Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Liška

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Matěj Liška + ? - -


Josef - lexikon neví

oo : Josef Liška + Alžběta Kolomazníková -10.10.1778 Třemošnice 18 / Divišov 03 / 42 / Josephus Liška filius Mathia Liška ex Teplýšovice 4, nevěsta: virgo elsiabetha filia Martini Kolomazník ex třemošnice 18 -


Prokop - 1.7.1779 Třemošnice 13 / Divišov 10 / 69 / Josephus Liška mat Elisabetha

oo : Prokop Liška + Anna Kyselová - lexikon ví


Prokop - 1814 Tunbašice? pst. Nymburg / lexikon neví

oo : Prokop Liška + Barbora Millerová - 10.11.1834 Hlavečník 17 / Žiželice 09 / 78 / Prokop syn Prokopa Lišky kramáře z Hlavečníka rodilý z Turbešic? panstív Nymburk a matky Anny Kyselové z Kaňku u Nymburku , 20-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera jiřího Millera kramáře z Klokočova pst. Čáslav rození z Dvořiště pst. Dimokur a matky Anny Čandové z Dvořiště 15, 20-0-0, svob.


Kateřina - 1839 Bohdaneč u pradubic / hledám Lázně Bělohrad 85-10 matrika N index N 1834-1841 / 249

oo : Josef Hampl + Kateřina Lišková - 14.1.1863 Zbraslavice 79 / Zbraslavice 10 / 51 / Josef Hampl kramář zrozen tutéž v Zbraslavicích 66 a zde také nejvíce se zdržující, manž. syn Jana hampla kramáře z Třebešic oreksu Vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho + Marie dcery Václava Stránskýho invalidy z Obříství , okreus Mělnickho , 23-11-0, svob. nevěsta: Kateřina Liška, katol zrozená v Bohdanči u Pardubic , manž. dcera Prokopa Lišky kramáře z třebešic okresu vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho Barbory dcery Jiřího Müllera šlejfíře z Mičova, okresu a kraje Čáslavského , 23-9-0, svob


František - 21.4.1860 Hlavečník 60 / Žiželice 06 / 180 / nemanželské dítě leg. svatbou 14.1.1863 Zbraslavice, oec: Jose fHampl kat. kramář z Třebešic , okr Vlašim, manž. syn Jana Hampla kramáře z třebešic a téhož manž. Marie rozneé tučkové z Železnice , matka: Kateřina Lišková kat. manž. dcera Prokopa Lišky kramáře z Hlavečníka 66 a téhož manž. Barbory rozneé Jiří Millerové z Klokočova , okr. Chotěborského, kr. Čáslavského


mrtvý syn - 22.1.1857 Hlavečník 44 / Žiželice 06 / 163 / Prokop Liška kat. kramář z Hlavečníka 44, manž. syn Prokopa Lišky kramáře z Třebešic a téhož manž. Anny rozené Kyselové z Kaňku,matka: Barbora kat. manž. dera Jiřího Millera kramáře z Klokočova , Chotěbořského , kr. Čáslav a téhož manželky Anny rozené Cardové z Dvořiště, okr. Kralovemestského, kr. Jičínského


Jan - 20.12.1817 lexikon neví

oo : Jan Liška + Magdalena Millerová - 3.2.1839 Hlavečník 11 / Žiželice 09 / 81 / Jan Liška obytný z Hlavečníka syn Prokopa Lišky ?? putijícího kramáře z Turkešic 20 nyní v Hlavečníku slícího a matky Anny rozneé matěj Kyselové z Kutné Hory 79, nar. 20.12.1817, 22-0-0,s ovb. nevěsta: Magdalen aMüller dcera Jiřího Mullera domakře z Klokočova 21 a matky Annt rozené František Čandové z Mit?? pasntví Ronov, nar. 23.7.1818, 21-0-0, svob .


František - 17.11.1821 Ledči na paství Slanskem? v kraji Chrudimském narozený / lexikon neví

oo : František Liška + Kateřina Kořínková - 26.10.1840 Hlavečník 37 / Žiželice 09 / 81 / Farntišek Liška kramář z Turkešic? syn Prokopa Lišky kramáře z Turkešic , bytem v Hlavečníku 48 a matky Anny rozené N. Kyselaové ze Žehuně 23, nar. 17.11.1821, 19-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina manželská dcera + Václava kořínka kramáře z Křince 47 téhož panství a matky Marie rozneé Antonín Pipové z Mělníka 39, , anr. 12.9.1816, 24-0-0, svob.

hledám děti Žiželice 06 / 398-399


Josef - 22.1.1842 Štít 14 / Vápno 1890 matrika N 1837-1846 / 232 / Franz Liška katolík, kramář z Třebešic, k tomu samému statku podany , kraje Kouřimského , v Ledči na paství Slanskem? v kraji Chrudimském narozený , syn + Prokopa Liški kramáře z Třebešic a manželky jeho + Anny rozené Libala kramáře z Třebešic, dle jeho udáni copulování v Žiželicích 1841, matka: Kateřina Kořínková katolička manželská dcera + Václava Kořínka kramáře z Křince v Oujezdě 18 narozená a manželky jeho Marie dcery Antonína Pipi kramáře z Mělníka

František - 22.12.1844 Litošice 28 / Lipoltice 4427 matrika N 1844-1885 / 5 / František Liška kat. náb. kramář z Třebešic, z pasntív strahovksého a z jeho + manželky Anny rozneé Kyselové z Ledče, pasntví ledečského, matka: Kateřina kat. náb. manž. dcera po + Václavu Kořínkovi kramáři z Křince 26, pasntív Dymokur a z jeho + manželky Marie rozené Hýlovy z Kouřima 39

oo : František Liška + Františka Tylová - 22.5.1873 Nové Město 1 u Chlumce nad Cidlinou / Chlumec nad Cidlinou 55-3559 matrika O 1860-1880 / 314 / Liška František katol. kramář , manž. syn Františka Lišky kramáře z Třebeřic, pasntví Strahovského a téhož manželky Kateřiny dcery + Václava kořínka kramáře z Křince, nar. 22.12.1844 v Litošicích , 29-0-0, sovb. nevěsta: Františka Tylová , legitimovaná dcera Josefa Tyla kramáře z Chlumce 11 a jeho manželky Voršily manželské dcery Jana Kranicha kramáře z Oujezda, okres Chlumecký, nar. 19.3.1846 Horní Jelení, 27-0-0, svob.


Františka - 29.3.1870 Újezd u Přelouče 5 / Vápno 4504 matrika N 1862-1875 / 257 / nemanželské dítě , leg svatbou 22.5.1873 v Chlumci, otec: František Liška kat. brusič z Hlavečníka 141, manž. syn Františka Lišky kramáře z Hlavečníka a jeoh manželky Kateřiny rozené kořínek z Křinič, matka: Františka kat. manž. dcera Jsoefa tyla kramáře z Chlumce 76 a jeoh manželky Voršily rozené Kranichové z Oujezda , okresu Chlumeckého

Václav - 9.10.1878 Velká Skalice, okr. Hradec Králové / není online jen do 1873

oo : Václav Liška + Marie Pasecká - 3.2.1903 dohledat 2018 / hledán LBŇ O8 / 22-30


Marie - 9.12.1904 Heřmanův Městec / fol 798 / Liška Václav katolík narozen ve Velké Skalici okres Králove Hradec , kramář t.č. v Heřmanově Měštci příslušný do Třebešic, manž. syn Františka Lisšky kramáře v Novém Městě a Františky rodem Tylovy z Chlumce, nar. 9.10.1878, matka: Pasecká Marie katolička narozena ve Štěchovicích , kres Smíchov, manž. dcera Václava Paseckého kramáře ve Štěchovicích 12 a Antonie rodem Šátkovi z Plaňana 52, nar. 24.6.1880, svatba 3.2.1903

2.1.1906 Padrubice


Karel - 26.3.1856 Hlavečník 10 / Žiželice 06 / 158 / František Liška kat. kramář z Hlavečníka 10, manž. syn Prokopa Lišky kramáře z Tebešic , okr. Kutnohroský a jeho manželky Anny rozneé Kysilkové z Žehuně, kr. kralovehradecký, matka: Kateřina kat. manžl dcera Václava Kořínka kramáře z Křinče 47, okr. Nymburského a jeho manželky Marie rozené Pipové z mělníka

oo : Karel Liška + Marie Tikalová - 25.10.1882 Žiželice / lex ví


Antonie - 26.2.1884 Kolín 45 / Kolín 65 / 190 / Liška Karel kramář z Hlavečníku okr. Chlumec mž. syn Františka Lišky kramýře z Hlavečníka a Kateřiny roz. Kořínkové z Křince, mata: Tikalová Marie dc. Jana Tikala tkalce ze Skutče a Kateřiny roz. Bělovské ze Skutče

František - 15.2.1886 Stěžery 55 / Stěžery 155-3528 matrika N 1861-1887 / 193 / Karel liška katol. kramář rodem z Hlavečníka 10, hjt. Novobydžovské, manž. syn Františka Lišky kramáře z Hlavečníku 10 a jeho manželky Kateřiny rodem Kořínkové z Křince, matka: Marie kat. manž. dcera Jana tikala tkadlce ze Skuteč a manželky jeho Kateřiny rodem Bělovskýho ze Skutče , vesměs hjt. Vysokomejtském

10.5.1890 Chlumec nad Cidlinou


Ferdinand - 6.1.1859 Hlavečník 7 / Žiželice 06 / 174 / František Liška kat. kramář z Hlavečníka 10, manž. syn Prokopa Lišky kramáře z Tebešic , okr. Kutnohroský a jeho manželky Anny rozneé Kysilkové z Žehuně, kr. kralovehradecký, matka: Kateřina kat. manžl dcera Václava Kořínka kramáře z Křinče 47, okr. Nymburského a jeho manželky Marie rozené Pipové z mělníka


Alžběta - 19.9.1782 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 274 / Josef Liška, Elisabeth Kolomaznik

Jakub - 24.7.1785 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 272 / Josef Liška, Elisabeth Kolomaznice

Václav - 14.11.1789 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 275 / Josef Liška, Elisabeth Kolomazniková

oo : Václav Liška + Anna - -

ona: 22.7.1832 Uhlířské Janovice 178 / Uhlířské Janovice 16 / 100 / Anna manželka Václava Lišky kramáře, 42-0-0, souchotiny


oo : Václav Liška + Alžběta Kočková - 20.11.1832 Městečko 179 / Uhlířské Janovice 13 / 48 / Václav Liška kramář syn + Josefa Lišky knihaře z Třemošnic 60 a Alžběty rozené Novnotny z Třemošnic , panství Rataj, 44-0-0, vdovec, matka: Alžběta Brich vdova po + Františka brycha kramáře z Hradešína, dcera + Jana Kočky platníka ze vsy červenýh zamek a Johanny rozneé Novotný , 43-0-0

on: 23.6.1850 Uhlířské Janovice 216 / Uhlířské Janovice 17 / 50 / Liška Václav obyvatel z Janovic 216, 65-0-0


Anna - 17.2.1792 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 276 / Josef Liška, Elisabeth Kolomazníková

František - 24.8.1796 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 279 / Josef Liška knihař, Alžběta dcera Amrtina Kolomazníka a ludmily

Kateřina - 7.7.1799 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 282 / Josef Liška knihař, Alžběta po + Martinovi a Veronice Kolomazníku sedláku z Třemošnéoo : František Liška + Anna Rorainová -


Antonie - 8.6.1807 Sedlec-Prčice 84 / Sedlec-BN 08 / 5 / Liška franz kramář wandrovní z Lounovic, matka: Anna rozené Roraynová z Liškovic

oo : Jan Šátek + Antonie Lišková - 3.9.1832 Plaňany 52, okr. Kolín / Plaňany 10 / 52 / Jan Šátek kramář pod k Kostelcy syn po + Jakub Šátkovi vejminkáři z Plaňan 52 a matky Anny roz. Svoboda, 28-0-0, svob. nevěsta: Antonie dcera po + Františku liškovi kramáři z Launovic panství tuhaj? a matky Anny rozené Rorein, 25-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Šátekoo : Josef Liška + Josefa Hovorková - dcear Františka z Benešova, on z Hlavěšína


Mariana - 6.7.1871 Želiv, okr. Německý Brod / hledám Želiv 7 / 62-67 / Želiv 18 / 23

oo : František Horáček + Mariana Lišková - 29.5.1897oo : Josef Šikal + Marie Lišková - 20.4.1914 Třebotice / 159-163 216-219 255 282-293oo : Matěj Líbal + Anna Lišková - lexikon ví

on: 2.3.1837 Rousovice 17 / Mělník 46 / 5 / Matthias Libal kramer aus Jungbunzlau, 29-0-0
NESVĚTŠTÍ

oo : František Liška + Marie Vintířová -


Eva - 1805 asi Bavorov

oo: Václav Fišer + Eva Lišková - 13.10.1834 Bavorov 115 / Bavorov 17 / 64 / Václav syn + Vojtěcha Fišera domkaře z Bavorova a matkjy Marie roz. Böhm z bavorova, 26-0-0, svob. nevěsta: Eva dcera Františka Lišky souseda z Bavorova a matky Marie roz Wintýř z Hájku, 29-0-0,s vob.


Eleonora - 20.5.1848 Bavorov 205 / Bavorov 13 / 218 / Václav Fišer mistr punčochářský z Bavorova syn + Vojtěcha Fišer punčocháře z Bavorova 116 a amtky Marie rozené Böhm z Bavorova, matka: Eva Lišková dcera Františka Lišky souseda z Bavorova 194 a matky Marie rozené P??tiř

oo : Rudolf Klucký + Eleonora Fišerová - 30.9.1872 Bavorov 70 / Bavorov 18 / 118 / Rudolf Klucký, pokrývač z Bavorova 70 a vojín u obrany zemské bataillon 27, manželský syn Jána Kluckýho souseda z Bavorova 70 a Marie dcery Františka tigla souseda Zbavorova 182, 25-0-0, svob. fol. 416, něvěsta: Eleonora Fišerová man. dcera Václava Fišera punčocháře v Bavorově 205 a Evy dcery Františka Lišky souseda v Bavorově 194, 24-0-0, fol. 434

potomci v rodokmenu Kludskýoo : Martin Liška + Anna Falnerová -


Anna -

oo : Jan Fleischhans + Anna Lišková -


Anna - 5.8.1869 Radnice 120 / Radnice 29 / 85 / Fleischhans Jan mistr řeznický z Radnic 120 syn Matěje Fleischhanse mistra řeznického z Radnic 120 a matky + Marie rozené Růžičkové z Cerhonice 9, matka: Lišková Anna dcera Martina Lišky mlynáře v Plzni 100 a matky Anny rozneé Falnerové z Hořovice 28

oo : Jarolím Hospodský + Anna Fleischhansová - 23.2.1892 Radnice 237 / Radnice 31 / 64 / Hospodský Jarolím obchodník v Berouně syn Jana Hospodského obchodníka z Radnic 237 a manželky jeho Josefy rodem Pelikánové z Radnic, 25-0-0, nar. 3.6.1866 zde, svobodný, nevěsta: Fleischhansová Anna dcera Jana Fleischhanse mistra řeznického z Radnic a manželky jeho Anny rodem Liškové z Plzně 100, 22-0-0, nar. 5.8.1869 svob.oo : Matěj Liška + ? - -


Mikuláš -

oo : Mikuláš Liška + Dorota Havelková - 7.9.1671 Hlubyně, okr. Příbram


Magdalena - 1.7.1677 Hlubyně

oo : Petr Choura + Magdalena Lišková - 8.10.1697 Starosedlský Hrádekoo : Václav Liška + Anna Zemanová -


Václav - 29.1.1837 Lhotka 1 / Katekově 6

oo : Václav Liška + Marie Holotová - 23.11.1857 Lhotka 1, okr. Rokycany / http://actapublica.eu/matriky/plzen/prohlizec/7803/?strana=287
oo : Matěj Sobota + Marie Lišková -


Marie - 1783 Losiny, okr. Plzeň

oo : Josef Řapek + Marie Sobotová - 25.11.1801 Chválenice 28 / Chválenice 14 / 3 / Řapek Josef syn Jana sedlaka chvalenicz, 22-0-0,svobodný , nevěsta: Marie Ana Mateje So... richtáře Losinského, 18-0-0, svob.oo : Vojtěch Liška + Jarmila Soukupová - po roce 1950

potomci na MH


oo : Jan Havelka + Kateřina Lišková - 12.5.1814 Bubovice

potomci na MH


oo : František Vančat + Marie Lišková -

potomci na MHNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

světští

oo : Josef Liška + ? -


Anna - 1832

18.10.1832 Rožďalovice 37 / Rožďalovice 15 / 13 / Anna dcera Josefa Lišky kramáře z Loučeně, 0-0-21oo : Jan Liška + Rozálie Heflerová/Hitler - -


Kateřina - 24.3.1796 Třemošnice 28 / Divišov 10 / 279 / Jan Liška kramář, Rozalie Heflerová

Anna - 20.9.1802 Třemošnice 143 / Divišov 10 / 160 / Jan Liška kramář, Rozalie po + Františkovi Hitler vojáka


Divišov 24 / 34-

Divišov 26 / 14 nic

Divišov 27 / 8 nic

Divišov 03 / 30-42Budětice 22 / 55-hledám Mukařov-PH 04 / 20-23-24 / Mukařov-PH 05 / 125-130Chlumec nad Cidlinou 55-3559 matrika O 1860-1880 / 31-45 76-80 115-124 169-180 206-210 215-219 226-229 233-247 270-280 309-314


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14600/24

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu