Rodokmen: Janeček

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Jan Janeček + Marie Fletnerová - on Kozojedy ona Lašovice před rokem 1819 hledam Lašovice / Panoší Újezd 22 / index J 36-37 nic

hledam Kozojedy - Kostelec nad Černými Lesy 11 / 20 nic

Plzen - Kozojedy 05 / 1-12 jsou tam Janečkovi ale ne umuj


Václav - dohledat

oo : Václav Janeček + Anna Holzknechtová - dohledat


Hynek - 21.4.1843 Kučeř 13 / Červená 6 / 121 / Václav janeček komediant artist. marionetensspieler z Vonoklas , berounský kraj syn Jana Janečka marionettenspiler z Vonoklas matky amrie roz. Flötnerové z Lašovic , křivoklatské panství, matka: Anna dcera Josefa Holzknechta komedianta , marionettenspieler ze Zbenic vorlického pasntví matky Anny oz. Tolarové z Karlova , panství spálené pořící

oo : Hynek Janeček + Marie Peková - 20.10.1869 Brandýs nad Labem / Brandýs nad Labem 46 / 102 / Janeček Ignác , cestující komediant z Vonoklas , syn Václava Janečka komedianta z Vonoklas a Anny rozené Holzknechtové ze Zbenic, nar. 21.4.1843 v Kučeřích, 26-0-0, svob., nevěsta: TYříška Marie vdova po+ Františku Tříškovi komediantu z Martinova , okres Zbraslav, dcera Josefa Peka komedianta z Vonoklas 39 a KAteřiny rozneé Flachsové z Vlásenic, 19-0-0, vodva, nar. nar. 11.12.1849 ve Lhotě fara Smolnice, vdovou od 18.1.1868 dle úmrtního listu ze Žerčic


Rudolf - 16.7.1874 Buková 49 / Starý Rožmitál 30 / 80 / Janeček Ignác , cestující komediant z Vonoklas , syn Václava Komedianta z Vonoklas a Anny roz. Holzknechtovy ze Zbenic, matka: Marie dcera Josefa Peka komediatna z VOnoklas a AKteřiny roz. Flachsový z Vlásenic ovdovělá Třísková , dítě zemřelo 24.1.1953 Zruč

on: 24.1.1953 Zruč


Anna - 20.12.1881 Boješice /

ona: 12.7.1951 Český Brod


Jan - 1849

oo : Jan Janeček + Johana Štaubertová - 26.1.1881 Plzeň 228 / Plzeň 080 / 45 / Janeček Jan umělec a loutkář v Plzni z Vonoklas syn Václava janečka gymnastického umělce v Vonokalsech a Anny roz. Holzknechtový ze Zbenic, 32-0-0, svob., nevěsta: Stauebrtova JOhanna dcera Josefa Stauberta gymnastického umělce z Zahradce okr. Sedlčanského a MArie roz. Beckovy z Neushclosu, 24-1-0, svob.


Václav - 5.1.1850 fara Bohutín / hhledam Bohutín 07 / 52- / BOhutín okr Šumeprk inv.č. 7809 / 89 nic

oo : Václav Janeček + Anna Holzknechtová - 10.7.1877 Skořice 1 / Skořice 18 / 65 / Janeček václav provozovatel tělocviku z Vonoklas syn Václava janečka provozovatele tělocviku z Vonoklas a matky Anny rozené Holzknechtovi z Vorlíka , 27-6-0, svob. nar. 5.1.1850 Bohutín. nevěsta: Holzknechtová Anna dcera Jana Holzknechta provozovatele tělocviku ze Zbenic a matky Anny rodem Verdeber(Kuzilovy ze Škudry), 35-0-0, svob. nar.-16.6.1842 fara Švihovská


Jan - 13.11.1865 Roželov 23 / Hvožďany 10 / 136 / nemanželský syn otce: Janeček Václav Divadelník dle domovního llistu od hejt. Smíchovského ze dne 23.5.1876 do obce Vonoklas příslušící , manželský syn Václava janečka divadelníka z Vonoklas a Anny rodem Holzknechtové ze Zbenice , amtka: Anna dcera Jana Holzknechta herce s loutkami ze Zbenic a Anny rozené Vaderbrové ze Škudry strakonického okresu, rodiče oddáni a dítko legitimizováno 10.7.1877 Skořice

Alois - 27.12.1881 Starý Klíčov 51 / Mrákov 15 / 117 / Václav janeček provozovatel tělocviku z Vonoklas manželský syn Václava Janečka komedianta z Vonoklas a matky roz. Holzknechtové z Vorlíka , okr Písek, matka: Anna manželksá dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic a matky rozené Verderber(Kazilovy) ze Škudry, oddán s Marií Ježkovou roz. Grůberovou 22.9.1920 v Chrášticích

oo : Alois Janeček + Marie Gruberová vdova Ježková - 22.9.1920 Kozárovice / Chraštice 21 / 311 / Alois Janeček majitel kolotoče t.č. v kozárovicích narozen ve Starém Kycově, okr. DOmažlice, manž. syn katol. Václava Janečka majitele kolotoče z Vonoklas a Anny roz. Holzknecht ze Zbenic, nar. 27.12.1881, svobodný, nevěsta: Marie vdova Ježková rozená Grůber z Kovárova okres Milevsko vdova po + Emanueli Ježkovi brusiči z Věžné u Pelhřimova , manž. dcera kat. rodičů Václava Grůbera brusiče světem jdoucího a Josefy roz. Ilický z Křenovic 1, nar. 13.12.1882 kř. list z Kovářova , vdova umrti manžela v příbrami


Emanuel - 18.12.1854 Úhonice 29, okr. Praha-západ / Úhonice 09 / 149 / Václav janeček /Janetschek> herec / marionettespiler/ prislušný k obci Vonoklas pro statek Vonoklas v berounsku nyní okres Zbraslavský podklraj Smíchovský kraj Pražský manž. syn + Jána Janečka téz takového herce z Kozojed , panství Plaské v Plzeňsku mateře Marie rozené Fletner z Lašovic panství Křivoklátský, matka: Anna rozené Holzknecht manž. dcera Josefa Holzknechta herce komedianta z Vorlíka , v Prachynsku nyní soud Mirovický , kraj Plzeňský a matky Anny rozneé Tolar z Karlova pasntví Poříč v Plzeňsku

duplicitní zápis v Dobřichovicích : 18.12.1854 Úhonice , okr Horoměřice / Dobřichovice 11 / 380 / Janeček Václav herec s loutkami marionettenspieler příslušný do Vonoklas syn + Jana Janečka též takového herce z Kozojed a matky Marie roz. Fletnerovy z lašovic, matka: Janeček Anna dcera Josefa Holzknechta herce komedianta z Vorlíka a matky Anny rozené Tolar z Karlova rodilá ve Vorlíku býv. panství Vorlík, kres Mirovice, dle zaslaného duplikátu fary Ouhonické kniha IV strana 151

oo : Emanuel Janeček + Anna Hubená - -


Adéla - 7.1.1881 Chrást 5 / lašovice 8 / 148 / Emanuel Janeček herec s loutkami syn Václava janečka loutkáře z Vonoklas a Anny rod. Hoolzknecht z Vorlíka, matka: Anna dcera + Tomáše Hubenýho gymnastika z Ledenic a Barbory rodem Kellner z Hluboše , zemřela 16.10.1953 v Praze II Kateřinská 30

oo : Antonín Kellner + Adéla Janečková -

ona: 16.10.1953 Kateřinská 30, Praha 2, Česká republika / napsáno u narození

potomci v rodokmenu Kellner


Rudolf - 3.5.1859 Coučice 13, okr. Březnice / dohledat / hledam Čucice 1095 / 7-8 30-35 nic / Zhoř 14 / 23 nic

oo : Rudolf Janeček + Marie Berousková - 21.7.1896 Úpice / sign. 167-4584 / 150 / Rudolf Janeček kočující herec při Cirku BerousekL t.č. bytem v Úpici bez čísla nar. v Coučicích 13, okr. Březnice dne 3.5.1859, manž. syn + Václava Janečka kočujícího loutkoherce ve Vonoklasech ,okr. Zbraslav a + Anny dcery Josefa Holzknechta loutkoherce z Vorlíka , 37-0-0, svob., nevěstA: Marie berousková kočující člen cirku Berousek t.č. bytem v Úpici be zčísla nar. v Křestovicích 10 dne 26.12.1863, okr. Písek manž. dcera + Čeňka Berouska kočujícího loutkoherce z Vlásenic 10 okr. Tábor a Marie dcery Josefa lagrona loutkoherce z Dřešínka 7, , svobodná, 32-0-0


Marie Berta - 12.11.1896 Mnichovo Hradiště / Mnichovo Hradiště 32 / 341 / Janeček Rudolf člen kočující společnosti v Mn. Hradišti cirku "Berousek t.č. v mnich. Hradišti okresu téhož syn + Václava janečka kočujícího loutkáře ve Vonoklasech a Anny dcery Jozefa holzknechta loutkoherce z Vorlíka , nar. 3.5.1859 v Čončici, matka: Berousková Marie dcera + Čeňka Berouska kočujícího loutkoherce z Vlásenic 10, okres táborský a matky Marie dcery Josefa Lagrona loutkoherce z Dřešínku , okres Volyň, nar. 26.12.1863 ve Vřeškovicích, oddáni 21.7.1896 v Úpici

oo : Jindřich Jan Kopecký + Marie Janečková - 1.8.1922 Praha

potomci v rodokmenu KopeckýJan - 19.6.1818Chvalín 21,okr. Roudnice n.L. / sig L26/9 / 45 / Ján Janetšek světem jdoucí kramář rozeny z Kozojedy bydlící v Lašovicích panství Křivoklátské, matka: marie dcera Václava Flöttnera domakře z lašovic panství Křivoklátské

oo : Jan Janeček + Marie Zahradníčková(Zahradecká) - Vonokalsy , oan z Hrobu , okr. Tábor


Václav - 8.3.1858 Bílov 5, fara Potvorov, vikariát Královický / Dobřichovice 11 / 390 / Janeček Jan cestující herec s lutkami příslušnák k obci Vonoklasy , syn + Jana Janečka herce s loutkami z Vonoklas a matky Marie rodem Fletnerovy z Lašovic , rodilý kd enebyloz adáno, matka: Janeček marie dcera Silvestra Zahradeckého kramáře z Křince , okres Chrudim a matky Johanny rozené Homolka z Křinec , rodilá kde nebylo zadáno,

Karolína -

oo : Josef Schallmann + Karolína Janečková -

on: před 1868

potomci v rodokmenu Schallmann


oo : Jan Aleš + Karolína Janečková - 14.2.1871 Klučenice / on z Lhotky ona z Vonokals


Josefa - 31.7.1868 Obříství 20 / Obříství 19 / 12 / nemanželské ditě, otewc: Jan Aleš herec s loutkami světem jdoucí rodilý z Lhotky 12 patřící do obce Mezilesí okres Tonče? hejtm,Pelhřimov, mnžl. syn Barbory Aleš z Mezilesí, matka: Karolina Janešková vdova po + Josefu Šalman komediantu světem jdouci nyní v bytu v Obříství 20 dcerea Jana Janečka loutkáře z Vonokals a AMrie rodem Zahradníčkové z Hrob , okresu tábor

oo : František Vocásek + Josefa Alešová - 9.6.1890 Anělka, Střížovice / STŘ O10 / 180 / Vocásek František kočující loutkoherec t.č. ve Střešovicích , přísl. do Hosotuně , manž. syn + Atnonína Vocáska kočujícího loutkoherce z Hosotuně a jeho manželky + AMrie rodem Herrgott z Kladna , nar. 6.5.1869 Bohnice, 21-0-0, svob. nevěstA: Josefa Alšová kočuijící loutkoherečka t.č. ve Střešovicích dcera legitimovaná Jana Alše kočujícího loutkoherce ze Lhotky 12 a jeho manželky Karolíny rodem Janeček z Vonoklas, nar. 31.7.1868, 21-9-0, fara Obříství

potomci v rodokmenu Vocásek


oo : Jan Janeček + Anna Finková - 21.4.1874 Panoší Újezd / dohledat 89-119nic


Karel - 27.1.1871 Potvorov 43 / Potvorov 10 / 109 / Janeček Jan kočující herec s loutkami z Vonoklas syn Jana Janečka kočujícího herce s loutkami z Vonoklas a matky Marie Flötner z Lašovicu Křivokláta, matka: Finková Anna cestujcící komediantka dcera Josefa Finka měšťana a cestujícího komedianta z Tiníště 26 kraj Jičínský okres Liban a matky Johany Tojsell komediantské dcery z krnska, oddán 17.9.1929 s Bohumilou Barešovou , f. úř Třebívlice

oo : Karel Janeček + Bohumila Barešová(vdova Kočková) - 17.9.1929 fara Třebívlice


Tomáš - 7.3.1874 Pustovětyúdaj z MH / dohledat / hledám Městečko 10 : 135-146 150 nic, 17:102 nic

oo : Tomáš Janeček + Marie Ryšlavá - 8.1.1898 datum napsáno u dcery marie


Marie - 2.1.1900 Pustověty 9 / Městečko 17 / 62 / Janeček tomáš kramář syn Jana Janečka loutkoherce z Vonoklas a Anny rozené Finkové z Týniště, nar. 7.3.1874 ,matka: AMria rozená Ryšlavá dcera jana ryšlavého kramáře z Nouzova 7, hejt. Rakovnické a teresie rozené Jarošové z Terešova, nar. 4.3.1880, oddáni 8.1.1898, dcera oddaná s Ryšlavým Ferdinandem z Nouzova au Rakovníka dne 6.1.1920v Hostec? Tom II pag 195, odddána podruhé s Tichý Frant z Braškova v Budňanech 6.8.1920

oo : Ferdinand Ryšlavý + Marie Janečková - 6.1.1920 Helec? tom II pag 125 / napsáno u narození


oo : František Tichý + Marie Janečková - 6.8.1920 Budňany / dohledat / není online

potomci na MH


František - 1906

Alois - 1908

Josef František - 6.5.1910

oo : Josef František Janeček + Josefa Božena Gruberová -

on: 11.7.1992 Praha


Karel - 3.5.1912

oo : Karel Janeček + Terezie Bocktefelová -


Josefa - 1914

oo : Hynek Čech + Josefa Janečková -


Tomáš - 1923


Jaroslav - 22.6.1877 Velké Přítočno, okr. Kladno / dohledat / není digi

oo : Jaroslav Janeček + Pavlína Wertheimová - 16.7.1906 Liboc / LBC O34 / 22 / Janeček Jaroslav kočující prodavač bičů, přísl do Vonoklas okr. Zbraslavského , nar. ve Velkém Přítočně dne 22.6.1877 hjtm. Kladno mž. syn Jana Janečka loutkoherce z VOnoklas a Anny roz. Finkovy z Ledců u Libáně, 29-0-0, svob. nevěsta: WErtheimová Pavlína kočující nar. v Bubnech dne 27.6.1882, mž. dcera Václava Wertheima loutkoherce z Vonoklas okr. Zbraslav a Barbory roz. Chaloupkovy z Křivoklátu , 24-0-0, svob.


František - dohledat

oo : František Janeček + Františka Richterová - dohledat


Stanislav - 5.7.1863 Brozánky 14 / Hořín 02 / 170 / František Janeček komediant z Vonoklas 12 vlastní syn Jana Janečka kramáře z Vonoklas a matky Marie rozené Kletnerové z laštovic 12, okres Křivoklát, matka: Františka vlastní dcera Jana richtra komedianta z Sternbergu 14, kraje Budějovického a matky Marie rozené Březinové z Vyklantic , panství Šternberg, oddán 30.8.1915 v Kněževsi, fara

oo : Stanislav Janeček + Anna Becková - 30.8.1915 Kněževes / Hledám rakovník-oú 01 / 17-18 nic / Kneževes není online


Antonín -

oo : Antonín Janeček + Barbora Chaloupková - 6.12.1888


Antonín - 2.3.1887 Hromnice 11 / Planá (PS) 29 / 40 / nemanželská dítě, za otce se přihlásil Janeček Antonín komediant syn Františka Janečka komedianta z Bukové 18, hjt. Příbram a matky Františky rozené Richterové ze Šternberku, matka: Chaloupková Barbora nar. v radovešicích , nemanželská dcera Chaloupkové Marie dcery to Františka Chaloupky řemenáře v Hracholuskách 24, okres Křivoklát a Marie roz. Vertheimové z Čisté , okresu Královického, oddani 6.12.1888, dítě oddáno s Josefou Tříškovou v Liboci 18.11.1911

oo : Antonín Janeček + Josefa Tříšková - 18.11.1911 Liboc / LBC O34 / 63 / Antonín janeček kočující pomocník při olotoči přísl do Vonoklas okr Zbraslav nar v Hromnicích 11, hejtm Plzeň mž. syn Katol. rodičů Antonína Janečka komedianta z Bukové 15 okre. Příbram a Barbory roz. Chaloupkové z Radověšic, 24-6-0, nar. 2.3.1887 fara Planá, svob. nevěsta: Josefa třísková kočující nar. v Tysu hejt. Žlutice mž. dcera katol rod. Františka Třísky loutkoherce z Brandýsa nad Labem a Anežky roz. Janečkovy z N., 24-0-0,s vvob. nar. 3.11.1887 fara Tys

on: 5.10.1960 údaj z MH

ona: 5.10.1974 údaj z MH


Antonín - 14.9.1907 údaj z MH

on: 15.4.1968 údaj z MH


Anežka - 31.7.1912 údaj z MH

oo : ?? Pytloun + Anežka Janečková -

ona: 2.6.1995 údaj z MH


Hynek - 6.5.1923 údaj z MH

on: 25.5.1996 údaj z MH


Arnošt - 14.7.1927 údaj z MH

on: 22.1.1997 údaj z MH


Rudolf - 21.1.1890 Újezd u Manětína / není online do roku 2024

oo : Rudolf Janeček + Františka Štaubertová - 5.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / Rudolf Janeček kočující gymnastik narozený v Újezdě 8, or. Královice dne 2.1.1890 fara Manětín mž. syn katol. rodičů Antonína Janečka , komedianta z N a Barbory rozené Chaloupkovy z Hracholusk 27, okr. Rakovník, 22-9-0, svob. nevěsta: Františka Štaubertová kočující nar. v Planu hejt. Plan v Čechách mž.dcera katol. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z H. a Kristiny roz. Toušilovy z Podčápel 10, okr. Litoměřice, 22-3-0, nar. 7.6.1890 Plán

o-o: rozvod 27.2.1937 v Praze


Františka - 20.1.1899 Slatina fara Chřič / dohledat / není online do roku 2049 / strana Nb 16 podle indexu

oo : Josef Vocásek + Františka Janečková - 12.4.1915 Liboc / LBC O34 / 90 / Josef Vocásek zřízenec při kolotoči kočuijící narozený v Rokycanech dne 23.1.1891 mž. syn katol. rodičů Františka Vocáska loutkoherce z Hostouně hejt,. Kladno a Josefy roz. Alešovy z Pelhřimova, 24-0-0,s vob. nevěsta: Franiška janečková kočující narozená ve Slatině hejt. Královice u Plzně dne 20.1.1899,fara Chřič mž. dcera kat. rodičů Antonína Janečka loutkoherce z Bukové 15, okr. Příbram a Barbory rozené Chaloupkovy z Radovesice hjt. Roudnice, 16-0-0,s vob.


Anežka -

oo : František Tříška + Anežka Janečková - před 1888

potomci v rodokmenu Tříška


Juliana -


Stanislav - 8.10.1882 Nučice 4 / Tachlovice 22 / 29 / otec nenpsán, matka: Juliana Janečková dcera Františka Janečka světem jdoucího marionettenspieler dle úředního povolení pro Františka janečka z c.k. hejt. na Smíchově dto 30.4.1880 z Vonoklas a matky Františky roz. Richterové ze Sternbergu , htj. Benešov

oo : Stanislav Janeček + Františka Chaloupková - 4.8.1908 Liboc / LBC O34 / 34 / Stanislav Janeček kočující kramář přísl do Vonoklas okr. Zbraslav nar. v Nučicích, hjt. Kladno dne 8.10.1882 fara Tachlovice, syn Juliany Janečkovy dcery Františka janečka z Vonoklas a Františky rozneé Richtrovy ze Šternberka hejt. benešov, 25-9-0, svob. nevěstA: Františka Chaloupkova , kočující nar. v Dubí, hejt. Kladno dne 22.4.1888 fara Rapice, mž. dcera kat. rodičů Jana Chaloupky , kramáře z Hracholník , okr. Křivoklát a Josefy roz. Nierovy ze Slaného, 20-3-0, svob


oo : František Janeček + Karolína Wertheimová -


František - 21.5.1845 Vrané

oo : František Janeček + Růžena Eichingerová - 24.10.1871 Brozany nad Ohří / Panoší Újezd 42 / 88 / Janeček František komediant z Vonoklas okres Zbrasalv syn kat. manželů Františka Janečka komedianta z Vonoklas a matky Karoliny rozené Wertheim z Čisté, nar. 21.5.1845 kř. lis t v Vraném , nevěstA: Eichingerová Rosalie dcera kat. manželů Jana Aichingera komedianta z Panošova Ujezda 24 a matky Rosalie rozené Chalupské z Hracholusk, nar. 26.5.1848 v panos ujezde fol 66


Josef - 1831 Libovice 15 fara Tuřany / Tuřany 03 / fol 55 / dohledat / není online

oo : Josef Janeček + Františka Eichingerová - dohledat


Cecílie - 5.5.1850 Roztoky 1 / Roztoky 03 / 162 / Josefa Janeček herec s tatrmany z Vonoklas , pobývající ve Lhůtě 4 syn Jana Janečka herce s tatrmany z Vonoklasa jeho manželky Marie Fletner, matka: Františka Eichinger dcera Jana Eichingera potulujícího se pohodného z Janošového Oujezda 24 zdržujícího se ve Lhůtě 4 a jeho manželky Rozálie Chaloupky z Horačkoluck

oo : František Tříška + Cecílie Janečková - 27.10.1868 Brandejs 1 / Brandýs nad Labem 45 / 34 / Tříška Františšek herec s loutkami z martinova syn Antonína tříšky komedianta z martinova a Anny rodem Ječné z Ěpína, 33-0-0-, svob. nar. 6.4.1835 v Mohelnici, nevěstA: Janeček Cecilie dcera Josefa janečka herce s loutkami z Vonoklas a Františky rozené Eichingrové z Panošova Újezda, 18-0-0, sovb. nar. 5.5.1850 v Roztokách


Bohumila - 16.3.1863 VonoklasyBroumy fara Velíz / údaj z MH / velíz 10 : 56-67 nic není ani v indexu Velíz 09 : 19 / Třebotov 39 nic / Dobřichovice 11 / 419 nic


oo : Josef Janeček + Anna Becková - 1.10.1878 Hříškov / dohledat / v indexu sig L145/D80 psáno 1.10.1878 / F 4

on: 12.8.1856 Černětice 20 /


Šimon - 27.10.1873 Černětice 20 , dohledat ten rok je patrně špatně a bude to 1873 a výš / heldma Předslavice 33 / 56 nic / Předslavice 20 / 56-90 nicoo : Josef Janeček + Josefa Králová - on Kozojedy ona vejvanov


Antonín -

oo : Antonín Janeček + Kateřina Tříšková -


Bohumila -

oo : Josef Vocásek + Bohumila Janečková -


oo : František Ryšlavý + Bohumila Janečková -


František - 30.5.1887 Prosetice / sig. 162/31 / 208 / Ryšlavý Franz schleifer ehel sohn der Anton Ryšlavý sattler in Hvězda bz. ??lan u der Barbara geb. Eisenhammer aus Prašno-Újezd in Bohmen, matka: Bohumila witwa nach dem Komedaint Josef Vocásek egel tochter des Anton Janeček komedianten aus Církovic bei Kouřim u der katharina geb. Tříška aus brandejs

oo : František Ryšlavý + Marie Zuzánková - 6.10.19112 Liboc / LBC O34 / 69 / http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D36DBB6CB3FE43FC9C69326800861B84&scan=69#scan69


Vincencia - 9.12.1860 Všeradice 36 / Všeradice 06 / 219 / Janeček Antonín herec s marionetami z Cirkovic u Kouřimě syn manž. Josefa Janečka občana z Kozojed kraj Plzensky a Josefy Král z Vejvanova u radnic, matka: Kateřina roz. Tříška dcera manž. Františka Tříšky kramáře z Brandýsa 22 a akteřiny roz. Paba z Kochanky , okr brandejs

oo : František Jung + Vincencie Janečková - 20.5.1878 Bubeneč

potomci v rodokmenu Jungoo : Josef Janeček + Josefa Vlčková -


Marie - 1816

oo : Jan Wertheim + Marie Janečková - před rokem 1853

potomci v rodokmenu Wertheimoo : Jakub Kámen + Mariana Janečková - 26.11.1771 Seč 12, okr Plzeň jih


oo : Josef Wertheim + Anna Janečková - ona z Boješice(nfara mirovice 23 index 70-71 nic , okr Písek, vzali se pred 1912


oo : Antonín Tříška + Anežka Janečková - 26.9.1933 Veltrusy / dohledat není online


oo : Jan Langer + Cecílie Janečková - před 1885


oo : Jan Procházka + Josefa Janečková - před 1878oo : Josef Fridrich + Marie Janečková - před 1872 on z Cvrčovic u Brandejsa ona z VonokalsNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Blažej Janeček + Terezie Vačková - -


Martin - 1796

oo : Martin Janeček + Marie Šubertová - 1.7.1822 Kozojedy 44 / Kozojedy 05 / 11 / http://www.portafontium.eu/iipimage/30064171/kozojedy-05_0113-o?x=-9&y=39&w=593&h=265


oo : Blažej Janeček + Kateřina Volinová - 12.1.1796 Kozojedy 15, okr. Plzeň / Kozojedy 05 / 4 / Blažej Janeček, 33, vdovec, nevěstA: Kateřina Volinová, 20-0-0, svob


Anna - 1800

oo : Ondřej Beránek + Anna Janečková - 29.8.1820 Kozojedy / Kozojedy 05 / 10 / http://www.portafontium.eu/iipimage/30064171/kozojedy-05_0103-o?x=1&y=426&w=712&h=318oo : Martin Janeček + Veronika Dubová -


Jan - 1803

oo : Jan Janeček + Marie Vaňková - 3.8.1824 Kozojedy 2 / Kozojedy 05 / 12 / Jan syn AMrtina Janeček chalupníka z Dolní Břízy matky Veroniky Dobové z Dolní Břízy, 21-0-0, svob. nevěstA: MAria dcera + Františka Vaněk chalupníka z Kozojed matky Kateřiny Hrdlička z Dobřičeoo : František Janeček + Božena Nierová -


Božena - 4.2.1883 Lojovice, fara Velké Popovice / není online

oo : Rudolf Jonáš + Božena Janečková - 3.2.1910 Liboc / LBC O34 / 50 / Rudolf Jonáš kočující prodavač střižného zoží přísl. a nar. ve Vinci okr. Mlada. Boleslav syn BArbory Jonášová dcery jana Jonáše rolníka ve Vinci 45 a KAteřiny roz. Joinášovy z Vince11, 30-6-0, svob. nar. dne. 24.7.1879 ve Vinci, nevěsta:: Božena Janečková kočující nar. v Lojovicích hejt. Kr Vinohrady, okres Velké popovice dne 4.2.1883 mž. dcera Františka Janečka loutkáře z Cirkovice okr. KOuřim a Boženy roz. Nierovy ze SLaného, 27-0-0, nar. 4.2.1883oo : Ferdinand Janeček + Emílie Langrová -

on: 22.7.1915 u Niederwice, Malé gubernie Ljubelské v Rusku,

oo : Rudolf Jung + Emílie Langrová - 10.12.1917 Liboc / LBC O34 / 102 / Rudolf Jung artista cirkusu v Dolní LIboci , narozený v Novém Bydžově 4.3.1885 mž. syn katol. rodičů Františka Junga člena cirkusu z Vonoklas okr Zbraslav a Vincentiny rozneé janečkovy z Církovice, okr. Kouřím, 32-6-0, vdovec, Josefa smetanová: 6.4.1917 obecní nemocnice Vinohrady, nevěsta: emílie janečková v Dolní Liboci vdova po Ferdinandu Janečkovi loutkoherci z Vonoklas , okr Zbraslav, narozená ve Studňanech 20, hjt. Jičín dne 24.6.1884 fara Radim, mž. dcera katolů. rodičů Jana langra loutkoherce z Cérkovice okr Kouřim, a Cecilie roz. Janečkovy z Vonoklas, 33-0-0, vdova, ovdověla 22.7.1815 u Niederwice, Malé gubernie Ljubelské v Rusku,