Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Koželuh

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František - dohledat

oo : František Koželuh + Zuzana Auterská (vdova Němcová) - 20.5.1771 Kříše 1 / Radnice 06 / 59 / jsou tu prohozená jména, Zuzana byla dříve provdaná Němcová(oo 18.10.1767 Darová)labo. juvenis Wenceslaus fodinarius Francihsci Koželuh fodinary daroviensis filis cum vidna Zuzana Němcová inquiliny

ona: 17.9.1814 Kříše 33 / Stupno 11 / 133 / Zuzana Koželuhová domkařka, 60-0-0, kolika


Magdalena - 28.8.1772 Kříše 8 / Radnice 03 / 191 / Koželuh Franciscus Zuzanna uxor

oo : Roser Oliverius + Magdalena Koželuhová - 17.11.1802 Kříše 17 / Stupno 07 / 67 / Roser leibl sohn des Wentzl Oliverius hausler aus unter Darova, 29-0-0, nevěstA: Magdalena leibl tochter des Franz Koželuch hammerschmit, 28-0-0


Ludmila - 1.4.1775 Kříše 2 / Stupno 01 / 92 / Koželuh Franciscus ferricupoli M Zuzana sud. Radnitz

Anna - 12.1.1778 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Franc M Zuzana ferricusor M . Zuznaan sub. Radnitz

Václav - 4.6.1780 Kříše 36 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Franc gazary M Zuzana sub. Radnitz

oo : Václav Koželuh + Barbora Rejnová - dohledat / možná Svojkovice


Václav - 6.10.1810 Kříše 33 / Stupno 02 / 178 / Václav Koželuh hutník, matka: Barbora dcera Josefa Šilhana krejčího z Swejkovitz a matky Magdaleny, panství Zbiroh

oo : Václav Koželuh + Anna Selementová - 30.5.1837 Kříše 33 / Stupno 08 / 146 / Václav Koželuh domkař havíř podaný k panství radnickému syn Václava Koželuha hutníka a podruha ze vsy Kříš 33 a amtky Barbory dcery + Františka Reina domkaře ze vsy Svojkovic 14, 27-0-0, svob. nevěsta: Anna selementová pozůstala dcera + Jana Sellementa domkaře a havíře z vsy Horní Stupno 14, a matky Kateřiny dcery + Vojtěcha Vlčka domkaře z Vranovic 34, 17-0-0, svob.

Pozemková kniha - Kříše 331805-1845 / 83 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086759/soap-pn_20181-vs-radnice_sig229_0830?x=514&y=587&w=479&h=210


Růžena - 20.12.1813 Kříše 33 / Stupno 02 / 183 / Václav Koželuh hutník, matka: Barbora dcera Josefa Šilhana z Swejkovitz a matky Barbory, panství Zbiroh

oo : Václav Vorlík + Růžena Koželuhová - 27.1.1834 Kříše 6 / Stupno 08 / 145 / Václav Vorlík havíř podruh syn Jakuba Vorlíka domkaře z Kříš 6 amatky Anny dcery Matěje Novýho sedláka z Chomle 30, 29-0-0, svob. nevěsta: Rozálie Koželuhová vlastní dcera Václava Koželuha domkaře z Kříš 33 a matky Barbory dcery + Václava Šilhana domakře z vsy Svejkovic 6, panství Zbiroh, 20-0-0, svob.

https://www.portafontium.eu/iipimage/30086759/soap-pn_20181-vs-radnice_sig229_0840?x=45&y=62&w=479&h=210


Matěj - 22.12.1817 Kříše 33 / Stupno 02 / 187 / Václav Koželuh hutník, Barbara dcera Františka Rein z Svejkovic hutníka matky Anny

Anna - 1.4.1824 Kříše 33 / Stupno 01 / 101 / Koželuh Václav hutník syn france K: hutníka ze Kříš a Zuzany auterrský jeho manželk, barbora dcera františka Rejna hutnika z Svejkovic a anna

Ludmila - 25.1.1827 Kříše 33 / Stupno 01 / 108 / Václav Koželuh hutník pro zelesnim hammru N33 pod. pans, Radnick. vlastni syn + Františka Koželuha hutníka při zelesnim hammru z vsy Podarovy N5 , a matky + zuzany dcery + Martina Auterského sedlaka z vsy Kříše 18, M: barbora dcera + františka Raina hutníka při zeleznim hammru ze vsy Svejkovic 16 podana k panství zbiroh, a matky + magdaleny dcery + františka Hrlicky? hutnika pri zeleznym hammru ze vsy sicejkovic 16

František - zmíněni v pozemkové knize jako sourozenci Václava Koželuha, dědice čp. 33


Martin - 26.7.1782 Kříše 33 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Franciscus ferricussor M Zuzana nata Auterská sub Radnitz kmotři: Mathias Krocz(vesničan) Maria uxor Mathiae Prochaska(Kříše)

oo : Martin Koželuh + Anna Zeithamlová - 20.8.1811 Kříše 33 / Stupno 07 / 71 / Martin syn františka Koželuha mistra hutnického, 27-0-0, svob., nevěsta: Anna Vojtěcha Zeithamla domkaře Všenitck, matky Ludmilu N22, 16-0-0, svob.

v roce 1837 žil, je psán u pozemkové knize Kříše 1805-1845 / 83 / G / Strejčkovy ženichovo martin Koželuhovy ve Všenicích vyplaceno 6 zl


Anna - 29.4.1813 Všenice 13 / Stupno 02 / 68 / Martin Koželuh hutník, matka: Anna dcera Jana Zeithamla domakře z Všenic matky Ludmilli panství radnic

Josefa - 30.12.1816 Všenice 19 / Stupno 02 / 71 / Martin Koželuh horník, matka: Anna dcera Jana Zeithamla slouhyz Všenic matky Ludmilli

Matěj - 19.10.1817 Všenice 19 / Stupno 02 / 72 / Martin Koželuh hutník, anna dcera Jana Zeithamla domkare a matky ludmily

oo : Matěj Koželuh + Apolena Pfeifarová - 14.10.1851 Všenice 19 / Stupno 08 / 47 / Koželuh matěj, domkař z Všenic, syn Martina Koželuha hutníka z Všenic 19 a matky Anny rozené Zeithamlové z Všenic 19, 30-0-0, nevesta: Apolena Pfeifrová, dcera Tomáše Pfefra, pastýře z Všenic 9 , a matky + kateřiny rozené Nová z Všenic 25-0-0


Josef - 30.12.1852 Všenice 19 / Stupno 05 / 534 / Koželuh Matěj olejkář syn Martina Koželuha hutníka z Všenic 19 a matky Anny rozené Zeithamlovi z Všenic 19, matka: Apollena rozené Pfeifer dcera Tomáše Pfeifra pastýře z Všenic 9 a matky + Kateřiny rozené Nové z Všenic 11

oo : Josef Koželuh + Josefa Fenclová - 19.11.1878 Všenice 19 / Stupno 20 / 5 / Koželuh Josef olejkář a reservník c.k. 35 pluku ze Všenic 19 manž. syn + Matěje Koželuha olejkáře ze Vcenic 19 a matky Apoleny rozené Pfeifer ze Všenic 9, 25-10-0, svob.nar. zdejší matr. fol 581, nevěsta: Josefa fenclová manželská dcera Matěje Fencla nyní mlynáře v Korečníku 17, dříve rolníka v Kostelci 6 a matky Kateřiny rozneé Duchkové z Koryt 1, 21-0-0, svob. nar fara Planá


Jan - 23.6.1855 Všenice 19 / Stupno 05 / 544 / Koželuh Matěj olejkář ve Všenicích syn Martina Koželuha hutníka ve Všenicích 19 a matky Anny rodilé Zeithamolvé ve Všenicích 19, matka: Apolena dcea Tomáše Faifra pastýře ve Všenicích 9 a matky Kateřiny rodilé Nové ve Všenicích 11

oo : Jan Koželuh + Marie Siegrová - predrokem 1884 / dohledat hledamStupno 20 / -70


Josefa - 1883 Všenice 29

Josef - 8.11.1884

Emilie - 1889 Všenice 29

Karel - 20.11.1893 Všenice 29

oo : Karel Koželuh + Marie Ernatová - 22.10.1921 okresní úřad Rokycany / Rokycany OÚ 02 / 76 /


Václav - 12.1.1896 Všenice 29

Antonín - 6.10.1898 Všenice

Bohumil - 3.10.1903 Všenice


Barbora - 27.5.1820 Všenice 18 / Stupno 01 / 166 / Martin koželuch hutnik, Anna dcera Jana Zeithamla domakře matky Ludmily

František - 25.2.1823 Všenice 18 / Stupno 01 / 169 / Martin koželuch hutník syn France K hutníka ze Kříš a Zuzany Auterský, matky : Anna dcera Jana Zeithamla domakře ze Všenic 8 a Ludmilly

Josefa - 8.2.1826 Všenice 19 / Stupno 01 / 171 / Martin Koželuh, hutník, syn France Koželuha hutníka ze Kříš a Zuzany Auterské manželky jeho, matka: Anna dcera jana Zeithamla domkaře ze Všenic 8 a ludmily manželky jeho

Marie - 10.8.1829 Všenice 19 / Stupno 03 / 69 / Martin KOželuh domkař, podaný k panství radnickému, vlastní syn+ Františka Koželuha domkaře z Kříž 33 podruha z panství radnického a matky + Zuzany dcey + Josefa Auterkého sedlaka z Nadryb 15 podaneho k panství Plaskému, matka: Anna dcera + Vojtecha Zeithammla domkaře ze všenic 19 a matkky + kateřiny dcery + josefka nováka domakře Nšimčovic 15 pans. Radnické

Kateřina - 10.11.1835 Všenice 19 / Stupno 04 / 253 / Martin Koželuh, domkař , pod. k Radnicím, syn + Františka Koželuha domakře z Kříš 33, a matky + Zuzany dcery + Josefa Auterského, sedláka z nadryb 15, matka: Anna dcera + Vojtěcha Zeithamla, domkaře z Všenic 19 a matky + Kateřiny dcery + Jozefa Nowáka domkaře z němčova? 15

oo : Josef Kašák + Kateřina Koželuhová - 27.4.1858 Všenice 19 / 9045/102 / otec: Kašak Josef havíř ve všenicích, syn + antonina Kašaka domkaře ve všenicích 20, a matky Barbory rodem Strejčkové ve všenicích 20, matka Kateřina, dcera +Martina Koželuha hutnka a domkare ve všenicích cislo 19 a matky + Anny rodem Zeithamlové ve všenicích 19

potomci v rodokmenu Kašák


Anna - 1785 dohledat

oo : Vojtěch Špiller + Anna Koželuhová - 27.2.1810 Kříše 33 / Stupno 07 / 70 / Vojtěch Spiller hospodar polni, 28-0-0, svob. nevěstA? Anna cera Františka Koželuha mistra hutního z Kříš Zuzana matk panství Radnic, 25-0-0


Matěj - 25.3.1785 Kříše 33 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Frantz shchuehe shenryk? Zuzana Auterská

v roce 1837 žil , je psán u pozemkové knize 1805-1845 / 83 / H / Strejčkovy ženichoco Matěj Koželuhovy

Jiří - 19.10.1792 Kříše 34 / Stupno 02 / 157 Franc Koželuh, Zuzana AuterskáVít - 1729

oo : Vít Koželuh + Anna Klaubrova - 8.6.1770 Skomelno / Radnice 06 / 56 / hoenstus spousus Vitus Koželuh ex pago Skomlno cum sua honesta spousa Anna Klaubrova etiam ex pago Skomelno

on: 20.8.1791 Skomelno 43 / Radnice 08 / 126 / Vit Koželuh hausler, 62-0-0


Magdalena - 27.5.1782 Skomelno 32 / Radnice 08 / 78 / Koželuch Vitus maras? M anna


Barbora - 19.7.1808 Skomelno 29 / Radnice 08 / 89 / otec nenapsán, matka Magdalena dcera Vojtěcha Koželuha zedníka z Skomelna a Anny manž.

Bibiana - 15.7.1813 Skomelno 37 / Radnice 08 / 98 / otec nenapsán, matka: Magdalena dcera Vojtěcha Koželuha zedníka ze Skomelna a Anny

Filipa - 1818 Tuřany 4 / Tuiřany 02 / 5 není online

oo : František Tyl + Filipa Koželuhová - 14.11.1832 Skomelno 43 / Radnice 13 / 213 / František tyll kramář ze Skomelna syn Antonína Tylla kramáře z Kladna Svate-Makétského pstí, a matky Marie roz. Ryblové z Kladna, 21-0-0, nevěstA: Filipa dcea Magdaleny Koželuhové dcery + Víta Koželuha zednika we Skomelně, 15-0-0, svob.


oo : Alexander Rulc + Filipa Tylová(Koželuhová) - 6.2.1860 Kytín 73 / Mníšek pod Brdy 26 / 131 / Rulc Alexander kramář v Kytine narozen na Vytlim Poli , panství Sobotka , syn Matěje Rulce kramáře na Vytlim Poli mateře, Františka rodem Procházkovy, 28-0-0, vdovec, nevěšsta: Tilová Filipina vdova + Františka tila kramáře v Kytině narozené v Tuřanech okres Slaný, dcera Mgdaleny Koželuhové zrozené z Skomelna , 42-0-0, vdova


Josef - 1810-1815

oo : Josef Koželuh + Marie Ocásková - 28.7.1835 Skomelno 36 / Radnice 13 / 215 / Josef Koželuh kramář ze Skomelna syn Magdaleny dcery + Víta Koželuha zedníka we Skomelně, 25-0-0, svob.nevěstA: Marie dcera Matěje Ocáska domakře ve Skomelně a matky Kateřiny roz. Janda, 18-0-0, fol . 481


Anna - 20.2.1855

oo : Václav Valenta + Anna Koželuhová - 17.1.1876 Skomelno 51 / Radnice 13 / 227 / Valenta Václav obuvník v žebráce 21 syn Jana Valenty mlynáře v Korečníku 17 a matky Marie Obermanovy ze Žebráka 13,, nar. 28.11.1850, 25-0-0, svob. nevěsta: Koželuhová Anna dcera Josefa Koželuha obchodníka ze Skomelna 51 a matky Marie Ocáskovy ze Skomelna 36, nar. 23.2.1855, 20-0-0, svob.


oo : Antonín Karfiol + Anna Koželuhová - 23.5.1882 Skomelno / Radnice 13 / 236 / Karfiol Antonín obchodník ve Skomelně 10 narozen ve Vranovicích 5.5.1860 , okr Březnice hjt. Blatná syn Václava Karfiola obchodníka z Vranovic 36 a amrie roz. Melicharové z Vranovic51, 22-0-0, svob. nevěstA: Koželuhová Anna dcera po + Václavu Koželuhovi recte Valentovi ochodníku ze Žebráku 19 dcera + Josefa Koželuha obchodníka ze Skomelna 51 a m. Marie Ocáskové ze Skomelna 36, nar. 23.2.1855, 27-0-0, vdova


Anna - 5.1.1890 Radnice 181 nebo Nový Knín

oo : František Kilián + Anna Karfiolová - 30.9.1913 Plzeň 9 / Plzeň 098 / Kilián František obchodník v Plzni nar. ve Švihově 119, hejt. Klatovy, mž. syn kar. rod. + Jana Kiliána obchodníka ve Švihově 119 a Anny roz. Masner z Nového Knína 42, 24-1-0, nar. 30.8.1889, svob. nevěsta: Karfiolová Anna nar. v Radnicích 181 dcera mž. kat. rod. Antonína Karfiola obchodníka v Radnicích 181 a Anny roz. Koželuh ze Skomelna51, 23-8-0, nar. 5


Rozálie - 1.5.1857 Skomelno 51 / Radnice 18 / 217 / Koželuh Josef kramář ze Skomelna 51 syn + Josefa Koželuha kramáře ze Skomelna 36 a matky + majdaleny roz. Bílkovi ze Skomelna15, matka: Ocásková Marie dcera + Matěje Ocáska chalupníka ze Skomelna 36 a matky Kateřiny rozneé Kovandovy ze Skomelna 47

oo : Josef Kilian + Rozálie Koželuhová - 14.11.1877 Skomelno 36 / Radnice 13 / 229 / Kilian josef obchodník ve skomelně 33 syn Vojtěch Kiliána měšťana v nepomuku 224 a matky Josefy rozené Švarcové z rabí 26, nar. 3.10.1852, 25-0-0, svob. nevěsta: Koželuhová Rozálie dcera Josfa Koželuha obchodníka ze Skomelna 36 a matky marie Ocáskovy z Skomelna 36, nar. 1.5.1857, 20-0-0


Anna - -


Václav - 30.8.1771 Skomelno / Radnice 03 / 186 / Vitus Koželuh murarius et uxor ejus Anna

Kateřina - 6.7.1784 Skomelno 43 / Radnice 08 / 79 / Koželuch Feit maurer, Anna Kraublinoo : Jan Koželuh + Anna - -


Jakub - 11.11.1750 Skomelno / Radnice 03 / 32L / Joannes Kozeluch Mr. Anna

Karel - 9.5.1752 Skomelno / Radnice 03 / 37P / Joannes Kozeluch Mr Anna

oo: Karel Koželuh + Kateřina Králová - 8.11.1778 Skomelno 17 / Radnice 08 / 113L / Koželuh Carolus filius Joannis subrusticus Skomelno 18 cu Catharina filia Simonis Kral Skomelno 23


Anna - 28.8.1782 Skomelno 18 / Radnice 08 / 78 / Koželuch Carolus subrusticus M Catharina nate Kralová

Kašpar - 13.6.1785 Skomelno 18 / Radnice 08 / 79 / Koželuh Carl chalupner , Catharina Kral

oo : Kašpar Koželuh + Terezie Kremlové -


Kateřina - 7.8.1808 Skomelno 48 / Radnice 08 / 89 / Kašpar koželuh podruh syn Karla koželuha a Kateřiny Královi, matka: terezie dcera Karla Kremla podruha ze skomelna a Doroty Vejblový

Marie - 31.3.1811 Skomelno 48 / Radnice 08 / 94 / Kašpar Koželuh domakřř syn Karla a Kateřiny manž., matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna a Terezie Weyblový manž. jeho

Jan - 14.7.1812 Skomelno 18 / Radnice 08 / 96 / Kašpar Koželuh chalupník syn Karla K. a Kateřiny manž., matka: Terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna a Doroty manž. jeho

oo : Jan Koželuh + Anna Čermáková - 11.11.1834 Skomelno 18 / Radnice 13 / 214 / Jan koželuh chalupník z Skomelna syn Kašpara Koželuha chalupníka z Skomelna a matky Terezie rozené Kremlové , 22-0-0, nar. 14.8.1812 str 464?, nevesta: Anna dcera Jána Čermáka sedláka z Skomalena a matky Barbora roz Dudlik, 19-0-0, nar. 20.2.1814 str 472


Jan - 24.6.1843 Skomelno 18 / Radnice 16 / 195 / Jan Koželuh chalupník ze Skomelna 18 syn + kašpara Koželuha chalupníka ze Skomelna 18 a matky + Terezie roz. Krumlové ze Skomenlan 48, matka: Anna Čermáková dcera Jana Čermáka sedláka ze Skmelna 14 a matky Terezie rozneé Dudlové? z Volduch

oo : Jan Koželuh + Josefa Škopková - 25.1.1869 Oujezd 5 u Radnice


Anna - 9.1.1878 Skomelno 51 / Radnice 30 / 277 / Koželuh Jan havíř ze Skomelna 51 syn + Jana Koželuha výminkáře ze Skomelna 18 a matky Anny roz. Čermákovy ze Skomelna 14, matka: škopková josefa dcera Josefa Škopka chalupníka v Oujezdě 5 a matky Josefy roz. Vacíkovy z Hečan 9

oo : Josef Kašák + Anna Koželuhová - 25.11.1901 Skomelno 38 / Radnice 31 / 201 / Kašák Josef, horník z Dol. Stupna nar. na Březině 28.5.1876, syn kat. rod. + Václava Kašáka, horníka z Březiny 38 a matky + Marie roz. Jandovy z Březiny 38, svob. nevesta: Koželuhová Anna, nar. ve Skomelně 9.1.1878 dcera katol. rod. Jana Koželuha, horníka ve Skomelně 61 a matky Josefy roz. Škopkovy z Oujezda 5


Anna - 16.6.1817 Skomelno 18 / Radnice 08 / 104 / Kašpar Koželuh chalupénk syn Karla K a kateřiny Uzlikovy , matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna 18 a Doroty Mulačovi

Barbora - 30.9.1819 Skomelno 18 / Radnice 08 / 108/ Kašpar Koželuh chalupník syn Karla K a kateřiny Uzlikovy , matka: terezie dcera Karla Kremla domkaře ze Skomelna 18 a Doroty Mulačovi


oo : Kašpar Koželuh + Terezie Vitoušová - ze je to ten kašpar výše je jen muj odhad


Václav - ? zapsat na MH

oo : Václav Koželuh + Terezie Vyčichlová -


Antonín - 14.4.1864 Skomelno 21 / Radnice 19 / 212 / Koželuh Václav havíř ve Skomelně 21 syn + Kašpara Koželuha chalupníka ze Skomelně 18 a matky + Terezie rozené Vitoušové ze Skomelna 44, matka: Vyčichlová Terezie dcera + Josefa Vyčichla nádeníka ve Skomelně 15 a matky Anny rozené Fialové z Klatov 121

oo : Antonín Koželuh + Marie Zavadilová - 11.1.1892 Skomelno 27 / Stupno 20 / 154 / Koželuh Antonín horník ze Skomelna 27 manž. syn + Václava Koželuha hhavíře ze Skomelna 21 a choti jeho Terezie roz. Vyčichlové ze Skomelna , 27-9-0, nar. 14.4.1864 Skomelno, nevěsta: Zavadilová Mrie z Březiny 2 nar v bezděkově 28.5.1867 dcera Františka Zavadila dělníka v dolech Šternberských na Březině 2 a matky Anny roz. Blahníkové z Bezděkova 9, 24-8-0, svob.


František - -

oo : František Koželuh + Josefa Sinkulová - -


Božena - 28.6.1892 Skomelno 75 / Radnice 32 / 415 / Koželuh František havíř ze Skomelna 75 syn Václava Koželuha havíře ze Skomelna 68 a matky Terezie Vychlovy? ze Skomelna 15, matka: Sinkulová jsoefa dcera Jsoefa Sinkule havíře ze Skomelna 26 a matky Marie rozené Batí??vy z Dobříše 18

oo : Rudolf Jan Rauch + Božena Koželuhová - 5.10.1918/1913 Radnice / dohledat / není online

sčítání 1921 - Radnice čp. 257ovdovělá ona nar 29.6.1892 Radnice https://www.portafontium.eu/iipimage/34705035/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp257_0020.tif?x=-83&y=166&w=782&h=341

ona: 27.2.1931 nemocnice, Plzeň


Václav - 18.9.1790 Skomelno 18 / Radnice 08 / 81 / Karel Koželuh chalupner, matka: Katharina Kralin


Dorota - 20.8.1754 Skomelno / Radnice 03 / 44P / Joannes Kozeluch Mr Anna

Vít - 30.9.1756 Skomelno / Radnice 03 / 51L / Joannes Kozeluch Mr Annaoo : Václav Koželuh + Barbora Šilhanová/Krocová -


Růžena - 20.12.1813 Kříše 33 / Stupno 02 / 183 / Václav Koželuh hutník, matka: Barbora dcera Josefa Šilhana z Swejkovitz a matky Barbory, panství Zbiroh

oo : Václav Vorlík + Růžena Koželuhová - 27.1.1834 Kříše 6 / Stupno 08 / 145 / Václav Vorlík havíř podruh syn Jakuba Vorlíka domkaře z Kříš 6 amatky Anny dcery Matěje Novýho sedláka z Chomle 30, 29-0-0, svob. nevěsta: Rozálie Koželuhová vlastní dcera Václava Koželuha domkaře z Kříš 33 a matky Barbory dcery + Václava Šilhana domakře z vsy Svejkovic 6, panství Zbiroh, 20-0-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matouš Koželuh + Dorota -


Martin - 1.11.1672 Vejvanov / 7787 / 8 / z vejvanova, Matouš Koželuh otec, Dorota matka, martin dítě

Vít - 15.6.1674 Vejvanov / 7787 / 14 / matouš koželuh otec, dorota matka, víř dítě

Kateřina - 28.10.1678 Vejvanov / 7787 / 31 / Matouš Koželuh otec Dorota Matkaoo : Karel Koželuh + ? -


František - -

oo : František Koželuh + Kateřina Šístková - 28.10.1736 Kříše / Radnice 02/ 113 / hones. adolehcentem Franciscum leg. filium Caroli Koželuch z poddaroví cum honesta Catharina leg. filia Vity Šistek ex pago kříš

ona: 22.1.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 114 / Catharina uxor Francisci Koželuh ferricuhsori, 53-0-0


Josef - 26.10.1737 Kříše / Radnice 02 / 20LC / Franciscus Kozeluch Mr Catharina

Jakub - 1.7.1745 Kříše / Radnice 03 / 8L / Fransicus Kozeluh Mr Catharina

oo : Jakub Koželuh + Magdalena Havlová - 1.11.1768 Kříše / Radnice 06 / 49P / Jacobus proprius dilius Francihci Koželuh ex pago Kříš cum sua honesta sponsa magdalena propria filia supertite def: Simonis Havel ex pago Stupno


Jan - 6.3.1740 Kříše / Radnice 02 / 35PC / Francisus Kozeluch Mr Catharina

Václav - tohle je patrně špatnej zápis kdy u té svatby porhodili jména

oo : Václav Koželuh + Zuzana Němcová - 20.5.1771 Kříše 1 / Radnice 06 / 59 / labo. juvenis Wenceslaus fodinarius Francihsci Koželuh fodinary daroviensis filis cum vidna Zuzana Němcová inquiliny


Šebestián - 23.4.1749 Kříše / Radnice 03 / 26P / Fransicus Kozeluh Mr Catharina

oo : Sebastián Koželuh + Marie Bláhová - 17.1.1773 Kříše 3 / Stupno 01 / 109 / Koželuch Sebastianus filifus Franc. cu Anna Franci Blaha filia


Magdalena - 11.2.1774 Kříše 3 / Stupno 01 / 92 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

Anna - 22.7.1776 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

26.3.1778 Kříše 3 / Stupno 01 / 113 / Anna filia Sebastian Koželuch ferricussor, 1-8-0

Barbora - 3.1.1779 Kříše 3 / Stupno 01 / 93 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria Radnitz

oo : František Černý + Barbora Koželuh - 10.1.1796 Kříše 3 / Stupno 07 / 65 / Franz hinderblieberner sohn nach dem Srt: Joseph Černý einhamer gesel von Darova, 26-0-0, svob. nevěstA: Barbora leibl tochter des Sebestian Kozeluch hamerschmit, 18-0-0, sovb.


Mathias - 23.3.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Sebast ferricusor M Maria nata Bláhová Radnitz

oo : Matěj Koželuh + Marie Blechová - 9.1.1803 Kříše / Stupno 07 / 67 / Mathias leibl sohn des Sebestian Koželuh hammerschmit aus dem dorf Kříš, 24-0-0, svob. nevěstA: MAria hinderbleibene tochter nach dem ??? Martin Blecha bauer, 26-0-0, svob.


Jan - 8.9.1805 Kříše 3 / Stupno 02 / 170 / Matěj Koželuch hutník domakřsyn Šebestiana Koželuha domkaře z Kříš 11, matka: Marie dcera po + Martina Blecha z N12 a matky Kateřiny

František - 10.10.1807 Darová 3 / Stupno 02 / 235 /

Ludmila - 14.2.1809 Kříše 4 / Stupno 02 / 176 / Martin Koželuh hutník, matka: Maria dcera Martina Blechy sedláka z Kříš 28 matky Kateřint

Anna - 18.8.1811 Kříše 4 / Stupno 02 / 179 / Martin Koželuh hutník, matka: Maria dcera Martina Blechy sedláka z Kříš 28 matky Kateřint

Josef - 20.12.1813 Kříše 4 / Stupno 02 / 184 / Martin Koželuh hutník, matka: Maria dcera Martina Blechy sedláka z Kříš matky Kateřint

Barbora - 21.1.1815 Kříše 3 / Stupno 02 / 184 / Martin Koželuh hutník, matka: Maria dcera Martina Blechy sedláka z Kříš

Václav - 19.10.1817 Darová 25 / Stupno 02 / 223 / Martin Koželuh hutník, matka: Maria dcera Martina Blechy sedláka z Kříš

Terezie - 19.6.1820 Darová 25 / Stupno 01 / 151 / Matěj Koželuch mistr hutnický, matka: Marie dcera Martina Blechy sedláka z Kříš matk Kateřiny


Josef - 10.10.1784 Kříše 3 / Stupno 01 / 95 / Koželuh Sebast ???? M Maria Bláhin

František Mathias - 22.8.1787 Kříše 3 / Stupno 01 / 95 / Koželuh sebastian bergman, Maria geboren Blahova

Martin - 16.3.1791 Kříše 3 / Stupno 02 / 155/

oo : Martin Koželuh + Marie Vinšedlová -

https://www.portafontium.eu/iipimage/30086759/soap-pn_20181-vs-radnice_sig229_0920?x=7&y=353&w=481&h=211


Barbora

Matěj - 26.12.1811 Kříše 3 / Stupno 02 / 179 / Martin Koželuh hutník, matka: Marie dcera Františka Wintsherer polní mistr z Vobory matky Kateřiny

Anna - 26.7.1814 Kříše 3 / Stupno 02 / 184 / Martin Koželuh hutník, matka: Marie dcera Františka Windshera šafáře na vobor matky Kateřiny

Kateřina - 2.5.1817 Kříše 3 / Stupno 02 / 187 / Martin Koželuh hutník panství Radnic, matka: Marie dcera Františka Windshera šafáře na vobor matky Kateřiny

Barbora - 4.11.1819 Kříše 3 / Stupno 02 / 168 / Martin Koželuh hutník z Kříš, matka: Marie dcera Františka Vinšedl šafáře na vobor matky Kateřiny

Antonín - 30.10.1822 Kříše 3 / Stupno 01 / 100 / Martin Koželuch hutník syn Sebestiana Koželuha podruha ze Kříš 6 a Marie Bláhovy, matka: Marie dcera France Vinšidla domakře z WEisgrunnu 5 a KAteřiny Ježkovy

oo : Antonín Koželuh + Marie Tenková( vdova Šebková ) - 17.6.1883 Vranovice 48 / Stupno 20 / 50 / Koželuh Antonín horník z Vranovic 10 vdovec syn Koželuha Martina chalupníka z kříš 3 a MArie rodem Vinšedlové z Liblína 13, 60-4-0, vdovec, nar. 30.10.1822 v Kříších, nevěsta: Šebková Marie vdova po + Matěji Šebkovi havíři ve Vrranovicíách 48 dcera Jakuba Tenka kováře z němčovic 5 a Terezie rodem Faitové z Lhotky 7, 43-3-0, nar. 20.3.1840 v němčovicích


Josef - 1.3.1825 Kříše 3 / Stupno 01 / 105 / Martin Koželuh hutník syn Sebestiana Koželuha domakře ze Kříš a Marie Bláhovy , matka: Marie dcera Františka Viešijdla domakře z WEisgrunnu 5 a Kateřiny Zeithamlovy

oo : Josef Koželuh + Marie Kunclová -


František - 26.6.1859 Březina 31 / Stupno 06 / 161 / Koželuh Josef nadeník v březině syn Martina Koželuha hutníka v Kříších 5 a matky Marie rodilé Vinšídlové ve WEisgrunu 5, matka: Marie dcera + Vojtěcha Kuncla chjalupníka v březině 12 a matky + Anny rodilé Nové ve Všenicích 2

oo : František Koželuh + Josefa Sedláčková - 21.11.1881 Březina 13 / Stupno 20 / 32 / Koželuh František dělník ve valcovně v Břasích manž. syn Josefa Koželuha dělníka ve valcovně v březině 13 a matky Marie rozené Kunclové z Březiny 12, 22-4-0, svob. nar. zde matr. VI fiol. 158, nevěsta: Josefa Sedláčková nyní na Březině manž. dcera Václava Sedláčka dělníka ze Švejkovic 36 a matky Josefy rozneé Tittlové z Holoubková, 22-4-0, svob. nar. fara Myto


František -

oo : František Koželuh + Barbora Škopková -


Jan - 23.7.1856 Březina 4 / Stupno 06 / 27 / Koželuh František havíř v Březině syn Martina Koželuha hutníka v Kříších 3 a amtky Marie rodilá Wintšdlové? na Voboře u Liblína , matka: Barbora dcera + FGrantiška %Skopka zedníka ve Vranůvce a matky Františka rodilé Síkorové ve Volini 98

oo : Jan Koželuh + Anna Holmannová - 18.11.1879 Březina 4 / Stupno 20 / 13 / Koželuh Jan dělník v sklárně z Březiny 4 manž. syn Františka Koželuha havíře a domakře z březiny 4 a matky Barbory rozené Skopek z Vranova , 23-3-0, svob. nar. matrika V fol 26, nevěsta: Anna Holmanová manž. dcera + Antonína Holmana hajného v Těních 1 a matky Anny rozené Mašek ze Svejkovic 4, bydlící v březině, 29-0-0, svob. nar. fara Strašice


František - 1863 Březina

oo : František Koželuh + Josefa Nosková - 27.7.1886 Vranov 23 / Stupno 20 / 96 / Koželuch František nabírač v továrně ve Vranově, syn Koželuha Františka havíře z březiny 4 a Barbory roz. Škopkové z Liblína, 22-9-0, svob. nar. v březině, nevěsta: Nosková Josefa dcera Jana Noska hrnčíře z Volduch 75 a Magdaleny roz. Jedličkové z Volduch , 21-9-0, nar fara Volduchy


Ferdinand - 3.11.1868 Březina fol. 34

oo : Ferdinand Koželuh + Aloisie Andrlová - 12.6.1892 Vranov 20 / Stupno 20 / 162 / Koželuh Ferdinanad sklář z Březiny 4 nar. na Břžezině4, syn Frnatiška Koželuha dělníka v dolech uhelných a Barbory roz. Škopkové z Liblína, 26-7-0, svob. něvesta: Andrlová Aloysie rodem i obydlím z Kříš 42 dcera josefa Andrla dozorce při horách Šternberských v Kříších 42 a MArie roz. Šmídové z březiny 32, 19-8-0, svopb. nar. 15.10.1872 Kříše


Vojtěch - 15.2.1795 Kříše 3 / Stupno 02 / 159 / Sebestian koželuh hammersmit, Maria Blahin

Marie - 17.8.1797 Kříše 3 / stupno 02 / 162 / Sebestian koželuh hammersmit, Maria Blahin

oo : Blažej Rejtc? + Marie Koželuhová - 3.2.1823 Kříše 15 / Stupno 07 / 74 / Blažej Rejtc syn Amtěje Reitce domakře ze vsy Kopidlo plaskeho p. a anny Nimcový , 30-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Šebestiána Koželuha domakře ze kříš a Marie Blechovy manž. jeho , 26-0-0, svob.


Anna - 17.9.1752 Kříše / Radnice 03 / 38P / Franciscus Koželuch Mr Catharina

Barbora - 3.8.1757 Kříše / Radnice 03 / 53L / Franciscus Koželuch Mr Catharinaoo : Vilém Koželuh + ? -


Jan - 8.2.1735 Železná huť / Radnice 02 / 4 / Gulielmy Kozeluch Mr Apollonia

Ignác - 1.2.1738 Svatá Barbora z Huti / Radnice 02 / 28LN / Gulielmy Kozeluch Mr Apollonia

Václav -

oo : Václav Koželuh + Apolena Drábková - 2.11.1755 Skomelno / Radnice 06 / 18PC / ´honestum Wenceslaum leg. supertite filium def: Guhelmi Kozeluch cumhonesta Apolonia leg. filia supertite def. Josephi Drabek


Kateřina - 4.3.1757 Skomelno / Radnice 03 / 52L / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Zuzana - 12.5.1759 Skomelno / Radnice 03 / 58P / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Václav - 7.5.1765 Všenice / Radnice 03 / 104 / Wenceslau Kozeluh Mr Apolonia

Dorota - 11.2.1768 Všenice / Radnice 03 / 140L / Wenceslai Kozeluh Mr Apoloniaoo : František Koželuh + Kateřina Semeliat? - 22.4.1782 Kříše 3 / Stupno 01 / 110 / Koželuch Francisci ferricusor er Kriš 3 cu: Catharina filia post + Mathai Semeliat et Kříš, svědci Bernad a Ignác Koželuhovioo : Jan Koželuh + Kateřina Kovandová - 9.1.1757 Skomelno / Radnice 06 / 20PN / hoenstum vidnum Joannem Kozeluch cum honesta anella Catharina leg. filia Joannis Kowanda


Jan - 20.7.1758 Skomelno / Radnice 03 / 55L / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Dorota - 4.8.1759 Skomelno / Radnice 03 / 59L / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Anna - 10.1.1762 Skomelno / Radnice 03 / 68LN / Joannes Kozeluch Mr Catharina

Vít - 15.2.1764 Skomelno / Radnice 03 / 86P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Jan - 4.9.1765 Skomelno / Radnice 03 / 108P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Martin - 29.10.1767 Skomelno / Radnice 03 / 136P / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Anna - 7.2.1769 Skomelno / Radnice 03 / 153L / Joannis Kozeluch et uxoris ejus Catharina

Leopold - 10.11.1771 Skomelno 18 / Radnice 03 / 187 / Joannes Kozeluch subechtie? et uxor ejus Catharinaoo : Jakub Koželuh + Ludmila Vytoušová -


Anna - -

Jan - 6.1.1814 Skomelno 12 / Radnice 08 / 99 / otec nenapsán, matka?. Anna dcera jakuba Koželuha domkaře zdejšího a Ludmily Vytaušovéoo : Václav Koželuh + Benigna - -


Benigna - 7.12.1761 Bezděkov / Radnice 03 / 67P / Wenceslai Kozeluch et Benignaoo : Václav Koželuh + Barbora Pešková - 11.2.1784 Kříše 14 / Stupno 01 / 110 / Koželuch Wenceslay sponsus N 14 Kříš, nevěsta: nezapsána


Vojtěch - 14.4.1785 Kříše 14 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Wentzl schukr? Barbara Peškyn

:um: 4.2.1787 Kříše 14 / Stupno 01 / 114 / Koželuh Adalbertus sohn des Wentzl schankel, 2-0-0

Matěj - 16.4.1787 Kříše 14 / Stupno 01 / 95 / Koželuch Wentzl schänekr? Barbara Peškyn

oo : Matěj Koželuh + Marie Jilková - 4.11.1817 Všencie 11 / Stupno 07 / 25 / Matěj Koželuh syn Václava Koželuha šenkýře z Kříš barbory amtky , 30-0-0, svob. nevěsta. Marie martina Jilka pastejře matky Anny, 17-0-0, svob.


Kateřina - 17.6.1789 Kříše 14 / Stupno 02 / 153 /

Anna - 9.3.1791 Kříše 14 / stupno 02 / 155 /

Václav - 4.5.1793 Kříše 14 / Stupno 02 / 157 / Wentlz Koželuh schenkr, Barbaar peškin

Barbora - 16.10.1795 Darová 8 / Stupno 2 / 228 / Wentzl Koželuh hausler, Barbara Peschkin

Jan - 28.5.1798 Kříše 14 / Stupno 02 / 162 / Wentzl Koželuh hausler, Barbara peškin

Terezie - 30.5.1801 Horní Stupno 27 / Stupno 02 / 14

Kateřina - 22.1.1805 Horní stupno 9 / Stupno 02 / 19 / Václav koželuh podruch , Babara Pešková

Mariana - 12.9.1809 Sklenná Huť 4 / Stupno 02 / 128 / Václav Koželuh pastýř, matka: Barbora dcera Václava Peška sedláka z Vranovic matky Doroty


- Darová - -

Kateřina - :um: 22.6.1782 Darová / Stupno 01 / 158 / Cathar: uxor Josephi Koželuh ferricuhsor ex Darova, věk neuveden

Matěj - :um: 24.4.1784 Darová / Stupno 01 / 158 / Mathes Koželuh ?? molitoris et Slabety


oo : Karel Koželuh + ? - -


František - Z Poddarovi

oo : František Koželuh + Kateřina Šytková(Kříše) - 28.10.1736 / Radnice 02 / 111 / Franciscum legitimum filium Caroli Koželuh z Poddarovi , cum honesta Catharina leg. filia Viti Š(Ž)ytek e pago Křiš


Václav -

oo : Václav Koželuh + Ludmila Sýkorová - 20.10.1744 Darová / Radnice 02 / 132 / Wenceslaum leg. filium Caroli Koželuh mejestry officina ferrea cum honesta virge Ludmila leg. filia def. Rudolphy Sykora ?? civis


Anna - 1725

:um: 4.11.1785 Darová 10 / Stupno 01 / 159 / Anna tochter nach dem ? Karl Koželuch, 60-0-0oo : Antonín Koželuh + Alžběta - -


Jan - 18.4.1737 Darová / Radnice 02 / 17PN / Antony Kozeluch Mr elisabtha

Anna Marie - 24.3.1741 Darová / Radnice 02 / 42L / Antony Kozeluch Mr elisabtha

Vavřinec - 22.6.1743 Svatá Barbora / Radnice 02 / 59PC / Antony Kozeluch Mr Elisabetha

Antonín - 26.8.1745 Svatá Barbora / Radnice 03 / 8P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Kateřina - 1.10.1746 Svatá Barbora / Radnice 03 / 15L / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Tereza - 25.6.1750 Svatá Barbora / Radnice 03 / 30P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Ludmila - 16.8.1752 Svatá Barbora / Radnice 03 / 38P / Antonius Kozeluch Mr. Elisabetha

Anna Barbora - 25.10.1756 Svatá Barbora / Radnice 03 / 51L / Antonius Kozeluch Mr. Elisabethaoo : Václav Koželuh + Ludmila - -


Ignác Martin - 23.12.1744 Darová / Radnice 03 / 70PC / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

oo : Ignác Koželuh + Anna Řípová (nová, horáková) - 16.5.1773 Darová 9 / Stupno 01 / 155 / Koželuch Ignatius ferricuhsor cum Anna post + Joan Řípa

:um: ona: 30.7.1782 Darová / Stupno 01 / 158 / Anna uxor Ignati Koželuch ferricuhsor, věk neuveden


Václav - 28.1.1774 Darová 9 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

oo : Václav Koželuh + Anna Čespivy? - ze sázavy


Josef - 15.9.1802 Darová / Stupno 02 / 231

oo : Josef Koželuh + Marie Černá - 25.11.1828 Darová 16 / Stupno 07 / 61 / Josef Koželuh hameršmid z podarovy vlastní syn Vaclava Koželuha hameršmida z podarový a matky Anny dcery + Jana Čiháka sedláka z Sazovy? 10, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Františka Černého hamršmida z podarový 12 a matky Barobry dcery + Šebestiana Koželuha domakře a hameršmida z Kříš 3, 24-0-0, svob.


Ignác - 14.4.1805 Darová 9 / Stupno 02 / 232 /

Jan - 3.3.1807 Darová 9 / Stupno 02 / 234 /

František - 14.3.1810 Darová 16 / Stupno 02 / 238 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2380-n?x=80&y=212&w=710&h=314

Anna - 26.5.1813 Darová 16 / Stupno 02 / 242 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2420-n?x=445&y=236&w=710&h=314

Ignác - 21.11.1815 Darová 16 / Stupno 02 / 244 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2440-n?x=484&y=88&w=592&h=262

Marie - 26.5.1819 Darová 16 / Stupno 01 / 155 / Václav Koželuh hutník z Darový , matka: Anna dcera Jana Češpima? sedláka z sazavy a Kateriny Čihákový manž.


Jan - 24.3.1775 Darová 9 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

Jakub - 3.10.1776 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

Josef - 17.2.1778 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

:um: 7.5.1778 Darová 9 / 157 / Koželuch Josephus filius Ignaium ferri-cuhsoris, 0-2-9

Ignác - 2.7.1779 Darová 10 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius ferricusor M Anna

oo : Ignác Koželuh + Marie Třísková ? - -


Frantšek - 7.6.1816 Darová 16 / Stupno 02 / 245 / Ignác Koželuch hutník, matka: Marie dcera Karla Třísky ?báka z K??ozerova a Terezie matky

Barbora - 29.9.1826 Darová 7 / Stupno 01 / 155 / Ignác Koželuch hutník syn Ignáce K. hutníka z Podarový a matky Anny roz. Horákový z poddarový , matka: Marie dcera Karla Tříšky? rybáka z Kačerova a Terezie matky


Tadeáš - 18.2.1782 Darová 9 / Stupno 01 / 148 / Koželuch Ignatius gazarius M Anna nata Řípova

oo : Tadeáš Koželuh + Barbora Váchová - 26.5.1805 Darová 9 / Stupno 07 / 57 / Tadeáš Koželuh z farový hutník, 22-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Václava Wachi mlynáře z darový a matky Anni , 20-0-0, svob.


Prokop - 23.8.1806 Darová 9 / Stupno 02 / 234 /

oo: Prokop Koželuh + Kateřina ?arta - 1.2.1830 Darová 11 / Stupno 07 / 62 / Prokop Koželuh hutník a podruh z podarovy , vlastní syn tadeáše Koželuha hutníka a domkaře z podarový 8 a matky arbory dcery Václava Wachy podruha z vsy Sverkovic 25, 24-0-0, svob. nevěsta: Kateřia dcera Franiška ?arta domakře z podarový 11 a matky Marie dcery Jana Mulače podruha z vsy horního stupna 29, 25-0-0, svob.


Mariana - 28.12.1808 Darová 8 / Stupno / 236

Vojtěch - 15.1.1811 Draová 8 / Stupno 02 / 238 /

Matěj - 6.1.1813 Draová 8 / Stupno 02 / 242 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2420-n?x=41&y=80&w=710&h=314

Jan - 5.7.1815 Darová 8 / Stupno 02 / 244 /

Ignác - 10.9.1816 Darová 8 / Stupno 02 / 245 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2450-n?x=61&y=561&w=592&h=262

Anna - 23.4.1819 Darová / Stupno 01 / 155 / Tadiáš Koželuh hutnický tovaryš, matka: Barbara dcera Václava Váchy mlináře zdejšího a Anny manželkjy jeho

Václav - 9.9.1821 Darová 8 / Stupno 01 / 151 / tadeáš Koželuch hutník syn Ignáce K. hutníka z Darovy a Anny Nový, matka: Barbora dcera Václava Váchy mlynáře z malýho mlejjna z Darový a Anny Ungrový

Josef - 5.1.1824 Darová 8 / Stupno 01 / 160 / tadeáš Koželuch domkař a ? hutnický tovaryš ??? ??? domů, matka: Barbora vlastní dcera Václava Váchy mlynáře zdejšího matky Anni po + Jakubovi Ungrovy hutníku ze vsy zvejkovské zbytovského panství

Jan - 22.10.1826 Darová / Stupno 01 / 155 / Tadeáš Koželuch syn Ignáce K utnáka z Darový a Anny Nový , matka:. Barbora dcera Václava Váchy mlynáře z malýho mlejna pod darovouy a Anny Ungrovy


Eleonora - 1789

oo : Jakub Šucha + Eleonora Koželuhová - 23.6.1811 Darová 16 / Stupno 07 / 58 / jakub SChucha soldat von Lobl regimunt 35 ?? ?? 3, 27-0-0, svob. nevěsta: eleonora dcera Ignatiusa koželuha hutnického mistra z Darové 1ž a matky Anny, 22-0-0


Josef Jáchym - 12.3.1747 Darová / Radnice 03 / 17L / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

Bernard - 17.4.1752 Darová / Radnice 03 / 37LD / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmila

oo : Bernard Koželuh + Anna Černá - -


Kateřina - 3.5.1787 Darová 10 / Stupno 01 / 149 / Koželuh Bernardus hausler, Anna Černá

Barbora - 13.2.1789 Darová 10 / Stupno 02 / 225 /

Václav - 29.1.1791 Darová 10 / Stupno 02 / 226 /

Anna Marie - 30.10.1793 Darová 9 / Stupno 02 / 227 /

Kateřina - 1793

oo : Josef Keberle + Kateřina Koželuhová - 9.5.1813 Darová 5 / Stupno 07 / 59 / Josef syn josefa keberle z Sk. huter matk Kateřiny, 19-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Bernarda Koželuha domakře z darova a matky Anni, 20-0-0, svob.


Pavel - 29.6.1757 Darová / Radnice 03 / 52P / Wenceslau Kozeluh Mr Ludmilaoo : Matěj Koželuh + Dorota - -


Anna - 11.10.1752 Darová / Radnice 03 / 38P / Mathias Kozeluch Mr Dorothea

Tereza - 19.9.1754 Darová / Radnice 03 / 45L / Mathias Kozeluch Mr Dorothea

Vojtěch - 5.9.1756 Darová / Radnice 03 / 50 / Mathias Kozeluch Mr Dorotheaoo : Josef Koželuh + Kateřina Nová - -

:um: ona: 11.7.1774 Darová 8 /Stupno 01 / 157 / Catharina uxor Josephi Koželuch ferri cuhsoris, 26-0-0


Dominik - 6.1.1770 Darová / radnice 03 / 167L / Josephi Koželuh et uxoris ejus Catharina nate vaNova

oo : Dominik Koželuh + Marie Faitová -


Barbora - 26.8.1800 Darová 11 / Stupno 02 / 230 /

Marie - 22.8.1803 Darová 13 / Stupno 02 / 232 /

oo : Josef Turc? + Marie Koželuhová - 6.2.1826 Darová 3 / Stupno 07 / 60 / Josef Turc? syn po + tomáši Turcovi domakři z Kříš a Kateřiny Skočný, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Dominika Koželuha hutního z Darový a marie , 23-0-0, svob.


Václav - 9.9.1806 Darová 19 / Stupno / 234 /

Josef - 31.1.1809 Darová 19 / Stupno 02 237 /

Anna - 30.9.1811 Darová 19 / Stupno 02 / 240 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2400-n?x=86&y=189&w=710&h=314


oo : Dominik Koželuh + Leonora Mičanová? -


Terezie - 6.4.1821 Darová 19 / Stupno 01 / 160 / Dominik KOželuh hutník z Podarový a matky leonory dcery + Tomáše Mičana z Voseku , matky + Katřiny z Voseku


Marie - 20.2.1772 Darová / radnice 03 / 189 / Josephus Koželuh fodinarius et uxor ejus Catharina

Václav - 8.5.1773 Darová 8 / Stupno 01 / 147 / Koželuch Josephus ferricusor M Catharinaoo : Josef Koželuh + Barbora Kovandová - 18.5.1774 Darová 8 / Stupno 01 / 155 / Koželuch Josephus faber cu Barbara Kovandin

oo : Josef Koželuh + Barbora Váchová -


Vojtěch - 1.1.1776 Darová 8 / Stupno 01 / 147 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

Jan - 16.6.1777 Darová 8 / Stupno 01 / 148 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

:um: 2.8.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 157 / Joannes filius Josephi Koželuch ferricuhsor, 1-6-0

Anna - 21.2.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 148 / Koželuch josephus ferricusor M Barbara

:um: 30.7.1779 Darová 8 / Stupno 01 / 157 / Anna filia Josephi Koželuch ferricuhsor, 0-5-0

Šebestián - 6.10.1782 Darová 10 / Stupno 01 / 149 / Koželuch Josephus ferricuhsor M Barbara nata Wachovaoo : Jan Koželuh + Dorota Ungrová -


Václav - 23.1.1778 Darová 10 / Stupno 01 / 150 / Koželuch Joan: ferri cuhsor M Dorothea

Ludmila - 1783

:um: 3.1.1785 Darová 6 / Stupno 01 / 159 / Ludmila tochter Johan Koželuch , 2-0-0

Barbora - 17.10.1786 Darová / Stupno 01 / 149 / Koželuch Johan invalid, Dorota UngrJosef - 1738 Darová

oo : Josef Koželuh + Magdalena Brůhová - 9.10.1798 Horní Stupno 23 / Stupno 07 / 6 / Josef Koželuh hamersmid mayster von Darova, 60-0-0, vdovec, nevěstA: Magdalena leibl. tochter des Victorin Bruha schmit, 32-0-0, svob.


Antonín - 16.10.1799 Darová 13 / Stupno 02 / 230 /

Marie - 30.8.1801 Darová 13 / Stupno 02 / 231 /


Anna - 24.5.1826 Darová 19 / Stupno 01 / 155 / otec nenapsán, matka: Marie dcera Jana Koželuha hutníka z Podarový a matky magdaleny roz. Brůh z KříšAntonín - 1800 Darová

oo : Antonín Koželuh + Marie Klaubrová - 28.6.1826 Dolní Stupno 6 / Stupno 07 / 52 / Antonín Koželuh , tovaryš hutnický z darový , 26-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera po + janovi Klaubrovi slouhovi z podstupna a marie laukotovy , 25-0-0, svob.oo : Václav Koželuh + ? - -


Josef - Darová

oo : Josef Koželuh + Kateřina Vácha - 20.11.1768 Darová / Radnice 06 / 51 / honestus sponsus Josephus prorius filius Wenceslai Koželuh ex Darova cum sua honesta sponsa Catharina propria filia Georgy Watha etiam ex Darova- Kříše - -

oo : Jakub Koželuh + Magdalena Smolová - -

on pred rokem 1792


Leopold - 16.9.1770 Březina / Radnice 03 / 176P / Jacobi Kožleuch et uxoris ejus Magdalena nata Smolova

Kateřina - 19.8.1773 Kříše 4 / Stupno 01 / 91 / Koželuh jakobus ferris M: Magdalena sub. Radnitz,

8.9.1776 Kříše 4 / Stupno 01 / 112 / Catharina filia Jacobi Koželuh ferricusoris, 3-0-0

Josef - 18.1.176 Kříše 4 / Stupno 01/ 92 / Koželuh Jacobus ferricusor M Magdalena sub. Radnitz

Jan - 19.10.1778 Kříše 4 / Stupno 01/ 93 / Koželuh Jacobus ferricusor M Magdalena sub. Radnitz

Václav - 17.7.1780 Kříše 4 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Jacobus M Magdalena sub. Radnitz

Vojtěch - 24.4.1783 Kříše 4 / Stupno 01 / 94 / Koželuh Jacobus M Magdalena nata Heblonek sub. Radnitz

13.9.1783 Kříše 4 / Stupno 01 / 114LD / KOželuh Adalbertus filius Jacobi ferricuhsoris variolis mortus, 0-6-0

Jan - 6.10.1784 Kříše 4 / Stupno 01 / 95 / Kozeluh Jacobus ??? M Magdalena Jegblin?

Magdalena -oo : Josef Carvan?? + Magdalena Koželuhová - 31.7.1791 Kříše 4 / Stupno 07 / 64 / Joseph poz. syn po WEnzlovi Čarvann? khülmayster aus dem dorf Wosek, 30-0-0, svob. nevěsta: Magdalena poz. vdova po Jakobu Kozeluhovi, 40-0-0, vdovaoo : Jan Koželuh + Anna Procházková -


Kateřina -

oo : Josef Ocásek + Kateřina Koželuhová - -


Josefa - 19.11.1873 Kříše 24 / Stupno 16 / 285 / Ocásek Josef havíř z Kříše syn Martina Ocáska havíře z Kříš 24 a matky Anny rozené Kupkové v Kříšech 31, amtka: Koželuhová Kateřina dcera jána Koželuha chalupníka z Kříš 31 a matky Anny rozené Procházkové ze Skomelna 35oo : Jan Koželuh + Josefa Čechová -


Jan - 4.4.1862 Sekeřany

oo : Jan Koželuh + Barbora Krhounková - 12.10.1890 Vranovice 23 / Stupno 20 / 139 / Koželuh Jan havíř v Ückendorfu v Porýnsku / fara Wattenscheid ve Westfalsku / manž. syn Jana Koželuha hutníka v Dolních sekeřanech 23 okr Slado přísl. do Darové a matky Jozefy roz. Čechové ze Stupna , 28-6-0, svob. nevěsta: Krhounková Barbora manž. dcera Václava Krhounková polosedlačka ve Vranovicích 23 a Marie roz. Klimové ze Všenic 3 nar. 16.4.1865, 25-6-0oo : Václav Koželuh + Barbora Salátová - -


Václav - 1794

oo : Václav Koželuh + Anna Klinerová - 3.10.1826 Sklená Huť 8 / stupno 07 / 97 / Václav Koželuh havíř syn po + Václavovi Koželuhovi z huti a Barbory Salatovy , 32-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Václava Klinera vejminkáře z huti a Doroty Bejckovy manžl, věk nenapsán, ,svob.


Anna -

Josef - 7.6.1825 Sklená Huť 12 / Stupno 01 / 49 / otec nenapsán, matka: Anna dcera Vácalva Koželuha pastýře ze Sklenný hutě a Abrbory SalátovyJosef - 1740

oo : Josef Koželuh + Magdalena Karlíčková - 21.9.1790 Kříše 21 / Stupno 07 / 63 / Joseph koželuh eisen hammer mayster von Kummer, 50-0-0, vodovec, nevěstA: Magdalena vlast. dcera Vojtěcha Karlíčka bauer


Barbora - 7.5.1800 Kříše 4 / Stupno 02 / 164 / Koželuh Joseph hammerschmit, matka: Magdalena Vlčkin


https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_1380-n?x=340&y=105&w=853&h=377

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu