Rodokmen: Koželuh

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

František - dohledat

oo : František Koželuh + Zuzana Auterská (vdova Němcová) - 20.5.1771 Kříše 1 / Radnice 06 / 59 / jsou tu prohozená jména, Zuzana byla dříve provdaná Němcová(oo 18.10.1867 Darová)labo. juvenis Wenceslaus fodinarius Francihsci Koželuh fodinary daroviensis filis cum vidna Zuzana Němcová inquiliny

ona: 17.9.1814 Kříše 33 / Stupno 11 / 133 / Zuzana Koželuhová domkařka, 60-0-0, kolika


Magdalena - 28.8.1772 Kříše 8 / Radnice 03 / 191 / Koželuh Franciscus Zuzanna uxor

oo : Roser Oliverius + Magdalena Koželuhová - 17.11.1802 Kříše 17 / Stupno 07 / 67 / Roser leibl sohn des Wentzl Oliverius hausler aus unter Darova, 29-0-0, nevěstA: Magdalena leibl tochter des Franz Koželuch hammerschmit, 28-0-0


Ludmila - 1.4.1775 Kříše 2 / Stupno 01 / 92 / Koželuh Franciscus ferricupoli M Zuzana sud. Radnitz

Anna - 12.1.1778 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Franc M Zuzana ferricusor M . Zuznaan sub. Radnitz

Václav - 4.6.1780 Kříše 36 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Franc gazary M Zuzana sub. Radnitz

oo : Václav Koželuh + Barbora Rejnová - dohledat


Anna - 1.4.1824 Kříše 33 / Stupno 01 / 101 / Koželuh Václav hutník syn france K: hutníka ze Kříš a Zuzany auterrský jeho manželk, barbora dcera františka Rejna hutnika z Svejkovic a anna

Ludmila - 25.1.1827 Kříše 33 / Stupno 01 / 108 / Václav Koželuh hutník pro zelesnim hammru N33 pod. pans, Radnick. vlastni syn + Františka Koželuha hutníka při zelesnim hammru z vsy Podarovy N5 , a matky + zuzany dcery + Martina Auterského sedlaka z vsy Kříše 18, M: barbora dcera + františka Raina hutníka při zeleznim hammru ze vsy Svejkovic 16 podana k panství zbiroh, a matky + magdaleny dcery + františka Hrlicky? hutnika pri zeleznym hammru ze vsy sicejkovic 16


Martin - 26.7.1782 Kříše 33 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Franciscus ferricussor M Zuzana nata Auterská sub Radnitz kmotři: Mathias Krocz(vesničan) Maria uxor Mathiae Prochaska(Kříše)

oo : Martin Koželuh + Anna Zeithamlová - 20.8.1811 Kříše 33 / Stupno 07 / 71 / Martin syn františka Koželuha mistra hutnického, 27-0-0, svob., nevěsta: Anna Vojtěcha Zeithamla domkaře Všenitck, matky Ludmilu N22, 16-0-0, svob.


Anna - 29.4.1813 Všenice 13 / Stupno 02 / 68 / Martin Koželuh hutník, matka: Anna dcera Jana Zeithamla domakře z Všenic matky Ludmilli panství radnic

Josefa - 30.12.1816 Všenice 19 / Stupno 02 / 71 / Martin Koželuh horník, matka: Anna dcera Jana Zeithamla slouhyz Všenic matky Ludmilli

Matěj - 19.10.1817 Všenice 19 / Stupno 02 / 72 / Martin Koželuh hutník, anna dcera Jana Zeithamla domkare a matky ludmily

oo : Matěj Koželuh + Apolena Pfeifarová - 14.10.1851 Všenice 19 / Stupno 08 / 47 / Koželuh matěj, domkař z Všenic, syn Martina Koželuha hutníka z Všenic 19 a matky Anny rozené Zeithamlové z Všenic 19, 30-0-0, nevesta: Apolena Pfeifrová, dcera Tomáše Pfefra, pastýře z Všenic 9 , a matky + kateřiny rozené Nová z Všenic 25-0-0


Josef - 30.12.1852 Všenice 19 / Stupno 05 / 534 / Koželuh Matěj olejkář syn Martina Koželuha hutníka z Všenic 19 a matky Anny rozené Zeithamlovi z Všenic 19, matka: Apollena rozené Pfeifer dcera Tomáše Pfeifra pastýře z Všenic 9 a matky + Kateřiny rozené Nové z Všenic 11

oo : Josef Koželuh + Josefa Fenclová - 19.11.1878 Všenice 19 / Stupno 20 / 5 / Koželuh Josef olejkář a reservník c.k. 35 pluku ze Všenic 19 manž. syn + Matěje Koželuha olejkáře ze Vcenic 19 a matky Apoleny rozené Pfeifer ze Všenic 9, 25-10-0, svob.nar. zdejší matr. fol 581, nevěsta: Josefa fenclová manželská dcera Matěje Fencla nyní mlynáře v Korečníku 17, dříve rolníka v Kostelci 6 a matky Kateřiny rozneé Duchkové z Koryt 1, 21-0-0, svob. nar fara Planá


Jan - 23.6.1855 Všenice 19 / Stupno 05 / 544 / Koželuh Matěj olejkář ve Všenicích syn Martina Koželuha hutníka ve Všenicích 19 a matky Anny rodilé Zeithamolvé ve Všenicích 19, matka: Apolena dcea Tomáše Faifra pastýře ve Všenicích 9 a matky Kateřiny rodilé Nové ve Všenicích 11

oo : Jan Koželuh + Marie Siegrová - predrokem 1884 / dohledat hledamStupno 20 / -70


Josefa - 1883 Všenice 29

Josef - 8.11.1884

Emilie - 1889 Všenice 29

Karel - 20.11.1893 Všenice 29

Václav - 12.1.1896 Všenice 29

Antonín - 6.10.1898 Všenice

Bohumil - 3.10.1903 Všenice


Barbora - 27.5.1820 Všenice 18 / Stupno 01 / 166 / Martin koželuch hutnik, Anna dcera Jana Zeithamla domakře matky Ludmily

František - 25.2.1823 Všenice 18 / Stupno 01 / 169 / Martin koželuch hutník syn France K hutníka ze Kříš a Zuzany Auterský, matky : Anna dcera Jana Zeithamla domakře ze Všenic 8 a Ludmilly

Josefa - 8.2.1826 Všenice 19 / Stupno 01 / 171 / Martin Koželuh, hutník, syn France Koželuha hutníka ze Kříš a Zuzany Auterské manželky jeho, matka: Anna dcera jana Zeithamla domkaře ze Všenic 8 a ludmily manželky jeho

Marie - 10.8.1829 Všenice 19 / Stupno 03 / 69 / Martin KOželuh domkař, podaný k panství radnickému, vlastní syn+ Františka Koželuha domkaře z Kříž 33 podruha z panství radnického a matky + Zuzany dcey + Josefa Auterkého sedlaka z Nadryb 15 podaneho k panství Plaskému, matka: Anna dcera + Vojtecha Zeithammla domkaře ze všenic 19 a matkky + kateřiny dcery + josefka nováka domakře Nšimčovic 15 pans. Radnické

Kateřina - 10.11.1835 Všenice 19 / Stupno 04 / 253 / Martin Koželuh, domkař , pod. k Radnicím, syn + Františka Koželuha domakře z Kříš 33, a matky + Zuzany dcery + Josefa Auterského, sedláka z nadryb 15, matka: Anna dcera + Vojtěcha Zeithamla, domkaře z Všenic 19 a matky + Kateřiny dcery + Jozefa Nowáka domkaře z němčova? 15

oo : Josef Kašák + Kateřina Koželuhová - 27.4.1858 Všenice 19 / 9045/102 / otec: Kašak Josef havíř ve všenicích, syn + antonina Kašaka domkaře ve všenicích 20, a matky Barbory rodem Strejčkové ve všenicích 20, matka Kateřina, dcera +Martina Koželuha hutnka a domkare ve všenicích cislo 19 a matky + Anny rodem Zeithamlové ve všenicích 19


Anna - 1785 dohledat

oo : Vojtěch Špiller + Anna Koželuhová - 27.2.1810 Kříše 33 / Stupno 07 / 70 / Vojtěch Spiller hospodar polni, 28-0-0, svob. nevěstA? Anna cera Františka Koželuha mistra hutního z Kříš Zuzana matk panství Radnic, 25-0-0


Matěj - 25.3..1785 Kříše 33 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Frantz shchuehe shenryk? Zuzana Auterská


Jiří - 19.10.1792 Kříše 34 / / 9041 / 155 / Franc Koželuh, Zuzana AuterskáVít - 1729

oo : Vít Koželuh + Anna Klaubrova - 8.6.1770 Skomelno / Radnice 06 / 56 / hoenstus spousus Vitus Koželuh ex pago Skomlno cum sua honesta spousa Anna Klaubrova etiam ex pago Skomelno

on: 20.8.1791 Skomelno 43 / Radnice 08 / 126 / Vit Koželuh hausler, 62-0-0


Magdalena - 27.5.1782 Skomelno 32 / Radnice 08 / 78 / Koželuch Vitus maras? M anna


Barbora - 19.7.1808 Skomelno 29 / Radnice 08 / 89 / otec nenapsán, matka Magdalena dcera Vojtěcha Koželuha zedníka z Skomelna a Anny manž.

Bibiana - 15.7.1813 Skomelno 37 / Radnice 08 / 98 / otec nenapsán, matka: Magdalena dcera Vojtěcha Koželuha zedníka ze Skomelna a Anny

Filipa - 1818 Tuřany 4 / Tuiřany 02 / 5 není online

oo : František Tyl + Filipa Koželuhová - 14.11.1832 Skomelno 43 / Radnice 13 / 213 / František tyll kramář ze Skomelna syn Antonína Tylla kramáře z Kladna Svate-Makétského pstí, a matky Marie roz. Ryblové z Kladna, 21-0-0, nevěstA: Filipa dcea Magdaleny Koželuhové dcery + Víta Koželuha zednika we Skomelně, 15-0-0, svob.

oo : Alexander Rulc + Filipa Tylová(Koželuhová) - 6.2.1860 Kytín 73 / Mníšek pod Brdy 26 / 131 / Rulc Alexander kramář v Kytine narozen na Vytlim Poli , panství Sobotka , syn Matěje Rulce kramáře na Vytlim Poli mateře, Františka rodem Procházkovy, 28-0-0, vdovec, nevěšsta: Tilová Filipina vdova + Františka tila kramáře v Kytině narozené v Tuřanech okres Slaný, dcera Mgdaleny Koželuhové zrozené z Skomelna , 42-0-0, vdova

Josef - -

oo : Josef Koželuh + Magdalena Bílková - -


Josef - 1810-1815

oo : Josef Koželuh + Marie Ocásková - 28.7.1835 Skomelno 36 / Radnice 13 / 215 / Josef Koželuh kramář ze Skomelna syn Magdaleny dcery + Víta Koželuha zedníka we Skomelně, 25-0-0, svob.nevěstA: Marie dcera Matěje Ocáska domakře ve Skomelně a matky Kateřiny roz. Janda, 18-0-0, fol . 481


Rozálie - 1.5.1857 Skomelno 51 / Radnice 18 / 217 / Koželuh Josef kramář ze Skomelna 51 syn + Josefa Koželuha kramáře ze Skomelna 36 a matky + majdaleny roz. Bílkovi ze Skomelna15, matka: Ocásková Marie dcera + Matěje Ocáska chalupníka ze Skomelna 36 a matky Kateřiny rozneé Kovandovy ze Skomelna 47

oo : Josef Kilian + Rozálie Koželuhová - 14.11.1877 Skomelno 36 / Radnice 13 / 229 / Kilian josef obchodník ve skomelně 33 syn Vojtěch Kiliána měšťana v nepomuku 224 a matky Josefy rozené Švarcové z rabí 26, nar. 3.10.1852, 25-0-0, svob. nevěsta: Koželuhová Rozálie dcera Josfa Koželuha obchodníka ze Skomelna 36 a matky marie Ocáskovy z Skomelna 36, nar. 1.5.1857, 20-0-0


Anna - -

oo : Antonín Karfiol + Anna Koželuhová - možná radnice


Anna - 5.1.1890 Radnice 181 nebo Nový Knín

oo : František Kilián + Anna Karfiolová - 30.9.1913 Plzeň 9 / Plzeň 098 / Kilián František obchodník v Plzni nar. ve Švihově 119, hejt. Klatovy, mž. syn kar. rod. + Jana Kiliána obchodníka ve Švihově 119 a Anny roz. Masner z Nového Knína 42, 24-1-0, nar. 30.8.1889, svob. nevěsta: Karfiolová Anna nar. v Radnicích 181 dcera mž. kat. rod. Antonína Karfiola obchodníka v Radnicích 181 a Anny roz. Koželuh ze Skomelna51, 23-8-0, nar. 5


Václav - 30.8.1771 Skomelno / Radnice 03 / 186 / Vitus Koželuh murarius et uxor ejus Anna

Kateřina - 6.7.1784 Skomelno 43 / Radnice 08 / 79 / Koželuch Feit maurer, Anna Kraublinoo : Jan Koželuh + Anna - -


Jakub - 11.11.1750 Skomelno / Radnice 03 / 32L / Joannes Kozeluch Mr. Anna

Karel - 9.5.1752 Skomelno / Radnice 03 / 37P / Joannes Kozeluch Mr Anna

oo: Karel Koželuh + Kateřina Králová - 8.11.1778 Skomelno 17 / Radnice 08 / 113L / Koželuh Carolus filius Joannis subrusticus Skomelno 18 cu Catharina filia Simonis Kral Skomelno 23


Anna - 28.8.1782 Skomelno 18 / Radnice 08 / 78 / Koželuch Carolus subrusticus M Catharina nate Kralová

Kašpar - 13.6.1785 Skomelno 18 / Radnice 08 / 79 / Koželuh Carl chalupner , Catharina Kral

oo : Kašpar Koželuh + Terezie Kremlové -


Kateřina - 7.8.1808 Skomelno 48 / Radnice 08 / 89 / Kašpar koželuh podruh syn Karla koželuha a Kateřiny Královi, matka: terezie dcera Karla Kremla podruha ze skomelna a Doroty Vejblový

Marie - 31.3.1811 Skomelno 48 / Radnice 08 / 94 / Kašpar Koželuh domakřř syn Karla a Kateřiny manž., matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna a Terezie Weyblový manž. jeho

Jan - 14.7.1812 Skomelno 18 / Radnice 08 / 96 / Kašpar Koželuh chalupník syn Karla K. a Kateřiny manž., matka: Terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna a Doroty manž. jeho

oo : Jan Koželuh + Anna Čermáková - 11.11.1834 Skomelno 18 / Radnice 13 / 214 / Jan koželuh chalupník z Skomelna syn Kašpara Koželuha chalupníka z Skomelna a matky Terezie rozené Kremlové , 22-0-0, nar. 14.8.1812 str 464?, nevesta: Anna dcera Jána Čermáka sedláka z Skomalena a matky Barbora roz Dudlik, 19-0-0, nar. 20.2.1814 str 472


Jan - 24.6.1843 Skomelno 18 / Radnice 16 / 195 / Jan Koželuh chalupník ze Skomelna 18 syn + kašpara Koželuha chalupníka ze Skomelna 18 a matky + Terezie roz. Krumlové ze Skomenlan 48, matka: Anna Čermáková dcera Jana Čermáka sedláka ze Skmelna 14 a matky Terezie rozneé Dudlové? z Volduch

oo : Jan Koželuh Josefa Škopková - 25.1.1869 Oujezd 5 u Radnice


Anna - 9.1.1878 Skomelno 51 / Radnice 30 / 277 / Koželuh Jan havíř ze Skomelna 51 syn + Jana Koželuha výminkáře ze Skomelna 18 a matky Anny roz. Čermákovy ze Skomelna 14, matka: škopková josefa dcera Josefa Škopka chalupníka v Oujezdě 5 a matky Josefy roz. Vacíkovy z Hečan 9

oo : Josef Kašák + Anna Koželuhová - 25.11.1901 Skomelno 38 / Radnice 31 / 201 / Kašák Josef, horník z Dol. Stupna nar. na Březině 28.5.1876, syn kat. rod. + Václava Kašáka, horníka z Březiny 38 a matky + Marie roz. Jandovy z Březiny 38, svob. nevesta: Koželuhová Anna, nar. ve Skomelně 9.1.1878 dcera katol. rod. Jana Koželuha, horníka ve Skomelně 61 a matky Josefy roz. Škopkovy z Oujezda 5


Anna - 16.6.1817 Skomelno 18 / Radnice 08 / 104 / Kašpar Koželuh chalupénk syn Karla K a kateřiny Uzlikovy , matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna 18 a Doroty Mulačovi

Barbora - 30.9.1819 Skomelno 18 / Radnice 08 / 108/ Kašpar Koželuh chalupník syn Karla K a kateřiny Uzlikovy , matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna 18 a Doroty Mulačovi


oo : Kašpar Koželuh + Terezie Vitoušová - ze je to ten kašpar výše je jen muj odhad


Václav - ? zapsat na MH

oo : Václav Koželuh + Terezie Vyčichlová -


Antonín - 14.4.1864 Skomelno 21 / Radnice 19 / 212 / Koželuh Václav havíř ve Skomelně 21 syn + Kašpara Koželuha chalupníka ze Skomelně 18 a matky + Terezie rozené Vitoušové ze Skomelna 44, matka: Vyčichlová Terezie dcera + Josefa Vyčichla nádeníka ve Skomelně 15 a matky Anny rozené Fialové z Klatov 121

oo : Antonín Koželuh + Marie Zavadilová - 11.1.1892 Skomelno 27 / Stupno 20 / 154 / Koželuh Antonín horník ze Skomelna 27 manž. syn + Václava Koželuha hhavíře ze Skomelna 21 a choti jeho Terezie roz. Vyčichlové ze Skomelna , 27-9-0, nar. 14.4.1864 Skomelno, nevěsta: Zavadilová Mrie z Březiny 2 nar v bezděkově 28.5.1867 dcera Františka Zavadila dělníka v dolech Šternberských na Březině 2 a matky Anny roz. Blahníkové z Bezděkova 9, 24-8-0, svob.


Václav - 18.9.1790 Skomelno 18 / Radnice 08 / 81 / Karel Koželuh chalupner, matka: Katharina Kralin


Dorota - 20.8.1754 Skomelno / Radnice 03 / 44P / Joannes Kozeluch Mr Anna

Vít - 30.9.1756 Skomelno / Radnice 03 / 51L / Joannes Kozeluch Mr AnnaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matouš Koželuh + Dorota -


Martin - 1.11.1672 Vejvanov / 7787 / 8 / z vejvanova, Matouš Koželuh otec, Dorota matka, martin dítě

Vít - 15.6.1674 Vejvanov / 7787 / 14 / matouš koželuh otec, dorota matka, víř dítě

Kateřina - 28.10.1778 Vejvanov / 7787 / 31 / Matouš Koželuh otec Dorota Matkaoo : Vilém Koželuh + ? -


Jan - 8.2.1735 Železná huť / Radnice 02 / 4 / Gulielmy Kozeluch Mr Apollonia

Ignác - 1.2.1738 Svatá Barbora z Huti / Radnice 02 / 28LN / Gulielmy Kozeluch Mr Apollonia

Václav -

oo : Václav Koželuh + Apolena Drábková - 2.11.1755 Skomelno / Radnice 06 / 18PC / ´honestum Wenceslaum leg. supertite filium def: Guhelmi Kozeluch cumhonesta Apolonia leg. filia supertite def. Josephi Drabek


Kateřina - 4.3.1757 Skomelno / Radnice 03 / 52L / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Zuzana - 12.5.1759 Skomelno / Radnice 03 / 58P / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Václav - 7.5.1765 Všenice / Radnice 03 / 104 / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Dorota - 11.2.1768 Všenice / Radnice 03 / 140L / Wenceslai Kozeluh Mr Apoloniaoo : František Koželuh + Kateřina - -

:um: ona: 22.1.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 114 / Catharina uxor Francisci Koželuh ferricuhsori, 53-0-0


Josef - 26.10.1737 Kříše / Radnice 02 / 20LC / Franciscus Kozeluch Mr Catharina

Jakub - 1.7.1745 Kříše / Radnice 03 / 8L / Fransicus Kozeluh Mr Catharina

oo : Jakub Koželuh + Magdalena Havlová - 1.11.1768 Kříše / Radnice 06 / 49P / Jacobus proprius dilius Francihci Koželuh ex pago Kříš cum sua honesta sponsa magdalena propria filia supertite def: Simonis Havel ex pago Stupno


Jan - 6.3.1740 Kříše / Radnice 02 / 35PC / Francisus Kozeluch Mr Catharina

Václav - tohle je patrně špatnej zápis kdy u té svatby porhodili jména

oo : Václav Koželuh + Zuzana Němcová - 20.5.1771 Kříše 1 / Radnice 06 / 59 / labo. juvenis Wenceslaus fodinarius Francihsci Koželuh fodinary daroviensis filis cum vidna Zuzana Němcová inquiliny


Šebestián - 23.4.1749 Kříše / Radnice 03 / 26P / Fransicus Kozeluh Mr Catharina

oo : Sebastián Koželuh + Marie Bláhová - 17.1.1773 Kříše 3 / Stupno 01 / 109 / Koželuch Sebastianus filifus Franc. cu Anna Franci Blaha filia


Magdalena - 11.2.1774 Kříše 3 / Stupno 01 / 92 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

Anna - 22.7.1776 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

26.3.1778 Kříše 3 / Stupno 01 / 113 / Anna filia Sebastian Koželuch ferricussor, 1-8-0

Barbora - 3.1.1779 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

oo : František Černý + Barbora Koželuh - 10.1.1796 Kříše 3 / Stupno 07 / 65 / Franz hinderblieberner sohn nach dem Srt: Joseph Černý einhamer gesel von Darova, 26-0-0, svob. nevěstA: Barbora leibl tochter des Sebestian Kozeluch hamerschmit, 18-0-0, sovb.


Mathias - 23.3.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria nata Bláhová Radnitz

oo : Matěj Koželuh + Marie Blechová - 9.1.1803 Kříše / Stupno 07 / 67 / Mathias leibl sohn des Sebestian Koželuh hammerschmit aus dem dorf Kříš, 24-0-0, svob. nevěstA: MAria hinderbleibene tochter nach dem ??? Martin Blecha bauer, 26-0-0, svob.


Terezie - 19.6.1820 Darová 25 / Stupno 01 / 151 / Matěj Koželuch mistr hutnický, matka: Marie dcera Martina Blechy sedláka z Kříš matk KateřinyJosef - 10.10.1784 Kříše 3 / Stupno 01 / 95 / Koželuh Sebast ???? M Maria Bláhin

František Mathias - 22.8.1787 Kříše 3 / Stupno 01 / 95 / Koželuh sebastian bergman, Maria geboren Blahova

Martin - 16.3.1791 Kříše 3 / 9041 / 153

oo : Martin Koželuh + Marie Vinšidlová -


Antonín - 30.10.1822 Kříše 3 / Stupno 01 / 100 / Martin Koželuch hutník syn Sebestiana Koželuha podruha ze Kříš 6 a Marie Bláhovy, matka: Marie dcera France Vinšidla domakře z WEisgrunnu 5 a KAteřiny Ježkovy

oo : Antonín Koželuh + Marie Tenková( vdova Šebková ) - 17.6.1883 Vranovice 48 / Stupno 20 / 50 / Koželuh Antonín horník z Vranovic 10 vdovec syn Koželuha Martina chalupníka z kříš 3 a MArie rodem Vinšedlové z Liblína 13, 60-4-0, vdovec, nar. 30.10.1822 v Kříších, nevěsta: Šebková Marie vdova po + Matěji Šebkovi havíři ve Vrranovicíách 48 dcera Jakuba Tenka kováře z němčovic 5 a Terezie rodem Faitové z Lhotky 7, 43-3-0, nar. 20.3.1840 v němčovicích


Josef - 1.3.1825 Kříše 3 / Stupno 01 / 105 / Martin Koželuh hutník syn Sebestiana Koželuha domakře ze Kříš a Marie Bláhovy , matka: Marie dcera Františka Viešijdla domakře z WEisgrunnu 5 a Kateřiny Zeithamlovy

oo : Josef Koželuh + Marie Kunclová -


František - 26.6.1859 Březina 31 / Stupno 06 / 161 / Koželuh Josef nadeník v březině syn Martina Koželuha hutníka v Kříších 5 a matky Marie rodilé Vinšídlové ve WEisgrunu 5, matka: Marie dcera + Vojtěcha Kuncla chjalupníka v březině 12 a matky + Anny rodilé Nové ve Všenicích 2

oo : František Koželuh + Josefa Sedláčková - 21.11.1881 Březina 13 / Stupno 20 / 32 / Koželuh František dělník ve valcovně v Břasích manž. syn Josefa Koželuha dělníka ve valcovně v březině 13 a matky Marie rozené Kunclové z Březiny 12, 22-4-0, svob. nar. zde matr. VI fiol. 158, nevěsta: Josefa Sedláčková nyní na Březině manž. dcera Václava Sedláčka dělníka ze Švejkovic 36 a matky Josefy rozneé Tittlové z Holoubková, 22-4-0, svob. nar. fara Myto


František -

oo : František Koželuh + Barbora Škopková -


Jan - 23.7.1856 Březina 4 / Stupno 06 / 27 / Koželuh František havíř v Březině syn Martina Koželuha hutníka v Kříších 3 a amtky Marie rodilá Wintšdlové? na Voboře u Liblína , matka: Barbora dcera + FGrantiška %Skopka zedníka ve Vranůvce a matky Františka rodilé Síkorové ve Volini 98

oo : Jan Koželuh + Anna Holmannová - 18.11.1879 Březina 4 / Stupno 20 / 13 / Koželuh Jan dělník v sklárně z Březiny 4 manž. syn Františka Koželuha havíře a domakře z březiny 4 a matky Barbory rozené Skopek z Vranova , 23-3-0, svob. nar. matrika V fol 26, nevěsta: Anna Holmanová manž. dcera + Antonína Holmana hajného v Těních 1 a matky Anny rozené Mašek ze Svejkovic 4, bydlící v březině, 29-0-0, svob. nar. fara Strašice


František - 1863 Březina

oo : František Koželuh + Josefa Nosková - 27.7.1886 Vranov 23 / Stupno 20 / 96 / Koželuch František nabírač v továrně ve Vranově, syn Koželuha Františka havíře z březiny 4 a Barbory roz. Škopkové z Liblína, 22-9-0, svob. nar. v březině, nevěsta: Nosková Josefa dcera Jana Noska hrnčíře z Volduch 75 a Magdaleny roz. Jedličkové z Volduch , 21-9-0, nar fara Volduchy


Ferdinand - 3.11.1868 Březina fol. 34

oo : Ferdinand Koželuh + Aloisie Andrlová - 12.6.1892 Vranov 20 / Stupno 20 / 162 / Koželuh Ferdinanad sklář z Březiny 4 nar. na Břžezině4, syn Frnatiška Koželuha dělníka v dolech uhelných a Barbory roz. Škopkové z Liblína, 26-7-0, svob. něvesta: Andrlová Aloysie rodem i obydlím z Kříš 42 dcera josefa Andrla dozorce při horách Šternberských v Kříších 42 a MArie roz. Šmídové z březiny 32, 19-8-0, svopb. nar. 15.10.1872 Kříše


Marie - 1797

oo : Blažej Rejtc? + Marie Koželuhová - 3.2.1823 Kříše 15 / Stupno 07 / 74 / Blažej Rejtc syn Amtěje Reitce domakře ze vsy Kopidlo plaskeho p. a anny Nimcový , 30-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Šebestiána Koželuha domakře ze kříš a Marie Blechovy manž. jeho , 26-0-0, svob.


Anna - 17.9.1752 Kříše / Radnice 03 / 38P / Franciscus Koželuch Mr Catharina

Barbora - 3.8.1757 Kříše / Radnice 03 / 53L / Franciscus Koželuch Mr Catharinaoo : František Koželuh + Kateřina Semeliat? - 22.4.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 110 / Koželuch Francisci ferricusor er Kriš 3 cu: Catharina filia post + Mathai Semeliat et Kříš, svědci Bernad a Ignác Koželuhovioo : Jan Koželuh + Kateřina Kovandová - 9.1.1757 Skomelno / Radnice 06 / 20PN / hoenstum vidnum Joannem Kozeluch cum honesta anella Catharina leg. filia Joannis Kowanda


Jan - 20.7.1758 Skomelno / Radnice 03 / 55L / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Dorota - 4.8.1759 Skomelno / Radnice 03 / 59L / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Anna - 10.1.1762 Skomelno / Radnice 03 / 68LN / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Vít - 15.2.1764 Skomelno / Radnice 03 / 86P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Jan - 4.9.1765 Skomelno / Radnice 03 / 108P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Martin - 29.10.1767 Skomelno / Radnice 03 / 136P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Anna - 7.2.1769 Skomelno / Radnice 03 / 153L / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Leopold - 10.11.1771 Skomelno 18 / Radnice 03 / 187 / Joannes Kozeluch subechtie? et uxor ejus Catharinaoo : Jakub Koželuh + Ludmila Vytoušová -


Anna - -

Jan - 6.1.1814 Skomelno 12 / Radnice 08 / 99 / otec nenapsán, matka?. Anna dcera jakuba Koželuha domkaře zdejšího a Ludmily Vytaušovéoo : Václav Koželuh + Benigna - -


Benigna - 7.12.1761 Bezděkov / Radnice 03 / 67P / Wenceslai Kozeluch et Benignaoo : Václav Koželuh + Barbora Pešková - 11.2.1784 Kříše 14 / Stupno 01 / 110 / Koželuch Wenceslay sponsus N 14 Kříš, nevěsta: nezapsána


Vojtěch - 14.4.1785 Kříše 14 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Wentzl schukr? Barbara Peškyn

:um: 4.2.1787 Kříše 14 / Stupno 01 / 114 / Koželuh Adalbertus sohn des Wentzl schankel, 2-0-0

Matěj - 16.4.1787 Kříše 14 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Wentzl schänekr? Barbara Peškyn

oo : Matěj Koželuh + Marie Jilková - 4.11.1817 Všencie 11 / Stupno 07 / 25 / Matěj Koželuh syn Václava Koželuha šenkýře z Kříš barbory amtky , 30-0-0, svob. nevěsta. Marie martina Jilka pastejře matky Anny, 17-0-0, svob.


- Darová - -

Kateřina - :um: 22.6.1782 Darová / Stupno 01 / 158 / Cathar: uxor Josephi Koželuh ferricuhsor ex Darova, věk neuveden

Matěj - :um: 24.4.1784 Darová / Stupno 01 / 158 / Mathes Koželuh ?? molitoris et Slabety


oo : Karel Koželuh + ? - -


František - Z Poddarovi

oo : František Koželuh + Kateřina Šytková(Kříše) - 28.10.1736 / Radnice 02 / 111 / Franciscum legitimum filium Caroli Koželuh z Poddarovi , cum honesta Catharina leg. filia Viti Š(Ž)ytek e pago Křiš


Václav -

oo : Václav Koželuh + Ludmila Sýkorová - 20.10.1744 Darová / Radnice 02 / 132 / Wenceslaum leg. filium Caroli Koželuh mejestry officina ferrea cum honesta virge Ludmila leg. filia def. Rudolphy Sykora ?? civis


Anna - 1725

:um: 4.11.1785 Darová 10 / Stupno 01 / 159 / Anna tochter nach dem ? Karl Koželuch, 60-0-0oo : Antonín Koželuh + Alžběta - -


Jan - 18.4.1737 Darová / Radnice 02 / 17PN / Antony Kozeluch Mr elisabtha

Anna Marie - 24.3.1741 Darová / Radnice 02 / 42L / Antony Kozeluch Mr elisabtha

Vavřinec - 22.6.1743 Svatá Barbora / Radnice 02 / 59PC / Antony Kozeluch Mr Elisabetha

Antonín - 26.8.1745 Svatá Barbora / Radnice 03 / 8P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Kateřina - 1.10.1746 Svatá Barbora / Radnice 03 / 15L / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Tereza - 25.6.1750 Svatá Barbora / Radnice 03 / 30P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Ludmila - 16.8.1752 Svatá Barbora / Radnice 03 / 38P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Anna Barbora - 25.10.1756 Svatá Barbora / Radnice 03 / 51L / Antonius Kozeluch Mr. Elisabethaoo : Václav Koželuh + Ludmila - -


Ignác Martin - 23.12.1744 Darová / Radnice 03 / 70PC / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

oo : Ignác Koželuh + Anna Řípová (nová, horáková) - 16.5.1773 Darová 9 / Stupno 01 / 155 / Koželuch Ignatius ferricuhsor cum Anna post + Joan Řípa

:um: ona: 30.7.1782 Darová / Stupno 01 / 158 / Anna uxor Ignati Koželuch ferricuhsor, věk neuveden


Václav - 28.1.1774 Darová 9 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

Jan - 24.3.1775 Darová 9 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

Jakub - 3.10.1776 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

Josef - 17.2.1778 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

:um: 7.5.1778 Darová 9 / 157 / Koželuch Josephus filius Ignaium ferri-cuhsoris, 0-2-9

Ignác - 2.7.1779 Darová 10 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

oo : Ignác Koželuh + Marie Třísková ? - -


Barbora - 29.9.1826 Darová 7 / Stupno 01 / 155 / Ignác Koželuch hutník syn Ignáce K. hutníka z Podarový a matky Anny roz. Horákový z poddarový , matka: Marie dcera Karla Tříšky? rybáka z Kačerova a Terezie matky


Tadeáš - 18.2.1782 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius gazarius M Anna nata Řípova

oo : Tadeáš Koželuh + Barbora Váchová - 26.5.1805 Darová 9 / Stupno 07 / 57 / Tadeáš Koželuh z farový hutník, 22-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Václava Wachi mlynáře z darový a matky Anni , 20-0-0, svob.


Prokop - 1806 Darová

oo: Prokop Koželuh + Kateřina ?arta - 1.2.1830 Darová 11 / Stupno 07 / 62 / Prokop Koželuh hutník a podruh z podarovy , vlastní syn tadeáše Koželuha hutníka a domkaře z podarový 8 a matky arbory dcery Václava Wachy podruha z vsy Sverkovic 25, 24-0-0, svob. nevěsta: Kateřia dcera Franiška ?arta domakře z podarový 11 a matky Marie dcery Jana Mulače podruha z vsy horního stupna 29, 25-0-0, svob.


Anna - 23.4.1819 Darová / Stupno 01 / 155 / Tadiáš Koželuh hutnický tovaryš, matka: Barbara dcera Václava Váchy mlináře zdejšího a Anny manželkjy jeho

Václav - 9.9.1821 Darová 8 / Stupno 01 / 151 / tadeáš Koželuch hutník syn Ignáce K. hutníka z Darovy a Anny Nový, matka: Barbora dcera Václava Váchy mlynáře z malýho mlejjna z Darový a Anny Ungrový

Josef - 5.1.1824 Darová 8 / Stupno 01 / 160 / tadeáš Koželuch domkař a ? hutnický tovaryš ??? ??? domů, matka: Barbora vlastní dcera Václava Váchy mlynáře zdejšího matky Anni po + Jakubovi Ungrovy hutníku ze vsy zvejkovské zbytovského panství

Jan - 22.10.1826 Darová / Stupno 01 / 155 / Tadeáš Koželuch syn Ignáce K utnáka z Darový a Anny Nový , matka:. Barbora dcera Václava Váchy mlynáře z malýho mlejna pod darovouy a Anny Ungrovy


Eleonora - 1789

oo : Jakub Šucha + Eleonora Koželuhová - 23.6.1811 Darová 16 / Stupno 07 / 58 / jakub SChucha soldat von Lobl regimunt 35 ?? ?? 3, 27-0-0, svob. nevěsta: eleonora dcera Ignatiusa koželuha hutnického mistra z Darové 1ž a matky Anny, 22-0-0


Josef Jáchym - 12.3.1747 Darová / Radnice 03 / 17L / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

Bernard - 17.4.1752 Darová / Radnice 03 / 37LD / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

oo : Bernard Koželuh + Anna Černá - -


Kateřina - 3.5.1787 Darová 10 / Stupno 01 / 149 / Koželuh Bernardus hausler, Anna Černá

Kateřina - 1793

oo : Josef Keberle + Kateřina Koželuhová - 9.5.1813 Darová 5 / Stupno 07 / 59 / Josef syn josefa keberle z Sk. huter matk Kateřiny, 19-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Bernarda Koželuha domakře z darova a matky Anni, 20-0-0, svob.


Pavel - 29.6.1757 Darová / Radnice 03 / 52P / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmilaoo : Matěj Koželuh + Dorota - -


Anna - 11.10.1752 Darová / Radnice 03 / 38P / Mathias Kozeluch Mr Dorothea

Tereza - 19.9.1754 Darová / Radnice 03 / 45L / Mathias Kozeluch Mr Dorothea

Vojtěch - 5.9.1756 Darová / Radnice 03 / 50 / Mathias Kozeluch Mr Dorotheaoo : Josef Koželuh + Kateřina Nová - -

:um: ona: 11.7.1774 Darová 8 /Stupno 01 / 157 / Catharina uxor Josephi Koželuch ferri cuhsoris, 26-0-0


Dominik - 6.1.1770 Darová / radnice 03 / 167L / Josephi Koželuh et uxoris ejus Catharina nate vaNova

oo : Dominik Koželuh + Marie Faitová -


Marie - 1803

oo : Josef Turc? + Marie Koželuhová - 6.2.1826 Darová 3 / Stupno 07 / 60 / Josef Turc? syn po + tomáši Turcovi domakři z Kříš a Kateřiny Skočný, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Dominika Koželuha hutního z Darový a marie , 23-0-0, svob.


oo : Dominik Koželuh + Leonora Mičanová? -


Terezie - 6.4.1821 Darová 19 / Stupno 01 / 160 / Dominik KOželuh hutník z Podarový a matky leonory dcery + Tomáše Mičana z Voseku , matky + Katřiny z Voseku


Marie - 20.2.1772 Darová / radnice 03 / 189 / Josephus Koželuh fodinarius et uxor ejus Catharina

Václav - 8.5.1773 Darová 8 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Josephus ferricusor M Catharinaoo : Josef Koželuh + Barbora Kovandová - 18.5.1774 Darová 8 / Stupno 01 / 155 / Koželuch Josephus faber cu Barbara Kovandin

oo : Josef Koželuh + Barbora Váchová -


Vojtěch - 1.1.1776 Darová 8 / Stupno 01 / 147 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

Jan - 16.6.1777 Darová 8 / Stupno 01 / 148 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

:um: 2.8.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 157 / Joannes filius Josephi Koželuch ferricuhsor, 1-6-0

Anna - 21.2.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 148 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

:um: 30.7.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 157 / Anna filia Josephi Koželuch ferricuhsor, 0-5-0

Šebestián - 6.10.1782 Darová 10 / Stupno 01 / 149 / Koželuch Josephus ferricuhsor M Barbara nata Wachovaoo : Jan Koželuh + Dorota Ungrová -


Václav - 23.1.1778 Darová 10 / Stupno 01 / 150 / Koželuch Joan: ferri cuhsor M Dorothea

Ludmila - 1783

:um: 3.1.1785 Darová 6 / Stupno 01 / 159 / Ludmila tochter Johan Koželuch , 2-0-0

Barbora - 17.10.1786 Darová / Stupno 01 / 149 / Koželuch Johan invalid, Dorota Ungroo : Jan Koželuh + Magdalena Brůhová -


Marie -

Anna - 24.5.1826 Darová 19 / Stupno 01 / 155 / otec nenapsán, matka: Marie dcera Jana Koželuha hutníka z Podarový a matky magdaleny roz. Brůh z Kříšoo : Václav Koželuh + Anna Češpímová? (Čiháková) - -


Josef - 1802 Darová

oo : Josef Koželuh + Marie Černá - 25.11.1828 Darová 16 / Stupno 07 / 61 / Josef Koželuh hameršmid z podarovy vlastní syn Vaclava Koželuha hameršmida z podarový a matky Anny dcery + Jana Čiháka sedláka z Sazovy? 10, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Františka Černého hamršmida z podarový 12 a matky Barobry dcery + Šebestiana Koželuha domakře a hameršmida z Kříš 3, 24-0-0, svob.


Marie - 26.5.1819 Darová 16 / Stupno 01 / 155 / Václav Koželuh hutník z Darový , matka: Anna dcera Jana Češpima? sedláka z sazavy a Kateriny Čihákový manž.Josef - 1738 Darová

oo : Josef Koželuh + Magdalena Brůhová - 9.10.1798 Horní Stupno 23 / Stupno 07 / 6 / Josef Koželuh hamersmid mayster von Darova, 60-0-0, vdovec, nevěstA: Magdalena leibl. tochter des Victorin Bruha schmit, 32-0-0, svob.Antonín - 1800 Darová

oo : Antonín Koželuh + Marie Klaubrová - 28.6.1826 Dolní Stupno 6 / Stupno 07 / 52 / Antonín Koželuh , tovaryš hutnický z darový , 26-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera po + janovi Klaubrovi slouhovi z podstupna a marie laukotovy , 25-0-0, svob.oo : Václav Koželuh + ? - -


Josef - Darová

oo : Josef Koželuh + Kateřina Vácha - 20.11.1768 Darová / Radnice 06 / 51 / honestus sponsus Josephus prorius filius Wenceslai Koželuh ex Darova cum sua honesta sponsa Catharina propria filia Georgy Watha etiam ex Darova- Kříše - -

oo : Jakub Koželuh + Magdalena Smolová - -

on pred rokem 1792


Leopold - 16.9.1770 Březina / Radnice 03 / 176P / Jacobi Kožleuch et uxoris ejus Magdalena nata Smolova

Kateřina - 19.8.1773 Kříše 4 / Stupno 01 / 91 / Koželuh jakobus ferris M: Magdalena sub. Radnitz,

8.9.1776 Kříše 4 / Stupno 01 / 112 / Catharina filia Jacobi Koželuh ferricusoris, 3-0-0

Josef - 18.1.176 Kříše 4 / Stupno 01/ 92 / Koželuh Jacobus ferricusor M Magdalena sub. Radnitz

Jan - 19.10.1778 Kříše 4 / Stupno 01/ 93 / Koželuh Jacobus ferricusor M Magdalena sub. Radnitz

Václav - 17.7.1780 Kříše 4 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Jacobus M Magdalena sub. Radnitz

Vojtěch - 24.4.1783 Kříše 4 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Jacobus M Magdalena nata Heblonek sub. Radnitz

13.9.1783 Kříše 4 / Stupno 01 / 114LD / KOželuh Adalbertus filius Jacobi ferricuhsoris variolis mortus, 0-6-0

Jan - 6.10.1784 Kříše 4 / Stupno 01 / 95 / Kozeluh Jacobus ??? M Magdalena Jegblin?

Magdalena -oo : Josef Carvan?? + Magdalena Koželuhová - 31.7.1791 Kříše 4 / Stupno 07 / 64 / Joseph poz. syn po WEnzlovi Čarvann? khülmayster aus dem dorf Wosek, 30-0-0, svob. nevěsta: Magdalena poz. vdova po Jakobu Kozeluhovi, 40-0-0, vdovaoo : Jan Koželuh + Anna Procházková -


Kateřina -

oo : Josef Ocásek + Kateřina Koželuhová - -


Josefa - 19.11.1873 Kříše 24 / Stupno 16 / 285 / Ocásek Josef havíř z Kříše syn Martina Ocáska havíře z Kříš 24 a matky Anny rozené Kupkové v Kříšech 31, amtka: Koželuhová Kateřina dcera jána Koželuha chalupníka z Kříš 31 a matky Anny rozené Procházkové ze Skomelna 35oo : Jan Koželuh + Josefa Čechová -


Jan - 4.4.1862 Sekeřany

oo : Jan Koželuh + Barbora Krhounková - 12.10.1890 Vranovice 23 / Stupno 20 / 139 / Koželuh Jan havíř v Ückendorfu v Porýnsku / fara Wattenscheid ve Westfalsku / manž. syn Jana Koželuha hutníka v Dolních sekeřanech 23 okr Slado přísl. do Darové a matky Jozefy roz. Čechové ze Stupna , 28-6-0, svob. nevěsta: Krhounková Barbora manž. dcera Václava Krhounková polosedlačka ve Vranovicích 23 a Marie roz. Klimové ze Všenic 3 nar. 16.4.1865, 25-6-0oo : Václav Koželuh + Barbora Salátová - -


Václav - 1794

oo : Václav Koželuh + Anna Klinerová - 3.10.1826 Sklená Huť 8 / stupno 07 / 97 / Václav Koželuh havíř syn po + Václavovi Koželuhovi z huti a Barbory Salatovy , 32-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Václava Klinera vejminkáře z huti a Doroty Bejckovy manžl, věk nenapsán, ,svob.


Anna -

Josef - 7.6.1825 Sklená Huť 12 / Stupno 01 / 49 / otec nenapsán, matka: Anna dcera Vácalva Koželuha pastýře ze Sklenný hutě a Abrbory SalátovyJosef - 1740

oo : Josef Koželuh + Magdalena karlíčková - 21.9.1790 Kříše 21 / Stupno 07 / 63 / Joseph koželuh eisen hammer mayster von Kummer, 50-0-0, vodovec, nevěstA: Magdalena vlast. dcera Vojtěcha Karlíčka bauer