Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kroc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Bartoloměj Kroc + Růžena - -

22.10.1782 Kříše 28 / Stupno 01 / 114LN / Rosalia uxor Bartolomej Kroz rustici ex pago Kříš, 80-0-0

on: 3.5.1783 Kříše 28 / Stupno 01 / 114L / Kroc Bartolomeus rusticus ? fenio mortus hydropi comite, 63-0-0


Matěj - 30.4.1742 Svatá Barbora / Radnice 02 / 49 / Bartoloměj Kroc M Rosina

oo : Matyáš Kroc + Magdalena Černá - 1.2.1763 Kříše / Radnice 06 / 28 / honestus adolescent sponsus Mathias proprius filius Bartolomei Krotz ex pago Kříš cum sponsa honesta Magdalena propria filia Joannis Černý ex pago Němčovic


Matyáš - 1.1.1765 Kříše / Radnice 03 / 98L / Mathais Krotz et uxoris ejus Magdalena

oo : Matyáš Kroc + Marie Anna Suchá - 26.4.1785 Bušovice 7 / Dýšina 09 / 46 / Mathias honestus sponsus proprias filius Mathias Krotz ex pago Krisz sub. Radnicesis, 21-0-0, svob. nevěsta: Maria Anna honesta sponsa propria filia Jacobi Suchý cauponis Buschovicesisi , 20-0-0, svob.

on : 13.6.1849 Bušovice


Barbora - -

oo : Jan Novák + Barbora Krocová - 1822 Bušovice


Kateřina - 2.1.1767 Kříše / Radnice 03 / 124P / mathia Krotz, Magdalena

Anna - 15.4.1769 Kříše / Radnice 03 / 157P / Mathia Krotz, Magdalena nate Černianil

Magdalena - 15.7.1770 Kříše / Radnice 03 / 174P / Mathia Kocz, Magdalena nate Černina

František - 22.5.1773 Kříše 28 / Stupno 01 / 91 / Krocz mathias rustiuc sM Magdal

oo : František Kroc + Kateřina Blechová - 2.6.1801 Kříše 28 / Stupno 07 / 66 / Franz leibl sohn Amthias Kroc bauer, 26-0-0, nevěsta: Katharina leibl tochter des Adalbert Blecha , 19-0-0, svob.


Jan - 16.6.1805 Kříše 28 / Stupno 02 / 170 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy z Kříš 20

oo : Jan Kroc + Marie Melicharová - 13.2.1827 Kříše 28 / Stupno 07 / 75 / Jan Kroc vlastní syn Františka Kroce sedláka z vsy Kříš 28, a matky Kateřiny dcery Vojtěcha Blechy sedláka z vsy Kříš 20, 22-0-0, svob. nevěsta: Marie Melicharová vlastní dcera Jana Melichara hospodského s vsy Vranovka 17 a matky Kateřiny dcery martina Poulaha? chalupníka z vsy svatéh okříže 18, 18-0-0, svob.


František - 1.3.1808 Kříše 28 / Stupno 02 / 174 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy sedlaka z Kříš 16 matky Josefy

oo : František Kroc + Anna Paclová(prov. Černá) - 3.2.1846 Němčovice 27 / Radnice 17 / 299 / Kroc František syn Františka Kroze sedláka ze kříš 28 a matky kateřiny roz. blecha ze kříš 20, 38-0-0 svob. nevěstA: Černá Anna vdova po + Josefu Černém sedláku z němčovic 28 dcera po Františku Paclovi obyvateli z Weneddorfu ? 16 , 30-0-0, vdova


Magdalena - 16.11.1810 Kříše 28 / Stupno 02 / 178 / Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy z Kříš 20 a matky Josefy

Kašpar - 2.6.1813 Kříše 28 / Stupno 02 / 181/ Franz Krocz sedlak, Katerina dcera Vojtěcha Blechy sedlaka z Kříš 16 matky Josefy

Josef - 18.6.1821 Kříše 28 / Stunpo 01 / 98 / Franz Kroc sedlák syn matěje Kr: sedláka ze Kříš a magdaleny Cerny manželky jeho , matka: Kateřina dcera Josefa Blechy sedláka z Kříš 16 a Josefy Cajthamlovy

Václav - 26.3.1826 Kříše 28 / Stupno 01 / 106 / Franz Kroc sedlák syn matěje Kr: sedláka ze Kříš a magdaleny Cerny manželky jeho , matka: Kateřina dcera Josefa Blechy sedláka z Kříš 16 a Josefy Cajthamlovy

oo : Václav Kroc + Anna Soprová - 16.10.1866 Střapol 3 / Stupno 10 / 76 / Kroc Václav vdovec a mistr Truhlářský z Vitinky syn + Františka Kroce sedláka v Kříších 28 a matky + Kateřiny rodilé Blechové v kříších 16, 40-0-0, vdvoec, nevěsta: Soprová Anna dcera Jana Sopra obecního pastýře v Střapoli 3 a amtky Kateřiny rodilé Frickové v Střapoli 9, 29-0-0, svob.


Anna - 28.11.1775 Kříše 28 / Stupno 01 / 92 / Krocz Mathias inquilinus M Magdalena

oo : Jan Nový + Anna Krocová - 16.2.1794 Kříše 28 / Stupno 07 / 65 / Johan leibl. sohn des Wenzl Novey nauers von Přívětice, 28-0-0, svob. nevěsta: Anna leibl tochter des Mathias Kroc bauer.20-0-0, svob.


Josef - 17.3.1778 Kříše 28 / Stupno 01 / 93 / Krocz Mathias rusticus M Magdalena

Kateřina - 6.7.1779 Kříše 28 / Stupno 01 / 93 / Krocz Mathias rusticus M Magdalena

oo : Jan Friček + Kateřina Krocová -

jejjich dítě mám na MH


Magdalena - 9.4.1781 Kříše 28 / Stupno 01 / 94 / Krocz Mathias rusticus M magdalena nata Černá

11.9.1783 Kříše 28 / Stupno 01 / 114 / Magdalena filia Mathia Kroc rustici, 1-1-14

Václav - 4.8.1784 Kříše 28 / Stupno 01 / 95 / Krocz Mates bauer M Magdalena černá


Barbora - 13.12.1750 Kříše / Radnice 03 / 32P / Bartoloměj Kroc Mr Rosalia

Martin - 17.8.1753 Kříše / Radnice 03 / 41L / Bartoloměj Kroc Mr Rosalia

Jakub - dohledat

oo : Jakub Kroc + Kateřina Vejvodová - 10.11.1764 Kříše / Radnice 06 / 35 / honestu ssponsus Jacobus proprius dilius Bartolomej Krotz ex pago Kriš cum sponsa honesta Catharina propria filia Wenceslai Wejvoda ex pago Březina


Jakub - 1766

oo : Jakub Kroc + Kateřina T????? (ovdovělá Kuncová) - 29.10.1811 Březina 24 / Stupno 07 / 116 / Jakub Jakuba Kroce sedláka z březiny matky Kateřiny, 45-0-0, svob. nevěsta: Kateřina ovdovělá Kunctová Jana T??? chalupníka dcera z Přívětic 38 matky Justyny, 29-0-0, svob.


František - 12.11.1767 Březina / Radnice 03 / 137L / Jacobi kroc , Catharina

oo : František Kroc + Anna Doubková - 7.7.1799 Dolní Stupno 5 / Stupno 07 / 47 / Frantz leiblicher sohn des Jakob Kroc bauers Březina , 28-0-0, svob. nevěsta: Anna leibl. tochter des Georg Doubek chalupner, 26-0-0, svob.


Kateřina - 1802 Dolní Stupno dohledat


Anna - 13.5.1826 Dolní Stupno 5 / Stupno 01 / 38 / otec nenapsán, matka: Kateřina dcera Františka Kroce chalupníka z Podstupna 5 a Anny Doubkový


oo : Josef Prachař + Kateřina Krocová - 6.2.1827 Vranovice 11 / Stupno 07 / 92 / Josef vlastní syn + Jana Prachaře domakře z Vranovica matky Marie dcery + Jana Hawla domkaře z vsy horního stupna 25, 36-0-0,svob. nevěsta:: Kateřina vlastní dcera + Františka Kroce chalupníka z podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z podstupna 5, 25-0-0, svob.

jejich syna mám na MH


František - 1802

oo : František Kroc + Ludmila Havlová - 8.2.1825 Horní Stupno 25 / Stupno 07 / 14 / Franc Kroc syn Vojtěcha Kroce chalupníka z podstupna a Anny Doubkové manž., 23-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera Václava Havla chalupníka ze Stupna a Anny Vanešový? , 19-0-0, svob.


Anna - 15.6.1826 Dolní Stupno 5 / Stupno 01 / 38 / Franc Kroc havíř sen Vojtěcha Kroce chalupínka z Podstupna a Anny Doubkovy , matka: Lidmila dcea Vácalva Havla chalupníka ze stupna 26 a Anny Vanšový

František - 22.5.1836 Dolní Stupno 5 / Stupno 04 / 133 / Franz Kroc chalupník syn + Františka Kroce chalupníka z Podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z Podstupna 15, matka: Ludmilla dcera Václava Havla vejminkáře z hornostupna 31 a matky Anny dcery + Martina Vanše chalupníka z březiny 10

oo : František Kroc + Barbora Fridrichová - 1.11.1858 Vranovice 1 / Stupno 09 / 101 / Kroc František chalupník v podstupně syn Frnatiška Kroce chalupníka v Podstupně 5 a matky Ludmily rodilé Havlové v hornim stupne 31, 22-0-0, svob. něvěsta: Fridrichová Barbora dcera františka Fridricha sedlaka ve Vranovicích 1 a matky + Josefy rodilé Vitoušové ve Vranovicích 1, 19-0-0, svob.


Antonín - 20.9.1869 Dolní Stupno 5 / Stupno 16 / 77 / Kroc František chalupní v Dolnostupně syn Františka Kroce chalupníka v dolnostupně 5 a matky lidmily rodilé Havlové v hornostupně, matka: Barbora dcera + Františka Fridricha sedláka ve Vranovicích 1 a matky + josefy rodilé Vitoušové ve Vranovicích 1

oo : Antonín Kroc + Anna Nová - 22.1.1894 Dolní Stupno 5 / Stupno 20 / 181 / Kroc Antonín chalupník rodem i obyvatle Dolno stupna , nar dne 20.9.1869 syn + Františka Kroce chalupníka z Dolno Stupna 5 a Barbory roz. fridrich z Vranovic 1 , 24-4-0, svob. nevěstA: Nová Anna rodem i obydlím z Dolno Stupn a37 nar.- dne 15.6.1875, dcera Jarolíma Nového domakře a zedníka v Dolno Stupně 37 a AKteřiny roz. Strejcové z Dolno stupna 31, 18-7-0, svob.


Jan - 21.7.1840 Dolní Stupno 5 / Stupno 04 / 146 / Franz Kroc chalupníkjk syn + Františka Kroce vejminkáře z Podstupna 5 a matky Anny dcery + Jiřího Doubka chalupníka z Podstupna 5, matka: Ludmilla dcera Václava Havla vejminkáře z hornostupna 31 a matky + Anny dcery + Martina Vanše chalupníka z březiny 16

oo : Jan Kroc + Johana Žižková - 26.7.1864 Dolnostupno 20 / Stupno 10 / 49 / Kroc Jan chalupník v dolnostupně syn Františka Kroce chalupníka v dolnostupně 5 a amtky Ludmily rodilé Havlové v hornostupně 31, 24-0-0, svob. nevěsta: Žížková Johanna dcera + Jana Žížka mlynáře v dolnostupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v Březině 36, 21-0-0, svob.


Barbora - 28.6.1868 Dolno Stupno 48 / Stupno 16 / 24 / Kroc Jan domakř v dolno stupně syn františka Kroce chalupníka v dolnostupne cislo 5 a matky ludmily rodilé havlové v hornostupně 31, matka: Johanna dcera + jana žižka mlynáře v dolnostupne 2é a matkyt Anny rodilé Vanešové v Březině 38


Anna - 15.4.1770 Březina / Radnice 03 / 171 / Jacobi Kroc et uxoris ejus Catharina nate vejvodová

oo : Matěj Mertl + Anna Krocová - 20.5.1792 Březina 5 / Stupno 07 / 110 / Mathias leiblichl sohn des Joseph Mertl, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des jakob Kroc bauer, 25-0-0, svob.


Jan - 13.10.1774 Březina 2 / Stupno 01 / 68 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

oo : Jan Kroc + Anna Hejlová - dohledat


Anna - 1809 dohledat

oo : Jakub Šradl? + Anna Krocová - 12.2.1828 Březina 15 / Stupno 07 / 121 / Jakub Šradl sedlák k Vejvanovu vlastní syn Josefa Šradla vejmynkáře z Vejvanova 37 a amtky Anny dcery Martina Kozlera podruha z Drozdova 14, 19-0-0, svob. nevěsta: Anna vlastní dcera jana Kroce sedláka z Březiny 15 a matky Anny dcery + Matěje Hejla sedláka z Volduch 17, 19-0-0, svob.


Vojtěch - 1810 dohledat

oo : Vojtěch Kroc + Kateřina Mertlová - 31.7.1838 Březina 15 /Stupno 08 / 70 / Vojtěch Kroc chalupník syn Jana Kroce vejminkáře ze v březina 15a matky + Anny dcery + Matěje Hejla sedláka z Volduch 17, 28-0-0,s vob., nevěsta: Kateřina Mertlová dcera Jana Mertla sedláka z horního stupna 16 a matky Magdaleny dcery + Martina Procházky chalupníka ze vsy Kříš 8 , 22-0-0, svob.


Barbora - 26.12.1819 Březina 15 / Stupno 01 / 73 / Jan Krocz chalupník , Annaa dcera Matěje Hejla sedláka z Volduch matky Anny

Kateřina - 26.12.1824 Březina 15 / Stupno 01 / 80 / Jan Kroc chalupník syn jakuba K: sedláka z březiny a Kateřiny Vejvodové, matka: Anna dcera Matěje Hejla sedláka z Volešný a matky Anny


Vavřinec - 6.8.1776 Březina 5 / Stupno 01 / 68 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

:um: 22.9.1780 Březina 5 / Stupno 01 / 89 / Kroc laurenti filius jacobi rustici, 3-11-16

Václav - 1776 dohledat nebo je to Vavřinec z roku 1776

oo : Václav Kroc + Kateřina Vanešová - 21.11.1802 Březina 10 / Stupno 07 / 113 / Wentzel leibl. sohn des jakob Kroc bauer, 26-0-0, svob. nevěsta: Katharina des Georg Wanesch chalupner tochter, 20-0-0, svob.


Jakub - ? Březina dohledat

oo : Jakub Kroc + Marie Frantová - Březina nebo Osek dohledat


Jan - 1832 Březina 22 dohledat

oo : Jan Kroc + Kateřina Šotová - 31.1.1860 Vranov 46 / Stupno 10 / 4 / Kro cJan slevač v březině syn Jakuba Kroce domakře v březině 22 a matky Marie rodilé Frantové ve Voseku 103, 28-0-0, svob. nevěsta: Šotová Kateřina dcera + Václava Šota horolezce ve Vranově a matky + Terezie rodilé Wágnerové ve Všenicích 10, 21-0-0, svob.


Vojtěch - 21.2.1834 Březina 22 / Stupno 03 / 135 / Jakub Kroc poddaný , domakř vlastní syn + Václava Kroce sedláka z březiny a matky kateřiny rodem + Jakuba Vaunke? chalupníka z březiny , amtka Marie dceera + Václava Franty podruha z Voseka 103, matky Majdaleny dcery + Daniela Berana chalupníka z Voseka 64

oo : Vojtěch Kroc + Anna Hejduková - 17.11.1856 Přívětice 21 / Radnice 17 / 182 / Kroc Vojtěch havíř z březiny 52 syn jakuba Kroce domakře z březiny 51 a matky Marie Re?anový? , 22-0-0, svob. nar. 21.2.1834, Hejduková Anna dcera Jana Hejduka domakře z Přívětic 21 a matky Kateřiny Vytaušovy, , 23-0-0, svob. nar. 29.12.1833


Matěj - 1807 dohledat

oo : Matěj Kroc + Anna Kunclová - 31.7.1832 Březina 5 / Stupno 08 / 64 / Matěj Kroc sedlák vlastní syn Václava kroce vejminkáře z Březiny 5 a matky kateřiny dcery + Jiřího Vanše chalupníka s Březiny 10, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna kunzlová vlastní dcera VOjtěcha Kunzla chalupníka v březině 12 a matky Anny dcery Václava Nového vejminkáře Všenic 2, 20-0-0, svob.


Martin - 22.10.1779 Březina 5 / Stupno 01 / 69 / Jacobus Kroc rusticus M Catharina

oo : Martin Kroc + Marie Vanešová - 21.11.1802 Březina 10 / Stupno 07 / 113 / Martin leibl. sohn des Jacob Kroc bauer, 24-0-0, svob. nevěsta: Maria leibl tochter des Georg Vanesch chalupner, 19-0-0, svob.


Anna - dohledat


Matěj - 1839 Všenice dohledat

oo : Matěj Kroc + Johana Kýčková - 9.9.1862 Všenice 5 / Stupno 10 / 31 / Kroc matěj havíř ve Všenicích syn Anny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešové v Březině, 23-0-0, svob. nevěsta: Kyčková Johanna dcera + Matěje Kycka nadeníka ve Vitince 19 a matky + Mgdaleny rodilé Selementové ve Vitince, 22-0-0, svob.


Matěj - 22.9.1869 Všenice7 / Stupno 16 / 78 / Kroc matěj havíř ve Všenicích syn Anny Krocové dcery martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + , Marie rodilé Vanešové z Březiny 13, matka: Johanna dcera + Mětěje Kýčka uhlíře ve Vitince 19 a matky Mgdaleny rodilé Slementové ve Vitince 5

oo : Matěj Kroc + Františka Wunchová - 23.10.1893 Všenice 33 / Stupno 20 / 176 / Kroc Matěj , havíř ze Všenic 33 zrozen ve Všenicích 7, dne 22.9.1869, syn + Matěje Kroce , havíře ze Všenic 7 a Johanny roz. Kýčkové z Vitinky 19, 24-1-0, svob. nevěsta: Wunschová Františka ze Všenic 32 zrozena na Vranově 70 dne 2.11.1873, dcera + Josefa Wunsche mistra krejčovskéh ona Vranově 70 a Anny roz. Potůčkové z HornoStupna 47, 20-0-0, svob.


Josef - 1804 dohledat

oo : Josef Kroc + Kateřina Kroupová - 8.11.1830 Všenice 5 / Stupno 08 / 38 / Josef Kroc sedlák vlastní syn Martina Kroce sedláka a richtáře z Všenic 5 a matky + Marie dcery + Jiřího Vaneše chalupníka z březiny 10, 25-0-0. svob. nevěsta: Kateřina Kroupová vlastní dcera Jana Kroupy chjalupníka z Všenic 13 a matky Anny dcery + Vojtěcha Merka chalupníka z Všenic 13, 25-0-0, svob.


Josef - 1.9.1828 Všenice 12 dohledat

oo : Josef Kroc + Marie Brožová - 7.3.1859 Všenice dohledat


František - 28.1.1860 Všenice 12 / dohledat

Marie - 29.9.1861 Všenice 12 / dohledat

Anna - 28.6.1863 Všenice 12 / dohledat

oo : ? Strunc + Anna Krocová - -


Josef - 24.7.1865 Všenice 12 / Stupno 06 / 483 / Kroc jsoef chalupník v Všenicích syn Josefa Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky kateřiny rodilé Kroupové ve Všenicích 13, matka: Marie dcera Vojtěcha Brože chalupníka v Litohlavech 69 a matky Anny rodilé Pokorné ve Voseku

oo : Josef Kroc + Barbora Bláhová - 5.6.1891 Všenice 12 / Stupno 20 / 148 / Kroc Josef zedník z Všenic 12 nar. dne 24.7.1865 ve Všenicích, manž. syn Josefa Kroce chalupníka ve Všenicích 12 a matky Marie roz. Brožové z Litohlav 69, okr Rokycany, 26-0-0, svob. nevěsta: Bláhová Barbora z Kříš 34 narozená v kříších 34 dne 29.6.1869 fol. 65, manž. dcera Martina bláhy domkaře a havíře v křísích 34 a matky + josefy roz. Záhrobské ze všenic 16, 22-0-0, svob.

on : 1930


František - 23.12.1891 Kříše 34 / dohledat

Josef - 1.4.1894 Kříše 91 / dohledat

Anna - 5.4.1896 Všenice 38

oo : ? Brada + Anna Krocová -

ona : 17.12.1977 Všenice


Václav - 18.7.1899 Všenice 44 / dohledat

on : 24.6.1957


Marie - 8.9.1901 Všenice 44 / dohledat

Rudolf - 15.10.1903 Všenice 44 / dohledat

Aloisie - 21.3.1907 Všenice 44 / dohledat

28.4.1907 Všenice 44 / dohledat

Aloisie - 11.4.1909 Všenice 44 / dohledat

mezi 1915-1921

Alois - 23.6.1911 Všenice 44 / dohledat

8.7.1911 dohledat

Albína - 17.8.1912 Všenice 44 / dohledat

29.8.1969 Všenice


Antonín - 21.11.1867 Všenice 12 / dohledat

Antonie - 11.10.1870 Všenice 12 / dohledat

Aloisie - 3.5.1873 Všenice 12 / dohledat

Vojtěch - 28.4.1876 Všenice 12 / dohledat

18.11.1877 Všenice 12 / dohledat

Vojtěch - 1.8.1878 Všenice 12 / dohledat


Anna - 2.10.1831 Všenice 5 / dohledat

Václav - 22.6.1836 Všenice 5 dohledat

oo : Václav Kroc + Anna Zábranská - 16.4.1860 Kříše 19 / Stupno 10 / 7 / Kroc Václav sedlák ve Všenicích syn Josefa Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky Kateřiny rodilé Kroupové ve Všenicích 13, 24-0-0, svob. nevěssta: Zabranská Anna dcera Josefa Zabranského sedláka v Kříších 19 a matky Josefy rodilé Blechové v Kříších 19, 21-0-0, svob.


Marie - 20.10.1838 Všenice 5 / dohledat


oo : Josef Kroc + Kateřina Krocová(prov. Blechová) - 11.1.1869 Všenice 14 / Stupno 10 / 101 / Kroc josef vdovec a výminkář ve Všenicích 5 syn + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešová v březině 36, 65-0-0, vdova., nevěsta: Blechová Kateřina vdova po + Václavu Blechovi chalupníku ve Všenicích 14 dcera + josefa Kroce chalupníka ve Všenicch 14 a amtky + Doroty rodilá Nové ve Všenicích , 59-0-0, vdova


Magdalena - 10.8.1805 Březina 19 dohledat

oo : Martin Nový + Magdalena Krocová - 27.10.1829 Všenice 3 / Stupno 07 / 27 / Martin Nový podruch vlastní syn Václava novýho sedláka a richtáře z Všenic 2 a matky + Anny dcery + Anny dcery + Tomáše Zeithamla z Všenic 22, 26-0-0, svob. nevěsta: Magdalena vlastní dcera Martina Kroce rochtáře a sedláka z Všenic 5 a matky + Marie dcery + Jiřího Vaneše chalupníka z Březiny , 24-0-0, svob.


Kateřina - 1818 dohledat


František - 1847 dohledat

oo : František Kroc + Josefa Šimandlová - 11.2.1868 Bžezina 17 / Stupno 10 / 90 / Kroc Františk havíř v březině syn Kateřiny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ze Všenic a matky + Mrie rodilé Vanešové v nřezině, 23-0-0, svob. nevěsta: Šimandlová Josefa dcera Františka Šimandla miostra krejčovskýho v dolnostupnu 2 a matky + Marie rodilé Černé ve Voseku 52, 21-0-0, svob.


Jan - 7.2.1869 Dolní Stupno 2 / Stupno 16 / 50 / Kroc František havíř z Březiny syn Kateřiny Krocové dcery + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 amatky + Marie rodilé Vanešové z Březině, matka: josefa dcera Františka Šimandla mistar krejčovskýho z dolnostupna 2 amatky + MArie rodilé Černé ve Voseku 52

oo : Jan Kroc + Anna Korelusová - 15.1.1894 Březina 26 / Stupno 20 / 180 / Kroc Jan havíř z březiny 26 nar. v Dol. Stupně 2 dne 7.2.1869, syn Frnatiška Kroce havíře z březiny 26 a Josefy Šimandlové z Dolno Stupna 2, 25-0-0, svob. nevěsta: Korelusová Anna z Březiny 26 nar. v horomyslicích 1, okr Plzen dne 12.11.1872, dcera Josefa Korelusa čeledína v Horomyslicích 1 a MArie roz. Boudové z Planě 4, 21-2-0, svob.


oo : Jan Černý + Kateřina Krocová - 30.10.1848 Všenice 18 / Stupno 08 / 45 / Černý Jan podruh z Březiny na pasntví Radnickém syn + Matěje Černého zedníka z Březiny 24 a amtky Marie rozené Blechovy z Vranovů, 40-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Krocová dcera + Martina Kroce sedláka z Všenic 5 a matky + Marie rozené Krocovy z Březiny , 30-0-0, svob.


Václav - 21.2.1821 Březina 10 / Stupno 01 / 74 / Martin Kroc richtář, Marie dcera Jiřího Vanše chalupníka matky kateřiny

Martin - 6.3.1823 Všenice 5 / Stupno 01 / 169 / Martin Kroc sedlák syn Jakuba Kr sedláka z Březiny a Kateřiny Vejvodovy , matka: Marie dcera Jiřího Vanše chalupníka ze březiny 5 a kateřiny Kunclovy


Matěj - 18.1.1781 Březina 5 / Stupno 01 / 70 / Kroc jacobus rusticus M Catharina

26.4.1784 Březina 5 / Stupno 01 / 90 / Kroc Mathias filius Jacobi rustici e varilois mortus , 3-3-7

Josef -19.2.1784 Březina 5 / Stupno 01 / 70 / Kroc jacobus rusticus M Catharina nata Vejvodin -

oo : Josef Kroc + Magdalena Ungrová - dohledat


Anna - 1817-1819 dohledat

oo : Matěj Kroc + Anna Krocová - 12.9.1836 Březina 1 / Stupno 08 / 69 / Matěj krotz sedlák syn Vojtěcha Kroce vejminkáře z Březiny 1 a matky Johanny dcery + Josefa Zyky chalupníka z Střapol 10, 27-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová dcera Josefa Kroca richtáře a chalupníka z březiny 6 a matky Magdaleny dcery + Jana Ungra panskýho steigra při horách Vosetských z Voseka , 17-0-0, svob.


Marie - 22.3.1821 Březina 6 / Stupno 01 / 74 / Josef Kroc chalupník, Marie Anna dcera Jana Unkra steigra pri horách matky magdaleny

Václav - 27.9.1823 Březina 6 / Stupno 01 / 78 / Josef Kroc richtář syn jakuba Kr: sedláka z březiny a kateřiny Vejvodovy, matka: Magdalena dcera jana Ungra šteigra ve Voseku a majdaleny

Josef - 1.5.1826 Březina 6 / Stupno 01 / 82 / Josef Kroc richtář syn jakuba Kr: sedláka z březiny a kateřiny Vejvodovy, matka: Magdalena dcera jana Ungra šteigra ve Voseku a majdalenyoo : Bartoloměj Kroc + Dorota - -


Anna - 26.2.1756 Skelná Huť / Radnice 03 / 49LN / Bartoloměj Kroc Mr DorotheaŠimon -

oo : Šimon Kroc + Dorota - dohledat

on: před rokem 1773 dohledat


Kateřina - 9.1.1747 Skomelno / Radnice 03 / 16L / Simon Kroz Mr Dorothea

Kašpar - 6.1.1749 Skomelno / Radnice 03 / 25L / Simon Kroz Mr Dorothea

Dorota - 15.2.1751 Skomelno / Radnice 03 / 33L / Simon Kroc Mr Dorothea

Vít - 4.12.1754 Skomelno / Radnice 03 / 45P / Simon Kroc Mr Dorothea

Karel - 12.3.1757 Skomelno / Radnice 03 / 52L / Simon Kroc Mr Dorothea

oo : Karel Kroc + Anna Vitoušová - 26.6.1782 Skomelno 38 / Radnice 08 / 113 / Kroc Carolus filius post + Simonem N 38 cum Anna dilia post + Jonannem Vitauš ex

ona: 12.2.1783 Skomelno 38 / Radnice 08 / 124 / Anna uxor Caroli Kroc rustici im Skomelno 38, 23-0-0


oo : Karel Kroc + Anna Tejčková (Myheritage Zajíčková) - 18.2.1783 Skomelno 38 / Radnice 08 / 113 / Kroc Carolus rustici ex Skomelno cum Anna filia Caroli Tejček ex Skomelno


Kateřina - 10.9.1784 Skomelno 38 / Radnice 08 / 79 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkyn

Anna - 19.2.1787 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Karl Kroc bauer, Anna tejček

oo : Václav Janda + Kateřina Krocová - dohledat


Josef Janda - 2.2.1823 Přívětice 2 / dohledat


Karel - 14.10.1788 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Karl Kroc bauer, Anna tejček

oo : Karel Kroc + Marie Fanfárová? - dohledat


Anna - 18.9.1822 Skomelno 38 / Radnice 11 / 206 / Karel Kroc sedlák z Skomelna, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Marie - 27.4.1825 Skomelno 38 / Radnice 11 / 209 / Karel Kroc sedlák z Skomelna, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

oo : František Kroc + Marie Krocová - 9.2.1847 Skomelno 38 / 203 / Kroc František chalupník z němčovic 24 syn Frnatiška Kroce chalupníka z Nměčovic 24 a matky Barbory rozené Peškovy z němčovic 24 , 23-0-0, svob. nevěsta: Krocová Marie dcea Karla Kroce sedláka a rychtáře ze Skomelna 38 a Marie rozené Funfarovy ze Lhoty , 22-0-0, svob.


Josefa - 4.11.1827 Skomelno 38 / Radnice 11 / 213 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Vojtěch - 14.11.1829 Skomelno 38 / Radnice 11 / 217 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera + Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

oo : Vojtěch Kroc + Anna Tejčková - 3.2.1852 Skomelno 1 / Radnice 17 / 207 / Kroc Vojtěch rolník z Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka z Skomelna 38 a matky Marie Funfarovy z Lhoty, 24-0-0, nar. 1829 lit. 14,nevěsta: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka z Skomelna 1 a matky Kateřiny Bejčkovy, 20-0-0, nar 1832 lit 13


Marie Barbora - 22.11.1852 Skomelno 38 / Radnice 18 / 201 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna

Vojtěch - 18.7.1854 Skomelno 38 / Radnice 18 / 208 / Kroc Vojtěch sedlák ze Skomelna 38 syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka sedláka ze Skomelna 1 a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna

Barbora - 21.11.1855 Skomelno 38 / Radnice 18 / 211 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 3 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhé lhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna 1 a matky Kateřiny rozené Bejčkovy ze Stupna

Anna - 24.12.1857 Skomelno 38 / Radnice 18 / 279 / Kroc Vojtěch rolník ze Skomelna 38 syn Karla Kroce rolníka ze Skomelna 38 a matky Marie rozené Funfarovy z Dlouhélhoty, matka: Tejčková Anna dcera Václava Tejčka rolníka ze Skomelna a matky Kateřiny rozneé Bejčkovy ze Stupna


Václav - 14.11.1833 Skomelno 38 / Radnice 11 / 227 / Karel Kroc rychtář na Skomelnu syn Karla Kroce sedláka z Skomelna a matky Anny rozené tejček, matka: Marie dcera + Karla Fumfár sedláka ze Dlouhé lhotky a lidmily roz. Zeman

Karel - 18.10.1844 Skomelno 38 / Radnice 16 / 200 / Kroc Karel richtář a sedlák ze Skomelna 38 syn + Karla Kroce sedláka ze Skomelna 38 a matky + Anny rozené tejčkové ze Skomelna 1, matka: Fanfárová Marie dcea + Karla Fanfára sedláka z Dlouhé Lhoty 10, panství Zbirow a amtky + Ludmilly rozené Zemanové z Přišednice 7


Barbora - 9.1.1791 Skomelno 38 / Radnice 08 / 81 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Jan - 12.6.1793 Skomelno 38 / Radnice 08 / 82 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

oo : Jan Kroc + Barbora Hejduková - 6.2.1816 Přívětice 30 / Radnice 06 / 110 / Ján Kroc sedlák ze vsy Skomelna syn Karla Kroce sedláka ze vsy Skomelna , 26-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Antonín ahejduka domakře z Přívětic a Markyty Černý manželky jeho , 23-0-0, svob.


Anna - 31.8.1817 Přívětice 49 / Radnice 06 / 96 / Jan kroc sedlák ze Vsy přívětic syn Karla K sedláka ze vsy Skomelna a Anny tejčkovy , matka: Barbara dcera Antonín hejduka domkaře z Přívětic 5 a markyti Černý

Jan - 26.3.1820 Přívětice 49 / Radnice 06 / 100 / Jan kroc sedlák, syn Karla Kroce sedláka ze vsy Skomelna a Anny Tejčkovy , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka domkaře z Přívětic 5 a markyti Černý

oo : Jan Kroc + Kateřina Čermáková - 27.5.1851 Přívětice 17 / Radnice 17 / 175 / Kroc jan vyslouženec a chalupník z Přívětic 48 syn + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory ropzené Hejdukové z Přívětic, 31-0-0, svob. nevěsta: Čermáková Marie dcera šimona Čermáka sedláka z Přívětic 11 a matky Kateřiny rozené Karlíčkovy z Skomelna , 26-0-0, svob.


Josefa - 29.3.1845 Přívětice 11 / RAdnice 16 / 172 / otec nemanželský svobodně se prohlásit dal a v zaspsat svoje jméni žádal Jan kroc , chalupník z Přívětic 48 syn + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukové z Přívětic 4, matka: Čermáková Marie , dcera Šimona Čermáka sedláka z Přívetice 11 panství Radnice a matky Kateřiny rozneé Kadlíčkové z Skmelna

Barbora - 12.4.1852 Přívětice 48 / Radnice 18 / 168 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Žilánové ze Skomelna 9

Marie - 12.4.1852 Přívětice 48 / Radnice 18 / 168 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Žilánové ze Skomelna 9

Jan - 15.5.1853 Přívětice 48 / Radnice 18 / 172 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

Václav - 15.5.1853 Přívětice / Radnice 18 / 172 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

Josef - 2.2.1855 Přívětice 48 / Radnice 18 / 179 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Kateřina dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Karlíčkovy ze Skomelna 9

František - 31.7.1856 Přívětice 48 / Radnice 18 / 184 / Kroc jan domkař z Přívětic 48 syn + Jana Kroce domakře z Přívětic 48 a matky Barbory roz. hejduk z Přívětic 4, matka: Čermáková Marie dcera Šimona Čermáka výminkáře z N 11 a matky Kateřiny roz. Zitanovy ze Skomelna 9

7.1.1859


Václav - 29.10.1822 Přívětice 49 / Radnice 11 / 177 / Jan Kroc domkař z Přívětic , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka sedláka z Přívětic a Markéty roz. Černý

oo : Václav Kroc + Marie Ovsová - 31.10.1848 Přívětice 32 / Radnice 17 / 172 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 48 a syn + Jana Kroce chalupníka z Přívetic 48 a matky barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 4, 26-0-0, svob. nevěstA: Vovsová Marie děvečka z Přívětic 32 dcera + Tomáše Ovsa chalupníka z Terešovské lhotky 14 a matky marie rozneé novy z Přívětic 32, 22-0-0, svob.


Václav - 30.5.1849 Přívětice 33 / Radnice 16 / 191 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 33 syn + Jana Kroce domkaře z Skomelna 38 a matky Barbory rozené Haydukovy z Přívětic 4, matka: Wovsová Marie dcera + Tomáše Vovsa chalupníka Terešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic

Josef - 6.10.1851 Přívětice 9 / Radnice 18 / 167 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Haydukovy z Přívětic 4, matka: Wovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic

Antonín - 18.2.1854 Přívětice 9 / Radnice 18 / 175 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Hajdukovy z Přívětic 1, matka: Vovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic 32

oo : Antonín Kroc + Antonie Čermáková - 19.6.1876 Přívětice 62 / Radnice 13 / 195 / Kroc antonín , olejkaář z Přívětic 9 syn Václava Kroce olejkáře z Přívětic a matky Marie Ovsovy z TErešovské lhoty 14, 22-0-0, nar. 18.2.1854, matka: Čermáková Antonie dcera + Jsoefa Čermáka chalupníka z Přívětic 62 a matky Doroty Jandovy z Přívětic 52, 23-0-0,sw vob. nar. 6.8.1852


Anna - 18.8.1856 Přívětice 9 / Radnice 18 / 185 / Kroc Václav olejkář z Přívětic 9 syn + Jana Kroce domkaře z Přívětic 48 a matky barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 1, matka: Vovsová Marie dcera + františka Vovsa domkaře z TErešovské Lhotky 14 a matky Marie roz. Nové z Přívětic


Dorota - 15.7.1825 Přívětice 49 / Radnic e11 / 180 / Jan Kroc podruch z Přívětic , matka: Barbara dcera Antonína Hejduka sedláka z Přívětic a Markéty roz. Černý


oo : Jan Vodolan + Dorota Krocová - 25.2.1851 Přívětice 48 / Radnice 17 / 175 / Vodolan jan vozka u hospodářskýho dozorce v Radnicích 1 , syn amtěje Vodolana šafaře na Praku? 48, okres Janov, kraj Perdubice, a amtky Majdalenu rozneé Michálkovy z Semuhof), 26-0-0, svob., nevěsta: Droota Krocová dcera + Jana Kroce chalupníka z Přčívětic 48 a matky Barbory rozené Hejduk z Přívětic 4, 27-0-0,oba svobodní


Václav - 12.11.1850 Přívětice 48 / Radnice 18 / 163 / nemanželský otec Jan Wodolan kočí u hraběcího inšpektora v Radnicích 1 syn matěje Wodolana šafáře z Pořícku a matky majdaleny , matka: Krocová Dorota dcera + Jána Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukovy z Přívětic 4


Barbora - 1.11.1828 Přívětice 48 / Radnice 11 / 186 / Jan Kroc chalupník z Přívětic syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Anny roz. Tejčkové, matka: Barbora dcera Antonína hejduka vejminkáře v přívěticích a matky Markéty rozneé Černé

Marie - 24.1.1831 Přívětice 48 / Radnice 11 / 193/ Jan Kroc chalupník z Přívětic syn Karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Anny roz. Tejčkové, matka: Barbora dcera Antonína hejduka vejminkáře v přívěticích a matky Markéty rozneé Černé z bezděkova


Václav - 2.1.1853 Přívětice 48 / Radnice 18 / 171 / otec zapsán u tohoto nemanž. dítěte Kašpar Kára hajný v Skomelně 48 syn Jana Káry hajného v Kočíně 14 a matky Marie roz. Fenclovy z Kočín 19, matka: Krocová Marie dcera + Jana Kroce chalupníka z Přívětic 48 a matky Barbory rozené Hejdukovy z Přívětic


Josef - 19.11.1833 Přívětice 48 / Radnice11 / 201 / Jan Kroc chalupník z Přívětic syn karla Kroce sedláka ze Skomelna a matky Ann rozené Tejček , matka: barbora dcera Antonína Hejduka rychtáře z Přívětic a matky Markéty rozené Černá z Bezděkova

oo : Josef Kroc + Magdalena Volfová - 11.8.1858 Oujezd 20 / Radnice 17 / 329 / Kroc Josef syn + Josefa Kroce chalupníka v Přívěticích 48 matky Barbory rozené Hejduk, 24-0-0, svob. nnar. 19.11.1833, něvesta: Volfová Magdalena dcera + Václava Volfa chalupínka v Aujezdě 20 a matky Marie Králové, 19-0-0, svob. nar. 15.7.1839

19.8.1919 dohledat


Anna - 1.4.1870 Přívětice 48 / Radnice 29 / 209 / Kroc Josef, chalupník z Přívětic 48, syn + Jana Kroce nádeníka z Přívětic 48a matky + Barbory rozené Hejdkové? z Přívětic 4, matka: Volfová Magdalena, dcera + Václava Volfa, chalupníka z Oujezda 20 a matky + Marie rozené Šebkové z Dolního Stupna 14

oo : Josef Oves + Anna Krocová - 9.2.1896 Přívětice 48 / Radnice 31 / 172 / Oves Josef, truhlířský z Přívětic 69, syn Tomáše Ovsa, dělínika z Přívětic69 a manželky jeho Terezie rodem Vyslyšlové z Přívětic 20, 26-0-0, nar 7.2.1869, svob, nevěsta: Krocová Anna , dcera Josefa Kroce chalupníka z Přívětic 48 a manželky jeho Magdaleny, rodem Volfové z Oujezda 20, 25-0-0, nar. 11.4.1870, svob


Josef - 20.11.1795 Skomelno 38 / Radnice 08 / 82 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

oo : Josef Kroc + Barbora Husáková - 27.10.1823 Skomelno 47 / Radnice 13 / 207 / Josef Kroc domakř syn Karla Kroce vejminkáře ze Skomelna a Anny roz. Tejčkové , 28-0-0, svob. nevěstA?: barbora dcera Matěje Husak obyvatele z ?ibrinici ??? ?? a Anny roz. Blahovy , 27-0-0, svob.


Josef - 1821 dohledat hledam Skomelno radnice 08 / 109

oo : Josef Kroc + Barbora Čermáková - 1.2.1842 Skomelno 47 / Radnice 13 / 219 / Josef Kroc tovaryš zednický ze Skomelna syn Josefa Kroc domkaře ze Skomelna a matky Barbory roz., Mates Husak domakř z Líbeznic, panství Bakoměřský, 21-0-0, svob. matka: Barbora dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a amtky Barbory roz. Václav Daněk? ??, z Volduch, 21-0-0


Marie - 3.2.1843 Skomelno 47 / Radnice 16 / 195 / Josef Kroc domkař ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Matěj Husák obyvatel z Libeznic, panství Pakoměřice?, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozneé Václav Důdl sedlák z Volduch

Barbora - 15.6.1844 Skomelno 47 / Radnice 16 / 195 / Josef Kroc domakř ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory Husák obyvatel z Libeznic č 7, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

3.2.1907 Skomelno

Josef - 29.3.1846 Skomelno 47 / Radnice 16 / 204 / Josef Kroc domkař ze Skomelna 47 vlastní syn Josefa Kroce domakře ze Skomelna 47 a matky Barbory Husák obyvatel z Libeznic č 7, matka: Barbora vlastní dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

oo : Josef Kroc + Anna Beranová - 4.11.1873 Oujezd 3 / Radnice 13 / 365 / Kro cjosef zedník z Skomelna 73 syn Josefa Kroce domkaře z Skomelan 73 a matky Barbory Čermákovy z Skomelan , 27-0-0, nar. 29.3.1846 fol. 212, nevěstA: Bernaová Anna dcera Františka Berana chalupníka z Oujezda 3 a matky Terezie Holuby z Volešné nar. 7.7.1852 / 324, 21-0-0, svob.


Václav - 6.10.1848 Skomelno 47 / Radnice 16 / 214 / Josef Kroc zedník ze Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husák z Libeznic č 7, matka: Barbora dcera Jana Čermáka sedláka ze Skomelna 14 a matky Barbory rozené Důdlovy z Volduch 15

Anna - 12.4.1851 Skomelno 47 / Radnice 18 / 196 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z ???

Alois - 21.6.1854 Skomelno 47 / Radnice 18 / 207 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z Volduch

Alois Václav - 5.9.1856 Skomelno 47 / Radnice 18 / 213 / Kroc Josef zedník z Skomelna 47 syn Josefa Kroce domkaře ze Skomelna 47 a matky Barbory rozené Husákový z Libeznic 48, matka: Čermáková Barbora dcera jana Čermáka sedláka ze Skomelna 4 a matky Barbory roz. Dudkovy z Volduch

2.2.1859


Ludmila - 9.3.1798 Skomelno 38 / Radnice 08 / 83 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Václav - 5.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 85 / Karl Krotz bauer, Anna Tejčkyn

30.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 129 / Wenz ein kind des Karl Krotz, 0-0-28

Vojtěch - 5.5.1801 Skomelno 38 / Radnice 08 / 85 / Karl Krotz bauer, Anna Tejčkyn

Terezie - 30.8.1803 Skomelno 38 / Radnice 08 / 86 / Karl Kroc bauer, Anna tejčkin

Terezie - 14.9.1809 Skomelno 38 / Radnice 08 / 91 / Karel Kroc sedlák Anna Tejčková

14.9.1809 Skomelno 38 / Radnice 08 / 133 / Terezie dcea karla Kroce sedláka, 0-0-0


Václav - 3.10.1759 Skomelno / Radnice 03 / 59P / Simon Kroc Mr DorotheaJosef - ?

oo : Josef Kroc + Anna Špičková - 21.1.1770 Skomelno / Radnice 06 / 55 / honestus sponsus Josephus Krotz ex pago Skomelno cum sua honesta sponsa Anna špičková ex pago Přívětic

ona: 5.4.1770 Skomelno / Radnice 04 / 93 / Anna Krocova ex pago skomelno atatis sue 16-0-0


oo : Josef Kroc + Terezie Kumberová - 20.5.1771 Skomelno 38 / Radnice 06 / 58 / vidnus Josephus Kroc Scomelensis operarius cum honesta Theresia Jacobi Cumbera villici Radnicensisi leg. filia


Jan - 1.4.1772 Skomelno 2 / Radnice 03 / 190 / Josephus rusticus et uxor Theresia

Martin - 17.4.1774 Přívětice 11 / Radnice 06 / 66 / Kroc Josephus gazarius M. theresiea

Matěj - 6.2.1777 Přívětice 9 / Radnice 06 / 68 / Krocz Josephus gazarius M: Theresia

oo : Matěj Kroc + Marie Háková - 11.2.1798 Němčovice 7 / Radnice 09 / 132 / Mates Krotz, svob, 20-0-0, Marie Hakin, 20-0-0 svob.


František - 24.1.1799 Němčovice 7 / Radnice 09 / 112 / Mates Kroc chalupner, Maria Hakina

oo : František Kroc + Barbora Pešková - 8.1.1827 Němčovice 24 / Radnice 13 / 331 / František Kroc, voják od ?? ?? ?? syn Mateje Kroce chalupníka z Němčovic a Marie Hákové z 24, 28-0-0, svob., nevěsta: Barbora dcera Vojtěcha Peška sedlaka z ??? a Barbory roz tůmovi? z 24 ve Vranovichc, 22-0-0


František - 11.10.1824 Němčovice 24 / Radnice 17 / 320 / otec zapsán jako otec František Kroc voják z němčovic za otce zapsán, matka: Barbora dcera Josefa Peška sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tom??

oo : František Kroc + Marie Krocová - 9.2.1847 Skomelno 38 / 203 / Kroc František chalupník z němčovic 24 syn Frnatiška Kroce chalupníka z Nměčovic 24 a matky Barbory rozené Peškovy z němčovic 24 , 23-0-0, svob. nevěsta: Krocová Marie dcea Karla Kroce sedláka a rychtáře ze Skomelna 38 a Marie rozené Funfarovy ze Lhoty , 22-0-0, svob.


Václav - 11.4.1850 Němčovice 24 / Radnice 18 / 288 / Kroc František domkař z Němčovic 24 syn Františka Kroce výminkáře z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic 24, matka: Krocová Marie dcera Karla kroce sedláka ze Skomelna 33 a matky Marie rozené Fimfárové ze Lhoty


oo : František Kroc + Kateřina Zeitthamlová - 8.11.1852 Radnice 247 / Radnice 17 / 59 / Kroc František chasník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z Němčovic 24 a matky Barbory Peškovy z Vranovc, , 28-0-0,vdovec, nar. 11.10.1824 L 335, nevěsta: Zeithamlová Kateřina dcera jsoef aZeithamla měšňa z dvorce Radnckého 247 a matky Oliverinsovy z Volešný, 21-0-0, svob., nar. 11.9.1831


František - 7.9.1853 Němčovice 24 / Radnice 18 / 291 / Kroc František domkař z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Caithamlová Kateřina dcera Josefa Zaithamla měšťana z Radnic 247 a matky Barbory roz. olivainsovy

Václav - 31.1.1855 Němčovice 24 / Radnice 18 / 294 / Kroc František rolník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Zeithamlová Kateřina dcera Josefa Zeithamla měšťana z Radnic 247 a matky Barbory roz. Oliveriusovy

15.4.1861

Josef - 16.6.1857 Němčovice 24 / Radnice 18 / 267 / Kroc František rolník z Němčovic 24 syn Františka Kroce rolníka z němčovic 24 a matky barbory rozené Peškovy z Vranovic, matka: Caithamlová Kateřina dcera + Josefa Caithamla měšťana z Radnic 24 a matky Barbory roz. Oliveriusovy z Volešný 17


Barbora - 7.5.1826 Němčovice 24 / Radnice 11 / 322 / otec zapsán jako otec František Kroc chalupník z Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tomčovy

Josef - 15.4.1828 Němčovice 24 / Radnice 11 / 325 / František Kroc chalupník a voják z Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tumovi z N24 ve Vranovicích

Josef - 19.12.1829 Němčovice 24 / Radnice 11 / 327 / František Kroc chalupník a Němčovic 24 syn + Matěje Kroce vejmynkáře z němčovic 24 a matky Marie rozené Hákové z němčovi 24, matka: Barbora dcera Josefa Pešky sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tuma z N24 ve Vranovicích

Václav - 18.4.1832 Němčovice 24 / Radnice 11 / 331 / František Kroc chalupník a Němčovic 24 syn Matěje Kroce chalupníka z němčovic a matky Marie rozené Hákové, matka: Barbora dcera Josefa Peška sedláka z Vranovic a Barbory roz. Tuma z N24 ve Vranovicích


Kateřina - 11.1.1801 Němčovice 7 / Radnice 09 / 112 / Mathias Kroc hausler, Maria Hakina

Václav - 27.2.1803 Němčovice 7 / Radnice 09 / 113 / Mathias Kroc hausler, Maria Hakina

Václav - 13.11.1804 Němčovice 7 / Radnice 09 / 114 / Mates Kroc hausler, Maria Hakina

Anna - 16.11.1807 Němčovice 24 / Radnice 09 / 115 / Matěj Kroc domkař syn Josefa Kroce, matka Marie dcera Matouše Háky domkaře z Němčovic a Marie Tepřiwý manžl. jeho

Václav - 29.6.1809 Němčovice 24 / Radnice 09 / 116 / Matěj Kroc domkař syn Josefa K a Terezie manžl, matka Marie dcera Matouše Háky domkaře a Marie Tepřivový manžl.

oo : Václav Kroc + Anna Mantlerová - 4.1.1841 Němčovice 24 / Radnice 13 / 337 / Václav Kroc, patent, invalida syn Matěje Kroce domkaře z němčovic 24 a matky marie rozené Matěj Haka domkaře z nmčovic 24 , 31-0-0, sovb.nevěsta: Anna Radnická dcera Bernarda Mantlera handlíře z němčovic 12 a matky Kateřiny rozené z Terešovské lhoty, 28-0-0, svob.

oo : Václav Kroc + Kateřina Fenclová - před 1843 Radnice nebo okolí / hledám Radnice 26 / 19-20


Josef - 12.3.1843 Radnice 1 / Radnice 16 / 8 / Václav Kroc Patental invalida v Radnicích 1 vlastní syn Matěje Kroce domakře z němčovic N 24 a matky Marie roz. Matěje Háka domakře z němčovic 24, matka: Kateřina Fenzel dcera Františka Fenzel chalupníka z Liblína a matky AKteřiny

oo : Josef Kroc + Josefa Vyslyšelová - 24.10.1871 Radnice 148 / Radnice 17 / 156 / Kroc Josef reservník od ? syn Václava kroce pololáníka z radnic 261 a maželky jeho Kateřiny Fenalové , nar. 12.3.1843 svob. nevěsta: Vyslyšelová Josefa dcera Jan vyslyšela mistra truhlářskýho z radnic 148 a matky Brbory M??, z radnic, narr. 17.3.1843


Kateřina - 22.1.1849 Radnice dohledat

oo : ?? Vyslyšel + Kateřina Krocová - dohledat


Anna - 31.10.1852 Radnice 274 / Radnice 18 / 58 / Kroc Václav vrchnostenský posel z Radnic 274 syn Matěje Kroce domakře z Němčovic 24 a matky Marie rozneé Hákový z němčovic , matka: fenclová Kateřina dcera Františka Fencla chalupníka z Liblína 35 a matky Kateřiny roz. Čermákovy z pod Bujesil


Barbora - 7.6.1812 Němčovicce 24 / Radnice 09 / 121 / Matěj Kroc domkař syn Josefa K a Kateřiny manžl, matka Marie dcera Matěje Háky domkaře z němčovic a marie Tepřivový? manžl.

Matěj - 30.12.1814 Němčovice 24 / Radnice 09 / 123 / Matěj Kroc, sedlák, syn Josefa a kateřiny manželky, matka: Marie dcera matouše Háky, domkaře z němčovic a Marie Tepřinovy? manž.

oo : Matěj Kroc + Ludmila Vitoušová - 25.5.1840 Vranovice 39 / Stupno 08 / 128 / Matěj Kroc, panský štípař z Radnic 3, syn Matěje Kroce půlchalupníka z němčovic 24 a matky Marie rozené ?? neznámo , 26-0-0,svob. nevěsta: Ludmila Vitoušová, dcera Jana Vitouše domkaře z Vranovic 39 a matky barbory rozené Vlčkovy z Vranovic, 22-0-0, svob.


Václav - 14.6.1841 Radnice 1 / Radnice 12 / 133 / Mates Kroc štipař vrchnostenský z Radnic syn matěje Kroc chalupníka z němčovic 24 a matky Marie roz. Háka z němčovic , matka: Lidmilla dcera + Jána Vitauš horník z Vranovic 39 a matky barbory

oo : Václav Kroc + Josefa Čiháková - 3.11.1868 Chomle 18 / Radnice 17 / 239 / Kroc Václav tesař z Přívětic 60 syn + Matěje kroce hajnýho a matky Lidmily vitoušové, 27-0-0, svob. nar. 14.6.1841 v radnicích , neěvěsta: Čiháková Josefa dcera josefa Čiháka chalupníka z Chomle 18 a matky Barbory rozené Krejčové , 21-0-0. svob, nar. 18.2.1847 v Pliskově?


František - 30.3.1843 Radnice 1 / Radnice 16 / 8 / Matěj Kroc vrchnostenský štipař z radnic 1, syn Matěje Kroze chalupníka z němčovic 24 a matky Marie rozené Matěj Háka domkař z němčovic 24, matka: Ludmila, dcera po + jana Vytaušovi havíři a domkaři z Vranovic 39 a matky Barbory rozené Vlček havíři z vranovic

oo : František Kroc + Barbora Háková - 14.11.1870 Moštice 13 / Radnice 17 / 164 / Kroc František , desátník 35 p. pluku syn + Matěje Kroce domkaře a matky Lidmily roz. vitaušové , nar. 30.3.1843, 27-0-0 svob, nevěsta: Háková Barbora, dcera Jana Haky výminkáře z Moštic 13 a matky + Barbory rozené Razimové z Moštic, nar. 3.2.1846, 24-0-0, svob


Alois - 16.6.1879 Horní Stupno 53 / Stupno 17 / 243 / Kroc František hostinský v Hornostupně 53 syn + Matěje Kroce hajného z Radnic 261 a Ludmili Vitoušové z Vranovic 29, matka: Barbora Háková dcera Jana Háka , výminkáře z Radnic a + Barbory roz. Razimové z Moštic 5

oo : Alois Louis Kroc + Rose Mary Hrach - 26.12.1901 Chicago, Ill, USA


Raymond Albert "Ray" Kroc - 5.10.1902 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

on: 14.1.1984 San Diego , California USA


Robert Louis Kroc - 19.6.1907 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

oo: Robert Lousi Kroc + Alice Bertha Emilly Voelker -


Lorraine Emily Kroc - 21.10.1910 Oak Park, Chicago, Illionis, USA

oo : Henry William John Groh + Lorraine Emilu Kroc - 7.8.1934 Chicago, Illinois, USAJan - 24.4.1849 Matrika V fol 137 dohledat

oo : Jan Kroc + Marie Auterská - 31.10.1876 Dolní Stupno 20 / Stupno 10 / 180 / Kroc jan tesař z přívětic 60 manž. syn Matěje Kroce poklasného z Darové 1 a matky Lidmily rozené vitoušové z Vranovic 15, 27-6-0,s vob. 1849 Matrika V fol 137, nevěsta: Marie Auterský dceera Josefa Auterskýho mlynáře z Dolnostupna 2é a matky Barbory rozené Žízek z Dolnostupna 20, 20-8-0,


Antonín - 19.6.1853 Přívětice 45 / Radnice 18 / 173 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili Hákovy z němčovic 1, matka: Vytaušová Ludmila dcera + jana Vytauše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic

Antonín Matěj - 27.2.1855 Přívětice 45 / Radnice 18 / 179 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili Hákovy z němčovic 1, matka: Vytoušová Ludmila dcera + jana Vytouše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic

Matěj - 22.10.1857 Přívětice 45 / Radnice 18 / 190 / Kroc Matěj , hajný z Přívětic 45 syn + Matěje Kroce chalupníka z němčovic 24a matky Ludmili(přeskrtnuto Ludmili psáno Marie) Hákovy z němčovic 1, matka: Vytoušová Ludmila dcera + jana Vytouše havíře z Vranovic 39 a matky Barbory roz. Wlčkovy z Vranovic 27

oo : Matěj Kroc + Antonie Nová - 10.10.1882 Přívětice 60 / Stupno 20 / 41 / Kroc Matěj dělník v barvírně na Vranově z Přívětic 60, syn Kroce Matěje hajného z Přívětic 45 a matky Ludmily rozené Vytoušové z Vranovic 39, 24-11-0, nar. 22.10.1857 V Přívěticích, nevěsta: Nová Antonie dcera novýho Vincence zedníka v Horním Stupně 6 a matky Marie rozené Švolbovy z Břežan 42, 22-4-0, svob. nar. 14.5.1860 V Horním stupně


Anna - 1.7.1818 Němčovice 24 / Radnice 09 / 126 / Matěj Kroc domakř syn Josefa Kr. domakře z němčovic a Kateřiny ,matka: Marie dcera matouše Háky domkaře z němčovic a Marie Tepřinový


Josef - 8.8.1779 Přívětice 9 / Radnice 06 / 69 / Krocz Josephus subruht M theresia

oo : Josef Kroc + Barbora Bejčková - 8.2.1801 Horní Stupno 13 / Stupno 07 / 7 / Josef vlastní syn Josefa Kroce chalupníka z Přívětic, 23-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Ondřeje Bejčka bauer, 24-0-0, svob


František - 1802 dohledat

oo : František Kroc + Josefa Karlíčková - 27.10.1828 Horní Stupno 9 / Stupno 07 / 17 / František kroc vlastní syn + josefa Kroce chalupníka a matky Barbory dcery + Ondřeje bejčka sedláka z horního stupna, 26-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Vojtěcha Karlicka sedláka z Kříš 11 a matky + Anny dcery Jana Karlicka sedláka z Kříš 21, 17-0-0, svob.


Václav - 1833 horní Stupno 9 dohledat

oo : Václav Kroc + Kateřina Nová - 29.5.1855 Vranov 3 / Stupno 09 / 81 / Kroc václav domakř v hornímstupně syn Františka Kroce polosedláka v horním stupně 9 a atky Josefy rodilé Karlíčkové v kříších 11, 22-0-0, svob. nevěsta: Nový Kateřina dcera Jana Novýho chalupníka ce Vranovi 3 a matky Anny rodilé Hirmannové ve Volešný 3 , 21-0-0, svob.


Barbora - 9.4.1836 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 71/ František Kroc , chalupník podaný k panství Radnickému syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky barbory dcery + Ondřeje Bejčka sedláka z Horního stupna 13, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 podaneho panství Radnického a matky + Anny dcery + Jana Karlíčka sedláka z Kříš 20

František - 8.7.1837 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 74 / František Kroc , chalupník podaný k panství Radnickému syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky barbory dcery + Ondřeje Bejčka, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 podaneho panství Radnického a matky + Anny dcery + Jana Karlíčka sedláka z Kříš 20

oo : František Kroc + Magdalena Žížková - 30.1.1860 Podstupno 20 / Stupno 10 / 3 / Kroc František chalupník v horním stupně syn Františka Kroce chalupníka v horním stupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, 22-0-0, svob. , něv esta: Žižková Magdalena dcera Jana Žižka mlynáře v Podstupně 20 matky Anny rodilé Vanešové v březině 36, 19-0-0


František - 27.5.1863 Horní Stupno 9 / Stupno 06 / 359 / Kroc František polosedlák v hornostupně syn Františka Kroce polosedláka v hornostupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, matka: Magdalena dcera + Jana Žižky mlynáře v dolno stupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v březině

oo : František Kroc + Antonie Froňková - 9.6.1891 Horní Stupno 9 / Stupno 20 / 147 / Kroc František rolník Horno Stupno 9 narozen 27.5.1863 Horní stupno , manž. syn Františka Kroce rolníka v Horním Stupně 9 a matky Majdaleny roz. Žižek-ové z Dolno Stupna 20, 28-0-0, svob. , nevěsta: Froňková Antonie , zrozena na Březině dne 15.3.1869 fol. 72, manž. dcera Antonína Froňka domkaře a havíře na Břeině 32 a amatky Marie roz. Klímové na Březině 32, 21-10-0, svob.


Marie - 29.12.1868 Horní Stupno 9 / Stupno 16 / 45 / Kroc František polosedlák v hornostupně syn Františka Kroce polosedláka v hornostupně 9 a matky Josefy rodilé Karličkové v Kříších 11, matka: Magdalena dcera + Jana Žížka mlynáře v dolno stupně 20 a matky Anny rodilé Vanešové v březině


Antonín - 1.4.1839 Horní Stupno 9 / Stupno 04 / 80 / František Kroc , chalupníék syn + Josefa Kroce chalupníka z Horního Stupna 9 a matky brbory rozené Bejčkovy, matka: Josefa dcera Vojtěcha Karlička sedláka z Kříš 11 a matky + Anny rozené karličkové

oo : Antonín Kroc + Kateřina Havlová - 7.1.1862 Vranovice 28 / Stupno 10 / 24 / Kroc Antonín havíř v hornostupně syn Františka Kroce chalupníka v hornostupně 9 a matky Barbory rodilé Karličkové ve kříších 11, 22-0-0, svob., nevěsta: Havlová Kateřina dcera Františka Havla chalupníka ve Vranovicích 28 a matky Anny rodilé Mertlové v hornostupnu 16, 20-0-0

16.4.1916 Stupno

Vojtěch - 1782 dohledat

oo : Vojtěch Kroc + Kateřina Nová - 25.9.1803 Chomle 3 / Radnice 08 / 26 / Adalbert Krotz chalup sohn , 21-0-0, svob. nevěstA: Katharina Novin, 18-0-0, svob


Václav - 21.2.1805 Přívětice 9 / Radnice 06 / 79 / Adalbert Kroc chalup, Katharina Nowin

oo : Václav Kroc + Marie Cyprová - 28.10.1839 Přívětice 9 / Radnice 13 / 183 / Václav kroc patentalní invalida z Přívětic , syn Vojtěcha Kroc výminkáře z Přívětic a Kateřiny roz. Nová, 35-0-0, svob. nevěsta: Maria dcera Václava Cypra chalupníka z Chodauni panství Tvrzník a matky Rozalie roz. Chodczova, 29-0-0


Josef - 21.10.1839 Přívětice 9 / Radnice 12 / 185 / Václav Kroc pat. invalida z Přívětic syn Vojtěcha Kroce wejminkáře z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozneé Ondřej Nowi chalupník z Chomle , matka: Marie dcera Václava Cypri chalupníka z Chodouni 30, panství točník a matky Rozarie rozené Chotz z Choudouni

oo : Josef Kroc + Anna Jandová - 7.11.1864 Přívětice 20 / Radnice 17 / 192 / Kroc Josef patetntátní invalida z Přívětic 57 a syn + Vojtěcha Kroce patetn. invalidy z Přívětic a matky Marie roz. ciprové , 25-0-0, svob. nar. 21.10.1839, nevěsta: Jandová Anna dcera josefa Jandy domakře z Přívětic 20 a matky Anny rozneé Potůčkové, 21-0-0, svob. nar. 23.7.1843


Anna - 28.10.1868 Kříše 70 / Stupno 16 / 36 / Kroc Josef dohližitel v Sklenařcce v brasich z Přívětic syn + Václava Kroce domakře v přívěticích 57 a matky Marie rodilé Ciprové z Chodauni 29, matka: Anna dcera Jsoefa Jandy pomahače v pivovaře v Radnicích 20 a matky Anny rodilé Poručkové v Přívěticích 19


Anna - 25.4.1844 Přívětice 56 / Radnice 16 / 169 / Kroc Václav havíř z Přívětic N 56 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočové z Chodauně

10.9.1921

Marie - 13.10.1846 Přívětice 56 / Radnice 16 / 178 / Kroc Václav havíř z Přívětic N 56 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočové z Chodauně

Jan - 11.2.1849 Přívětice 57 / Radnice 16 / 189 / Kroc Václav domkař z Přívětic N 57 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny rozené Nové z Chomle , matka: Ciprová Marie dcera + Václava Cipry chalupníka Chodouni 30 a matky Doroty rozené Kočovy z Chodauně


Jan - 5.6.1807 Přívětice 9 / Radnice 06 / 79 / Vojtěch Kroc chalupník, Kateřina dcera Ondřeje Nového a Veroniky manž. jeho

oo : Jan Kroc + Marie Fišerová - 26.1.1835 Slatina 21 / Chříč 02 / 115 / Jan syn Vojtěcha Kroc chalupníka z Přívětic 9 a matky Kateřiny Nový z Chomla 4, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera tomáše Fišera pololanika ze Slatiny 21 a matky Barbory Mačákové z Modrovic 4, 21-0-0, svob.


Jan - 18.8.1844 Přívětice 9 / Radnice 16 / 170 / Kroc Jan chalupník z Přívětic 9 syn + Vojtěcha Kroce chalupníka též z Přívětic 9 matky Kateřiny rozené Dudkové z Chomle panství radnice, matka: Fišerová M?arie dcera Vojtěcha Fišera chalupníka z SLatiny 21 a matky Barbory roz. ___ z Modřovic


Marie - 13.1.1811 Přívětice 9 / Radnice 06 / 85 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle a Veroniky manž. jeho

Josefa - 7.12.1813 Přívětice 9 / Radnice 06 / 90 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa Kroce a Terezie Kumberovi, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle a Veroniky Štítkovi?

Josef - 22.2.1817 Přívětice 9 / Radnice 06 / 95 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle 6 a Veroniky manž. jeho

Josef - 13.12.1819 Přívětice 9 / Radnice 06 / 99 / Vojtěch Kroc chalupník syn Josefa K. a Terezie manž. jeho, matka: Kateřina dcera Ondřeje Nového chalupníka z Chomle 6 a Veroniky manž. jeho

Anna - 24.7.1822 Přívětice 9 / Radnice 11 / 177 / Vojtěch Kroc chalupník z Přívětic , matka: Katařina dcera Ondřeje Novýho chalupníka z Chomle a Veroniky roz. Jandovy

Barbora - 23.9.1828 Přívětice 9 / Radnice 11 / 186 / Vojtěch Kroz chalupník z Přívětic syn Jsoefa Kroc chalupníka z Přívětic a matky Terezie rozené Kumberovy, matka: Kateřina dcera Ondřeje Novýho z Chomle chalupníka a amtky Veroniky rozneé Chaunovy z Všenicoo : Šimon Kroc + Maria Anna -

14.1.1786 Darová 14 / Stupno 01 / 25 / Maria Anna weib des Simon Kroc , 66-0-0


Jan - 4.6.1750 Vranovice / Radnice 03 / 30P / Simon Kros Mr. Maria

oo : Jan Kroc + Kateřina Záhrobská(psaná i jako Auterská) - 19.11.1780 Stupno 14 / Stupno 01 / 22 / Kroc Joannes filius Simonis subrusticus N 14 cu: Catharina filia Martini Zahrobsky et Supno 20

ona 1.4.1808 Všenice dohledat


Josef - 9.10.1782 Všenice 14 / Stupno 01 / 164L / Krocz Joannes gazarius M Catharina nata Auterská

oo : Josef Kroc + Dorota Nová - 12.2.1805 Všenice 10 / Stupno 07 / 22 / Josef Kroc syn Jana, 24-0-0, svob., nevěsta: Dorota Nová dcera Václava, 24-0-0, svob.


Anna - 13.12.1805 Všenice 14 / Stupno 02 / 62 / Josef Kroc domkař, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic matky Zuzany z N10

Václav - 11.10.1807 Všenice 14 / Stupno 02 / 64 / Josef Kroc sedlák, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic matky Zuzany z N14


Kateřina - 25.11.1809 Všenice 14 / Stupno 02 / 66 / Josef Kroc domkař, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic Zuzana matka

oo : Václav Blecha + Kateřina Kroc - -

24.7.1866 Stupno

oo : Josef Kroc + Kateřina Blechová - 11.1.1869 Všenice 14 / Stupno 10 / 101 / Kroc josef vdovec a výminkář ve Všenicích 5 syn + Martina Kroce sedláka ve Všenicích 5 a matky + Marie rodilé Vanešová v březině 36, 65-0-0, vdova., nevěsta: Blechová Kateřina vdova po + Václavu Blechovi chalupníku ve Všenicích 14 dcera + josefa Kroce chalupníka ve Všenicch 14 a amtky + Doroty rodilá Nové ve Všenicích , 59-0-0, vdova


Josef - 17.3.1812 Všenice 14 / Stupno 02 / 67 / Josef Kroc 1/4 sedlák, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka z Všenic Zuzana matka

František - 12.3.1815 Všenice 14 / Stupno 02 / 70 / Josef Kroc chalupník, matka: Dorota dcera Václava Novýho sedláka matky doroty

oo : František Kroc + Barbora Klunová - 12.9.1865 Všenice 33 / Stupno 10 / 67 / Kroc František vdovec a obuvník ve Všenicích syn + Josefa Kroce chalupníka ve Všenicích 14 a matky + Doroty rodilé Nové ve Všenicích 10, 50-0-0, vdovec, nevěsta : Klunová Barbora dcra + Václava Kluny sedláka ve Všenicích 3 a matky + Marie rodilé Černé ve Střapoli 1, 25-0-0, svob.


František - 16.7.1866 Všenice33 dohledat

5.11.1866 Všenice 33 dohledat

František - 26.12.1868 Všenice 33 / Stupno 16 / 44 / Kroc František domakř a mistr obuvnický ve Všenicích syn + Josefa Kroce chalupnka ve Všenicích 14 a matky + Doroty rodilé Nové ve Všenicích 10, matka: Barbora dcera +Václava Kluny sedláka ve Všenicích 3 a matky + Marie rodilé Černé ve Střapoli 1

Marie - 26.9.1871 Všenice 33 dohledat

oo : ? Sixta + Marie Krocová -


Anna - 23.8.1818 Sklená Huť dohledat

3.3.1819 Všenice dohledat

Josefa - 29.12.1819 Sklená Huť 14 / Stupno 01 / 46 / Josef Kroc , matka: Dorota dcea Vácalva Novýho sedlaka matky zuzany

Antonín - 26.10.1823 Všenice / Stupno 01 / 169 / Josef Kroc domakř zze všenic, matka Dorota dcea Václava Novýho sedláka ze Všenic a manželku Veroniky Krocovy

28.10.1858 Všenice dohledat


Vojtěch - 18.3.1785 Všenice 14 / Stupno 01 / 164PN / Kroc Johan hausler, Katharina Zahrobská

oo : Vojtěch Kroc + Marie Herinková - 18.1.1814 Chomle 1 / Radnice 08 / 28 / Vojtěch kroc kočí v Radnicích syn jana Krotze domakře z Všenic a Kateřiny Zahrupský, 27-0-0, svob, nevěsta: Marie dcera Vojtěcha herniko mistra na darovy a Veroniky Brichtový manž., 20-0-0, svob.


Marie - 11.4.1815 Chomle 22 / Radnice 08 / 18 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy

Magdalena - 27.9.1816 Chomle 22 / Radnice 08 / 19 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy

Václav - 13.9.1820 Chomle 12 / Radnice 08 / 23 / Vojtěch Kroc pastíř ve dvoře syn Jána kr. domkaře ze Všenic a Kateřiny Zarůbský, matka: Marie dcera vojtěcha Herinka mista darowského N9 a Veroniky Bruhtovy


Kateřina Anna - 18.11.1787 Všenice 14 / Stupno 01 / 165 / Joannes Krocz hausler, Katharina Zahrobckin

Anna - 15.9.1791 Všenice 14 / Stupno 02 / 51 / Johann Kroc chalupner, Katharina Kozlikin

Jan - 29.1.1793 Všenice 14 / Stupno 02 / 52 / Johann Kroc hausler Katharina Kozlitin

Václav - 15.6.1796 Všenice 14 / Stupno 02 / 55 / Johann Krocz hausler, Katharina Zahrobska

František - 22.8.1800 Všenice 14 / Stupno 02 / 58 / Johann Krocz chalupner, Katharina Zahrobská


Václav - 27.6.1754 Vranovice / Radnice 03 / 44L / Simon Kros Mr. Margarethaoo : Václav Kroc + ? - -


Ondřej - -

oo : Ondřej Kroc + Eva Kavaldová - 29.10.1747 Březina / Radnice 06 / 9 / honestum Andreas leg. fil. WEnceslai Kroc cum honesta Eva leg. filia Georgy Kawalda ex pago brezina


Václav - 24.9.1749 Březina / Radnice 03 / 28L / Andreas Kroz Mr. eva

Jan - 23.7.1751 Březina / Radnice 03 / 34P / Andreas Kroz Mr. eva

Kateřina - 10.11.1751 Březina / Radnice 03 / 39L / Andreas Kroz Mr. eva

Markéta - 30.5.1755 Březina / Radnice 03 / 46L / Andreas Kroz Mr. eva

Jan - 10.12.1757 Březina / Radnice 03 / 53P / Andreas Kroz Mr. eva

Martin - 19.6.1760 Březina / Radnice 03 / 63L / Andreas Kroz Mr. eva

Dorota - 3.3.1762 Březina / Radnice 03 / 68P / Andreas Kroz Mr. eva

Matěj - 15.11.1763 Březina / Radnice 03 / 83P / Andreas Kroz Mr. eva

Josef - 18.1.1767 Březina / Radnice 03 / 125L / Andreas Kroz Mr. eva

oo : Josef Kroc + Anna Burešová - 28.5.1787 Březina 15 / Stupno 01 / 87 / Kroc josef sohn des Andrea, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des Simon Bureš von Huter sugau?, 19-0-0,s svob.


Vojtěch Josef - 13.9.1787 Březina 15 / Stupno 01 / 72 / Joseph Krocz chalupner, Anna geboren Burešin


oo : Ondřej Kroc + Marie Burešová - 8.6.1772 Březina 5 / Radnice 06 / 63 / Andreas Kroc subrusticus e xpago Březina cum Marie filia + Mathai Bureš paso?ir ex pago Vranovic


Martin - 19.3.1776 Březina 15 / Stupno 01 / 68 / Krocz Andreas gazarius bžezina M Marie

16.4.1776 Březina 15 /Stupno 01 / 89 / Kroc martinus filius Andrea gazari, 0-1-5

Ludmila - 20.6.1778 Březina 15 / Stupno 01 / 69/ Krocz Andreas ??? březina M Marie

13.7.1780 Březina 15 / Stupno 01 / 89 / Ludmila filia Andrea Kros rustici, 1-10-7


Jakub - 1731-1736 dohledat

oo : Jakub Kroc + Salomena Štěpánková - 1.6.1751 Březina / Radnice 06 / 13 / honestus Jacobus leg. fil Wencelsai Kroc cum honesta Salomena leg. fil. Francihci Stepanek ex pago Skomelno

ona: 1.9.1772 Skomelno 26 / Radnice 04 / 122 / Salomena uxor Jacobus Kroc gazary , 45-0-0

on: 26.5.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 127 / Jakob Krotz ein haus, 64-0-0


Anna - 9.3.1752 Skomelno / Radnice 03 / 37L / Jacobus Kroz mr Salomena

Kateřina - 25.3.1754 Skomelno / Radnice 03 / 43L / Jacobus Kroz mr Salomena

Ondřej - 18.7.1756 Skomelno / Radnie 03 / 50L / Jacobus Kroz Mr Salomena

oo : Ondřej Kroc + Veronika Klímová - 24.4.1785 Skomelno 25 / Radnice 08 / 114 / Kroc Andreas ???, 25-0-0, sovb. nevěsta: Veronika tochter des Wetzl Klima in Mostiště, 18-0-0, svob

on: 6.6.1821 Mostiště / dohledat


Karel - 1.3.1786 Skomelno 26 / Radnice 08 / 80 / Kroc Andreas chalupnik, Veronika Klima

6.6.1787 Skomelno 26 / Radnice 08 / 126 / Kroc Karl sohn des Andreas Chalupner, 2-0-0

Kateřina Anna - 2.3.1789 Skomelno 36 / Radnice 08 / 81 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klima

6.6.1789 Skomelno 6 / Radnice 08 / 126 / Anna tochter des Andreas Krotz chalup, 0-3-0

Jan - 11.1.1791 Skomelno 36 / Radnice 08 / 81 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klimin

Anna - 28.10.1792 Skomelno 36 / Radnice 08 / 82 / Kroc Andreas baur, Veronika Klimin

19.7.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 127 / Anna ein ind des Andreas Krotz chalup, 1-0-0

Kateřina - 12.5.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 82 / Kroc Andreas chalup, Veronika Klimin

Václav - 2.9.1797 Skomelno 36 / Radnice 08 / 83 / Kroc Andreas hausler, Veronika Klimin

oo : Václav Kroc + Kateřina Mudrová - dohledat


Barbora - 2.1.1820 Mostiště 17 / Radnice 08 / 57 / Václav Kroc domakř syn Ondřeje Kroce domkaře z mostiště a Veroniku Klímovy, amtka: Kateřina dcera Josefa Mudry sedláka z Vejvanova a Barbory


Karel - 27.6.1800 Skomelno 36 / Radnice 08 / 84 / Andreas Krotz chalupner, Veronika Klíma

10.9.1800 skomelno 26 / Radnice 08 / 128 / Karl ein kind des Andreas Krotz hausler, 0-0-77

Barbora - 3.5.1802 Chomle 26 / Radnice 08 / 11 / Andreas Krotz schafner, Veronika Klíma

Josef - 3.6.1807 Mostiště 4 / Radnice 08 / 47 / Ondřej Kroc chalupník, Veronika dcera Josefa Klímy chalupníka z mostiště a Doroty

Anna - 21.4.1810 Přívětice / Radnice 06 / 84 / Ondřej Kroc šafář syn Jakuba K. a Salomeny manž., matka: Veronika dcera Václava Klímy ?, z Mostiště a Doroty manž.


Jan - 12.6.1759 Skomelno / Radnie 03 / 58P / Jacobus Kroz Mr Salomena

Dorota - 27.2.1762 Skomelno / Radnie 03 / 68P / Jacobus Kroz Mr Salomena


oo : Jakub Kroc + Anna Potůčková - 15.8.1773 Skomelno 26 / Radnice 08 / 112 / Kroc jacobus inquiliny cum Anna Mathia Potuczek ex Stupno filia

ona: 25.1.1786 Skomelno 26 / Radnice 08 / 125 / Anna weib des jacob Kroc , 47-0-0


Barbora - 8.5.1775 Skomelno 26 / Radnice 08 / 76 / Kroc Jacobus inquilinus M. Anna

13.5.1780 Skomelno 26 / Radnice 08 / 124 / Barbara filia jacobi Kroc gazary in Skomelno, ?-1-5


oo : Jakub Kroc + Dorota Matesová? - 30.3.1786 Skomelno 26 / radnice 08 / 114 / Kroc jacobus inmann, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Dorothea wittwe nach dem ?? Jan Mathes? 35-0-0, svob.


Václav - -

oo : Václav Kroc + Kateřina Čekanová - 30.1.1752 Březina / Radnice 06 / 14 / honestus WEnceslai leg. filium Wenceslai Krotz cum jhonesta Catharina leg. fil. Martini Čekan ex pago kříš


Matěj - 20.8.1753 Březina / Radnice 03 / 41L / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Karel - 1.11.1755 Březina / Radnice 03 / 47P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Antonín - 7.11.1757 Březina / Radnice 03 / 53P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Jan - 17.5.1760 Březina / Radnice 03 / 62P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

Jakub - 24.7.1762 Březina / Radnice 03 / 69P / Wenceslaus Kroz MR Catharina

oo : Jakub Kroc + Kateřina Potůčková - 20.1.1795 Radnice 1 / Radnice 07 / 155 / Jakob Krotz ein bauers sohn aus brezina, 32-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Potučkin ein dienstesachbry? der herrschaft, 26-0-0, svob.


Václav - 27.2.1764 Březina / Radnice 03 / 87L / Wenceslai Krotz ex pago březina et uxoris ejus Catharina

Václav - 7.2.1765 Březina / Radnice 03 / 100P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina

Dorota - 20.1.1767 Březina / Radnice 03 / 125P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina

Ludmila - 12.2.1769 Březina / Radnice 03 / 153P / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina čekanová

Jan - 8.10.1770 Březina / Radnice 03 / 178L / Wenceslai Krotz et uxoris ejus Catharina čekanová


oo : Václav Kroc + Anna Boknerová - 5.5.1772 Březina / Radnice 06 / 62 / Wenceslaus Krotz vidnus index ex pago Březina cum Anna filia leg. defuncti Sebestiani Bokner fabri ex pago Všenic


Vojtěch - 21.2.1773 Březina / Stupno 01 / 67 / Kroc WEnce rust M: Anna

oo : Vojtěch Kroc + Johana Zíková - 12.6.1796 Střapole 10 / Stupno 07 / 37 / Adalbert leib. sohn des Wentzl Kroc bauer, 25-0--0, svob. nevěsta: Johanna leib. tochter des Joseph Zika chalupner, 18-0-0, svob.


Matěj - 1809

oo : Matěj Kroc + Anna Krocová - 12.9.1836 Březina 1 / Stupno 08 / 69 / Matěj krotz sedlák syn Vojtěcha Kroce vejminkáře z Březiny 1 a matky Johanny dcery + Josefa Zyky chalupníka z Střapol 10, 27-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová dcera Josefa Kroca richtáře a chalupníka z březiny 6 a matky Magdaleny dcery + Jana Ungra panskýho steigra při horách Vosetských z Voseka , 17-0-0, svob.


Josef - 24.10.1848 Březina 1 / Stupno 05 / 59 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Josef Kroc + Anna Blechová - 18.11.1873 Březina 1 / Stupno 10 / 154 / Kroc Josef rolník a obrance zemský na Březině 11 manž. syn Matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky rozneé Krocové z březiny 6, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna Blechová manž. dcera Vojtěcha Blechy rolníka z kříše 18 a matky Kateřiny rozené Červenkové z němčovic 2, 21-8-0, svob. nar. matr. V fol. 267


Karolína - 25.8.1876 Březina 1 / dohledat

Růžena - 25.1.1878 Březina 1 / dohledat

Jan - 14.5.1880 Kříše 10 / dohledat

Anna - 18.9.1882 Březina 1 / dohledat


Josefa - Újezd u Svatého Kříže / dohledat

oo : ? Kuncl + Josefa Krocová -


Barbora - / dohledat

oo : ? Šimic + Barbora Krocová -


Jan - 1957 fol. 41 / dohledat

oo : Jan Kroc + Josefa Kindlová - 28.2.1881 Březina 1 / Stupno 20 / 26 / Kroc Ján mistr obuvnický na březině 1 manž. syn + Matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky + Anny rozené Kroc z březiny 6, 24-2-0, svob. nevěsta: Josefa Kindlová manž. dcera + Bedřicha Kindla mistra olejkářského na Vranově 30 nyní v Stupně a matky Valentiny rozené Gruber z Bělé 20, 20-11-0, svob.


František -

Matěj - 27.12.1850 Březina 1 / Stupno 05 / 74 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Matěj Kroc + Anna Kulová - 10.2.1874 Březina 1 / Stupno 10 / 157 / Kroc matěj rolník a dragoun ck 7 pluku na Březině manželský syn matěje Kroce rolníka z březiny 1 a matky Anny rozené Krocové z březiny 6, 23-4-0, svob. nevěsta: Anna Kulová manž. dcera Františka Kylu rolníka a šenkýře z březiny 14 amatky Anny rozené egermeierové z Sedlecka 1, 19-6-0, svob.


František - 27.11.1874 Březina 78 / dohledat

Aloisie - 9.4.1876 Březina 76 / dohledat

Anna - 24.1.1878 Březina 78 / dohledat

Alois - 27.10.1879 Březina 78 / dohledat

Augustin - 10.9.1887 Březina 78 / dohledat

30.10.1953 Kolín


Václav - 1.9.1854 Březina 1 / Stupno 05 / 101 / Kroc matěj sedlák syn + Vojtěcha Kroce sedláka z březiny 1 ammatky + Johanny rozené Zíkovi z Střapole 9, matka: Anna rozená Krocová dcera + Josefa Kroce sedláka z březiny 6 a matky MAgdaleny rozneé Ungrovy z Voseka 8

oo : Václav Kroc + Barbora Šmídová - 20.11.1876 Březina 1 / Stupno 10 / 182 / Kroc Václav rolnikcý syn z březiny 1 manž. syn + Matěje Kroce vyminkáře a rolníka z březiny 1 a matky anny rozené Krocové z březiny 6, 22-2-0, matrika V fol. 108, nevěsta: Barbora Šmídová manž. dcera Františka Šmída sleváče z březiny 33 a matky Marie rozené Bílek z březiny 20, 23-7-0 svob., nar. matrika V fol. 94


Karel - 18.7.1896 Březina

oo : Karel Kroc + Karolína Cimrhalová - 2.4.1921 Rokycany OÚ 02 / 25 / otec Václav Kroc horník v březině a Barbora roz. Šmídová, on nar 18.7.1896, svob. nevěsta: Karolína Cimrholalová , nad. 27.3.1890 Druzdeč Unhošť, sovb. rodiče: Josef Cimrhal mlynářský z Druždic a Anny roz. Maierové


Magdalena - 1804

oo : Josef Hanzl? + Magdalena Krocová - 17.1.1821 Sklená Huť 3 / Stupno 07 / 97 / Josef syn Josefa Henzla chalupníka Anny matky, 28-0-0, svob. nevěsta: Magdalena dcera Vojtěcha Kroce sedláka z březiny Joanny matky, 17-0-0, svob.


Václav - 1801

oo : Václav Kroc + Anna Fričková - 12.6.1832 Březina 10 / Stupno 08 / 64 / Václav Krotz podruch vlastní syn Vojtěcha Krotze sedláka z Březiny 1 a matky Johanny clastní dcery + Josefa Zýky chalupníka s Střapole 10, 31-0-0, svob. nevěsta: Anna Frýčková vlastní dcera Jana Frýčka chalupníka z Kříš 2 a matky kateřiny dcery + Matěje Krotcze sedláka z Kříš 28, 28-0-0, svob.


Jan - 26.6.1824 Kříše 2 / Stupno 01 / 104 / nemnaželské dítě Kroce Václav a havíř z Březiny syn + Vojtěcha Kroce sedláka v březině 1 a matky Johanny rodilé Zíkové z Strapole, matka: Anna dcer aJana Frůka chalupníka ze Kříš 2 a KAteřiny Krocové


Anna - 12.3.1775 Březina / Stupno 01 / 68 / Kroc Wenceslaus rust M: Anna

Dorota - 12.3.1775 Březina 1 / Stupno 01 / 68 / Kroc Wenceslaus rust M: Anna

27.6.1775 Březina 1 / Stupno 1 / 88 / Dorothea filia Wenceslai Kroz rustici, 0-4-21

Josef - 22.12.1779 Březina 1 / Stupno 01 / 69 / Kroc Wenceslaus M anna

16.7.1780 Březina 1 / Stupno 1 / 89 / Kroc Josephus filius Wenceslai rustiic, 0-6-0

Tomáš - 22.12.1779 Březina 1 / Stupno 01 / 69 / Kroc Wenceslaus M anna

Josef - 8.7.1783 Březina 1 / Stupno 01 / 70 / Kroc Wenceslaus M anna

12.4.1784 Březina 1 / Stupno 1 / 90 / Kroc Josephus filius Wenceslai rustiic, 0-6-0


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

- Skomelno -


Dorota - 12.2.1800 Skomelno 38 / Radnice 08 / 128 / dorothea Krotzin eine wittwe, 92-0-0


Martin - 1750-1751 dohledat

oo : Martin Kroc + Kateřina Kubková - 14.6.1774 Skomelno 38 / Radnice 08 / 112 / Kroc Martinus rustici ex Skomelno cum Catharina dilia Math: Kubka ex kriz sponsa

ona: 2.4.1790 Skomelno 47 / Radnice 08 / 126 / Katharina Krotzin, 40-0-0


Anna - 14.1.1776 Skomelno 38 / Radnice 08 / 76 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Dorota - 8.2.1778 Skomelno 38 / Radnice 08 / 77 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Matěj - 4.11.1779 Skomelno 38 / Radnice 08 / 77 / Kroc Martinus M Catharina subditi

24.1.1784 Skomelno 47 / Radnice 08 / 125 / Kroc Mathias filius Martini gazari variolis, 4-2-0

Kateřina - 17.3.1782 Skomelno 38 / Radnice 08 / 78 / Kroc Martinus rusticus M Catharina subditi

Magdalena - 5.3.1784 Skomelno 38 / Radnice 08 / 79 / Kroc Martinus gazarius M Catharina nata Kublová subditi

Barbora - 27.11.1786 Skomelno 38 / Radnice 08 / 80 / Kroc Martinus chalup M Catharina Kublová

25.4.1807 Skomelno 47 / Radnice 08 / 131 / Barbora magdalena cera Martini Kroc domkaře, 20-0-0

Václav - 1.3.1789 Skomelno 38 / Radnice 08 / 81 / Kroc Martinus hausler M Catharina Kubka

10.6.1789 Skomelno 47 / Radnice 08 / 126 / kind Wenzel sohn des Marti: Krotz haussgeet, 0-3-0


oo : Martin Kroc + Anna Koželuhová - 16.5.1791 Horní Stupno 1 / Stupno 07 / 4 / Martin Kroc hauslere, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Anna tochter des Johann Koželuh hausler von Skomelno , 30-0-0, svob

on: 2.10.1810 Skomelno 21 / Radnice 08 / 134 / Martin Kroc domakř, 60-0-0


Barbora - 1790 dohledat

14.2.1802 Skomelno 47 / Radnice 08 / 129 / Barbara ein kind des martin Krotz chalupner, 12-0-0

Terezie - 27.5.1792 Skomelno 47 / Radnice 08 / 82 / Kroc Martinus chalup. M Anna koželuh

Ludmila - 14.6.1795 Skomelno 47 / Radnice 08 / 82 / Kroc Martinus M Anna Koželuhin

15.3.1796 Skomelno 47 / Radnice 08 / 127 / Ludmila ein kind des Karl Krotz, 0-4-0

Ludmila - 22.6.1797 Skomelno 47 / Radnice 08 / 83 / Kroc Martinus chalup M Anna Koželuhin

20.4.1799 Skomelno 47 / Radnice 08 / 128/ Ludmila ein kind des Martin Krotz chalupners, 2-0-0

Barbora - 15.5.1804 Skomelno 37 / Radnice 08 / 87 / Kroc Martinus hausler M Anna Koželuhin- Vranovice, Kříše - -

Josef + 28.2.1771 Vranovice / Radnice 04 / 98 / Josephus Krotc subrusticus, 30-0-0

Barbora + 28.1.1771 Vranovice / Radnice 04 / 97 / Barbora Krotcov ?? aniella,, 20-0-0


oo : Pechmon Kroc + Mariana - -


Kateřina - 12.10.1745 Vranovice / Radnice 03 / 9P / Píchmon Kroz Mr marianaoo : Josef Kroc + Marie - -


Josef - 23.3.1765 Vranovice / Radnice 03 / 102L / Joseph Krotz , Marie

Jakub - 31.7.1766 Vranovice / Radnice 03 / 119P / Joseph Krotz , Marieoo : Josef Kroc + Magdalena Mašková - -


Václav - 2.56.1769 Vranovice / Radnice 03 / 158L / Josephi Kroc et uxoris ejus Magdalena nate Maškoveoo : Tomáš Kroc + Kateřina - -


Tomáš - 15.12.1746 Vranovice / Radnice 03 / 16L / Thomas Kroz Mr Catharina

Dominik - 8.4.1751 Všenice / Radnice 03 / 33P / Thomas Kroz mr Catharina

oo : Dominik Kroc + Benigna Záhlavová - 16.5.1780 Vranovice 15 / Stupno 01 / 136 / Kroc Dominik filius post + thoma Vranovitio 15 Cu Benigna filia post + Adalbert Zahlava


Kateřina - 1790 nenarodili se ve Vranovicich

oo : Václav Mulač + Kateřina Krocová - 17.5.1814 Vranovice 27 / Stupno 07 / 86 / Václav syn Václava Mulače domakře z Chomle matky Anny, 25-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Dominika Kroce slouhy zVranovic Benigni matky, 24-0-0, svob.


Josef - 1794

oo : Josef Kroc + Josefa Havlová - 13.11.1827 Všenice 9 / Stupno 07 / 27 / Josef kroc pastýř obecní z Všenic vlastní pozůstalý syn + Dominika Kroce pastýře v Vranovicích 27 a matky + benigny dcery Barotloměje Novýho zedníka z horního stupna 10, 33-0-0,s vob. nevěsta: Barbora dcera Josefa havla domakře z Střapole 18 a matky Barbory dcery + Josefa potůčka chalupníka z Srnor 18, 24-0-0, svob.


Václav - 1800 Radnice

oo : Václav Kroc + Veronika Nová - 14.4.1834 Všenice 2 / Stupno 08 / 39 / Václav kroc, obecný pastýř , vlastní pozůstalý syn + Dominika Kroce podruha z města Radnic a matky Benigny vlastní dcery + Vojtěcha Hahlavy podruha z podhutí 5, 34-0-0, svob. , nevěsta: Veronika Nová vlastní dcera matky barbory Nový ??? ?? chalupnice z vsy Všenice 17, vlastní dcery + Martina Novyho chalupníka z Všenic 17 a matky + kateřiny vlastní dcery + jakub potůčka sedláka z Vranovic 7, 21-0-0


Václav - 1839 Všenice 29

oo : Václav Kroc + Kateřina Fuchsová - 5.2.1865 Vranovice 29 / Stupno 10 / 59 / Kroc Václav tovaryš krejčovský ve Všenicích syn Václava Kroce nádeníka ve Všenicích 29 a matky Veroniky rozdilé Nové ve vVšenicích 29, 26-0-0, svob., nevěsta: Fuchsová Kaeřina dcera Václava Fuchsa havíře ve Vranovicích 13 a amtky Anny rodilé Palečkové v Bukovanech 1, 18-0-0, svob.


František - 17.1.1852 Všenice 26 / Stupno 05 / 531 / Kroc Václav havíř syn + Dominika Kroce podruha z Radnic 9 a amtky + Benigny rozneé Záhlavové z Podhutí 6, matka: Veronika rozené Nová dcera Barbory Nové padlé z Všenic 6

oo : František Kroc + Marie Dachová - 15.5.1876 Všenice 38 / Stupno 10 / 177 / Kroc František havíř a reservník ck 35 pluku, manželský syn + Vácalva Kroce havíře ze Všenic 6, 24-4-0, svob. matrika V fol 578, nevěstA: Marie Dachová dcera Rozálie Dachové dcery + jakuba Dacha domakře ze Štekny 4, okr. Strakonice a matky Marie rozené Plhačkové z Brusy , nar. v Paierbachu v Rakousích , 26-2-0, svob.

Matěj -

oo : Matěj Kroc + Kateřina Nová -


Jan - 5.7.1821 Vranovice 27 / Stupno 01 / 124 / Matěj Kroc slouha syn Dominika Kr: slouhy z Vranovic a Benigny manž, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Novýho zedníka z horního stupna 5 a Barbory Černý manželky jeho

Barbora - 26.1.1824 Vranovice 27 / Stupno 01 / 130 / Matěj Kroc pastýř syn Dominika Kr: pastýře z Vranovic a Benigny manž, matka: Kateřina dcera Bartoloměje Novýho zedníka z horního stupna 5 a Barbory Černý manželky jeho


Ludmila - 5.4.1754 Všenice / Radnice 03 / 43L / Thomas Kroz mr Catharinaoo : Václav Kroc + ? - Březina 1

Karel - 1758 dohledat

oo : Karel Kroc + Barbora Belková - 15.1.1782 Vranovice 34 / Stupno 01 / 136 / Kroc Karolus dilius Wenceslai rustici et brezina 1 Cu Barbora filia Joannis Belka Vranovitz 34

on: 22.9.1783 Vranovice 34 / Stupno 01 / 145 / Kroc Carolus rusticus subitanec, 25-0-0

Kateřina - 1762

oo : Jakub Šebek + Kateřina Krocová - 2.5.1797 Vranovice 18 / Stupno 07 / 80 / jakob leibl sohn des Simon Šebek hausler, 40-0-0, svob. nevěsta: Katharina hinder bleiber tochter nach dem ?? Karl Kroc hausler, 35-0-0, svob.


František - 1784 Vranovice patrně dohledat

oo : František Kroc + Marie Karlíčková - 19.5.1805 Kříše 36 / Stupno 07 / 82 / František Kroc , 21-0-0, svob. nevěsta: Marie Víta Karlíčka sedlaka z Kříš, 19-0-0, svob.

ona před rokem 1821


Anna - 25.8.1806 Kříše 9 / Stupno 02 / 171 / Franz Kroc syn po + Karlovi Kroc, matka: Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

Václav - 13.3.1809 Kříše 9 / Stupno 02 / 176 / Franz Kroc chalup, Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

oo : Václav Kroc + Kateřina Potůčková - -


Václav - 21.7.1852 Vranovice 14 / Stupno 05 / 422 / Kroc Václav olejkář syn Františka Kroce vejminkáře z Kříš 9 a matky + Marie rozené Karlíčkové z Kříš 9 , matka: Kateřina rozené Potůčková dcera Barbory Potůčkové padlé z Vranovic 14

oo : Václav Kroc + Anna Šífová - 25.10.1875 Vranovice 14 / Stupno 10 / 170 / Kroc Václav olejkář z Vranovic 16 manž. syn + Václava Kroce olejkáře z Vranovic 14 a matky Kateřiny rozené Potůčkové z Vranovic 14, 23-4-0, svob. matrika V fol. 468, nevěsta: Anna šifova manž. dcera Jána Šifa domakře z Vranovic 29 a matky + Doroty rozené Švejdové z Vranovic 30, 24-9-0, matrika: V fol 458

23.2.1932


Kateřina - 25.4.1812 Kříše 9 / Stupno 02 / 180 / Franz Kroc chalup, Marie dcera Víta Karlička chalupníka z Kříš, matky Anny

Martin - 31.3.1815 Kříše 9 / Stupno 02 / 184 / Franz Kroc chalup Marie matka, Marie Víta Karlička chalupníka, matky Anny

Barbora - 8.1.1818 Kříše 9 / Stupno 02 / 187 / Franz Kroc chalup, Marie Víta Karlička chalupníka, matky Anny


oo : František Kroc + Kateřina Prachařová - 21.8.1821 Kříše 9 / Stupno 07 / 74 / Franc Kroc chalupník z Kříš, vlastní syn Karla Kr. sedláka z Vranovic a Barbory Belkový manželky jeoh , 36-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina vlastní dcera Václava Prachaře Chalupníka ze Kříš a KAteřiny Karlíčkovy manž., 21-0-0, svob.


Josef - 1.5.1822 Kříše 2 / Stupno 01 / 99 / Franc Kroc chalupník syn Karla Kroce sedláka z Vranoic a Barbory Belkový , matka: Kateřina dcera Václava Prachaře chalupníka z Kříš 8 a kateřiny Karlíčkový

František - 6.1.1825 Kříše 9 / Stupno 01 / 104 / Franc Kroc chalupník syn Karla Kroce sedláka z Vranovic a Barbory Belkovy , matka: Kateřina dcera Václava Prachaře chalupníka z Kříš 6 a Kateřiny Karfiolovy

Josef - 14.9.1827 Kříše 9 / Stupno 03 / 274 / František Kroc chalupník syn + Karla Kroce sedláka ze vsy Vranovic 34 a matky Barbory dcery + Jana Belky sedláka z Vranovic 34, matka: Kateřina dcera Václava Prachaře z Kříš 16 a matky + Kateřiny dcery + Vojtěcha Karlíčka sedláka z Kříš 11

oo : Josef Kroc + Marie Mulačová - 23.2.1857 Kříše 10 / Stupno 09 / 49 / Kroc jsoef reservník od 4 pluku dělostřelectva a havíř v kříších syn Frnatiška Kroce chalupníkav Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Prachařové v Křísích , 29-0-0, svob., nevěsta: Mulačová marie dcera Matěje Mulače chalupníéka v kříších 10 a matky Anny rodilé Kumberové v březině 4, 25-0-0, svob.Jan - 2.7.1833 Kříše 9 / Stupno 03 / 300 / František Kroc chalupník syn + Karla Kroce sedláka ze vsy Vranovic 34 a matky Barbory dcery + Jana Belky sedláka z Vranovic 34, matka: Kateřina dcera péo + Vácalva Prachaře vejminkáře z Kříš 16 a matky + Kateřiny dcery + Vojtěcha Karlíčka sedláka z Kříš 11

oo : Jan Kroc + Magdalena Kupková - 23.11.1856 Kříše 41 / Stupno 09 / 49 / Kroc jan havíř v Kříších syn františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Prachařové v kříších, 23-0-0, svob., něvěsta: Kupková Magdalena dcera Jana Kupky domakře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Prachařové v horním stupně 4, 23-0-0, svob.


František - 6.4.1859 Kříše 46 / Stupno 06 / 152 / Kroc jan nádeník v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky Kateřiny rodilé Procházkové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera jana Kupky havíře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Prachařové v Horním Stupně 4

oo : František Kroc + ?? - -

ona: matrika Stupno VI fol. 279


oo : František Kroc + Marie Caithamlová - 1.2.1892 Vranov 87 / Stupno 20 / 155 / Kroc František kovář ve Vranově 87 roz. v Kříšech 46 dne 6.4.1859, syn Jana Kroce dělníka báňského v Kříších 46 a matky Majdaleny roz. Kupka z Kříš 41, 32-10-0, vdovec. nevěsta: Caithamlová Marie služebná ze Střapole 25 zroz na Vitince 33 dne 28.4.1866, dcera Josefa Caithamla chalupníka z Vitinky 33 a matky Anny roz. Aubrechtové z Oseka 70, 25-9-0, svob.


Antonín - 25.11.1865 Kříše 80 / Stupno 06 / 504 / Kroc jan domkař a pilař v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky + Kateřiny rodilé Procházkové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera jana Kupky domakře a havíře v Kříších 41 a matky Anny rodilé Pracharové v Horním Stupně 4

oo : Antonín Kroc + Josefa Soukupová - 19.4.1891 Kříše 80 / Stupno 20 / 145 / Kroc Antonín truhlář z Kříš 80 nar. v Kříších 25.11.1865, syn Jana Kroce domakře v Kříších 80 a matky majdaleny roz. Kupkové z Kříš 41, 25-5-0, svob. , nevěstA: Josefa Soukupová , roz. v Horním Stupně dne 17.2.1870, dcera Vojtěcha Soukupa d§lního při horách Šternberských v kříších 77 a matky Marie roz. Kindlové v kříších 74, 21-2-0


Ludvig - 9.4.1868 Kříše 80 / Stupno 16 / 15 / Kroc jan domkař a havíř v kříších syn Františka Kroce chalupníka v Kříších 9 a matky + Kateřiny rodilé Prachařové v Kříších 16, amtka: Magdalena dcera + jana Kupky domakře a havíře v Kříších 41 a matky + Anny rodilé Pracharové v Horním Stupně 4

26.5.1868Matěj - 1784

oo: Matěj Kroc + Kateiřna Nová - 6.10.1807 Vranovice 27 / Stupno 07 / 84 / Matěj Kroc slouha tamní, 23-0-0, svob. nevěsta : Kateřin Anová z Stupna františka Noýho Marie matky domkaře ze stupna 10, 22-0-0, svob.- Březina - -

oo : Václav Kroc + Alžběta - -


Kateřina - 21.11.1746 Březina / Radnice 03 / 15P / Wenceslaus Kroz MR Elisabtha

Kateřina - 12.8.1750 Březina / Radnice 03 / 31L / Wenceslaus Kroz MR Elisabthaoo : Jakub Kroc + Kateřina Burešová - březina nebo Vranovice


Anna - 1799 Březina 18

oo : Jakub Pokorný + Anna Krocová - 24.11.1829 Březina 18 / Stupno 07 / 110 / Jakub Pokorný domkař vlastní syn + Jana Pokorného sedláka z Voseka 68 a matky Kateřiny dcery Kašpara Bohuslava sedláka z Voseka 69, 34-0-0, svob. nevěsta: Anna Krocová vlastní dcera Jakuba Krotze domakře z Březiny 18 a matky Kateřiny dcery + Šimona Bureše obecního pastýře ze vsy Vranovitz 19, 30-0-0, svob.


Josef - 1805 Březina

oo : Josef Kroc + Kateřina Kellerová - 5.10.1830 Přívětice 18 / Radnice 13 / 174 / Josef kroc mist krejčovský syn Jakuba Kroce domkaře na březině a matky Kateřiyn rozneé Bureš, 25-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Jana Kellera mista krejčovskýho z Přívětic a matky Anny roz. Šistek, 24-0-0, svob.


Václav - -

oo : Václav Kroc + Veronika Kraftová - -


Václav Matěj - 30.1.1868 Horní Stupno 35 / Stupno 16 / 6 / Kroc václav mistr krejčovský v hornostupně syn Jsoefa Kroce mistra krejčovskýho v hornostupně 20 a matky kateřina rodile Kellerové v Skomelně, matka: Veronika dcera + Jana Krafta mlynářskýho v Rokycanech a matky Antonie rodilé Kraftové v Borku


Terezie - 15.5.1839 Horní Stupno 2 / Stupno 04 / 80 / Josef Kroc mistr krejčovský syn + Josefa Kroce domakře z březiny 18 a matky + Kateřiny Burešovy, matka: Kateřina dcera Jana Kellera mistra krejčovského z Přivitů? 11 a matky Anny rozené Šístkovy


Václav - 1805

oo : Václav Kroc + Anna Hofmannová - 16.11.1829 Březian 8 / Stupno 07 / 123 / Václav Kroc havíř při panských železných hor a podruch , vlastní syn Jakuba Kroce domakře z březiny 18 a matky kateřiny dcery + Šimona Bureše obecního pastýře z 11, 24-0-0,svob. nevěsta: Anna Hochmannová vlastní dcera Karla Hochmana panskééh omistra ovčařského z ovčína Březinského 29 a matky Kateřiny dcery + Jana Zaithamla pastýře v březině , 18-0-0, svob.


Václav - 1827 Březina

oo : Václav Kroc + Kateřina Ocásková - 12.5.1857 Březina 16 / Stupno 09 / 12 / reservník od 2 batalionu Pivniru a havíř v březině syn Václava Kroce havíře v březině 16 a matky Anny rodilé Hofmannové z Březině, 30-0-0, svob. , nevěsta: Ocásek Kateřina ,dcera Václava Ocáska chalupníka ce Witince 26 a matky Barbory rodilé Jedličkové ve Vitince 18, 24-0-0, svob.


Václav - 1859 fol 137

oo : Václav Kroc + Marie Blechová - 24.4.1882 Březina 74 / Stupno 20 / 37 / Kroc Václav horník na Březině 74 manž. syn ++ Václava Kroce havíře a domakře z Březiny 30 a matky Kateřiny rozené Ocásek z Vitinky 16, 23-2-0, svob. nevěsta: Marie blecha dcera Veroniky Blechy dcery Františka Blechy havíře a domakře z Kříš 45 a matky Anny rozené Potůčkové z Kříš 27, 22-9-0, svob.Jan - 1843 Březina

oo : Jan Kroc + Marie Peřinová - 10.1.1871 Březina 48 / Stupno 10 / 124 / Kroc Jan reservník od I pluku Genie a havíř v březině syn Vácalva Kroce domkaře a havíře v Březině 16 a amtky Anny rodilé Hofmannové v Přívěticích 19, 28-0-0, svob. nevěsta: Peřinová Marie dcera Josefa Peřiny šafáře v březině a matky Marie rodilé Hejdukové v Přívěticích 4, 18-0-0, svob.oo : Václav Kroc + ? -


Kateřina - 1771

oo : Josef Suchý + Kateřina Krocová - 12.5.1793 Březina 1 / Stupno 07 / 111 / Joseph vlast. syn Georga Suchý müller aus der Mühl telin? , 21-0-0, svob. nevěsta: Ktharina leibl tochter des Wentzel Kroc bauer , 22-0-0, svob.- Stupno - -

oo : Havel Kroc + Salomena Fajtová - 26.11.1765 Dolní Stupno / radnice 06 / 39 / honestus sponsus Gallus Krotz ex pago březina cum honesta sponsa sua Salomena propria filia Christophi Štajt? ex pago substupno

on: před rokem 1789


Jakub - 8.2.1767 Dolní Stupno / Radnice 03 / 126L / Galli Kroc et uxoris ejus Salomene

Martin - 30.8.1769 Dolní Stupno / Radnice 03 / 162L / Galli Kroc et uxoris ejus Salomene nata Fajtová

oo : Martin Kroc + Barbora ?? - 27.9.1813 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 50 / Martin syn Hawla Kroce domakře ??? matki Salomena , 40-0-0, svob. nevěsta: Barobra dcera Ondřeje ??? koláře z dolního stupna matky Amgdaleny , 30-0-0


Václav - 13.11.1771 Dolní Stupno 7 / Radnice 03 / 187 / Gallus Krocz inquilinus et uxor ejus Salomena

Margareta - 3.7.1774 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 27 / Krocz Gallus inquiliny M salomena

2.5.1775 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 43 / Margareta filia Galli Kroc inquiliny , 0-9-0

Jan - 18.2.1776 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 28 / Kroc Gallus operarius in substupno M Salomena

Václav - 8.10.1780 Dolní Stupno 7 /Stupno 01 /29 / Kroc Gallus gazarius M Salomena

17.6.1783 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 44 / Kroc Wenceslai filius Galli militis examtorati, 2-8-9


oo : Pavel Bejček + Salomena Krocová(vdova) - 10.9.1789 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 45 / Paul bejček hausler, vodovec, nevěsta: Salomena hinderbliebene wittwe nach dem Gallo Kroc hausler, vdovaoo : Jan Kroc + Anna Plháková - 23.1.1805 Dolní Stupno 7 / Stupno 07 / 48 / Jan kroc domkař, 25-0-0, svob. nevěsta: Anan dcera Josefa Plusako?, 25-0-0, svob.


Magdalena -

František - 9.3.1827 Dolní Stupno 13 / Stupno 01 / 39 / otec nenapsám, matka: Magdalena dcera Jana Kroce najemníka z podstupna 13 a matky Anny dcery + Jana Plhaka domakře ve vsy Bezdekova 7


Pavel Kroc - 10.10.1782 Dolní Stupno 7 / Stupno 01 / 65 / Kroc Paulaus inquiliny , 61-0-0


- Všenice - -

Josef - 1788

oo : Josef Kroc + Ludmila Fuchsová - 21.4.1807 Všenice 8 / Stupno 07 / 23 / Josef Kroc tovaryš krejčovský, 19-0-0, svob. nevěsta: Ludmila Fuchsová , 20-0-0, svob.


František - 26.4.1807 Všenice 8 / Stupno 02 / 64 / Josef Kroc krejčí, matka: Ludmila dcera po + Josefu Fuksovi sedláku z Všenitz a matky Doroty

Václav - 28.9.1811 Všenice 8 / Stupnho 02 / 67 / Josef Kroc krejčí, matka: Ludmila dcera po + Josefu Fuksovi sedláku z Všenitz a matky Doroty

oo : Václav Kroc + Anna Vodičková - 17.5.1849 Březina / Stupno 08 / 82 / Kroc Václav kravák ve dvoře vrchnostupském na Březině syn + Josefa Kroce tovaryše krejčovskýho z podstupna 29 a amtky + Ludmily rozené ?uchbrvy? ze Všenic, 38-0-0, svob. nevěsta: Anna Vodičková dcera Jiřího Vodičky kraváka ve dvoře vrchnostupském na Vranůvku 1 amatky + Barbory rozené Vavrovy z podstupna 26, 24-0-0, svob.


Kateřina - 19.2.1814 Všenice 5 / Stupno 02 / 69 / Josef kroc krejčí , matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Doroty

Jan - 25.11.1816 Všenice 25 / Stupno 02 / 72 / Josef kroc domakř a krejčí , matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Doroty

Marie - 25.5.1818 Všenice 25 / Stupno 02 / 73 / Josef kroc domkař, matka: Ludmilla dcera Josefa Fuchse sedláka z Všenic a matky Dorotyoo : Jan Kroc + Magdalena Blechová -


František - 1813 dohledat

oo : František Kroc + Marie Doubková - 13.2.1838 Všenice 15 / Stupno 08 / 40 / František Kroc domakř syn + Jana Kroce domakře z Všenic 15 a matky Magdaleny dcery + Jana Blechy podruha z vsy Strustatlu? 20 , panstvi palaské, 25-0-0, svob. nevěsta: Marie Doubková dcera + Josefa Daubka domakře ze Všenic 22 a matky magdaleny dcery + Jana tomce sedláka z Vranovic 36, 22-0-0, svob.oo : Václav Kroc + Veronika Šistková - -


Václav - -


oo : Václav Kroc + Barbora Smolíková - -


Marie - 24.1.1869 Všenice 24 / Stupno 16 / 49 / Kroc Václav krejčí ve Všenicích syn + Václava Kroce nádeníka ve Všenicích 9 a matky Veroniky rodilé šistkové ve Všenicích 17, matka: Barbora dcera + Václava Smolíka domakře ve Skoupým? 17 a matky Josefy rodilé Nepeřenové z Hlinic 16

11.8.1953 Skomelno zemřelaoo : Jan Kroc + Magdalena Veselá -


František - 6.10.1812 Všenice 15 / Stupno 02 / 68 / Jan Kroc domakř, matka: magdalena dcera Jana Veselýho vojáka matky Annyoo : Matěj Kroc + Dorota - -


Vojtěch - 10.2.1768 Skomelno / Radnice 03 / 140 / Mathai Krotc , Dorothea

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu