Rodokmen: Kučera

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Martin -

oo : Martin Kučera + Anna Dubská -


František -

oo : František Kučera + Františka Holzknechtová - možná Nový Knín nebo Zbenice

on: před 4.10.1857


Alois - 17.9.1850 Řevnice / dohledat

oo : Alois Kučera + Cecílie Hozlknechtová - 14.10.1873 Nový Knín / dohledat


František - 15.1.1879 Těchařovice 6 / Chraštice 19 / 51 / Alois kučera kočující komediant na čas v Těchařovicích 6 se se združující z Řevnic 1, okres Smíchov , syn Františka Kučery komedianta z Nového Knína a manželky jeho Františky rodem Hozlknechtové, matka: Cecilie ovdovělá Flachsová manželská dcera Františka Holzknechta komedianta ze Zbenic a manželky jeho Kateřiny rodem Hubených z ledenic 12


Celestýn - 3.5.1853 Modřany 9 / MOD N5 / 147 / Kučera František cestující komediant, najemnik v Novém Kníne 14 syn po + Martinovi Kučerovi domkaři v Novém Kníně 14 a matky Anny rozené Dubský z Kanku 26 u Kutné Hory, matka: Františka m. dcera Josefa Holzknechta komedianta ze Zebnic , pasntví Vorlík a matky + Anny rozené Tatar z Karluv?

oo : Celestýn Kučera + Karolína Berousková - 21.5.1878 Svatý Kilián / Svatý Kilián 28 / 195 / Kučera Celestín komediant světem jdoucí syn + Kučery Františka nájmeníka z Nového Knína 14 a matky Františky rozené Holzkenchtovy z Zbenic, 24-9-0, svob., nar. fara Modřany dne 3.8.1953, nevěsTA: Karolína Berousková dcera Františky , dcery Anny Berouskovy dcery Berouska josefa komedianta z Vilimova a jeho manželky Karolíny rozené N, 20-9-0, svob. nar. 15.7.1857 fara Hartvíkovice


Anna - 18.1.1879 Těchařovice 6 / Chraštice 19 / 51 / Coelestin kučera komediant na čas v Těchařovicích 6 se se združující z Modřan, okres Smíchov , syn Františka Kučery komedianta z Nového Knína 14 a manželky jeho Františky rodem Hozlknechtové, matka: KArolína Berousková neman. dcera Františky Berouskové kemdiantky z Vilémova , okres Čáslavský dcery Anny Berouskové komediantky tamtéž dcery Josefa Berouska komediata z Vilémova a manželky jeho Karolíny rodem N z Náměstí na Moravě okres ZNojemský


Cecílie - 4.10.1857 Hluboká nad Vltavou 6 / Hluboká nad Vltavou 6 / 62 / otec nenapsán, matka: Františka jak se udává HOlzknecht ovdovělá Kučera světem jdoucí komediantka dcera Josefa Holzknechta komediatna ze Zbenic , kraj Písek a matky Anny rozené Tolar ze Spaleného Poříčí

oo : Jan Berousek + Cecílie Holzknechtová - 21.5.1878 Svatý Kilián / Svatý Kilián 28 / 195 / Berousek Jan komedaint a reservní vojín v c.k. 21 pěšího pluku z Vilimova syn Františky Berouskové dcery Anny Berouskové dcery Josefa berouska komedianta z Vilimova a jeho manželky Katolíny rozneé N z N, 24-4-0 , sovb. nar. 16.12.1853 fara Trest , nevěsta: Cecílie dcera Holzknechtovy Františky ovdovělé Kučerové z Nového Knína 14 dcery Holzknechta Josefa ze Zbenic a manželky jeho Anny rozneé tollarovy z karlova, u SPaleného Pořící, 20-6-0, nar. 4.10.1857 fara HlubokáCelestýn - 5.3.1807 Jinín, Kuřimany / okr. Dobříš hledam / není ot JČJinín 8 -- 23-26 44-46 59-61 86 107-108 / hledam Nový Knín 18 -- 1-8 nic / jinín 10 -- 39-51 nic /

oo : Celestýn Kučera + Marie Kočková - Nový knín nebo Krasalov / hledám Starý Knín 38 / index K13 nic


Karolína - 22.5.1844 Březí nebo Milčice, osada Záboří / dohledat / hledam Záboří 21 -- index K18 nic / Kraselov 16 -- 67-68 nic / Nechvalice 05 -- 189 nic /

oo : Antonín Flachs + Karolína Kučerová - 6.10.1863 Mirotice 12 / Mirotice 15 / 15 / Anton Flax gymnastik neb herec s panakami z Předmíře 4, okre sBlatnna kraj Písek syn po + Antonínu Flaxovi komediantu s panaky z Cernovic 8 a jeho manželky Anny rozené Plech z Cernovic 8, 22-0-0, svob. nevěstA: Karolína dcera po + Celestýnu Kučerovi komediantu s panaky z Krasilova ve faře Hvozdanske 12 a jeho manželky Marie rozneé Kočka z nemečic, 19-0-0


oo : Jan Flachs + Karolína Kučerová(vdova Flachsová) - 29.9.1869 Předmíř / kasejovice 26 / 68 / Flax Jan narozen v Milčicích kejklíř s lutkami / Marionettenspieler/ a c.k. vojín (gemeiner) 11 pěšího luku prince Alberta ze Sas 4 bathailon 17 comapnie syn + Adama Flaxe komedianta z Předmíř a matky + Josefy roz. Dubské z Předmíř, 24-0-0, svob. nevěstA: Karolína Flaxová vdova po + Atnoínu Flaxovi komediantu rozené z Milčicích osada záboří dcera + Coelestína Kučeery komedianta z Knína a matky AMrie roz. Kočkové? z Krasalova hejt. Strakonické, 25-0-0, vdova

potomci v rodokmenu Flachsoo : Jan Kučera + Anna Buleková? - hledam ŠtipoklasyMyslív 31 / 1-31 nic


Václav - 20.9.1850 fara Mysliv nebo Myslov / dohledat / hledám Myslív 21 -- 51- / Myslív 16 -- 42-45 nic / Myslív 10 -- 63-64 / Myslív 20 -- 71-80 nic / hledám MyslovMoraveč 3 -- 256-262 nic

oo : Václav Kučera + Marie Kiliánová - 23.2.1876 Nepomuk 248 / Nepomuk 25 / 24 / Václav Kučera cojín zemského obrany ck 35 pluku 4 setninyobuvník v nepomuku 248 syn Jana Kučery pokladníka ze Štípoklas? ve dvoře panském a manž Anny dcery Šimona Buleky? chalupníka z Kvasetičný? 20, 25-5-0, svobodný , nar. 20.9.1850 fara myslov, nevěsta: Marie vdova po + Františku Jakubčíkovi obuvníku z nepomuku 245 dcera Františka Kiliana kramáře z Hořovic a jeho mnaželky Barbory dcery Josefa Růžičky, kuchaře z Radnic , 29-8-0, vodova, nar. 2.6.1846 , stale se vdovou od 10.8.1875 pag 876


Josef - 27.11.1882 Nepomuk 247 / Nepomuk 25 / 277 / Václav Kučera obuvník v Nepomuku 247, maž. syn Jana Kučery poklasnýho ve Stipkově? a jeho manželky Anny rodem Bulkovy z Krasetic, matka: Marie ovdovělá Jakubčíková dcera Františka Kiliana kramáře z Hořovic a jeho manželky Barbory rodem Růžičkovi z Radnic

oo : Josef Kučera + Marie Šmídková - 20.1.1909 Plzeň 096 / 359 / Kučera Josef cestující herec v Plozni nar. v Nepomuk hejt. Přeštice 27.11.1882 manž. syn kat. rod. + Václava kučery obuvníka v nepomuku 247 a Marie Kilian z Hořovic, 26-1-0, svobodná, mevěsta: Šmídek Marie nar. v Plzni 25.8.1888 manž. dcera kat. rod. Aloise Šmídka kramáře v Plzni a Anny Kilian z kadova, 20-4-0, svob.oo : Karel Bohuslav Kočka + Josefa Kučerová - 20.10.1931 Zvole, okres Zábřeh / není onlineNESVĚTŠTÍ

oo : Josef Kučera + Anna Červenková -


Marie - 9.7.1849 Sv. Barbora 3, okr. Rokycany

oo : Emanuel Holota + Marie Kučerová - 24.10.1871 Sv. Barbora 3 / http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/7803/?strana=263

potomci na MHoo : Antonín Kučera + Terezie Hendrichová -


Karolína - 15.2.1840 Chtěšov 73, okr. Litoměřice

oo : Václav Hanke + Karolína Kučerová - 14.5.1866 Chotěšov 73 / sig. 63/10 / 24 / Hanke Václav oráč v Černivě 2, domovem ve Vrbičanech 6, syn Františky Hankovy nádenice z Vrbičan 6, dcery Josefa Hanke domkaře z vrbičan 6, nar. 1.10.1839, 26-0-0, svob. nevěsta: Kučerová Karolina, vlastní dcera Antonína Kučery výminkáře a domkaře v Chotěšově 73 z matky Terezie rodem z Eliáše Heindricha, chalupníka z Rochova 19, nar. 15.2.1840, 26-0-0, svob.oo : Mikuláš Kučera + ?? -


Filip -

oo : Filip Kučera + Voršila Sýkorová - 4.6.1674 Rožmitál pod Třemšínem-Skuhrov


Kateřina - 29.9.1675 Sedlice-Hoděmyšl, okres Příbram,

oo : Jan Maroušek + Kateřina Kučerová - 7.2.1694 Rožmitál pod Třemšínem-Skuhrov

potomek na MHoo : Jan Kučera + ? - -


Kateřina - -

oo : Jan Bandas + Kateřina Kučerová - 15.11.1711 Březí, okres Praha-východ,

potomek na MHoo : Matěj Kučera + ? - -


Marie - -

oo : Josef Sklenička + Marie Kučerová - 8.1.1805 Žloukovice, č.p.4, okres Berounoo : Augustýn Kučera + Anna Hovorková - 24.1.1889 ChrástOslí 6, okres Příbram / nejsou to Tochovice

oo : František Ježek + Karolína Kučerová - před rokem 1896 Březové Hory, č.p.289, okres Příbram