Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Louma

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef Louma + Alžběta Fišerová - -


Jan František - 22.1.1816 Držkov 5 / inv.č. 1604, sig. L33/6 / 16 / Josef Lauma podruch kath. , matka: Alžběta Fišerovy chal. kath

oo : František Louma + Františka Náhlovská - 3.2.1847 Železnice 183 / Železnice 187-3382 / 39 / Franz Lauma, kramář z Drškova 5, manželský syn Josefa Lauma podruha z Držkova a jeho manželky Alžběty rozneý Fischer z Držkova 5, 31-0-0, svob. nevěsta: Františka manželská dcera po zemřelem Václavu Náhlovsky knihař ze %Zeleznice 33a jeho manželky Johanny rozený Lybalovi z Rožďálovic 16, 24-0-0, svob.


Františka - 14.8.1847 Loučeň 7 / Loučeň 05 / 85 / František Lauma kramář z Drškova navarovského statku 5 syn + Josefa Laumy krejčího z Haratic 36 a matky Anny rozneé Laumová z Homrsk semilského panství, matka: Františka Náhlovská dcera + Václava nahlovského kramáře ze Železnice, Kumberského panství a matky Johany rozneé Líbalové z Rožďalovic

oo : Antonín Navrátil + Františka Loumová - 21.2.1867 Tuchom 8 / Rožďalovice 20 / 132 / Antonín navrátil kramář z Tuchomi 8, okresu Libanského syn Marie dcery Jana Navrátila kramáře z Tuchomě okresu Libanského a matky Marie rodem Svobodové z Hořice, nar. 11.12.1841, 28-0-0 fara Všenská, nevěsta: Františka dcera Františka Loumy kramáře z Drskova 20, okresu Železno Brodského a matky Františky rozneé nahlovské ze Železnice okresu Jičin, nar. 14.8.1847 fara Loučenská


Jan - 22.5.1851 Železnice 218 / sign. 187-5 / 199 / Franz Lauma katolik kramář z Drškova 5 , manželský syn Josefa Lauma podruha z Drškova a jeho manželky Alžběty rozený Fischer z Drškova 5 , matka: Františka katolička manželská dcera po zemřeleém Václav Náhlovský kramáři ze Železnic 33 a jeho manželky Johanny rozneý Líbalový z Rožďálovic

oo : Jan Louma + Františka Zuzánková - 1.2.1875 Odolena Voda 12 / Odolena Voda 10 / 306 / Louma Jan vojenský záložník u 1. pluku dragoun, kramář t.č. bytem ve Vodolce 12, příslušný do železnice, hjt. Jičín syn Františka Loumy kramáře Zlámaného křížku u Mělníka z Drchkova matky Františky rodilé Náhlovské ze Železnice, 23-6-0, svob. nevěsta: Zuzánková Františka dcera Jsoefa Zuzánka kramáře na Vodolce 12 a matky Marie rodilé Bříchové z DOlního Bousova, 20-0-0,nar. fara řetenice


Jan - 7.9.1877 Kly 77 / Záboří 08 / 4 / Jan Louma katolík kramář ze Železnice 43, okr. jičín, syn Františka Loumy kramáře z Držkova 20, hjt. Semily a matky Františky rozené Náhlvoské ze Železnice 43 u Jičína, matka: Františka kat. dcera josefa Zuzánka kramáře na Vodolce 12,okr. Karlín a matky amrie rozneé Brichové z Doleního Bousova

oo : Jan Louma + Anna Brožová - 19.7.1900 Blata 17 / Mělník 41 / 133 / Louma Jan obchodník na Blatech 17, narozen ve Klech 77 dne 7.9.187, manž. syn + Jana Loumy obchodníka na Blatech 17 a Františky rodem Zuzánek z Vodolky 12, příslušný do Držkova, okres Žlezný Brod, 22-10-0,s vob. nevěsta: Brožová Anna na Blatech 17, narozená v Josefově 37 dne 29.9.1879 příslušná do Vilantic, okres Jaroměr, Dvůr Králové, manž. dcera Františka Brože obchodníka v Nové Libni 18, okr. Karlín a barobry rodem Náhlovský ze železnic, okr. Jičín, 20-9-0, svob .


Marie Františka - 12.8.1900 Nová Libeň 18 / LBŇ N 15 / 221 / Louma Jan obchodník na Blatech roz. 7.9.1877 ve Klech syn + Jana Loumy obchodníka na Blatech 17, okr. Mělník a Františky ZUzánek z Vodolky okr. Karlín přísl. do Držkova, okr. Železný Brod, matka: Brožová Anna roz. 29.9.1879 v Josefově dcera Františka Brože ocbhdoníka v Nové Libni 18, okr. Karlín a Barbory Náhlovské ze Železnice okr. Jičín

oo : Antonín Polada + Marie Františka Loumová - 14.10.1919 Libeň / 124


Johana - 4.5.1882 Mšeno 279 / Mšeno 39 / 136 / Jan Louma kramář a syn Františka Loumy kramáře v Rousovicích a Františky rodem Náhlovské z železnice u Jičína, matka: Františka dcera Josefa Zuzánka kramáře ve Vodolce a Marie rod. Brychové z Lysé

Antonín - 12.6.1884 Hostín / podle sčítání 1900 Mělník bratr Johanny http://scitani.soapraha.cz/ / hledám Liblice 21 / 258 nic


Antonie - 17.5.1855 Ohaře 65 / Ohaře 09 / 48 / Lauma František kramář z Držkova 5, Semilského podraje, soudu Železno Broského a matky Anny rozneé Loumové z Hamrsku, matka: Františka dcera Václava Náhlovského kramáře ze Zeleznice a matky Johanny rozneé Líbalové z Zamostí u rozdělovic

oo : Josef Kilián + Antonie Loumová - 27.7.1876 Kadov 18 / Kadov 12 / 5 / Kilián Josef obchodník v ozdobným zboží a reservní vojín u dělostřelců v kádově 18, syn Jana Kiliána kramáře v Kádově 18 a matky Josefy rozené Růžičkové z Radnic, 24-0-0 asi v Plzni, svobo. , nevěsta: Antonie dcera Františka Louma kramáře v Držkove 5 a matky Františky rozené náhlovský ze Žebrnive okres Nemecký Brod, 21-0-0 Ohaří, svob.


František - 1857

1.7.1870 Tuřany 20 / Tuřany 09 / 88 / Louma František vl. syn France Loumy kramáře ze Železnice 11, okr. Jičín přavě v Tuřanech před vol. poutí meskajícího a matky Františky roz. Náhlovský z Železnice 11, okr. Jičín, 13-0-0, zánět blan mozkových

Marie - 21.2.1864 Ohařice 8, fara Samšiny / hledám 3479 / 159 / František Louma katolik kramář a podruh z Ohařic 8, okr. Soboteckého manž. syn + Josefa Loumy mistra krejčovského z Haratic, okresu Železno Brodského a jeho manželky Anny rodem Loumové z Hamrsk, okr. Semili, kraje Jičínského, matka: Františka kat. manželská dcera + Václava Náhlovského kramáře ze Železnice okresu Jičínského a jeho manželky Johanny rodem Líbalové z Rožďálovic okresu ibáňského

oo : Vincent Hřibal + Marie Loumová - 9.8.1900 Blata 3 / Mělník 41 / 133 / Hřibal Vincenc obchondík ve Stašově 46, přísl. do Stašova narozen v Žebráce 116 dne 10.8.1873 syn AKteřiny řečené Františky Hřibalovy dcery Jiřího Hřibala obchodníka ve Stašově 29 a KAteřiny rodem Pluhařovi ze Šlapanova , okres. Votice , 24-0-0, svob. nevěsta: Loumova Marie obchodnice na Blatech 8 okr. Mělník příslušná do Držkova , okres Železný Brod narozená v Ohařicích 8 dne 21.2.1864(fara Samšín), manž. dcera + Františka Loumy obchodníka v Ohrařicích 8, okres Sobotka , hjt. Jičín a + Františky rodem Náhlovský ze Železnice , ores Jičín , 36-5-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Vít Louma + Rozálie Blažková -


Vít -

oo : Vít Louma + Alžběta Berková -


Vít - 19.9.1829 Zásada 39 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 240 / Vít Lauma sedlák syn Víta Loumy sedl ze Zásady a Rozálie dc. Jana Blažka sedl Kamenice, matka: Alžběta dc. France Berky mlináře ze Šumberku u Přichovic 44 a Kateřiny d Jana Hubáčka? sedl z Louznice 13

František - 17.1.1832 Zásada 39 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 250 /


Josef -

oo : Josef Louma + Karolína Hnídková - 2.3.1829 Zásada 52 / 1613 / 198 / Josef syn Víta Laumy sedláka ze Zásady a Rozalie Blažkové z Kamenice, 20-5-0, svob. nevěsta: Karolina ddc. Josefa Hnidka sedláka ze Zásady 52 a Barbory Málkovy ze Zásady, 20-6-0, svob.


František - 11.8.1831 Zásada 39 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 247 / Josef louma podruh sen Víta Loumy sedl ze Zásady 39 a Rozalie dc. Jana Blažka sedl z ???, matka: Karolina dc. Josefa Hejdka za ze Zásady a Barbory dc. Jana Málka sedl ze Zásady

Josef - 30.10.1833 Zásada 23 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 259 /

oo : Josef Louma + Barbora Marková - 8.2.1858 Zásada 23 / 1614 / 208 / Josef Louma obchodník ve skle syn Josefa Loumy chalupníka ze Zásady 23 a Karoliny rodem Hnídkovy ze Zásady 52, 25-0-0, sov.b nevěstA: Barbora dcera + Josefa Marka sedláka ze Zásady 38 a matky Anny rodem Prouskovy ze Zásady Držkova 30, 23-0-0, svob.oo : Matěj Louma + Alžběta Šourková -


Josef -

oo : Josef Louma + Anna Šourková -


Vojtěch - 18.1.1830 Zásada 41 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 241 / Josef Lauma sedl syn AMtěje Laumy a Alžběty dc. tobiáše Šaurka sedl. ze Zásady., matka: Anna dc. France Šaurka sedl ze Zásady a Alžběty dc. Matěje tomše sedl ze ZásadyAntonín -

oo : Antonín Louma + Kateřina Bartošová -


Antonín - 13.2.1832 Zásada 72 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 250

Antonín - 8.7.1833 Zásda 72 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 257


oo : Antonín Louma + Barbora Prokopová -


Josef - 1815

oo : Josef Louma + Anna Šourková - 23.2.1835 / 1613 / 184 /


Anna- 8.11.1832 Zásada 72 / inv.č. 1606 , sig. L33/8 / 253 /Držkov 1606 / 240-266

Držkov 1613 / 197-233

Držkov 1621 / 68-69L

Držkov 9609 / -32 -

Železnice 187-3382 / 1-81-204


Jan - 19.10.1832 Držkov

František - 29.1.1835 Držkov 22

Kateřina - 1.11.1835 Zásada 72

Josef - 15.1.1836 Držkov 12
Anna - 7.4.1836 Zásada 23


https://digi.ceskearchivy.cz/5339/29/1505/1065/91/0

https://digi.ceskearchivy.cz/5339/59/1687/829/76/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu