Rodokmen: Janeček

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

oo : Václav Janeček + Františka -


Jan - 1792 Kozojedy

oo : Jan Janeček + Marie Fletnerová - 13.8.1816 Lašovice 12 / Panoší Újezd 16 / 10 / Jan Janeček domkař syn Václava a Františky Janeček souseda z Kozojed 16, 24-0-0, svob. nevěstA: Marie dcera Václava a Marie Flatner domakře z Lašovic 12, 22-0-0, svob.


Václav - dohledat

oo : Václav Janeček + Anna Holzknechtová - dohledat Vonoklasy Zbenice, Lašovice


Hynek - 21.4.1843 Kučeř 13 / Červená 6 / 121 / Václav janeček komediant artist. marionetensspieler z Vonoklas , berounský kraj syn Jana Janečka marionettenspiler z Vonoklas matky amrie roz. Flötnerové z Lašovic , křivoklatské panství, matka: Anna dcera Josefa Holzknechta komedianta , marionettenspieler ze Zbenic vorlického pasntví matky Anny oz. Tolarové z Karlova , panství spálené pořící

oo : Hynek Janeček + Marie Peková - 20.10.1869 Brandýs nad Labem / Brandýs nad Labem 46 / 102 / Janeček Ignác , cestující komediant z Vonoklas , syn Václava Janečka komedianta z Vonoklas a Anny rozené Holzknechtové ze Zbenic, nar. 21.4.1843 v Kučeřích, 26-0-0, svob., nevěsta: TYříška Marie vdova po+ Františku Tříškovi komediantu z Martinova , okres Zbraslav, dcera Josefa Peka komedianta z Vonoklas 39 a KAteřiny rozneé Flachsové z Vlásenic, 19-0-0, vodva, nar. nar. 11.12.1849 ve Lhotě fara Smolnice, vdovou od 18.1.1868 dle úmrtního listu ze Žerčic


Rudolf - 16.7.1874 Buková 49 / Starý Rožmitál 30 / 80 / Janeček Ignác , cestující komediant z Vonoklas , syn Václava Komedianta z Vonoklas a Anny roz. Holzknechtovy ze Zbenic, matka: Marie dcera Josefa Peka komediatna z VOnoklas a AKteřiny roz. Flachsový z Vlásenic ovdovělá Třísková , dítě zemřelo 24.1.1953 Zruč

on: 24.1.1953 Zruč


Anna - 20.12.1881 Boješice /

ona: 12.7.1951 Český Brod


Jan - 1849

oo : Jan Janeček + Johana Štaubertová - 26.1.1881 Plzeň 228 / Plzeň 080 / 45 / Janeček Jan umělec a loutkář v Plzni z Vonoklas syn Václava janečka gymnastického umělce v Vonokalsech a Anny roz. Holzknechtový ze Zbenic, 32-0-0, svob., nevěsta: Stauebrtova JOhanna dcera Josefa Stauberta gymnastického umělce z Zahradce okr. Sedlčanského a MArie roz. Beckovy z Neushclosu, 24-1-0, svob.


Václav - 5.1.1850 fara Bohutín / hhledam Bohutín 07 / 52- / BOhutín okr Šumeprk inv.č. 7809 / 89 nic

oo : Václav Janeček + Anna Holzknechtová - 10.7.1877 Skořice 1 / Skořice 18 / 65 / Janeček václav provozovatel tělocviku z Vonoklas syn Václava janečka provozovatele tělocviku z Vonoklas a matky Anny rozené Holzknechtovi z Vorlíka , 27-6-0, svob. nar. 5.1.1850 Bohutín. nevěsta: Holzknechtová Anna dcera Jana Holzknechta provozovatele tělocviku ze Zbenic a matky Anny rodem Verdeber(Kuzilovy ze Škudry), 35-0-0, svob. nar.-16.6.1842 fara Švihovská


Jan - 13.11.1865 Roželov 23 / Hvožďany 10 / 136 / nemanželský syn otce: Janeček Václav Divadelník dle domovního llistu od hejt. Smíchovského ze dne 23.5.1876 do obce Vonoklas příslušící , manželský syn Václava janečka divadelníka z Vonoklas a Anny rodem Holzknechtové ze Zbenice , amtka: Anna dcera Jana Holzknechta herce s loutkami ze Zbenic a Anny rozené Vaderbrové ze Škudry strakonického okresu, rodiče oddáni a dítko legitimizováno 10.7.1877 Skořice

Alois - 27.12.1881 Starý Klíčov 51 / Mrákov 15 / 117 / Václav janeček provozovatel tělocviku z Vonoklas manželský syn Václava Janečka komedianta z Vonoklas a matky roz. Holzknechtové z Vorlíka , okr Písek, matka: Anna manželksá dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic a matky rozené Verderber(Kazilovy) ze Škudry, oddán s Marií Ježkovou roz. Grůberovou 22.9.1920 v Chrášticích

oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Emanuel - 18.12.1854 Úhonice 29, okr. Praha-západ / Úhonice 09 / 149 / Václav janeček /Janetschek> herec / marionettespiler/ prislušný k obci Vonoklas pro statek Vonoklas v berounsku nyní okres Zbraslavský podklraj Smíchovský kraj Pražský manž. syn + Jána Janečka téz takového herce z Kozojed , panství Plaské v Plzeňsku mateře Marie rozené Fletner z Lašovic panství Křivoklátský, matka: Anna rozené Holzknecht manž. dcera Josefa Holzknechta herce komedianta z Vorlíka , v Prachynsku nyní soud Mirovický , kraj Plzeňský a matky Anny rozneé Tolar z Karlova pasntví Poříč v Plzeňsku

duplicitní zápis v Dobřichovicích : 18.12.1854 Úhonice , okr Horoměřice / Dobřichovice 11 / 380 / Janeček Václav herec s loutkami marionettenspieler příslušný do Vonoklas syn + Jana Janečka též takového herce z Kozojed a matky Marie roz. Fletnerovy z lašovic, matka: Janeček Anna dcera Josefa Holzknechta herce komedianta z Vorlíka a matky Anny rozené Tolar z Karlova rodilá ve Vorlíku býv. panství Vorlík, kres Mirovice, dle zaslaného duplikátu fary Ouhonické kniha IV strana 151

oo : Emanuel Janeček + Anna Hubená - -


Adéla - 7.1.1881 Chrást 5 / lašovice 8 / 148 / Emanuel Janeček herec s loutkami syn Václava janečka loutkáře z Vonoklas a Anny rod. Hoolzknecht z Vorlíka, matka: Anna dcera + Tomáše Hubenýho gymnastika z Ledenic a Barbory rodem Kellner z Hluboše , zemřela 16.10.1953 v Praze II Kateřinská 30

oo : Antonín Kellner + Adéla Janečková -

ona: 16.10.1953 Kateřinská 30, Praha 2, Česká republika / napsáno u narození

potomci v rodokmenu Kellner


Rudolf - 3.5.1859 Coučice 13, okr. Březnice / dohledat / hledam Čucice 1095 / 7-8 30-35 nic / Zhoř 14 / 23 nic

oo : Rudolf Janeček + Marie Berousková - 21.7.1896 Úpice / sign. 167-4584 / 150 / Rudolf Janeček kočující herec při Cirku BerousekL t.č. bytem v Úpici bez čísla nar. v Coučicích 13, okr. Březnice dne 3.5.1859, manž. syn + Václava Janečka kočujícího loutkoherce ve Vonoklasech ,okr. Zbraslav a + Anny dcery Josefa Holzknechta loutkoherce z Vorlíka , 37-0-0, svob., nevěstA: Marie berousková kočující člen cirku Berousek t.č. bytem v Úpici be zčísla nar. v Křestovicích 10 dne 26.12.1863, okr. Písek manž. dcera + Čeňka Berouska kočujícího loutkoherce z Vlásenic 10 okr. Tábor a Marie dcery Josefa lagrona loutkoherce z Dřešínka 7, , svobodná, 32-0-0


Marie Berta - 12.11.1896 Mnichovo Hradiště / Mnichovo Hradiště 32 / 341 / Janeček Rudolf člen kočující společnosti v Mn. Hradišti cirku "Berousek t.č. v mnich. Hradišti okresu téhož syn + Václava janečka kočujícího loutkáře ve Vonoklasech a Anny dcery Jozefa holzknechta loutkoherce z Vorlíka , nar. 3.5.1859 v Čončici, matka: Berousková Marie dcera + Čeňka Berouska kočujícího loutkoherce z Vlásenic 10, okres táborský a matky Marie dcery Josefa Lagrona loutkoherce z Dřešínku , okres Volyň, nar. 26.12.1863 ve Vřeškovicích, oddáni 21.7.1896 v Úpici

oo : Jindřich Jan Kopecký + Marie Janečková - 1.8.1922 Praha

potomci v rodokmenu KopeckýJan - 19.6.1818 Chvalín 21,okr. Roudnice n.L. / sig L26/9 / 45 / Ján Janetšek světem jdoucí kramář rozeny z Kozojedy bydlící v Lašovicích panství Křivoklátské, matka: marie dcera Václava Flöttnera domakře z lašovic panství Křivoklátské

oo : Jan Janeček + Marie Zahradníčková(Zahradecká) - Vonokalsy , oan z Hrobu , okr. Tábor


Václav - 8.3.1858 Bílov 5, fara Potvorov, vikariát Královický / Dobřichovice 11 / 390 / Janeček Jan cestující herec s lutkami příslušnák k obci Vonoklasy , syn + Jana Janečka herce s loutkami z Vonoklas a matky Marie rodem Fletnerovy z Lašovic , rodilý kd enebyloz adáno, matka: Janeček marie dcera Silvestra Zahradeckého kramáře z Křince , okres Chrudim a matky Johanny rozené Homolka z Křinec , rodilá kde nebylo zadáno,

Karolína -

oo : Josef Schallmann + Karolína Janečková -

on: před 1868

potomci v rodokmenu Schallmann


oo : Jan Aleš + Karolína Janečková - 14.2.1871 Klučenice / on z Lhotky ona z Vonokals


Josefa - 31.7.1868 Obříství 20 / Obříství 19 / 12 / nemanželské ditě, otewc: Jan Aleš herec s loutkami světem jdoucí rodilý z Lhotky 12 patřící do obce Mezilesí okres Tonče? hejtm,Pelhřimov, mnžl. syn Barbory Aleš z Mezilesí, matka: Karolina Janešková vdova po + Josefu Šalman komediantu světem jdouci nyní v bytu v Obříství 20 dcerea Jana Janečka loutkáře z Vonokals a AMrie rodem Zahradníčkové z Hrob , okresu tábor

oo : František Vocásek + Josefa Alešová - 9.6.1890 Anělka, Střížovice / STŘ O10 / 180 / Vocásek František kočující loutkoherec t.č. ve Střešovicích , přísl. do Hosotuně , manž. syn + Atnonína Vocáska kočujícího loutkoherce z Hosotuně a jeho manželky + AMrie rodem Herrgott z Kladna , nar. 6.5.1869 Bohnice, 21-0-0, svob. nevěstA: Josefa Alšová kočuijící loutkoherečka t.č. ve Střešovicích dcera legitimovaná Jana Alše kočujícího loutkoherce ze Lhotky 12 a jeho manželky Karolíny rodem Janeček z Vonoklas, nar. 31.7.1868, 21-9-0, fara Obříství

potomci v rodokmenu Vocásek


oo : Jan Janeček + Anna Finková - 21.4.1874 Panoší Újezd / dohledat 89-119nic


Karel - 27.1.1871 Potvorov 43 / Potvorov 10 / 109 / Janeček Jan kočující herec s loutkami z Vonoklas syn Jana Janečka kočujícího herce s loutkami z Vonoklas a matky Marie Flötner z Lašovicu Křivokláta, matka: Finková Anna cestujcící komediantka dcera Josefa Finka měšťana a cestujícího komedianta z Tiníště 26 kraj Jičínský okres Liban a matky Johany Tojsell komediantské dcery z krnska, oddán 17.9.1929 s Bohumilou Barešovou , f. úř Třebívlice

oo : Karel Janeček + Bohumila Barešová(vdova Kočková) - 17.9.1929 fara Třebívlice


Tomáš - 7.3.1874 Pustovětyúdaj z MH / dohledat / hledám Městečko 10 : 135-146 150 nic, 17:102 nic

oo : Tomáš Janeček + Marie Ryšlavá - 8.1.1898 datum napsáno u dcery marie


Marie - 2.1.1900 Pustověty 9 / Městečko 17 / 62 / Janeček tomáš kramář syn Jana Janečka loutkoherce z Vonoklas a Anny rozené Finkové z Týniště, nar. 7.3.1874 ,matka: AMria rozená Ryšlavá dcera jana ryšlavého kramáře z Nouzova 7, hejt. Rakovnické a teresie rozené Jarošové z Terešova, nar. 4.3.1880, oddáni 8.1.1898, dcera oddaná s Ryšlavým Ferdinandem z Nouzova au Rakovníka dne 6.1.1920v Hostec? Tom II pag 195, odddána podruhé s Tichý Frant z Braškova v Budňanech 6.8.1920

oo : Ferdinand Ryšlavý + Marie Janečková - 6.1.1920 Helec? tom II pag 125 / napsáno u narození


oo : František Tichý + Marie Janečková - 6.8.1920 Budňany / dohledat / není online

potomci na MH


František - 1906

Alois - 1908

Josef František - 6.5.1910

oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová -

on: 11.7.1992 Praha


Karel - 3.5.1912

oo : Karel Janeček + Terezie Bocktefelová -


Josefa - 1914

oo : Hynek Čech + Josefa Janečková -


Tomáš - 1923


Jaroslav - 22.6.1877 Velké Přítočno, okr. Kladno / dohledat / není digi

oo : Jaroslav Janeček + Pavlína Wertheimová - 16.7.1906 Liboc / LBC O34 / 22 / Janeček Jaroslav kočující prodavač bičů, přísl do Vonoklas okr. Zbraslavského , nar. ve Velkém Přítočně dne 22.6.1877 hjtm. Kladno mž. syn Jana Janečka loutkoherce z VOnoklas a Anny roz. Finkovy z Ledců u Libáně, 29-0-0, svob. nevěsta: WErtheimová Pavlína kočující nar. v Bubnech dne 27.6.1882, mž. dcera Václava Wertheima loutkoherce z Vonoklas okr. Zbraslav a Barbory roz. Chaloupkovy z Křivoklátu , 24-0-0, svob.


František - dohledat

oo : František Janeček + Františka Richterová - dohledat


Stanislav - 5.7.1863 Brozánky 14 / Hořín 02 / 170 / František Janeček komediant z Vonoklas 12 vlastní syn Jana Janečka kramáře z Vonoklas a matky Marie rozené Kletnerové z laštovic 12, okres Křivoklát, matka: Františka vlastní dcera Jana richtra komedianta z Sternbergu 14, kraje Budějovického a matky Marie rozené Březinové z Vyklantic , panství Šternberg, oddán 30.8.1915 v Kněževsi, fara

oo : Stanislav Janeček + Anna Becková - 30.8.1915 Kněževes / Hledám rakovník-oú 01 / 17-18 nic / Kneževes není online


Antonín -

oo : Antonín Janeček + Barbora Chaloupková - 6.12.1888


Antonín - 2.3.1887 Hromnice 11 / Planá (PS) 29 / 40 / nemanželská dítě, za otce se přihlásil Janeček Antonín komediant syn Františka Janečka komedianta z Bukové 18, hjt. Příbram a matky Františky rozené Richterové ze Šternberku, matka: Chaloupková Barbora nar. v radovešicích , nemanželská dcera Chaloupkové Marie dcery to Františka Chaloupky řemenáře v Hracholuskách 24, okres Křivoklát a Marie roz. Vertheimové z Čisté , okresu Královického, oddani 6.12.1888, dítě oddáno s Josefou Tříškovou v Liboci 18.11.1911

oo : Antonín Janeček + Josefa Tříšková - 18.11.1911 Liboc / LBC O34 / 63 / Antonín janeček kočující pomocník při olotoči přísl do Vonoklas okr Zbraslav nar v Hromnicích 11, hejtm Plzeň mž. syn Katol. rodičů Antonína Janečka komedianta z Bukové 15 okre. Příbram a Barbory roz. Chaloupkové z Radověšic, 24-6-0, nar. 2.3.1887 fara Planá, svob. nevěsta: Josefa třísková kočující nar. v Tysu hejt. Žlutice mž. dcera katol rod. Františka Třísky loutkoherce z Brandýsa nad Labem a Anežky roz. Janečkovy z N., 24-0-0,s vvob. nar. 3.11.1887 fara Tys

on: 5.10.1960 údaj z MH

ona: 5.10.1974 údaj z MH


Antonín - 14.9.1907 údaj z MH

on: 15.4.1968 údaj z MH


Anežka - 31.7.1912 údaj z MH

oo : ?? Pytloun + Anežka Janečková -

ona: 2.6.1995 údaj z MH


Hynek - 6.5.1923 údaj z MH

on: 25.5.1996 údaj z MH


Arnošt - 14.7.1927 údaj z MH

on: 22.1.1997 údaj z MH


Rudolf - 21.1.1890 Újezd u Manětína / není online do roku 2024

oo : Rudolf Janeček + Františka Štaubertová - 5.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / Rudolf Janeček kočující gymnastik narozený v Újezdě 8, or. Královice dne 2.1.1890 fara Manětín mž. syn katol. rodičů Antonína Janečka , komedianta z N a Barbory rozené Chaloupkovy z Hracholusk 27, okr. Rakovník, 22-9-0, svob. nevěsta: Františka Štaubertová kočující nar. v Planu hejt. Plan v Čechách mž.dcera katol. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z H. a Kristiny roz. Toušilovy z Podčápel 10, okr. Litoměřice, 22-3-0, nar. 7.6.1890 Plán

o-o: rozvod 27.2.1937 v Praze


Františka - 20.1.1899 Slatina fara Chřič / dohledat / není online do roku 2049 / strana Nb 16 podle indexu

oo : Josef Vocásek + Františka Janečková - 12.4.1915 Liboc / LBC O34 / 90 / Josef Vocásek zřízenec při kolotoči kočuijící narozený v Rokycanech dne 23.1.1891 mž. syn katol. rodičů Františka Vocáska loutkoherce z Hostouně hejt,. Kladno a Josefy roz. Alešovy z Pelhřimova, 24-0-0,s vob. nevěsta: Franiška janečková kočující narozená ve Slatině hejt. Královice u Plzně dne 20.1.1899,fara Chřič mž. dcera kat. rodičů Antonína Janečka loutkoherce z Bukové 15, okr. Příbram a Barbory rozené Chaloupkovy z Radovesice hjt. Roudnice, 16-0-0,s vob.


Anežka -

oo : František Tříška + Anežka Janečková - před 1888

potomci v rodokmenu Tříška


Juliana -


Stanislav - 8.10.1882 Nučice 4 / Tachlovice 22 / 29 / otec nenpsán, matka: Juliana Janečková dcera Františka Janečka světem jdoucího marionettenspieler dle úředního povolení pro Františka janečka z c.k. hejt. na Smíchově dto 30.4.1880 z Vonoklas a matky Františky roz. Richterové ze Sternbergu , htj. Benešov

oo : Stanislav Janeček + Františka Chaloupková - 4.8.1908 Liboc / LBC O34 / 34 / Stanislav Janeček kočující kramář přísl do Vonoklas okr. Zbraslav nar. v Nučicích, hjt. Kladno dne 8.10.1882 fara Tachlovice, syn Juliany Janečkovy dcery Františka janečka z Vonoklas a Františky rozneé Richtrovy ze Šternberka hejt. benešov, 25-9-0, svob. nevěstA: Františka Chaloupkova , kočující nar. v Dubí, hejt. Kladno dne 22.4.1888 fara Rapice, mž. dcera kat. rodičů Jana Chaloupky , kramáře z Hracholník , okr. Křivoklát a Josefy roz. Nierovy ze Slaného, 20-3-0, svob


oo : František Janeček + Karolína Wertheimová -


František - 21.5.1845 Vrané

oo : František Janeček + Růžena Eichingerová - 24.10.1871 Brozany nad Ohří / Panoší Újezd 42 / 88 / Janeček František komediant z Vonoklas okres Zbrasalv syn kat. manželů Františka Janečka komedianta z Vonoklas a matky Karoliny rozené Wertheim z Čisté, nar. 21.5.1845 kř. lis t v Vraném , nevěstA: Eichingerová Rosalie dcera kat. manželů Jana Aichingera komedianta z Panošova Ujezda 24 a matky Rosalie rozené Chalupské z Hracholusk, nar. 26.5.1848 v panos ujezde fol 66


Josef - 1831 Libovice 15 fara Tuřany / Tuřany 03 / fol 55 / dohledat / není online

oo : Josef Janeček + Františka Eichingerová - dohledat


Cecílie - 5.5.1850 Roztoky 1 / Roztoky 03 / 162 / Josefa Janeček herec s tatrmany z Vonoklas , pobývající ve Lhůtě 4 syn Jana Janečka herce s tatrmany z Vonoklasa jeho manželky Marie Fletner, matka: Františka Eichinger dcera Jana Eichingera potulujícího se pohodného z Janošového Oujezda 24 zdržujícího se ve Lhůtě 4 a jeho manželky Rozálie Chaloupky z Horačkoluck

oo : František Tříška + Cecílie Janečková - 27.10.1868 Brandejs 1 / Brandýs nad Labem 45 / 34 / Tříška Františšek herec s loutkami z martinova syn Antonína tříšky komedianta z martinova a Anny rodem Ječné z Ěpína, 33-0-0-, svob. nar. 6.4.1835 v Mohelnici, nevěstA: Janeček Cecilie dcera Josefa janečka herce s loutkami z Vonoklas a Františky rozené Eichingrové z Panošova Újezda, 18-0-0, sovb. nar. 5.5.1850 v Roztokách


Bohumila - 16.3.1863 VonoklasyBroumy fara Velíz / údaj z MH / velíz 10 : 56-67 nic není ani v indexu Velíz 09 : 19 / Třebotov 39 nic / Dobřichovice 11 / 419 nic


oo : Josef Janeček + Anna Becková - 1.10.1878 Hříškov / F / 4 / dohledat není online / v indexu sig L145/D80

on: 12.8.1856 Černětice 20 /


Šimon - 27.10.1873 Černětice 20 , dohledat ten rok je patrně špatně a bude to 1873 a výš / heldma Předslavice 33 / 56 nic / Předslavice 20 / 56-90 nicJosef - 1792 Kozojedy

oo : Josef Janeček + Josefa Králová - 26.11.1817 Vejvanov 24 / Hlohovice 08 / 13 / Josef Janetschek inmann aus dem Kozojed zu herrshaft Plas geherig, 25-0-0, svob. nevěsta: Josefa tochter Johan Kral invalid aus dem dorf Weiwanov udn der Anna Pollakin, 25-0-0


Antonín -

oo : Antonín Janeček + Kateřina Tříšková -


Bohumila -

oo : Josef Vocásek + Bohumila Janečková -


oo : František Ryšlavý + Bohumila Janečková -


František - 30.5.1887 Prosetice / sig. 162/31 / 208 / Ryšlavý Franz schleifer ehel sohn der Anton Ryšlavý sattler in Hvězda bz. ??lan u der Barbara geb. Eisenhammer aus Prašno-Újezd in Bohmen, matka: Bohumila witwa nach dem Komedaint Josef Vocásek egel tochter des Anton Janeček komedianten aus Církovic bei Kouřim u der katharina geb. Tříška aus brandejs

oo : František Ryšlavý + Marie Zuzánková - 6.10.19112 Liboc / LBC O34 / 69 / http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D36DBB6CB3FE43FC9C69326800861B84&scan=69#scan69


Vincencia - 9.12.1860 Všeradice 36 / Všeradice 06 / 219 / Janeček Antonín herec s marionetami z Cirkovic u Kouřimě syn manž. Josefa Janečka občana z Kozojed kraj Plzensky a Josefy Král z Vejvanova u radnic, matka: Kateřina roz. Tříška dcera manž. Františka Tříšky kramáře z Brandýsa 22 a akteřiny roz. Paba z Kochanky , okr brandejs

oo : František Jung + Vincencie Janečková - 20.5.1878 Bubeneč

potomci v rodokmenu Jung


Josef - 1824

oo : Jan Janeček + Marie Fletnerová - 13.8.1816 Lašovice 12 / Panoší Újezd 16 / 10 / Jan Janeček domkař syn Václava a Františky Janečkovy souseda z Kozojed 16, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Václava a marie Flatnera domakře z Lašovic 12, 22-0-0, svob.
oo : Josef Janeček + Josefa Vlčková -


Marie - 1816

oo : Jan Wertheim + Marie Janečková - před rokem 1853

potomci v rodokmenu Wertheimoo : Jakub Kámen + Mariana Janečková - 26.11.1771 Seč 12, okr Plzeň jih


oo : Josef Wertheim + Anna Janečková - ona z Boješice(nfara mirovice 23 index 70-71 nic , okr Písek, vzali se pred 1912


oo : Antonín Tříška + Anežka Janečková - 26.9.1933 Veltrusy / dohledat není online


oo : Jan Langer + Cecílie Janečková - před 1885


oo : Jan Procházka + Josefa Janečková - před 1878oo : Josef Fridrich + Marie Janečková - před 1872 on z Cvrčovic u Brandejsa ona z VonokalsNEZAŘAZENO DO RODOKMENU


oo : ? Janeček + ? -


Blažej -

oo : Blažej Janeček + Terezie Vačková - -


Martin - 1796

oo : Martin Janeček + Marie Šubertová - 1.7.1822 Kozojedy 44 / Kozojedy 05 / 11 / Martin syn + Blažeje Janečka podruha z Kozojed matky Terezie Vackovy z Černikovic, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie vdova po + Tomášovi Šubert domkaři z Kozojed, 31-0-0, vdova


oo : Blažej Janeček + Kateřina Volinová - 12.1.1796 Kozojedy 15, okr. Plzeň / Kozojedy 05 / 4 / Blažej Janeček, 33, vdovec, nevěstA: Kateřina Volinová, 20-0-0, svob


Anna - 1800

oo : Ondřej Beránek + Anna Janečková - 29.8.1820 Kozojedy / Kozojedy 05 / 10 / http://www.portafontium.eu/iipimage/30064171/kozojedy-05_0103-o?x=1&y=426&w=712&h=318


Mikuláš - 1808

oo : Mikuláš Janeček + Marie Nitschová - 21.11.1831 Kozojedy 25 / Kozojedy 05 / 16 / Niklaus ehel. sohn des + Blasius Janeček inmann aus Kozojed 44, und der muttter Katharina geb. Volin aus Kozojed 18, 23-0-0, svob. nevěsta: Maria eheliche tochter des Niklas Nitsche chalupner aus Kozjed 25 und der mutter Marie geb. Křistal? aus Kzoojed 35, 21-0-0


Veronika - 1773

oo : Jakub Procházka + Veronika janečková - 30.4.1793 Kozojedy 13 / Kozojedy 05 / 4 / Prochazka Jakub , 20-0-0, svob. nevěstA: Janečková Veronika 20-0-0, svob. svedek: Janeček Blažej bratr nevěstyoo : Martin Janeček + Veronika Dubová -


Jan - 1803

oo : Jan Janeček + Marie Vaňková - 3.8.1824 Kozojedy 2 / Kozojedy 05 / 12 / Jan syn AMrtina Janeček chalupníka z Dolní Břízy matky Veroniky Dobové z Dolní Břízy, 21-0-0, svob. nevěstA: MAria dcera + Františka Vaněk chalupníka z Kozojed matky Kateřiny Hrdlička z Dobřičeoo : František Janeček + Božena Nierová -


Božena - 4.2.1883 Lojovice, fara Velké Popovice / není online

oo : Rudolf Jonáš + Božena Janečková - 3.2.1910 Liboc / LBC O34 / 50 / Rudolf Jonáš kočující prodavač střižného zoží přísl. a nar. ve Vinci okr. Mlada. Boleslav syn BArbory Jonášová dcery jana Jonáše rolníka ve Vinci 45 a KAteřiny roz. Joinášovy z Vince11, 30-6-0, svob. nar. dne. 24.7.1879 ve Vinci, nevěsta:: Božena Janečková kočující nar. v Lojovicích hejt. Kr Vinohrady, okres Velké popovice dne 4.2.1883 mž. dcera Františka Janečka loutkáře z Cirkovice okr. KOuřim a Boženy roz. Nierovy ze SLaného, 27-0-0, nar. 4.2.1883oo : Ferdinand Janeček + Emílie Langrová -

on: 22.7.1915 u Niederwice, Malé gubernie Ljubelské v Rusku,

oo : Rudolf Jung + Emílie Langrová - 10.12.1917 Liboc / LBC O34 / 102 / Rudolf Jung artista cirkusu v Dolní LIboci , narozený v Novém Bydžově 4.3.1885 mž. syn katol. rodičů Františka Junga člena cirkusu z Vonoklas okr Zbraslav a Vincentiny rozneé janečkovy z Církovice, okr. Kouřím, 32-6-0, vdovec, Josefa smetanová: 6.4.1917 obecní nemocnice Vinohrady, nevěsta: emílie janečková v Dolní Liboci vdova po Ferdinandu Janečkovi loutkoherci z Vonoklas , okr Zbraslav, narozená ve Studňanech 20, hjt. Jičín dne 24.6.1884 fara Radim, mž. dcera katolů. rodičů Jana langra loutkoherce z Cérkovice okr Kouřim, a Cecilie roz. Janečkovy z Vonoklas, 33-0-0, vdova, ovdověla 22.7.1815 u Niederwice, Malé gubernie Ljubelské v Rusku,
Hledám Josef Janeček otec Josef matka Josefa Králová - Plasy 06 / 80-102 149-164 188-195 202-209


Kozojedy 05 / 1-16 janečkovy vypsani