Rodokmen: Král

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Vít -

oo : Vít Král + ? - hledam / BližanovyMyslív 02 | 142-145 183 / Plánice 37 / -


Jan - 1707 hledam / BližanovyMyslív 02 | 94-97 132-141 176-178 180-182 nic / Plánice 04 / 2-33 nic

oo : Jan Král + Kateřina Dohová - 22.5.1737 Srbice / Zdebořice 01 / 206 / Jan syn Víta Krále z mestečka K? pastýři blyžnovich kostelu s kateřinou dcerou po + Šebestianovi Dohovy pohodnim ze Straubniku(Bystré) osadi Stobořické(Zdebořice)

on: 5.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Joannes Kral inquilinus Podhuří, 65-0-0

ona: 22.1.1785 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Catharina supertes vidna post + joannem Kral foricarium podhuří, 92-0-0


Sebastián - 25.3.1738 Srbice / Zdebořice 01 / 84 / Jan Kral matka Kateřina oba svobodný

oo : Sebastián Král + Apolena - dohledat ,hledam Vrčeň 10 -- 60-79 / hledam Kotouň 03 / 144-158 nic nebylo to v Podhuří, Zdebořice 01 / 225-238 nic

ona: 1.9.1762 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 219 / Apolonia uxor Sebastiani Kral foricari ex pafo Podhuří, atatis 30-0-0


Václav - 28.9.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 89 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Apolonia parentum liberorum

8.10.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 218 / wencelsus filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-12

Mrtvě nar. - 25.8.1762 Podhůří / Kotouň 03 / 219 / infans Sebastiani Kral Foricary post collatus obhtetrice


oo : Sebastián Král + Rozálie Gruberová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

on: 18.11.1815 Podhůří / Kotouň 08 / 55 / Sebastian Kral samotník z Podhuří, 85-0-0


Vít Matěj - 21.9.1763 Podhůří / Kotouň 03 / 98 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

17.5.1835 Bezděkovec 30 dohledat

Kateřina - 24.11.1764 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 103 / filia leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

1.10.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Catharina filia Sebastiani Kral foricari podhuře, 16-0-0

Matěj - 30.4.1766 Podhůří / Kotouň 03 / 110 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.5.1766 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 227 / Mathias filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-9

Barbora - 12.5.1767 Podhůří / Kotouň 03 / 114 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.6.1768 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 101 / Barbara filia Sebestiani Kral foricani

Anna Marie - 9.1.1769 Podhůří / Kotouň 04 / 9 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

oo : Matěj Kaiser + Marie Králová - 10.1.1786 Podhůří 10 / Kotouň 07 / 45 / honestus sponsus Mathias supehtestes dilis post + Wenceslaum Keyser foricariam schlükburgluhem, 21-0-0, svob. nevěsta: honesta anella maria filia Sebastiani Kral foricari Podhuří 10, 16-0-0, svob.

on: 12.6.1831 Plzeň 34 / Plzen 038 / 400 / Matěj Kaiser kat, 70-0-0, zápal plic

ona: 23.2.1845 Doubravka / Plzeň 040 / 124 / Keiser Marie rození Kral manželka Matěje Keiser měšťana a kata v Plzni, 87-0-0, věkem


Jakub - 16.7.1770 Podhůří / Kotouň 04 / 15 / Jacobus filius leg. Sebastian Kral forricari podhuretisch uxoris Rosalie parentum liberoum ejus

oo : Jakub Král + Ludmila Kaiserová - 26.1.1796 Kamenná 9 u Holušic / Chraštice 06 / 14 / Jakub syn Sebestiana Krale pohodného z Podhuří swobodný, 26-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera + Václava Kayser pohodného svobodná, 24-0-0, svob.

ona: 22.6.1802 Dožice 43 / Čížkov 05 / 263 / Ludmilla Kral wasenmisters, 31-0-0


Františka - 28.1.1797 Lnáře 78 / Lnáře 01 / 68 / manž. dcera, otec: Jakub Král, podruch, matka: Ludmila dcera Waclava Kaysra samoty v Zbořijích a Marie manželky jeho | http://digi.ceskearchivy.cz/cs/5278/68

oo : Augustýn Bauer + Františka Králová - 31.10.1813 Dožice 9 / Čížkov 05 / 41 / Augustin Bauer drnomister z borku , 17-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Jakuba Krále drnomistra dožickýho, manželky Ludmily , 16-0-0

jejich 5 děti mám na MH


Marie - 9.1.1799 Dožice 44 / Čížkov 05 / 149 / manželská otec: Jakob Kral wasenmeister, Ludmilla Holzknecht,

14.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Maria Kral drnomistra dcera, 5-0-0, neštovice

Anna Marie - 11.2.1800 Dožice 43 / Čížkov 05 / 150 / Jacob Kral Wafenmister, Ludmilla Holtzknecht, kmotri: Mathias a Maria Kayserin wasenmeister und ehewirb von Žinkau

oo : Jan Čech + Anna Marie Králová - 20.5.1823 Dožice 20 / Čížkov 12 / 19 / Ján Čech domkař z borku u suchomast 4, syn Prokopa čzecha domkare z Borku čp.4? a matky Evy Koliharova z Knína, 24-0-0, svob. Anna dcera Jakuba Krále, třetinu sedlského gruntu uživatele z čp.20 z dožic a mateře Lidmily Kaysrove v Holzknech z Kašové lhůty, 22-0-0, svob.

jejich potomci v rodokmenu Čech


oo : Jakub Král + Marie Mayerová - 5.10.1802 Drahkov 21 / Letiny 03 / 7 / Jakob Kral Wassenmeister(pohodný) von Dožic 43 herrshaft Dožic, 35-0-0, vdovec,nevěsta: Maria tochter des + Andreas Mayer inmanns von Drachkov herrshaft Rokyenitz 21 und der mutter Maria,22-0-0, svob.

on: 6.9.1834 Dožice 62 / Čížkov 14 / 22 / Jakub Král domkař a konský handlíř, 70-0-0


Matěj - 15.9.1803 Dožice 43 / Čížkov 05 / 155 / Jacob Kral wasenmister, Maria Langmeyer, svědci : Mathes a Marie Kayser, wasenmister von Žinkau dessen eheweib

16.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Matěj Král drnomistra syn, 1-0-0, neštovice

Matěj - 7.9.1805 Dožice 9 / Čížkov 06 / 16 / Jakub Kral drnomistr do Dořiž podany, Marie rozena Mayer, svědci: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : Matěj Král + Barbora Arnoštová - 7.11.1826 Dožice 20 / Čížkov 12 / 25 / Matěj král syn Jakuba Krále třetináře a koňského handlíře z Dožic 20 a mateře Marie Mayerové z drachkova, 21-0-0, svob. nevěsta: Barbara dcera Jána Arnošta domkaře a toho času vrchnostenského hajného z Dožic 57 a mateře Anny Pozerové? též z Dožic, 19-0-0, svob.


Dominik - 27.2.1829 Dožice 20 / Čížkov 07 / 29 / Mastěj Král chalupník z dožic 20 syn Jakuba Krále chalupníka z Dožic 20 a matky Marie Margarety z Drahkova, matka: Barbora dcera Jana Arnošta domkaře z Dožic 59 a matery Anny Pocerové z Dožic

oo : Dominik Král + Marie Skálová -


Jan - 20.1.1849 Mladý Smolivec 43 / Budislavice 09 / 3 / Dominik Král polosedlák z Mladého Smolivce 43 syn Matěje Krále šenkýře z Dožic 29 a matky Brbory rozené Arnošt z Dožic 36, matka: Marie dcera Josefa Skály sedláka z Měřína5 amatky Barbory rozneé Čada z Čížkovic 5

oo : Jan Král + Filoména Mašková -


Alžběta - švadlena v Dožicích


Josef - 16.1.1808 Dožice 9 / Čížkov 06 / 32 / Jakub Král drnomister svobodný, Marie dcera Ondřeje Mayer manž. Marie z Drachkova Panství Kocenic, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

4.5.1809 Dožice 9 / Čížkov 05 / 266 / Josef syn jakuba Krale drnomistra, 1-6-0 neštovice

Josef - 31.1.1810 Dožice 9 / Čížkov 06 / 46 / Jakub Kral drnomister svobodný, matka: Marie dcera Indřeje Langmayera drnomistra z Drachkova manž. Marie, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

Marie - 19.6.1811 Dožice 9 / Čížkov 06 / 57 / Jakub Kral tamnější drnomister dožický podaný, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera manž. Barbary kocenovskýho drnomistra, kmotrové: Marie Kayser drnomistrová ze Žinkova a Martin Pa??ka, sedlák z Dožic

František - 6.12.1813 Dožice 9 / Čížkov 06 / 76 / Jakub Kral tamnejsí drnomistr podany Dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z Korenic manž. Barbory pod. Kocemický, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : František Král + Josefa Eichlerová(vdova Hendrychová) - 17.1.1832 Čimelice / Čimelice 14 / 39 / Dožice 69, František vlastní syn Jakuba Krále wasenmeister z Dožic a matky Marie rozené Mayer, 19-0-0, svob., nevěsta: Nové Dvory 8 , Josefa owdověla Henrych a dcera + Františka Eichlena wasenmeistera z Mirotic a Terezie rozené Eichner, 28-0-0, vdova


Petr - 2.8.1832 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 38 / František Kral pohodný a syn Jakuba Krále pohodného z Dožic a matky Marie rozené kaiser, Josefa ovdovělá Hendrych a dcera + Františka Eichlera? pohodného z Mirotic a matky Jozefy rozené Eichlen

et litt. bapt. die 9.5.1834 ex offo in causa criminal

Trypli cat 29.3.1862

Josef - 20.12.1834 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 81 / František Kral pohodný a syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Jozefy rozený Hendrych, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera pohodného z Mirotic a matky Terezie rozený Eichler

ent. litt. bapt. die 9.1.1868 in causo matrimonii

Bartoloměj - 22.4.1837 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 125 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eatradt? litt bapts offo in causo criminalis 23.2.1852

ex offo cisl. 17 par die 23.1.1867 in causa criminalis

František Havel - 10.12.1839 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 169 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eat. litt bapt. die 7.9.1865 WC

Jan Křtitel - 1.6.1842 Nový Dvůr 8 / Čimelice 9 / 7 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler


Barbora - 16.8.1820 Dožice 9 / Čížkov 06 / 123 / Jakub Král drnomister pod. dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z kocenic 40 manž. Barbory pod. KOcenický


Josef - 28.5.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 21 / filius leg. Sebestiani Kral foricarri Podhuřienhis et uxor Rosalia paretum liberorum

11.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Josephus filius Sebestiani kral foricani Podhurensi.0-0-15

Petr - 24.5.1773 Podhůří / Kotouň 04 / 25 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg, Anna Maria uxor ejus

4.6.1773 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 115 / Petrus filius Sebastiani Kral foricani Podhuří, 0-0-11

Jan - 6.6.1774 Podhůří / Kotouň 04 / 29 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg

oo : Jan Král + Starosta Wisingerová - 4.11.1800 Štipoklasy 10 / Myslív 31 / 5 / Jan syn šebestiana Krále pohodnýho z Podhůří, 26-0-0, svob. nevěsta: Starosta dcera Jana Wizingra pohodnýho ze Stipoklas, 16-0-0, svob.


Martin - 8.11.1801 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 75 / Jasn Král samotář z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

14.11.1801 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 52 / Martin synjana Krale samotníka v Podhuří , 0-0-6 psotník

Barbora - 27.10.1802 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 75 / Jan Král samotář z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin


Marie Magdalena - 1827 / dohledat

oo : Jan Šlehofer + Marie Magdalena Králová - 30.1.1850 Lukoviště 25 / Mlázovy 03 / 83 / Jan Šlehofer syn petra šlehofra pohodníka z Liskovist 25 a matky marie rozené karel Vogel pohodného z Veselý, 21-0-0,svob. nevěsta: Maří magdalena dcera barbory krále pohodného z Podhoří a matky její Polexiny Wisingrovy z Nehodnova na Planicku, 22-0-0, svob.


Josefa - 11.2.1805 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 76 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Terezie - 13.5.1807 Podhůří 8 / Kotouň 05 / 77 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Ludmila - 30.6.1809 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 77 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Ludmila krigerová

Matěj - 7.10.1811 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 78 / Jan Král samota z Podhůří, matka: Starosta dcera po + Janovi Wisinger samota z samota z Nehodiva, kmotr: Matěj Kaiser samota z Zinkov a Marie manželka jeho

Jan - 20.6.1814 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 79 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Václav - 9.5.1816 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 112 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger z Štipohlav, panství Planický

Tomáš - 21.10.1818 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 113 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger z Štipoklas, panství Planický

Marie - 25.4.1821 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 113 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta dcera po + Janovi Wisingrovi samotníku štipoklas mateře rozený Marie Ublova z Spálenýho poříčí

Bartoloměj - 2.4.1824 Podhůří / Kotouň 06 / 116 / Jan Kral samotník z Podhuri, matka: Starosta dcera po + janovi Visingrovi samotniku z Stipoklas, matere rozeny Marie Ublovy z Spaleneho porici

oo : Bartoloměj Král + Anna Bergerová(22.8.1826 Štěchovice 33) - 28.10.1845 Volenice / Volenice 18 / 78 / Bartoloměj Kral syn po + Janu Královi drnomistru ze vsy podhůří 10 a po + materi Starosti rozené Wisingrové ze vsy Stipoklas 12, 21-0-0, svob. nevěsta: Anna Bergrová dcera Josefa Bergra drnomistra ze vsy Stechovic 33 a matky Marie rozené Fichterovi ze vsy Haslovic? 33, 19-0-0, svob.


Bartoloměj - 27.7.1854 Podhůří 8 / Kotouň 09 / 84 /

Barbora - 22.3.1857 Podhůří 8 / Kotouň 09 / 111 /


Jakub - 3.7.1827 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 118 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta dcera po + janovi Wisingrovi samotníka z Stipoklas mateři rozený Marie Ublovy z Spalenýho Pořící


Barbora - 3.9.1776 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 37 / filia leg. Sebastiani Kral foricani Podhuricus et uxoris Rosalie parentum liberorum

oo : Jan Holzknecht + Barbora Králová - dohledat

ona: 29.6.1855 Malá Turná / Radomysl kniha 23 snimek 235


Magdalena - 4.5.1778 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 44 / filia legitima Sebastiani Kral foricaru Podhurosienty et uxoris Rosalie parentum liberum, kmotři Andreas Raiser foricarri Zinkovicensis

31.1.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Magdalena filia Sebastiani Kral foricani Podhuří, 3-0-0

Josef - 15.1.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 52 / filius leg. Sebastiani Kral foricari Podhuriensi et uxoris Rozalie parentum liberorum

27.2.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Kral josephus filius Sebastiani Kral foricani podhůří, 1-0-21

Kateřina - 6.9.1782 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 64 / filia leg. Sebastiani Kral foricari podhuří et uxor Rosalia parentum liberorum

17.2.1785 Podhůří / Kotouň 06 / 50 / Catharina filia sebastiani Kral foricari , 2-0-0


Marie - 28.10.1741 Srbice, okr Klatovy / Zdebořice 01 / 100 / otec Jan Kral pohodnej matka Kateřina oba svobodni

oo : Vít Heidinger + Marie Králová - 16.9.1777 Podhůří / Kotoun 04 snimek 90oo : Václav Král + Josefa Ocásková - -


Barbora -

oo : Jan Fišer + Barbora Králová -


Josefa - 6.1.1880 Radnice 234 / Radnice 30 / 65 / Fišerr Jan sedlář v Radnicích 234 syn + Václava Fišera rolníka z Volešné 16 a matky Josefy Maškovy z Drahno Oujezda8, Králová Barbora dcera Václava krále měšťana a obchodníka z Radnic 60 a matky +Josefy Ocáskovy z radnic 68NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Vít Král + Ludmila - -

ona: 19.12.1787 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Ludmila manželka Víta Krále krejčího z Podhůří, bez věku


Johanna - 1786

20.1.1795 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 51 / JOhanna dcera Víta KRále krejčího z Podhuří, 9-0-0oo : Václav Král + ? -


Kateřina - 1730

oo : Jan Babka + Kateřina Králová - 25.11.1754 Křížovice / Zdebořice 01 / 228 / honestum adolescentem Joannem Mathias Babka villate Michalindicis in Prod filium 24 annorum et honesta ancillam Catharina leg. superstitem defuncti Wenceslai Kral cauponis ?? ?? in Nova??? filiam 23 annorum


oo : Matěj Král + ? -


Šimon -

oo : Šimon Král + Rozálie Turková(10.4.1763 Chyňava) - 8.6.1784 Hosín / Hosín 15 / 3 / Šimon pozůstalý syn po + Matějovy Kralovy podruhu z Dobřejic? , 29-0-0, svob. nevěsta: Rozina vlastní dcera Jiřího Turka zednostenickyho bliz Chniavy, 21-0-0, svob.


Kateřina - před rokem 1800 / udaj z knihy pohodných


Anna - 1818 Hluboká nad Vltavou / udaj z knihy pohodných

oo : Jan Hruška(31.1.1813 Hájky 76) + Anna Králová - 21.10.1845 Stádlec


oo : Bartoloměj Král + Barbora Holzknechtová -


Matěj - 4.4.1807 Kanice 74 / Lštění 02 / 19 / Bartoloměj Kral, matka: Barbora eine tochter des + Michel Holzknecht und desen ehegattin Anna geboren Ziselin abdecker von Stepanovic

Kryštof - 3.12.1810 Kanice 75 / Lštění 02 / 29 / Bartoloměj Kral hausler, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Kameschin 30 und desen ehegattin Anna geboren Cyzrin abdecker von Lazanka, hr. Klatau

Anna - 24.12.1812 Kanice 75 / Lštění 02 / 35 / Bartoloměj Kral wasenmeister, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Kameschin 30 und desen ehegattin Anna geboren Zyzeinn abdecker von Lazanka 25, hr. Klatau

Josef - 23.3.1817 Kanice 75 / Lštění 06 / 14 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

oo : Josef Král + Terezie Hellerová - 1.10.1839 Soustov / Bezděkon 11 / 5 / Josef Král wasenmeister in dem dorf Kanitz 75, geburstig von Kanitz ehelicher sohn des verstorbenen Bartolomeus Král gewessenen wasenmeister in dem dorf Kanitz 75 der mutter Barbara geborenen Holzknecht aus der ei??schhte bornächt Klatau , 22-0-0, svob. nevěsta: Tereziea Heller geburstig aus dem dorf Modlin, Wichořauer gutes 7 eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in dem dorfe Soustawa Mileticzner gutes 30 der mutter Barbara geborennen Kieslingeer aus dem dorf Modlin, Wihorauer gutes, 17-0-0, svob


Anna - 27.9.1843 Kanice 75 / Lštění 09 / 38 / Joseph Kral wasenmeister bei Kanitz 75 , ehelicher sohn des Bartolomeus Kral wasenmeister daselbst und der Barbara geborenen Holzknecht von Klatau, matka: Theresia eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in Saustow 30, gut Wiletitz udn der Barbara geboren Kisslinger von Modlin? dorf Smržov hers. Wichořau

Josef - 1845 Kanice 75 / udaj z knihy pohodných / hledám Lštění 09 / 36-

Terezie - 6.11.1849 Dohalice / Lštění 09 / 46 / Josef Kral wasenmeiste in Kanitz 75 ehel. sohn des Bartolomej Kral wasenmeister daselbst und der Barbara geboren Holzknecht von Blattau 36, matka: Theresia eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in Sautow? 30 gut Miletitz und der Barbara geboren Kislinger von Modlin? gut Mirosau


Marie - 3.9.1819 Kanice 75 / Lštění 06 / 20 / Bartoloměj Kral wasenmeister in Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup N 12 gut daselbe

František - 1.3.1822 Kanice / Lštění 06 / 25 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

Jan - 11.6.1824 Kanice 75 / Lštění 06 / 30 / Bartoloměj Kral abdecker bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

Václav - 23.3.1827 Kanice 75 / Lštění 06 / 38 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des + Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin + Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14Terezie -

oo: Jakub Langmajer + Terezie Králová - Skočice 44 nebo Blízov okr Hoš. Týn


Karel - 10.5.1881 Skočice, okr Přeštice / fara Přeštice dohledat není online

oo : Karel Langmajer + Růžena Klára Lodrová - 28.1.1907 nebyl to Přeštice


Vladislav - 1.9.1907 Doubravka / Plzeň 133 / 148 / Langmayer Karel mlynářský v Doubravce nar ve Skočicích ht. Přeštice syn jakuba Langmajera drnomistra ze Skočic 44 a + Terezie roz. Královy z Blízova 43 okr Horš. Týn , nar. 10.5.1881, matka: Růžena klára dcera Václava Lodra městského hajného v Chrástu 94 a Barbory roz. Harantovy z Bušovic, nar. 13.3.1889, oddáni 28.1.1907
http://www.portafontium.eu/iipimage/30067269/plzen-085_2110-o?x=68&y=197&w=551&h=246


http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/fp1.htm

oo : Jan Kryštof Král + Barbora Maierová - 17.1.1769 Horsovsky Tyn 07 snimek 221


Jan - 9.12.1770 Kanice / Koloveč 02 / 425 / Joannes Kryštof Kreil excoriatorius et Barbara exoris ejus

Marie - 25.5.1777 Kanice 43 / http://www.portafontium.eu/iipimage/30063955/kolovec-04_2070-n?x=367&y=216&w=601&h=268

Kryštof - 19.12.1781 Kanice 43 / http://www.portafontium.eu/iipimage/30063955/kolovec-04_2180-n?x=417&y=194&w=601&h=268oo : Matěj Král + Alžběta - pohodný


Vavřinec - 16.12.1776 Zichov 9 / kolověč 04 / 20 / Mathias Kral caprophorius et inquilinus ex zichov N9 et elisabetha uxor ejus libberi
http://www.portafontium.cz/iipimage/30060289/bezdekov-11_0110-o?x=145&y=372&w=826&h=365