Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Leigner/Leugner

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vojtěch - lexikon neví

oo : Vojtěch Leigner + Marie Šmídová - lexikon neví / Lounovice nebo Hořovice / Mukařov-PH 07 / 43

on: před 1831 heldat louňovice, Hořovice


hledám Jesenice-PB 09 / 69-71 / Soutice 21 / 44-46 / Soutice 22 / 17


Jan - 10.2.1791 Lazsko 22 / Slivice 06 / 38 / Vojtěch leigner svobodný právní posel příchozí, pocházející z netvořic, matka: Marie Šmídová rozená

František - 8.11.1799 Lovčice 8 / Jesenice-PB 09 / 71 / Leugner Vojtěch pacholek pohodného ze , matka: Marie roz. Schmidt z Kocenic svodobníků oba

oo : František Leîgner + Barbora Hartmanová - 3.2.1823 Otravdovice 12 / Neustupov 12 / 36 / Franz Leigner podany do Stupov, 24-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Václava Hartmana podruha a matky Marie, 22-0-0, svob.

on: lexikon neví / Soutice 23 / 35-36

ona: lexikon neví


Anna - 1822 lexikon ví

oo : Jan Florián + Anna Leignerová - lexikon neví / před 1852 / hledám Kácov 47 /11 -12 / Kácov 43 / 6 nic / Soutice 212 / 9

on: 11.3.1873 Červený Újezd 3 / Červený Újezd 12 / 29 / Jan Florián světem jdoucí komediant , syn Václava Floriána a veroniky Urbanovy , manžel Anny r. leigner ze Soutic, patřící k benešovsku, 70-0-0


Václav - 27.9.1851 Červený Újezd 11 / Červený Újezd 23 / 110 / Jan Florian světem doucí komediant zdržující se v Červenem Ujezdě 11 syn Václava Floriana komedianta matky Veroniky rozené Urbanové z Čisté? patřící k obci S?ulkovské podkkraji a soudu Votickému, matka: Anna dcera Leijnera Františka kramáře ze vsi Soutice podkraje Benešovského a matky Barbory rozené Hartmanové ze Soutic


Jan - 8.9.1824 Neustupov 82 / Neustupov 11 / 69 / František Leigner pohodný ze Stupčoc, matka: Barbora dcera Václava Hartmana a Mariany

2.1.1826 Buchov 4 / Veliš 05 / 66 / Jan vlastní syn Františka Leignera pohodného z Buchova podaní k pasntví aneb čtvrti svobodnickej Stupči berounského kraje a matky toho dítěte Barbory dcery Václava Hartmana pohodného z N 4, 1-6-0

Kateřina - 1826 lexikon ví

oo : Josef Tříška + Kateřina Leignerová - 1848 lexikon ví

potomci v rodokmenu Tříška


Josef - 7.1.1830 Neustupov 83 / Neustupov 19 / 55 / František Leikner podruch pohodnicky se zdržující u Jsoefa Šnýla? pohodníka z Neustupovské obce, syn Vojtěcha Laiknera pohodníka z Lounovic a matky Marie rozené Šmídové z Hořovic, matka: Barbora dcera Václava hartmana pohodníka ze Křtěnovic a matky Marie rozené Piskáčkové z Mulčic panství Zleckého

oo : Josef Leigner + Karolína Bradáčová - 5.2.1850 Zboží 97 / Sázavka 2549 (poř.č. 9056), 1835-1850 / 84 / Josef Leugner komediant, manželský syn Františka Leugnera komedianta a nájmeníka z Neustupova 83, Táborského kraje a jeho manželky Barbory dcery Václava Hartmana pohodného z Křenovic 7 a jeho manželky Marie rozneé Piskáček z Malčic 18, statek Zelč, 30-0-0, svob. , nevěstA: Karolína manželská dcera Jana Bradače komedianta z Libně 8 a jeho manželky Barbory rozené Pesek z Miškovic 3, kraje KOuřimského a jeho manželky Anny rozené Kreiza vinaře z Bonic , kraje Rakovnického , 31-0-0, svob.


Jan - 8.11.1852 Zechov 2 / Arnoštovice 08 / 353 / Leugner Josef svetem jdoucí obchodník kameného hrnčířského nádovbí ze Soušic podkraje benešovského,okresu Vlašimského syn Františka Leugnera komedianta a najmeníka z Neustupova 80 bývalého kraje tábora a Barbory rozené hartmanové drnomistrovské dcerky z Kamené Lhoty, matka: Leugnerova karolína dcera Jana Bradáče komedianta z Libeč podkraje Karlínského u Prahy a Barbory rozené Rezkové z Miskovic, kraje táborského

oo : Jan Leigner + Cecílie Flegrová - 14.4.1874 Heřmanice 10 / Arnoštovice 23 / 73 / Leugner Jan světem jdoucí v obci Smilkovské se často zdržující komediant syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Sančic 29 okr. Benešovský a matky karoliny dcery Jana Bradáče komedianta z Libně a Barbory rozené Rezkové z Miskovic u Tábora,. 22-0-0, svob. nevěsta: Flegrova Cecílie dcera Jana Flegra světem jdoucího komedianta rodem ze Záborné lhoty 4, pasntví Starý Knín a matky Anny dcery Jana Edra komedianta z Kasové Hory a Anny rozené Holzknechtové ze Selčan, 28-0-0, svob.


Josefa Marie - 6.8.1875 Líštěnec 1 / Arnoštovice 22 / 210 / Leugner Jan světem jdoucí komediant syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Soušic 29, okr. benešovský a Karoliny rozneé Bradáčové komediantské dcerky z Libně, matka: Leugnerová Cecílie dcera Jana Flegra komedianta světem jsoucího rodem ze Záborné Lhoty 4 bývalého Starého Knína panství a Anny rodem Edrové komediantské dcerky z Kasové Hory

Václav - 4.6.1880 Bílkovice 44 / Radošovice 12 / 26 / Leugner Jan, odmkař z Bílkovic 44, syn Josefa Leugnera komedianta ze Soušic 29 a matky Karolíny rozneé Bradáčovy z Libně, matka: Cecílie, dcera Jana Flegra komedianta ze Záborné Lhoty 4, okr. Příbram a matky + Anny rozené Edrovy z Kosové Hory

4.8.1883 Dlouhá lhota / Neveklov 18 / 170 / Laikner(Leugner Václava leugnera handlíře v hrnčířském nádobí z Koutů u Votic a Cecílie rodem Pfleger ze Lhoty Záborné , nar. 4.6.1880 fara Radošovice, 3-6-0

Emanuel - 14.12.1884 Kouty 3 / Arnoštovice 22 / 178 / Leugner Jan světem jdoucí obchodník v kameném nádobí syn Josefa Leugnera komedianta rodem ze Soušic 29, okr. benešovský a Karoliny rozneé Bradáčové z Libně, matka: Leugnerová Cecílie dcera Jana Floriana světem jsoucí obchodník rodem ze Záborné Lhoty 4 u Knína a Anny rodem Edrové komediantské dcerky z Kasové Hory

20.4.1885 Kosova Hora

Marie - 21.5.1886 Petrovice 30 / Petrovice-PB 25 / 59 / Leugner Jan kramář ze Soušic 4 synJosefa Leugnera domkaře ze Soušic 4 a matky karolíny roz. Bradačovy z Karlína, matka: Cecílie dcera jana Pflegra domkaře ze Zaborné Lhoty a matky Anny roz. Edrovy z Jiřic.

oo : Josef Horák + Marie Leignerová - 22.2.1909 U sv. Apolináře, Praha / AP O7 / 310 / Horák Josef opatrovník Praze 460/2 roz. Dašicích 217 dne 17.8.1879, přísl. do Ředice , okr.Pardubice, amnž. syn Františka Horáka dělníka z Dašic a MAtyldy roz. Schmoranzer z Dašic, všichni kat. 29-0-0, svob. nevěsta: Leugnerová Marie opatrovnice v Praze 460/II nar. v Petrovicích 30, o. Sedlčan, mžl. dcera Jana Leugnera obchodníka v Borotíně , Cecílie roz. Pflegrové z Záb. Lhoty, nar. 21.5.1886, 22-0-0, sovb.


Ignác - 23.11.1867 Býkovice 9 / Třebešice 11 / 254 / Leugner Josef komediant cestující ze Soušic , Vlašimského okresu Tábor dle vysvědčení od c.k. okres. úřadu z Vlašimi 25, syn Franz Leugner nájemníka v Neustupově 83, okr. Tábor a jeho manželky Barbory rodem Hartmann z Postupic okresu benešov, matka: Karolína dle listu oddavek fary Smrdovské 6.2.1850 dcera Jana Bradáče komedianta z Libně u Prahy a jeho manželky Barbory rodem Resek z Miskovic na Libensku u Prahy

3.3.1873 Soutice 23 / Soutice 15 / 40 / Laigner(Laitner) Ignác manžl. syn Josefa komedianta ze Soušic , okr. Vlašim a Karolíny rodem Bradáčové z Poříčí narozen v Bejkovicích u Třebešicm, 4-6-0, neštovice

Františka - 18.9.1870 Býkovice 15 / Třebešice 11 / 258 / Leigner Josef komediant cestující ze Soušic, Vlašimského okresu Tábor dle vysvědčení od c.k. okres. úřadu z Vlašimi ddo 15.2.1867, syn Františka Leignera komedianta v Neustupově 83, okr. Tábor a jeho manželky Barbory rodem Hartmann z Postupic okresu benešov, matka: Karolína dle listu oddavek fary Smrdovské 6.2.1850 dcera Jana Bradáče komedianta z Libně u Prahy a jeho manželky Barbory rodem Reškové v Miskovicích 3 u Prahy, kmotr Antonín Březina šleifíř z Míchovic


Marie - 6.5.1837 Klokočov 10, okr. Havlíčkův Brod / SOA Hradec Kralove sig. 2940 N 1836-1871 / pag. 8 snimek 10 / František Leigner katolík, domkař a pohodný v Klokočově syn vlastní po + Vojtěchovi Leignerovi domkaři a pohodným od Čimě 7 téhož statku , manželky jeho Barbory rozzené Šmidl z města Březnice 30, krajeberounského, matka: Barbora katolička dcera Václava hartmana pohodnýho v Neustupově 4, manželky jeho Marie rozené Piskáček pohodný z Hořešníka města N39, kraje Táborského

Františka - 20.8.1840 Chyšná 31 / Onšov 6 / 89 / František Leigner vassenmeister z Chyšný pooddaný Dolnokralovic syn + Vojtěcha Leigner wasenmeister z Lauňovic a matky + Marie dcery Jakoba Filingru? ovčáka z Hořovic, matka: Barbora dcera Vácalva Hartman podruha z Neustupova 1 a matky + Marie

24.8.1840 Chyšná 31 / Onšov 13 / 148 / Františka vlastní dcera Františka Leignera wasenmeistera z Chyšný, 0-0-6

Františka - 25.1.1842 Chyšná 31 / Onšov 6 / 91 / František Leügner drnomistr v Chyšné syn + Vojtěcha Leignera drního mistra v Chyšném a matky + Marie dcery + Jakuba Šnýdla drního mistra z Netvořic, panství Lešanovského, matka: Barbo dcera Václava Hartmana drního mistra z Neustupova téhož statku a matky + Marie dcery + Jakuba Holzhauera drního mistra ve Voticích panství Votického

oo : Antonín Březina + Františka Leignerová - 21.6.1870 Mnichovice / lexikon ví

potomci v rodokmenu Březina


František - 16.8.1846 Chyšná 31 / Onšov 6 / 94 / František Leügner drnomistr poddaný k dolno malovic, Čáslav kraje syn + Vojtěcha Laignera též drnomistra v Chyšném a matky Marie rozené Jakub Šmídl drnomistr v Netvořic, pasntví Lešanovské, matka: Barbora dcera Václava hartmana travního mistra v Neustupově téhož panství a matky Marie rozneé jakub Holzhauser travního mista v Voticích

1846 hledám Onšov 14 / 5-37


Kateřina - 1806


Marie - 17.1.1829 Bělice 29 / Bělice 05 / 17 / Kateřina Leugner příchozí osoba dcera Vojtěcha Leugnera pohodného ho Lešan a matky marie patřící k


oo : Vojtěch Schlehofer + Kateřina Leignerová - 20.5.1833 Kácov 29, okr. Kutná Hora / Kácov 14 / 45 / Vojtěch Šlehofr syn Anny Šlehofrové podruhyně Malovic svobodné čtvrti kraje Táborského v Stušicích bydlící, 25-0-0, svob. , nevěstA: Kateřina cera Vojtěcha Leignera drnommistra z Netvořic městečka v Bnerounském kraji , matky Marie roz. Schmidl z Čimý?, 27-0-0, svob.

potomci v rodokmenu SchlehoferNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu