Rodokmen: Kolář

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Vít -

oo : Jiří Knap + Žofie Lukešová - 16.12.1712 Zvěrotice / Soběslav 2 / 295 / ze zverotic poctivy mladenec Jirik Knap s poctivou panou Zofii Lukšovou

on: 8.4.1713 Zvěrotice / Soběslav 2 / 381 / Ze zvěrotic 8 Jiřík Knap


Zuzana - 6.8.1713 Zvěrotice / Soběslav 2 / 65 / Jiříka Knapa a Žofie


oo : Vít Kolář + Žofie Lukešová - 7.2.1714 Vlastiboř / Soběslav 2 / 296 / z Vlastiboře poct. mlád. Vít s poctiou vdovou po + Jiříku Knapovi


Kateřina - 29.3.1715 Zvěrotice / Soběslav 2 / 75 / Vít kolář a Žofie

Marie Anna - 31.1.1718 Zvěrotice / Soběslav 2 / 94 / Vít Kolář Žofie

Vojtěch - 28.3.1720 Zvěrotice / Soběslav 2 / 109 / Vít Kolář a Žofie

oo : Vojtěch Kolář + Kateřina Bělohlavová - 12.10.1756 Skalice / Soběslav 3 / 407 / sponsus Adalbertus legitimus filius Viti Kolař gazary ex Zverotic, sponsa Catharina legitima filia Georgy Bielohlav rustici sx Skalice

ona: 10.10.1796 Zvěrotice 24 / Soběslav 43 / 79 / Marina manželka VOjtěcha Koláře vejminkáře , 70-0-0, věkem

on: 1.1.1804 Zvěrotice 24 / Soběslav 43 / 85 / Vojtěch Kolář, vejminkář, 90-0-0, věkem


Růžena - 11.2.1759 Zvěrotice / Soběslav 3 / 194 / Adalbertus Kolář gazarius et marie Anna sub. Sobiesl.

oo : Bartoloměj Žalda vul. Kolář + Růžena Kolářová - 22.12.1774 Vlastiboř / Soběslav 5 / 13 / Žalda Bartoloměj filij post + Jacobum žalda rusticum Vlastiboř, nevěsta: Rosina filia Adalberti Kolář gazarii Zvierotic

on: 31.1.1819 Zvěrotice 24 / Soběslav 28 / 48 / Bartoloměj Kolář, inmann, 70-0-0

potomci v rodokmenu Žalda


Mariana -


Josef - 13.3.1789 Zvěrotice 24 / Soběslav 4 / 159 / Mariana dcera Vojtěcha Koláře vejminkáře podaná Sobesl.

2.8.1789 Žvěrotice 24 / Soběslav 43 / 74 / Josef syn Mariany Kollařky padlý a dcery Vojtěcha Kollaře vejminkáře, 0-4-7


Vavřinec - 27.6.1722 Zvěrotice / Soběslav 2 / 125 / Vít Kolář a Žofie

Tomáš - 21.12.1724 Zvěrotice / Soběslav 2 / 147 / Vít Kolář a Žofie podaný k městu

Judita - 21.10.1727 Zvěrotice / Soběslav 2 / 169 / Vít Kolář a Žofie podaný k Soběsl.

Jiří - 16.4.1730 Zvěrotice / Soběslav 2 / 189 / Vitus Kolář et Sophia subditi hujates

6.8.1730 Zvěrotice / Soběslav 2 / 405 / infans Georgius Viti Kolar, 0-3-0

Anna - 15.7.1731 Zvěrotice / Soběslav 2 / 200 / Vitus Kolář et Sophia subditi Sobiesl.

Matouš - 14.2.1732 Zvěrotice / Soběslav 2 / 222 / Vitus Kolář et Sophia sub. Sobiesl



František -

oo : František Kolář + Barbora - on z Komárova


Marie -

oo : Václav Novák + Marie Kolářová - před rokem 1820 Zvěrotice, neob Komárov, nebo Vesce

potomci v rodokmenu Novák



Václav - -

oo : Václav Kolář neb Bre??nský + Mariana Doležalová - on z Předboře ona z Chlaponic


Václav - 16.1.1789 Předboř 8, okr. Tábor / Choustník 3 / 46 / Václav Kolář neb Br??nský podruh , matka: Mariana

oo : Václav Kolář + Anna Toufarová - 14.2.1820 Skalice 28 / Soběslav 26 / 7 / Václav Kolář vysloužilý veteran syn Václava Koláře sedláka z Předboře 12 matky Mariany rozený Doležalovi z Chlaponice, staří 30-0-0, nevěsta: Anna dcera po + Josefu Taufarovi sedláku z třebiště , matky: Mariany rozené Vrkočovy ze Zelče pozůstalá vdova po + Bartoloměji tupoim sedláku ze Skalice 28 , stará 30-0-0

ona: 3.5.1863 Skalice 28 /



Mikuláš -

oo : Mikuláš Kolář + Ludmila - -


Alžběta - 5.9.1666 Milín, okr. Příbram

oo : Bartoloměj Dvořák + Alžběta Kolářová - 21.9.1688 Milín, okr. Příbram



František - 21.11.1765 Bohutín 26, okres Příbram

oo : František Vojtěch Kolář + Kateřina Dražanová - 12.7.1789 Bohutín 26, okres Příbram

ona: 5.8.1813 Bohutín 26, okres Příbram

on: 3.6.1825 Bohutín 26, okres Příbram


Jan - 1.1.1796 Bohutín 26, okres Příbram

oo : Jan Kolář + Marie Anna Váňová - 8.2.1820 Bohutín, okres Příbram

ona: 15.11.1839 Havírna-Bohutín 1, okres Příbram

on: 28.6.1850 Havírna-Bohutín 1, okres Příbram


Anna - 28.7.1825 Bohutín 10, okres Příbram



oo : Matěj Cylka + Magdaléna Kolářová - pred rokem 1805 Brandlín

oo : Václav Eliáš + Anna Kolářová - před rokem 1853, on z Třepkova, ona z Krašovic

oo : Karel Kolář + Marie Štěpánová - 13.11.1925 Žižkov Praha

oo : František Kolář + Zdenka Tučková - po roce 1900



Světští

oo : Kašpar Kolář + Františka Hodová - on z Hrdáku ona z Tedražic


Marie - 4.3.1872 Zbynice

oo : Antonín Havlíček + Marie Kolářová -

on: 6.9.1921 Vacov


oo : Mořic Kopecký + Marie Kolářová(vdova Havlíčková) - 26.7.1923 Paračov(komediantský vůz) / Paračov 23A / 91 / Mořic Kopecký loutkář, t.č. v Paračově narozen v Kolinci 49 vdovec po + Františce rozené jungové z Knína u Dobříše manželský syn + Antonína Kopeckýho bývalého komedianta v Přečíně u Vacova a jeho manželky + Anny rozené Šonka z Koloděj , nar. 21.9.1855, 67-0-0, vdovec, nevěsta: Marie havlíčková rozená Kolářová z Hrádku hejt., Sušice vdova po + Antonínu Havlíčkovi , bývalém obuvníku v Hrádku 91, manželská dcera + Kašpara Koláře nádeníka v Hrádku 91, a jeho manželky Františky rozené Hodové z Tedražic, nar. 4.3.1872 fa Zbynice

on: 3.11.1929 Pohoří



https://digi.ceskearchivy.cz/8076/42/1427/1671/68/0



NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Řehoř Kolář + Žofie -


Kateřina - 24.2.1689 Vlastiboř / Soběslav 1 / 207 / Řehoř Kolář a Žofie

Anežka - 16.1.1691 Vlastiboř / Soběslav 1 / 213 / Řehoř Kolář a žofie

Růžena - 24.2.1693 Vlastiboř / Soběslav 1 / 222 / Řehoř Kolář a Žofie



Mariana - 28.8.1639 Klečaty / Soběslav 1 / 6 / Mathauše Koláře podruha u kubšu matka Estera

Dorota - 5.1.1640 Soběslav / Soběslav 1 / 9 / Pavla Koláře a Anny

Matěj - 5.2.1653 Skalice / Soběslav 1 / 63 / Havla Koláře Žofie

Jan - 2.5.1677 Roudná / Soběslav 1 / 165 / Pawla koláře a Kateřiny

Jan - 20.6.1678 Roudná / Soběslav 1 / Hawla Koláře a kateřiny



https://digi.ceskearchivy.cz/7273/328/2455/1389/96/0


soupis podd

https://digi.ceskearchivy.cz/51240/13/2251/3188/39/0