Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Líbal

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Václav Líbal + Johana -


Václav - 1777

oo : Václav Líbal + Františka Trvanlivá - 19.11.1798 Staré město 12 / Mladá Boleslav 26 / 54 / Václav vlastní syn Václava Líbala kramáře v Rozďálovicích 13, poddaný pasntví Rožďálovickému, 21-0-0, svob. nevěsta: Františka vlastní dcera France Trvandlivýho kramáře a souseda zdejšího, 22-0-0, svob.


Václav - 1799 MB / lexikon ví

oo : Václav Líbal + Anna Chalupská - lexikon ví


Jan - 24.6.1836 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 17 / 157 / Václav Líbal kramář a obyvatel zdejší syn Václava Libala obyvatele zdejšího a taktéž kramáře a matky Františky rozneé Trwanlivé, matka: Anna dcera + Matěje Chaloupského sedláka z Nečas, pasntví Kopidlnského, Bydžobvksého kraje a matky Anny rozené Kořínkové

oo : Jan Líbal + Kateřina Navrátilová -


Františka - 1.11.1871 Pták 118 / Mladá Boleslav 57 / 97 / Jan Líbal kramář v Mladé Boleslavi syn Václava Líbala kramáře a obyvatele zdejšího 58, a + Anny Matějovný Chalupské sedlákovy z Podlužan, matka: Kateřina Navrátilové dcera + Marie dcery Jana navrátila kramáře ze Zámostí okresu Libáňského a Marie Svobodovy z Hořic narodila ze v Tuchomi 6

oo : Jan Brych + Františka Líbalová - 1.10.1892 Mladá Boleslav 118 / Mladá Boleslav 65 / 134 / Josef Brych nar. v Ouvalech 19 do rakova příslušný dlaždič a zál vojiín c.k. 36 pěš pl. zemské obrany bytem zde , syn Marie brychovi obchodnice v Rakově dcery Antonína Brycha obchodníka z rakova a Marie Náhlovksé ze Železnice, nar. 16.9.1867, 25-0-0, svob. nevěsta: Františka Líbalobá nar. v Ml. Bolelsavi dcera + Jana Líbala kramáře zde 118 na Ptáku a Kateřiny dcery Marie dcery Jana Navrátila kramáře ze Zámostí okr. Libáňský, nar. 1.11.1871, 21-0-0, svob.


Josefa - 22.8.1838 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 18 / 49 / Václav Líbal kramář a obyvatel zdejší syn Václava Libala obyvatele zdejšího a matky Františky rozneé Trwanlivé, matka: Anna dcera po + Matěji Chaloupským sedláka z Nečas, pasntví Kopidlnského a matky Anny rozené Kořínkové

Josef - 13.11.1842 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 18 / 277 / Václav Líbal kramář a obyvatel zdejší syn Václava Libala obyvatele zdejšího a matky Františky rozneé Trwanlivé, matka: Anna dcera + Matěje Chaloupského sedláka z Nečas, pasntví Kopidlnského a matky Anny rozené Kořínkové


Anna - 1804 lexikon ví

oo : Vincent Netáhlík + Anna Líbalová - 1.2.1823 Seletice 81 / Mcely 11 / 16 / Vincenc netáhlík kramář a syn Jsoefa netáhlíka kramáře ze Seletic, 22-0-0, svob. , nevěsta: Anna dcera Václava Líbala kramáře z Le?laslava? 18-0-0, svob.


Josef - 1807 Mladá Boleslav / lexikon ví

oo : Josef Líbal + Eleonora Vinická - 9.6.1828 Radnice 21 / Radnice 13 / Josef Líbal kramář syn Václava Líbal kramáře a Františky roz. Trvanliv, 21-0-0, svob. nevěsta: Eleonora dcera Matěje Vinický handlíře z panství Pardubského a Anny roz. z městečka Holic, 20-0-0, svob.


Josef - 21.7.1833 Nový Dům 50 / Městečko 01 / 34 / Joseph Líbal kramer sohn des Wenzl Líbal kramer aus Jungbunzlau und mtter Franziska geb. Trwanlivá aus Jungbunzlau, matka: Eleonora tochter nach + mathias Vinický kramer und mutter Anna geboren Fest aus Holic

oo : Josef Líbal + Marie Mudrová - 3.9.1867 Černouček 19 / 947 / 16 / Líbal Josef kramář a propuštěný vojín od 36. tému pěchoty a 6.tému četnictva č.hl. 81 bydlící v Libotejnici 25 rodilý z Nového Domu 50, na pastnví a v okresu Křivoklátském, manž. syn Josefa Líbala kramáře v Novém Domě 50 a eleonory Vinické, 34-0-0,svob. , kř.l. z Městečka, nevěsta: Mudrová Marie bydlící a rodilá v černoučku 19, manž. dcera Josefa Mudry kramáře v Černoučku 48 a Alžběty rod. Stožické z Černoučku 29, 26-8-0, svob


Jan - 24.1.1866 Černouček

11.6.1866 Černouček 19 / 954 / 30 / Jan Mudra , nemanželsý syn Marie Mudrovy manž. dcery Josefa Mudry kramáře z Černoučka 19 a Alžběty rod. Stožické z Černoučku, 0-4-17


Eleonora - 1838 Libotenice / lexikon ví

oo : Jan Tyl + Eleonora Líbalová - 1859 lexikon ví

potomci v rodokmenu Tyl


Čeněk - 14.8.1843 Církvice 1, okr. Litoměřice / inv.č. 768, sig. 20/6 / 310 / Joseph Líbal kramer ehel sohn des Wenzl Líbal kramers aus der. k.k. kreisstadt Jungbunzlau und der Franziska geb. , matka: Eleonora ehel. tochter des Mathias Winický kramers aus dem k.k. krameral? herrshaft Pardubitz gehörig Stadtl Holitz und der Anna geboren Fest eben von der

oo : Čeněk Líbal + Kateřina Štěpánková - 24.10.1865 Městečko 5 / Městečko 05 / 90 / Líbal Čeněk kramář z Libotenic okresu Roudnického syn kat. rodičů Josefa Líbala kramáře z Boleslavy narozen v Zirkvicích(Církivce) číslo domu 1 Litoměřiého okresu a kraji a matky Eleonory rozené Vinický z Pardubic , panství Holic, 22-0-0, svob., Štěpánková Kateřina dcera kat. rod. Františka Štěpánka kramáře v Městečku z Pavlína 7, okresu rakovnický kraj Pražský a matky Františky rozené eichingrové z Velkého Oujezda, 18-0-0, svob.


Jan - 1848 lexikon ví

oo : Jan Líbal + Kristína Tylová - 1873 lexikon ví


Františka - 4.6.1871 Koleč 10 / Koleč 11 / 36 / nemanželské dítě, Jan Líbal pomocník v obchodu se smíšeným zbožím v Libotejnici, syn Jsoefa Líbala obchondíka v Libotejnici 19 amanželky jeho eleonory rodem Vinických z Holic, přihlásil se za otce tohot onemanželského dítěte a před svědky žáda, být zapsán, matka: Kristina Tylová dcera + Františka Tyla kramáře v Kladně a manželky jeho Marie rodem Kořínek z Rudolfova

20.10.1873 ve voze, Horoměřice / Únětice 35 / 360 / Františka manž. dcera Jana Líbala kramáře z Chyňavy 61 a matky Krystíny Týlovy z Kladna, 2-4-22


Václav - 1835 Libotenice / lexikon ví

oo : Václav Líbal + Alžběta Krátká - lexikon ví


Isidor - 1868 fara Libotenice

oo : Isidor Líbal + Františka Vyhnisová - 25.6.1890 Kožlany 241 / Kožlany 17 / 221 / Líbal Isidor obchodník z Doksan 42 příslušník obce Libotýnecký v okrese Lounském manž. syn Václava Líbala obchodníka v Doksanech 42, okr. Roudnickém a Alžběty rodem Krátké z Bruckova 4, okr. Lounském, 22-4-0, svob. nevěsta: Františka manž. dcera Josefa Vyhnise obchodníka v kozlanech 241 a Barbory rozneé Pérové z Radnic 24, 18-6-0, svob., zenich fara Libotenice, nevěsta fara BEROUN


Matěj - 1810 lexikon ví

oo : Matěj Líbal + Anna Lišková - lexikon ví

on: 2.3.1837 Rousovice 17 / Mělník 46 / 5 / Matthias Libal kramer aus Jungbunzlau, 29-0-0


Marie - 1837 MB / lexikon ví


Josef - 6.6.1858 Raná / Raná 286 / 23 / otec nenapsán, matka: Marie kat. dcera + Matěje Líbala kramáře z Mladý Bolelsavy a manželky jeho Anny rodem Lihska ze Střbijsic, okres Di?? angeblich


Františka - 1812 lexikon ví

oo : Čeněk Zelenka + Františka Líbalová - lexikon neví

potomci v rodokmenu Zelenka


Václav - 12.3.1842 Hořovice 205 / Hořoivce 06 / 226 / Vincenc Zelenka handlíř v plátně syn + Josefa Zelenky handlíře z Kladna 121 a matky marie rozené beranek z Kladna, matka: Františka dcera Václava Líbala handlíře z mladé Boleslavi a matky Františky rozené Trvanlivé z Mladé Boleslavi


Johana - 1814 lexikon ví

oo : Josef Šikal + Johana Líbalová - 24.9.1837 Vlkava 28 / Všejany 15 / 8 / Josef Šikal kramář z Vlkavi syn po + Václavavovi Šikalovi kramáři z Vlkavi a matky Anny rozneé Pitové z Labského Kostelce, 24-0-0, svob. nevěsta: Johana dcera Václava Líbala kramáře ze Zámostí blíž Rožďalovic 3 a matky Františky rozneé Trwanlivé z Mladé Boleslalvi, 24-0-0, svob. , sv: Franz Fink kramář z Českýho brodu

ona: 7.3.1877 Lipník 4 / Všejany 18 / 31 / Johanna šikalová manželka Josefa šikala kramáře z Lipníka 4, rozená Líbalová z Mladé Boleslavi, 60-0-0, 42 let vdaná


Alois - 15.7.1847 Velký Břevnov / BŘV N9 / 61 / Šikla Josef kramář ze vsy Vlkava 25k panství Laučin, syn + Václava Šikala kramáře z Vlkavy a manželky jeho Anny Pity z českéího Brodu, matka: Johanna dcera + Václava Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a manželky jeho Františky rozneé Trvanlové z Mladé Boleslavi


Kateřina - 1783 lexikon ví

oo : Jan Kolomazník + Kateřina Líbalová - lexikon neví, před 1815

potomci v rodokmenu Kolomazník


Johana - 1787 lexikon neví

oo : Václav Náhlovský + Johana Líbalová - 3.6.1808 Zámostí 17 / Rožďálovice 10 / 168 / Václav Nahlovský kramář, syn Václava Nahlovskýho kramáře z Železnice, 23-0-0, svob., nevěsta: Johana dcera po + Václalvi Libalovi podruhovy ze Zámostí, 21-0-0NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8466/5oo : Vojtěch Líbal + Kateřina Jará - -


Josef - 1852

oo : Josef Líbal + Františka Kolaříková - 21.11.1876 Bojanov / Bojanov / 14 / Líbal Jsoef kramář v Bojanově, manž. syn Vojtěcha Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a Kateřiny z rodu Josefa Jarýho z Leštinky 21, okr. Chrudim, 24-4-0, svob. nevěsta: Kolaříková Františka manž. dcera Františka Kolaříka kramáře z Bojanova 50 a Josefy z rodu Josefa Černýho z Něm. Lhotic, okr. Chrudimského, 23-10-0, svob.Josef - 3.9.1877 Bojanov 15 / Bojanov / 28

Anna - 4.7.1886 Bojanov / Bojanov / 47 /

24.6.1887 Smrdov / 76 / Anna l9balová manželská dcera Josefa Líbala kramáře domovem z Bojanova v okresu Nasavrském, 1-0-0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu