Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Herrgott, Hergot

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Herrgott + Josefa Hoffingrová - 20.2.1784 Nepomuk 38 / Nepomuk 20 / 16 / honestus ?? Joannes Herrgott civis Nepomucensis cum sua honesta spsa Josepha leg. filia Martini Hofinger Cirtonis? Nepomus

2.8.1790 - Velkostatek ČimeliceOS MIROVICE 48 / 27 / 57 / kupuju Jan Hergott chalupu 17, psán, že je z Blatné

https://digi.ceskearchivy.cz/720680/57/2886/2234/36/0


Anna - 16.2.1787 Zvíkovec 33 / Zvíkovec 02 / 41 / Hergott Jna komediant obyvatel z města Nepomuku, matka Josefka

Josef - 6.8.1792 Strážovice 17 / Radobytce 3 / 203 / Jann Hergott komediant, Josefka rozená Offirgrová, svědek Josef Klucki comediant Klucková žena jeho

Hynek - 30.7.1794 Strážovice 17 / Radobytce 3 / 204 / dvojčata, Jan Herkot komediant, Josefka rozená Offirgr

Marie - 30.7.1794 Strážovice 17 / Radobytce 3 / 204 / dvojčata, Jan Herkot komediant, Josefka rozená Offirgr

Barbora - 27.1.1798 Varvažov 3 / Mirotice 7 / 129 / Herrgott Jan komediant , matka: Josefa dcera Martina Hofinger komedianta z Horažďovic

Jan - 28.2.1799 Varvažov 3 / Mirotice 7 / 129 / Herrgott Jan komediant a kramář , matka: Josefa dcera Martina Hofinger komedianta z Horažďovic

oo : Jan Herrgott + Klára Tylová - 12.10.1819 Kladno / Kladno 06 / 12 / Jan Herrgott kramář vlasntí syn Jana Herrgotta z Mirotic , 20-0-0, svob. nevěssta: Tillová Clara dcera Jana tille a matky kateřiny z Kladna, 16-0-0, svob

on: před 1854 / nebyl to Hříškov 7302 / 106-107

on: před 1869


Antonín - 1827 / nebylo to Kladno 23 / 55-57 / ani Hříškov

oo : Antonín Herrgott + Františka Finková - 7.1.1854 Městečko 2, okr. Rakovník / Městečko 05 / 59 / Hergot Antonín komediant syn + Jana hergota komedianta v Hříškově okres Lounský, a matky Kláry rozneé tyla z kladna, 27-0-0, svob. nevěsta: Františka rozená Finková dcera Jana Finka komedianta z Malo petrovic , panství Častolovické, okres Kostelec nad Orlicí a matky Anny rozené Čermák z Malo Petrovic, 26-0-0, svob.


Matěj - 27.9.1850 Podlešín 13 / Zvoleněves 10 / 101 / nemanželské dítě, Herrgott Antonín okolo jsoucí komediiant vlastní syn + Jana herrgotta comedianta z Hříškova, okreus Čakovického a matky Kláry rozneé Tylové z Kladna , matka: Františka vlastní dcera + Jaana Finky comedianta z obce male Petrovice , v Kralohradecku a matky Anny rozené Čermákové z malo petrovic

Bohumila - 1855

oo : Josef Nový + Bohumila Herrgottová - 3.2.1879 Želetava 110 / Želetava 11125 / 31 / Nový Josef cestující gymnastický umělec bytem na čas v Želetavě 110, přísl. do obce Kloboučky ve farrnosti Bučovice, hejt. Vyškovské na Moravě manže. syn kat. rod. + Františka Nového cestujícího divadelního herce s lutkai z Klobouček a + Rosalie rodem Chvojsíkové , 23-0-0, svob. nevěsta: Hergotová Bohumila cestující gymnastická umělkyně a pomocice v živnosti u svého otce bytem na čas v Želetavě 102, manž. dcera kat. rod. žijícíh Antonína Hergota gymnastického umělce a divadelního herce s lutkami přísl. do obce Říšky farnosti Smolnice v okresu Lounském v Čechách a Františky rodem Finkové, 24-0-0, svob.


Františka - 9.11.1886 Lomnice

oo : Václav Antonín Kočka + Františka Nová - 26.5.1906 Rajhrad / Rajhrad 1687 / 170 / Kočka Václav kočující majitel kolotoče záložní vojín nar. v nové Bystřici a přís. do jindřichovic manž. syn Kočky Matěje majitele panorama z Klatov a jeho mmanželky Josefiny Lakron Josef z Dřesínka , nar. 25.5.1880, 26-0-0, svob. nevěsta: Nová františka u kočující společnosti nar. na Lomnici a příslušná do Klobouček u bučovic na Moravě manž. dcera Nového Josefa majitele kolotoče z klobouček a jeho manželky Bohumily roz. hergot Atonín z Říškově v Čechách, nar. 9.11.1886, 19-0-0, svob.


Emanuel Václav - 21.10.1859 Žebrák 119 / Žebrák 11 / 88 / Hergott Antonín příchozí komediant do Žebráka 119 z Říškova Lounský okres syn + Jana hergotta komedianta v Říškově a téhož manželky Anny roz. tylové z Kladna, matka: Františka dcera + Jana Finka koemdianta z týniště , pasntví Častolovické nyní okres Kostelec nad Orlicí a téož manželky Anny

Anna - 26.12.1873 Řevničov 100 / Řevničov 08 / 80 / Herrgott Antonín cestující komediant z Hříškova okresu Lounského syn kat. rod. Jana Herrgotta komedianta z Hříškova a Kláry dcery Jana a Anny tylla kramáře z Kladna, matka: františka Finková dcera kat. rod. Jana Finka komedianta z Malých petrovic 5, hjjt. Rychnovského kraje Králohradeckýho a Anny dcery Jana a Marie Čermáka kramáře z Bolehradska orkes Rychnovský

Stanislav - 1.5.1876 ve voze komediantském ve Škrdlovicích / Hříškov inv. 7286, sig. L145/18 / 192 / Hergott Antonín světem jdoucí herec gymnastický z Hříškova syn manželský Jana Hergotta komedianta z Hříškova a jeho manželky + Klary dcery Jana Tylla z Kladna, matka: Františka kat. dcera manželská + Jana Finka komedianta z Týniště, zanešeno na základě křestního listu z fary v Vojnové Mesci ze dne 2.5.1876

21.9.1876 Vojděchov


Marie - 1836 / nebylo to Kladno 23 / 55-57 / ani Hříškov

oo : Antonín Vocásek + Marie Hergottová - 16.4.1856 Vinařice 5, okr. Louny / inv.č. 8782, sig. 181/19 / 13 / Anton Vocásek marionettenspieler aus Hostoun?? sohn des ???? marionettenspieler Josef Vocásek ehemale zum dominium Ounhoust , Rakonitzer kreise zuhörig und der mutter Maria geborennen Maleček Marionettenspiler tocher aus Telci? , 24-7-0, svob. nevěsta: Maie Herrgott eheliche tochter des + Johan Herrgott krämers in Kladno 21 ilemall? zum Domin, Kladno Rakonitz kreis zum aber ??? kreise Prager , kreise gehörig und der mutter Klara geboren Till kramers tocher aus Kladno 20, 19-10-0, svob.

potomci v rodokmenu Vocásek


Terezie - 22.7.1839 Kbely 33 / VNŘ N12 / 97 / Jan herrgoth komediant z Hříškova syn po + Janu Herrgoth kramáři z Mirotic a mateře + Josefy Hoffeigr z Horažďovic, matka: Klara dcera Jana Tyll kramáře z Kladna a mateře Kateřiny rozneé Kočka z Červenýho zámku blíže Kříč pasntví kačerov , Rakovnického kraje

oo : Štěpán Laghi + Terezie Herrgottová -

on: vím kde i kdy :)

potomci v rodokmneu Laghi


oo : Vincent Vocásek + Terezie Herrgottová - 6.2.1866 Lidice 19 / Lidice 07 / 85 / Vincenc Vocásek loutkář čili komediant v Lidicích 19, příslušný Hostouni syn + Josefa Vácka koemdinta z Hořovic a Marie rodem Malečkovy z Telce, 23-10-0, svob. nevěsta: Terezie Laghiová vdova po + Štěpánu Laghi gymnastiku ze Sieny dcera Jana Herrgota komediatna z Hříškova a matky Kláry roz. tyllovy z Kladna narozená ve Kbeli v osadě Vinořské 33, 26-6-0, vdova

potomci v rodokmneu VocásekHLEDÁM

VNŘ N12 / 90-97 jedn azpasaná

Mirotice 21 / 18-20


Hříškov - 7302 / 17-19

Hříškov 7302 / -107 -Kladno 23 / 55-57

Kladno 24 / 11 nic

Kladno 25 / 13- 14 Lon z Mirotic, ona z Horažďovic / hledám Horažďovice 25 47-48 nic / Horažďovice 24 18 nic / mIROTICE 13 / 126-130 / Blatná 31 144- / nepomuk 20 / 88-

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu