Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Langmayer

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef - 1672

oo : Josef Langmayer + Kateřina -

on: 1734


Marie -

oo : Klaudius Schlehofer + Marie Langmayerová - 5.10.1734 Třebýcina / Švihov 02 / 82 / Claudium filium Joannis Wolfgangi SChlehofer carpophori ex Svihov in dominio Teimicensi et Mariam filiam o.d. Josephi Langmayer corpophori ex Pava Trebycinka . vonjuges liberos , testibu sSebestiany filio Joannis Wolfgangi Schlehofer corpophori ex pago Srdvej

potomci v rodokmenu Schlehofer


Jakub - 1700 BezděkovTrebycinka

oo : Jakub Langmayer + Dorota Schmiedová - 18.11.1727 Chudenice / Chudenice 02 / 38 / Jakub Langmayer pohodney z panství Ponycbeho? s Dorotou Šmídovou dcerou pohoného z Belyšova, testes Jiří Šmíd bratr něvěstin a Volfinga Plunerová děvečka pohodného z panství Ponyckého všichni svobodní


Matěj - 27.8.1730 Bezděkov, okr. Klatovy

oo : Matěj Langmayer + Eva Marie Neubergová -

ona: 20.5.1785 Dolce

on: 30.6.1796 Bezděkov


Jan Jakub - 9.9.1752 Dolce, okr Plzeň-jih

oo : Jan Jakub Langmayer + Marie Barbora Kaiserová - 13.10.1772 Dolce 7 / Přeštice04 / 51 / Jacobus Longmajer corpoforus ex Dolcen cum sponsa Barbara Jacobi Reiser ex apgo Renec filia liberi


Vavřinec - 26.7.1773 Dolce 7 / Horsice 01 / 54 / Longmayer Jacobus carpophorus uxor ejus Barbara liberi


Vavřinec - 2.8.1764 Dolce / Horsice 01 snimek 41 list 100

oo : Vavřinec Langmayer + Kateřina Kaiserová - 21.11.1786 Řenče 34


Jan - 10.12. 1788 Dolce 16 / Horšice 02 / 34 / Wavřinec Langmajer pohodný svobodný, Kateřina Kaiserová Renec svobodná

Anna - 23.6.1791 Dolce 16 / Horšice 02 / 36 / Vavřinec Langmajer pohodný svobodný, Kateřina Kaiserová rozena svobodná

Josef - 26.11.1793 Dolce 16 / Horšice 02 / 37 / Vavřinec Langmajer pohodný svobodný, Kateřina Kaiserová rozena svobodná

on: 27.2.1871 Litice okr. Plzen - mesto / Litice 12 / 148


Kateřina - 1.5.1796 Dolce 16 / Horšice 02 / 38 / Vavřinec Langmajer pohodný svobodný, Kateřina vlastní dcera Jakuba Kaisera pohodnýho Reneč svobodný N35

12.4.1800 Dolce 16 / Horšice 04 / 26

Marie Magdalena - 19.2.1799 Dolce 16 / Horšice 02 / 41 / Lorenz Langmajer pohodný z doleu P?. do Příchovitz, Kateřina dcera Jakuba Kaiserová pohodnýho z Lukavickeho panství ze vsy renec M Magdalena N12

Marie - 26.8.1801 Dolce 16 / Horšice 02 / 92 / Lorenz Langmajer pohodný z dolce, Kateřina dcera Jakuba Kaysra pohodnýho z Renče M: Magdaleny N12

ona: 25.7.1862 Bezdekov - Trebycinka "Hraz" okr. Klatovy / Kbel 17 / 124

Kateřina - 20.3.1804 Dolce 16 / Horšice 02 / 94 / Lorenz Langmajer pohodný, Kateřina dcera Jakuba Kaysra pohodnýho z renče 12

oo : Vavřinec Schlehofer + Kateřina Langmayerová - 2.7.1833 Dolce / Horšice 07 / 23 / Lorenz SChlehofer najemnik z Tajanova 28 a syn Vaclava SChlehofer z tajanova a matky Barbory rozené Krátka z Rožmitálu 7, 38-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Vavřince Alangmayeroa samotníka z Dolce 16 a matky Kateřiny rozneé Kaiser z Knína 31, 27-0-0, sov.b


Bartoloměj - 23.7.1807 Dolce 16 / Horšice 06 / 41 / Lorenz Langmajer pohodný, Kateřina dcera Jakuba Kaysra pohodnýho z renče matki: Magdaleny N 14 pasntví Příšovské

Barbora - 10.2.1811 Dolce 16 / Horšice 06 / 44 / Lorenz Langmajer pohodný, matka: Kateřina dcera Jakuba Kaysra pohodnýho z renče a matky Magdaleny rozené Eichner

Matěj - 3.6.1813 Dolce 16 / Horšice 06 / 47 / Lorenz Langmajer pohodný, matka: Kateřina dcera Jakuba Kaysra pohodnýho z renče 14 a matky Magdaleny rozené EichnerJan - -

oo : Jan Langmayer + ? -


Anna Marie -

oo : Jan Michael Flieger + Anna Marie Langmayerová - 26.6.1740 Koloveč / Koloveč 03 / 279 / Michaelem filius Simonis Pfliger ex ??tigna villa et Annam Maria filia Joannis Langmayer ex Kolovec liberos interogavi
František -

oo : František Langmayer + Markéta Ublová -


Petr - 14.5.1750 KolovZichov / Kolovec 02 snimek 281 fol. 277 rub

oo : Jan Petr Langmayer + Marie Gruberová - 25.9.1770 Valtirov / Sitbor 05 snimek 115


Kateřina - 12.12.1784 Sloup / Svaty Kilian 10 snimek 82

oo : Josef Wohlmuth + Kateřina Langmayerová - 1.5.1804 Sloup 10 / Svatý Kilián 16 / 47 / Josef Wolmuth poctivy mládenec ze vsy Hodenic pod ochranou statku MArtinského , vlastní syn Jana wollmuta, 18-0-0,s vob. nevěsta: poctiva panna Kateřina vlastní dcera Petra Langmayra od Sloupu, 20-0-0, svob.Matěj -

oo : Matěj Langmaier + Eva Henrichová - -


Jakub -

oo: Jakub Langmajer + Terezie Králová - Skočice 44 nebo Blízov okr Hoš. Týn


Ludmila - 1863

oo : Josef Král + Ludmila Langmajerová - 7.2.1882 Doubravka 12 / Plzeň 085 / 196 / Král Josef drnomistr a gruntovník v Dobravce 12 syn Jana Krále drnomistra v Doubravce a Anny rozené reiser z Vitinky, 24-0-0, svob. nevěsta: Langmayer Ludmila dcera Jakuba Langmaera drnomistra v Skočicích 44 a terezie rozené Královy z Blízové, 19-0-0, svob.


Jan - 4.2.1867 Skočice 44 / Přeštice 31 / 123 / Jakub LAngmeier pohodný ze Skočic 44, syn matěje Langmeiera pohodného ze Skočic 44 a manželky jeho Evy roz. henrich z Drachkova, matka: Terezie dcera Kristofa Krále pohodného z Blizívy 43 a manželky jeho Barbory roz. Neuperk z Blovic

Anna - 29.12.1879 Skočice fara Přeštice dohledat není online

oo : Josef Maier + Anna roz. Langmajerová - -

on: 12.6.1932 Mlečice / dohledat není online


oo : Josef Šulc + Anna roz. Langmajerová vdova Maierová - 6.8.1932 Dušníky 146 / Hořelice 25 / 91 / Josef šulc polní hlídač v Dušníkách 146, nar. v Mezouni 11 okr. beroun m. syn Antonína Šulce dělníka v mezouni a Kateřiny roz. Svobodové z Jinočan , 58-4-10, vdovec od ona: 23.8.1930 asi Hořelice / 94, nevěsta: Anna Maierová vdova po Josefu Maierovi obchondíku rozená langmajerová ze Skočic 44, m. dcera jakuba Langmajera souseda ze Skočic a Terezie roz. Královy z Blízova 43, 53-4-2, vdova, nar. 29.12.1879, vdova dle umrtního listu far. uradu z Mlečic, oddaná 17.9.1900Karel - 10.5.1881 Skočice, okr Přeštice / fara Přeštice dohledat není online

oo : Karel Langmayer + Růžena Klára Lodrová - 28.1.1907 Chrást 3 / Dýšina 21 / 158 / Langmajer Karel mlynářský v Chrástu 3, příslušný do Skočic, okr. Přeštice, nar. 10.5.1881 v Skočicích , syn Jakuba Langmajera drnomistra ze Skoči 44 a + Terezie roz. Králové z Blízova 43, okr. Horšův Týn, 25-0-0, sovb. nevěsta: Lodrová Růžena Klára z Chrástu zabilé 94, nar. 13.3.1889 v Božkově dcera Václava lodra městakého lesního hajného v Chrástu zabilé 94 a Barobry roz. Harantovy z Bušovic, 17-0-0-, svob.


Vladislav - 1.9.1907 Doubravka / Plzeň 133 / 148 / Langmayer Karel mlynářský v Doubravce nar ve Skočicích ht. Přeštice syn jakuba Langmajera drnomistra ze Skočic 44 a + Terezie roz. Královy z Blízova 43 okr Horš. Týn , nar. 10.5.1881, matka: Růžena klára dcera Václava Lodra městského hajného v Chrástu 94 a Barbory roz. Harantovy z Bušovic, nar. 13.3.1889, oddáni 28.1.1907oo : Jan Reiser + Anna Langmaierová - před rokem 1836NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=BD9448324E774589BB638BF5D702C521&scan=220#scan220

oo : Josef Langmayer + Anna Schlehoferová - 15.1.1868 Lukoviště 25 / Mlázovy 03 / 90 / Josef Langmayer až do odvolání propuštěný cojín c.k. 11 pluku pěchoty domkař z Lukoviště 28 orkes Plánický syn Václava Langmaiera domkaře tamtéž a matky Alžběty dcery Kašpara Hallera drnomistra v hrádku 65, 29-0-0, fara Zbynice, nevěsta: Anna Schlehofer dcera Josefa Schlehofer chalupníka a drnomistra z Lukoviště 25 a matky Marie dcery Jana Krále drnomistra z Podhuří 8, 23-0-0, svob.oo : Tomáš Langmayer + Marie Schlehoferová - 5.10.1824 Klatovy asi


http://www.portafontium.cz/iipimage/30063812/klatovy-16_2300-xn?x=536&y=106&w=420&h=185

http://www.portafontium.cz/iipimage/30063816/klatovy-20_0050-n?x=127&y=288&w=594&h=265


oo : Václav Langmayer + Kateřina Kleinová - on z Novosed ona z Vitinky


Jan - 1853

31.1.1854 Kozojedy 35 / Kozojedy 06 / 119 / Langmayer Jan manž. syn Václava Langmayera řemenáře z Šlovic , panství Slabecké a matky Kateřiny rozené Kleinovéz Kocandy , okresu Rokycanského, 0-6-0


Martin -

oo : Martin Langmayer + Anna Egermajerová - 10.1.1893 Plzeň


Marie - 17.3.1883 Zvíkovec 10 / Zvíkovec 08 / 119 / nemanž. dítě , otec : Martin Langmajer dělník ze Šlovic syn Václ. Langmajera řemenáře z Nowosed 7a Kateřiny Kleinovy z Vitinky u Rokycan, matka: egermajer Anna dcera Jiřího egerm. dělníka z Plzně 50 a Anny Maškovy z Plzně

ona: 25.1.1954 Olomouc


Matylda - 6.12.1901 Lašovice 18 / Panoší Újezd 30 / 106 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10953/106

oo : ?? Mayer + Matylda Langmayerová -

ona: 22.7.1940 Kosmonosy 15 / Kosmonosy 36 / 5 / Mayerový Matylda žena brusiče t.č. v Kosmonosích ., nar. 31.12.1901 Lašovice, 38-0-0
http://www.portafontium.cz/iipimage/30066334/nepomuk-27_0090-o?x=-101&y=217&w=613&h=271

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066313/nepomuk-06_0110-o?x=-13&y=381&w=492&h=218


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070325/vreskovice-17_1560-o?x=-29&y=78&w=1149&h=631

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070321/vreskovice-13_0330-n?x=265&y=21&w=854&h=469

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070323/vreskovice-15_1770-z?x=-37&y=103&w=1120&h=615

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070321/vreskovice-13_0370-n?x=271&y=348&w=849&h=466

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070321/vreskovice-13_0360-n?x=304&y=13&w=777&h=426

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_1990-z?x=-11&y=129&w=712&h=311

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_1920-z?x=389&y=460&w=712&h=311

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_2190-n?x=331&y=42&w=712&h=311

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_1080-n?x=390&y=493&w=710&h=310

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_1030-n?x=31&y=481&w=710&h=310

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_0960-n?x=348&y=473&w=710&h=310

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_0910-n?x=0&y=22&w=710&h=310

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_0860-n?x=360&y=48&w=710&h=310

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_0760-n?x=-41&y=411&w=602&h=330

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070320/vreskovice-12_0800-n?x=253&y=242&w=756&h=415

http://www.portafontium.cz/iipimage/30070320/vreskovice-12_2190-n?x=432&y=21&w=560&h=250

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065852/mlazovy-03_0930-o?x=9&y=404&w=808&h=361

http://www.portafontium.cz/iipimage/30061045/dlazov-09_0180-n?x=113&y=374&w=591&h=264


http://www.portafontium.cz/iipimage/30060926/cizkov-05_1261-n?x=69&y=112&w=622&h=275

http://www.portafontium.cz/iipimage/30060926/cizkov-05_1281-n?x=83&y=228&w=622&h=275


oo : Matěj + Františka Portová

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=BD9448324E774589BB638BF5D702C521&scan=280#scan280

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=BD9448324E774589BB638BF5D702C521&scan=275#scan275http://www.portafontium.cz/iipimage/30070549/zvikovec-06_0140-o?x=301&y=515&w=607&h=269

http://www.portafontium.cz/iipimage/30070549/zvikovec-06_1050-o?x=329&y=100&w=611&h=270

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6477/71

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7940/32https://www.portafontium.eu/iipimage/30070858/pradlo-10_2180-n?x=349&y=371&w=709&h=389

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070858/pradlo-10_2380-n?x=390&y=429&w=638&h=350

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070858/pradlo-10_2390-n?x=355&y=89&w=689&h=378

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071270/pradlo-11_1150-o?x=-16&y=79&w=1126&h=618https://www.portafontium.eu/iipimage/30067574/prusiny-08_0200-o?x=375&y=543&w=625&h=276

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067575/prusiny-09_2270-n?x=21&y=45&w=607&h=268

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067575/prusiny-09_2370-n?x=104&y=217&w=504&h=223


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10459/116


remenar

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12733/102

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067203/plzen-019_2850-n?x=303&y=329&w=530&h=291


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7921/218


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070549/zvikovec-06_1050-o?x=422&y=66&w=620&h=270


https://digi.ceskearchivy.cz/4863/32/2075/1733/55/0


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3932/303


https://www.portafontium.eu/iipimage/30067649/predslav-14_0670-n?x=58&y=440&w=722&h=315

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067648/predslav-13_0150-n?x=23&y=313&w=867&h=380

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067648/predslav-13_0180-o?x=390&y=125&w=605&h=265

https://www.portafontium.eu/iipimage/30073872/predslav-18_0240-z?x=-7&y=41&w=746&h=409

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069534/tenovice-10_1230-o?x=-91&y=130&w=1064&h=584

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069534/tenovice-10_1320-o?x=-91&y=130&w=1064&h=584

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069534/tenovice-10_1430-o?x=-103&y=113&w=1058&h=581

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu