Rodokmen: Hes, Hess

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

František - 1741

oo : František Hes + Kateřina - hledam Všeradice 01 / 124-145 dal hledam podle cisla pop.-151 neyblo to ve Všeradicích

on: 27.3.1790 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 26 / František Hes kramář, 49-0-0, vodnatelnost

ona: 19.2.1798 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 29 / Kateřina ovdověla po + Františkovi Hesovi kramáři, 65-0-0, sešlost věkem

hledam Brtec okr Tábor


Anna - 1763

oo : Antonín Oujezdecký? + Anna Hesová - 20.11.1785 Vinařice 10 / Všeradice 07 / 16 / Antonin Tomase Ojezdecikyho pastýře syn, 25-0-0, svob. nevěstA: Anna Františka Hesa kramáře dcera,22-0-0, svob.


Barbora - 1774 možná Betky-Brtky(psáno u svatby Marie Schulzové , dcery VBarbory / Vinařice / hledam Všeradice 01 -- 69-75, hledam letky

hledma Tursko 10 / hledam hes - 1-3 nic

hledam Všeradice 1- index H 100-101 nic

oo : Matěj Schultz + Barbora Hesová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Šulc


František - 1775, že je synem Františka je moje teorie, kteoru podporuje jeho svatba , kde je otec vden jako Kramář z Vinařic 30

oo : František Hes + Eva Hospodská - 17.4.1796 Seč 30 / Seč 05 / 8 / František Hes syn kramáře z Vinařic 30 panství suchomast, 21-0-0, svob. nevěsta: Eva hospodská ze Setče 43 dcera Kramáře, 16-0-0. svob.


Anna - 1800 hledam Švihov 06 / 110-160 nic / nebylo to ani v Seči

oo : Josef Čížek + Anna Hesová - 8.7.1822 Švihov 2 / Švihov 06 / 26 / Josef vysloužený kapitulant a syn Jana Čižka tesaře z Lauti? svobodníka N2 a matky Kateřiny rozneé Petřášek z Gablau téhož ?? panství, 30-0-0, svob. , nevěsta Anna dcera Františka Hesa kramáře a souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodský ze Seče panství Lukaviček, 22-0-0, svob.


Magdalena - 9.9.1822 Švihov 70 / Švihov 06 / 48 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evi rozneé Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Josef - 13.3.1824 Švihov 70 / Švihov 06 / 52 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Anna - 12.2.1826 Švihov 80 / Švihov 06 / 58 / Josef Čižka soused zdejší, amtka: Anna dcera Františka Hesa kramář ze Švihova 80 a matky Evi rozené Hospodksé z nepomuku panství Zelená Hora

Vojtěch - 23.12.1827 Švihov 70 / Švihov 06 / 64 / Josef Žiška obyvatle z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodksý z Nepomuku , pasntví Zelená Hora

Alžběta - 14.7.1829 Švihov 26 / Švihov 06 / 68 / Josef Čiška recte Žiška soused z Švihova , matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova a makty Evi ropzneé Hospodský z Nepomuku panství Zleneá hora


Josefa - 1809 / hledam Švihov 06 / 110-160 nic / nebylo to ani v Seči

oo : Josef Kopecký + Josefa Hessová - 28.5.1832 Švihov 60 / Švihov 06 / 36 / Josef Kopecký vysloužilí voják syn Matěje Kopeckýho souseda z Mirotitz na Cerhonicku v Prachenskym kraji a matky Rozálie rozené Holzcetlovy tez z Mirotic, 25-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Františka Hesse souseda a kramáře z Švihova 60 a matky Evi rozené Hospodský z Setše na Lukavsku, 23-0-0, svob.

ona: 21.4.1851 Mirotice 17 / Mirotice 18 / 41 / Josefa žena Josefa Koepckýho najemníka z Mirotic, souchotiny, 45-0-0


Marie - ze je dcerou mého Františka je moje teorie, podle toho co je u narozené Petra, , že její otec byl František Hes z vinařic


Petr - 31.1.1804 Popelín 1 / Popelín 2 / 82 / nemanželské dítě otec: Franz Válek kramers in Nepomuk, matka: Marie tochtr des franz Hes v Vinaritz ???

oo : Petr Hes + Anna Bábovková - 21.4.1846 MIrotice 60 / Mirotice 14 / 41 / Peter Hes vysloužilý vojak a kramář v miroticích , 42-0-0, svob. nevěstA: Anna Babovková dcera Anny babovkovy kramářky z Kutné Hory, 31-0-0, svob.

on: 27.3.1875 Mirotice 90 / Mirotice 19 / 17 / Petr hes ženatý nájemník a kramář z Mirotic 90, 81-0-0


Františka - 16.12.1858 Mirotice 7 / Mirotice 10 / 90 / Petr Hes kramář v Miroticích 7 a syn + Marie hes kramářsky z Mirotiv, matka: Anna dcera Františka Bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny roz. Růžička z Kutné Hory

oo : Jan Schmid + Františka Hes - 14.10.1880 Plzeň / Plzeň 080 / 28 / Schmied Jan kramář v Plzni syn Josefa SChmieda kramáře v Plzni 118 a Anny roz. Mareš z Mýta 22, 25-4-0, svob., nevěsta: Hesová Františka dcera + Petra Hesa kramáře v Miroticích 7 a Anny Bábovka-ovy z Kutné Hory, 21-9-0, svob.NESVĚTSKÝ

Martin -

oo : Martin Hes + ? -


Marie -


Josef -

oo : Josef Hes + Marie Svěchotová -

on: před rokem 1894


Anna - 15.5.1875 Bavorov 52, okr. Strakonice / Bavorov 15 / 108 / Hes josef zedník z bavorova , syn Marie Hesové dcery martina Hesa najemníka z Bavorova 51, matka:_ Marie dcera jakuba Svěchoty souseda z Bavorova 52 a Barobry dcery Josefa Valnety tesaře z Bavorova

oo : František Klucký + Anna Hesová - 9.10.1894 Bavorov 231 / bavorov 18A / 66 / František Klucký, hrnčířský pomocník v Bavorově 231 manž. syn Jana Kluckýho cajkáře z bavorova 231 a + Marie roz. Vachta z bavorova 142, okr Vodnansky , 29-10-0, svob. nar. 5.11.1864 v bavrově, nevěsta: Anna Hesová manž. dcera + Josefa Hesa zedníka z bavorova 32 a Marie roz. Svěchota z bavorova 52, 19-4-0, nar. 15.5.1875 v bavorově

ona: 15.9.1947 / napsáno u narození

potomci v rodokmenu Kludskýoo : Josef Havlíček + Marie Hesová - před 1850NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Josef Hes + Růžena -


Josef - 8.3.1782 Roudnice and Labem 29 / 6755 / 236 / Hehs Josephus mercator nundenalis mater Rosalia ambo liberi


oo : ?? Hes + ?? -


Václav -

oo : Václav Hes + Magdalena Fingrová - 12.5.1750 Seč / Seč 01 / 170 / Václav Hess poctivý mládenec z Koceniz s pannou AMgdalenou Fingrovou vlastní dcerou Matěje Fingra šenkýře Setzkého , testes: Tomáš Hes bratr ženicha z Kozenicz


Tomáš - svědek u svatby Václava

oo : František Hes + Magdalena Kramolíková - -


Matěj - 17.2.1784 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 4 / Franciscus Hes civis ex Nepomuk exor magdalena

Josefa - 9.3.1787 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 90 / Franz Hes, Magdalena Hes

Martin - 12.11.1788 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 94 / Franz Hehse, Magdalena Kramolikova

oo : Martin Hes + Barbora Šafaříková - 5.2.1812 Nepomuk 21 / Nepomuk 18 / 6 / Martin Hes syn Františka Hessa mešťana a řezníka z nepomuku a Magdaleny Kramolinovy z nepomupu řezník, 23--0, svob. Barbora dcera josefa Šafaříka městaana z ?? a MArie Překo??? vdovy po + Janovy Mikšovskym mestanu a rezniku z Nepomuku, 29-0-0, svob.


Marie Anna - 28.8.1791 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / Franz Hehs soused nepom, Magdalena Kramolinova

František - 28.4.1792 nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 105 / František Hes měš´tan Nepomucenský, matka: Mařena Kramolinova rozená z nepomuku

Václav - 13.8.1794 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 115 / František Hes měš´tan, mtka: Marie Magdalen aKramolinova z nepomuku

Josef - 21.2.1796 Nepomuk 20 / NMepomuk 23 / 120 / František He meš´tan a řezník , amtka: Magdalena Kramolin z nepomuku

Magdalena - 20.10.1797 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 126 / František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolin z nepomukuLudmila - 1.6.1788 Nepomuk / Nepomuk 23 / 92 / Jos. Václav Hess řezník, Anna Lenner Nepomuk, svedci: Frant. Hess měšťanoo : Mikuláš Hes + Marie Vávrová - -


Petr - 1796

oo : Petr Hes + Kateřina Chudobová - 10.8.1857 Písek 64 / Písek 38 / 205 / Petr hes vdovec , měšťan a mistr tkadlcovský v Písku , vlastní syn po + otci Mikulášovi Hehsovi mistru tkadlcovském ve Dvořích okresu Prachatickém a amtkjy AMrie rozneé Vavra též ze vsi Dvorců, 61-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Chudobová , vlastní dcera Josefa Chudoby měšťana a mistra obuivnického v Písku a matky Františky rozené Hála z Písku, 36-0-0, svob.svbatby v nepomuku

Matěj Hes - 1805 Nepomuk /65

Antonín - 1817 Nepomuk / 7

Martin - 1844 nepomuk / 37

Josef - 1871 Nepomuk / 30

Václav - 1873 Nepomuk / 18

Jan - 1875 Nepomuk / 42