Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Hospodský

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vojtěch - 1747

oo : Vojtěch Hospodský + Anna Maříková - 29.8.1765 Seč / Seč 02 / 80 / Adalbertus Hospodski ex pago Setz cum sua sponsa Anna Mařikin leg. filia Bartolomei Marik ex opido Radnitz


Magdalena - 22.7.1766 Seč / Seč 02 / 18 / leg. filia Adalberti Hospotski kramáře Setského et uxoris Anna parentum Lukavitzensium sub.

Jan - 5.3.1768 Seč / Seč 02 / 22 / leg. filius Adalberti Hospodsky kramář et uxoris Anna

25.2.1769 Hvožďany / Bělčice 12 / 127 / est infans Joannes filius Adalberti Hospodsky kramáře Hvožďanského 1-0-0,


oo : Vojtěch Hospodský + Eleonora Wojnerová?/ Kolářová - hledám Blovice 07 / 182-

on: 6.3.1822 Nepomuk 163 / Nepomuk 18 / 206 / Vojtěch Hospodský měšťan kramář, 75-0-0


Josefa - 1773 nebylo to v Hvožďanech

11.3.1777 Seč 38 / Seč 02 / 124 / Josepha filia Adalberty Hospodsky ex Seč 38, 4-0-0

František Petr - 29.1.1775 Seč 10 / Seč 02 / 42 / Hospodski Adalbert kramář ex pago Setz uxor eleonora sub. Lukaviczenses

oo : František Hospodský + Marie Anna Kalinová - 17.4.1796 Seč 43 / Seč 05 / 8 / František Hospodský syn kramáře Setckého, 21-0-0, svob. nevěstA: Marie Anna Kolynová z Hvožďan dcera kramáře z N 33 panství Lnářské, 22-0-0, svob.

ona: 31.7.1802 Nepomuk / Nepomuk 23 / 192 / Marie manželka Františka Hospodského kramáře z Příšovic


Dorota - 20.1.1797 Seč 43 / Seč 03 / 16 / František Hospodský kramář se Setče, matka: Marie rozené Kollinová z Wozdan oanství Lnáře

Josefa - 2.5.1798 Seč 43 / Seč 03 / 18 / František Hospodský kramář ze Seče, matka: maria rozené Loninová z Woždan panství Lnáře 28

Kateřina - 20.3.1800 Seč 43 / Seč 03 / 20 / František Hospodský kramář ze Setče, matka: Maria rozená Koninová z N28 z Woždan panství lnařské

František - 1801

18.5.1804 Přeštice 133 / Přeštice 17 / 209 / Franz syn Františka Hospodskýho kramáře z Přeštic, 2-6-0


oo : František Hospodský + Anna Kundrátová - 12.1.1803 Přeštice / Přeštice 17 / Franz Hospodský kramář z Příchovic 13 a bude vstavat v Prešticích 133, 29-0-0, vdovec, nevěsta: Anna dcera Kateřiny Kundrátovi domkařky z Přesštic nar. 3.11.1784

ona: 30.8.1806 Přeštice 40 / Přeštice 17 / 217 / Anna manželka Františka hospodského kramáře z Přeštic , 21-0-0


Josefa Kateřina - 23.11.1803 Klatovy 125 / Klatovy 16 / 100 / Franciscus Hospodský z Přeštic kramář, Anna dc. Kundráta z Přeštic

14.5.1804 Přeštice 133 / Přeštice 17 / 209 / Josefa , dcera Františka Hospodskýho kramáře z Přeštic, 0-6-0

Jan - 17.4.1805 Přeštice 40 / Přeštice 17 / 72 / Frantz Hospodský kramer z Přeštic, matka: Anna dcera Kateřiny Kundratovy domkařky z Přeštic 40

oo : Jan Hospodský + Josefa Leitnerová - 9.5.1825 Cerhovice 9 / Cerhovice 16 / 29 / Jan hospodský syn Františka Hospodského měšťana z města Přeštic a matky Anny rozený Vavrouškovy z Rokycan , 22-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Vojtěcha Leitnera měšťana z Cerhoviz a matky Kateřiny rozená Seilerovy z Plzně, 19-0-0, svob.


Vojtěch - 7.4.1826 Cerhovice 9 / Cerhovice 07 / 32 / Jan Hospodský handlíř z města Přeštic syn Františka Hospodskýho též handlíře z Přeštic matky Anni rozené Hosovy z Přeštic, matka: Jozefa dcera Vojtěcha Leitnera měšťana a handlíře z Cerhovic a matky Kateřiny rozený Seilerovy z Plzně

František - 9.8.1827 Jílové u Prahy 22 / Jílové u Prahy 11 / 35 / Jan Hospodský kramář z města Přeštic z kraje Klatovksého syn Frnatiška Hospodského kramáře z vsy Seč poddaného k panství Lukavec a matky Anny rozené Kundrátovy z města Přeštic , matka :Josefa Leitnerová dcera Vojtěcha Leitnera handlíře z města Cerhovitz v berounskym kraji 9 a matky Leitner Kateřiny rozneé sailerovy z Plzně 104

6.2.1829 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 214 / František syn Jana Hospodskýho kramáře z Přeštic, 1-6-0

Anna - lexikon neví


Anna - 5.10.1851 Radnice 133 / Radnice 18 / 38 / otec nenapsán, matka: Hospodská Anna dcera Jána Hospodského kramáře a měšťana z Radnic 133 a matky Jozefy roz. Leitnerovy z Radnic 234


Marie - 8.12.1832 Cerhovice 82 / Cerhovice 08 / 25 / Jan Hospodský handlíř a měšťan z Přeštic, syn Františka Hospodskýho též handlíře a měšťana z Přeštic a matky Anny rodilé Hos. též z Přeštic, matka: Anna dcera Vojtěcha Leitnera handlíře z města Plzně a matky kateřiny rodilé Seidlové též z města Plzně , dítě oddaná Hyk

oo : Jan Hyk + Marie Hospodská - 25.1.1853 Kladno 341 / Kladno 16 / 109 / Hyk Jan obchodník z Kladna 144, okresu Unhoš´tského , manž. syn Josefa Hyka obchodníka z téhož místa 121 a jeho anželky Marie rozené Zelenkovy z tohož místa čd. 144, nar. 21.6.1828 Kladno 121, m. H 159, 24-0-0, svob. , nevěsta: Marie Hospodská manželská dcera Jana Hospodského obchodníka a měšťana z Radnic 132 okresu a hejtmanství Rokycanského a jeho manželky Josefy rozneé Leitnerovy z Plzně, nar. 8.12.1832 Cerhovice, 20-0-0, svob.


Josefa - 19.11.1853 Kladno 144

19.11.1853 Kladno 144 / Kladno 20 / 123 / Hyková Josefa manželská dcera Jana Hyka kramáře z Kladna 144, okres Unhošť a jeho manželky Marie rozneé Hospodské z Radnic 132, 0-0-0 5 minut

Damián - 22.6.1862 Kladno 579 / Kladno 12 / 315 / Hyk Jan kramář na Kladně 579 syn Josefa Hyka kramáře z Kladna 121 a jeoh manželky Marie rozené Zelenkovy z Kladna , obou okresu Ounoštského kraji Pražském, makta: Marie Hospodská dcera jana hospodksého měšťana z Radnic 132 a jeoh manželky Josefy rozené leitnerovy z Plzně

2.10.1862

Václav - 27.9.1871 podle MH

další děti ve shodě na MH


oo : František Hospodský + Anna Vavroušková - 26.1.1807 Rokycany 64 / Rokycany 21 / 13 / František Hospodský vdovec měšťan z přeštic syn Vojtěcha Hospodskýho a Eleonory Woknerovy? z Přeštic, 32-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Anna Vavroušková dcera P. Josefa Vavrouška měšťana z Rokycan a Kateřiny Pitelkové z Přeštic, 18-0-0, svob.

on: 6.3.1842 Nepomuk 12 / nepomuk 18 / 230 / František Hospodský měšťan a kramář z nepomuku 23, syn Vojtěcha kramáře zdejšího z N163, 67-0-0


Josef - 11.2.1808 Přeštice 40 / Přeštice 17 / 96 / František Hospodský kramář, matka: Anna dcera Josefa Vavrouška kramáře z Rokycan 1010, matky Kateřiny

oo : Josef Hospodský + Anna Kellerová - 14.2.1827 Radnice 22 / Radnice 13 / 15 / Josef Hospodský handlíř z Přeštic syn France Hospodskýho handlíře z Přeštic a Anny ???rawskovy, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Václava Kellera handlíře z Radnic a matky Doroty Smrčkova N41, 24-0-0, svob.

hledám Radnice 33 / 13-


Jan - 1827 hledám Přeštice 28 / 199-

oo : Jan Hospodský + Josefa Pelikánová - 15.5.1850 Radnice 124 / Radnice 17 / 47 / Hospodský jan měšťan z Radnic 241 syn + Josefa Hospodského obchodíka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic , 23-0-0, svob. , nevěsta: Pelikánová Josefa dcera Františka Pelikána mešťana a mistra sedlářského z radnic a matky Anny roz. šafránkovy z Radnic 84, nar. 29.10.1827, 23-0-0, svob.

hledam Radnice 18 / 334-


Anna Kateřina - 25.11.1851 Radnice 130 / Radnice 18 / 39 / prvorozená, otec: Hospodský Jan Kramář z Radnic 130 syn + Josefa Hospodského kramáře z Radnic 67 a matky Anny rozené Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářského z radnic 124 a matky Anny rozneé Šafránkovy z Radnic 124

oo : Jan Král + Anna Hospodská - 13.11.1899 Radnice 239 / Radnice 31 / 110 / Král Jan c.k.hošt.? kontrolor v táboře vdovec po + Anně Králové roz. Pokorné z Račic syn Jakuba Krále rolníka z Chrastavicích 39 a matky Marie bezděchovy z radonic 22, narv Chrastavicích 27.3.1849, vdovec, nevěsta: Hospodská Anna nar. v Radnicích 25.11.1851 dcera kat. rod. Jana Hospodského obchodníka z radnic 239 a matky + Josefy roz. Pelikánovy z radnic 124, svob.


Josefa Magdalena - 27.5.1853 Radnice 130 / Radnice 18 / 69 / otec: Hospodský Jan Kramář z Radnic 130 syn + Josefa Hospodského kramáře z Radnic 67 a matky Anny rozené Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářského z radnic 124 a matky Anny rozneé Šafránkovy z Radnic 124

oo : František Schilte + Josefa Hospodská - 28.5.1873 Radnice 133 / Radnice 13 / 104 / Schilte František císař. sklenářský dělník v továrně Bohemia sv. Kříže v Oujezdě syn Josefa Schilta, sklenářs. dělníka v La Vieille Logë a matky Alžběty z Převile?, nar. 22.6.1837, 35-0-0, svob. nevěsta: Hospodská Josefa dcera Jana Hospodského obchodník v Radnicích 133 a matky Josefy rozené Pelikánové z Radnic, nar. 27.5.1853, 20-0-0, svob.


Marie - 18.1.1855 Radnice 130 / Radnice 18 / 99 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Kochlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

oo : Jan Bluďovský + Marie Hospodská - 29.10.1883 Radnice 130 / Radnice 31 / 8 / Bluďovský Jan strojník z Rokycan 54 syn Šebestiana Bluďovského měšťana a m. sklenáře z Rokycan 54 a m. Kateřiny Šrailové z Rokycan 37, nar. 16.5.1857 Rokycany, 26-0-0, svob. nevěsta: Hospodská Marie dcera Jana Hospodského měšťana a obchodníka z Radnic 130 a m. Josefy Pelikánové z Radnic 124, nar. 18.1.1855 Radnice, 28-0-0, svob. , svědci: Anton Růžička kupec z Radnic


Dorota - 15.6.1856 Radnice 130 / Radnice 18 / 124 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Kochlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

Josef Blahoslav - 10.2.1858 Radnice 130 / Radnice 18 / 124 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

13.9.1874

Bohumil Petr - 28.6.1859 Radnice 130 / Radnice 19 / 36 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

oo : Bohumil Hospodský + Eleonora - před rokem 1921 / po sčítání 1921 Radnice čp. 67 / ona nar. 17.7.1867 Buědějovice, on rentier, obchodní střízným a galanterním


Pavlína - 2.3.1861 Radnice 130 / Radnice 19 / 69 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

oo : František Herink + Pavlína Hospodská - 18.5.1886 Radnice 131 / Radnice (RO) 31 / 24 / Herink František čepičář v Rokycanech syn Františka Herinka čepičáře v Radnicích 56 a manželky jeho Anny rodem Rusí z Radnic, 25-0-0, svob. nar. v Radnicích , nevěsta: Hospodská Paulina dcera Jana Hospodského obchodníka v střižném zboží v Radnicích 131 a manželky jeho + Josefy rodem Pelikanové z Radnic 124, 25-0-0, svob. nar. v Radnicích


Bohuslav Jan - 1.5.1864 Radnice 130 / Radnice 19 / 137 / Hospodský Jan obchodník z radnic 130 syn + josefa Hospodského obchodníka z radnic a matky Anny roz. Koehlerovy z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera + Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic

oo : Bohuslav Hospodský + Kamila Kellerová - 7.10.1891 Radnice 234 / Radnice 31 / 60 / Hospodský Bohuslav obchodník z Radnic 234 syn Jana Hospodského obchodníka z radnic 234 a manželky jeho Josefy rodem Pelikánové z radnic 124, 27-0-0, svob. nevěsta: Kellerová Kamilla dcera emanuela Kellera obchodníka z Radnic 68 a manželky jeho terezie rodem Žiškové z Klatov 60, 23-0-0

on: 7.8.1951 Radnice

sčítání 1921 - Radnice čp. 236https://www.portafontium.eu/iipimage/34705015/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp236_0020.tif?x=-25&y=225&w=680&h=297


Bohuslav - 23.6.1896 Radnice 237 / Radnice 32 / 366 / Hospodský Bohuslav obchodník z Radnic 237 syn Jana Hospodskýho obchodníka z Radnic 237 a m. + Josefy roz. Pelikánovy z Radnic 124, nar. 1.5.1864, matka: Kellerová Kamilla dcera + Emmanuela Kellera obchodníka z Radnic 68 a m. Terezie roz. Žiškovy z Klatov 60, nar. 29.4.1868, oddáni 7.10.1891

oo : Bohumil Hospodský + Ismena Kvěchová - 5.6.1928 kostel sv. Ludmily, Vinohrady, Praha / VIN O20 / 477 / Bohuslav Hospodský obchodník v Radnicích 236 nar. tamtéž v č. 237 dne 23.6.1896, manž. syn Bohuslava Hospodského obchodníka v Radnicích 236 a Kamily roz. Kellerové z Radnic 68, 32-0-0, svob. nevěsta: IsmenáKvěchová nar. v Královicích 71 dne 28.2.1905, manž. dcera Karla Kvěcha ředitele berní správy v Kralovicích 4 a Kamily roz. Nožkové z Královci, 23-3-0, sovb.


Jarolím Jan - 3.6.1866 Radnice 133 / Radnice 29 / 26 / Hospodský Jan obchodník z radnic 133 syn + josefa Hospodského obchodníka v Radnicích 86 a matky Anny roz. Richterové z Radnic 86, matka: Pelikánová Josefa dcera Františka Pelikána mistra sedlářskýho z Radnic 124 a matky Anny roz. Šafránkovy z Radnic 124

oo : Jarolím Hospodský + Anna Fleischhansová - 23.2.1892 Radnice 237 / Radnice 31 / 64 / Hospodský Jarolím obchodník v Berouně syn Jana Hospodského obchodníka z Radnic 237 a manželky jeho Josefy rodem Pelikánové z Radnic, 25-0-0, nar. 3.6.1866 zde, svobodný, nevěsta: Fleischhansová Anna dcera Jana Fleischhanse mistra řeznického z Radnic a manželky jeho Anny rodem Liškové z Plzně 100, 22-0-0, nar. 5.8.1869 svob.

ona: 21.6.1944 Beroun 185-III / Beroun 58 / 233 / Anna Hospodská roz. Fleischhansová vdova po + jarolímu Hospodskému obchondíku bytem v Berouně III-185, nar. v Radnicích 21 okre Rokycany dne 5.8.1869, oddaná 23.2.1892 Radnice


Josefa - 17.3.1830 Radnice 39 / Radnice 11 / 88 / Josef Hospodský kramář syn Františka Hospodskýho kramáře v Nepomuce a Anna roz. Vavroušek, matka: Anna dcera + Václava keller kramáře z Radnic a matky Doroty roz. Smrčkové

Josef - 16.3.1831 Radnice 37 / Radnice 11 / 108 / Josef Hospodský kramář syn Františka Hospodskýho kramáře v Nepomuce a Anna roz. Vavroušek, matka: Anna dcera + Václava keller kramáře z Radnic a matky Doroty roz. Smrčkové

oo : Josef Hospodský + Anna Zelenková - 28.7.1852 Hořovice 205 / Hořovice 13 / 125 / Hospodský Josef měšťan a obchodník z Radnic 37 syn + Josefa Hospodskýho obchodníka z Radnic 37 a matky Anny rozené Kellerové obchodníka z Radnic , 21-0-0, svob. nevěsta: Zelenka Anna vlastní dcera Vincenta Zelenky měš´tana a obchondíka z Hořovic 205a matky Františky rozené Líbalové měšťana z Mladé Boleslavi, 21-0-0, svob.

ona: před 1875


Jan - 14.5.1853 Radnice 60 / Radnice 18 / 68 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 60 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic 234, matka: Zelenková Anna dcera Čenka Zelenky obchdoníka z Hořovic 205 a matky Františky Líbalovy z Mladé Boleslavy

23.5.1853 Radnice 60 / Radnice 15 / 110 / Hospodský jan Syn Josefa Hospodského obchodníka z Radnic 60 a matky Anny roz. Zelenkovy,0-0-9

Josef - 2.6.1854 Hořovice 205 / Hořovice 07 / 344 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 37, syn Jsoefa Hospodského obchodníka z Radnic 37 a matky Anny rozenéé keller , obchodníka z Radnic , matka: Hospodský Anna dcera Vincence Zelenky obchodníka z Hořovic 205 a matky Františky rozené Líbal měšťana z Maldé Boleslavy

mrtvá syn - 4.7.1856 Radnice 60 / Radnice 18 / 124 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 60 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic 234, matka: Zelenková Anna dcera Čenka Zelenky obchdoníka z Hořovic 205 a matky Františky Líbalovy z Mladé Boleslavy

mrtvý syn - 28.6.1859 Radnice 60 / Radnice 19 / 36 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 60 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic 234, matka: Zelenková Anna dcera Čenka Zelenky obchdoníka z Hořovic 205 a matky Františky Líbalovy z Mladé Boleslavy

Jan - 4.12.1863 Radnice 4 / Radnice 19 / 128 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 60 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic 234, matka: Zelenková Anna dcera Čenka Zelenky obchdoníka z Hořovic 205 a matky Františky Líbalovy z Mladé Boleslavy

Josefa - 24.6.1866 Radnice / hledám Radnice 29 / 491-494

ona: 20.1.1916 Podolí 157, okr. Vinohrady, Praha / Hořovice 30 / 406 / Hospodská Josefa obchodnice ve Zdicích , okr. Beroun, rodem z Radnic 4, okr. Rokycany, manželksá dcera Josefa Hospodského , obchondíka v Radnicích a matky Anny roz. Zelenkové z Hořovic 205, nar. 24.6.1866, 49-6-26

Mrtvorozené dítě - 2.7.1872 Radnice 74 / 29 / 136 / Hospodský Josef obchodník z Radnic 60 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic 234, matka: Zelenková Anna dcera Čenka Zelenky obchdoníka z Hořovic 205 a matky Františky Líbalovy z Mladé Boleslavy

2.7.1872


oo : Josef Hospodský + Barbora Blažková - 3.11.1875 Radnice 109 / Radnice 13 / 125 / Hospodský Josef měšťan z Radnic 243 syn + Josefa Hospodského obchodníka z Radnic 66 a matky + Anny Kellerovy z Radnic 237, nar. 16.3.1831, 44-0-0, vdovec, nevěsta: Blažkova Barbora dcera + Václava Blažka měšťana z Radnic 109 a matky Benigny Vildovy z Hurek 8, nar. 1.3.1839, 36-0-0, svob.


Emanuel - 8.8.1833 Radnice 241 / Radnice 11 / 157 / Josef Hospodský kramář z Radnic syn Františka Hospodského zkramáře z Nepomuku a Anny roz. Vavroušek, matka: Anna dcera + Václava keller kramáře z Radnic a matky Doroty rozené Smržkové

Anna - 4.1.1836 Radnice 99 / Radnice 12 / 30 / Josef Hospodský kramář a měšťan z Radnic syn Františka Hospodského handlíře z Přeštic a Anny roz. Vavrouškovy, matka: Anna dcera Václava keller handlíře z Radnic a matky Doroty rozené Smrčkové


Ignác - 27.8.1809 Přeštice 40 / Přeštice 17 / 110 / František Hospodský měšťan a kramář, matka: Anna dcera Josefa Vavrouška měšťana a kramáře z Rokycan 101 matky Kateřiny rozený Pitterovy z Nové Hospody

oo : Ignác Hospodský + Anna Leitnerová - 19.5.1831 Cerhovice 9 / Cerhovice 16 / 53 / Ignac Hospodský mistr provaznický syn Františka Hospodskýho měšťana a handlíře z Nepomuku 23 a matky Anny rozené Vavrouškovy z Rokycan , 21-0-0, svob. nevěstA: Anna dcera Vojtěcha Leitnera měšťana a handlíře z Cerhovic 9 amatky kateřiny rozený Seilerovy z Plzně, 18-0-0, svob.

on: 22.6.1845 Nepomuk 150 / Nepomuk 18 / 234 / Hynek Hospodský kramář z Nepomuku N150, 36-0-0


František - 1831

15.1.1832 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 217 / František syn Ignáce Hospodského kramáře, 0-9-0

Josef - 24.8.1834 Cerhovice / hledám Cerhovice 08 / 75 nic

oo : Josef Hospodský + Terezie Dražská - 10.1.1860 Klatovy 9 / Klatovy 28 / 49 / Josef hospodský obchodník v střižném zboží syn Hynka Hospodskýho souseda v berouně a Anny rozené Leitner z Cerhovic, 26-0-0, svob. nevěsta: Terezie dcera Antonína Dražka domkaře z Lukaviště a Terezie dcery Ondřeje Pojar domakře z Boříkovec, 32-0-0, svob.


Justýna - 8.10.1855 Klatovy 58 / Klatovy 24 / 47 / nemanž. za otce se přihlásil Josef Hospodský kramžz nepomuka syn Hynka Hospodskýho souseda v Berouně a Anny roz. leitner z Cerhovic, matka: Therezi dcera Antonína Dražky tkalce zdejčího a Terezie rozneé Bojar z Pořící Boříkova

oo : Matěj Leitner + Justína Hospodská -

potomci rodokmenu Leitner


Jan - 7.11.1836 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 136 / Hynek Hospodský kramář měš´tan, syn Františka Hospodskýho kramáře z nepomuku a Anny Vavrouškovy z Rokycan, matka: Anna dcera Vojtěcha Laitnera handlíře z Jílový a Kateřiny Seidlerovy z Plzně

4.5.1837 Nepomuk 16 / Nepomuk 18 / 225 / Jan syn Hynka Hospodskýho kramáře, 0-0-126

Anna - 28.7.1840 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 149 / Hynek Hospodský kramář měšťan, syn Františka Hospodskýho kramáře z nepomuku 155 a Anny Vavrouškovy, matka: Anna dcera Vojtěcha Leitnera kramáře z Cerhovic a Kateřiny Seidlerové z Plzně

ona: 23.2.1871 Nepomuk 88 / Nepomuk 24 / 156 / Anna Hospodská dcera + Hynka Hospodského měšťana kramáře z Nepomuku 23 a Anny rod. Leitnerovi z Cerhovic, 30-0-0

František - 8.10.1842 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 159 / Hynek Hospodský kramář měšťan, syn Františka Hospodskýho kramáře z nepomuku 155 a Anny Vavrouškovy, matka: Anna dcera Vojtěcha Leitnera kramáře z Cerhovic a Kateřiny Saidlerové z Plzně

14.9.1843 Nepomuk 151 / Nepomuk 18 / 233 / František Hospodský syn Hynka hospodského kramáře z Nepomuku, 0-9-0


Marie Anna - 7.7.1811 Přeštice 14 / Přeštice 17 / 128 / František Hospodský kramář, matka: Anna dcera Josefa Vavrouška měšťana a kramáře z Rokycan 101, matka Kateřina rozená Pitterová z Vejprnic, panství Křimického

20.12.1819 Přeštice 22 / Přeštice 17 / 250 / Anna dcera Františka Hospodského kramáře, 8-0-0

František - 12.7.1813 Přeštice 22 / Přeštice 17 / 144 / František Hospodský kramář, matka: Anna dcera Josefa Vavrouška měšťana a kramáře z Rokycan 101, matka Kateřina rozená Pittelkovy z Vejprnic, panství Křimického

oo : František Hospodský + Anna Lešetická - 23.1.1844 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 38 / František Hospodský voják c.k. hraběte Khewerhütter kramář z Nepomuku syn + Františka Hospodského kramáře z nepomuku a Anny Vavrouškovy z Rokycan, 28-0-0, svob. nevěsta: Anna Marie dcera Františka Lešetického měšťana řezníka z Nepomuku 94 a Anny Waldhegrovy z Nepomuku 49, 24-11-0, svob.


František - 9.10.1845 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 173 / František Hospodský kramář z Nepomuku 23 ysn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku 23 a Anny Vavrouškové z Rokycan, matka: Anna dcera Františka Kešetického? řezníka z Nepomuku 94 a Anny Valoheynové z téhož 94

16.3.1846 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 237 / František syn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku, 1-5-0, nádhodou kouřem z kameného uhlí se přes noc udusili

Michael - 21.6.1847 Nepomuk 23 / Nepomuk 18 / 183 / František Hospodský kupec z Nepomuku 23 syn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku 12 a Anny Vavrouškové z Rokycan, matka: Anna dcera Františka Kessetického řezníka z Nepomuku 94 a Anny Waldhegerové z Nepomuku 94

Anna - 14.4.1849 Nepomuk 151 / Nepomuk 16 / 44 / František Hospodský kupec z Nepomuku 151 syn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku 12 a Anny Vavrouškové z Rokycan, matka: Anna dcera Františka Lešetického řezníka z Nepomuku 94 a Anny Waldhegerové z Nepomuku 94

František - 26.3.1851 Nepomuk 151 / Nepomuk 16 / 60 / František Hospodský kramář z Nepomuku 151 syn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku 12 a Anny Vavrouškové z Rokycan, matka: Anna Marie dcera Františka Lešetického řezníka z Nepomuku 94 a Anny Waldhegerové z Nepomuku 94

Marie - 1.7.1852 Nepomuk 147 / Nepomuk 16 / 70 / František Hospodský kramář z Nepomuku 151 syn Františka Hospodskýho kramáře z Nepomuku 12 a Anny Vavrouškové z Rokycan, matka: Anna Marie dcera Františka Lešetického řezníka z Nepomuku 94 a Anny Waldhegerové z Nepomuku 94


Kateřina - 1817 asi né Přeštice

11.7.1817 Přeštice 22 / Přeštice 17 / 245 / Kateřina dcera Františka Hospodského kramáře, 0-6-0


Marie - 12.3.1777 Seč 38 / Seč 02 / 49 / Hospodski Adalbert inquiliny ex pago Setz 38 uxor eleonora

7.9.1777 Seč 38 / Seč 02 / 125 / Maria Anna filia Adalberty Hospodcki inquiliny Setcensis, 0-6-4

Anna - 14.12.1780 Seč 40 / Seč 02 / 60 / Hospodský Adalbertus inquiliny ex pago Setč 40 uxor eleonora

oo : Josef Adrian + Anna Hospodská - -


Mariana - 1797

14.3.1802 Vřeskovice 55 / Vřeskovice 12 / 164 / Mariana des Joseph Adrian kramemer tochterle, 5-0-0

Terezie - 19.12.1799 Vřeskovice 55 / Vřeskovice 12 / 20 / Josepf Adrian kramer, matka: Anna geborenen Hospodskin von Setsich rkammers tochter N34 Lukawitzer herrshaft

Anna - 30.12.1801 Vřeskovice 55 / Vřeskovice 12 / 23 / Josepf Adrian kramer, matka: Anna geborenen Hospodskin von Setsich rkammers tochter N34 Lukawitzer herrshaft


Eva - 1780 Setče na Lukavsku

oo : František Hes + Eva Hospodská - 17.4.1796 Seč 30 / Seč 05 / 8 / František Hes syn kramáře z Vinařic panství suchomast, 21-0-0, svob. nevěsta: Eva hospodská ze Setče 43 dcera Kramáře, 16-0-0. svob.

potomci v rodokmenu Hes


Hynek - 5.2.1783 Seč 40 / Seč 02 / 67 / Hospodský Adalbertus nundinator ex pago Setz 43 uxor Eleonora

oo : Hynek Hospodský + Dorota Katfusová - 17.5.1803 Nepomuk / Nepomuk 23 / 60 / Ignác Hospodský měšťan kramář, věk nenpsán, nevěsta: Dorota dcera Jana Kethusa měš´tana,věk nenpsán

ona: 27.1.1829 / Nepomuk 132 / Nepomuk 18 / 214 / Dorota manželka Hynka hospodského měš´tana kramáře, 48-0-0

on: 31.1.1851 Nepomuk 224 / Nepomuk 16 / 144 / Hynek Hospodský kramář z Nepomuku 224, 68-0-0


Jan Baltzar - 3.2.1804 Nepomuk 162 / Nepomuk 23 / 144 / Ignatz Hospodský kramář, matka: Dorota Kathus z Nepomuku

25.7.1804 Nepomuk 162 / nepomuk 23 / 197 / Jan syn Ignace Hospodskýho mešťana, 0-0-175

Jakub - 20.6.1805 Nepomuk 162 / Nepomuk 23 / 148 / Ignatz Hospodský měšťan kramář, matka: Dorota Kathus z Nepomuku

Kateřina - 23.12.1807 Nepomuk 162 / Nepomuk 23 / 41 / Ignatz Hospodský kramář syn Vojtěcha kramáře a ??? , matka: Dorota dcera jana Kathus měšťana a ???

oo : Vojtěch Kilián + Kateřina Hospodská - 19.7.1825 Nepomuk 25 / Nepomuk 18 / 16 / Vojtěch kilian kramář syn Josefa Kiliána kramáře z Zaječova a Marie holzaplovy, 21-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Ignáce Hospodskýho kramáře z Nepomuku a Doroty Kathusovy, 20-0-0, svob.

ona: 23.3.1849 Nepomuk 224 / Nepomuk 16 / 142 / Kateřina manželka Vojtěcha Kiliana kramáře z Nepomuku 224, 42-0-0, souchotiny

potomci v rodokmenu Kilián


Alžběta - 15.3.1810 Nepomuk 162 / Nepomuk 18 / 50 / Ignatz Hospodský kramář syn Vojtěcha kramáře a lenory , matka: Dorota dcera jana Kathus koželuha a měšťana z Nepomuku a Lenory

Josefa - 2.3.1812 Nepomuk 102 / Nepomuk 18 / 60 / Ignatz Hospodský měšťan, kramář syn Vojtěcha kramáře a lenory , matka: Dorota dcera jana Kathus měšťana z Nepomuku a Lenory

27.7.1814 Nepomuk 162 / Nepomuk 18 / 197 / Josefa dcera Ignace Hospodskýho měšťana a kramáře, 2-0-0

Dominik - 18.9.1818 Nepomuk 162 / Nepomuk 18 / 82 / Hynek Hospodský kramář syn Vojtěcha kramáře a lenory , matka: Dorota dcera jana Kathus koželuha a měšťana z Nepomuku a Lenory


Ludmila - 16.4.1785 Seč 43 / Seč 03 / 4 / Vojtěch Hospodský , Eleonora Kolářová

Václav - 29.1.1792 Seč 43 / Seč 03 / 10 / Vojtěch Hospodský kramář, Eleonora Hospodská rozené Wognerová

30.5.1792 Borovy 8 / Vřeskovice 17 / 163 / Wenzl des Adalbert Hospodsky kramers aus dem dorf Setsch söhnl N34, 0-4-0

Tomáš - 1790, 1780 podle umrtí

oo : Tomáš Hospodský + Josefa Krušinová - 16.5.1813 Nepomuk 166 / Nepomuk 18 / 7 / Tomáš Hospodský invalid syn Vojtěcha kramáře z nepomuku a Lenory, 23-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z nepomuku a Alžběty Kwadratovy, 26-0-0, svob.

on: 14.4.1845 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 234 / Tomáš Hospodský patentální invalida a měšťan z nepomuku 8, 65-0-0

ona: 25.6.1865 Nepomuk 193 / Nepomuk 17 / 104 / Josefa Hospodská vdova po Tomáši Hospodském prodavači střižného zboží, 80-0-0


Marie - 27.1.1815 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 71 / Tomáš Hospodský měšťan, kramář syn Vojtěcha kramáře z Nepomuku a Lenory Vojnerovy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kr???

Josef - 5.3.1817 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 77 / Tomáš Hospodský měšťan, kramář syn Vojtěcha kramáře z Nepomuku a Lenory Kolařikovy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty K??tovy

21.7.1817 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 201 / Josef syn Tomáše Hospodskýho měšťana kramáře, 0-0-140

Anna - 30.4.1819 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 84 / Tomáš Hospodský měšťan, kramář syn Vojtěcha kramáře z Seicze a Lenory Majerovy z Prahy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty K??tovy z Nepomuku

Jan - 10.8.1821 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 91 / Tomáš Hospodský měšťan, kramář syn Vojtěcha kramáře z Seicze a Lenory Veynrovy?, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty

Karel - 21.9.1823 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 97 / Tomáš Hospodský kramář a měšťan z Nepomuku, syn Vojtěcha kramáře z Seicze a Lenory Kalinec?, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kvadrátovy?

oo : Karel Hospodský + Magdalena Fenclová - 7.10.1845 Nepomuk 8 /Nepomuk 18 / 40 / Karel Hospodský pekař měšťan z nepomuku 8 syn + tomáše Hospodského měšťana z nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, 22-0-0,svob. nevěsta: Magdalnea dcera Josefa Fencla měšťana a nyní měšťanosty z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku21, 19-0-0,s vob.

on: 5.5.1896


Anna - 19.2.1846 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 175 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn + Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

Karel - 22.8.1847 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 33 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn + Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

28.6.1848 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 141 / Karel syn Karla Hoispodského pekaře z Nepomuku 8, 0-9-0

Barbora - 28.6.1849 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 46 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn + Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

Marie - 7.12.1851 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 65 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

29.1.1852 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 146 / Marie dcera Karla Hospodského pekaře z nepomuku 8, 0-1-21

Jan - 24.11.1852 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 72 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

8.12.1852 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 147 / Jan syn Karla Hospodského mešťana pekaře z nepomuku 8, 0-0-14

Kateřina - 23.11.1853 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 78 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla hrnčíře z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

Josef - 2.9.1854 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 93 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana kramáře z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla měšťana z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

oo : Josef Hospodský + Karolína Berndorfová - 11.2.1885 Nepomuk 8 / Nepomuk 25 / 67 / Josef Hospodský obuvník v Nepomuku 8, manželský syn Karla Hospodského pekaře v Nepomuku 8 a jeho manželky Majdaleny rodem Fenclovy z Nepomuku 139, 29-5-0, svob. nar. 2.9.1855, nevěsta: Karolína manželská dcera + Jindřicha Berndofra mešťana koželuha v Nepomuku 31 a jeho manželky Marie rodem Kmejcovy z Nepomuku 26, 28-7-0, svob. nar. 14.7.1856


Josefa - 20.5.1892

22.7.1892 Nepomuk 8 / Nepomuk 25 / 591 / Josefa Hospodská manželksá dcera Josefa Hospodského obuvníka z Nepomuku 8 ajeho manželky Karolíny rodem Berndorf z Nepomuku 31, 0-2-2


Václav - 11.9.1857 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 110 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana kramáře z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla měšťana z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

Tekla - 22.9.1859 Nepomuk 8 / Nepomuk 16 / 128 / Karel Hospodský pekař z nepomuku 8 syn Tomáše Hospodského měšťana kramáře z Nepomuku 8 a Josefy Krušinové z nepomuku, matka: Magdalena dcera Josefa Fencla měšťana z Nepomuku 139 a Marie Hesové z Nepomuku 21

Karel - 12.3.1862 Nepomuk 8 / Nepomuk 17 / 44 /

22.2.1866 Nepomuk 8 / Nepomuk 24 / 125 / Karel manž. syn Karla Hospodského krupaře z Nepomuku 8, 4-0-0

Jan - 15.2.1864 Nepomuk 8 / Nepomuk 17 / 68 /

19.2.1864 Nepomuk 8 / Nepomuk 17 / 92 / Jan syn Karla Hospodského pekaře z nepomuku, 0-0-4

Karel - 13.9.1866 Nepomuk 8 / Nepomuk 24 / 36/

7.4.1868 Nepomuk 8 / Nepomuk 24 / 139 / Karel dítě Karla Hospodského pekaře z Nepomuku a Magdaleny Fenclové z nepomuku, 1-6-25


Josefa - 27.9.1825 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 103 / Tomáš Hospodský kramář a měšťan z Nepomuku, syn Vojtěcha kramáře z Seče Eleonory Kolářovy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kvadrátovy

Josef - 3.2.1828 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 110 / Tomáš Hospodský kramář a měšťan z Nepomuku, syn Vojtěcha kramáře z Seče Eleonory Kotoušovy z Nepomuku, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kondrátovy

oo : Josef Hospodský + Anna Matoušková - 4.2.1861 Nové Mitorvice 54 / Nové Msitrovice 11 / 23 / Hospodský Josef mistr obuvnický z Nepomuku 8 syn + Tomáše Hospodského měšťana z Nepomuku 8 a matky Josefy rozené Krušinové z nepomuku , 33-0-0,svob. , nevěstA: Anna dcera VOjtěcha Matouška měřiče uhlí při peci mitrovické čísla 54 a matky Marie rozené Lindové z Mitrovic 11, 33-6-0, svob.

on: 10.1.1880 Nepomuk 8 / Nepomuk 25 / 492 / Josef Hospodský obuvník v nepomuku 8, manžel Anny rodem Matoušek z Mitrovic 36, 52-0-0


Emanuel - 19.1.1862 Mitrovice 38 / Nové Mitrovice 18 / 16 / Hospodský Josef mistr obuvnický v Mirtrovicích 38 syn + Tomáše Hospodskýho z Nepomuku 8 a matky Josefy rozené Krušinové z Nepomuku, matka: Anna dcera VOjtěcha Matouška měřiče uhlí při peci v Mitrovicích 38 a matky Marie rozené Lindové z Mitrovic 11

oo : Emanuel Hospodský + Anna Chalupková - 5.6.1893 Nepomuk 95 / Nepomuk 25 / 103 / emanuel hospodskýobuvník z nepomuku 95, manž. syn + Josefa Hospodskýho měšťana v Nepomuku 92 a jeho manželky Anny rodem Matoušek z Mitrovic, 31-4-0, svob. , Anna manželská dcera Matěje Chaloupka výměnkáře ze Sedliště 216 a jeho manželky Alžběty rodem Čmolík z Liškova, 29-2-0, svob.


mrtvé dívka - 17.2.1869 Nepomuk 92 / nepomuk 24 / 67 /

17.2.1868 Nepomuk 92 / Nepomuk 24 / 144 / m,rtvé dítě Josefa Hospodského obuvníka z Nepomuku 92 a Anny rod. Matouškové z Vohřeled 13, 0-0-0

Marie - 24.1.1870 Nepomuk 92 / Nepomuk 24 / 80 /


František - 12.3.1831 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 119 / Tomáš Hospodský kramář a měšťan z Nepomuku, syn Vojtěcha kramáře z Seče Eleonory Kolaušovy z Nepomuku, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kwadratovy z Nepomuku

František - 30.3.1833 Nepomuk 8 / Nepomuk 18 / 125 / Tomáš Hospodský kramář a měšťan z Nepomuku, syn Vojtěcha Hospodskýho kramáře z Seče Eleonory Kotaušovy z Nepomuku, matka: Josefa dcera Vojtěcha Krušiny měšťana kožešníka z Nepomuku a Alžběty Kwadratové z NepomukuNEZAŘAZENO DO RODOKMENU


Přeštice 17 / 3-6 13-18 / index H 259-260 cely prosly

Přeštice 06 / 1-24 nic

Přeštice 17 / 3-6 nic


Cerhovice 16 / 219 / vsichni vypsani

Nepomuk 35 / 29-33 pokracovat dal


Nepomuk 41 / 16-


Seč 07 / 11-13 36- 38-46 54-57

Blovice 07 / O182 N109 Z286 nic


Radnice 31

Kočková - 236, 6

Čech - 120

Králová - 51, 75

Krocová - 202


Hvožďany 09 / 10-11 nic 38-41

Hvožďany 08 / 16-18 57-58 81-82 nic


Nové Mitrovice 11 / 1-23


Bělčice 3 / 392-398 nic

Bělčice 9 / 140-142 nic


Nepomuk 36 / 26-32

zemreli

Hynek - 21.3.1862 Nepomuk 221 / Nepomuk 17 / 85 / Hynek Hospodský patentalník z nepomuku , 26-0-0Terezie - 1886 Nepomuk / Nepomuk / 1084

Josefa - 1892 Nepomuk / Nepomuk / 116https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9662/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9662/54

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11700/106

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3706/49


https://digi.ceskearchivy.cz/5631/112/2499/747/81/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5631/108/2497/2276/81/0


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11057/15


https://digi.ceskearchivy.cz/5537/42/3114/848/87/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5537/50/3122/1299/74/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5537/55/1782/2406/69/0

dalsi jejcih deti https://digi.ceskearchivy.cz/5572/21/1299/1809/80/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu