Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kašák

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vavřinec - 1697

oo : Vavřinec Kaše + Kateřina - on uhlíř 49, ona 46 / hledám Mýto 01 / 108-114 146-149 / Cerhovice 02 / 239-249

ona: 13.11.1758 Kvaň / Mýto 04 / 317 / Catharina uxor Laurenti Kahse, 60-0-0

on: 13.4.1759 Kvaň / Mýto 04 / 327 / domino Laurentis kase vidnus , 65-0-0

soupis poddaných 1746(od pana Jiřího Hřibala) - Vavřinec uhlíř 49, žena Kateřina 46, děti Matěj 21, Jan 19, Jakub 17, Tomáš 15, Martin 4


Matěj Blažej - 24.1.1725 Kvaň / Mýto 02 / 93 / Laurentis kahše Catharina, pauli kasik martinus unger, cath vodrazkova, anna smrzkova

oo : Matěj Kaše + Zuzana Posová - 29.6.1751 Kvaň / Mýto 03 / 253 / ženich Matěj kaše z Kváně, nevěsta Zuzanna Posova z Kváně

on: 15.8.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 281 / Kahse Mathias inquilinius ex pago Kvan , 49-0-0

ona: 10.8.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 281 / Susanna uxor Mathia Kahse inquilini, 42-0-0


Kateřina - 2.3.1753 Kvaň / Mýto 03 / 140 / otec Matěj Kaše, matera Zuzanna

Benigna - 16.5.1756 Kvaň / Mýto 03 / 190 / otec Matěj Kaše, matera Zuzanna

30.7.1758 Kvaň / Mýto 04 / 314 / Benigna filia Mathia Kahse matris Zuzanna, 1-3-0

František - 6.12.1762 Kvaň / Mýto 04 / 96 / Franciscus Seraphine filius legtimus Mathia Kasche inquilini uxor ejus Susanna

Anna - 3.2.1766 Kvaň / Mýto 04 / 139 / Anna filia legitima Mathia Kahse inquilini, uxor ejus Susanne

29.7.1772 Kvaň 19 / Mýto 05 / 281 / Anna filia Mathia Kahse inquilinu ex pago Kvan, 6-0-0

Anna - 1768 dohledat

3.8.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 281 / Anna filia Mathia Kahse inquilini, 4-0-0

Marie Anna - 1770 dohledat

19.4.1771 Kvaň 19 / Mýto 05 / 249 / Kahsin Maria Anna Mathia Kahse inquil filia, 0-7-0


Jan - 1727

oo : Jan Kaše + Marie Magdalena Pletnarová - 11.6.1753 Kvaň / Mýto 03 / 316 / ženihc Jan Kaše z Kváni, nevěsta Mařena Pletnarová z Kváně

on: 10.2.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 269 / Kahse Joannis Operarius , 45-0-0


Anna - 28.1.1754 Kvaň / Mýto 03 / 155 / otec Jan Kaše, mater Mařena

1.4.1765 Kvaň / Mýto 04 / 277 / Anna filia Joannis Kaše inquilini uxor ejus M Magdalena 8-0-0

František - 27.9.1755 Kvaň / Mýto 03 / 181 / otec Jan kaše , mateře Mařeny

Jan - 2.9.1758 Kvaň / Mýto 04 / 17 / patris Joannus Kahse, matris Maria magdalena

5.5.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 279 / Kahse Joannes filius post + joannem Kahse inquilinu, 12-0-0

Kateřina - 26.10.1762 Kvaň / Mýto 04 / 94 / Catharina filia legitima Joannis Kasche inquilini uxoris M Magdalena

5.1.1765 Kvaň / Mýto 04 / 275 / Catharina filia Joannis Kaše inquilini uxor ejus M Magdalena 2-3-0


Tomáš - 1731

Václav Štěpán - 4.8.1734 Zaječov / Mýto 02 / 138 / Vavřinec Kaše Kateřina

není ve sčítání 1746

Marie Benigna - 4.4.1737 Kvaň / Mýto 02 / 155 / Vavřinec Kaše Kateřina

není ve sčítání 1746

Matěj - 28.1.1739 Kvaň / Mýto 02 / 163 / Vavřinec Kaše Kateřina

není ve sčítání 1746

Martin - 16.2.1742 Kvaň / Mýto 03 / 5 / otec Vavřinec Kaše matka Kateřina

oo : Martin Kaše + Kateřina Pletnerová - 17.10.1763 Kvań / Mýto 04 / 242 / martinus dilius + Laurenti Kasche cum sua sponsa: Catharina filia + Josephi Plettner ambo ex pago Kvaň, svědci: Anna filia + Josephi Plettner

on: 8.8.1771 Kvaň 32 / Mýto 05 / 254 / Kahse Martinus inquiliny ex pago kván, 37-0-0

ona: 3.4.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 276 / Catharina vidna post + Martinu kahse inquilinu, 45-0-0


Kateřina - 27.7.1764 Kvaň / Mýto 04 / 118 / Catharina filia legitima Martini kahse inquilini, uxor ejus Catharina

23.4.1769 Kvaň / Mýto 04 / 199 / Catharina filia Mart. Kahse inquilini ejus uxor Cath. nata Plettnerova 4-9-0

Benigna - 1.4.1767 ?

25.1.1769 Kvaň / Mýto 04 / 195 / Benigna filia Martini Kahse inquilini ejus uxor Cath nata Pletnerowa 1-9-0

Marie Magdalena - 1769 dohledat

3.4.1772 Kvaň 22 / Mýto 05 / 276 / M Magdalena filia post + Martinu Kahse inquilini, 2-7-0


Jakub - 1729 odhad z umrti ? před 1735 / hledám Mýto 02 / 104-120

oo : Jakub Kaše + Benigna Pletnarová - 14.7.1755 Kvaň / Mýto 03 / 325 / ženich Jakub Kaš z kváni, nevěsta Benigna Pletnarova z kváně, družba Václav Kaše

ona: 5.4.1772 Kvaň 3 / Mýto 05 / 276 / Benigna uxor Jacobi Kahse operarii, 51-0-0


Mařena Františka - 11.3.1756 Kvaň / Mýto 03 / 187 / otec Jakub Kaše, mateře Benigni

20.6.1758 Mýto / Mýto 04 / 312 / MAgdalena patris Jacobi Kahse, matris Benigna, 2-3-0


Jan - 22.7.1759 Kvaň / Mýto 04 / 32 / Joannes Baptista patris Jacobi Kahse, matris benigna

oo : Jan Kaše + Anna Trávová - 9.5.1786 Kvaň 20 / Mýto 14 / 102 / Jan syn + Jakuba kaše sedl z Kváně, 24-0-0, svob. nevěsta : Anna dcera Jakuba Travy kováře z zaječova, 30-0-0, svob

on: 11.1.1811 Březina 1 / Stupno 11 / 109 / Jan Kašák horník z hor zbirovských 50-0-0, důvod umrtí: obužejice?


Anna - 1788 dohledat / možná Vosek dohledat

oo : Ondřej Záhrobský + Anna Kašáková - 31.7.1810 Březina 14 / Stupno 07 / 115 / Ondřej Záhrobský tesařský towaryš, 32-0-0, vdovec, nevesta: Anna cera Jana Kašáka horníka z Voseku matk Anny panstvi Zbirow, 22-0-0, svob


Jan - 14.5.1792 Kvaň 5 / Svatá Dobrotivá 01 / 12 / Jan Kaše horník Kyce? podani, Anna dcera Jakuba Trávy

oo : Jan Kašák + Magdalena Nová - 26.4.1813 Březina 11 / Stupno 07 / 117 / Jan syn Jan Kassaka horníka z Voseku matki anni panstvi Zbirow, 23-0-0, nevěsta: Magdalena dcera Josefa Novýho slouhy z Březiny matk Doroti panstvi Radnic, 20-0-0,svob

ona: 27.1.1855 Březina 55 / Stupno 13 / 30 / Kašák Magdalena, manželka jana Kašáka bývalého havíře nyní žebráka v březině, 55-0-0

on: 29.1.1868 Březina 55 / Stupno 14 / 124 / Kašák Jan havíř v Březině 55, 92-0-0, staroba, vdaný


Jan - 28.6.1813 Březina 1 / Stupno 02 / 217 / Jan Kašák havíř z fary? osecky Jan, Magdalena dcera Josefa Novýho M Doroty N32

oo : Jan Kašák + Anna Vitoušová - 16.2.1841 Březina 2 / Stupno 08 / 72 / Jan Kašák, podruch ze vsy Březina 2 , syn Jana Kašáka podruha z Březiny 2 a matky Marie dcery + Josefa Nowyho sedláka ze Vsy Všenice 32 , 28-0-0, svobodný, nevěsta : Anna Vitoušová, pozůstalá dcera po + Františku Vitoušovy domkaři a towarysi kolářským ze vsy Všenice 11 a matky + Anni dcery + Jana Hawla sedláka ze vsy Všenice 9, 27-0-0 svobod

ona: 17.12.1884 Březina / Stupno 21 / 169 / kašáková Anna, manželka Kašáka Jana, horníka z Březiny rozená Vytoušová ze Všenic , 68-0-0, srdeční vada

on: 8.10.1899 Březina 17 / Stupno 28 / 111 / Kašák Jan, horník v Březině 17, 86-3-10, marasmus


Václav - 9.3.1842 Březina 30 / Stupno 04 / 42 / Jan Kašák, podruh poddaný k pasntví Radnickému, syn Jana Kašáka podruha z Březiny 8 a matky Magdaleny dcery + Václava Novýho, obecního pastýře z Březiny 7 , matka: Anna dcera + František Vitauše, domkaře z Všenic 12 podruha a matky +Anny dcery + Jana Havla, sedláka z březiny 13

oo : Václav Kašák + Marie Jandová - 9.11.1868 Březina 30 / Stupno 10 / 100 / Kašák Václav havíř v březině, syn Jana Kašáka havíře v březině 30 a matky Anny rodilé Vitoušové v Všeniccích 12, 26-0-0, svob, nevěsta: Jandová Marie, dcera + Jana Jandy domkaře v březině 38 a matky + Kateřiny rodilé Basakové ve Volduších 14, 22-0-0, svob

ona: 21.9.1893 Březina 38 / Stupno 28 / 25 / Kašáková Marie, manželka Václava kašáka, horníka na Březině 38, roz. Jandová z Březiny 38, 48-0-0t manželsk, zánět mozkových blan

on: 5.1.1897 Horní Stupno (uhelné holy) / Stupno 28 / 75 / Kašák Václav , horník z Březiny 82, 54-0-0, udušení, udusil se při práci v dole, jsou tam psaní dva lidé)


Anna - 19.10.1867 Březina 38 / Stupno 06 / 609 / Kašák Václav horník v Březině , syn Kašáka Jána havíře v březině a Anny roz. Vytoušová ze Stupna, matka: Jandová Marie , dcera + jana Jandy domkaře a havíře v Březině 38 a matky Kateřiny rodilé Basákové ve Volduchách 14

měla asi děti, jsou ní psaná kontrolní datumy

Jan - 14.2.1870 Březina 38 / Stupno 16 / 97 / Kašák Václav havíř z Březiny syn Jána Kašáka havíře z Březiny 55 a matky Anny rozené Vitoušové zz Březiny 13, matka: Janda Marie dcera + Jana Jandy domakře z Březiny č38 a matky Kateřiny Basákové z Volduch 14

oo : Jan Kašák + Aloisie Záhrobská - 28.10.1895 H. Stupno 13 / Stupno 26 / 12 / Kašák jan, havíř z Březiny 82 narozený v březině 38(14.2.1870 / 95 ) syn Václava kašáka havíře v Březině 38a marie roz. Jandové z březiny 38, 25-0-0, svob. nevěsta: Záhrobská Aloisie , narozená v D. Stupně 39 (14.4.1874 / 14 ) dcera Josefa Záhrobského havíře z D. Stupna 399 a josefay roz karlové z D. Stupna 39, 24-0-0 svob

on: 27.6.1929 napsáno u narození


František - 18.9.1895 D. Stupno 52 / Stupno 25 / 35 / nemanželský, za otce se přihlásil Kašák Jan havíř v Březině 82 syn Václava Kašáka havíře v Březině 38 a Marie rozené Jandové z Březiny 38, matka Záhrobská Aloisie , svob. dcera Záhrobského Josefa horníka v Dolním Stupně 52 a Josefy roz Karlové z D. Stupna 38

oo : František Kašák + Anna Strejcová - 30.12.1919 Stupno 103 / 9066 / 238 / František Kašák, horník v Stupně 103, nar. v D. Stupně 52,syn Jana Kašáka, horníka ve Stupně 103 a Aloisie roz. Záhrobské z d. stupna 52, zenich nar. ve stunpe 18.9.1895 / f.33, Anna Strejcová, narozená v Kopistech okr, most, otec: + Jozef Strejc dělník ve Stupně 104 a Barbory roz. Fischerové ze Stankova nevěsta nar. v Kopistech 6.11.1897


Barbora - 17.6.1899 D. Stupno 52 / Stupno 25 / 195 / manžel dcera, Kašák Jan, havíř v Dol. Stupně 38 a Marie roz. Jandové z Březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskéo havíře z Dolno Stupno 39 a Josefy rozené Karlové z D. Stupna 39

18.3.1901 u narození psáno

Josef - 5.2.1901 D. Stupno 52 / Stupno 25 / 259 / syn Kašák Jan, horník v Dol. Stupně 52 syn Václava Kašáka havíře v Březině 38 a Marie roz. Jandové z Březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskéo havíře z Dolno Stupno 39 a Josefy rozené Karlové z D. Stupna 39

6.2.1901 Dolní Stupn 52 / Stupno 28 / 122 / Kašák Josef , narozen v D. Stunpšě 52, syn Jana Kašáka horníka v D. Stupně 52 a Aloisie roz. Záhrobské z D. Stupna 39, 0-0-1, slabost

Marie - 6.6.1902 Dolní Stupno 52 / Stupno 30 / 9 / Kašák Jan horník v Dolním Stupně 52 syn Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozneé Jandové z březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskýho havíře z Dolno Stupna 39 a Josefy Rozené Karlové z Dolno stupna 39, on nar. 14.2.1870, ona: 14.4.1874, oddáni 28.10.1895

oo : Bohuslav Rott + Marie Kašáková - 11.4.1925 OÚ Rokycany / Rokycany OÚ 03 / 57 / Rott Bohuslav , nar. v Plzni 13.1.1893, strojvůdce státní drah, svobodný. rodiče: Václav Rott průvodčí vlaku v Plzni a Kateřina roz. němcová z Plzně, nevěsta: Kašáková marie , nar. ve Stupně 6.6.1902, svob. , rodiče: Jan Kašák horník ve Stupně a Aloisie roz. Záhrobská ze Stupna


Václav - 18.10.1903 Stupno 90 / Stupno 30 / 56 / Kašák Jan, horník v Stupně 90 syn Václava Kašáka havíře v Březině 38 a Marie roz. Jandové z Březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskéo havíře z Dolno Stupno 39 a Josefy rozené Karlové z D. Stupna 39

14.12.1903 Stupno 90 / Stupno 28 / 158 / Kašák Václav, narozen v Stupně 90, syn Jana Kašáka, havíře v Stupně 90 a AAloisie Záhrobské z D. Stupna 39, 0-1-26, zánět trubic

Josef - 15.3.1905 Stupno 84 / Stupno 30 / 102 / Kašák Jan horník v Stupně 84 syn Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozneé Jandové z březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskýho havíře z Dolno Stupna 39 a Josefy Rozené Karlové z Dolno stupna 39, on nar. 14.2.1870, ona: 14.4.1874, oddáni 28.10.1895

oo : Josef Kašák + Anna Auterská - 13.8.1932 Rokycany / Rokycany OÚ 05 / 218 / Kašák Josef kovář Stupno 103, nar. ve Stupně 15.3.1905, svobodný, rodiče: Jan kašák horník ve Stupně a Aloisie roz. Záhrobská ze Stupna, nevěsta: Auterská Anna nar Střapol dne 22.12.1909, svobodná rodiče, Antonín Auterský dělník ve Stupně a josefa roz. Kokočková ze Střapole


Václav - 23.7.1907 Stupno 84 / Stupno 30 / 173 / Kašák Jan, horník v Stupně 90 syn Václava Kašáka havíře v Březině 38 a Marie roz. Jandové z Březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskéo havíře z Dolno Stupno 39 a Josefy rozené Karlové z D. Stupna 39

9.11.1909 Stupno 84 / Stupno 28 / 238 / Václav Kašák, narozen ve Stupně č.84 manž. syn Jana Kašáka, horníka ve Stupně a Aloisie roz. Záhrobské ze Stupna 39, 2-3-16, spálničky


Karel - 26.3.1909 Stupno 84 / Stupno 30 / 237 / Kašák Jan horník v Stupně 84, narozen v březině 38, manž. syn Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozneé Jandové z březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskýho havíře z Dolno Stupna 39 a Josefy Rozené Karlové z Dolno stupna 39, on nar. 14.2.1870, ona: 14.4.1874, oddáni 28.10.1895

oo : Karel Kašák + Anna Strejčková - 7.7.1934 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 318 / Karel Kašák, dělník na dráze, nar. Stupno 26.3.1909,s vob. českobratr evang. rodiče: Jan Kašák horník ve Stupně 84 a Aloisie rozneé Záhrobská u Stupna 39, nevěsta: Anna Strejčková , nar. 21.9.1911 Stupno , svob. b.v. rodiče: František Strejček horník ve Stupně 110 a Anna roz. Záhrobská ze Stupna, rozvedeni 1.4.1940

rozvod: 1.4.1940 krajský soud Plzeň


Růžena - 22.6.1910 Stupno 84 / Stupno 30 / 283 / Kašák Jan horník v Stupně 84, narozen v březině 38, manž. syn Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozneé Jandové z březiny 38, matka: Záhrobská Aloisie dcera Josefa Záhrobskýho havíře z Dolno Stupna 39 a Josefy Rozené Karlové z Dolno stupna 39, on nar. 14.2.1870, ona: 14.4.1874, oddáni 28.10.1895

oo : Karel Brož + Růžena Kašáková - 12.8.1933 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 270 / Karel Brož, nar Doudlevce orkes Plzeň 24.6.1908, tovární dělník, byd. Přívetice 23, sovb. b.v., rodiče: Václav brož kovář zv Doudlevcích 144 a Antonie Turková z Přívětic 21, nevěsta: Růžena Kašáková , nar. stupno 22.6.1910, svob. českobrt. rodiče: Jan Kašák horník v Stupně 84 a Aloise Záhrobské ze Stupna


Václav - 31.8.1915 Stupno / dohledat není online shoda na myheritage

oo : Václav Kašák + Marie Vopatová - dohledat

on: kveten 1985 Sokolov

potomci na MH


Aloisie - 28.1.1872 Březina 38 / Stupno 16 / 189 / Kašák Václav havíř z Březiny syn Jána Kašáka havíře z Březiny 55 a matky Anny rozené Vitoušové zz Březiny 13, matka: Janda Marie dcera + Jana Jandy domakře z Březiny č38 a matky Kateřiny Basákové z Volduch 14

oo : František Dick + Aloisie Kašáková - 8.11.1897 Vranov 81 / Stupno 86 / Dick František sklář ve Vranově 81 narozen ve Vranově 43(10.5.1872 /207), syn Ferdinanda Dicka sklenáře ve Vranově 43 a Josefy rozené Sikorové z Vranova , 25-0-0, svob. nevěsta: Kašáková Aloisie narozená v březině 38 dcera Václava kašáka havíře z březiny 38 a MArie rozené Jandové z březiny 38, 25-0-0, svob.


Marie Kašáková - 1.9.1893 Březina 38 / Stupno 19(9058) / 239 / nemanželská dcera, Dick František , sklář ve Vranově 81, syn Ferdinanda Dicka, sklenáře ve Vranově 43 a Josefy roz. Sikorovy z Vranova , matka: Kašáková Aloysie dceera Václava KAšáka havíře z Březiny a Marie roz. Jandové z Březiny 38, svatba rodičů. 8.11.1897

Josef - 28.5.1897 Březina 38 / Stupno 25 / 120 / nemanželská syn, Dick František , sklář ve Vranově 81, syn Ferdinanda Dicka, sklenáře ve Vranově 43 a Josefy roz. Sikorovy z Vranova , matka: Kašáková Aloysie dcera Václava Kašáka havíře z Březiny 38 a Marie roz. Jandové z Březiny 38, svatba rodičů. 8.11.1897

oo : Josef Dick + Anna Legátová - 6.4.1920 Vranov 49 / Stupno 27 / 251 /


Růžena - 23.1.1874 Březina 38 / Stupno 17 / 7 / Kašák Václav , havíř z Beziny, syn Jana Kašáka havíře z Březiny 55 a Anny Vitouše z Březiny 13, matka: Marie Jandová dcera Jana Jandy domkaře z březiny 38 a Kateřiny roz. Basákové z Volduch 14

oo : František Týcar + Růžena Kašáková -3.2.1896 Litohlavy 72 / Stupno 26 / 17 / Tycar František slevač v Litohlavech 72, narozený v Litohlavech 72(12.12.1871) syn Josefa Tycara havíře z Litohlav 72 a Anny rozené Kvídové z Rakové 14, 24-0-0, svob. nevěsta: Kašáková Růžena narozená na Březině 38, dcera Václava Kašáka havíře v březině 38 a Marie rozené Jandové z březiny 38, 22-0-0, svob. -

on: před 1.2.1900


Hermína - 25.1.1900 D. Stupno 41 / Stupno 25 / 221 / manželská, otec mrtev, Kašáková Růžena vodva po Františku Tycarovi slévači , dcera Václava Kašáka, havíře z Březiny 38 a Marie Jandové z Březiny 38

oo : František Špička + Hermína Kašáková - 22.4.1922 oú Rokycany / rokycany OÚ 02 / 123 /


oo : Josef Strejček + Růžena Kašáková - 23.9.1907 Kříše 58 / Stupno 26 / 195 / Strejček josef dělník v kříšek 58 narozen ve Vranově 80 syn katolíku Jana Strejčka havíře ve Vranově 80 aBarobry rozneé perkové z Liblína, 23-0-0, svob. nar. 22.2.1884 / 95) nevěsta: tycarová Růžena rozené kašáková narozená v březině 38, vdova po Františu Tycarovi slévači z Litohlav 72, dcera Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozené Jandové v březině 38, 33-0-0,vdova


Josef - 28.5.1876 Březina 38 / Stupno 17 / 103 / Kašák Václav , havíř z Beziny, syn Jana Kašáka havíře z Březiny 55 a Anny Vitoušové z Březiny 13, matka: Marie Jandová dcera + Jana Jandy domkaře z březiny 38 a Kateřiny roz. Basák z Volduch 14

oo : Josef Kašák + Anna Koželuhová - 25.11.1901 Skomelno 38 / Radnice 31 / 205 / Kašák Josef, horník z Dol. Stupna nar. na Březině 28.5.1876, syn kat. rod. + Václava Kašáka, horníka z Březiny 38 a matky + Marie roz. Jandovy z Březiny 38,28.5.1876 svob. nevesta: Koželuhová Anna, nar. ve Skomelně 9.1.1878 dcera katol. rod. Jana Koželuha, horníka ve Skomelně 61 a matky Josefy roz. Škopkovy z Oujezda 5, nar. 9.1.1878


František - 27.6.1902 Skomelno 56 / Radnice 32 / 435 / Kašák Josef, horník ve Skomelně 56 nar. dne 28.5.1876 syn + Václava kašáka , horníka z Březiny 32 a + Marie roz. Jandové z Březiny 38, matka: Koželuhová anna, naroz. 9.1.1878 dcera + jana Koželuha, horníka ze Skomelna 61 a Josefy rozené Škopkovy z Oujezda 5, svatba dne 25.11.1901

oo : František Kašák + Otýlie Lehncat? - 27.7.1928 Hülsno? Německo


Rudolf - 28.2.1879 Březina 38 / Stupno 17 / 230 / Kašák Václav , havíř z Beziny, syn Jana Kašáka havíře z Březiny 55 a Anny Vitoušové z Březiny 13, matka: Marie Jandová dcera + Jana Jandy domkaře z březiny 38 a Kateřiny roz. Basák z Volduch 14

oo : Rudolf Kašák + Anna Elšlegrová - 4.11.1905 Stupno / Stupno 26 / 167 / Kašák rudolf, horník v bezděkově 23, narozen v březině 38(28.2.1879 / 227) syn Václava Kašáka , havíře v březině 38 a Marie rozneé Jandové z březiny 55, 26 let svobodný, nevěsta: Elšlegrová Anna, narozená ve Všenicích 25(25.7.1876 / 109) dcera Vojtěcha Elšlegra, havíře ze Všenic 25 a Josefy roz. Kodlové z Volduch 28, 29 let svob.


Anna - 19.9.1908 Kříše 49 / Stupno 30 / 217 / Kašák rudolf horník v kříšech 49 narozen v březině 38, manž. syn Václava Kašáka havíře v březině 38 a Marie rozené jandové z Březiny 38, matka: Anna rozená elšlegrová ze Všenic 25, manž. dcera Vojtěcha elšlegra havíře ve Všenicích 25 a Josefy rozené Kodlové z Volduch 28, on nar. 28.2.1879, ona 25.7.1876, oddáni 4.11.1905

oo : Josef Novák + Anna Kašáková - 1.4.1933 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 253 / Novák Josef , zedník , nar. a byd. Bušovice 97, 15.2.1908, svob. ř.k., rodiče: Václav Novák, čel. dělník v Bušovicích a Barbora roz. procházková ze Všenic, nevěsta: Anna kašáková , nar. Kříše 9.9.1908, služebná byd. Březina 23, svob. b.v., rodiče: Rudolf Kašák horník v kříšech a Anna roz. Elšlégrová ze Všenic


Aloisie - 10.11.1915 Vranov / dohledat

oo : Bohumil Štěpánek + Aloisie Kašáková - 13.7.1935 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 378 / Bohumil Štěpánek , nar. Vejvanocv 23.2.1913, zámečník, svobodný, b.v. rodiče: Bohumil Štěpánek horník ve Vejvanově 68 a Anežka rozneé Pitrmanová z Vejvanova 26, nevěsta: Aloisie Kašáková , nar. Vranov 10.11.1915, svobodná, b.-v. rodiče: Rudolf Kašák horník ve Vranově 50 a Anny roz. Elšlégrové ze Všenic 25


oo : Rudolf Kašák + Emílie Vejvodová vdova Holubová - 5.2.1921 Rokycany OÚ 02 / 15 / Kašak Rudolf nar. 28.2.1879 Březina, vdovec, syn Václava kašáka havíř z Březiny a Marie Jandové, nevěsta: Emilie Holubová roz. Vejvodová, nar. 11.5.1883 Žabovřesky Smíchov, vdova, dcera Františka Vejvody čeledína v Petenku a Marie roz. Pokorné


Václav - 17.2.1882 Březina 38 / Stupno 18 / 20 / Kašák Václav havíř z Březiny 38 syn Jana kašáka havíře z Březiny 55 a matky Anny rozené Vitoušové z Březiny, matka: Marie Jandová dcera + Jána jandy domkaře z Březiny 38 a matky Kateřiny rozené Basak z Volduch 14

Marie - 1.6.1884 Březina 38 / Stupno 18 / 110 / Kašák Václav havíř z Březiny,syn Jana kašáka havíře z Březiny 55 a matky Anny rozené Vitoušové z Březiny, matka: Marie Jandová dcera + Jána jandy domkaře z Březiny 38 a matky Kateřiny rozené Basákovy z Volduch 14

19.11.1884 Březina 38 / Stupno 21 / 168 / Kašáková Marie dcera Václava Kašáka, havíře a Marie roz. Jandové z Březiny, 0-6-0 úbytě plic

František - 4.10.1887 Březina 38 /Stupno 18 / 259 / Kašák Václav havíř z Březiny 38 syn Jana kašáka havíře z Březiny 55 a matky Anny rozené Vitoušové z Březiny 13, matka: Marie Jandová dcera + Jána jandy domkaře z Březiny 38 a matky Kateřiny rozené Basak z Volduch 14


oo : Václav Kašák + Josefa Konvalinková - 26.10.1896 Horní Stupno / Stupno 26 / 28 / Kašák Václav , horník v Březině 82 narozený v Březině 30(9.3.1842 / 46) syn Jana Kašáka, podruha v Březině 30 a Anny rozené Vitoušové ze Všenic 12, 54 let , vdovvec, nevěsta: Konvaliková Josefa , narozená v Darové 17(21.6.1852), dcera Václava Konvalinky domkaře z Darové 17 a Anny rozené němcové z Lohoviček 17, 44 let svobodná

ona: 13.3.1928 Rokycany OÚ 07 / 121 / Josefa Kašáková Stupno 97 vdova po horníkovi nar. 21.6.1852 v Darové , 75-0-0, pochovaná Stupno


Josef - 18.9.1844 Březina 30 / Stupno 05 / 34 / Kašák Jan podruh, syn Jana Kašáka podruha z Březiny 38 a matky magdaleny dcery Václava Novýho, obecního pastýře , matka: Wittaušová Anna dcera + Františka Wittauše domkaře z Všenic 12 a matky + Anny dcery + Jana Hawla sedláka z Březiny 13

2.8.1845 Březina 7 / Stupno 12 / 72 / Kašák Josef, syn Jana Kašáka podruha z březiny, matky Anny rození Vitoušové z Všenic 12, 0-9-0

Marie - 9.9.1846 Březina 7 / Stupno 05 / 47 / Kašák Jan, podruch a havíř panství Radn. syn Jána Kašáka , podruha z breziny 8 panství Radnicýho a matky Magdaleny rozené Nová z Březiny 7, matka: Anna rozená Vitoušová, dcera + františka Vitouše z Všenic 12 panství Rdanické a matky + Anny rozené havlové z březiny 13

oo : Václav Křivan + Marie Kašáková - 25.1.1869 Březina 7 / Stupno 10 / 102 / Křivan Václav havíř v březině syn + Václava Křivana havíře v Březině 20 a matky Marie rodilé Kulové z Březiny 14, 33-0-0, svob. nevěsta: Kašáková Marie dcera Jana Kašáka havíře v březině 7 a matky Anny rodilé Vitoušové ve Všenicích 12, 24-0-0, svob.

on nar. 1836 hledám Stupno 04 / 1-13


Václav Křivan - 8.1.1865 Březina 55 / Stupno 06 / 449 / nemanželské , snatek az 1869 V -100, Křivan Václav havíř z Březiny syn + Václava Křivana havíře v Březině a matky marie rodilé Kulové z Březiny 15,matka: Kašáková Marie dcera Jana Kašáka havíře v Březině 55 a matky Anny rodilé Vitoušové z Březině

Marie Křivanová - 26.1.1869 Březina 55 / Stupno 16 / 50 / Křivan Václav havíř v Březině syn + Václava Křivana havíře v Březině a matky marie rodilé Kulové z Březiny 14,matka: Kašáková Marie dcera Jana Kašáka havíře v Březině 55 a matky Anny rodilé Vitoušové Všenicích 12

měla děti jsou tam datumy

Aloisie Křivanová - 4.8.1871 Březina 55 / Stupno 16 / 166 / Křivan Václav havíř z Březině syn + Václava Křivana havíře v Březině a matky marie rodilé Kulové z Březiny 14,matka: Kašáková Marie dcera Jana Kašáka havíře v Březině 55 a matky Anny rodilé Vitoušové Všenicích 12

měla děti jsou tam datumy


František - 27.3.1850 Březina 25 / Stupno 05 / 69 / Kašák Jan, podruch a havíř panství Radn. syn Jána Kašáka , podruha z breziny 8 panství Radnicýho a matky Magdalenyy rozené Nová z Březiny7, matka: Anna rozená Vitoušová, dcera + františka Vitouše domkaře z Všenic 12 panství Rdanické a matky + Anny rozené havlové z březiny 13

oo : František Kašák + Marie Jakubkovovu - 5.2.1877 1876 Březina 56 / Stupno 10 / 184/ Kašák František havíř a reservník 6 praporu myslivců na Březině 56 manželský syn Jána Kašáka havíře z Březiny 56 a matky Anny rozené Vitouš ze Všenic 12, 26-10-0, svobodný, nevěsta: Marie Jakubka-ova manželská dcera + Vojtěcha jakubka domkaře a havíře z Březiny 56 a matky Anny rozené čermák z Moštic 6, 22-10-0 svob


František - 12.9.1875 Březina 56 / Stupno 17 / 73 /dítě nemanželské(legit. matrimonium matr. Cop. Tom V fol:182, Kašák František havíř na Březině 56 syn Jána Kašáka havíře z Březiny 25 a matky Anny rozneé Vitoušové z všenic 12, matka: jakubková Marie dcera Vojtěcha Jakubka havíře z Březiny 56 a matky Anny rozneé Čermák z Moštic 6

22.1.1880 Březina 56 / Stupno 21 / 110 / Kašák František syn Františka Kašáka havíře z Březiny 56 , a matky Marie roz. Jakubka z Březiny 56, 4-4-10 spála

Anna - 28.9.1877 Březina 56 / Stupno 17 / 166 / Kašák František havíř na Březině 56 syn Jána Kašáka havíře z Březiny 25 a matky Anny rozneé Vitoušové z všenic 12, matka: jakubková Marie dcera + Vojtěcha Jakubka havíře z Březiny 56 a matky Anny rozneé Čermák z Moštic 6

4.1.1880 Březina 56 / Stupno 21 / 110 / Kašáková Anna dcera Františka Kašáka, havíře z Březiny 56 , a matky Marie roz. Jakubka z Březiny 56, 2-3-6 spála

Alois - 7.11.1879 Březina 76 / Stupno 17 / 258 / Kašák František havíř na Březině 76 syn Jána Kašáka havíře z Březiny 25 a matky Anny rozneé Vitoušové z všenic 12, matka: jakubková Marie dcera + Vojtěcha Jakubka havíře z Březiny 56 a matky Anny rozneé Čermák z Moštic 6

František - 14.7.1882 Březina 82 / Stupno 18 / 41 / Kašák František , havíř z Březiny 82, syn Kašáka Jana havíře a matky Anny rozené Vitoušové ze Všenic 12, matka: Jakubková Marie dcera + Jakubka vojtěcha, domkaře z Březiny 56 a matky Anny rozené Čermák z Moštic

Anna - 16.12.1884 Březina 56 / Stupno 18 / 130 / Kašák František , havíř z Březiny 56, syn Kašáka Jana havíře a matky Anny rozené Vitoušové ze Všenic 12, matka: Jakubková Marie dcera Jakubka vojtěcha, domkaře z Březiny 56 a matky Anny rozené Čermák z Moštic

27.5.1885 Březina 56 / Stupno 21 / 175 / Kašáková Anna, dcera Františka Kašáka, havíře z Březiny a Marie rozená Jakoubkové z březiny, 0-5-0, psotník

Terezie - 4.7.1888 Březina 76 / Stupno 18 / 298 / Kašák František , havíř z Březiny 76, syn Kašáka Jana havíře z Březiny a matky Anny rozené Vitoušové ze Všenic 12, matka: Jakubková Marie dcera Jakubka vojtěcha, domkaře z Březiny 56 a matky Anny rozené Čermák z Moštic

Františka - 23.6.1891 Březina 1 / Stupno 19 / 141 / Kašák František havíř ze Březiny 1 syn Kašáka Jana havíře z Březiny a Anny roz. Vitoušovi z Březiny 12, matka: jakubková Marie, dcera jakubky Vojtěcha domakře na Březině 56 a Anny Čermákovy z Moštic


Jan - 24.5.1853 Březina 42 / Stupno 05 / 89 / Kašák Jan havíř, syn Jána Kašáka podruha z breziny 8 panství Radnicýho a matky Magdaleny rozené Nová z Březiny 7, matka: Anna rozená Vitoušová, dcera + františka Vitouše domkaře z Všenic 12 panství Rdanické a matky + Anny rozené havlové z březiny 13


Magdalena - 1.10.1815 Březina 105 / Stupno 02 / 220 / jan Kašák havíř, magdalena dcera josefa Novýho podruh z Březiny matky Doroty


Anna - 23.6.1842 Březina 30 / Stupno 04 / 44 / otec neznámý, nemanž. dcera Magdaleny Kašákovi , dcera Jana Kašáka podruha z Březiny 30 a matky Magdaleny rozené Nová z březiny 7

měla děti patrně v roce 1940 chtěli opis o předcích


Jan - 18.11.1845 Březina? dohledat / hledam Stupno 05 / 40-44 nic

oo : Jan Kašák + Kateřina Plzáková - 20.6.1870 Březina / Stupno 10 / 118 / Kašák Jan vojín od 35 pluku pěchoty a havíř v Březině, syn Magdaleny Kašákové dcery + Jana Kašáka havíře v Bezdíkovicich 18 a matky + Magdaleny rodilé Mulačové zv dolnostupně, 24 let svob, ona: Plzáková kateřina m dcera Václava Plzáka mistra kovářskýho v březině a matky marie rodilé Noskové ve Voldusich 64, 20 let sovb

on: 23.5.1911 Březina 66 / Stupno 28 / 261 / Jan kašák, horník v Březině 66 narozený v Bezděkově 18, manžel Kateřiny roz. Plzákové z Břeiny , 65-6-5, nar. 18.11.1845, odd: 20.6.1870, sešlost věkem

ona: zila po roce 1921 kateřina KAšáková - majitelka bytu Březina 66 / nar. 8.12.1848 Březina, vdova


Marie - 9.8.1871 Březina 66 / Stupno 16 / 167 / Kašák Ján havíř zBřeziny 66 syn Majdaleny Kašákové podruhyně dcery + Jána Kašáka havíře z Březiny č.55 a matky + majdaleny roz. Mulač z Podstupna 11, matka: Plzáková Kateřina dcera Václava Plzáka kováře z Březiny 66 a matky Marie rozené Nosek z Volduch 15

oo : František Benák + Marie Kašáková - 8.10.1893 Březina 27 / Stupno 20 / 177 / Benak František dělník v továrně na bravy v Horno Stupně z březiny 27 nar. v Lochovicích 4, okr Hořovice, syn MArie dcery Jana benáka vyměnkáře v Lochovicích 4 a matky Anny roz. Mráčkové z Lhotky 19, 31-2-0, nar. 27.8.1862 , svob. nevěstA: Kašáková Marie rodem i obydlím z Březiny 66 dcera jana Kašáka havíře z březiny 66 a akteiřny roz. Plzákové z březiny 66 , 22-2-0, nar. 9.8.1871 , svob.

ona: 12.3.1954 v Březině, okr. Rokycany

potomci na MH


Aloisie - 2.9.1873 Březina 66 / Stupno 16 / 274 / Kašák Ján havíř zBřeziny 66 syn Majdaleny Kašákové podruhyně dcery + Jána Kašáka havíře z Březiny č.55 a matky + majdaleny roz. Mulač z Podstupna 11, matka: Plzáková Kateřina dcera Václava Plzáka kováře z Březiny 66 a matky Marie rozené Nosek z Volduch 15

oo : Antonín Šimice + Aloisie Kašáková - 12.2.1898 Březina 38 / Stupno 26 / 47 / Šimice Antonín horník v Březině 38 narozen v březině 37 syn Františka Šimice rolníka z březiny 37 a Barbory roz. Dvořákové z březiny 24, 24-0-0, svob. nar. 28.6.1873 / 264), nevěsta: Kašáková Aloisie narozená v březině 66 dcera Jana Kašáka haviře z březiny 66 a Kateřiny rozneé Plzákové z březiny 66, 24-0-0, svob.

potomci na MH


Františka - 22.5.1876 Březina 66 / Stupno 17 / 102 / Kašák Ján havíř z Březiny 66 syn Majdaleny Kašákové podruhyně dcery + Jána Kašáka havíře z Březiny č.55 a matky + majdaleny roz. Mulač z Podstupna 11, matka: Plzáková Kateřina dcera Václava Plzáka kováře z Březiny 66 a matky Marie rozené Nosek z Volduch 15

oo : Jan Fiala + Františka Kašáková - 1.5.1911 u sv. Jindřicha, Praha 2 / JCH O24 / 39 / Fiala Jan Nep. bednář knížecího pivovaru bytem v Hořovicích narozený ve Mníšku 96 Zbrasla syn Fialy Jana soukroníka na Mníšku 203 a Marie dcery Jana Plavce ze Mníšku 14, 37-4-0, svob. nar. 29.11.1873, nevěsta: Františka kašáková kuchařka v Praze narozená ve březině 66 okr. Rokycany dcera Kašáka Jana bývalého havíře ve březině 66 a KAteřiny dcery Václava Plzáka kováře ve Březině 66, 34-11-0, nar. 22.5.1876, svob.


Václav - 31.1.1879 Březina 66 / Stupno 17 / 225 / Kašák Ján havíř zBřeziny 66 syn Majdaleny Kašákové podruhyně dcery + Jána Kašáka havíře z Březiny č.55 a matky + majdaleny roz. Mulač z Podstupna 11, matka: Plzáková Kateřina dcera Václava Plzáka kováře z Březiny 66 a matky Marie rozené Nosek z Volduch 15

oo : Václav Kašák + Marie Fátorová - 20.1.1907 Kostel sv. Ludmily, Vinohrady, Praha / VIN O9 / 192 / Kašák Václav zámečnický pomocník narozen v březině 66 , okr. Rokycany, manž. syn Jana kašáka havíře z březiny a Kateřiny rozené Plzákovy z březiny, 27-0-0, svoobdný nar. 31.1.1879 Stupno, nevěsta: Fátorová Aloisie narozena v Metličanech 11 okr. Nový Bydžov nar. dne 24.8.1878, manž. dcera Jana Fátora hsotinského v Metličanech 11 a Anny rozené Curry z Humburku, 28-0-0, svobodná, svědek Rudolf kašák kovář Praha, rozvod 21.11.1923 zemský civ. soud praha

oo : rozvod 21.11.1923 zemský civ. soud praha


Antonín - 1908 dohledat


Rudolf - 2.2.1882 Březina 66 / Stupno 18 / 18 / Kašák Jan, havíř z Březiny 66 syn Kašákovi Magdaleny dcery Kašáka Jana , havíře z Březiny 55 a matky + Magdaleny rozené Mulačovy z Dolnostupna, Plzáková Kateřina, dcera Plzáka Václava, kováře z Březiny 66 a matky Marie rozené Noskovy z Volduch 15

oo : Rudolf Kašák + Marie Mrázková - ? dohledat

on: 5.2.1952 zemřel v Praze 8, Ziteň čp-67, napsáno u narození


Rudolf - 23.10.1907

oo : Rudolf Kašák + Marie ? -

on: 28.1.1977 Veselí nad Lužnicí


Emil - 30.6.1911 Louny / dohledat / není online

oo : Emil Kašák + Božena Křížová - 13.2.1937 Bratislava

potomci na MH


Amálie - 3.1.1914

oo : Jindřich Kříž + Amálie Kašáková -

potomci na MH


Jaroslav - 3.3.1917 Louny

oo : Jaroslav Kašák + Vlasta Káchová - 11.4.1943 Praha 1 Karlova 8- čeští unitáři / matr. I kn.1 list 56 p.č. 95

potomci na MH


František - 10.7.1885 Březina 66 / Stupno 18 / 152 / kašák Jan, havíř ze Březiny , syn Kašákovy Magdaleny, dcery + Kašáka Jana havíře z Březiny 55 a + Magdaleny rozené Mulačovy z Dolnostupna, matka: Plzáková Kateřina dcera Plzáka Václava, havíře z Březiny 66 a Marie roz. Noskovy z Volduch 15

oo : František Kašák + Františka Smolíková - 26.6.1910 Semín, okr. Pardubice / Kladruby nad Labem 4316 sign. 7929 / 49 / František kaášk kovářský pomocník v žižkově 1081 narozený v březině 66 okres Rokycany manželský syn Jana kašáka havíře z březiny 66 a Kteřiny rozené Plzákové z březiny 66, nar. 10.7.1885, 25-0-0, svob. , nevěsta: Františka Smolíková služebná v Semíně 6 před tím v přelouči 126 narozená v Semíně 60, manželská dcera Františka Smolíka domkaře v Semíně 60 a + Anny rozené kratochvílové z Čáslavi 15, nar. 12.4.1886, 24-0-0, svob.

on: 31.10.1953 zemřel v Brandýse nad L. 1000 / napsáno u narození


Mrtvě nar. holčička - 24.3.1889 Březina 66 / Stupno 19 / 33 / Kašák Jan havíř na Březině 66, syn Magdaleny , dcery + Jana kašáka havíře ve Březině 55 a + Magdaleny rozené Mulačovy z D. Stupna, matka: Plzáková Kateřian dcera Vácalva Plzáka kováře ze Březiny 66 a Marie rozené Noskovy z Volduch 15

24.3.1889 Březina 66 / Stupno 21 / 232 / Kašáková mrtvě nar. dcera Kašáka Jana horníka z Březiny a Kateřiny Plzákovi z Březiny, 0-0-0, mrtvě nar.


Josefa - 19.6.1819 Sklená huť / Stupno 02 / 134 / Jan Kašák domkař z Březini, matka: magdalnea dcera josefa novýho ??? a matky Doroty

13.1.1899 Březina 11 / Stupno 28 / 101 / Kašáková Josefa , dcera Jana Kašáka, podruha z Březiny 8 a Magdaleny rozené Nové z Březiny 7 , 80-0-0 , sešlost věkem

Josef - 22.1.1823 Březina 42 / Stupno 01 / 77 / Jan Kašák, havíř syn Jana K: havíře z březiny a Anny Travovy manžel. matka: Magdalena , dcera Josefa Novýho pastyře z bezdíkova 4 a doroty kroupovy

oo : Josef Kašák + Barbora Plzáková - 12.9.1858 Březina 43 / Stupno 09 / 11 / Kašák Josef, havíř v Březině, syn Jana Kašáka nadenika v Březine 46 a matky + Magdaleny rodile Nové z Bezdíkovi 4, 35-0-0, svob. nevěsta: Plzáková Barora , dcera + Tomáše Plzáka mistra kovářského v Březině a matky Kateřiny rodilé Pelclové u Hradku, 31-0-0, svob,

on: 13.5.1893 Březina 43 / Stupno 28 / 20 / Kašák Josef , horník v Březině 43, 70-0-0, manželský, zánět plic

ona: 1.8.1901 Březina 43 / Stupno 28 / 130 / Kašáková Barbora, vdova po Josefu Kašákovi , havíři v Březině 43, dcera Tomáše Plzáka , kováře v Březině a Kateřiny roz. Pelcové v Hrádku, 74-0-0 sešlost věkem


Marie - 8.6.1848 Březina 42 / Stupno 05 / 57 / otec nenapsán, matka: Barbora Plzakova dcera + Tomase Plzaka mistra kovarskyho z Breziny 46 amatky + Kateriny rozené Reřelt?

Marie - 21.6.1849 Březina 42 / Stupno 05 / 65 / Nemanželský otec Josef Kašák čeledín z panskýho dvora na Březině, dobrovolně se zastavil a žádal zapsán býti u pritomnsti mnozstvi nize podepsanych svedku , matka: Barbora Plzakova dcera + Tomase Plzaka mistra kovarskyho z Breziny 46 amatky + Kateriny rozené Reřelt?

22.8.1875 Březina 43 / Stupno 21 / 67 / kašáková Marie dcera Josefa Kašáka havíře z Březiny a43 a Matky Barbory rozné Plzak z Březiny 43, svob . 26-2-1, chřadnutí

Josef - 20.2.1852 Březina 42 / Stupno 05 / 81 / nemanž. syn Josefa kašáka syna jana AKšáka, matka: Barbora Plzáková dcera + tomáše Plzáka kováře z Březiny 46 a matky + Kateřiny rozené Peieltové z Doubravky

Anna - 24.9.1854 Březina 5 / Stupno 05 / 102 / nemanželské dítě , otec s epřihlásil: Kašák jsoef havíř z Březiny 5 syn Jana Kašáka nádeníka z Březiny 43 a mateře Magdaleny rodilé Nové ze Všenic 7, matka: Plzáková Barboradcera + tomáše Plzáka kováře z Březiny 46 a mateře + Kateřiny rodilé Peceltové z Deoubravky 12

oo : Vojtěch Kýček + Anna Kašáková - 23.11.1874 Stupno 29 / Stupno 10 / 163 / Kíček Vojtěch havíř a zeměobranec v Hornostupně 29, manž. syn Jána Kíčka domkaře z Přešína 22 a matky Anny rozené Veil z Mití , orkesu Blovického , 26-7-0, svobodný, nevěsta: Anna kašáková dcera Jsoefa kašaka havíře z Březiny 5 a matky Barbory rozené Plzakové z Březiny 46, 20-2-0

on: před 1882

Anna Kašáková - 13.2.1882 Březina 43 / Stupno 18 / 20 / otec nezapsán, Kašáková Anna, vdova po + Kýček Vojtěchovi , havíři z Březiny 43 dcera Kašáka Josefa, havíře z Březiny 5 a matky Barbory roz. Plzákovi

křestní list 1941, asi měla potomky


Václav Kašák - 5.9.1885 Březina 74 / Stupno 18 / 158 / otec nenapsán, Kašáková Anna, vdova po + Kýček Vojtěchovi , havíři z Březiny 43 dcera Kašáka Josefa, havíře z Březiny 5 a matky Barbory roz. Plzákovi z Březiny 46

5.8.1889 Březina 66 / Stupno 21 / 240 / Kašák Václav, syn vdovy Kýčkovi(po Kýčkovi Vojtěchovi havíře z Březiny) , dcery josefa Kašáka havíře z Březiny a Barbory Plzákovy , 4-0-0, zánět střev

Marie Kašáková - 5.5.1888 Březina 66 / Stupno 18 / 289 / otec nenapsán, Kašáková Anna, vdova po + Kýček Vojtěchovi , havíři z Březiny 43 dcera Kašáka Josefa, havíře z Březiny 5 a matky Barbory roz. Plzákovi z Březiny 46

15.5.1888 Březina 66 / Stupno 21 / 218 / Kašáková Mariedcera vdovy Anny Kýčkovi dcery josefa Kašáka havíře všichni z Březiny, 0-0-6

Marie Kašáková - 10.12.1889 Březina 66 / Stupno 19 / 70 / Kašáková Anna vdova po + Vojtěchovi Kýčkovi, dcera Josefa Kašáka havíře z Březiny 5 a Barbory Plzákovy z Březiny 46

28.1.1890 Březina 66 / Stupno 21 / 251 / Kašáková marie dcera vdovy Any po Kýčkovi, dcery josefa Kašáka havíře z Březiny a Barbory Plzákovy , 0-2-0, zánět střev

Rudolf Kašák - 1.5.1892 Březina 49 / Stupno 19 / 181 / Kašáková Anna vdova po + Vojtěchovi Kýčkovi, dcera Josefa Kašáka havíře z Březiny 5 a Barbory Plzákovy z Březiny 46

3.10.1892 Březina 82 / Stupno 28 / 13 / Kašák rudolf , naroz. v Březině 49, nemanželský syn Anny Kašákové, ovdovělé Kýčkové, dcery Josefa Kašáka, havíře v Březiny a Barboary roz. Plzákové z Březiny, 0-5-0, katar zaludku a strev


Barbora - 24.9.1857 Březina 34 / Stupno 06 / 79 / nemanželská , otec: Josef kašák Havíř a domkař na Březině 5 syn Jána kašaka nadeníka z Březiny 43 a matky Magdaleny rozneé Nový ze Všenic 7, matka: Plzáková Barbora dcera + Tomáše Plzáka kováře v březině 46 a matky + kateřiny rodilé Peceltové v Doubravě

křestní list 1939 , asi měla potomky


Josef - 8.1.1860 Březina 43 / Stupno 06 / 181 / Josef Kašák havíř v březině, syn Jana Kašáka nádeníka v Březině 46 a matky magdaleny rodilé Nové z bezděkova 4, matka: Barbora dcera + tomáše Plzáka mistra kovářského v Březině 46 a matky Kateřiny rodilé Pelekové z hradků

6.12.1862 Březina 40 / Stupno 14 / 46 / Kašák Josef syn jsoefa kašaka havíře v březině a matky Barbory rodilé Plzákové v březině 46, 2-10-46

Mrtvě naroz. dvojčata - 9.6.1862 Březina 43 / Stupno 06 / 295 / Josef Kašák havíř v březině, syn Jana Kašáka nádeníka v Březině 42 a matky magdaleny rodilé Nové z bezděkova 4, matka: Barbora dcera + tomáše Plzáka mistra kovářského v Březině 46 a matky Kateřiny rodilé Pelelové z doubravic

Kateřina - 9.12.1863 Březina 43 / Stupno 06 / 388 / Josef Kašák havíř v březině, syn + Jana Kašáka nádeníka v Březině 42 a matky magdaleny rodilé Nové z bezděkova 4, matka: Barbora dcera + tomáše Plzáka mistra kovářského v Březině a matky Kateřiny rodilé Peclové z březin

křestní list 12.6.1893


Josef - 18.3.1867 Březina 43 / Stupno 06 / 582 / dvojčata, Kašak Josef domakř a havíř v Březině, syn Jana Kašáka havíře v Březině a Matky Magdaleny rodilé Nové z Bezdekova 4, matka: Barbora , dcera + Tomáše Plzáka kováře v Březině 46 a Matky + Kateřiny rodilé pecltové v Březině

5.6.1867 Březina 43 / Stupno 14 / 117 / Kašák Josef syn Josefa Kašáka domakře a havíře v březině a matky Barbory rodilé Plzákové v Březině 46, 0-2-18

Václav - 18.3.1867 Březina 43 / Stupno 06 / 582 /dvojčata, Kašak Josef domakř a havíř v Březině, syn Jana Kašáka havíře v Březině a Matky Magdaleny rodilé Nové z Bezdekova 4, matka: Barbora , dcera + Tomáše Plzáka kováře v Březině 46 a Matky + Kateřiny rodilé pecltové v Březině

oo : Václav Kašák + Anna Drahá - 26.10.1891 Březina 26 / Stupno 20 / 152 / Kašák Václav obuvník z Březiny 26 naroz. na Březině 43, manželský syn Josefa Kašáka, domkaře z Březiny 43 a matky Barbory roz. Plzákové z Březiny 46 nab. kat., 24-7-0, nar. 18.3.1867 svob. nevěsta: Drahá Anna z Březiny 26. naroz. ve Volduchách 40 manžel. dcera + Františka Drahého , dělníka z Volduch 40 a matky + Marie roz. Basákové z Volduch 12 nab. kat., 23-4-0, nar. 16.6.1868 Volduchy svob.


Rudolf - 11.9.1886 Březina 26 / Stupno 18 / 205 / nemanželský(snatek rodicu 26.10.1891), za otce se přihlásil Kašák Václav, obuvník z Březiny 26, syn Josefa Kašáka, domkaře z Březiny 43 a Barbory roz. Plzákové z Březiny 46, matka: Drahá Anna, dcera Františka Drahého dělníka z Volduch 40 a MArie rozené Basákovy z Volduch 12

oo : Rudolf Kašák + Augusta Vater - 4.6.1910 Dolní Kamenice / hledam Boseň 24 / 82-89 nic / Asi Česká kamenice / hledám sig. L17/128 / 165-180 nic ,

ona: 6.6.1914 Česká Kamenice 527 , okr. Děčín / L17/131 / 109 / Kašák Augusta gattin d Rudolf Kašák tag. arb. in Höllegrund ehl. t. d. Franz Vater dachderkres Limpach 27 u d. Johana gb. Richter asu Limpach 25, bz. Tetschen, nar. Limpach 18.9.1888, cop. 4.6.1910, 25-6-0


oo : Rudolf Kašák + Barbora Mašková - 5.2.1921 Mladá Boleslav 252 / Mladá Boleslav 86 / 89 / Rudolf Kašák dělník na dráze v ml. Boleslavi 252 nar.. V Březině 26 okr. Rokycany přísl. do Sovinek syn Václava Kašáka hostinského zde 92 a Anny dc. Fr. Drahýho dělníka z Volduch 40, vdovec po + Augustíně Vatrové + 6.6.1914, nar. 11.9.1886, 34-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora Dvořáková roz. mašková bytem v Ml. boleslavi 252 nar. tutéž 170 přisl. do Plas dcera + jsoefa MAška dělníka zde a + Barb. dc. magdaleny d. matěje Škáchy domakře z Volšan 17, okr. Horažďovice vdova po + Josefu Dvořákovi dělníku zde + 19.8.1917, nar. 8.10.1889, 31-0-0, vodva


oo : Rudolf Kašák + Marie Vlčková(rozená Vaňkova) - 2.6.1926 Dobrovice , děkanství Mladá Boleslav / není online


František - 10.9.1893 Březina 43 / Stupno 19 / 241 / Kašák Václav , obuvník na Březině 43 syn Josefa Kašáka domkaře z Březiny 43 a Matky Barobry roz. Plzákové z Březiny 46, matka: Anna roz. Drahá dcera + Františka Drahého dělníka z volduch 40 a matky + Marie roz. basákové z Volduch 12

10.9.1893 Březina 43 / Stupno 28 / 24 / Kašák František, naroz na Březině 43, syn Václava Kašáka, obuvníka na Březině 43 a Anny roz. Drahé z Volduch 46,0-0-0 4 hodiny, zánět mozkových blan

Anna - 24.4.1895 Březina 43 / Stupno 25 / 16 / Kašák Václav , obuvník na Březině 43 syn Josefa Kašáka domkaře z Březiny 43 a Matky Barobry roz. Plzákové z Březiny 46, matka: Anna roz. Drahá dcera + Františka Drahého dělníka z Volduch 40 a matky + Marie roz. basákové z Volduch 12

oo : František Tichý + Anna Kašáková - 26.11.1918 Mladá Boleslav 152 / Mladá Boleslav 86 / 6 / František Tuchý tov. dělník tč. domobranec 33. pl. střelců na dovolené v ml. Boleslavi 152 nar. a přísl do Ml. boleslavi 223 syn Václava Tichého dělníka v ml. boleslavi a + Anny dc. Josefa Jebavého dělníka v Pusté Proseči, nar. 15.2.1895, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna Kašáková bytem v Ml. Bolesalvi 92 nar. v Březině 43 okr. rokycany přísl do Sovinek dcera Václava Kašáka hsotinského v ml. Bolesavi a Anny dc. Františka Drahýho dělníka z Volduch 40, nar. 24.4.1895, 23-0-0, svob.


František - 24.11.1869 Březina 43 / Stupno 16 / 86 / Josef Kašák domkař a havíř ve Všenicích , syn + Jana Kašáka havíře v Březině a matky Magdaleny rodilé (nic) , matka: Barbora , dcera + Tomáše Plzáka kováře v Březině 46 a matky + Kateřiny rodilé Peceltové v hradku okresu Plzenského

oo : František Kašák + Františka Vondráková - 26.4.1897 Březina 93 / Stupno 25 / 34 / Kašák František, obuvník v Březině 93, nar. v Březině 43- syn Josefa Kašáka, domkaře a havíře v Březině 43 a Barbory rozené Plzákové v Březině 46, 27-0-0 svob., nar. 24.11.1869 zde VII/ 84, nevesta: Vondráková Františka , nar. v Břez. 40 dcera Jana Vondráka , havíře z Luky, okresu Jihlavského na moravě a Antonie roz. Šrédlové v Březině 40, 23-0-0 , svob., 24.5.1873 v Březině 40 VII / 258


Fratišek Ser. - 16.10.1894 Březina 63 / Stupno 19 / 285 / nemaželsky, oddani az 26.4.1897 , Kašák František , obuvník v Březině 93, syn Josefa Kašáka havíře v Březině 43 a barbora Plzákové v Březině 46, matka: Vondráková Františka dcera Jana vondráka havíře v Březině 63 a Příslušného do Luky(okr. Jihlavský) a Antonie roz. Šredlová z Březiny 40

křestní list 1923

Emilie - 13.9.1896 Březina 63 / Stupno 25 / 84 / nemaželsky, Kašák František , obuvník v Březině 93, syn Josefa Kašáka havíře v Březině 43 a barbora Plzákové v Březině 46, matka: Vondráková Františka dcera Jana vondráka havíře v Březině 63 a Antonie roz. Šredlová z Březiny 40 narozena na Březině

oo : Pavel Kotrba + Emilie Kašáková - 3.8.1920 Libotenice

ona: Nučničky

zde mám shodu s Kamil Krejza (Kontakt)


Marie - 28.2.1917 Počaply

oo : ?? Krejza + Marie Kotrbová -


Pavel - 1920

1940

Barbora -

oo : ? Vostrovský + Barbora Kotrbová - -

František Kotrba -


Anna - 24.9.1825 Březina 30 / Stupno 01 / 81 / manželská dcera, Josef Kašák, havíř syn Jana Kašáka havíře z Březiny a Anny Travovy manž. jeho, matka: Magdalena , dcera Josefa Novýho , slouhy z bezděkova 4 a doroty Kroupovy

10.6.1828 Březina 30 / Stupno 11 / 120 / Anna dcera Jana Kašáka podruha a podan. panst. Radn. a matky Mgdaleny dcery Josefa Novyho obecního pastýře z Bezdekova 8 , 2-6-0, Stekfusten


Antonín - 2.11.1794 Kvaň 30 / Svatá Dobrotivá 01 / 23 / Jan Kaše nadenik syn Jakuba Kaše + podruha matere Benigny rozené Trávové+ z Kváně, matka: Anna dcera + Jakuba Trava kovare , matere Maři Magdaleny z Volešný

oo : Antonín Kašák + Barbora Strejčková - 6.1.1816 Všenice 20 / Stupno 07 / 24 / Antonín syn Jana kašáka havíře matky anny panství zbiroh, svob, 20 let, ona: Barbora dcera Josefa Striejcka krejciho z všenitc a matky katřiny panství radnic, svob, 20 let

on: 7.1.1840 Všenice 20 / Stupno 12 / 39 / Antonín Kašák, domkař a panský havíř, syn + Antonína Kašáka domkaře z Zaječova , 47-0-0, gefirne(mozek) schutterau

ona: 1.11.1864 Všenice 20 / Stupno 14 / 77 / Kašaková Barbora, vdova po + Antonínovi Kašakovi domkaři a havíři ve Všenicích 20, 77-0-0, Wasserfucht

Pozemková kniha - Všenice 1805-1848 / 24 / Svatební smlouva 16.3.1816 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086760/soap-pn_20181-vs-radnice_sig230_0240?x=533&y=58&w=478&h=209 Dnes níže psaného dne a roku byla mezi Antonínem Kašákem z Voseka zbirovského panství jakožto ženichem s povolením jeho matky Anny ovdovělé Kašákovy jakožto poručnicí dáleže jeho plnoletilího bratra Jana kašáka jakožto zastupujce z jdené strany , pak Barborou Strejčkovou a jejím otcem Josefem Strejčkem ze Všenic ze strany druhé následující svatební smlouva umluvená a zařazená. 1. Připovída neb slibuje Antonín Kašák jakožto ženich a Barbora Strejčková jeho nevěsta oboustraně ??? a k volením vrchnostensého ouřadu v padů ani duchovním jak svitská překážka vládne , tato urovnání skrze veřejný a duchovní ??? potvrditi a sebou vše?? oboustrany povinovánip???, který k právní v manžeslkim stavu polehaji. 2. Oboustraní rodičové , dávají k tomu manželskému svazku jejich povolení, jak taky ho vší další následo?? úmluvi a s takový pocházejícím závazkem jak taky matka a bratr ženicha jako poručníci nezletilého při slavném zbirovském právomožnosti jako vrchnopař??? v potvrzení teto svatební smlouvy žádat budou. 3. Odstupující tchán Josef Strejček jeho přirozený dceři Barboře a její budoucímu manželu Antonínovi Kašákovi jako společné jmění, jeho we vsy Všenice usedlují?? chalupu, pod cons. 20 ze vší přináležitostí a na takovej vyřízena břemeni a závazky jakou takovou sám ??? pod následovnou zavázanjim. a. Vymiňuje sobě otec Josef Strejček s jeho manželkou Kateřinou až do oboustraně vymeřenýspolečný svobodný byt v domě a do??? ??? neb vejstupek k jeho obvzláštnímu obydlení a jeden chlív vyvrh?? pro sebe ??? jednoho malého chlíva. b. Zahradu jak v ovoci, tak k jinejm po?? užívání mezi tchánama a ??? manželky do polovini k rozdělení. c. Jakdlouho jeden, obouch tchána při živobytí jest nemají Antonín Kašákovský manžele to právo jejich uselost nikomu jinému odprodat, neb odstoupnou, aby we??? všecka rožepři přehozená byla, která by skrze to povstat mohla, kdyby nikd jiný se Josefem Strejčkem nepříbuzný se do usedlosti tý a chalupy a její požívání usadili. d. upevňuje tchán jako kupující cenu za tu chalupu ze všemi příslušnostmi 400, která kupující suma následovně rozdělená bude pro sebe ponechává jeden pod?? 80, ???? dcery Barbory za věno 80, který ::tiný pozůstanou ??? dcery Kateřiny 80 Josefy 80 Veroniky 80 hořejší kupující cena 4000 fr. tyto jednotlivý sumy mají Antonín a Barbora Kašákovský manželé ?? po jednejpůl ?? vejpovědi nadjmenovaný vtej sumě ??? která při čase vejpovědi v zemi obvyklá jest, bez umluvení jmenovaný ??,pravený. Vejpověď od dneška začínající s 80 fr ?? mezi časem od dvouch až do dvouch let ? státi může vtom způsobu , že kdyby Antonín a barbora Kašakovský manžele nikterou z vrchních cen 80fr zapraviti , vejvopověď na 80 fr zase ve dvou ?? od dne placení počítane místo míti můžou 4.odevzdává otec Josef Strejček jeho ceři přitom zdejší v ??? ??? ??? na ??? a domácí nářádí dle jeho možnosti. 5. Mezi obouma manželama dokonalá společnost statků povstávati má, nejenom navšeckou nynější ?? taky v bydoucích časech ???? vyd???oboustrana mohowitost. Touto smlouvou byly dati?? řádně ?? a srozuměny, taky takovou ??? dožádaných svědko vlastnoručně podepsali , tímto dalším přídavkem, býti psanná tam patří, knihovně stelená a vy?? býti mohla. jemuž se stalo v Všeniích dne 16.1.1816, podepsáni Josef Strejček vatter von braut, Barbora Strejček braut , Anton kašák brautigen, Anna Kašáková matka a poručnice, Jan Kašák zastupitel.


Václav - 29.10.1815 Březina 105 / Stupno 02 / 220 / nemanželský , Anton Kašák havíř za otce se přihlásil a zapsat být žadal, Barbara cera Josefa Strejčka krejčího z Všenic matka kateřina panství zbiroh

14.4.1823 Všenice 20 / Stupno 11 / 98 / Václav, syn Antonína Kašáka Havíře ze Všenic radn.P. a barbory Strejčkovy, 7-3-0, kašel

Magdalena - 13.7.1818 Všenice 20 / Stupno 02 / 73 / Anton Kašák havíř, barbara cera Josefa strejčka matky kateřiny


Jan - 1.4.1844 Všenice 20 / Stupno 05 / 509 / mnemanželské, otec neuveden, matka: Kašáková Magdalena podruhyne dcera + Antonína Kašáka domkaře z Všenic 20 a matky Barbory dcery Josefa Trčky? podruha z Kříšu 27

3.8.1846 Všenice 20 / Stupno 13 / 168 / Kašák Jan, nemanželský syn Magdaleny Kašákové, služebné panství Radnického, 3-0-0, durch zufall


oo : František Froněk + Magdalena Kašáková - 6.3.1848 Plasy 35 / Plasy 07 / 152 / Froněk František havíř z Plas 35 manž. syn + Václava Froňka havíře z Hořovic 5 a matky + Josefky rozené Holšarové? sedlácké dcery z Hwozdece 35, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Kašák Magdalena manž. dcera Antonína kašáka havíře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčkové krejčovské dcery z Všenic 20, 30-0-0, svob.


Jan - 14.1.1821 Všenice 20 / Stupno 01 / 167 / Antonín Kašák havíř, Barbora dcera Josefa Strejčka krejčího z Všenitc matki kateřiny

vydané kř. lsty v roce 1939, je nad jeho narozením napsáno Kateřina Belková vide M II pag. 29 F 58


Václav - 27.9.1823 Všenice 20 / Stupno 01 / 169 / Antonín Kašák havíř, syn Jana K. havíře z Voseka ??? R panství a Anny manželky, matka: Barbora dcera Josefa Strejčka krejčího ze Všenic 28 a Kateřiny manželk

oo : Václav Kašák + Marie Froňková - 26.1.1847 Všenice 20 / Stupno 08 / 44 / Kašák Václav havíř z Všenic syn + Antonína Kašáka domakře a havíře z Všenic 20 a matky Barbory roz. Strejčkové z Všenic 20, 23-0-0, svob. nevěsta: Maria Froňková dcera Josefa Froňka havíře z Hvozdec 35pasntví hořovické a matky benigny rozneé Hříbalové z Hrachovitz 1, 19-0-0, svob.


Vojtěch - 15.9.1848 Všenice 20 / Stupno 05 / 520 / Václav Kašák havíř, syn + Antonína Kassáka , domkaře a havíře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčovy z Všenic 20, matka: Marie rozené Froňková, dcera Josefa Froňka, havíře z Hwozda 35 panství Hořovické a matky + benigny rozené hejbalovy? z Hrachoviště 1

Marie - 22.6.1850 Všenice 20 / Stupno 05 / 526 / Václav Kašák havíř, syn + Antonína Kassáka , domkaře a havíře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčovy z Všenic 20, matka: Marie rozené Froňková, dcera Josefa Froňka, havíře z Hwozda 35 panství Hořovické a matky + benigny rozené hejbalovy? z Hrachoviště 1

Václav - 14.3.1852 Všenice 20 / Stupno 05 / 532 / Václav Kašák havíř, syn + Antonína Kassáka , domkaře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčovy z Všenic 20, matka: Marie rozené Froňková, dcera Josefa Froňka, havíře z Hwozda 35 panství Hořovické a matky + benigny rozené hřibal z Hrachoviště 1

Magdalena - 3.7.1854 Všenice 16 / Stupno 05 / 541 / Kašák Václav havíř ze Všenic 16 syn + Antonína Kašáka havíře ze Všenic a matery Barbory rodilé Strejčkové ze Všenic 20, Fronková Marie dcera + Josefa Fronka, havíře z Hvozda 35 a matery + benigny rodilé Hribalové z Hrachovic 15

16.7.1854 Všenice 16 / Stupno 13 / 174 / dcera Václava Kašáka, havíře ze Všenic 16 a Matrky Marie rodilé Froukové? z hvozda 10, 0-0-14, psotnik

Magdalena - 5.6.1855 Všenice 20 / Stupno 05 / 544 / Václav Kašák havíř ze Všenic, syn + Antonína Kassáka , havíře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčovy z Všenic 20, matka: Froňková Marie, dcera + Josefa Froňka, havíře z Hwozda 35 panství Hořovické a matky + barbory rozené hřibal z Hrachoviště 15


Antonín - 16.1.1826 Všenice 20 / Stupno 01 / 171 / Antonín kašák, havíř, syn Jana K: havíře z Voseka a Anny manželky jeho, matka: Barbora dcera Josefa Strejčka krejčího ze Všenic a Kateřiny manželky jeho

oo : Antonín Kašák + Josefa Králová - 31.8.1858 Bezděkov 11 / Stupno 09 / 21 / Kašák Antonín havíř ve Všenicích syn + Atnonína Kašáka havíře ve Všenicích 20 a matky Barbory rodilé Strejčkové ve Všenicích, 32-0-0, nevěsta: Králová josefa dcera jsoefa krále sedlíka v bězděkově 11 a matky Marie rodilé Fričkové v Kříšíh 10, 18-0-0, svob.

on : 16.9.1905 Všenice 20 / Stupno 28 / 184 / Kašák Antonín, horník ve Všenicích 20, manžel Josefy rozené Králové z Bezděkova, 79-8-0, sešlost věkem

ona : žila v roce 1921 při sčítaní


Josef - 19.10.1859 Všenice 20 / Stupno 06 / 173 / Kašák Antonín, havíř ve Všenicích , syn + Antonína Kašáka havíře ve všenicích 20 a matky Barbory rodilé Strejčkové ve Všeniích 20, matka:Josefa , dcera Josefa Krále sedláka v bezděkově 11 a matky Marie Rodilé Fričkové v Kříších 2

oo : Josef Kašák + Kateřina Kozlíková - 27.1.1890 Klabava 10 / Rokycany 39 / 15 / Josef Kašák havíř ve Všenicích syn Antonína Kašáka havíře z Všenic 20 a Josefy rozené Králové z Bezděkové, 30-2-0, nar. Všenice 19.10.1859, svobodný, nevěsta: Kateřina Hájková vdova po + Františku Hájkovi havíři z Klabavy 10 dcera Ffrantiška Kozlíka rozlíka z Mokrous a kateřiny rozené Egermaierové z Sedlec 3, 24-3-0, nar. v mokrouších 16.12.1865, vodvou od 12.7.1889, umrtí manžela z Litic , vdova


Anna - 11.8.1891 Klabava 10 / Rokycany 38 / 97 / Kašák Josef havíř v Klabavě ze Věenic, syn Antonína Kašáka , havíře ze Všenic 4.20 a Josefy roz. Králové z Bezděkova, matka: Kateřina , dcera Františka Kozlíka, rolníka z Mokrous 1, Kateřina roz. Egermaierové ze Sedlece 3(vdova po + Františku Hájkovi, havíři z Klabavi

oo : Václav Štilip + Anna Kašáková - 5.5.1917 Klabava 52 / Rokycany 44 / 81 / Václav Štilip slevač v Klabavě 52 narozený v Klabavě 52, syn kat. rodičů + Josefa Štilipa nožířr v Klabavě 52 a Marie rozené Kraftové z Klabavy 52, 31-6-0, nar. dne 19.10.1886 fol 92, svobodný, nevěsta: Anna kašáková bytem v Klabavě 10 narozená vKlabavě 10 dne 11.8.1891, dcera kat. rodičů Josefa Kašáka rolníka v Klabavě 10 a akteřiny rozneé Kozlíkové z Mokrouš 1, 26-9-0, svob.

ona: 26.9.1953 na trati v Klabavě- přejela vklakem sebevražda, napsáno u narození


František Serafin - 7.1.1895 Klabava 10 / Rokycany 38 / 112 / Kašák Josef, havíř v Klabavě , ze Všenic , syn Antonína Kašáka , havíře ze Všenic 20 a Josefy rozéné Královy z Bezděkova, nar. 19.10.1859. Oddavky 27.1.1890 , matka: Kateřina , dcera Františka Kozlíka , rolníka z Mokrouš 41 a Kateřiny rozené Egermaierovy ze Sedlece 3(vdova po + Františku Hájkovy, havíři z Klabavy, nar. v Morkouších 16.10.1865

25.5.1895 Klabava 10 / Rokycany 47 / 10 / Kašák František syn Josefa Kašáka dělníka při Kleplovně v klabavě a Akteřiny roz. Kozlíkové z Mokrouše, nar v Klabavě 7.1.1895, 0-4-18

Žofie - 15.5.1901 Klabava 10 / Rokycany 38 / 146 / Kašák Josef havíř v Klabavě číš. 10 syn Antnonína Kašáka havíře ze Všenic 20 a Josefy Králové z Bezděkova, nar 19.11.1859 ve Všenicich, oddani 27.1.1890 , matka: Kateřina dcera Františka Kozlíka, rolníka z Mokrouš 1 a kateřiny Egermaierové ze Sedlece 3, vodava po + Františku Hájkovi havíři z Klabavy, nar. v Mokrouších 16.10.1865

30.6.1902 Klabava 10 / Rokycany 47 / 56 / Kašák žofie dcera Josefa Kašáka havíře v Klabavě 10 a kateřiny roz. Kozlíkové z Mokrouše, nar v Klabavě 15.5.1901, 1-1-15

Josef - 29.2.1904 Klabava / dohledat

oo : Josef Kašák + Magdalena Štemberová - 3.10.1925 OÚ rokycany / Rokycanyokresní úřad 03 / 98 / Kašák Josef nar v Klabavě 29.2.1904, dělník, svobo. bez . vyz. rodiče: Josef Kašák dělník v Klabavě a Kateřina roz. Kozlíková z Klabavy, nevěsta: Štemberová Majdalena , nar. Ejpovice 14.7.1904, svob. rodiče: Tomáš Štembera slévač v Ejpovicích a Barbora roz. Sloupová z Ejpovic


František - 28.8.1862 Všenice 20 / Stupno 06 / 310 / Kašák Antonín , domkař a havíř ve Všenicích syn + Antonína Kašáka domkaře ve Všenicích 20 a matky Barbory rodilé Strejčkové ve Všenicích 20, matka: Josefa dcera Josefa Krále sedláka v bezděkově 11 a matky Marie rodilé Fričkové v Kříších

oo : František Kašak + Anna Kozlíková - 8.2.1892 Mokrouše 1 / Starý Plzenec 33 / 73 / Kašák František narozen a bytem v Všenicích 20, syn Antonína Kašáka domkaře v Všenicích 20 a Josefy rodem Králové z Bezděkova 11, 29-0-0, svob, nevesta: Kozlík Anna narozená a bytem v Mokrouších 1, dcera po + Františku Kozlíkovi rolníkovi z Mokrouš 1 a Kateřiny rodem Egrmaierové ze Sedlce 3, 20-0-0 svob, sved: Kašák Josef gorník v Klabavě č.10


Marie - 23.12.1892 Mokrouše / dohledat nění online do roku 2019

oo : František Jaroslav Šimek + Marie Kašáková - 23.11.1912 Tymákov 126 / Starý Plzenec 36 / 182 / Šimek František jaroslav, soustružník kovu v Týmakově 126 narozený v tymákově 44, manželský syn kat. rodičů šimka Josefa , rolníka v Týmákově 44 a Marie rozené Runtové z rakové 4, 28-0-0, svoobdný, nar. 21.3.1884 v timákově, nevěsta: Kašáková Marie, narozená na Korkouši 1, manž. dcera kat. rodičů Kašáka Františka , rolníka na Mokrouši 1 a Anny rozené Kozlíkové z Mokrouš 1, nar. 23.12.1892, 19-0-0, svob.


Pavlína - 22.6.1896 Mokrouše / dohledat

oo : František Šrám + Pavlína Kašáková - 15.2.1919 Mokrouše 1 / Starý Plzenec 42 / 15 / Šrám František rolník v Pecínově 29 narozený v pecínově 29, manž. syn kat. rod. Františka Šráma rolníka v Pecínově 29 a Anny rozené Vingerové z pecínova, 28-9-0, nar. 22.4.1890 , svobodný, nevěsta: Kašáková Pavlína bytem na Mokrouších 1 narozaná na Mokrouších 1 manž. dcera kat. rod. Františka Kašáka rolníka na Mokroučích 1 a Anny roz. Kozlíkové z Mokrouše 1, 22-7-0, nar. 22.6.1896, svobodná


Anna - 6.8.1901 Mokrouše / dohledat nění online do roku 2019

oo : Jan Němec + Anna Kašáková - 9.6.1923 Mokrouše 2 / Starý plzenec 42 / 102 / Němec Jan bednář na Mokrouších 2 narozený na Mokrouších 2 manželksý syn kat rod. Josefa němce rolníka na Mokrouších 2 a Kateřiny rozneé Šmolíkové z Mokrouš 4, 30-6-0, svob. nar. 29.10.1892, nevěsta: Kašáková Anna bytem na Mokrouších 1 narozená na Mokrouších 1 dne 6.8.1901 manž. dcera kat. Františka Kašáka rolníka na Mokrouších 1 a Anny rozneé Kozlíkové z Mokrouše, 21-10-0, svob


Antonín - 21.7.1865 Všenice 20 / Stupno 06 / 483 / Antonín Kašák domkař a havíř ve Všenicích syn + Antonína Kašaka domkaře a havíře we Všenicích 20 a matky + Barbory rodilé Strejčkové ve Všenicích 20, matka: Josfa dcera Josefa Krále, vyminkáře z Bezdekova 11 a matky Marie rodilé Fryčkové z Krisu

oo : Antonín Kašák + Josefa Procházková - 8.2.1904 Stupno / Stupno 26 / 142 / Kašák Antonín , horník ve Všenicích 20, narozen ve Všenicích 20(21.7.1865 / 480) syn Antonína Kašáka havíře ve Všenicích 20 a Josefy roz. Králové z bezděkova11, 38-0-0, svobodný, nevěsta: Procházková Josefa, narozená ve Všenicích 16 (31.7.1870 / 118) dcera Jana Procházky , havíře ve Všenicích 16 a Marie roz. Fridrichové z D stupna, 33-0-0, svobodná

ona: umřela před rokem 1921, ve ščítání je Antonín vdovec

on: 23.9. 1951 Všenice / napsáno u narození

v roce 1921 ze sčítání - vdovec / štemberské doly na Brasích, přebírač uhlí


Václav - 1.9.1905 Všenice 20 / Stupno 30 / 116 / Kašák Antonín , horník ve Všenicích 20, syn Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy rozneé Králové z Bezděkova, matka: Procházková Josefa, dcera Jana Procházky, havíře ze Všenicích 16 a Marie rozené Fridrichové ze Stupna

oo : Václav Kašák + Aloisie Klůnová - 14.3.1925 OÚ Rokycany / Rokycany OÚ 03 / 52 / Kašák Václav nar. Všenice 1.9.1905, bez vyz. svob. rodiče: Antonín kašák horník ve Všeniích a Josefa procházková ze Všenic, nevěsta: Aloisie Klůnová nar. Všenice 20.1.1906, řim. kat. svob. rodiče: Antonín klůna krejčí ve Všenicích a Josefa roz. Záhrobská ze Všenic

on: 17.2.1978 Všenice 3 / kronika obce / 73-0-0 pohřeb do země na břbitově Stupno

ona: 7.10.1991 Všenice 3 / kronika 353 / z č.š zemřela dne 7 října ve věku 85 let. Poslední léta svého života ztrácela pamět a byla proto dokázána na péči svých děti


Anastázie - 22.11.1924 Všenice / z kroniky Všenic 2000-2000 / Anastázie(Stázka) se vdala do čp67(Dachová)

Stanislav - 26.10.1926 Všenice 3 / dohledat není online

oo : Stanislav Kašák + Vlasta - dohledat podle kroniky to byla asi jeho manželka 2881989Od paní Kašákové jsem dostala sešit, který byl majetkem V. Kašáka z čp3, jejího tchána

potomci na MH


Zdeňka - z kroniky Všenic 2000-2000 / Zdeňka se vdala do Stupna(Bendová)


Anna - 9.9.1868 Všenice 20 / Stupno 16 / 31 / otec: Antonín kašák domkař a havíř ve Všenicích syn + Antonína Kašáka domkaře a havíře ve Všeniccíh 20 a matky + Barbory rodilé Strejčkové ve Všenichcích 20, Matka:Josefa dcera Josefa, Krále sedlá z Bezděkova 11 a amatky Marie rodilé Fričkové v Kříších 2

ona: 4.9.1953 Všenice3 / zemřela ve Všenicích dne čp.3 / napsáno u narození


Václav - 13.4.1871 Všenice 20 / Stupno 16 / 152 / otec: Antonín kašák domkař a havíř ve Všenicích syn + Antonína Kašáka domkaře ve Všeniccíh 20 a matky + Barbory rodilé Strejčkové ve Všenichcích 20, Matka:Josefa dcera Josefa, Krále sedláka z Bezděkova 11 a amatky Marie rodilé Fričkové v Kříších 25

oo : Václav Kašák + Antonie Štemberová - 24.10.1898 Všenice 20 / Stupno 26 / 300 / Kašák Václav, horník ve Všenicích 20, narozen ve Všenicích 20, syn katolíků: Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy , rozené Králové z bezděkova11, 27-0-0, nar. 13.4.1871 / 150, svobodný nevěsta: Štemberová Antonie, narozena Ve Vranovicích 66, dne 28.11.1873 / 284 / dcera katolíků Františka Štembery rolníka z Vranovic 66 a Kateřiny rozené Harantové z Smečic, 24-0-0 svob


Vojtěch - 13.1.1899 Horní Stupno 58 / Stupno 25 / 178 / Kašák Václav , horník v Horním Stupně 58, syn Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy roz. Králové z Bezděkova 11, matka: Štemberová Antonie, dcera Františka Štembery, rolníka z Vranovic 66 a Kateřiny rozené Harantové ze Smečic, on nar. 13.4.1871 , ona 28.11.1873, oddáni 24.10.1898

oo : Vojtěch Kašák + Marie Aubrechtová - 19.2.1927 OÚ Rokycany / Rokycanyorkesní úřad 03 / 226 / Kašák Vojtěch , mistr krejčovský , nar. Stupno 13.1.1899, svob. řím. kat. rodiče: Václav Kašák horník ve Stupně a Antonie roz. Štemberové z Vranovic, nevěsta: Aubrechtová Marie , nar. Vitinka 10.8.1904, svob. řím. kat. rodiče: František Aubrecht havíř ve Vitince a Barbora roz. havránková z Bušovic


Marie - 13.8.1900 Horní Stupno 58 / Stupno 25 / 241 / Kašák Václav , horník v Horním Stupně 58, syn Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy roz. Králové z Bezděkova 11, matka: Štemberová Antonie, dcera Františka Štembery, rolníka z Vranovic 66 a Kateřiny rozené Harantové ze Smečic, on nar. 13.4.1871 , ona 28.11.1873, oddáni 24.10.1898

11.10.1901 H.Stupno 58 / Stupno 28 / 133 / Kašáková marie, dcera Václava K., horníkav H. Stupně 58 a Antonie rozneé Štemberové z Vranovic 66, 1-1-28 zánět mozkových blan

Blažena Marie - 3.2.1903 Horní Stupno 58 / Stupno 30 / 32 / Kašák Václav , horník v Horním Stupně 58, syn Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy roz. Králové z Bezděkova 11, matka: Štemberová Antonie, dcera Františka Štembery, rolníka z Vranovic 66 a Kateřiny rozené Harantové ze Smečic 17, on nar. 13.4.1871 , ona 28.11.1873, oddáni 24.10.1898

oo : Alois Vodrážka + Blažena Kašáková - 27.11.1926 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 03 / 203 / Vodrážka Alois , dělník, nar. bezděkov u Kříše 16.12.1897, svob. bez. vyz. rodiče: Vodrážka František dělník v bezděkově a Anna roz. Krhounková z Bezděkova, nevěsta: Kašáková Blažena , nar. Stupno 3.2.1903, svob. řím. kat. rodiče: Kašák Václav horník ve Stupně a Marie roz. štemberková z Vranovic


Marie - 19.8.1906 Stupno 10 / Stupno 30 / 145 / Kašák Václav , horník v Horním Stupně 58, syn Antonína Kašáka, havíře ve Všenicích 20 a Josefy roz. Králové z Bezděkova 11, matka: Štemberová Antonie, dcera Františka Štembery, rolníka z Vranovic 66 a Kateřiny rozené Harantové ze Smečic 17, on nar. 13.4.1871 , ona 28.11.1873, oddáni 24.10.1898

oo : Antonín Kroc + Marie Kašáková - 22.9.1928 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 03 / 353 / Kroc Antonín , nar. Stupno 1.9.1903, technic úředník, svob. b.v., rodiče: Kroc Antonín horník ve Stupně a Anna roz. Nová ze Stupna, nevěsta: Kašáková Marie , nar. Stupno 19.8.1906, svob. b.v. rodiče: Václav Kašák horník ve Stupně a Antonie roz. Štemberová ze Vranovic


Josefa - 12.11.1875 Všenice 20 / Stupno 17 / 81 / otec: Antonín kašák domkař ve Všenicích syn + Antonína Kašáka domkaře ve Všeniccíh 20 a matky + Barbory rodilé Strejčkové ve Všenichcích 20, Matka: Josefa dcera Josefa Krále sedláka z Bezděkova 11 a amatky Marie rodilé Fryčkové v Kříších 25

15.6.1877 Všenice 20 / Stupno 21 / 86 / Kašáková Josefa dcera Antonína Kašaka domkaře a havíře ze Všenic 20 a matky Josefy rozené Král z Bezděkova č11, 1-7-3, sypavý kašel


Anna - 11.7.1828 Všenice 20 / Stupno 03 / 67 / Antonín Kašák domkař, podaní k panství radnickému vlastní syn + Jana Kašáka, havíře při cisar. horach voseckých železný rudy, z vsy Vosek 48, podany panství zbirovského a matky + Anny dcery + Josefa Trávy, domkaře ve vsy Zaječov 20 podaneho k panství zbiroh, barbora dcera josefa stejčka podruha a krejčího ze vsy všenic 20 a matky kateřiny dcery + jana nového domkaře ze všenic 20

oo : Josef Hopp + Anna Kašáková - 12.10.1852 Kříše 40 / Stupno 09 / 42 / hopp Josef havíř z Kříš , syn Augustýna Hoppa krejčího z Kozlan 197 a matky + Marie rozené Meierové z Kozlan 79, 21-0-0, svob. nevěstA: Anna akšáková dcea po + Antonínu Kašáku domkaři z Všenic 20 a matky Barbory rozneé Strejčkové z Všenic 20, 24-0-0, svob.

ona: 5.6.1917 Stupno 20 / dohledat není online


Anna - 28.5.1853 informace z MH

Marie - 1856 informace z MH

Josefa - 28.5.1858 informace z MH

20.3.1859 informace z MH

František - 14.1.1865 Všenice 31 informace z MH

on: 7.7.1926 Stupno 12 informace z MH


Veronika - 25.7.1831 Všenice 20 / Stupno 03 / 75 / Antonín Kašák domkař, podaník panství radnickému vlastní syn + Janu Kašákovi, podruhu ve vsy s. Dobrotivá 18, podanyho panství zbirovského a matky + Anny dcery + Josefa Trávy, domkaře ve vsy Zaječov 20 podaneho k panství zbiroh, barbora dcera + josefa stejčka domkaře z všenic 20 amatky kateřiny dcery + jana nového domkaře ze všenic 20


Jan - 21.8.1851 Kříše 46 / Stupno 05 / 237 / otec nenapsán, nemanž.dítě matka: Veronika Kašáková dcera + antonína Kašáka domakře z Všenic 20 a matky Barbory rozené Strejčkové z Všenic 20


Josef - 4.12.1833 Všenicích 20 / Stupno 03 / 80 / Antonín Kašák domkař, podaník panství radnickému vlastní syn + Janu Kašákovi, podruhu ve vsy s. Dobrotivá 18, podanyho panství zbirovského a matky + Anny dcery + Josefa Trávy, domkaře ve vsy Zaječov 20 podaneho k panství zbiroh

29.4.1834 Všenice 20 / Stupno 12 / 36 / josef Kašak z Všenic, podani k panstvi radnickemu, vlastni syn Antonina kašáka, domkaře podruhaz panstvi radnickemu a matky barbory , dcery + Josefa Strejčka, domkaře z Všenic 20, 0-0-147, frausen

Josef - 7.4.1835 Všenice 20 / Stupno 03 / 83 / Antonín Kašák, domkař poddaný panství radnickéhmu syn + Jana Kašáka podruha z Sv. Dobrotivé 18, pans. Zbiroha maatky + Anny dcery + Josefa Trávy , Barbora dcera + Josefa Strejčka, domkaře z Všenic 20, poddany z panstvi Radnicickymu a matky kateriny dcery jana Nového sedláka z Všenic 10 podd. Radnický

oo : Josef Kašák + Kateřina Koželuhová - 26.7.1858 Všenice 19 / Stupno 09 / 72 / Kašák Josef, havíř ve všenicích syn + Antonína Kašáka domkaře ve všenicích 20 a matky barbory rodilé Strejčkové ve všenicích 20, 23-0-0. svob. nevěsta: Koželuhové Kateřina , dcera + Martina Koželuha domkaře ve Všenicích 19 a matky Anny rodilé Zeithamlové veVšenicích 19, 23-0-0, svob., svědci: Hopp Josef havíř zde


Barbora - 27.4.1858 Všenice 19 / Stupno 06 / 103 / otec: Kašak Josef havíř ve všenicích, syn + antonina Kašaka domkaře ve všenicích 20, a matky Barbory rodem Strejčkové ve všenicích 20, matka Kateřina, dcera + Martina Koželuha hutnka a domkare ve všenicích cislo 19 a matky + Anny rodem Zeithamlové ve všenicích 19

oo : Adam Kříž + Barbora Kašáková - ? okolo roku 1882 možní Neudorf Hrdlovka nebo Všenice zkusit

potomci na MH


Vojtěch - 29.12.1860 Všenice 26 / Stupno 06 / 223 / Kašak Josef havíře ve všenicích, syn + antonina Kašaka havire ve všenicích 20, a matky Barbory rodem Strejčkové ve všenicích 20, matka: Kateřina, dcera +Martina Koželuha hutnka a domkare ve všenicích cislo 19 a matky + Anny rodem Zeithamlové ve všenicích 19

oo : Vojtěch Kašák + Johana Vicherková - 2.7.1883 Osek 24, okr. Teplice / sig. 131/29 / 91 / Kašák Adalbert bergmann in N. Oseq 24, bz. Dux zu ??? auch Kříž ehel geb. sohn des kath. vaters Josef Kašák bergmann in Všenice 26 bz Rokycan und der kath. mutter Katharina geb. Koželuh aus Všenice 19, 22-6-0, nar. 29.12.1860 Všenice, nevěsta: Wicherek Johanna wohnsst in N Osseg 24 bz. Dux eine ehelich. tochter des + kath. vvaters Josef Vicherek hauslers udn bergmans in peterwald in Schlesien 119 und der kath. mutter Theresie geb. Pientek in peterwald, 21-3-0, geb. 21.2.1862 Peterwald

on: 13.4.1903 Nádražní ulice č. 174, Bílina, okr. Teplice / Z • 1890 - 1916 • 5/29 • Bílina, Důl Rudiay II. / 199 / obchodník v Bílině, ženatý, narozen a příslušící do Všenice, soudní okres a okresní hejtmanství Rokycany, oddán v roce 1886 Vyznání: katolické Pohlaví: mužské Věk: 44 let /narozen 27.12.1859

ona: 30.6.1920 Kryry / dohledat není online


Aloisie Marie - 20.5.1884 Osek 118, okr. Teplice / Osek 131/22 / 257 / Kašák Adlabert bergmann in Neu Osseff 118 bez. DUx ehel. sohn das Kašák Josef bergmann in Všenice N26 und das Katharina gebor. Koželuh aus Všenic N19 matka: Wicherek Johanna ufal. tochter das + Wicherek Josef bergmann in Petervald in SChlesien N119 und das Theresia gebor. Pientek aus Peterwald, oddáni zde folie 90

psána s křížkem u narození 0 fol.90 hledam Osek- 131/32 41-50 78-90 nic

Marie - 3.3.1886 Osek 118, okr. Teplice / Osek131/22/ / 418 / Kašák Adalbert, bergman in Neu Ossegg N 118 bz. Dux ehe. sohn des Kašák Josef bergmann in Všenice N 26 u der Katharina geb. Koželuh aus Všenice N 19, matka: Wicherek Johanna geb. tochter das + Wicherek Josef bergmann in Peterwald 119 in Schlesien und Terezie geb. Pientek aus Petrwald in Ost Schlesien

emigrovala do USA - 20.5.1907 Chicago / pracovala u rodiny Oswaldů a emigrovla s nimi 21 let, pocházi z Bilina, Bohemia Patrně emigrovala s rodinou Aloysiuse Oswalda , svobodná, loď: Amerika

oo : Josef F. Musil + Marie Kašáková - 25.6.1913 Chicago, USA

on: 27.8.1932 Fox River Grove McHenry, Ill , Illinois, USA / https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N358-NYV Joseph F. Musil, věk 44, rodiče : Joseph Musil Amalie, povolání : obchodník

neměli děti


oo : Mike Jakubcik + Marie Kašáková - mezi 1940-1960 USA

on: 7.3.1960 Tr. 2 , Box 368, Wahington Rd., St. Joseph, Michigan, USA

ona: 14.1.1962 St. Joseph, Berrien, Michigan, USA / 75-0-0, vdova, zena v domacnosti

neměli děti


Emílie - 9.12.1887 Osek 106, okr. Teplice / Osek 131/23 / 151 / Kašák Adalbert bergmann in Neuossreg N106 ehel sohn das Kašák Josef bergmann in Všenice N26 u das Katharina geb. Koželuh aus Všenice N19, matka: Wicherek Johanna ehel tochter das Wicherek Josef bergmann in Peterwald N119 u der Teresie geb. Pientek l: Marie Antkewič, testis: Adalbert Antkowič, getreut in Bleistadt den 28.11.1912 mit Josef braunstein

oo : Josef Braunstein + Emílie Kašáková - 28.11.1912 Oloví 24 / Oloví 32 / 4 / Josef Braunstein glasmacher gebürstig aus Unterreichenau bz. Falkenau sohn des ehelaute Emil Baunstein glasmacher in Bleistadt 201 u der Therezia geb. Bergmann aus Vranov bz. Rokycany, 25-3-0, svobodný, nar. 23.8.1887 bezdekanalamit Falkenau, nevěsta: Emilie Kašák geburstig asu Neu Ossegg 106 bz Dux ehel tocher des Adalbert Kašak Kaufmanners in Bilin u der Johana geb. Wicherek aus peterswalde 119 ort SChlesien, 24-11-0, svob. nar. 9.12.1887

on: 5.11.1949 Burghausen, Německo

ona: 1958 Horní Beřkovice, okr. Mělník / psychiatrická léčebna, údaj od pana Jiráska

potomci v rodokmenu Braunstein


Josef Vojtěch - 5.11.1889 Osek 55, okr. Teplice / Osek 131/23 / 317 / Kašák Adlabert bergmann in Neuossreg N55 ehel sohn das Kašák Josef bergmann in Všenice N26 u das Katharina geb. Koželuh aus Všenice N19 matka: Wicherek Johanna ehel tochter das Wicherek Josef bergmann in Peterwald N119 u der Teresie geb. Pientek l: Josef Vorel, testis: Terezie kučera

on: 25.8.1917 Kryry / napsáno u narození, ze + v Krýegern hledam v Podbořany L118/23 220-226 nic cca 25 let zemřel prý svobodný na tuberkulózu měl být patrně nejstarší ze sourozenců. z Bratrů byl nejtarší

Vojtěch Karel - 22.10.1891 Osek 55, okr. Teplice / Osek 131/24 / 83 / Kašák Adlabert bergmann in Neuossreg N55 ehel sohn das Kašák Josef bergmann in Všenice N26 u das Katharina geb. Koželuh aus Všenice N19, matka: Wicherek Johanna ehel tochter das Wicherek Josef bergmann in Peterwald N119 u der Teresie geb. Pientek l: Josef Vorel, testis: Terezie kučera

oo : Vojtěch Kašák + Anna Marie Novák - 20.12.1919 Podbořany / C20/1 / 10 / Vojtěch Karel Kašak sklář v Kryrech 390, nar. 22.10.1891 v oseku, svobodný, rodiče Kašák vojtěch, horník v Oseku a Jana naroz. Wicherková, nevěsta: Anna Marie Novak bytem v kryrch 353, nar. 23.7.1893 v kryrech, rodiče: Nowak Josef nádeník v Kryrech a Anna naroz Eisenkolbová, svedci : Štefan Tittlbach, Heinrich Probst glassmachr Kryry, oba svob, řím. kat., otec

ona: 1944 zemřela za války, pohřbena byla v Ďáblicích, zapal plic, zemřel

on: 16-18.5.1945 Kostelec nad Labem / jeli na Jawa robot motocykl, vlitli pod tank v Nové vsi, prý byl ožralí ten řidič tanku, tragicky zemřel se svým otcem na motorce / hledám KOstelec nad Labem 46 / 17-19 nic


Viktor - 1919 nejstaší / dohledat

oo : Viktor Kašák + Milada ? -

on: 1981

ona: 2005

potomci na MH


Vojtěch - 29.12.1920 / dohledat / 2hý syn datum z dokumentu o Tamburáších

oo : Vojtěch Kašák + Emílie Kovářová -

on: 1951 Mstišov, okr. Teplice, Česká republika

ona: 3.1.2008

potomci na MH


Erich - 1922

on: 16-18.5.1945 Kostelec nad Labem / jeli na Jawa robot motocykl, vlitli pod tank v Nové vsi, prý byl ožralí ten řidič tanku, tragicky zemřel se svým otcem na motorce


Marie - 9.2.1925

oo : Milouš Vlásek + Marie Kašáková - mozná Klášterec nad Ohří

on: 14.12.1976 Klášterec nad Ohří

ona: 14.12.2016

potomci na MH


Aloisie Lucie - 20.9.1893 Osek 55 , okr. Teplice / Osek131/24/ 327 / Kašák Adlabert, bergmann in Neu-Ossegg N.55 ???? ehel. sohn das Kašák Josef, bergman in Všenic 26, und der Katharina, geb. Koželuh aus Všenic N19 matka:Wicherek Johanna, ehel tochter das Wicherek Josef, bergmann in Peterwald N119 und der Theresie ge. Pientek aus Peterwald N vester Schlesin, testis: Alois wicherek, a Lucie Wicherek v Neu Ossegg 162, kopuliert mit Heinrich Probst 8.7.1913 Oloví

oo : Heinrich Probst + Aloisie Lucie Kašáková - 8.7.1913 Oloví / Oloví 32 / 9 / Heinrich Probst glasmacher geburtig aus Ferdinandsthal 17 bz, Klattau sohn des + Katharina Probst einer ehel. tochter des Georg Probst glasmachers in Ferdinands 17 u der katharina geb. WEinfurtner aus Bayrisch Eisenstein, 25-4-0, svobodný, nevěstA: Aloisia Lucia Kašak geburtstig aus Neu Osegg 55 bz Dux ehel. tochter des + Adalbert Kašák kaufmannes in Bilin u der Johana eb. Wicherek aus Peterwalde N 119 u Oster SChlesien, ale rom.kathol. religion, 19-9-0, svob.

Laut? Mittailung des decan amte Teplicz Schonau 25.3.1931 in Bohmen teplic v. 18/11 1930 Z P686 hat nich confeniolos es ????

on: 10.3.1945 Jirkov, okr. Chomutov / patrně ve společném hrobě s neměckými vojáky, kteří byli pochováni.

ona: 27.6.1957 Teplice / nemocnice CA ovarium - insulf cordis

potomci v rodokmenu Probst


Viktor - 15.4.1896 Lom u Mostu / Lom105/18 / 270 / Kašák Adalbert bergmann in Bruch N 28 ehel sohn das josef Kaak bergmann in Všenic N 26, bez. Rokycan und das Katharina Koželuh aus všenic 19 geb. 29/12 60 Wicherek Johanna ehel tochter das Wicherek Josef bergman in Peter wald N 119 in Schlesig und das Terezie Pientek aus Petrwald geb. 21/2 62 cop. 2/7 83 svedci Alois Wicherek ??? in Osseg, Lucie Wicherek

oo : Viktor Kašák + Emílie Tučková - 8.10.1921 zkusit Kamenec(radnice není online) nebyli to v teplicích ani v Podbořany)C20/1 1-24, nebo Oloví 32 / 50-56 nic

on: 8.5.1951 nemocnice Rakovník

ona: 12.1.1952


Miloslav - 22.1.1922

oo : Miloslav Kašák + Anna Böhmová - neměli děti

ona:

on: 2007 / po ovdovění spáchal sebevraždu


Viktor - 30.11.1923

oo : Viktor Kašák + Johanna Zátková -

on: 1980

ona: 31.1.2015

potomci na MH


Miran - 11.7.1933 Újezd u Teplice

oo : Miran Kašák + Erna Maisová - březen 1966

on: 22.2.2018 Litoměřice

potomci na MH


Jana - 22.5.1898 Most 23 / Lom105/19/ / 177 / Kašak Adalbert bergmann in Bruch N 23 ehel sohn das josef Kaak bergmann in Všenic N 26, bez. Rokycan und das Katharina geb.Koželuh aus Všenic 19 geb. 29/12 60 Wicherek Johanna ehel tochter das Wicherek Josef bergman in Peter wald N 119 in Schlesig und das Terezie Pientek aus Petrwald geb. 21/2 62 cop. 2/7 83 svedci Alois Wicherek ??? in Osseg, Lucie Wicherek

oo : Bohumil Řabek + Jana Kašáková - 5.8.1922 Papín, okr. Humenné, Slovensko / notář. úř. bež.č.13 / Rabek Bohumil strmistr. pohr. stráži, otec Rabek Josef matka: anežka Čechová, nar. 9.5.1893. bydliště Telepovce, nevěsta: Kašáková Johana, otec VOjtěch kašák, matka: Jana Vicherková, nar. 22.5.1898, bydliště Telepovce

ona: 24.12.1975 Roudnice nad Labem

on: 2.7.1976 Plzeň

potomci v rodokmenu Řapek


Terezie Marie - 3.9.1900 Bílina 174 / N • inv. č. 211 • sig. 5/21 • 18941901 • Bílina, Důl Rudiay II / 349 / Kašák Adalbert kath. zust. nach kříš bergmann in Bilin Brux Voert 174 ehel sohn des Josef kašák bergman in věenic 26 u der Katharina geb. Koželuh aus Všenic 19, nar. 29.12.1860, matka: Johanan kath. ehl. tochter des + josef Wicherek hausler in Peterswald in Schlesin 119 u der Thereis geb. Pientek aus peterwals, nar. 21.2.1862, oddáni 2.7.1883

oo : Antonín Řabek + Terezie Marie Kašáková - 16.4.1921 Podbořany / O • 18741922 • C20 / 1 • matriční obvod Podbořany / 13 / Antonín Řabka(*22.9.1896, Radnice) ++ Terezie Marie Kašáková(*3.9.1900 Bílina)on bytem Proboštov, ona Krýry, oba bez vyznání, svobodní, otec zenicha: Kašák Vojtěch a Jana roz. Wicherková horník v Bílině otec nevěsty: řabka Josef a Anežka roz. Čechová cvokař z Radnic 118 Vojtěch Kašák v Krýrechsklář Josef Braunstein v Krýrechsklář

on: 1944-1947 Praha, infarkt při heidrichiadě údajně

ona: 15.11.1990

potomci v rodokmenu Řapek


Aloisie - 9.12.1863 Všenice 23 / Stupno 06 / 388 / Kašák Josef, havíř ve Všenicích , syn + Antonína Kašáka domkaře ve Všenicích 20 a matky Barbory rodilé Střejčkové ze Všenic 20, matka: Kateřina dcera + Martina Koželuha domkaře a hutníka ve Všenicich 19 a matky + Anny rodile Zeithamlové ve Všenicích 19

9.7.1885 Kříše 46 / Stupno 21 / 177 / Kašáková Aloisie , dcera Joefa kašáka horníka z Kříš a Kateřiny roz. Koželuh ze Všenic, 21-0-0, tubera


Matěj - 10.4.1867 Všenice 38 / Stupno 06 / 585 / Kašák Josef havíř ve Všenicích, syn + Antonína Kašáka domkaře ve Všenicích 20 amatky Barbory rodilé Strejckové ve Všenicích 20, matka: Kateřina dcera + Martina Koželuha domkaře a hutníka ve Sšenicích 19 a matky + Anny rodil= Ziethamlové ve Všenicích 19

oo : Matěj Kašák + Anna Vagounová - 2.2.1892 Kříše 46 / Stupno 20 / 156 / Kašák Matěj, krejčí z Kříš 46 roz. ve Všenicích 38, syn Josefa kašáka, havíře ve Všenicích 38 a Kateřiny roz. Koželuhové z Všenic 19, 24-10-0, narozený 10.4.1867 Ve všenicích fol. 581, nevěsta: Vagounová Anna ze Kříš 55 zroz. v H. Stupno 49 dcera Josefa Vagouna dozorce při horách Štšemberských v Kříších 55 a Marie roz. Svobodové z Mýta 93m 23-11-0, nar. 9.3.1868 H. stupno 49 / 9

ona: 12.10.1930 Rokycany / Rokycany OÚ 07 / 178 / kašáková Anna , kříše 138 naroz. 9.3.1868 ve Stupně vdaná žena krejčího Matěje Kašáka, 62-0-0 pochovaná Stupno


Josef - 10.4.1892 Kříše 46 / Stupno 19 / 180/ Kašák Matěj krejčí ze Kříš 46 syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic 38 a Kateřiny roz. KOželuhovi ze Všenic 19, matka: Vagounová Anna , dcera Josefa Vagouna dozorce v Kríších 55 a Marie roz. Svobodovy z Mýta 93

17.11.1942 toto datum napsáno u narození, patrně měl děti, nebo žil a nechvával si dělat opis pro nacisty

Marie - 20.11.1893 Kříše 46 / Stupno 19 / 250 / otec: Kašák Matěj krejčí v Kříši 46 syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic č.38 a Kateřiny Koželuhové ze Všenic, matka: Vagounová Anna dc. Josefa vagouna dozorce ze Všenic a Marie Svobodový Z Mýta,

oo : Václav Nováček + Marie Kašáková - 13.6.1915 Kříše 113 / Stupno 27 / 168 / Václav Nováček natěrač c.k. státní dráhy v Plzni Koterovská u. 68 narozen v Lobzích 14, okr. Plzeň manž. syn kat. rodičů Jana Nováčka zřízence c.k. státní dráhy v Plzni koterovská ulice 68 a Barbory rozené Křížové z Lózy 14, 25-10-0, nar. 10.8.1889 Lobzi, svobodný nevěsta: Marie kašáková ve Kříšech 113 narozená ve kříšech 46 manž. dcera kat. rodičů Matěje kašáka mistra krejčovského v kříšech 113 a Anny rozneé Vagounové ze křiš, 21-6-0, nar. 20.11.1893 , svobobdná


Božena - 11.2.1900 Kříše 16 / Stupno 25 / 222 / Kašák Matěj, krejčí v Kříšech 16, syn Josefa Kašáka, havíře ve Všenicích 38 a ateřiny rozené Koželuhové ze Všenic č.19, matka: Vagounové Anna dcera Josefa Vagouna dozorce při horách Štemberských v Kříšech 55 a Marie rozené Svobodové z Mýta 93,

oo : Jan Jírovský + Božena Kašáková - 11.3.1922 Plzeň / Plzeň OÚ 06 / 61 / Jan Jirovský kotlář bytem v Plzni , nar. 17.12.1894 v Mazalav, sovobodný rodiče: Jan Jirovský domkař z Mazalova a KAteřina roz. Hendová? , nevěstA: Božena kašáková bytam a rodiště Kříše, na.r 11.2.1900, otec: Matěj akšák krejčí v Kříšech a Anna roz.Vagounová


mrtvě nar. - 28.1.1909 Kříše 113 dohledat

28.1.1909 Kříše 113 / Stupno 28 / 226 / Kašák , mrtvě narozený manželský syn Matěje Kašáka, krejčího v Křísech 113 a Anny roz. Vagounové ze Stupna 49, mrtvý plod 0-0-0


oo : Matěj Kašák + Marie Kaňáková -

on: 26.1.1942 Plzeň / Plzeň - okresní úřad 28 / 192 / Matěj kašák vdovec po Marii roz. Kaňákové krejčovský mistr , přisl do Kříše, nnar . 10.4.1867 Kříše, 75-0-0


Josef - 16.8.1871 Všenice 17 / Stupno 16 / 168 / Kašák Josef havíř ve Všenicích 17 syn + Antonína Kašáka domkaře ze Všenic 20 a Matky Barbory rodil éSrejčkové ve Všenichc 20 , matka Kateřina dcera + Martina Koželuha domkaře a hutníka ve Všenicích 19 a matky + Anny rodilé Zeithamlové ve Všenichc 19

oo : Josef Kašák + Josefa Ocásková - 25.11.1894 Kříše 46 / Stupno 20 / 191 / Kašák Josef , havíř v Kříších 46 nar. ve Všenicích 17, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a Kateřiny roz. Koželouhové ve všenichcích 19, 23-3-0, nar. 16.8.1871 Všenice, svob. nevěsta: Ocásková Josefa , rodem 19.11.1873 Kříše i obydlím ze Kříž 24, dcera Josefa Ocáska havíře ze Kříš 24 a kateřiny roz. Koželohuvé ze Kříž 31, 21-0-0, svob.

ona: 26.8.1936 Kříše 123 / Rokycany OÚ 07 / 281 / Josefa Kašáková manželka horníka v kříších 123 vdaná, nar. 25.11.1873 v kříších, pohřbena ve Stupně

on: 16.2.1942 Kříše 123 / Rokycany OÚ 07 / 379 / josef kašák horník v vesnici Kříše 123 vdovec příslušný do Kříš manžel zemřelé Josefy Ocáskové , nar. 16.8.1871 Všenice 71


Marie - 3.6.1895 Kříše 24 / Stupno 25 / 25 / Kašák Josef , havíř v Kříšech 24 příslušný do Všenic, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a Kateřiny roz. Koželuhové z Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa OCáska havíře ze Kříš 24 a Kateřiny roz Koželuhové ze Kříš 31, on 16.8.1871, ona 19.11.1873, oddáni 25.11.1894

22.5.1896 Kříše 24 / Stupno 28 / 62 / Kašáková Marie dcera josefa Kašáka havíře v Kříšech 24 a Josefy rzené Ocáskové ze Kříš 24, 0-10-19 zánět mozkovýc blan

František - 8.6.1897 Kříše 14 / Stupno 25 / 121 / Kašák Josef , horník v Kříšech 14, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a Kateřiny roz. Koželuhové z Všenic 19, narozené v č.17, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa OCáska havíře ze Kříš 24 a Kateřiny roz Koželuhové ze Kříš 31, on 16.8.1871, ona 19.11.1873, oddáni 25.11.1894

oo : František Kašák + Antonie Králová - 3.12.1921 Rokycany / Rokycany OÚ 02 / 90 / nar. 8.6.1897 Kčíše , kameník, svob. syn Kašák Josef horníka v Kříšech a Josefa roz. Ocásková , nevěsta: Králová Antonie , nar. 5.6.1900 Vranovice,, svob. rod. Václav král havíř ve Vranovicích a Kristína roz., Toušová


Marie - 8.11.1899 Kříše 14 / Stupno 25 / 213 / Kašák Josef , horník v Kříšech 14, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a Kateřiny roz. Koželuhové z Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa OCáska havíře ze Kříš 24 a Kateřiny roz Koželuhové ze Kříš 31, on 16.8.1871, ona 19.11.1873, oddáni 25.11.1894

oo : Václav Blecha + Marie Kašáková - 23.2.1924 OÚ Rokycany / Rokycany Oú 02 / 272 / blecha václav nar v olomouc 29.6.1900, svob. bez . vyz., syn josefy blechové z kříš, NEVĚSTa: kAŠÁKOVÁ mARIE , NAR. V kŘÍŠE 8.11.1899, SVOB. KAT. DCERA jOSEFA kAŠÁKA HORNÍKA Z kŘÍŠ A jOSEFY ROZ. oCÁSKOVÉ Z kŘÍŠ


Anna - 9.3.1902 Kříše 14 / Stupno 25 / 302 / Kašák Josef , horník v Kříšech 14, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a Kateřiny roz. Koželuhové z Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa OCáska havíře ze Kříš 24 a Kateřiny roz Koželuhové ze Kříš 31

oo : Václav Tenk + Anna Kašáková - 19.4.1929 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 03 / 401 / Tenk Václav nar. Vranovice 15.9.1898 horník, sovb. b.v. rodiče: Bohumil Tenk horník ve Vranovviích a Josefa roz. Auterská z Vranovic, nevěsta: Kašáková Anna nar Kříše 9.3.1902 služebná, svob. ř.k. rodiče: Josef Kašák horník v kříšech a Josefa roz. OCásková z Kříš


Josef - 4.5.1904 Kříše 14 / Stupno 30 / 76 / Kašák Josef horník v Kříšech 14 syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové ze Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa Ocáska havíře z Kříš 24 a Kateřiny rozneé Koželuhové z Kříš 31, on nar. 16.8.1871, ona 19.11.1873 oddáni: 20.11.1894

oo : Josef Kašák + Josefa Koželuhová - 12.7.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 84 / Kašák Josef , dělník nar. 4.5.1904 Kříše, sovb. b.v. rodiče: Josef Kašák horník v Kříech a Josefa roz. Ocásková z Kříš, nevěsta: Kožleuhová Josefa, služebná, nar. Darová 16.11.1904, svob. ř.k., rodiče: Josef Koželuh brusič kamence v Darové a Josefa roz. Horová z Koryt


Václav - 28.5.1907 Kříše 14 / Stupno 30 / 167 / Kašák Josef horník v Kříšech 14 syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové ze Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa Ocáska havíře z Kříš 24 a Kateřiny rozneé Koželuhové z Kříš 31, on nar. 16.8.1871, ona 19.11.1873 oddáni: 20.11.1894

Karel - 6.7.1909 Kříše 124 / Stupno 30 / 248 / Kašák Josef horník v Kříšech 124, nar. ve Všenice 17, manž. syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové ze Všenic 19, matka: Ocásková Josefa dcera Josefa Ocáska havíře z Kříš 24 a Kateřiny rozneé Koželuhové z Kříš 31, on nar. 16.8.1871, ona 19.11.1873 oddáni: 20.11.1894

oo : Karel Kašák + Barbora Bufková - 12.11.1932 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 234 / Kašák Karel, šofer, nar a přísl do Kříše 123 dne 6.7.1909, svob. b.v., rodiče: Josef kašák horník v kříšek a Josefa roz. Ocásková z Kříš, nevěsta: Bufková Barbora , nar. Stupno 21.11.1909, byd. Přívětce 37, svob. ř.k., rodiče: Marie Bufková dcear Josefa Bufky a Kateiřny roz. Krocové


Josefa - 15.3.1913 Kříše 123 / dohledat není online

oo : Otakar Kirsch + Josefa Kašáková - 20.11.1937 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 06 / 103 / Otokar Kirsch, truhlář, nar. Vranov 8.9.1907, svob. b.v., rodiče: Marie Kirshová z Vranova 53, dcera Josefy Kirsche dcery Jarolíma Kirsche skláře ve Stupně 53 a Johanny roz. Strakové , nevěsta: Josefa Kašáková , nar. 15.3.1913 Kříše 123, svob. b.v. rodiče: Josef akšák horník v Kříších 123 a Josefa roz. Ocásková z Kříš


Jan - 12.9.1874 Všenice 17 / Stupno 17 / 33 / Kašák Josef havíř ve Všenicích 17 syn + Antonína Kašáka domkaře ze Všenic 20 a Matky Barbory rodil STrejčkové ve Všenichc 20 , matka Kateřina dcera + Martina Koželuha domkaře a hutníka ve Všenicích 19 a matky + Anny rodilé Zeithamlové ve Všenichc 19

oo : Jan Kašák + Aloisie Bohuslavová - 16.2.1901 Horní Stupno / Stupno 26 / 95 / Kašák Jan, horník v Kříších 46, narozen ve Všenicích 17(12.9.1874 /30 )syn Josefa Kašáka havíře ze Všenic 17 a kateřiny rozené Koželuhové ze Všenic 19, 26-0-0, nar. 12.9.1874 zdejší matr. 30, svobodný, nevěsta: Bohuslavová Aloisie- narozená v H. Stupně 48(16.8.1880 / 293 ) dcera josefa Bohuslava rolníka v H. Stupně 48 a Anny rozené Ježkové z H Stupna 18, 20-0-0 svobodná

ona: 31.7.1902 Kříše 46 / Stupno 28 / 144 / Kašáková Aloisie, manželka Jan K. horníka v Kříších 43, dcera Josefa Bohuslava, Rolníka z H. Stupna 48 a Anny rozené Ježkové z H. Stupna 18, manželský stav, 21-11-15, horečka omladnic

on: 27.8.1935 napsáno u narození


Anna - 17.6.1902 Kříše 46 / Stupno 30 / 10 / Kašák jan horník v Kříšech 46 syn Jsoefa Kašáka havíře ze Všenic 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové z Všenic 19, matka: Bohuslavová Aloisie dcera Josefa Bohuslava rolníka v Horním Stupně 48 a Anny rozneé Ježkové z Horního stupna 18, on nar. 12.9.1874, ona 16.8.1880, oddáni 16.2.1901

oo : František Wagner + Anna Kašáková - 12.7.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 83 / Wagner Frantiedk , dělník, nar Všenice 16.7.1896, přísl Všencie 23, svob. b.v.rodiče: Václav Wagner horník ve Všenicích a Marie roz. Bohuslavová, nevěsta: Kašáková Anna, nar. Kříše 17.6.1902, služebná , přísl do Kříše 29, rodiče: Jan Kašák horník v Kříšech a Aloisie roz. Bohuslavová ze Stupna


oo : Jan Kašák + Alžběta Šeflerová - 9.2.1903 Kyšice 8 / Dýšina 21 / 109 / Kašák jan horník v kříších narozen ve Všnicích , dne 12.9.1874, vdovec po + Aloisii Kašákové rodem Bohuslavové z Horního Stupna 48, syn Josefa akšáka havíře ze Všenic a matky Kateřiny rodem Koželuhovy ze Všenic 19, 28-0-0, vdovec, nevěstA: Šeflerová Alžběta, manželská dcera Františka Šeflera chalupníka z Kyšec 8 a matky Marie rodem Honzíkové z Dejšiné 22, nar. 14.6.1873, 29-0-0,s vob.


Božena - 5.12.1903 Kříše 46 / Stupno 30 / 61 / Kašák Jan horník v Kříšech 46, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové ze Všenic19, matka: Šeflerová Alžběta, dcera Františka šeflera chalupníka v Kyších 8, okres Plzeň a Marie rozneé Honzíkové v Dejšíně 22, on nar. 12.9.1874, ona 14.6.1873, oddáni 9.2.1903

oo : František Růžek + Božena Kašáková - 22.10.1927 OÚ Rokycany / Rokycanyokresná úřad 03 / 278 / Růžek František , nar. Kříše 22.10.1899, horník, svob. bez. vyz. rodiče: Matěj Růžek horník v Kříších a Barbora roz. Vajnerova ze Všenic, nevěsta: Kašáková Božena , nar. Kříše 5.12.1903, svob. řím. kat. , rodiče, Jan Kašák horník v Kříšech a Alžběta roz. Šeflerová z Kyšic


Marie - 2.4.1906 Kříše 46 / Stupno 30 / 132 / Kašák Jan horník v Kříšech 46, syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a KAteřiny rozneé Koželuhové ze Všenic19, matka: Šeflerová Alžběta, dcera Františka šeflera chalupníka v Kyších 8, okres Plzeň a Marie rozneé Honzíkové v Dejšíně 22, on nar. 12.9.1874, ona 14.6.1873, oddáni 9.2.1903

oo : Václav Procházka + Marie Kašáková - 10.4.1926 OÚ rokycany / Rokycany OÚ 03 / 146 / Václav Procházka, nar. Kříše 29.8.1899, lesník, svob. bez. vyz. rodiče: Václav Procházka horník v Kříšech a Anna roz. Fridrichová z Kříš, nevěsta: Kašáková Marie , nar. Kříše 2.4.1906, svob. řím, kat. rodiče: Jan Kašák horník v Kříšech a Alžběta roz. Šflerová z Kyřic


Antonín - 22.12.1908 Kříše 29 / Stupno 30 / 228 / Kašák Jan horník v Kříšech 29, narozen ve Všenicích 17, manž. syn Josefa Kašáka havíře ve Všenicích 17 a KAteřiny rozené Koželuhové ze Všenic19, matka: Šeflerová Alžběta z kyšic 8, okres Plzeň,, dcera Františka šeflera chalupníka v Kyšicích 8, okres Plzeň a Marie rozené Honzíkové v Dejšíně 22, on nar. 12.9.1874, ona 14.6.1873, oddáni 9.2.1903

oo : Antonín Kašák + Božena Potůčková - 27.4.1930 Stupno


oo : Antonín Kašák + Marie Bartoníčková - 26.1.1932 Radnice


Anna - 26.1.1877 Všenice 37 / Stupno 17 / 134 / Kašák Josef havíř ve Všenicích 17 syn + Antonína Kašáka havíře ze Všenic 20 a Matky Barbory rodil STrejčkové ve Všenichc 20 , matka: Kateřina dcera + Martina Koželuha domkaře ve Všenicích 19 a matky + Anny rodilé Cajthamlové ve Všenichc 19

oo : Antonín Vorlík + Anna Kašáková - 20.4.1896 Kříše / Stupno 26 / 19 / Vorlík Antonín horník v Kříšech 3 narozený 24.12.1871 / 187? syn Josefa Vorlíka havíře v kříších 46 a ABrbory Blechové ze Kříš 45, 24-0-0, svob., nevěsta: Kašáková Anna v Kříšech 46, narozená ve Všenicích 37 dcera Jsoefa Kašáka havíře ze Všenic 37 a Kateřiny rozené Koželuhové ze Všenic 19, 19-0-0, svob.


Václav - 7.6.1761 Kvaň / Mýto 04 / 66 / Wenceslaus filius legitimus Jacobi Kasche inquilini exoris ejus Benigna

27.3.1763 Kvaň / Mýto 04 / 383 / Wenceslaus filius Jacobi Kasche inquilini uxoris ejus Benigna, 1-10-0

Antonín - 9.6.1764 Kvaň / Mýto 04 / 116 / Antonius de padua filius legitimus Jacobi Kahse inquilini , uxor ejus Benigna

Rozálie - 5.2.1769 Kvaň / Mýto 04 / 178 / Rosalia leg. filia Jacobi kahse inqliny uxoris ejus Benigna nate Pletnerova ex pago Kvan


oo : Jakub Kaše + Kateřina Grosová - 31.1.1773 Mýto / Mýto 05 / 197 / Kaše Jacobus vidnus sponsa Catharina vidna Grosova ambo ex pago Kvaň

on: 14.2.1781 Zaječov / Mýto 05 / 325 / Kahse Jacobus operarius in Monasteris Benignio inserviens, 54-0-0Ondřej - 1700

oo : Ondřej Kaše + Kateřina Kavalýrová - ?

on: 22.2.1758 Kařízek / Mýto 04 / 324 / domino Andreas Kahse rusticus , 58-0-0


Martin Jan - 8.11.1729 Kařízek / Mýto 02 / 117 / Ondřej Kaše Kateřina

Marie- 24.5.1731 Kařízek / Mýto 02 / 123 / Ondřej Kaše Kateřina


Jan - 29.10.1759 Kařízek / Mýto 04 / 405 / Joannes Baptista matrisM Magdalena filia post defunctum Andream Kahse, matris Catharina

29.1.1761 Kařízek / Mýto 04 / 347 / Joannes filius Marie magdalnea dilia Andrea Kahsche , 1-3-0

Johanna - 18.2.1768 Kařízek / Mýto 04 / 412 / Johanna filia illegitima M Magdalena filia post defunctum Andream Kahse cazariu, uxoris ejus defuncta Catharina nata Kawalyrova

29.3.1770 Kařízek / Mýto 05 / 240 / Johanna filia M Magdalena filia post + Andream Kahse rusticum, matris + Catharina Kawalirova ex pago Tieskow, 2-0-0


Kateřina Alžběta - 13.11.1732 Kařízek / Mýto 02 / 130 / Andres Kaše Kateřina

Jakub Ignác - 26.7.1734 Kařízek / Mýto 02 / 138 / Ondřej Kaše Kateřina

oo : Jakub Kaše + Ludmila Moravcová - 23.11.1756 Kařízek / Mýto 03 / 334 / zenich Jakub Kaše z Kařisku, nevěsta Lydmila Moravcová ze Siré


Jan - 5.11.1757 Kařízek / Mýto 03 / 211 / otec Jakub Kaše, mateře Ludmily

Barbora - 29.11.1759 Kařízek / Mýto 04 / 36 / patris Jacobi Kahse, matris Ludmilla

oo : Jiří Lichý + Barbora kašová - 9.2.1783 Kařízek / Mýto 05 / 230 / Lichy Georgius filig post + Georgiu Lichy ex pago Erpet 48, sponsa Barbara filia Jacobi Kahse rustici ex pago Karizek 4


Šimon - 12.10.1761 Kařízek / Mýto 04 / 71 / Šimon filius legitimus jacobi Kahsche gazari, uxoris ejus Ludmila

6.1.1769 Kařízek / Mýto 04 / 194 / Simon filius Jacobi Kahse inquili ejus exor Ludmila nata Wrabcová ex Drahno Aujezd 7-0-0

František - 24.4.1765 Kařízek / Mýto 04 / 130 / Franciscus Seraph. filius legitmus Jacobi Kahse rustici, uxor ejus Ludmila

oo : František Kaše + Anna Balejová - ?

on: před 1826

ona: před 1833


František - 1791 Kvaň

oo : František Kaše + Kateřina Reklová - 31.1.1819 Kvaň 18 / Svatá Dobrotivá 08 / 156 / Franz Kaše syn Franze kaše havíře z Kvaň, mateř Anna rozneí Balleyové z Zaječova 61, 28-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera + Václava Rekla kováře z Kvaň, mateře Benigny rozneé Svobodovy z Tein Nro8, 26-0-0, svob.


Václav - 1793 Kvaň?

oo : Václav Kašák + Magdalena Kabourková - 13.11.1820 Zaječov 22 / Sv. Dobrotivá 08 / 8 / WEnzel syn + Franze kaše havíře z Kvane, mater: Anny rozene Ballijovej z Skollesiny , 27-0-0 svob. nevěsta: magdalena dcera Václava Kaporka kramáře z zaječova mater: Lidmila rozená Zikmundovy, 24 let svob

on: 1855-1861


Barbora - 29.5.1821 Zaječov 31 / Svatá Dobrotivá 04 / 55 / Václav havíř, syn + France Kaše havíře ze zaječova mater: Anna rozená Ballejove z zaječova, matka: Magdalena dcera Václava Kapourka kramáře z Zajecova mater: Ludmila rozená Killianová z Zaječova


Barbora - 31.10.1855 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 6 / 77 / nemanželská, matka: Kašák Barbora, manželská dcera Václava Kašáka havíře ze zaječova 58 a jeho mnaželky Magdaleny rozené Kabourková z Kváni


Kateřina - 22.12.1823 Zaječov 24 / Svatá Dobrotivá 04 / 67 / Václav havíř, syn Václava Kaše havíře z Karička mater: Anna rozená Ballejovy z Zaječova, matka: Anna dcera Václava Kabourka kramáře z Zaječova mater: Ludmila rozená Šimovej z Zaječova

František - 14.7.1826 Zaječov 42 / Svatá Dobrotivá 04 / 81 / Václav havíř syn + Františka Kaschaka havíře z Zajetčova mater: Anna rozená Schwamberkovy z Zaječova, matka: Magdalena dcera Vcálava Kabourek kramáře z Zaječova mater: Anna rozená Karbanovi z zaječov N30

oo : František Kašák + Anna Anýžová - 19.5.1857 Zaječov 61 / Svatá Dobrotivá 09 / 10 / Kašák František reservník od č. 6 pěšího pluku z Běnedek N28 a havíř z Kladna 369, někdejší obydlí Zaječo , syn Václava Kašáka havíře ze Zaječova 42 a téhož manželky Majdaleny dcery Václava Kabourka kramáře ze Zaječova 42 a maateře Anny rozené Karban z Zaječova 30, 31-0-0,s vob. nevěsta: Anýžová Anna ze Zaječova 61, někdejší obydlí Zaječov, dcera Vojtěcha Anyže havíře ze Zaječova 61 a téhož manželky Kateřiny dcery Jana Baleje hutníka z Novévsi 13 a mateře Kateřiny rozneé Sládek z Holoubkova 10, 21-0-0, svob.


Marie - 12.1.1829 Zaječov 28 / Svatá Dobrotivá 04 / 98 / Kasche Wenzel bergman sohn des + Franz bergman aus Karischek N16 , mutter Anna geboren SChwamberg taglohners aus Zaječov, matka: Magdalena die tochter des Wenzel Kabourek kraunes aus Zajecov N43 mutter lidmila geboren Killian krämers au Zajecov N44

Josefa - 16.6.1831 Zaječov 28 / Svatá Dobrotivá 05 / 20 / Kaschek Wenzel bergman sohn + Franz Kasche bergman aus Zaječov, der mutter + Anna geb. Schwamberk aus Zajecov, matka: Magdalena tochter des + Wenzel Kabourek bergman z Pilsen und mutt. Ludmila geb. Karban aus zajecov

Josefa - 22.9.1833 Zaječov 28 / Svatá Dobrotivá 05 / 52 / Kaschek Wenzel bergman sohn + Franz Kasche bergman aus Zaječov, der mutter + Anna geb. Schwamberk aus Zajecov, matka: Magdalena tochter des + Wenzel Kabourek bergman z Pilsen und mutt. Ludmila geb. Karban aus zajecov

ona: 5.10.1891 Zaječov 22 / Svatá Dobrotivá 23 / 20 / Kašáková Josefa nádenice v Zaječově 22, dcera Václava kašáka havíře z Zaječově 28 a téhož manželky Magdaleny rozneé Kabourkové ze Zaječova, 55-0-0, svobodná, rakovina dělohy


Františka - 4.7.1857 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 6 / 372 / nemanželské dítě, otec nenapsán, matka: Kašák Josefa, manželská dcera Václava Kašáka havíře ze Zaječova N58 a téhož manželky Magdaleny rozené Kabourková z Kváni

Jan - 14.5.1861 Libušín 20 / Smečno 40 / 30 / otec nenapsán, matka: Josefa Kašáková služebná v Libušíně 20 dcera po + Václava Kašákovi nádeníku v Zaječově 58 a po + matce Magdaleně rozené Kaburkově ze Zaječova 5

Barbora - 16.2.1864 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 14 / 208 / otec nenapsán, matka: Kašák Josefa dcera Václava Kašáka havíře ze Zaječova a téhož manželky Magdaleny rozené Kabourkové ze Zaječova 45


Anna - 20.11.1882 Komárov 3 / Mrtník 16 / 19 / otec nenapsán, matka: Kašák Barbora(vlastně Kaše) nemanželská dcera Josefy Kašák dcery Václava Kašák havíře ze Zaječova a matky Magdaleny rozené Kabourek z Plzně

František - 1.9.1885 odhad

10.3.1888 Zaječov 58 / Svatá Dobrotivá 19 / 316 / Kašák František, nem. syn Barbory Kašákové, dcery Josefy Kašákové, dcery Václava Kašáka havíře v Zaječově č. 28 a manželky magdaleny rozené Kabounek ze Zajeocova,2-6-0

Josef - 20.12.1888 Zaječov 30 / Svatá Dobrotivá 15 / 333 / otec nenapsán , matka: Kašáková Barbora dcera Josefy Kašákové , dcery to Václava Kašáka, havíře v Zaječově 28 a téhož manželky Magdaleny rozené kabourek ze Zaječova

30.4.1889 Zaječov 20 / Svatá Dobrotivá 19 / 326 / Kašák Josef, nem. syn Barbory kašákvé , dcery Josefy Kašákové, dcery to Václava Kašáka havíře v Zaječově a jeho manželky Magdaleny roz. Kabounek z Zajecov 0-4-14

Marie - 30.12.1890 Zaječov 20 / Svatá Dobrotivá 15 / 371 / otec nenapsán , matka: Kašáková Barbora dcera Josefy Kašákové , dcery to Václava Kašáka, havíře v Zaječově 28 a téhož manželky Magdaleny rozené kabourek ze Zaječova

21.8.1891 Zaječov 20 / 12660 / 19 / Kasakova Marie , dcara barbory kasakove nadenice v Zajecove 20, dcery Josefy Kasakove dcery to Václava Kašáka havíře v Zajščově 28 a tehoz manželky jeho Magdaleny , rozené Kabourek ze Zaječova,0-7-22


Antonín - 18.3.1869 Komárov 59 / Mrtník 06 / 50 / otec nenapsán, matka: Josefa dcera + Václava Kašáka havíře ze Zaječova 58 a matky Magdaleny roz. Jabůrkovy ze Zaječova

oo : Antonín Kašák + Anna Pelcová - 16.5.1892 Podluhy 33 / Hořovice 29 / 10 / Kašák Antonín čeledín ve dvoře v Podluží rodem z Komárova, hjt. Hořovice, syn Josefy Kašákovy dcery Václava Kašáka havíře ze Zaječova 58 a matky Magdaleny ro. Jabůrek ze Zaječova , 23-0-0, nar. 18.3.1869, svob. nevěsta: Pelcová Anna rodem z Drahno-Újezda , hjt. Hořovice dcera Josefa Pelce dělníka v Třebnušce a matky Barbory roz. Srp z DrahnoÚjezda , nar. 16.4.1869, 23-0-0, svob.


Františka - 7.3.1899 Králův Dvůr 1 / Počaply 22 / 112 / Kašák Antonín, čeledín nar. v Komárově 18.3.1869m syn Josefy dcery Václava Kašáka horníka ze Zaječova 58 a Magdaleny roz. jabůrkovy ze Zaječova, matka: Anna roz. Pelcová z Drahno-újezda dcera Josefa Pelce dělníka z Třebnučky sa Barbory roz. Srpovy z Drahno ujezda, nar. 16.4.1869, rodiče oddáni 16.5.1892 fara Hořovice


Anna - 23.7.1836 Zaječov 40 / Svatá Dobrotivá 05 / 100 / Wenzl Kaschek bergman in Zajecov, des Franz Kaschak bergman aus Kařízek N5, und der Anna geb. Balley aus Zaječov, matka: Magdalena des Wenzel Kabourek bergman in Zajecov N44 und der Ludmila geb. Karban ebendaher N44 ehl. tochter


Josef - 10.7.1798 Zaječov 34 / Svatá Dobrotivá 02 / 99 / František Kaše syn otce Jakuba Kaše vejminkáře v Karizka Mateře Lidmily manželky rozené Moravcové, matka: Anna dcera po + Ondřeji Baley nádeníku mateře Marimagdaleny rozené Swamberkové z Aujezda

Jan - 15.2.1801 Zaječov 34 / Svatá Dobrotivá 02 / 114 / František Kaše syn Jakuba Kaše vejminkáře v Karizka Mateře Lidmily manželky rozené Moravcové, matka: Anna dcera po + Ondřeji Baley nádeníku v kařízku mateře Marie Magdaleny rozené Shwamberkové z Aujezda

Jiljí - 5.10.1803 Zaječov 3 / Svatá Dobrotivá 02 / 128 / František Kaše syn Jakuba Kaše z Karizka Mateře Lidmily rozené, matka: Anna dcera Baleyová z zaječova mateře Mareny Shwamberkové

1.7.1806 Zaječov 53 / Svatá Dobrotivá 11 / 7 /


Václav - 28.9.1768 Kařízek / Mýto 04 / 172 / Wenceslaus filius legitimus Jacobi Kahse inquilini, uxoris ejus Ludmila nata Moravcová

3.10.1768 Kařízek / Mýto 04 / 191 / Wenceslua filius jacobi Kahse inquilini uxoris Ludmila nata moravcova ex pago Drahno Aujezd 0-0-4


Benigna - 3.3.1737 Kařízek / Mýto 02 / 154 / Ondřej Kaše Kateřina


Václav - 1769 dohledat

3.4.1770 Kařízek / Mýto 05 / 241 / Wenceslua filius benigna supertitis filia post defunctum Anream kahse,0-6-0


Dorota - 1.2.1739 Kařízek / Mýto 02 / 163 / Andres Kaše Kateřina

Barbora - 9.7.1741 Kařízek / Mýto 02 / 176 / Andres Kasik Kateřina

Tomáš - 19.12.1742 Kařízek / Mýto 03 / 12 / otec ondřej Laše, mateře Kateřiny

Dorota - 8.10.1746 Kařízek / Mýto 03 / 56 / otec Ondřej Kaše , matery KateřinaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

asi moje zemreli v Rokycanech

http://www.portafontium.cz/iipimage/30072710/rokycany-okresni-urad-07_0830-z?x=4&y=115&w=872&h=386


ona: 29.3.1759 Kván / Mýto 04 / 326 / domino Susanna uxor Mathia Kahse , 33-0-0


měl jsme je špatně jako rodiče mého Jakuba kaše, ale to nejsou

Daniel -

oo : Daniel Kaše + Anna Kovandová - -

ona: 27.4.1737 Vejvanov / Radnice 02 / 164 / Anna uxor Daniels Kahsa peracts , 40-0-0

Vejvanov hledam Gruntovní kniha panství Zbiroh - st. 505-556 nic https://ebadatelna.soapraha.cz/a/1534/507

Kvaň hledam Gruntovní kniha panství Zbiroh - st. 514- nic https://ebadatelna.soapraha.cz/a/1535/514


Jan - 3.4.1736 Vejvanov / Radnice 02 / 12LN / filium Joannem Pr. Daniel Kaše. Mr Anna

21.9.1737 Vejvanov / Radnice 02 / 165 / Joannes infans filis Daniels Kaše, 0-6-0


Dorota -

oo : Ondřej Ježek + Dorota Kašová - 2.8.1757 Oujezd / Radnice 06 / 20 / andream leg. filum mathia Ježek cum Dorothea leg. filia daniel Kaše Vejvanovi subditio


oo : Daniel Kaše + Magdalena Králová - 24.11.1738 Radnice 02 / 118 / Danielem Kaše vidnum, cum Magdalena legitima filia Joannis Kral amboss pago Vejvanov


Ludmila - 28.7.1739 Vejvanov / Radnice 02 / 31 PN / filiam Ludmillam. Pr. Daniel Kaše Mr. Magdalena

13.7.1741 Vejvanov / Radnice 02 / 179 / Ludmila infans filia daniels Kaše , 2-0-0

Vít - 15.6.1742 Vejvanov / Radnice 02 / 50 LD / filium Vitum PR Daniel Kaše Mr MagdalenaPetr - 1780

oo : Petr Kašák + Ludmila Buršová - -

on: 11.10.1843 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 2 / Petr kašáak žebrák , tovaryš zednický z Chotětína 11 pochází ze Třebnušky. 63-0-0


Antonín - 1807 ?

oo : Antonín Kašák + Anna Švarcová(Švorcová) - -

on: 24.10.1872 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 11 / Kašák Antonín , zedník z Chotětína 11, 65-0-0


Karel - 29.7.1839 Chotětín? chotetin to nebyl

oo : Karel Kašák + Josefa Fischerová - 31.10.1864 Němčovice 3 / Radnice 17 / 347 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30067803/radnice-ro-17_3080-o?x=61&y=338&w=651&h=284

ona: 7.4.1875 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 12 / Kašáková josefa , manželka Karla Kašáka domakře a zedníka v Chotětíně 11 roz. Fišerová z němčovic, 36-0-0


František - *31.10.1864 Němčovice 3 / 7803 / 307 / Kašák Karel, zednický tovariš z Chotěina 11, syn Antonína Kašáka zedníka z Chotětína a matky Anny rozené Šchvarcové nar. 29.7.1839; matka: Fischero Josefa, dcera Josefa Fischera vyminkare z Nemčovic 3 a matky + Marie rozené Landorfové,nar. 5.6.1839

Marie - 7.5.1866 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 26 / Kašák Karel, tovaryš zednický v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Josefa Fišera gruntovníka z Němčovic 3 a matky Marie rozené Lansdorfové z Tejčovic 8, panství Křivoklár

Josef - 10.3.1868 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 28 / Kašák Karel, tovaryš zednický v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Josefa Fišera gruntovníka z Němčovic 3 a matky Marie rozené Lansdorfové z Tejřovic 8, panství Křivoklár

str cop. 24.4. 93

Jan - 26.8.1870 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 31 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Josefa Fišera rolníka z Němčovic 3 a matky Marie rozené Lansdorfové z Tejřovic 8, panství Křivoklár

Karel - 12.1.1873 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 35 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn + Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Josefa Fišera rolníka z Němčovic 3 a matky Marie rozené Lansdorfové z Tejřovic 8, panství Křivoklár

13.3.1873 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 11 / Kašák Karel dítě Kašáka Karla zedníka z Chotětina 11 a Josefy roz. Fišerové z němčovic , 0-2-0

Karel - 6.4.1875 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 39 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn + Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Josefa Fišera rolníka z Němčovic 3 a matky Marie rozené Lansdorfové z Tejřovic 8, panství Křivoklár

15.5.1875 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 12 / Kašák Karel, syn Karla Kašáka domkaře z Chotětína 11 a manželky jeho + Josefy rozené fišrové z Němčovic, 0-1+1/2-0


oo : Karel Kašák + Josefa Štumfová - 9.5.1875 Němčovice 21 / Radnice 13 / 343 / Kašák Karel , domkař v Chotětíně 11, syn + Antonína Kašáka domkaře v Chotětíně 11 a matky Anny Švorcovy z Pliskova 26, nar. 29.7.1839, vdovec 35 let, nevěsta: Štumfová Josefa, dcera Václava štumfa havíře z Němčovic 21 a matky + Johanny Dobrovolných z Čivic 17 , nar. 21.8.1853, 21 et, svobodná


Václav - 2.4.1876 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 40 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Václava Štumfa havíře z němčovic 21 a manželky jeho Johanny rozené Dobrovolné z Šivic 17

25.5.1876 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 13 / Kašák Václav, syn Karla Kašáka zedníka v Chotětíně 11 a téhož manželky Josefy rozené Štumfové z němčovic 21, 0-1+3/4-0

Anna - 15.11.1877 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 43 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Václava Štumfa havíře z němčovic 21 a manželky jeho Johanny rozené Dobrovolné z Šivic 17

3.3.1879 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 14 / Kašáková Anna, dítě Karla Kašáka zedníka v Chotětíně 11 a jeho manžleky Josefy rozené Štumfové z Němčovic21, 1+1/4-0-0

Václav - 20.1.1880 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 47 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Václava Štumfa havíře z němčovic 21 a manželky jeho Johanny rozené Dobrovolné z Šivic 17

Kristína - 23.5.1883 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 53 / Kašák Karel, zedník v Chotětíne 11 syn Antonína Kašáka domkaře ze Salcbergu 25 a Anny Švarcové z Plískova, matka: Josefa dcera Václava Štumfa havíře z němčovic 21 a manželky jeho Johanny rozené Dobrovolné z Šivic 17

bez vyznání z Falknova 15.2.1921

František - -

16.10.1889 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 18 / Kašák František , syn Karla Kašáka zedníka v Chotětíně 11 a jeho manželky Josefy rozené Štumfovy z Němčovic 21, 0-0-5


Johanna - 31.5.1842 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 5 / Antonín Kašák, tovaryš zednický z Chotětína 11, syn Petra Kašáka tovaryše zednickýho z Chotětína 11 a matky Ludmily roz. Bursové z Hosto??, rakovnické panství, matka: Anna dcera Vojtěcha Schwarcze mistra uhlířského z Pliškova 6 a matky Anny roz. Krejeswé z Pliskova

31.10.1843 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 3 / Johanna Kašáková , dcera Antonín Kašáka tovaryše zednického z Chotětína 11 a Anny roz. Swarcová z Plíšková 6 , 0-5-0

Marie - 26.2.1845 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 7 / Antonín Kašák, tovaryš zednický z Chotětína 11, syn + Petra Kašáka tovaryše zednickýho z Chotětína 11 a matky Ludmily roz. Burdové z Hostosbreg?, rakovnické panství, matka: Anna dcera Vojtěcha Schwarce mistra uhlířského z Pliškova 6 a matky Anny roz. Krejčové Pliskova

Josefa - 19.11.1847 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 10 / Antonín Kašák, tovaryš zednický z Chotětína 11, syn + Petra Kašáka tovaryše zednickýho z Chotětína 11 a matky Ludmily roz. Buršové z Hostosbreg??, rakovnické panství, matka: Anna dcera Vojtěcha Schwarcze mistra uhlířského z Pliškova 6 a matky Anny roz. Krejeswé z Pliskova

2.3.1848 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 4 / Kašáková Josefa, dcera Antonína Kašáka, tovaryše zednického z Chotětína 11 a Anny roz. schwarz z Pliškova 6, 0-3-12

Anna - 16.7.1849 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 11 / Antonín Kašák, tovaryš zednický z Chotětína 11, syn + Petra Kašáka tovaryše zednickýho z Chotětína 11 a matky Ludmily roz. Buršové z Hostosbreg??, rakovnické panství, matka: Anna dcera Vojtěcha Šwarce mistra uhlířského z Pliškova 6 a matky Anny roz. Krejeswé z Pliskova

Vojtěch - 24.3.1852 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 17 / 14 / Antonín Kašák, tovaryš zednický z Chotětína 11, syn + Petra Kašáka tovaryše zednickýho z Chotětína 11 a matky Ludmily roz. Buršové z Hostokrej, rakovnické panství, matka: Anna dcera Vojtěcha Šchwarce mistra uhlířského z Pliškova 6 a matky Anny roz. Krejeswé z Pliskova

22.4.1852 Chotětín 11 / Drahoňův Újezd 36 / 5 / Kašák Vojtěch, syn Antonína Kašáka tovaryše zednického z Chotětína 11 a Anny švarcové uhlířské dcery z Plískova 6 , 0-1-0oo : Vojtěch Kašák + Františka Stachová -


Vojtěch - -

oo : Vojtěch Kašák + Kateřina Kortusová - Stachy okr sušice


Josef - 7.8.1856 Padrť 17 / Skořice 06 / 272 / Kašák Vojtěch housíník? a prodavač skleního zboží z Stachů 64, okr. Kašperských Hor, syn Vojtěcha Kašáka nádeníka ze Stachů 72 a matky Františky rozené Stachovy, matka: Kortusová Kateřina dcera josefa Kortusa housíra ve skleném zboží ze Stachů a matky Františky rozneé Stodlerovy ze Stachů

František - ?

oo : František Kašák + Kateřina Voldřichová - hledám Stachy / Stachy 17 / 70-


Rudolf - 29.7.1883 Rokycany 107 / Rokycany 35 / 135 / Kašák František obchodník s porcelánovým zbožím, příslušný do Stach, okr. Sušice syn + Vojtěcha Kašákatakové ho též obchodníka ze Stach a Kateřiny Kortusové ze Stach, matka: Kateřina dcera Mateje Voldřicha kočujícícho obchodníka s porcelánem ze Stach 114 a Terezie roz. Herzigovy ze Stach 72

oo : Rudolf Kašák + Marie Veverková - 9.9.1905 Rokycany

oo : rozvod 19.5.1927 Plzeň


Anna - 18.11.1908 Rokycany 19 / Rokycany 48 / 150 / Kašák Rudolf obchodnický pomocník z Rokycan 19 syn Františka Kašáka, obchodníka porcelánem v Rokycanech 19 a Kateřiny roz. Voldřichové ze Stach 114(okr. Sušice), matka: Marie Veverková dcera Antonína Veverky nočního hlídače v Rokycanech 47 a Marie Roz. Mocové ze Strašic 116, narozena v Hůrkách 10(okr. Rokycany ) 5.4.1880

oo : František Nosek + Anna kašáková - 22.6.1929 Rokycany / Rokycany českobratrská evangelická 01 / 26 /


Karel - 15.12.1906 Rokycany

oo : Karel Kašák + Marie Komendová - 8.6.1930 Rokycany / Rokycany českobratrská evangelická 01 / 31 /


oo : Rudolf Kašák + Františka Říšová - 31.5.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 75 / http://www.portafontium.cz/iipimage/30071298/rokycany-okresni-urad-05_0750-o?x=308&y=194&w=731&h=324oo : Vavřinec Kašák + Kateřina - ?


Rozálie - 18.4.1775 Bezděkov 9 / Stupno 01 / 53 / kassak laurentic gazarius M Catharinaoo : Jan Kašák + Magdalena Mulačová - ?


Magdalena - ?


Jan - 18.11.1845 Bezděkov 18 / Stupno 05 / 7 / otec nepsán, nemanželské dítě Magdaleny Kašákové dcery Jana kašáka podruha z Bezděkova 18 a matky Magdaleny rozené Mulačovi z postupnaoo : Matěj Kaše + Barbora - ?


Bartoloměj - 21.8.1715 Kařízek / Mýto 02 / 46 / Matieje Kasse a Barbory, kmotr: Bartoloměj Černý z maloviceskýho dvora S: Ondřej Síkora, jiří Šebek, Eva cafourková

Anna - 27.6.1717 Kařízek / Mýto 02 / 56 / Metele Kahsek matr: Barbora, lev: Anna Šišková, tes: Kateřina Bartoloměje černýho , jiří Lokotil, vsichni z kačirku

Kateřina - 24.2.1722 Kařízek / Mýto 02 / 74 / Otce matěje Kaše chalupníka a matery Barboryoo : Bartoloměj Kaše + Marie - -

ona: 18.9.1762 Těškov / Mýto 04 / 377 / Marie Magdalena vidua post + Bartholomau Kasche inquilinu, 58-0-0


Martin - 7.11.1739 Těškov / Mýto 02 / 167 / otce Bartoloměje Kaše matky Mařeny

Tomáš - 13.12.1741 Těškov / Mýto 02 / 181 / otce Bartoloměje Kaše matky Mařenyoo : Matěj Kaše + Marie Laminová? - ?


Anatolia - 2.12.1784 Hvozdec 2 / Mrtník 01 / 87 / Matěj kaše sedlak ze vsy hvozdec, marie manželka

Františka - 3.8.1786 Hvozdec 2 / Mrtník 01 / 89 / Matěj kaše sedlak ze vsy hvozdy, Anna marie

Kateřina - 14.11.1789 Hvozdec 2 / Mrtník 01 / 92 / Matěj kaše sedlak ze vsy hvozdy, Anna marie

Josef - 31.1.1793 Hvozdec 2 / Mrtník 01 / 95 / Matěj kaše sedlak ze vsy hvozdy, marie Anna

oo : Josef Kaše + Kateřina Kadeřabková - ?


Tereza - 6.10.1825 Hvozdec 2 / Mrtnik 03 / 153 / Josef Kaše chalupník a vlastní syn + Matěje kaše chalupníka i matery Marie, matka: KAteřina vlastní dcera Tomáše Kadeřabka vyminkáře z erhet? i matky Kateřiny rozené

Barbara - 9.11.1826 Hvozdec 2 / Mrtník 03 / 157 / Josef vlastní syn + Matěje kaše chalupníka i matery Marie roz. Laminovi z zdic? 8 , matka: KAteřina vlastní dcera + Tomáše Kadeřabka sedlaka z erhet? i matky Kateřiny rozené fotakovi? z erpett? 10 rozené NN

Petr - 27.6.1828 Hvozdec 2 / Mrtník 03 / 161 / Josef vlastní syn + Matěje kaše chalupníka i matery Marie roz. , matka: KAteřina vlastní dcera + Tomáše Kadežzbka sedlaka z erhet? i matky Magdaleny rozené NN


Anna - 13.3.1795 Hvozdec 2 / Mrtník 01 / 98 / Matěj kaše sedlak ze vsy hvozdy, Anna marie

Jan - ?

oo : Jan Kaše + Josefa Táborská(Faberova) - ?


Jan - 7.5.1824 Chaloupky 57 / Mrtník 03 / 219 / Ján Kaše havíř a vlastní syn + Matěje Kaše domkaře z hvizdic? a matery Marie rozené, matka: Josefa vlastní dcera + Václava škořepa tovaryše mlinářského z Tyhovy? a matky Terezie roznee NN

Matěj - 3.1.1827 Chaloupky 57 / Mrtník 03 / 227 / Ján vlastní syn + Matěje Kaše , havíře a matery Marie rozeni, matka: Josefa vlastní dcera + Václava škopřej tovaryše mlinářského z Tyhovy? a matky Terezie roznee NN

oo : Matěj Kašák + Kateřina Hůrková - 7.2.1849 Kvaň 61 / Svatá Dobrotivá 08 / 178 / Kaše Matěj, nádeník ze vsi chaloupek 64, pozůstalý syn po zemřelém Janovi Kaše nádeníku z Chaloupek 57 a manželky jeho Josefi rozené Taborsky z Komarova 58, 22 let svob, Hurka Kateřina vlastní dcera Václava Hurky nadenika z Kvane 61 a tehoz manželky Anny rozene Malík z Řichovic 31, 22 let svob


Vojtěch - 6.3.1849 Kvaň 61 / Sv. Dobrotivá 6 / 102 / Kašak Matěj nádeník? z Kváně 61 vlastní syn + Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek Hořovského panství a jeho manželky Josefy rozené Faberové z Komarna, matka: Kateřina vlastní dcera Václava Hůrky pláteníka z Kváně 61 a jeho manželky Anny rozené Malíkovy z domažlic

František - 2.4.1850 Kvaň 51 / Sv. Dobrotivá 6 / 113 / Kašak Matěj havíř z Kváně 51 vlastní syn + Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek Hořovského panství a jeho manželky Josefy rozené Faberové z Komarna, matka: Kateřina vlastní dcera Václava Hůrky handlíře z Kváně 51 a jeho manželky Anny rozené Malíkovy z domažlic

František Xaver - 17.11.1851 Kvaň 51 / Sv. Dobrotivá 6 / 130 / Kaše Matěj handlíř a obchodník z Kváně 51 vlastní syn + Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek Hořovského panství a jeho manželky + Josefy rozené Faberové z Komarna, matka: Kateřina vlastní dcera Václava Hůrky handlíře z Kváně 51 a jeho manželky Anny rozené Malíkovy z domažlic

Alois - 8.3.1856 Kvaň 51 / Sv. Dobrotivá 6 / 176 / Kaše Matěj handlíř a Kváně 51 vlastní syn + Jana Kaše nádeníka z Kváni, dřive z Chaloupek a jeho manželky + Josefy rozené Faberové z Komarna, matka: Kateřina Kaše vlastní dcera Václava Hůrky handlíře z Kváně 51 a jeho manželky Anny rozené Malíkovy z domažlic

Alois - 3.5.1857 Kvaň 51 / Sv. Dobrotivá 6 / 379 / Kaše Matěj obchodník z Kváně 51 vlastní syn Jana Kaše nádeníka z Chaloupek a jeho manželky + Josefy rozené Faberové z Komarna, matka: Kateřina vlastní dcera Václava Hůrky obchodníka z Kváně 51 a jeho manželky Anny rozené Malíkovy z domažlic

Anna - ?


Josef - 7.3.1874 Zaječov

oo : Josef Kašák + Anna Šlapáková - 8.11.1897 Sv. Doborotivá / 218


Marie - 3.6.1903 Rokycany 114 / Rokycany 48 / 7 / Josef Kašák, jinak vulgo Kaše, zámečník v Rokycanech 114, syn + Anny Kašové, dcery + Matěje Kaše, obhcodníka v Zaječově čp37 a + Kateřiny Hůrkové ze Kváně 64, nar. 7.3.1874, matka: Anna Šlapáková dcera + Antonína Šlapáka dělníka ve Kvání 95 a Terezie Balejové z Malé Vísky 11, nar. ve Kváni 1.12.1875, oddáni 8.11.1897 ve Sv. Dobrotivé

Ludvík - 18.8.1905 Rokycany 52 / Rokycany 48 / 69 / Josef Kašák,zámečník v Rokycanech 52, syn + Anny Kašové, dcery + Matěje Kaše, obhcodníka v Zaječově čp37 a + Kateřiny Hůrkové ze Kváně 64, nar. 7.3.1874, matka: Anna Šlapáková dcera + Antonína Šlapáka dělníka ve Kvání 95 a Terezie Balejové z Malé Vísky 11(okr. Hořovický), nar. ve Kváni 1.12.1875, oddáni 8.11.1897 ve Sv. Dobrotivé

26.9.1905

Ludvík - 20.9.1906 Rokycany 99 / Rokycany 48 / 95 / Josef Kašák,zámečník v Rokycanech 99, syn + Anny Kašové, dcery + Matěje Kaše, obhcodníka v Zaječově čp37 a + Kateřiny Hůrkové ze Kváně 61, nar. 7.3.1874, matka: Anna Šlapáková dcera + Antonína Šlapáka dělníka ve Kvání 95 a Terezie Balejové z Malé Vísky 11(okr. Hořovický), nar. ve Kváni 1.12.1875, oddáni 8.11.1897 ve Sv. Dobrotivé


Marie - 13.2.1860 Kvaň 61 / Sv. Dobrotivá 14 / 86 / Kašek Matěj, obchodník s zboží z Kváně 61 syn Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a jeho manželky Kateřiny rozené Hurkové z Kváně 61, matka: Kašák Kateřina dcera Václava Hurky obchodníka v zboží z Kváně 61 a manželky jeho Anny rozené Malíkové z Domažlic

Antonín - 28.11.1862 Kvaň 61 / Sv. Dobrotivá 14 / 175 / Kaše Matěj, nádeník z Kváně syn Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a jeho manželky Kateřiny rozené Táborský z Komárova 58, matka: Kašák Kateřina dcera Václava Hurky obchodníka v zboží z Kváně 61 a manželky jeho Anny rozené Malíkové z Domažlic

oo : Antonín Kašák + Anna Krausová - 8.3.1886 Nová Ves 14 / Sv.Dobrotivá 18 / 77 / Kaše Antonín ,, zámečník v Nové Vsi 14, c.k.soud Zbirov, syn Matěje Kaše dělníka v Nové vsi 14 a téhož manželky Kateřiny rozené Hůrkové z Kváně 61, 23 let svobodný, nevěsta: Krausová Anna z Kváně 46 , dcera Josefa Krause, havíře z Kváně 46 a téhož manželky Barbory rozené Kratochvílové z Kváně 48, 20 let svoboodná


František - 1.8.1885 Kvaň 46 / Sv. Dobrotivá 15 / 275 / nemanželské dítě, Kaše Antonín zámečník v Nové Vsi 14 , syn Matěje Kaše, dělníka v Nové Vsi 14 a téhož manželky Kateřiny rozené Hůrková z Kváně 61, matka: Krausová Anna dcera Josefa Krause havíře z Kváně 46 a téhož manželky Brbory rozené Kratochvílové z kváně 48,

oo : František Kašák + Růžena Šicová - 19.4.1910 Mirošov


Marie - 20.1.1913 Rokycany 106 / Rokycany 48 / 264 / Kašák František , slévač v Rokycanech 106, nar.ve Svaté Dobrotiví , syn +Antonína Kašáka zámečníka v Rokycanech 106 a Anny roz. Krausové z Kváně, matka: Růžena Šicová nar ve Veselé 44 okres Rokycany, dcera + Aloise Šice havíře ve Veselé 44 a Josefy roz. Šimkové z Veselé 20, nar. 7.8.1888

Božena - 30.6.1914 Rokycany 106 / Rokycany 48 / 303 / Kašák František , slévač v Rokycanech 106, nar.ve Svaté Dobrotiví , syn +Antonína Kašáka zámečníka v Rokycanech 106 a Anny roz. Krausové z Kváně, matka: Růžena Šicová nar ve Veselé 44 okres Rokycany, dcera + Aloise Šice havíře ve Veselé 44 a Josefy roz. Šimkové z Veselé 20, nar. 7.8.1888


Bohumil - 26.6.1865 Kvaň 52 / Sv. Dobrotivá 14 / 256 / Kaše Matěj, nádeník syn Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a jeho manželky Kateřiny rozené Táborský z Komárova 58, matka: Kašák Kateřina dcera Václava Hurky havíře z Kváně 61 a manželky jeho Anny rozené Malíkové z Říchovic u Domažlic

oo : Bohumil Kaše(Kašák) + Josefa Hnětková - 16.9.1889 Nová Ves 35 / Sv.Dobrotivá 18 / 109 / Kašák(Kaše) Bohumil cvokař v Nové Vsi 35 syn Matěje Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a téhož manželky Kateřiny rozené Hůrkové z Kváně 62, 24 let, svobodný, nevěsta: Hnětkovská Josefa v Nové Vsi 34, dcera Antonína Hnětkovskýho , horníka z Nové Vsi34 a téhož manželky Marie , rozené Kasíkové z Nové Vsi 14, 19 let svobodná


František - 19.10.1889 Nová Ves 35 / Svatá Dobrotivá 15 / 349 / Kašák Bohumil , pomocník zámečnický v Nové Vsi 35, syn Matejě Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a téhož manželky Kateřiny roz. Hůrkové z Kváně 62, amtka: Josefa dcera Antonína Hnětkovskýho cvokaře z Nové Vsi 34 téhož manželky Marie rod. Kasíkové z Nové Vsi 14,

on: 26.10.1854 Radotín, Palackého 163, Praha 3 Klementská 1235Alois - 9.9.1868 Zaječov 77 / Rokycany 14 / 348 / Kaše Matěj nádeník ze Zaječova 77 syn Jana Kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a téhož manželky Josefy rozené Táborský z Komána? 58, kateřina dcera + Václava Hůrky horníka z Kváně 61 a téhož manželky Anny rozené Malík z Domažlic

oo : Alois Kašáka + Marie Švamberk - 6.11.1893 Zaječov 91 / Sv.Dobrotivá / 156 / Kaše(Kašák) Alois, zámečník v Zaječově 91 syn + Matěje Kašáka, nádeníka v Zaječově 77 a téhož manželky Kateřiny rozené Hůrkové z Kváně , 9.9.1868 svobodný, navěsta: Švamberková Marie v Zaječově 93 dcera + Antonína Švamberka, havíře v Zaječově 51 a téhož manželky Barbory rozené Kratochvílové z Kváně, nar. 3.3.1872, sovobo


Jindřich - 24.7.1896 Rokycany /

oo : Jindřich Kašák + Marie Lišková - 26.11.1921 Rokycany / Rokycany OÚ 02 / 88 /


Božena - 20.5.1901 Rokycany

oo : Josef Šimeček + Božena Kašáková - 2.1.1926 oÚ Rokycany / Rokycany OÚ 03 / 122 /


Marie - 15.6.1903 Rokycany 52 / Rokycany 48 / 8 / Kašáka Alojs zámečník v Rokycanech 52, syn + Matěje Kašáka, nádeníka v Zaječově 77 a + Kateřiny Hůrkové z Kváně 61, matka: Marie Švamberková dcera Antonína Švamberka, havíře v Zaječově 51 a Barbory Kratochvílové z Kváně, nar. v Zaječově 3.3.1872

oo : Antonín Plíhal + Marie Kašáková - 11.11.1922 Hořovice / Hořovice-oú 02 / 193 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10617/193


Oldřich - 3.3.1909 Rokycany 45 / Rokycany 48 / 156 / Kašáka Alojs zámečník v Rokycanech 45, syn + Matěje Kašáka, nádeníka v Zaječově 77 a + Kateřiny Hůrkové z Kváně 61, matka: Marie Švamberková dcera Antonína Švamberka, havíře v Zaječově 51 a Barbory Kratochvílové z Kváně, nar. v Zaječově 3.3.1872

oo : Oldřich Kašák + Barbora Holubová - 16.4.1932 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 198 /


František -

oo : František Kašák + Marie Bělohlávková -


Josef - 17.2.1841 Chaloupky 57 / Mrtnvík 04 / 180 / František Kaše láterník syn + Jana Kaše láterníka z Chaloupek 57 a matky Josefy rozené Faberovy z Komarova, matka: Marie dcera + Matěje Bělohlávka uhlíře z Chaloupek a matky Kateřiny rozneé Woldhausovy z Chalupek

oo : Josef Kašák + Veronika Hrachová - 12.11.1866 Třenice 18 / Cerhovice 30 / 17 / Kaše Josef domkař ndeník narozen a bydlící v Chaloupkách 57 okresu Hořovického syn Františka Kaše domkaře nádeníka v Chaloupkách 57 a Marie rozené Bělohlávek z Chaloupek, 25-8-0, svob. nevěsta: Hrach Veronika narozena v Jablečně 8 bytem v Třenici 18 dcera + Františka Hracha mistra kovářského ve Třenici a Marie rozené Vítek z Drozdova 44, 29-7-0, svob.


Antonín - 8.6.1876 Třenice 15 / Cerhovice 25 / 81 / Kašák Josef nádeník v Třenici 18 syn Františka kašáka nádeníka z Chaloupek 57 a MArie roz. Bělohlávkovy z ??zdína, matka: Veronika dcera Františka Hrácha mistra kovářského v Třenici a Marie Vítkovi z Drozdova

oo : Antonín Kašák + Anna Lukášová - 14.5.1904 Zbiroh 65 / Zbiroh 12 / 185 / Kašák Antonín zámečník ve Zbiroze 65, syn Josefa Kašáka dělníka v Třenici 18 a Veroniky rozené Hráchovy z Třenice, ženichs e naro. 8.6.1876 v Cerhovic 24, nevesta: Lukášová Anna služebná ve zbiroze 28 dcera Josefa Lukáše cvokaře v Mýtě 153 a Anny roz. beranovy z Mýta 190, nar. 15.8.1879 v Mýtě

on: 25.2.1952 Zbiroh31


Marie - 5.12.1904 Zbiroh 184 / Zbiroh 15 / 67 /

19.4.1905 Zbiroh

Marie Josefa - 23.3.1906 Zbiroh 114 / Zbiroh 15 / 76 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30072376/zbiroh-15_0760-n?x=-47&y=179&w=676&h=296

Jan - 24.3.1907 Zbirho 219 / Zbiroh 15 / 85 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30072376/zbiroh-15_0850-n?x=11&y=318&w=553&h=242

oo : Jan Kašák + Františka Sedláková - 25.2.1939 Rokycany ok. úřad / ona z petrovic


Antonín - 21.12.1908 Zbiroh 114

oo : Antonín Kašák + Emilie Ehrlichová - 5.11.1933 Rokycany / Rokycany českobratrská 01 / 46 /oo : Josef Kaše + Marie Neubauer(Hájková) - ?


Josef - 1811 Chaloupky

oo : Josef Kaše + Johana Frantová - 21.5.1844 Chaloupky / Sv. Dobrotivá 08 / 129 / Kasche Josef nagelschneidergesell aus Chaloupek 69 sohn des Josef Kasche hegers aus Chaloupek N5 und Marie geboren Hajek aus Komarov, 33-0-0, vdovce, nevěsta: Johanna tochter des Anton Franta bergman aus Jivina 39 u der mutter Johanna geboren Hollmann aus Neudrof, 23-0-0 svob


Marie - 2.3.1846 Jivina 39 / Svatá Dobrotivá 05 / 279 /


Anna - 24.4.1872 Jivín 42 / Sv. Dobrotivá 14 / 460 / nemanželská, matka: Kašák-ová Marie dcera + Josefa Kašáka kováře z Jivína 42 a jeho manželky Johanny roz. Frantovy? z Jivína 39


František - 1.9.1848 Jivina 39 / Svatá Dobrotivá 6 / 275 / Kaše Josef hřebíkář z Jiviny 39, vlastní syn Josefa Kaše vysloužilého vojáka z Ptakova, hořovické panství a manželky jeho Marie rozené Hajek z Kočapky, matka: Johanna vlastní dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a jeho manželky Johanny rozené Hollman z Nové vsi 6

Benigna - 6.5.1851 Jivina 39 / Svatá Dobrotivá 6 / 290 / Kaše Josef hřebíkář z Jiviny 39, manželský syn Josefa Kaše vysloužilého vojáka z Ptakova, hořovické panství a + manželky jeho Marie rozené Hajek z Kočapky? u Matejka? panství?, matka: Johanna kaše manž. dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a jeho manželky Johanny rozené Hollman z Nové vsi 6

Ignác - 13.6.1853 Jivina 39 / Sv. Dobrotivá 6 / 304 / Kaše Josef hřebíkář z Jiviny 39, manželský syn Josefa Kaše ??? ??? z Ptakova, hořovické panství a manželky jeho Marie rozené Hajek z Kočapky? u Mrtackoc? panství?, matka: Johanna kaše manž. dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a jeho manželky Johanny rozené Hollman z Nové vsi 6

oo : Ignác Kaše ++ Rozálie Hrabáková - 3.5.1886 Tlučná(okres Plzeň)/ Sv. Dobrotivá 18 / 78 / Kaše Ignác, vdovec a horník v Tlučné, ck Plzeň syn Josefa Kaše hřebíčkáře z Jivína 39 a téhož manželky Johanny Frantové z Jivína 39, 34 let vdovoec, Hrabáková Rosalie z Jivína 45 dcera Františka Hrabáka horníka z Jivína 3 a téhož manželky Veroniky roz Frichouf z Cekova? 15, 30 let svobodná

Jan - 18.12.1856 Jivina 39 / Sv. Dobrotivá 6 / 322 / Kaše Josef hřebíčkář z Jiviny 39, manželský syn Josefa Kaše?? vojaka z Ptakova, hořovické panství a manželky jeho Marie rozené Hajek z Kořabky? u Mrtacka?, matka: Johanna manž. dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a jeho manželky Johanny rozené Hollman z Nové vsi 6

Václav - 1.9.1858 Jivín 41 / Sv. Dobrotivá 14 / 36 / Kaše Josef hřebíčkář z Jiviny 41 manželský syn Josefa Kaše hajného na Hořovskem panství a téhož manželky Marie rozené Heubauer? z Komárova, Johanna Kaše manželská dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a téhož manželky Johanny rozené Holmanové z Nové vsi 10

napsáno u narození

Terezie - 16.9.1861 Jivín 42 / Sv. Dobrotivá 14 / 134 / Kaše Josef hřebíčkář z Jiviny 42 syn Josefa Kaše havíře z Hořovskem panství a téhož manželky Marie rozené Heubauer? z Komárova, Johanna Kaše manželská dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a téhož manželky Johanny rozené Holmanové z Nové vsi 10

Johanna - 7.4.1863 Jivín 42 / Sv. Dobrotivá 14 / 185 / Kaše Josef hřebíčkář, syn Josefa Kaše havíře z Komárova a téhož manželky Marie rozené Neubauer? z Komárova, matka: Johanna Kaše manželská dcera Antonína Franty havíře z Jiviny 39 a téhož manželky Johanny rozené Holmanové z Nové vsi 10oo : Vavřinec Kašák + Marie Dušková - kovář z Úbislavy


Josef - -

oo : Josef Kašák + Alžběta Klímová -


František - 1840 Úbislav

oo : František Kašák + Kateřina Šťouralová - 22.11.1864 Úbislav 18 / Stachy 9A / 13 / Františke kašák mostr kovářský syn Josefa Kašáka mistra kovářského z Úbislavy 18, syn Vavřince Kašak totéž tam taki Marie rozené Dušek z Úbislavy 5, matky Alžběty dcery Tomáše Klými sedláka z Úbislavy 2, matki Marie rozneé Švarc z Juklína? 24-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina dcera Matěje Štoural sedláka z Úbislavy 4, syna Jiříka Štoural sedláka též tam matki Magdalena rozneé Wirtovic ze Lhoty 1, matki Rosalie dcery Christiana Herzig ze Stachu 76 matky Františky rozneé Schimek z Stachu 67, 25-0-0, svob.


Františka - 1843

oo : Jan Wastl + Františka Kašáková - 8.2.1864 Stachy 128 / Stachy 10 / 184 / https://digi.ceskearchivy.cz/7347/184/1687/1072/70/0oo : Josef Kašák + Marie - -


Jana - 5.4.1922 Kříše 113

20.4.1922 Rokycany / Rokycany OÚ 07 / 8 / Kašáková Jana Kříše 113, manželksá dcera Josefa a Marie záměčníka narození v kříších dne 5.4.1922, pochovaná v Stupně, 0-0-14oo : Rudolf Kašák + ? - -


František - 13.5.1923 Březina

30.4.1926 Rokycany / Rokycany OÚ 07 / 83 / Kašák František Březina 23 manž. syn horníka Rud. kašáka nar. 13.5.1923 v březině , 3-0-0, pohřben Stupnooo : Kašák + ? - -


Vilma - 14.5.1934 Kříše 124

31.5.1934 Kříše / Rokycany OÚ 07 / 242 / Vilma kašáková dcera dělníka v kříších 124, svobodná , pochovaná ve Stupně


ÚBISLAV

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14537/92


umrti Kvaň

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/45

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/81

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu