Rodokmen: Kamenický

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Matěj -

oo : Matěj Kamenický + Magdalena Rokošová - ona psaná z Vítěž / hledám Kosova Hora 18 / 189- / Kosova hora 17 / 24 nic


Karel - 1800 / Počepice 49-59 / Ksoova Hora 22 / 32-34

oo : Karel Kamenský + Anna Krejčová - 20.7.1819 Počepice 5 / Počepice 21 / 56 / Karel Kamensky kramář z počepice , podruh z N5 vlastní syn + Matěje Kamenského , Magdaleny Rokoš z Vítěže matky mistra kožešnického z Sedlčan N82, 19-0-0, svob. nevěsta: Anna vdova po + Františku kellnerovi kramáři z Hluboše vlastní dcera + Vojtěcha Krejči Markéty Hruška z Počepice matky kramáře a podruha z Počepice 5, 38-0-0


Václav - 1820

oo : Václav Kamenický + Anna Kobrzková - 26.10.1841 Dominikální Paseky 15 / Hluboš 06 / 87 / Václav kamenický mechanický kunštýř z Hluboše 28, syn Karla Kamenickýho kramáře z Počepic , pasntví Vysokého Chlumu a Any rodilé Kelner z Počepic 1, 21-0-0, nevěsta: Anna dcera Martina Kobrzeka kramáře z mutic 7 a františky rodilé Jirovecký z Vodlochovic 5, kraj Táborský,20-0-0, podle výnosu zemského úřadu v Praze ze dne 7.6.1929 je správně příjmeni jako ženich a jeho otec zde zapsaných Kamenský


Marie - 1843

Karolína - 6.3.1878 Zadní Hutě pod Třemšínem 1 / Starý Rožmitál 30 / 131 / otec nenapsán , matka: Marie Kamenická světem jdoucí komediantka příslušné do Hluboše , manž. dcera Václava Kamenickýho komedianta z Hluboše 9 a jeho manželky Anny rodem Kobrzskové z Mutic, okres Táborský, dítě provdaná Jeřábková , přísl do Třebechovic u Král Hradce

oo : ? Jeřábek + Karolína Kamenická - příslušná do třebechovic u Král Hradce


oo : Emanuel Dubský + Marie Kamenická - 6.10.1884 Sedlec / Sedlec(KH) 24 / 35 / Emanuel Dubský cestující komediant t.č. v Sedlci , manž. syn kat. rodičů a s otce + Václava Dubského cestujícího komedianta z kaňku a matky + Marie rod. Hovorkovy z Vítovic , okr. Táborský, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie Kamenická manž. dcera po + Václavu Kamenickém komediantu z Hluboše a matky + Anny rod. Kolejkové z Mutic, 41-0-0, svob.


František - 28.4.1845 Záborná Lhota 3 / Starý Knín 47 / 32 / Kamenický Václav majitel marionetního divadla jinak komediant s panáčkami syn karla Kamenickýho kramáře z Dobříše 115 a matky Anny rozené Kelerové z Počežic 1, matka: Kamenická Anna rozená Kobrzková dcera MArtina Kobrzka kramáře z Mutic svobodnické obce v Táborském kraji a matky Františky rozené Jirovnické z Vorlochovic panství téhož

Jan - 12.2.1850 Větrov 7 / Střezimíř 08 / 94 / Kamenický Václav loutkář světemjdoucí rozen z Bičína na Hlubocku syn Karla Kamenického kramáře z Dobříše? a + Anny rozené Kellner z Pocepic, matka: Kobrzek Anna dcera po + Martinu KObrzkovi kramáři z Bototína a + Františce rozneé Čirovnický z Vodlochovic

oo : Jan Kamenický + Anna Šulcová - 11.5.1874 Hluboš / Dolní Cerekev 6336 / 10 / Kamenický Jan gymnastik z Hluboše syn Václava Kamenického loutkáře světemjdoucího z Dobříše a Anny Kobrzkovy z Borotína, 24-2-0, svob. , nevěsta: Anna dcera po + Vojtěchu Šulcovi komediantu z Mutice okresu M. Vožického a Thekly r. Šoupovy z Trhových svinů


Marie - 10.1.1877 Čelistná 8 / Božejov 9 / 21 / Kemnický Jan gymnastick z Hluboše opkr. Příbram syn Václava kamenického loutkáře světemjdoucího z Dobříše a Anny roz. kobrzkovy z Borotína, matka: Anna dcera + Vojtěcha šulce komedianta z Mutic okr. Mladovožický a Thekly roz. Soupovy z Trhových Svinů

Johana - 14.12.1880 Nevcehle 22 / Urbanov 7053 / 112 / Jan Kamenický gymnastik z Hluboše v Čechách syn Václava Kmenického loutkáře svetem jdoucího z Dobříše a Anny Kobrzkové, matka: Anna dcera po + Vojtěchu Šulcovi komediantu z Mutice v Čechách a Tekly roz. Soukup, svědek, Šulc Johan komediant po světě chodící a jeho manžleka Marie

oo : František Pflegr + Johana Kamenická -

ona: 21.8.1954 Frýdek-Místek / napsáno u narození


Hynek - 1856

oo : Hynek Kamenický + Barbora Kůrková - 27.10.1880 Újezdec / Bělčice 11 / 98 / Kamenický Hynek záložník c.k. 11 pluku řadového , manž. syn Václava Kamenického mechanického umělce z Hluboše a Anny Kobrzekz Mutic 7, 24-0-0,s vob. nevěsta: Barbora kůrka manž. dceara Františka Kůrky kramáře z Oujezdce 25 a Anny rod. Dvořáček z Křížového Kostelce, 20-0-0, svob.


Marie - 16.5.1881 Nové Mitrovice / nejsou online do roku 2049

oo : Antonín Štěpánek + Marie Kamenická - 15.7.1900 Bělčice / dohledat / není online do roku 2024

on: 12.3.1915 Horažďovice 160 / Horažďovice 36 / 84 / Štěpánek Antonín obchodník v horaž´dovicích 160, narozen 25.1.1873 v Chuděnicích , okr. Klatovy manžel marie rodem Kamenské z Nových Mitrovic , oddáni 15.7.1900 v bělčicích , 42-1-17, tubera


oo : Josef Kilián + Marie Kamenická - 12.8.1916 v Plzni / Plzeň 098 / 527 / Kilian Josef obchodník v Horažďovicích 160 hjt. Strakonice narozený v Malém Boru 19 dne 27.12.1892, okr. Strakonice, manž. syn kar. rod. + Aloise Kiliana obchodníka v Stříbrných Horách 160, htjm Klatovy a Jsoefy rozené Prechtler z trhanova 21, 23-7-0, svob. nevěstA: Štěpánková Marie roz. Kamenická majitelka obchodu v Hroažďovicích 160, vdova po + Antonínu Štěpánkovi pbchodníku v Horažďovicích 160, manž. dcera kat. rod. Hynka Kamenického obchdoníka v bělčicích 112, okr Blatná a Barbory roz. Kůrka z Bělčic nar. v Nových Mitrovicích 28, 35-2-0, dne 16.5.1881

on: 22.10.1918 Klatovy 17 / Horažďovice 36 / 125 / Kilian Josef obchodník v Horažďovicích 160, nar. 27.12.1892 Malem Boru 19, manž. Marie rodem KOamenské z Nových Mitrovic , oddáni 12.8.1916 v Plzni, 25-9-25, chřipka


oo : František Pikl + Marie Kamenická - 9.7.1921 Horažďovice 160 / Horažďovice 35 / 136 / Pikl František obchodník v Horažďovicích 160 narozen 8.8.1888 v Malé Turné okres. Strakonice, manž. syn Michala Pikla domkaře v Malé Turné 6 a Marie rodem Piklové z Malé Turné 18, 32-0-0, svob., nevěsta: Kilianová Marie obchodnice v Horažďovicích 160 nar. 16.5.1881 v Nových Mitrovicích 28, vdova po + Josefu Kiliánovi obchodníkovi v Horažďovicích 160, amnž. dcera Hynka Kamenického obchodníka v Rožmitálu a Barbory rodem Kůrka z Bělčic u Lnář, 40-0-0, vdova, vdovou od 22.10.1918 Horažďovice


František - 22.4.1885 Bělčice 46 / Bělčice 8 / 10 / Kamenický Hynek obchodník s galantérním zbožím , amnž. syn Václava Kamenický mechanického umělce z Hluboše a jeho manželky Anny rodem Kabrzek z Mutic, matka: Barbora manž. dcera Františka Kurky kramáře z Oujezdce 25 a Anny rodem Dvořáček z Křížového Kostelce

oo : František Kamenický + Klára Hořická - 18.1.1913 Příbram 41 / Příbram 095 / 32 / František Kamenický obchodní příručí v bělčicích 110, narozený v bělčičích 46 dne 22.4.1885, manž. syn kar. rod. Hynka Kamenického ocbhdoníka v bělčicích 110 a Barbory rozené Kůrka z Oujezda 25, 27-9-0, svob. nevěsta: Klára Hořická služka v Příbrami 41 narozená v Sedlci 103 dne 28.10.1885 v Sedlci , manž. dcera kat. rod. + Josefa Hořického bednáře v Sedlci 103 a Anny rozené Jarolímek z Cunkova 5, 27-3-0


Antonín - 11.3.1889 Bělčice 11 / Bělčice 8 / 32 / Kamenický Hynek obchodník s galanterním zbožím v bělčicích 111, manž. syn Václava Kamenického mechanického umělce z Hluboše a jeho manželky Anny rozené Kobrzek z Mutice, matka: Barbora manž. dcera Františka Kurky kramáře z Oujezdce 25 a jeho manželky Anny rodem Dvořáček z Křížového Kostelce

26.9.1889 Staré Sedlo, okres Mirovice

Antonín - 30.8.1890 Bělčice 111 / Bělčice 8 / 41 / Kamenický Hynek obchodník s galanterním zbožím v bělčicích 111, manž. syn Václava Kamenického mechanického umělce z Hluboše a jeho manželky Anny rozené Kobrzek z Mutice, matka: Barbora manž. dcera Františka Kurky kramáře z Oujezdce 25 a jeho manželky Anny rodem Dvořáček z Křížového Kostelce

12.10.1890

Josef - 26.4.1892 Bělčice 111 / Bělčice 8 / 52 / Kamenický Hynek obchodník s galanterním zbožím v bělčicích 111, manž. syn Václava Kamenického mechanického umělce z Hluboše a jeho manželky Anny rozené Kobrzek z Mutice, matka: Barbora manž. dcera Františka Kurky kramáře z Oujezdce 25 a jeho manželky Anny rodem Dvořáček z Křížového Kostelce

10.5.1892Marie -

oo : Jan Schmied + Marie Kamenická - před 1842

potomci v rodokmenu Šmíd


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Václav Kamenický + Anna -

ona: 20.1.1809 Drahlín 3 / Hluboš 09 / 54 / Anna manželka Václava Kamenickýho šenkýře , 28-0-0, při porodu


Václav -

oo : Václav Kamenický + Anna Bílková -


Barbora - 26.11.1842 Hluboš 18 / Hluboš 03 / 36 / Václav kamenický domkař z Hluboše 18 syn Václava Kamenickýho šenkýře z Drahlina 50, matka: Anna dcera Antonína Bílka domkaře z Hluboše 11 a Anny rodilé Novák z Drahlína 21
oo : Josef Kamenický + Marie Másilková -


Jan - Okrouhlá Radouň 36

oo : Jan Kamenický + Juliana Kuben? -


Jan - 31.3.1910 Jindřichův Hradec 3 / jindřichův Hradec 31A / 289 / Jan Kamenický obchodník v JIndřichově Hradce 11 nar. v Okrouhlé Radouni 36, manž. syn Josefa Kamenického rolníka z Okrouhlé Radouně 36 a jeho manželky Marie roz. Másilko z DObré Vody 2, okr. Pelhřimov, matka: Juliana nar. v Hërmansu? 1 , Dolní Rakousy manž. dcera Václava Kubenic sladovnického v jindř. Hradci 190 a jeho manž. Marie roz. Krawa z Mláky , okr. Třeboň

27.5.1911 Jindřichův Hradec 3 / JIndřichův Hradec 66 / 12 / Jan kamenický manž. syn Jana Kamenickýho obchodníka v Jind. hradci a Juliany rodem Kuben? z Hormansi, anr. v jind. Hradci 1-1-27hledam Hluboš 11 / 37P 43

Bělčice 18 / index 1- 15-17

pOČEPICE 26 / 38-

Počepice 27 / 49-

Horažďovice 31 / 77-83

Horažďovice 35 / 1-90https://digi.ceskearchivy.cz/2057/114/1149/818/73/0

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5070/36