Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kabourek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jakub Kabourek + Marie - Nehmyže nebo Ledeč


Václav - 1756

oo : Václav Kabourek + Ludmila Kiliánová - 14.6.1785 Zaječov / Mýto 14 / 101 / Václav syn jakuba Krauberskýho kramáře z Zaječe, 29-0-0, svob. nevěsta: Ludmilla dcera Zigmunda Kiliana kramáře z Zaječova, 23-0-0,s vob.


Barbora - 8.7.1785 Kváň 27 / Mýto 06 / 160 / Vaclav Kaibaurek havíř, Ludmilla Killianová

Josef - 6.6.1789 Kváň 2 / Mýto 06 / 166 / Václav Kaburek horník, Lidmilla Kylianová

Magdalena - 1796

oo : Václav Kaše + Magdalena Kabourková - 13.11.1820 Zaječov 22 / Svatá Dobrotivá 08 / 8 / Wenzl syn + France kaše havíře z Kváně mateř Anna Balejovy z Volešný , 27-0-0, svob. nevěsta: Magdalena dcera Václava kabourka kramáře z Zaječova mater Ludmila Sikmundová , 24-0-0, svob.


František - 16.7.1796 Zaječov 44 / Svatá Dobrotivá 01 / 139 / Václav kabourek syn Jakuba Kaboruka vratnýho na panství z Vrbna hrabětskym, matěři Marie rozenéz Ledce? , matka: Ludilla dcera Zigmunda Kiliana klramaře , kateřina Welinská z Mejta matery její

30.7.1796 Zaječov 44 / Svatá Dobrotivá 10 / 115 / František syn Václava Kabourka hornika matere Ludmily rozené Kiliánové, 14 dní

Veronika - 1800

oo : Jan Matějka + Veronika Kabourková - 25.11.1827 Kvaň 12 / Svatá Dobrotivá 08 / 164 / Matějka Johan von des Jakob Matějka tischler meisters aus Komorau der mutter + Anna geborenen Jeřabek aus Neřeschin, 32-0-0, svob. nevěsta: Veronika tochter des Wenzel Kabourek handlers aus Kvain der mutter Ludmila gebornene Kilian aus Zajetschov, 27-0-0, svob.


Matěj - 22.9.1803 Zaječov 53 / Svatá Dobrotivá 02 / 127 / WEnzl Kawurek havíř z Ledeč syn Jakub aKawurka matere Marie z Ledeč, matka: Lydmila dcera Zigmunda Kyliana ze Zaječova

oo : Matěj Kabourek + Terezie Matějková -


Terezie - 8.6.1829 Kvaň 22 / Svatá Dobrotivá 04 / 134 /

František - 15.6.1831 Kvaň 62 / Svatá Dobrotivá 05 / 20 /

Matěj - 24.2.1834 Zaječov 12 / Svatá Dobrotivá 05 / 60 /

Marie - 13.7.1839 Kvaň 47 / Svatá Dobrotivá 05 / 149 /

Josef - 20.11.1841 Kvaň 47 / Svatá Dobrotivá 05 / 194 /

Františka - 29.7.1844 Kvaň 47 / Svatá Dobrotivá 05 / 242 /

František - 5.12.1846 Kvaň 11 / Svatá Dobrotivá 05 / 297/

Anna - 22.9.1848 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 06 / 9 / Kabourek Matěj mistr krejčovský ze Zaječov a58 vlastní syn + Václava Kabourka havíře z Ledec a téhož + manželky Ludmily rozneé Klilianové ze Zaječova pod k Zbirohu, matka: Theresia vlastní dcera + jakuba Matějky mistra truhlářského z Kamrova a téhož + manželky Anny rozneé Prokop z Neřešína

Anna - 3.5.1851 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 06 / 32 / Kabourek Matěj mistr krejčovský ze Zaječov a58 vlastní syn + Václava Kabourka havíře z Ledec a téhož + manželky Ludmily rozneé Klilianové ze Zaječova pod k Zbirohu, matka: Theresia vlastní dcera + jakuba Matějky mistra truhlářského z Kamrova a téhož + manželky Anny rozneé Prokopské z Neřešína


Josef - 11.4.1809 Zaječov 25 / Svatá Dobrotivá 02 / 183 / Kabourek Waclav podruch syn Jakuba Kabourek bejvalyho ponocnýho v Nehmyži? mateře Marie rozené z Ledeč, matka: Lydmilla dcera Zikmunda Kiliana kramáře ze Zaječova, mateře Kateřiny rozené Wilimské z mějt

Kateřina - 1814


Josef - 8.4.1839 Zaječov 58 / Svatá Dobortivá 05 / 146 / otec nenapsán, matka: Katharina des Wenzel Kabourek bergman in Sajetcov und der Anna geb. kilian aus Zaječov 44 ehl. tochter


oo : Josef Braun + Kateřina Kabourková - 20.2.1843 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 08 / 96 / Braun Josef bergmann und ausgedinter capitulant aus Zajetschov 58 sohn nach + Josef Braun schmied der mutter Veronika geb. Pos aus Neudorf, 34-0-0, svob. nevěsta: Katharina tochter nach + Wenzl Kabourek bergman aus Zaječov 43 der mutt. Ludmila geb. Kilian aus Zajetschov, 29-0-0, svob.

děti Svatá Dobrotivá 05 / 180


Anna -


František - 30.5.1822 Zaječov 43 / Svatá Dobrotivá 04 / 59 / otec nenapsán, matka: Anna dcera Václava Kabourka kramáře z Zaječova mateř: Ludmila rozneé Kiliánová z Zaječova N44

oo : František Kabourek + Marie Jíchová - 22.11.1858 Zaječov 43 / Svatá Dobrotivá 09 / 15 / Kabourek František havíř ze Zaječova 43, nemanželský syn Anny kabourkovy , dcery Václava Kabourka kováře ze Zaječova 43 a matky Ludmily rozené Kilian ze Zaječova 44, 36-0-0, svob. nevěsta: Marie Jícha bydlící v Kvani 40, dcera Františka Jíchy, nádeníka z Kvaně 40 a téhož manželky Anny dcey Václava Ungra nádeníka z Kvaně 20 a matky Barbory rozneé Vocásek z Luštic 27, 28-0-0, svob.



oo : Matěj Kabourek + Kateřina Tichá - -


Kateřina - 18.11.1849 Domažlice 74 / Domažlice 51 / 68 / Mathias Kabourek inmann in Taus, Katharina geb. Tichý ays Radonic 52 tochter des Peter Tichý chalupners ebendeselbst der mutter Anna geb. Kust aus Mitaveč? 15

oo : Václav Kilián + Kateřina Kabourková - 9.6.1869 Hořejší předměstí 35 , Domažlice / Domažlice 50 / 369 / Václav Kilián kramář cestující , příslušný do Svaté Dobrotivé , obec Nová Ves u Cerhovic, manželský syn po zemřelém Josefu Kilianovi kramáři u Svaté Dobrotivé 30 a manželky jeho Terezie rozené Melicharovi z města Rožmitálu, 33-7-0. vdovec, umtrní list 20.5.1869 č 128, nevěsta: Kateřina Kaboureková manž. dcera Matěje Kabourka nájemníka a obchodníka z Domažlic 35 hořejšího předměstí a manželky jeho Kateřiny rozené Tichý ze vsi Radonic 52, 19-7-0

potomci v rodokmenu Kilián


Marie -

oo : Václav Štěpánek + Marie Kabůrková -


Antonín - 25.6.1886 Koloveč / Koloveč 18 / 201 / Václav štěpánek kramář do Jílové Přísl. manž. syn Václava štěpánka kramře z Jílové a jeho manželky Barbory rozené Kilián z Zaječova, okr. Hořovického, matka: Marie manž. dcera Matějej Kaburka kramáře z Domažlic a jeho manželky Kateřiny rozené Tichý z radonic, okr. Domažlický, sv: Josef Štěpánek kramář z Jílové a Anna štěpánková jeho manželka



svatby svata dobrotiva

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/23

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/43

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/47


narození Svatá Dobrotivá

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/22

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu