínek + Rozálie Hamplová - lexikon neví


Marie - 1818 lexikon neví

oo : Jiří Brych + Marie Jelínková - 5.5.1836 Uhliřské Janovice / Uhlířské Janovice 13 / 56 / Jiří Brich kramář syn + Františka Brich měšťana a kramáře z Bransýsa a Alžběty rozené Kočka z Červenoho Hrádku , 18-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera + Jnaa Jelinek kramáře z Stankovic 2 a Rozalie rozené Hampl z Divišova, 18-0-0, svob.

potomci v rodokmenu BrychNESVĚTŠTÍ

oo : Jan Hampl + ? - -


Anna -

oo : Jan Smékal + Anna Hamplová - před 1821NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11561/59

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7333/33

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5566/22

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12620/65

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3851/16

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3851/187

https://digi.ceskearchivy.cz/2696/265/2374/2699/75/0

https://digi.ceskearchivy.cz/2696/222/1890/2028/55/0


oo : Karel Hampl + ? -


Alžběta -

oo : Josef Kočka + Alžběta Hamplová - 17.10.1769 Čistá / Čistá 05 / 264 / Josephus kočka molitor ex mola Plaxkiana cum honesta sponsa virgine Elisabetta filia Caroli Hampl ambo subdioti
myslivec

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4521/93

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu