Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kloc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : František Kloc + Magdalena -


Anna -

oo : Antonín Ševčík + Anna Klocová -

další potomci v rodokmenu Ševčík


Ludmila - 19.9.1813 Leč / Liteň 08 / 208 / Anton ševčík vagabundni cikán, matka: Anna dcera France Kloce Magdaleny matky vojakaVáclav - Plasy / hledám Plasy 01 / 112-114

oo : Václav Kloc + Anna Lagrová -


Václav - 17.9.1804 Písty 1 / Sadská 10 / 64 / Klotz Václav Roshandler gebortig von Plas aus N9, Plasser herrshaft, matka: Anna tochter des + Franz Lagro schauspieler von Nesvačil , Konopischer herrshaft und Anna maria seiner ehegattin

oo : Václav Kloc + Anna Wintrová - 6.8.1855 Církvice 45 / Vavřinec 17 / 58 / Václav Klotz obchodník v koních z Cirkvic 45 syn + Václava Klotze obchodníka v konich z Pisti 1 a + Anny roz. Lagro z Nesvačil, 51-0-0, svob. nevěsta: Anna Winter dcera + Františka Winter obchdoníka v koních z Radnice dříve panství Štenberg red okresu Chlumec, kraje Plzen a + Josefy Hörcht z Prahy


Terezie - 18.6.1840 Trenčín 10 / Bakov nad Jizerou 12 / 143 / nemanželské dítě , legitimováno 6.8.1855 ve Vavřinci, otec: Václav Kloc konský obchdoník z Cirkvice 45 syn Václava Kloce konsk. obchod z Pišti okr. Janovského a Anny roz. Lagro z Nesvačil , matka: Anna dcera Leopolda Helfer konského handlíře (cikana) z Kruš panství Radnice a Anny rodem Janošovský z Radnic, dle kopulačního listu vylepšeno Anna dcera Františka Wintra konského handlíře z Radnice a Josefy roz. Körich z Prahy, kmotr: Theresie manželka Františka Růžičky konského handlíře (cikana) ze Slap


Anna - 16.6.1873 Loděnice 1, okr. Rakovník / Mšec 23 / 67 / Klocová Terezie komediantka pocházející z Církvice, jt. Kolínské dcera Kloce Václava Komedianta z Cirkvice a matky Anny dcery

oo : Josef Vrba + Anna Klocová - 22.7.1903 Řevničov

potomci v rodokmenu Vrba


Antonín - 30.5.1877 v lese, Srbeč / Srbeč 07 / 197 / otec nenapsán, matka: Klotzová Terezie řemenářka přísl. do Cirkvice okres KOuřimského manželská dcera Václava Klotze obchodníka v koních z Cirkvice 45 a Any dcery Františka Wintera obchodníka v koních z radnic , sv: Herfel obchodník ze Šanova u Rakovníka, Marie Herflová dcera nadepsaného

oo : Antonín Kloc + Josefa Čermáková - 10.1.1910 Liboc / LBC O34 / 49 / Antonín Klotz kočující brusič přísl. do Církovice okr. Kouřim narozený v Srbči hejt. Slaný syn Terezie Klotzové dcery Václava Klotze obchodníka v koních z Církovice 45 a Anny roz. Vintrovy z Radnic, 32-6-0 nar. 30.5.1877 v Srbči, nevěsta: Josefa Čermáková kočující nar. ve Svaté okr. Křivoklát , dcera katol. rodičů Josefa Čermáka komedianta z Ouštic okr. neveklov a Alžběty roz. Tříškovy z Brandýsa, 37-9-0, svob. , nar. 26.2.1872 fara Hudlice

on: 6.12.1919 Volšany / Kluky?


oo : Karel Růžička + Josefa Čermáková vdova Klocová - 19.9.1927 Lobkovice / Lobkovice 12 / 130 / Karel Růžička brusič jdoucí světem, t.č. v Lobkovicích v obývacím voze, narozený ve Slatině na obci soudní i poli. okres Vysoké Mýto, syn Karoliny Růžičkové dcery Anny dcery Josefa růžičky koňského obchodníka z Hlavečníka, 25-2-0, svob. , nevěsta: Josefa Klocová roz. Čermáková jdoucí světem t.č. v Lobkovicích narozneá ve Svaté 56 dne 26.2.1872 fara Hudlice, okr. soud Křivoklát, manž. dcera + Josefa Čermáka komedianta jdoucího světem a Alžběty Tříškové jdoucí světem vdova po po + Antonínu Klotzovi brusiči světem jdoucím, + ve Volšanech 6.12.1999


Marie - 19.7.1880 Litoměřice 254 / 4685 / 202 / Kloc Terezie inquisitin im hirsigen? gefangenhause(vazba) N 254 ist am 18.6.1840 in Trenčin, bz. Mucnchengratz geboren und getauft eine legitimirte tochter des Wenzel Kloc pferdhandlers in Cirkvice 45 und der Anna geb. Winter aus Radnic zigauneriin nach Cirkvice k.k. bz. Kolin, oddána 17.10.1927 Třeboň, mit Wenzel Srucem?, pprvně odána 10.7.1915 s Franz Winter Nymburk

oo : František Winter + Marie Klocová - 10.7.1915 Nymburk / Nymbruk 45 / 96 / František Winter nar. 3.6.1879 Keblice, okr. Litoměřice přísl. do Pískové Lhoty, kr. Mladá Boleslav, syn Rozálie dcery Františka Wintra řezníka z Radnic, 36-0-0, svob, nevěsta: Marie Klocová nar. 19.7.1880 Litoměřice 254 , přísl do Církvice, okr. Kouřim, dcera + Terezie leg. dcery Václava Kloce koňaře z Církvice a Anny roz. Wintrové z Radnic, 34-11-0, svob.

potomci v rodokmenu Winter


oo : Václav Struc? + Marie Klocová - 17.10.1927 Třeboň / není online hledám Třeboň 38 / 125-131


Karolína - 20.7.1849 Smilov 12 / Kozmice 05 / 121 / Kloc Václav koníř světem jdoucí z Církvice 45 syn Václava Kloc kramáře z Pístech, panství Poděbrad z matky Anny rozené neví, matka: Anna dcera Františka Winter kramáře z Radnic z matky Josefy rozneé neví

oo : Antonín Ševčík + Karolína Klocová - 20.11.1894 Králův Dvůr 4 / Počaply 19 / 147 / ševčík Antonín dělník v Králově Dvoře 4, nar. v Lipenci, okr. Zbraslavského tatméž přísl. syn Anny dcery Františka Ševčíka obyvatele v Lipenci 5 a manžželky jeho Benigny roz. melkovy z Pečetína 35, okr. Klatovského, nar. 14.11.1862 fara Zbraslav, 32-0-0, svob. nevěsta: Klocová Karolína v Králově Dvoře 4 nar. v humenci , okr. Benešov, dcera Václava Kloce obchodníka z Cirkvice 45, okr. Kolínského a manželky jeho Anny rozené Vintrovy z Radnic, nar. 20.7.1849 fara Kozmice, 45-3-0, svob.

potomci v rodokmenu ševčík


Kateřina - 12.4.1859 Horoušánky 1 / Jirny 12 / 85 / Klotz Václav obchodník v koních z Církvice 45, téhož statku v okresu KOuřimském a kraji Čáslavském syn + Václava klotze obchodníka v koních z Nesvačil 7 a manželky jeho Anny rozené Lagro z Nesvačil 15, pasntví Vosov, okres Berounský, matka: Winter Anna dcera + Františka Wintera obchodníka v koních z Radnic 169 téhož panství okresu Rokycany a manželky jeho Josefy roz. Hörhcl z Prahy

oo : Jan Vrba + Kateřina Klocová - 30.7.1883 Solopisky / Třebotov 49 / 26 / Vrba jan brusič přísl. do Solopisk syn Františka Vrby cikána komedianta ze Solopisk ustavičně se potulujícího a Františky roz. Tříšková z Brandýsa, 25-0-0, svob. , nar fara Třebotov, nevěsta: Klocová Kateřina dcera po + Václavu klocovi obchodníku z Církvice 45, okresu Kouřimského a Anny roz. Winterové z Radnic u Rokycan, nar. fara Jirny, 24-0-0, svob.


František - 19.10.1880 Litoměřice 254 / 4686 / 9 / nemanželské, leg. svatbou 30.7.1883 Třebotov, otec: Vrba Johan herunziehender schleifer zustandig nach Solopisk bei třebotov(Smichov) ehel sohn des Franz vrba herunziehenden komedianten aus Solopisk u der Francisca geb. Tříška aus Brandeeis, matka: Kloc Katharina Straf. lingin im gefngenhause zu Leitmeritz 254 ehel. tochter des Wenzel kloc pferdhandlers im Cirkvice 45, bz. Kouřim u der Anna geb. Winter von Radnic 169, bz. Rokycanoo : Václav Kloc + Terezie ? -


Karel -

oo : Karel Kloc + Marie Nachtigalová - měli jen jedno dítě, asi nebyli nikdy oddaní


Marie - 4.10.1895 Branišov 2 / Chýšky 11A / 81 / za otce se přihlásil 5.10.1895 Karl Kloc světem jdoucí drnomistr manželský syn Václava Kloce drnomistra z Církvice a matky Terezie rodem ?? ? okre Kouřím, hjt. Kolín, dle ústního udání otcova, ostatních dokladů neměěl, a kde se narol v Církvici povědomé není, matka: Barbora Nachtigalová světem jdoucí švadlena nem. dc. Marie Nachtigalovy dcery matěje Nachtigala kramáře Malovic , okr. Mladá Vožice a jeho manželky Marie rodem Truhlář z Malovic , nar. ve Lhotce fary Lhenické 12.4.1873oo : Vojtěch Kloc + Marie Strnadová - -


Rozálie -

oo : Karel Holzäpfel + Rozálie Klocová -


Karel - 24.7.1875 Majdalena 22, okr. Třeboň / Majdalena 1 / 107 / Holzepl Karel, kramář ze Krtěnova, okres Vltavotýn, synJosefa Holzepla kramáře ze Křtěnova a Anny rozené Žižka z Chlumu, matka: Rozalie dcera Vojtěcha Kloce kramáře z Počátek, a Marie rozené Strnad ze Sukdolaoo : Jan Kloc + Anna Wintrová - 5.11.1910 Kolešovice / není onlineNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Vilém Kloc + Marie - koňského handlíře z Církvice 41


https://digi.ceskearchivy.cz/9026/65/1803/753/103/0

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8AC42594933246E499323D30AE883310&scan=117#scan117

Koc brusič

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13556/253?fbclid=IwAR2uQAA1SfzlJAVH6OkFg_mHYChcsbVHURM43cPBKq8eeQsOqMD1eECYL-E

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu