Rodokmen: Král

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Vít -

oo : Vít Král + ? -


Jan - 1707

oo : Jan Král + Kateřina Dohová - 22.5.1737 Srbice / Zdebořice 01 / 206 / Jan syn Víta Krále z mestečka K? pastýři blyžnovich kostelu s kateřinou dcerou po + Šebestianovi Dohovy pohodnim ze Straubniku(Bystré) osadi Stobořické(Zdebořice)

on: 5.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Joannes Kral inquilinus Podhuří, 65-0-0

ona: 22.1.1785 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Catharina supertes vidna post + joannem Kral foricarium podhuří, 92-0-0


Sebastián - 25.3.1738 Srbice / Zdebořice 01 / 84 / Jan Kral matka Kateřina oba svobodný

oo : Sebastián Král + Apolena - dohledat ,hledam Vrčeň 10 -- 60-79 / hledam Kotouň 03 / 144-158 nic nebylo to v Podhuří, Zdebořice 01 / 225-238 nic

ona: 1.9.1762 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 219 / Apolonia uxor Sebastiani Kral foricari ex pafo Podhuří, atatis 30-0-0


Václav - 28.9.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 89 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Apolonia parentum liberorum

8.10.1761 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 218 / wencelsus filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-12

Mrtvě nar. - 25.8.1762 Podhůří / Kotouň 03 / 219 / infans Sebastiani Kral Foricary post collatus obhtetrice


oo : Sebastián Král + Rozálie Gruberová - 8.11.1762 Dubeč / Vrčeň 10 / 81 / Sebastianus Kral vidnus carpophorus ex Podhuri, cum Rosalia filia + Simonis Gruber carpophori ex Dubec liberi

on: 18.11.1815 Podhůří / Kotouň 08 / 55 / Sebastian Kral samotník z Podhuří, 85-0-0


Vít Matěj - 21.9.1763 Podhůří / Kotouň 03 / 98 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

17.5.1835 Bezděkovec 30 dohledat

Kateřina - 24.11.1764 Podhůří 10 / Kotouň 03 / 103 / filia leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

1.10.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Catharina filia Sebastiani Kral foricari podhuře, 16-0-0

Matěj - 30.4.1766 Podhůří / Kotouň 03 / 110 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.5.1766 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 227 / Mathias filius Sebastiani Kral foricari atatis 0-0-9

Barbora - 12.5.1767 Podhůří / Kotouň 03 / 114 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

8.6.1768 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 101 / Barbara filia Sebestiani Kral foricani

Anna Marie - 9.1.1769 Podhůří / Kotouň 04 / 9 / filius leg. Sebastiani Kral foricary et uxoris ejus Rosalia parentum ex pago Podhuří liberorum

oo : Matěj Kaiser + Marie Králová - 10.1.1786 Podhůří 10 / Kotouň 07 / 45 / honestus sponsus Mathias supehtestes dilis post + Wenceslaum Keyser foricariam schlükburgluhem, 21-0-0, svob. nevěsta: honesta anella maria filia Sebastiani Kral foricari Podhuří 10, 16-0-0, svob.

on: 12.6.1831 Plzeň 34 / Plzen 038 / 400 / Matěj Kaiser kat, 70-0-0, zápal plic

ona: 23.2.1845 Doubravka / Plzeň 040 / 124 / Keiser Marie rození Kral manželka Matěje Keiser měšťana a kata v Plzni, 87-0-0, věkem


Jakub - 16.7.1770 Podhůří / Kotouň 04 / 15 / Jacobus filius leg. Sebastian Kral forricari podhuretisch uxoris Rosalie parentum liberoum ejus

oo : Jakub Král + Ludmila Kaiserová - 26.1.1796 Kamenná 9 u Holušic / Chraštice 06 / 14 / Jakub syn Sebestiana Krale pohodného z Podhuří swobodný, 26-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera + Václava Kayser pohodného svobodná, 24-0-0, svob.

ona: 22.6.1802 Dožice 43 / Čížkov 05 / 263 / Ludmilla Kral wasenmisters, 31-0-0


Františka - 28.1.1797 Lnáře 78 / Lnáře 01 / 68 / manž. dcera, otec: Jakub Král, podruch, matka: Ludmila dcera Waclava Kaysra samoty v Zbořijích a Marie manželky jeho | http://digi.ceskearchivy.cz/cs/5278/68

oo : Augustýn Bauer + Františka Králová - 31.10.1813 Dožice 9 / Čížkov 05 / 41 / Augustin Bauer drnomister z borku , 17-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Jakuba Krále drnomistra dožickýho, manželky Ludmily , 16-0-0

jejich 5 děti mám na MH


Marie - 9.1.1799 Dožice 44 / Čížkov 05 / 149 / manželská otec: Jakob Kral wasenmeister, Ludmilla Holzknecht,

14.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Maria Kral drnomistra dcera, 5-0-0, neštovice

Anna Marie - 11.2.1800 Dožice 43 / Čížkov 05 / 150 / Jacob Kral Wafenmister, Ludmilla Holtzknecht, kmotri: Mathias a Maria Kayserin wasenmeister und ehewirb von Žinkau

oo : Jan Čech + Anna Marie Králová - 20.5.1823 Dožice 20 / Čížkov 12 / 19 / Ján Čech domkař z borku u suchomast 4, syn Prokopa čzecha domkare z Borku čp.4? a matky Evy Koliharova z Knína, 24-0-0, svob. Anna dcera Jakuba Krále, třetinu sedlského gruntu uživatele z čp.20 z dožic a mateře Lidmily Kaysrove v Holzknech z Kašové lhůty, 22-0-0, svob.

jejich potomci v rodokmenu Čech


oo : Jakub Král + Marie Mayerová - 5.10.1802 Drahkov 21 / Letiny 03 / 7 / Jakob Kral Wassenmeister(pohodný) von Dožic 43 herrshaft Dožic, 35-0-0, vdovec,nevěsta: Maria tochter des + Andreas Mayer inmanns von Drachkov herrshaft Rokyenitz 21 und der mutter Maria,22-0-0, svob.

on: 6.9.1834 Dožice 62 / Čížkov 14 / 22 / Jakub Král domkař a konský handlíř, 70-0-0


Matěj - 15.9.1803 Dožice 43 / Čížkov 05 / 155 / Jacob Kral wasenmister, Maria Langmeyer, svědci : Mathes a Marie Kayser, wasenmister von Žinkau dessen eheweib

16.11.1804 Dožice 43 / Čížkov 05 / 264 / Matěj Král drnomistra syn, 1-0-0, neštovice

Matěj - 7.9.1805 Dožice 9 / Čížkov 06 / 16 / Jakub Kral drnomistr do Dořiž podany, Marie rozena Mayer, svědci: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : Matěj Král + Barbora Arnoštová - 7.11.1826 Dožice 20 / Čížkov 12 / 25 / Matěj král syn Jakuba Krále třetináře a koňského handlíře z Dožic 20 a mateře Marie Mayerové z drachkova, 21-0-0, svob. nevěsta: Barbara dcera Jána Arnošta domkaře a toho času vrchnostenského hajného z Dožic 57 a mateře Anny Pozerové? též z Dožic, 19-0-0, svob.


Dominik - 27.2.1829 Dožice 20 / Čížkov 07 / 29 / Mastěj Král chalupník z dožic 20 syn Jakuba Krále chalupníka z Dožic 20 a matky Marie Margarety z Drahkova, matka: Barbora dcera Jana Arnošta domkaře z Dožic 59 a matery Anny Pocerové z Dožic

oo : Dominik Král + Marie Skálová -


Jan - 20.1.1849 Mladý Smolivec 43 / Budislavice 09 / 3 / Dominik Král polosedlák z Mladého Smolivce 43 syn Matěje Krále šenkýře z Dožic 29 a matky Brbory rozené Arnošt z Dožic 36, matka: Marie dcera Josefa Skály sedláka z Měřína5 amatky Barbory rozneé Čada z Čížkovic 5

oo : Jan Král + Filoména Mašková -


Alžběta - švadlena v Dožicích


Josef - 16.1.1808 Dožice 9 / Čížkov 06 / 32 / Jakub Král drnomister svobodný, Marie dcera Ondřeje Mayer manž. Marie z Drachkova Panství Kocenic, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

4.5.1809 Dožice 9 / Čížkov 05 / 266 / Josef syn jakuba Krale drnomistra, 1-6-0 neštovice

Josef - 31.1.1810 Dožice 9 / Čížkov 06 / 46 / Jakub Kral drnomister svobodný, matka: Marie dcera Indřeje Langmayera drnomistra z Drachkova manž. Marie, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

Marie - 19.6.1811 Dožice 9 / Čížkov 06 / 57 / Jakub Kral tamnější drnomister dožický podaný, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera manž. Barbary kocenovskýho drnomistra, kmotrové: Marie Kayser drnomistrová ze Žinkova a Martin Pa??ka, sedlák z Dožic

František - 6.12.1813 Dožice 9 / Čížkov 06 / 76 / Jakub Kral tamnejsí drnomistr podany Dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z Korenic manž. Barbory pod. Kocemický, kmotrové: Matej Kayser drnomister z Žinkova a Marie Kayser manzelka jeho

oo : František Král + Josefa Eichlerová(vdova Hendrychová) - 17.1.1832 Čimelice / Čimelice 14 / 39 / Dožice 69, František vlastní syn Jakuba Krále wasenmeister z Dožic a matky Marie rozené Mayer, 19-0-0, svob., nevěsta: Nové Dvory 8 , Josefa owdověla Henrych a dcera + Františka Eichlena wasenmeistera z Mirotic a Terezie rozené Eichner, 28-0-0, vdova


Petr - 2.8.1832 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 38 / František Kral pohodný a syn Jakuba Krále pohodného z Dožic a matky Marie rozené kaiser, Josefa ovdovělá Hendrych a dcera + Františka Eichlera? pohodného z Mirotic a matky Jozefy rozené Eichlen

et litt. bapt. die 9.5.1834 ex offo in causa criminal

Trypli cat 29.3.1862

Josef - 20.12.1834 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 81 / František Kral pohodný a syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Jozefy rozený Hendrych, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera pohodného z Mirotic a matky Terezie rozený Eichler

ent. litt. bapt. die 9.1.1868 in causo matrimonii

Bartoloměj - 22.4.1837 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 125 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eatradt? litt bapts offo in causo criminalis 23.2.1852

ex offo cisl. 17 par die 23.1.1867 in causa criminalis

František Havel - 10.12.1839 Nový Dvůr 8 / Čimelice 8 / 169 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler

eat. litt bapt. die 7.9.1865 WC

Jan Křtitel - 1.6.1842 Nový Dvůr 8 / Čimelice 9 / 7 / František Kral drnomistr z nových dvorů syn + Jakuba Krále sedláka z Dožic a matky Marie rozené Mayer, matka: Josefa dcera + Františka Eichlera drnomistra z Mirotic a matky Terezie rozené Eichler


Barbora - 16.8.1820 Dožice 9 / Čížkov 06 / 123 / Jakub Král drnomister pod. dožický, matka: Marie dcera Ondřeje Langmayera drnomistra z kocenic 40 manž. Barbory pod. KOcenický


Josef - 28.5.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 21 / filius leg. Sebestiani Kral foricarri Podhuřienhis et uxor Rosalia paretum liberorum

11.6.1772 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 113 / Josephus filius Sebestiani kral foricani Podhurensi.0-0-15

Petr - 24.5.1773 Podhůří / Kotouň 04 / 25 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg, Anna Maria uxor ejus

4.6.1773 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 115 / Petrus filius Sebastiani Kral foricani Podhuří, 0-0-11

Jan - 6.6.1774 Podhůří / Kotouň 04 / 29 / filius leg. Sebastiani Kral foricaru Podhuřicesis et uxoris Rosalia parentum liberum, kmotři Petrus Pokstepfl foricanig Grunberg

oo : Jan Král + Starosta Wisingerová - 4.11.1800 Štipoklasy 10 / Myslív 31 / 5 / Jan syn šebestiana Krále pohodnýho z Podhůří, 26-0-0, svob. nevěsta: Starosta dcera Jana Wizingra pohodnýho ze Stipoklas, 16-0-0, svob.


Bartoloměj - 2.4.1824 Podhůří / Kotouň 06 / 116 / Jan Kral samotník z Podhuri, matka: Starosta dcera po + janovi Visingrovi samotniku z Stipoklas, matere rozeny Marie Ublovy z Spaleneho porici

oo : Bartoloměj Král + Anna Bergerová(22.8.1826 Štěchovice 33) - 28.10.1845 Volenice / Volenice 18 / 78 / Bartoloměj Kral syn po + Janu Královi drnomistru ze vsy podhůří 10 a po + materi Starosti rozené Wisingrové ze vsy Stipoklas 12, 21-0-0, svob. nevěsta: Anna Bergrová dcera Josefa Bergra drnomistra ze vsy Stechovic 33 a matky Marie rozené Fichterovi ze vsy Haslovic? 33, 19-0-0, svob.


Barbora - 3.9.1776 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 37 / filia leg. Sebastiani Kral foricani Podhuricus et uxoris Rosalie parentum liberorum

oo : Jan Holzknecht + Barbora Králová - dohledat

ona: 29.6.1855 Malá Turná / Radomysl kniha 23 snimek 235


Magdalena - 4.5.1778 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 44 / filia legitima Sebastiani Kral foricaru Podhurosienty et uxoris Rosalie parentum liberum, kmotři Andreas Raiser foricarri Zinkovicensis

31.1.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Magdalena filia Sebastiani Kral foricani Podhuří, 3-0-0

Josef - 15.1.1780 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 52 / filius leg. Sebastiani Kral foricari Podhuriensi et uxoris Rozalie parentum liberorum

27.2.1781 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 123 / Kral josephus filius Sebastiani Kral foricani podhůří, 1-0-21

Kateřina - 6.9.1782 Podhůří 10 / Kotouň 04 / 64 / filia leg. Sebastiani Kral foricari podhuří et uxor Rosalia parentum liberorum

17.2.1785 Podhůří / Kotouň 06 / 50 / Catharina filia sebastiani Kral foricari , 2-0-0


Marie - 28.10.1741 Srbice, okr Klatovy / Zdebořice 01 / 100 / otec Jan Kral pohodnej matka Kateřina oba svobodni

oo : Vít Heidinger + Marie Králová - 16.9.1777 Podhůří / Kotoun 04 snimek 90NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Vít Král + Ludmila - -

ona: 19.12.1787 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 50 / Ludmila manželka Víta Krále krejčího z Podhůří, bez věku


Johanna - 1786

20.1.1795 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 51 / JOhanna dcera Víta KRále krejčího z Podhuří, 9-0-0oo : Jan Král + ? - -


Martin - 1801

14.11.1801 Podhůří 10 / Kotouň 08 / 52 / Martin synjana Krale samotníka v Podhuří , 0-0-6 psotníkoo : Václav Král + ? -


Kateřina - 1730

oo : Jan Babka + Kateřina Králová - 25.11.1754 Křížovice / Zdebořice 01 / 228 / honestum adolescentem Joannem Mathias Babka villate Michalindicis in Prod filium 24 annorum et honesta ancillam Catharina leg. superstitem defuncti Wenceslai Kral cauponis ?? ?? in Nova??? filiam 23 annorum


oo : Matěj Král + ? -


Šimon -

oo : Šimon Král + Rozálie Turková(10.4.1763 Chyňava) - 8.6.1784 Hosín / Hosín 15 / 3 / Šimon pozůstalý syn po + Matějovy Kralovy podruhu z Dobřejic? , 29-0-0, svob. nevěsta: Rozina vlastní dcera Jiřího Turka zednostenickyho bliz Chniavy, 21-0-0, svob.


Kateřina - před rokem 1800 / udaj z knihy pohodných


Anna - 1818 Hluboká nad Vltavou / udaj z knihy pohodných

oo : Jan Hruška(31.1.1813 Hájky 76) + Anna Králová - 21.10.1845 Stádlec


oo : Bartoloměj Král + Barbora Holzknechtová -


Josef -

oo : Josef Král + Terezie Hellerová -


Josef - 1845 Kanice 75 / udaj z knihy pohodných

Terezie - 6.11.1849 Dohalice / Lštění 09 / 46 / Josef Kral wasenmeiste in Kanitz 75 ehel. sohn des Bartolomej Kral wasenmeister daselbst und der Barbara geboren Holzknecht von Blattau 36, matka: Theresia eheliche tochter des Anton Heller wasenmeister in Sautow? 30 gut Miletitz und der Barbara geboren Kislinger von Modlin? gut Mirosau

Terezie -

oo: Jakub Langmajer + Terezie Králová - Skočice 44 nebo Blízov okr Hoš. Týn


Karel - 10.5.1881 Skočice, okr Přeštice / fara Přeštice dohledat není online

oo : Karel Langmajer + Růžena Klára Lodrová - 28.1.1907 nebyl to Přeštice


Vladislav - 1.9.1907 Doubravka / Plzeň 133 / 148 / Langmayer Karel mlynářský v Doubravce nar ve Skočicích ht. Přeštice syn jakuba Langmajera drnomistra ze Skočic 44 a + Terezie roz. Královy z Blízova 43 okr Horš. Týn , nar. 10.5.1881, matka: Růžena klára dcera Václava Lodra městského hajného v Chrástu 94 a Barbory roz. Harantovy z Bušovic, nar. 13.3.1889, oddáni 28.1.1907
http://www.portafontium.eu/iipimage/30067269/plzen-085_2110-o?x=68&y=197&w=551&h=246