Rodokmen: Hubený

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Vojtěch - 1753

oo : Vojtěch Hubený + Josefa Mandelíčková - 13.2.1798 Purkarec


Josef - 4.3.1799 Drahotěšice 17 / Ševětín 3 / 37 / Vojtěch Hubený kramář z ledenic 13 panství Třeboňské, matka: Josefa dcera Matěje Mandelička knihaře ze Strunkovic 18 a MAriany Halovy z Tesollar? panství Krumlov

oo : Josef Hubený + Dorota Procházková - 3.5.1836 Boršov nad Vltavou 12 / Boršov nad Vltavou 17 / 6 / Joseph eheliche sohn des + Adalbert HUbeny kramers aus die Markte ledentz 13 buchbinder udn der + Josepha geb. Mandelík aus dem Markte Strumkoviz 18, herr, Vantingau?, 37-0-0 nar. 3.4.1799, taufschein von 4.2.1820 zu Schewetin, svobodný, nevěsta: Dorothea eheliche tochter des + Franz Prochazka buchbinder in Zahoří Berauner kreise und der + Klara gebor. Růžička aus der stadt Radnitz Pilsner kreise , 34-0-0, svod.

on: 15.5.1854 - Kamenice / údaj z MH


Kateřina - 19.11.1825 Čakov 23 / Čakov 3 / 38 / Josef Hubený hausiner? u kramer von ledenic, matka: Dorothea ehe. tochter des + Franz Prochazka buchbinder des neudorf und der Klara Ruzicka

oo : František Holzknecht + Kateřina Hubená - 1844 Janovice / hledam Janovice nad Úhlavou 19 / 26-30 nic / jan nad U 22 / 10- , Albrechtice / 14-15 / dlouhá Ves 07 / 82-83

potomci v rodokmenu Holzknecht


Tomáš - 20.10.1827 Lhotka u Křemže

oo : Tomáš Hubený + Barbora Kellnerová - 7.1.1855 Staré Sedlo /

on: 11.1.1875 Ledenice / Ledenice 16 / 20 / Tomáš Hubený gymnastik z Ledenic a manžel Barbory rod. Kellnerovi z Hluboše, 54-0-0, souchotiny, toto manželství trvalo 20 let zůstali po něm sirotci Rudofl- 10 let, Marie - 12 let, František17 let, Anna18let


František - 22.8.1856 Hrbov 39 / Netolice 43 / 32 / Tomáš Hubený sbíratel hadrů a cestující komediant z Ledenic kraje Budějovického syn + Josefa HUbeného knihaře z Ledenic 13 a Doroty dcery Františka Procházky knihaře ze Zboří, kraj berounský, matka: Barbora dcera Viktorie Kellnerové dcery Viktorina Kellnera kotláře z Hluboše , okr Příbramský

oo : František Hubený + Anna Schmiedová - 27.11.1877 Skořice 1 / Škořice 18 / 68 / Hubený František provozovatel tělocviku z Ledenic soudního okresu Lišovského hejt. Budějovické syn + Tomáše Hubenýho kočujícího komedianta z Ledenic a matky Barbory rozené Kellnerovy z Hluboše, 21-3-0, svob. , nar. 22.8.1856 fara netolice, nevěsta: Achmiedová Anna dcera Jakuba Schmieda provozovatele tělocviku z Nezdic 3 a matky Barebory rozené Richterovy z Bouckovic Nezdiv soud. okr. i hejt. Přeštického, 20-3-0, svob. na.r 29.7.1857 fara Kasejovice


Josef - 1878 Brzkov, Německý Brod fara Polná , okr. Milevsko

oo : Josef Hubený + Marie Nachtigalová - 6.8.1901 Podolsko 15 / Chřešťovice 14 / 57 / Josef Hubený narozený v Brzkově 14, pol. okres Německý Brod, manž. syn Františka Hubenýho kočujícího komedianta z ledenic , okr. Č. Budějovice a Anny rodem Schmiedové z Nezdic , 23-0-0, svobodný, fara Polná, okr. Milevsko, nevěsta: Marie Nachtigalová narozená v Malenicích 81, okres. Strakonice, dcera Marie dcery matěje Nachtigala kramáře z Malovic 10 a Marie rozené truhlářové z Malovic, 18-0-0, svob., fara Malovice


Anna - 1857

Marie - 1863

Rudolf - 1865

oo : Rudolf Hubený + Marie Kiliánová - 28.10.1908 Svatá Dobrotivá / dohledat není online


František - 30.9.1830 Břehov

on: 21.2.1857 Ledenice

Františka - 8.2.1836 Smrhov

oo : Antonín David + Františka Hubená - 11.5.1869 Ledenice


Antonín - 1838


Anna -

oo : Michal Kutiček + Anna Hubená -


Václav - 15.5.1847 Dlouhá Lhota 9 / Choustník 6 / 118 / nemanželský syn, otec Michal Kutiček? soukeník v Štěpánově, matka: Anna dcera Josefa Hubenýho kramáře z Ledenic a matky Doorty rozené Procházkové


oo : Jan Habich + Dorota Procházková - 20.5.1857 Ledenice 137 / Ledenice 11 / 14 / Ján Habich kramář v Trho SVinech syn Ignáce Habicha žebráka Vobrataic 16 a Anny roz. Sillinger? Kamence 18, 57-0-0, vdovec, nevěsta: Dorota vdova po Josefu Hubeným kramáři z Pištína 24, okr. Hluboká, dcera Františka Procházky podruha v Stupně 20 a Klary Růžička, 58-0-0, vdovec


Matěj - 29.1.1801 Chlumec(Purkarec)

9.12.1801 Olešnice 13, okr. Č. Budějovice / Olešnice 13 / 15 / Matěj vlastní syn Vojtěcha Hubený z Ledenic kramáře z Pochova , 0-9-0Josef -

oo : Josef Hubený + Voršila Mandelíčková -

oo : Josef Hubený + Voršila Hájková - 22.11.1772 Ledenice / Ledenice 2 / 462 / honestus vidnus Josephus Hubeni inquilinus ex opido Ledenitz cum honesta sponsa Ursula filia Francihci Hajek civis ex ledenic


Jakub - 1788

oo : Jakub Hubený + Terezie Bártová - 7.6.1808 Rataje, ork. Tábor / Rataje 8 / 7 / Jakob Hubený syn Josefa Hubený ???? Ledenic 54 kramář, 20-0-0, mladenec, nevěsta: Therezie dcera Jois Barrty z Dobronic 54, 20-0-, panna


Marie - 13.10.1813 Drahotěšice 3 / Ševětín 6 / 12 / Jakub hubený kramář syn Josefa Hubenýho kramáře z Ledenic 48 a matky Voršily rozené Mandelíčkové z Ledenic 52, matka: Terezie dcera Jana Barty tovaryše papírnického z Dobronitz z 54 z panství Vopárenského a matky Rozalie rozneé Stoklasovy z Doboronic 54, pasntví Vopárenský

oo : Václav Blümel + Marie Hubená - -

potomci v rodokmenu Blümel


František - 1815

oo : František Hubený + Marie Dubská - 9.11.1835 Šamonice 17 / Čížová 15 / 6 / Franz Hubený komediant v Šamonicíéch syn + jakuba Hubenýho a matky Terezie roz. N. z Dobrovic budějovickém kraji, 20-0-0, svob. nevěsta: Marie Dubská dcera matěje Dubskýho komedianta z Mirovic a matky Anny roz. Kočková z Bernardic Zapotockých u tábora


Marie - 17.2.1838 Drahotěšice 15 / Ševětín 6 / 59 / František Hubený cestující herec s panáky , komediant a kramář z ledenic právě nyní v Drahotěšicích syn Jakuba Hubenýho kramáře z ledenic a Terezie rozené Bártová hadráře z Vopařan v kraji Táborském, matka: marie Anna dcera Matěje Dubského obchodníka z mirovic a Anny rozené kočkové herce neb komedianta z berounského kraje

oo : Jan Kočka + Marie Hubená - 8.4.1861 Boršov nad Vltavou / Boršov nad Vltavou 16 / 91 / on z Jindřichovic fara Kolinec, Johan Kočka cerabschiendeter soldat u vaginder marionettenspieler aus Jindrichovic 30 sohn des Franz Kocka inmanns daselbst u dessen gattin Katharina geb. Dubský kramers tchtr aus breznic 10, 31-0-0, nar. 15.5.1829 Misliv, nevěstA: z Budilsavi, Marie tochter des Franz Hubeny marionettenspieler aus Ledenic 7 u dessen gattin Maria geb. Dubský aus Mirowitz kramers tchtr, 23-0-0, nar. 17.2.1838 Drahoteschitz 15

potomci v rodokmenu Kočka


Eleonora - 16.1.1844 Ločenice 53 / Svatý Jan nad Malší 5 / 227 / Franz hubený herec a kramář z Budislavy 35 taborský kraj syn + Jakuba Hubenýho kramáře z Ledenic a manželky jeho Terezie rozené Barta z Vozař??,, nevěstA: Mariana dcera Matěje Dubskýho ochodníka z Mirovic a manželky jeho Anny rozené kočková z Haustitz z berounského kraje

oo : Václav Flachs + Eleonora Hubená - 4.11.1862 Veselíčko / Veselíčko 6 / 56 / Václav Flachs herec s loutkami z Vlásenic 10 vlastní syn + Jana Flachsa herce s loutkami z Vlásenic 10 a matky Cecílie Holzknechtové ze Zbenic , okr Mirovického, nar. 7.3.1837, 25-7-0, svobodný, nevěsta: Eleonora Hubená vlastní dcera Františka hubenýho herce s loutkaa z Budislavi 35, okres Sobělsav, a matky Marie rozené Dubské z Mirovic , nar. 16.1.1844, 18-9-0, svobodná

potomci v rodokmenu Flachs


Josef - 1847

oo : Josef Hubený + Marie Habichová - 26.12.1870 Trhové Sviny / Trhové Sviny 20 / 111 / Josef Hubený loutkář z Budislavi syn Frant. Hubenýho loutkáře z Budislavi a amrie Anny Dubský z Mirovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie habich dcera Karla Habicha kramáře z Hamru 7 a Josefy mašek, 24-0-0, svob.


Anna - 25.12.1874 Hůrka, fara Střížov / dohledat

oo : Antonín Kočka + Anna Hubená - 24.11.1898 Vitějovice / Vítějovice 7 / 40 / Antonín pad. Kočka kočující loutkář narozen v Outěchovicích fara velká Chýška , manž. syn Matěje Kočky kočujícího loutkáře z Jindřichovic 20, (syna Frnt Kočky herce z jindřichovic a Anny roz Dubský z Mirovic ) a Josefy manž. dcery Josefa lakrona herce z Čestic a Marie Flaksovy z Černovic , 25-4-0, svobodný, nar. 30.9.1873, nevěsta: Anna Hubených manž. dcera Josefa hubeného kočujícího loutkáře z Budislavi(fara Budislav , okr. Soběslav) manž. syna Františka Hubenýho loutkáře z Budislavi a Anny Amrie Dubských z Mirovic 7, a Marie manž. dcery Karla Habicha kramáře z Hamru 7, okres Veselí a josefy Maškovi, 23-10-0, svobodná , nar. v Hůrce fara Střížov 25.12.1874

potomci v rodokmenu Kočka


Adolf - 7.7.1891 v Putimi, okr Písek

oo : Adolf Hubený + Františka Becková - 24.11.1915 Velké Pavlovice / Velké Pavlovice 3605 / 123 / Adolf hubený loutkoherec t.č. ve Vel. Pavlovicích přísl. do Budislavy , okr. Tábor, prost službny vojenské manž. syn Josefa Hubeného loutkoherce v Budislavi a jeho manželky Marie roz. karel Habich , otec řije , matka zemřela , nar. 7.7.1891 v Putimi, okr Písek, m 24-4-0, svob. nevěstA: Františka Peková loutkoherečka u rodičů t.č. v Vel. Pavlovicích manželská dcera Františka Peka loutkoherce t.č. v Vel. Pavl. přísl. do hříškova a jeho manželky Antonie roz. Václav Flachs nar. 7.11.1899 Senkově fara Citolíby


Vojtěch - 1849

oo : Vojtěch Hubený + Rozálie Blümlová - 3.7.1871 Česká Budějovice / Česká Budějovice(Sv. Mikuláš) 65 / 200 / Adalbert Hubený komediant nach Budislav zustanding u geboren in Steinkirchen eh sohn des Franz hubený komedianten u der Marie Dubský, 22-0-0, svob. nevěsta: Rosalie Plemel eh tochter des WEncel Plemep komedianten aus Klaven? u der Maria geb. Hubený , 22-0-0, svob.


Kateřina - 1870 možná Strmilov, okr. Jind. hradec / Hledam Smtrmilov 9 / 260 nic

oo : František Flachs + Kateřina Hubená - 27.6.1893 Ledenice 211 / Ledenice 12 / 65 / Flachs František loutkář z Předmíře , manž. syn Františka Flachs komedianta z Předmíře a jeoh manželky Alžběty rodem Urban z Bukovníka, 23-5-0, svobodný, nevěsta: Kateřina manž. dcera VOjtěcha Hubený kramáře z ledenic 211 a jeho manželky Rosalie rodem Pleml z neveklova , 22-8-0, svob.

potomci v rodokmenu Flachs


Alžběta - 21.6.1851 Doudleby

oo : Josef Lagron + Alžběta Hubená - 16.1.1872 Velešín 85 / Velešín 11 / 52 / Josef lagron kočující herec s loutkami z Chluma 28 Křemežské osady syn Jana Lagrona herce s lutkami z Dresinka 7, osay Budislavské a KAteřiny Dubskyho z Mirovic, nar. 31.1.1847, svob. nevěstA: Alžběta Hubenyho herce dcera Františka Hubeneho herce s lutkami prislusnika k obci Bohuslavic a manželky jeho Marie Dubskýho z Mirovic 26, nar. 21.6.1851,svob.

ona: 29.8.1873 Nuzov 13 / Myšenec 10 / 13 / Alžběta Lagron manželka Josefa lagrona komedianta z Malého 5esína 7 rozená hubená z Budislavi, 21-0-0, svob., cholera


Jan -

oo : Jan Hubený + Barbora Studená -


Josef - 9.3.1856 Ledenice 49 / Ledenice 6 / 113 / Jan Hubený hadrář z Ledenic 49 syn jakuba Hubenýho knihaře v ledenicích 102 a Terezie roz. Barta z Opařan , kraj táborský nadénické dcery , matka: Barobra , dcera Terezie Studené z Plavska 12 kraj Budějov. dcery Martina Studeného policajta v Stráži 25 a kr. Buději. vkr. hradec a Apolonie

oo : Josef Hubený + Kristína Vicanová - 29.1.1883 Vysoká Lhota 26 / Pošná 10 / 15 / Josef Hubený paraplář světem jdoucí příslušný do Ledenic syn Jana Hubenýho hadráře z Ledenic 49 a Barbory roz. Studené z Plavska 12, okr. Jindř. Hradec, nar. 26-10-0, nar. 9.3.1856 Ledenice, svobodný , nevěsta: Kristína dcera Jana Vicana šlejfíře ve Vysoké Lhotě 26 a Františky roz. Truhlářové ze Žleb, nar. 9.12.1857 Červená Řečice, 25-1-0, svob.


Kateřina - 1808

oo : Matěj Habich + Kateřina Hubená - 8.10.1833 Ledenice / Ledenice 10 / 37 / Matěj syn Ignáce Habicha policajta z Černovic 30, téhož panství , matky Anny rozneé Krčena z Kamená Táborského kraje, 28-0-0, matka: Kateřina dcera Jakuba Hubený kramáře z Ledenic matky Theresie rozené Bartová z Dobrojitz panstí Vovřenského, 25-0-0

potomci v rodokmenu Habichoo : Vojtěch Mašek + Terezie Hubená -


Nesvětští

oo : Matěj Hubený + ? - -


Kateřina - 1745 Starosedlský Hrádek, okres Příbram, Česká republika / fara Tochovice

oo : Vojtěch Choura + Kateřina Hubená - 1.9.1776 Starosedlský Hrádek, č.p.16, okres Příbram, Česká republikaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Vilém Hubený + Kritína Truhlářová -


Karolína - 23.5.1931 Budislav , okr. Soběslav

20.3.1932 nemocnice, České Budějovice / České Budějovice 2 / 10 / Karolina Hubená manž. dcera Viléma Hubeného trhovec z Budislavi 19 a Kristiny rod. Truhlář, narozená 23.5.1931 v Budislavi , 0-9-27
https://digi.ceskearchivy.cz/5684/60/1474/910/52/0