Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kaiger/Geiger

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Martin -

oo : Martin Geiger + Barbora Schlehofrová -

více má Vaněk


Jan - 1791

oo : Jan Kaiger + Marie Králová - 22.10.1816 Dolany 85 / Dolany 12 / 3 / Jan syn Martina Geigra domkaře z Boříkova 31, matky Barbory Schlehuvrovy z Mlazov, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Krale drnomistra z BelejšovA? 25-0-0, svob.


Josef - 17.7.1818 Lochovice 14 / Lochovice 08 / 96 / Jan Kaigr rozený z Boříkov od Klatov nájemník z Lybomyšle, matka: Marie dcera Matěje Krále pohodnýho na Dobříši a Terezie rozené Schlehofer ze Srbic z Teinického pasntví, sv: Josef Mayer pohodný z Lybomyšle a Barbora manželka jeho

oo : Josef Kaiger + Marie Pochšteflová - 21.11.1848 Tatouňovice / Kozmice 09 / 176 / Kaiger Josef pohodný ze Zálesí 7 syn Jana Kaiger podruha z Libomyšle 14 pnaství Lochovic a matky marie rozneé Kral z Dobříše , 30-0-0, svob. nevěsta Bockst§effel Marie dcera MArtina Bockst§effla pohodnýho z Lomnice 17 statku Chlumu z matky Anny rozený Nikl z Mnichlovic pasntví Komorní Hrádek, 25-0-0, svob.


Jan - 2.9.1849 Dojetřice / Sázava 04 / 256 / Kaiger Josef řemenář podaný k Lochovicům syn Jana Kaigra řemenáře z Lochovic 65 a matky Marie Králové z pnaství Lochvoického, matka: Pochšteflová Marie dcera Martina Pochštefla řemenáře v Mychovicích pnaství Hradeckého a matky Anny rozelé Niklová? panství Komorný hradeckýho, km: Johan Fliker koňský obchodník a manželka Kateřina, z Vostředka

oo : Jan Kaiger + Petronila Vicanová - 22.2.1876 Zlaténka 4 / Pošná 9 / 146 / Jan kaiger z Libomyšle, hjt Hořovic obchodník v Železném Zboží světem jdoucí syn Josefa Kaigera řemenáře z Libomyšli jdoucího světem a Marie dcery Martina Pochstefla řemenáře v Michovicích 12, spolu reservník od polních myslivců 22 batalionu, nar. 2.9.1849 Sázava VII 255, svob. nevěsta: Petronilla Vicanová dcera Jana Vicana z Vysoké Lhoty , kraj Tábor hjt. Pelhřimov šlejfíře světem jdoucího a Františky dcery Josefa Truhláře kramáře z Klokočova 12, nar. 28.1.1849 IV 92 Věžná


Václav - 23.1.1869

oo : Václav Kaiger + Božena Brejchová - 6.8.1894


Josef Jan - 28.6.1902 na Borech, Počaply, okr. Beroun / Počaply 22 / 225 / Kaigr Václav hutní dělník syn Jana Kaigr, obchodníka v železném zboží v Libomyšle a Petronily rozené Vicanové z Vysoké Lhoty , nar. 23.1.1869, matka: Brejcha Božena rodem z Koněprus dcera Jsofa Brejcha kováře z Koněprus 11 a Anny roz. Jiravové z Koněprus, hjt. hořovice, nar. 12.1.1867, oddáni 6.8.1894

28.9.1904 Libomyšl


Anna - 24.9.1871 Lovětín 9, okr. Jind. hradec / Jarošov nad Nežárkou 9 / 47 / nemanželská dcera ,z aotce přihlásil Jna Kaiger obchodník v železném zboží světem jdoucí toho času v jarošově , o´pocházející z Libomyšle manž. syn Josefa Kaigra kočího v Praze a jeoh manželky Marie rodem Pokštefl z Lomnice u Prahy , matka: Petronila dle udání dcera Jana Vicana šlejfíře z Vysoké Lhoty okresu pelhřimov a jeoh manželky Františky roz. Truhlář z Klokočova


Veronika - 24.1.1895 Borotín 62, okr. Tábor / Borotín 6 / 139 / Anna Kaigrová narozneá v Lovětíně 9, okr. Jind. hradec, manželská dcera Jana Kaigera kramáře světem jdoucího se železným zbožím z Libomyšle okres Hořovice a jeho manželky Petronilly rodem Vicanové z Vysoké Lhoty 14, okr. Pacov

oo : František Stehlík + Veronika Kaigerová - 14.1.1914 Všestary 73 / Říčany 28 / 105 / František Stehlík dělník ve Všestarech 73 narozený 4.3.1886 v Praze 441 syn Anny Stehlíkové manž. dcery Václava Stehlíka truhláře a Kateřiny roz. Pokorné z Doubravčic, okres Česká Brod, 27-9-0, svob. nevěsta: Veronika Kaigerová dělnice ve Všestarech 3 narozená 24.1.1895 v Borotíně 95 okrese Sedleckém dcera Anny Kaigerové z Lovětína 9, manž. dcery Jana Kaigera kramáře z Libomyšle u Hořovice, a Petronilly roz. Vicanové z Vysoké Lhoty, 18-11-0, svob.


Anna - 14.5.1902 Levín 28, okr. Beroun / Počaply 22 / 221 / dvočata, otec nenapsán, matka: Kaiger Anna rodem v Lovětíně , hjt. Jindř. Hradec, přísl do Libomyšle, hjt. hořovice, dcera Jana Kaigra obchodníka železným zbožím světem jdoucího a Petronily rodem Vicanové z Vysoké Lhoty, nar. 24.9.1872

14.7.1902 Počaply tom Vii fol 14

Marie - 14.5.1902 Levín 28, okr. Beroun / Počaply 22 / 221 / dvočata, otec nenapsán, matka: Kaiger Anna rodem v Lovětíně , hjt. Jindř. Hradec, přísl do Libomyšle, hjt. hořovice, dcera Jana Kaigra obchodníka železným zbožím světem jdoucího a Petronily rodem Vicanové z Vysoké Lhoty, nar. 24.9.1872

13.5.1903 Zvoleněves


Jan - 1.7.1874 na cestě z Vobrataně do Věžné / Věžná 6 / 100 / Kajger Jan dovolenc 22. batalionu polních myslivců syn Josefa Kaigra kočího v PRaze a Marie rodilé Poštefl z Lomice u Benešova , matka: Wican Petronilla cestující švadlena (kramářka) dcera Jana Vicana šleifíře cestujícího pocházejícího z Peklůvka a Františký rodilé Truhlář

oo : Jan Kaiger + Antonie Součková - 17.9.1900 Králův Dvůr 49 / Počaply 23 / 72 / Wican(alias Kaiger) Jan dělník rodem ve Věžné hjt Pelhřmiov syn petronilly Wicanové švadleny dcery Jana Wicana šlejfíře a Františky roz. Truhlářovy, nar.2.7.1874 Věžná fol 95, nevěsta: Souček Antonie rodem z Nového Jáchymova 28, okre. Křivoklát dcera Viléma Součeka horníka z Nového Jáchymova a matky + Leopoldíny roz. Tellerové z Prahy, nar. 5.5.1881 Nižbor fol 139, oba svobodní

rozvod: 19.7.1921 Praha


oo : Jan Kaiger + Emílie Tomsová - 13.1.1923 Hořovice / Hořovice-oú 04 / 5 / Jan Kaiger nar Věžná okr. Pelhřimov dne 1.7.1874, rozvedený, rodiče: Jan Kaiger obchodník želez. nádobím světem jdoucí a Petronila roz. Vincanová, nevěsta: Emílie Tomsová , nar. Zdejcina dne 20.6.1879, svob. orodiče: Jan Tomsa tovární dělník ve Zdejčině a Marie roz. Píšová


Marie - 13.7.1876 Jedlany 15 / Chotoviny 12 / 30 / Jan Keiger reservník od polních myslivců 22 batalionu a obchodník v železném zboží světen jdoucí , manželský syn Jana Kaigra řemenáře v Libomyšli , okres Pražský a jeho manželky Marie rozené Pachsteflové z Michovic 12, matka: Oetronila Keigrova manželská dcera Jana Vicana brusiče z Vysoké Lhoty světen jdoucí okres Pacov, a jeho manželky Františky rozené Truhlářové z Klokočova v Čáslavsku

Josef - 8.2.1879 Zvole

oo : Josef Kaiger + Marie Otčenášková - 9.5.1903


Emílie - 17.4.1904 levín 30 / Počaply 26 / 20 / Kaiger Jsoef, hutní dělník, rodem ze Svoli, hjt. Kr. Vinohrady, přísl. do Libomyšle, syn jana Kaigera obchodníka železným zbožím v Levíně 28 a Petronily roz. Vican z Vysoké Lhoty nar. 8.2.1879, matka: Otčenášek marie rodem v Levíně dcera Jana Otčenáška hutního dělníka v Levíně 30 a marie roz. Huml z Hředl, hjt. Hořovice, nar. 25.8.1884, rodiče oddáni 9.5.1903

ona: 23.11.1922


Marie - 16.1.1906 Levín 25 / Počaply 26 / 67 /

oo : Josef Filip + Marie Kaigrová - 21.9.1924 Králův Dvůr 25 / počaply 27 / 59 / Josef Filip dělník cementárny v Králově Dvoře 25, nar. na Vyšehradě 50, mag. Praha manž. syn rodičů Františka Filipa podúředníka státních drah v králově Dvoře 25, bez vyznání a Anny roz. benešové z nesvačil u Benešova katoličky, nar. 25.5.1896 Vyšehrad, 28-3-0, svob. nevěsta: Marie kaigerová z Králov aDvora 94 narozená v levíně 25, okr. Beroun, manž. dcera kat. rod. Josefa Kaigera valcíře v králově Dvoře 94 a MArie roz. Otčenášek z Levína 30 , 18-8-0, nar. 16.1.1906 Levín, svoboodná


Josefa - 22.3.1907 Levín 25 / Počaply 26 / 109 /

ona: 18.1.1953 nemocncie Beroun


Josef - 29.11.1909 Počaply 75 / Počaply 26 / 206 /


Eduard - 17.3.1890 Prčice, okr Tábor / Prčice 17 / 125 / Kaigr Jan světem jdoucí obchodník se železným nádobím z Libomyšle hjt. Hořovice syn + Josefa Kaigra sedláře z Libomyšle a matky marie rodem Pokšteflovy z Lomnice, matka: Petronilla dcera Jana Vicana světem jdoucího šlejfíře z Vysoké Lhoty , hjt. Pelhřimov a Františky rodem Truhlářovy z Klokočova

22.3.1890


Josef - 23.5.1851 Dolní Roztyly 11 / Michle MCH N37 / 390 / Geiger Josef pohodný v Roztylech syn Jana Keigra pohodnýho z Libomyšle a Marie roz. Král z Dobříše, matka: Bokstëfl Maria dcera Martina Bocksöfla pohodnýho z Lomnice a Anny roz. Niklová z Mnichovic podkraje Jilovského

oo : Josef Geiger + Marie Vicanová vdova Chotětická - 8.2.1876 Libomyšl / Lochovice 16 / 76 / Geigr Josef šlejfíř světem jdoucí přísl. do Libomyšle syn Josefa Geigra pohodného v Rostelích 11, okr. Karlín a matky Marie roz. Bockstöfl z Lomnice, 25-0-0, svob. nar. 1851 fara Michelská, nevěsta: Chtětická Marie vdova po Václavu Chtětickém šlejfíři ze Sudoměřic okr. Tábor dcra Františky Vican dcery Jana Vicana řemenáře z Vysoké Lhoty okres pacov a matky Eleonory roz. Blüml z Kumzaku, 36-0-0, vdova, kř.l. z fary Bernardice, umr. list z fary Krčí? , oddací z Hoštic

on: 24.5.1899 Libomyšl 107 / Lochovice 27 / 63 / Geiger Josef brusič v Libomyšli 107 syn Josefa Geigra pohodného v Rostelích , okr. Vinohrady a matky Marie rozneé Bocksteffel z Lomice, 48-0-0, ýbyt míchy


Jan - 25.4.1873 Proseč-Obořiště 15 / Nová Cerekev 6 / 221 / nemanželské dítě, leg. svatbou 8.2.1876 Lochovice , otec: Josef Geiger šlejfíř svtem jdoucí do Libomyšle patřící , syn Josefa Geigra pohodného v Rostelích 11 ores Karlínský a Marie rozené Bockstöflovy z Lomnice , přihlásil se za otce , matka: Marie Chotětická vdova po + V. Chotětickém dcera Františky dcry + Jana Vycana brusiče patřící do Vysoké Lhoty a matky Eleonore

oo : Jan Geiger + Terezie Přibylová - 19.7.1897 Slaný 308 / Slaný 53 / 174 / Jan Geiger tovární dělník ve Slaném 308 ?? ve Prosči-Vobořišti příl. do Libomyšle syn Josefa Geigra světem jdoucího brusiče z Libomyšle nyní bytem v Slaném 308 a matky Marie roz. Vycanové z Vysoké Lhoty , nar. 25.4.1873, 24-0-0, svob. fara Nová Cerekev, nevěsta: Terezie Přibylová nar. v Přešíně 34 dcera + Jana Přibyla zámečník a brusiče ze Tříman u Hořovice a matky Kateřiny roz. Janečkové z Keblova, nar. 10.7.1877 fara Ceisině? , 20-0-0, svob.


Anna - 20.11.1896 Slaný 308 / Slaný 42 / 174 / nemanželské dítě leg. svatbou 23.5.1898 ve Slaném , otec: Geiger Bernard Jan tovární dělník v Proseči Vobořiště příslušný do Libomyšle syn Josefa Geigra šlejfíře světem jdoucího nyní bytem ve Slaném a matky Marie roz. Vycanovy z Vysoké Lhoty, matka: Přibylová Terezie přádelnice v Slaném 308 dcera Jana Přibyla zámečnického z Tříman 17, okres Hořovice a matky Kateřiny rozené janečkovy z Keblova narozená v Křešíně 10.7.1877


Bernard - 30.10.1875 Dolní Hrachovice / Pohnání 4 / 241 / nemanželské , leg. až svatbou 8.2.1876 Lochovice, za otce se přihlásil: Josef Geiger brusič z Libomyšle , kraje Pražského , orkesu Hořovického , syn Josefa Geigra pohodníka z Kostelích 11 a jeho manželky Marie rozneé Bockstofl z Lomnice, matka: Marie Chotětická manželská dcera Jana Vicana brusiče z Vysoké Lhoty a matky Františky rozené Truhlářové z Čáslavy, toto dítě se naordilo v Dolních Hrachovicích 3 patří ale dle matky do Sudoměřic jak v matrice poznamenáno . Marie Chotětická jest vdova po zemřelém Václavovi Chotětickém šlejfíři z Sudoměřic , krej Tábor

oo : Bernard Geiger + Alžběta Landová - 23.5.1898 Slaný 302 / Slaný 53 / 197 / Bernard Geiger dělník ve Slaném 302 nar. v Sudoměřicích přísl do Libomyšle u ??ošovci syn Josefa Geigra brusiče v Slaném a matky Marie roz. Vicanovy z Vysoké Lhoty , nar. 30.10.1875 , sovb. nevěsta: Alžběta Landová dcera + Antonína Landy dělníka ve Slaném a matky Alžběty ro. Fořtovy z Podlešína, nar. 12.7.1869, 28-0-0, svob.

Sčítání lidu 1900: Okres Slaný - obec Slaný, čp. 302-315 / 73 / https://ebadatelna.soapraha.cz/a/3993/73


Marie - 23.7.1894 Praha

Josef - 18.8.1895 Slaný 310 / Slaný 42 / 85 / nemanželské dítě leg. svatbou 23.5.1898 ve Slaném , otec: Geiger Bernard dělník v Slaném 309 naro. v Sudoměřiích , přísl. do Libomyšle u Hořovic, syn Josefa Gaigra brusiče v Libomyšli bytem ve Slaném a Marie rozené Vycenovy z Vysoké Lhoty , narozen v Sudoměřicích 30.10.1875, matka: Alžběta dcera + Antonína landy dělníka v slaném a Alžběty rozneé Fojtovy z Podlešína nar. 12.7.1869

Rudolf - 4.4.1897 Slaný 309 / Slaný 42 / 199 / nemanželské dítě leg. svatbou 23.5.1898 ve Slaném , otec: Geiger Bernard dělník v Slaném 309 naro. v Sudoměřiích , přísl. do Libomyšle u Hořovic, syn Josefa Gaigra brusiče v Libomyšli bytem ve Slaném a Marie rozené Vycenovy z Vysoké Lhoty , narozen v Sudoměřicích 30.10.1875, matka: Alžběta dcera + Antonína landy dělníka v slaném a Alžběty rozneé Fojtovy z Podlešína nar. 12.7.1869

František - 10.10.1899 Slaný

Václav - 24.10.1902 Slaný 310 / Slaný 61 / 73 / Geiger Bernard dělník v Slaném 310 syn Josefa Gaigra brusiče v Libomyšli nyní v Slanm a Marie rozené Vycenovy z Vysoké Lhoty , narozen v Sudoměřicích 30.10.1875, matka: Alžběta dcera + Antonína landy dělníka v slaném a Alžběty rozneé Fojtovy z Podlešína nar. 12.7.1869

22.4.1905

Růžena - 23.6.1906 Slaný 310 / Slaný 61 / 266 / Geiger Bernard dělník a štěrkař v Slaném 310 syn Josefa Gaigra brusiče v Libomyšli nyní v Slanm a Marie rozené Vycenovy z Vysoké Lhoty , narozen v Sudoměřicích 30.10.1875, okres Mladá Vožice, matka: Alžběta dcera + Antonína landy dělníka v slaném a Alžběty rozneé Fojtovy z Podlešína nar. 12.7.1869 ve Slaném

10.9.1908oo : Josef Geiger + Anna Niklová -


Marie - asi to je Pochteflova manželka Josefa Geigrra

oo : František Fišer + Marie Geigrová -


Pavlína - 17.6.1865 Měcholupy / Předslav 15 / 97 / František Fišer obchdoníík v plechovém zboží z Dobříše toho času v měcholupech 36 okres Klatovy syn + Matěje Fišera obchodníka v Dobříši a + Majdaleny roz. herink ze Zbirova, matka: Marie dcera Josefa Geigra řemenáře v Lomnici u Prahy a + Anny roz. Nikl


NEZAŘEZENO


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5749/110

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8034/6

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8046/68


Křešín 4 / 75-77 136-141 182-188 215-217 262

Křešín 5 / 35-38 64

Křešín 6 / 55-59 81-84 124-

10.7.1877 fara Ceisině?

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu