Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Kůrka

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Martin - z Jílového

oo : Martin Kůrka + ? Dvořáčková -


František -

oo : František Kůrka + Anna Dvořáčková - Oujezdec Křížkovského Kostelce Nové Hospody u Jílového / Kostelec u Kžížků 27 / 19 / Velké Popovice 15 43-50 / Jílové u Prahy 12 / 150-159 / Jílové u Prahy 19 177-

hledam deti Kostelc u KŘÍŽKŮ 29 36-37 nic

hledam deti Bubovice 17 / 62-


Jan - 1843

oo : Jan Kůrka + Barbora Šlehofrová - 12.1.1869 Záhrobí 26 / Bělčice 11 / 184 / Jan Kůrka pomocník kramářský z Jílového bytem vZáhrobí 26 a syn Františka Kůrky kramáře z Vcelnic 13 v táborsém kraji a matky Anny rozené Svobodovy z Černého Kostelce, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora Šlehofrová nemanželská dcera Martina Šlehofra pohodného z Příbrami a matky Terezie Kolingrové z Příbrami, 30-0-0, svob.


František - 1850 podle svatby / lexikon neví / 25.7.1864 Lešany 36 / hledám Netvořice 21 / 53-55

oo : František Kůrka + Marie Milá - 7.1.1873 Lešany 36 / Netvořice 18 / 27 / Kůrka František kramář z Lešan 36 a syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdce z matky Anny rozneé Dvořaček z Křížkovského Kostelce, 23-0-0, svob. , nevěstA: Milá Marie z Lešan 36 dcera Josefa Milýho kramáře z Lešan 36 z matky Marie rozené Berounské z Benešova, nar. 30.11.1848 fara mníšek, 24-0-0, svob.


Marie - 30.4.1876 Podruhlí 4 / Bělčice 7 / 280 / Kůrka František kramář z Jílového 20 syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdu 37 a Anny rod. Dvořáčkové z Křížkového Kostelce, matka: Marie dcera Josefa Milýho kramáře z Lešan 36, a Marie rodem Berounské z Benešova, oddáni 17.3.1873, dítě oddáno 16.11.1908 s Janem Boubelíkem, ve Zlichově

oo : Jan Boubelík + Marie Kůrková - 16.11.1908 Zlichov?


Antonín - 30.1.1878 Mirotice 51 / František Kůrka kramář z Lešan 36, okr Benešov, syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdce , okr. Blatná a matky Anny rodem Dvořáček z Křížkovského kostelce , okr. Jílovský, matka: Marie dcera Josefa Milýho kramářre z Lešan 36 a matky Marie rodem Berounské z Benešova

oo : Antonín Kůrka + Marie Karfiolová - 15.2.1904


Jan - 12.2.1907 Svojkovice 18 / Mýto 33 / 170 / Kurka Antonín obchodník ve Svojkovicích 18 nar. v Miroticíh 30.1.1878 syn Františka Kurky obchodníka z Lešan a Marie roz. Milý z Lešan, okr. Benešov, matka: Karfiolová Marie nar. dne 12.5.1882, dcera Františka Karfiola obchodníka z Bukové 46 , okr. Blatná a Karolíny roz. Milý z Netvořic, okr. Tábor

oo : Jan Kůrka + Blažena Drchalová - 21.12.1935 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 407 / Jan Kůrka dělník, nar. Svejkovice 12.2.1907, svobodný, b.v. rodiče: Antonín Kůrka ocbhodník ve Svojkovicích 18 a Marie rozené karfiolová z Bukové 6, nevěsta: Blažena Drchalová , nar. Rokycany 18.1.1910, svob. b.v. rodiče: Dominik Drchal slevač v rokycanech 33/II a Josefa rozneé Korandová z Rokycan, rozvedeni 15.8.1946 krajský soud Plzeň


Josef - 10.1.1880 Bělčice 140, okr. Strakonice / Bělčice 7 / 95 / Kůrka František kramář příslušný do Jélové , okr Karlín syn Františka Kůrky kramáře a jeho manželky Anny rod. Dvořáčkové z Křížkového Kostelce, matka marie manželská dcera Josefa Milýho kramáře z Lešan 36, okr. neveklov a jehomanž. Marie rodem Berounské z Benešova

oo : Josef Kůrka + Františka Peerová - 28.1.1902 Koloveč 157 / Koloveč 23 / 256 / Josef Kůrka obchodník (kramář) v Kolovči 137, nar. v Bělčicích 140, manž. syn Františka Kůrky kramáře v Bělčicích 140 a jeho manželky Marie rod. Milý z Lešan , okr Neveklov, 22-0-0, svob. nevěstA: Františka Peerová nar. v Renčově 150, manž. dcera Jana Peera kramáře v Řenčově a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova 146, okr Slaný, 27-1-0, sov.b , on nar. 10.1.1880 Bělčice, ona nar. 26.11.1874 Řenčov , okr Slaný


Anna - 1.12.1898 Koloveč / http://portafontium.cz/iipimage/30071145/kolovec-23_1010-n?x=162&y=168&w=275&h=94

Božena - 24.10.1900 Koloveč / http://portafontium.cz/iipimage/30071145/kolovec-23_1190-n?x=116&y=425&w=595&h=204

František - 23.5.1903 Draženov, Domažlice / není online

oo : František Kůrka + Antonie Kůrková -

rozvod: 30.1.1939 kr. s. Plzeň


oo : František Kůrka + Gusta Gruninská roz. Ježková - 8.7.1939 Plzeň / Plzeňokresní úřad 25 / 83 / František Kůrka, narozen Draženov, DOmažlice, 23.5.1903, dělník, bytem Plzeň Prokopova 1, rozlouč. s Antonie Kůrková 30.1.1939 kr. s. Plzeň, řím. kat. , rodiče: Josef Kůrka obchodník a Františka rod. Peerová, Klatovy, Pražská 149, nevěsta: Gusta Ježková rodem Gruninská, nar. Bultonovka, Rusko, 25.11.1900, v domáctnosti, rozlouče. 30.6.1935 vu kr. s. Plzeňs Václavem Jechem, pravoslavná, rodiče: + Nikolaj Grunina, dělník a Natalie rodem Šijachová?


Josef - 10.1.1906 Koloveč / http://portafontium.cz/iipimage/30071145/kolovec-23_1710-n?x=43&y=90&w=714&h=245

Karolína - 25.11.1908 Koloveč / http://portafontium.cz/iipimage/30071145/kolovec-23_1990-n?x=431&y=135&w=413&h=142


Josefa - 24.2.1884 Bělčice 182, okr. Strakonice / Bělčice 8 / 3 / Kůrka František obchodník s galantérním zbožím z Bělčic 82 manž. syn Františka Kůrky kramáře z Bělčic 46 a jeoh choti Anny rod. Dvořáček, matka: Marie manž. dcera Josefa Mileje obchodníka s galant. zbožím z Příbrami a jeho choti Marie rod. Berounský z Benešova

oo : Martin Kilián + Josefa Kůrková - 6.3.1905 Janovice nad Úhlavou 135 / Janovice nad Úhlavou 29 / 50 / Martin Kilián nar. v Pocínovicích dne 11.11.1875 obchodník v Janovicích 135,.m. syn Václava Kiliana kramáře z Pocínovic 120 a Kateřiny rodilé Kabourkové z Domažlic 175, svob. nevěsta: Josefa Kurková naroz. v Bělcicích m. dcera + Františka Kůrky obchdoníka v bělčiích a Marie rodilé Milý z Příbrami , nar. 24.2.1884, svob.

potomci v rodokmenu Kilián


Anna - 9.6.1887 Petrovice 65 / Petrovice-PB 25 / 61 / Kůrka František kramář z Lešan 36 syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdce a matky Anny roz. Dvořáčkovy z Křížkového Kostelce, matka: Marie dcera Josefa Milýho kramáře z Lešan a matky Marie roz. berounské z Benešova

Jaroslav - 4.4.1889 Bělčice 115, okr. Strakonice / Bělčice 8 / 33 / Kůrka František obchodník v galanterním zboží v Bělčicích 115, manžl. syn Františka Kůrky, kramáře v bělčiícch 46 a jeho manželky Anny rodem Dvořáček , z Křižového Kostelce, okr. Karlín, matka: Marie manžl. dcera Josefa Mileje, obchodníka z galant. zbožím z Příbrami a jeho manželky Marie rodem Berounský z Benešova , dítě oddáno 24.5.1913 s Annou Peerovou v kolovči, podruhé dít ěoddáno s Albínou Dubskou 7.12.1925 v protivíně

oo : Jaroslav Kůrka + Anna Peerová - 24.5.1913 Koloveč / není online


Marie - 11.12.1914 Klatovy I-77 / Klatovy 90 / 182 / Kůrka Jaroslav obchodník v Kolovči 53, manž. syn + Františka Kůrky obchodníka v Bělčicích 215 a Marie rozené Milej zPříbrami, nar. v bělčicích 125, okr. Blatná, matka: Peer Anna manželská dcera + Jana Peera obchodníka v Kolovči 53 a Josefy rozneé Mužík z Pavlíkova , naroz. v Kolovči 187, nar. on 28.3.1889, ona 3.8.1894, oddáni 24.5.1913 Koloveč, dítě oddáno 23.12.1934 s Jaroslavem Jezdinksým v Protivíně

oo : Jaroslav Jezdinský + Marie Kůrková - 23.12.1934 Protivín / není online až do roku 2024


oo : Vladimír Šimek + Marie Kůrková vdova Jezdinská - 2.1.1941 Vodňany 394 / civilní matrika Vodňany 1 / 5 / Vladimír Šimek, nar. 23.10.1907 Vodňany, obchodník, svobodný, rodiče: Šimek Bohumil pensista ve Vodňanech 394-II a Marie roz. Nováčková, nevěsta: Marie Jezdinská rozená Kůrková, nar. 11.12.1914 Klatovy, přísl. Lomnice n/L, okr. Třeboň, ocbhodnice, byd. Vodňany 172, rozloučená, rodiče: Kůrka Jaroslav obchondík v Protivíně 81 a Anna Peerová


Božena - 22.4.1891 Zalužany 50 / Mírovice 9A / 16 / František Kůrka kramář v Zálužanech 50, manž. syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdce, okres Zbirovský a téhož manželky Anny rozené Dvořáček z Křížkova Kostelce , ores Jílovský , amtka: Marie manž. dcera jsoefa Milého kramáře z lešan 36, okres Berousnký a téhož manželky Marie rodem Berounský z benešova

oo : Antonín Procházka + Božena Kůrková - 8.2.1926 Zdice / není online


Josef - 13.2.1853 Hudčice 50 / Bubovice 12 / 161 / František Kurka kramář syn MArtina Kůrky kramáře z Jílovýho a matky rooz. Dvořáčkovi též z Jílového, matka: Anna dcera nemanželská Františky Dvořáčkovi z Nový Hospody blíž Jílového 39,

oo : Josef Kůrka + Marie Gruberová - 11.1.1876 Rožmitál pod Třemšínem 185 / Starý Rožmitál 35 / 13 / Kurka Josef obchodník v jižním zboží, příslušný do Jilového syn Františka kramáře z Jílového ,okr. Karlín a Anny roz. Dvořákovy z Nové Hospody u Jílového, 22-11-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana grubra kramáře ze Strašic nyní v Rožmitále 130 a MArie roz. Mothelovy z Plavska u Jind. hradce, 17-6-0, svob.


Jan - 18.1.1877 Rožmitál pod Třemšínem 45 / Starý Rožmitál 29 / 148 / Kurka Josef obchodník v jemném zboží z Rožmitálu 45, manž. syn Františka Kúrky kramáře v Jílovém a jeho manž. Anny rodem Dvořáčkovy z Nové Hospody u Jílového , matka: Maria manž. dcera Jana Grubra kramáře z Rožmitálu 130 a jeoh manželky Marie rodem Mothejlovy z Pavska okres. Jindřichův Hradec

oo : Jan Kůrka + Marie Korecká - 10.11.1900


Jan Josef - 21.2.1912 Čimelice 16 / Čimelice 11A / 347 / Kůrka Jan dělník na dráze v Čimelicích 16 syn Josefa Kůrky obchodníka v Čimelicích 14 a MArie rodem Gruber z Rožmitálu 130, nar. v Rožmitálu 130 dne 18.1.1877, matka: Marie Korecká dccera Františka Koreckýho kníž. ponocného v Čimelicích 1 a Josefy rodem Pelikán z Chraštic 13, nar. v Čimelicích 21.8.1875, oddáni 10.11.1900

22.3.1912 / napsáno u narození

Jan - 15.5.1913 Čimelice 16 / Čimelice 11A / 363 / Kůrka Jan dělník na dráze v Čimelicích 16 syn Josefa Kůrky obchodníka v Čimelicích 14 a MArie rodem Gruber z Rožmitálu 130, nar. v Rožmitálu 130 dne 18.1.1877, matka: Marie Korecká dccera Františka Koreckýho kníž. ponocného v Čimelicích 1 a Josefy rodem Pelikán z Chraštic 13, nar. v Čimelicích 21.8.1875, oddáni 10.11.1900,

15.5.1913 / napsáno u narození

Jiří Josef - 22.4.1914 Čimelice 16 / Čimelice 11A / 375 / Kůrka Jan dělník na dráze v Čimelicích 16 syn Josefa Kůrky obchodníka v Čimelicích 14 a MArie rodem Gruber z Rožmitálu 130, nar. v Rožmitálu 130 dne 18.1.1877, matka: Marie Korecká dccera Františka Koreckýho kníž. ponocného v Čimelicích 1 a Josefy rodem Pelikán z Chraštic 13, nar. v Čimelicích 21.8.1875, oddáni 10.11.1900, dítě oddáno v Starém Sedle 26.8.1939 s Ruženou Šimečkovou

oo : Jiří Josef Kůrka + Růžena Šimečková - 26.8.1939 Staré Sedlo


Josef - 4.12.1878

Václav - 8.11.1880 Rožmitál pod Třemšínem / hledám St. Rož. 32 / 10 42 59-60 89-91 99-104 125-127 162-165 180-182 198-200 211-220 267-271 294-298 331-336

oo : Václav Kůrka + Rožálie Hýbková - 20.1.1903/1901


Anna - 9.3.1910 Nová Bystřice 95, okr. Jindř. Hradec / Nová Bystřice 18A / 192 / Wenzl Kůrka geschäftreisender in unter Bukovsko 106, bz. Veselí, ehelicher sohn des Josef Kůrka krämer in Čimelitz 35, bz. Mirovitz und der Marie geborenen Gruber aus Alt-Rožmitál, nar. 8.11.1880, nevěsta: Rosa Hibek, eheliche tochter des Josef Hibek krämer in UnterBukovsko 1, wittingau und der Franziska geborenen Kovář aus Olkowic , bz. Voliň, nar. 6.6.1882 Strakonice, oddáni 20.1.1903

oo : Bedřich Kilián + Anna Kůrková(9.3.1910) - 8.5.1934 Zaječov 18 / Svatá Dobrotivá 25 / 264 / Bedřich Kilian, dělník v Zaječově 18, nar. v Zaječově 36 dne 20.3.1908, mžl. syn kat. rod. Františka Kiliana dělníka v Zaječově 36 a Josefy rodem bartoníčkové ze Všeradis, 26-1-0, sov.b nevěsta: Anna Kůrková v Zaječově 18, nar. v Nové Bystřici 95, okr. Jind. Hradec, mžl. dcera kat. rod. Václava Kůrky, obchodního cestujícího v Radlíku u Jílového a Růženy rodem Hibekové z Dol. Bukovska, nar. 9.3.1940, 23-1-0, svob.

potomci v rodokmenu Kilián


František - 3.12.1917 Majdalena

oo : František Kůrka + Terezie Killianová - 14.3.1940 Zaječov 18 / Svatá Dobrotivá 25 / 309 / František Kůrka dělník v Zaječově 18, nar. v Majdaleně 11, okr. Třeboň, mžl. syn kat. rod. Václava Kůrky trhovce v Jílovém 65, naroz ve Starém Rožmitále 114 a Růženy rodem Hýbekové z Lužnice 85, pol. okr. Třeboň, nar. 3.12.1917 , sovb. nevěsta: Terezie Killianová v Zaječově 18, nar. v Přestavlkách 60 , okr. Dobříš, 11.3.1919 dcera Antonína Killiana trhovce v Zaječově 118, rodem v Červeném Újezda , okr. Kladno) a Marie rodem Týlové ze Zahradky 6, svob.


František - 28.9.1886 Sedlice 140, okr. Strakonice / Sedlice 12 / 299 / Josef Kurka obchodník ojížním zboží z Jílového okres Karlín zdržujícího se v Rožmitále 49 syn Františka Kurky kramáře z Jílového a manželky Anny rodem Dvořáček z Nové Hospody okres. Benešov, matka: Marie dcera Jana Grubra kramáře ze Strašic okres Hořovice a jeho manželky Marie rodem Mothyl z Plavska

oo : František Kůrka + Anastázie Kulhánková - 19.5.1908 Varvažov 124 / Mirotice 16 / 188 / František Kůrka obchodník ozdobným zbožím v Miroticích 156 syn Josefa Kůrky obchodníka ozdobným zbožím z Jílového okres. Karlín nyní bytem v Miroticích 156 a jeoh manželky Marie roz. Gruber ze Strašic , okr. Hořovice, 22-0-0, nar. 22.9.1886 Sedlice, nevěsta: Anastázie Kulhánková nar. v Karlově 1, okr Mirovice dne 26.5.1884, dcera Vácalva kulhánka domakře z Vavažova 62 a jeoh manželky Anny roz. Volf z Karlova, 230-0-0,s vob.


Josef - 6.5.1912 Zliv 97 / Pištín 11A / 61 / František Kůrka kočující obchodník z Mirotic 136 okr Písek, nar. 28.9.1886 v Sedlici, okres Blatná mžl. syn Josefa Kůrky obchodníka v Jílovém , okr. Karlín a manž. jeho Marie rodem Gruber ze Strašic, okr. hořovice, matka: Anastazie rodem Kulhánek narozena 24.5.1884 v Karlově okres Mírovice, mžl. dcera Václava Kulhánka domakře z Varvažova 62 a manželky jeho Anny roz. Volf z Karlova, oddáni 19.5.1905 Mirotice

Marie - 6.8.1916 Mirotice / Smetanova Lhota není to v Čimelicích

oo : Jan Chadima + Marie Kůrková - 3.8.1936 Drhovle 4 / Čížová 17A / 195 / Jan Chadima obchodník trhovec v Drhovli 4, nar. v Praze II 441 7.6.1913 sv Apolinář , přísl do Lebné syn Žofie Chadimové z Lebné okr. Litomyšl, 23-1-0, sovb. nevěsta: Marie kůrková bytem v Drhovli 4, nar. ve Lhotě Smetanově 124, 6.8.1916, okr. Mirovice, přísl. do jílového u Prahy , manž. dcera Františka Kůrky obchodníka v Drhovli 4 a Anastazie rozené Kulhánkové z Karlova


Anna - 1887

Marie - 5.10.1888 Čimelice 35 / Josef Kůrka obchodník, kramář v Čimelicích 35, manželský syn Františka kůrky kramáře z Jílového a jeho manželky Anny rodem Dvořáček z Nové Hospody, orkes karlín, matka: Marie manž. dcera Jana Grubra kramáře ze Strašic, okr. Hořovice a jeho manželky Marie rodem Mothejlové z Plavska , oreks třeboň

oo : Josef Dubský + Marie Kůrková - 28.11.1905 Mirotice 159 / Mirotice 16 / 46 / Josef Dubský obchodník v střižném zboží ze Zaháje 16, nar. v malovicáích dne 6.11.1882, syn manželůů Josefa Dubskýho obchodníka v emailovaným nádobí v Podháje 43, okr. Vlatavo týnský a matky marie roz. Vitman z Malovic 20, vesměs katolíci, 23-0-0,s vob. nevěsta: Marie Kůrková nar. v Čimelicích dne 5.10.1888, dcera Josefa Kůrky obchodníka s ozdobným zbožím v Miroticích 159 a jeoh manželky Marie roz. Gruber ze Strašic, 17-0-0, svob.

15.5.1915

potomci v rodokmenu Dubský


Josefa - 5.8.1890

Barbora - 18.2.1892

Karel Boromejský - 7.11.1895 Příbram II. 25 / Příbram 071 / 86 / matka sem přišla na výr. trh a zde dítko porodila…. odpadl k českoslov. Církvi 26. 1. 1921 č. 5841, porodní bába Marie Prokšanová z Příbrami, zkoušená, domovská obec Jílové, svazek narození římskokatolický farní úřad Příbram, č. 11, folio 84 , otec Josef Kůrka 11. 12. 1854 Bubovice, kramář v Kocelovicích u Lnář, příslušný do Jílového, syn Františka Kůrky, kramáře v Jílové, okres Karlín, a Anny, rozené Dvořáčkové z Nové Hospody u Jílového, farář kaplan Emanuel Hrdlička, bába Marie Prokšanová z Příbrami kmotři František Žák obchodník v Zalužanech, Marie Žáková jeho manželka,

Anastázie - 24.12.1898 Kocelovice 56 / Lnáře 5 / 265 / Josef Kurka obchodník ve smíšeném příslušný do Jílového nnyní v Kocelovicích 56 manželský syn + Františka Kůrky kramáře z Jilového a jeho manželky Anny roz. Dvořáčkové z Nové Hospody u Jílového , nar. 1852, matka: Marie manž. dcera Jana Grubra kramáře ze Strašic posledně v Rožmitálu 185 a jeho manželky Marie rozené Mothejlové z Plavska u Stráže , nar. 1859, oddáni 11.1.1876

oo : Josef Kropáček + Anastazie Kůrková - 24. 6.1920 Zliv 117 / nevěsta Anastázie Kůrková Kropáčková 24. 12. 1898 , Zliv 117, otec Josef Kůrka, obchodník v Kocelovicích a Marie roz. Grubrová, ženich Josef Tomáš Kropáček pravoslavný Hluboká n.V. dělník Vondrov 6. 2. 1888, jeho matka Kateřina Kropáčková v Hluboké nad Vltavou svědci Karel Kůrka keramik v ČB, Josef Beneš dělník ve Zlivi, oddávající farář František Velík okresní hejtamn a Adolf Fleischmann okresní tajemník

není to zliv u příbrami


Antonie - 17.6.1901 Čimelice 14 / Čimelice 11A / 145 / Josef Kůrka obchodník v Čimelicích 14, narozen v Bubovicích orekes Březnice, hjt. Blatná syn Františka Kůrky kramáře z Jílově okres Vinohrady a Anny rozené Dvořáčkové z Nové Hospody , matka: Marie Gruberová narozená v Strašicích okr. Zbiroh a Marie rozené Mothejlové z Plavska okrres Karlín

oo : František Tříska + Antonie Kůrková - 2.12.1922 České Budějovice / církev československá husitská České Budějovice 1 / 33 / Tříska František dělník v Zahájí , okr. Čes. Budějovice nar. 17.1.1897 Mydlovary 14, náb. československé svobodný,. rodiče: František Tříska dělník v mydlovarech, Alžběta Pecková z Mydlovar, matka: Kůrková Antonie dělnice , bydl Zliv 117, okr. Čes. Bud. nar 17.6.1901 čimelice 14, československo , svoobdná rodiče Josef Kůrka obchodník v Čimelicích a Marie Gruberová ze Strašic


Anna - 29.1.1856 Jílové / hledam Jílové u Prahy 13 / 117-121

oo : Josef Tyl + Anna Kurková - 12.2.1878 Újezdec / Bělčice 11 / 97 / Josef Tyl kramářský pomocník a reservník c.k. pěšího pluku barona Filipoviče 35 setiny 13 ze Skomelna , syn Frant. Tyla kramáře v Kutíně 34 a Filipíny roz. Koželuhovy ze Skomelna , nar. 20.1.1854 , 24-0-0, svob. nevěsta: Anna kůrková dcera Františka Kůrky kramáře z jílového nyní bytem v Oujezdci a Anny roz. Dvořáčkovy z Nové hospody u Jílového , nar. 29.1.1856, 22-0-0, svob.

on: 26.7.1906 Zaječov / Svatá Dobrotivá 23 / 173 / Tyl Josef kramář , narozen ve Skomelně u Radnice syn Františka Tyla kramáře v Kytíně 34 a téhož manželky Filipiny roz. Koželuhovy ze Skomelan u radnic, nar. 20.1.1854, 52-6-6, mrtvice

ona : 13.6.1929 Příbram 84 / Příbram 108 / 265 / Anna Tylová roz. Kurková v Příbrami 199, narozneá v hudčicích dne 29.1.1856, vdova po Josefu Tylovi trhovci v Příbrami 199, 73-4-15

potomci v rodokmenu tyl


Barbora - 1860

oo : Hynek Kamenický + Barbora Kůrková - 27.10.1880 Újezdec / Bělčice 11 / 98 / Kamenický Hynek záložník c.k. 11 pluku řadového , manž. syn Václava Kamenického mechanického umělce z Hluboše a Anny Kobrzekz Mutic 7, 24-0-0,s vob. nevěsta: Barbora kůrka manž. dceara Františka Kůrky kramáře z Oujezdce 25 a Anny rod. Dvořáček z Křížového Kostelce, 20-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Kamenickýoo : Josef Kůrka + Marie Steinerová - -


Jan - 8.1.1896 Dolany, okr. Klatovy / není online

oo : Jan Kůrka + Johanna Barbora Šlehoferová - 8.11.1922 Vosí 2 / Švihov 17 / 23 / Jan Kůrka obchodník ve Vosí 2, nar. 8.1.1896 v Dolanech, fara Dolany , okr Klatovy m,anž. syn Josefa Kůrky trhového obchodníka v Dolaněch 2 a Marie roz. Steiner z Klatov , nab. katol. , 26-10-0, nevěstA: Johanna Barbora Šlehofrová v Vosí 2, nar. 15.2.1899 v Druchavci 19, okr. Sušice, fara Hory, manž. dcera Josefa Šlehofera obchodníka ve Vosí 2 a Karolíny roz. Prechtl z Kouta 1, náb. katol. 23-9-12, oba svoobodní


Marie - 3.6.1922 Vosí 2 / Švihov 17 / 95 / nemanželské dítě, leg. svatbou 8.11.1922 Švihov, otec: Jan Kůrka , nar. 8.1.1896 v Dolanech 2, obchodník ve Vosí 2, manž. syn Josefa Kůrky, obchodníka v Dolanech 2 a MArie roz. Steiner z Klatov, matka: Johanna Barbora Šlehoferová, nar. 15.2.1899 v Drouchavci 189, okr. Sušice, manž. dcera Josefa Šlehofra řemínkáře v OBytcích 53, okr. Klatovy , t.č. v Drouchavči a Karolíny roz. Prechtl , dítě oddáno s Františkem Bělochem z Otína dne 25.11.1939 v Klatovech

oo : František Běloch + Marie Kůrková - 25.11.1939 KlatovyNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Bubovice

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/204

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/206

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/40

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/92

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/51

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/52

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/97

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4404/56http://www.portafontium.eu/iipimage/30067789/radnice-ro-03_0820-n?x=-21&y=17&w=600&h=268Velké poppovice

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13459/43


https://digi.ceskearchivy.cz/2284/45/2011/1643/42/0


svetsky

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13946/204?fbclid=IwAR2K6Yk4dw7ahH2EivhLD9K_HsxQEwLrqjCRtZWkStPqARPkmSQXf6WyXzk

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069386/svihov-17_0230-o?x=-37&y=-10&w=879&h=482

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu