Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Hes, Hess

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František - 1741 není to Liteň 27 56-69 / Bělčice 16 / 20-

oo : František Hes + Kateřina Lacinová - u prvního dítěte psáni z Prahy, možná hledám Bělčice 9 141-142 nic / hledam Všeradice 01 / 124-145 dal hledam podle cisla pop.-151 neyblo to ve Všeradicích / Dobřichovice 14 / 45-67 nic / Liteň 27 / 56-82 nic 275-281 nic / Budňany-Karlštejn 05 / 65-94 / Blatná 1 / 218-235 nic / Svatý kilián 08 / 258-288

on: 27.3.1790 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 26 / František Hes kramář, 49-0-0, vodnatelnost

ona: 19.2.1798 Vinařice 30 / Všeradice 11 / 29 / Kateřina ovdověla po + Františkovi Hesovi kramáři, 65-0-0, sešlost věkem


Anna - 6.1.1764 Lahovice / Zbraslav ZBR N5 / 70 / leg. filia Francisi Hes et uxoris ejus Catharina parent liberorum ex Praga ejus, poznámka: lesavit baptismales a V.P. Frederics parocho die 15.11.1785

oo : Antonín Oujezdecký? + Anna Hesová - 20.11.1785 Vinařice 10 / Všeradice 07 / 16 / Antonin Tomase Ojezdecikyho pastýře syn, 25-0-0, svob. nevěstA: Anna Františka Hesa kramáře dcera,22-0-0, svob.

hledam deti Všeradice 17 / 75 nic / Všeradice 02 / 1-59 zadny hes


Marie Anna - 7.8.1765 Lahovice / Zbraslav ZBR N5 / 101 / leg. filia Francisci Hes et uxoris ejus Catharina parent libeors

ona: 24.6.1845 Mirotice 60 / Mirotice 18 / 32 / Maria hess žebračka , 87-0-0

Soupis poddaných - MiroticeII A 3/2 / 86 / v roce 1843 obyvatelka vdova 64-0-0, zemřela 1845, petr 38-0-0. grenadier https://digi.ceskearchivy.cz/50752/86/3378/2073/36/0


Petr - 31.1.1804 Popelín 1 / Popelín 2 / 82 / nemanželské dítě otec: Franz Válek kramers in Nepomuk, matka: Marie tochtr des franz Hes v Vinaritz ???

oo : Petr Hes + Anna Bábovková - 21.4.1846 Mirotice 60 / Mirotice 14 / 41 / Peter Hes vysloužilý vojak a kramář v miroticích , 42-0-0, svob. nevěstA: Anna Babovková dcera Anny babovkovy kramářky z Kutné Hory, 31-0-0, svob.

ona: 24.5.1862 Mirotice 7 / Mirotice 18 / 57 / Anna Hes žena Petra Hesa nájemníka v Miroticích roz. Babovka, 45-0-0


Marie - 25.3.1841 Sepekov 61 / Sepekov 4 / 95 / Petr Hes kramář světajdoucí rozený z Mirotic syn jana Häss knihaře z Mirotic a manželky Marie Šulc dcery Domkaře z Mirotic podd. do Mirotic, matka: Anna Růžička dcera Anny Růžička kramářky dcery Matěje Růžička kramáře z Kutné Hory

Kateřina - 20.1.1843 Mirotice 60 / Mirotice 9 / 137 / níže psaný se před dvěma svědky za otce prohlásil Petr Hes, matka: Anna dcera Jana bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny rozené růžička z Kutné Hory

Jan - 12.2.1845 Mirotice 60 / Mirotice 10 / 3 / že já níže psaný za otce tohoto dítěte se přiznávám , stvrzuji svým podpisem a 2ma svědkyprohlásil Petr Hes, matka: Anna dcera Jana bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny rozené růžička z Kutné Hory

oo : Jan Hes + Marie Holzäpflová - 2.5.1871 Sedlec / Bílá Hůrka 7 / 302 / Hes Jan Vojin vb záloze 11 praporu pevnostního dělostrelectva6.7.1866 pro pobřezni, Kusten, pobřezni pluk 11 pevnostního delostrelectva Batailon asentovan2.6.1870 ze zavazku stojiciho vojiste, Kriegsmarine propusten do rad záložníků přivtelen, Ragusa 18.7.1870knihař kramář do Mirotic příslušnýsvob. z Leti manž. syn Petra Hesa kramáře v Miroticích 60 a Anny roz. Frantis. Bábovky kramáře z Kutné Hory, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie Holzäpfel svob. nezletilá manž. dcera Frant. Holzäpfel kramář z Mirovic 67 v Sedlici přebývajícího a Marie nemz. dcery Marie Vokurka dcery Kat Vokurka z Sedlice, 21-0-0, svob.


Františka - 4.2.1872 Sedlec 26 u Temelína / Bílá Hůrka 5 / 416 / Hes jan kramář v Sedlice 26 příslušný do Mirotic Písecký okres manž. syn Petra Hesa kramáře v Miroticích a matky Anny roz. Františka Babovky kramáře z Kutné Hory, matka: Marie dcera Františka Holz§apfel kramáře v Sedlici příslušný do Mirovic 67 a matky Marie nemz. dcery Marie Vokurkové dcery Kateř. Vokurka ze Sedlice

Josef - 13.9.1874 Lomec 13 / Lomec 13 / 7 / Jan Hes kramář z Mirotic 60 nyní v Bílé Hůrce syn Petra Hesa kramáře z Mirotic 60 a Anny dcery Františka Bábovky kramáře z Kutných Hor, matka: Marie dcera Františka Holzäpfla kramáře z Mirovic 67 a Marie dcery Kateřiny Vokurkovy ze Sedlice


František - 15.12.1847 Mirotice 60 / Mirotice 10 / 17 / Petr hes kramář v Miroticích syn + Marie hes kramářky v Miroticích , matka: Anna dcera Jana bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny rozené růžička z Kutné Hory

Anna - 5.2.1850 Mirotice 94 / Mirotice 10 / 32 / Petr hes kramář v Miroticích syn + Marie hes kramářky v Miroticích , matka: Anna dcera + Františka bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny rozené růžička z Kutné Hory

Veronika - 7.6.1852 Mirotice 94 / Mirotice 10 / 46 / Petr hes kramář v Miroticích syn + Marie hes kramářky v Miroticích , matka: Anna dcera + Františka bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny rozené růžička z Kutné Hory

ona: 8.7.1921 Nezdice an Šumavě 155 / Strašín 27 / 178 / Veronika Hessová výměňkářka v nezdicíh 155 rozená v Miroticích , okr. Mirovice, svobodná, 70-0-19, anr. 19.6.1851


Josef - 7.6.1886 Zdíkovec 2 / Zdíkovec 6 / 59 / oec nenposán, matka: Veronika manž. dcera Petra Hessa kramáře z Mirotic 94 a Anny dcery Františka Babovky kramáře z Kutné Hory

10.6.1886


Františka - 16.12.1858 Mirotice 7 / Mirotice 10 / 90 / Petr Hes kramář v Miroticích 7 a syn + Marie hes kramářsky z Mirotiv, matka: Anna dcera Františka Bábovky kramáře z Kutné Hory a matky Anny roz. Růžička z Kutné Hory

oo : Jan Schmid + Františka Hes - 14.10.1880 Plzeň / Plzeň 080 / 28 / Schmied Jan kramář v Plzni syn Josefa SChmieda kramáře v Plzni 118 a Anny roz. Mareš z Mýta 22, 25-4-0, svob., nevěsta: Hesová Františka dcera + Petra Hesa kramáře v Miroticích 7 a Anny Bábovka-ovy z Kutné Hory, 21-9-0, svob.


oo : Petr Hes + Anna Kovaříková - 21.4.1863 Mirotice 7 / Mirotice 15 / 14 / Peter Hes vysloužilí voják kramář z Mirotic a vdovec N7 okresu Mirotického kraje Písek a syn Marie hesový dcera Františka Hesa knihaře ve Vinařicích u Berouna a jeho manželky Kateřiny rozené Lacina z bělčic, 60-0-0, vdovec, nevěsta: Anna šimek vdova po + Michal Šimek olejkář z Mirotic 95 a dcera Josefa Kovaříka ?? v Cernišku 4, kraji Breznici a jeho manželky Barbory rozené Kassma v Radošicích, 39-0-0, vdova

ona: 25.5.1866 Mirotice 7 / Mirotice 18 / 66 / Anna Hes žena Petra Hesa nájemníka v Miroticích roz. kovařík, 49-0-0


oo : Petr Hes + Barbora Pečková - 19.8.1867 Mirotice 7 / Mirotice 15 / 27 / Petr Hes vdovec a kramář v Miroticích 7 syn + marie Hes kramářky v Miroticích , dle křestního listu jest Petr Hes syn Františka Valek kramáře z Nepomuku bylo to nepravé udání do matriky nebo matky Maria hes nebyla dle výpovědi syna Petra nikdy provdaná, 63-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora Pečka dcera Josefa Pečky tesařše a občana v Miroticích 1 a + matky Veroniky roz. Suchý z Varvažova? 34-0-0, svob.

on: 27.3.1875 Mirotice 90 / Mirotice 19 / 17 / Petr hes ženatý nájemník a kramář z Mirotic 90, 81-0-0


Josef - 8.3.1768 Bělčice / Bělčice 3 / 240 / filius leg. Francihci Hes et uxoris ejus Catharina, parentum ex oppido Bělčic, qui sunt liberi

oo : Josef Hes + Veronika Olivová - 8.5.1788 Mirotice 42 / Mirotice 13 / 31 / Josephus Hees filius Francihci Hees bibliopegus ex pago Vinařic, 22-0-, svob. nevěstA: Veronika vlastní pozůstl. dcera po + Martinovi Oliva kramář z Mirotic, 19-0-0, svob.

hledam deti Všeradice 17 / 29-37 zadny Hes


Barbora - 1774 psaná z Dobřichovic/ nejsou to Bělčice / nejsou to Lety psáno u svatby Marie Schulzové , dcery Barbory / Vinařice / hledam Letynarozn bratr František

Tursko 10 / hledam hes - 1-3 nic

hledám v trase Bělčice -> Lety -

Bezdědice-BE 27 / 53-56 nic

Bělčice 3 / 395-397

Blatná 4 / 127-165

Borek 03 / 252 nic

Borek 04 / 251 nic

Březnice 18 / 71-72

Březnice 25 / 35 index h nic

Bubovice 06 / index H 14 nic

Cerhovice 02 / 207-220

Dobřichovice 04 / index H 4-6 nic / 24-34

Dobřichovice 05 / jedne hes zapsany

Dobřichovice 06 / 113 /

Dobřichovice 07 / 47 nic

Dobříš 30 / 19P nic

Hořovice 19 / 18P-19

Hořovice 20 / 13-14

Jince 19 / 58-59

Jistebnice 35 / 54P-55

Kasejovice 22 / 68-69

Kotouň 13 / 28-

Letiny 12 / 42-47 nic

Mirotice 6 / 24-39

Mníšek pod Brdy 18 / 45-47L

Nepomuk 03 / hledam 1-22 40-45 48-49 52-57 62-68 70-76 81-127

Neumětely 07 / 21-22 nic

Osov 21 / 31P-32L

Pičín 05 / 212

Praha I, Kostel Matky Boží před Týnem - TÝN N9 / 125-130

Praha I, Kostel sv. Ducha - DUCH i116-17 49-50 82-

Praha I, Kostel sv. Františka - FR i 1 / 85-89

Praha I, Kostel sv. Haštala - HŠ i 1 / 90-92

Praha I, Kostel sv. Havla - HV N5 / 256 nic

Praha I, Kostel sv. Jakuba JAK N6 / 341-344

Praha I, Kostel sv. Jiljí - JIL i166-68

Praha II, Kostel P. Marie na Karlově, KRV N3O3Z3 - 1-20

Praha II, Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici, TRS i2 - 48 224-229

Praha II, Kostel P. Marie Sněžné - PMS i161-65

Praha II, Kostel sv. Apolináře - AP i117-19 107 -109

Praha II, Kostel sv. Jindřicha JCH i2 - 174-177

Praha II, Kostel sv. Petra na Poříčí (fara sv. Petra a sv. Klimenta) - PE i1209-220

Praha II, Kostel sv. Štěpána - ŠT N9251-252

Praha II, Kostel sv. Vojtěcha - VO i1 / 100-110

Praha III, Kostel P. Marie pod řetězem - PMŘ i137- 41

Praha III, Kostel sv. Mikuláše - MIK i439 45 51 56 62 68 72 77 81

Praha IV, Kostel sv. Víta - VÍT i1 /105-

Praha IV, Kostel sv. Petra a Pavla - VYŠ i128-29


Modřany

Smíchov - SM i250-62

Vyšehrad - VYŠ i1

Zbraslav ZBR i1 - -28

Zbraslav ZBR N5 / 160-172Příbram 061 / index H 36-38L nic

Radobytce 21 / 11-13

Sedlice 6 / hledam index H 95-96

Slivice 25 / 13-16

Starý Knín 36 / 31- 32

Svatý Kilián 09 / 1-70

Svatý Mouřenec 01 / 37-38

Svaté Pole 15 / 1-55 nic

Tětín 01 / 80

Tmáň 02 / 105-115 nic

Tochovice 11 / 29 nic

Tochovice 11 / 1-12

Trnová 01 / 43-48

Třebotov 60 / 69

Třebsko 12 / 35-36

Vrčeň 34 / 57-58

Zlatníky 15 / 8 nic

------------

Všeradice 1- 69-75 index H 100-101 nic

Beroun 40 / 14-

Budňany-Karlštejn 20 / 10-11 nic


Dobřichovice 05 1000-103

DObřichovice 06 / index H 113-120 nic

DObřichovice 07 / index H 47-52 nic

Liteň 22 / 22-35 nic

Liteň 27 / 56-82 nic 275-281 nic

Líšnice 04 / 13-20 69-100-105

Mirovice 21 / 19-24 nic

Řevnice 01 / 1-10 190-197-204

Starý Rožmitál 24 / index H - 24 nic je Has

Třebotov 03 / 51 nic

oo : Matěj Schultz + Barbora Hesová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Šulc


František - 21.7.1774 Lety 9 / Dobřichovice 05 / 5 / Hes Frannciscus inquilinus ex Leth Catharina uxor liberaty

oo : František Hes + Eva Hospodská - 17.4.1796 Seč 30 / Seč 05 / 8 / František Hes syn kramáře z Vinařic 30 panství suchomast, 21-0-0, svob. nevěsta: Eva hospodská ze Setče 43 dcera Kramáře, 16-0-0. svob.


Anna - 12.2.1800 Letiny 36 / Letiny 01 / 80 / Franz Hees kramer, matka: eva tochter des Adalbert Hospodský kramers von Lukavitz 34 udn der mutter Eleonora

oo : Josef Čížek + Anna Hesová - 8.7.1822 Švihov 2 / Švihov 06 / 26 / Josef vysloužený kapitulant a syn Jana Čižka tesaře z Lauti? svobodníka N2 a matky Kateřiny rozneé Petřášek z Gablau téhož ?? panství, 30-0-0, svob. , nevěsta Anna dcera Františka Hesa kramáře a souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodský ze Seče panství Lukaviček, 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Žiška/Čížek


Marie - 24.2.1803 Letiny 36 / Letiny 01 / 84 / Franz Hees kramer, matka: eva tochter des Adalbert Hospodský kramers aus der stadt Nepomuk 158 und der mutter eleonora

Barbora - 16.1.1806 Letiny 52 / Letiny 01 / 87 / Franz Hes kramer, matka: eva tochter des Adalbert Hospodský kramers aus der stadt Nepomuk 158 und der mutter eleonora

Josefa - 4.7.1809 Letiny 52 / Letiny 01 / 93 / Franz Hes kramer, matka: eva tochter des Adalbert Hospodský kramers aus der stadt Nepomuk 158 und der mutter eleonora

oo : Josef Kopecký + Josefa Hessová - 28.5.1832 Švihov 60 / Švihov 06 / 36 / Josef Kopecký vysloužilí voják syn Matěje Kopeckýho souseda z Mirotitz na Cerhonicku v Prachenskym kraji a matky Rozálie rozené Holzcetlovy tez z Mirotic, 25-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Františka Hesse souseda a kramáře z Švihova 60 a matky Evi rozené Hospodský z Setše na Lukavsku, 23-0-0, svob.

ona: 21.4.1851 Mirotice 17 / Mirotice 18 / 41 / Josefa žena Josefa Koepckýho najemníka z Mirotic, souchotiny, 45-0-0


Terezie - 4.2.1811 Nepomuk 162 / Nepomuk 18 / 55 / František Hes kramář z Letin syn Františka kramáře z Prahy a Kateřiny Stehlíkovy z Belčic, matka: eva dcera Vojtěcha Hospodského kramáře z Nepomuku a Lenory Mayerovy z Prahy

oo : Jiří Blümel + Terezie Hesová - 21.11.1836 Švihov 08 / 12 / Goerg Blümer handelsman aus Hsotoun sohn des + Georg Mlümer handelsman in Lawant? Pilsner kreise und der Agnes geboren Hubert aus Lawant, 32-0-0, svob. nevěstA: Terzia Hesova dcera Františka hesa souseda ze Švihova a evi rozený Hospodské ze Seče panství Lukavské, 24-0-0,s vob.


Eleonora - 2.2.1813 Letiny 52 / Letiny 01 / 99 / František Hes kramář, matka: Eva vlastní dcera Vojtěcha Hospodskýho kramáře z nepomuku 158 a matky eleonory rozené Hospodský ze Sninoo : Jan Hes + Františka Dohnalová -


Františka - 1804

oo : Josef Velc + Františka Hesová -


oo : Matěj Hájek + Františka Hesova vdova Velcová - 31.1.1831 Hoješín 48 / Heřmaň 624 matrika O 1823-1841 / 31 / Matěj Hájek obyvatel v Hoješína, harfeník, syn Jana Hájka obyvatele z Turkovic 23 statku Podhořanského matky + Anny rozené Voříšek z Hoštalovic, 19-0-0, svob. nevěsta: Františka vdova po + Josef Welc muzikantovi z Hoješína, dcera Jana Hesa komedianta z Častolovic matky Františky rozneé Dohnal, 27-0-0, vdova


Marie - 1805

oo : František Köhlík + Marie Hesová - 21.10.1823 Radostovice / pag. 233 / Fran Kochlik roz z Libhau? , 20-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana Hesa z Radostovic, 18-0-0, svob.


Terezie - 16.8.1847 Dobříkovice / Otec František Köhlig marionetní herec syn … Köhliga z Doudleb a Anny roz. Sokolové, Marie dcera Jana Hese komedianta z Radastovic a matky Františky Dohnalové

oo : Alois Hněvkovský + Terezie Köhligová - -


Božena - 24.8.1886 Horní Holetín / Otec Alois Hněvkovský komediant z Klokočova syn Jana Hněvkovského a Anny Maissnerové Matka Köhligová Terezie nar. 16.8.1847 Dobříkovice dcera Františka Köhliga a matky Marie roz. Hesovy z Radastovic

ona: 31.1.1954 Borohrádek

Oo 26.4.1910 Heřmaň Oo18.5.1987 Dolní Libchavy


oo : Jan Hes + Františka Selingrová -


Josef - 26.11.1813 Radostovice / Častolovice / pag. 525 / Jan Hasa kramář, Františka po + Janovy Selingrovy ze Solnice?

Antonie - 12.9.1816 Radostovice / Častolovice / pag. 526 / Jan Hasa komediant, Františka dcera po + Janovy Selingrovy ze Solnice?NESVĚTSKÝ

Martin -

oo : Martin Hes + Kateřina Ouředníková -


Marie -


Josef -

oo : Josef Hes + Marie Svěchotová - hledam

on: před rokem 1890

scitani - 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/633647/164/2548/3242/40/0


Barbora - 30.11.1873 Bavorov 52 / Bavorov 15 / 94 / Hes josef stavitelský pomocník z bavorova , syn Marie Hesové dcery martina Hesa najemníka z Bavorova , matka: Marie dcera jakuba Svěchoty souseda z Bavorova 52 a Barobry dcery Josefa Valenty tesaře z Bavorova

Anna - 15.5.1875 Bavorov 52, okr. Strakonice / Bavorov 15 / 108 / Hes josef zedník z bavorova , syn Marie Hesové dcery martina Hesa najemníka z Bavorova 51, matka:_ Marie dcera jakuba Svěchoty souseda z Bavorova 52 a Barobry dcery Josefa Valenty tesaře z Bavorova

oo : František Klucký + Anna Hesová - 9.10.1894 Bavorov 231 / bavorov 18A / 66 / František Klucký, hrnčířský pomocník v Bavorově 231 manž. syn Jana Kluckýho cajkáře z bavorova 231 a + Marie roz. Vachta z bavorova 142, okr Vodnansky , 29-10-0, svob. nar. 5.11.1864 v bavrově, nevěsta: Anna Hesová manž. dcera + Josefa Hesa zedníka z bavorova 32 a Marie roz. Svěchota z bavorova 52, 19-4-0, nar. 15.5.1875 v bavorově

ona: 15.9.1947 / napsáno u narození

potomci v rodokmenu Kludský


Marie - 25.2.1882 Vídeň / sčítání lidu

Alžběta - 23.10.1886 Bavorov / sčítání lidu


Anna -


František - 1.1.1873 74-85

14.1.1873 Bavorov 126 / Bavorov 20 / 115 / František Hes, nemž. syn Anny nemanž. dcery Marie manž. dcery Martina Hesa nádeníka v Bavorově a Kateřiny rozené Ouředníkové, 0-1-3Martin -

oo : Martin Hes + Kateřina Sejmová? -


Marie -

oo : Josef Havlíček + Marie Hesová - před 1830


Kateřina - 1.10.1830 Nítovice 1 / Kardašova Řečice 16 / 124 / jozef Havlíček sedlák syn + Matěj. havlíček sedláka z Nítovice a matky + MArie roz. Sláma z v Nohawa v Nítovic, matka: Marie dcera Martin Hes šafář vrchnost. Paar kníž v Dráchově a matky akteřiny roz. Sejma? z Plasné

oo : Josef Šindler + Kateřina Havlíčková - 18.1.1853 Mnich 19 / Kardašov aŘečice 22 / 42 / Šindler Josef sedlák z Mnichu syn Vojtěcha Šindlera sedláka z Mnichu 19 a matky Terezie rozené Kašparek z Chlumu, nar. 1.3.1820, 33-0-0, sovb. nevěsta: Havlíček Kateřina dcera Josefa Havlíčka seldáka z Nitovic 1 a matky Marie rodem Hes z Dráchova , nar. 1.10.1830 , 23-0-0, svob.

potomci v rodokmenu ŠindlerNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Tomáš Hes + ? -


Josef - 1817

21.7.1817 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 201 / Josef syn Tomáše Hesa ?? měš´tana kramáře, 0-0-140oo : František Xaver Hes + Terezie - -

ona:- 24.3.1768 Třebotov / Třebotov 02 / 133 / Theresia uxor Francisi Hesh cantoris Trebotov, 33-0-0


Terezie Alžběta - 26.4.1765 Třebotov / třebotov 02 / 50 / fil. leg. Francisci Xaverius hehs et uxoris ejus theesia parentum subdi

Vincenc - 7.10.1767 Třebotov / Třebotov 02 / 60 / fil. leg. Francisi Xaverius Hehs actualis cantor ??? et uxoris ejus theresia par. subditorium

Vincenc - 29.8.1768 Třebotov / 187


oo : František Xaver Hes + Kateřina vdova Šťastná - 6.9.1769 Třebotov / Třebotov 02 / 100 / honestus vidnus Francisci Xaverius Hesh cantor diebotovy? cum honesta vidna Cathairna post. def. Joannem Stiasni ex pago Třebotov


Jan Jakub - 8.5.1773 Třebotov 3 / Třebotov 03 / 13 / Hesch Frantiscus cantor Trebo. et uxor Catharina14.3.1852 narození Jan Fink Tábor, Otec Fink Josef, cestující loutkář a měšťan z Týniště syn+Jana Finka loutkáře a měšťana z Týniště a matky Anny roz. Hessová z Častolovic, Matka Johanna dcera Jana Taischla, loutkáře nájemníka z Krnska a matky Anny roz. Auhrabská, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7869/303oo : František Hes + Anna Chramostová - -


Josef -

oo : Josef Hes + Terezie Pechová -


Marie - 13.2.1866 Bavorov 148 / Bavorov 15 / 32 / Josef Hes zedník a soused z Bavorovva 245 manželský syn Františka Hesa domkaře z Předslavic 25 a Anny roz. Chramosta z Oulehla 18, matka: Tereize Pechová dcera Anežky manželské dcery Josefa Pecha domakře z Malé Blanice 3 a Rosiny dcery Jsoefa pecha domkaře z Malé Blanice 3

František - 7.11.1868 Bavorov 245 / Bavorov 15 / 32 / Josef Hes zedník a soused z Bavorovva 245 manželský syn Františka Hesa domkaře z Předslavic 25 a Anny roz. Chramosta z Oulehla 18, matka: Tereize Pechová dcera Anežky manželské dcery Josefa Pecha domakře z Malé Blanice 3 a Rosiny dcery Jsoefa pecha domkaře z Malé Blanice 3oo : Josef Hes + Růžena -


Josef - 8.3.1782 Roudnice and Labem 29 / 6755 / 236 / Hehs Josephus mercator nundenalis mater Rosalia ambo liberioo : ?? Hes + ?? -


Václav - kocenice

oo : Václav Hes + Magdalena Fingrová - 12.5.1750 Seč / Seč 01 / 170 / Václav Hess poctivý mládenec z Koceniz s pannou AMgdalenou Fingrovou vlastní dcerou Matěje Fingra šenkýře Setzkého , testes: Tomáš Hes bratr ženicha z Kozenicz


Tomáš - svědek u svatby Václava


//// NEPOMUK /////

oo : František Hes + Magdalena Kramolíková - -

on: 9.3.1820 Nepomuk 150 / Nepomuk 18 / 204 / František Hes měšťan řezník, 60-0-0

ona: 17.11.1744 Nepomuk 6 / Nepomuk 18 / 233 / Magdalena vdova + Františka Hesa měšťana z Nepomuku, 85-0-0


Matěj - 17.2.1784 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 4 / Franciscus Hes civis ex Nepomuk exor magdalena

oo : Matěj Hes + Monika Vavroušová - 13.2.1806 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 63 /

on: 9.7.1846 Nepomuk 120 / Nepomuk 18 / 235 / Matěj Hes řezník z Nepomuku 27, 63-0-0


Anna - 14.9.1807 Nepomuk 6 / Nepomuk 23 / 153 / Matěj Hes měš´tan řezník syn Františka Hesa měšťana a Magdaleny Kramolínové z Nepomuku, matka: Monika dscera+ Františka Vavrouše měšťana a rozarie Lenerovy z Nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_2030-z?x=-16&y=24&w=566&h=251

Johana - 6.8.1909 Nepomuk 6 / Nepomuk 18 / 48

Marie - 23.1.1814 Nepomuk 6 / Nepomuk 18 / 68

Václav - 13.2.1816 Nepomuk 6 / Nepomuk 18 / 74

Josef - 25.2.1818 Nepomuk 63 / Nepomuk 18 / 80

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2040-z?x=79&y=233&w=477&h=209

Josef - 9.2.1822 Nepomuk 73 / Nepomuk 18 / 92


Josefa - 9.3.1787 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 90 / Franz Hes, Magdalena Hes

Martin - 12.11.1788 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 94 / Franz Hehse, Magdalena Kramolikova

oo : Martin Hes + Barbora Šafaříková - 5.2.1812 Nepomuk 21 / Nepomuk 18 / 6 / Martin Hes syn Františka Hessa mešťana a řezníka z nepomuku a Magdaleny Kramolinovy z nepomupu řezník, 23--0, svob. Barbora dcera josefa Šafaříka městaana z ?? a MArie Překo??? vdovy po + Janovy Mikšovskym mestanu a rezniku z Nepomuku, 29-0-0, svob.

ona: 27.12.1841 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 229 / Barbora manželka Martina Hesa řezníka, 59-0-0Václav - 15.9.1812 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 62 / Martin hes měšťan řezník syn Františka měšťana řezníka a Magdaleny Kramolínové z Nepomuku, matka: Barbora dcera Šafaříka z Blovic a MArie Při??? vdova po + Janovi Mikšackym ??? z Nepomuku

Marie - 3.9.1814 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 70 /

Jan Jakub - 26.7.1816 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 76

oo : Jan Hes + Barbora Kundrátová - ona z Přeštic

on: 28.12.1864 Nepomuk 71 / Nepomuk 17 / 98 / Jan Hehs řezník z Nepomuku 71, 49-0-0


Barbora Tekla - 27.9.1844 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / / Jan hes měšťan řezník nepomucký 128 syn Martina Hesa řezníka z nepomuku 128 a Barbory šafaříkové z Blovic, matka: Barbora ddcera Jana Kundráta řezníka z Přeštic 172 a Marie Stachové z Přeštic

Jan - 14.9.1846 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 178 /

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2380-z?x=-62&y=377&w=707&h=310

Václav - 20.4.1848 Nepomuk 128 / Nepomuk 16 / 38 / Jan hes měšťan řezník nepomucký 128 syn Martina Hesa řezníka z nepomuku 128 a Barbory šafaříkové z Blovic

oo : Václav Hes + Marie Neumanová - 19.2.1873 Nepomuk 71 / Nepomuk 25 / 11 /


Marie - 17.1.1875 Nepomuk 71 / Nepomuk 25 / 152 /

22.9.1877 / http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_4750-z?x=65&y=87&w=673&h=298


Jan Otto - 23.3.1850 Nepomuk 128 / Nepomuk 16 / 52 /

František - 2.4.1852 Nepomuk 128 / Nepomuk 16 / 68 /

Tekla - 2.3.1854 Nepomuk 128 / Nepomuk 16 / 80 /

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1500-z?x=364&y=433&w=584&h=256

Marie - 15.4.1856 Nepomuk 128 / Nepomuk 16 / 98 /

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066331/nepomuk-24_1460-z?x=61&y=191&w=680&h=298

Tekla - 18.9.1858

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1590-z?x=-14&y=39&w=701&h=307

Anna - 7.3.1862 Nepomuk 71 / Nepomuk 17 / 44 /


Thekla - 22.9.1818 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 82

Johana - 8.5.1820 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 87

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2100-z?x=53&y=318&w=477&h=209


oo : Martin Hes + Marie Králová - 23.1.1844 nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 38 /

on: 13.12.1846 Nepomuk 128 / Nepomuk 18 / 236 / Martin Hes řezník z Nepomuku 128, 58-0-0

ona: 13.9.1864 Nepomuk 169 / Nepomuk 17 / 96


Marie Anna - 28.8.1791 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / Franz Hehs soused nepom, Magdalena Kramolinova

František - 28.4.1792 nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 105 / František Hes měš´tan Nepomucenský, matka: Mařena Kramolinova rozená z nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_1720-z?x=-63&y=177&w=680&h=301

Václav - 13.8.1794 Nepomuk 20 / Nepomuk 23 / 115 / František Hes měš´tan, mtka: Marie Magdalen aKramolinova z nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_1740-z?x=-16&y=354&w=566&h=251

Josef - 21.2.1796 Nepomuk 20 / NMepomuk 23 / 120 / František He meš´tan a řezník , amtka: Magdalena Kramolin z nepomuku

Magdalena - 20.10.1797 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 126 / František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolin z nepomuku

František - 17.7.1799 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 131 / František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolin z nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_1850-z?x=416&y=176&w=566&h=251

Václav - 1.9.1800 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 134 / František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolinová z nepomuku

Rozálie - 26.8.1802 Nepomuk 20 / nepomuk 23 / 141/ František Hes meštan a řezník , matka: Magdalena Kramolinová z nepomukuoo : Václav Hes + Kateřina Ratajová -


Josef -

oo : Josef Hes + Anna Lenerová -

ona: 25.3.1837 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 225 / Anna manželka Josefa hesa měšťana řezníka, 68-0-0

on: 25.7.1840 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 228 / Hes Josef řezník, 75-0-0


Ludmila - 1.6.1788 Nepomuk / Nepomuk 23 / 92 / Jos. Václav Hess řezník, Anna Lenner Nepomuk, svedci: Frant. Hess měšťan

Antonín - 1791

oo : Antonín Hes + Eva Mazalová - 21.5.1817 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 9 /

ona: 26.7.1847 Nepomuk 164 / Nepomuk 16 / 138 / eva manželka Antonín Hesa řezníka z Nepomuku 164, 48-6-0

on: 2.10.1854 Nepomuk 164 / Nepomuk 16 / 149 / Anton hes měšťan z nepomuku, 63-0-0


Marie - 1818

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2040-z?x=410&y=72&w=572&h=251

Václav - 22.10.1819 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 86 / Hes Antonín měšťan řezník syn Josefa řezníka z Nepmuku 185 a Anny Lennerové, matka: Eva dcera jakuba Mazala meš´tana řezníka a Marie Nemcovy z Nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2190-z?x=362&y=60&w=572&h=251

Jan - 15.7.1821 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 91 / Hes Antonín měšťan řezník syn Josefa řezníka z Nepmuku 185 a Anny Lennerové, matka: Eva dcera jakuba Mazala meš´tana řezníka a Marie Nemcovy z Nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2160-z?x=448&y=94&w=397&h=174

Josef - 10.3.1825 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 101

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2100-z?x=444&y=408&w=477&h=209

Josef Vavřinec - 10.8.1826 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 106

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2130-z?x=446&y=405&w=477&h=209

Barbora - 21.9.1828 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 112

Antonín - 10.9.1830 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 118

oo : Antonín Hes + Johana Ulrichová -


Anna Marie - 15.2.1862 Nepomuk 165 / Nepomuk 17 / 43 / Antonín hes měšťan z nepomuku 165 syn Antonína hesa mešťana z nepomuku 165 a Evy Mazalové z nepomuku 62, matka: Joanna dcera + Josefa Ulricha mlynář z Kolince 65, okres Plánický a Anny Udičkovi z Janovic, okres Kaltovksý

Antonie Eva - 21.12.1863 Nepomuk 5 / Nepomuk 17 / 67 /

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066324/nepomuk-17_0945-o?x=-7&y=458&w=679&h=297

Marie Božena - 21.9.1865 Nepomuk 5 / Nepomuk 17 / 122 /

Johana Ludvika - 19.8.1867 Nepomuk 5 / Nepomuk 24 / 47

Barbora Růžena - 27.2.1878 Nepomuk 157 / Nepomuk 25 / 200 /

oo : Ignác Fröhlich + Barbora Hesová - 17.10.1900 a dal Gumfendorf VI/ 2 Víden


Jan -

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_5450-z?x=78&y=416&w=680&h=301


Magdalena - 18.6.1832 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 123

Anna - 24.1.1835 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 130

Josef - 1.1.1837 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 137

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2290-z?x=41&y=551&w=372&h=163

Karel Severín - 21.10.1838 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 142

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_2270-z?x=459&y=207&w=397&h=174

Jan - 10.1.1841 Nepomuk 164 / Nepomuk 18 / 150 / Hes Antonín měšťan řezník syn Josefa Hesa řezníka z Nepmuku 185 a Anny Lennerové

oo : Jan Hes + Anna Mikšovská - 13.10.1875 Nepomuk 164 / Nepomuk 25 / 23


Jan Antonín - 26.11.1876 Nepomuk 164 / Nepomuk 25 / 179 /

on: 28.3.1902

Anna - 1879

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_4890-z?x=53&y=377&w=807&h=357


Josef - 11.9.1799 Nepomuk 152 / nepomuk 23 / 131 / Josef hes měšťan a řezník, Anna Lenerdova z nepomuku

oo : Josef Hes + Josefa Špačková -

on: http://www.portafontium.cz/iipimage/30066331/nepomuk-24_1710-z?x=69&y=492&w=566&h=248

ona: http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_5210-zx?x=224&y=234&w=816&h=361


Josef - 11.9.1839 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 145 / Hes Josef měšťan řezník syn Josefa Hesa řezníka z Nepomuku 185 a Anne Lenerové

oo : Josef Hes + Marie vdova Mikšovská - 2.10.1871 Nepomuk 185 / Nepomuk 24 / 31 / Josef Hes hostinský a měš´tan v nepomuku 185 syn Josefa hesa hostinského měšťana v nepomuku 185 ajeho manželky Josefy dcery Jana Špačka měšťana z Blovic 77, 32-0-0, svob.


Magdalena - 24.9.1841 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 153 / Hes Josef měšťan řezník syn Josefa Hesa řezníka z Nepomuku 185 a Anne Lenerové, matka: Josefa dcera Jana Špačka měš´tana z Lolowic? 77 a Doroty Šuberové

Tomáš Dominik - 3.8.1843 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 164 / Hes Josef měšťan řezník syn Josefa Hesa řezníka z Nepomuku 185 a Anne Lenerové, matka: Josefa dcera Jana Špačka měš´tana z Lolowic? 77 a Doroty Fáberovy

Jindřich - 7.9.1845 Nepomuk 185 / Nepomuk 18 / 172

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1400-z?x=392&y=95&w=584&h=256

Marie - 19.9.1847 Nepomuk 185 / Nepomuk 16 / 34

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1400-z?x=-33&y=292&w=584&h=256

František - 6.3.1850 Nepomuk 185 / Nepomuk 16 / 52

oo : František Hes + Kateřina Hofmeistrová -


Marie Josefa - 5.1.1877 nepomuk 185 / nepomuk 25 / 181

2.12.1879 / http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_4930-z?x=27&y=206&w=807&h=357

Josef - 19.9.1878 nepomuk 185 / nepomuk 25 / 209

14.2.1879 / http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_4870-z?x=55&y=172&w=673&h=298

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_5380-z?x=56&y=147&w=680&h=301


Alžběta - -

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066332/nepomuk-25_5880-z?x=46&y=429&w=816&h=361


Jan - 7.8.1851 Nepomuk 185 / Nepomuk 16 / 62

Antonie - 14.11.1853 Nepomuk 185 / Nepomuk 16 / 78

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1480-z?x=321&y=62&w=584&h=256

Marie - 16.6.1855 Nepomuk 185 / Nepomuk 16 / 91

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066323/nepomuk-16_1520-z?x=6&y=458&w=701&h=307

Johana - -

Vavřinec - 13.2.1862 Nepomuk 185 / Nepomuk 17 / 43


František - 27.7.1801 Nepomuk 152 / nepomuk 23 / 137/ Josef hes měšťan a řezník, Anna Lenerova z nepomuku

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_1970-z?x=-39&y=8&w=680&h=301

Anna - 18.5.1806 Nepomuk 152 / nepomuk 23 / 150 / Josef hes měšťan a řezník, Anna Lenerova z nepomuku

Johana - 26.4.1809 Nepomuk 152 / nepomuk 18 / 47 / Josef hes měšťan a řezník, syn Václava šenkýře z Kocenic a Kateřiny Ratajdový? z nepomuku, matka: Anna dcera Antonína Lenera měš´tana a ?? z nepomuku a anny

Matěj - 6.1.1812 Nepomuk 6 / nepomuk 18 / 58 / Josef hes měšťan a řezník, syn Václava šenkýře z Kocenic a Kateřiny Ratajový z nepomuku, matka: Anna dcera Antonína Lenera felčara a měš´tana z nepomuku a annyoo : Mikuláš Hes + Marie Vávrová - -


Petr - 1796

oo : Petr Hes + Kateřina Chudobová - 10.8.1857 Písek 64 / Písek 38 / 205 / Petr hes vdovec , měšťan a mistr tkadlcovský v Písku , vlastní syn po + otci Mikulášovi Hehsovi mistru tkadlcovském ve Dvořích okresu Prachatickém a amtkjy AMrie rozneé Vavra též ze vsi Dvorců, 61-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Chudobová , vlastní dcera Josefa Chudoby měšťana a mistra obuivnického v Písku a matky Františky rozené Hála z Písku, 36-0-0, svob.
/////// Blovice ///////

oo : Zikmund Hes + Žofie -


Jan Václav - 27.9.1721 Chocenice / Blovice 03 / 7 / otce Zikmunda hesa Žofie manželky

oo : Václav Hes + Magdalena -


Barbora - 27.2.1751 Chocenice / Blovice 03 / 153 / Václav hes mateř Magdalena


Josef - 19.3.1723 Chocenice / Blovice 03 / 12 / otce Zikmunda hesa Žofie manželky

Anna Marie - 10.12.1725 Chocenice / Blovice 03 / 22 / otce Zikmunda hesa Žofie manželky

Jan Antonín - 17.6.1729 Chocenice / Blovice 03 / 34 / otce Zikmunda hesa Žofie manželky, rodičů do Chocenic poddaných

Anna Barbora - 17.8.1731 Chocenice / Blovice 03 / 42 / otce Zikmunda hesa Žofie manželky, rodičů do Chocenic poddanýchoo : Tomáš Hes + Růžena -


Růžena Anna - 31.3.1753 Vlčtejn / Blovice 03 / 168 / rodiče svobodní,///// Bělčice /////

bělčice 2 / 84-91 hledam narození Kateřiny možná Magdaleny Javorkové nebo Lacinové

Bělčice 3 / -398 -

Bělčice 9 / index H 140-

Bělčice 12 / 93-127

Bělčice 16 20


17.8.1763 Bělčice / Bělčice 12 / 104 / František syn po zmeřelém Jakobu Hes 35-0-0

ona: 5.1.1763 Závišín / Bělčice 12 / 100 / Růžena manželka Vojtěcha Hes 45-0-0oo : Vojtěch Hes + Veronika Smrčková - 3.6.1736 Bělčice / Bělčice 9 / 3 / poctivého vdovce Vojtěcha Hesa s poctivou pannou Veronikou pozůstalou dcerou po neb. Jozefovi Smrčkovi z městise Kasejovice oba poddaní Lnářský

oo : Vojtěch Hes + Kateřina Kratochvílová - 14.10.1738 Újezdec / Bělčice 9 / 8 / poctivého vdovce Vojtěcha Hesa ze Závišína s poctivou pannou Kateřinou vlastní dcerou Václava kratochvíle oba dva poddaní lnářský


oo : Tomáš Hes + Jiřincová - 20.10.1743 Tisov / Bělčice 9 / 20 / poctivý mládenec Tomáš pozůstalý syn po + Pavlovi Hesovi z Bělčic s poctivou pannou dcerou Václava Jiřence šafáře Tisovského, poddaní lnářský


oo : Jan Hes + Magdalena Pobudová - 22.7.1772 Bělčice 5 / Bělčice 9 / 107 / Hes Joannes filius post + thomam Hes cum sua sponsa Pobudová Magdalena filia post + Adalbertum Pobuda ambo ex pago Bielcis oriundi


Mikuláš - 2.12.1773 Hornosín / Bělčice 3 / 282 / Hes Joannes rusticus et magdalena uxor, km: Adalbertus Hes et magdalena uxor

Anna - 30.9.1774 Hornosín 2 / Bělčice 3 / 287 / Hes Joannes rusticus et magdalena uxor,

Kateřina - 6.8.1777 Hornosín 2 / Bělčice 3 / 304 / Hes Joannes rusticus et magdalena uxor,

Martin - 25.12.1778 Hornosín 2 / Bělčice 3 / 314 / Hes Joannes rusticus et magdalena uxor,

Martin - 2.1.1780 Hornosín 2 / Bělčice 3 / 320 / Hes Joannes rusticus et magdalena uxor,

Barbora - 3.7.1783 Bělčice 10 / Bělčice 3 / 350 / Hes Joannes et magdalena uxor,


oo : Vojtěch Hes + Alžběta - -


Kateřina - 10.10.1779 Bělčice 2 / Bělčice 3 / 319 / Adalberti Hehs pohsehsio natus et elisabeth uxor

Anna - 14.4.1782 Bělčice 5 / Bělčice 3 / 319 / Adalberti Hehs pohsehsinus et Elisabeth uxor

Antonín - 13.6.1784 Bělčice 5 / Bělčice 3 / 357/ Adalberti Hehs pohsehsi et Elisabeth uxor


oo : František Hes + Terezie -


Kateřina - 29.3.1781 Závišín 2 / Bělčice 3 / 331 / Hehs Francisy faber et Theresia uxor

Karel - 14.2.1782 Závišín 2 / Bělčice 3 / 338/ Hehs Francisy et Theresia uxorhledam soupis Hornisín https://digi.ceskearchivy.cz/51958/191/3033/1204/71/0

strana 191 František Hes//// možná můj ///////

oo : František Hes + Magdalena Javůrková - 28.7.1761 Bělčice / Bělčice 9 / 72 / honestum sponsum Franciscum filium post def. Leopoldum Hes civem Neo Pragensen cum honesta sponsa Magdalena supertite filiam post def. Joannem Javorek ex Bielcim qui sunt liberi

ona: hledám její úmrtí Bělčice 12 / 93-127 nic

Magdalena Javůrková - 23.9.1733 Bělčice / Bělčice 2 / 91 / Magdalena filia Joannis Javurek Catharina uxoris ejusoo . František Hes +


František - 8.7.1738 Hornosín / 201

Marie - 15.7.1740 Hornosín / 202


oo : Josef Hes + -


František - 13.12.1844 Bělčice / 58// KArdašova řečice ///


oo : František Hes + Růžena Šindlerová - on Kar. Recie na Děbolín


František - 1792

oo : František Hes + Anna Konopická - 22.2.1819 Kardašova Řečice 184 / kardašova Řečice 21 / 9 / Franz sohn des Franz Hes udn mutter Rosalie Schindlerin von Jebolin, 27-0-0, svob.


Matěj - 1800

oo : Matěj Hes + Anna Křížová - 5.2.1839 Kardašova Řečice 209 / Kardašova Řečice 21 / 72 / https://digi.ceskearchivy.cz/4739/72/1441/1145/89/0


Václav - 21.8.1808 mat V pag 137 Kardašova Řečice

oo : Václav Hes + Kateřina Forejtková - 3.10.1842 Kardašova Řečice 209 / Kardašova Řečice 21 / 93 / Václav Hes tovaryš zámečnický syn Františka Hesa souseda zde a Rozalie rozené Šindlerová z Děbolína, 34-0-0, nar. 21.8.1808 mat V pag. 137, nevěsta: Kateřina dcera Josefa Forejtka svobodníka z Růžko lhotci, a Doroty rozneé Rišánek, mat. Sudějov pag 31// PRaha - pobytové přihlášky //

Antonie hesová - 1883 Suchomasty / soukromncie

františka Hesová - 1888 Suchomasty / zemědělkyně// Praha //

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8BC21D75B54C48069218A1FB24D2CFDB&scan=274#scan274

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=741238217DC14E9B8EE308D0A1E783AE&scan=229#scan229

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6A72037B73714709B5AA6F1C969EEA23&scan=57#scan57

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6A72037B73714709B5AA6F1C969EEA23&scan=76#scan76

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6A72037B73714709B5AA6F1C969EEA23&scan=83#scan83
// Starý Plzenec //

http://www.portafontium.cz/iipimage/30072912/stary-plzenec-45_0310-s?x=426&y=325&w=588&h=260

Lišany

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7793/91

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7793/95https://digi.ceskearchivy.cz/4739/75/1692/2293/76/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/75/1692/2293/76/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/90/1762/2242/76/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/89/1676/1469/76/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/7/1549/2591/82/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/14/1317/1934/96/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/82/2864/1379/121/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/82/2849/2025/109/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/38/1477/2554/96/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/44/1814/2231/82/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4739/49/1733/2513/76/0https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6578/25


hes a bluml https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6578/25

František Hes a Marie Anna Olivová - https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6301/13

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu