Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kryl

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Kryl + Kateřina Žáková -


František -

oo : František Kryl + Benigna Čechová - asi fara Svatá Dobrotivá, mám pocit , že jsem to tam zahlédl


Josef - 18.3.1830 Strašice 157 / Strašice 10 / 107 / František Kril rebyčkař syn Jan dto z Strašic matky Kateřiny Žak z dto, matka: benigna dcera Antonína Čecha švec z Tein a matky magdaleny Dvořák z statku s: Dobort.

oo : Josef Kryl + Barbora Nová - 20.2.1860 Zalány 1 / Starý Rožmitál 19 / 159 / Josef Kryl cvokař syn Františka cvokaře z Strašic 157 a Benigny Čechove Tien? (zbirv), 29-0-0, svob. nevěsta: Barbora Nová dcera Marie Nová padlé dcery Lidmily Nové nádenice z Žakova(bloviceú, 20-0-0, svob.


Josef - 26.2.1861 hledám Strašice / Strašice 16 / 170-171 / BukováStarý Rožmitál 30 / 59-64 140-143 index 313 nic

oo : Josef Kryl + Marie Dammerová - 17.5.1888 Leletice 57 / Hvožďany 13 / 169 / Kryl Jsoef světem jdoucí řemenář ze Strašic 30, okr. hořovický manž. syn Josefa Kryla cvokaře z Bukové u Rožmitálu a jeho choti Barbory rod. Nový ze Žákavy u Blovic, 27-0-0. nar. fara Rožmitál, svobodný, nevěsta: Marie manž. dcera Jana Dammera světem jdoucího brusiče z malovic 3, okr. Ml. Vožice a jeho choti Anny rodem illický z Milína, 20-3-0, svob.


Anna - 1.3.1893 Lnáře 89 / Lnáře 5 / 179 / Josef Krill řemenářský tovaryš ze Strašic hjt. Horovice, příslušný do Strašic syn Josefa Krilla řemenáře v Strašicích a jeho manželky Barbory rodem Nová z Žákavy okr. Plzeň, matka: Marie manž. dcera Jana dammra brusiče z Tábora a jeho manželky Anny rodem ilické z Milína okres Příbram

oo : Antonín Dammer + Anna Krylová - 6.5.1912 Leletice 30 / Hvožďany 19 / 9 / Damer Antonín brusič v Leleticích 30 nar. v Leleticích 28.1.1889, okr. Březnice hjt. Blatná, manž. syn Jakuba Damra brusiče v leleticích 30 a anny rodem Stiebr z Roupova , okr. Přeštice, svobodný, nevěsta: Krillova Anna nar. ve Lnářích 1.3.1893, manž. dcera Josefa Krilla řemenáře ze Strašic , hjt. Hořovice a Marie rodem Damer z Tábora, svob.


Barbora - 11.12.1898 cestovní vůz, Zaječov / Svatá Dobrotivá 16 / 152 / Kryl josef světem jdoucí řemenář ze Strašic 30, t.č. v Zaaječově manž. syn Josefa Kryla cvokaře z Bukové u rožmitálu a Barbory rozneé Nový z žákavy, nar. 26.2.1861, matka: Maarie dcera Jana Dammera světem jdoucího brusiče z Malovic 3, okr. Ml. Vožice a téhož manželky Anny rozené Ilický z Milína nar. 25.12.1867, sv: Frnatišek kryl světem jdoucí řemenář v t.č. v Zaječově

oo : Bernard Lorenc + Barbora Krylová - 10.7.1922 Radobytce / dohledat / není online do roku 2024


Rozálie - 14.8.1935 Chraštice / okr. Příbram / opis rodného listu / strana 35 / otec Bernard Lorenc nar. 6.8.1900 v DOlním Ostrovci 18, trhovec světem jdoucí bytem v Chrašticích , rodiče: františek Lorenc brusič a Františka roz. Gruberová, matka: Barbora rozená krýlová nar. 11.12.1898 v Zaječově , okr. Rokycany dcera Josefa Kryla, řemenáře a MArie roz. Dauerové


Jan Tomáš - 16.5.1865 Zálany 9 / Starý Rožmitál 30 / 149 / Josef Kryl cvokař syn Františka kováře z Strašic a Benigny roz. Čechové z Těn, okr. Zbirov, matka: Barbora dcera Marie dcery Lidmily Nové nádenice z Zbirova(další neznámého)

oo : Jan Kryl + Marie Braunová - 10.2.1902 Strašice / Strašice 25 / 211 / Kryl Jan světem jdoucí řemenkář přísl. do Strašic syn Josefa Kryl a cvokaře ze Zálan 9 a Barbory rozneé Nové ze Zbirova, nar. 26.5.1865 Rožmitál, 36-0-0, svob. nevěsta: Braunová Marie dcera Barbory Braunové kočujcíí švadleny dcery Kateřiny dcery Františka Brauna šlejfíře z bernartic 2 a jeho manželky Anny ... z Bezdědovic, okr. blatná narozená v Kloušově 1, nar. 19.3.1869 Merklín, 33-0-0, svob.


Josef - 12.3.1889 Bezděkov pod Třemšínem / Stará Rožmitál 33 / 59 / nemanž. dítě leg. svatbou 10.2.1902 ve Stražecích?, za otce se přihl. dne 27.6.1904 Jan Kryl řemenář přísl do Strašic , nar. v Žalanech 9, manž. syn Josefa cvokaře ze Zalan 9, okr. Březnice a Barbora Nové ze Zbirova, matka: marie braunová nemanž. dcera Barbory braunovy kočující švadleny dcery Kateřiny Braunovy manž. dcera Františka Brauna šlejfíře z Bernartic a Anny rodem N. z bezdědova, km: Barbora Krylová světem jdoucí řemenářka přísl do Stuješic? nar. 19.4.1869 v Klouso, hjt. Přeštic

oo : Josef Kryl + Johana Serynková - 13.10.1912 Dvůr Obora 45 / Liblín 18 / 83 / Kryl josef světem jsoucí řemínkář, dočasně bytem ve dvoře Oboře 45, narozen v bezděkově 12.3.1889 příslušný do Strašic u Zbirova, legitimovaný syn kat. rod. Jana Kryla světem jdoucího řemínkáře přísl. do Strašic u Zbirova a matky Marie rozené Braunové z bernartic, 23-7-0, svob. , nevěsta: Serinková Johanna světem jdoucí dočasně bytem ve dvoře Oboře 45, nar. na Mariánském důlu v Liticích 119 dne 25.4.1888, přísl. do Milčic okr. Poděbradský leg. dcera kat. rod. Václava Serinka světem jdoucího obchodníka v koních , přísl do Milčic a matky Barbory roz. Kuželkovy z řepína , 24-5-0, svob.


Josef - 2.4.1911 Vel. Chlumci, okr. Hořovice

on: 22.5.1940 nemocnice, Beroun / Beroun 58 / 52 / Josef Kryl, dělník na střelnici ve Strašicích 2, okr. Rokycany, nar. v Vel. Chlumci, okr. Hořovice 2.4.1911, syn Josefa Kryla světem jdoucího řemínkáře t.č. v Strašicích a Johanny roz. Serinkové z Litic u Plzně, 29-1-20


Barbora - 1.3.1897 Vrčeň

oo : Robert Šmíd + Barbora Krylová - 3.2.1915 Nezdice / ona nar 1.3.1897 Vrčeň, měla ještě sestru Antonii nar. 15.1.1904 Cheznovice, okr. Zbiroh

potomci v rodokmenu Kryl


Antonie - 11.1.1904 ve voze, Cheznovice / Mýto 33 / 272 / Kryl Jan řemenář v Cheznovicích , syn Josefa Kryla(klíra) cvokaře ze Zalán a Barobry Nové ze Zbirova, nar. 16.5.1865, matka: Marie dcera Barbory braunové kočující švadleny dcery kateřiny dcery Františka Brauna šlejfíře z Berncat? a Anny roz. z Bezdědovic okr. Blatná, nar. 19.3.1869, oddáni 10.2.1902svatá dobrotivá - narozenínesvetstí

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/181

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/182

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/191

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/194

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/202

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/208

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/215

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/224

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/249


Petipsy - pohodní

oo : Vojtěch Kryl + Mariana Kaiserová -


František Antonín - 18.6.1795 Petipsy 62 / Libědice 4202 / 1 / Adalbert Kreil wasenmeister, matka: mariana geborenen Kaiserin in Weinschen? 25 ?? person?

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu