Rodokmen: Keller

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Václav -

oo : Václav Keller + Anna - hledam Radnice 21 / 63-64L / zadny keller


Václav - 1765-1769 hledam radnice 21 / 22-26 zadny Keller

oo : Václav Keller + Dorota Smrčková - 3.11.1793 Přívětice 29 / Radnice 06 / 105 / Wentzl Keller schneider , 24-0-0, svob. nevěsta: Dorota Smrčkin, 18-0-0, svob

on: 10.2.1810 Radnice 91 / Radnice 07 / 249 / Václav keller kramář syn Václava Kellera a Anny manž. 45-0-0


hledam narozeni Radnice 22 /

Anna - 1803

oo : Josef Hospodský + Anna Kellerová - 14.2.1827 Radnice 22 / Radnice 13 / 15 / Josef Hospodský handlíř z Přeštic syn France Hospodskýho handlíře z Přeštic a Anny ???rawskovy, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Václava Kellera handlíře z Radnic a matky Doroty Smrčkova N41, 24-0-0, svob.


Kateřina - 1805

oo : Tomáš Kussler + Kateřina Kellerová - 5.2.1835 Radnice 48 / Radnice 13 / 42 / Tomáš Kohsler měšťan z města Radnic syn + Joz. Kussler měšťana z města Radnic a matky Jozefy rozené Suchánkové, 30-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Václava Keller handlíře z Radnic a matky Doroty roz. Smrčkové, 28-0-0, svob.


Jan - 1806

oo : Jan Keller + Anna Šubrtová - 19.5.1830 Radnice 38 / Radnice 13 / 26 / Jan keller kramář z města Radnic syn Václava Kellera kramáře a měšťana z města Radnic a matky Doroty roz. Smrčkové z Přívětic, 24-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Josefa Šubert mistra řeznického z města Radnic N30 a matky Josefy roz. Karlova z Radnic , 17-0-0, svob.


Václav - 1809

oo : Václav Keller + Barbora Kellnerová - 4.6.1835 Žebrák 25 / Žebrák 13 / 231 / Václav Keller měšťan a kramář v Radniích 45 syn + Václava Kellera měšťana a kramáře v Radnicích a Doroty roz. Smrčkové z Přívětic, 26-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Františka Kelnera měšťana a kramáře v Žebráce 25 a Magdaleny roz. Vavrouškové z Rokycan, 19-0-0, svob. , svědek: Josef Hospodský kramář z Radnic


Anna - 13.9.1840 Radnice 58 / Radnice 12 / 116 / Václav Keller kramář z Radnic syn + Václava Kellnera kramáře z Radnic 67 a matky Doroty rozené Smrček kramáře z Přívětic 45, matka: Barbora dcea Františka Kellnera kramáře z Hostomic 25 a matky + Magdaleny rozené Vavroušek z Rokycan 90

Kateřina Anežka - 20.1.1843 Radnice 56 / Radnice 16 / 5 / Václav Keller obchodník a měšťan z Radnic 56 pozůstalý po + Václavu Kellnerovi obchodníku a měšťanu z Radnic 108 z matky Doroty roz. Smrčkové z Přívětic, matka: Barbora vlastní dcera pozůstalá po + Františku Kelnerovi obchodníku ze Žebráku a matky + Magdaleny rozené Vavroušek z Rokycan

Marie - 2.7.1845 Radnice 55 / Radnice 16 / 52 / Keller Václav kramář z Radnic 55 k magistrátu patřící kramář z Radnic 85 a matky Barbory rozené Smrček z Přívětic , matka: Kellnerová Barbora dcera + Františka Kellnera kramáře ze Žebráku 108 a matky magdaleny rozneé Vavrouškové z Rokycan

Josef - 3.5.1847 Radnice 55 / Radnice 16 / 92 / Keller Václav kramář z Radnic 55 k radnickému magistrátu syn + Václava Kellera kramáře z Radni 85 a matky Barbory rozené Smrček z Přívětic , matka: Kellnerová Barbora dcera + Františka Kellnera kramáře ze Žebráku 108 a matky magdaleny rozené Vavrouškové z Rokycan


oo : Josef Keller + Barbora Šmídková -

on: 27.11.1886 Plzeň / Plzeň 086 / 225 / Keller Josef obchodník v Plzni z Radnic , manžel Barbory roz. Šmídek z Plzně, 41-0-0, tubera

hledám děti Plzeň 092 / 147-150


Barbora - 4.7.1885 Plzeň / Plzeň 065 / 350 / Keller Josef obchodník v Plzni z Mirošov okresu Rokycanskýho , syn Václava Kellera obchodníka v Mirošovech a Barbory roz. Kellnerovy ze Žebráku, matka: Barbora dcera Josefa SChmida měšťana a obchodníka v Plzni a Anny roz. marešový z Mýta


oo : Josef Kilián + Barbora Šmídková(nar. 22.6.1853 plzen) - 7.5.1887 Plzeň 15 / Plzeň 081 / 108 / Kilian Josef obchodník v Plzni ze Zaječova syn Josefa Kiliána kramáře v Zaječově 33 a Terezie melicharové z Vranovic, 36-0-0,svobodný , nevěsta: Kellerová Barbora vdova po 27.11.1886 Josefu kellerovi obchodníku v Plzni dcera Josefa Šmídka obchodníka v Plzni 15 a Anny rozené Mareš z Mýta, 34-0-0, vdova

potomci v rodokmenu Kilián


Jan - 24.5.1849 Radnice 55 / Radnice 16 / 147 / Keller Václav kramář z Radnic55 syn + Václava Kellera kramáře z Radnic 85 a matky Barbory roz. Zmrčkové z Přívětic, matka: Kellnerová Barbora dcera Františka Kellnera kramáře ze Žebráku 108 a matky magdaleny roz. Vavrouškovy z RokycanJan -

oo : Jan Keller + Eleonora Lerpretty -


Františka -

oo : Rudolf Musílek + Františka Kellerová -


Konrád - 25.11.1889 Na baštách 41, Prostějovv / Prostějovu sv. Kříže 9521 / 128 / Musílek Rudolf pilnikář v Swilejově? syn Rudolfa Musílka pilnikaře v Prostějově a jeho manželky Terezie roz. Entner, matka: Františka dcera Jana Kellera pilnikáře ve Vyškově a jeho manželky Eleonory roz. Lerpretty

oo : Konrád Musílek + Růžena Schallmannová - 25.5.1914 Liboc / LBC O34 / 83 / Konrád Musílek kočující loutkoherec narozený v prostějově 41 dne 25.11.1889, Morava mž. syn katol. rodičů Rudolfa Musílka ??itníkaře v Prostějově 41 a Františky rozené Kellerovy z Vyškova, 24-6-0, svob. nevěsta: Růžena Schallmanová kočující narozená v natschungu 20, hjtm Chomutov , mž. dcera katol. rodičů KArla Schallmanna loutkoherce z Klecan hejt. karlín a Antonie rozneá Vocáskové z HostouněNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Matěj -

oo : Matěj Keller + Marie Strnadová - -


Josef - 13.3.1787 Příbram 175 / Příbram 007 / 323 / Matěj Keller civis, matka: maria nata Strnadová

Terezie Monika - 12.10.1789 Příbram 73 / Příbram 007 / 398 / Matěj Keller měšťan a kupec, matka: maria Strnadová

Anna Marie - 29.3.1792 Příbram 73 / Příbram 007 / 398 / Matěj Keller měšťan, matka: Anna maria rozená StrnadováAdolf - -

oo : Adolf Keller + Terezie Procházková - Theresienstadt


Alfred - -

oo : Alfred Keller + Marie Klímová - -


Hermína Marie - 29.10.1885 Plzeň / Plzeň 066 / 22 / Keller Alfred haufmann in Pilsen ehel sohn des + Adolf Keller k.k. stabs?? in Theresienstadt und der + Theresie geb. Procházka aus Theresienstadt, amtka: marie ehel tochter des Alois Klima Kaufmann in Prag und der marie geb. K??zlerový aus RadounEmanuel - -

oo : Emanuel Keller + Terezie Žišková -


Anna - 1867 Radnice

oo : Evžen Karban + Anna Kellerová - 15.1.1887 Radnice 75 / Radnice 31 / 27 / Karban Eugen obchodník z Hořovic 4 syn + Antonína Karbana, obchodníka z Hořovic 4 a manželky jeho Františky rodem Žižkové z Klatov 60, 23-0-0, sovb. nevěsta: Kellerová Anna dcera emanuela kellera obchodníka z radnic 75 a manželky jeho Terezie rodem Žižkové z Klatov 60, 20-0-0, svob.


Kamila - 1868

oo : Bohuslav Hospodský + Kamila Kellerová - 7.10.1891 Radnice 234 / Radnice 31 / 60 / Hospodský Bohuslav obchodník z Radnic 234 syn Jana Hospodského obchodníka z radnic 234 a manželky jeho Josefy rodem Pelikánové z radnic 124, 27-0-0, svob. nevěsta: Kellerová Kamilla dcera emanuela Kellera obchodníka z Radnic 68 a manželky jeho terezie rodem Žiškové z Klatov 60, 23-0-0


Josef - 9.9.1873 Radnice

oo : Josef Keller + Josefa Fišerová - 7.2.1899 Radnice 125 / Radnice 31 / 107 / Keller Josef mistr řeznický a uzenář z Radnic 15 syn kat. rod. + Emanuele Kellera obchodníka z Radnic 69 a matky Terezie Žižkové z Klatov 60, nar. v Radnicích 9.9.1873 , svob. nevěsta: Fišerová Josefa nar. v Radnicích 6.1.1880 dcera kar. rod. Jana Fišera sedláře a obchodníka z Radnic 1 a matky Barbory rozené Brálovy z radnic 60, svobodoná


NESVĚTŠTÍ

Radní příbramský

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/34

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13111/39

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13111/55

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13112/20

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/20


oo : Filip Keller + Františka Chocholinová - -


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13112/14

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13111/9

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13111/29

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/348

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/34


oo : Jan Keller + Josefa Smetková - -


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13110/53oo : Jan Keller + Anna Šisteková -


Kateřina - 1806 Přívětice

oo : Josef Kroc + Kateřina Kellerová - 5.10.1830 Přívětice 18 / Radnice 13 / 174 / Josef kroc mist krejčovský syn Jakuba Kroce domkaře na březině a matky Kateřiyn rozneé Bureš, 25-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Jana Kellera mista krejčovskýho z Přívětic a matky Anny roz. Šistek, 24-0-0, svob.oo : Václav Keller + Ludmila Kubrtová - -


Jan -

oo : Jan Keller + Anna Kumberová - on Přívětice ona z Březiny


Kateřina - 27.11.1807 Skomelno 46 / Radnice 08 / 88 / Jan keller syn Václava Kellera a Ludmily manž. jeho krejčí, matka: Anna dcera jakuba Kumbery podruha ze Březiny a Ludmily Salatovy z Skomelna

Václav Josef - 3.3.1813 Skomelno 12 / Radnice 08 / 97 / Jan keller šenkýř z Rad. pod syn Václava K. a Ludmily Kubrtovy, matka: Anna dcera jakuba Kumbery podruha ze Skomelna Rad. pod. a Ludmily Salatovy

oo : Václav Keller + Marie Baštářová - 15.1.1838 Radnice 1 / Radnice 13 / 65 / Václav keller mistr krejčovský a pachtýř hospody v hutí u Radnic syn Jana Keller mistra krejčovského z Přívětic a matky Anny roz. Kumbera z Březiny, 25-0-0-, svob. nevěsta: Marie dcera Josefa Baštáře domakře z Bedrči? panství Benešovské a + Marie roz. Zvyhalové, 33-0-0, svob.Jan - 1779

oo : Jan Keller + Anna Kovandová - 18.2.1798 Skomelno 26 / Rdanice 08 / 114 / Johann Keller schneidermister, 19-0-0, sovb. nevěsta: Anna Kowandia schalup. tochter, 18-0-0, svob.Hostomice

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4048/68


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5407/12Kasejovice reznik

http://www.portafontium.eu/iipimage/30063622/kasejovice-14_0540-o

http://www.portafontium.eu/iipimage/30063622/kasejovice-14_0500-o?x=-34&y=150&w=1029&h=459

http://www.portafontium.eu/iipimage/30063622/kasejovice-14_0360-o?x=-15&y=186&w=1029&h=459

http://www.portafontium.eu/iipimage/30063622/kasejovice-14_0250-o?x=27&y=224&w=857&h=383
http://www.portafontium.eu/iipimage/30067208/plzen-024_0690-o?x=112&y=357&w=600&h=268