Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Hochman

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František - -

oo : František Hochman + Anna Pragnerová - lexikon neví


Václav - 1819 lexikon ví

oo : Václav Hochman + Františka Hamplová - 1838 lexikon ví

on: 29.7.1863 Nesvačily 22 / Bystřice 20 / 72 / Hochmann Václav kramář z Nesvačil 22, 45-0-0


Barbora - 14.6.1840 Roztěž / Bykáň 17 / 42 / Hochmann Václav kramář z Aušic 22, panství Červený Oujezd, katolík a syn France Hochmann též kramáře tam N22, a jeho manželky + Anny rozené non erubille z Domažlic , matka: Františka katolička a dcera + Josef Hampl kramáře z Divišova panství Stamberg? a jeho manželky Františky nin erubille z Labské tejnice

oo : František Fletner + Barbora Hochmanová - 26.11.1859 Zádolí 14 / Neveklov 17 / 233 / Flötner František, kramář z Lašovic 14, syn manželský Václava Flötnera harfenisty z lašovic 14 a matky Majdaleny rozneé janečkové z Kozojed, 26-0-0, nar. 27.6.1833 Velký Újezd, svob. , nevěsta: Hochmann Barbora dcera manželksá Václava Hochmann kramáře z Ouštic 22, nyní v Zádolí bydlícího, matky Františky rozneé Hampl z Divišova, 19-0-0, nar. 14.6.1840 Bikáň, svob


František - 14.10.1842 Netvořice 42 / Netvořice 15 / 22 / Václav Hochmann kramář z Divišova 171, přísl. k ouřadu král. svobodníku syn Františka Hochmanna kramáře z Nesvačil a matky Anny rodilé Sirotek z Vinařic, matka: Františka dcera Jsoefa Hampl kramáře z Divišova 28 a matky Františky rodilé Sedrmeil z Labského Tejnice 24

oo : František Hochman + Marie Havlová - 11.8.1874 Svatý Kilián 2 / Svatý Kilián 28 / 192 / Hochman František vojín brusič z Ouštic , syn Hochmana Vácalva kramáře z Divišova 171 a matky Františky rozneé Hamplovy z Divišova, 31-8-0, nar. 14.10.1842, svob. nevěsta: Havel Maria bydlící u sv. Kiliána 2, dcera Antonína Havla vysloužilého vojáka z Pravonína 8 a matky Brbory rozneé Braumovy z Slivence 21, 23-0-0, sovb. nar., 18.5.1851, fara Pravonín

on: 22.3.1886 Prčice / fol.123 / není online


Marie - 31.3.1874 Studené 4 / Jílové u Prahy 15 / 116 / nemanželské dítě, Já Hochmann František brusíř z Ouštic syn Václava hochmanna kramáře z Divišova 171 a matky Františky Hampel z Divišova , hlasí se za otce, matka: Havelová Marie dcera Antonína Havla vysloužilého vojína z Pravonína 8, okr. Dolnokralovického , kraje Čáslavského a matky Barbory Braumové z Slivence, rodiče oddáni 11.8.1874 Svatý kilián

14.12.1874 Neveklov 108 / Neveklov 18 / 66 / Hochmann Maria dcera Hochmanna Františka brusiče z Ouštic a Marie rozené Havel z Pravonína 8, narozena v Studené u Jílového, 0-9-0

Antonie Klára - 13.6.1878 Neveklov 20 / Neveklov 14 / 190 / Hochman František brusič z Oustic v hjt. Benešovském syn Válava Hochmana kramáře z Divišova 171 a Františky roz. Hamplovy z Divišova, matka: Marie dcera Antonína Havla vysloužilého vojína z Pravonína v hjt. Ledečském a Barbory roz. braunovy z Slivence 21

29.9.1878 Chvojínek 16 / Neveklov 20 / 12 / Hochmannová Antonie dcera Hochmana Františka brusiče z neveklova pocházejícího a Marie rozené Havel z Pravonína, 0-4-0

Karel - 20.5.1884 Borotín 64 / Borotín 6 / 157 / František Hochmann brusič z Neveklova 80, příslušný do obce Ouštic, hjt. Benešovské, manž. syn + Václava Hochmana , kramáře z Divišova 171, okr. Vlašim a jeho manželky Františky rodem Hamplové z Divišova 28, matka: Marie manž. dcera + Antonína Havla vysloužilého vojína z Provonína 8, okr. Ledeč a jeho manž. Barbory rodem Broumové ze Slivence, okres Zbraslav

3.11.1885 Spolí 9 / Neveklov 18 / 197 / Hochmann karel syn Hochmanna Františka brusíře do Ouštic příslušného a Marie rozené Havel z Pravonína narozená v Borotíně okres Sedlčanský, 1-6-0


Jan - 4.5.1845 Kouřim 44 / Kouřim 08 / 78 / Hochmann Václav kramář z Beenšova 22, syn Františka Hochmanna též kramáře z Benešova 22 matky Anny roz. N. z Domažlic, matka: Františka dcera Hampla Josefa kramáře z Divišova matky N z Labské Tejnice

oo : Jan Hochman + Barbora Koželová - 8.2.1869 Zádolí 10 / Neveklov 17 / 239 / Hochmann Jan kramář v Zádolí syn Václava Hochmanna kramáře z benešova 22 a Františky dcery Josefa Hampla kramáře z Divišova, 23-9-0, svob. nar. 4.5.1845 Kouřim, nevěsta: Koželová barbora dcera + Jana Kožely kramáře z Kouřimi 38 a Antonie rozneé naiman z Kouřimi 42, 21-6-0, svob. nar. 24.10.1847 Onřejov

ona: 16.5.1933 Neveklov / Neveklov 21 / 175 / Barbora hochmannová almužnice, býv. obchodnice , anrozená ve Zvánovicích , Kostelec n/Čer. Lesy 24.10.1847, vdova + Janu Hochmannovi dělníku v neveklově 99, 85-0-0


Marie - 26.12.1866 Zádolí 7 / Neveklov 16 / 228 / nemanželské dítě, legitimováno svatbou 8.2.1869 viz matrika lit S. fol 257, Hochman Jan Kramář syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora Koželová dle udání dcera Jana Kožely ze Zvaňovic 38 osady Ondřejovské a matky Anonie rozneé Neuman z Kouříma

Josef - 23.2.1869 Zádolí 10 / Neveklov 16 / 231 / Hochman Jan kramář v Zádolí 10 syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a ANtonie rozené Naimon z Kouřimi 42

Karel - 11.3.1871 Zádolí 21 / Neveklov 16 / 235 / Hochman Jan kramář v Zádolí 10 syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a ANtonie rozené Naimon z Kouřimi 42, dítě oddáno 4.11.08 v Žižkově s Annou Hážovou?

oo : Karel Hochman + Anna Hazová - 4.11.1908 Kostel sv. Rocha, Žižkov / ŽKR O22 / 150 / Hochm,ann Karel krejčípom. rod. v Zádolí 11.3.1871, k. Benešov. ma.syn. katol. rodičů Jana Hochmanna kramáře z Zádolí 21 a Barbory rod. Koželovy z Kouřimi 38, 37-7-0, svob. nevěsta: Hazova Anna rod. v Oustrašíně 8 dne 12.4.1877, okr. Pelhřimov, dcera katol. matky Kateřiny Hazové dcery Vojtěcha Hazy poodruha z Oustrašína a Kateřiny rod. Hločkové z Oustrašína, 31-6-0, svob.


Antonie - 27.3.1873 Neveklov 118 / Neveklov 14 / 154 / Hochmann Jan kramář z Neveklova 118 syn Václava Hochmanna kramáře z neveklova 118 a Františky rozené hamplové z Divišova kramáře, matka: Barbora dcera Jana Kožely kramáře z Vavřina a Antonie roz. Neumanové z Kouřima

5.11.1908 Neveklov 68 / Neveklov 21 / 89 / Hochmannnová Antonie služebná v Neveklově 68 tutéž v č. 118 zrozená 17.3.1873, 35-7-8

Jindřich - 13.7.1874 Milevsko 230 / Milevsko 14 / 195 / Hochman Jan kramář v Zádolí 10 syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a ANtonie rozené Naiman z Kouřimi 42,

duplikát narození Neveklov 16 / 239 / Hochman Jan kramář v Zádolí 10 syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a ANtonie rozené Naimon z Kouřimi 42,

Antonín - 26.2.1876 Neveklov 118 / Neveklov 14 / 174 / Hochmann Jan kramář z Neveklova 118 syn Václava Hochmanna kramáře z neveklova 118 a Františky rozené hamplové z Divišova kramáře, matka: Barbora dcera Jana Kožely kramáře z Vavřina a Antonie roz. Neumanové z Kouřima

Jan Vincent - 5.4.1878 Neveklov 118 / Neveklov 14 / 190 / Hochmann Jan kramář z Neveklova 118 syn Václava Hochmanna kramáře z neveklova 118 a Františky rozené hamplové z Divišova , matka: Barbora dcera Jana Kožely kramáře z Vavřina a Antonie roz. Neumanové z Kouřima

Štěpán - 26.12.1879 Neveklov 118 / Neveklov 14 / 199 / Hochmann Jan kramář z Neveklova 118 syn Václava Hochmanna kramáře z neveklova 118 a Františky rozené hamplové z Divišova , matka: Barbora dcera Jana Kožely kramáře z Vavřina a Antonie roz. Neumanové z Kouřima

Václav - 8.9.1881 Solopysky 11, okr. Louny / 2435 / 109 / Jan Hochmann kramář v Neveklově 118, syn Václava Hochmanna kramáře z benešova 22 a matky Františky roz. Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera Jana Kožela kramáře z Kouřimi 38 amatky Antonie roz. Naiman z Kouřimi 42

oo : Václav Hochman + Emílie Ovčáčková - 2.3.1908 Neveklov 145 / Neveklov 22 / 58 / Hochmann Václav cihlář v Neveklově 145, narozen v Solopiskách 11, okr. Louny dne 8.9.1881, syn Jana Hochmanna kramáře v Neveklově 118 a Barbory rodem Kožela z Koužimi 38, 26-5-0, svob. nevěsta: Ovčáčková Emílie v neveklově 5 tutéž v č.112 narozená dne 31.3.1890 fol 47, dcera Petra Ovčáčka klestiče dobytka v Neveklově 5 a Anny rodem Procházkovy z Neveklova 112, 17-10-0, svob.


Josef - 13.10.1914 Neveklov / není online

13.10.1914 Neveklov 78 / Neveklov 21 / 117 / Josef Hochmann narozneý v neveklově 78 dne 13.10.1914, manž. syn Václava Hochmanna cihláře v neveklově 78 a Emilie Ovčáčkové z Neveklova 5


František - 19.4.1884 Neveklov 3 / Neveklov 15 / 19 / Hochmann Jan kramář v Neveklově 3 syn Václava Hochmanna kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera + Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a jeho manželky Antonie rozené Naiman z Kouřimi 42,

19.4.1884 Neveklov 3 / Neveklov 18 / 85 / Hochmann František syn Hochmanna Jana kramáře z Neveklova 3 a jeho manželky Barbory rodem Kožel z Kouřimi 38, 4 hodiny

Božena Ludmila - 5.1.1886 Neveklov 114 / Neveklov 15 / 27 / Hochmann Jan kramář v Neveklově 114 syn Václava Hochmanna kramáře z Benešova 22 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Barbora dcera + Jana Kožela kramáře z Kouřími 38 a jeho manželky Antonie rozené Naiman z Kouřimi 42, dítě oddáno 9.5.1909 s Josefem Vaštou u Sv. Vavřince v Simeringu u Vídně

oo : Josef Vašta + Božena Hochmanová - 9.5.1909 u Sv. Vavřince v Simmering u Vídně / Altsimmering 02-23 / 93-97


Františka - 11.2.1888 Neveklov 114 / Neveklov 15 / 36 / Hochmann jan nádeník z Neveklova 114, syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a jeho manželky Františky, matka: Barbora dcera + Jana Kožela, kramáře z Kouřimi 38 a jeho manželky Antonie rodem Nauman z Kouřimi 42

Johana - 29.3.1892 Neveklov 99 / Neveklov 15 / 64 / Hochmann jan nádeník z Neveklova 114, syn Václava Hochmana kramáře z Benešova 22 a jeho manželky Františky, matka: Barbora dcera + Jana Kožela, kramáře z Kouřimi 38 a jeho manželky Antonie rodem Nauman z Kouřimi 42, oba rodiče narození v Kouřimi

oo : Václav Starý + Johana Hochmanová - 4.11.1916 u sv. Štěpána, Praha 2 / ŠT O23 / 222 / Starý Václav František koni operater v Praze 802- II, rodilý v Chocni 300, okr. Vysoké Mýto, mžl. syn katol. rodičů Karla Starý , městského strážníka v Chocni 300 a Anny rozené Harapata z Kucmanic 16, 30-6-0, svob. nar. 25.4.1886 fara Choceň, nevěsta: Johanna Hochmann rodilá v neveklově 99, okr. Benešov, mžl. dcera katol. rodičů Jana Hochmanna dělníka v Neveklově 99 a Barbory rozneé Kožel z Kouřimi 38, 24-7-0, svob. nar. 29.3.1892 fara neveklov, rozvedeni 18.1.1933


Josef - 1849 lexikon neví

3.11.1864 Hůrka Kapinos 5 / Neveklov 18 / 153 / Hochmann Josef syn + Václava Hochmanna kramáře ze Zádolí 16 matky Františky rozneé hampl z Divišova, 15-0-0

Františka - 9.3.1852 Břišejov 8 / Křečovice 07 / 70 / Václav hochmann kramář příchozí v Břišejově 8, syn France Hochmana kramáře z Ouštic starší svobodnický a Any roz. Z Domažlic, matka: Františka dcera Josefa Hampla kramáře z Divišova 171 a matky Františky rozené N.

oo : Václav Pita + Františka Hochmanová - 10.11.1874 Neveklov / Neveklov 17 / 71 / Pita Václav obchodník z Kameného Újezdce syn Pity Vincence kramáře z Dolních břežan 7 a Marie rozneé Kučera kramáře z Červeného Újezda 6, 22-0-0, nar. 28.3.1852 Slapy, svob. nevěsta: Hochmanová Františka dcera Hochmana Václava kramáře z Neveklova a Františky rozneé Hampl kramáře z Divišova 175, nar. 9.3.1852 Křečovice, 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Pita


Václav - 27.2.1858 Zádolí 12 / Neveklov 16 / 217 / Hochmann Václav kramář z Zádolí 12 syn manž. Františka Hochmanan kramáře z Ouštic , matky Anny rozené N. z Domažlic, matka: Františka dcera Josefa Hampl kramáře z Divišova matky Františky rozené Federmayer z Labské Tejnice

5.3.1858 Zádolí 12 / Neveklov 18 / 205 / Hochmann Václav syn manželský Václava Hochmana kramáře ze Zádolí 12 a matky Františky rozneéé Hampl z divišova, 0-0-6

Antonín - 9.5.1860 Zádolí 12 / Neveklov 16 / 219 / Hochmann Václav kramář z Zádolí 12 syn Františka Hochmann kramáře z Ouštic , matky Anny rozené N. z Domažlic, matka: Františka dcera Josefa Hampl kramáře z Divišova matky Františky rozené Federmayer z Labské Tejnice

oo : Antonín Hochmann + Josefa Kutová vdova Bartáková, Milá - 28.4.1885 Netvořice 8 / Netvořice 43 / 103 / Hochmann Antonín obchodník v ozdobném zboží v Neveklově 4 a vojín v Záloze syn + Václava Hochmanna kramáře ze Zádolí 12 a jeho manželky Františky rozneé Hamplovy z Divišova, nar. 9.5.1860 fara neveklov, 25-0-0, svob. nevěsta: Milý Josefa vdova po + Václavu Milým kramáři z Netvořic 8, před tím vdova po + Antonínu Bartákovi řezníku z Netvořic , dcera + Tomáše Kuta obuvníka z netvořic 11 a jeho manželky Josefy rozneé Proškovy z netvořic 59, vdovství viz matr. net. pag 201, nar. 1.11.1849 fara Netvořice XIII pag 55, vdova

on: 6.6.1921


Josef Gustav - 18.1.1886 Neveklov 29 / Neveklov 15 / 27 / Hochmann Antonín obchodník z Neveklov 29 syn Václava Hochmanna kramáře ze Zádolí 12 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Josefa dcera Tomáše Kula obuvníka z Netvořic 11 a Josefy rozené Proškovy z Netvořic 39(vdova po + Antonínovi Bartákovi, řezníku z Netvořic 11 pak vdova po + Václavovi Milým, kramáři z Netvořic 8

25.2.1886 Neveklov 18 / Neveklov 18 / 89 / Hochmann Jsoef Gustav syn Hochmanna Antonína obchodníka z Neveklova 18 a Josefy rozneé Veselá z Netvořic, 0-1-7

Bohumil - 12.10.1887 Neveklov 28 / Neveklov 15 / 34 / Hochmann Antonín obchodník z Neveklov 28 syn Václava Hochmanna kramáře ze Zádolí 12 a Františky rozené Hampl z Divišova, matka: Josefa dcera Tomáše Kula obuvníka z Netvořic 11 a Josefy rozené Proškovy z Netvořic 39

17.10.1887 Neveklov 28 / Neveklov 18 / 93 / Hochmann Bohumil syn Hochmanna Antonína kramáře z Neveklově 28 a Josefy rozneé Kut z Netvořic, 0-0-6

Josef - 11.3.1890 Neveklov 127 / Neveklov 15 / 49 / Hochman Antonín hrobař v Neveklově 127, syn Václava Hochmana kramáře ze Zádolí 12 a Františky rozneé Hampl z Divišova, matka: Josefa dcera TOmáše Kuta obuvníka z Netvořic 11 a Josefy rozneé Proškovy z Netvořic 59

22.3.1890 Neveklov 117 / Neveklov 18 / 98 / Hochmann Josef syn Hochmanna Antonína hrobaře v neveklově 117 a Josefy rozené Kuta z netvořic 11, 0-0-11


Václav - 5.6.1862 Zádolí 16 / Neveklov 16 / 222 / Hochmann Václav kramář z Zádolí 12 syn manž. + Františka Hochmanan kramáře z Ouštic , matky Anny rozené N. z Domažlic, matka: Františka dcera Josefa Hampl kramáře z Divišova matky Františky rozené Federmayer z Labské Tejnice

oo : Václav Hochman + Marie Havlová vdova Hochmanová - 17.6.1890 Neveklov 116 / Neveklov 17 / 106 / Hochmann Václav obchodník v Neveklově 116 syn Hochmanna Václava kramáře ze Zádolí 16 a Františky rozneé Hampl kramáře z Divišova, 28-0-0, svob. nar. v Zdáolí 9.6.1862, nevěsta: Hochmannová Marie vdova po + Františkovi Hochmannovi brusiči z netvořic dcera Antonína Havla vysloužilého vojína z Pravonína a Barbory rozneé Braun ze Slivence, 39-0-0, vdova, nar. v Chvaleticích 18 dne 18.5.1851, ovdověla 22.3.1886, umrtí list Tíčice(Frčice)?


Karel - 16.2.1891 Neveklov 116 / Neveklov 15 / 56 / František Hochmann Václav obchodník syn Hochmanna Václava kramáře ze Zadolic 16 a Františky rozené Hampl z Divišova , narozený v Zádolí 16, okres. Neveklov, matka: Marie Hochmannová vdova po + Františkovi Hochmannovi brusiči z Netvořic , dcera Antonína Havla vysloužilého vojína z Pravonína a Barbory rozneé Braun ze Slivence, narozená v Chvaleticích , okr. Písek

František - 10.11.1894 Neveklov 120 / Neveklov 15 / 80 / František Hochmann Václav obchodník syn Hochmanna Václava kramáře ze Zadolic 16 a Františky rozené Hampl z Divišova , narozený v Zádolí 16, okres. Neveklov, matka: Marie Hochmannová vdova po + Františkovi Hochmannovi brusiči z Netvořic , dcera Antonína Havla vysloužilého vojína z Pravonína a Barbory rozené Braun ze Slivence, narozená v Chvaleticích , okr. Písek

oo : František Hochman + Františkou Morgensternová - 20.5.1920 Nusle 174 / NUS O4 / 208 / František Hochmann truhlář. pomoc. v neveklově 121, nar. v Neveklově 120, týž okr. Benešov, manž. syn kat. rod. Václava hochmanna dělníka v Neveklově 121 a Marie ovdov. Hochmannové roz. Havlové z Chvaletic, okr. Písek, 25-6-0, svob. nar. 10.11.1894 Neveklov, nevěsta: Františka Marie Morgensternová, služebná v Nuslích 174, nar. na Smíchově 902 dne 3.9.1900 fara Smíchov, manž. dcera kat. rod. Josefa Morgensterna kočího z Předslavy htm. Klatovy a josefy ropz. Rothové z Zvoleňovse, 19-8-0, svob.


Jan - 1817 lexikon neví / je psán u Františka *1842 jako svědek

v lexikonu je spousta jeho potomkůoo : Štěpán Hochman + ? -

on: před 1816


Barbora - hledám Sázava 02 / 281-282

oo : František Vocásek + Barbora Hochmanová - někdy meiz 1811-1813 hledám Mělník 22 / 193 / Hořovice 28 / 4-443 60-61 / Krnsko 14 / 65-69 / Skalsko 09 / 126


Anna - 12.8.1816 Mníšek pod Brdy / Mníšek pod Brdy 07 / 24 / manž. dítě, Franz Vocásek rozený z Hořovic komediant, matka: Barbara rozená Hofmanová po + štěpánovi Hofmanovi kramáři ze vsi Melnik z pasntví Sazanskiho
NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jakub - -

oo : Jakub Hochman + Anna Fišerová - -


Josef -

oo : Josef Hochman + Anna Kastnerová - -


Marie - 2.4.1860 Kolesa 16 / Vápno 1891 matrika N 1846-1861 / 298 / Josef Hochman, žid, handlující a podruh z Koles manželský syn Jakoba Hochmana žida ze Štramboucha okresu Chlumeckého a jeho manželky Anny rodem Fišerové z Marašic, okresu Přelouč, matka: Anna židovka, nemanželská dcera Ludmily Kastnerové z Krakovan, okresu CHlumeckého


Eduard - 1880 Neveklov

oo : Eduard Hochman + Marie - truhlář od roku 1908 Nusle, ona nar 1881


Kristýna - 1908


Neveklov 14 / 190-212

Václavice 04 / 40-52

Václavice 08 / 18-21

Netvořice 43 / 103-108


načeradec - nesvětskýhttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/9415/16

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9400/11

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9400/31

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9400/50

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9400/52

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu