Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Ilický

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jan Ilický + Markéta Krausová - zkusit Libočany, okr Žatec , onz Kotouně, on psán z Voselec / hledám Šipín 08 / 3-6 14-17

on: 1846-1852 zkusim Oselce / hledam Kotouň 12 / 1-34 / Kotouň 11 / 1-47


Josef - 29.12.1800 Zálezly 5 / Skapce10 / 6 / Johann Stilicki handlsmann von Töpler(Teplá) herrshaft, matka: Margaretha Krausin aus Roslowitz(Rozněvice) hr. Töp, kmotr: Josephus Stieber hauslers aus Katzemirsch, Anna Stüberin hauslerin in Katzemirsch

oo : Josef Ilický + Josefa Šolcová - 14.5.1821 Nekvasovy 48 / Kvášňovice 07 / 33 / Josef syn Jana Ilického šlejfíře z Kotouně 2, 23-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Matěje šolce chalupníka z Kvašňovic 30 a matky Anny Strolený domkaře z Nekvašova 9, 23-0-0, svob.


Jan - 14.4.1822 Nekvasovy 48 / Kvášňovice 06 / 134 / Josef Ilický ??? ??? patřící ???, matka: Josefa dcera Matěje Wolf? chalupner Kvašňovický 30 a matky margarety ?? ???

Kateřina - 10.9.1824 Nekvasovy 48 / Kvášňovice 06 / 146 / Josef Ilický šlejfíř z Nekwasova potřící k ???, matka: Josefa dcera Matěje Nolč? chalupner z ??? matky Magdalena Kratina? z ???

Josef - 23.1.1827 Nekvasovy 48 / Kvášňovice 06 / 159 / Josef Ilický ???? ??? ?? , matka: Josefa dcera Matěje Wol?? chalupníka z ??? 30 ??? ???

Josefa - 24.2.1837 Nekvasovy 48 / Kvášňovice 12 / 11 / Josef ilický šlejfíř a domkař, matka: Josefa dcera Matěje šolce chalupníka z Kvašovi 30 a matky Magdaleny rozneé Strolené z nekvašovic 32


Václav - 12.8.1854 Nekvasovy / Kvášňovice 12 / 160 / narodil se Josefe ilitské dceři Josefa Ilitského brusiče z Nekvašova 48, nemanželský synáček, který byl od baby Kateřiny Šraubové z Nekvasova pokřtěn jméno Václav obdržel po 4 hodiny zemřel

12.8.1854 Nekvasovy


oo : Matěj Kuchta + Josefa Ilická - 8.4.1867 Doubravice 37 / Záboří 14 / 84 / Matěj Kuchta nádeník a vojín od c.k. vozatajstva, reservník syn Josefa Kuchty sedláckého výminkáře z Doubravice 37 z mateře Kateřiny Křivancové z Mečíchova 27 a Anny Nové z Doubravice 28, 30-0-0, svob. nevěsta: Josefa Ilická dcera Josefa Ilického brusiče z Nekvasov 48, okres Nepomucký a Marie Maškové z Kvasňovice okres Horažďovice, 29-0-0, svob.


Matěj - 4.9.1865 Nekvasovy 48 / Kvásňovice 20 / 70 / nemanželské dítě, oddáni 8.4.1867 Záboří, otec: Matěj Kuchta poklasný v Krlech na okresu Strakonickém 20, manž. syn Josefa Kuchty sedláka z Doubravice 37 a jeoh manž. Anny rodem Nový z Doubravice 26, matka: Josefa dcera Josefa Ilickýho šlejfíře z Nekvasov 48, okresu Nepomuckého a matky Josefy Šulcové z Kvásňovic 30


Marie - 1810 Karlovy Vary / hledám Karlovy Vary 012 / 124-130 292 / Karlovy Vary 020 / 34-46 535 549 / 024 / 183LL / 028 / 66 / 029 / 188 / 036 / 75 / 037 / 173 178

oo : Matěj Pflégr + Marie Ilická - 31.1.1826 Kotouň 8 / Kotouň 07 / 11 / Matěj Pfleger brousil a řešetář z Milostic? vlastní syn Františka Pfleger z Milostic mateři rozený Marie Eichlerovy z Pil??, 21-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana Illyckýho pastýře neb. brousila z Kotouně , mateře rozený Markyti Krausovy z Polen??, 10, 16-0-0, svob.

ona: 27.6.1897 Rataje 75, okr. Tábor / Rataje 13 / 133 / Marie Pflegerová rodem Stilzova narozená v Karlových Varech vdova po + Matěji Pflégrovi řešetáři a brusiči z Jankova hjt. Sedlčany, nar. 1.7.1792, 105-0-0

potomci v rodokmenu Pflégr


Bernard - 20.2.1814 Zálezly 2 / Skapce 10 / 11 / Johann Jetlitzky handelsmann auf der durchreise, matka: Margaretha tochter des Johann Kraus von Libotschantin Saazer kreis und ihr Katharina Pollenreit in der Pfalz

oo : Bernard Ilický + Barbora Gruberová - 14.2.1832 Milín 2 / Slivice 18 19 / Bernard Jetlicsky pasiř ze vsy Salesl kladrowského panství v Plzeňském kraji syn Jáana Jetlicskýho platenika a matky Margarethy rozené Krausovi, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbora Hubina dcera Jakuba Hubiny šlejfíře z Milina tamž podanného a matky Anny rozené Heinrich z Kernsalci Kladrovského pasntví, 19-0-0, svob.


Barbora - 17.10.1832 Milín 65 / Slivice 10 / 18 / Bernard Ilický šlejfíř z Milína syn Jana Ilickýho šlejfíře z Voselec a matky Margarety rozené Kraus, matka: Barbora dcear Jakuba Grubra šlejfíře z Millína 65 a matky Anny rozené Bayer

oo : Jan Blüml + Barbora Ilická - 24.4.1854 Milín 65 / Slivice 19 / 129 / Blüml Jan Brusič z Petrovic 14, okresu Sedlčanského , syn Jana Blümla brusiče z Horušan 20 a matky Barbory rozené Stiebrové z Horušan , 28-0-0, svob. nar. 28.10.1826, vdovcem od 24.3.1853, vdovec, nevěsta: Ilická Barbora dcera Bernarda Elického brusíče z Milína 65 v kraji Příbramském a matky Barbory rozené Gruberovi z Milína 65, 22-0-0, svob.

ona: 19.5.1864 Davle 16, okr. Praha-západ / Svatý Kilián 23 / 31 / Blümlová Barbora manželka Jana Blümla brusiče z Lhoty Vilasovy 14, býv. p. Petrovice orkes Selčan dcera Bernarda Ilického brusiče z Milína 65 a matky Barbory roz. Grubrovy z Milína, 35-0-0, tubera


oo : Jan Blüml + Marie Gruberová - 5.2.1866 Střížkov 22 / Okrouhlice 09 / 82 / Blüml Jan brousiř z Horušan 20 okres Přeštický syn Jana Blümla brusiře z Horušan 20 a matky Barbory rozneé Štiebrové obchodníka z Horušan 20, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Gruberová Maria dcera Josefa Grubra brusíře z Střížkova 22 a matky Anny rozneé Fišerové ze Sedlce 21, 20-0-0, svob.


Jakub - 3.10.1834 Kluky 19 / Chřešťovice 7 / 253 / Bernard Ilický šlejfíř von Milín herrshaft des selben Nammen bey Příbram sohn des Johan Ilický schleifer con Voseletc, derselben Herrshaft und der mutter Margaretha geboren Bruner von Voseltz, matka: Barbara tocher des Jakob Gruber sleifer von Milin udn mutter Anna geboren Kučec? von Milin der selben herrshaft

oo : Jakub Ilický + Anna Dammerová - 12.9.1859 Milín 65 / Slivice 19 / 184 / Ilický Jakub brusič z Milína 65 syn Bernarda Ilického brusiče z Milína , okre. Příbram a jeoh manželky Barbory rozené Gruberové brusiče z Milína 65, 25-0-0, nar. 3.10.1834 fara Křešťovice, svoboodný, nevěsta: Anna dcera Antonína dammera brusiče z Malovic 3, okres Mladovožický kraje Táborského a jeoh manželky Markéty rozneé Šturmové z Šizmitze v Bavořiícch, 23-0-0, svob. ,nar. 21.11.1836 fara Manetce


Kateřina - 21.10.1858 Jablonná 33 / Dolní Hbity 04 / 156 / nemanželské dítě, Jakob Ilický brusič z Milína 65, okresu Příbram, syn Barbarda Ilickýho z Milína 65 a Barbory rozneé Gruberové tamtéž, matka: Anna Marie dcera Antonína Dammera brousiče z Malovic 3, okresu Vožickýho Margarethy rozené Šturmové ze Širmic v Bavorsku, rodiče oddáni 12.9.1859 Slivice

Anna - 15.6.1861 Ředice / Nechvalice 05 / 230 / Ilický Jakub šlejfíř z Milina 65, býv panství nyní okresu Příbramského syn Bernarda Ilický šlejfíře z Milína 65 a matky Barbory rodem Gruber z Milína 65, matka: Dammer Anna dcera Antonína Dammra šlejfíře z malovic 3, okresu Mlado Vožického a matky rodem Šturmoy z Širmic 7 z Bavor

Václav - 24.3.1871 Červená, okr. Písek / dohledat / není online až 2049

oo : Václav Ilický + Josefa Gruberová - 14.9.1895 Milín 50 / Slivice 32 / 435 / Illický Václav brusič z Milína 30 narozený v Červené okres. Písek, přísl. do Milína m. syn + Jakuba Illickýho brusiče z Milína 50 a matky Marie roz. Dammerové z Vožice , nar. 24.3.1871, svob. nevěsta: Gruberová Josefa narozená a příslušná do Milína 10.3.1877, m.d. Václava Grubera brusiče ze Střížkova 22 a Jsoefy dcery Bernarda Illický nájemnice hostince v Křenovicích , nar. 10.3.1877, svob.


František - 4.3.1876 Boješice 3 / Slivice 29 / 386 / Ilický František Jakub brusič z Milína 65 syn Bernarda brusiče tamtaéž 65 a Barbory rozené Gruberové z Milína, matka: Anna dcera Antonína Dammera brusiče z malovic 3, hjt. Vožice a markéty rozneé Šturmovy ze Širmic

oo : František Ilický + Antonie Chobotová - 29.10.1900 Trusko


Marie Vilemína - 28.9.1901 Beroun 5 / Beroun 52 / 95 / Ilický František dělník nádeník c.k. st. dráhy v berouně 5, nar. v boješicích , okr Mirovice přisl. do Milína okr. Příbram man. syn . Jakuba Ilickýho dělníka z (Příbrami) Milína 65 a Anny roze. Pammerové z Malovic, nar. 4.3.1876, matka: Antonia roz. Chobotová v Bernarticích , okr. KRalovice , manž. dcera Josefa Chobota hospodářského dělníka v bernarticích a Amrie roz. Vaňáčové z Hranic, nar. 18.4.1880, rodiče oddáni 29.10.1900 Tursko, dítě oddáno s Jindřichem Lapáčkem v Žilině, Slovenko 13.1.1929

oo : Jindřich Lapáček + Marie Vilemína Ilická - 13.1.1929 Žilina, Slovensko / on nar. 9.6.1900 Dolní Kralovice


Božena - 30.12.1881

oo : Josef Dammer + Božena Ilická - 3.7.1900

potomci v rodokmenu Dammer


Anna - 26.4.1838 Stará Huť 50 / Dobříš 12 / 120 / Bernard Ilický šlejfíř syn Jana Ilického šlejfíře z Melina 55 a matky Markyty rozený Kraus z Melina 56, matka: Barbora dcera Jakuba Grubera šlejfíře z Melina 64 a matky Anny rozené Baier z Melina

oo : Jan Dammer + Anna Ilická - 12.9.1859 Milín 65 / Slivice 19 / 184 / Damer Jan brusič z Malovic 3, okresu Mladovožického kraje Táborského syn Antonína Dammera brusiče z Malovic a jeho manželky Markéty rozneé Šturmové ze Šrmic v Bavořích , 26-0-0, nar. 4.11.1833 CHiesch,svobodný nevěsta: Anna dcera Bernarda Ilickýho brusiče z Milína 65 a jeho manželky Barbory rozneé Gruberové brusiče z Milína 65, 21-0-0, nar. 25.8.1839 fara Dobříš, svob.


Josef Václav - 26.5.1841 Káciň 4 / Dolní Hbity 03 / 351 / Bernard Illitzký schleifer u siebmacher wohnhaft in Millin hier auf den Reise, ehelicher sohn des Johan Illitzky gärtlers u der Margaret geborenen Kraus seiner ehegemahlin, beide aus Waselez, waselezer gutes pilsner kreise, cuplati Slivice, matka: Barbara eheliche tochter des Jacob Gruber schleifers mutter + Anna geborenen Stauber beide aus Millin 52, nota: cestovali světem, po svém živobytí jdouce a manželka v Kacini u Šmějkalu slehla

Mrtvě narozená dcera - 26.5.1841 Káciň 4 / Dolní Hbity 08 / 60 / N. dcera bernarda Illitzskýho šlifíře a řešetáře světem jdoucího, matky Barbory obou z Milína 52, byloz dvojčat, mrtv ěnarozeno

Josefa - 20.9.1846 Křenovice 1 / Vojkov 01 / 108 / Illický Bernard pachtíř hospody z Křenovic a šlejfíř syn Jana Illického šlejfíře z Voseleč a z matky Margareti rozené Kraus z Voselec, matka: Barbara Hubin dcera Jakuba Hubin havíře z Milina 55 a matky Anny rozené Staubert z Milina

oo : Václav Gruber + Josefa Ilická - 5.2.1866 fara Okrouhlice / Okrouhlice 09 / 82 / Gruber Václav brusiř z Střížkova okres benešovský syn Josefa Grubra brusiče z Střížkova 13 a matky Anny rozené (překrtlé Fišerové ze Sedlce) Štaubertové z Ouštic, nar. 24.9.1843 Ouštice, 22-0-0, svob. nevěsta: Ilická Josefa služebná z Jezera 13, okres benešovský dcera bernarda Ilického hospodskýho z Křenovic 1, okres Votický a matky Barbory rozené Hubínové havíře z Milínova 55, 20-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Gruber


Josef - 19.6.1852 Sobědraž 1 / Kostelec nad Vltavou 3 / 140 / dvojčata, otec: Bernard Illický světem jdoucí brusař a řešetář z Milína syn po + Janu brusiči a řešetáři z Voselce a matky Markéty rozneé Krausové též z Voselce , právní kraj Pražský , matka: Barbora dcera Jakuba Hubina řešetáře a brusaře z Milína 56 a matky Anny rozené Heinrich (přeškrtlé Bajerové) z Milína

Markéta - 19.6.1852 Sobědraž 1 / Kostelec nad Vltavou 3 / 140 / dvojčata, otec: Bernard Illický světem jdoucí brusař a řešetář z Milína syn po + Janu brusiči a řešetáři z Voselce a matky Markéty rozneé Krausové též z Voselce , právní kraj Pražský , matka: Barbora dcera Jakuba Hubina řešetáře a brusaře z Milína 56 a matky Anny rozené Heinrich (přeškrtlé Bajerové) z Milína

oo : Jan Gruber + Markéta Ilická - 30.6.1874 Veselíčko / Veselíčko 7 / 17 / Jan. Nep. Gruber brusič z Jezera 12, manželksý syn Josefa Grubra brusiče z Ouštice, okres Neveklov a matky Anny manželské dcery + Jana Staubra řešetáře z LOchovic, nar. 19.5.1849 Lažany Enisovy, 28-0-0, svobo.nevěsta: Markéta Ilická manželská dcera Berbarda Ilického brusiče a řešetáře z Milína 56 a matky Barbory manželksé dcery Jakuba Hubiny řečetáře a brusiče z Milína, nar. 19.6.1852 Sobědraž, okr. Milevsko


Anna -


Marie - 23.8.1825 Kotouň 2 / Kotouň 06 / 12 / otec nenpsán, matka: Anna dcera Jana Illickýho brausily z Kotouně matery rozený Markéty Krausovy z Hespertovů?

Kateřina - 1832 / hledám Kvásňovice 17 / 12

oo : Jiří Hubinger + Kateřina Ilická - 23.2.1854 Hoštice(u Tábora) 8 / Hoštice(u Tábora) 4 / 22 / Hubinger Jiří šlejfíř z Malovského Borku, kraje Budějovického , okr. Vozice, syn Michala Hubingra šlejfíře z Libočan 36, kraje Sázavského a matky Uršuly rozneé Kašpara Šturma z Gasetz okolí Chebského, dobře znám, 29-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Ilická služebná z Hoštic 3 kraje Bud. okr. Voz dcera Anny Ilicképodruhyně dcery Jána Ilického pasyře z Nekvasov 48, kraje Plzen. podkraje Přeštického okresu Nepomuk a matky Margarety roz. Krausové ze Zemava panství biskup. Teynské , Nevěsta dobře známa , 22-0-0

potomci v rodokmenu Hubinger


oo : Vojtěch Koželůžek + Anna Ilická -


Josefa - 27.2.1839 Předmíř 14 / Kasejovice 20 / 130 / nemanželské dítě, otec: Vojtěch Koželužek mistr švcovský z kasejovic, matka: Anna Ilicka dcera jana Ilickýho šlejfíře z Kotouně 8 a mateře + Markéty rozneé Krausovy z Kladrubského panstvíá

Marie - 1.10.1843 Mračov 3 / Záboří 8 / 268 / Vojtěch Koželužek švec z kasejovic matka: Anna dc. + Jana Ilického pastýře z Kotouně 2 a též + Alžběty n. z Tauškova 2

oo : Michale Hubinger + Marie Ilická - 21.10.1867 Malovice 11 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 325 / Michael Hubinger jinak Dammer šlejfíř z Malovic 11, nemanželský syn Anny Marie Hubingerové dcery Michalea hubingera šleifíře z Liibočan a Uršuli rodem Šturmové z Libočan, nar. 19.4.1846, fara Donawitz, 24-0-0, nevěsta: Marie Ilický nemanž. dcera Anny Ilický dcery Jana Ilického pastýře z Kotouně ??? Nepomuckého a Alžběty jeho manželky z Touškova , nar. 1.10.1843 fara Záboří, 24-0-0, svob.


Anna - 1846 zkusit Lochovice / hledam Lochovice 10 / 345-350 / Kasejovice 22 / 63-64 119-120

oo : Karel Flachs + Anna Koželužková - 11.7.1870 Pozdyně 14 / Hvožďany 13 / 53 / Flachs Karel c.k. dovolenec od 75 pěšího pluku hraběte Folliota de Cveneville a šlejfíř rodilý v Jamné ,syn Josefa Flachse kotláře z benešova 3 a AMrie rodilé Fürstové z Vysoké, 26-0-0, sovb. nevěsta: Anna nemanž. dcera Anny Illické dcery jana Ilického domakře a kramáře z Lochovic 34, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Flachs


Jan - lexikon neví / hledám Kotouň 13 / 83-89

oo : Jan Štillitz + Anna Blümlová - lexikon neví


Václav - 5.12.1848 Sedlčany 102 / Sedlčany 15 / 108 / Štillitz Johann mistr šlejfířský ze Sedlčan 102, panství Chlumecké syn + Jana štillitze pasýře z Voselce v kraji Prachenském a matky + markyty Baier z Rockendorfu, kraji Plzenském, matka: Blimel Anna dcera + Jana Blimla šlejfíře z Petrovic 48, v berounsku a matky + Barbory rozené štieber z Pařiče, kraje Klatovského


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jan Ilický + Anna Hlaváčková - Životice ona z Merklína / Kotouň 10 / 1-37 / Merklín 39 / 42-48


Ludvík - 1856 / Kotouň 09 / 62-127 / Merklín 39 / 12-

oo : Ludvík Ilický + Barbora Nedbalová - 21.2.1881 Životice 19 / Kotouň 10 / 113 / Ludvík Ilický domkař ze životic 19, syn Jana Ilickýho domkaře ze Životic 19 a jeoh manželky Anny rodem Hlaváček z Merklína 114, , okr. Přeštický, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora nedbalová dcera Václava nedbala chlupníka ze Životic 16 a jeho manželky Anny rodem Chaloupky z Nedřeva 19, okr. Blatensky, 23-0-0, svob.


Anna - 12.3.1881 Životice 19 / Kotouň 15 / 171 / Ludvík Ilický domkař ze Životic 19 syn Jana Ilickýho domkaře ze Životic 19 a jeho manželky Anny rodem Hlaváček z Merklína 114, okr. Přeštický, matka: Barbora dcera Václava Nedbala chalupníka ze Životic 16 a jeho manželky Anny rodem Chalupka z Nedřeva 19

Josef - 21.1.1883 Životice 19 / Kotouň 15 / 209 / Ludvík Ilický domkař ze Životic 19 syn Jana Ilickýho domkaře ze Životic 19 a jeho manželky Anny rodem Hlaváček z Merklína 114, okr. Přeštický, matka: Barbora dcera Václava Nedbala chalupníka ze Životic 16 a jeho manželky Anny rodem Chalupka z Nedřeva 19Mirovice 22 / 24-25 31-32 62-69 158-161 178-


Kotouň 13 / hledám 24-26 83-89
fara Záboří / Záboří 8 / 11 40-41 74 108-109 134 147-148 165-166 174-175 195-196 215-218 250-251 267-270http://www.portafontium.cz/iipimage/30064706/kvasnovice-06_1340-n?x=289&y=424&w=556&h=246

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7587&scan=39#scan39

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu