Rodokmen: Kroc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Bartoloměj Kroc + Růžena - -

22.10.1782 Kříše 28 / Stupno 01 / 114LN / Rosalia uxor Bartolomej Kroz rustici ex pago Kříš, 80-0-0

on: 3.5.1783 Kříše 28 / Stupno 01 / 114L / Kroc Bartolomeus rusticus ? fenio mortus hydropi comite, 63-0-0


Matěj - 30.4.1742 Svatá Barbora / Radnice 02 / 49 / Bartoloměj Kroc M Rosina

oo : Matyáš Kroc + Magdalena Černá - 1.2.1763 Kříše / Radnice 06 / 28 / honestus adolescent sponsus Mathias proprius filius Bartolomei Krotz ex pago Kříš cum sponsa honesta Magdalena propria filia Joannis Černý ex pago Němčovic


Matyáš - 1.1.1765 Kříše / Radnice 03 / 98L / Mathais Krotz et uxoris ejus Magdalena

Kateřina - 2.1.1767 Kříše / Radnice 03 / 124P / mathia Krotz, Magdalena

Anna - 15.4.1769 Kříše / Radnice 03 / 157P / Mathia Krotz, Magdalena nate Černianil

Magdalena - 15.7.1770 Kříše / Radnice 03 / 174P / Mathia Kocz, Magdalena nate Černina

František - 22.5.1773 Kříše 28 / Stupno 01 / 91 / Krocz mathias rustiuc sM Magdal

oo : František Kroc + Kateřina Blechová - 2.6.1801 Kříše 28 / Stupno 07 / 66 / Franz leibl sohn Amthias Kroc bauer, 26-0-0, nevěsta: Katharina leibl tochter des Adalbert Blecha , 19-0-0, svob.


Jan - 16.6.1805 Kříše 28 / Stupno 02 / 170 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy z Kříš 20

oo : Jan Kroc + Marie Melicharová - 13.2.1827 Kříše 28 / Stupno 07 / 75 / Jan Kroc vlastní syn Františka Kroce sedláka z vsy Kříš 28, a matky Kateřiny dcery Vojtěcha Blechy sedláka z vsy Kříš 20, 22-0-0, svob. nevěsta: Marie Melicharová vlastní dcera Jana Melichara hospodského s vsy Vranovka 17 a matky Kateřiny dcery martina Poulaha? chalupníka z vsy svatéh okříže 18, 18-0-0, svob.


František - 1.3.1808 Kříše 28 / Stupno 02 / 174 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy sedlaka z Kříš 16 matky Josefy

oo : František Kroc + Anna Paclová(prov. Černá) - 3.2.1846 Němčovice 27 / Radnice 17 / 299 / Kroc František syn Františka Kroze sedláka ze kříš 28 a matky kateřiny roz. blecha ze kříš 20, 38-0-0 svob. nevěstA: Černá Anna vdova po + Josefu Černém sedláku z němčovic 28 dcera po Františku Paclovi obyvateli z Weneddorfu ? 16 , 30-0-0, vdova


Magdalena - 16.11.1810 Kříše 28 / Stupno 02 / 178 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy z Kříš 20 a matky Josefy

Kašpar - 2.6.1813 Kříše 28 / Stupno 02 / 181/ Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy sedlaka z Kříš 16 matky Josefy

Josef - 18.6.1821 Kříše 28 / Stunpo 01 / 98 / Franz Kroc sedlák syn matěje Kr: sedláka ze Kříš a magdaleny Cerny manželky jeho , matka: Kateřina dcera Josefa Blechy sedláka z Kříš 16 a Josefy Cajthamlovy

Václav - 26.3.1826 Kříše 28 / Stupno 01 / 106 / Franz Kroc sedlák syn matěje Kr: sedláka ze Kříš a magdaleny Cerny manželky jeho , matka: Kateřina dcera Josefa Blechy sedláka z Kříš 16 a Josefy Cajthamlovy

oo : Václav Kroc + Anna Soprová - 16.10.1866 Střapol 3 / Stupno 10 / 76 / Kroc Václav vdovec a mistr Truhlářský z Vitinky syn + Františka Kroce sedláka v Kříších 28 a matky + Kateřiny rodilé Blechové v kříších 16, 40-0-0, vdvoec, nevěsta: Soprová Anna dcera Jana Sopra obecního pastýře v Střapoli 3 a amtky Kateřiny rodilé Frickové v Střapoli 9, 29-0-0, svob.


Anna - 28.11.1775 Kříše 28 / Stupno 01 / 92 / Krocz Mathias inquilinus M Magdalena

oo : Jan Nový + Anna Krocová - 16.2.1794 Kříše 28 / Stupno 07 / 65 / Johan leibl. sohn des Wenzl Novey nauers von Přívětice, 28-0-0, svob. nevěsta: Anna leibl tochter des Mathias Kroc bauer.20-0-0, svob.


Josef - 17.3.1778 Kříše 28 / Stupno 01 / 93 / Krocz Mathias rusticus M Magdalena

Kateřina - 6.7.1779 Kříše 28 / Stupno 01 / 93 / Krocz Mathias rusticus M Magdalena

oo : Jan Friček + Kateřina Krocová -

jejjich dítě mám na MH


Magdalena - 9.4.1781 Kříše 28 / Stupno 01 / 94 / Krocz Mathias rusticus M magdalena nata Černá

11.9.1783 Kříše 28 / Stupno 01 / 114 / Magdalena filia Mathia Kroc rustici, 1-1-14

Václav - 4.8.1784 Kříše 28 / Stupno 01 / 95 / Krocz Mates bauer M Magdalena černá


Barbora - 13.12.1750 Kříše / Radnice 03 / 32P / Bartoloměj Kroc Mr Rosalia

Martin - 17.8.1753 Kříše / Radnice 03 / 41L / Bartoloměj Kroc Mr Rosalia

Jakub - dohledat

oo : Jakub Kroc + Kateřina Vejvodová - 10.11.1764 Kříše / Radnice 06 / 35 / honestu ssponsus Jacobus proprius dilius Bartolomej Krotz ex pago Kriš cum sponsa honesta Catharina propria filia Wenceslai Wejvoda ex pago Březina


Jakub - 1766

oo : Jakub Kroc + Kateřina T????? (ovdovělá Kuncová) - 29.10.1811 Březina 24 / Stupno 07 / 116 / Jakub Jakuba Kroce sedláka z březiny matky Kateřiny, 45-0-0, svob. nevěsta: Kateřina ovdovělá Kunctová Jana T??? chalupníka dcera z Přívětic 38 matky Justyny, 29-0-0, svob.


František - 12.11.1767 Březina / Radnice 03 / 137L / Jacobi kroc , Catharina

oo : František Kroc + Anna Doubková - 7.7.1799 Dolní Stupno 5 / Stupno 07 / 47 / Frantz leiblicher sohn des Jakob Kroc bauers Březina , 28-0-0, svob. nevěsta: Anna leibl. tochter des Georg Doubek chalupner, 26-0-0, svob.


Kateřina - 1802 Dolní Stupno dohledat


Anna - 13.5.1826 Dolní Stupno 5 / Stupno 01 / 38 / otec nenapsán, matka: Kateřina dcera Františka Kroce chalupníka z Podstupna 5 a Anny Doubkový


oo : Josef Prachař + Kateřina Krocová - 6.2.1827 Vranovice 11 / Stupno 07 / 92 / Josef vlastní syn + Jana Prachaře domakře z Vranovica matky Marie dcery + Jana Hawla domkaře z vsy horního stupna 25, 36-0-0,svob. nevěsta:: Kateřina vlastní dcera + Františka Kroce chalupníka z podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z podstupna 5, 25-0-0, svob.

jejich syna mám na MH


František - 1802

oo : František Kroc + Ludmila Havlová - 8.2.1825 Horní Stupno 25 / Stupno 07 / 14 / Franc Kroc syn Vojtěcha Kroce chalupníka z podstupna a Anny Doubkové manž., 23-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera Václava Havla chalupníka ze Stupna a Anny Vanešový? , 19-0-0, svob.


Anna - 15.6.1826 Dolní Stupno 5 / Stupno 01 / 38 / Franc Kroc havíř sen Vojtěcha Kroce chalupínka z Podstupna a Anny Doubkovy , matka: Lidmila dcea Vácalva Havla chalupníka ze stupna 26 a Anny Vanšový

František - 22.5.1836 Dolní Stupno 5 / Stupno 04 / 133 / Franz Kroc chalupník syn + Františka Kroce chalupníka z Podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z Podstupna 15, matka: Ludmilla dcera Václava Havla vejminkáře z hornostupna 31 a matky Anny dcery + Martina Vanše chalupníka z březiny 10

oo : František Kroc + Barbora Fridrichová - 1.11.1858 Vranovice 1 / Stupno 09 / 101 / Kroc František chalupník v podstupně syn Frnatiška Kroce chalupníka v Podstupně 5 a matky Ludmily rodilé Havlové v hornim stupne 31, 22-0-0, svob. něvěsta: Fridrichová Barbora dcera františka Fridricha sedlaka ve Vranovicích 1 a matky + Josefy rodilé Vitoušové ve Vranovicích 1, 19-0-0, svob.


Antonín - 20.9.1869 Dolní Stupno 5 / Stupno 16 / 77 / Kroc František chalupní v Dolnostupně syn Františka Kroce chalupníka v dolnostupně 5 a matky lidmily rodilé Havlové v hornostupně, matka: Barbora dcera + Františka Fridricha sedláka ve Vranovicích 1 a matky + josefy rodilé Vitoušové ve Vranovicích 1

oo : Antonín Kroc + Anna Nová - 22.1.1894 Dolní Stupno 5 / Stupno 20 / 181 / Kroc Antonín chalupník rodem i obyvatle Dolno stupna , nar dne 20.9.1869 syn + Františka Kroce chalupníka z Dolno Stupna 5 a Barbory roz. fridrich z Vranovic 1 , 24-4-0, svob. nevěstA: Nová Anna rodem i obydlím z Dolno Stupn a37 nar.- dne 15.6.1875, dcera Jarolíma Nového domakře a zedníka v Dolno Stupně 37 a AKteřiny roz. Strejcové z Dolno stupna 31, 18-7-0, svob.


Jan - 21.7.1840 Dolní Stupno 5 / Stupno 04 / 146 / Franz Kroc chalupníkjk syn + Františka Kroce vejminkáře z Podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z Podstupna 5, matka: Ludmilla dcera Václava Havla vejminkáře z hornostupna 31 a matky + Anny dcery + Martina Vanše chalupníka z březiny 16

oo : Jan Kroc + Johana Žižková - 26.7.1864 Dolnostupno 20 / Stupno 10 / 49 / Kroc Jan chalupník v dolnostupně syn Františka Kroce chalupníka v dolnostupně 5 a amtky Ludmily rodilé Havlové v hornostupně 31, 24-0-0, svob. nevěsta: Žížková Johanna dcera + Jana Žížka mlynáře v dolnostupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v Březině 36, 21-0-0, svob.


Barbora - 28.6.1868 Dolno Stupno 48 / Stupno 16 / 24 / Kroc Jan domakř v dolno stupně syn františka Kroce chalupníka v dolnostupne cislo 5 a matky ludmily rodilé havlové v hornostupně 31, matka: Johanna dcera + jana žižka mlynáře v dolnostupne 2é a matkyt Anny rodilé Vanešové v Březině 38


Anna - 15.4.1770 Březina / Radnice 03 / 171 / Jacobi Kroc et uxoris ejus Catharina nate vejvodová

oo : Matěj Mertl + Anna Krocová - 20.5.1792 Březina 5 / Stupno 07 / 110 / Mathias leiblichl sohn des Joseph Mertl, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des jakob Kroc bauer, 25-0-0, svob.


Jan - 13.10.1774 Březina 2 / Stupno 01 / 68 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

oo : Jan Kroc + Anna Hejlová - dohledat


Anna - 1809 dohledat

oo : Jakub Šradl? + Anna Krocová - 12.2.1828 Březina 15 / Stupno 07 / 121 / Jakub Šradl sedlák k Vejvanovu vlastní syn Josefa Šradla vejmynkáře z Vejvanova 37 a amtky Anny dcery Martina Kozlera podruha z Drozdova 14, 19-0-0, svob. nevěsta: Anna vlastní dcera jana Kroce sedláka z Březiny 15 a matky Anny dcery + Matěje Hejla sedláka z Volduch 17, 19-0-0, svob.


Vojtěch - 1810 dohledat

oo : Vojtěch Kroc + Kateřina Mertlová - 31.7.1838 Březina 15 /Stupno 08 / 70 / Vojtěch Kroc chalupník syn Jana Kroce vejminkáře ze v březina 15a matky + Anny dcery + Matěje Hejla sedláka z Volduch 17, 28-0-0,s vob., nevěsta: Kateřina Mertlová dcera Jana Mertla sedláka z horního stupna 16 a matky Magdaleny dcery + Martina Procházky chalupníka ze vsy Kříš 8 , 22-0-0, svob.


Barbora - 26.12.1819 Březina 15 / Stupno 01 / 73 / Jan Krocz chalupník , Annaa dcera Matěje Hejla sedláka z Volduch matky Anny

Kateřina - 26.12.1824 Březina 15 / Stupno 01 / 80 / Jan Kroc chalupník syn jakuba K: sedláka z březiny a Kateřiny Vejvodové, matka: Anna dcera Matěje Hejla sedláka z Volešný a matky Anny


Vavřinec - 6.8.1776 Březina 5 / Stupno 01 / 68 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

:um: 22.9.1780 Březina 5 / Stupno 01 / 89 / Kroc laurenti filius jacobi rustici, 3-11-16

Václav - 1776 dohledat nebo je to Vavřinec z roku 1776

oo : Václav Kroc + Kateřina Vanešová - 21.11.1802 Březina 10 / Stupno 07 / 113 / Wentzel leibl. sohn des jakob Kroc bauer, 26-0-0, svob. nevěsta: Katharina des Georg Wanesch chalupner tochter, 20-0-0, svob.


Jakub - ? Březina dohledat

oo : Jakub Kroc + Marie Frantová - Březina nebo Osek dohledat


Jan - 1832 Březina 22 dohledat

oo : Jan Kroc + Kateřina Šotová - 31.1.1860 Vranov 46 / Stupno 10 / 4 / Kro cJan slevač v březině syn Jakuba Kroce domakře v březině 22 a matky Marie rodilé Frantové ve Voseku 103, 28-0-0, svob. nevěsta: Šotová Kateřina dcera + Václava Šota horolezce ve Vranově a matky + Terezie rodilé Wágnerové ve Všenicích 10, 21-0-0, svob.


Vojtěch - 21.2.1834 Březina 22 / Stupno 03 / 135 / Jakub Kroc poddaný , domakř vlastní syn + Václava Kroce sedláka z březiny a matky kateřiny rodem + Jakuba Vaunke? chalupníka z březiny , amtka Marie dceera + Václava Franty podruha z Voseka 103, matky Majdaleny dcery + Daniela Berana chalupníka z Voseka 64

oo : Vojtěch Kroc + Anna Hejduková - 17.11.1856 Přívětice 21 / Radnice 17 / 182 / Kroc Vojtěch havíř z březiny 52 syn jakuba Kroce domakře z březiny 51 a matky Marie Re?anový? , 22-0-0, svob. nar. 21.2.1834, Hejduková Anna dcera Jana Hejduka domakře z Přívětic 21 a matky Kateřiny Vytaušovy, , 23-0-0, svob. nar. 29.12.1833


Matěj - 1807 dohledat

oo : Matěj Kroc + Anna Kunclová - 31.7.1832 Březina 5 / Stupno 08 / 64 / Matěj Kroc sedlák vlastní syn Václava kroce vejminkáře z Březiny 5 a matky kateřiny dcery + Jiřího Vanše chalupníka s Březiny 10, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna kunzlová vlastní dcera VOjtěcha Kunzla chalupníka v březině 12 a matky Anny dcery Václava Nového vejminkáře Všenic 2, 20-0-0, svob.


Martin - 22.10.1779 Březina 5 / Stupno 01 / 69 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

oo : Martin Kroc + Marie Vanešová - 21.11.1802 Březina 10 / Stupno 07 / 113 / Martin leibl. sohn des Jacob Kroc bauer, 24-0-0, svob. nevěsta: Maria leibl tochter des Georg Vanesch chalupner, 19-0-0, svob.


Anna - dohledat


Matěj - 1839 Všenice dohledat

oo : Matěj Kroc + Johana Kýčková - 9.9.1862 Všenice 5 / Stupno 10 / 31 / Kroc matěj havíř ve Všenicích syn Anny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešové v Březině, 23-0-0, svob. nevěsta: Kyčková Johanna dcera + Matěje Kycka nadeníka ve Vitince 19 a matky + Mgdaleny rodilé Selementové ve Vitince, 22-0-0, svob.


Matěj - 22.9.1869 Všenice7 / Stupno 16 / 78 / Kroc matěj havíř ve Všenicích syn Anny Krocové dcery martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + , Marie rodilé Vanešové z Březiny 13, matka: Johanna dcera + Mětěje Kýčka uhlíře ve Vitince 19 a matky Mgdaleny rodilé Slementové ve Vitince 5

oo : Matěj Kroc + Františka Wunchová - 23.10.1893 Všenice 33 / Stupno 20 / 176 / Kroc Matěj , havíř ze Všenic 33 zrozen ve Všenicích 7, dne 22.9.1869, syn + Matěje Kroce , havíře ze Všenic 7 a Johanny roz. Kýčkové z Vitinky 19, 24-1-0, svob. nevěsta: Wunschová Františka ze Všenic 32 zrozena na Vranově 70 dne 2.11.1873, dcera + Josefa Wunsche mistra krejčovskéh ona Vranově 70 a Anny roz. Potůčkové z HornoStupna 47, 20-0-0, svob.


Josef - 1804 dohledat

oo : Josef Kroc + Kateřina Kroupová - 8.11.1830 Všenice 5 / Stupno 08 / 38 / Josef Kroc sedlák vlastní syn Martina Kroce sedláka a richtáře z Všenic 5 a matky + Marie dcery + Jiřího Vaneše chalupníka z březiny 10, 25-0-0. svob. nevěsta: Kateřina Kroupová vlastní dcera Jana Kroupy chjalupníka z Všenic 13 a matky Anny dcery + Vojtěcha Merka chalupníka z Všenic 13, 25-0-0, svob.


Josef - 1.9.1828 Všenice 12 dohledat

oo : Josef Kroc + Marie Brožová - 7.3.1859 Všenice dohledat


František - 28.1.1860 Všenice 12 / dohledat

Marie - 29.9.1861 Všenice 12 / dohledat

Anna - 28.6.1863 Všenice 12 / dohledat

oo : ? Strunc + Anna Krocová - -


Josef - 24.7.1865 Všenice 12 / Stupno 06 / 483 / Kroc jsoef chalupník v Všenicích syn Josefa Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky kateřiny rodilé Kroupové ve Všenicích 13, matka: Marie dcera Vojtěcha Brože chalupníka v Litohlavech 69 a matky Anny rodilé Pokorné ve Voseku

oo : Josef Kroc + Barbora Bláhová - 5.6.1891 Všenice 12 / Stupno 20 / 148 / Kroc Josef zedník z Všenic 12 nar. dne 24.7.1865 ve Všenicích, manž. syn Josefa Kroce chalupníka ve Všenicích 12 a matky Marie roz. Brožové z Litohlav 69, okr Rokycany, 26-0-0, svob. nevěsta: Bláhová Barbora z Kříš 34 narozená v kříších 34 dne 29.6.1869 fol. 65, manž. dcera Martina bláhy domkaře a havíře v křísích 34 a matky + josefy roz. Záhrobské ze všenic 16, 22-0-0, svob.

on : 1930


František - 23.12.1891 Kříše 34 / dohledat

Josef - 1.4.1894 Kříše 91 / dohledat

Anna - 5.4.1896 Všenice 38

oo : ? Brada + Anna Krocová -

ona : 17.12.1977 Všenice


Václav - 18.7.1899 Všenice 44 / dohledat

on : 24.6.1957


Marie - 8.9.1901 Všenice 44 / dohledat

Rudolf - 15.10.1903 Všenice 44 / dohledat

Aloisie - 21.3.1907 Všenice 44 / dohledat

28.4.1907 Všenice 44 / dohledat

Aloisie - 11.4.1909 Všenice 44 / dohledat

mezi 1915-1921

Alois - 23.6.1911 Všenice 44 / dohledat

8.7.1911 dohledat

Albína - 17.8.1912 Všenice 44 / dohledat

29.8.1969 Všenice


Antonín - 21.11.1867 Všenice 12 / dohledat

Antonie - 11.10.1870 Všenice 12 / dohledat

Aloisie - 3.5.1873 Všenice 12 / dohledat

Vojtěch - 28.4.1876 Všenice 12 / dohledat

18.11.1877 Všenice 12 / dohledat

Vojtěch - 1.8.1878 Všenice 12 / dohledat


Anna - 2.10.1831 Všenice 5 / dohledat

Václav - 22.6.1836 Všenice 5 dohledat

oo : Václav Kroc + Anna Zábranská - 16.4.1860 Kříše 19 / Stupno 10 / 7 / Kroc Václav sedlák ve Všenicích syn Josefa Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky Kateřiny rodilé Kroupové ve Všenicích 13, 24-0-0, svob. nevěssta: Zabranská Anna dcera Josefa Zabranského sedláka v Kříších 19 a matky Josefy rodilé Blechové v Kříších 19, 21-0-0, svob.


Marie - 20.10.1838 Všenice 5 / dohledat


oo : Josef Kroc + Kateřina Krocová(prov. Blechová) - 11.1.1869 Všenice 14 / Stupno 10 / 101 / Kroc josef vdovec a výminkář ve Všenicích 5 syn + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešová v březině 36, 65-0-0, vdova., nevěsta: Blechová Kateřina vdova po + Václavu Blechovi chalupníku ve Všenicích 14 dcera + josefa Kroce chalupníka ve Všenicch 14 a amtky + Doroty rodilá Nové ve Všenicích , 59-0-0, vdova


Magdalena - 10.8.1805 Březina 19 dohledat

oo : Martin Nový + Magdalena Krocová - 27.10.1829 Všenice 3 / Stupno 07 / 27 / Martin Nový podruch vlastní syn Václava novýho sedláka a richtáře z Všenic 2 a matky + Anny dcery + Anny dcery + Tomáše Zeithamla z Všenic 22, 26-0-0, svob. nevěsta: Magdalena vlastní dcera Martina Kroce rochtáře a sedláka z Všenic 5 a matky + Marie dcery + Jiřího Vaneše chalupníka z Březiny , 24-0-0, svob.


Kateřina - 1818 dohledat


František - 1847 dohledat

oo : František Kroc + Josefa Šimandlová - 11.2.1868 Bžezina 17 / Stupno 10 / 90 / Kroc Františk havíř v březině syn Kateřiny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ze Všenic a matky + Mrie rodilé Vanešové v nřezině, 23-0-0, svob. nevěsta: Šimandlová Josefa dcera Františka Šimandla miostra krejčovskýho v dolnostupnu 2 a matky + Marie rodilé Černé ve Voseku 52, 21-0-0, svob.


Jan - 7.2.1869 Dolní Stupno 2 / Stupno 16 / 50 / Kroc František havíř z Březiny syn Kateřiny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 amatky + Marie rodilé Vanešové z Březině, matka: josefa dcera Františka Šimandla mistar krejčovskýho z dolnostupna 2 amatky + MArie rodilé Černé ve Voseku 52

oo : Jan Kroc + Anna Korelusová - 15.1.1894 Březina 26 / Stupno 20 / 180 / Kroc Jan havíř z březiny 26 nar. v Dol. Stupně 2 dne 7.2.1869, syn Frnatiška Kroce havíře z březiny 26 a Josefy Šimandlové z Dolno Stupna 2, 25-0-0, svob. nevěsta: Korelusová Anna z Březiny 26 nar. v horomyslicích 1, okr Plzen dne 12.11.1872, dcera Josefa Korelusa čeledína v Horomyslicích 1 a MArie roz. Boudové z Planě 4, 21-2-0, svob.


oo : Jan Černý + Kateřina Krocová - 30.10.1848 Všenice 18 / Stupno 08 / 45 / Černý Jan podruh z Březiny na pasntví Radnickém syn + Matěje Černého zedníka z Březiny 24 a amtky Marie rozené Blechovy z Vranovů, 40-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Krocová dcera + Martina Kroce sedláka z Všenic 5 a matky + Marie rozené Krocovy z Březiny , 30-0-0, svob.


Václav - 21.2.1821 Březina 10 / Stupno 01 / 74 / Martin Kroc richtář, Marie dcera Jiřího Vanše chalupníka matky kateřiny

Martin - 6.3.1823 Všenice 5 / Stupno 01 / 169 / Martin Kroc sedlák syn Jakuba Kr sedláka z Březiny a Kateřiny Vejvodovy , matka: Marie dcera Jiřího Vanše chalupníka ze březiny 5 a kateřiny Kunclovy


Matěj - 18.1.1781 Březina 5 / Stupno 01 / 70 / Kroc jacobus rusticus M Catharina

26.4.1784 Březina 5 / Stupno 01 / 90 / Kroc Mathias filius Jacobi rustici e varilois mortus , 3-3-7

Josef -19.2.1784 Březina 5 / Stupno 01 / 70 / Kroc jacobus rusticus M Catharina nata Vejvodin -

oo : Josef Kroc + Magdalena Ungrová - dohledat


Anna - 1817-1819 dohledat

oo : Matěj Kroc + Anna Krocová - 12.9.1836 Březina 1 / Stupno 08 / 69 / Matěj krotz sedlák syn Vojtěcha Kroce vejminkáře z Březiny 1 a matky Johanny dcery + Josefa Zyky chalupníka z Střapol 10, 27-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová dcera Josefa Kroca richtáře a chalupníka z březiny 6 a matky Magdaleny dcery + Jana Ungra panskýho steigra při horách Vosetských z Voseka , 17-0-0, svob.


Marie - 22.3.1821 Březina 6 / Stupno 01 / 74 / Josef Kroc chalupník, Marie Anna dcera Jana Unkra steigra pri horách matky magdaleny

Václav - 27.9.1823 Březina 6 / Stupno 01 / 78 / Josef Kroc richtář syn jakuba Kr: sedláka z březiny a kateřiny Vejvodovy, matka: Magdalena dcera jana Ungra šteigra ve Voseku a majdaleny

Josef - 1.5.1826 Březina 6 / Stupno 01 / 82 / Josef Kroc richtář syn jakuba Kr: sedláka z březiny a kateřiny Vejvodovy, matka: Magdalena dcera jana Ungra šteigra ve Voseku a majdalenyoo : Bartoloměj Kroc + Dorota - -


Anna - 26.2.1756 Skelná Huť / Radnice 03 / 49LN / Bartoloměj Kroc Mr DorotheaŠimon -

oo : Šimon Kroc + Dorota - dohledat

on: před rokem 1773 dohledat


Kateřina - 9.1.1747 Skomelno / Radnice 03 / 16L / Simon Kroz Mr Dorothea

Kašpar - 6.1.1749 Skomelno / Radnice 03 / 25L / Simon Kroz Mr Dorothea

Dorota - 15.2.1751 Skomelno / Radnice 03 / 33L / Simon Kroc Mr Dorothea

Vít - 4.12.1754 Skomelno / Radnice 03 / 45P / Simon Kroc Mr Dorothea

Karel - 12.3.1757 Skomelno / Radnice 03 / 52L / Simon Kroc Mr Dorothea

oo : Karel Kroc + Anna Vitoušová - 26.6.1782 Skomelno 38 / Radnice 08 / 113 / Kroc Carolus filius post + Simonem N 38 cum Anna dilia post + Jonannem Vitauš ex

ona: 12.2.1783 Skomelno 38 / Radnice 08 / 124 / Anna uxor Caroli Kroc rustici im Skomelno 38, 23-0-0


oo : Karel Kroc + Anna Tejčková (Myheritage Zajíčková) - 18.2.1783 Skomelno 38 / Radnice 08 / 113 / Kroc Carolus rustici ex Skomelno cum Anna filia Caroli Tejček ex Skomelno


Kateřina - 10.9.1784 Skomelno 38 / Radnice 08 / 79 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkyn

Anna - 19.2.1787 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Karl Kroc bauer, Anna tejček

oo : Václav Janda + Kateřina Krocová - dohledat


Josef Janda - 2.2.1823 Přívětice 2 / dohledat


Karel - 14.10.1788 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Karl Kroc bauer, Anna tejček

oo : Karel Kroc + Marie Fanfárová? - dohledat


Anna - 18.9.1822 Skomelno 38 / Radnice 11 / 206 / Karel Kroc sedlák z Skomelna, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Marie - 27.4.1825 Skomelno 38 / Radnice 11 / 209 / Karel Kroc sedlák z Skomelna, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

oo : František Kroc + Marie Krocová - 9.2.1847 Skomelno 38 / 203 / Kroc František chalupník z němčovic 24 syn Frnatiška Kroce chalupníka z Nměčovic 24 a matky Barbory rozené Peškovy z němčovic 24 , 23-0-0, svob. nevěsta: Krocová Marie dcea Karla Kroce sedláka a rychtáře ze Skomelna 38 a Marie rozené Funfarovy ze Lhoty , 22-0-0, svob.


Josefa - 4.11.1827 Skomelno 38 / Radnice 11 / 213 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Vojtěch - 14.11.1829 Skomelno 38 / Radnice 11 / 217 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera + Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

oo : Vojtěch Kroc + Anna Tejčková - 3.2.1852 Skomelno 1 / Radnice 17 / 207 / Kroc Vojtěch rolník z Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka z Skomelna 38 a matky Marie Funfarovy z Lhoty, 24-0-0, nar. 1829 lit. 14,nevěsta: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka z Skomelna 1 a matky Kateřiny Bejčkovy, 20-0-0, nar 1832 lit 13


Marie Barbora - 22.11.1852 Skomelno 38 / Radnice 18 / 201 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna

Vojtěch - 18.7.1854 Skomelno 38 / Radnice 18 / 208 / Kroc Vojtěch sedlák ze Skomelna 38 syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka sedláka ze Skomelna 1 a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna

Barbora - 21.11.1855 Skomelno 38 / Radnice 18 / 211 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 3 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhé lhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna 1 a matky Kateřiny rozené Bejčkovy ze Stupna

Anna - 24.12.1857 Skomelno 38 / Radnice 18 / 279 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna


Václav - 14.11.1833 Skomelno 38 / Radnice 11 / 227 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera + Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Karel - 18.10.1844 Skomelno 38 / Radnice 16 / 200 / Kroc Karel richtář a sedlák ze Skomelna 38 syn + Karla Kroce sedláka ze Skomelna 38 a matky + Anny rozené tejčkové ze Skomelna 1, matka: Fanfárová Marie dcea + Karla Fanfára sedláka z Dlouhé Lhoty 10, panství Zbirow a amtky + Ludmilly rozené Zemanové z Přišednice 7


Barbora - 9.1.1791 Skomelno 38 / Radnice 08 / 81 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Jan - 12.6.1793 Skomelno 38 / Radnice 08 / 82 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

oo : Jan Kroc + Barbora Hejduková - 6.2.1816 Přívětice 30 / Radnice 06 / 110 / Ján Kroc sedlák ze vsy Skomelna syn Karla Kroce sedláka ze vsy Skomelna , 26-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Antonín ahejduka domakře z Přívětic a Markyty Černý manželky jeho , 23-0-0, svob.


Anna - 31.8.1817 Přívětice 49 / Radnice 06 / 96 / Jan kroc sedlák ze Vsy přívětic syn Karla K sedláka ze vsy Skomelna a Anny tejčkovy , matka: Barbara dcera Antonín hejduka domkaře z Přívětic 5 a markyti Černý

Jan - 26.3.1820 Přívětice 49 / Radnice 06 / 100 / Jan kroc sedlák, syn Karla Kroce sedláka ze vsy Skomelna a Anny Tejčkovy , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka domkaře z Přívětic 5 a markyti Černý

oo : Jan Kroc + Kateřina Čermáková - 27.5.1851 Přívětice 17 / Radnice 17 / 175 / Kroc jan vyslouženec a chalupník z Přívětic 48 syn + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory ropzené Hejdukové z Přívětic, 31-0-0, svob. nevěsta: Čermáková Marie dcera šimona Čermáka sedláka z Přívětic 11 a matky Kateřiny rozené Karlíčkovy z Skomelna , 26-0-0, svob.


Josefa - 29.3.1845 Přívětice 11 / RAdnice 16 / 172 / otec nemanželský svobodně se prohlásit dal a v zaspsat svoje jméni žádal Jan kroc , chalupník z Přívětic 48 syn + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukové z Přívětic 4, matka: Čermáková Marie , dcera Šimona Čermáka sedláka z Přívetice 11 panství Radnice a matky Kateřiny rozneé Kadlíčkové z Skmelna

Barbora - 12.4.1852 Přívětice 48 / Radnice 18 / 168 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Žilánové ze Skomelna 9

Marie - 12.4.1852 Přívětice 48 / Radnice 18 / 168 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Žilánové ze Skomelna 9

Jan - 15.5.1853 Přívětice 48 / Radnice 18 / 172 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

Václav - 15.5.1853 Přívětice / Radnice 18 / 172 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

Josef - 2.2.1855 Přívětice 48 / Radnice 18 / 179 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

František - 31.7.1856 Přívětice 48 / Radnice 18 / 184 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Marie dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Zitanovy ze Skomelna 9

7.1.1859


Václav - 29.10.1822 Přívětice 49 / Radnice 11 / 177 / Jan Kroc domkař z Přívětic , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka sedláka z Přívětic a Markéty roz. Černý

oo : Václav Kroc + Marie Ovsová - 31.10.1848 Přívětice 32 / Radnice 17 / 172 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 48 a syn + Jana Kroce chalupníka z Přívetic 48 a matky barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 4, 26-0-0, svob. nevěstA: Vovsová Marie děvečka z Přívětic 32 dcera + Tomáše Ovsa chalupníka z Terešovské lhotky 14 a matky marie rozneé novy z Přívětic 32, 22-0-0, svob.


Václav - 30.5.1849 Přívětice 33 / Radnice 16 / 191 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 33 syn + Jana Kroce domkaře z Skomelna 38 a matky Barbory rozené Haydukovy z Přívětic 4, matka: Wovsová Marie dcera + Tomáše Vovsa chalupníka Terešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic

Josef - 6.10.1851 Přívětice 9 / Radnice 18 / 167 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Haydukovy z Přívětic 4, matka: Wovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic

Antonín - 18.2.1854 Přívětice 9 / Radnice 18 / 175 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Hajdukovy z Přívětic 1, matka: Vovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic 32

oo : Antonín Kroc + Antonie Čermáková - 19.6.1876 Přívětice 62 / Radnice 13 / 195 / Kroc antonín , olejkaář z Přívětic 9 syn Václava Kroce olejkáře z Přívětic a matky Marie Ovsovy z TErešovské lhoty 14, 22-0-0, nar. 18.2.1854, matka: Čermáková Antonie dcera + Jsoefa Čermáka chalupníka z Přívětic 62 a matky Doroty Jandovy z Přívětic 52, 23-0-0,sw vob. nar. 6.8.1852


Anna - 18.8.1856 Přívětice 9 / Radnice 18 / 185 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 1, matka: Vovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic


Dorota - 15.7.1825 Přívětice 49 / Radnic e11 / 180 / Jan Kroc podruch z Přívětic , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka sedláka z Přívětic a Markéty roz. Černý


oo : Jan Vodolan + Dorota Krocová - 25.2.1851 Přívětice 48 / Radnice 17 / 175 / Vodolan jan vozka u hospodářskýho dozorce v Radnicích 1 , syn amtěje Vodolana šafaře na Praku? 48, okres Janov, kraj Perdubice, a amtky Majdalenu rozneé Michálkovy z Semuhof), 26-0-0, svob., nevěsta: Droota Krocová dcera + Jana Kroce chalupníka z Přčívětic 48 a matky Barbory rozené Hejduk z Přívětic 4, 27-0-0,oba svobodní


Václav - 12.11.1850 Přívětice 48 / Radnice 18 / 163 / nemanželský otec Jan Wodolan kočí u hraběcího inšpektora v Radnicích 1 syn matěje Wodolana šafáře z Pořícku a matky majdaleny , matka: Krocová Dorota dcera + Jána Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 4


Barbora - 1.11.1828 Přívětice 48 / Radnice 11 / 186 / Jan Kroc chalupník z Přívětic syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Anny roz. Tejčkové, matka: Barbora dcera Antonína hejduka vejminkáře v přívěticích a matky Markéty rozneé Černé

Marie - 24.1.1831 Přívětice 48 / Radnice 11 / 193/ Jan Kroc chalupník z Přívětic syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Anny roz. Tejčkové, matka: Barbora dcera Antonína hejduka vejminkáře v přívěticích a matky Markéty rozneé Černé z bezděkova


Václav - 2.1.1853 Přívětice 48 / Radnice 18 / 171 / otec zapsán u tohoto nemanž. dítěte Kašpar Kára hajný v Skomelně 48 syn Jana Káry hajného v Kočíně 14 a matky Marie roz. Fenclovy z Kočín 19, matka: Krocová Marie dcera + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukovy z Přívětic


Josef - 19.11.1833 Přívětice 48 / Radnice11 / 201 / Jan Kroc chalupník z Přívětic syn karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Ann rozené Tejček , matka: barbora dcera Antonína Hejduka rychtáře z Přívětic a matky Markéty rozené Černá z Bezděkova

oo : Josef Kroc + Magdalena Volfová - 11.8.1858 Oujezd 20 / Radnice 17 / 329 / Kroc Josef syn + Josefa Kroce chalupníka v Přívěticích 48 matky Barbory rozené Hejduk, 24-0-0, svob. nnar. 19.11.1833, něvesta: Volfová Magdalena dcera + Václava Volfa chalupínka v Aujezdě 20 a matky Marie Králové, 19-0-0, svob. nar. 15.7.1839

19.8.1919 dohledat


Anna - 1.4.1870 Přívětice 48 / Radnice 29 / 209 / Kroc Josef, chalupník z Přívětic 48, syn + Jana Kroce nádeníka z Přívětic 48a matky + Barbory rozené Hejdkové? z Přívětic 4, matka: Volfová Magdalena, dcera + Václava Volfa, chalupníka z Oujezda 20 a matky + Marie rozené Šebkové z Dolního Stupna 14

oo : Josef Oves + Anna Krocová - 9.2.1896 Přívětice 48 / Radnice 31 / 172 / Oves Josef, truhlířský z Přívětic 69, syn Tomáše Ovsa, dělínika z Přívětic69 a manželky jeho Terezie rodem Vyslyšlové z Přívětic 20, 26-0-0, nar 7.2.1869, svob, nevěsta: Krocová Anna , dcera Josefa Kroce chalupníka z Přívětic 48 a manželky jeho Magdaleny, rodem Volfové z Oujezda 20, 25-0-0, nar. 11.4.1870, svob


Josef - 20.11.1795 Skomelno 38 / Radnice 08 / 82 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

oo : Josef Kroc + Barbora Husáková - 27.10.1823 Skomelno 47 / Radnice 13 / 207 / Josef Kroc domakř syn Karla Kroce vejminkáře ze Skomelna a Anny roz. Tejčkové , 28-0-0, svob. nevěstA?: barbora dcera Matěje Husak obyvatele z ?ibrinici ??? ?? a Anny roz. Blahovy , 27-0-0, svob.


Josef - 1821 dohledat hledam Skomelno radnice 08 / 109

oo : Josef Kroc + Barbora Čermáková - 1.2.1842 Skomelno 47 / Radnice 13 / 219 / Josef Kroc tovaryš zednický ze Skomelna syn Josefa Kroc domkaře ze Skomelna a matky Barbory roz., Mates Husak domakř z Líbeznic, panství Bakoměřský, 21-0-0, svob. matka: Barbora dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a amtky Barbory roz. Václav Daněk? ??, z Volduch, 21-0-0


Marie - 3.2.1843 Skomelno 47 / Radnice 16 / 195 / Josef Kroc domkař ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Matěj Husák obyvatel z Libeznic, panství Pakoměřice?, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozneé Václav Důdl sedlák z Volduch

Barbora - 15.6.1844 Skomelno 47 / Radnice 16 / 195 / Josef Kroc domakř ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory Husák obyvatel z Libeznic č 7, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

3.2.1907 Skomelno

Josef - 29.3.1846 Skomelno 47 / Radnice 16 / 204 / Josef Kroc domkař ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory Husák obyvatel z Libeznic č 7, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

oo : Josef Kroc + Anna Beranová - 4.11.1873 Oujezd 3 / Radnice 13 / 365 / Kro cjosef zedník z Skomelna 73 syn Josefa Kroce domkaře z Skomelan 73 a matky Barbory Čermákovy z Skomelan , 27-0-0, nar. 29.3.1846 fol. 212, nevěstA: Bernaová Anna dcera Františka Berana chalupníka z Oujezda 3 a matky Terezie Holuby z Volešné nar. 7.7.1852 / 324, 21-0-0, svob.


Václav - 6.10.1848 Skomelno 47 / Radnice 16 / 214 / Josef Kroc zedník ze Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husák z Libeznic č 7, matka: Barbora dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

Anna - 12.4.1851 Skomelno 47 / Radnice 18 / 196 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z ???

Alois - 21.6.1854 Skomelno 47 / Radnice 18 / 207 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z Volduch

Alois Václav - 5.9.1856 Skomelno 47 / Radnice 18 / 213 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z Volduch

2.2.1859


Ludmila - 9.3.1798 Skomelno 38 / Radnice 08 / 83 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Václav - 5.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 85 / Karl Krotz bauer, Anna Tejčkyn

30.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 129 / Wenz ein kind des Karl Krotz, 0-0-28

Vojtěch - 5.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 85 / Karl Krotz bauer, Anna Tejčkyn

Terezie - 30.8.1803 Skomelno 38 / Radnice 08 / 86 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Terezie - 14.9.1809 Skomelno 38 / Radnice 08 / 91 / Karel Kroc sedlák Anna Tejčková

14.9.1809 Skomelno 38 / Radnice 08 / 133 / Terezie dcea karla Kroce sedláka, 0-0-0


Václav - 3.10.1759 Skomelno / Radnice 03 / 59P / Simon Kroc Mr DorotheaJosef - ?

oo : Josef Kroc + Anna Špičková - 21.1.1770 Skomelno / Radnice 06 / 55 / honestus sponsus Josephus Krotz ex pago Skomelno cum sua honesta sponsa Anna špičková ex pago Přívětic

ona: 5.4.1770 Skomelno / Radnice 04 / 93 / Anna Krocova ex pago skomelno atatis sue 16-0-0


oo : Josef Kroc + Terezie Kumberová - 20.5.1771 Skomelno 38 / Radnice 06 / 58 / vidnus Josephus Kroc Scomelensis operarius cum honesta Theresia Jacobi Cumbera villici Radnicensisi leg. filia


Jan - 1.4.1772 Skomelno 2 / Radnice 03 / 190 / Josephus rusticus et uxor Theresia

Martin - 17.4.1774 Přívětice 11 / Radnice 06 / 66 / Kroc Josephus gazarius M. theresiea

Matěj - 6.2.1777 Přívětice 9 / Radnice 06 / 68 / Krocz Josephus gazarius M: Theresia

oo : Matěj Kroc + Marie Háková - 11.2.1798 Němčovice 7 / Radnice 09 / 132 / Mates Krotz, svob, 20-0-0, Marie Hakin, 20-0-0 svob.


František - 24.1.1799 Němčovice 7 / Radnice 09 / 112 / Mates Kroc chalupner, Maria Hakina

oo : František Kroc + Barbora Pešková - 8.1.1827 Němčovice 24 / Radnice 13 / 331 / František Kroc, voják od ?? ?? ?? syn Mateje Kroce chalupníka z Němčovic a Marie Hákové z 24, 28-0-0, svob., nevěsta: Barbora dcera Vojtěcha Peška sedlaka z ??? a Barbory roz tůmovi? z 24 ve Vranovichc, 22-0-0


František - 11.10.1824 Němčovice 24 / Radnice 17 / 320 / otec zapsán jako otec František Kroc voják z němčovic za otce zapsán, matka: Barbora dcera Josefa Peška sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tom??

oo : František Kroc + Marie Krocová - 9.2.1847 Skomelno 38 / 203 / Kroc František chalupník z němčovic 24 syn Frnatiška Kroce chalupníka z Nměčovic 24 a matky Barbory rozené Peškovy z němčovic 24 , 23-0-0, svob. nevěsta: Krocová Marie dcea Karla Kroce sedláka a rychtáře ze Skomelna 38 a Marie rozené Funfarovy ze Lhoty , 22-0-0, svob.


Václav - 11.4.1850 Němčovice 24 / Radnice 18 / 288 / Kroc František domkař z Němčovic 24 syn Františka Kroce výminkáře z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic 24, matka: Krocová Marie dcera Karla kroce sedláka ze Skomelna 33 a matky Marie rozené Fimfárové ze Lhoty


oo : František Kroc + Kateřina Zeitthamlová - 8.11.1852 Radnice 247 / Radnice 17 / 59 / Kroc František chasník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z Němčovic 24 a matky Barbory Peškovy z Vranovc, , 28-0-0,vdovec, nar. 11.10.1824 L 335, nevěsta: Zeithamlová Kateřina dcera jsoef aZeithamla měšňa z dvorce Radnckého 247 a matky Oliverinsovy z Volešný, 21-0-0, svob., nar. 11.9.1831


František - 7.9.1853 Němčovice 24 / Radnice 18 / 291 / Kroc František domkař z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Caithamlová Kateřina dcera Josefa Zaithamla měšťana z Radnic 247 a matky Barbory roz. olivainsovy

Václav - 31.1.1855 Němčovice 24 / Radnice 18 / 294 / Kroc František rolník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Zeithamlová Kateřina dcera Josefa Zeithamla měšťana z Radnic 247 a matky Barbory roz. Oliveriusovy

15.4.1861

Josef - 16.6.1857 Němčovice 24 / Radnice 18 / 267 / Kroc František rolník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Caithamlová Kateřina dcera + Josefa Caithamla měšťana z Radnic 24 a matky Barbory roz. Oliveriusovy z Volešný 17


Barbora - 7.5.1826 Němčovice 24 / Radnice 11 / 322 / otec zapsán jako otec František Kroc chalupník z Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tomčovy

Josef - 15.4.1828 Němčovice 24 / Radnice 11 / 325 / František Kroc chalupník a voják z Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tumovi z N24 ve Vranovicích

Josef - 19.12.1829 Němčovice 24 / Radnice 11 / 327 / František Kroc chalupník a Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tuma z N24 ve Vranovicích

Václav - 18.4.1832 Němčovice 24 / Radnice 11 / 331 / František Kroc chalupník a Němčovic 24 syn Matěje Kroce chalupníka z němčovic a matky Marie rozené Hákové, matka: Barbora dcera Josefa Peška sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tuma z N24 ve Vranovicích


Kateřina - 11.1.1801 Němčovice 7 / Radnice 09 / 112 / Mathias Kroc hausler, Maria Hakina

Václav - 27.2.1803 Němčovice 7 / Radnice 09 / 113 / Mathias Kroc hausler, Maria Hakina

Václav - 13.11.1804 Němčovice 7 / Radnice 09 / 114 / Mates Kroc hausler, Maria Hakina

Anna - 16.11.1807 Němčovice 24 / Radnice 09 / 115 / Matěj Kroc domkař syn Josefa Kroce, matka Marie dcera Matouše Háky domkaře z Němčovic a Marie Tepřiwý manžl. jeho

Václav - 29.6.1809 Němčovice 24 / Radnice 09 / 116 / Matěj Kroc domkař syn Josefa K a Terezie manžl, matka Marie dcera Matouše Háky domkaře a Marie Tepřivový manžl.

oo : Václav Kroc + Anna Mantlera? - 4.1.1841 Němčovice 24 / Radnice 13 / 337 / Václav Kroc, patent, invalida syn Matěje Kroce domkaře z němčovic 24 a matky marie rozené Matěj Haka domkaře z nmčovic 24 , 31-0-0, sovb.nevěsta: Anna dcera Barbarda Mantlera? handlíře z němčovic 12 a matky Kateřiny rozené z Terešovské lhoty ? , 28-0-0, svob.

oo : Václav Kroc + Kateřina Fenclová - -


Josef - 12.3.1843 Radnice 1 / Radnice 16 / 8 / Václav Kroc Patental invalida v Radnicích 1 vlastní syn Matěje Kroce domakře z němčovic N 24 a matky Marie roz. Matěje Háka domakře z němčovic 24, matka: Kateřina Fenzel dcera Františka Fenzel chalupníka z Liblína a matky AKteřiny

oo : Josef Kroc + Josefa Vyslyšelová - 24.10.1871 Radnice 148 / Radnice 17 / 156 / Kroc Josef reservník od ? syn Václava kroce pololáníka z radnic 261 a maželky jeho Kateřiny Fenalové , nar. 12.3.1843 svob. nevěsta: Vyslyšelová Josefa dcera Jan vyslyšela mistra truhlářskýho z radnic 148 a matky Brbory M??, z radnic, narr. 17.3.1843


Kateřina - 22.1.1849 Radnice dohledat

oo : ?? Vyslyšel + Kateřina Krocová - dohledat


Anna - 31.10.1852 Radnice 274 / Radnice 18 / 58 / Kroc Václav vrchnostenský posel z Radnic 274 syn Matěje Kroce domakře z Němčovic 24 a matky Marie rozneé Hákový z němčovic , matka: fenclová Kateřina dcera Františka Fencla chalupníka z Liblína 35 a matky Kateřiny roz. Čermákovy z pod Bujesil


Barbora - 7.6.1812 Němčovicce 24 / Radnice 09 / 121 / Matěj Kroc domkař syn Josefa K a Kateřiny manžl, matka Marie dcera Matěje Háky domkaře z němčovic a marie Tepřivový? manžl.

Matěj - 30.12.1814 Němčovice 24 / Radnice 09 / 123 / Matěj Kroc, sedlák, syn Josefa a kateřiny manželky, matka: Marie dcera matouše Háky, domkaře z němčovic a Marie Tepřinovy? manž.

oo : Matěj Kroc + Ludmila Vitoušová - 25.5.1840 Vranovice 39 / Stupno 08 / 128 / Matěj Kroc, panský štípař z Radnic 3, syn Matěje Kroce půlchalupníka z němčovic 24 a matky Marie rozené ?? neznámo , 26-0-0,svob. nevěsta: Ludmila Vitoušová, dcera Jana Vitouše domkaře z Vranovic 39 a matky barbory rozené Vlčkovy z Vranovic, 22-0-0, svob.


Václav - 14.6.1841 Radnice 1 / Radnice 12 / 133 / Mates Kroc štipař vrchnostenský z Radnic syn matěje Kroc chalupníka z němčovic 24 a matky Marie roz. Háka z němčovic , matka: Lidmilla dcera + Jána Vitauš horník z Vranovic 39 a matky barbory

oo : Václav Kroc + Josefa Čiháková - 3.11.1868 Chomle 18 / Radnice 17 / 239 / Kroc Václav tesař z Přívětic 60 syn + Matěje kroce hajnýho a matky Lidmily vitoušové, 27-0-0, svob. nar. 14.6.1841 v radnicích , neěvěsta: Čiháková Josefa dcera josefa Čiháka chalupníka z Chomle 18 a matky Barbory rozené Krejčové , 21-0-0. svob, nar. 18.2.1847 v Pliskově?


František - 30.3.1843 Radnice 1 / Radnice 16 / 8 / Matěj Kroc vrchnostenský štipař z radnic 1, syn Matěje Kroze chalupníka z němčovic 24 a matky Marie rozené Matěj Háka domkař z němčovic 24, matka: Ludmila, dcera po + jana Vytaušovi havíři a domkaři z Vranovic 39 a matky Barbory rozené Vlček havíři z vranovic

oo : František Kroc + Barbora Háková - 14.11.1870 Moštice 13 / Radnice 17 / 164 / Kroc František , desátník 35 p. pluku syn + Matěje Kroce domkaře a matky Lidmily roz. vitaušové , nar. 30.3.1843, 27-0-0 svob, nevěsta: Háková Barbora, dcera Jana Haky výminkáře z Moštic 13 a matky + Barbory rozené Razimové z Moštic, nar. 3.2.1846, 24-0-0, svob


Alois - 16.6.1879 Horní Stupno 53 / Stupno 17 / 243 / Kroc František hostinský v Hornostupně 53 syn + Matěje Kroce hajného z Radnic 261 a Ludmili Vitoušové z Vranovic 29, matka: Barbora Háková dcera Jana Háka , výminkáře z Radnic a + Barbory roz. Razimové z Moštic 5

oo : Alois Louis Kroc + Rose Mary Hrach - 26.12.1901 Chicago, Ill, USA


Raymond Albert "Ray" Kroc - 5.10.1902 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

Ray Kroc - řetezec McDonald's

on: 14.1.1984 San Diego , California USA


Robert Louis Kroc - 19.6.1907 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

oo: Robert Lousi Kroc + Alice Bertha Emilly Voelker -


Lorraine Emily Kroc - 21.10.1910 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

oo : Henry William John Groh + Lorraine Emilu Kroc - 7.8.1934 Chicago, Illinois, USAJan - 24.4.1849 Matrika V fol 137 dohledat

oo : Jan Kroc + Marie Auterská - 31.10.1876 Dolní Stupno 20 / Stupno 10 / 180 / Kroc jan tesař z přívětic 60 manž. syn Matěje Kroce poklasného z Darové 1 a matky Lidmily rozené vitoušové z Vranovic 15, 27-6-0,s vob. 1849 Matrika V fol 137, nevěsta: Marie Auterský dceera Josefa Auterskýho mlynáře z Dolnostupna 2é a matky Barbory rozené Žízek z Dolnostupna 20, 20-8-0,


Antonín - 19.6.1853 Přívětice 45 / Radnice 18 / 173 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili Hákovy z němčovic 1, matka: Vytaušová Ludmila dcera + jana Vytauše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic

Antonín Matěj - 27.2.1855 Přívětice 45 / Radnice 18 / 179 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili Hákovy z němčovic 1, matka: Vytoušová Ludmila dcera + jana Vytouše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic

Matěj - 22.10.1857 Přívětice 45 / Radnice 18 / 190 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili(přeskrtnuto Ludmili psáno Marie) Hákovy z němčovic 1, matka: Vytoušová Ludmila dcera + jana Vytouše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic 27

oo : Matěj Kroc + Antonie Nová - 10.10.1882 Přívětice 60 / Stupno 20 / 41 / Kroc Matěj dělník v barvírně na Vranově z Přívětic 60, syn Kroce Matěje hajného z Přívětic 45 a matky Ludmily rozené Vytoušové z Vranovic 39, 24-11-0, nar. 22.10.1857 V Přívěticích, nevěsta: Nová Antonie dcera novýho Vincence zedníka v Horním Stupně 6 a matky Marie rozené Švolbovy z Břežan 42, 22-4-0, svob. nar. 14.5.1860 V Horním stupně


Anna - 1.7.1818 Němčovice 24 / Radnice 09 / 126 / Matěj Kroc domakř syn Josefa Kr. domakře z němčovic a Kateřiny ,matka: Marie dcera matouše Háky domkaře z němčovic a Marie Tepřinový


Josef - 8.8.1779 Přívětice 9 / Radnice 06 / 69 / Krocz Josephus subruht M theresia

oo : Josef Kroc + Barbora Bejčková - 8.2.1801 Horní Stupno 13 / Stupno 07 / 7 / Josef vlastní syn Josefa Kroce chalupníka z Přívětic, 23-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Ondřeje Bejčka bauer, 24-0-0, svob


František - 1802 dohledat

oo : František Kroc + Josefa Karlíčková - 27.10.1828 Horní Stupno 9 / Stupno 07 / 17 / František kroc vlastní syn + josefa Kroce chalupníka a matky Barbory dcery + Ondřeje bejčka sedláka z horního stupna, 26-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Vojtěcha Karlicka sedláka z Kříš 11 a matky + Anny dcery Jana Karlicka sedláka z Kříš 21, 17-0-0, svob.


Václav - 1833 horní Stupno 9 dohledat

oo : Václav Kroc + Kateřina Nová - 29.5.1855 Vranov 3 / Stupno 09 / 81 / Kroc václav domakř v hornímstupně syn Františka Kroce polosedláka v horním stupně 9 a atky Josefy rodilé Karlíčkové v kříších 11, 22-0-0, svob. nevěsta: Nový Kateřina dcera Jana Novýho chalupníka ce Vranovi 3 a matky Anny rodilé Hirmannové ve Volešný 3 , 21-0-0, svob.


Barbora - 9.4.1836 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 71/ František Kroc , chalupník podaný k panství Radnickému syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky barbory dcery + Ondřeje Bejčka sedláka z Horního stupna 13, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 podaneho panství Radnického a matky + Anny dcery + Jana Karlíčka sedláka z Kříš 20

František - 8.7.1837 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 74 / František Kroc , chalupník podaný k panství Radnickému syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky barbory dcery + Ondřeje Bejčka, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 podaneho panství Radnického a matky + Anny dcery + Jana Karlíčka sedláka z Kříš 20

oo : František Kroc + Magdalena Žížková - 30.1.1860 Podstupno 20 / Stupno 10 / 3 / Kroc František chalupník v horním stupně syn Františka Kroce chalupníka v horním stupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, 22-0-0, svob. , něv esta: Žižková Magdalena dcera Jana Žižka mlynáře v Podstupně 20 matky Anny rodilé Vanešové v březině 36, 19-0-0


František - 27.5.1863 Horní Stupno 9 / Stupno 06 / 359 / Kroc František polosedlák v hornostupně syn Františka Kroce polosedláka v hornostupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, matka: Magdalena dcera + Jana Žižky mlynáře v dolno stupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v březině

oo : František Kroc + Antonie Froňková - 9.6.1891 Horní Stupno 9 / Stupno 20 / 147 / Kroc František rolník Horno Stupno 9 narozen 27.5.1863 Horní stupno , manž. syn Františka Kroce rolníka v Horním Stupně 9 a matky Majdaleny roz. Žižek-ové z Dolno Stupna 20, 28-0-0, svob. , nevěsta: Froňková Antonie , zrozena na Březině dne 15.3.1869 fol. 72, manž. dcera Antonína Froňka domkaře a havíře na Břeině 32 a amatky Marie roz. Klímové na Březině 32, 21-10-0, svob.


Marie - 29.12.1868 Horní Stupno 9 / Stupno 16 / 45 / Kroc František polosedlák v hornostupně syn Františka Kroce polosedláka v hornostupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, matka: Magdalena dcera + Jana Žížka mlynáře v dolno stupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v březině


Antonín - 1.4.1839 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 80 / František Kroc , chalupníék syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky brbory rozené Bejčkovy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 a matky + Anny rozené karličkové

oo : Antonín Kroc + Kateřina Havlová - 7.1.1862 Vranovice 28 / Stupno 10 / 24 / Kroc Antonín havíř v hornostupně syn Františka Kroce chalupníka v hornostupně 9 a matky Barbory rodilé Karličkové ve kříších 11, 22-0-0, svob., nevěsta: Havlová Kateřina dcera Františka Havla chalupníka ve Vranovicích 28 a matky Anny rodilé Mertlové v hornostupnu 16, 20-0-0

16.4.1916 Stupno

Vojtěch - 1782 dohledat

oo : Vojtěch Kroc + Kateřina Nová - 25.9.1803 Chomle 3 / Radnice 08 / 26 / Adalbert Krotz chalup sohn , 21-0-0, svob. nevěstA: Katharina Novin, 18-0-0, svob


Václav - 21.2.1805 Přívětice 9 / Radnice 06 / 79 / Adalbert Kroc chalup, Katharina Nowin

oo : Václav Kroc + Marie Cyprová - 28.10.1839 Přívětice 9 / Radnice 13 / 183 / Václav kroc patentalní invalida z Přívětic , syn Vojtěcha Kroc výminkáře z Přívětic a Kateřiny roz. Nová, 35-0-0, svob. nevěsta: Maria dcera Václava Cypra chalupníka z Chodauni panství Tvrzník a matky Rozalie roz. Chodczova, 29-0-0


Josef - 21.10.1839 Přívětice 9 / Radnice 12 / 185 / Václav Kroc pat. invalida z Přívětic syn Vojtěcha Kroce wejminkáře z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozneé Ondřej Nowi chalupník z Chomle , matka: Marie dcera Václava Cypri chalupníka z Chodouni 30, panství točník a matky Rozarie rozené Chotz z Choudouni

oo : Josef Kroc + Anna Jandová - 7.11.1864 Přívětice 20 / Radnice 17 / 192 / Kroc Josef patetntátní invalida z Přívětic 57 a syn + Vojtěcha Kroce patetn. invalidy z Přívětic a matky Marie roz. ciprové , 25-0-0, svob. nar. 21.10.1839, nevěsta: Jandová Anna dcera josefa Jandy domakře z Přívětic 20 a matky Anny rozneé Potůčkové, 21-0-0, svob. nar. 23.7.1843


Anna - 28.10.1868 Kříše 70 / Stupno 16 / 36 / Kroc Josef dohližitel v Sklenařcce v brasich z Přívětic syn + Václava Kroce domakře v přívěticích 57 a matky Marie rodilé Ciprové z Chodauni 29, matka: Anna dcera Jsoefa Jandy pomahače v pivovaře v Radnicích 20 a matky Anny rodilé Poručkové v Přívěticích 19


Anna - 25.4.1844 Přívětice 56 / Radnice 16 / 169 / Kroc Václav havíř z Přívětic N 56 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočové z Chodauně

10.9.1921

Marie - 13.10.1846 Přívětice 56 / Radnice 16 / 178 / Kroc Václav havíř z Přívětic N 56 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočové z Chodauně

Jan - 11.2.1849 Přívětice 57 / Radnice 16 / 189 / Kroc Václav domkař z Přívětic N 57 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočovy z Chodauně


Jan - 5.6.1807 Přívětice 9 / Radnice 06 / 79 / Vojtěch Kroc chalupník, Kateřina dcera Ondřeje Nového a Veroniky manž. jeho

oo : Jan Kroc + Marie Fišerová - 26.1.1835 Slatina 21 / Chříč 02 / 115 / Jan syn Vojtěcha Kroc chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny Nový z Chomla 4, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera tomáše Fišera pololanika ze Slatiny 21 a matky Barbory Mačákové z Modrovic 4, 21-0-0, svob.


Jan - 18.8.1844 Přívětice 9 / Radnice 16 / 170 / Kroc Jan chalupník z Přívětic 9 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka též z Přívětic 9 matky Kateřiny rozené Dudkové z Chomle panství radnice, matka: Fišerová M?arie dcera Vojtěcha Fišera chalupníka z SLatiny 21 a matky Barbory roz. ___ z Modřovic


Marie - 13.1.1811 Přívětice 9 / Radnice 06 / 85 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle a Veroniky manž. jeho

Josefa - 7.12.1813 Přívětice 9 / Radnice 06 / 90 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa Kroce a Terezie Kumberovi, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle a Veroniky Štítkovi?

Josef - 22.2.1817 Přívětice 9 / Radnice 06 / 95 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle 6 a Veroniky manž. jeho

Josef - 13.12.1819 Přívětice 9 / Radnice 06 / 99 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle 6 a Veroniky manž. jeho

Anna - 24.7.1822 Přívětice 9 / Radnice 11 / 177 / Vojtěch Kroc chalupník z Přívětic , matka: Katařina dcera Ondřeje Novýho chalupníka z Chomle a Veroniky roz. Jandovy

Barbora - 23.9.1828 Přívětice 9 / Radnice 11 / 186 / Vojtěch Kroz chalupník z Přívětic syn Jsoefa Kroc chalupníka z Přívětic a matky Terezie rozené Kumberovy, matka: Kateřina dcera Ondřeje Novýho z Chomle chalupníka a amtky Veroniky rozneé Chaunovy z Všenicoo : Šimon Kroc + Maria Anna -

14.1.1786 Darová 14 / Stupno 01 / 25 / Maria Anna weib des Simon Kroc , 66-0-0


Jan - 4.6.1750 Vranovice / Radnice 03 / 30P / Simon Kros Mr. Maria

oo : Jan Kroc + Kateřina Záhrobská(psaná i jako Auterská) - 19.11.1780 Stupno 14 / Stupno 01 / 22 / Kroc Joannes filius Simonis subrusticus N 14 cu: Catharina filia Martini Zahrobsky et Supno 20

ona 1.4.1808 Všenice dohledat


Josef - 9.10.1782 Všenice 14 / Stupno 01 / 164L / Krocz Joannes gazarius M Catharina nata Auterská

oo : Josef Kroc + Dorota Nová - 12.2.1805 Všenice 10 / Stupno 07 / 22 / Josef Kroc syn Jana, 24-0-0, svob., nevěsta: Dorota Nová dcera Václava, 24-0-0, svob.


Anna - 13.12.1805 Všenice 14 / Stupno 02 / 62 / Josef Kroc domkař, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic matky Zuzany z N10

Václav - 11.10.1807 Všenice 14 / Stupno 02 / 64 / Josef Kroc sedlák, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic matky Zuzany z N14


Kateřina - 25.11.1809 Všenice 14 / Stupno 02 / 66 / Josef Kroc domkař, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic Zuzana matka

oo : Václav Blecha + Kateřina Kroc - -

24.7.1866 Stupno

oo : Josef Kroc + Kateřina Blechová - 11.1.1869 Všenice 14 / Stupno 10 / 101 / Kroc josef vdovec a výminkář ve Všenicích 5 syn + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešová v březině 36, 65-0-0, vdova., nevěsta: Blechová Kateřina vdova po + Václavu Blechovi chalupníku ve Všenicích 14 dcera + josefa Kroce chalupníka ve Všenicch 14 a amtky + Doroty rodilá Nové ve Všenicích , 59-0-0, vdova


Josef - 17.3.1812 Všenice 14 / Stupno 02 / 67 / Josef Kroc 1/4 sedlák, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic Zuzana matka

František - 12.3.1815 Všenice 14 / Stupno 02 / 70 / Josef Kroc chalupník, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka matky doroty

oo : František Kroc + Barbora Klunová - 12.9.1865 Všenice 33 / Stupno 10 / 67 / Kroc František vdovec a obuvník ve Všenicích syn + Josefa Kroce chalupníka ve Všenicích 14 a matky + Doroty rodilé Nové ve Všenicích 10, 50-0-0, vdovec, nevěsta : Klunová Barbora dcra + Václava Kluny sedláka ve Všenicích 3 a matky + Marie rodilé Černé ve Střapoli 1, 25-0-0, svob.


František - 16.7.1866 Všenice33 dohledat

5.11.1866 Všenice 33 dohledat

František - 26.12.1868 Všenice 33 / Stupno 16 / 44 / Kroc František domakř a mistr obuvnický ve Všenicích syn + Josefa Kroce chalupnka ve Všenicích 14 a matky + Doroty rodilé Nové ve Všenicích 10, matka: Barbora dcera +Václava Kluny sedláka ve Všenicích 3 a matky + Marie rodilé Černé ve Střapoli 1

Marie - 26.9.1871 Všenice 33 dohledat

oo : ? Sixta + Marie Krocová -


Anna - 23.8.1818 Sklená Huť dohledat

3.3.1819 Všenice dohledat

Josefa - 29.12.1819 Sklená Huť 14 / Stupno 01 / 46 / Josef Kroc , matka: Dorota dcea Vácalva Novýho sedlaka matky zuzany

Antonín - 26.10.1823 Všenice / Stupno 01 / 169 / Josef Kroc domakř zze všenic, matka Dorota dcea Václava Novýho sedláka ze Všenic a manželku Veroniky Krocovy

28.10.1858 Všenice dohledat


Vojtěch - 18.3.1785 Všenice 14 / Stupno 01 / 164PN / Kroc Johan hausler, Katharina Zahrobská

oo : Vojtěch Kroc + Marie Herinková - 18.1.1814 Chomle 1 / Radnice 08 / 28 / Vojtěch kroc kočí v Radnicích syn jana Krotze domakře z Všenic a Kateřiny Zahrupský, 27-0-0, svob, nevěsta: Marie dcera Vojtěcha herniko mistra na darovy a Veroniky Brichtový manž., 20-0-0, svob.


Marie - 11.4.1815 Chomle 22 / Radnice 08 / 18 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy

Magdalena - 27.9.1816 Chomle 22 / Radnice 08 / 19 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy

Václav - 13.9.1820 Chomle 12 / Radnice 08 / 23 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy


Kateřina Anna - 18.11.1787 Všenice 14 / Stupno 01 / 165 / Joannes Krocz hausler, Katharina Zahrobckin

Anna - 15.9.1791 Všenice 14 / Stupno 02 / 51 / Johann Kroc chalupner, Katharina Kozlikin

Jan - 29.1.1793 Všenice 14 / Stupno 02 / 52 / Johann Kroc hausler Katharina Kozlitin

Václav - 15.6.1796 Všenice 14 / Stupno 02 / 55 / Johann Krocz hausler, Katharina Zahrobska

František - 22.8.1800 Všenice 14 / Stupno 02 / 58 / Johann Krocz chalupner, Katharina Zahrobská


Václav - 27.6.1754 Vranovice / Radnice 03 / 44L / Simon Kros Mr. Margarethaoo : Václav Kroc + ? - -


Ondřej - -

oo : Ondřej Kroc + Eva Kavaldová - 29.10.1747 Březina / Radnice 06 / 9 / honestum Andreas leg. fil. WEnceslai Kroc cum honesta Eva leg. filia Georgy Kawalda ex pago brezina


Václav - 24.9.1749 Březina / Radnice 03 / 28L / Andreas Kroz Mr. eva

Jan - 23.7.1751 Březina / Radnice 03 / 34P / Andreas Kroz Mr. eva

Kateřina - 10.11.1751 Březina / Radnice 03 / 39L / Andreas Kroz Mr. eva

Markéta - 30.5.1755 Březina / Radnice 03 / 46L / Andreas Kroz Mr. eva

Jan - 10.12.1757 Březina / Radnice 03 / 53P / Andreas Kroz Mr. eva

Martin - 19.6.1760 Březina / Radnice 03 / 63L / Andreas Kroz Mr. eva

Dorota - 3.3.1762 Březina / Radnice 03 / 68P / Andreas Kroz Mr. eva

Matěj - 15.11.1763 Březina / Radnice 03 / 83P / Andreas Kroz Mr. eva

Josef - 18.1.1767 Březina / Radnice 03 / 125L / Andreas Kroz Mr. eva

oo : Josef Kroc + Anna Burešová - 28.5.1787 Březina 15 / Stupno 01 / 87 / Kroc josef sohn des Andrea, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des Simon Bureš von Huter sugau?, 19-0-0,s svob.


Vojtěch Josef - 13.9.1787 Březina 15 / Stupno 01 / 72 / Joseph Krocz chalupner, Anna geboren Burešin


oo : Ondřej Kroc + Marie Burešová - 8.6.1772 Březina 5 / Radnice 06 / 63 / Andreas Kroc subrusticus e xpago Březina cum Marie filia + Mathai Bureš paso?ir ex pago Vranovic


Martin - 19.3.1776 Březina 15 / Stupno 01 / 68 / Krocz Andreas gazarius bžezina M Marie

16.4.1776 Březina 15 /Stupno 01 / 89 / Kroc martinus filius Andrea gazari, 0-1-5

Ludmila - 20.6.1778 Březina 15 / Stupno 01 / 69/ Krocz Andreas ??? březina M Marie

13.7.1780 Březina 15 / Stupno 01 / 89 / Ludmila filia Andrea Kros rustici, 1-10-7


Jakub - 1731-1736 dohledat

oo : Jakub Kroc + Salomena Štěpánková - 1.6.1751 Březina / Radnice 06 / 13 / honestus Jacobus leg. fil Wencelsai Kroc cum honesta Salomena leg. fil. Francihci Stepanek ex pago Skomelno

ona: 1.9.1772 Skomelno 26 / Radnice 04 / 122 / Salomena uxor Jacobus Kroc gazary , 45-0-0

on: 26.5.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 127 / Jakob Krotz ein haus, 64-0-0


Anna - 9.3.1752 Skomelno / Radnice 03 / 37L / Jacobus Kroz mr Salomena

Kateřina - 25.3.1754 Skomelno / Radnice 03 / 43L / Jacobus Kroz mr Salomena

Ondřej - 18.7.1756 Skomelno / Radnie 03 / 50L / Jacobus Kroz Mr Salomena

oo : Ondřej Kroc + Veronika Klímová - 24.4.1785 Skomelno 25 / Radnice 08 / 114 / Kroc Andreas ???, 25-0-0, sovb. nevěsta: Veronika tochter des Wetzl Klima in Mostiště, 18-0-0, svob

on: 6.6.1821 Mostiště / dohledat


Karel - 1.3.1786 Skomelno 26 / Radnice 08 / 80 / Kroc Andreas chalupnik, Veronika Klima

6.6.1787 Skomelno 26 / Radnice 08 / 126 / Kroc Karl sohn des Andreas Chalupner, 2-0-0

Kateřina Anna - 2.3.1789 Skomelno 36 / Radnice 08 / 81 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klima

6.6.1789 Skomelno 6 / Radnice 08 / 126 / Anna tochter des Andreas Krotz chalup, 0-3-0

Jan - 11.1.1791 Skomelno 36 / Radnice 08 / 81 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klimin

Anna - 28.10.1792 Skomelno 36 / Radnice 08 / 82 / Kroc Andreas baur, Veronika Klimin

19.7.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 127 / Anna ein ind des Andreas Krotz chalup, 1-0-0

Kateřina - 12.5.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 82 / Kroc Andreas chalup, Veronika Klimin

Václav - 2.9.1797 Skomelno 36 / Radnice 08 / 83 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klimin

oo : Václav Kroc + Kateřina Mudrová - dohledat


Barbora - 2.1.1820 Mostiště 17 / Radnice 08 / 57 / Václav Kroc domakř syn Ondřeje Kroce domkaře z mostiště a Veroniku Klímovy, amtka: Kateřina dcera Josefa Mudry sedláka z Vejvanova a Barbory


Karel - 27.6.1800 Skomelno 36 / Radnice 08 / 84 / Andreas Krotz chalupner, Veronika Klíma

10.9.1800 skomelno 26 / Radnice 08 / 128 / Karl ein kind des Andreas Krotz hausler, 0-0-77

Barbora - 3.5.1802 Chomle 26 / Radnice 08 / 11 / Andreas Krotz schafner, Veronika Klíma

Josef - 3.6.1807 Mostiště 4 / Radnice 08 / 47 / Ondřej Kroc chalupník, Veronika dcera Josefa Klímy chalupníka z mostiště a Doroty

Anna - 21.4.1810 Přívětice / Radnice 06 / 84 / Ondřej Kroc šafář syn Jakuba K. a Salomeny manž., matka: Veronika dcera Václava Klímy ?, z Mostiště a Doroty manž.


Jan - 12.6.1759 Skomelno / Radnie 03 / 58P / Jacobus Kroz Mr Salomena

Dorota - 27.2.1762 Skomelno / Radnie 03 / 68P / Jacobus Kroz Mr Salomena


oo : Jakub Kroc + Anna Potůčková - 15.8.1773 Skomelno 26 / Radnice 08 / 112 / Kroc jacobus inquiliny cum Anna Mathia Potuczek ex Stupno filia

ona: 25.1.1786 Skomelno 26 / Radnice 08 / 125 / Anna weib des jacob Kroc , 47-0-0


Barbora - 8.5.1775 Skomelno 26 / Radnice 08 / 76 / Kroc Jacobus inquilinus M. Anna

13.5.1780 Skomelno 26 / Radnice 08 / 124 / Barbara filia jacobi Kroc gazary in Skomelno, ?-1-5


oo : Jakub Kroc + Dorota Matesová? - 30.3.1786 Skomelno 26 / radnice 08 / 114 / Kroc jacobus inmann, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Dorothea wittwe nach dem ?? Jan Mathes? 35-0-0, svob.


Václav - -

oo : Václav Kroc + Kateřina Čekanová - 30.1.1752 Březina / Radnice 06 / 14 / honestus WEnceslai leg. filium Wenceslai Krotz cum jhonesta Catharina leg. fil. Martini Čekan ex pago kříš


Matěj - 20.8.1753 Březina / Radnice 03 / 41L / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Karel - 1.11.1755 Březina / Radnice 03 / 47P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Antonín - 7.11.1757 Březina / Radnice 03 / 53P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Jan - 17.5.1760 Březina / Radnice 03 / 62P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Jakub - 24.7.1762 Březina / Radnice 03 / 69P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

oo : Jakub Kroc + Kateřina Potůčková - 20.1.1795 Radnice 1 / Radnice 07 / 155 / Jakob Krotz ein bauers sohn aus brezina, 32-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Potučkin ein dienstesachbry? der herrschaft, 26-0-0, svob.


Václav - 27.2.1764 Březina / Radnice 03 / 87L / Wenceslai Krotz ex pago březina et uxoris ejus Catharina

Václav - 7.2.1765 Březina / Radnice 03 / 100P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina

Dorota - 20.1.1767 Březina / Radnice 03 / 125P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina

Ludmila - 12.2.1769 Březina / Radnice 03 / 153P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina čekanová

Jan - 8.10.1770 Březina / Radnice 03 / 178L / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina čekanová


oo : Václav Kroc + Anna Boknerová - 5.5.1772 Březina / Radnice 06 / 62 / Wenceslaus Krotz vidnus index ex pago Březina cum Anna filia leg. defuncti Sebestiani Bokner fabri ex pago Všenic


Vojtěch - 21.2.1773 Březina / Stupno 01 / 67 / Kroc WEnce rust M: Anna

oo : Vojtěch Kroc + Johana Zíková - 12.6.1796 Střapole 10 / Stupno 07 / 37 / Adalbert leib. sohn des Wentzl Kroc bauer, 25-0--0, svob. nevěsta: Johanna leib. tochter des Joseph Zika chalupner, 18-0-0, svob.


Matěj - 1809

oo : Matěj Kroc + Anna Krocová - 12.9.1836 Březina 1 / Stupno 08 / 69 / Matěj krotz sedlák syn Vojtěcha Kroce vejminkáře z Březiny 1 a matky Johanny dcery + Josefa Zyky chalupníka z Střapol 10, 27-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová dcera Josefa Kroca richtáře a chalupníka z březiny 6 a matky Magdaleny dcery + Jana Ungra panskýho steigra při horách Vosetských z Voseka , 17-0-0, svob.


Josef - 24.10.1848 Březina 1 / Stupno 05 / 59 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Josef Kroc + Anna Blechová - 18.11.1873 Březina 1 / Stupno 10 / 154 / Kroc Josef rolník a obrance zemský na Březině 11 manž. syn Matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky rozneé Krocové z březiny 6, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna Blechová manž. dcera Vojtěcha Blechy rolníka z kříše 18 a matky Kateřiny rozené Červenkové z němčovic 2, 21-8-0, svob. nar. matr. V fol. 267


Karolína - 25.8.1876 Březina 1 / dohledat

Růžena - 25.1.1878 Březina 1 / dohledat

Jan - 14.5.1880 Kříše 10 / dohledat

Anna - 18.9.1882 Březina 1 / dohledat


Josefa - Újezd u Svatého Kříže / dohledat

oo : ? Kuncl + Josefa Krocová -


Barbora - / dohledat

oo : ? Šimic + Barbora Krocová -


Jan - 1957 fol. 41 / dohledat

oo : Jan Kroc + Josefa Kindlová - 28.2.1881 Březina 1 / Stupno 20 / 26 / Kroc Ján mistr obuvnický na březině 1 manž. syn + Matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky + Anny rozené Kroc z březiny 6, 24-2-0, svob. nevěsta: Josefa Kindlová manž. dcera + Bedřicha Kindla mistra olejkářského na Vranově 30 nyní v Stupně a matky Valentiny rozené Gruber z Bělé 20, 20-11-0, svob.


František -

Matěj - 27.12.1850 Březina 1 / Stupno 05 / 74 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Matěj Kroc + Anna Kulová - 10.2.1874 Březina 1 / Stupno 10 / 157 / Kroc matěj rolník a dragoun ck 7 pluku na Březině manželský syn matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky Anny rozené Krocové z březiny 6, 23-4-0, svob. nevěsta: Anna Kulová manž. dcera Františka Kylu rolníka a šenkýře z březiny 14 amatky Anny rozené egermeierové z Sedlecka 1, 19-6-0, svob.


František - 27.11.1874 Březina 78 / dohledat

Aloisie - 9.4.1876 Březina 76 / dohledat

Anna - 24.1.1878 Březina 78 / dohledat

Alois - 27.10.1879 Březina 78 / dohledat

Augustin - 10.9.1887 Březina 78 / dohledat

30.10.1953 Kolín


Václav - 1.9.1854 Březina 1 / Stupno 05 / 101 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Václav Kroc + Barbora Šmídová - 20.11.1876 Březina 1 / Stupno 10 / 182 / Kroc Václav rolnikcý syn z březiny 1 manž. syn + Matěje Kroce vyminkáře a rolníka z březiny 1 a matky anny rozené Krocové z březiny 6, 22-2-0, matrika V fol. 108, nevěsta: Barbora Šmídová manž. dcera Františka Šmída sleváče z březiny 33 a matky Marie rozené Bílek z březiny 20, 23-7-0 svob., nar. matrika V fol. 94


Magdalena - 1804

oo : Josef Hanzl? + Magdalena Krocová - 17.1.1821 Sklená Huť 3 / Stupno 07 / 97 / Josef syn Josefa Henzla chalupníka Anny matky, 28-0-0, svob. nevěsta: Magdalena dcera Vojtěcha Kroce sedláka z březiny Joanny matky, 17-0-0, svob.


Václav - 1801

oo : Václav Kroc + Anna Fričková - 12.6.1832 Březina 10 / Stupno 08 / 64 / Václav Krotz podruch vlastní syn Vojtěcha Krotze sedláka z Březiny 1 a matky Johanny clastní dcery + Josefa Zýky chalupníka s Střapole 10, 31-0-0, svob. nevěsta: Anna Frýčková vlastní dcera Jana Frýčka chalupníka z Kříš 2 a matky kateřiny dcery + Matěje Krotcze sedláka z Kříš 28, 28-0-0, svob.


Jan - 26.6.1824 Kříše 2 / Stupno 01 / 104 / nemnaželské dítě Kroce Václav a havíř z Březiny syn + Vojtěcha Kroce sedláka v březině 1 a matky Johanny rodilé Zíkové z Strapole, matka: Anna dcer aJana Frůka chalupníka ze Kříš 2 a KAteřiny Krocové


Anna - 12.3.1775 Březina / Stupno 01 / 68 / Kroc Wenceslaus rust M: Anna

Dorota - 12.3.1775 Březina 1 / Stupno 01 / 68 / Kroc Wenceslaus rust M: Anna

27.6.1775 Březina 1 / Stupno 1 / 88 / Dorothea filia Wenceslai Kroz rustici, 0-4-21

Josef - 22.12.1779 Březina 1 / Stupno 01 / 69 / Kroc Wenceslaus M anna

16.7.1780 Březina 1 / Stupno 1 / 89 / Kroc Josephus filius Wenceslai rustiic, 0-6-0

Tomáš - 22.12.1779 Březina 1 / Stupno 01 / 69 / Kroc Wenceslaus M anna

Josef - 8.7.1783 Březina 1 / Stupno 01 / 70 / Kroc Wenceslaus M anna

12.4.1784 Březina 1 / Stupno 1 / 90 / Kroc Josephus filius Wenceslai rustiic, 0-6-0


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

- Skomelno -


Dorota - 12.2.1800 Skomelno 38 / Radnice 08 / 128 / dorothea Krotzin eine wittwe, 92-0-0


Martin - 1750-1751 dohledat

oo : Martin Kroc + Kateřina Kubková - 14.6.1774 Skomelno 38 / Radnice 08 / 112 / Kroc Martinus rustici ex Skomelno cum Catharina dilia Math: Kubka ex kriz sponsa

ona: 2.4.1790 Skomelno 47 / Radnice 08 / 126 / Katharina Krotzin, 40-0-0


Anna - 14.1.1776 Skomelno 38 / Radnice 08 / 76 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Dorota - 8.2.1778 Skomelno 38 / Radnice 08 / 77 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Matěj - 4.11.1779 Skomelno 38 / Radnice 08 / 77 / Kroc Martinus M Catharina subditi

24.1.1784 Skomelno 47 / Radnice 08 / 125 / Kroc Mathias filius Martini gazari variolis, 4-2-0

Kateřina - 17.3.1782 Skomelno 38 / Radnice 08 / 78 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Magdalena - 5.3.1784 Skomelno 38 / Radnice 08 / 79 / Kroc Martinus gazarius M Catharina nata Kublová subditi

Barbora - 27.11.1786 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Kroc Martinus chalup M Catharina Kublová

25.4.1807 Skomelno 47 / Radnice 08 / 131 / Barbora magdalena cera Martini Kroc domkaře, 20-0-0

Václav - 1.3.1789 Skomelno 38 / Radnice 08 / 81 / Kroc Martinus hausler M Catharina Kubka

10.6.1789 Skomelno 47 / Radnice 08 / 126 / kind Wenzel sohn des Marti: Krotz haussgeet, 0-3-0


oo : Martin Kroc + Anna Koželuhová - 16.5.1791 Horní Stupno 1 / Stupno 07 / 4 / Martin Kroc hauslere, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Anna tochter des Johann Koželuh hausler von Skomelno , 30-0-0, svob

on: 2.10.1810 Skomelno 21 / Radnice 08 / 134 / Martin Kroc domakř, 60-0-0


Barbora - 1790 dohledat

14.2.1802 Skomelno 47 / Radnice 08 / 129 / Barbara ein kind des martin Krotz chalupner, 12-0-0

Terezie - 27.5.1792 Skomelno 47 / Radnice 08 / 82 / Kroc Martinus chalup. M Anna koželuh

Ludmila - 14.6.1795 Skomelno 47 / Radnice 08 / 82 / Kroc Martinus M Anna Koželuhin

15.3.1796 Skomelno 47 / Radnice 08 / 127 / Ludmila ein kind des Karl Krotz, 0-4-0

Ludmila - 22.6.1797 Skomelno 47 / Radnice 08 / 83 / Kroc Martinus chalup M Anna Koželuhin

20.4.1799 Skomelno 47 / Radnice 08 / 128/ Ludmila ein kind des Martin Krotz chalupners, 2-0-0

Barbora - 15.5.1804 Skomelno 37 / Radnice 08 / 87 / Kroc Martinus hausler M Anna Koželuhin- Vranovice, Kříše - -

Josef + 28.2.1771 Vranovice / Radnice 04 / 98 / Josephus Krotc subrusticus, 30-0-0

Barbora + 28.1.1771 Vranovice / Radnice 04 / 97 / Barbora Krotcov ?? aniella,, 20-0-0


oo : Pechmon Kroc + Mariana - -


Kateřina - 12.10.1745 Vranovice / Radnice 03 / 9P / Píchmon Kroz Mr marianaoo : Josef Kroc + Marie - -


Josef - 23.3.1765 Vranovice / Radnice 03 / 102L / Joseph Krotz , Marie

Jakub - 31.7.1766 Vranovice / Radnice 03 / 119P / Joseph Krotz , Marieoo : Josef Kroc + Magdalena Mašková - -


Václav - 2.56.1769 Vranovice / Radnice 03 / 158L / Josephi Kroc et uxoris ejus Magdalena nate Maškoveoo : Tomáš Kroc + Kateřina - -


Tomáš - 15.12.1746 Vranovice / Radnice 03 / 16L / Thomas Kroz Mr Catharina

Dominik - 8.4.1751 Všenice / Radnice 03 / 33P / Thomas Kroz mr Catharina

oo : Dominik Kroc + Benigna Záhlavová - 16.5.1780 Vranovice 15 / Stupno 01 / 136 / Kroc Dominik filius post + thoma Vranovitio 15 Cu Benigna filia post + Adalbert Zahlava


Kateřina - 1790 nenarodili se ve Vranovicich

oo : Václav Mulač + Kateřina Krocová - 17.5.1814 Vranovice 27 / Stupno 07 / 86 / Václav syn Václava Mulače domakře z Chomle matky Anny, 25-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Dominika Kroce slouhy zVranovic Benigni matky, 24-0-0, svob.


Josef - 1794

oo : Josef Kroc + Josefa Havlová - 13.11.1827 Všenice 9 / Stupno 07 / 27 / Josef kroc pastýř obecní z Všenic vlastní pozůstalý syn + Dominika Kroce pastýře v Vranovicích 27 a matky + benigny dcery Barotloměje Novýho zedníka z horního stupna 10, 33-0-0,s vob. nevěsta: Barbora dcera Josefa havla domakře z Střapole 18 a matky Barbory dcery + Josefa potůčka chalupníka z Srnor 18, 24-0-0, svob.


Václav - 1800 Radnice

oo : Václav Kroc + Veronika Nová - 14.4.1834 Všenice 2 / Stupno 08 / 39 / Václav kroc, obecný pastýř , vlastní pozůstalý syn + Dominika Kroce podruha z města Radnic a matky Benigny vlastní dcery + Vojtěcha Hahlavy podruha z podhutí 5, 34-0-0, svob. , nevěsta: Veronika Nová vlastní dcera matky barbory Nový ??? ?? chalupnice z vsy Všenice 17, vlastní dcery + Martina Novyho chalupníka z Všenic 17 a matky + kateřiny vlastní dcery + jakub potůčka sedláka z Vranovic 7, 21-0-0


Václav - 1839 Všenice 29

oo : Václav Kroc + Kateřina Fuchsová - 5.2.1865 Vranovice 29 / Stupno 10 / 59 / Kroc Václav tovaryš krejčovský ve Všenicích syn Václava Kroce nádeníka ve Všenicích 29 a matky Veroniky rozdilé Nové ve vVšenicích 29, 26-0-0, svob., nevěsta: Fuchsová Kaeřina dcera Václava Fuchsa havíře ve Vranovicích 13 a amtky Anny rodilé Palečkové v Bukovanech 1, 18-0-0, svob.


František - 17.1.1852 Všenice 26 / Stupno 05 / 531 / Kroc Václav havíř syn + Dominika Kroce podruha z Radnic 9 a amtky + Benigny rozneé Záhlavové z Podhutí 6, matka: Veronika rozené Nová dcera Barbory Nové padlé z Všenic 6

oo : František Kroc + Marie Dachová - 15.5.1876 Všenice 38 / Stupno 10 / 177 / Kroc František havíř a reservník ck 35 pluku, manželský syn + Vácalva Kroce havíře ze Všenic 6, 24-4-0, svob. matrika V fol 578, nevěstA: Marie Dachová dcera Rozálie Dachové dcery + jakuba Dacha domakře ze Štekny 4, okr. Strakonice a matky Marie rozené Plhačkové z Brusy , nar. v Paierbachu v Rakousích , 26-2-0, svob.

Matěj -

oo : Matěj Kroc + Kateřina Nová -


Jan - 5.7.1821 Vranovice 27 / Stupno 01 / 124 / Matěj Kroc slouha syn Dominika Kr: slouhy z Vranovic a Benigny manž, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Novýho zedníka z horního stupna 5 a Barbory Černý manželky jeho

Barbora - 26.1.1824 Vranovice 27 / Stupno 01 / 130 / Matěj Kroc pastýř syn Dominika Kr: pastýře z Vranovic a Benigny manž, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Novýho zedníka z horního stupna 5 a Barbory Černý manželky jeho


Ludmila - 5.4.1754 Všenice / Radnice 03 / 43L / Thomas Kroz mr Catharinaoo : Václav Kroc + ? - Březina 1

Karel - 1758 dohledat

oo : Karel Kroc + Barbora Belková - 15.1.1782 Vranovice 34 / Stupno 01 / 136 / Kroc Karolus dilius Wenceslai rustici et brezina 1 Cu Barbora filia Joannis Belka Vranovitz 34

on: 22.9.1783 Vranovice 34 / Stupno 01 / 145 / Kroc Carolus rusticus subitanec, 25-0-0

Kateřina - 1762

oo : Jakub Šebek + Kateřina Krocová - 2.5.1797 Vranovice 18 / Stupno 07 / 80 / jakob leibl sohn des Simon Šebek hausler, 40-0-0, svob. nevěsta: Katharina hinder bleiber tochter nach dem ?? Karl Kroc hausler, 35-0-0, svob.


František - 1784 Vranovice patrně dohledat

oo : František Kroc + Marie Karlíčková - 19.5.1805 Kříše 36 / Stupno 07 / 82 / František Kroc , 21-0-0, svob. nevěsta: Marie Víta Karlíčka sedlaka z Kříš, 19-0-0, svob.

ona před rokem 1821


Anna - 25.8.1806 Kříše 9 / Stupno 02 / 171 / Franz Kroc syn po + Karlovi Kroc, matka: Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

Václav - 13.3.1809 Kříše 9 / Stupno 02 / 176 / Franz Kroc chalup, Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

oo : Václav Kroc + Kateřina Potůčková - -


Václav - 21.7.1852 Vranovice 14 / Stupno 05 / 422 / Kroc Václav olejkář syn Františka Kroce vejminkáře z Kříš 9 a matky + Marie rozené Karlíčkové z Kříš 9 , matka: Kateřina rozené Potůčková dcera Barbory Potůčkové padlé z Vranovic 14

oo : Václav Kroc + Anna Šífová - 25.10.1875 Vranovice 14 / Stupno 10 / 170 / Kroc Václav olejkář z Vranovic 16 manž. syn + Václava Kroce olejkáře z Vranovic 14 a matky Kateřiny rozené Potůčkové z Vranovic 14, 23-4-0, svob. matrika V fol. 468, nevěsta: Anna šifova manž. dcera Jána Šifa domakře z Vranovic 29 a matky + Doroty rozené Švejdové z Vranovic 30, 24-9-0, matrika: V fol 458

23.2.1932


Kateřina - 25.4.1812 Kříše 9 / Stupno 02 / 180 / Franz Kroc chalup, Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

Martin - 31.3.1815 Kříše 9 / Stupno 02 / 184 / Franz Kroc chalup Marie matka, Marie Víta Karlička chalupníka, matky Anny

Barbora - 8.1.1818 Kříše 9 / Stupno 02 / 187 / Franz Kroc chalup, Marie Víta Karlička chalupníka, matky Anny


oo : František Kroc + Kateřina Prachařová - 21.8.1821 Kříše 9 / Stupno 07 / 74 / Franc Kroc chalupník z Kříš, vlastní syn Karla Kr. sedláka z Vranovic a Barbory Belkový manželky jeoh , 36-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina vlastní dcera Václava Prachaře Chalupníka ze Kříš a KAteřiny Karlíčkovy manž., 21-0-0, svob.


Josef - 1.5.1822 Kříše 2 / Stupno 01 / 99 / Franc Kroc chalupník syn Karla Kroce sedláka z Vranoic a Barbory Belkový , matka: Kateřina dcera Václava Prachaře chalupníka z Kříš 8 a kateřiny Karlíčkový

František - 6.1.1825 Kříše 9 / Stupno 01 / 104 / Franc Kroc chalupník syn Karla Kroce sedláka z Vranovic a Barbory Belkovy , matka: Kateřina dcera Václava Prachaře chalupníka z Kříš 6 a Kateřiny Karfiolovy

Josef - 14.9.1827 Kříše 9 / Stupno 03 / 274 / František Kroc chalupník syn + Karla Kroce sedláka ze vsy Vranovic 34 a matky Barbory dcery + Jana Belky sedláka z Vranovic 34, matka: Kateřina dcera Václava Prachaře z Kříš 16 a matky + Kateřiny dcery + Vojtěcha Karlíčka sedláka z Kříš 11

oo : Josef Kroc + Marie Mulačová - 23.2.1857 Kříše 10 / Stupno 09 / 49 / Kroc jsoef reservník od 4 pluku dělostřelectva a havíř v kříších syn Frnatiška Kroce chalupníkav Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Prachařové v Křísích , 29-0-0, svob., nevěsta: Mulačová marie dcera Matěje Mulače chalupníéka v kříších 10 a matky Anny rodilé Kumberové v březině 4, 25-0-0, svob.Jan - 2.7.1833 Kříše 9 / Stupno 03 / 300 / František Kroc chalupník syn + Karla Kroce sedláka ze vsy Vranovic 34 a matky Barbory dcery + Jana Belky sedláka z Vranovic 34, matka: Kateřina dcera péo + Vácalva Prachaře vejminkáře z Kříš 16 a matky + Kateřiny dcery + Vojtěcha Karlíčka sedláka z Kříš 11

oo : Jan Kroc + Magdalena Kupková - 23.11.1856 Kříše 41 / Stupno 09 / 49 / Kroc jan havíř v Kříších syn františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Prachařové v kříších, 23-0-0, svob., něvěsta: Kupková Magdalena dcera Jana Kupky domakře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Prachařové v horním stupně 4, 23-0-0, svob.


František - 6.4.1859 Kříše 46 / Stupno 06 / 152 / Kroc jan nádeník v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Procházkové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera jana Kupky havíře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Prachařové v Horním Stupně 4

oo : František Kroc + ?? - -

ona: matrika Stupno VI fol. 279


oo : František Kroc + Marie Caithamlová - 1.2.1892 Vranov 87 / Stupno 20 / 155 / Kroc František kovář ve Vranově 87 roz. v Kříšech 46 dne 6.4.1859, syn Jana Kroce dělníka báňského v Kříších 46 a matky Majdaleny roz. Kupka z Kříš 41, 32-10-0, vdovec. nevěsta: Caithamlová Marie služebná ze Střapole 25 zroz na Vitince 33 dne 28.4.1866, dcera Josefa Caithamla chalupníka z Vitinky 33 a matky Anny roz. Aubrechtové z Oseka 70, 25-9-0, svob.


Antonín - 25.11.1865 Kříše 80 / Stupno 06 / 504 / Kroc jan domkař a pilař v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky + Kateřiny rodilé Procházkové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera jana Kupky domakře a havíře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Pracharové v Horním Stupně 4

oo : Antonín Kroc + Josefa Soukupová - 19.4.1891 Kříše 80 / Stupno 20 / 145 / Kroc Antonín truhlář z Kříš 80 nar. v Kříších 25.11.1865, syn Jana Kroce domakře v Kříších 80 a matky majdaleny roz. Kupkové z Kříš 41, 25-5-0, svob. , nevěstA: Josefa Soukupová , roz. v Horním Stupně dne 17.2.1870, dcera Vojtěcha Soukupa d§lního při horách Šternberských v kříších 77 a matky Marie roz. Kindlové v kříších 74, 21-2-0


Ludvig - 9.4.1868 Kříše 80 / Stupno 16 / 15 / Kroc jan domkař a havíř v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky + Kateřiny rodilé Prachařové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera + jana Kupky domakře a havíře v Kříších 41 a matky + Anny rodilé Pracharové v Horním Stupně 4

26.5.1868Matěj - 1784

oo: Matěj Kroc + Kateiřna Nová - 6.10.1807 Vranovice 27 / Stupno 07 / 84 / Matěj Kroc slouha tamní, 23-0-0, svob. nevěsta : Kateřin Anová z Stupna františka Noýho Marie matky domkaře ze stupna 10, 22-0-0, svob.- Březina - -

oo : Václav Kroc + Alžběta - -


Kateřina - 21.11.1746 Březina / Radnice 03 / 15P / Wenceslaus Kroz MR Elisabtha

Kateřina - 12.8.1750 Březina / Radnice 03 / 31L / Wenceslaus Kroz MR Elisabthaoo : Jakub Kroc + Kateřina Burešová - březina nebo Vranovice


Anna - 1799 Březina 18

oo : Jakub Pokorný + Anna Krocová - 24.11.1829 Březina 18 / Stupno 07 / 110 / Jakub Pokorný domkař vlastní syn + Jana Pokorného sedláka z Voseka 68 a matky Kateřiny dcery Kašpara Bohuslava sedláka z Voseka 69, 34-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová vlastní dcera Jakuba Krotze domakře z Březiny 18 a matky Kateřiny dcery + Šimona Bureše obecního pastýře ze vsy Vranovitz 19, 30-0-0, svob.


Josef - 1805 Březina

oo : Josef Kroc + Kateřina Kellerová - 5.10.1830 Přívětice 18 / Radnice 13 / 174 / Josef kroc mist krejčovský syn Jakuba Kroce domkaře na březině a matky Kateřiyn rozneé Bureš, 25-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Jana Kellera mista krejčovskýho z Přívětic a matky Anny roz. Šistek, 24-0-0, svob.


Václav - -

oo : Václav Kroc + Veronika Kraftová - -


Václav Matěj - 30.1.1868 Horní Stupno 35 / Stupno 16 / 6 / Kroc václav mistr krejčovský v hornostupně syn Jsoefa Kroce mistra krejčovskýho v hornostupně 20 a matky kateřina rodile Kellerové v Skomelně, matka: Veronika dcera + Jana Krafta mlynářskýho v Rokycanech a matky Antonie rodilé Kraftové v Borku


Terezie - 15.5.1839 Horní Stupno 2 / Stupno 04 / 80 / Josef Kroc mistr krejčovský syn + Josefa Kroce domakře z březiny 18 a matky + Kateřiny Burešovy, matka: Kateřina dcera Jana Kellera mistra krejčovského z Přivitů? 11 a matky Anny rozené Šístkovy


Václav - 1805

oo : Václav Kroc + Anna Hofmannová - 16.11.1829 Březian 8 / Stupno 07 / 123 / Václav Kroc havíř při panských železných hor a podruch , vlastní syn Jakuba Kroce domakře z březiny 18 a matky kateřiny dcery + Šimona Bureše obecního pastýře z 11, 24-0-0,svob. nevěsta: Anna Hochmannová vlastní dcera Karla Hochmana panskééh omistra ovčařského z ovčína Březinského 29 a matky Kateřiny dcery + Jana Zaithamla pastýře v březině , 18-0-0, svob.


Václav - 1827 Březina

oo : Václav Kroc + Kateřina Ocásková - 12.5.1857 Březina 16 / Stupno 09 / 12 / reservník od 2 batalionu Pivniru a havíř v březině syn Václava Kroce havíře v březině 16 a matky Anny rodilé Hofmannové z Březině, 30-0-0, svob. , nevěsta: Ocásek Kateřina ,dcera Václava Ocáska chalupníka ce Witince 26 a matky Barbory rodilé Jedličkové ve Vitince 18, 24-0-0, svob.


Václav - 1859 fol 137

oo : Václav Kroc + Marie Blechová - 24.4.1882 Březina 74 / Stupno 20 / 37 / Kroc Václav horník na Březině 74 manž. syn ++ Václava Kroce havíře a domakře z Březiny 30 a matky Kateřiny rozené Ocásek z Vitinky 16, 23-2-0, svob. nevěsta: Marie blecha dcera Veroniky Blechy dcery Františka Blechy havíře a domakře z Kříš 45 a matky Anny rozené Potůčkové z Kříš 27, 22-9-0, svob.Jan - 1843 Březina

oo : Jan Kroc + Marie Peřinová - 10.1.1871 Březina 48 / Stupno 10 / 124 / Kroc Jan reservník od I pluku Genie a havíř v březině syn Vácalva Kroce domkaře a havíře v Březině 16 a amtky Anny rodilé Hofmannové v Přívěticích 19, 28-0-0, svob. nevěsta: Peřinová Marie dcera Josefa Peřiny šafáře v březině a matky Marie rodilé Hejdukové v Přívěticích 4, 18-0-0, svob.oo : Václav Kroc + ? -


Kateřina - 1771

oo : Josef Suchý + Kateřina Krocová - 12.5.1793 Březina 1 / Stupno 07 / 111 / Joseph vlast. syn Georga Suchý müller aus der Mühl telin? , 21-0-0, svob. nevěsta: Ktharina leibl tochter des Wentzel Kroc bauer , 22-0-0, svob.- Stupno - -

oo : Havel Kroc + Salomena Fajtová - 26.11.1765 Dolní Stupno / radnice 06 / 39 / honestus sponsus Gallus Krotz ex pago březina cum honesta sponsa sua Salomena propria filia Christophi Štajt? ex pago substupno

on: před rokem 1789


Jakub - 8.2.1767 Dolní Stupno / Radnice 03 / 126L / Galli Kroc et uxoris ejus Salomene

Martin - 30.8.1769 Dolní Stupno / Radnice 03 / 162L / Galli Kroc et uxoris ejus Salomene nata Fajtová

oo : Martin Kroc + Barbora ?? - 27.9.1813 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 50 / Martin syn Hawla Kroce domakře ??? matki Salomena , 40-0-0, svob. nevěsta: Barobra dcera Ondřeje ??? koláře z dolního stupna matky Amgdaleny , 30-0-0


Václav - 13.11.1771 Dolní Stupno 7 / Radnice 03 / 187 / Gallus Krocz inquilinus et uxor ejus Salomena

Margareta - 3.7.1774 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 27 / Krocz Gallus inquiliny M salomena

2.5.1775 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 43 / Margareta filia Galli Kroc inquiliny , 0-9-0

Jan - 18.2.1776 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 28 / Kroc Gallus operarius in substupno M Salomena

Václav - 8.10.1780 Dolní Stupno 7 /Stupno 01 /29 / Kroc Gallus gazarius M Salomena

17.6.1783 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 44 / Kroc Wenceslai filius Galli militis examtorati, 2-8-9


oo : Pavel Bejček + Salomena Krocová(vdova) - 10.9.1789 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 45 / Paul bejček hausler, vodovec, nevěsta: Salomena hinderbliebene wittwe nach dem Gallo Kroc hausler, vdovaoo : Jan Kroc + Anna Plháková - 23.1.1805 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 48 / Jan kroc domkař, 25-0-0, svob. nevěsta: Anan dcera Josefa Plusako?, 25-0-0, svob.


Magdalena -

František - 9.3.1827 Dolní Stupno 13 / Stupno 01 / 39 / otec nenapsám, matka: Magdalena dcera Jana Kroce najemníka z podstupna 13 a matky Anny dcery + Jana Plhaka domakře ve vsy Bezdekova 7


Pavel Kroc - 10.10.1782 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 65 / Kroc Paulaus inquiliny , 61-0-0


- Všenice - -

Josef - 1788

oo : Josef Kroc + Ludmila Fuchsová - 21.4.1807 Všenice 8 / Stupno 07 / 23 / Josef Kroc tovaryš krejčovský, 19-0-0, svob. nevěsta: Ludmila Fuchsová , 20-0-0, svob.


František - 26.4.1807 Všenice 8 / Stupno 02 / 64 / Josef Kroc krejčí, matka: Ludmila dcera po + Josefu Fuksovi sedláku z Všenitz a matky Doroty

Václav - 28.9.1811 Všenice 8 / Stupnho 02 / 67 / Josef Kroc krejčí, matka: Ludmila dcera po + Josefu Fuksovi sedláku z Všenitz a matky Doroty

oo : Václav Kroc + Anna Vodičková - 17.5.1849 Březina / Stupno 08 / 82 / Kroc Václav kravák ve dvoře vrchnostupském na Březině syn + Josefa Kroce tovaryše krejčovskýho z podstupna 29 a amtky + Ludmily rozené ?uchbrvy? ze Všenic, 38-0-0, svob. nevěsta: Anna Vodičková dcera Jiřího Vodičky kraváka ve dvoře vrchnostupském na Vranůvku 1 amatky + Barbory rozené Vavrovy z podstupna 26, 24-0-0, svob.


Kateřina - 19.2.1814 Všenice 5 / Stupno 02 / 69 / Josef kroc krejčí , matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Doroty

Jan - 25.11.1816 Všenice 25 / Stupno 02 / 72 / Josef kroc domakř a krejčí , matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Doroty

Marie - 25.5.1818 Všenice 25 / Stupno 02 / 73 / Josef kroc domkař, matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Dorotyoo : Jan Kroc + Magdalena Blechová -


František - 1813 dohledat

oo : František Kroc + Marie Doubková - 13.2.1838 Všenice 15 / Stupno 08 / 40 / František Kroc domakř syn + Jana Kroce domakře z Všenic 15 a matky Magdaleny dcery + Jana Blechy podruha z vsy Strustatlu? 20 , panstvi palaské, 25-0-0, svob. nevěsta: Marie Doubková dcera + Josefa Daubka domakře ze Všenic 22 a matky magdaleny dcery + Jana tomce sedláka z Vranovic 36, 22-0-0, svob.oo : Václav Kroc + Veronika Šistková - -


Václav - -


oo : Václav Kroc + Barbora Smolíková - -


Marie - 24.1.1869 Všenice 24 / Stupno 16 / 49 / Kroc Václav krejčí ve Všenicích syn + Václava Kroce nádeníka ve Všenicích 9 a matky Veroniky rodilé šistkové ve Všenicích 17, matka: Barbora dcera + Václava Smolíka domakře ve Skoupým? 17 a matky Josefy rodilé Nepeřenové z Hlinic 16

11.8.1953 Skomelno zemřelaoo : Jan Kroc + Magdalena Veselá -


František - 6.10.1812 Všenice 15 / Stupno 02 / 68 / Jan Kroc domakř, matka: magdalena dcera Jana Veselýho vojáka matky Annyoo : Matěj Kroc + Dorota - -


Vojtěch - 10.2.1768 Skomelno / Radnice 03 / 140 / Mathai Krotc , Dorothea