Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Krzák

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jakub - 1742

oo : Jakub Krzák + Anna Urbanová - -


Marie - 1787

oo : Šimon Rozhon + Marie Krzáková - 19.1.1803 Dobronice u Bechyně 36 / Rataje 2 / 96 / Šimon Rozhon hardník, 21-0-0,s vob. nevěsta: Mariana dcera Jakoba Krzáka převozníka, 16-0-0, svob.

on: 23.3.1815 Dobronice u Bechyně 54 / Rataje 11 / 31 / Šimon Rozhon hadrník, 35-0-0, souchotiny

ona: 26.3.1852 Dobronice u Bechyně 56 / Rataje 11 / 67 / Marie Rozhon žebračka vdova po + Jacubovy Rozhon okresu Bechynského , 65-0-0

potomci v rodokmenu Rozhon


Jan - 3.2.1819 Zálší fara Sepekov / MaloviceNová Ves u Mladé Vožice 7 / -215 / 18 / 42 77-78 /Rataje 14 / 23 38

oo : Jan Krzák + Marie Úlová - 31.1.1848 Řepeč 7 / Opařany 10 / 28 / Jan Krzák kramář ze vsi Malovic patřící k Muticům v Táborsku nemanželský syn Marie Krzákové čtvrtnice z Dobronic , panství Vopařanského, 29-0-0, svob. , nevěsta: Marie Úlová vlastní dcera MAtěje Úla chalupníka vv Světlé 13 na statku Dolno Kružeckém v Prachensku a Marie Marie Hipmanové, 27-0-0, svob.

ona: 18.2.1858 Lom 13 / Malšice 12 / 143 / Anna žena Jana Krzáka kramáře z malovic 11, okr. Malá Vožického dcera Matěje Ula klempíře z Dolejšího Krušce, okr. Sušice a Alžběty z Dolního Krušce, 38-0-0 při porodu


Marie - 1842, podle mh 24. Květen 1838


Barbora - 22.12.1866 Božetice 23 / Sepekov 7 / 140 / dvojčata, otec nenpsán matka: Krsáková Marie dcera Jána krsáka kramáře z Malovic osadou k Muticum v Táborsku a matky marie rozneé Úlové dcery Matěje Úla chalupníka ze Světlé 13, pans. DOlno Kružecké kraj Písek

Marie - 22.12.1866 Božetice 23 / Sepekov 7 / 140 / dvojčata, otec nenpsán matka: Krsáková Marie dcera Jána krsáka kramáře z Malovic osadou k Muticum v Táborsku a matky marie rozneé Úlové dcery Matěje Úla chalupníka ze Světlé 13, pans. DOlno Kružecké kraj Písek

oo : Jan Florián + Marie Krzáková - 9.4.1907 Božetice / Sepekov 15 / 84 / Jan Florian komediantský pomocník narozen v Buda 20, okres písek pčísl. do Červ. Újezda okres Sedlčany bez stáleho obydlí , manželský syn Antonína Floriana kramáře z Červ. Újezda a matky magdaleny rozneé Beiml z Bojovic, nar. 2.6.1855 fara Mirotice, 51-0-0, vdovec, nevěstA: Krzáková Marie nar. v Božeticích 22.12.1866, nemanželská dcera Marie Krzákové dcery Jana Rkzáka kramáře z Malovic osada Mučice v kraji Táborském a MArie rozneé Úlové ze Světlé kraj Písek, 40-0-0, svob. , umrtní list první ženy vydán 5.4.1907 v Jistebnici

potomci v rodokmenu Florián


Anna - 25.9.1873 Křída, okr. Tábor fara Stádlec / dohledat není online


Karel - 17.11.1897 Malovice 17 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 280 / otec nenapsá, matka: Anna Krzáková narozená 25.9.1873 ve Křídě 21, okres Tábor, švadlena příslušná do Malovic nemanželská dcera Marie Krzákové švadleny z Malovic 11 dcery Jana Krzáka kramáře z Malovic 11 a jeho manželky Anny rozené July z Malovic , okr. Maldá Vožice

30.7.1898 nemocnice Tábor

František - 11.3.1900 Tábor

21.1.1901 Dobronice u Bechyně 15 / Rataje 13 / 149 / František Krzák nemanž. dítě Anny Krzákovy nemanž. dcerry Krzákové provdané za Josefa Stýblo šlejfíře v Dobronicích, 0-10-0

Josef - 15.3.1904 Dobronice 81 / Rataje 7 / 231 / otec nenpsán matka: Anna Krzáková svobodná potulná žena příslušná do Malovic okres Mladá Vožice roz. 1874

oo : Josef Krzák + Barbora Wegschmiedová - 1.5.1930 Nadějkov / dohledat / není online do roku 2024oo : Josef Stýblo + Marie Krzáková - 10.2.1885 Božetice12 / Sepekov 14 / 156 / Stýblo josef cestující šlejfíř , manž. syn Františka Stýbla šlejfíře z Mačic a matky Barbory rozené Sigmundové z Popovic, 44-0-0, vdovec, nar v Šebířově, nevěsta: Krzáková Marie , dcera Jana Krzáka obchodníka koňmi ze Zálší a matky Marie rozené Úlové z Mutic, 42-0-0, svobodná

potomci v rodokmenu Stýblo


oo : Jan Krzák + Kateřina Žišková - 10.1.1859 Malovice 27 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 322 / Jan Krzak světem jdoucí kramář a vdovec z Malovic 27, nemanželský syn Marie Krzákové kramářky a podruhyně z Malecic 37 dcery + Jakuba Krzáka nájmeníka z Dobronic a Anny rozneé urbanovy, nar. 3.2.1819 fara Speekov, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Kulíčková podruhyně z Malovic 27 vdova po + Michaeli Kulíčkovi + 1.1.1856 kramáři ze Štěpánova 160 nemanželksá dcera Karoliny Žišškové z Vranova dcery + Josefa Žišky sedlári z netolic a Veorniky dcery Frantoiška Holého z Livoca?, nar. 30.9.1832 fara Chráš´tany , 26-0-0, vdova


František - 10.3.1860 Slavňovice 7 / Nová Ves u Mladé Vožice 7 / 171 / duplikát poslán 18.3.1860 do fary Stálec fol 222, jan (František) krzák obchodník nádobím kramář z malovic 11 syn Marie Krzákové kramářky z Dobronicdcery Jakuba Krzáka nájemníka Bechyňského z Dobronic a Anny roz. urban, matka: Kateřina Kulíček podruhyně z Malovic 27, vdova po + Michal Kulíčkovi kramáři ze Štěpánova 160, manž. dcera Karolíny Ziškové z Červeného Dvora u netolic dcery Josefa žišky sedláře z netolic

Františka - 6.5.1862 Kukle 2 / Myšenec 4 / 209 / Jan Krzák světem chodící kramář , nemanželský syn Marie Krzákovi vdovy a dcery Františka Bílka domkaře z Dobronic, okresu Mlado Vožického, kraje Táborského, matka: Kateřina Kulička nemanželská dcera Karolíny Žiškové z Vranovi a dcery Josefy Žišky sedláka z Netolic


Marie - 8.6.1882 Dmýštice 3 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 259 / Františka Krzák světem jdoucí manželská dcera Jána Krzáka kramáře z Malovic 27 a jeho manželky Kateřiny vdovy po + Michalovi Kulička kramáři ze Štěpánova 160 nemanželská dcery Karolíny Žiškové nájmenice z Netolic


oo : František Truhlář + Františka Krzáková - 23.11.1885 Vyšetice / Vrcholtovice 12 / 53 / Truhlář František loutkář pomocník divadelní s loukami patřící do obce Vyšetice , manž. syn Václava Truhláře komedianta z Vyšetic a jeho manželky Anny rodem Flachs z Vlásenic , 26-0-0, nar. 20.6.1859 Slabsko, svobodný, nevěsta: Františka Krázková manželská dcera Jana Krzáka kramáře světem jdoucího a příslušného do Malovic a ejho manželky Kateřiny rodem Žižka z Vranova , nar. 6.5.1862 Kuklí okr. Písek, 23-6-0, svob.


Alžběta - 18.4.1866 Obora 27 / Radobytce 9 / Jan krsák kramář z Malovic 27 syn + Marie Krsákové podruhyně z Dobronic 11 okres Běchyň,. kraj táborský, matka: Kateřina Kulička vdova + Michala Kuličky podruha z Štěpánova dcera Karolíny Žiška podruhyně z Vránova od dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic

oo : Josef Rangl + Alžběta Kršáková - 11.5.1885 Záboří 8, okr. Strakonice / Záboří 15 / 9 / Josef Rangl loutkář světem jdoucí z Volyně 30 manže. syn + Josefa Rangla loutkáře z Volyně 30a jeho manželky Kateřiny roz. Dubský ze Šamonichjt. Písecké, 24-0-0, nar. 15.2.1861 fara Blatná, nevěsta: Alžběta , manžel. dcera Jana Kršáka kramáře z Malovic 27 a jeho manželky Kateřiny rozené Žiškové z Vránova 16, hjt. Táborské, 19-0-0, nar. 18.4.1866 v Radobicích, oba svobodní

potomci v rodokmenu Rangl


Kateřina - 24.8.1868 ve Stalci, Malovice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 246 / Jan Krzák kramář z Malovic 11 syn marie Krzák, dcery Jakuba Krzáka domkařské chalupníka z Dobronic , okres bechyň a Anny rozené urbanové, matka: Kateřina jest vdova po + Michalu Kuliček kramáře ze Štěpánova 160, dcera Karoliny Žiška podruhyně z Červeného Dvora u Netolic dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic a Veroniky dcery Františka Holý občana z Lišova


Josef - 16.1.1822

20.2.1822 Dobronice u Bechyně 53 / Rataje 11 / 51 / Josef syn Marie Roshon hadrnice, 0-0-35


František - 7.3.1792 Dobronice u Bechyně 5 / Rataje 2 / 67 / Jakub krsak Anna

8.8.1794 Dobronice u Bechyně 5 / Rataje 2 / 143 / Frantz Krsak, 2-6-0

Kateřina - 10.12.1794 Dobronice u Bechyně 5 / Rataje 2 / 71 / Jakub krsak podruh, Anna Urbanovaoo : Josef Wegschmied + Josefa Krzáková -


Zdenka - 4.2.1922 Červený Újezd

oo : Stanislav Stýblo + Zdenka Wegschmiedová - 28.2.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / Stanislav Stýblo zemědělský dělník přísl a narozen v Dobronicích 17,okr. Bechyně manž. syn Josefa Stýbla dělníka v kačíně 17, okr. Příbram a Marie roz. Maškové , 25-1-0, svob. nar. 25.1.1913 fara Rataje, nevěsta: Zdenak Wegschmiedová v domáctnosti rodičů přísl a nar. v Červeném Újezd dcera Josefa WEgschmieda dělníka v Č. ÚJEZDĚ A jOSEFY ROZ. kRZÁKOVÉ, 17-0-0, SVOB.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://digi.ceskearchivy.cz/6913/96/1491/1819/65/0

https://digi.ceskearchivy.cz/6919/6/1926/1477/56/0

https://digi.ceskearchivy.cz/6923/157/1451/2284/70/0


Jakub - 1750

oo : Jakub Krzák + Anna Veselá - 7.11.1790 Dobronice u Bechyně 34 / Rataje 2 / 106 / Jakub Krzak , 40-0-0, svob. nevěsta: Anna Veselá 30-0-0, osoba padlá

on: 9.2.1823 Dobronice u Bechyně 56 / Rataje 11 / 53 / Jakub krzak domkař, 81-0-0

ona: 21.8.1823 Dobronice u Bechyně 56 / Rataje 11 / 53 / Anna Krsak , 65-0-0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu