Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Hříbal

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František -

oo : František Hříbal + Marie Stehlíková - hledám Lochovice 13 / 49 nic


František - 6.1.1800 Stašov / Lochovice 06 / 149 / František Hřibal, Marie dcera + Antonína Stehlíková a Veroniky krejčí z Černin

Jiří - 24.4.1807 Stašov

oo : Jiří Hříbal + Kateřina Pluhařová - 1.2.1848 Stašov 34 / Lochovice 15 / 103 / Hříbal Jiří kramář v Stašově syn + Františka Hříbala kovářského mistra v Stašově 12 a matky Marie rozené stehlík z Černína , kr. berounského , 40-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Pluhař dcera Bedřicha Pluhaře bývalého vojenského pekaře a kramáře v Kdyni, Klatovvského kraje a matky + Kateřiny rozené Wiletálek z Kutné Hory, 34-0-0, svob.


Kateřina řečená Františka - 13.4.1834 Stašov 17 / Lochvoice 09 / 159 / nemanželská dítě, za otce se přihlásil: Jiří Hříbal tovaryě kovářský ze Stašova syn Františka Hříbala bývalého šenkýře ze Stašova a matky + Marie rozené Čumdová z Černína, matka: Kateřina dcera Fridricha Pluhaře kramáře z Kdyně? v klat. kraji a matky Kateřiny rozneé Wiletalekové ze vsy Šlapanov

ona: 17.2.1905 Hostomice 168 / Hostomice 04 / 220 / Pluhař(a né hříbal) Františka narozená 13.4.1834 ve Stašově 17 okres hořovice dcera + Kateřiny pluhař dcery + Fridricha Pluhař kramáře z Nové Kdyně , hj.Domažlice , 70-10-4


Josef - 26.8.1861 Vráž 46 / Loděnice 04 / 12 / Hříbal Františka dcera Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova okresu Hořovickéhém a kraji Pražském a manželky Kateřiny rozené Pluhař z Kdyni

oo : Josef Hříbal + Barbora Rysová - 18.7.1888 Liboc 1, okr. Praha / LBC O31 / 71 / Hříbal Josef kočující kramář ye Stašova nzní v Liboci Dolní č1(Hvězda) nemanžel. syn Františky dcery Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a Kateřiny roz. Pluhařovy z Kdyně, 27-0-0, svob. nar. 26.8.1861 Stašov , nevěsta: Rysova Barbora dcera Josefa Rysa kramáře z Nové Vsi 66 a Anny roz. Procházkovy z Nové Vsi 63, 26-0-0, svob., nar. 17.10.1862 Nová Ves


Františka - 8.3.1887 Stašov 45 / Lochovice 24 / 88 / nemanželské dítě, otec Hříbal Josef kramář v řeporzjích 24 szn Františkz Hříbalovz dcerz Jiřího Hříbala kramáře ye Stašova a matkz Kateřinz roy. ?ukač y Kdzně, nar. 26.8.1861, oddáni 18.7.1888, matka: Barbora Rzsová dcera Josefa Rzsa obchníka y Nové Vsi u Dobříše a matkz Annz roy. Procháykové y Nové Vsi


Marie - 1.7.1863 / dohledat

oo : Václav Rys + Marie Hříbalová - 11.2.1895 dohledat / není to v Praskolesy 18 / 19


Josef - 6.4.1895 Stašov 49 / Lochovice 24 / 288 / Václav Rys kramář ve Stašově 49, syn Josefa Ryse, nar. 12.2.1869 kramáře z Nové Vsi okr. Příbram a Anny roz. Procházkové z Nové Vsi oo 11.2.1895, matka: Marie, dcera Františky Hříbalovy dcery Jiřího Hříbala, kramáře v Stašově a matky Kateřiny roz. Pluhařové ze Kdyně, nar. 1.7.1863

oo : Josef Rys + Barborou Dolejšovou - 18.3.1918 Příbram 147 / Příbram 095 / 129 / Josef Rys obchodník galantérním zbožím v Příbrami I147, narozený ve Stašově 49 okresu i hejt Hořovickém dne 6.4.1895 manžslký syn kat. rod. Václava Rysa obchodníka ve Stašově 88 a MArie rozneé Hříbalové ze Stašova, 22-11-0, svob. nevěsta: Barbora Dolejšová obchodnice galanternim zbozim v Příbrami I147 narozená v Nepomuku dne 24.4.1893 manž. dcera kat. rod. Václava Dolejšího obchodníka ve Hněvkově 15 v okresu i hejt. Blatenském a Marie rozneé Kilianové z Nepomuku 69, 24-11-0, svob.


Vincent Vavřinec - 10.8.1873 Žebrák 136 / Žebrák 21 / 216 / otec nenpsán, matka: Hříbalová Kateřina recte Františka dcera Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova 29 a Kateřiny roz. Pluhařové ze Šlapanova u Benešova

oo : Vincent Hřibal + Marie Loumová - 9.8.1900 Blata 3 / Mělník 41 / 133 / Hřibal Vincenc obchondík ve Stašově 46, přísl. do Stašova narozen v Žebráce 116 dne 10.8.1873 syn AKteřiny řečené Františky Hřibalovy dcery Jiřího Hřibala obchodníka ve Stašově 29 a KAteřiny rodem Pluhařovi ze Šlapanova , okres. Votice , 24-0-0, svob. nevěsta: Loumova Marie obchodnice na Blatech 8 okr. Mělník příslušná do Držkova , okres Železný Brod narozená v Ohařicích 8 dne 21.2.1864(fara Samšín), manž. dcera + Františka Loumy obchodníka v Ohrařicích 8, okres Sobotka , hjt. Jičín a + Františky rodem Náhlovský ze Železnice , ores Jičín , 36-5-0, svob.


Karolína - 1903 Mělník / 57

1903 / 189

František - 23.9.1904 Mělník / 69

oo : František Hříbal + Anna Brychová - 26.7.1928 Brandýs nad Labem 236 / Brandýs nad Labem 55 / 46 / František Hříbal obchodník v Brandýse , nar. v Mělníce Blata 44 dne 23.9.1904, mžl. syn kat. rod. Vincence Hřibala ocbhodníka v brandýse 236 a Marie roz. Loumové z Ohařic, o. Jičín, 23-10-0, sovb. nevěsta: Anna Brychová bytem v brandýse 554, nar. v bakově 303 dne 3.6.1909, dcera kat. rod. JIndřicha Brycha obchondíka v Brandýse 554 a AMrie roz. Brychové z Bakova n/J, 19-1-0, svob.


Antonín - 16.9.1876 Jánská u Loděnice / Loděnice 09 / 129 / Hříbalová Františka kramářka dcera Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova , okr. hořovice a jeoh manželky Kateřiny roz. Pluhař z Kdyně


Anna - 1.5.1838 Dušníky 10 / Hořelice 06 / 83 / nemanželské dítě, otce: Hříbal Jiří kramář ze Stašova panství lochvoické syn Hříbala Františka kováře v Staškově a matky Marie roz. Čurdík, matka:Kateřina dcera Pluhaře Václava kramáře v Nové kdyni městečka a kraji Klatovském a matky Kateřiny roz. Vyletiak ze Šlapanova, světem jdoucí kramářka, sv: František karfiol kramář z rožmitálu

Josef - 15.6.1842 fara Blatná / lexikon ví

oo : Josef Hříbal + Marie Prášková - 21.11.1872 Třebotov / Třebotov 24 / 50 / Hříbal Josef cestující kramář přísl. do Stašov 34, okr. Hořovický syn Jiřího Hříbala kramáře v Stašově 34 a Kateřiny rozneé Pluhařové ze Kdyně 17, 30-0-0, nar. 15.6.1842 Blatná, nevěsta: Prášková Marie manželská dcera Josefa Práška komedianta z malého Barchova okr. Nový Bydžov a Anny rozené Tile z Kladna, 31-0-0, nar. 7.10.1841 Nebužely, oba svobodní


Václav - 27.9.1869 Hudlice 1 / Hudlice 15 / 184 / nemanželské dítě, leg. svatbou 21.11.1872 Třebotov, otec: Josef hříbal trhovec světem jdoucí syn Jiřího Hříbala trhovce v Stašově 39, hjt. Hořovické a Kateřiny rozneé Pluhařovy z Gdyně , matka: Prášková Marie světem jdoucí kramářka dcera Josefa Práška trhovce v Malém Barchově a matky Anny dcery Jana Tyla kramáře z Kladna, 26-0-0

oo : Václav Hříbal + Marie Navrátilová - 11.2.1896 Mlazice, Mělník / Pšovka 26 / 172 / Hříbal Václav cestující obchodík(kramář) v Malzicích 10, manž. syn Josefa Hříbala cestujícího obchodníka v Hudlicích 1, okr. Rakovník a marie rodem Práškovy z Malého Barchova, okr. Nový Bydžov, nar. 27.9.1869 v Hudlicích, 26-4-0, svob. , nevěsta: Marie Navrátilová manž. dcera Antonna Navrátila , světem jdouícho obchondníka v Mlazicích 101 a Františky rodem Louma z Držkova 20 , okr. Železný Brod, nar. 11.1.1872 v Železnici u Jičína, 24-1-0, svob.


Anna Karolína - 5.3.1904 Hořelice 28 / Hořelice 15 / 97 / Václav Hříbal cestující obchodník v hořelicei 28, přísl do Stašova hjt. Hořovice manž. syn Josefa Hříbala obchondíka v hudlicích 1 a Marie rodem Prášek z Malého Barchova okres Nový bydžov, nar. 27.9.1869, matka: Marie rodem Navrátilová manželské dcera Antonína navrátila obchodníka v Malzicích okres Mělník a Frnatišky rodem Loumovy z Držkova hjt. Semily, nar. 11.1.1872 oddáni 11.2.1896 v šopce, Mělník


Anna - 25.12.1851 Stašov 10 / Lochovice 11 / 68 / Hříbal Jiří kramář a ?? kovářský na Stašov syn + Františka Hříbala mistra kovářského na Stašově 17 a matky + Marie rozené Červenka z Černína , panství Točník, matka: Kateřina Pluhařová dcera Bedřicha Pluhaře tovaryše mlynářského z Města Kdyň kraj Kaltovy a matky + Kateřiny rozneé Vylettalek

oo : Antonín Štěpánek + Anna Hříbalová - 3.2.1879 Běštín 10 / Hostomice 03 / 23 / Štěpánek Antonín kramář z Klokočova okr. Chotěboř, bytem v Běštíně 10 syn marie štěpánkové z Lobetina ovdovělé Zajíčkové, 26-0-0, fara Uhřiněves, svob. nevěsta: Hříbalová Anna kramářka ze Stašova bytem v běchčíně 10 dcera Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a matky Kateřiny rod. Pluhařové ze Kdyně, 23-0-0, svob

potomci v rodokmenu Štěpánek


Antonín - 9.12.1857 Hořelice 42 / Hořelice 10 / 74 / Hříbal Jiří kramář světem jdoucí ze Stašova 17 okres Hořovice syn + Františka Hříbala kováře z téhož Stašova 17 a makty + Barbory rozené Sudík ze Zdic, matka. Kateřina dcera + Fridricha bedřicha Pluhaře kramáře z Nové Kdyni v kraji Plzenském a matky + Kateřiny rozené Myletiálek ze Šlapanova

František - lexikon ví

oo : František Hříbal + Marie Procházková - 14.2.1870 Radnice


Marie - 22.1.1869 Chaloupky 49 / Mrtník 06 / 173 / nemanželské dítě leg. svatbou 14.2.1870 Radnice, otec: Hříbal Františsek kramář ze Stašova bydlicí v Chaloupkách syn + Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a matky Kateřiny roz. Pluhařovy ze Kdyně, matka: Marie dcera + Jana Procházky havíře z Příbrami 90 a matky + Barbory roz. Mužíkovy , okr. Příbram

oo : Václav Šroub + Marie Hříbalová -

on: před 1906


František - 28.11.1906 Vráž 26 / Loděnice 15 / 126 / otec nenapsán, matka: Marie Hříbalová vdova po + Václavu Šroubovi kramáři v Příbrami dcera Františka Hříbala kramáře ze Stašova a MArie Procházkové z Příbrami, narozená v Chaloupkách 49, okres Hořovice dne 22.1.1869

oo : František Hříbal + Marie Emingrová - 9.11.1931 Dolní Ročov


NESVĚTŠTÍ

Jan - -

oo : Jan Hříbal + Anna Maršová - Černín


Josef - 27.2.1795 Černín 9, okr. Beroun

oo : Josef Hříbal + Veronika Červená - 19.5.1824 Černín


František - 2.5.1828 Černín 28

oo : František Hříbal + Ludmila Preislerová - 22.7.1850 Zdice, okr. Beroun

on: 7.6.1902 Černín

ona: 11.4.1904 Černín


Josef - 11.10.1849 Černín 28 / Zdice 06 / 163

Marie - 8.9.1852 Černín 28

oo : Jan Sklenička + Marie Hříbalová - 4.11.1873 Černín 28Benigna -

oo : Josef Froněk + Benigna Hříbalová - před 1828


Marie - 1828

oo : Václav Kašák + Marie Froňková - 26.1.1847 Všenice 20 / Stupno 08 / 44 / Kašák Václav havíř z Všenic syn + Antonína Kašáka domakře a havíře z Všenic 20 a matky Barbory roz. Strejčkové z Všenic 20, 23-0-0, svob. nevěsta: Maria Froňková dcera Josefa Froňka havíře z Hvozdec 35pasntví hořovické a matky benigny rozneé Hříbalové z Hrachovitz 1, 19-0-0, svob.

NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Prokop Hříbal + Kateřina Šmídová - 1847 Lochovice / 39 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8034/42oo : Jan Hříbal + Justýna Strohschneidrová -


František -

oo : František Hříbal + Marie Pánková - Žebrák


Otto - 5.2.1859 Žebrák 115 / Žebrák 11 / 61 / Hříbal František sedlář ze Žebráku 115 syn + Jana Hříbala sedláře ze Žebráku 28 a téhož manželky Justiny roz. Strohschneidrové z Kornenburku, matka: Marie dcera Františka Pánka obuvníka ze Žebráku 45 a téhož manželky Josefy roz. Erazmové z Žebráku

11.2.1859

Marie - 25.3.1860 Žebrák 107 / Žebrák 11 / 100 / Hříbal František mistr sedlář ze Žebráku 107 syn + Jana Hříbala mistra sedláře ze Žebráku 28 a téhož manželky Justiny roz. Strohschneidrové z Kornenburku, matka: Marie dcera Františka Pánka obuvníka ze Žebráku 45 a téhož manželky Josefy roz. Erazmové z Žebráku

Anna - 27.8.1862 Žebrák 107 / Žebrák 11 / 171 / Hříbal František mistr sedlář ze Žebráku 107 syn + Jana Hříbala mistra sedláře ze Žebráku 28 a téhož manželky Justiny roz. Strohschneidrové z Kornenburku, matka: Marie dcera Františka Pánka obuvníka ze Žebráku 45 a téhož manželky Josefy roz. Erazmové z Žebráku

27.8.1862

Teodor - 9.11.1863 Žebrák 115 / Žebrák 11 / 211 / Hříbal František sedlář ze Žebráku 115syn + Jana Hříbala sedláře ze Žebráku 28 a téhož manželky Justiny roz. Strohschneidrové z Kornenburku, matka: Marie dcera Františka Pánka obuvníka ze Žebráku 45 a téhož manželky Josefy roz. Erazmové z Žebráku

František - -

oo : František Hříbal + Josefa Loudová -


Jindřiška - 15.1.1872 Žebrák 109 / Žebrák 21 / 204 / Hříbal František obuvník v Žebráce 82 syn Františka Hříbala sedláře v Žebráce 82 a MArie roz. Pánkové v Žebráce, matka: Laudová Josefa dcear Čenka Loudy ??? z Jistebnice 90 a Barbory roz. Pilouskové z Příbrami

Vincent - 22.4.1875 Žebrák 82 / Žebrák 21 / 261 / Hříbal František obuvník v Žebráce syn Františka Hříbala sedláře v Žebráce 82 a Marie roz. Pánek, matka: Laudová Josefa dcear Čenka Loudy koželuha Lešetic 14 a Barbory roz. Pilouskové z Příbramioo : Prokop Hříbal + Josefa Sládková -


Jan -

oo : Jan Hříbal + Anna Svatoňová - 1860


Barbora - 27.6.1859 Hředle 22 / Žebrák 11 / 78 / nemanželksé dítě, Hříbal Jan strážník při dráze bytem v hředlech 14 syn Prokopa Hříbala havíře z Hředel 24 a + Josefy roz. Sládkové z Knížkovsi, matka: Anna dcera Václava Svatoně domkaře z Kublova 37 a jehož manželky Barbory roz. Hladové z Malých Lohovic

Marie - 17.4.1861 Hředle 4 / Žebrák 11 / 133 / Hříbal Jan havíř v hředlech syn Prokopa Hříbala chalupníka z Hředel 24 a + Josefy roz. Sládkové z Knížkovic, matka: Anna dcera + Václava Svatoně zahradníka v Kublova 37 a jehož manželky Ludmily Sopelkové

Josef - 26.3.1873 Hředle 24 / Žebrák 21 / 209 / Hříbal Jan strážník při dráze bytem v hředlech 14 syn Prokopa Hříbala havíře z Hředel 22 a + Josefy roz. Sládkové z Knížkovsi, matka: Anna dcera + Václava Svatoně zahradníka z Imblova? 37 a + Ludmily roz. Sopelkové? v Imblově?


Josefa - -

Marie - 7.3.1858 Hředle 22 / Žebrák 11 / 33 / otec nenpsán, matka: Hříbalová Josefa dcera Prokopa Hříbala havíře z hředl 22 a téhož manželky + Josefy roz. Brožové z Knížkovic

21.3.1858


Lochovice 11 / 202

Lochovice 12 / 299-300 zadny

Lochovice 23 / 311-

Mělník 48 / 41-46

Žebrák 21 / 293-294

Žebrák 11 / 268-https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13018/44

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8031/161

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu