Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Lorenc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Florián - -

oo : Florian Lorenc + Kateřina - -


František - 1788

oo : František Lorenc + Kateřina Dvořáková - 28.7.1807 Trubín 13 / Počaply 08 / 14 / František Lorenz z Tvrdokluk, 24-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vdova po + Janovi Na???trubier rozená Dvořáková , 28-0-0, vdova

ona: 21.9.1818 Trubín 13 / Počaply 14 / 33 / Kateřina manželka Františka lorence handlíře ze Všeradic, 33-0-0, na chřadnutí


František - 1808

on: 14.3.1825 Všeradice 19 / Všeradice 12 / 17 / Franz syn Franze Lorenze šlejfíře z Všeradic, 17-0-0

Terezie - 28.6.1811 Všeradice 32 / Všeradice 03 / 34 / Franz Lorentz sleiwirz podani Všerad., matka: Catharina dcera Jana Dvořáka ze vsy Trubin 3

Marie - 1.7.1813 Všeradice 20 / Všeradice 03 / 40 / Franz Lorenc šlejfíř podaní Všerad, matka: Kateřian dcera Jana Dvořáka z Trubina

16.3.1832 Všeradice 19 / Všeradice 12 / 21 / Maria dcera Franze Lorence šlejfíře ze Všeradic, 20-0-0

Josef - 1.10.1815 Všeradice 20 / Všeradice 03 / 47 / Franz Lorenc šlejfíř podaní Všerad, matka: Kateřian dcera Jana Dvořáka z Trubina 3

oo : Josef Lorenc + Marie Procházková - 15.7.1843 Všeradice 61 / Všeradice 09 / 15 / Josef Lorenz brousíř z Všeradic vlastní pozůstalý syn po + Františku Lorencovi brousiři ve Všeradicích 19 a matky Kateřiny rozené Dvořák ze vsi Trubin 13, pasntív Králův Dvůr, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie Prochazka nemanželská svobodná dcera Františky rom.? Procházky natožto vlastní dcery Františka Procházky knihaře ze vsi Byšiuc a matky Klary rozené Ružička toho času bydlicích ve vsi Plaského panství Rakolaus? , 20-0-0, svob


František - 9.7.1845 datum přibližné

16.8.1845 Počaply 17, okr. Beroun / Počaply 15 / 22 / František dítě Josefa Lorence šlejfíře z Vosova, 0-1-7, křeč

František - 14.7.1846 Hvozdnice 27 / Svatý Kilián 14 / 130 / Josef Lorenc pocetný šlejfíř z Všeradic 19 syn + Františka Lorence téz šlejfíře z Kamenice , pnaství toho jména a + mateře Kateřiny rozené Dvořákové z vsi Trubína 13, matka: Maria Rulc dcera + Matěje Rulce invalid a kramáře v Kosti kraje Boleslavskýho rodila v Kozojedech p. Plas a mateře Františky rozené Procházkové z Nový vsi p. Dobříš

oo : František Lorenc + Barbora Blümlová - 19.10.1869 Vilasova Lhota 13 / Petrovice-PB 34 / 18 / Lorenc František brusič a praplář z všeradic 19 syn Josefa Lorence brusiče z Všeradic 19 a matky Marie r. Matěje Rulce kramáře z Kosti , kraj Boleslavský, nar. 14.7.1846 fara sv. kilián nevěsta: Blümlová Barbora dc. Atnonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasové pasntví Chlumec, kraj Tábor a matky B Rozáslie dc. Jana eitlera kramáře v Ročově v žatecku, nar. 15.8.1851 Zdice

on: 10.10.1886 Hostomice 92 / Hostomice 04 / 94 / Lorenc František brusič ze Všeradic vytem v hsotomicích 92, 40-0-0

hledám jejich děti a svatbu Hostomice


Anna Růžena - 28.4.1870 Slaný 507 / Slaný 50 / 429 / František Lorenc brusič v Hostomic 19, okr. Hořovice syn po + Josefu Lorencovi brusiči ze Všeradic a matky Marie roz. Rulcovy z Koštic, matka: Barbora blümlová dcera Antonína Blümlová brusiče v Petrovicích okres Selčanský a matky Rozalie roz. eitlerovy

oo : František Gruber + Anna Lorencová - 9.11.1887 Hostomice / Hostomice 03 / 76 / Gruber František brusič ze Strašecí 137 syn Jana Grubra obchodníka ze Strašecí 137 a Marie roz. Motejlové z Plaska, 25-0-0, svob. , nevěsta: Lorenc Anna dcera + Františka Lorence brusiče z Hostomic 92 a Barbory roz.Nlümlové z Petrovic, 18-0-0, fara Slaný, svob.

potomci v rodokmenu Gruber


Bohumila - 1873

25.10.1877 Hostomice 3 / Hostomice 04 / 28 / Bohumila Lorencová dcera Franiška Lorence brusíře z Hostomic a Barbory roz. Brümlové z Petrovic, 4-6-0

František - 5.5.1877 Číšovice 21 / Mníšek pod Brdy 24 / 414 / Lorenc František brusič a paraplář z č.21 syn Jsoefa Lorence brusiče ze Všeradic 19, býv.,.a Marie rodem Hulcovi z Kosti, téhož pasntví, matka: Barbara dcera Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vitasové 10, pasntví Vysoký Chlumec a Rosalie rodem Eitlerovy z Ročova, dítě zemřelo 11.9.1952 v Březových Horách

oo : František Lorenc + Františka Gruberová - 24.7.1900 Třebsko / Třebsko 23 / 10 / Lorenc František cestující brusič t.č. ve Třebsku narozen v Čišovicích 21 hjt. Smíchov manžl syn Františka Lorence brusiče ze Všeradic 19 a Barobry rodem Blümlovy ze Lhoty Vilasovy 10,okr. Sedlčany, nar. 5.5.1877, 23-0-0, svob. nevěsta: Grubrová Františka cestujcíí brusička t.č. v Třebsku manž. dcera Václava Grubra brusíře ze Střížkova 22, okr. Benešov a jsoefy rod. ilické z Křenovic , okr. Votický narozená v Zahořanech 11, okr. Milevsko přísl. do Střížkova fary Okrouhlické , okr. benešovského, 29.12.1878, 21-0-0,s vob.

on: 11.9.1952 Březové Hory


Bernard - 6.8.1900 Dolní Ostrovec 18 / Radobytce 10A / 123 / Lorenc František potulný brusič narozený v Čičovicích 24, okr. Smíchov) přísl. do Hostomic , okr Hořovice manž. syn Františka Lorence brusiče ze Všeradic 19 a choti jeho Barbory rodem Blüml ze Lhoty Vilasové 10, okr. Sedlčany, matka: Františka narozená v Záhořanech 11, okr. Milevsko, manž. dcera Václava Grubra brusiče ze Sřížkova 22, okr. benešov a choti jeho Josefy rodem Ilický z Křenovic, okr. Votice

oo : Bernard Lorenc + Barbora Krylová - 10.7.1922 Radobytce / dohledat / není online do roku 2024


Rosálie - 14.8.1935 Chraštice / okr. Příbram / opis rodného listu / strana 35 / otec Bernard Lorenc nar. 6.8.1900 v DOlním Ostrovci 18, trhovec světem jdoucí bytem v Chrašticích , rodiče: františek Lorenc brusič a Františka roz. Gruberová, matka: Barbora rozená krýlová nar. 11.12.1898 v Zaječově , okr. Rokycany dcera Josefa Kryla, řemenáře a MArie roz. Dauerové

oo : Rudolf Novotný + Rosálie Lorencová -

on: 7.2017


Marie -

oo : Čeněk Černý + Marie Lorencová -


František -

oo : František Lorenc + Pavla Smítková -


Václav -

oo : Václav Lorenc + Jiřina Wertheimová -


Karel -

oo : Karel Lorenc + Jana Kostelecká -


Antonín - 21.5.1904 Namnice / 58 / psáno v indexu Třebsko


Bohumila - 6.5.1881 Hostomice 168 / Hostomice 01 / 131 / Lorenc František oprávnění brusič ze Všeradic syn Josefa Lorence brusiče ze Všeradic 19 a Marie roz. Rulcové z Kosti , matka: Blümlová Barbora dcera Antonína Blümla cestujícího brusiče ze Lhoty Vilasové 10 a matky Rosálie rod. Jan Eitler z ročova

Karel Blažej - 2.2.1883 Hostomice 168 / Hostomice 01 / 166 / Lorenc František oprávnění brusič z Hosotmic 16 syn Josefa Lorence brusiče ze Všeradic 19 a Marie roz. Rulcové z Kosti , matka: Blümlová Barbora dcera Antonína Blümla cestujícího brusiče ze Lhoty Vilasové 10 a matky Rosálie rod. Jan Eitler z ročova, oddáni v Petrovicích u Sedlčan2.2.1883 Hostomice 168 / Hostomice 01 / 166 / Lorenc František oprávnění brusič z Hosotmic 16 syn Josefa Lorence brusiče ze Všeradic 19 a Marie roz. Rulcové z Kosti , matka: Blümlová Barbora dcera Antonína Blümla cestujícího brusiče ze Lhoty Vilasové 10 a matky Rosálie rod. Jan Eitler z ročova, oddáni v Petrovicích u Sedlčan

oo : Karel Lorenc + Josefa Blümlová - 4.2.1906 Řevničov / Řevničov 14 / 99 / Lorenc karel, kočující brusič v Řenčově , syn katol. rodičů + Františka Lorence, brusiče v Hostomicích 168 a + Barbory roz. Blümlové ze Lhoty Vitasové, okr. Sedlčany, nar. 2.2.1883, 23-0-0, svob. nevěsta: Blümlová Josefa, světem joducí dcera katol. rodičů + Františka Blümla brusiče z Vitasové Lhoty, a Marie roz. Eisenhammerové z Belkovic u Rokycan, 26-6-0, nar. 13.7.1879 Dobříš, Josefa Blümlová zemřela 24.5.1952 v Kladně

ona: 24.5.1952 Kladno


Karel - 2.1.1907 Zlonice / Zlonice 46 / 136 / Lorenc Karel katolík, brusič kočující t.č. v Zlonicích , narozen v Hostomicích 168, okr. Hořovice dne 2.2.1883, manž. syn Františka Lorence brusiče v Hosotmicích 168 a Barbory roz. Blümlové z Lhoty Vilasovi 10, matka: Blümlová Josefa katolička , narozneá v DObříši, okres Dobříš 13.7.1879, manž. dcera Františka Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovi a Marie rozneé Eisenhamerové z Belkovic u Rokycan, rodiče oddáni 4.2.1906 v Řencově

oo : Karel Lorenc + Barbora Čermáková - 20.2.1933 Červený Újezd 62 / Svárov 12 / 177 / Karel Lorenc, poběžní obchodník v Červeném Újezdě 62, nar. ve Zlonicích v cesto. voze, okr. Slaný, mžl. syn Karla Lorence brusiče , bytem u Unhoště 362 a Josefy roz. Blümlové, nar. 2.1.1907, 26-0-0, svob. nevěsta: Barbora Čermáková, rodem i hjt. v Červeném Újezdě 62 , o. Unhošť, mžl. dcera Jana Čermáka horníka v Červeném Újezdě 62 a Marie roz. Tampové z Červ. Újezda 62, nar. 11.3.1908, 24-11-0, svob.


Karolína - 28.10.1884 Hostomice 3 / Hostomice 01 / 201/ Lorenc František brusič z Hostomic 3 syn Josefa Lorence brusiče ze Všeradic 19 a Marie roz. Rulcové z Kosti , matka: Blümlová Barbora dcera Antonína Blümla cestujícího brusiče ze Lhoty Vilasové 10 a matky Rosálie rod. Jan Eitler z ročova,


oo : Emanuel Ježek + Barbora Blümlová - 29.5.1890 Hostomice 129 / Hostomice 03 / 88 / Ježek Emanuel brusič v hsootmicíách , vl. syn Jana Ježka brusiče ze Žandova 43 okr Uhl. Janovice a MArie roz. Hartman z Kamené Lhoty, 24-6-0, svob. nevěsta: Barbora vdova + Františka Lorence brusiče v Hostomicích m. dcera Antonína Blümla brusiče ze Lhoty Vilasovi 10 a Rosalie roz. eidlerové z Ročova, 38-0-0, vdova on z fara Věžná, ona z Zdice, vdovství dosvědčuje zdejčí matrika fol 92

potomci v rodokmenu Blüml


Anna -

oo : Antonín Tyl + Anna Lorencovová -

potomci v rodokmenu Tyl


oo : František Lorenc + Anna Procházková - 13.10.1818 Všeradice 44 / Všeradice 08 / 8 / Franz Lorenz handlíř a domkař ze vsi Všeradic 19, 30-0-0, vdovec, nevěsta: Anna vlastní dcera Bartoloměje Prozhácky domkaře ze vsi Všeraditz 44, 24-0-0, svob.

on: 30.4.1835 Všeradice 77 / Všeradice 13 / 4 / František Lorenz šlejfíř z Všeradic, 47-0-0, souchotiny

ona: 16.10.1836 Všeradice 57 / Všeradice 13 / 7 / Anna Lorenc vdova po + Františkovi Lorenc šlejfíři z Všeradic, 47-0-0


Otýlie - 29.9.1819 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 16 / Franz Lorenz nadelsmann, matka: Anna dcera Bartoloměje Procházky chalupníka ze Všeradic

Václav - 22.10.1820 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 20 / Franz Lorenz schleifir s??macher, matka Anna dcera Bartoloměje Procházky chalupníka ze Všeradic a matky Barbory roz. Sedláček z Vinařic

Florián - 20.10.1822 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 27 / Franz Lorenz schleifir seibmacher, matka Anna dcera Bartoloměje Procházky chalupníka ze Všeradic a matky Barbory roz. Sedláček

oo : Florián Lorenc + Terezie Blažková -


Antonie - 19.7.1860 Ruzyně 29 / Liboc LBC N18 / 34 / Lorenz Florian čledín z Rusině 29 příslušník obce Všeradické , býv. panství Vosovského v berousnku nyní c.k. okres hořovický kraje Pražského syn manželský zemřelého Františka Lorenz řešetáře ze Všeradic 28 a spolu domkaře v témže čísle a matky Anny rozené Procházkové ze Všeradic 41, matka: Blažková Terezie dcera manželská Antonína Blažka mistra kolářského z Drahelčic 29, přísl též obce , okres Unhošť a matky Kateřiny rozneé Rabochové z Drahelčic 29


František - 4.5.1826 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 38 / Franz Lorenz seibmacher, matka Anna dcera Bartoloměje Procházky vejminkáře ze Všeradic a matky Barbory roz. Sedláček z Vinařic

3.4.1834 Všeradice 17 / Všeradice 12 / 23 / František Lorenc syn Františka Lorenc šlejfíře z Všeradic, 7-0-0

Vojtěch - 26.4.1828 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 47 / Franz Lorenz seilmacher syn Floriana Lorenze kalanterier händler z Grasdorfu a matky Kateřiny, matka: Anna dcera Bartoloměje Procházky sedláka z Všeradic 52 a matky Barbory roz. Sedláček z Vinařic 18

Jan - 28.11.1830 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 56 / Franz Lorenz řešetář syn Floriana Lorenze kalanterierhandlíře z Gensdorfu a matky Kateřiny, matka: Anna dcera Bartoloměje Procházky sedláka z Všeradic 52 a matky Barbory roz. Sedláček z Vinařic 18

Martin - 15.11.1833 Všeradice 19 / Všeradice 04 / 66 / Franz Lorenz řešetář syn Floriana Lorenze handlíře z Gersdorfu a matky Kateřiny, matka: Anna dcera Bartoloměje Procházky sedláka z Všeradic 52 a matky Barbory roz. Sedláček z Vinařic 18oo : Karel Horník + Rozálie Lorencová - ona z Lounek , okr LitoměřiceNESVĚTŠTÍ

Všeradice

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7912/170

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7917/101

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7917/165

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7917/234


zemreli

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7941/54

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7941/100

Petrovice-PB 26 / 1-7


Tuřany

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11629/88


Neveklok fotograf a ocbhdoník

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9753/88

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu