Rodokmen: Hes, Hess

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

František - 1741

oo : František Hes + Kateřina - hledam Všeradice 01 / 124-145 dal hledam podle cisla pop.-151 neyblo to ve Všeradicích

on: 27.3.1790 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 26 / František Hes kramář, 49-0-0, vodnatelnost

ona: 19.2.1798 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 29 / Kateřina ovdověla po + Františkovi Hesovi kramáři, 65-0-0, sešlost věkem

hledam Brtec okr Tábor


Anna - 1763

oo : Antonín Oujezdecký? + Anna Hesová - 20.11.1785 Vinařice 10 / Všeradice 07 / 16 / Antonin Tomase Ojezdecikyho pastýře syn, 25-0-0, svob. nevěstA: Anna Františka Hesa kramáře dcera,22-0-0, svob.


Barbora - 1774 možná Betky-Brtky(psáno u svatby Marie Schulzové , dcery VBarbory / Vinařice / hledam Všeradice 01 -- 69-75, hledam letky

hledma Tursko 10 / hledam hes - 1-3 nic

hledam Všeradice 1- index H 100-101 nic

oo : Matěj Schultz + Barbora Hesová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Šulc


František - 1775, že je synem Františka je moje teorie, kteoru podporuje jeho svatba , kde je otec vden jako Kramář z Vinařic 30

oo : František Hes + Eva Hospodská - 17.4.1796 Seč 30 / Seč 05 / 8 / František Hes syn kramáře z Vinařic 30 panství suchomast, 21-0-0, svob. nevěsta: Eva hospodská ze Setče 43 dcera Kramáře, 16-0-0. svob.


Anna - 1800 hledam Švihov 06 / 110-160 nic / nebylo to ani v Seči

oo : Josef Čížek + Anna Hesová - 8.7.1822 Švihov 2 / Švihov 06 / 26 / Josef vysloužený kapitulant a syn Jana Čižka tesaře z Lauti? svobodníka N2 a matky Kateřiny rozneé Petřášek z Gablau téhož ?? panství, 30-0-0, svob. , nevěsta Anna dcera Františka Hesa kramáře a souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodský ze Seče panství Lukaviček, 22-0-0, svob.


Magdalena - 9.9.1822 Švihov 70 / Švihov 06 / 48 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evi rozneé Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Josef - 13.3.1824 Švihov 70 / Švihov 06 / 52 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Anna - 12.2.1826 Švihov 80 / Švihov 06 / 58 / Josef Čižka soused zdejší, amtka: Anna dcera Františka Hesa kramář ze Švihova 80 a matky Evi rozené Hospodksé z nepomuku panství Zelená Hora

Vojtěch - 23.12.1827 Švihov 70 / Švihov 06 / 64 / Josef Žiška obyvatle z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodksý z Nepomuku , pasntví Zelená Hora

Alžběta - 14.7.1829 Švihov 26 / Švihov 06 / 68 / Josef Čiška recte Žiška soused z Švihova , matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova a makty Evi ropzneé Hospodský z Nepomuku panství Zleneá hora


Josefa - 1809 / hledam Švihov 06 / 110-160 nic / nebylo to ani v Seči

oo : Josef Kopecký + Josefa Hessová - 28.5.1832 Švihov 60 / Švihov 06 / 36 / Josef Kopecký vysloužilí voják syn Matěje Kopeckýho souseda z Mirotitz na Cerhonicku v Prachenskym kraji a matky Rozálie rozené Holzcetlovy tez z Mirotic, 25-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Františka Hesse souseda a kramáře z Švihova 60 a matky Evi rozené Hospodský z Setše na Lukavsku, 23-0-0, svob.

ona: 21.4.1851 Mirotice 17 / Mirotice 18 / 41 / Josefa žena Josefa Koepckýho najemníka z Mirotic, souchotiny, 45-0-0


Marie - ze je dcerou mého Františka je moje teorie, podle toho co je u narozené Petra, , že její otec byl František Hes z vinařic


Petr - 31.1.1804 Popelín 1 / Popelín 2 / 82 / nemanželské dítě otec: Franz Válek kramers in Nepomuk, matka: Marie tochtr des franz Hes v Vinaritz ???

oo : Petr Hes + Anna Bábovková - 21.4.1846 MIrotice 60 / Mirotice 14 / 41 / Peter Hes vysloužilý vojak a kramář v miroticích , 42-0-0, svob. nevěstA: Anna Babovková dcera Anny babovkovy kramářky z Kutné Hory, 31-0-0, svob.

on: 27.3.1875 Mirotice 90 / Mirotice 19 / 17 / Petr hes ženatý nájemník a kramář z Mirotic 90, 81-0-0


Františka - 16.12.1858 Mirotice 7 / Mirotice 10 / 90 / Petr Hes kramář v Miroticích 7 a syn + Marie hes kramářsky z Mirotiv, matka: Anna dcera Františka Bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny roz. Růžička z Kutné Hory

oo : Jan Schmid + Františka Hes - 14.10.1880 Plzeň / Plzeň 080 / 28 / Schmied Jan kramář v Plzni syn Josefa SChmieda kramáře v Plzni 118 a Anny roz. Mareš z Mýta 22, 25-4-0, svob., nevěsta: Hesová Františka dcera + Petra Hesa kramáře v Miroticích 7 a Anny Bábovka-ovy z Kutné Hory, 21-9-0, svob.NESVĚTSKÝ

Martin -

oo : Martin Hes + ? -


Marie -


Josef -

oo : Josef Hes + Marie Svěchotová -

on: před rokem 1894


Anna - 15.5.1875 Bavorov 52, okr. Strakonice / Bavorov 15 / 108 / Hes josef zedník z bavorova , syn Marie Hesové dcery martina Hesa najemníka z Bavorova 51, matka:_ Marie dcera jakuba Svěchoty souseda z Bavorova 52 a Barobry dcery Josefa Valnety tesaře z Bavorova

oo : František Klucký + Anna Hesová - 9.10.1894 Bavorov 231 / bavorov 18A / 66 / František Klucký, hrnčířský pomocník v Bavorově 231 manž. syn Jana Kluckýho cajkáře z bavorova 231 a + Marie roz. Vachta z bavorova 142, okr Vodnansky , 29-10-0, svob. nar. 5.11.1864 v bavrově, nevěsta: Anna Hesová manž. dcera + Josefa Hesa zedníka z bavorova 32 a Marie roz. Svěchota z bavorova 52, 19-4-0, nar. 15.5.1875 v bavorově

ona: 15.9.1947 / napsáno u narození

potomci v rodokmenu Kludskýoo : Josef Havlíček + Marie Hesová - před 1850NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : ?? Hes + ?? -


Václav -

oo : Václav Hes + Magdalena Fingrová - 12.5.1750 Seč / Seč 01 / 170 / Václav Hess poctivý mládenec z Koceniz s pannou AMgdalenou Fingrovou vlastní dcerou Matěje Fingra šenkýře Setzkého , testes: Tomáš Hes bratr ženicha z Kozenicz


Tomáš - svědek u svatby Václava

oo : František Hes + Magdalena Kramolíková - -


Matěj - 17.2.1784 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 4 / Franciscus Hes civis ex Nepomuk exor magdalena

Josefa - 9.3.1787 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 90 / Franz Hes, Magdalena Hes

Martin - 12.11.1788 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 94 / Franz Hehse, Magdalena Kramolikova

oo : Martin Hes + Barbora Šafaříková - 5.2.1812 Nepomuk 21 / Nepomuk 18 / 6 / Martin Hes syn Františka Hessa mešťana a řezníka z nepomuku a Magdaleny Kramolinovy z nepomupu řezník, 23--0, svob. Barbora dcera josefa Šafaříka městaana z ?? a MArie Překo??? vdovy po + Janovy Mikšovskym mestanu a rezniku z Nepomuku, 29-0-0, svob.


Marie Anna - 28.8.1791 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / Franz Hehs soused nepom, Magdalena Kramolinova

František - 28.4.1792 nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 105 / František Hes měš´tan Nepomucenský, matka: Mařena Kramolinova rozená z nepomuku

Václav - 13.8.1794 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 115 / František Hes měš´tan, mtka: Marie Magdalen aKramolinova z nepomuku

Josef - 21.2.1796 Nepomuk 20 / NMepomuk 23 / 120 / František He meš´tan a řezník , amtka: Magdalena Kramolin z nepomuku

Magdalena - 20.10.1797 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 126 / František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolin z nepomukuLudmila - 1.6.1788 Nepomuk / Nepomuk 23 / 92 / Jos. Václav Hess řezník, Anna Lenner Nepomuk, svedci: Frant. Hess měšťanoo : Mikuláš Hes + Marie Vávrová - -


Petr - 1796

oo : Petr Hes + Kateřina Chudobová - 10.8.1857 Písek 64 / Písek 38 / 205 / Petr hes vdovec , měšťan a mistr tkadlcovský v Písku , vlastní syn po + otci Mikulášovi Hehsovi mistru tkadlcovském ve Dvořích okresu Prachatickém a amtkjy AMrie rozneé Vavra též ze vsi Dvorců, 61-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Chudobová , vlastní dcera Josefa Chudoby měšťana a mistra obuivnického v Písku a matky Františky rozené Hála z Písku, 36-0-0, svob.svbatby v nepomuku

Matěj Hes - 1805 Nepomuk /65

Antonín - 1817 Nepomuk / 7

Martin - 1844 nepomuk / 37

Josef - 1871 Nepomuk / 30

Václav - 1873 Nepomuk / 18

Jan - 1875 Nepomuk / 42