Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Líbal

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Václav Líbal + Johana -


Johana - 1787

oo : Václav Náhlovský + Johana Líbalová - 3.6.1808 Zámostí 17 / Rožďálovice 10 / 168 / Václav Nahlovský kramář, syn Václava Nahlovskýho kramáře z Železnice, 23-0-0, svob., nevěsta: Johana dcera po + Václalvi Libalovi podruhovy ze Zámostí, 21-0-0oo : Václav Líbal + Františka Trvanlivá -


Anna - 1805

oo : Vincent Netáhlík + Anna Líbalová - 1.2.1823 Seletice 81 / Mcely 11 / 16 / Vincenc netáhlík kramář a syn Jsoefa netáhlíka kramáře ze Seletic, 22-0-0, svob. , nevěsta: Anna dcera Václava Líbala kramáře z Le?laslava? 18-0-0, svob.


Josef - 1808

oo : Josef Líbal + Eleonora Vinická - 9.6.1828 Radnice 21 / Radnice 13 / Josef Líbal kramář syn Václava Líbal kramáře a Františky roz. Trvanliv, 21-0-0, svob. nevěsta: Eleonora dcera Matěje Vinický handlíře z panství Pardubského a Anny roz. z městečka Holic, 20-0-0, svob.


Čeněk - 14.8.1843 Církvice 1, okr. Litoměřice / inv.č. 768, sig. 20/6 / 310 / Joseph Líbal kramer ehel sohn des Wenzl Líbal kramers aus der. k.k. kreisstadt Jungbunzlau und der Franziska geb. , matka: Eleonora ehel. tochter des Mathias Winický kramers aus dem k.k. krameral? herrshaft Pardubitz gehörig Stadtl Holitz und der Anna geboren Fest eben von der


Johana - 1813

oo : Josef Šikal + Johana Líbalová - 24.9.1837 Vlkava 28 / Všejany 15 / 8 / Josef Šikal kramář z Vlkavi syn po + Václavavovi Šikalovi kramáři z Vlkavi a matky Anny rozneé Pitové z Labského Kostelce, 24-0-0, svob. nevěsta: Johana dcera Václava Líbala kramáře ze Zámostí blíž Rožďalovic 3 a matky Františky rozneé Trwanlivé z Mladé Boleslalvi, 24-0-0, svob. , sv: Franz Fink kramář z Českýho brodu

ona: 7.3.1877 Lipník 4 / Všejany 18 / 31 / Johanna šikalová manželka Josefa šikala kramáře z Lipníka 4, rozená Líbalová z Mladé Boleslavi, 60-0-0, 42 let vdaná


Alois - 15.7.1847 Velký Břevnov / BŘV N9 / 61 / Šikla Josef kramář ze vsy Vlkava 25k panství Laučin, syn + Václava Šikala kramáře z Vlkavy a manželky jeho Anny Pity z českéího Brodu, matka: Johanna dcera + Václava Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a manželky jeho Františky rozneé Trvanlové z Mladé Boleslavi


Václav -

oo : Václav Líbal + Anna Chalupská -


Josefa - 22.8.1838 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 18 / 49 / Václav Líbal kramář a obyvatel zdejší syn Václava Libala obyvatele zdejšího a matky Františky rozneé Trwanlivé, matka: Anna dcera po + Matěji Chaloupským sedláka z Nečas, pasntví Kopidlnského a matky Anny rozené Kořínkové

Josef - 13.11.1842 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 18 / 277 / Václav Líbal kramář a obyvatel zdejší syn Václava Libala obyvatele zdejšího a matky Františky rozneé Trwanlivé, matka: Anna dcera + Matěje Chaloupského sedláka z Nečas, pasntví Kopidlnského a matky Anny rozené Kořínkové

Jan -

oo : Jan Líbal + Kateřina Navrátilová -


Františka - 1.11.1871 Pták 118 / Mladá Boleslav 57 / 97 / Jan Líbal kramář v Mladé Boleslavi syn Václava Líbala kramáře a obyvatele zdejšího 58, a + Anny Matějovný Chalupské sedlákovy z Podlužan, matka: Kateřina Navrátilové dcera + Marie dcery Jana navrátila kramáře ze Zámostí okresu Libáňského a Marie Svobodovy z Hořic narodila ze v Tuchomi 6

oo : Jan Brych + Františka Líbalová - 1.10.1892 Mladá Boleslav 118 / Mladá Boleslav 65 / 134 / Josef Brych nar. v Ouvalech 19 do rakova příslušný dlaždič a zál vojiín c.k. 36 pěš pl. zemské obrany bytem zde , syn Marie brychovi obchodnice v Rakově dcery Antonína Brycha obchodníka z rakova a Marie Náhlovksé ze Železnice, nar. 16.9.1867, 25-0-0, svob. nevěsta: Františka Líbalobá nar. v Ml. Bolelsavi dcera + Jana Líbala kramáře zde 118 na Ptáku a Kateřiny dcery Marie dcery Jana Navrátila kramáře ze Zámostí okr. Libáňský, nar. 1.11.1871, 21-0-0, svob.oo : Václav Líbal + Alžběta Krátká -


Isidor - 1868 fara Libotenice

oo : Isidor Líbal + Františka Vyhnisová - 25.6.1890 Kožlany 241 / Kožlany 17 / 221 / Líbal Isidor obchodník z Doksan 42 příslušník obce Libotýnecký v okrese Lounském manž. syn Václava Líbala obchodníka v Doksanech 42, okr. Roudnickém a Alžběty rodem Krátké z Bruckova 4, okr. Lounském, 22-4-0, svob. nevěsta: Františka manž. dcera Josefa Vyhnise obchodníka v kozlanech 241 a Barbory rozneé Pérové z Radnic 24, 18-6-0, svob., zenich fara Libotenice, nevěsta fara BEROUNNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matěj Líbal + Anna Lišková? -


Marie -


Josef - 6.6.1858 Raná / Raná 286 / 23 / otec nenapsán, matka: Marie kat. dcera + Matěje Líbala kramáře z Mladý Bolelsavy a manželky jeho Anny rodem Lihska ze Střbijsic, okres Di?? angeblich


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8466/5

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu