Rodokmen: Kubín

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Bartoloměj - 1744 dohleadt / hledam Bystřice 21 / 46-47 49-51 nic

oo : Bartoloměj Kubín + Veronika - nebyla to Čistá okr Rakovnik

on: 24.10.1811 Radnice 131 / Radnice 07 / 258 / Bartoloměj Kubin kramář, 67 let, schřadl

ona: 18.11.1820 Radnice / Radnice 07 / 287 / Veronika Kubinová, manželka Bartoloměje Kubina tiskaře z Bistřic, 91 let, souchotiny


Veronika - 1766 Bystřice 21 / 49-51 nic

oo : Bartoloměj Vacek + Veronika - pokud se vzali , tak az po 1803 hledam Žebrák 12 / index V128-129 nic

on: hleodam Radnice 27 / 35

ona: 26.1.1836 Radnice / Radnice 14 / 94 / Veronika vdova po + Františku Kubin divadelním herci z Radnic roz. Bartoloměj, 70 let auszehrung


Václav - 1794

oo : Václav Vacek + Barbora Velec? - 22.2.1819 Radnice 168 / Radnice 07 / 192 / Václav Vacek měšťan zdejší a obchodů kramářského vlastní syn po + josefovi Vackovi ze vsy hredl, krivoklatského panství a Veroniky Kubinovy manželky jeho, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Josefa Veler měšťana zdejšího a též obchodů kramářského a Marie Heimanový manželky

potomci v rodokmenu Vacek


Dorota - 23.1.1803 Radnice 99 / Radnice 07 / 48 / nemanželské, katolické, otec: Bartoloměj Vacek inmann aus Radnic, Veronika Duchkin tochter eines komedianten

oo : Kašpar Jan Řapek + Dorota Vacková - 20.6.1826 Radnice 218 / Radnice 13 / 13 / sponsa dihpcehata pub No. exh 157 ??, Kašpar Řapek tovaryš cvokařský, kat.,29-0-0, svob, nevěsta: Dorota dcera (přeškrtlé:Veroniky Vackovy tak rozené z Radnic) Bartoloměje Vacek obyvatele z Radnic a Veroniky manželky jeho rozené Dušek, kat, 23-0-0, svob

ona: 22.11.1841 Radnice 95 / Radnice 14 / 215 / Dorota Manželka Kašpara Řapek, tovaryše cvočkařskýho z Radnic 95, rozené Verus Bartoloměje Kubina, mestana z Radnic, 39 let, bauchwassenschaft

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Řapek


unar. jejich deti psano

1822 - Dorota dcera Veroniky Vackovy jenž zase dcera Kateřiny Vackovy

1829 - Dorota dcera Veronika Vacek dcery Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1832 - Dorota dcera Veroniky dcery + Bartolomeje Kubina obyvatele z města Radnic

1834 - Dorota, dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1836 - Dorota ,dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Rubína? obyvatele z mesta Radnic

1840 - Dorota dcera (je tam přeškrnuté + Veroniky Bartouškové podruhyně z Radnic) France Wintra obyvatele z Radnic a tovaryše řeznického a Veroniky rozená Bartoloměje Kubína tiskaře z Radnic 14,


u svateb jejich dětí psáno

1845 - Annamutter Dorotyn geboren Wacek? aus Radnitc

1857 - Alžbětamatky + Doroty Vackovy,

1863 - Josef Doroty Kubinové z Radnic


u umrtí jejich dětí

1832 - matky Doroty rozené Kubinové z Radnic

1844 - Benignamatky Doroty rozené Vackovi z Radnic 178Vojtěch - 3.10.1809 Radnice 180 / Radnice 07 / 73 / otec nevyplnen, nemanz, matka: Veronika dcera bartoloměje Kubina tiskare z Radnic a Veroniky manž.


Matěj - 1779 hledam Bystřice 21 / 49-51 nic

oo : Matěj Kubin + Anna Stuckin - 17.5.1803 Radnice 22 / Radnice 07 / 158 / Mathias Kubin ein komediant, 24-0-0, nevěsta: Anna Stuckin, 18-0-0, oba svobodní


Anna - 1785 hledam Bystřice 21 / 49-51 nic

oo : Antonín Tříška + Anna Kubínová - 29.10.1804 Kostelec nad Labem 19 / Kostelec nad Labem 19 / 30 / Antonín vlastní syn Jiřího Tříšky měš´tana kosteleckýho a spolu komedianta, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Bartoloměje Kubina tiskaře a spoluměšťana z Dražic(Drazditz), 19-0-0, svob


Marie Anna - 23.5.1786 Břežany 16 / Čistá 06 / 27 / vagabundus Bartolomeus Kubin profesionis pressor et uxor Veronica deginter pro tunc Březanae

oo : Antonín Jung + Marie Kubínová - -


Antonín -

oo : Antonín Jung + Kateřina Becková -


Anna - 9.6.1837 Povlčín 8 / Mutějovice 11 / 30 / Anton Jung gymnastichen kunstler aus dorf Vonoklas berauner Kriges sohn des + Anton Jung gymnastische künstler aus Zvikovec , Pilsner Kreise u der Maria Kubin marioneten spielers tochter aus Radnitz, matka: Katharina tochter des + Mathias Böck marinetter aus Maugchlast? Satzer Kreises u der Maria geboren Jakesch Marionettenspieler in Plas Pilsner Kreises


Jakub - 24.7.1788 Přílepy 13 / Kněževes 09 / 8 / Bartolomeus Kubin beinwau? drucker, matka: Veronica


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jakub Kubín - 1703

on: 5.1.1753 Radnice / Radnice 04 / 24 / Jacobus Kubin , 50-0-0oo : Michael Kilian + Anna Kubin - 6.5.1794 Dožice 44 / Čížkov 05 / 35 / Michael Kilian , 28-0-0, svob. , nevěsta: Anna Kubin 27-0-0, svob.

oo : Josef Pojer + Marie Kubin - 5.5.1795 Dožice 23 / Čížkov 05 / 35 / Josef Pojer chalupner , 56-0-0, vdovec, nevěsta: Maria Kubin 30-0-0, svob.Josef - 1768

oo : Josef Kubin + Kateřina Procházková - 18.10.1791 Hostomice 27 / Bezdědice-BE 15 / 12 / Josef Kubin mnes? ??, 23-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina dcera po + Janovy Procházkovy, 30-0-0, svob.


Jan Matěj - 11.5.1793 Příbram 207 / Příbram 009 / 6 / Josef Kubín měšťan a kloboučník, matka: Kateřina rozená procházková

Josef František - 30.8.1794 Příbram 193 / Příbram 009 / 18 / Josef Kubin měšťan a spolu mistr kloboučnický, matka: Kateřina Procházková dcera Jana Procházku měšťana a spolu myslivce

Marie Anna - 23.6.1796 Příbram 193 / Příbram 009 / 35 / Josef Kubín měšťan a mistr kloboučnický, matka: Kateřina dcera Jana Procházky měšťana Příbramskýho a spolu fočta

18.6.1797 Příbram 94 / Příbram 054 / 14 / Mariana dcera Josefa Kubina kloboučníka městana, 1-0-0

Marie Barbora - 26.11.1797 Příbram 195 / Příbram 009 / 44 / Josef Kubín měšťan a mistr kloboučnický, matka: Kateřina dcera Jana Procházky myslivec měšťan Příbramskýho 61

1.10.1799 Příbram 195 / Příbram 054 / 23 / Mariana dcera Josefa Kubina kloboučníka městana, 1-4-0

Filipa Anna - 19.4.1799 Příbram 195 / Příbram 009 / 56 / Josef Kubín měšťan a mistr kloboučnický, matka: Kateřina dcera Jana Procházky myslivec měšťan Příbramskýho 61

15.7.1800 Příbram 195 / Příbram 054 / 27 /

Jakub Josef - 26.7.1801 Příbram 147 / Příbram 010 / 34 / Josef Kubín měšťan a mistr kloboučnický, matka: Kateřina dcera Jana Procházky? měšťana Příbramskýho svobodnýho N61, svědci: Josef keller syn matěje Kellera kupce

Václav Matěj - 23.2.1804 Příbram 195 / Příbram 010 / 67 / Josef Kubín měšťan, matka: Kateřina dcera Jana Procházky měšťana Příbramskýho N61


oo : Josef Kubin + Růžena Pubin? -


Jan - 11.5.1805 Příbram 230 / Příbram 010 / 84 / Josef Kubín měšťan a kloboučník, matka: Rozaria dcera pana petra Pubina měšťana z Klatov 10oo : Václav Kubín + Kateřina Holubová - -


Tomáš - 1797

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/143

Mariana - 1799

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/145

Marie - 10.3.1807 Obecnice 86 / Příbram 028 / 7 / Václav Kubín tesařský mistr, matka: Kateřina dcera Štěpána Holuba sedláka z Obecnice poddaného Dobříš

Václav - 11.11.1809 Obecnice 86 / Příbram 028 / 16 / Václav Kubín tesař, matka: Kateřina dcera Štěpána Holuba sedláka z Obecnice poddaného Dobříšoo : Jakub Kubín + Magdalena - -


Kateřina - -

Matouš - 19.8.1800 Balkova Lhota 2 / Dražice 3 / 25 / otec nenapsan, matka: Kateřina dcea jakuba Kubina sedláka podannýho lhotovinam

Marie - 8.9.1801 Balkova Lhota 2 / 27


Barbora - 29.6.1792 Balkova Lhota 2 / Dražice 1 / 91 / Kubin Jakub sedlák podaný lhotovinam, matka: Magdalena dcera + Matějovi Schmakovy sedlakovi v Srabovic podana lhotovinam


oo : Jan Kubín + Alžběta -


Kateřina - 5.11.1800 Balkova Lhota 2 / 26

Alžběta - 19.11.1802 Balkova Lhota 2 / 30oo : Václav Kubín + Anna Dušková - -


Marie - -


Václav - 26.9.1878 Horčápsko 30 / Tochovice 07 / 214 / otec nenapsán , matka jest provdaná dítko jest mim omanželství, matka: Marie Kubínová nádenice v Horčapsku 30 dcera Václava Kubína chalupníka z Pořící a jeho manželky Anny rodem Duškové z Pořící

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13156/160Dražice 17 / 21-22

hledam 21-22

index K - 122-123 nic

Rokycany 04

Radnice (RO) 07

Žebrák 17

hledma index K 344-347

hledam index oddanych -198- -

hledam index V - 267 pokracuje to dal

hledam index nar K - 131-132Žebrák 04

Žebrák 15

hledam idenx V - 419-421 zadny vacek

hledam index V - 212-213 nic

index K - 407-408

index K - 200-201


Ludmila Kellnerová - 1762 / 15 / dcera učitele

Jan - 1764 / 55

Benátky nad Jizerou 06

Vavřinec - 1766 / 84

index K - 268-269 zadny kubin

František - 1768 / 116

Josef - 1770 / 140

Kateřina - 1772 / 161

Hředle 09

index K - 101-

Radnice 27 / 35

hledam idenx V 35 a index K -16-19 -Kateřina Vacík - Oujezd 360Anna Dušková - 13.5.1823 Radnice 48 / Radnice 14 / 8 / Anna dcera Antonína Duška mistra kovářského z radnic, 0-0-21, freyslAntonín Daušek +

Emanuel Daušek -21.8.1826 -

27.8.1826 Radnice 84 / Radnice 14 / 20 / Emanuel syn Antonín Daušek miestana Radnickeho, 0-0-07

Josefa Daušek - 31.12.1827

1.6.1828 Radnice 84 / Radnice 14 / 30 / Josepha dcera Antonína Daušek městana z radnic, 0-6-0

Václav Daušek +


Anna -

16.7.1839 Radnice 12 / Radnice 14 / 131 / Anna dcera Václava Daušek mistra cvokařského z radnic a Barbory roz. Bernardyn , 5-0-0

Antonín Daušek -

5.6.1841 Radnice 12 / radnice 14 / 213 / Antonín syn Václava Dauška mistra ??? z radnic a matky Barbory rozené Václav Bernardyn mistra kloboučníckeho z radnic, 0-0-7


Josefa Dubský - Moštice / 288http://www.portafontium.eu/iipimage/30770036/soap-ro_00013_ap70-k036_0270?x=-62&y=71&w=879&h=392

hledám 1-26


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4174/76

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11749/27

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11749/32

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11749/46