Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Leitner

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Tobiáš - 1663

oo : Tobiáš Leitner + Alžběta - hledám Nové Strašecí 02 / 160¨nic

ona: 3.9.1734 Řevničov / Nové Strašecí 03 / 205 / Alžběta manželka Tobiáše Legtnera maje věku okolo 45-0-0

on: 5.6.1739 Řevničov / Nové Strašecí 03 / 208 / DObiaš Leytner mendici Kruschovicy confehsy an mortuus sive vivy Řenčovium advecty? mili :? constabat 76-0-0


Bartoloměj - 1709 / hledám Nové strašecí 02 / 155 nic

oo : Bartoloměj Leitner + Alžběta Ryslinková - 14.10.1738 Nové Strašecí / Nové Strašecí 03 / 195 / poctivý mládenec Bartoloměj syn Tobiáše Leytnera s poctivou vdovou Alřbětou po neb. Václavovi Ryslinkovi


Václav - 1738

17.6.1739 Řevničov / Nové Strašecí 03 / 208 / Václav syn Bartoloměje Leytnera stáří 2-0-0

Jakub - 13.7.1743 Řevničov / Nové Strašecí 03 / 185 / z otce Bartoloměje Leitnera a z Alžběty mateře

oo : Jakub Leitner + Anna Štěpánková - 2.8.1768 Mladotice / Žebnice 04 / 227 / honestus et probus juvenis Jacobus Leitner negotiator in Divesch homoliber et vagus , legitimus filius honesti et probi Viri Bartoloměi Leitner parites negotiatoris et liberi cum honesta et devota? virgine Anna Stiepenakova relicta filia legitima post defunctum honestum dominum Joannem Stiepanek quondam civem Neo-Pragensem et negotiatorem liberum et nunquam alicni Ma??? subsectra in ecclesia parochiali S. Jacobi i Ziebnicz, prahente, svedci: Josepho Stiepanek fratra sponse, virginibus Catharina Stiepankova sorore sponhe

on: 10.12.1793 Čívice 8 / Planá (PS) 06 / 44 / Jacobus Leitner krämer, 52-0-0

ona: před 1825 / hledám Planá (PS) 04 / 268-329 / Planá (PS) 06 / 42-53


Magdalena - 1773

10.11.1776 Čívice / Planá (PS) 04 / 268 / Magdalena filia Laitner Jacobi inquil ex pago Čivic, 3-0-0

Viktorín - 29.5.1775 Mladotice 43 / Radnice (RO) 07 / 8 / Laytner Jacobus kramer ex pago Mlacz, sub. Plasi cum M.Anna, probavit libertatem 13.5.1777 svědek Vicotrinus Kelner ex Duchovitz?

oo : Viktorín Leitner + Barbora Vavroušková - 11.6.1793 Na pátku 26, Rokycany / Rokycany 20 / 41 / Viktorin Leitner, 18-0-0, svob. nevěsta: Barbara Vavroušková , 16-0-0, svob.

on: 5.10.1842 Na pátku 127, Rokycany / Rokycany 31 / 217 / Viktorin Leitner mešťan a kramář z Rokycan rozený v Čivicích panství Planý, 70-0-0

ona: 18.11.1854 na pátku 14, Rokycany / Rokycany 33 / 120 / Barbora Leitnerová vdova po + Viktorinu Leitnerovi měšťanu a kramáři v rokycanech, 81-0-0

hledám děti Plzeň 046 / 136P-140L / Liblín 05 / 102 nic / Blovice 37 / 97-98L / Rokycany 05 / 188-189 /


Eva - 24.12.1795 Rokycany 3 / Rokycany 07 / 19 / Wiktorin Leitner schnitzwäre handler, matka: Barbara Wawrauschin

oo : Antonín Chaloupka + Eva Leitnerová - 17.2.1817 Na pátku 19, Rokycany / Rokycany 22 / 13 / Antonín Chaloupka syn Josefa Chaloupky statkáře z Neudorfu a mateře Terezie Pokové z neudorfu z panství knížete Lichtensteina, 24-0-0, svob. nevěsta: Eva dcera Vyktorina měšťana z Rokycan a mateře Barbory Wavrouškové též z rokycan 127 na pátku, 20-0-0, svob.

on: před lednem 1834

potomci v rodokmenu Chaloupka


Jan Leitner - 23.1.1834 Rokycany 81 / Rokycany 11 / 285 / otec nenpsán, matka: Eva vdova po + Antonínovi Chaloupkovi dcera Viktorína Leitnera handlíře v Rokycanech 127 a mateře Barbory Wawroušek z Rokycan 138


oo : Matěj Holzäpfel + Eva Leitnerová - 13.2.1838 předměstí, Rokycany / Rokycany 22 / 133 / Matěj Holzäpfel obchodník z Mirovic 67 nyní měšťan z Rokycan syn Josefa Holzäpla kramáře z Mirovic 67 a spolu měšťana a Marie rozneé Sedmihradské z Labuti, 32-0-0, svob. nevěsta: Eva Chalupková vdova po + Antonína Chaloupkovi měšťanu a obchodníkovi z Rokycan 81 dcera Viktorína Laitnera obchodníka a měš´tana z rokycan a Barbory roz. Vavrouškové z Radkycan, 42-0-0, vdova, zemřel asi v Miroviích

ona: 28.3.1875 Rokycany 33 / Rokycany 33 / 395 / eva vdova po + Matěji Holzapflovi obchodníku a měšťana z rokycan, 78-0-0


Damián - 1797 nejsou to Rokycany / Spálené Poříčí 07 / 66-67 96 103 114 / Blovice 37 / 97 / Blovice 12 / 106 / Starý plzenec 44 / 129P-130L / Mirošov 06 / 205 / Starý Rožmitál 24 / -30 / Chválenice 02 / 34-36 / Mešno 05 / 35-36 / Seč 07 / 19 / Prusiny 06 / Hředle 02 nic / Hředle 04 / 108 / Planá to taky neni / Žebnice 06 / hledám 35-58 / Mečín 12 / 51

oo : Damián Leitner + Marie Růžičková - hledám Rokycany 22 / 255 nic / Brandýs nad Labem 57 / 33 nic / Poříčany 05 / 86 nic /

ona: před 1847 hledám Rokycany 33 / 500


Barbora - 20.6.1833 Poříčany 57 / Poříčany 04 / 23 / Damian Leitner schleifmansamller? syn p- Viktorína a Barbory Leitner též handlíře v střižnym zboží měšťana v Rokycanech, matka: Marie dcera p. Josefa Růžičky handlíře a měš´tana brandejského , matky Anny rozené N.N. Kafusový? z Říčan

Damián Kosmas - 20.8.1834 Poříčany 57 / Poříčany 04 / 27 / Damian Leitner handlíř v loketním zboží, syn pana Viktorína a Barbora Leitner handlíře též v loketním zboží v městečku Rokycanech, matka:: Marie dcera Josefa Růžičky handlíře v loketním zboží a matky Anny rozené Kalfusovy obchodníka z Říčan

Kateřina - 15.4.1836 Poříčany. Pozn. Zřejmě v Poříčanech pouze zapsána, ale fakticky narozena ve farnosti Sadská / Poříčany 04 / 32 / Damian Leitner handlíř v Poříčanech syn V. Letinera a matky V: z Rokycan , matka: Marie dcera Jsoefa a Anny Růžičky handlíře a obchodníka v Poříčanech , matky rozené Matěj N. Kalfusovy obchodnika z Čistý

Josef - 25.2.1837 Poříčany 57 / Poříčany 04 / 33 / Damian Leitner handlíř v loketním zboží, ten čas bydlící v Poříčanech syn pana Viktorína a Barbara Leitner téhož zboží handlíře v Rokycanech, matka: Maria dcera Josefa + Růžičky handlíře v Poříčanech matky Anny rozená NN Kalfusový obchodníka z Říčan

oo : Josef Leitner + Anna Schleerová - 17.11.1873 Praha, v kostele sv. Štěpána / ŠT O12 / 184 / Josef Leitner nadstrážník c.k. stráže bezpečnostní v Praze rodilý z Pořičan českobrodského okresu syn Damian Leitnera obchodníka a měšťana v Rokycanech a matky Marie roz. Růžička z Poříčan, 25.2.1837 Poříčany, 36-0-0, svob. nevěsta: Anna Schleer rodilá z Prahy manž. dcera Václava Schleera zednického pomocníka v Praze rodilého z Kral. Hradce a matky Marie roz. Kocourek z prahy, nra. 28.6.1842 Podskal v Praze, svob. 31-0-0


Marie - cca *1874, Praha

Anna - cca *1876, Praha

Karel - cca *1878, Praha

Julie - cca *1881, Praha

Kamil - cca *1887, Praha


Jan Nepomucký - 8.2.1839 Poříčany 19 / Poříčany 04 / 39 / Damian leitner kramář z Poříčan syn Vyktorína Leitnera kramáře z Rokycan Plzeňského kraje N127, matky Barbory rozený Vavroušek z Rokycan 127, matka: Marie dcera + Josefa Růžičky kramáře z Poříčan 57, matky Anny rozený Kalfus z Poříčan 57

Anna - 7.6.1840 Poříčany 19 / Poříčany 04 / 43 / Daian Leitner handlíř v loketním zboží v Poříčanech měš´tan z Rokycan syn Vyktroína Leitnera handlíře a měšťana z Rokycan 127, matky Barbory rozený Vavroušek z Rokycan 127, matka: Marie dcera po + Josefu Růžičkovi handlíře v loketním zboží v Poříčanech 57 matky Anny rozneé Kalfus z Přerova?

František Serafínský - 13.3.1842 Poříčany 19 / Poříčany 04 / 48 / Damian Leitner kupec v loketním zboží syn Viktorína Leitner měšťana z Rokycan 127 matky Barboray rozený Vavroušek z Rokycan 127, matka: Marie dcera po + Josefa Růžičkovi kramáři z Poříčan 57 matky Anny rozený Kalfus z Kauřima?


oo : Damián Leitner + Magdalena Žišková 1.7.1847 Rokycany 62 / Rokycany 23 / 66 / Damian Leitner měšťan a obchodník v střizném zboží v Rokycanech syn + Viktorína Leitnera měš´tana a obchodníka v střižném zboží z rokycan 62 a barbory rozené Wawrouškové z rokycan 62, 50-0-0, vdovec, Magdalena Žišková dcera Josefa Žišky kapitulanta vysloužilého a obchodníka v drobném zboží ze Švihova panství Chudenic 70 a Anny rozneé Hessové ze Švihova 70, 25-0-0, svob.

on: před 1.7.1851


Matěj - 1.5.1849 Mirotice 68 / Mirotice 10 / 26 / Damian Laitner kramář z rokycan syn + Viktorína Leitnera kramáře v Rokycanech a matkky Barbory roz. Vavroušek z Rokycan, matka: Magdalena dcera Josefa Žišky kramáře v Klatovech a matky Anny roz. Hes ze Švihova, sv: Mathyas Holzepl handlíř z Rokycan , barbora Kyliánová handlířka z Zbirova, dítě podruhé oddáno u sv. Apolináře v Praze II 23.2.1914 byl týž jako vdovec tam s Miloslavou Vranovou ze Sezemic ok. Pardubice

oo : Matěj Leitner + Justína Hospodská - 18.8.1874 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 18 / Matěj leitner obchodník ve střižném zboží v Rokycanech 124 syn Damiana Leitnera obchodníka v střižném zboží z Rokycan 124 a manželky jeho Majdaleny dcery Josefa Žišky obchodníka z Klatov, 25-3-0, nar. 1.5.1849 Mirotice, svob. nevěsta: Justina dcera Josefa Hospodskýho obchondíka v střižném zboží v nepomuku 23 a manž. Terezie dcery Antonína Dražskýho tkadlce v Klatovech, 18-10-0, nar.8.10.1855 Klatovy

ona: 29.6.1893 Rokycany 124 / Nepomuk 25 / 596 / Justina Leitnerová manželka Matěje Leitnera obchodníka v rokycanech 124 ordem Hospodská z Nepomuku, 37-0-0, v manželksém 19 roku, tubera

1880 - Nepomuk 23Podle sčítání https://www.portafontium.eu/iipimage/34506988/soap-pj_00302_census-1880-nepomuk-cp023_0110

1890 - Nepomuk 23podle sčítání https://www.portafontium.eu/iipimage/34513222/soap-pj_00302_census-1890-nepomuk-cp023_0080


Josef - 24.11.1875 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 164 / Matěj Leitner obchodník v strižném zboží v nepomuku 23 syn Damiana Leitnera obchodníka v střižném zboží z Rokycan 124 a jeho manželky Majdaleny rodem Žiškové z Klatov, matka: Justína dcera Josfa Hospodského obchodníka v střižném zboží z Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražské z Klatov,

24.11.1875 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 454 / Josef syn matěje Leitnera obchodníka v strižném zboží z nepomuku 23 a manželky Justiny rod. hospodské z Nepomuku 0-0-0

Jindřich - 15.7.1877 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 188 / Matěj Leitner obchodník v strižném zboží v nepomuku 23 syn Damiana Leitnera obchodníka v střižném zboží z Rokycan 124 a jeho manželky Majdaleny rodem Žiškové z Klatov, matka: Justína dcera Josfa Hospodského obchodníka v střižném zboží z Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražské z Klatov,

16.11.1893 Rokycany

Zdeňka - 24.2.1879 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 216 / Matěj leitner obchodník ve střižném zboží v nepomuku 23, manž. syn Damiana Leitnera obchodníka ve střižném zboží v Rokycanech 124 a jeho manželky Majdaleny rodem Žiška z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchodníka v střižném zboží v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

oo : ? Kříž + Zdeňka Lietnerová - po roce 1896 žila v Bratislavě


Josef - 6.2.1881 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 249 / Matěj leitner obchodník ve střižném zboží v nepomuku 23, manž. syn Damiana Leitnera obchodníka ve střižném zboží v Rokycanech 124 a jeho manželky Majdaleny rodem Žiška z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchodníka v střižném zboží v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

2.3.1899 Rokycany / dohledat

Božena - 16.2.1883 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 280 / Matěj Leitner obchodník v nepomuku 23, manž. syn Damiana Letinera obchodníka v rokycanech 124 a Majdaleny rodem Žižkovy z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchondíka v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

31.5.1883 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 524 / Božena leitnerová manželská dcera Matěje Leitnera obchodníka v nepomuku 23 a jeho manželky Justýny rodem Hospodský z Nepomuku , z dvojčat, 4-0-0

Růžena - 16.2.1883 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 280 / Matěj Leitner obchodník v nepomuku 23, manž. syn Damiana Letinera obchodníka v rokycanech 124 a Majdaleny rodem Žižkovy z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchondíka v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

7.8.1883 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 526 / Růžena Leitnerová (dvojče) manželská dcera Matěje leitnera obchondíka v Nepomuku 23 ajeoh manželky Justiny rodem Hospodský z Nepomuku 23, 0-5-23

Anna - 29.8.1884 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 301 / Matěj Leitner obchodník v nepomuku 23, manž. syn Damiana Letinera obchodníka v rokycanech 124 a Majdaleny rodem Žižkovy z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchondíka v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

Karel - 5.9.1886 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 321 / Matěj Leitner obchodník v nepomuku 23, manž. syn Damiana Letinera obchodníka v rokycanech 124 a Majdaleny rodem Žižkovy z Klatov, matka: Justina manž. dcera Josefa Hospodskýho obchondíka v Nepomuku 23 a jeho manželky Terezie rodem Dražský z Klatov

15.2.1888 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 563 / Karel Leitner manželský syn Matěje leitnera obchondíka v Nepomuku 23 ajeoh manželky Justiny rodem Hospodský z Nepomuku 23, 1-5-10

Marie Marta - 26.7.1888

30.7.1888 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 567 / Marie Amrta Leitnerová manž. dcera Matěje Leitnera obchodníka z Nepomuku 23 a jeho manželky Justíny rodem Hospodský 0-0-4

Mrtvá dcera - 3.1.1891 Nepomuk 23

3.1.1891 Nepomuk 23 / Nepomuk 25 / 582 / mrtvě narozená manželská dcera Matěje Leitnera obchodníka v Nepomuku 23 a jeho manželky Justiny rodem Hospodský z Nepomuku, 0-0-0


oo : Matěj Leitner + Miloslava Vránová - 23.2.1914 u Sv. Apolináře, Praha / AP O8 1913-1933 / 25 / Leitner Matyáš majitel realit a měšťan v Rokycanech 124 rozen v Miroticích 68 u Písku manž. syn kat. rod. + Damiana Leitnera obchodníka v rokycanech a Magdaleny rod. Žižkové z Klatov, nra. 1.5.1849, vdovec, 64-0-0, nevěsta: Vrána Miloslava soukromnice z Ústí nad Labem 23, rozená v Sezemicích u Pardubic manž. dcera kat. rod. emila Vrány mistracukrovaru Ústí nad labem a Anny roz. Junek z Mochova u Č. Brodu, nar. 11.4.1876, 37-0-0,s vob. svědek: kamil letiner účetní velkdrogerie Praha II487


Barbora - ?.4.1850

1.7.1851 Rokycany 144 / Rokycany 33 / 88 / Barbora Leitnerová dcera po + Damianu Leitnerovi kramáři z Rokycan, 1-3-0


Dorota - 7.5.1800 Nepomuk / Nepomuk 23 / 133 / Viktorín Leitner kramář z Rokycan , matka: Barbora Vavroušková z Rokytcan

Terezie - 25.9.1804 Nepomuk 128 / Nepomuk 23 / 146 / Viktorín Leitner kramář z Rokycan 124 , matka: Barbora Vavroušková z Rokytcan

Johana - 31.10.1806 Na pátku 43, Rokycany / Rokycany 07 / 226 / Victorius Leitner kramář, matka: Barbara Wawroušková z Rokytzan dcera Josefa Wawrouška kramáře a Kateřiny Pytelkovi z Vejprnic

František Kajetán - 7.8.1814 Slaný 74 / Slaný 09 / 130 / Viktorin leitner burger und kramer von Metschin Klattnauer kraises, matka: Barbora geb. Vavrouschkin von Rokytzan

Johana - 13.5.1818 Na pátku 128, Rokycany / Rokycany 09 / 177 / Viktorín leitner měšťan a handlíř , barbora dcera Josefa Vavrouška měšťana a handlíře z rokycan a matky Kateřiny Pytelkové z Vejprnic panství Křineckého


Rozálie - 2.5.1864 Chaloupky

oo : Václav Ryšlavý + Rozálie Leitnerová - hledám Krašovice 06 / 105 / Krásná Hora nad Vltavou 25 / 27


Václav - 15.10.1901 vůz na návsi u čp.13, Skřivaň / Panoší Újezd 30 / 105 / Ryšlavý Václav kramář z Doges , okres Kladno, narozen v Krušovicích 28.11.1859, manž. syn Jana Ryšlavého kramáře z Doges 2, a Kateřiny roz. Dragounovy z Doges, matka: Rozalie roz. lajtnerová narozená v Chaloupkách 28 dne 2.5.1864, nemanž. dcera Johanny vdovy po Antonínu Kraftovi kramáři z Rokycan , dcery Viktorína Lajtnera kramáře z Rokycan 127 a Barbory roz. Vavrouškovy z Rokycan, rodiče oddáni 3.4.1883, dítě oddáno 16.3.1927 s Aloisí Kolbek ve Skřivani


oo : Antonín Kraft + Johana Leitnerová -


Barbora - 10.12.1819 Na pátku 127 / Rokycany 09 / 202 / Viktorín Leitner měšťan a zdejší handlíř, matka: Barbora dcra Josefa Wawrouška měšťana a handlíře z Rokycan a pateře Kateřiny Pitalkove z Veypric pasntví Křinecké

30.1.1820 Na pátku 127, Rokycany / Rokycany 31 / 28 / Barbora dcera Viktorína Leitnera měšťana a handlíře , 0-0-42

Kateřina - 3.3.1821 Na pátku 127 / Rokycany 09 / 225 / Viktorín Leitner měšťan a handlíř, matka: Barbora dcra Josefa Wawrouška měšťana a handlíře z Rokycan a pateře Kateřiny Pitalkove z Veypric pasntví Křinecké

Anna -

oo : František Tyl + Anna Leitnerová - -


František - 11.3.1830 Rokycany 38 / Rokycany 11 / 173 / František till mistr soukenický a měšťan z Rokycan 38 syn + Františka mistra řeznického z Rokycan 32 a + Terezie Slavík z Rokycan 62, matka: Anna dcera Viktorína Leitnera handlíře v Rokycanech 93 a Barbory Vavroušek z Rokycan 118

Josef - 21.2.1832 Na pátku 117 / Rokycany 11 / 232 / František till mistr soukenický a měšťan z Rokycan 38 syn + Františka mistra řeznického z Rokycan 32 a + Terezie Slavík z Rokycan 62, matka: Anna dcera Viktorína Leitnera handlíře v Rokycanech 93 a Barbory Vavroušek z Rokycan 118

Antonie - 15.11.1833 Rokycany 21 / Rokycany 11 / 279 / František Tyll mistr soukenický syn + Františka řezníka z Rokycan 32 a + Terezie Slavík z Rokycan, matka: Anna dcera Viktorína Laitnera handlíře v Rokycanech 93 a Barbory Vavroušek z Rokycan


Františka -

oo : František Weis + Františka Leitnerová - -


Josef - 16.3.1826 Rokycany 37 / Rokycany 11 / 53 / František Wais mistr řeznický syn + Jindřicha mistra sklenářského z Rokycan 18 a eleonory Hlasive z Rokycan, matka: Františka dcera Viktorína Laitnera kramáře z Rokycan 10 a Barbory Vavroušek též z rokycan

Marie - 5.5.1830 Rokycany 37 / Rokycany 11 / 179 / František Wais mistr řeznický syn + Jindřicha mistra sklenářského z Rokycan 18 a eleonory Hlasive z Rokycan, matka: Františka dcera Viktorína Laitnera kramáře z Rokycan 10 a Barbory Vavroušek též z rokycan

Jindřich - 24.7.1832 Rokycany 37 / Rokycany 11 / 246 / František Wais mistr řeznický syn + Jindřicha mistra sklenářského z Rokycan 18 a eleonory Hlasive z Rokycan, matka: Františka dcera Viktorína Laitnera kramáře z Rokycan 10 a Barbory Vavroušek též z rokycan


Jan Vojtěch - 5.5.1777 Čívice 5 / Planá (PS) 04 / 56 / Leitner JHacobus inquil. Czivicy mater Anna subditi Liblium

10.12.1777 Čívice 19 / Planá (PS) 04 / 270 / Letiner Adalbert Jacobi Leitner filius mercatoris Czivis inquilinus N 19, 0-7-0

Vojtěch - 11.11.1778 Čívice 19 / Planá (PS) 04 / 62 / Jacobus Laitner inquil. matr. Anna

Vojtěch - 12.4.1780 Čívice 19 / Planá (PS) 04 / 68 / Jacobus Laitner liber ex CZivitz M. Anna

oo : Vojtěch Leitner + Kateřina Seidlerová - 12.10.1801 Plzeň 29 / Plzeň 024 / 99 / pan Vojtěch Leichtner obyvatel zdejší, 24-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina vlastní dcera pana Vincencia Seidlera měšťana plzeňskýho, 20-0-0

hledám děti Plzeň 046 / 136P-140L / Liblín 05 / 102 nic


Kateřina - 1802

31.1.1803 Mladotice 3 / Strážiště 01 / 89 / Kateřina dcera Vojtěcha Laytnera spěvák z Čívic, 1-0-0

František - 9.12.1803 Plzeň 29 / Plzeň 006 / 238 / P. Vojtěch Leytner kramář z města rokycan, matka: kateřina roz. Seidlerová z města Plzně, svěd: František Hes kramář z Lettin

oo : František Leitner + Anna Nosková - 30.5.1827 Cerhovice

on: 30.6.1853 Cerhovice


Jan Nepomucký Josef - 22.2.1828 Cerhovice

20.2.1829 Cerhovice

Alois - 17.6.1829 Cerhovice

oo : Alois Leitner + Aloisie Dvořáková - 25.2.1851 Cerhovice / ona *1832 Starý Knín


František - 29.5.1831 Cerhovice

23.8.1831 Cerhovice

Hynek - 31.7.1832 Cerhovice

oo : Hynek Leitner + Terezie Wágnerová - 3.8.1858 Cerhovice / ona nar. cca *1839.


Jan Nepomucký - 2.5.1834 Cerhovice

Ludvík - 25.8.1837 Cerhovice

Marie Magdalena - 13.7.1839 Cerhovice

Josef - 14.3.1841 Cerhovice

19.8.1841 Cerhovice

Johana Královna - 3.11.1842 Cerhovice


oo : František Leitner + Anna Chvojková - 1803-1853 oženil neznámo kdy s Annou Chvojkovou


František - 1844

7.10.1844 Cerhovice

František Serafínský - 28.10.1845 Cerhovice

12.11.1845 Cerhovice

Anežka - 7.1.1847 Cerhovice

30.6.1847 Cerhovice

Amálie - 2.10.1848 Cerhovice

František Serafínský - 19.9.1850 Cerhovice

25.1.1852 Cerhovice

Anna Vilemína - 9.5.1852 Cerhovice


Josefa - 1806 Cerhovice / hledám Cerhovice 05 / 184 nic

oo : Jan Hospodský + Josefa Leitnerová - 9.5.1825 Cerhovice 9 / Cerhovice 16 / 29 / Jan hospodský syn Františka Hospodského měšťana z města Přeštic a matky Anny rozený Vavrouškovy z Rokycan , 22-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Vojtěcha Leitnera měšťana z Cerhoviz a matky Kateřiny rozená Seilerovy z Plzně, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hospodský


Eva - 1.8.1808 Čívice 8 / Planá (PS) 06 / 17 / Laitner Adlabert kramers, matka: katharina tochter des Vincenc Seidler burgers und tuchmachermeister zu Pilsen und ger Agatha Seilder burgers tochter von Pilsen, sv: eva Hesin kramerin aus letin, Franz Hes kramer aus Letn

Alžběta - 9.11.1810 Plzeň 28 / Plzeň 008 / 4 / Vojtěch Leitner kramář z Liblina, matka: Catharina vlastní dcera P. Vincencie Seidlera měšťana a kramáře a matky Agathy roz. Wildovy z Plzně

Anna - 20.12.1811 Čívice 7 / Planá (PS) 06 / 20 / Adlabert Leitner krämer, Katharina tochter des Vincenz Seidler tuchmachermeister aus Pilsen und der Agatha Seidler burgers tochter asus Pilsen

oo : Ignác Hospodský + Anna Leitnerová - 19.5.1831 Cerhovice 9 / Cerhovice 16 / 53 / Ignac Hospodský mistr provaznický syn Františka Hospodskýho měšťana a handlíře z Nepomuku 23 a matky Anny rozené Vavrouškovy z Rokycan , 21-0-0, svob. nevěstA: Anna dcera Vojtěcha Leitnera měšťana a handlíře z Cerhovic 9 amatky kateřiny rozený Seilerovy z Plzně, 18-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hospodský


Marie - 1818

18.12.1818 Radnice 33 / Radnice 07 / 283 /Maria dcera vojtěcha leitnera kramáře radnického a Kateřiny Seidlerovy manželky jeho, 0-9-0

Jan - 1820

15.6.1821 Radnice 33 / Radnice 07 / 289 / Jan Syn vojtěcha leitnera kramáře z radnic, 1-6-0

Jan - 9.3.1824 Cerhovice

Tekla - 27.6.1825 Cerhovice 9 / Cerhovice 07 / 26 / Vojtěch leitner měš´tan a handlíř Cerhovský syn po + Jakubu Leitner handlíři ze vsi Řežova? pasntív Křivoklátského a matky + Anny rozené Štěpánkovy k panství Točnickému podaný, matka: Kateřina dcera Vincence Seilera mistra soukenického z města Plzni a matky Haty rozneé Wildovy též z Plzni

Josef - lexikon neví

oo : Josef Leitner + Eva Maršálová - lexikon neví


Antonín - 24.7.1834 Hořovice 96 / Hořovice 06 / 151 / Josef leitner syn Vojtěcha Leitnera handlíře z Horního města Jílový 9 a matky Kateřiny Sailerovy z Plzně, matka: Eva dcera Jana Maršala handlíře z Domažlic a matky + Kateřiny Járovy z Domažlic, kmotři: Anton karban handlíř z Hořovic , Anna Hospocka handlířka z Radnic , Marie Petraš handlíř z Drohlíč? pasntví Dobříš

5.9.1834 Cerhovice

Marie Anna - 30.8.1835 Cerhovice

Johana - 1837 lexikon neví

5.10.1837 Cerhovice

Ignác - 16.7.1840 Rakovník 118 / Rakovník 08 / 151 / Leitner Josef obchodník z města Jílový, syn Vojtěcha Leitnera obchondíka a měšť. Jíloví N25 v kraji Kouřimském a matky Kateřiny rozené Vincenc a Agatha Seiler, soukeníka v Plzni, matka: Eva dcera josefa Maršálka tkadlce v Domažlicích a matky Kateřiny

Antonín - 14.7.1845 Rakovník 26 / Rakovník 08 / 268 / Leitner Josef obchodník z města Jílový, syn Vojtěcha Leitnera obchondíka a měšť. Jíloví N25 v kraji Kouřimském a matky Kateřiny rozené Vincenc a Agatha Sailer soukeníka v Plzni, matka: Eva dcera josefa Maršálka tkadlce v Domažlicích a matky Kateřiny


František - 4.4.1782 Čívice 5 / Planá (PS) 04 / 78 / Jacobus Leitner casarius ex Čivicz Anna mater Štiepankova

Marie Anna - 5.8.1783 Čívice 5 / Planá (PS) 04 / 84 / Jacobus Leitner inquilinus ex Czivicz Anna nata štiepankova

2.1.1784 Čívice 5 / Planá (PS) 04 / 280 / Anna Leitnerin. 0-4-0

Jakub - 8.2.1785 Čívice 5 / Planá (PS) 06 / 4 / Jakub Leitner chalupník, Anna Štěpanka

4.4.1787 Čívice 5 / Planá (PS) 04 / 286 / Jakub Lautner, 2-1-0

Josef - 1787

22.3.1788 Radnice 89 / Radnice (RO) 07 / 221 / Joseph sohn des Jacob Leitner kramers von Czivitz, 1-0-0

Josef - 13.4.1788 Radnice 5 / Radnice (RO) 07 / 23 / Leitner Jacob kaufman oder kramer von dorf Cziartz frey person, matka: Anna Stiepanekoo : Bartoloměj Leitner + Dorota - hledám Nové Strašecí 05 / 77 / Hředle 01 / 107 nic / Mutějovice 03 / 206 nic

ona: 5.3.1764 Řevničov / Nové Strašecí 06 / 61 / pochoval Dorotu manželku Bartoloměje leitnera kramáře maje věku 35-0-0

on: 5.5.1779 Řevničov 50 / Nové Strašecí 06 / 101 / Bartolomeus Leitner mercator, 70-0-0


Kateřina - 1763 hledám Nové Strašecí 04 / 212-216

8.2.1764 Řevničov / Nové Strašecí 06 / 61 / pochoval děvčátko jménem Kateřina dcera Bartooměje Leütnera kramáře stáří 0-252-0NESVĚTŠTÍ

Josef - 1757

oo : Josef Leitner + Barbora -


Jan - 1786 Bošov, okres. Klatovy

oo : Jan Leitner + Marie Anna Günzlová - 11.6.1811 Kostrčany, č.p.2, okres Karlovy Vary, Česká republika


Karel - 1811 Bošov 16, okr. Klatovy

oo : Karel Leitner + Johana Weiglová - 28.11.1843 Bošov 16


Bernard - 20.5.1845 Bošov 16


Kateřina - 13.9.1813 Bošov 16

oo : Peregrín Vyslyšel + Kateřina Leitnerová - 13.2.1844 Přívětice 23, okr. Rokycany

potomci na MHoo : Václav Leitner + Klára Kočárková - -


Václav -

oo : Václav Leitner + Barbora Maurová -


Vojtěch - 23.4.1868 Chrást 82 / Dýšina 16 / 76 / Leitner Václav sedlářský tovaryš z Chrástu 82 syn + Václava Leitnera sedláře v Chrástě 82 a manželky jeho Kláry rozneé Kočarkovy z Nové Huti, matka: Barbora Maurova dcera Vojtěcha Maura chalupníka v Dýšině 32 a manželky jeho mAgdaleny rozené Haladovy z Dýšiny 41

oo : Vojtěch Leinter + Marie Honzíková - 7.5.1894 Chrást 73 / Dýšina 21 / 9 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30061603/dysina-21_0090-o?x=27&y=355&w=546&h=236


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Rodokmen Jan Neruda 1834

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11966/9


oo : Mikuláš Leitner + ? - -


Martin -

oo : Martin Leitner + Anna Jonášová - 13.11.1759 Slabce


Petr - 6.7.1765 Slabce

oo : Petr Leitner + Františka Walešová - 4.11.1787 Slabce / ona nar. 28.1.1765


Barbora - 3.7.1795 Slabce

oo : Antonín Neruda + Barbora Leitnerová - 18.10.1831


Jan Neruda - 9.7.1834


Anna - -

oo : Matěj Mužík + Anna Leitnerová - -


Marie - 24.8.1810 Slabce 47 / Slabce 16 / 26

Anna - 6.8.1812 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11966/28

Marie - 15.3.1815 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11966/32

Jan - 1.9.1819 Slabce 48 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11966/37

Cecílie 9.9.1821 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11965/4

Kateřina - 22.3.1824 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11965/10

František - 15.7.1825 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11965/14

Kateřina - 22.2.1832 Slabce 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11965/31Josef - 1760

7.10.1769 Nové Strašecí / Radnice (Ro) 04 / 90 / Josephus filius Jacobi Lagtner ex civitate Strašesensi atatis sua 9 annorum


Řevničov:

393-460 (1721-únor 1745), 489-509 sňatky (1721-červen 1745), 527-552 pohřby (1721-1744)

ona: 5.3.1790 Řevničov 50 / Řevničov 01 / 177 / Anna Leytnerová vdova , 72-0-0oo : Vavřinec Leitner + Růžena - -


Jan - 13.9.1769 Čemíny / Město Touškov 05 / 11 / filius leg. Laurenty Leithner rustici et uxoris ejus Rosina parenmtum sub. Monas. Cladrubensis

Josef Martin - 24.8.1772 Čemíny 38 / Město Touškov 05 / 23 / Leithner Laurentius rusticus et uxor Rosina sub. monasterio Cladrubensi

Ondřej - 24.2.1784 Čemíny 38 / Město Touškov 05 / 56 / Laurentius Leitner rusticus uxor Rosina


oo : Kašpar Lietner + KOnstatína -


Jiří - 2.12.1769 Město Touškov / Město Touškov 05 / 12 / fil. leg. Caspari Leithner inquilinu servi cancellarie dominicalis et uxoris ejus Constantia pare. sub. mona. Cladrubensis in Tushkau existentiumnesvetsky Sktyje

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11946/35

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11946/37


nesvětský Strakonice

https://digi.ceskearchivy.cz/7444/34/1542/957/87/0


nesvestky Mirotice

https://digi.ceskearchivy.cz/5593/10/2975/1396/62/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5589/131/1903/1390/65/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5589/136/1972/2290/65/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5589/139/2001/1469/65/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5589/144/2072/1334/65/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5598/32/987/811/82/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5590/5/2088/2214/60/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5598/33/1113/1666/88/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5598/33/2638/795/88/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5590/9/2039/1052/71/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5598/33/2633/1863/88/0


nesvetsky Panoší Újezd

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10942/10

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10939/29


nesvestky Nepomuk

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066330/nepomuk-23_2670-z?x=287&y=80&w=680&h=301

https://digi.ceskearchivy.cz/5593/26/1345/1543/85/0


Nesvětský Počaply , okr Beroun

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10171/105

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11727/16Rokycany 33 / 500

Rokycany 31 / 256

Rokycany 31 / 255-256

Rokycany 22 / 246

Rokycany 07 / -133 -

Cerhonice 15 / 74 / Cerhonice / 03 / 31

Hředle 02 / 106

Hředle 04 / 108

Nové strašecí 02 / 155

Nové Strašecí 04 / 212-216 / Křivice panství Plasi / hledám Vejprnice 15 / 71 / Hřivice 5911 / 90 / Hředle 01 / 171 / Mutějovice 03 / 149 nic /

hledám Nové Strašecí 04 / 212-216 / Křivice panství Plasi / hledám Vejprnice 15 / 71 / Hřivice 5911 / 90 / Hředle 01 / 171 / Mutějovice 03 / 149 nic / Plasy 01 / 114-115 / Hřivice 5911 / 51-80 / Radnice 21 / 29Vejprnice 15 / 71P-74 nic

Malesice 03 / 143


oo : Václav +


Walburga - 1745 Kůští / 12

Anna - 1748 Kůští / 18

Kateřina - 1750 Kůští / 27

Jiří - 1753 Kůští / 33


oo : Kašpar +


Jan - 1761 Kůští / 54


Salomena - 1752 Chotíkov / 244Město Touškov 05 / hledám Křimice 92 107-145

hodne Leitneru hledam

vojak

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065695/mesto-touskov-05_1370-n?x=-28&y=431&w=633&h=280


http://www.portafontium.eu/iipimage/30065695/mesto-touskov-05_0920-r?x=392&y=56&w=633&h=280

http://www.portafontium.eu/iipimage/30065710/mesto-touskov-20_0420-r?x=-87&y=12&w=831&h=364oo : Jan Leitner + Rozálie -


Vavřinec - 13.9.1769
oo : Jiří Leitner + Constatia - -


Kašpar - 2.12.1769oo : Kašpar Leitner + Constatia -


Jan Kašpar - 17.1.1780 Město Touškov 94 / Město Touškov 05 / 45 / Casparus Leithner inquilinus et uxor ejus Coonstantia sub. Kladrubiensesoo : Vavřinec Leitner + Rozálie - -


Josef Martin - 24.8.1772 Čemíny 38 / Město Touškov 05 / 56 / Laurentis Leitner rusticus, uxor Rosina, sub. monasterio Cladrubiensi

Ondřej - 24.2.1784 Čemíny 38 / Město Touškov 05 / 56 / Laurentis Leitner rusticus, uxor RosinaNové strašecí 03 / 249 zapsany


Nové Strašecí 04 / 212-216


Nové Strašecí 05 / 77-78


Nové Strašecí 06 / Z 1745 - 1785 Zi 17451785

hledam 139-142


Žebnice 04 / hledám 124-171

Žebnice 06 / hledám 35-58


Řevničov 13 / 61-63

Hředle 01 / 107 nic / Mutějovice 03 / 206 nic / hledám Planá (PS) 04 / 197-217 / radnice 21 / 65 nic / Žebrnice 04 / -238 -

Radnice 21 / 29-30 65 -98 -

Kralovice 24 / 56-57


Planá (PS) 04 - hledám Čívice / 268-329

Planá (PS) 06 - Čívice / 1-6 prosly idnex nar , 35-53

Planá (PS) 19 - Čívice / 668

Planá (PS) 20 - Čívice / 348

Planá (PS) 21 - Čívice / 562-563

panoší Újezd 22 / 46-48


nesvetsky

https://digi.ceskearchivy.cz/5593/10/2791/1671/56/0

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_2180-n?x=549&y=530&w=493&h=218

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6573/157


Štěpánek

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070605/zebnice-04_1280-n?x=45&y=318&w=492&h=218litice

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065119/litice-03_0770-n?x=49&y=304&w=608&h=269


neveklov chirurg

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9726/39

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9726/40

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9726/45https://www.portafontium.eu/iipimage/30070549/zvikovec-06_2830-o?x=-71&y=91&w=1089&h=476

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu