Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Král

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vít -

oo : Vít Král + ? - hledam / BližanovyMyslív 02 | 142-145 183 / Plánice 37 / -


Jan - 1707 hledam / BližanovyMyslív 02 | 94-97 132-141 176-178 180-182 nic / Plánice 04 / 2-33 nic / Nečtiny 26 / 199-

oo : Jan Král + Kateřina Dohová - 22.5.1737 Srbice / Zdebořice 01 / 206 / Jan syn Víta Krále z mestečka K? pastýři blyžnovich kostelu s kateřinou dcerou po + Šebestianovi Dohovy pohodnim ze Straubniku(Bystré) osadi Stobořické(Zdebořice)

on: 5.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Joannes Kral inquilinus Podhuří, 65-0-0

ona: 22.1.1785 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Catharina supertes vidna post + joannem Kral foricarium podhuří, 92-0-0


Sebastián - 25.3.1738 Srbice / Zdebořice 01 / 84 / Jan Kral matka Kateřina oba svobodný

oo : Sebastián Král + Apolena - dohledat ,hledam Vrčeň 10 -- 60-79 / hledam Kotouň 03 / 144-158 nic nebylo to v Podhuří, Zdebořice 01 / 225-238 nic / Blížejov 03 / 175-182

ona: 1.9.1762 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 219 / Apolonia uxor Sebastiani Kral foricari ex pafo Podhuří, atatis 30-0-0

Pozemková kniha 1761 - Podhůří / 3 9 12 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086729/soap-pn_20104-vs-podhuri_sig35_0030


Václav - 28.9.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 89 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Apolonia parentum liberorum

8.10.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 218 / wencelsus filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-12

Mrtvě nar. - 25.8.1762 Podhůří / Kotouň 03 / 219 / infans Sebastiani Kral Foricary post collatus obhtetrice


oo : Sebastián Král + Rozálie Gruberová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

on: 18.11.1815 Podhůří / Kotouň 08 / 55 / Sebastian Kral samotník z Podhuří, 85-0-0


Vít Matěj - 21.9.1763 Podhůří / Kotouň 03 / 98 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

17.5.1835 Bezděkovec 30 dohledat

Kateřina - 24.11.1764 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 103 / filia leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

1.10.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Catharina filia Sebastiani Kral foricari podhuře, 16-0-0

Matěj - 30.4.1766 Podhůří / Kotouň 03 / 110 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.5.1766 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 227 / Mathias filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-9

Barbora - 12.5.1767 Podhůří / Kotouň 03 / 114 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.6.1768 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 101 / Barbara filia Sebestiani Kral foricani

Anna Marie - 9.1.1769 Podhůří / Kotouň 04 / 9 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

oo : Matěj Kaiser + Marie Králová - 10.1.1786 Podhůří 10 / Kotouň 07 / 45 / honestus sponsus Mathias supehtestes dilis post + Wenceslaum Keyser foricariam schlükburgluhem, 21-0-0, svob. nevěsta: honesta anella maria filia Sebastiani Kral foricari Podhuří 10, 16-0-0, svob.

on: 12.6.1831 Plzeň 34 / Plzen 038 / 400 / Matěj Kaiser kat, 70-0-0, zápal plic

ona: 23.2.1845 Doubravka / Plzeň 040 / 124 / Keiser Marie rození Kral manželka Matěje Keiser měšťana a kata v Plzni, 87-0-0, věkem


Jakub - 16.7.1770 Podhůří / Kotouň 04 / 15 / Jacobus filius leg. Sebastian Kral forricari podhuretisch uxoris Rosalie parentum liberoum ejus

oo : Jakub Král + Ludmila Kaiserová - 26.1.1796 Kamenná 9 u Holušic / Chraštice 06 / 14 / Jakub syn Sebestiana Krale pohodného z Podhuří swobodný, 26-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera + Václava Kayser pohodného svobodná, 24-0-0, svob.

ona: 22.6.1802 Dožice 43 / Čížkov 05 / 263 / Ludmilla Kral wasenmisters, 31-0-0


Františka - 28.1.1797 Lnáře 78 / Lnáře 01 / 68 / manž. dcera, otec: Jakub Král, podruch, matka: Ludmila dcera Waclava Kaysra samoty v Zbořijích a Marie manželky jeho | http://digi.ceskearchivy.cz/cs/5278/68

oo : Augustýn Bauer + Františka Králová - 31.10.1813 Dožice 9 / Čížkov 05 / 41 / Augustin Bauer drnomister z borku , 17-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Jakuba Krále drnomistra dožickýho, manželky Ludmily , 16-0-0

jejich 6 děti mám na MH


Marie - 9.1.1799 Dožice 44 / Čížkov 05 / 149 / manželská otec: Jakob Kral wasenmeister, Ludmilla Holzknecht,

14.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Maria Kral drnomistra dcera, 5-0-0, neštovice

Anna Marie - 11.2.1800 Dožice 43 / Čížkov 05 / 150 / Jacob Kral Wafenmister, Ludmilla Holtzknecht, kmotri: Mathias a Maria Kayserin wasenmeister und ehewirb von Žinkau

oo : Jan Čech + Anna Marie Králová - 20.5.1823 Dožice 20 / Čížkov 12 / 19 / Ján Čech domkař z borku u suchomast 4, syn Prokopa čzecha domkare z Borku čp.4? a matky Evy Koliharova z Knína, 24-0-0, svob. Anna dcera Jakuba Krále, třetinu sedlského gruntu uživatele z čp.20 z dožic a mateře Lidmily Kaysrove v Holzknech z Kašové lhůty, 22-0-0, svob.

ona: 7.2.1863 Hřiměždice 15 / Hřiměždice 14 / 39 / Anna Čechová manželka Jana Čecha světem jdoucího kramáře přináležejícího do Suchomast 4, 62-0-0

potomci v rodokmenu Čech


oo : Jakub Král + Marie Mayerová - 5.10.1802 Drahkov 21 / Letiny 03 / 7 / Jakob Kral Wassenmeister(pohodný) von Dožic 43 herrshaft Dožic, 35-0-0, vdovec,nevěsta: Maria tochter des + Andreas Mayer inmanns von Drachkov herrshaft Rokyenitz 21 und der mutter Maria,22-0-0, svob.

on: 6.9.1834 Dožice 62 / Čížkov 14 / 22 / Jakub Král domkař a konský handlíř, 70-0-0


Matěj - 15.9.1803 Dožice 43 / Čížkov 05 / 155 / Jacob Kral wasenmister, Maria Langmeyer, svědci : Mathes a Marie Kayser, wasenmister von Žinkau dessen eheweib

16.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Matěj Král drnomistra syn, 1-0-0, neštovice

Matěj - 7.9.1805 Dožice 9 / Čížkov 06 / 16 / Jakub Kral drnomistr do Dořiž podany, Marie rozena Mayer, svědci: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : Matěj Král + Barbora Arnoštová - 7.11.1826 Dožice 20 / Čížkov 12 / 25 / Matěj král syn Jakuba Krále třetináře a koňského handlíře z Dožic 20 a mateře Marie Mayerové z drachkova, 21-0-0, svob. nevěsta: Barbara dcera Jána Arnošta domkaře a toho času vrchnostenského hajného z Dožic 57 a mateře Anny Pozerové? též z Dožic, 19-0-0, svob.


Dominik - 27.2.1829 Dožice 20 / Čížkov 07 / 29 / Mastěj Král chalupník z dožic 20 syn Jakuba Krále chalupníka z Dožic 20 a matky Marie Margarety z Drahkova, matka: Barbora dcera Jana Arnošta domkaře z Dožic 59 a matery Anny Pocerové z Dožic

oo : Dominik Král + Marie Skálová -


Jan - 20.1.1849 Mladý Smolivec 43 / Budislavice 09 / 3 / Dominik Král polosedlák z Mladého Smolivce 43 syn Matěje Krále šenkýře z Dožic 29 a matky Brbory rozené Arnošt z Dožic 36, matka: Marie dcera Josefa Skály sedláka z Měřína5 amatky Barbory rozneé Čada z Čížkovic 5

oo : Jan Král + Filoména Mašková -


Alžběta - švadlena v Dožicích


Josef - 16.1.1808 Dožice 9 / Čížkov 06 / 32 / Jakub Král drnomister svobodný, Marie dcera Ondřeje Mayer manž. Marie z Drachkova Panství Kocenic, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

4.5.1809 Dožice 9 / Čížkov 05 / 266 / Josef syn jakuba Krale drnomistra, 1-6-0 neštovice

Josef - 31.1.1810 Dožice 9 / Čížkov 06 / 46 / Jakub Kral drnomister svobodný, matka: Marie dcera Indřeje Langmayera drnomistra z Drachkova manž. Marie, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

Marie - 19.6.1811 Dožice 9 / Čížkov 06 / 57 / Jakub Kral tamnější drnomister dožický podaný, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera manž. Barbary kocenovskýho drnomistra, kmotrové: Marie Kayser drnomistrová ze Žinkova a Martin Pa??ka, sedlák z Dožic

František - 6.12.1813 Dožice 9 / Čížkov 06 / 76 / Jakub Kral tamnejsí drnomistr podany Dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z Korenic manž. Barbory pod. Kocemický, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : František Král + Josefa Eichlerová(vdova Hendrychová) - 17.1.1832 Čimelice / Čimelice 14 / 39 / Dožice 69, František vlastní syn Jakuba Krále wasenmeister z Dožic a matky Marie rozené Mayer, 19-0-0, svob., nevěsta: Nové Dvory 8 , Josefa owdověla Henrych a dcera + Františka Eichlena wasenmeistera z Mirotic a Terezie rozené Eichner, 28-0-0, vdova


Petr - 2.8.1832 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 38 / František Kral pohodný a syn Jakuba Krále pohodného z Dožic a matky Marie rozené kaiser, Josefa ovdovělá Hendrych a dcera + Františka Eichlera? pohodného z Mirotic a matky Jozefy rozené Eichlen

et litt. bapt. die 9.5.1834 ex offo in causa criminal

Trypli cat 29.3.1862

Josef - 20.12.1834 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 81 / František Kral pohodný a syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Jozefy rozený Hendrych, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera pohodného z Mirotic a matky Terezie rozený Eichler

ent. litt. bapt. die 9.1.1868 in causo matrimonii

Bartoloměj - 22.4.1837 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 125 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eatradt? litt bapts offo in causo criminalis 23.2.1852

ex offo cisl. 17 par die 23.1.1867 in causa criminalis

František Havel - 10.12.1839 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 169 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eat. litt bapt. die 7.9.1865 WC

Jan Křtitel - 1.6.1842 Nový Dvůr 8 / Čimelice 9 / 7 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler


Barbora - 16.8.1820 Dožice 9 / Čížkov 06 / 123 / Jakub Král drnomister pod. dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z kocenic 40 manž. Barbory pod. KOcenický


Josef - 28.5.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 21 / filius leg. Sebestiani Kral foricarri Podhuřienhis et uxor Rosalia paretum liberorum

11.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Josephus filius Sebestiani kral foricani Podhurensi.0-0-15

Petr - 24.5.1773 Podhůří / Kotouň 04 / 25 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg, Anna Maria uxor ejus

4.6.1773 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 115 / Petrus filius Sebastiani Kral foricani Podhuří, 0-0-11

Jan - 6.6.1774 Podhůří / Kotouň 04 / 29 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg

oo : Jan Král + Starosta Wisingerová - 4.11.1800 Štipoklasy 10 / Myslív 31 / 5 / Jan syn šebestiana Krále pohodnýho z Podhůří, 26-0-0, svob. nevěsta: Starosta dcera Jana Wizingra pohodnýho ze Stipoklas, 16-0-0, svob.

Pozemková kniha - Podhůčí čp. 10 / 1761-1792-1809 / 10 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086729/soap-pn_20104-vs-podhuri_sig35_0100?x=277&y=41&w=843&h=369


Martin - 8.11.1801 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 75 / Jasn Král samotář z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

14.11.1801 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 52 / Martin synjana Krale samotníka v Podhuří , 0-0-6 psotník

Barbora - 27.10.1802 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 75 / Jan Král samotář z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin


Marie Magdalena - 1827 / dohledat

oo : Jan Šlehofer + Marie Magdalena Králová - 30.1.1850 Lukoviště 25 / Mlázovy 03 / 83 / Jan Šlehofer syn petra šlehofra pohodníka z Liskovist 25 a matky marie rozené karel Vogel pohodného z Veselý, 21-0-0,svob. nevěsta: Maří magdalena dcera barbory krále pohodného z Podhoří a matky její Polexiny Wisingrovy z Nehodnova na Planicku, 22-0-0, svob.


Josef - 11.12.1829 Boříkovy 14 / Kolinec 09 / 146 / otec nenpsán, matka: Barbora dcera Jana Krále pohodnýho z Podhůří a matky Polexiny rozený Wisingrovy též z Podhuri


Josefa - 11.2.1805 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 76 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Terezie - 13.5.1807 Podhůří 8 / Kotouň 05 / 77 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Ludmila - 30.6.1809 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 77 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Ludmila krigerová

Matěj - 7.10.1811 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 78 / Jan Král samota z Podhůří, matka: Starosta dcera po + Janovi Wisinger samota z samota z Nehodiva, kmotr: Matěj Kaiser samota z Zinkov a Marie manželka jeho

Jan - 20.6.1814 Podhůří 10 / Kotouň 05 / 79 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger, svědek: Matěj Kaiser samotář ze Březí a téhož manželka Marie Kaiserin

Václav - 9.5.1816 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 112 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger z Štipohlav, panství Planický

Tomáš - 21.10.1818 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 113 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta manželka rozené Wisinger z Štipoklas, panství Planický

Marie - 25.4.1821 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 113 / Johan Král samota z Podhůří, matka: Starosta dcera po + Janovi Wisingrovi samotníku štipoklas mateře rozený Marie Ublova z Spálenýho poříčí

Bartoloměj - 2.4.1824 Podhůří / Kotouň 06 / 116 / Jan Kral samotník z Podhuri, matka: Starosta dcera po + janovi Visingrovi samotniku z Stipoklas, matere rozeny Marie Ublovy z Spaleneho porici

oo : Bartoloměj Král + Anna Bergerová(22.8.1826 Štěchovice 33) - 28.10.1845 Volenice / Volenice 18 / 78 / Bartoloměj Kral syn po + Janu Královi drnomistru ze vsy podhůří 10 a po + materi Starosti rozené Wisingrové ze vsy Stipoklas 12, 21-0-0, svob. nevěsta: Anna Bergrová dcera Josefa Bergra drnomistra ze vsy Stechovic 33 a matky Marie rozené Fichterovi ze vsy Haslovic? 33, 19-0-0, svob.


Marie - 1847 Podhůří / Census 1869 / čp.8 /

Josef - 9.3.1852 Podhůří / Census 1869 / čp.8 /

Bartoloměj - 27.7.1854 Podhůří 8 / Kotouň 09 / 84 /

Barbora - 22.3.1857 Podhůří 8 / Kotouň 09 / 111 /

Barbora - 1868 Podhůří / při otci v Životicích / / Census 1869 / čp.8 /

Václav - 1869 / Census 1869 / čp.8 /


Jakub - 3.7.1827 Podhůří 10 / Kotouň 06 / 118 / Jan Král samotník z Podhůří, matka: Starosta dcera po + janovi Wisingrovi samotníka z Stipoklas mateři rozený Marie Ublovy z Spalenýho Pořící


Barbora - 3.9.1776 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 37 / filia leg. Sebastiani Kral foricani Podhuricus et uxoris Rosalie parentum liberorum

oo : Jan Holzknecht + Barbora Králová - dohledat

ona: 29.6.1855 Malá Turná / Radomyšl 23 / 235 / Holzknecht Barbora vdova po + Jana Holzknechta pohodného v turné Malé 18, 80-0-0

potomci v rodokmenu Holzknecht


Magdalena - 4.5.1778 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 44 / filia legitima Sebastiani Kral foricaru Podhurosienty et uxoris Rosalie parentum liberum, kmotři Andreas Raiser foricarri Zinkovicensis

31.1.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Magdalena filia Sebastiani Kral foricani Podhuří, 3-0-0

Josef - 15.1.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 52 / filius leg. Sebastiani Kral foricari Podhuriensi et uxoris Rozalie parentum liberorum

27.2.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Kral josephus filius Sebastiani Kral foricani podhůří, 1-0-21

Kateřina - 6.9.1782 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 64 / filia leg. Sebastiani Kral foricari podhuří et uxor Rosalia parentum liberorum

17.2.1785 Podhůří / Kotouň 06 / 50 / Catharina filia sebastiani Kral foricari , 2-0-0


Marie - 28.10.1741 Srbice, okr Klatovy / Zdebořice 01 / 100 / otec Jan Kral pohodnej matka Kateřina oba svobodni

oo : Vít Heidinger + Marie Králová - 16.9.1777 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 90 / Heidinger Vitus foricarius contraxit matrimonium per verba de? nahenti? in ecla ??? ??? cum anilla Maria superhtite filia post + Joannem Kral foricarium Podhuriensem ambo liberi: test frant: Jacobus Czech filius foricari Grünbergensi Maria Anna filia Joannis Visner foricarri Stoboricensisi Sebastianus Kral frater spousa foricary Podhurensioo : Václav Král + Josefa Ocásková - -


Barbora -

oo : Jan Fišer + Barbora Králová -


Josefa - 6.1.1880 Radnice 234 / Radnice 30 / 65 / Fišerr Jan sedlář v Radnicích 234 syn + Václava Fišera rolníka z Volešné 16 a matky Josefy Maškovy z Drahno Oujezda8, Králová Barbora dcera Václava krále měšťana a obchodníka z Radnic 60 a matky +Josefy Ocáskovy z radnic 68Jan -

oo : Jan Král + Anna Poláková -


Josefa -

oo : Josef Janeček + Josefa Králová - 26.11.1817 Vejvanov 24 / Hlohovice 08 / 13 / Josef Janetschek inmann aus dem Kozojed zu herrshaft Plas geherig, 25-0-0, svob. nevěsta: Josefa tochter Johan Kral invalid aus dem dorf Weiwanov udn der Anna Pollakin, 25-0-0

potomci v rodokmenu Janečekoo : Matěj Král + Terezie Schlehofrová -

http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/n1820.htm#10269

Marie - 1791

oo : Jan Kaiger + Marie Králová - 22.10.1816 Dolany 85 / Dolany 12 / 3 / Jan syn Martina Geigra domkaře z Boříkova 31, matky Barbory Schlehuvrovy z Mlazov, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Krale drnomistra z BelejšovA? 25-0-0, svob.


Josef - 17.7.1818 Lochovice 14 / Lochovice 08 / 96 / Jan Kaigr rozený z Boříov od Klatov nájemník z Lybomyšle, matka: Marie dcera Matěje Krále pohodnýho na Dobříši a Terezie rozené Schlehofer ze Srbic z Teinického pasntví, sv: Josef Mayer pohodný z Lybomyšle a Barbora manželka jeho

potomci v rodokmenu Geiger/Kaiger


nezadano na MH

oo : Jan Kryštof Král + Barbora Maierová - 17.1.1769 Horsovsky Tyn 07 snimek 221

on: 14.6.1823 Kanice 75 / Lštění 06 / 67 /

ona: 14.6.1823 Kanice 75 / Lštění 06 / 78 /


Terezie - 9.11.1769 Všeruby / Všeruby (DO) 04 / 86 / fil. leg. Christophori Gral filia corpophori, nev forensisi ? ??? et uxoris ejus Anna Maria

Jan - 9.12.1770 Kanice / Koloveč 02 / 425 / Joannes Kryštof Kreil excoriatorius et Barbara exoris ejus

Vavřinec - 20.12.1772 Kanice / Koloveč 04 / 193 / Kral SChristophorus excoriator uxor Barbara ut. ?? liber

Terezie - 4.3.1775 Kanice 43 / koloveč 04 / 201 / Kral Christophorus excoriator Kaniczensis et Barbara uxor ejus uterque liber

Rebeka - 25.5.1777 Kanice 43 / Koloveč 04 / 207 / Christophorus Král excoriator Kaniczensis in N.43 et Barbora uxor ejus utery liber

Barbora - 29.6.1779 Kanice 43 / Koloveč 04 / 212 / Christophorus Kral excoriator Kaniczesis N43 et Barbara uxor ejus uterque liber.

Kryštof - 19.12.1781 Kanice 43 / Koloveč 04 / 218 / Christophorus Kral excoriator ex kanicz 43 et Barbara uxor ejus utery liber

Bartoloměj - 12.3.1785 Kanice 43 / Lštění 02 / 50 / Christophus Kral abdeker, Barbora kralin

oo : Bartoloměj Král + Barbora Holzknechtová - 9.9.1805 Tajanov 12 / Klatovy 36 / 34 / Bartolomeus syn Christopa Krale pohodného, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Jana Holzknechta pohodnýho v Boru 27, 18-0-0, svob.


Matěj - 4.4.1807 Kanice 74 / Lštění 02 / 19 / Bartoloměj Kral, matka: Barbora eine tochter des + Michel Holzknecht und desen ehegattin Anna geboren Ziselin abdecker von Stepanovic

Kryštof - 3.12.1810 Kanice 75 / Lštění 02 / 29 / Bartoloměj Kral hausler, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Kameschin 30 und desen ehegattin Anna geboren Cyzrin abdecker von Lazanka, hr. Klatau

oo : Kryštof Král + Barbora Neubergová/Holzknechtová - 3.11.1835 Blovice 25 / 90 /


Terezie - 11.4.1844 Lazce u Blížejova / Blížejov 07 / 29 / Christof Král wasenmeistr in Bliziva 41, nachschitzer hutes, matka: Barbora ehelicher tochter des Bartoomaus Neuberg wasenmeister in Blowitz 75 und seines eheweibes Elsiabeth geborenen Archmann aus Dobrisch

oo: Jakub Langmajer + Terezie Králová - 19.6.1860 Lazce(Hlas) u Blizejova / Bližejov 10 / 20

potomci v rodokmenu Langmaier


Anna - 12.3.1847 Blížejov

oo : Jan Wohlmuth + Anna Králová -


Marie Barbora - 14.3.1871 Vejprnice 34 / Vejprnice 18 / 82 / Jan Wolmut drnomistr z Vejprnic 34 syn Martina Wolmuta drnomistra z Nalžov a matky Marie UBl z Plánice, matka: Ana KRál dcera Krištofa Krále drnomistra z Blízivy 43 a manželky Babory rodilé Holzknecht z Blovic


oo : Josef Maier + Anna Králová vdova Wohlmutová - 19.7.1879 Vejprnice 34 / Vejprnice 23 / 21 / maier Josef joňař(wasenmeister) z Vejprnic 34 syn po Josefu Maierovi koňaři ze Lhoty 23 okr ORkycany a matky Lidmily roz. Eisenhamerovy z Bílovic, okr. Kralovice, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna wolmutotová vdova po Janu wolmutovi koňaři z vejprnic roz. Králové dcera krištofa Krále koňaře z Blížejeva 3 a matky Barbory roz. Neuberg z Blovic, 32-0-0, vdova


Anna - 24.12.1812 Kanice 75 / Lštění 02 / 35 / Bartoloměj Kral wasenmeister, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Kameschin 30 und desen ehegattin Anna geboren Zyzeinn abdecker von Lazanka 25, hr. Klatau

Josef - 23.3.1817 Kanice 75 / Lštění 06 / 14 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

oo : Josef Král + Terezie Hellerová - 1.10.1839 Soustov / Bezděkon 11 / 5 / Josef Král wasenmeister in dem dorf Kanitz 75, geburstig von Kanitz ehelicher sohn des verstorbenen Bartolomeus Král gewessenen wasenmeister in dem dorf Kanitz 75 der mutter Barbara geborenen Holzknecht aus der ei??schhte bornächt Klatau , 22-0-0, svob. nevěsta: Tereziea Heller geburstig aus dem dorf Modlin, Wichořauer gutes 7 eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in dem dorfe Soustawa Mileticzner gutes 30 der mutter Barbara geborennen Kieslingeer aus dem dorf Modlin, Wihorauer gutes, 17-0-0, svob


Anna - 27.9.1843 Kanice 75 / Lštění 09 / 38 / Joseph Kral wasenmeister bei Kanitz 75 , ehelicher sohn des Bartolomeus Kral wasenmeister daselbst und der Barbara geborenen Holzknecht von Klatau, matka: Theresia eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in Saustow 30, gut Wiletitz udn der Barbara geboren Kisslinger von Modlin? dorf Smržov hers. Wichořau

Josef - 1845 Kanice 75 / udaj z knihy pohodných / hledám Lštění 09 / 36-

Terezie - 6.11.1849 Dohalice / Lštění 09 / 46 / Josef Kral wasenmeiste in Kanitz 75 ehel. sohn des Bartolomej Kral wasenmeister daselbst und der Barbara geboren Holzknecht von Blattau 36, matka: Theresia eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in Sautow? 30 gut Miletitz und der Barbara geboren Kislinger von Modlin? gut Mirosau


Marie - 3.9.1819 Kanice 75 / Lštění 06 / 20 / Bartoloměj Kral wasenmeister in Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup N 12 gut daselbe

František - 1.3.1822 Kanice / Lštění 06 / 25 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

Jan - 11.6.1824 Kanice 75 / Lštění 06 / 30 / Bartoloměj Kral abdecker bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14

oo : Jan Král + Anna Reiserová - 12.10.1850 Doubravka 12 / Plzeň 085 / 166 / Kral Jan pohodný v Doubravě, syn + Bartoloměje Krále pohodného v Kanitz , okresDomažlice, matky + Barbory rozneé Holzknechtové z Klatov 25, 26-0-0, svob. nevěsta: Kaiserová Anna vdova po Františkovi Kaiser, pohodným v Doubravě, dcera Václava Reiser chalupníka z Vitinky 40, okr. Rokycany a matky Marie rozené Přibilové z Bezděkova 51, Březnitz,kraj Plzeňský, 27-0-0, vdova


Josef - 26.1.1858 Doubravka / Plzeň 077 / 167

oo : Josef Král + Ludmila Langmaierová - 7.2.1882 Doubravka 12 / Plzeň 085 / 196 / Král Josef drnomistr a gruntovník v Dobravce 12 syn Jana Krále drnomistra v Doubravce a Anny rozené reiser z Vitinky, 24-0-0, svob. nevěsta: Langmayer Ludmila dcera Jakuba Langmaera drnomistra v Skočicích 44 a terezie rozené Královy z Vlízové, 19-0-0, svob.


Anna - 10.6.1861 Doubravka / Plzeň 078 / 344

oo : Martin Schlehofer + Anna Králová - 7.2.1882 Doubravka 13 / Plzeň 085 / 196 / Šlehofer Martin drnmistr v Dobřanech z Nebílov, syn martin aŠlehofra drnomistra v nebálovech 35 a Barbory rozneé heinrich z Dobřan 256, 25-0-0, svob. nevěstta: Králová Anna dcera Jana Krále drnomistra a gruntovníka v Doubravce 12 a Anny rozneé reiser z Vitinky, 21-0-0, svob.Václav - 23.3.1827 Kanice 75 / Lštění 06 / 38 / Bartoloměj Kral wasenmeister bey Kanitz, matka: Barbora eine tochter des + Michel Holzknecht abdecker von Klatau 25 und desen ehegattin + Anna geboren Cysrin abdecker von Miecholup daselbe N 14NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

pohodní

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0333-o?x=84&y=261&w=503&h=223

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0285-o?x=37&y=325&w=718&h=318

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0244-o?x=102&y=394&w=598&h=265

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061181/dolni-bela-11_0090-o?x=66&y=486&w=612&h=267


oo : Vít Král + Ludmila - -

ona: 19.12.1787 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Ludmila manželka Víta Krále krejčího z Podhůří, bez věku


Johanna - 1786

20.1.1795 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 51 / JOhanna dcera Víta KRále krejčího z Podhuří, 9-0-0oo : Václav Král + ? -


Kateřina - 1730

oo : Jan Babka + Kateřina Králová - 25.11.1754 Křížovice / Zdebořice 01 / 228 / honestum adolescentem Joannem Mathias Babka villate Michalindicis in Prod filium 24 annorum et honesta ancillam Catharina leg. superstitem defuncti Wenceslai Kral cauponis ?? ?? in Nova??? filiam 23 annorum


oo : Matěj Král + ? -


Šimon - 1755

oo : Šimon Král + Rozálie Turková(10.4.1763 Chyňava) - 8.6.1784 Hosín / Hosín 15 / 3 / Šimon pozůstalý syn po + Matějovy Kralovy podruhu z Dobřejic? , 29-0-0, svob. nevěsta: Rozina vlastní dcera Jiřího Turka zednostenickyho bliz Chniavy, 21-0-0, svob.


Kateřina - před rokem 1800 / udaj z knihy pohodných


Anna - 1818 Hluboká nad Vltavou / udaj z knihy pohodných

oo : Jan Hruška(31.1.1813 Hájky 76) + Anna Králová - 21.10.1845 Stádlecoo : Matěj Král + Alžběta - pohodný


Vavřinec - 16.12.1776 Zichov 9 / kolověč 04 / 20 / Mathias Kral caprophorius et inquilinus ex zichov N9 et elisabetha uxor ejus libberioo : Matěj Král + Josefa Langmayerová -


Anna - 1835

oo : Bartoloměj Heller + Anna Králová - 5.10.1852 Soustov 30 / Bezděkov 11 / 11 / Heller Bartoloměj drnomistr v Soustově 30, okres Domažlice, syn Antonína Hellera drnomistra v Soustově 30 a matky Barbory roz. Kislinger z Modlina, 28-0-0, sov.b nevěsta: Anna dcera Amtěje Krále drnomistra z tudadl 16, okres Klatovský a matky Josefy roz. Langmayerové z červeného Poříčí, 17-0-0, svob.oo : Vavřinec Král + Uršula -


Anna - -

oo : Bartoloměj Heller + Anna Králová -


Marie Anna - 17.10.1807 Nová Víska 1 / Dlažov 09 / 6 / Bartolomeus Heller hausler und abdecker, amtka: Anna tochter nach + Laurenty Kral abdecker in Beleyshof Hudenitzer herrshaft mutter Ursulaoo : Jakub Král + Josefa Čudová -


Josef -

oo : Josef Král + Marie Hrabíková -


Václav - 16.12.1826 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 67 / Josef Kral schleifer meister burger sohn des Jakob Kral schleifers udn burgers und der Joseffa geboren Čuda?, Maria tochter des Jakob Hrubik burgers und der Rosaria gebohjr Boschek

Josef - 15.4.1829 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 87 / Joseph Kral schleifer sohn des Jakob Král burg. schleifer hierortz und der Josepha geborenen Čuda chalupners tochter von Tupadl Bezděkau hutes, matka: Maria tochter des Jakob Hrabik burgers allhier und der Rosalia geborenen Boschek bauers tochter von Wostrelitz

Terezie - 9.11.1830 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 102 / Jsoeph Král schleifer sohn des Jakob Kral schleifer hierorts und der mutter Josepha geboren Schuda bauers tochter in Struhaidl gut , matka: Maria tochter des Jakob Hrabik bauers von Vostretitz und der mutter Rosalia geboren Boschek bauers tochter von Vostretitz

Barbora - 16.2.1835 Klatovy 60 / Klatovy 22 / 137 / Joseph Kral burger und schleifer sohn des Jakob Kral schleifer hierorts und der Josepha geborenn Jindra bauers tochter von Struhadl bezdekoviauer gutes, matka: Maria tochter des Jakob Hrabik bauers in Wostretitz hirsiger herrshaft und der mutter Rosalia geboren Sulka bauers tochter alldort

Josef - 7.12.1838 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 170 / Joseph Kral burger u schleifer allda sohn des Jakob Kral schleifers allda u der mutter Josepha geborenen Čada bauers tochter aus Struhadl gut bezdekov, matka: Maria tochter des Emanuel Hrabik bauers in Wostratitz u der Rosalia geborenen Boschek bauers tochter des Wostratitz

Marie - 28.6.1842 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 203 / Joseph Kral schleifer u burger allda sohn des Jakob Kral schleifer u bergers allda u der Josepha geborenen Jindra ???? des Struhadl, matka: Maria tochter des Jakob Hrabik bauers in Wostratitz u der + Maria geobrenen N aus N


Josef - 11.8.1866 Klatovy 68 / Klatovy 25 / 119 / otec nenpsán, matka: Marie dcera Josefa Krále řešetáře, brusiče a souseda zde a Marie rozené Hrabíkové z Vostřetic


oo : ? Pirner + Marie Králová - 22.11.1916 Klatovy


František - 25.10.1845 Klatovy 70 / Klatovy 22 / 234 / Joseph Kral schleifer u burger allda sohn des Jakob Kral schleifer u bergers allda u der Rosalia geborenen Jindra bauers tochter Miskowitz, matka: Maria tochter des + Jakob Hrabik bauers in Wostratitz u der + Josepha gaboirenen Bošek bauers toxchter aus Wosřetitz

oo : Františka Králová + Josefa Stiecha - 3.10.1912oo : Ondřej Král + Anna Kohoutová - -


Ludvík -

oo : Ludvík Král + Josefa Kotasová -


Anna Kateřina - 1.11.1848 Klatovy 47 / Klatovy 18 / 376 / hr. Ludwig Kral haufman und burger sohn des h. Andreas Kral gastwirth in Ewriwec und mutter Anna Kohout, h. Josefa tochte Johann Gotal burgers aus Klatain und der mutter geb. Puchwald aus Klatau

Marie Kateřina - 8.12.1849 Klatovy 47 / Klatovy 18 / 395 / hr. Ludwig Kral kaufman und burger sohn des h. Andreas Kral gastwirth in Ewriwec und mutter Anna Kohout, h. Josefa tochte Johann Gotal burgers aus Klatain und der mutter geb. Puchwald aus Klatau

Anna Kateřina - 21.7.1851 Klatovy 47 / Klatovy 23 / 3 / p. Ludwig Kral měšťan a obhcodník ze syn Ondřeje Krale hospodského v Cvrčovci a Anny roz. KOhout z Oucow , býv Chotěšovského panství,

Ludvík Otakar - 13.12.1852 Klatovy 47 / Klatovy 23 / 17 / Ludvík Král kupec zdejší syn Ondřeje šenkýře odtud a Anny rozené Kohout z Oušova, matka: josfa dcera Jana Kotába mistra truhláře zdejšího a Marie rozené Buchwald odtud

Ludvík Josef - 18.10.1854 Klatovy 47 / Klatovy 23 / 39 / Ludvík Král kupec zdejší syn Ondřeje šenkýře odtud a Anny rozené Kohout z Oušova, matka: josfa dcera Jana Kotába mistra truhláře zdejšího a Marie rozené Buchwald odtud

Otakar Josef - 8.4.1857 Klatovy 47 / Klatovy 23 / 66 / Ludvík Král kupec zdejší syn Ondřeje šenkýře odtud a Anny rozené Kohout z Oušova, matka: josfa dcera Jana Kotába mistra truhláře zdejšího a Marie rozené Buchwald odtudoo : Ludvík Král + Anna Baierová -


Vratislav Josef - 16.4.1869 Klatovy 47 / Klatovy 23 / 214 / Ludvík Král kupec zdejší syn Ondřeje šenkýře odtud a Anny rozené Kohout z Oušova, matka: paní Anna dera Jakuba baier meš´tana zde a téhož manželky Anny rozené Heisové zdejšíoo : Josef Král + Alžběta Málková - -


Alžběta -

oo : Jan Melc + Alžběta Králová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0470-n?x=524&y=76&w=428&h=187
https://www.portafontium.eu/iipimage/30070126/vejprnice-18_1840-n?x=341&y=403&w=594&h=256

https://digi.ceskearchivy.cz/7700/98/2295/2328/85/0

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071121/prusiny-33_0530-o?x=108&y=439&w=555&h=243

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5571/300

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu