Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Leigner/Leugner

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vojtěch -

oo : Vojtěch Leigner + Marie Šmídová - Lounovice nebo Hořovice / Mukařov-PH 07 / 43


Jan - 10.2.1791 Lazsko 22 / Slivice 06 / 38 / Vojtěch leigner svobodný právní posel příchozí, pocházející z netvořic, matka: Marie Šmídová rozená

František - 1799

oo : František Leîgner + Barbora Hartmanová - 3.2.1823 Otravdovice 12 / Neustupov 12 / 36 / Franz Leigner podany do Stupov, 24-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Václava Hartmana podruha a matky Marie, 22-0-0, svob.


Jan - 8.9.1824 Neustupov 82 / Neustupov 11 / 69 / František Leigner pohodný ze Stupčoc, matka: Barbora dcera Václava Hartmana a Mariany

Josef - 7.1.1830 Neustupov 83 / Neustupov 19 / 55 / František Leikner podruch pohodnicky se zdržující u Jsoefa Šnýla? pohodníka z Neustupovské obce, syn Vojtěcha Laiknera pohodníka z Lounovic a matky Marie rozené Šmídové z Hořovic, matka: Barbora dcera Václava hartmana pohodníka ze Křtěnovic a matky Marie rozené Piskáčkové z Mulčic panství Zleckého

oo : Josef Leigner + Karolína Bradáčová - možná Libeň nebo Karlín, / hledám Kácov 43 / 11


Jan - 8.11.1852 Zechov 2 / Arnoštovice 08 / 353 / Leugner Josef svetem jdoucí obchodník kameného hrnčířského nádovbí ze Soušic podkraje benešovského,okresu Vlašimského syn Františka Leugnera komedianta a najmeníka z Neustupova 80 bývalého kraje tábora a Barbory rozené hartmanové drnomistrovské dcerky z Kamené Lhoty, matka: Leugnerova karolína dcera Jana Bradáče komedianta z Libeč podkraje Karlínského u Prahy a Barbory rozené Rezkové z Miskovic, kraje táborského

oo : Jan Leigner + Cecílie Flegrová - 14.4.1874 Heřmanice 10 / Arnoštovice 23 / 73 / Leugner Jan světem jdoucí v obci Smilkovské se často zdržující komediant syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Sančic 29 okr. Benešovský a matky karoliny dcery Jana Bradáče komedianta z Libně a Barbory rozené Rezkové z Miskovic u Tábora,. 22-0-0, svob. nevěsta: Flegrova Cecílie dcera Jana Flegra světem jdoucího komedianta rodem ze Záborné lhoty 4, pasntví Starý Knín a matky Anny dcery Jana Edra komedianta z Kasové Hory a Anny rozené Holzknechtové ze Selčan, 28-0-0, svob.


Josefa Marie - 6.8.1875 Líštěnec 1 / Arnoštovice 22 / 210 / Leugner Jan světem jdoucí komediant syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Soušic 29, okr. benešovský a Karoliny rozneé Bradáčové komediantské dcerky z Libně, matka: Leugnerová Cecílie dcera Jana Flegra komedianta světem jsoucího rodem ze Záborné Lhoty 4 bývalého Starého Knína panství a Anny rodem Edrové komediantské dcerky z Kasové Hory

Václav - 4.6.1880 Bílkovice 44 / Radošovice 12 / 26 / Leugner Jan, odmkař z Bílkovic 44, syn Josefa Leugnera komedianta ze Soušic 29 a matky Karolíny rozneé Bradáčovy z Libně, matka: Cecílie, dcera Jana Flegra komedianta ze Záborné Lhoty 4, okr. Příbram a matky + Anny rozené Edrovy z Kosové Hory

4.8.1883 Dlouhá lhota / Neveklov 18 / 170 / Laikner(Leugner Václava leugnera handlíře v hrnčířském nádobí z Koutů u Votic a Cecílie rodem Pfleger ze Lhoty Záborné , nar. 4.6.1880 fara Radošovice, 3-6-0

Emanuel - 14.12.1884 Kouty 3 / Arnoštovice 22 / 178 / Leugner Jan světem jdoucí obchodník v kameném nádobí syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Soušic 29, okr. benešovský a Karoliny rozneé Bradáčové z Libně, matka: Leugnerová Cecílie dcera Jana Floriana světem jsoucí obchodník rodem ze Záborné Lhoty 4 u Knína a Anny rodem Edrové komediantské dcerky z Kasové Hory

20.4.1885 Kosova Hora

Marie - 21.5.1886 Petrovice 30 / Petrovice-PB 25 / 59 / Leugner Jan kramář ze Soušic 4 synJosefa Leugnera domkaře ze Soušic 4 a matky karolíny roz. Bradačovy z Karlína, matka: Cecílie dcera jana Pflegra domkaře ze Zaborné Lhoty a matky Anny roz. Edrovy z Jiřic.

oo : Josef Horák + Marie Leignerová - 22.2.1909 U sv. Apolináře, Praha / AP O7 / 310 / Horák Josef opatrovník Praze 460/2 roz. Dašicích 217 dne 17.8.1879, přísl. do Ředice , okr.Pardubice, amnž. syn Františka Horáka dělníka z Dašic a MAtyldy roz. Schmoranzer z Dašic, všichni kat. 29-0-0, svob. nevěsta: Leugnerová Marie opatrovnice v Praze 460/II nar. v Petrovicích 30, o. Sedlčan, mžl. dcera Jana Leugnera obchodníka v Borotíně , Cecílie roz. Pflegrové z Záb. Lhoty, nar. 21.5.1886, 22-0-0, sovb.


Anna -

oo : Jan Florián + Anna Leignerová - před 1852 / hledám Kácov 47 /11 -12 / Kácov 43 / 6 nic / Soutice 212 / 9

on: 11.3.1873 Červený Újezd 3 / Červený Újezd 12 / 29 / Jan Florián světem jdoucí komediant , syn Václava Floriána a veroniky Urbanovy , manžel Anny r. leigner ze Soutic, patřící k benešovsku, 70-0-0


Václav - 27.9.1851 Červený Újezd 11 / Červený Újezd 23 / 110 / Jan Florian světem doucí komediant zdržující se v Červenem Ujezdě 11 syn Václava Floriana komedianta matky Veroniky rozené Urbanové z Čisté? patřící k obci S?ulkovské podkkraji a soudu Votickému, matka: Anna dcera Leijnera Františka kramáře ze vsi Soutice podkraje Benešovského a matky Barbory rozené Hartmanové ze Soutic


Kateřina -

oo : Josef Tříška + Kateřina Leignerová - před 1851 nebyla to fara neustupov

potomci v rodokmenu Tříška


Kateřina - -


Marie - 17.1.1829 Bělice 29 / Bělice 05 / 17 / Kateřina Leugner příchozí osoba dcera Vojtěcha Leugnera pohodného ho Lešan a matky marie patřící k


NEZAŘAZENO DO RODOKMENUSoutice 22

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu